Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement"

Transcriptie

1 Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen van 1 bank in het Isabel 6-abonnement (1 pagina - ref. Isa6/RMaddbank-0909-N) Toevoegen van een nieuwe gebruiker in het Isabel 6-abonnement (2 pagina s - ref.isa6/rmadduser-0909-n) Verwijderen van een gebruiker uit het Isabel 6-abonnement (1 pagina - ref. Isa6/RMdeleteuser-0909-N) Wijzigen van de gegevens van een gebruiker in het Isabel 6-abonnement (1 pagina - ref. Isa6/RM-changeuser-0909-N) Wijzigen van de specificaties van het Isabel 6-abonnement (inclusief nieuw bericht van domiciliëring) (4 pagina s - ref. Isa6/RM-changespecssubscription-0909-N) Annuleren van het Isabel 6-abonnement. (1 pagina - ref. Isa6/RM-deletesubscription-0909-N)) Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van het document, neem dan gerust contact op met de vertrouwenspersoon van uw bank of surf naar Vriendelijke groeten, Het Isabel-team

2 Toevoegen/schrappen van 1 bank in het Isabel 6-abonnement Isa6/RM-addbank-0909-N De Klant, Firma en rechtsvorm... Maatschappelijke zetel... Uniek identificatienummer... Geldig vertegenwoordigd door... Functie... hierna genoemd de Klant, is, in het kader van zijn beroepsactiviteiten, geabonneerd op de Isabel 6-software, Isabel 6-abonnements-ID: 5- Artikel 1. De Klant verklaart de hieronder aangekruiste wijzigingen te willen aanbrengen aan het Isabel 6- abonnement voor de volgende gebruiker(s): Voornaam en naam 1 Isabel 6 gebruikers-id (gelieve voor bijkomende gebruikers deze blz. te kopiëren en elke kopie te paraferen onderaan de blz.) De Klant wenst in het Isabel 6-abonnement voor alle bovenstaande gebruiker(s) de volgende bank: toe te voegen te schrappen Naam van de bank (slechts 1 bank vermelden):... (Slecht één formulier invullen per bank die moet worden toegevoegd/verwijderd) De Klant gaat ermee akkoord dat de Isabel-factuur aangepast zal worden op basis van de door hem gevraagde wijzigingen aan het Isabel-abonnement. Artikel 2. De wijzigingen treden in voege ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van de ter ondertekening voorliggende aanvraag tot wijziging. Voorbehouden voor de registrerende bank (dit hoeft u als Klant niet in te vullen) Abonnementsnummer: Datum van registratie door de bank van de aanvraag tot wijziging:.. /.. /.... De bank..., agentschap..., vertegenwoordigd door..., telefoon..., functie... heeft de aanvraag tot wijziging aan het abonnement van de Klant geregistreerd, na verificatie van de gevraagde identiteitsgegevens en zijn nodige volmachten. 1 Of de naam van de dienst of het departement (bv boekhouding) in geval van een functiekaart. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-addbank-0909-N v1.2 p. 1/1

3 Toevoegen van een nieuwe gebruiker in het Isabel 6-abonnement Isa6/RM-adduser-0909-N De Klant, Firma en rechtsvorm... Maatschappelijke zetel... Uniek identificatienummer... Geldig vertegenwoordigd door... Functie... hierna genoemd de Klant, is, in het kader van zijn beroepsactiviteiten, geabonneerd op de Isabel 6-software, Isabel 6-abonnements-ID: 5- Artikel 1. De Klant verklaart de hieronder vermelde wijzigingen te willen aanbrengen aan het Isabel 6- abonnement. De Klant gaat ermee akkoord dat de Isabel-factuur aangepast zal worden op basis van de door hem gevraagde wijzigingen aan het Isabel-abonnement. Voornaam Aanvraag Gebruikerskaart - Identificatie van de gebruiker... Familienaam... (hierna Gebruiker genoemd) (dit is een verplicht veld. Gelieve een persoonlijk adres - geen - te bezorgen zodat Isabel u kan bereiken met belangrijke informatie over de Isabel-diensten) :... Geslacht: Man Vrouw Taal: Nederlands Frans Engels Duits Identiteitskaart (of wettig gelijkgesteld document) nummer: Telefoon: Fax:. Gsm:.. Adres van gebruiker: Zelfde adres als voor de Klant. Straat + nr. en bus:... Postnummer en gemeente:... Land:. Isabel Secured Access (geeft toegang tot alle basisdiensten incl. egovernment): Kaartlezer: Ja Nee Isabel Secure Signing Card: Dringend Standaard Isabel ebanking: Ja Nee Indien door de bank ( Bank ) aangesteld: Administrator bij de Klant voor Isabel 6-abonnement* Ja Nee * Indien door de bank aangesteld en binnen de beperkingen vastgesteld door de bank, heeft de Paraaf van de Klant: Isa6/RM-adduser-0309-N v1.2 p. 1/2

4 Klantadministrator de mogelijkheid om de rechten van andere gebruikers te bepalen. Aanvraag Functiekaart Wat is een functiekaart? Gegevens hiernaast enkel in te vullen wanneer uw onderneming een kaart op naam van een dienst of departement bestelt (bv. dienst boekhouding,.). Met een functiekaart kan u geen volmacht krijgen voor de ondertekening van betalingsbestanden en ook geen overheidsaangiften ondertekenen. Een functiekaart vereist ook dat er een verantwoordelijke voor de kaart wordt aangeduid. De gebruiker hierboven vermeld bij Identificatie van de gebruiker is verantwoordelijk voor de functiekaart. Zijn naam wordt echter niet op de kaart vermeld, wel de naam van de volgende dienst: Opgelet! Deze kaart biedt slechts beperkte mogelijkheden. Leveringsadres voor paswoord (PIN-code) en kaartlezer Zelfde adres als van de Klant. Naam:.... Straat + nr. en bus:... Postnummer en gemeente:... Land:. Leveringsadres voor gepersonaliseerde Secure Signing Card Bank:... Filiaal bank:... Straat + nr. en bus:... Postnummer en gemeente:... Land:... BANK ID van het filiaal van de bank (in te vullen door de registerende bank): Gelieve voor elke toe te voegen nieuwe gebruiker dit document zoveel keer te kopiëren, in te vullen en elke kopie te paraferen onderaan de bladzijde. Artikel 2. De wijzigingen treden in voege ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van de ter ondertekening voorliggende aanvraag tot wijziging. Voorbehouden voor de registrerende bank (dit hoeft u als Klant niet in te vullen) Abonnementsnummer: Datum van registratie door de bank van de aanvraag tot wijziging:.. /.. /.... De bank..., agentschap..., vertegenwoordigd door..., telefoon..., functie... heeft de aanvraag tot wijziging aan het abonnement van de Klant geregistreerd, na verificatie van de gevraagde identiteitsgegevens en zijn nodige volmachten. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-adduser-0309-N v1.2 p. 2/2

5 Verwijderen van een gebruiker uit het Isabel 6-abonnement Isa6/RM-deleteuser-0909-N De Klant, Firma en rechtsvorm... Maatschappelijke zetel... Uniek identificatienummer... Geldig vertegenwoordigd door... Functie... hierna genoemd de Klant, is, in het kader van zijn beroepsactiviteiten, geabonneerd op de Isabel 6-software, Isabel 6-abonnements-ID: 5- Artikel 1. De Klant verklaart de hieronder aangeduide gebruikers te willen verwijderen uit het Isabel 6- abonnement. Voornaam en naam 1 Isabel 6 gebruikers-id Deze gebruikers worden volledig geschrapt uit het Isabel 6-abonnement voor alle banken. Om gebruiker(s) alleen te schrappen voor een bepaalde bank gebruik dan het document Toevoegen/schrappen van 1 bank in Isabel 6-abonnement. Gelieve voor bijkomende te verwijderen gebruikers dit document te kopiëren en elke kopie te paraferen. Artikel 2. De wijzigingen treden in voege ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van de ter ondertekening voorliggende aanvraag tot wijziging. Voorbehouden voor de registrerende bank (dit hoeft u als Klant niet in te vullen) Abonnementsnummer: Datum van registratie door de bank van de aanvraag tot wijziging:.. /.. /.... De bank..., agentschap..., vertegenwoordigd door..., telefoon..., functie... heeft de aanvraag tot wijziging aan het abonnement van de Klant geregistreerd, na verificatie van de gevraagde identiteitsgegevens en zijn nodige volmachten. 1 Of de naam van de dienst of het departement (bv boekhouding) in geval van een functiekaart. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-deleteuser-0909-N v1.2 p. 1/1

6 Wijzigen gegevens gebruiker in het Isabel 6-abonnement Isa6/RM-changeuser-0909-N Artikel 1. Door ondertekening van de voorliggende aanvraag tot wijziging worden onderstaande abonnementsgegevens de enig geldende voor onderstaande Isabel 6-gebruiker: Voornaam en naam 1 Isabel 6 gebruikers-id Gelieve in de linkerkolom hieronder alle gegevens aan te kruisen die gewijzigd zijn. Naam 2 :... Voornaam:... Taal: Nederlands Frans Engels - Duits Identiteitskaart (of wettig gelijkgesteld document) nummer:... Telefoon:... Fax:... Gsm: Gebruiksadres Straat + n en bus:... Poscode + Woonplaats:... Land:... Artikel 2. De wijzigingen treden in voege ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van de ter ondertekening voorliggende aanvraag tot wijziging. Voorbehouden voor de registrerende bank (dit hoeft u als Klant niet in te vullen) Abonnementsnummer: Datum van registratie door de bank van de aanvraag tot wijziging:.. /.. /.... De bank..., agentschap..., vertegenwoordigd door..., telefoon..., functie... heeft de aanvraag tot wijziging aan het abonnement van de Klant geregistreerd, na verificatie van de gevraagde identiteitsgegevens en zijn nodige volmachten. 1 2 Of de naam van de dienst of het departement (bv boekhouding) in geval van een functiekaart. Deze mogelijkheid enkel gebruiken als er bij de encodering van uw (voor)naam ernstige spelfouten zijn gemaakt. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-changeuser-0909-N v1.2 p. 1/1

7 Wijziging van de specificaties van het Isabel 6-abonnement Isa6/RM-changespecssubscription-0909-N De Klant, Firma en rechtsvorm... Maatschappelijke zetel... Uniek identificatienummer... Geldig vertegenwoordigd door... Functie... hierna genoemd de Klant, is, in het kader van zijn beroepsactiviteiten, geabonneerd op de Isabel 6-software, Artikel 1. Door ondertekening van de voorliggende aanvraag tot wijziging worden onderstaande abonnementsgegevens de enig geldende voor het abonnement met nummer: Isabel 6-abonnements-ID: 5- Gelieve in de linkerkolom hieronder alle gegevens aan te kruisen die gewijzigd zijn of gebruik te maken van het formulier op p. 3 voor een nieuw bericht van domiciliëring indien nodig. Wijzigen specificaties van het Isabel 6-abonnement Firmanaam:... Rechtsvorm:... Maatschappelijke zetel: Uniek identificatienummer:... BTW-regime: BTW-plichtig Niet-onderworpen Telefoon:... Fax: Paraaf van de Klant: Isa6/RM-changespecssubscription-0909-N v1.2 p. 1/4

8 Wijziging toegang tot de elektronische documenten Standaard krijgen alle gebruikers toegang tot de elektronische documenten (inclusief de facturatie voor de toegang tot en het gebruik van Isabel-producten) die beschikbaar zijn via Zoomit. De Klant wil dit nu veranderen: alleen de volgende gebruikers mogen toegang krijgen tot de elektronische documenten: Voornaam en naam 1 Isabel 6 gebruikers-id Artikel 2. De wijzigingen treden in voege ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van de ter ondertekening voorliggende aanvraag tot wijziging. 1 Of de naam van de dienst of het departement (bv. Boekhouding) in geval van een functiekaart. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-changespecssubscription-0909-N v1.2 p. 2/4

9 Nieuw bericht van domiciliëring voor het Isabel 6-abonnement 1 De Klant is een fysiek persoon: Voornaam en familienaam:. De Klant is een rechtspersoon: Naam + rechtsvorm + maatschappelijke zetel:... Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:... Functie:... Straat en nummer... Postnummer en gemeente/land:... Verzoekt hierbij Isabel N.V./S.A. Keizerinlaan Bd de l'impératrice 1000 Brussel Vanaf vandaag tot uitdrukkelijke herroeping, alle facturen te innen bij Financiële instelling... Straat en nummer... Postnummer en gemeente:... door debitering van rekening 2... IBAN-nummer: BIC-code: Op naam van... Straat en nummer... Postnummer en gemeente... Opgesteld te... op..., Voor akkoord, voor de rekeninghouder, Voorbehouden voor de domiciliëringsinstelling De instructies voor domiciliëring werden geaccepteerd onder het nummer Domiciliëringsnummer:.. Nummer van de crediteur: Datum: Stempel en handtekening: Opgesteld te. Op 1 Deze gegevens worden gebruikt om het geldende tarief aan te rekenen, indien van toepassing. 2 Behalve wanneer anders overeengekomen tussen Isabel en de Klant, stelt Isabel zijn facturen ter beschikking van de Klant op diens rekeningnummer, via Zoomit of via een ander e-facturatiekanaal naar keuze van Isabel. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-changespecssubscription-0909-N v1.2 p. 3/4

10 In te vullen door de registrerende bank Nummer van de Abonnementsaanvraag Naam bank...kantoor/ Departement: Vertegenwoordigd door:.. Functie:... heeft op De Abonnementsaanvraag van de Klant geregistreerd na bevestiging van de vereiste identiteitsgegevens en alle nodige machtigingen Paraaf van de Klant: Isa6/RM-changespecssubscription-0909-N v1.2 p. 4/4

11 Isabel 6-abonnement annuleren Isa6/RM-deletesubscription-0909-N De Klant, Firma en rechtsvorm... Maatschappelijke zetel... Uniek identificatienummer... Geldig vertegenwoordigd door... Functie... hierna genoemd de Klant, is, in het kader van zijn beroepsactiviteiten, geabonneerd op de Isabel 6-software, De Klant verklaart het Isabel-abonnement met betrekking tot Isabel 6 te willen annuleren. Isabel 6-abonnements-ID: 5- De wijzigingen treden in voege ten laatste 10 werkdagen na ontvangst van de ter ondertekening voorliggende aanvraag tot wijziging. Voorbehouden voor de registrerende bank (dit hoeft u als Klant niet in te vullen) Abonnementsnummer: Datum van registratie door de bank van de aanvraag tot wijziging:.. /.. /.... De bank..., agentschap..., vertegenwoordigd door..., telefoon..., functie... heeft de aanvraag tot wijziging aan het abonnement van de Klant geregistreerd, na verificatie van de gevraagde identiteitsgegevens en zijn nodige volmachten. Paraaf van de Klant: Isa6/RM-deletesubscription-0909-N v1.2 p. 1/1

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans)

Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans) Aan P.P.G.- EN MOSO-LEDEN Nota 10 Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005 AANBOD ETHIAS BANK MOSO breidt de samenwerking met Ethias verder uit en heeft met Ethias Bank een

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn

Nadere informatie

Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars

Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars Betreffende: Project: Handleiding beheer gebruikers van CBB voor schuldbemiddelaars CBS: Centrale Bron Schuldbemiddelaars Centraal Bestand van Berichten

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT. model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT. model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling My Rent demo 1 KAB 1 W E L K O M voor wat betreft het ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract : zie demo

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie