de Maartenruiters stevig in het zadel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Maartenruiters stevig in het zadel!"

Transcriptie

1 de Maartenruiters stevig in het zadel! Visie en plannen juli 2012 J. Reitsma J. Boonstra H. Holwerda M. Lycklama à Nijeholt

2 Inleiding Voor jullie ligt het beleidsplan van de Maartenruiters. Dit beleidsplan bevat een missie, visie en plannen voor de periode Dit plan is op 19 juni 2012 door de leden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering. De noodzaak voor het formuleren van een missie, een visie en plan van aanpak is voortgekomen uit een aantal factoren. De afgelopen twee jaar gaan er meer leden weg dan er bij komen. Daarnaast staat de financiële positie van de vereniging al een tijdje onder druk. Ook is de ervaren binding met de vereniging afgenomen. Verder staat de vereniging voor een forse financiele uitgave. Binnen afzienbare tijd zal de Wet Dierenwelzijn zijn aangepast, dan moeten de paarden en pony s ruimer gehuisvest worden. Tot slot leeft er onder de leden ook de wens voor een tweede rijhal. Dit alles geeft onrust en vraagt om een visie. Dit wordt ook ondersteund door de KNHS. Zij adviseert verenigingen om plannen voor een langere periode te maken en deze op schrift te zetten. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd en zijn deze plannen minder onderhevig aan de invloed van tijdelijke bestuursleden. Het is niet de bedoeling dat het beleidsplan een keurslijf is. Het is aan de commissieleden om deze plannen verder vorm te geven. Wel heeft de beleidsplancommissie de plannen in een tijdsschema gezet. Jitske Boonstra Harmina Howerda Jolanda Reitsma Mirjam Lycklama à Nijeholt

3 Missie: PSV De Maartenruiters is een: open en laagdrempelige vereniging waar plezier, sportiviteit, dierenwelzijn en veiligheid hand in hand gaan vereniging waar paardensport beoefend kan worden in al zijn verschijningsvormen vereniging waar leden de paardensport zo optimaal mogelijk kunnen beoefenen vereniging die zich met haar leden verantwoordelijk voelt voor het welzijn van paarden en pony s in het algemeen en die van haar leden en de vereniging in het bijzonder vereniging die gebruik maakt van interne en externe kennisoverdracht vereniging die een bindende factor wil zijn voor paardenliefhebbers in Kollumerland en omgeving aantrekkelijke vereniging voor zowel bestaande leden als aankomende leden Visie: Financieel gezonde vereniging, gestructureerd en stabiel met betrokken vrijwilligers. Vereniging is aantrekkelijk voor huidige leden en aankomende leden en heeft een goed onderhouden accommodatie die de komende 25 jaar dienst doet.

4 Plannen/doelstellingen voor Ledentoename, jaarlijks +5 tot 2015 (d.i. totaal 20) a) Jaarlijkse open dag b) Goede PR c) Onderzoek naar aanbieden van andere vormen van paardensport zoals western, voltige d) Paardensport onder de aandacht brengen van kinderen middels voorlichting op scholen e) Proeflessen aanbieden, starterspakket f) Uitbreiding aantal lessers met verstandelijke beperking g) Jongens bij elkaar in de les om paardrijden voor jongens aantrekkelijk te maken h) Uitbreiden aantal volwassen lessers 2) Een bestuur dat berekend is op haar taak en minder uitvoerend werk doet a) Bestuur met ondersteunende commissies: PR-commissie (die zich bezig houdt met website, clubblad/nieuwsbrief en sponsoring), rijtechnische commissie, jeugdcommissie, kantinecommissie, wedstrijdcommissie, lesindelingscommissie, commissie beheer pa/po (inkoop, welzijn en adoptie), activiteitencommissie, bouwcommissie en financiële commissie om penningmeester te ondersteunen b) Aanvullende cursussen voor bestuursleden omtrent bestuurstaken (KNHS) c) Gebruik maken van kennis op velerlei gebied van KNHS d) Goede contacten met de leden door herkenbaarheid bestuursleden via website e) Aanschaf nieuwe software ledenadministratie en boekhouding 3) Financieel gezonde vereniging a) Sponsorbeleid optimaliseren, sponsorgelden moeten in 2015 verhoogd zijn met 50%, Sponsors aantrekken voor specifieke doeleinden zoals bijvoorbeeld aanschaf lespaarden en organiseren van wedstrijden b) Donateurs werven c) Kantineopbrengsten verhoogd in 2015 met 25% d) Contributiesysteem veranderen e) Inkomsten inzamelingsacties verhogen naar 2000,- per jaar gebruikmakend van bijvoorbeeld Grote Clubactie/Jantje Beton, Supportactie, Jaarlijks terugkerende actie f) Jaarlijkse begroting penningmeester om kosten te kunnen beheersen g) Onderzoeken waar op bezuinigd kan worden, zoals water- en energieverbruik, accountantskosten en kosten clubblad h) Bij bouw nieuwe stallen rekening houden met pensionstalling 4) Vergroten van vrijwilligerspool: a) Door taken te laten aansluiten bij mogelijkheden en interesse van werkende leden die beperkt zijn in hun tijd b) Door vrijwilligerstaken verplicht te stellen (lijst van taken opstellen) c) Door dit te laten afkopen dmv hogere contributie d) Aantrekken van vrijwilligers buiten de vereniging e) Kantinerooster opstellen

5 5) Een goed onderhouden accommodatie die de komende 25 jaar dienst kan doen a) Die voldoet aan de behoeften van de leden b) Die aantrekkelijk is voor wedstrijdruiters uit Noord Nederland c) Ieder jaar mee doen aan NL DOET, d) 2 klusdagen per jaar organiseren, e) Klusjesman van buiten de vereniging aantrekken f) Accommodatie die voldoet aan de wettelijke eisen, ten aanzien van (brand-) veiligheid, milieu, dierenwelzijn, drank- en horeca g) Opstellen meerjarenplan incl begroting en exploitatie door bouwcommissie, hierbij uitgaande van: i) Bouw ruimere stalling van pa/po voor , met extra ruimte voor pensionstalling ii) Mogelijkheden van groepsstalling onderzoeken iii) Realiseren van minimaal 1 rijhal van meter iv) Hiervoor minder dure oplossingen onderzoeken zoals overkapping buitenbak, vergroting huidige rijbak naar 60 meter v) Verbeteren brandveiligheid huidige accommodatie vi) Onderzoeken van haalbaarheid 2 e rijhal na ) Bevorderen van rijtechnische vaardigheden a) Instructie heeft minimaal basis Orun, maar verplicht zich vaardigheden uit te breiden door volgen van instructiecursussen, bijvoorbeeld over het leren paardrijden van kinderen b) Lessers wisselen in principe na binnen 2 jaar van instructrice c) Paarden/pony s die goede basisopleiding hebben gehad en die aansluit bij verschillende niveaus lessers d) Brede kennis stimuleren bij leden, verzorgers en instructie over gezondheid en verzorging van paarden en pony s e) Begeleiding adoptieleden bij omgang met paarden/pony s f) Leidraad opstellen voor lesinrichting met als doel de leden optimale basisopleiding aan te bieden g) Clinics organiseren in samenwerkring met activiteitencommissie op velerlei gebieden van de p aardensport zoals dressuur, mennen, springen, voltige, western h) Diplomarijden evt aansluiten bij FNRS, of KNHS startkaart manegeruiters stimuleren 7) Optimaliseren van lesindeling a) Duidelijk systeem qua indeling, rekening houdend met vrijrijden, bijv. 1 avond geen les b) Starterspakket invullen: wat leer je een beginner c) Lessen voor volwassenen aanbieden d) Jongens bij elkaar in de les zetten om het voor deze groep aantrekkelijk te maken 8) Actief en gevarieerd activiteitenprogramma zoals a) Activiteiten buiten paardrijden om b) Kennismakingslessen voor ouders, nieuwe leden en geïnteresseerden verzorgen, 2x per jaar c) Clinics op gebied van mennen, dressuur, springen, western, voltige d) Clubkampioenschappen dressuur, springen, mennen e) Eens per jaar wedstrijden, afwisselend dressuur, springen, mennen en/of onderlinge wedstrijden met stallen in de omgeving (Hafhoefke, Tilhouten)

6 f) 2x per jaar buitenritten g) Valtraining of andere specifieke training h) Ruiterbewijs, koetsiersbewijs i) Kennisoverdracht middels clinics door leden met specifieke kennis j) Zomercursussen omdat er dan geen lessen zijn 9) Verbeteren van digitale communicatie a) Website ontwikkelen voor informatievoorziening, aanmeldingsmedium, sponsoring en tutorial b) Vereniging makkelijker op te sporen via internet c) Stimuleren van gebruik mail en nieuwsbrief d) Paardenkennis doorgeven via website e) Alternatieven onderzoeken voor het clubblad, die wel in een behoefte voorziet, maar ook een kostenpost is.

7 Tijdschema Plannen Doel: Actie: Afgerond: Wie: a. Instellen van ondersteunende commissies Sept.2012 Bestuur b. Aanschaffen nieuwe software boekhouding en ledenadministratie Sept Een bestuur dat berekend is op haar taak en weet wat er onder de leden speelt. c. Aanvullende cursussen voor bestuursleden omtrent bestuurstaken (KNHS) d. Bestuurslid aantrekken met financiële/boekhoudkundige kennis e. Gebruik maken van kennis op velerlei gebied van KNHS Z.S.M. en de leden Bestuur en alle commissies f. Bestuursleden herkenbaar op de website Sept 2012 Bestuur a. Sponsorbeleid opstellen Sept 2012 Sponsorcommissie b. Sponsorgelden met 50% verhoogd in c. Onderzoek naar energiebesparende middelen Bestuur Financieel gezonde vereniging d. Kantineplannen opstellen: kantineopbrengsten verhoogd in 2015 met 25% e. Contributiesysteem veranderen f. Inkomsten inzamelingsacties verhogen met 25% middels bijv. Grote Clubactie/Jantje Beton Supportactie Jaarlijks terugkerende actie opzetten Dec 2012 Sept 2012 Kantinecommissie & Activiteitencommissie Tijdelijke Contributiecommissie PR & sponsorcommissie g. Jaarlijkse begroting penningmeester om kosten te kunnen beheersen Penningmeester a. Instructeurs met minimaal Orun basis en uitbreiding vaardigheden instructeurs 1 e keer sept 2013 Rijtechnisch Kader b. Lessers binnen 2 jaar laten wisselen van instructeur Dec 2013 Lesindelingscie en rijtechnisch kader Bevorderen rijtechnische vaardigheden c. Paarden en pony s met goede basisopleiding (bv L) d. Brede kennis stimuleren bij leden, verzorgers en instructie vervangen Bestuur en rijtechnisch kader en commissie inen verkoop pa/po e. Begeleiden adoptieleden f. Rode draad ontwikkelen rijvaardigheid Sept 2013 Rijtechnisch kader g. Clinics organiseren h. Diplomarijden organiseren evt aansluiten bij FNRS Activiteiencommissie in overleg met rijtechnisch kader Rijtechnisch kader Optimaliseren Lesindeling a. Duidelijk systeem qua lesindeling, rekening houdend met vrij rijden, evt 1 avond vrij plannen b. Starterspakket invullen Dec 2012 Lesindelingscommissie en bestuur Rijtechnisch kader c. Lessen voor volwassenen aanbieden d. Jongens bij elkaar in de les April 2013 April 2013 Rijtechnisch kader en PR commissie Rijtechnisch kader

8 Doel: Actie: Afgerond: Wie: a. Jaarlijkse open dag Tijdelijke Opendagcie b. PR-beleid opstellen November 2012 PR commissie Ledenaantal jaarlijks vergroten met 5 leden c. Onderzoek naar aanbieden van andere vormen van paardensport zoals western, voltige Juni 2013 d. Starterspakket en voorlichting op scholen e. Uitbreiding aantal lessers met verstandelijke beperking met 3 lessers, in PR commissie Vergroten van vrijwilligerspool a. Aantrekken van vrijwilligers van buiten de vereniging b. Lijst van vrijwilligerstaken opstellen c. Eventueel door dit te laten afkopen dmv hogere contributie wanneer er in juli 2013 onvoldoende vrijwilligers zijn (hierbij aansluiten bij andere verenigingen) sept 2012 Juli 2013 Bestuur en de leden Bestuur in overleg met verschillende commissies Tijdelijke contributiecommissie a. Breed inzetbare, aantrekkelijke en informatieve website opzetten Dec 2012 PR-commissie b. Vereniging makkelijker op te sporen via internet Verbeteren van digitale communicatie c. Stimuleren van gebruik mail en nieuwsbrief d. Alternatieven clubblad onderzoeken Actief en gevarieerd activiteitenprogram ma a. Kennismakingslessen voor ouders, 2x per jaar b. Clubkampioenschappen dressuur, mennen en springen c. Buitenritten 2x per jaar d. Clinics verzorgd door leden met specifieke kennis e. Activiteiten buiten paardrijden om f. Onderlinge wedstrijden dressuur, springen, mennen met stallen in de omgeving (Hafhoefke, Tilhouten) g. Valtraining of andere specifieke training April 2013 Sept 2012, juni 2013 enz. Herfstvakantie 2012 en doorlopend Activiteitencommissie & Jeugdcommissie Wedstrijdcommissie Activiteitencommissie Rijtechnische kader Activiteitencommissie en Jeugdcommissie Wedstrijdcommissie Rijtechnisch Kader h. Ruiterbewijs, koetsiersbewijs i. Zomercursussen omdat er dan geen lessen zijn Activiteitencommissie & Jeugdcommissie

9 Doel: Actie: Afgerond: Wie: a. Uitbreiden van bouwcommissie met meer leden Sept 2012 Bouwcommissie & Bestuur b. Meerjarenplan opstellen incl begroting en exploitatie: *Stap 1: Opstellen plan incl financiële onderbouwing ruimere stalling voor paarden en pony s van vereniging met ruimte voor pensionstalling; Nov 2012 Nov 2012 c. Goedkopere alternatieven onderzoeken zoals groepsstalling Bouwcommissie Onderhoud en Uitbreiden Accommodatie d. Uitvoering plan Stap 2: minimaal 1 rijhal realiseren, goedkopere alternatieven onderzoeken zoals overkapping huidige buitenbak, vergroting huidige rijbak naar 60 meter Dec Stap 3: tweede rijhal Na 2015 Nieuwe bouwcommissie e. Onderzoek verbetering brandveiligheid accommodatie Nov 2012 f. Mogelijkheden vaste beheerder onderzoeken Dec 2012 g. Geld inzamelen voor uitbreiding Tijdelijke commissie

KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017

KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017 KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017 Thuis in Zeeland Aktieve, brede paardensport beoefening De KNHS heeft op nationaal niveau 2 jaar gewerkt aan haar herstructurering

Nadere informatie

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen.

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Mensportbeoefening Als eerste willen we graag weten op welke manier u met

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

Lesgeven aan kinderen

Lesgeven aan kinderen Lesgeven aan kinderen Lesopbouw en les voorbereiding improvisatie voorbereiding Een goede planning is het halve werk!!!!! Omdat: Planning over langere termijn ( FNRS ruiterplan) Doelgericht te werk gaan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

MANEGENIEUWS. In dit nummer: Ponyweekend

MANEGENIEUWS. In dit nummer: Ponyweekend Manege De Eilandruiters 1 oktober 2017 Editie 1, Nr. 3 MANEGENIEUWS Ponyweekend 22/23/24 September was het ponyweekend met dit jaar circus als thema. Er waren een speurtocht en buitenrit georganiseerd,

Nadere informatie

Nieuwsbrief PSV De Driesporen December 2009

Nieuwsbrief PSV De Driesporen December 2009 Nieuwsbrief PSV De Driesporen December 2009 VAN DE VOORZITTER Beste leden Al weer de laatste nieuwsbrief van 2009. Een jaar met veel resultaten, Hippiade deelnemers in de dressuur en het mennen (nu het

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan STICHTING ARIANE DE RANITZ Paardrijden voor mensen met een beperking Aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.) Secretaris Ben Prins, Kometenlaan 64, 3721 JV Bilthoven Email: info@arianederanitz.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Manege Liethorp

Beleidsplan Manege Liethorp Beleidsplan Manege Liethorp Met alle paardenkrachten Vooruit! Opdrachtgever: Manege Liethorp Bloemerd 5 2353 BZ Leiderdorp Ingeschreven bij KvK nr. 40445389 Bedrijfsleidster: Caroline Post Bestuur Ruitervereniging

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.1 Datum: 23-09-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Beleidsplan Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Waarom paardrijden voor minder validen b. Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters 2. Doelstelling

Nadere informatie

Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180. Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl

Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180. Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180 Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl Voorwoord: Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o. Het doel van

Nadere informatie

* NIEUWSBRIEF * EXTRA VAKANTIE EDITIE * NIEUWSBRIEF * OVERIGE ACTIVITEITEN

* NIEUWSBRIEF * EXTRA VAKANTIE EDITIE * NIEUWSBRIEF * OVERIGE ACTIVITEITEN * NIEUWSBRIEF * EXTRA VAKANTIE EDITIE * NIEUWSBRIEF * Hoewel het weer pas dit weekend op lenteweer gaat lijken is het aan het einde van deze maand al weer meivakantie en niet lang daarna kunnen we ons

Nadere informatie

Informatie over de Hippische opleidingen van Groenhorst Barneveld:

Informatie over de Hippische opleidingen van Groenhorst Barneveld: Informatie over de Hippische opleidingen van Groenhorst Barneveld: Algemeen Groenhorst Barneveld biedt nagenoeg alle in Nederland bestaande opleidingen in de paardenhouderij aan. Deze opleidingen worden

Nadere informatie

0) Heeft u in het verleden ooit wel eens een FNRS Ruiterpaspoort gehad?

0) Heeft u in het verleden ooit wel eens een FNRS Ruiterpaspoort gehad? 0) Heeft u in het verleden ooit wel eens een FNRS Ruiterpaspoort gehad? nee ja ja, die heb ik nog steeds. Let op voor u hebben we de vragenlijst voor FNRS Ruiterpaspoorthouders ontwikkeld. Verlaat deze

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden. Landelijke rijvereniging, menvereniging en ponyclub

Sponsormogelijkheden. Landelijke rijvereniging, menvereniging en ponyclub Sponsormogelijkheden Landelijke rijvereniging, menvereniging en ponyclub PSV S.E.O. - Schildwolderdijk 67-9626AR Schildwolde - (0598)423407 www.woldstreek.nl bestuurseo@woldstreek.nl Rek.nr. 3594.09.628

Nadere informatie

L.R. en P.C. de Waddenruiters

L.R. en P.C. de Waddenruiters ~ ~ ~N I E U W S B R I E F ~ ~ ~ L.R. en P.C. de Waddenruiters Inhoud van deze nieuwsbrief : Terugkijken op een aantal activiteiten: Grote Clubactie Fotoshoot 28 dec 16 2017 is goed begonnen... Onderlinge

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Samen de paardensport laten groeien VERDELING KNHS LEDEN IN NEDERLAND 19% 4% 3% 5% 2% 8% 8% 15% PAARDENSPORTERS 13% 21% 2% 7% 15% 5%

Nadere informatie

Ponyclub Blijham e.o. Turfweg XK Blijham. Informatieboekje 2016/17

Ponyclub Blijham e.o. Turfweg XK Blijham. Informatieboekje 2016/17 Ponyclub Blijham e.o. Turfweg 12 9697XK Blijham Informatieboekje 2016/17 www.ponyclubblijham.nl Voorwoord: Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o. Het doel van dit boekje is om informatie

Nadere informatie

Paardrijden voor mensen met een beperking. Rijhal De Schietberg Turfweg 20a Veldhoven

Paardrijden voor mensen met een beperking. Rijhal De Schietberg Turfweg 20a Veldhoven Paardrijden voor mensen met een beperking Rijhal De Schietberg Turfweg 20a Veldhoven De doelgroep De Stalvrienden maakt paardrijden mogelijk voor mensen met een beperking. Dit kan een lichamelijke en/of

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

INFORMATIE VELUWS ROS VOOR NIEUWE LEDEN

INFORMATIE VELUWS ROS VOOR NIEUWE LEDEN INFORMATIE VELUWS ROS VOOR NIEUWE LEDEN Inhoud: Korte info over de vereniging Informatie voor de ouders van ponyleden Korte info over de vereniging ACCOMMODATIE en GEBRUIK Op 16 oktober 1987 werd onze

Nadere informatie

Aanvragen startpassen (in 2016)

Aanvragen startpassen (in 2016) Met ingang van 1 januari 2016 kunnen ruiters die via een FNRS-manege lid zijn van de KNHS een startpas aanvragen. Hiermee biedt u uw ruiters de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNHS-wedstrijdsport

Nadere informatie

Gewijzigde zomerlessen

Gewijzigde zomerlessen Kop hoofdartikel Opgericht 14 september 1973 APRIL2012 CLUBNIEUWS 27 JAAARGANG 3 Gewijzigde zomerlessen Vanaf donderdag 12 april gaan we de lessen weer omzetten naar de avonden en komt zaterdag te vervallen.

Nadere informatie

Manege Instructeur KNHS OPLEIDINGEN. Inhoudsopgave. KNHS Opleidingen De manege instructeursopleidingen. Aspirant Manege Instructeurs

Manege Instructeur KNHS OPLEIDINGEN. Inhoudsopgave. KNHS Opleidingen De manege instructeursopleidingen. Aspirant Manege Instructeurs KNHS Opleidingen 018 Manege Instructeur KNHS OPLEIDINGEN pagina KNHS Opleidingen 018 Het vinden van goed opgeleid en gemotiveerd personeel is niet altijd even gemakkelijk. Veel enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/ of mededelingen 3. Presentatie KNHS 4. Notulen Najaarsvergadering 2015 5. Jaarverslag 2015

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Beleidsplan SPG Langstraat e.o

Beleidsplan SPG Langstraat e.o Beleidsplan SPG Langstraat e.o. 2017-2022 Voorwoord Sinds de oprichting van Stichting Paardensport Gehandicapten (SPG) Langstraat e.o. zijn we in beweging en ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Manege Onder de Linde. Helomareed 4 9244 GH Beetsterwaag 0512 389297 www.manegeonderdelinde.nl info@manegeonderdelinde.

Jaarverslag 2011. Stichting Manege Onder de Linde. Helomareed 4 9244 GH Beetsterwaag 0512 389297 www.manegeonderdelinde.nl info@manegeonderdelinde. Stichting Manege Onder de Linde Jaarverslag 2011 Stichting Manege Onder de Linde Helomareed 4 9244 GH Beetsterwaag 0512 389297 www.manegeonderdelinde.nl info@manegeonderdelinde.nl Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Van een voor allen naar allen voor OKVC

Van een voor allen naar allen voor OKVC Van een voor allen naar allen voor OKVC Inhoud Inleiding... 2 Probleembeschrijving... 3 Soorten verenigingen (soorten oplossingen)... 4 Plan van aanpak... 4 Uitvoering en borging... 5 Evaluatie... 6 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, PaardenSportVereniging St.Steffenrijders Voorwoord Beste lezer, Je hebt nu het informatieboekje van de PaardenSportVereniging (PSV) Sint- Steffenrijders in je hand. Wij zijn een jonge vereniging met oude

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Appelscha 2019 t/m 2023

Beleidsplan Tennisclub Appelscha 2019 t/m 2023 Beleidsplan Tennisclub Appelscha 2019 t/m 2023 Ter goedkeuring vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering januari 2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie en visie 4 Analyse en ledenbestand 5 Beleid algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Stalvrienden

Jaarverslag Stichting De Stalvrienden 2017 Jaarverslag Stichting De Stalvrienden Jaarverslag 2017 Stichting de Stalvrienden De Stalvrienden voorziet in de regio Eindhoven/Veldhoven en de Kempen in een duidelijke behoefte. Vanaf 2005 gemiddeld

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen Structuurplan en beleidsvoornemens Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen 1 Inleiding Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Watersportvereniging De Eerste Aanleg voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel

Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel Algemene bepalingen De accommodatie wordt beheerd door de Stichting Paardensport Boxtel (te noemen de stichting) met als leden

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

CONCEPT Beleidsplan Gelderse Boys 2015

CONCEPT Beleidsplan Gelderse Boys 2015 Dit concept beleidsplan is gedeeltelijk gereed. De onvolledige hoofdstukken zijn aangeduid met TBD Inhoud Geschiedenis... 4 Visie... 6 Missie... 6 Organisatie... 7 Functies... 8 Bestuursleden Algemeen...

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2016-2017 Versie: 1.1 Datum: 24-10-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * VALENTINO Helaas hebben wij vorige week afscheid moeten nemen van ons manegepaard Valentino. Nadat hij opnieuw last kreeg van een peesblessure hebben wij helaas

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012 Beste leden, Oktober 2012 In deze nieuwsbrief nieuws over de instructie, het viertal, het najaarsconcours en de clubkampioenschappen. Ook is er nieuws uit de inspanningscommissie, die een sessie videospringen

Nadere informatie

Aan alle leden, de ouders van de jeugdleden en overige belangstellenden, Achter iedere taak op dit formulier kunt u aangeven hoe u er tegenover staat:

Aan alle leden, de ouders van de jeugdleden en overige belangstellenden, Achter iedere taak op dit formulier kunt u aangeven hoe u er tegenover staat: Aan alle leden, de ouders van de jeugdleden en overige belangstellenden, Onze sportclub 4Defence bestaat dankzij de inzet van diverse enthousiaste vrijwilligers. Wij streven erna om de taken die verricht

Nadere informatie

BELEIDSVISIE TENNISCLUB BRZ

BELEIDSVISIE TENNISCLUB BRZ BELEIDSVISIE TENNISCLUB BRZ S.E.M. van der Westen Inhoud Inleiding... 2 Noodzaak... 3 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Analyse van bedreigingen en kansen... 5 Doelstellingen... 6 Uitvoering... 7 Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei Visie administratieve kracht.

Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei Visie administratieve kracht. Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei 2016 Voorstel: Visie administratieve kracht. Saturna bestaat nu bijna 4 seizoenen. In die jaren zijn we gegroeid, zowel in ledenaantal als in professionalisme. De

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

D-proeven rijden. Beoordeling

D-proeven rijden. Beoordeling D-proeven rijden Tijdens het leren paardrijden gaat het voornamelijk om het plezier en het onder de knie krijgen van de rijvaardigheid. Als je de basis geleerd hebt, is het leuk om te laten zien wat je

Nadere informatie

Beste (ouder van een) paardensportliefhebber,

Beste (ouder van een) paardensportliefhebber, Beste (ouder van een) paardensportliefhebber, U ontvangt deze uitnodiging omdat u rijdt op een FNRS Ruitersportcentrum. De FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) voert een belangrijk marktonderzoek

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Beleidsdocument 2014 2019 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Statutaire Doelstellingen van de stichting slide 3 2. Huidige organisatiestructuur slide 4 3. Thema

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Winterswijkse Ruiter & Ponyclub

Winterswijkse Ruiter & Ponyclub Winterswijkse Ruiter & Ponyclub 05.01.2017 Winterswijkse Ruiter & Ponyclub Informatie voor nieuwe leden Voorwoord Welkom bij de WR&PC. Wij zijn blij je als lid te mogen verwelkomen. Na het lezen van dit

Nadere informatie

Winterswijkse Ruiter & Ponyclub

Winterswijkse Ruiter & Ponyclub Winterswijkse Ruiter & Ponyclub 05.01.2017 Winterswijkse Ruiter & Ponyclub Informatie voor nieuwe leden Voorwoord Welkom bij de WR&PC. Wij zijn blij je als lid te mogen verwelkomen. Na het lezen van dit

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

MANEGENIEUWS. In dit nummer:

MANEGENIEUWS. In dit nummer: Manege De Eilandruiters 1 september 2017 Editie 1, Nr. 2 MANEGENIEUWS De nieuwsbrief Op de site Misschien heb je het al gezien, maar de nieuwsbrief verschijnt ook elke maand op de site van De Eilandruiters.

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief Lr & Pc de Woudruiters

Nieuwsbrief Lr & Pc de Woudruiters Nieuwsbrief Lr & Pc de Woudruiters November, December 2016, Januari, februari, maart 2017 Halloween - Voltige wedstrijd - Springwedstrijd - Voorselectie kampioenschappen - Onderlinge wedstrijden - Nieuwjaarsreceptie

Nadere informatie

Aangepaste Paardensport

Aangepaste Paardensport Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Aangepaste Paardensport Prima in te passen! Mogelijkheden voor paardensporters met een beperking Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inleiding 5 1. Voor wie

Nadere informatie

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging.

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging. HIPPISCHE SPORTVERENIGING DE BLAUWE STEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 01.01.2011 Vereniging: 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de vereniging met goedkeuring van

Nadere informatie

Beleidsplan VC-Argos

Beleidsplan VC-Argos Beleidsplan VC-Argos 2017-2022 Bart Haerkens VC-Argos 1-8-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding, missie en visie... 1 2. Beleidsthema 1: Samenwerking... 2 3. Beleidsthema 2: De organisatie... 3 4. Beleidsthema

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Verenigingsgegevens Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands Datum oprichting: 19 mei 2017

Verenigingsgegevens Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands Datum oprichting: 19 mei 2017 Jaarplan 2017-2018 Verenigingsgegevens Statutaire naam: Inflatable Rescue Boat Lifesaving Netherlands Datum oprichting: 19 mei 2017 Statutaire zetel: Gemeente Waddinxveen Kamer van Koophandel: 68809247

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding. Blz. 3 2) Vrijwilligersbeleid. Blz. 4 3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator. Blz. 5 4) Functies binnen AV Spirit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Missie 4 3. Visie 4 4. Doelgroep & activiteiten 5 5. Organisatie 6 6. Middelen & accommodatie 8 7. Paarden 9 8. Financiële exploitatie 10 9. Samenwerking,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. voor Leden

Huishoudelijk Reglement. voor Leden , Ben van de Put Paarden Sport Vereniging Twello v1.3, 31-10-2014 Definitief Ref.: Leden v1.3.docx Paarden Sport Vereniging Twello p.a. Kortelingstraat 71 7412 JL Deventer 0570-617538 www.psvtwello.nl

Nadere informatie

Kansen in uw kantine

Kansen in uw kantine 1. Trends in en om de sportkantines 2. Wet- en regelgeving 3. Vrijwilligers 4. Kantine-exploitatie 5. Discussie 1. Trends Moeilijk vrijwilligers werven Verjonging en vernieuwing bij bestuurders door generatie

Nadere informatie

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Inhoud -Formele aspecten / wettelijk kader -Taken penningmeester en doel -Financiële administratie -Inrichting -Inkomsten en uitgaven -De begroting -Overige

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors U kunt ons helpen! Gymnastiekvereniging ALDO Missie Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort stimuleert zoveel mogelijk mensen om zijn of haar sportieve

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Toernooien organiseren waar spelvreugde, gezelligheid en prestatie voorop staan

Toernooien organiseren waar spelvreugde, gezelligheid en prestatie voorop staan Toernooicommissie De toernooicommissie van t Weusthag is de commissie binnen de vereniging welke zich toelegt op de organisatie van eigen clubtoernooien en t Weusthag Open. De clubtoernooien hebben zowel

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Oosterwolde e.o.

INFORMATIEBLAD. Oosterwolde e.o. INFORMATIEBLAD Oosterwolde e.o. www.nieuw-leven.nl 2016 www.facebook.com/lrpcnieuwleven Inhoudsopgave Over onze verenigingen 3 Tarieven 2016 3 Het Bestuur 4 Lessen en instructie 5 Wedstrijden 6 Eigen buitenterrein

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Overzicht data verschillende activiteiten 2019

Overzicht data verschillende activiteiten 2019 Januari Overzicht data verschillende activiteiten 2019 2,3 en 4 Pannenkoekenritten; gezellige buitenrit en wel van te voren doorgeven. Kosten 25,- pp 5 Oliebollenspringen; Speel je spel!! Leuke springwedstrijd.

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Bestuur

Algemene Vergadering. Bestuur Algemene Vergadering Kascommissie Bestuur 1 Voorzitter (René) Penningmeester (Wierd) Secretaris / Vice Voorzitter (Henk) Wedstrijd secretaris Redactie Website / informatievoorz. Consul Ondersteunende afdeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwsweetjes. Koetsentocht. Vrijwilligers gezocht. Manege gesloten A G E N D A

Nieuwsbrief. Nieuwsweetjes. Koetsentocht. Vrijwilligers gezocht. Manege gesloten A G E N D A A G E N D A 01-08 t/m 05-08 ponykamp 5 03-08 t/m 23-08 zomervakantie manege gesloten 22-08 t/m 26-08 trainingskamp jeugd. 06-09 Koetsentocht 11-10 F-proevendag 7-11 Lampionnentocht Nieuwsbrief J A A R

Nadere informatie

Nieuwsbrief Open dag

Nieuwsbrief Open dag Like, & Deel de manege waarland facebookpagina. https://www.facebook.com/manege.waarland? Nieuwboerweg 10, 1738 BB Waarland Tel (0226) 422 590 E-mail info@manegewaarland.com www.manegewaarland.com Nieuwsbrief

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud

Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 12-04-2005 Bestuur PSV Laarwoud Initiele versie 2 15-05-2008 R. Pieters Aanpassingen Inhoudsopgave

Nadere informatie