HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor installatiebedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor installatiebedrijven"

Transcriptie

1 HandSoft Pro Dé specialist voor installatiebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Software is speciaal bestemd voor de automatisering van installatiebedrijven. Gilde Software integreert al uw bedrijfsprocessen, zoals artikel- en relatiebeheer, calculaties, onderhoudscontracten, werkvoorbereiding, projectadministratie, bestellingen, kostenbewaking en de financiële administratie. Dit bespaart u veel administratief werk, omdat u elk gegeven maar één keer vastlegt en alles goed op elkaar aansluit. Herkent u dit? Gebruikt u Word of Excel voor uw administratie en bent u toe aan een branchepakket? Stopt de ondersteuning op uw bestaande pakket of wilt u overstappen naar een modern programma? Uw administratie is omslachtig en tijdrovend? Vergeet u zaken te factureren en zijn uw artikelprijzen niet altijd up to date? Worden er regelmatig verkeerde materialen besteld waardoor veel kostbare tijd verloren gaat? Kies dan voor Gilde Software Een branchepakket voor zorgeloos automatiseren: professioneel, betaalbaar en eenvoudig in gebruik. LiveUpdate van artikelgegevens via internet. Uw bedrijfsprocessen als uitgangspunt waardoor de handelingen in het pakket voor zich spreken. Eenmalig vastleggen van gegevens bespaart tijd. Een pakket voor al uw dagelijkse werkzaamheden: van offerte tot en met de financiële administratie. Gebruiksvriendelijk Gilde Software is zeer gebruiksvriendelijk. De logische werkwijze en de vele handige functies zorgen ervoor dat u de mogelijkheden optimaal kunt benutten. Vooral de bediening van Gilde Software, gebaseerd op Internet Explorer en Microsoft Outlook, maakt het programma zeer herkenbaar en intuïtief. Op de startpagina zijn de belangrijkste functies van Gilde Software direct te benaderen. Per document worden interessante functies en vervolgstappen via een handig hyperlinkmenu aangeboden. Gilde Software kenmerkt zich door de logische procesmatige manier van werken. Vanuit de calculatie maakt u offertes, opdrachten, facturen, werkbonnen, de werkvoorbereiding, kwaliteitsformulieren en bestellingen. Hiermee stuurt u uw hele bedrijfsvoering. Het managementdashboard geeft in één oogopslag inzicht in hoe uw bedrijf er voor staat. Dit motiveert en geeft grip en zorgt dat u tijdig kunt bijsturen

2 De basis Stamgegevens Voor het onderhoud van actuele artikelinformatie is Gilde Software een samenwerking aangegaan met het 2BA en Artikelbeheer.nl. 2BA en Artikelbeheer.nl zijn centrale databases voor de installatiebranche. In deze databases worden miljoenen artikelen beheerd. Door gebruik te maken van de koppeling met 2BA en/of Artikelbeheer bent u altijd verzekerd van actuele prijzen. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks koppelen met de websites van diverse groothandels (webselecties). Calculeren is kopiëren Tijdens het calculeren heeft de calculator voortdurend inzicht in de kengetallen van zijn begroting: zoals de kostprijzen en marges. Tevens stelt het calculatiesysteem de calculator in staat bepaalde aspecten van een project te optimaliseren door een aantal scenario s snel door te rekenen. Hiermee wordt hij in staat gesteld naar een technisch en commercieel verantwoord eindresultaat toe te werken. Onze specialisatie is uw garantie op succes Het basispakket van Gilde Software is uit aantrekkelijke modules samengesteld van calculeren tot en met de facturering. Daarnaast zijn er aparte modules voor projectadministratie (nacalculatie), logistiek en magazijn, service & onderhoud en de volledige financiële administratie met open posten beheer, betalingsverkeer en autorisatie. Gilde Software draait zowel op het Accessals het SQL-platform. Uw eigen Gilde Software-systeem Gilde Software is modulair opgebouwd. U stelt uw eigen systeem samen en zo levert uw investering snel rendement op. Gilde Software wordt compleet met voorbeeldbestanden en standaarddocumenten geleverd, zodat u snel aan de slag kunt. Desgewenst worden bestaande gegevens ingelezen. Door de ingebouwde flexibiliteit zijn documenten, formulieren, de menubalk, schermen en overzichten aanpasbaar op uw bedrijf. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is een bewustwordingsproces waarbij klant- en kwaliteitsgericht denken centraal staan. Aandacht voor kwaliteitszorg is geen luxe, maar een noodzaak voor ondernemingen om sterk te blijven staan. Kwaliteit, milieu en arbo-aspecten kunnen op een logische wijze geïntegreerd worden in Gilde Software. Denk hierbij aan checklisten, formulieren, dossiers, procedures en klachtenafhandeling. Projectbewaking In de projectbewaking boekt u de gebruikte uren, materialen en overige kosten op een project. Zo bewaakt u de voortgang en uiteindelijk het resultaat van een project. U heeft vanuit de urenregistratie grip op de productiviteit van uw mensen en organisatie. Na het terugmelden van de werkbonnen worden de uren automatisch doorgeboekt naar de weekstaten van uw medewerkers en het onderhanden werk overzicht IJzersterke calculatiefunctionaliteit. Vanuit de calculatie kunt u direct een offerte maken. Eenvoudig voor nieuwe gebruikers, omdat Gilde volledig volgens de Microsoft-standaarden is opgezet. Directe online koppelingen met groothandels en 2BA artikelbestand.

3 Het Gilde-systeem is naar wens op uw behoefte in te richten en uit te breiden. Onderhanden werk De onderhanden werkoverzichten in Gilde Software informeren u over de financiële voortgang van de projecten in uitvoering. Dit is belangrijke informatie voor het aansturen van projecten en de facturering. Dossiers/CRM/digitaal archief Projectdocumenten worden opgeslagen in een digitaal project-, klanten- of leveranciersdossier. Zo heeft u per project of relatie direct inzicht in alle relevante documenten. Van alle belangrijke ontwikkelingen in een project wordt een historie opgebouwd binnen het dossier. Naast de projectdocumenten zijn koppelingen mogelijk met alle andere digitale (externe) documenten, zoals foto s, tekeningen, Word-, PDF- of Excel-bestanden. Boekhouding In de Gilde Software Boekhouding voert u de volledige boekhouding inclusief betalingsverkeer, BTW-aangifte, winsten verliesrekening en balans. In Gilde Software worden automatisch boekingen vanuit de projectadministratie geregistreerd. Alle dagelijkse mutaties worden snel en efficiënt vastgelegd. Uw financiële administratie kan via de Auditfile (volgens de Belastingdienst geadviseerde standaard) geëxporteerd worden voor controles door uw accountant of voor belastingcontroles. Open posten beheer Een goede bewaking van open posten is van groot belang voor de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Gilde Software biedt ouderdomsanalyses en genereert automatisch aanmaningen volgens uw debiteurenbeleid. Logistiek Vanuit de opdracht wordt de magazijn- en inkoopadministratie aangestuurd. Naar aanleiding van prijsaanvragen bij leveranciers, verwerkt u de prijsvoorstellen in de definitieve materiaalbehoefte. Van hieruit genereert u bestellingen en materiaaluitgiftes. Magazijn Het belang van goed magazijnbeheer wordt door veel ondernemers ingezien. Toch roepen de inspanningen voor het beheersen van de materiaalstromen een grote weerstand op. Gilde Software maakt een eenvoudig en efficiënt voorraadbeheer mogelijk. Door het inzetten van barcodescanners kunt u efficiënt en foutloos werken. Ketenintegratie Vanuit het logistieke traject binnen Gilde Software worden bestellingen aangemaakt. Via elektronisch bestellen (ICM) worden deze orders door middel van een vaste procedure direct in het systeem van de leverancier opgepakt. De bestelbevestiging en eventueel elektronische factuur (ICF) zijn de volgende stappen. Vanuit Gilde Software wordt direct vanaf de artikelkaart via een deeplink een webpagina opgeroepen waar de leverancier of fabrikant extra informatie over het artikel aanbiedt. Denk hierbij aan foto s, tekeningen, montage-instructies en de leverbaarheid. Service & Onderhoud Voor een duurzame relatie met de klant speelt Service & Onderhoud een sleutelrol. Alle relevante informatie van de te onderhouden installaties wordt geregistreerd. Periodiek onderhoud wordt gepland. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt automatisch een historie per installatie opgebouwd. Mogelijkheid van contractfacturering met jaarlijkse indexatie. Evaluatie van kosten en opbrengsten per contract

4 Winkelverkoop (balie) De winkelformule wint terrein. Een goed advies door vakmensen uit de praktijk onderscheidt uw winkel van de moderne bouwmarkten. Een goede steun in de rug van de vele doe-het-zelvers. Vaak wordt de winkelvoorraad gezien als verlengstuk van het magazijn. Het mes snijdt zo aan twee kanten: minder voorraad in het magazijn en meer omzet uit winkelverkoop. Natuurlijk kunt u snel een contantbon printen voor contante betaling. Maar met hetzelfde gemak maakt u van de balieverkoop een afleverbon indien de klant periodiek een verzamelfactuur ontvangt. Mobiele werkbon Gilde Software is uit te breiden met mobiele toepassingen. Hiermee worden monteurs langs de electronische weg voorzien van opdrachtinformatie. Afgehandelde opdrachten worden via de tablet of smartphone teruggemeld, inclusief materiaal- en urenverbruik, waarmee de basis is gelegd voor een snelle facturering. Dat is efficiënt werken. -4- Autorisatie Door toekenning van gebruikersrechten legt u vast welke gebruikers toegang hebben tot gegevens en deze mogen wijzigen. Alle mutaties worden bijgehouden in een logboek per medewerker. Managementoverzichten Gilde Software geeft grip op uw bedrijf. Op elk gewenst moment staan belangrijke overzichten voor uw bedrijfsvoering ter beschikking. Managementinformatie op maat voor uw bedrijf, zoals periodieke analyses van de omzet, kosten, uren en resultaten. Analyses per klant(groep), omzetgroep en medewerker. Grip op activiteiten, projecten en klanten. Grip op openstaande offertes, lopende en te factureren opdrachten. Grip op de voortgang en de resultaten van uw projecten en grip op de productiviteit en het rendement van uw organisatie.

5 (Periode: van oktober 2014 tot december 2014) BINNENLAND Gilde Software BV (Periode: van januari 2014 tot en met december 2014) Boekjaar: 2015 Gebruiker: BLD Debet Credit 0010 Vaste Activa 0050 Materiele vaste activa Onroerend goed 0091 Afschrijving invent. werkplaats Inventaris kantoor 0101 Afschrijving invent. kantoor 0200 Vervoermiddelen 0201 Afschrijving vervoermiddelen , ,69 Aanhangers Totaal Materiele vaste activa 0010 Totaal Vaste Activa , , Vlottende Activa 0150 Voorraden ,40 Debiteuren 1310 Voorziening debiteuren 1000 Kas 1010 Kleine kas 1030 Bank ABN-Amro 1032 Rabobank , Spaarekening Giro 1080 Kasstortingen onderweg 1081 Priveopnamen Crediteuren Verkoop: acquisitie, relatiebeheer, klantendossier, registreren van aanvragen, commerciële agenda, referentielijsten, correspondentie en mailings, marges bepalen, aanbiedingsprijs vaststellen, offerte en offerte-opvolging. Calculatie: beheren basisprijzen en ervaringscijfers (normen), bepalen van de hoeveelheden, kostprijsberekening, bijstellen bestaande calculaties en voorbereiden offertes. Werkvoorbereiding: inplannen werkzaamheden, uitgeven werkorders en projectdocumenten, calcula ties uitwerken tot magazijnuitgifte en bestellingen. Service-administratie: inspecties, onderhoud, reparaties, planning buitendienst, bewaken en terug melden werkbonnen en factureren. Projectadministratie: bewaking openstaande or ders, onderhanden werkbewaking, uren- administra tie, mandagenregisters en (termijn)facturering. Inkoop/magazijnbeheer: artikelbeheer, prijsaan vragen, bestellingen, ontvangsten, inkoopfactuur controle, voorraadwaardelijst, bestelstatus en bestel historie, voorraad besteladvieslijst en materieel beheer. Boekhouding: open postenbeheer, aanmaningen, betalingsverkeer, winst- en verliesrekening, balans, BTW-aangifte, uitwisseling met accountant en Belas tingdienst. Management/directie: kansrijke offertes, onder handen werk, te factureren opdrachten, productivi teit, liquiditeit, rentabiliteit, sturen op basis van managementdashboard Aan mij verrichte leveringen. 6629, , ,803638,24 5C. Subtotaal. 10 5D. Kleine ondernemers. 5E. Schatting voor vorige aangifte(n). 5F. Schatting deze aangifte , ,24 5G. Totaal te betalen/terug te vragen. BIJZONDERE TERUGGAVEN 20 Totaal Eigen vermogen 0320 Crediteuren 3A. Buiten de EG. 3B. Binnen de EG. 3C. Installatie/televerkoop binnen de EG. 5A. Subtotaal. 5B. Voorbelasting , ,33 6. Verzoek om bijzondere terugaven. 6A. Wegens oninbare vorderingen. 6B. Wegens herrekening en andere correcties Passiva 0240 Eigen vermogen Door mij verrichte leveringen. 5. Berekening totaal , ,18 Totaal Liquide middelen 0020 Totaal Liquide middelen :10:15 BEREKENING TOTAAL , Totaal Debiteuren 0180 Liquide middelen Gilde Software wordt de ruggengraat van uw bedrijf 3599,99 38,25 BUITENLAND 4A. Van buiten de EG. 4B. Verwervingen van goederen uit de EG. Totaal Voorraden 0170 Debiteuren Algemene reserve 17142,80 637,50 142,40 Voorraad Aan mij verrichte leveringen/diensten. Belast hoogtarief. Belast laagtarief. Overige tarieven behalve 0%. Privegebruik. Belast met 0% / niet bij mij belast. 2A. Heffing verlegd naar mij A. 1B. 1C. 1D. 1E. BALANS Omzet/Waarde/Vergoeding BTW-Bedrag (excl. BTW) 1. Door mij verrrichte leveringen/diensten Offerte In Gilde Software print of mailt u direct vanuit de calculatie een op de klant afgestemde offerte. De offerte kunt u voorzien van foto s, documenten, berekeningen of tekeningen. Een professionele presentatie verhoogt uw scoringskansen aanzienlijk. Bedrijf: Gilde Software BV 5.955,72 Page 1 of 3 Agenda In Gilde Software legt u eenvoudig alle afspraken vast in de geïntegreerde agenda. Denk hierbij aan service- en onderhoudswerkzaamheden. Ook commerciële activiteiten en de opvolging van uitgebrachte offertes worden gepresenteerd in de met Outlook te koppelen agenda. Werkvoorbereiding Vanuit de opdracht stuurt u met Gilde Software de werkvoorbereiding aan. Ter ondersteuning van de uitvoering van een project kunt u kiezen uit diverse formulieren en documenten, met vermelding van benodigde materialen, tijden en uitvoeringsinstructies. Werkbonnen/regiewerk/meerwerk Met Gilde Software maakt u snel werkbonnen aan om de uitvoering aan te sturen. Op deze bon noteren uw medewerkers de verbruikte materialen, werktijden en kilometers. Er is overzicht van openstaande bonnen en er wordt niet vergeten om te factureren. Bonnen kunnen in de agenda worden ingepland. Facturering Een snelle en juiste facturering is van wezenlijk belang voor uw bedrijf. De workflow in Gilde Software levert automatisch de benodigde gegevens voor een correcte factuur. Gilde Software kent veel factureringsmogelijkheden zoals verkoop op rekening, balieverkoop, contantbonnen, termijn-, regie-, contract- en verzamelfacturering.

6 Installatie van Gilde Software Bij de invoering gaat Gilde Software volgens een gestructureerde project aanpak te werk. Allereerst wordt in overleg een plan van aanpak vastgesteld. Na de installatie van het systeem krijgt u een eerste instructie van de belangrijkste functies, zodat u snel met het systeem aan de slag kunt. Bestaande bestanden worden ingelezen. Lay-outs en lijsten worden ingericht volgens uw wensen en huisstijl. Wekelijks verzorgen specialisten van Gilde Software opleidingen in een professionele opleidingsruimte. Opleiding Om de mogelijkheden van Gilde Software optimaal in te zetten in uw bedrijf is goede opleiding van uw medewerkers van belang. Wekelijks verzorgen specialisten van Gilde Software opleidingen in een professionele opleidingsruimte. Weg van de dagelijkse drukte in het bedrijf kunnen gebruikers zich hier in alle rust concentreren op de lesstof. Partner Service Overeenkomst Om uw investering te beschermen sluit u een partner service overeenkomst (PSO) af. Dit geeft u recht op (helpdesk)ondersteuning en updates van de software. Hierdoor kunt u ook na verloop van jaren altijd beschikken over de meest actuele stand van de software. Door middel van de website, nieuwsbrieven, beurzen en gebruikersbijeenkomsten houdt Gilde Software haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Samen met Gilde de juiste koers uitzetten. HandSoft Pro wordt geleverd door Gilde Software. Gilde Software is onderdeel van de Gilde Groep. Gilde Software Impact 60b, Duiven Postbus 149, 6920 AC Duiven Telefoon: Internet: Automatiseringsoplossingen voor rendement en continuïteit

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Gilde Carrosserie Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Carrosserie is geschikt voor diverse sectoren in de carrosseriebranche, zoals carrosseriebouw,

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Time to do business online

Time to do business online verkrijgbaar in 139 talen, aanpasbaar aan de nationale wetgeving voor 12,50 Time to do business online APDNet presenteert een totale oplossing voor administratieve software online! U kunt klein beginnen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. ERP-software. Syntess Atrium Bouw: geïntegreerde software voor úw branche. In dit nummer: Agenda

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. ERP-software. Syntess Atrium Bouw: geïntegreerde software voor úw branche. In dit nummer: Agenda Synformatief EDITIE VOORJAAR 2013 BOUW EN AANNEMERIJ WONINGBOUW UTILITEITSBOUW RENOVATIE SERVICE EN ONDERHOUD In dit nummer: ERP-software Syntess Atrium Bouw In de schijnwerpers: Meerbouw Rotterdam BV

Nadere informatie

4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen

4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct voor Grond-, Water- en Wegenbouw verbetert integraal uw bedrijfsprocessen 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek Optimale integratie met het Microsoft-platform

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Service Manager

UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet

Nadere informatie

De oplossing voor technische dienstverleners. » engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud

De oplossing voor technische dienstverleners. » engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud De oplossing voor technische dienstverleners» engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud Kansen zien en verzilveren De toenemende complexiteit van installaties, nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productoverzicht Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Large. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Large Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 MULTIVERS Large UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie