HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor de schilders-, onderhouds- en afbouwbranche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor de schilders-, onderhouds- en afbouwbranche"

Transcriptie

1 HandSoft Pro Dé specialist voor de schilders-, onderhouds- en afbouwbranche Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Software is speciaal bestemd voor de automatisering van schilders, onderhouds- en afbouwbedrijven. Gilde integreert al uw bedrijfsprocessen, zoals relatiebeheer, calculaties, periodiek onderhoud, werkvoorbereiding, projectadministratie, bestellingen, kostenbewaking en de financiële administratie. Dit bespaart u veel administratief werk, omdat u elk gegeven maar één keer vastlegt. Herkent u dit? Gebruikt u voor verschillende bedrijfsfuncties aparte programma s, waardoor u dubbel werk doet, onvoldoende grip heeft en beperkt slagvaardig bent? Gebruikt u losse Word- en Exceldocumenten, waardoor u overzicht mist en het risico loopt fouten te maken? Werkt u nog met software die verouderd is en waar mee u kansen laat liggen? Werkt u nog met software die niet goed op uw manier van werken is afgestemd? Kies dan voor Gilde Software Een gespecialiseerd pakket voor het automatiseren van uw hele bedrijfsproces; Professioneel, compleet en betrouwbaar; Eenvoudig in het gebruik; Vlotte implementatie en korte terugverdientijd. Gebruiksvriendelijk Gilde Software is zeer gebruiksvriendelijk. De logische werkwijze en de vele handige functies zorgen ervoor dat u de mogelijkheden optimaal kunt benutten. De bediening is gebaseerd op Internet Explorer en Microsoft Office en maakt het programma zeer herkenbaar en intuïtief. Op de persoonlijke startpagina zijn de belangrijkste functies per gebruiker direct benaderbaar. Per document worden interessante functies en vervolgstappen via een handig hyperlink-menu aangeboden. Gilde Software kenmerkt zich door de logische procesmatige manier van werken. Vanuit de calculatie maakt u offertes, opdrachten, facturen en werkbonnen, de werkvoorbereiding, kwaliteitsformulieren en bestellingen. Met de workflow stuurt u uw hele bedrijfsvoering. Het managementdashboard geeft in één oogopslag inzicht in hoe uw bedrijf er voor staat. Dit motiveert en geeft grip en zorgt dat u tijdig kunt bijsturen

2 De basis Stamgegevens Het principe van Gilde Software is dat elk gegeven slechts één keer wordt geregistreerd. Relatiebeheer, artikelen, sets/normen, standaard teksten, jumbo s en sjablonen maken het mogelijk om snel en nauwkeurig projecten op te zetten. U kunt snel iets terugvinden in de stamgegevens en bijvoorbeeld etiketten en adres- of prijslijsten printen. Stamgegevens worden desgewenst geïmporteerd en geactualiseerd. Calculatie Met Gilde Software calculeert u zoals u graag wilt. De indeling, opbouw en prijsvorming is volledig naar uw wens in te stellen. Er zijn veel krachtige hulpmiddelen om snel en gedetailleerd te calculeren. Middels sjablonen of jumbo s kunt u standaard standaard begrotingen samenstellen die u per calculatie kunt aanpassen. Offerte U print of mailt direct vanuit de calculatie een op de klant afgestemde offerte. De offerte kunt u opmaken met tekstblokken (met geïntegreerde spellingcheck en opmaak) en voorzien van foto s, documenten, meetstaten of tekeningen. Een professionele presentatie verhoogt uw scoringskansen aanzienlijk. Agenda/planning Afspraken legt u eenvoudig vast in de geïntegreerde agenda. Denk hierbij aan service- en onderhoudswerkzaamheden. Ook commerciële activiteiten en de opvolging van uitgebrachte offertes worden gepresenteerd in de agenda. Deze agenda is ook te synchroniseren met Microsoft Outlook. De planning heeft diverse weergaven en biedt overzicht en inzicht. Werkvoorbereiding Vanuit de opdrachtbevestiging stuurt u de werkvoorbereiding aan. Ter ondersteuning van de uitvoering van een project kunt u kiezen uit diverse formulieren en documenten, met vermelding van benodigde materialen, tijden en uitvoeringsinstructies. Werkbonnen/regie- en meerwerk Met Gilde Software maakt u snel werkbonnen aan om de uitvoering aan te sturen. Op deze bon registreren uw medewerkers de verbruikte materialen, werktijden en kilometers. Er is overzicht van openstaande bonnen en er wordt niet vergeten om te factureren. Daarnaast is er een speciale module voor de mobiele werkbon, met als doel het efficiënt online aansturen van en registreren door de buitendienst. Facturering Een snelle en juiste facturering is van wezenlijk belang voor uw bedrijf. De workflow levert automatisch de benodigde gegevens voor een correcte factuur. Gilde Software kent veel factureringsmogelijkheden zoals verkoop op rekening, contantbonnen, BTW-verlegd, termijn-, regie-, contract- en verzamelfacturering. Bij alle projectdocumenten is er de mogelijkheid van meerdere BTW-soorten. Facturen kunnen ook digitaal worden verzonden Er zijn veel krachtige hulpmiddelen om snel en gedetailleerd te calculeren, zoals sjablonen en jumbo s.

3 Het Gilde-systeem is naar wens op uw behoefte in te richten en uit te breiden. Uitbreidingsmogelijkheden Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is een bewustwordingsproces waarbij klant- en kwaliteitsgericht denken centraal staan. Aandacht voor kwaliteitszorg is geen luxe, maar een noodzaak voor ondernemingen om sterk te blijven staan. Kwaliteit (ISO), milieu, arbo en VCA-aspecten zijn daarom op een logische wijze geïntegreerd in Gilde Software. Denk hierbij aan checklisten, formulieren, dossiers, procedures en klachtenafhandeling. Onderhanden werk De onderhanden werkoverzichten informeren u over de financiële voortgang van de projecten in uitvoering. Dit is belangrijke informatie voor het aansturen van projecten en de facturering. Projectbewaking In de projectbewaking boekt u de gebruikte uren, materialen en overige kosten op een project. Zo bewaakt u de voortgang en uiteindelijk het resultaat van een project. U heeft vanuit de urenregistratie grip op de productiviteit en meteen de beschikking over mandagenregisters. Vanuit totaaloverzichten zijn direct de gedetailleerde kostenboekingen beschikbaar. U krijgt inzicht in de voorcalculatie ten opzichte van de realisatie. Dossiers/CRM/digitaal archief Projectdocumenten worden opgeslagen in een digitaal project-, klanten- of leveranciersdossier. Zo heeft u per project of relatie direct inzicht en grip op alle relevante communicatie en documenten. Van alle belangrijke ontwikkelingen in een project wordt een historie opgebouwd binnen het dossier. Naast de projectdocumenten is koppeling mogelijk met alle andere digitale (externe) documenten, zoals foto s, tekeningen, Word-, PDF- of Excel-bestanden. Ook belangrijke s kunnen eenvoudig, via slepen, worden toegevoegd aan de dossiers. Boekhouding In Gilde Software voert u de volledige boekhouding inclusief betalingsverkeer, BTW-aangifte, winst- en verliesrekening en balans. Vanuit de projectadministratie worden automatisch boekingen geregistreerd. Alle dagelijkse mutaties worden snel en efficiënt vastgelegd. Uw financiële administratie kan via de Auditfile (volgens de Belastingdienst geadviseerde standaard) geëxporteerd worden voor controles door uw accountant of voor belastingcontroles. Open posten beheer Een goede bewaking van open posten is van groot belang voor de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Gilde Software biedt ouderdomsanalyses en genereert automatisch aanmaningen volgens uw debiteurenbeleid. Zowel uitgaande als binnenkomende betalingen kunnen digitaal worden verwerkt

4 Magazijn Het belang van goed magazijnbeheer wordt door veel ondernemers ingezien. Toch roepen de inspanningen voor het beheersen van de materiaalstromen een grote weerstand op. Gilde Software maakt een eenvoudig en efficiënt voorraadbeheer mogelijk. Logistiek Vanuit de opdracht wordt de magazijn- en inkoopadministratie aangestuurd. Naar aanleiding van prijsaanvragen bij leveranciers, verwerkt u de prijsvoorstellen in de definitieve materiaalbehoefte. Van hieruit genereert u bestellingen en materiaaluitgiftes. Service en onderhoud Van de te onderhouden onderhoudscontracten worden alle relevante gegevens geregistreerd en op overzichten en documenten gepresenteerd. Gilde Software zorgt voor een efficiënt beheer van uw contractwerkzaamheden. Inspecties worden gepland en van de verrichte werkzaamheden wordt historie opgebouwd. Het printen van een aankondigingsbrief en een inspectierapport is geïntegreerd. Autorisatie Door toekenning van gebruikersrechten legt u vast welke -4- gebruikers toegang hebben tot gegevens en deze mogen wijzigen. Alle mutaties worden bijgehouden in een logboek per medewerker. De persoonlijke startpagina geeft alleen toegang tot wat elke gebruiker mag en moet doen. Managementoverzichten Gilde Software geeft grip op uw bedrijf. Op elk gewenst moment staan belangrijke overzichten voor uw bedrijfsvoering ter beschikking. Managementinformatie op maat voor uw bedrijf, zoals periodieke analyses van de omzet, kosten, uren en resultaten. Analyses per klant(groep), omzetgroep en medewerker. Grip op activiteiten, projecten en klanten. Grip op openstaande offertes, lopende en te factureren opdrachten. Grip op de voortgang en de resultaten van uw projecten. Grip op de productiviteit en het rendement van uw organisatie. Het praktische managementdashboard geeft direct zicht op de stand van zaken en het sturen op rendement.

5 Gilde Software wordt de ruggengraat van uw bedrijf Verkoop: acquisitie, relatiebeheer, klantendossier, registreren van aanvragen, commerciële agenda, referentielijsten, correspondentie en mailings, marges bepalen, aanbiedingsprijs vaststellen, offerte, offerte opvolging. Calculatie: beheren basisprijzen en ervaringscijfers (normen), bepalen van de hoeveelheden, kostprijs berekening, bijstellen bestaande calculaties, voorbereiden offertes. Werkvoorbereiding: inplannen werkzaamheden, uitgeven werkorders en projectdocumenten, calculaties uitwerken tot magazijnuitgifte en bestellingen. Regie-administratie: inspecties, werkzaamheden, planning buitendienst, bewaken en terugmelden werkbonnen, factureren. Projectadministratie: bewaking openstaande orders, onderhanden werkbewaking, urenadminis - tratie, mandagenregisters, (termijn)facturering. Inkoop/magazijnbeheer: artikelbeheer, uitwerken materiaalbehoefte, prijsaanvragen, bestellingen, ontvangsten, inkoopfactuurcontrole, voorraadwaardelijst, bestelstatus en bestelhistorie, voorraad besteladvieslijst, materieelbeheer. Boekhouding: open postenbeheer, aanmaningen, betalingsverkeer, winst- en verliesrekening, balans, BTW-aangifte, uitwisseling met accountant en belastingdienst. Management/directie: kansrijke offertes, onderhanden werk, te factureren opdrachten, productiviteit, liquiditeit, rentabiliteit, sturen op basis van managementdashboard. Aantrekkelijke oplossingen Het basispakket omvat het primaire traject van CRM, calculatie/offerte tot en met de facturering. U kunt uitbreiden met diverse modules, zoals de projectadministratie/nacalculatie, logistiek, service & onderhoud en de volledige financiële administratie met open posten beheer, betalingsverkeer en autorisatie. Er zijn aantrekkelijk geprijsde pakketten, zoals het uitgebreide Premiumpakket. Uw eigen Gilde-systeem op maat Het Gilde-systeem is modulair opgebouwd. U stelt uw eigen systeem samen en zo levert uw investering snel rendement op. Het systeem wordt compleet met voorbeeldbestanden en standaarddocumenten geleverd, zodat u snel aan de slag kunt. Desgewenst worden bestaande gegevens ingelezen. Dankzij de ingebouwde flexibiliteit krijgt u een Gilde-systeem op maat: de workflow, uw manier van werken, de startpagina en alle documenten, formulieren, schermen en overzichten zijn aanpasbaar op uw bedrijf. Het Gilde-systeem is open met moderne technologie: koppelingen met specifieke oplossingen zijn goed te realiseren. SQL De SQL-versie is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met meerdere vestigingen, een grote database-omvang en/ of voor het delen van stambestanden over meerdere administraties

6 Installatie van uw Gilde-systeem Bij de invoering gaat Gilde Software volgens een gestructureerde projectaanpak te werk. Allereerst wordt in overleg een plan van aanpak vastgesteld. Na de installatie van het systeem krijgt u een eerste instructie van de belangrijkste functies, zodat u snel met het systeem aan de slag kunt. Bestaande bestanden worden ingelezen. Lay-outs en lijsten worden ingericht volgens uw wensen, werkwijze en huisstijl. Wekelijks verzorgen specialisten van Gilde Software opleidingen in een professionele opleidingsruimte. Opleiding Om de mogelijkheden optimaal in te zetten in uw bedrijf is goede opleiding van uw medewerkers van belang. Wekelijks verzorgen specialisten van Gilde Software opleidingen in een professionele opleidingsruimte. Weg van de dagelijkse drukte in het bedrijf kunnen gebruikers zich hier in alle rust concentreren op de lesstof. Partner Service Overeenkomst Om uw investering te beschermen sluit u een Partner Service Overeenkomst (PSO) af. Dit geeft u recht op (helpdesk)ondersteuning en updates van de software. Hierdoor kunt u ook na verloop van jaren altijd beschikken over de meest actuele stand van de techniek. Door middel van de website, nieuwsbrieven, beurzen en gebruikersbijeenkomsten houdt Gilde Software haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Samen met Gilde de juiste koers uitzetten. HandSoft Pro wordt geleverd door Gilde Software. Gilde Software is onderdeel van de Gilde Groep. Gilde Software Impact 60b, Duiven Postbus 149, 6920 AC Duiven Telefoon: Internet: Automatiseringsoplossingen voor rendement en continuïteit

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor projecten en diensten

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor projecten en diensten HandSoft Pro Bedrijfsomvattend systeem op maat HandSoft Pro is speciaal bestemd voor de automatisering van projectmatig werkende en dienstverlenende bedrijven. HandSoft Pro integreert al uw bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Gilde Carrosserie Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Carrosserie is geschikt voor diverse sectoren in de carrosseriebranche, zoals carrosseriebouw,

Nadere informatie

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor installatiebedrijven

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor installatiebedrijven HandSoft Pro Dé specialist voor installatiebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Software is speciaal bestemd voor de automatisering van installatiebedrijven. Gilde Software integreert al uw

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Installatie. Uw bedrijfsproces. gestroomlijnd. Powered by

Unit 4 Multivers Installatie. Uw bedrijfsproces. gestroomlijnd. Powered by Unit 4 Multivers Installatie Unit 4 Multivers Installatie Uw bedrijfsproces gestroomlijnd Powered by 2 UNIT 4 MULTIVERS INSTALLATIE Vandaag de dag worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor een bedrijf.

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productie. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productie. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productie Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productie UNIT4 Multivers Productie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op een aantal

Nadere informatie

De oplossing voor technische dienstverleners. » engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud

De oplossing voor technische dienstverleners. » engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud De oplossing voor technische dienstverleners» engineering» inspecties» installatietechniek» service & onderhoud Kansen zien en verzilveren De toenemende complexiteit van installaties, nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Management Checklist. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Management Checklist. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Management Checklist Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Management Checklist UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

Time to do business online

Time to do business online verkrijgbaar in 139 talen, aanpasbaar aan de nationale wetgeving voor 12,50 Time to do business online APDNet presenteert een totale oplossing voor administratieve software online! U kunt klein beginnen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Service Manager

UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

Synformatief. ERP-software. In dit nummer: Agenda SYNTESS SOFTWARE NIEUWSBRIEF. ERP-software. In de schijnwerpers: Bouwbedrijf Van der Zande

Synformatief. ERP-software. In dit nummer: Agenda SYNTESS SOFTWARE NIEUWSBRIEF. ERP-software. In de schijnwerpers: Bouwbedrijf Van der Zande Synformatief E E R S T E E D I T I E 2 0 1 2 B O U W E N A A N N E M E R I J A F B O U W B E D R I J V E N In dit nummer: ERP-software Syntess Atrium Bouw In de schijnwerpers: Bouwbedrijf Van der Zande

Nadere informatie

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce Voor de kantoorvakhandel betreft: sollicitatiegesprek Geachte ondernemer in de kantoorvakhandel, Mijn naam is Nina. Ik vernam dat uw kantoorvakhandel zoekt naar

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Metacom 9. Het bouwproces centraal

Metacom 9. Het bouwproces centraal Het bouwproces centraal Het bouwproces centraal Het realiseren van een efficiënt bouwproces vergt steeds meer van bouwbedrijven. Projecten worden complexer, de eisen van opdrachtgevers nemen toe en de

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Productoverzicht. Producten en diensten voor het MKB

Unit 4 Multivers Productoverzicht. Producten en diensten voor het MKB Unit 4 Multivers Productoverzicht Unit 4 Multivers Producten en diensten voor het MKB 2 UNIT 4 AGRESSO: PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR HET MKB INLEIDING Unit 4 Agresso ontwikkelt praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl. Orderregistratie

Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl. Orderregistratie Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl Orderregistratie Inleiding MatrixKozijn Orderregistratie is exclusief ontwikkeld is voor kozijnfabrieken,

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. XtraLarge. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk

Nadere informatie