Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie"

Transcriptie

1 Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan te passen. Aanleiding hiervoor is het verzoek van het bestuur uit februari 2011 en van de ALV in mei 2013 om mee te denken over de structuur van de ijsclub, respectievelijk het herschrijven van het huishoudelijk reglement. De tekst van dit voorstel is geschreven aan de hand van een intern document getiteld structuurvoorstel ijsclub Hard-gaat-ie. De reacties vanuit het bestuur hierop, zijn vervolgens verwerkt in dit voorstel aan de Algemene Ledenvergadering. De organisatie van de vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers. Door duidelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen te definiëren is het voor potentiële vrijwilligers gemakkelijker een goed beeld te vormen van wat er van hem of haar verwacht wordt. Door de taken te groeperen in verschillende kleinere organisatorische eenheden wordt naast duidelijkheid ook een lage instapdrempel. De taken die overblijven zijn veelal algemene en overkoepelende taken en vallen onder het bestuur. Dit zorgt er ook voor dat ook het bestuur makkelijker kan functioneren, doordat zij zich niet meer met vele specialistische taken inhoudelijk hoeven bezig te houden. Het bestuur kan zich daardoor richten op het nemen van besluiten ten aanzien van de specialistische taken. De splitsing van de organisatie in verschillende organen zal de totale omvang van de organisatie doen toenemen. Hierdoor zal de organisatorische slagkracht van de vereniging toenemen. Het is de bedoeling dat dit zal leiden tot meer en of beter georganiseerde activiteiten. Daarnaast is het makkelijker vanuit kleinere eenheden om (kleinschalige) initiatieven vanuit de leden op te pakken. Dit voorstel omvat drie delen waarover de Algemene Ledenvergadering apart kan stemmen, indien gewenst: 1. verwerpen van het huidige Huishoudelijk Reglement; 2. aanpassing van de statuten (zie hieronder voor de tekstuele wijziging); 3. invoering van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement (zie volgende pagina's voor de exacte tekst). Herschrijven van artikel 8.1 als volgt: 8.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2 Huishoudelijk Reglement IJsclub Hard-gaat-ie Algemeen Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De organisatie van de vereniging is opgesplitst in verschillende organen, namelijk: Bestuur; Commissie(s); Eventueel werkgroep(en). Het bestuur, de commissies en werkgroepen ondersteunen daar waar nodig en mogelijk elkaar bij het uitvoeren van de taken. Een totaal overzicht van de organisatie wordt weergegeven in het Organisatiedocument. Bestuur Conform artikel 8.1 van statuten bestaat het bestuur uit ten minste 3 leden, al naar gelang de taakverdeling kan, na instemming van de Algemene Leden Vergadering, dit aantal uitgebreid worden. Het Bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur houdt zich bezig met Algemene en commissie / werkgroep overkoepelende taken, zoals financiën, PR (bekendheid van de club als geheel en sponsorrelaties) en communicatie en overleg met andere autoriteiten. Het bestuur formuleert de missie en visie van de vereniging eventueel met behulp van de commissies en/of werkgroepen. Het bestuur benoemt de voorzitters van de commissies en/of werkgroepen. Dit kan middels een schriftelijke melding Het bestuur bepaalt in samenspraak met de commissies en/of werkgroepen de taken van de commissies en/of werkgroepen maar heeft wel de eindverantwoordelijkheid over de uitvoering van de gedefinieerde taken. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en leidt de bestuursvergaderingen alsmede de Algemene Ledenvergadering(en). De voorzitter houdt toezicht op de commissies en activiteiten binnen de vereniging en treedt als eerste vertegenwoordiger op van de vereniging bij evenementen. Desgewenst kan deze laatste taak worden uitgevoerd door een ander bestuurslid. De secretaris houdt de notulen bij van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. De secretaris behandelt tijdens de bestuursvergadering de inkomende en uitgaande stukken en maakt eenmaal per jaar een verslag op voor

3 Algemene Ledenvergadering. De secretaris stelt het Organisatiedocument op en beheert het archief van de bestuursdocumenten. De penningmeester houdt de administratie bij omtrent geldzaken betreffende de vereniging. De penningmeester houdt toezicht op en controle over het financieel beheer van de kassen en commissies. De penningmeester maakt minimaal één keer per jaar een financieel verslag ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering. De boekhouding van de penningmeester wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De penningmeester geeft tijdens de Algemene Ledenvergadering een (schriftelijk) financieel verslag van het afgelopen jaar en een begroting van ten minste het komende jaar. Het bestuur kan aangevuld worden met meer bestuursleden waarbij de taken nader kunnen worden verdeeld. Commissie Een commissie is een tijdelijk orgaan binnen de club die onder het bestuur hangt. Een commissie kan worden aangesteld en opgeheven door het bestuur Een commissie kan vastgestelde taken uitvoeren Een commissie bestaat uit ten minste twee commissieleden. Leden van een commissie dragen uit hun midden een commissievoorzitter voor aan het bestuur. Een commissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot haar taken. Een commissie is autonoom in het uitvoeren van haar taken mits hierbij geen overlap plaatsvindt met andere cluborganen. Een commissie houdt een overzicht bij van haar voorzitter en leden alsmede de vastgestelde taken middels een takenblad. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering stuurt elke commissie een jaarverslag naar de secretaris van het bestuur. Het jaarverslag zal voorgelegd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Indien de commissie financiële verantwoordelijkheid draagt, dient een administratie bijgehouden te worden. Dit kan door zowel de commissie of door de penningmeester zelf worden gedaan. Tenminste eenmaal per jaar dienen de financiën gecontroleerd te worden. Anno 2015 bestaat de vereniging uit de volgende commissies met de bijbehorende taakstelling: Jeugdschaatscommissie Is belast met het organiseren van het jeugdschaatsen voor jeugd tot 12 jaar, teneinde jeugd te interesseren voor het schaatsen en de vereniging.

4 Kantinecommissie Draagt zorg over het beheer van de kantine, de in- en verkoop van drinken / eten en regelt de bezetting van de kantine tijdens evenementen. Administratiecommissie Houdt de administratie bij van de leden en donateurs van de vereniging. Onderhoudcommissie Zorgt voor het onderhoud aan het gebouw, terrein en machines van de ijsclub zodat deze tijdens evenementen gebruikt kunnen worden. PR commissie Is verantwoordelijk voor de inhoud en uitgave van het clubblad, de website en publicaties in andere media. Evenementencommissie Organiseert diverse (sportieve) evenementen voor actieve en/of passieve HGI - leden van HGI maar desgewenst ook voor niet leden. Deze commissie promoot en verhoogd het clubgevoel van HGI. Wedstrijdcommissie Organiseert (wedstrijd)trainingen en wedstrijden voor leden met een licentie, teneinde de wedstrijdsport te bevorderen en te promoten. De commissie noemt uit hun midden een Wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris informeert leden van de wedstrijd-trainingsgroep(en) over aankomende wedstrijden, organiseert wedstrijden voor de club, waaronder de Aafje Houwer Trofee en de clubkampioenschappen, en houdt de prestaties en ranglijsten van de leden van de wedstrijd-trainingsgroep(en) bij. Natuurijscommissie Zorgt voor de openstelling van de landijsbaan en organiseert toertocht(en) op natuurijs, teneinde alle leden en inwoners van Landsmeer veilig en vertrouwd kunnen schaatsen. De commissie benoemt uit hun midden een IJsmeester. De IJsmeester houdt de kwaliteit van het natuurijs in de gaten en beslist samen met het bestuur of de natuurijsbaan open gaat en of er een toertocht uitgezet wordt. Recreatieschaatscommissie Verzorgt schaatslessen aan niet licentierijders, zodat leden hun schaatsvaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Werkgroep Een werkgroep is een tijdelijk orgaan binnen de club dat een door het bestuur vastgestelde taak uitvoert. De taak van een werkgroep wordt mede met de werkgroepvoorzitter bij bestuursbesluit vastgesteld. De voorzitter van een werkgroep is vrij in het betrekken van leden van de vereniging bij de werkgroep. Het bestuur is verantwoordelijk voor het resultaat van de werkgroep. De voorzitter van de werkgroep maakt met het bestuur afspraken over de voortgangsrapportage van de werkgroep.

5 Organisatiedocument Het Organisatiedocument is een door de secretaris van de vereniging opgesteld document dat een overzichtelijke weergave van het bestuur, de commissies en taken bevat. Het Organisatiedocument bevat ten minste: de door het bestuur opgestelde missie en visie; een organigram van het bestuur en de commissie; de door het bestuur goedgekeurde takenbladen van het bestuur en de commissies; de statuten; het Huishoudelijk Reglement.

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nijmeegse Studenten Sport Raad

Huishoudelijk Reglement Nijmeegse Studenten Sport Raad Huishoudelijk Reglement Nijmeegse Studenten Sport Raad Voorwoord Waarde lezer, Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR). De NSSR is opgericht in maart 1958,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Beleidsplan Webton Hengelo

Beleidsplan Webton Hengelo Beleidsplan Webton Hengelo 2010-2014 Inleiding: Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Versie dd febr 2013 NBCCB

Versie dd febr 2013 NBCCB HUISHOUDELIJK REGLEMENT NBCCB Februari 2013 1.- Algemeen Dit huishoudelijk reglement is opgesteld door het bestuur van de Nederlandse Business Club Costa Blanca (NBCCB) en is goedgekeurd door de Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

IJmuider Reddingsbrigade

IJmuider Reddingsbrigade Huishoudelijk Reglement IJmuider Reddingsbrigade Versie 2015 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Leden... 3 3. Bestuur... 4 3.1 Voorzitter... 4 3.2 Secretaris... 4 3.3 Penningmeester... 5 4 Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN 2011 2014 Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 01 Naam, zetel en registratie. a. De naam van de vereniging is: Elstars MuziekTheater, hierna te noemen Elstars. b. De vereniging heeft haar domicilie op het woonadres van de secretaris. c. Elstars

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus

Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005 waarin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 Algemeen: art 1: art 2: art 3: art 4: De volleybalclub AASTAD, gevestigd te Almelo, is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). De doelstelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd vzw AVT Maaseik (hierna: de vereniging ) is opgericht op 21 maart 2010 en is gevestigd te 3680 Maaseik, Hoevenstraat

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie