UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE Nr /A/243 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris DE RAAD, OPENBARE ZITTING.- Over het 1ste punt : Algemene Zaken (1 ste Directie): Ontslag van een Gemeenteraadslid. Akte neming Overwegende de aankondiging van het ontslag van Mevr. Nadine PARMENTIER uit haar mandaat van Gemeenteraadslid, mondeling verstrekt door belanghebbende in de zitting van de Gemeenteraad op 26 november 2009 en bevestigd door haar brief van 7 december 2009 ; Gelet op het artikel 10 van de Nieuwe Gemeentewet ; BESLIST OM AKTE TE NEMEN van het ontslag van Mevr. Nadine PARMENTIER uit haar mandaat van Gemeenteraadslid te Elsene. De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 18 januari De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

2 GEMEENTE ELSENE Nr /A/159 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt : Algemene zaken (1ste Directie): Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid ter vervanging van de Mevr.Nadine PARMENTIER, ontslaggevend De H. BURGEMEESTER: Mevrouwen, Mijne Heren, Daar onze collega Mevr. Nadine PARMENTIER haar ontslag heeft ingediend in de hoedanigheid van lid van onze vergadering, worden wij ertoe gebracht om te voorzien in haar vervanging als gemeenteraadslid. De lijst waartoe de Mevr. PARMENTIER behoort heeft in rangorde als plaatsvervanger: - de H. André VANDERSTRAETEN, die het vacant geworden ambt aanvaardt. De H. André VANDERSTRAETEN, geboren te BERGEN op 5 augustus 1962, is gehuisvest te Elsene, Viaductstraat, 89. De H. VANDERSTRAETEN, werd verkozen als eerste opvolger met 258 voorkeurstemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 (1.760 stemmen na overgang). De H. VANDERSTRAETEN, die vandaag opgeroepen wordt om te zetelen, beschikt over de door de wet voorziene vereiste leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Hij bevindt zich in geen geval van onbekwaamheid, van onverenigbaarheid of van verwantschap zoals bepaald door de artikels 65 en 66 van de verkiezingswet en door de artikels 71, 73 en 74 van de Nieuwe Gemeentewet. Hij verenigt dus alle vereiste verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bijgevolg, heb ik de eer U voor te stellen om zijn machten als gemeenteraadslid te bekrachtigen, hem toe te staan de eed af te leggen en zich in zijn functie te installeren. In de rangorde van de Raadsleden zal hij de plaats na de H. MOCCIA innemen. Op uitnodiging van de H. Burgemeester-Voorzitter, wordt de H. VANDERSTRAETEN ingeleid door de twee jongste leden van de vergadering: Mevr. Caroline DESIR en de H. Gautier CALOMNE. * * * De H. BURGEMEESTER: De H. VANDERSTRAETEN, de Raad komt uw machten te bekrachtigen. Vooraleer U in uw functie te installeren, vraag ik U de door de wet voorgeschreven formaliteiten te vervullen door in mijn handen de eed af te leggen, volgens de volgende formule: "IK ZWEER GETROUWHEID AAN DE KONING, GEHOORZAAMHEID AAN DE GRONDWET EN AAN DE WETTEN VAN HET BELGISCHE VOLK ". Nadat de H. VANDERSTRAETEN de eed heeft afgelegd, verleent de H. Burgemeester akte van zijn eedaflegging en verklaart hem in zijn functies van Gemeenteraadslid geïnstalleerd.

3 Deze beraadslaging zal niet worden overgemaakt, aan de Toezichthoudende Overheid, overeenkomstig de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998, evenals deze van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: VANWEGE DE RAAD : VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 23 december De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De wnd. Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Pierre LARDOT.

4 GEMEENTE ELSENE Nr /A/219 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 3de punt : Algemene Zaken (1ste Directie): Samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad. Wijziging. DE RAAD, Gelet op de beslissing genomen door de Gemeenteraad in zijn zitting van 25 januari 2007 betreffende de samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad; Gelet op de beslissing genomen door de Gemeenteraad in zijn zitting van 15 november 2007 betreffende : de afschaffing van het Reglement van Orde van 14 december 1995, gewijzigd op 14 november 1996, 19 april 2001, 28 februari 2002 en 25 januari 2007; de afschaffing van het reglement betreffende het recht van de burgers om zich uit te drukken in het kader van de lokale democratie, goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn zitting van 29 april 2004; de goedkeuring van het Reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad; Gelet op het artikel 60 van het reglement van inwendige orde; Overwegende de aftreding van Mevr. Nadine PARMENTIER, Gemeenteraadslid, medegedeeld in de zitting van de Gemeenteraad van 26 november 2009; Overwegende dat het passend is om hem te vervangen binnen de commissies waar hij aangeduid werd; Gelet op de Nieuwe gemeentewet, meer bepaald het artikel 91 en het artikel 120 ; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST om de samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad vast te stellen overeenkomstig de in bijlage aan deze beraadslaging gevoegde tabel die er integraal deel van uitmaakt. De huidige beraadslaging zal niet overgemaakt worden aan de Voogdijoverheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 alsook deze van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 23 december De wnd.burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Pierre LARDOT.

5 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES VAN DE GEMEENTERAAD 1 ste Commissie: Politie - Personeel - Bevolking - Algemene zaken - Erediensten - Pensioenen - Informatie - Mobiliteit - Juridische zaken - Solidariteit - Veiligheids- en Preventiecontract - Wijkcontracten 2e Commissie: Burgerlijke Stand Handel en Sport Voorzitter : Dhr. W. DECOURTY Voorzitster : Mevr. D. DUFOURNY Leden : Mevr. C. DEREGNONCOURT Mevr. C. DESIR Dhr. H. CHEGDANI Dhr. J. DE GRAVE Dhr. M. ROBERT Dhr. M. BREYDEL de GROENINGHE Mevr. V. TEITELBAUM Dhr. G. CALOMNE Dhr. A. BACK Mevr. J. de GROOTE Mevr. Z. CHBARAL Dhr. J. MOCCHIA Mevr. A. RODRIGUEZ MARIN Leden : Dhr. F. BUCELLA Mevr. C. DEREGNONCOURT Mevr. C. DESIR Dhr. M. ROBERT Dhr. M. BREYDEL de GROENINGHE Dhr. A. MARCQ Dhr. G. CALOMNE Dhr. M. FAUCON Mevr. C. LAPORTE M. André VANDERSTRAETEN Mevr. S. FOUCART Dhr. A. ADRIAENS Mevr. M. KAATEE 3e Commissie: Openbare werken - Gemeentelijke eigendommen - Verbroederingen - Voordij OCMW - Voogdij Ziekenhuizen Transport Internationale samenwerking 4e Commissie: Cultuur - Museum - Sociale zaken en Senioren Voorzitter : Dhr. P. LARDOT Voorzitter : Dhr. Y. de JONGHE d ARDOYE Leden : Mevr. C. DEREGNONCOURT Mevr. A. DELVAUX Dhr. H. CHEGDANI Dhr. J. DE GRAVE Dhr. P. VAN GOSSUM Dhr. M. BREYDEL de GROENINGHE Mevr. V. TEITELBAUM Dhr. M. FAUCON Mevr. S. PITROIPA Mevr. B. DEBAETS Mevr. A. HERSCOVICI Mevr. Z. CHBARAL Dhr. Y. ROUYET Leden : Dhr. F. BUCELLA Mevr. C. DEREGNONCOURT Mevr. C. DESIR Dhr. M. ROBERT Dhr. A. MARCQ Mevr. V. TEITELBAUM Mevr. V. CUEVAS Dhr. A. BACK Dhr. M. FAUCON Mevr. J. de GROOTE Mevr. S. FOUCART Mevr. F. PICQUÉ Mevr. A. RODRIGUEZ MARIN 5e Commissie: Stedenbouw - Leefmilieu - Patrimonium - Vroege Kinderjaren (Crèches en Peutertuinen) 6e Commissie: Familie - Jeugd - Tewerkstelling - Sociale Integratie Gelijkheid van kansen Voorzitster : Mevr. N. GILSON Voorzitter : Dhr. B. DIALLO Leden : Dhr. F. BUCELLA Mevr. A. DELVAUX Mevr. C. DESIR Dhr. J. DE GRAVE Dhr. M. ROBERT Mevr. V. TEITELBAUM Mevr. V. CUEVAS Dhr. M. FAUCON Mevr. C. LAPORTE Mevr. B. DEBAETS Dhr. J. MOCCHIA Dhr. Y. ROUYET Dhr. A. ADRIAENS Leden : Mevr. A. DELVAUX Mevr. C. DESIR Dhr. H. CHEGDANI Dhr. P. VAN GOSSUM Dhr. M. ROBERT Mevr. V. CUEVAS Dhr. G. CALOMNE Dhr. A. BACK Mevr. C. LAPORTE M. André VANDERSTRAETEN Mevr. A. HERSCOVICI Mevr. A. RODRIGUEZ MARIN Mevr. A. LHOEST

6 7e Commissie: Financiën 8e Commissie: Europa - Openbare Reinheid Levenskwaliteit Welzijn van de dieren Voorzitter : Dhr. O. de CLIPPELE Voorzitster : Mevr. D. BOURGEOIS Leden : Dhr. F. BUCELLA Mevr. C. DESIR Dhr. H. CHEGDANI Dhr. J. DE GRAVE Dhr. M. BREYDEL de GROENINGHE Mevr. V. CUEVAS Dhr. A. BACK Mevr. C. LAPORTE Mevr. S. PITROIPA Dhr. O. DEGRYSE Mevr. S. FOUCART Dhr. A. ADRIAENS Mevr. M. KAATEE Leden : Dhr. F. BUCELLA Mevr. C. DEREGNONCOURT Mevr. A. DELVAUX Dhr. P. VAN GOSSUM Dhr. M. BREYDEL de GROENINGHE Dhr. A. MARCQ Mevr. V. CUEVAS Mevr. C. LAPORTE Mevr. S. PITROIPA Dhr. O. DEGRYSE Mevr. A. HERSCOVICI Mevr. F. PICQUÉ Dhr. Y. ROUYET 9e Commissie: Openbaar onderwijs - Gezondheid 10e Commissie: Nederlandstalige aangelegenheden - Telematica - Wijkleven - Drukkerij - Economaat Voorzitster : Mej. Dhr. DE CLOEDT Voorzitter : Dhr. P. DUFOUR Leden : Mej. Dhr. F. BUCELLA Mevr. A. DELVAUX Dhr. H. CHEGDANI Dhr. P. VAN GOSSUM Dhr. A. MARCQ Mevr. V. TEITELBAUM Dhr. G. CALOMNE Dhr. A. BACK Mevr. S. PITROIPA M. André VANDERSTRAETEN Mevr. F. PICQUÉ Mevr. Z. CHBARAL Mevr. A. LHOEST Leden : Mevr. C. DEREGNONCOURT Mevr. A. DELVAUX Dhr. H. CHEGDANI Dhr. J. DE GRAVE Dhr. P. VAN GOSSUM Dhr. A. MARCQ Dhr. G. CALOMNE Dhr. M. FAUCON Mevr. S. PITROIPA Mevr. B. DEBAETS Dhr. J. MOCCHIA Mevr. M. KAATEE Mevr. A. LHOEST

7 GEMEENTE ELSENE Nr /A/220 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 4de punt : Algemene Zaken (1 ste Directie): Vzw Elsens Sportcentrum «Albert DEMUYTER»: Aanduiding van een lid van de Gemeenteraad afgevaardigd in hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging. DE RAAD, Gelet op de statuten van de Vereniging zonder winstgevend doel genoemd Elsens Sportcentrum «Albert DEMUYTER» bekendgemaakt onder het nr 1276 van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1981 en de wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1981; Overwegende dat krachtens het artikel 6 van de statuten: A) deze vereniging is samengesteld uit effectieve verenigde leden tot het wettelijk minimum van drie en tot maximum van vijftig; B) deze effectieve verenigde leden zijn hetzij lid van rechtswege tot het maximum aantal van dertig, hetzij gecoöpteerd of erkend door de algemene vergadering met absolute meerderheid; C) de van rechtswege verenigde leden zijn: - de zes leden stichters in leven van de vereniging; - de tweeëntwintig afgevaardigden van de Gemeenteraad van Elsene, waaronder degenen van rechtswege en noodzakelijk de Burgemeester, de Schepen van de Sport, de Schepen van de Jeugd en de Schepen van Financiën wanneer zij niet reeds leden zijn bij een andere titel; - de ambtenaar van de gemeente die het beheer van de dienst van de Sport heeft wanneer hij niet reeds lid is bij een andere titel; Dat tussen de tweeëntwintig afgevaardigden van de Gemeenteraad, een evenredige vertegenwoordiging zal opgesteld worden in functie van het aantal zetels bekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen door de verschillende lijsten met een minimum van een mandaat van verenigd lid voor elke vertegenwoordigde partij; Overwegende dat het volgens de statuten hoort, de leden van de Gemeenteraad aan te duiden die verenigde leden van rechtswege zullen zijn van de vzw Elsens Sportcentrum «Albert DEMUYTER»; Overwegende dat de evenredige vertegenwoordiging van tweeëntwintig afgevaardigden van de Gemeenteraad als volgt mag opgesteld worden: MR LB CDH ECOLO 10 vertegenwoordigers 5 vertegenwoordigers 2 vertegenwoordigers 5 vertegenwoordigers

8 Overwegende dat onder de 15 vertegenwoordigers van de meerderheid, vier mandaten toe te kennen zijn aan: - de H. Willy DECOURTY, Burgemeester; - Mevr. Dominique DUFOURNY, Schepen van de Sport; - de H. Béa DIALLO, Schepen van de Jeugd; - de H. Olivier de CLIPPELE, Schepen van Financiën; Gelet op de beraadslaging nr /A/126 waarin Mevr. PARMENTIER in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging aangeduid is; Gelet op het ontsalg van Mevr. PARMENTIER in hoedanigheid van gemeenteraadslid en de noodzakelijkheid om haar te vervangen; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST aan te duiden: - in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging, vertegenwoordigend de politieke groepering CDH: De H André VANDERSTRAETEN, Gemeenteraadslid, gehuisvest Viaductstraat, 89 te 1050 Elsene Deze beraadslaging zal niet aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus VANWEGE DE RAAD: De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 18 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

9 GEMEENTE ELSENE Nr /A/233 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 4de punt bis - Urgentie : Algemene Zaken (1ste Directie): Ziekenhuisvereniging Etterbeek-Elsene. Aanduiding van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de Algemene Vergadering en binnen de Bestuursraad. DE RAAD, Gelet op het artikel 97 van de Nieuwe Gemeentewet ; De hoogdringendheid eenparig goedkeurend ; Gelet op de statutaire wijzigingen aangenomen door de Algemene Vergadering van de ZVEE in haar zitting van 26 februari 2001 en meer bepaald de artikelen 8, 10 en 11 betreffende de vertegenwoordigers bij de algemene vergaderingen alsook bij de bestuursraad ; Gelet op het artikel 8 van de statuten van de ZVEE dat bepaalt dat de Algemene Vergadering zestien zetels telt, waarvan vijf zetels voorbehouden zijn aan Elsense vertegenwoordigers ; Gelet op het artikel 10 van de statuten van de ZVEE houdende bepaling van het feit dat de Algemene Vergadering van de ZVEE overgaat tot de aanduiding van de leden van de bestuursraad, waarvan het aantal zetels van de Gemeente vier bedraagt ; Gelet op zijn beraadslagingen /A/093, /A/211 waarbij de vertegenwoordigers van de Gemeente Elsene bij de Algemene Vergadering en bij de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisvereniging Etterbeek Elsene worden aangeduid; Gezien dat tussen de vertegenwoordigers voorkomt de H. Michel ROBERT; Gelet op de aanvraag van de H. Michel ROBERT om een einde te stellen aan de uitoefening van zijn mandaten bij de Ziekenhuisvereniging Etterbeek Elsene; Overwegende dat, in dit geval, het past om een nieuwe vertegenwoordiger in de hoedanigheid van afgevaardigde aan te duiden ; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet ; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST om aan te duiden: Mevr. Caroline LAPORTE, Gemeenteraadslid, huisgevest Juliette Wytsmanstraat, 83 te 1050 Brussel in de hoedanigheid van afgevaardigde bij de Algemene Vergadering evenals in hoedanigheid van kandidaat bij de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisvereniging Etterbeek Elsene ter vervanging van de H. Michel ROBERT.

10 De huidige beraadslaging zal niet overgemaakt worden aan de Toezichthoudende overheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 en deze van het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus VANWEGE DE RAAD: De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 18 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

11 GEMEENTE ELSENE Nr /A/234 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 4de punt ter - Urgentie: Algemene Zaken (1ste Directie): Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid. Aanduiding van een afgevaardigde bij de Algemene Vergadering en bij de Raad van Bestuur. DE RAAD, Gelet op het artikel 97 van de Nieuwe Gemeentewet ; De hoogdringendheid eenparig goedkeurend ; Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aanduiding van de Elsense gemeentelijke vertegenwoordiging bij de Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid met het oog op de volgende vergadering van de Algemene Vergadering van de Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid; Gelet op de beraadslaging genomen in zitting van de Gemeenteraad van 29 juni 1999 houdende goedkeuring van: het fusieplan van de Ziekenhuisvereniging van Anderlecht, Ziekenhuiscentrum Joseph Bracops, van het Ziekenhuiscentrum Etterbeek - Elsene en van de Ziekenhuisvereniging van Sint-Gillis, het Ziekenhuiscentrum Molière - Longchamp - Baron Lambert; het project van de statuten van de Ziekenhuisvereniging van de Iris Zuid Ziekenhuizen; de vrijwillige en vroegtijdige ontbinding van het Ziekenhuiscentrum Etterbeek - Elsene; Gelet op het artikel 11 van de statuten van de Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid waarbij vermeld wordt dat zeven leden van de Algemene Vergadering verkozen zijn door de Gemeenteraad en/of de Raad van het OCMW van Elsene en dat beide deelgenoten moeten vertegenwoordigd worden door tenminste een lid; Gelet op het artikel 27 van de statuten van de Ziekenhuisvereniging van Iris Zuid Ziekenhuizen waarbij aangegeven wordt dat vier leden van de Raad van Bestuur verkozen zijn in zijn schoot door de leden van de delegatie van de overheden van Elsene welteverstaan dat beide deelgenoten Gemeente en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn tenminste een vertegenwoordiger moeten hebben bij de Raad van Bestuur; Gelet op zijn beraadslagingen /A/091, /A/108, /A/164 en /A/212 waarbij de vertegenwoordigers van de Gemeente Elsene bij de Algemene Vergadering en bij de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid worden aangeduid; Gezien dat tussen de vertegenwoordigers voorkomt de H. Michel ROBERT; Gelet op de aanvraag van de H. Michel ROBERT om een einde te stellen aan de uitoefening van zijn mandaten bij de Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid; Overwegende dat, in dit geval, het past om een nieuwe vertegenwoordiger in de hoedanigheid van afgevaardigde aan te duiden ;

12 Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST: - om aan te duiden: Mevr. Caroline LAPORTE, Gemeenteraadslid, huisgevest Juliette Wytsmanstraat, 83 te 1050 Brussel in de hoedanigheid van afgevaardigde bij de Algemene Vergadering evenals in hoedanigheid van kandidaat bij de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid ter vervanging van de H. Michel ROBERT. De huidige beraadslaging zal niet overgemaakt worden aan de Toezichthoudende overheid conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 alsook deze van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus VANWEGE DE RAAD: De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 18 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

13 GEMEENTE ELSENE Nr /A/235 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 4de punt quater - Urgentie: Algemene Zaken (1 ste Directie): «SA Le Foyer Ixellois». Aanduiding van een kandidaat voor het mandaat van beheerder en van vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. DE RAAD, Gelet op het artikel 97 van de Nieuwe Gemeentewet ; De hoogdringendheid eenparig goedkeurend ; Overwegende, dat in toepassing van de statuten van de «sa Le Foyer Ixellois», er aan de Gemeente zes mandaten van beheerder toegekend worden in de schoot van de Raad van Beheer; Overwegende dat de beheerders eveneens de afgevaardigden van de Gemeente zijn bij de algemene vergaderingen; Gelet op het artikel 13 van de statuten van de voornoemde Maatschappij; Gelet op zijn beraadslaging nr /A/107 genomen in zijn zitting van 22 maart 2007 waarin de H. Michel ROBERT aangeduid werd; Gelet op het ontslag van de H. Michel ROBERT van zijn functies in de schoot van de Foyer Ixellois en de noodzaak om over te gaan tot zijn vervanging met het oog op de volgende vergadering; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST bij de volgende algemene vergadering van de «Foyer Ixellois» de kandidatuur voor te stellen van: - Mevr. Caroline LAPORTE, Gemeenteraadslid, gehuisvest Juliette Wytsmanstraat, 83 te 1050 Elsene. voor de mandaten van beheerder en van vertegenwoordiger van de Gemeente bij de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die de gemelde maatschappij zal houden.

14 Deze beraadslaging zal niet aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus VANWEGE DE RAAD: De Secretaris, De Voorzitter, Jan GOOVAERTS. Willy DECOURTY.

15 De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 18 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

16 GEMEENTE ELSENE Nr /A/236 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 4de punt quinquies - Urgentie : Algemene Zaken (1e Directie): Overkoepelende structuur «Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (IRIS). Aanduiding van vertegenwoordigers van de Gemeente Elsene in de schoot van de algemene vergadering. DE RAAD, Gelet op het artikel 97 van de Nieuwe Gemeentewet ; De hoogdringendheid eenparig goedkeurend; Gelet op het artikel 10 van de statuten van IRIS bepalend dat twee leden van de Algemene Vergadering zijn aangewezen door de Gemeenteraad waarvan minstens een uit zijn midden en dat een lid van de Algemene Vergadering is aangewezen, uit zijn midden, door de Raad van Maatschappij welzijn van het OCMW van Elsene. Die drie leden vormen de delegatie van Elsene in de groep van de openbare geassocieerden van de stageziekenhuizen; Gelet op het artikel 26 van de statuten van IRIS bepalend dat twee leden van de Raad van Bestuur in hun schoot worden verkozen door de leden die in de Algemene Vergadering de Elsense delegatie binnen de groep van de openbare geassocieerden van de stageziekenhuizen vertegenwoordigen; Gelet op zijn beraadslagingen /A/ /A/213 et /A/106 waarbij onder meer de H. Michel ROBERT, gemeenteraadslid wordt aangeduid als Elsense vertegenwoordiger bij de Algemen Vergadering van de overkoepelende structuur «Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (IRIS). Gelet op de aanvraag van de H. Michel ROBERT een einde te stellen aan de uitoefening van zijn mandaat bij de overkoepelende structuur Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (IRIS); Gelet dat het past om de H. Michel ROBERT te vervangen; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST aan te duiden ter vervanging van De H. Michel ROBERT: Mevr. Caroline LAPORTE,Gemeenteraadslid, gehuisvest Juliette Wytsmanstraat, 83 te 1050 Brussel in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Gemeente Elsene bij de Algemene vergadering van de overkoepelende structuur Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (IRIS).

17 Deze beraadslaging zal niet overgemaakt worden aan de Toezichthoudende Overheid conform de bepalingen van de Brusselse Ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus VANWEGE DE RAAD: De Secretaris, (get.) Jan GOOVAERTS. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 18 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

18 GEMEENTE ELSENE Nr /A/144 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, de H. DE GRAVE, Mevr. FOUCART, de H. DEGRYSE, Mevr. HERSCOVICI, de HH. VAN GOSSUM, ROBERT, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de H. BREYDEL de GROENINGHE, Mevr. CHBARAL, de HH. MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETREN, Gemeenteraadsleden. De H. GOOVAERTS, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING.- Over het 6de punt : Algemene zaken (1 ste Directie): Kennisgeving aan de Gemeenteraad van de beslissingen genomen door het College van Burgemeester en Schepenen, in toepassing van het artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de keuze en van het vastleggen van de voorwaarden voor de opdrachten van werken, leveringen en diensten bij wijze van onderhandelingsprocedure, in toepassing van het artikel 17, paragraaf 2, 1, a van de wet van 24 december 1993 en in toepassing van het artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet DE RAAD, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten evenals de besluiten genomen in uitvoering van deze wet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder artikel 234 alinea 3, dat bepaalt dat het College bevoegd is om de wijze te bepalen waarop overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten worden gegund en om de voorwaarden van vast te leggen voor de overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1, a van de wet van 24 december 1993; Gelet op het feit dat ditzelfde artikel van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat, in dit geval, de Gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van het College op zijn eerstvolgende zitting; Gelet op de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in zijn zitting van 14 september 2009 (ref. 2009/B/039 - nr overheidsopdracht ) met betrekking tot: 1. de goedkeuring van de aankoop van audiovisueel materieel voor de gemeente Elsene voor een jaar; de goedkeuring van het bestek, de inventaris en het offerteformulier betreffende de huidige opdracht nr die integraal deel uitmaken van de huidige beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht volgens prijslijst volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform artikel a) van de Wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende ondernemers: : CIVATEL PVBA, AUVIPARTNERS NV, SOMERS NV et VANDEN BORRE NV; de goedkeuring van de uitgave met betrekking tot deze leveringen geraamd op 6.292,00 EUR BTWI de goedkeuring van de uitgave voor deze werken geschat op ,00 EUR BTWI; de boeking van de uitgave geraamd op 6.292,00 EUR op de buitengewone begroting 2009 onder de volgende begrotingsartikels: 706/ P.M.S.C.: DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van 500,00 EUR is voorzien; 722/ BASIS ONDERWIJS: DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is voorzien; 731/ SECUNDAIR ONDERWIJS: DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is voorzien; 741/ NIET UNIV. HOGER ONDERW.: DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van 1.000,00 EUR is voorzien; 751/ BIJZONDER LAGER ONDERWIJS : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van 1.000,00 EUR is voorzien; 7510/ BIJZ.TECHNISCH ONDERWIJSSCHOOL ED.PEETERS:DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is voorzien; 771/ MUSEUM : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL

19 - 2 - waar een krediet van ,00 EUR is voorzien; 8441/ PEUTERTUINEN : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is voorzien; 8442/ PEUTERTUINEN : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is voorzien; 8493/ ANIMATIE : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van 5.000,00 EUR is voorzien; 871/ SOCIALE EN PREVENTIEVE GENEESK. : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van 8.000,00 EUR is voorzien; de financiering van de investeringsuitgave door middel van het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden; de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Gelet op de beslissingen genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in zijn zitting van 9 november 2009 (ref. 2009/B/035 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/043 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/044- nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/045 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/055 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/056 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B071 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/069 - nr overheidsopdracht ) met betrekking tot: 1. de goedkeuring van de levering van hoogstammen en struiken voor een jaar; de goedkeuring van het bestek (nr 3REP/73/2009), het offerteformulier, de inventaris en de raming met betrekking tot onderhavige opdracht nr die integraal deel uitmaken van onderhavige beraadslaging; het uitschrijven van een opdracht voor leveringen volgens prijslijst volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform artikel a) van de Wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende leveranciers : ERICA Brusselsesteenweg, Meerbeke (Ninove), UDENHOUT Sint Paulusbaan, Opwijk, VAN DEN OEVER & ZN : Kerkeind, AC Haaren, NEDERLAND, La ferme Nos Pilifs asbl, Trassersweg, 347 te 1120 Brussel en La Serre Outils asbl, Stockelsesteenweg, 377 te 1150 Brussel; de goedkeuring van van de uitgave voor de opdracht voor leveringen die op ,70 EUR BTWI (6 %) wordt geraamd; de boeking van deze uitgave van ,70 EUR BTWI op de buitengewone begroting van 2009 onder het volgende begrotingsartikel 766/ PARKEN EN BEPLANTINGEN : WEGBEPLANTINGEN IN UITVOERING waar een krediet van EUR is ingeschreven; de financiering van de investeringsuitgaven, volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden, door middel van de afsluiting van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds; de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet; 2. de goedkeuring van de levering van dranghekken en toebehoren in 3 loten voor een jaar; de goedkeuring van het bestek nr 3/66/2009 met betrekking tot de huidige opdracht nr die integraal deel uitmaakt van de huidige beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht voor leveringen volgens prijslijst volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform artikel a) van de Wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende leveranciers: : ROBERT PAELEMAN, Industriezone Begijnenmeers, 15 te 1770 Liedekerke, HERAS, Albertkade, 3 te 3980 Tessenderlo, NIEZEN TRAFFIC, Visélaan, 109 te 1170 Brussel en OUTISIGN, Picardstraat, 130 te 1080 Brussel; de goedkeuring van de uitgave met betrekking tot deze opdracht van leveringen geraamd op ,00 EUR BTWI; de boeking van deze uitgave op de buitengewone begroting onder de volgende begrotingsartikels: 421/ INFRASTRUCTUUR : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL en 877/ AFVALWATER : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL; de financiering van de investeringsuitgaven, volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden, door middel van de afsluiting van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds; het verzoek om voldoende kredieten om de in 2009 niet gerealiseerde uitgaven te dekken op de buitengewone begroting van 2010; de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet.

20 de goedkeuring van de levering van professionele tuinbouwmachines en toebehoren voor een jaar; de goedkeuring van het bestek (nr 3REP/75/2009), het offerteformulier, de inventaris en de raming met betrekking tot onderhavige opdracht nr die integraal deel uitmaken van onderhavige beraadslaging; het uitschrijven van een opdracht voor leveringen volgens prijslijst volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform artikel a) van de Wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende leveranciers : MATERMACO - Leuvensesteenweg, BRUSSEL; VANHIE - Vilvoordsesteenweg, MEISE; VAN TASSEL Postweg, Vlezenbeek ; JIDE JARDIN chaussée de Waterloo, Waterloo ; NORBELCO rue de Genval, Bierges; de goedkeuring van de uitgave van ,50 EUR voor de opdracht voor leveringen die op ,50 EUR BTWI (6%) wordt geraamd; de boeking van deze uitgave op de buitengewone begroting van 2009 onder het volgende begrotingsartikel 766/ PARKEN EN BEPLANTINGEN : UITRUSTING, ONDERHOUD IN UITVOERING OP DE TERREINENPARKEN EN BEPLANTINGEN waar een krediet van ,65 EUR is ingeschreven; de financiering van de investeringsuitgaven, volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden, door middel van de afsluiting van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds; de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet; 4. de goedkeuring van de levering van vaste planten voor een jaar; de goedkeuring van het bestek (nr 3REP/76/2009), het offerteformulier, de inventaris en de raming met betrekking tot onderhavige opdracht nr die integraal deel uitmaken van onderhavige beraadslaging; het uitschrijven van een opdracht voor leveringen volgens prijslijst volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform artikel a) van de Wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende leveranciers : Dirk De Swaef, Ilingenstraat, Lennik; ERICA - Brusselsesteenweg, Meerbeke NINOVE; PEPINIERE DE L ETOILE chaussée de Braine, 149, 7060 Soignies; La ferme Nos Pilifs asbl, Trassersweg, 347 à 1120 Brussel; La Serre Outil asbl, Stockelsesteenweg, 377 te 1150 Brussel; de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht voor leveringen die op 1.932,38 EUR BTWI (6%) wordt geraamd; de boeking van een bedrag van 1.932,38 EUR op de buitengewone begroting van 2009 onder het volgende begrotingsartikel 766/ PARKEN EN BEPLANTINGEN : WEGBEPLANTINGEN IN UITVOERING waar een krediet van EUR is ingeschreven; de financiering van de investeringsuitgaven, volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden, door middel van de afsluiting van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds; de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet; 5. Overheidsopdracht voor leveringen nr Aankoop van beeldhouw- en zeefdrukmaterieel voor de gemeente Elsene voor een jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Overheidsopdracht volgens prijslijst. Wijziging van de overheidsopdracht (lot nr 3). Art 236 NGW. Bijkomende uitgave: 6.699,77 EUR BTWI (21 %); Goedkeuring de goedkeuring van de wijziging van de overheidsopdracht Aankoop van beeldhouwen zeefdrukmaterieel voor de gemeente Elsene voor een jaar; de goedkeuring van de bijkomende uitgave van 6.699,77 EUR BTWI met betrekking tot de aankoop van het materiaal aangevraagd door Kunstschool via de huidige opdracht toegewezen aan PRO-SCREEN NV (lot nr 3) volgens zijn offerte van 23 oktober 2009; de boeking van deze bijkomende uitgave van 6.699,77 EUR op de buitengewone begroting onder het volgende begrotingsartikel: 734/ KUNSTONDERWIJS: UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven en waar er voldoende beschikbaar is (6.972,90 EUR); de inschrijving van de huidige beslissing, ter informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet.

21 Overheidsopdracht voor leveringen nr Aankoop van mechanisch automobielmateriaal voor de gemeente Elsene voor een jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Overheidsopdracht volgens prijslijst. Wijziging van de overheidsopdracht (lot nr 4). Art 236 NGW. Bijkomende uitgave: 579,29 EUR BTWI (21 %); Goedkeuring de goedkeuring van de wijziging van de overheidsopdracht (lot 4) Aankoop van mechanisch automobielmateriaal voor de gemeente Elsene voor een jaar; de goedkeuring van de bijkomende uitgave van 579,29 EUR BTWI met betrekking tot de aankoop van twee batterijladers met zekeringskit bestemd voor het Instituut René Cartigny via de huidige opdracht toegewezen aan de leverancier AIT EQUIPMENT NV volgens zijn offerte van 28 oktober 2009; de boeking van deze bijkomende uitgave op de buitengewone begroting van 2009 onder het volgende begrotingsartikel: 735/ BEROEPS EN TECHN.OND.: DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven en waar er voldoende beschikbaar is (4.560,32 EUR) de inschrijving van de huidige beslissing, ter informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. 7. Overheidsopdracht voor werken nr Restauratie van grafmonumenten op de begraafplaats van Elsene voor een jaar. Wijziging van de financieringswijze. de wijziging van de financieringswijze van de overheidsopdracht voor werken nr , met betrekking tot de restauratie van grafmonumenten op de begraafplaats van Elsene voor een jaar, te weten: de investeringsuitgaven te financieren via de ontvangst op de buitengewone begroting onder artikel 878/ BEGRAAFPLAATS : KAPITALEN VAN GEZINNEN VOOR BIJDRAGE IN INVESTERINGEN; de inschrijving van de beslissing, ter informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet; 8. de goedkeuring van de levering van een kleine tweedehands vrachtwagen voor de Gemeente Elsene; de goedkeuring van het bestek, het offerteformulier met betrekking tot de huidige opdracht nr die integraal deel uitmaken van de huidige beraadslaging; het uitschrijven van een overheidsopdracht voor werken met globale prijs via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel ) a van de wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende leveranciers : BRUSSEL TRUCKS CENTER Zone Maalbeek Rijshout 1702 Groot Bijgaarden en RENAULT TRUCKS CENTER - avenue du Port, 138 te 1000 Brussel; de goedkeuring van de uitgave voor de opdracht voor leveringen die op ,00 EUR BTWI (6 %) wordt geraamd; de boeking van deze uitgave op de buitengewone begroting van 2009 onder het volgende begrotingsartikel 136/74353 AUTOMOBIELPARK : AANKOOP VAN VRACHTWAGENS EN SPECIALE VOERTUIGEN waar een krediet van EUR is ingeschreven en beschikbaar is; de financiering van de investeringsuitgaven, volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden, door middel van de afsluiting van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds; de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de beslissingen genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in zijn zitting van 23 november 2009 (ref. 2009/B/096 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/097 - nr overheidsopdracht ; ref. 2009/B/098 - nr overheidsopdracht , ref. 2009/B/099 - nr overheidsopdracht ) met betrekking tot: 1. de goedkeuring van de aankoop van kantoormateriaal bestemt voor de verschillende diensten van de Administratie evenals voor verschillende gemeentelijke onderwijsinstellingen voor een jaar; de goedkeuring van het bestek, de inventaris, het offerteformulier en de raming betreffende de huidige opdracht nr die integraal deel uitmaken van de huidige beslissing;

22 - 5 - het uitschrijven van een overheidsopdracht volgens prijslijst volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform artikel a) van de Wet van 24 december 1993; de raadpleging van de volgende leveranciers: MOYSON AFTERPRINT SA, BESTMATIC BVBA, PERFOMATIC SA, PITNEY BOWES BELGIUM NV, TECHNO-BURO SA, CP BOURG SA, PERFO-MEATEC SA et GMP BELGIUM BIBLIOFILM SA; de goedkeuring van de uitgave met betrekking tot deze leveringen geraamd op ,00 EUR BTWI. de boeking van de uitgave met betrekking tot deze opdracht van leveringen geraamd op ,00 EUR op de buitengewone begroting 2009 onder de volgende begrotingsartikels: 104/ ALGEMEEN BESTUUR : AANKOOP VAN BUREAUMATERIAAL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 300/ SAMENLEVINGSCONTRACT : DIVERS UITRUSTINGS MATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 700/ ALGEMEEN ONDERWIJS : AANKOOP VAN BUREAUMATERIAAL waar en krediet van 1.000,00 EUR is ingeschreven; 7611/ JEUGDZORG: DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 7642/ GEMEENTEBADEN : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 7672/ NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; de boeking van de uitgave met betrekking to de betalingen van de onderhoudscontracten op de gewone begroting van 2009 onder het begrotingsartikel 104/ ALGEMEEN BESTUUR : PRESTATIES VAN DERDEN waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; het verzoek om de vaste belofte van de toekenning van subsidies nabij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de financiering van de investeringsuitgave, volgens het bedrag van de bestelbon via dewelke het College de uitgave zal aanwenden, door middel van het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of via overboeking uit het buitengewone reservefonds; het verzoek om voldoende kredieten om de uitgaven te dekken op de buitengewone begroting van 2010; het verzoek om voldoende kredieten om de uitgaven te dekken op de gewone begroting van de jaren waarin de onderhoudscontracten van de omslagvulmachine en de biljettenteller loopt (5jaar); de inschrijving van de huidige beslissing, voor informatie, op de agenda van de eerstvolgende zitting van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet; 2. de goedkeuring van de aankoop van verscheidene kasten voor de opberging van eerste hulp producten, kleding en multimediamateriaal bestemt voor de verschillende diensten van de Administratie, de verschillende gemeentelijke onderwijsinstellingen evenals de crèches en peutertuinen voor twee jaar; de goedkeuring van het bestek, het offerteformulier, de inventaris en de raming betreffende de huidige opdracht nr die integraal deel uitmaken van de huidige beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht nr met prijslijst voor leveringen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel ) a van de wet van 24 december 1993 ; de raadpleging van de volgende leveranciers: TDS Office design rue des Begoniastraat, Bruxelles; Solbreux ch. De Waterloo, Namur; Dyna medical Vanderkinderestraat, Brussel; Arseus Haelth Boomsesteenweg, Wilrijk; de goedkeuring van de uitgave met betrekking tot deze opdracht van leveringen geraamd op ,00 EUR ZBTW, hetzij ,65 EUR BTWI afgerond op ,00 EUR BTWI; de boeking van de uitgave met betrekking tot de aankoop van verscheidene kasten voor de opberging van eerste hulp, kleding en multimediamateraal bestemt voor de verschillende diensten van de Administratie, de verschillende gemeentelijke onderwijsinstellingen evenals de crèches en peutertuinen op de buitengewone begroting 2009 onder de volgende begrotingsartikels: 104/ ALGEMEEN BESTUUR : AANKOOP VAN BUREAUMEUBILAIRwaar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven en beschikbaar is, 700/ ALGEMEEN ONDERWIJS : KANTOORMEUBILAIRwaar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven en beschikbaar is, 8440/ CRECHES EN PEUTERTUINEN : KANTOORMEUBILAIR waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven en beschikbaar;

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 25.02.2010/A/074 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, GEMEENTE ELSENE Nr 22.09.2011/A/049 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 september 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt:

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: GEMEENTE ELSENE Nr 27.01.2011/A/120 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 26.11.2009/A/218 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 november 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 16.12.2010/A/267 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------------------------

------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 13.05.2009/A/035 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 mei 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 29.04.2010/A/076 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 april 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE #009/15.03.2012/A/0038# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 28.04.2011/A/018 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 april 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad ctj Ixelles Elsene Aanwezig JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad #009/ 18.12.20 / 4/A/0029# BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ELSENE Willy Decourty. Burgemeester-Voorzitter;

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 oktober :- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 oktober :- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 oktober 2006. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 september 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 september 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 september 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 juni 2003. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 juni 2003. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 juni 2003. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 januari 2012. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 januari 2012. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 januari 2012. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 mei 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 mei 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 18 mei 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD van 25 september 2003

GEMEENTERAAD van 25 september 2003 GEMEENTERAAD van 25 september 2003 Mobiliteitscontract Wijkcontract De zitting, onder het voorzitterschap van Burgemeester Willy Decourty, begon met de zevende vernieuwing van het mobiliteitscontract ondertekend

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

#Onderwerp: Belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor handelsdoelsteuingen.#

#Onderwerp: Belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor handelsdoelsteuingen.# Cl) Ixelles Elsene Aanwezig ljittreksel uit het register der beraad$]agingen van de Gemeenteraad #009118.! 2.20141A/0028# BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ELSENE Willy Decourty, Burgemeester-Voorzitter;

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA - DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2001 OPENBARE ZITTING

AGENDA - DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2001 OPENBARE ZITTING AGENDA - DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2001 OPENBARE ZITTING ALGEMENE ZAKEN (1ste DIRECTIE): 1e punt: 2e punt: Toekenning van een subsidie voor een bedrag van 25.000.- BEF ten voordele van UNICEF. (Ontwerp van

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005 Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs Afgekort : " VVBBC " Maatschappelijke zetel : 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167. Nummer van de vereniging : 680783 Ondernemingsnr. 424375097 COORDINATIE VAN

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

De overheidsopdrachten van de gemeente

De overheidsopdrachten van de gemeente De overheidsopdrachten van de gemeente Plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen (BPB) 1 De overheidsopdrachten

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 december 2005. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 december 2005. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 december 2005. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

AGENDA Donderdag 27 juni OPENBARE ZITTING

AGENDA Donderdag 27 juni OPENBARE ZITTING AGENDA Donderdag 27 juni OPENBARE ZITTING EREDIENSTEN (2de DIRECTIE) : 1e punt: 2e punt: 3e punt: Kerk van de Heilige-Drievuldigheid (Elsene). Rekening van 2001. Uit te brengen advi es. (Beraadslagingsontwerp

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 22 september 2004. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 22 september 2004. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 22 september 2004. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

VOORWERP : Gemeentelijke sportraad. Wijziging van de statuten. De gemeenteraad,

VOORWERP : Gemeentelijke sportraad. Wijziging van de statuten. De gemeenteraad, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE -------- UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie