de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers"

Transcriptie

1 de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers good to know you

2 de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers: deel mee in ons succes! Randstad is sterk verbonden met haar zakelijke en sociale omgeving. Kennen, dienen en vertrouwen vormen de kernwaarden binnen onze onderneming. Wij streven naar diensten van een hoge kwaliteit en naar best people die deze diensten leveren. Goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om deel te nemen in het succes van de onderneming horen daarbij. Randstad biedt in samenwerking met Stichting Randstad Optiefonds haar eigen medewerkers de mogelijkheid voor deelname in een eigen investerings regeling aan: de Randstad-aandelen - koopregeling (oftewel; het Employee Share Purchase Plan, afgekort SPP). Het SPP geeft je een unieke kans om te participeren in het succes van Randstad. Door deze regeling word je aandeelhouder van Randstad Holding en daarmee ben je direct betrokken bij de financiële ontwikkeling van onze organisatie. Deelname in het SPP is een gemakkelijke en gunstige manier van investeren. Als jij in onze toekomst investeert, investeren wij in de jouwe door het toekennen van bonusaandelen. Als aandeelhouder van Randstad kun je de vruchten plukken van onze toenemende betekenis op de wereldwijde werving-en-selectie en uitzendmarkten.

3 de hoofdlijnen van het SPP voordelen Je kunt maximaal 5% van je brutoloon op jaarbasis (inclusief vakantiegeld) sparen voor het aankopen van aandelen. Het bedrag wordt maandelijks ingehouden op je nettoloon. Over het gespaarde bedrag ontvang je rente. Twee keer per jaar begin mei en begin november heb je de mogelijkheid om aandelen te kopen met je gespaarde geld inclusief rentevergoeding. De tussen - liggende zes maanden noemen we de spaarperiode, die steeds zes maanden duurt. Voor het einde van iedere spaarperiode kun je besluiten om af te zien van aankoop van aandelen. Zes maanden na de aankoop ontvang je bovenop de reeds gekochte aandelen 40% bonusaandelen over het aantal gekochte aandelen dat je op dat moment nog bezit, mits je op dat moment nog in dienst bent van Randstad. Je kunt de aandelen op ieder gewenst moment verkopen, maar als je ze binnen de eerste zes maanden na aankoop verkoopt, ontvang je géén bonusaandelen. Flexibiliteit: Dankzij de frequente spaarperiodes en aankoopmomenten kun je snel inspringen op koers - bewegingen, waarbij je ieder half jaar kunt beslissen of je aandelen wilt kopen. Je bent niet verplicht om na iedere spaarperiode aandelen te kopen en je kunt elk half jaar besluiten je deelname aan de regeling te beëindigen. Actieve deelname: Als aandeelhouder van Randstad deel je direct mee in het succes van het bedrijf. Bonusaandelen: Hoe meer aandelen je koopt, des te meer extra aandelen je ontvangt. Daarnaast ontvang je rente over het gespaarde bedrag. Gemak: Geen extra papierwerk je werkgever verzorgt de spaar- en aankoopadministratie voor iedere halfjaarlijkse cyclus. Geen bijkomende kosten: Bij het SPP van Randstad hoef je geen transactiekosten, bewaarvergoeding of servicekosten te betalen. Randstad beheert het spaargeld, administreert de aan koop van aandelen en het bijschrijven van bonus - aandelen. Als aandeelhouder in het kader van de aandelenkoop - regeling heb je via internet toegang tot je aandelenbezit. Via toption, het online administratiesysteem van de aandelenkoopregeling, heb je direct toegang tot je portefeuille, je persoonlijke gegevens en de koers van het aandeel Randstad op de beurs. toption geeft je de mogelijkheid om je aandelen online te verkopen, om inzage te krijgen in je transactie geschiedenis en om je persoonlijke gegevens aan te passen.

4 hoe werkt het? een voorbeeld: voorbeeldberekening (exclusief rente) Salaris ,- bruto per maand Gekozen spaarbedrag: 3 50,- per maand Het maximale bedrag dat je kunt sparen van het netto maandsalaris: 3 103,- (5% x 13,02 x ,- / 12) 13,02 = twaalf maandsalarissen plus 8,5% vakantiegeld situatie A: als de prijs van het aandeel stijgt De prijs van het aandeel Randstad is 3 30,- op moment T2 en 3 35,- op moment T3 Je spaart 6 x 50 = 3 300,- Je koopt 3 300,- / 3 30,- = 10 aandelen Op moment T3 ontvang je 4 bonusaandelen Waarde op T ,- Waarde op T ,- (14 aandelen à 3 35,-) Belasting betalen over 3 140,- (4 aandelen à 3 35,-) * * Over de verkregen bonusaandelen moet je inkomstenbelasting betalen. situatie B: als de prijs van het aandeel licht daalt De prijs van het aandeel Randstad is 3 30,- op moment T2 en 3 25,- op moment T3 Je spaart 6 x 50 = 3 300,- Je koopt 3 300,- / 3 30,- = 10 aandelen Op moment T3 ontvang je 4 bonusaandelen Waarde op T ,- Waarde op T ,- (14 aandelen à 3 25,-) Belasting betalen over 3 100,- (4 aandelen à 3 25,-) * situatie C: als de prijs van het aandeel aanzienlijk daalt De prijs van het aandeel Randstad is 3 30,- op moment T2 en 3 15,- op moment T3 Je spaart 6 x 50 = 3 300,- Je koopt 3 300,- / 3 30,- = 10 aandelen Op moment T3 ontvang je 4 bonusaandelen Waarde op T ,- Waarde op T ,- (14 aandelen à 3 15,-) Belasting betalen over 3 60,- (4 aandelen à 3 15,-) * spaarperiode (6 maanden) bezit van aandelen (6 maanden) T1 T2 T3 T1 = start spaarperiode T2 = kopen van aandelen Randstad T3 = toekennen van bonusaandelen

5 veelgestelde vragen wie mag er meedoen aan de aandelen koop - regeling? wanneer kan ik beginnen? Alle eigen medewerkers van de Randstad Groep mogen meedoen aan de regeling, ongeacht functie of aantal dienst - jaren. De aandelenkoopregeling begint telkens in mei of november met een spaarperiode van zes maanden. Zes maanden na aanvang is dan de eerste mogelijkheid om aandelen te kopen. De bonusaandelen worden vervolgens zes maanden na de aankoop van de aandelen bijgeschreven. hoeveel kan ik inleggen? De maximale spaarinleg bedraagt 5% van het vaste bruto - salaris (13,02 maal het maandsalaris) bij aanvang van de spaarperiode. Deelname aan de aandelenkoopregeling betekent automatisch dat je instemt met de gekozen inhouding op het nettosalaris. Tussentijdse wijzigingen van je salaris of je deeltijdfactor hebben geen invloed op de hoogte van de spaarinleg. Pas bij aanvang van de volgende spaar periode hebben deze wijzigingen effect. De gekozen inhouding loopt zonder tegenbericht stilzwijgend door in de volgende spaarperiode. hoe kan ik iets wijzigen? Als je de inhouding wilt wijzigen of je deelname wilt beëindigen, dan kun je dit aangeven met behulp van een wijzigingsformulier. Dit is te downloaden van. hoe hoog is de spaarrente? Er wordt rente vergoed over het bedrag dat tijdens de spaar - periode voorafgaand aan de aankoopdatum van aandelen gespaard is. Aan het begin van elke spaarperiode zal een nieuwe spaarrente worden vastgesteld. De hoogte van deze rente is vergelijkbaar met de rente op een internetspaar - rekening. Je kunt de actuele rente terugvinden op de SPP internetsite.

6 kan ik tijdens de half - jaarlijkse spaarperiode iets wijzigen? Het bedrag dat je besloten hebt te sparen, staat voor zes maanden vast. Als je dit wilt veranderen, wordt de wijziging bij aanvang van de eerstvolgende spaarperiode doorgevoerd. Tussentijds stoppen is dus niet mogelijk, maar als je wilt, kan het gespaarde bedrag, inclusief rente, aan het eind van elke spaarperiode worden teruggestort. Dit moet je dan wel tijdig (voor het einde van de spaarperiode) schriftelijk melden bij E-bridge met behulp van een wijzigingsformulier dat je kunt downloaden van. Houd je intranet in de gaten voor de sluitingsdata. hoe vaak kan ik aandelen kopen? Je kunt twee keer per jaar aandelen kopen, steeds na de halfjaarlijkse spaarperiode. Nieuwe spaarperiodes beginnen telkens op 1 mei en 1 november. Je kunt onbeperkt aan de regeling deel blijven nemen. wanneer krijg ik bonusaandelen? Bonusaandelen worden verkregen op basis van de aandelen die je zes maanden na aankoop nog in eigendom hebt; tevens dien je op dat moment nog steeds in dienst te zijn bij een onderdeel van de Randstad Groep. ontvang ik als aandeelhouder ook dividend? wanneer kan ik mijn aandelen verkopen? Vanaf het moment van aankoop heb je ook recht op een dividenduitkering over je aandelen. De dividenduitkering wordt uitgekeerd in aandelen of fracties van aandelen. Deze (fracties van) aandelen worden bijgeschreven bij je overige aandelen. In principe kun je vanaf het moment van aankoop de aandelen meteen weer verkopen. Bij verkoop van je aandelen worden ze verkocht tegen de gemiddelde koers van de dag van de opdracht. Dit is het gemiddelde van de openings- en slotkoers van het aandeel Randstad Holding op Euronext, de beurs in Amsterdam. Indien je verkoopt op een dag waarop Euronext gesloten is, ontvang je de gemiddelde koers van de eerstvolgende handelsdag. De bonusaandelen worden echter pas zes maanden na de aankoop toegekend, dus het zal in de meeste gevallen gunstiger zijn om deze periode af te wachten. Als je wilt, kun je de aandelen direct na toekenning van de bonusaandelen verkopen.

7 ontvang ik bij verkoop van aandelen direct mijn opbrengst? waarover betaal ik belasting? wat gebeurt er als ik uit dienst treed? zijn er risico s aan de regeling verbonden? kan ik mijn aandelen over laten schrijven naar mijn eigen effectenrekening? We kennen twee betaalronden per maand: verkopen van de 1e t/m de 15e van de maand en de verkopen van de 16e t/m het einde van de maand worden gebundeld. Na afloop van de periode duurt het 8 tot 10 dagen voordat het geld wordt overgeboekt naar het door jou in toption opgegeven rekeningnummer. Bij verkoop van je aandelen wordt er geen belasting ingehouden. De waarde van de ontvangen bonusaandelen is echter wel belast. Als je de organisatie tijdens de spaarperiode verlaat, dan krijg je het gespaarde bedrag inclusief rente uitbetaald bij vertrek. Als je na de aankoop van aandelen maar vóór de toekenning van de bonusaandelen uit dienst treedt, dan ontvang je de aangekochte aandelen, maar kom je niet in aanmerking voor de bonusaandelen. Indien je uit dienst treedt kunnen reeds gekochte of verkregen aandelen ook na het einde van het dienstverband op ieder moment worden verkocht. Tijdens de spaarperiode is er geen risico. Over het gespaarde bedrag wordt altijd rente vergoed en na iedere spaarperiode bestaat de mogelijkheid om af te zien van de aankoop van aandelen. Zodra je aandelen hebt gekocht, bestaat er een risico dat de aandelen in waarde dalen. Zes maanden na aankoop ontvang je 40% bonusaandelen. Hoewel deze bonusaandelen een eventuele daling van de aandelenprijs kunnen helpen ondervangen, moet je ervan bewust zijn dat er altijd risico is verbonden aan het kopen van aandelen. Het eventuele verlies blijft maximaal beperkt tot het geïnvesteerde bedrag. Nee, dit is niet mogelijk.

8 kan ik stemmen met mijn aandelen? wil je meedoen? Je kunt stemmen op je aandelen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) die je kunt bijwonen na het inzenden van een aanmeldingsformulier dat gelijktijdig met de oproeping voor de AvA geplaatst zal worden op de SPP internetsite. Wil je meedoen aan de aandelenkoopregeling, vul dan het aanmeldingsformulier in. Dit formulier en overige informatie vind je op onze website november 2013

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Beschermd vermogen binnen handbereik. Beleggingsprospectus

Beschermd vermogen binnen handbereik. Beleggingsprospectus Beschermd vermogen binnen handbereik Beleggingsprospectus Kwartaal 3-2012 Voorwoord De goudstandaard vormde een anker in vele geldsystemen. Papier- en muntgeld, is door de geschiedenis heen meermalen inwisselbaar

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie