Update-procedure AccountView Team en Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update-procedure AccountView Team en Business"

Transcriptie

1 Update-procedure AccountView Team en Business VERSIE 8 NAAR VERSIE 9 De update-procedure van AccountView bestaat uit vijf checklists. Deze checklists helpen u de verschillende stappen in de juiste volgorde uit te voeren. Lees voordat u de update gaat uitvoeren deze procedure volledig door. Met dit document kunt u de juiste voorbereidingen treffen voor een succesvolle update. Onder aan deze pagina staat voor iedere checklist het doel beschreven en de verwachte duur voor het uitvoeren. Controleer op onze website of er een recentere versie van deze checklist beschikbaar is: Updateprocedures voor AccountView Windows. Vergelijk de laatste revisiedatum met de revisiedatum hieronder en zorg dat u de nieuwste versie gebruikt. Als u ter plaatse ondersteuning wilt of ondersteuning bij de inrichting of implementatie kunt u contact opnemen met uw AccountView-leverancier. Vraag voordat u deze inschakelt naar de kosten van de ondersteuning. Mocht uw leverancier of een andere deskundige de update voor u uitvoeren, overhandig dan altijd deze update-procedure. Laatste revisie: 23 juni 2014 CHECKLIST A: ALGEMENE VOORBEREIDINGEN Doel: Vaststellen dat uw organisatie klaar is voor het uitvoeren van de update. Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot maximaal één uur. CHECKLIST B: PROEF-UPDATE Doel: Nadat de update is uitgevoerd: zorgen dat uw bedrijfsprocessen verlopen zoals u wenst en verwacht. Inzicht krijgen in wijzigingen die direct na de update moeten worden uitgevoerd. Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met één tot vijf dagen. CHECKLIST C: UPDATE VOORBEREIDEN Doel: Zorgen dat de huidige AccountView-installatie klaarstaat om de update uit te voeren. Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot maximaal één uur. CHECKLIST D: UPDATE UITVOEREN Doel: De nieuwe AccountView-versie installeren. Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met één tot vier uur. CHECKLIST E: UPDATE PER ADMINISTRATIE Doel: De administraties geschikt maken voor de nieuwe AccountView-versie. Duur: Afhankelijk van de grootte van uw administratie, houd rekening met een kwartier tot maximaal één uur per administratie, eventueel aangevuld met extra stappen vanuit de proef-update. CHECKLIST F: AANDACHTSPUNTEN IN DE NIEUWE VERSIE Doel: Eventuele wijzigingen in de functionaliteit doorvoeren Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot maximaal één uur Visma Updateprocedure Team en Business

2 CHECKLIST A: ALGEMENE VOORBEREIDINGEN A-1 GA NA OF UW CONFIGURATIE VOLDOET AAN ONDERSTAANDE EISEN Om AccountView te installeren moet u minimaal beschikken over een recent systeem met de volgende configuratie: Besturingssysteem: wij adviseren Windows XP (vanaf SP2) of nieuwere versies van Windows, bijv. Windows 7 of Windows 8 (vanaf 9.0B). Zie ook: Systeemeisen AccountView. Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1 of hoger (inclusief eerdere versies van het framework) Beeldscherm: minimale resolutie van 1024 x 768. A-2 GA NA OF ER MAATWERK IS GEÏNSTALLEERD Kies Bestand/Administraties en vervolgens Rapporten/Add-Ins, markeer het veld Eigen aanpassingen onderdrukken en druk het rapport af. Als u de optie niet kunt kiezen, is er geen maatwerk geïnstalleerd. Als u de melding Geen gegevens voor rapport aanwezig krijgt is er geen maatwerk geïnstalleerd. Als er wel een rapport wordt afgedrukt, vindt u in de kolom Vendor een afkorting van de leverancier van het maatwerk. Neem in dit geval contact op met uw AccountView-leverancier. A-3 GA NA OF ER UITWISSELING PLAATSVINDT MET UW ACCOUNTANT Veel accountantskantoren gebruiken backups om gegevens met hun cliënten uit te wisselen. Hiervoor dient echter de versie exact hetzelfde te zijn. AccountView ondersteunt alleen gegevensuitwisseling tussen gelijke versies. Neem zo nodig contact op met uw accountant om na te gaan welke versie wordt gebruikt en hoe uw uitwisseling gaat verlopen in de nieuwe versie. AccountView heeft voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende AccountView versies speciale modules ontwikkeld: Cliënt-import en Cliënt-export. Met deze modules kunt u versieonafhankelijk gegevens uitwisselen. Neem contact op met uw AccountView-leverancier om de mogelijkheden te bespreken. A-4 ORIËNTEER U OP DE NIEUWE FUNCTIONALITEIT Op de volgende pagina vindt u een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteit: Nieuw in AccountView. Ga aan de hand van deze informatie per tussenliggende versie na welke invloed de nieuwe functionaliteit heeft op uw bedrijfsprocessen. Bepaal of nieuwe functionaliteit kan bijdragen in het verder verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Bepaal ook of er wijzigingen binnen de bestaande inrichting nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken: Financieel o Interne rapportage via het venster Verslaglegging (Beter inzicht in uw financiële cijfers in versie 9). Uw verslagen zijn geconverteerd naar Verslagmodellen (Verslaglegging in versie 9.0) o Budgetten op rubriek-niveau (Budgettering I) worden omgezet naar budgetbedragen op de eerste grootboekrekening van de rubriek Handel en logistiek o Splitsing van de module Goederenuitgifte naar extra module Voorraadbeheer o Transitorische verwerking van abonnementen o Afleveradressen inrichten o Artikelhistorie dynamisch laten bijwerken Projecten en uren Visma Updateprocedure Team en Business

3 o Standaardrapportage met uitgebreide groeperingsmogelijkheden o Historische projectgegevens automatisch laten bijwerken Diversen o Infoline o Nieuwe interface met navigatievenster dat u naar eigen inzicht kunt inrichten o Backup van administratie en systeem in meerdere backup-versies laten bewaren Als u werkt met de module CRM het volgende aandachtspunt. Houd rekening ermee dat door interne verbeteringen verstuurde verwijzingen vanuit eerdere versies niet geopend kunnen worden vanaf AccountView versie 9.0E. Om ongewenste verrassingen te voorkomen moeten uw AccountView gebruikers ruim vóór de update de documenten waarin de nieuwe functionaliteit wordt beschreven hebben gelezen. A-5 GA NA OF ONDERSTEUNING GEWENST IS Bij het uitvoeren van een update kunnen ook implementatie- of inrichtingsvraagstukken aan bod komen. Uw AccountView-leverancier is de aangewezen partij om u hierbij te ondersteunen. Ga bij de volgende stappen na of ondersteuning gewenst is van uw AccountView-leverancier. A-6 GA NA OF HET UITVOEREN VAN EEN PROEF-UPDATE ZINVOL IS Hiermee kunt u een paar tests uitvoeren en nagaan of na de update uw bedrijfsprocessen verlopen zoals u wenst en verwacht. Overleg dit eventueel met uw AccountView-leverancier. Hij is goed op de hoogte van uw bedrijfssituatie en is de aangewezen partij om u hierbij te ondersteunen. De AccountView-supportafdeling zal geen prioriteit geven aan supportverzoeken die ontstaan na het uitvoeren van de update, en die redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen door het uitvoeren van een proef-update. Voert u geen proef-update uit, ga dan verder met checklist C. Visma Updateprocedure Team en Business

4 CHECKLIST B: PROEF UPDATE B-1 STEL EEN ACCEPTATIETEST OP Bepaal criteria op basis van het document met wijzigingen (stap A-4) waaraan AccountView moet voldoen bij de acceptatietest in de proefomgeving. Overleg dit waar nodig met uw AccountViewleverancier. Een paar voorbeelden: Toegangsbeveiliging: gebruikers die interne rapportage mogen afdrukken hebben toegang tot het venster Verslaglegging. Wettelijke rente op aanmaningen berekenen in module Rentenota s Facturering: layouts zijn taal-onafhankelijk. Aanpassen importdefinitie voor Office 2007 en hoger (zie ook: Importeren Excel 2007) B-2 KOPIEER DE ACCOUNTVIEW-OMGEVING Kopieer de hele AccountView-omgeving, inclusief uw administraties, naar een lokale test computer. Voer zo nodig eerst een werkstationinstallatie uit op de lokale test computer. Deze AccountViewtestomgeving moet helemaal losstaan en geen invloed kunnen uitoefenen op de productie-omgeving. Neem contact op met uw AccountView-leverancier als er onduidelijkheden zijn bij het uitvoeren van deze stap. B-3 VOER DE PROEF-UPDATE UIT Voer vervolgens de proef-update uit aan de hand van de checklists C, D en E. B-4 VOER DE ACCEPTATIETEST UIT Voer de acceptatietest uit. Leg voor de verschillende criteria het resultaat vast en ga verder met de volgende stap als de acceptatietest volledig is goedgekeurd. B-5 BEREID U VOOR OP DE UPDATE Layouts kunt u bijvoorbeeld al wijzigen tijdens de proef-update. Als u ze klaarzet kunt u ze na de update direct gebruiken. Leg eventuele wijzigingen in inrichting vast, zoals toegangsbeveiliging of algemene uitdrukkingen, zodat u deze na de update meteen kunt toepassen. B-6 CONTROLEER DE ADMINISTRATIES In de testomgeving kunt u de administraties controleren en nagaan of de controles correct zijn. Beoordeel samen met uw AccountView-leverancier of de afdeling Support of en wanneer u eventuele meldingen gaat oplossen. Gebruik hierbij de aanwijzingen in Aansluitingsverschillen en storingen zelf oplossen. Visma Updateprocedure Team en Business

5 CHECKLIST C: UPDATE VOORBEREIDEN C-1 ZORG DAT U DE ENIGE GEBRUIKER BENT DIE ACCOUNTVIEW HEEFT GESTART Controleer met Document/Stamgegevens programma/ingelogde gebruikers of u de enige AccountView-gebruiker bent. Zorg er bovendien voor dat u alle rechten hebt. C-2 INSTALLEER HET SERVICE PACK Kies Help/Info en noteer de map die genoemd staat achter de tekst Opstartdirectory : Controleer wat er direct achter Versie staat en op onze website de supportnote Service Packs of er voor uw versie een Service Pack is. Als het Service Pack nieuwer is, moet u dat eerst installeren. De instructie vindt u op de website. C-3 ORGANISEER HET PROGRAMMA EN SYSTEEM Kies Document/Organiseren/Programma in het venster Administraties. Kies Document/Organiseren/Systeem in het venster Administraties. Visma Updateprocedure Team en Business

6 CHECKLIST D: UPDATE UITVOEREN D-1 SLUIT ACCOUNTVIEW AF Zorg ervoor dat AccountView is afgesloten. Ook een COM-koppeling vanuit een ander softwarepakket of de AccountView BackOffice Server Service mag niet meer actief zijn. Als u de koppeling zelf niet kunt uitschakelen, neem dan contact op met uw AccountView leverancier. D-2 MAAK EEN VOLLEDIGE KOPIE Maak een kopie van het hele programma AccountView. Hiermee worden niet alleen de administratiebestanden bedoeld, maar ook de bij C-2 genoteerde map Opstartdirectory, inclusief alle onderliggende mappen. Gebruik voor het maken van de volledige kopie de binnen uw bedrijf gehanteerde backup-programmatuur en/of -apparatuur. Belangrijk: Bewaar deze kopie totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert. D-3 INSTALLEER ACCOUNTVIEW Voor het uitvoeren van de update naar de nieuwe versie hebt u de installatie nodig. De installatie hebt u ontvangen van uw AccountView leverancier in de vorm van een installatie-dvd of een link naar onze website waar u de installatiebestanden kan downloaden. Met de volgende installatiestappen kunt u AccountView succesvol updaten. Computer kiezen om de installatie op uit te voeren We adviseren om de installatie uit te voeren op de machine waar de programma-omgeving van AccountView staat (zie de opgegeven locatie voor de opstartdirectory uit stap C-2). Als dus AccountView op een server geïnstalleerd staat, voer dan de installatie op de server uit. Als AccountView alleen lokaal op 1 werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie op dat werkstation uit. Start de setup Wanneer u een installatie-dvd heeft ontvangen stopt u de DVD in de computer. Voer de setup.exe uit om de installatie te starten. Wanneer u een downloadlink heeft gekregen naar de AccountView installatie klikt u deze aan. Na het downloaden moet u de optie Uitvoeren kiezen in uw browser. Hierna wordt de installatie uitgepakt en start de setup van de nieuwe versie van AccountView vanzelf. Afhankelijk van uw besturingssysteem krijgt u na het openen van de gedownloade installatie een beveiligingswaarschuwing vanuit Windows. In de melding kunt u de optie Acties of Meer informatie kiezen, waarna u de optie Toch uitvoeren kunt kiezen. Hieronder geselecteerd product bijwerken Wanneer u na het opstarten van de setup de keuze krijgt: Hieronder geselecteerd product bijwerken of Nieuw exemplaar van dit product installeren, kiest u voor Hieronder geselecteerd product bijwerken voor de installatie die wordt weergegeven. Voltooi de setup. Als er geen optie is om te kiezen voor Hieronder geselecteerd product bijwerken of er onduidelijkheid bestaat welke installatie bijgewerkt dient te worden, dan kiest u voor Nieuw exemplaar van dit product installeren en volgt u de stappen uit stap D-4. Visma Updateprocedure Team en Business

7 D-4 NIEUW EXEMPLAAR VAN DIT PRODUCT INSTALLEREN Als u niet de keuze hebt voor Hieronder geselecteerd product bijwerken dan begint de installatiewizard met de stappen om een Nieuw exemplaar van dit product installeren. Volg de onderstaande stappen om AccountView te updaten: - Kies het type Server-installatie. Na het selecteren van het type installatie kiest u Volgende. - Wijs via de knop Wijzigen de locatie aan uit stap C-2. Via Aangepast zal gekozen moeten worden voor de optie Systeemtabellen in de map met programmabestanden om dezelfde locatie aan te wijzen als in stap C-2. Hierna kiest u voor Volgende De melding Eerdere versie gevonden verschijnt zodat u zeker weet dat u de juiste mappen hebt aangewezen. Kies OK op de melding en voltooi de setup. D-4 WERKSTATION-INSTALLATIE Om AccountView na de update te kunnen opstarten is een werkstationinstallatie nodig op de werkstations. Het installeren van de werkstationinstallatie op de werkstations is mogelijk door in de setup te kiezen voor de optie Hieronder geselecteerd product bijwerken en de regel met de toevoeging Werkstationinstallatie bij te werken naar de nieuwe versie. Ook kunt u kiezen voor Nieuw exemplaar van dit product installeren waarna gekozen kan worden voor het type Werkstationinstallatie. Een andere manier om de werkstationinstallatie te doen is door de runtime installatie uit te voeren. Controleer wel eerst of de benodigde onderdelen op de computer geïnstalleerd zijn voordat de runtime installatie wordt uitgevoerd. De onderdelen die naast de AccountView runtime installatie vereist zijn staan hieronder beschreven en kunt u downloaden via de bijbehorende links. Wanneer u de installatie-dvd heeft ontvangen dan vindt u deze installaties ook in de map MSI: Visma Updateprocedure Team en Business

8 Microsoft.NET Framework 3.5 SP 1 inclusief eerdere versies: 413d da479ab0d7 MSXML 6.0: De runtime installatie kunt u vinden in: De map WorkstationInstall in de hoofdmap van AccountView. De map MSI op de installatie-dvd of; Een van de leverancier ontvangen link op de website naar de runtime installatie. D-5 START ACCOUNTVIEW Start AccountView. Tijdens het starten wordt u gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. Deze gegevens vindt u op het licentieformulier. AccountView wordt nu verder geconverteerd. D-6 ORGANISEER PROGRAMMA EN SYSTEEM Kies Document/Organiseren/Programma in het venster Administraties. Kies Document/Organiseren/Systeem in het venster Administraties. CHECKLIST E: UPDATE PER ADMINISTRATIE E-1 UPDATE VAN DE ADMINISTRATIE Kies per administratie Document/Organiseren/Administratie in het venster Administraties. Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote Administraties organiseren in AccountView Windows. Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren. Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap D-1 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert. Tip 4: Organiseer regelmatig de administratie. Gebruik hierbij de aanwijzingen over Controleren die vermeld staan in de supportnote Aansluitingsverschillen en storingen zelf oplossen. CHECKLIST F: AANDACHTSPUNTEN IN DE NIEUWE VERSIE F-1 ADMINISTRATIE-AFHANKELIJKE INRICHTING Eventuele inrichtingswijzigingen hebt u kunnen voorbereiden tijdens de proef-update. Voer eventuele administratie-afhankelijke inrichtingswijzigingen door, bijvoorbeeld in taalcodes en administratieinstellingen voor het bijwerken van historische gegevens. Visma Updateprocedure Team en Business

9 F-2 ARTIKELHISTORIE MEERDERE JAREN Nadat u met versie 9 bent gaan werken zult u de instelling van Dynamisch bijwerken aan moeten zetten, zodat bij het genereren van herhalings- of creditfacturen direct de juiste lijst met historische facturen toont. Kies Opties/Instellingen/Administratie, Handel (Art.hist jaren). Controleer de inhoud van dit venster met deze schermafdruk: Na het instellen van minimaal de transactiesoort Verkoop, bewaart u dit met OK. Kies hierna Document/Stamgegevens administratie/artikelhistorie meerdere jaren. Daar voert u de opdracht Document/Artikelhistorie bijwerken uit en wordt het venster gevuld. Hiermee wordt ook bij de debiteur de verkoophistorie inzichtelijk. F-3 UBL-FORMAAT BIJ ELEKTRONISCH FACTUREREN Met ingang van versie 9.3 voor klanten met de module Facturering II wordt standaard de UBL-factuur niet meer meegestuurd bij het elektronisch factureren. Als dit toch wenselijk is, dan zal de optie Tevens UBL-formaat aanmaken bij elektr factureren gemarkeerd moeten worden. Kies voor Opties/Instellingen/Administratie, Handel (UBL). Wanneer deze optie gemarkeerd wordt om de UBL-factuur standaard mee te sturen met de elektronische facturen moeten de volgende velden gevuld zijn volgens de eisen van het UBL-formaat: 1. Het BTW-nummer en/of KvK-nummer in het veld Fiscaal BTW-nr via Opties/Instellingen/Administratie, Algemeen (Bedrijf). 2. Het BTW-nummer en/of KvK-nummer in het veld BTW-nummer via Bestand/Debiteuren, stamgegevens (F6), tabblad Financieel. F-4 VENSTER DASHBOARD Als onderdeel van het nieuwe visuele ontwerp in versie 9.4 is er een financieel dashboard-venster toegevoegd. Deze vindt u via Bestand/Dashboard. Hierin ziet u in één oogopslag de belangrijkste, actuele financiële cijfers van uw administratie. Ga na of het wenselijk is voor alle gebruikers in de omgeving om dit inzichtelijk te hebben. Wanneer u beschikt over de module Toegangsbeveiliging in de licentie kunt u het venster voor bepaalde gebruikers nog uitsluiten. Hiervoor kunt u in het venster Visma Updateprocedure Team en Business

10 Toegangsbeveiligingsrollen onder de administratie-objecten in het kopje Algemeen het onderdeel Dashboard nog uitsluiten. F-5 ISO LANDCODES BIJWERKEN De postcodemaskers in het venster ISO-landcodes zijn in versie 9.4 aangepast in de voorbeeldadministraties. Om te zorgen dat in de eigen administratie de actuele postcodemaskers aanwezig zijn dient u vanuit het venster Bestand/Administraties per administratie te kiezen voor Document/Basisgegevens bijwerken. Kies bij de optie Overnemen van de voorbeeldadministratie NL_YR_GRD. Markeer de optie ISO-landcodes en kies Bijwerken. Visma Updateprocedure Team en Business

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Conversie-procedure AccountView DOS naar Windows

Conversie-procedure AccountView DOS naar Windows Conversie-procedure naar Windows VAN ACCOUNTVIEW DOS NAAR ACCOUNTVIEW WINDOWS 9.0B De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie. Het spreekt dan ook vanzelf dat u de conversie

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden LICENTIE ACCOUNTVIEW 9.3 - NOI Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 02-2014 Om AccountView 9.3 van Visma Software te installeren

Nadere informatie

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps Een product van Visma Software BV Inhoud AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps 3 1.1 Checklist vooraf 3 1.2 AccountView inrichten voor het gebruik

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.45 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerkinstallatie staan de King-administraties op het netwerk (server) en

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 Dit document beschrijft de installatie van King. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Installatie-instructie AccountView 9.5 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor computerboekhouden met AccountView en BKB 2

Installatie-instructie AccountView 9.5 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor computerboekhouden met AccountView en BKB 2 LICENTIE ACCOUNTVIEW 9.5 - NOI Installatie-instructie AccountView 9.5 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor computerboekhouden met AccountView en BKB 2 06-2016 Om AccountView 9.5 van Visma

Nadere informatie

Installatie van King 5.32

Installatie van King 5.32 Dit document beschrijft de installatie van King 5.32. Bij de installatie van King 5.32 dient u rekening te houden met de volgende systeemeisen: Besturingssysteem: Windows 98, Windows ME, Windows NT (minimaal

Nadere informatie

Exact Globe voorbereidingen

Exact Globe voorbereidingen Bedrijfsadministratie voor de horeca deel 2, Computerboekhouden ISBN 978-90-74625-49-4 Exact Globe voorbereidingen In dit document wordt het volgende beschreven: 1. De software waarop de methode is gebaseerd.

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïntegreerde

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 09-2010 Om AccountView 9 te installeren moet u beschikken over een Windows-pc

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.2 MU Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installeren van ROSA updates ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_install_updates_v12.doc 2004-2007 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 1. Installeren van ROSA updates

Nadere informatie

DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW:

DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: WinPOS Update DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 1-10-2009 1.0 M. Hermans B. Pirson Inleiding...3 Installatie update software (eenmalig)...4 Versie controle...4 Download Updater en installatie Updater...4

Nadere informatie

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad Installatie- en activeringsprocedure Versie: 3.1 Datum: 28 januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3-1. Systeemeisen... - 3-2. Installatie van de software

Nadere informatie

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Inleiding tot de updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 5 Update naar de laatste versie 7 Voordat u start 7 Zo update u uw systeem 8 Verplaats het

Nadere informatie

Aanmaken administratie 9 januari 2015 versie 9.1 en hoger

Aanmaken administratie 9 januari 2015 versie 9.1 en hoger Aanmaken administratie Welkom bij eserviceware! Deze handleiding leidt u door de eerste, essentiële stappen in AccountView: het aanmaken van een administratie. 1. Inloggen in AccountView in de cloud Allereerst

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met periodeuitwisseling met SnelStart 12. Datum: Versie: 0.1 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met periodeuitwisseling met SnelStart 12. Datum: Versie: 0.1 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met periodeuitwisseling met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.1 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard

Nadere informatie

Installatie vindt plaats volgens bijgaand set-up instructie, die zich bevind in de meegeleverde cd doos.

Installatie vindt plaats volgens bijgaand set-up instructie, die zich bevind in de meegeleverde cd doos. Accept Rapportage Voor u ligt een demonstratie cd van Accept Rapportage. Om u op weg te helpen volgen onderstaand een aantal instructies om de cd te installeren, Accept Rapportage te starten/ stoppen en

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Visma-diensten activeren in AccountView

Visma-diensten activeren in AccountView Visma-diensten activeren in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Installatie Civiel 8

Handleiding Installatie Civiel 8 Handleiding Installatie Civiel 8 Met behulp van het stappenplan (pagina 2-5) kunt u de upgrade van Civiel 7 naar Civiel 8 correct uitvoeren. U dient drie verschillende bestanden te installeren: 1. Civiel

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Porthus Communicator Client G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

Porthus Communicator Client G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G Inhoudsopgave Installatie van de... 3 Benodigdheden... 3 Installer downloaden... 3 Installeren... 3 Gebruik van de... 7 Starten... 7 Het ophalen en versturen van gegevens... 7 Gegevens ophalen... 7 Gegevens

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

RAAM installeren op Windows 7, 8 en 10

RAAM installeren op Windows 7, 8 en 10 Naam handleiding: Handleiding RAAM RAAM installeren op Windows 7/8/10 Sleutelwoord(en): RAAM installeren op Windows 7/8/10 Datum publicatie: 07-08-2015 Handleiding RAAM RAAM installeren op Windows 7, 8

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Stap 1: de computer voorbereiden.

Stap 1: de computer voorbereiden. In dit stappenplan wordt beschreven hoe het Detacom systeem op een computer kan worden geïnstalleerd. Wij gaan er hierbij vanuit dat de computer voldoet aan de vereisten, en dus geschikt is. Wanneer er

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5a

Nieuw in AccountView versie 9.5a Nieuw in AccountView versie 9.5a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Over installatie voor meerdere gebruikers 5 Tijdens de installatie 7 Voorwaarden

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu).

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu). Dit document beschrijft de manier waarop u gegevens kunt overzetten van C@shflow versie 3.x naar C@shflow versie 3.4. Over het algemeen gaat overschakelen helemaal automatisch. Toch raden we u aan dit

Nadere informatie