Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe ver komt u met uw spaargeld?"

Transcriptie

1 Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen tegen een gereduceerde prijs. Sharesave (SAYE)

2 Hoe Sharesave werkt... Sharesave bestaat uit twee onderdelen spaargeld en aandelen. Spaargeld U spaart een vast bedrag van uw nettoloon gedurende een periode van drie jaar. Aan het einde van die periode ontvangt u rente op uw spaargeld, indien van toepassing. U kunt zelf het bedrag bepalen dat u elke maand wilt sparen - het equivalent in Engelse ponden met een minimum van 5 pond en een maximum van 250 pond, in veelvouden van 1 pond in uw lokale valuta. Alle bestaande Sharesave (SAYE) -contracten die u hebt lopen, tellen mee voor de limiet van 250 pond. Het door u gekozen spaarbedrag wordt elke maand automatisch ingehouden op uw nettoloon en op een bankrekening gestort. Raadpleeg het bijgevoegde informatieblad voor meer informatie over uw spaarbank. Seizoensmedewerkers mogen deelnemen, met inachtneming van het minimum van zes maanden dienstverband, maar moeten een speciale regeling treffen voor de inhouding over de maanden waarin zij geen loon ontvangen. Aandelen Aan het einde van de spaarperiode van drie jaar hebt u de mogelijkheid om gewone aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen. De prijs die u betaalt voor elk aandeel (bekend als de Uitoefenprijs ) staat vast voordat u begint met sparen. De Uitoefenprijs is gebaseerd op de huidige marktprijs van aandelen Thomas Cook Group plc minus een korting van 10%. De Uitoefenprijs wordt u meegedeeld door uw lokale coördinator. Bovendien wordt deze met ingang van 25 mei 2010 vermeld op Belangrijke data Uitoefenprijs vastgesteld 24 mei 2010 Uitnodiging aan de werknemers 25 mei 2010 Sluitingsdatum aanbieding 14 juni 2010 Datum van optieverlening 22 juni 2010 Eerste inhouding op het loon oktober 2010 Startdatum spaarcontract 1 november 2010 Gelegenheid om aandelen te kopen 1 november 2013 Waar kan ik meer informatie krijgen? Details van Sharesave kunnen online worden bekeken: Zie ook het gedeelte Waar kan ik hulp krijgen? in dit boekje voor contactgegevens. Administratie van de Sharesave-regeling Equiniti regelt de hele administratie van de Thomas Cook Group plc internationale SAYE-regeling (de Regeling), beter bekend als Sharesave. De Raad van Bestuur van de Thomas Cook Group plc beslist elk jaar of er nog meer Sharesaveopties aangeboden worden, maar er is geen garantie dat er elk jaar van de regeling gebruik kan worden gemaakt. 1

3 U krijgt de mogelijkheid om aandelen te kopen in de Thomas Cook Group plc U kunt dan uw aandelen vasthouden of verkopen. Als u ervoor kiest om uw aandelen te verkopen, kunnen we u advies geven hoe dit te doen. Als u ervoor kiest om uw aandelen vast te houden, ontvangt u een dividend in contanten (normaal twee keer per jaar uitgekeerd) voor elk aandeel dat u in bezit hebt, en u mag stemmen over voorstellen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Als aandeelhouder van Thomas Cook Group plc kunt u profiteren van het succes dat u helpt tot stand te brengen. Houd er rekening mee dat de prijs van aandelen zowel kan dalen als stijgen. 2

4 Deelnemen aan Sharesave In aanmerking komen Alle werknemers die op de datum van toekenning gedurende zes maanden in dienst zijn bij een onderneming van de groep, komen in aanmerking voor deelname aan de regeling. (Er zijn bijzondere regelingen getroffen voor seizoenswerknemers). Inschrijvingsproces Bepaal zelf hoeveel u wilt sparen tussen (een equivalent in ponden van) een minimum van 5 pond en een maximum van 250 pond in uw lokale valuta. Het maximale bedrag dat u op eender welk moment per maand kunt sparen is 250 pond. Ook eventuele bestaande Sharesave (SAYE) -contracten die u al hebt, tellen mee voor de limiet van 250 pond. Als u online wilt inschrijven, ga dan naar OF, als u schriftelijk wilt inschrijven: Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in. Stuur het aanvraagformulier uiterlijk op 14 juni 2010 om uur naar uw lokale coördinator. Bewaar deze brochure voor toekomstige naslag. Wat zijn de voordelen van Sharesave? Een aandeel in ons succes - Nu hebt u de mogelijkheid om eigen aandelen te bezitten door een optie te nemen op aandelen Thomas Cook Group plc. 10% korting - U kunt de aandelen kopen tegen een speciale vaste prijs ( Uitoefenprijs ), die 10% onder de marktprijs op 24 mei 2010 van aandelen Thomas Cook Group plc ligt. Extra rente - Er wordt rente betaald op uw spaargeld (hoewel het bedrag afhangt van de geldende rente op dat moment). Eenvoudige manier van sparen - Uw spaarbedrag wordt elke maand automatisch ingehouden op uw loon. Als u de groep verlaat - Als u vertrekt vanwege ontslag, letsel, invaliditeit of overlijden, kunt u/kunnen uw begunstigden dankzij bijzondere bepalingen uw optie om aandelen te kopen, toch uitoefenen. Veilig - U bent niet verplicht aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen aan het einde van de spaarperiode van drie jaar. U hebt de keuze om aandelen te kopen met een deel van of met al uw spaargeld, tegen de prijs die is vastgesteld aan het begin van uw spaarperiode, of u kunt alle spaargeld en de rente opnemen en naar eigen goeddunken besteden. 3

5 Verdere informatie Gewone aandelen Thomas Cook Group plc worden verhandeld op de Londonse beurs. De koers van het aandeel is te vinden op 4

6 Vragen en antwoorden Hoeveel aandelen kan ik kopen? Dit hangt af van uw spaarbedrag, de Uitoefenprijs en de koers van het pond sterling op de Datum van Toekenning. Het maximale aantal aandelen waarvoor u een optie hebt, wordt berekend en aan u doorgegeven (zie hieronder). Als uw spaargeld en de rente aan het einde van de drie jaar niet voldoende is voor het maximum aantal voor u beschikbare aandelen als gevolg van valutaschommelingen, wordt u in staat gesteld om dit aan te vullen of het verschil goed te maken met een extra geldelijke bijdrage, zodat u al uw aandelen onder die optie kunt kopen. Als uw spaargeld, vermeerderd met de rente, aan het einde van de spaarperiode meer bedraagt dan u nodig hebt om het maximale aantal aandelen te kopen, kunt u niet nog meer aandelen kopen, maar krijgt u het overschot in contanten terugbetaald. Wat krijg ik als ik meedoe? U krijgt een schriftelijke bevestiging (in de vorm van een optiecertificaat) van het maximum aantal aandelen dat u kunt kopen wanneer uw spaarperiode is afgelopen, samen met de Uitoefenprijs per aandeel. Welke rente krijg ik? Zie het bijgevoegde informatieblad voor meer informatie over de rentevoeten van uw spaarbank. Kan ik het bedrag en de duur van mijn spaarperiode veranderen? Nee, wanneer het bedrag en de spaarperiode zijn vastgelegd, kunt u het maandelijkse spaarbedrag niet meer verhogen of verlagen. Wat gebeurt er als ik een betaling mis? Als u normalerwijze een maandloon uitbetaald krijgt voor de volle twaalf maanden van het jaar en u mist een betaling, wordt de datum waarop u uw optie om aandelen te kopen kunt uitoefenen, steeds met een maand uitgesteld voor elke gemiste maand. Als u meer dan zes maandelijkse betalingen mist, wordt uw spaarcontract beëindigd en uw spaargeld, vermeerderd met de verschuldigde rente op dat moment, aan u terugbetaald. U verliest in dit geval de mogelijkheid om aandelen te kopen. Ik word per seizoen betaald en ontvang dus geen maandloon voor de volle twaalf maanden van het jaar. Wat gebeurt er in de maanden dat ik niet word uitbetaald? Er zijn speciale regelingen getroffen en u kunt kiezen uit 1, 2 of 3 hieronder: 1. U kunt stoppen met sparen in de maanden dat u niet wordt uitbetaald. U verliest dan niet de mogelijkheid om aandelen te kopen (zelfs als u meer dan zes maandelijkse betalingen mist tijdens de driejarige spaarperiode). U kunt de optie uitoefenen aan het einde van de spaarperiode van 3 jaar, maar het aantal aandelen waarop u de optie kunt uitoefenen, wordt verminderd, omdat uw totale spaarbedrag plus rente niet genoeg is om het maximale aantal aandelen te kopen dat oorspronkelijk aan u werd toegewezen; OF 2. U kunt stoppen met sparen tijdens de maanden dat u niet wordt uitbetaald, en dan een aanvullende betaling doen aan het einde van de driejarige spaarperiode, zodat u het maximale aantal aandelen onder uw optie kunt kopen. OF 3. U kunt een alternatieve regeling treffen met uw lokale Thomas Cook-coördinator om door te gaan met sparen op uw spaarrekening tijdens de maanden dat u niet wordt uitbetaald. U kunt dan aan het einde van de van driejarige spaarperiode de optie normaal uitoefenen. U moet contact opnemen met uw lokale coördinator voor verdere informatie over het hoe en wat van deze regeling. Wat gebeurt er als er meer aanvragen voor aandelen worden ingediend dan er beschikbaar zijn? In dat geval behoudt Thomas Cook Group plc zich het recht voor om opties over minder aandelen toe te kennen en het gekozen spaarbedrag dienovereenkomstig te verminderen. U wordt hierover geïnformeerd na de Datum van Toekenning. Wat gebeurt er aan het einde van de driejarige spaarperiode? U hebt twee keuzes: 1. U kunt aandelen kopen tegen de Uitoefenprijs met een deel van of met het volledige spaargeld van uw spaarcontract. Aan het einde van de driejarige periode wordt uw spaargeld omgezet in ponden om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen tot het maximum aantal dat is toegekend onder uw optie. Dit heet de uitoefening van uw optie. Het staat u vrij om naar wens enkele of al uw aandelen te houden of te verkopen. 2. U kunt het geld van uw spaarcontract en de rente gewoon opnemen en het totaal naar eigen goeddunken besteden. Wanneer kan ik mijn optie om aandelen te kopen, uitoefenen? U hebt, na afloop van de driejarige periode, zes maanden de tijd om uw optie uit te oefenen. U krijgt aan het einde van de periode documentatie toegestuurd die het proces uitlegt. U kunt eventueel uw optie ook uitoefenen onder andere bijzondere omstandigheden, zoals het beëindigen van het dienstverband bij de groep als gevolg van letsel, invaliditeit, ontslag en overlijden. Zie de paragraaf Wijzigingen in uw omstandigheden voor meer informatie. Wat als de aandelenkoersen zakken? Zoals iedereen weet, kunnen aandelen zowel in waarde dalen als stijgen. Met Sharesave hoeft u uw optie niet uit te oefenen aan het einde van de periode van drie jaar. Als de koers van het aandeel Thomas Cook Group plc aan het einde van de spaarperiode minder bedraagt dan de Uitoefenprijs, dan kunt u ervoor kiezen om uw spaargeld en de rente op te nemen en te gebruiken naar eigen goeddunken, in plaats van uw optie uit te oefenen. Hoe zit het eigenlijk met de belastingen? Zie het bijgevoegde informatieblad voor meer informatie over de verschuldigde belasting met betrekking tot de Sharesave-opties. 5

7 Wijzigingen in uw omstandigheden Als u seizoenswerknemer bent en betaalde arbeid onderbreekt Als u om een van de volgende redenen vertrekt: invaliditeit letsel gedwongen ontslag Als u met ouderschapsverlof gaat of een paar maanden niet kunt werken Als er een wijziging komt in de leiding van de onderneming of de dochteronderneming waarvoor u werkt Als u komt te overlijden Als u wilt stoppen met sparen Als u uw werkgever inlicht dat u van plan bent om terug te keren naar betaald werk voor de groep en dit binnen zes maanden, verliest u uw optie om aandelen te kopen niet. (Zie de rubriek Vragen en antwoorden voor meer informatie over wat u mag doen met uw spaargeld) Als u niet binnen zes maanden terugkeert om te werken, verliest u uw optie om Thomas Cook Group plc aandelen te kopen. U kunt echter uw spaargeld opnemen, vermeerderd met de rente (indien van toepassing). Kunt u hetzij: uw optie uitoefenen binnen zes maanden na vertrek met een deel van of al het geld dat u al hebt gespaard, of uw spaargeld onmiddellijk opnemen, maar de mogelijkheid verliezen om aandelen Thomas Cook Group plc te kopen. Als en wanneer uw loon wordt opgeschort, kunt u ofwel alternatieve regelingen treffen om toch te sparen, of u kunt tot zes bijdragen uitstellen. Als u meer dan zes maanden niet spaart, dan verliest u de mogelijkheid om aandelen te kopen. Als de onderneming of één van de dochterondernemingen wordt overgenomen, geherstructureerd of gereorganiseerd, kunt u wellicht uw optie uitoefenen, maar de onderneming brengt u op de hoogte van uw positie. Uw spaargeld is van uzelf en staat volledig los van de financiën van de onderneming. Uw spaarregeling stopt automatisch. Uw persoonlijke vertegenwoordiger of het equivalent daarvan in uw jurisdictie kan hetzij: uw optie uitoefenen met een deel van of al het geld dat u binnen de twaalf maanden na de datum van overlijden hebt gespaard (of twaalf maanden vanaf het einde van de periode van drie jaar indien eerder), of uw spaargeld vermeerderd met de rente opnemen (indien van toepassing). U kunt uw spaargeld, vermeerderd met de eventuele rente (indien van toepassing) te allen tijde opnemen, maar u verliest de mogelijkheid om aandelen te kopen. U moet de loonadministratie op de hoogte brengen dat u uw spaarcontract wilt beëindigen. Als u vrijwillig de onderneming verlaat Als u ontslag neemt en de groep verlaat, verliest u de mogelijkheid om aandelen te kopen en moet u uw spaargeld opnemen, vermeerderd met de rente (indien van toepassing). 6

8 Waar kan ik hulp krijgen? Telefoon: Voor algemene vragen heeft Equiniti een Engelstalige hulplijn op het nummer De lijnen zijn open van 08:30 17:30 (lokale tijd in het VK), van maandag t/m vrijdag. Voor alle specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw lokale coördinator. Informatie is terug te vinden op het bijgeleverde informatieblad. Online: Informatie is ook terug te vinden op het internet via Correspondentie: dient naar uw lokale coördinator te worden gestuurd. Raadpleeg het bijgeleverde informatieblad voor meer informatie. De toekenning wordt u aangeboden door Thomas Cook Group plc ( Thomas Cook ) in overeenstemming met de bepalingen van de Internationale SAYE-regeling die is samengevat in deze brochure. Meer informatie over Thomas Cook is terug te vinden op U krijgt de toekenningen aangeboden in het kader van de internationale SAYE-regeling als extra stimulans om werknemers aan te moedigen tot het bezit van aandelen en zodoende uw deel in het succes van Thomas Cook te verhogen. Het aantal Thomas Cook aandelen dat wordt aangeboden in het kader van de internationale SAYE regeling, zal niet meer bedragen dan 10% van de uitgifte van het aandelenkapitaal van de onderneming, zijnde aandelen op 30 april De regels van de Sharesave-regeling zijn beschikbaar op bij De regels zijn wettelijk bindend en in het geval van een conflict tussen de regels en deze informatiebrochure, primeren de regels. Daar waar deze documenten in een andere taal dan het Engels worden voorzien, zal in geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en de vertaling de Engelse versie prevaleren. BELGIAN/DUTCH

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie