Bestelformulier AccountView Team Accountancy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestelformulier AccountView Team Accountancy"

Transcriptie

1 Bestelformulier AccountView Team Accountancy Accountancy EUR Relatiebeheer EUR Accountants Toolkit 695 Contact Manager 450 Agrarische subadministratie 0 Verkoopinformatiesysteem 895 Uitwerk kolommbalans 695 Vnotadministratie 495 Project Ur AccountReporter Project Samstel-SBR oplossing Urregistratie 550 NOAB SRA NOVAK Fiscount Urhistorie 495 Lidnummer: Ur Declaraties I (10 medewerkers) Communication Service Go Declaratiehistorie 295 Uitgebreide declaratieomschrijving 450 Financieel Extra medewerkers (11-20, 21-50, extra 50). AccountView Team Aanmaning 295 Integratie Budgettering I 195 Mutatie-import 295 Periodieke boeking 195 Stamgegevs-import 350 Vaste activa I 250 AccountView COM Clit Access Licce 350 Consolidatie I 450 AccountView BM/SDK Clit Access Licce 350 Uitgebreide vreemde valuta 895 AccountView.NET Backoffice Server ( BOS ) 895 Uitgebreide kostanalyse 275 PinkWeb-koppeling 500 Transitorische post 495 Communication Service Online 295 G-reking 495 Severa-koppeling Basis 0 Kostverdeel I 495 Severa-koppeling Plus 0 Severa-koppeling Compleet 0 Telebankier SEPA Automatische betaling 275 Onderhoud Inlez bankmutaties 80 Onderhoudsabonnemt (verplicht) ABN AMRO ING 195 Rabobank Friesland Bank AccountView Team huur per maand Commerzbank Asd. SNS Bundel Team Standaard 85 Deutsche Bank Van Lanschot Bundel Team Accountancy 85 Knab Triodos Bank Bundel Team Accountancy Extra 125 Automatische incasso Bundel Team Facturering Bundel Team Financieel 85 AccountView Scanboek Bundel Team Project & Ur 85 Communication Service Scanboek extra gelijktijdige gebruiker(s), per gebruiker 10 Kantoorlictie ( 75 p.m.). Algeme Netwerktoeslag 3-5 gebruikers 395 Uitgebreide toegangsbeveiliging I 195 Betalingsfiattering 495 Dynamic Office 895 Sleutelveld wijzig 395 Ik maak gebruik van de accountancyregeling. Gegevs gebruiker Naam bedrijf:... Lictiaam: Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Adres:... Pc/Plaats: Telefoon:...Fax: Datum/Handteking: Gegevs Visma Software-partner Partner: Contactpersoon: Gewste leverdatum:...versie:... Datum/Handteking: Levering teg contante betaling tzij anders met u is overegekom. Goemde prijz zijn exclusief BTW. Wijziging voorbehoud, juni Telefoon: ; Op al onze aanbieding overekomst zijn tzij anders overegekom van toepassing de Nederland ICT Voorwaard 2008 modules Algeme, Lictie voor programmatuur (1) Onderhoud van programmatuur (3) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midd-Nederland onder nr

2 ACCOUNTVIEW EINDGEBRUIKER STANDAARD SOFTWARE LICENTIE, VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT ACCOUNTVIEW EN DE LICENTIEVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW INTEGRATIETOOLS Visma Software BV, kantoor houdde te Amsterdam aan de H.J.E. Wckebachweg 200, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door haar directeur de heer J.H.M. van d Hof, hierna in de voorwaard te noem Visma Software mede t behoeve van AccountView-leverancier naam bedrijf : straat : plaats : BTW-nummer : t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door haar directeur, hierna in de voorwaard te noem Eindgebruiker 1. Aan Eindgebruiker zijn voor of bij initiële aanschaf van de AccountView-software: AccountView Eindgebruiker Standaard Software Lictie, Voorwaard onderhoudsabonnemt AccountView de Lictievoorwaard AccountView Integratietools (gezamlijk: De Voorwaard ) ter beschikking gesteld. Deze Voorwaard staan tevs vermeld op de website van Visma Software. 2. Deze overekomst heeft betrekking op de door Visma Software geproduceerde programmatuur die in de Specificatie AccountView-software in onderhoud is vermeld. Deze specificatie vormt e onlosmakelijk onderdeel van de (onderhouds)overekomst. De definitieve specificatie wordt meegeleverd bij de uitgifte van de software. E voorlopige specificatie is op te vrag bij uw AccountView-leverancier. 3. Eindgebruiker verklaart zich tegover Visma Software akkoord met de Voorwaard onderhoudsabonnemt AccountView (documt 2) die tezam met Specificatie AccountView-software in onderhoud de onderhoudsoverekomst behelz. 4. Het gebruik van de, door Visma Software geproduceerde, programmatuur is onderworp aan hetge is bepaald in de door AccountView-leverancier met Eindgebruiker overegekom AccountView Eindgebruiker Standaard Software Lictie aan de van toepassing zijnde Lictievoorwaard AccountView Integratietools, welke respectievelijk als documt 1 3 onderdeel zijn van De Voorwaard. 5. Bij wijziging in de productsamstelling wordt e nieuwe Specificatie AccountView-software in onderhoud aan Eindgebruiker ter beschikking gesteld. 6. De onderhoudsoverekomst vangt aan op de in de Specificatie AccountView-software in onderhoud vermelde ingangsdatum. Handteking tekbevoegde: Visma Software B.V. J.H.M. van d Hof Nams de Eindgebruiker, Naam tekbevoegde: Visma Software BV, H.J.E. Wckebachweg 200, Postbus 9400, 1006 AK Telefoon: ,

3 ACCOUNTVIEW EINDGEBRUIKER STANDAARD SOFTWARE LICENTIE TEGEN PERIODIEKE VERGOEDING EN DE LICENTIEVOORWAARDEN ACCOUNTVIEW INTEGRATIETOOLS Visma Software BV, kantoor houdde te Amsterdam aan de H.J.E. Wckebachweg 200, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door haar directeur de heer J.H.M. van d Hof, hierna in de voorwaard te noem Visma Software mede t behoeve van AccountView-leverancier naam bedrijf : straat : plaats : Btw-nummer : t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door haar directeur, hierna in de voorwaard te noem Eindgebruiker 1. Aan Eindgebruiker zijn voor of bij het aangaan van e abonnemt op de AccountView Eindgebruiker Standaard Software Lictie teg periodieke vergoeding de Lictievoorwaard AccountView Integratietools (gezamlijk: De Voorwaard ) ter beschikking gesteld. Deze Voorwaard staan tevs vermeld op de website van Visma Software. 2. Eindgebruiker verklaart zich tegover Visma Software akkoord met de AccountView Eindgebruiker Standaard Software Lictie teg periodieke vergoeding. 3. Het gebruik van de door Visma Software geproduceerde Programmatuur is onderworp aan hetge is bepaald in de door AccountView-leverancier met Eindgebruiker overegekom AccountView Eindgebruiker Standaard Software Lictie teg periodieke vergoeding aan de van toepassing zijnde Lictievoorwaard AccountView Integratietools, welke respectievelijk als documt 1 2 onderdeel zijn van De Voorwaard. 4. De Lictieoverekomst gaat in op de datum van onderteking door beide partij. Dit is altijd de 1 e van de maand, waarbij de Lictieoverekomst ingaat op de 1 e van de huidige maand, wanneer de datum van onderteking op of voor de 15 e valt. Wanneer de datum van onderteking na de 15 e valt, dan gaat de Lictieoverekomst in op de 1 e van de opvolgde maand. Handteking tekbevoegde: Visma Software B.V. J.H.M. van d Hof Nams de Eindgebruiker, Naam tekbevoegde: Visma Software BV, H.J.E. Wckebachweg 200, Postbus 9400, 1006 AK Telefoon: , IBAN nr. NL43ABNA , Kamer van Koophandel , BTW nr. NL B01

4 VOORWAARDEN VISMA SOFTWARE BV SOFTWAREDIENSTEN (OAV) Visma Software BV, kantoor houdde te Amsterdam aan de H.J.E. Wckebachweg 200, rechtsgeldig vertegwoordigd door haar directeur de heer J.H.M. van d Hof, hierna hierna te noem Visma Software Naam bedrijf : Straat : Plaats : BTW-nummer : Contactpersoon : adres : adres factuur : rechtsgeldig vertegwoordigd door haar directeur, hierna hierna te noem Klant. Beheerdersgegevs Naam van beheerder : adres van beheerder : Telefoonnummer van beheerder : Deze overekomst geeft tezam met de Voorwaard Gebruik Softwaredist het volgde aantal medewerkers recht op toegang tot de softwaredist van Visma Software. Bedrag in EUR, excl. BTW. Omschrijving Aantal gebruikers / medewerkers Dist() AccountView IFA AccountView Scanboek - kantoorlictie Totaal Maandelijkse abonnemtskost 1. Aan Klant wordt via e hosting platform bij e externe partij op afstand via elektronische netwerk de hierbov aangeduide functionaliteit de support daarvan als e dist ter beschikking gesteld voor het vermelde aantal gebruikers/medewerkers of andere variabel (hierna: de Dist ). De Dist betreft e niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht. 2. Startdatum van de overekomst is de datum van onderteking van deze OAV. Betalingsverplichting nem e aanvang zodra Visma Software start met de voorbereiding van de inrichting van e Klantomgeving. 3. Klant dit de volgs de geldde prijslijst voor de Dist verschuldigde vergoeding op basis van variabel als de versie, het aantal medewerkers of gebruikers of de omvang van de opslag van gegevs of andere relevante variabel, via automatische incasso telks per maand aan Visma Software te betal. Afhankelijk van de specifieke aangekruiste Dist() zal de verschuldigde betaling maandelijks vooraf plaatsvind of achteraf indi voor zover pas achteraf de omvang van het gebruik kan word vastgesteld. Visma Software BV, H.J.E. Wckebachweg 200, Postbus 9400, 1006 AK Telefoon: ,

5 4. Klant verlet Visma Software de onherroepelijke onvoorwaardelijke toestemming al het door Klant verschuldigde in e wettig Nederlands betaalmiddel zonder kost voor Visma Software te incasser door middel van automatische incasso op e door Visma Software aan te wijz rekingnummer. Klant zal te all tijde zorg drag voor voldode saldo voorts de noodzakelijke medewerking verl aan de voldoing per automatische incasso. 5. Bij wijziging in de Dist wordt e nieuwe Specificatie Software Dist aan Klant ter beschikking gesteld. 6. In het geval Klant tevs e AccountView-softwarelictie heeft aangeschaft, zijn hem voor of bij initiële aanschaf daarvan de Voorwaard van de onderhoudsoverekomst, de Algeme lictievoorwaard ter hand gesteld zijn die door Klant aanvaard. De voorwaard staan tevs vermeld op de website van Visma Software. Door onderteking van deze OAV bevestigt Klant tevs de bijgaande Voorwaard Gebruik AccountView-softwaredist voor of bij het aangaan van de overekomst te hebb ontvang dat die door hem zijn aanvaard; aldus zijn zij onderdeel van de overekomst. Handteking tekbevoegde: Visma Software BV J.H.M. van d Hof Nams Klant, Naam tekbevoegde: Visma Software BV, H.J.E. Wckebachweg 200, Postbus 9400, 1006 AK Telefoon: ,

Gegevens gebruiker. Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Telefoon:...Fax:... E-mail:... Branche:...

Gegevens gebruiker. Contactpersoon:... Voorletters:... m/v Functie:... Telefoon:...Fax:... E-mail:... Branche:... Bestelformulier AccountView Business Financieel EUR Handel en Logistiek EUR Projecten en Uren EUR AccountView Business 3.000 Facturering I 650 Projecten 1.195 Aanmaningen 495 Baliefacturering 350 Uitgebreide

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES GV2011 V1.2 pagina 1 van 5 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES Door de Overeenkomst Adminu online software applicaties en services te ondertekenen stemt u in met de hieronder

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Newviews

Algemene voorwaarden Newviews Algemene voorwaarden Newviews De besloten vennootschap BudgetBoekers BV handelend onder de naam Newviews, gevestigd te 3035ER Rotterdam aan de Noordsingel 185, hierna te noemen Newviews en de op het Opdrachtformulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WeDevelop IT. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeDevelop IT. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van TOP Internetoplossingen. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en TOP Internetoplossingen.

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 2. SLA componenten...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: cliënt van Pliek Web Design. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pliek Web Design. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015 NXTLVL-IT v.o.f. Zuiderkade 21 8301 AS Emmeloord KvK 55727298 BTW NL8518.36.227/B01 NL51RABO0175215863 info@nxtlvl-it.com www.nxtlvl-it.com 1. Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens,

Nadere informatie

Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen

Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen Contractbijlage: BandenSoftware.nl Algemene Voorwaarden en aanvullende bepalingen Bedrijfsgegevens: BandenSoftware.nl Sluitappel 77, 5491 TS Sint-Oedenrode Postbus 38, 5400 AA Sint-Oedenrode Tel. +31 (0)88

Nadere informatie

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Lightsome Webservices Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lightsome Webservices. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lightsome Webservices.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie