Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM"

Transcriptie

1 Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel ( )

2 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management (CRM) Sage CRM Professional Services Dienstverleners Projecten Urenregistratie Web-based ASP IAD 2

3 Voorwoord Ter afsluiting van de opleiding Informatica & Informatiekunde heb ik gedurende 18 weken een project uitgevoerd in opdracht van CBS Solutions B.V. Hierbij ben ik bekend geraakt met het web-based CRM pakket Sage CRM en heb in dit pakket een project uren bewaking module en urenregistratiemodule ontwikkeld. Tijdens de afstudeerperiode heb ik veel hulp gehad van verschillende personen. Deze personen wil ik graag van harte bedanken voor hun ondersteuning dat het mogelijk heeft gemaakt om dit project tot een goed einde te brengen: Edwin Quarles van Ufford Perry Meertens Peter Verheij Arno Nederend Kees de Jong Verder wil ik alle collega s bij CBS Solutions B.V. bedanken voor de goede samenwerking en gezelligheid! Erik Vleugel Sliedrecht,

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Opdracht Opdrachtgever (CBS Solutions B.V.) Opdracht Uitgangssituatie Ontwikkelmethode Definitiestudie Ontwikkelscenario Systeemeisen en systeemconcept Pilotplan Pilot 1: Stamgegevens (medewerkergegevens en projectsjablonen) Reikwijdte Ontwerp Bouw Test Evaluatie Pilot 2: Project Budget Bewaking Reikwijdte Ontwerp Bouw Test Evaluatie Pilot 3 en 4: Urenregistratie (binnen en buiten Sage CRM) Reikwijdte Ontwerp Bouw Test... Error! Bookmark not defined. 7.5 Evaluatie... Error! Bookmark not defined. 8. Evaluatie Het product Het proces Bijlage A: Begrippenlijst Bijlage B: Projectdocumentatie Bijlage C: Sage CRM

5 1. Inleiding In de 18 weken van de afstudeerperiode heb ik een module (toevoeging) op de bestaande Sage CRM applicatie ontwikkeld. Deze module is gericht op zogenaamde Professional Services Dienstverleners in het MKB segment. Hoofdmoot in de module is de mogelijkheid tot het bewaken van projectbudgets, het boeken van uren door projectmedewerkers en het factureren van deze uren en eventuele andere projectkosten. Dit verslag zal het gehele traject, van opdrachtomschrijving tot oplevering van het product, van de afstudeeropdracht beschrijven. Het doel hiervan is om d.m.v. tekst en illustraties de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij gemaakte afwegingen en beslissingen in kaart te brengen. Het is in eerste instantie bedoeld voor de afstudeerexaminatoren ter beoordeling van de werkzaamheden, maar ook voor allen die geïnteresseerd zijn in de aanpak van een CRM-project. Het verslag is grofweg in chronologische volgorde opgebouwd. Bekenden met de IAD ontwikkelmethode zullen de werkwijze herkennen in de inhoudsopgave. Per onderdeel worden de belangrijkste werkzaamheden, keuzes en overwegingen beschreven om zodoende tot een beeld te komen van de werkzaamheden die ik tijdens de afstudeerperiode heb uitgevoerd. 5

6 2. Opdracht In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van het bedrijf waar ik werkzaam ben geweest, waarna de probleemstelling en de daarbij horende doelstelling van de opdracht worden verwoord. Als laatste zal worden uitgelegd hoe de opdrachtomschrijving en Plan van Aanpak tot stand zijn gekomen. Het volledige Plan van Aanpak is te vinden in Bijlage B. 2.1 Opdrachtgever (CBS Solutions B.V.) Missie: Met hoogwaardige CRM systemen organisaties helpen meer klantgericht te worden en daarmee toegevoegde waarde te creëren voor de klant en zelfs de klanten van de klant. CBS Solutions B.V. (CBS) levert CRM systemen voor middelgrote bedrijven (voornamelijk sales, marketing, support en service organisaties). Standaard CRM-oplossingen voor middelgrote bedrijven betekenen een aanpassing van de bedrijfsprocessen aan de applicatie. Door de omvang van deze bedrijven is dit niet wenselijk. Ook beschikken deze bedrijven niet over het budget voor volledig maatwerk. Er moet dus worden gezocht naar een basisoplossing die met beperkte inspanningen aan de eigen bedrijfsprocessen kan worden aangepast. De pakketten die door CBS geleverd worden (SalesLogix, Sage CRM en Microsoft CRM) hebben de mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen. Naast het leveren van CRM systemen verzorgt CBS ook het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen, het inventariseren van de functionele behoeften en het scannen van de markt voor de juiste oplossing. CBS ondersteunt ook de organisatorische implementatie van CRM. Onder implementatie wordt hier verstaan: - Het aanpassen van de applicatie aan de bedrijfspecifieke situatie - Opleiden van de eindgebruikers en management in het gebruik van de applicatie - Trainen van beheerders zodat men zelfstandig de applicatie kan beheren en aanpassen - Het geven van ondersteuning na de oplevering - Het continue meehelpen met het verbeteren van het systeem CBS bestaat op het moment uit 15 medewerkers opgedeeld in de volgende afdelingen: - Management Team (2) - Project Bureau / Administratie (2) - Sales & Marketing (2) - Business Consultancy (2) - Projecten (6) - Customer Service (1) Ik ben werkzaam geweest op de afdeling Projecten. Deze afdeling bestaat uit werknemers die zorg dragen voor de technische kant van de producten, maar ook het ondersteunen van de implementatie (on-site support) en het geven van trainingen aan systeembeheerders en eindgebruikers. 6

7 2.2 Opdracht CRM oplossingen voor het MKB draaien meestal uit op veel maatwerk, wat voor veel bedrijven te duur is. Om toch deze grote markt te kunnen bedienen (de Nederlandse ondernemingen bestaan voor 99% uit MKB) verkoopt CBS basispakketten waarbij veel minder maatwerk is vereist om CRM te implementeren. Het probleem is echter dat het MKB een erg brede markt is met veel verschillende typen organisaties, die allemaal andere wensen van een CRM systeem hebben. Door deze markt op te splitsen in branches (verticals) en hiervoor basispakketten te ontwikkelen en verkopen probeert CBS het MKB van CRM systemen te voorzien. MKB Verticals Professional Services Dienstverleners Detailhandel Etc. Figuur: schematische weergave van de volledige markt en de opdeling in branches (verticals) CBS wil zich richten op de Professional Services Dienstverleners branche. Het web-based CRM programma Sage CRM is hiervoor de beste keuze, omdat veel werknemers in deze branche buiten de deur werken (denk aan consultants e.d.). De opdracht is het ontwikkelen van een module die binnen het Sage CRM pakket werkt waarin de volgende functionaliteiten aanwezig zijn: - Project budget bewaking; het invoeren van projectinformatie en werkzaamheden, het toewijzen van medewerkers aan projecten en het daarbij horende budget. - Urenregistratie; het invoeren van gewerkte uren door medewerkers aan een project zodat deze vergeleken kunnen worden met de eerder gemaakte toewijzingen. - Facturering; de mogelijkheid tot factureren van projecturen en andere kosten Het standaard Sage CRM pakket mist deze functionaliteit. Al deze nieuwe functionaliteit dient beschreven te worden in een addendum op de handleiding van het Sage CRM pakket. Deze module moet het mogelijk maken om met zo min mogelijk maatwerk een passend CRM systeem aan een bedrijf in de betreffende branche te leveren. 7

8 Uitgaande van een projectdoorlooptijd van 18 weken tussen 5 september 2005 en 12 januari 2006 en IAD als de gebruikte ontwikkelmethode (zie ook hoofdstuk 3) is de volgende globale planning met mijlpaalproducten gedefinieerd in het Plan van Aanpak: Fase 1: Orientatie / Analyse - 5 dagen Fase 2: Definitiestudie (15 dagen) - Ontwikkelscenario 4 dagen - Systeemeisen 2 dagen - Systeemconcept 3 dagen - Technische structuur 1 dag - Organisatorische Inrichting 1 dag - Pilotplan 4 dagen Fase 3: Pilotontwikkeling (50 dagen) - Plan van Aanpak 3 dagen - Pilotontwerp-workshop 2 dagen - Specificatie globale functionele en technische structuur 5 dagen - Pilotontwikkelplan 5 dagen - Ontwerp software-bouweenheden 15 dagen - Bouw software-bouweenheden 15 dagen - Documenteren software-bouweenheden (handleiding, opleidingsmateriaal en invoeringsprocedures) 3 dagen - Test software-bouweenheden 2 dagen Fase 4: Overdracht 5 dagen Met oog op de doorlooptijd is bij het definiëren van de opdracht besloten om het factureringsgedeelte als luxe te beschouwen en deze pas dient te worden ontwikkeld wanneer de project budget bewaking en urenregistratie naar tevredenheid zijn ontwikkeld. Product(en) Plan van Aanpak Definitiestudie Stamgegevens binnen Sage CRM Project budget bewaking binnen Sage CRM Urenregistratie van projecten binnen Sage CRM Facturering projecten Documentatie Afleverdatum Dinsdag 13 september Vrijdag 21 oktober Woensdag 9 november Woensdag 30 november Vrijdag 21 december Woensdag 30 december Vrijdag 6 januari Het volledige Plan van Aanpak met daarin de opdrachtomschrijving is te vinden in Bijlage B. 8

9 2.3 Uitgangssituatie Bij aanvang van het project waren de volgende zaken aanwezig: - Sage CRM installatiepakket - Sage CRM documentatie - Marktanalyserapport - Ideeën van betrokken werknemers Dit betekent dat het project van de grond af op moest worden gebouwd. Waar de aanwezige ideeën verwoord moesten worden, maar ook een ontwikkelomgeving worden ingericht die het mogelijk maakt deze ideeën uit te werken. Tevens had ik wel verstand van web-based ontwikkelen, maar had totaal geen ervaring met het Sage CRM pakket. Binnen CBS waren er wel twee personen die al wel gewerkt hadden met Sage CRM en zodoende de student konden helpen met eventuele vraagstukken. 9

10 3. Ontwikkelmethode De keuze van de te gebruiken ontwikkelmethode ligt aan de basis van het verder uit te voeren werk. Bij het definiëren van de opdrachtomschrijving en Plan van Aanpak moest deze keuze dan al gemaakt worden aan de hand van de informatie en kennis die op dat moment aanwezig waren. Bij het maken van deze keuze moesten de volgende overwegingen worden gemaakt: - wat voor soort project is het (aanpassen bestaand systeem of nieuw systeem, systeem voor intern gebruik of extern gebruik, lopend project, etc.)? De projectsoort heeft een grote invloed op de keuze van de ontwikkelmethode. Als het om een nieuw systeem gaat wordt de ontwikkelcyclus geheel doorlopen, maar bij een bestaand systeem zal er meestal maar een deel van deze cyclus worden doorlopen. Voor elk van deze situaties bestaan er verschillende ontwikkelmethodes. In dit project werden er modules toegevoegd aan een bestaand systeem dat niet door de opdrachtgever ontwikkeld wordt. Het ontwikkelproces zou geheel worden doorlopen, van ontwerp tot oplevering. Het feit dat modules moesten worden ontwikkeld gaf al aan dat het systeem in delen zou worden ontwikkeld. Het product is bedoeld voor zowel intern als extern gebruik. - in wat voor technische omgeving wordt het systeem ontwikkeld? Hierbij moet worden gedacht aan ontwikkelmethodes die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn voor objectgeoriënteerde technische omgevingen in het algemeen of specifiek gedefinieerd zijn voor een bepaalde technische omgeving. Het project zou in de huidige systeemomgeving worden ontwikkeld met daarbij een deel objectgeoriënteerd en een deel niet objectgeoriënteerd. Voor de ontwikkelomgeving bestaan geen speciale ontwikkelmethodes en het was niet bekend welke ontwikkelmethode is gebruikt in het totstandkomen van de omgeving. - wat is de verwachte inbreng van interne en externe personen? De verwachte mate van inbreng van (eind)gebruikers is bij het kiezen van een ontwikkelmethode het overwegen waard. Sommige ontwikkelmethodes zijn opgebouwd om met veel inbreng te werken, terwijl andere met weinig inbreng werken. Het product was aan het begin van het project nog niet aan klanten verkocht. De verwachte inbreng was dus voornamelijk intern. Er werd wel veel inbreng verwacht. 10

11 - zijn er bedrijfsstandaarden waaraan de student zich moet houden? Als de opdrachtgever een bepaalde ontwikkelstandaard hanteert is de keuze snel gemaakt. CBS gebruikt een eigen ontwikkelmethode, die helaas niet conform de eisen aan het afstudeerproject is. - werkt de student alleen of in een projectgroep? De grootte van het projectteam heeft invloed op de keuze van ontwikkelmethode. Er zijn bijvoorbeeld methodes die bedoelt zijn voor twee of meerdere projectleden. De bedoeling was dat de student alleen, naast de inbreng van de betrokken medewerkers, aan het project zou werken. - wat is de aanwezige kennis van de student? De aanwezige kennis van de uitvoerende(n) van het project kan een grote invloed hebben op de keuze van ontwikkelmethode. Het gebruiken van een bekende methode betekent minder tijd om te wennen aan de methode en informatie erover vinden. De student was bekend, door projecten tijdens zijn opleiding, met de traditionele ontwikkelmethode (watervalmodel) en de ontwikkelmethode IAD. Watervalmodel: IAD: Met deze gegevens heb ik gekozen voor de IAD methode, dit in overleg met de stagebegeleider en de bedrijfsmentor. Het feit dat ik bekend ben met de IAD ontwikkelmethode en de opdracht voor deze methode geschikt is (modulaire opbouw, veel inbreng (eind)gebruikers) hebben in deze keuze het meeste invloed gehad. 11

12 4. Definitiestudie Volgens de IAD ontwikkelmethode moet, na het opstellen van de initiële opdrachtomschrijving en plan van aanpak, de definitiestudie van het project worden geschreven. In de definitiestudie worden de doelen en beperkingen van het systeem geanalyseerd. De werkzaamheden tijdens deze fase bestaan uit: - overeenstemming bereiken van het te volgen ontwikkelscenario - bepalen en prioriteren van systeemeisen - opstellen van een globaal systeemconcept - technische- en organisatie-aspecten analyseren die met de systeemeisen en het systeemconcept verband houden - onderverdelen van het systeemconcept in delen (pilots) - definiëren van een pilotplan - plannen van de volgende fase De belangrijkste punten waar veel werk mee gemoeid was of een belangrijke beslissing werd vereist zullen in dit hoofdstuk worden beschreven. Dit zijn het totstandkomen van de systeemeisen, systeemconcept en het pilotplan. In deze periode van vier weken werden drie workshops met de twee betrokken functionarissen gepland. Al vanaf de eerste interviews aangaande de systeemeisen is het daar gemaakte entiteitenmodel een significant model geweest aangaande het bepalen van de systeemeisen, het systeemconcept en het pilotplan. Aangezien Sage CRM met entiteiten (tabellen) werkt kan dit model in principe één op één worden ontwikkeld in Sage CRM. Het gebruikte entiteitenmodel is een afgeslankte versie van de bekende EER- en klassendiagrammen. Er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt in zwakke of sterke entiteiten of 0 n / 1 n relaties. Figuur: voorbeeld van het gebruikte entiteitenmodel. Hierin zijn twee 1 - n relaties te zien. De kant met het harkje is de n kant. De input bij de gehouden workshops was een concept van het entiteitenmodel en met eventueel per entiteit de vereiste velden. Tijdens de workshops werd dit concept besproken, en eventuele veranderingen aangetekend, die bij de opvolgende workshop weer werden besproken tot het model naar tevredenheid van alle verantwoordelijken was. Om het proces van totstandkoming van de definitiestudie te illustreren geef ik in de komende paragrafen de verschillende concepten van het entiteitenmodel die als input en resultaat van een workshop dienden. De workshops die in dit verslag veelvuldig genoemd zullen worden waren de afstempunten met de opdrachtgever. Bij deze workshops waren naast ikzelf ook Edwin Quarles en Perry Meertens aanwezig. Input van deze workshops was altijd een concept die uiterlijk de dag voor de workshop beschikbaar was om te bekijken. De workshops bestonden uit discussies en brainstormsessies. Deze workshops hebben geleid tot een goede controle van de kwaliteit van het systeem naar de opdrachtgever toe. 12

13 13

14 4.1 Ontwikkelscenario Het doel van het ontwikkelscenario is het vaststellen van de reikwijdte en context van het project en ervoor te zorgen dat de iteratieve ontwikkelstrategie op de juiste wijze gebruikt wordt. De belangrijkste keuze die tijdens deze activiteit moest worden gemaakt is de te volgen iteratiestrategie. Dit bepaalt de werkwijze voor de rest van de projecttijd. IAD onderscheid vier verschillende iteratiestrategieën. Om een goede keuze te kunnen maken moeten de projectkenmerken worden vergeleken met die van de vier iteratiestrategieën. Voor het project kunnen de volgende kenmerken worden genoemd: - klein informatiesysteem - kleine, stabiele projectomgeving - systeemeisen zijn bekend - intern project, wat veel betrokkenheid van (eind)gebruikers kan betekenen - web-based ontwikkeling (gemakkelijke invoering) - geen specifieke haast gemoeid met het project Als deze kenmerken in een tabel worden uitgezet tegen de vier iteratiestrategieën is dit het resultaat: Evolutionair ontwikkelen Incrementeel opleveren Incrementeel ontwikkelen Big-bang invoeren Klein informatiesysteem Kleine, stabiele projectomgeving - + Bekende systeemeisen Veel betrokkenheid Web-based (gemakkelijke invoering) Geen specifieke haast = erg goed + = goed leeg = neutraal - = slecht - - = erg slecht Uit deze tabel blijkt dat de iteratiestrategie incrementeel opleveren voor dit project de beste keuze is geweest. Belangrijkste punten zijn de systeemeisen die bij de opdrachtgever bekend waren, de kleine schaal van het systeem en de projectomgeving en het feit dat het systeem web-based zou worden wat de invoeringsfase gemakkelijk zou maken. 14

15 4.2 Systeemeisen en systeemconcept Het doel van deze activiteiten is het opstellen van de globale systeemeisen en het systeemconcept waaruit het pilotplan kan worden opgesteld. Deze dienen ook als basis voor de verdere pilotontwikkeling waarin deze verder worden gedetailleerd en uiteindelijk gebouwd en geïmplementeerd. Bij de uitvoering van deze activiteiten is veel inbreng van de opdrachtgever vereist. Binnen CBS waren er drie mensen verantwoordelijk voor de functionele specificatie van het project waarvan er twee tijdens het gehele project begeleiding gaven. Om de systeemeisen duidelijk en op één lijn te krijgen werd eerst iedere verantwoordelijke geïnterviewd. Uitgangspunt van deze interviews was de opdrachtomschrijving van het project en de opgedane kennis van de student in de ontwikkelomgeving van Sage CRM. Uitkomst van deze interviews waren drie lijsten met systeemeisen die niet helemaal gelijk waren of elkaar zelfs tegenspraken. Doel was om zo veel mogelijk ideeën op papier te krijgen. Om het geheel op één lijn te krijgen is er een workshop georganiseerd met de twee hoofdverantwoordelijken. Daarin werd de lijst met systeemeisen die uit de interviews was voortgekomen als uitgangspunt gebruikt. Uitkomst was een voorlopige lijst met globale systeemeisen en een globaal systeemconcept (entiteitenmodel) welke nogmaals onder de loep werden genomen in een tweetal workshops met dezelfde personen een week later. Op de volgende pagina s zijn de verschillende concepten van het entiteitenmodel te vinden. De ontwikkeling van dit model a.d.h.v. de workshops is zo duidelijk te zien. In het entiteitenmodel is er een splitsing te zien tussen stamgegevens entiteiten en functionele entiteiten. Met stamgegevens worden hier basisgegevens van de organisatie, die met Sage CRM gaat werken, bedoeld. Dit zijn de werknemerinformatie, functies binnen de organisatie, kostencodes die gebruikt worden bij declaraties en standaard projectsjablonen die later gebruikt kunnen worden bij het aanmaken van projecten. Met functionele entiteiten worden de entiteiten bedoeld die het hart van de module zijn; project budget bewaking, urenregistratie en facturering. 15

16 Eerste concept Cost_code Activity Function Tariff Phase Employee Projecttype Prj_Members Contact Project Prj_Phase Prj_Assignment Person Opportunity Prj_Activity Detaillering projectactiviteiten Product Weekstate Ws_rule Purchase_rule Bestaand Stamgegevens Functioneel Weeks Figuur: eerste concept entiteitenmodel n.a.v. initiële interviews. Dit model is als input gebruikt voor de eerste workshop. 16

17 Tweede concept Cost_code Activity Function Tariff Phase Employee ProjectCost Projecttype Project ContactPerson Project ProjectMember Person ProjectPhase CalendarEntry Coupon ProjectProduct ProjectActivity Project Assignment Detaillering projectactiviteiten Opportunity Weekstate WeekstateLine Product Bestaand Stamgegevens Functioneel PurchaseLine Week Declaration Figuur: tweede concept n.a.v. de eerste workshop. Deze werd als input gebruikt voor de tweede workshop. 17

18 Uiteindelijke model Cost_code ActivityTemplate Functions Tariff PhaseTemplate Employee ProjectCost ProjectTemplate ProjectMember Project ContactPerson Project ProjectPhase CalendarEntry Person ProjectActivity Project Task Company ProjectProduct Project WeekstateLine PurchaseLine Weekstate Opportunity General WeekstateLine Product Week Project Declaration Invoice InvoiceLine General Declaration Bestaand Stamgegevens Functioneel Figuur: uiteindelijke versie van het entiteitenmodel dat gedurende de rest van het project is gebruikt. 18

19 Al bij de eerste workshop werd de manier waarop projecten zouden worden uitgewerkt overeengekomen: een project bestaat uit fases, per fase worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Een projectmedewerker wordt aan een activiteit gekoppeld, dit is een taaktoewijzing. Ook moest de mogelijkheid om standaardprojecten of projectsjablonen in het systeem te maken bestaan. Als een nieuw project wordt aangemaakt kan één van deze sjablonen worden gekozen waarmee gelijk de fases en activiteiten uit dit sjabloon worden gekopieerd naar het nieuwe project. Aangaande het entiteitenmodel waren de belangrijkste discussiepunten: - hoe worden de weekstaten en declaraties uitgevoerd? Zoals te zien is in bovenstaande figuren is het stuk waarin de weekstaten en declaraties zich bevinden veel veranderd. Er was al snel overeengekomen om medewerkers op takenniveau (projectassignment / projecttask) hun uren te laten verantwoorden. Dit in de gebruikelijke constructie van een weekstaat die ook daadwerkelijk voor één week(nummer) geldt. Hierbij was ook al tijdens één van de interviews besloten om een aparte week-entiteit in te voeren. Niet overal ter wereld worden de weeknummers van een jaar gelijk aangewezen. In Europa begint week 1 van het jaar over het algemeen op de eerste maandag in Januari. Elders kunnen andere regels gelden, zoals dat de week op zondag begint in plaats van maandag. Om tegemoet te komen met deze verschillende weeknummerdefinities kan de beheerder van het Sage CRM systeem zelf bepalen wanneer week 1 begint en het systeem moet dan automatisch de overige weeknummers uitrekenen welke worden opgeslagen in de week-entiteit. Aanvankelijk werden de uitvoering van weekstaten en declaraties simpel gehouden. Later, in de laatste workshop, bleek dat men toch liever een onderscheid wilde hebben tussen projecturen (die op de klant kunnen worden verhaald) en algemene uren (zoals administratie, cursus, vakantie, etc.). Hetzelfde gold voor de declaraties; een onderscheid werd gemaakt tussen projectdeclaraties (reiskosten, lunchkosten, etc.) en algemene declaraties (aanschaf leerboeken, werkmateriaal, etc.). Dit ook met oog op het facturatie deel. 19

20 - hoe worden de facturen opgeslagen? De facturatie van projecten is pas in de laatste workshop uitgebreid besproken. Facturatie geschied volgens vaste prijs of nacalculatie. Bij vaste prijs wordt van tevoren een vaste prijs voor het project afgesproken. Bij nacalculatie bestaat de factuur aan een klant uit drie delen: uren, declaraties en inkoop van producten. Ook is een combinatie van de twee mogelijk waarin bijvoorbeeld de producten voor een vaste prijs worden berekend en de gewerkte uren op basis van nacalculatie. In de realiteit wordt deze laatste manier van factureren het meest gebruikt. Om dit mogelijk te maken zal op project- en activiteitniveau de keuze tot vaste prijs of nacalculatie moeten worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de productkosten die bij een project horen. Om de nacalculatie van productkosten te registreren worden per product een aantal inkoopregels bijgehouden. Zo kunnen delen van een product dat in een project wordt gebruikt (bv.: licenties, cursussen, hard- en software, etc.) volgens nacalculatie en andere met een vaste prijs worden berekend. Uren, declaraties en producten worden allemaal één voor één of in delen gefactureerd waaruit een volledige factuur volgt. - hoe staan de nieuwe entiteiten in verbinding met de bestaande entiteiten van Sage CRM? Het te maken systeem is een toevoeging op een bestaand systeem. Logisch is dan ook dat er een koppeling met de bestaande functionaliteit is. In het entiteitenmodel staan dan ook een paar entiteiten van het bestaande systeem. De koppeling met het bestaande systeem is alleen rond het projectentiteit van toepassing. In eerste instantie werden projecten alleen aan opportunities gekoppeld uit een verkochte opportunity kwam een project voort. Echter bleek dat een project niet altijd uit een verkochte opportunity voortkomt. Voorbeeld hiervan zijn interne projecten. Daarom werd de koppeling met de opportunity entiteit optioneel gemaakt. Interview Concept Concept Product Interview Workshop Workshop Interview Figuur: schematische weergave van het proces dat geleid heeft tot het uiteindelijke entiteitenmodel 20

21 Andere belangrijke discussiepunten tijdens de workshops: - welke functionaliteit binnen Sage CRM worden hergebruikt en welke moeten er bij worden ontwikkeld? Als er nieuw wordt ontwikkeld wat is dan de meerwaarde? Een goed voorbeeld hiervan is de eis dat de medewerkers van het bedrijf waar het systeem wordt geïnstalleerd worden geregistreerd in het systeem. Sage CRM maakt gebruik van autorisatie om in te kunnen loggen d.m.v. een inlognaam/wachtwoord combinatie. Dit zijn de gebruikers van het systeem. Voor elke gebruiker moet een licentie worden gekocht bij Sage. De enige medewerkers die geregistreerd worden en daadwerkelijk veel functionaliteit van het Sage CRM pakket zullen gebruiken zijn de (project)managers en medewerkers van de financiële afdeling. Het gros van de medewerkers maakt alleen gebruik van het systeem bij het registreren van gewerkte uren. Het was dus niet wenselijk deze medewerkers als gebruikers in Sage CRM te registreren, daar dit te duur zou worden voor de geleverde functionaliteit. In Sage CRM wordt klantinformatie (organisatiegegevens) opgeslagen, per organisatie kunnen een aantal personen worden geregistreerd. Een tweede optie om de eigen medewerkers te registreren binnen het systeem was dus het aanmaken van een organisatie genaamd intern en de medewerkers als personen te koppelen aan deze organisatie. Het probleem hiermee was dat de bestaande functionaliteit m.b.t. personen niet toereikend was voor de nieuwe systeemeisen. Het toevoegen van functionaliteit bij de personen was niet goed mogelijk door de wijze waarop het bestaande systeem in elkaar zat. De laatste optie was het zelf ontwikkelen van de functionaliteit om medewerkergegevens te registreren. Voordeel hiervan is dat men niet afhankelijk zou zijn van beperkingen van de bestaande functionaliteit en er later eventueel andere gegevens van medewerkers kunnen worden toegevoegd. Nadeel was het feit dat het ontwikkelen waarschijnlijk meer tijd in beslag zou nemen. Uiteindelijk is gekozen voor de laatste optie, vooral omdat men dan volledig vrij is in het ontwikkelen van de functionaliteit en deze op een later moment gemakkelijk verder uitgebreid kan worden (denk aan het registreren van CV s, opleidingen die de medewerker heeft doorlopen, eventuele targets van de medewerker voor het komende jaar, etc.). - wat is de afbakening van het systeem? Wat wordt wel en wat wordt niet ontwikkeld? De grootste discussie over de afbakening van het systeem ging over de keuze om, wel of niet, een planningsmodule toe te voegen. Het systeem moet het mogelijk maken projecten te definiëren die bestaan uit fases en activiteiten. Medewerkers moeten aan deze activiteiten worden toegewezen. Een mogelijkheid ontstaat dan om deze taken daadwerkelijk te plannen. Medewerkers zouden dan volgens de planning van het systeem moeten gaan werken. Een groot voordeel is dat er meer werkzaamheden binnen het systeem mogelijk zijn centralisatie van gegevens en werkwijzen. Nadeel is dat het ontwikkelen van deze planningsmodule een hoop tijd in beslag zou nemen. Met oog op de tijd die de student heeft voor het afstudeerproject en het feit dat een planningsmodule er later altijd bij kan worden ontwikkeld is besloten om planning geen deel van het systeem te maken. 21

22 - hoe moet de urenregistratie functionaliteit in het systeem worden uitgevoerd? Belangrijk deel van de opdracht, na het definiëren en controleren van projecten en het budget daarvan, is de mogelijkheid voor projectmedewerkers om de gewerkte uren te registreren het invoeren van weekstaten. Dit maakt een verdere controle van de projecten mogelijk als deze geregistreerde uren worden vergeleken met de geplande uren. Aangezien er eerder is besloten om medewerkergegevens apart te registreren, zodat voor deze mensen geen licentie hoeft te worden betaald, vervalt de optie om urenregistratie in het Sage CRM pakket te ontwikkelen. Tweede optie is het ontwikkelen van een externe website die in verbinding staat met de dezelfde database als Sage CRM. Deze optie wordt aantrekkelijker vanwege het feit dat Sage CRM het mogelijk maakt een dergelijke website te koppelen aan Sage CRM zodat deze gebruik kan maken van functionaliteit die ook in Sage CRM beschikbaar is. Als laatste kan de keuze worden gemaakt om een koppeling te maken met het huidige urenregistratiepakket en de Sage CRM database. Dit idee werd al gauw afgewezen, omdat dit enorm veel werk met zich mee zou brengen, laat staan of dit daadwerkelijk mogelijk zou zijn. Verder moet het systeem niet alleen intern worden gebruikt, maar wil men dit ook verkopen aan klanten. Klanten die waarschijnlijk een ander urenregistratiepakket gebruiken. Besloten is om de tweede optie verder uit te werken. Na de laatste workshop was een systeemconcept aanwezig in de vorm van het entiteitenmodel en een lijst van globale systeemeisen. Deze dienden als invoer voor het te maken pilotplan, waarvan het proces in het volgende hoofdstuk wordt beschreven. 22

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Per Order met SnelStart!Garage koppeling Inhoudsopgave (wanneer u deze handleiding als pdf

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER T-Point voor Bedrijven Als opdrachtgever van Tempo-Team kunt u op T-Point de actuele informatie vinden van uw opdrachten bij Tempo-Team. U kunt declaraties controleren

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Raamwerk offerte. Voorblad

Raamwerk offerte. Voorblad Raamwerk offerte Opmerking vooraf: het raamwerk bevat de offerteonderdelen voor een commerciële opdracht. Niet alle onderdelen zullen bij jouw opdracht aan de orde zijn. Voorblad Naam klant Onderwerp offerte

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1100 - Registratie medewerkers www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1 Doel...3 2 Module configuratie...4 2.1 Het aanmaken van een Medewerker...4

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Financial Management Solutions 15 mei 2006 5.10 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

HANDLEIDING MYFLEX ZZP

HANDLEIDING MYFLEX ZZP HANDLEIDING MYFLEX ZZP Myflex My Service Provider Marconibaan 1a 3439 MR Nieuwegein Postbus 549 3430 AM Nieuwegein t +31 (0) 30 230 61 41 f +31 (0) 30 605 50 77 e i info@myflex.nl www.myflex.nl Welkom

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.15

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.15 W I N D E X C C ReleaseNotes 1.15 INHOUD Inhoud 2 295 Positionering knoppen opslaan en definitief maken tijdschrijfformulier 4 296 Melding bij afsluiten tijdschrijfformulier verbergen 4 304 Aanpassen landentabel

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Instellingen Groeps Login & app

Instellingen Groeps Login & app Instellingen Groeps Login & app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen in The Nanny Kindplanning... 3 3. Mogelijkheden en keuzes in wijze van planning, registratie en facturatie... 4 3.1 Trajectplanning

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

FUNCTIONEEL ONTWERP ABECON ZORG TRAJECT HULPMIDDEL

FUNCTIONEEL ONTWERP ABECON ZORG TRAJECT HULPMIDDEL FUNCTIONEEL ONTWERP ABECON ZORG TRAJECT HULPMIDDEL DRAAIUREN/METERSTANDEN PROCES S090-081 Abecon Informatiesystemen B.V. Maarten Tromp Toren Ringwade 43 3439 LM Nieuwegein Tel: +31 88 0580 200 Product

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers :

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers : Pag 1 Voor de ervaren gebruikers : De instelmogelijkheden voor Toegangsbeheer zijn fundamenteel uitgebreid zodat de individuele rechten van gebruikers nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld en dat niettoegestane

Nadere informatie

HANDLEIDING MYFLEX ZZP

HANDLEIDING MYFLEX ZZP HANDLEIDING MYFLEX ZZP Myflex My Service Provider Marconibaan 1a 3439 MR Nieuwegein Postbus 549 3430 AM Nieuwegein t +31 (0) 30 230 61 41 f +31 (0) 30 605 50 77 e i info@myflex.nl www.myflex.nl Welkom

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie