Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven"

Transcriptie

1 Gilde Carrosserie Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Carrosserie is geschikt voor diverse sectoren in de carrosseriebranche, zoals carrosseriebouw, schade-, service- en reparatiebedrijven, bedrijfswageninrichting en spuiterijen. Ruim 100 kleine en grotere carrosseriebedrijven die kiezen voor kwaliteit, samen goed voor zo n gebruikers, zetten met succes de software van Gilde in. Herkent u dit? Gebruikt u voor verschillende bedrijfsfuncties aparte programma s, waardoor u dubbel werk doet, onvoldoende grip heeft en beperkt slagvaardig bent? Gebruikt u losse Word- en Exceldocumenten, waardoor u overzicht mist en het risico loopt fouten te maken? Werkt u nog met software die verouderd is en waar mee u kansen laat liggen? Werkt u nog met software die niet goed op uw manier van werken is afgestemd? Kies dan voor Gilde Carrosserie Een gespecialiseerd pakket voor het automatiseren van uw hele bedrijfsproces; Professioneel, compleet en betrouwbaar; Eenvoudig in het gebruik; Vlotte implementatie en korte terugverdientijd. Gilde Carrosserie integreert al uw bedrijfsprocessen, zoals relatiebeheer, calculatie/offerte, logistiek, werkvoorbereiding en planning, projectadministratie, service & onderhoud, kwaliteitszorg, kostenbewaking en de financiële administratie. Dit bespaart u veel administratief werk, omdat u elk gegeven maar één keer vastlegt. Gebruiksvriendelijk Gilde Carrosserie is zeer gebruiksvriendelijk. De logische werkwijze en de vele handige functies zorgen ervoor dat u de mogelijkheden optimaal kunt benutten. De bediening is gebaseerd op Internet Explorer en Microsoft Office en maakt het programma zeer herkenbaar en intuïtief. Op de persoonlijke startpagina zijn de belangrijkste functies per gebruiker direct benaderbaar. Per document worden interessante functies en vervolgstappen via een handig hyperlink-menu aangeboden. Gilde Carrosserie kenmerkt zich door de logische procesmatige manier van werken. Vanuit de calculatie maakt u offertes, opdrachten, facturen en werkbonnen, de werkvoorbereiding, kwaliteitsformulieren en bestellingen. Met de workflow stuurt u uw hele bedrijfsvoering. Het managementdashboard geeft in één oogopslag inzicht in hoe uw bedrijf er voor staat. Dit motiveert en geeft grip en zorgt dat u tijdig kunt bijsturen

2 De basis Stamgegevens Het principe van Gilde Software is dat elk gegeven slechts één keer wordt geregistreerd. Relatiebeheer, artikelen, sets/normen, standaard teksten, jumbo s en sjablonen maken het mogelijk om snel en nauwkeurig projecten op te zetten. U kunt snel iets terugvinden in de stamgegevens en bijvoorbeeld etiketten en adres- of prijslijsten printen. Stamgegevens worden desgewenst geïmporteerd en geactualiseerd. Calculatie Met Gilde Software calculeert u zoals u graag wilt. De indeling, opbouw en prijsvorming is volledig naar uw wens in te stellen. Er zijn veel krachtige hulpmiddelen om snel en gedetailleerd te calculeren, zoals sjablonen, jumbo s en de carrosserieconfigurator. Aan de hand van een vraag- en antwoordspel wordt een calculatie volgens een vaste structuur opgebouwd. Wijzigingen zijn eenvoudig aan te brengen, want elke carrosserie is uniek. Offerte U print of mailt direct vanuit de calculatie een op de klant afgestemde offerte. De offerte kunt u opmaken met tekstblokken (met geïntegreerde spellingcheck en opmaak) en voorzien van foto s, documenten, berekeningen of tekeningen. Een professionele presentatie verhoogt uw scoringskansen aanzienlijk. Agenda/planning Afspraken legt u eenvoudig vast in de geïntegreerde agenda. Denk hierbij aan service- en onderhoudswerkzaamheden. Ook commerciële activiteiten en de opvol- Er zijn veel krachtige hulpmiddelen om snel en gedetailleerd te calculeren, zoals sjablonen, jumbo s en de carrosserieconfigurator. -2- ging van uitgebrachte offertes worden gepresenteerd in de agenda. Deze agenda is ook te synchroniseren met Microsoft Outlook. De planning heeft diverse weergaven en biedt overzicht en inzicht. Werkvoorbereiding Vanuit de opdrachtbevestiging stuurt u de werkvoorbereiding aan. Ter ondersteuning van de uitvoering van een project kunt u kiezen uit diverse formulieren en documenten, met vermelding van benodigde materialen, tijden en uitvoeringsinstructies. Werkbonnen/regie- en meerwerk Met Gilde Software maakt u snel werkbonnen aan om de uitvoering aan te sturen. Op deze bon registreren uw medewerkers de verbruikte materialen, werktijden en kilometers. Er is overzicht van openstaande bonnen en er wordt niet vergeten om te factureren. Daarnaast is er een speciale module voor de mobiele werkbon, met als doel het efficiënt aansturen van en registreren door de buitendienst. Facturering Een snelle en juiste facturering is van wezenlijk belang voor uw bedrijf. De workflow levert automatisch de benodigde gegevens voor een correcte factuur. Gilde Software kent veel factureringsmogelijkheden zoals verkoop op rekening, contantbonnen, BTW-verlegd, termijn-, regie-, contract- en verzamelfacturering. Bij alle projectdocumenten is er de mogelijkheid van meerdere BTW-soorten. Facturen kunnen ook digitaal worden verzonden.

3 Het Gilde-systeem is naar wens op uw behoefte in te richten en uit te breiden. Uitbreidingsmogelijkheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is een bewustwordingsproces waarbij klant- en kwaliteitsgericht denken centraal staan. Aandacht voor kwaliteitszorg is geen luxe, maar een noodzaak voor ondernemingen om sterk te blijven staan. Kwaliteit (ISO), milieu, arbo en VCA-aspecten zijn daarom op een logische wijze geïntegreerd in Gilde Software. Denk hierbij aan checklisten, formulieren, dossiers, procedures en klachtenafhandeling. Onderhanden werk De onderhanden werkoverzichten informeren u over de financiële voortgang van de projecten in uitvoering. Dit is belangrijke informatie voor het aansturen van projecten en de facturering. Projectbewaking en urenadministratie In de projectbewaking boekt u de gebruikte uren, materialen en overige kosten op een project. Zo bewaakt u de voortgang en uiteindelijk het resultaat van een project. Urenregistratie kan worden geoptimaliseerd via Automatische Tijd Registratie (ATR) met behulp van scanning. Vanuit totaaloverzichten zijn direct de gedetailleerde kostenboekingen beschikbaar. U krijgt inzicht in de voorcalculatie ten opzichte van de realisatie. Dossiers/CRM/digitaal archief Projectdocumenten worden opgeslagen in een digitaal project-, klanten- of leveranciersdossier. Zo heeft u per project of relatie direct inzicht en grip op alle relevante communicatie en documenten. Van alle belangrijke ontwikkelingen in een project wordt een historie opgebouwd binnen het dossier. Naast de projectdocumenten is koppeling mogelijk met alle andere digitale (externe) documenten, zoals foto s, tekeningen, Word-, PDF- of Excel-bestanden. Ook belangrijke s kunnen eenvoudig, via slepen, worden toegevoegd aan de dossiers. Boekhouding In Gilde Software voert u de volledige boekhouding inclusief betalingsverkeer, BTW-aangifte, winst- en verliesrekening en balans. Vanuit de projectadministratie worden automatisch boekingen geregistreerd. Alle dagelijkse mutaties worden snel en efficiënt vastgelegd. Uw financiële administratie kan via de Auditfile (volgens de Belastingdienst geadviseerde standaard) geëxporteerd worden voor controles door uw accountant of voor belastingcontroles. Open posten beheer Een goede bewaking van open posten is van groot belang voor de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Gilde Software biedt ouderdomsanalyses en genereert automatisch aanmaningen volgens uw debiteurenbeleid. Zowel uitgaande als binnenkomende betalingen kunnen digitaal worden verwerkt. Project- en capaciteitsplanning Speciaal voor het inplannen van projecten is de module Capaciteits planning beschikbaar. De planning geeft per periode een overzicht van de ingeplande projecten en beschikbare capaciteit

4 Magazijn Het belang van goed magazijnbeheer wordt door veel ondernemers ingezien. Toch roepen de inspanningen voor het beheersen van de materiaalstromen een grote weerstand op. Inzet van barcodescanners maakt efficiënt en foutloos werken mogelijk. Logistiek Vanuit de opdracht wordt de magazijn- en inkoopadministratie aangestuurd. Naar aanleiding van prijsaanvragen bij leveranciers, verwerkt u de prijsvoorstellen in de definitieve materiaalbehoefte. Van hieruit genereert u bestellingen en materiaaluitgiftes. Service en onderhoud/wagenparkbeheer Van de te onderhouden voertuigen worden alle relevante gegevens geregistreerd en op overzichten en documenten gepresenteerd. Gilde Software zorgt voor een efficiënt beheer van uw servicewerkzaamheden. Periodiek onderhoud wordt gepland en van de verrichte werkzaamheden (APK/PLK) wordt historie opgebouwd. -4- Autorisatie Door toekenning van gebruikersrechten legt u vast welke gebruikers toegang hebben tot gegevens en deze mogen wijzigen. Alle mutaties worden bijgehouden in een logboek per medewerker. De persoonlijke startpagina geeft alleen toegang tot wat elke gebruiker mag en moet doen. Managementoverzichten Gilde Software geeft grip op uw bedrijf. Op elk gewenst moment staan belangrijke overzichten voor uw bedrijfsvoering ter beschikking. Managementinformatie op maat voor uw bedrijf, zoals periodieke analyses van de omzet, kosten, uren en resultaten. Analyses per klant(groep), omzetgroep en medewerker. Grip op activiteiten, projecten en klanten. Grip op openstaande offertes, lopende en te factureren opdrachten. Grip op de voortgang en de resultaten van uw projecten. Grip op de productiviteit en het rendement van uw organisatie. Het praktische managementdashboard geeft direct zicht op de stand van zaken en het sturen op rendement.

5 Gilde Software wordt de ruggengraat van uw bedrijf Verkoop: acquisitie, relatiebeheer, klantendossier, registreren van aanvragen, commerciële agenda, referentielijsten, correspondentie en mailings, marges bepalen, aanbiedingsprijs vaststellen, offerte, offerte opvolging. Calculatie: beheren basisprijzen en ervaringscijfers (normen), carrosserieconfigurator, kostprijsbere- kening, bepalen van gewichten, bijstellen bestaande calculaties, voorbereiden offertes. Werkvoorbereiding: inplannen werkzaamheden, uitgeven werkorders en projectdocumenten, calcula- ties uitwerken tot magazijnuitgifte en bestellingen. Service-administratie: inspecties, onderhoud, reparaties, planning werkplaats, bewaken en terugmelden werkbonnen, factureren. Projectadministratie: bewaking openstaande orders, onderhanden werkbewaking, urenadminis - tratie, ATR en scannen, (termijn)facturering. Inkoop/magazijnbeheer: artikelbeheer, uitwerken materiaalbehoefte, prijsaanvragen, bestellingen, ont- vangsten, inkoopfactuurcontrole, voorraadwaarde- lijst, bestelstatus en bestelhistorie, voorraad bestel- advieslijst, materieelbeheer. Boekhouding: open postenbeheer, aanmaningen, betalingsverkeer, winst- en verliesrekening, balans, BTW-aangifte, uitwisseling met accountant en belastingdienst. -5- Management/directie: kansrijke offertes, onder- handen werk, te factureren opdrachten, productiviteit, liquiditeit, rentabiliteit, sturen op basis van management dashboard. Aantrekkelijke oplossingen Voor kleinere bedrijven is er een compactversie verkrijgbaar voor een passende prijs. Het basispakket omvat het primaire traject van CRM, calculatie/offerte tot en met de facturering. U kunt uitbreiden met diverse modules, zoals de projectadministratie/nacalculatie, logistiek, service & onderhoud, werkvoorbereiding/planning en de volledige financiële administratie met open posten beheer, betalingsverkeer en autorisatie. Er zijn aantrekkelijk geprijsde pakketten, zoals het uitgebreide Premium pakket. Uw eigen Gilde-systeem op maat Gilde Carrosserie is modulair opgebouwd. U stelt uw eigen systeem samen en zo levert uw investering snel rendement op. Het systeem wordt compleet met voorbeeldbestanden en standaarddocumenten voor carrosseriebedrijven geleverd, zodat u snel aan de slag kunt. Desgewenst worden bestaande gegevens ingelezen. Dankzij de ingebouwde flexibiliteit krijgt u een Gilde-systeem op maat: de workflow, uw manier van werken, de startpagina en alle documenten, formulieren, schermen en overzichten zijn aanpasbaar op uw bedrijf. Het Gilde-systeem is open met moderne technologie: koppelingen met specifieke oplossingen zijn goed te realiseren. SQL De SQL-versie is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met meerdere vestigingen, een grote database-omvang en voor het delen van stambestanden over meerdere administraties. Hierbij is desgewenst intercompany workflow mogelijk.

6 De voordelen van Carlogic op een rijtje Snel een nauwkeurige calculatie én een professioneel verzorgde offerte volgens uw wensen en huisstijl. Aansturing van de hele bedrijfsvoering vanuit de calculatie, mét de nodige flexibiliteit. Bevordering van de omzet door relatiebeheer (CRM) en offerte opvolging. Automatische dossiervorming per klant, project en voertuig. Meer efficiëntie door een optimale workflow. Service & Onderhoud: de beste relatiebouwer. Mogelijkheid van automatische tijdregistratie (ATR) en scannen in het magazijn. Meer grip en resultaat door verbeterde management informatie, uren- en projectbewaking en strakke afhandeling van regie- en servicewerk. Tijdwinst omdat Gilde Carrosserie snel en prettig werkt en gegevens niet dubbel bijhoudt. Continuïteit doordat Gilde Carrosserie de ruggengraat van uw organisatie wordt. Onze specialisatie is uw garantie op succes Gilde Software is dé automatiseringspecialist voor de carrosseriebranche. Gilde Software onderhoudt contacten over de ontwikkelingen in de branche met branchevereniging CarrosserieNL. Gilde Software werkt samen met fabrikanten, groothandels en inkoopcombinaties in de branche. Artikelgegevens worden actueel binnen de Gilde software ter beschikking gesteld en prijswijzigingen en bestellingen kunnen digitaal worden verwerkt. Onze branchespecifieke know-how staat, samen met de wensen van onze gebruikers, garant voor de praktische bruikbaarheid van onze software. Dit zorgt voor een succesvol gebruik nu en garandeert de noodzakelijke ontwikkelingen in de toekomst. Onze betrokkenheid bij de carrosseriebranche is uw zekerheid voor een succesvolle invoering en toepassing van de software. Installatie van uw Gilde-systeem Bij de invoering gaat Gilde Software volgens een gestructureerde projectaanpak te werk. Allereerst wordt in overleg een plan van aanpak vastgesteld. Na de installatie van het systeem krijgt u een eerste instructie van de belangrijkste functies, zodat u snel met het systeem aan de slag kunt. Bestaande bestanden worden ingelezen. Lay-outs en lijsten worden ingericht volgens uw wensen, werkwijze en huisstijl. Opleiding Om de mogelijkheden optimaal in te zetten in uw bedrijf is goede opleiding van uw medewerkers van belang. Wekelijks verzorgen specialisten van Gilde Software opleidingen in een professionele opleidingsruimte. Weg van de dagelijkse drukte in het bedrijf kunnen gebruikers zich hier in alle rust concentreren op de lesstof. Partner Service Overeenkomst Om uw investering te beschermen sluit u een Partner Service Overeenkomst (PSO) af. Dit geeft u recht op (helpdesk)ondersteuning en updates van de software. Hierdoor kunt u ook na verloop van jaren altijd beschikken over de meest actuele stand van de techniek. Door middel van de website, nieuwsbrieven, beurzen en gebruikersbijeenkomsten houdt Gilde Software haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Gilde Carrosserie wordt geleverd door Gilde Software. Gilde Software is onderdeel van de Gilde Groep. Gilde Software Impact 60b, Duiven Postbus 149, 6920 AC Duiven Telefoon: Internet: Automatiseringsoplossingen voor rendement en continuïteit

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce Voor de kantoorvakhandel betreft: sollicitatiegesprek Geachte ondernemer in de kantoorvakhandel, Mijn naam is Nina. Ik vernam dat uw kantoorvakhandel zoekt naar

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Alle informatie altijd en overal direct bij de hand. Document Management Systeem in SharePoint

Alle informatie altijd en overal direct bij de hand. Document Management Systeem in SharePoint Alle informatie altijd en overal direct bij de hand Document Management Systeem in SharePoint Het simpele gegeven alleen al, dat een gemiddelde medewerker op kantoor tot maar liefst acht uur per week besteedt

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Accelereren om te presteren

Accelereren om te presteren Accelereren om te presteren Topprestaties met CarIT van VCD Automotive Maak kennis met dé totaaloplossing voor de automotive branche Uw bedrijfsprocessen op peil met CarIT DMS en CRM CarIT in een notendop

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS TAKE THE LEAD IN LOGISTICS NaviTrans: Uw oplossing voor voor de logistieke dienstverlener In een steeds competitiever wordende sector als de logistiek is het voor de hedendaagse ondernemers onontbeerlijk

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

> De kracht van eenvoud

> De kracht van eenvoud > Factsheet itsuitsfashion // Over ons Als partner van Microsoft begeleidt Total Concept Group bedrijven die actief zijn in de fashion retail-, private label- en groothandelssector bij de automatisering

Nadere informatie

ecspand your SharePoint Server ecspand your success De oplossing voor u!

ecspand your SharePoint Server ecspand your success De oplossing voor u! nederlands ecspand your SharePoint Server ecspand your success De oplossing voor u! Inhoud Inleiding en oplossingsoverzicht pagina 4-5 Dynamics integratie pagina 6-7 E-mailmanagement pagina 8-9 Office

Nadere informatie

ABP Waste. Brancheoplossing afvalverwerking

ABP Waste. Brancheoplossing afvalverwerking ABP Waste Brancheoplossing afvalverwerking...effectief beheer van afvalstoffen......dé software voor de afvalverwerkingsbranche......actuele en betrouwbare informatie......flexibel en gebruiksvriendelijk...

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

SharePoint als ECM De oplossing voor u

SharePoint als ECM De oplossing voor u nederlands Inhoud SharePoint als ECM De oplossing voor u Inleiding en oplossingsoverzicht pagina 4-5 Microsoft Dynamics Integratie pagina 6-7 E-Mail Management pagina 8-9 Office Integratie pagina 10-11

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Extended Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Relatiebeheer / CRM Software

Relatiebeheer / CRM Software Relatiebeheer / CRM Software De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie Archie - Relatiebeheer / CRM Software Uw relaties centraal Uw relaties centraal Internet Smartphones Tablets

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIEPARTNER: De Waal 30A 5684 PH Best telefoon + 31 (0) 499 332757 telefax + 31 (0) 499 332659 email: info@atworkmgt.nl www.atworkmgt.nl Brancheoplossing maakindustrie...volledig

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Communicate, Collaborate, Compete with Sage CRM

Communicate, Collaborate, Compete with Sage CRM Sage CRM Communicate, Collaborate, Compete with Sage CRM sagecrm.com Manage iedere dag al uw Verkoop, Marketing en Customer Service activiteiten met Sage CRM Customer Relationship Management (CRM) is veel

Nadere informatie

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

CRM Online Uw klantrelaties online beheren.

CRM Online Uw klantrelaties online beheren. CRM Online Uw klantrelaties online beheren. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst CRM Online...4 2.1 CRM Online Basic Relatiebeheer...4 2.2 CRM Online Professional Uitgebreid relatiebeheer en facturatie...5

Nadere informatie