GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 september :- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 september 2011. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE Elsene, 7 september :- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen aan de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 15 september 2011 om 20 uur in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de agenda van deze zitting. ALGEMENE ZAKEN (1e Directie): AGENDA OPENBARE ZITTING Recht op uitdrukking van de burgers : 1e punt: Interpellatie van een burger omtrent de kosteloosheid van de eerste zondag van de maand op het Museum van Elsene. Woordvoerder : de H. Bernard HENNEBERT Recht op uitdrukking van de burgers : 2e punt: Interpellatie van een burger omtrent de de Theux straat, gelegen op de grens tussen de gemeente Elsene en Etterbeek. Woordvoerder : de H. Bruno LAMBINET KABINET VAN DE BURGEMEESTER (1e Directie): Elsene-Preventie : 3e punt: Overeenkomst voor de toekenning van een subsidie van een bedrag van ,00 EUR aan v.z.w «MAISON AFRICAINE», 33, Alsace-Lorrainesstraat te 1050 Elsene in het kader van het project Jongeren, Ouders, tegen het afhaken. Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 649/023 + bijlage). Elsene Preventie Algemene Coördinatie : 4e punt: 5e punt: 6e punt: Overeenkomst voor het jaar 2010, opgesteld tussen de gemeente en de staat vertegenwoordigd door de Federale Overheidsdienst Justitie, overeenkomst betreffende de subsidiëring van het het personeel van de Omkaderingsdienst alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen (ODAGM). Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 651/025 + bijlage). Overeenkomst voor het jaar 2011, opgesteld tussen de gemeente en de staat, vertegenwoordigd door de Federale Overheidsdienst Justitie, overeenkomst betreffende de subsidiëring van het personeel van de Omkaderingsdienst alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen (ODAGM). Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 652/026 + bijlage). Overeenkomst opgesteld tussen de federale Overheid en de gemeente Elsene, «in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit van de federale overheid» met het oog op de terbeschikkingstelling van de gemeente Elsene van een subventie van ,53 EUR voor de personeelskosten, de werking en investering van een bemiddelaar (graad A) voor de dienst van de Herstellende Bemiddeling. Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 653/027 + bijlage).

2 - 2 - KABINET VAN DE BURGEMEESTER (1e Directie): vervolg Stadsvernieuwing - Mobiliteit Verkeer : 7e punt: 8e punt: 9e punt: Reglement van binnenbestuur houdende goedkeuring van het akkoord afgesloten op 23 maart 2011 tussen de Burgemeesters van de 19 gemeenten van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad betreffende de wederkerigheid van de derogaties. (Beraadslagingsontwerp nr 683/057). Politieverordening betreffende het verkeer op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Gemeente Elsene op datum van 18 september 2011 «Dag zonder wagen». (Beraadslagingsontwerp nr 684/058). Stadsvernieuwing - Mobiliteit Stationnering : Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Gemeentewegen. Reservering van parkeerplaatsen voor gedeelde voertuigenstations. Aanname. (Beraadslagingsontwerp nr 650/024). JURIDISCHE DIENST (1e Directie) : 10e punt: Verplichting van de bedragen betreffende de zaak Gemeente Elsene / N.V. BRG GROUP (toeleverancier van de maatschappij CAMERON CONSTRUCT) voor een bedrag van 7.356,51 EUR BTWI. Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 670/044). HANDEL (7e Directie A) : 11e punt: 12e punt: 13e punt: 14e punt: Aanvraag tot lening van materiaal in het kader van de organisatie van het jaarfeest van de Sint-Bonifatius wijk «Brüksel Jardin». Aanvraag tot kosteloosheid voor de lening van materiaal, de mankracht en het transport. Toekenning van een subsidie in niet speciën van (5.516,96 EUR). Datum : 25 juni Aanvrager : Sint Bonifatius vzw. Ligging : Vredestraat Ernest Solvay straat Sint Bonifatius plein en straat. Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 661/035 + bijlagen). Aanvraag tot lening van materiaal in het kader van de organisatie van de 25ste editie van de Luxemburgse ambachtsmarkt. Aanvraag tot kosteloosheid voor de lening van materiaal, de mankracht en het transport. Toekenning van een subsidie in niet-speciën (7.618,49 EUR). Datum : 21 september Aanvrager : PROMELUX vzw. Ligging : Luxemburgplein Luxemburgstraat, Aarlenstraat. Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 662/036 + bijlagen). Aanvraag tot lening van materiaal in het kader van de organisatie van een markt en rommelmarkt met diverse animaties. Aanvraag tot kosteloosheid voor de lening van het materiaal, de mankracht en het transport. Toekenning van een subsidie in niet speciën (10.660,27 EUR). Data : 2-3 en 4 september Aanvrager : vzw La Petite Suisse. Ligging : Boondaalsesteenweg Maximilienstraat Jaargetijdenlaan Kleine Zwitserlandplein Elizastraat Brillat Savarin laan Universiteitlaan Emile Banninglaan. Bekrachtiging van de beslissing genomen door het college in zijn zitting van 11 juli Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 663/037 + bijlagen). Aanvraag tot lening van materiaal voor de organisatie van concerten en diverse animaties in het kader van een ontmoeting tussen de latijn-amerijkaanse, belgische en europese gemeenschappen. Aanvraag tot kosteloosheid voor de lening van materiaal, de mankracht en het transport. Toekenning van een subsidie in niet speciën (4.030,02 EUR). Data : en 14 augustus Aanvrager : REALBE vzw. Ligging : Fernand Cocq plein. Bekrachtiging van de beslissing genomen door het college in zijn zitting van 11 juli Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 664/038 + bijlagen). OPENBARE WERKEN (3e Directie) : Architectuur: 15e punt: Renovatie van het gemeentelijke gebouw gelegen te Terkamerenboslaan 79 te Elsene. Handhaving van de beraadslaging van de Gemeenteraad van 18 maart 2010 ref /A/031. Voorontwerp. Plannen, raming. Aanvraag tot subsidies. Uitgave geraamd op ,00 EUR BTWI. Wijziging boeking in het begrotingsjaar. Uitgave te boeken op de buitengewone begroting van 2012: ,00 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 678/052).

3 OPENBARE WERKEN (3e Directie) : Architectuur: vervolg e punt: 17e punt: Project voor de volledige herinrichting van het Gemeentelijk Huizenblok Afbraak, opbouw renovatie. Bijkomende uitgave voor de aanpassing van de erelonen van de studiebureaus in het stadium van het globale voorontwerp: ,00 EUR BTWI (21%). Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 679/053). Overheidsopdracht bij wege van promotieovereenkomst voor werken nr voor het ontwerp, de bouw en de financiering van het Jobhuis. Wijziging van de boeking in het begrotingsjaar op de begrotingsartikelen 104/ en 851/ Geraamde uitgave te boeken op de buitengewone begroting van 2012 op artikel 851/722-60: ,00 EUR BTWI (21%). Uitgave te boeken op de gewone begroting van 2012 op artikel 104/122-02: ,00 EUR BTWI (21 %). Hetzij een globale uitgave geraamd op ,00 EUR Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 680/054). Techniek der Gebouwen en Straatmeubilair: 18e punt: 19e punt: Goedkeuring van de dadingsovereenkomst tussen de Gemeente en de vennootschap ELECTRO 80 N.V. Uitgave: 3.236,75 EUR BTWI. (Beraadslagingsontwerp nr 681/055 + bijlage). Goedkeuring van de dadingsovereenkomst tussen de Gemeente en de vennootschap DALKIA S.A. Uitgave: 7.089,80 EUR BTWI. (Beraadslagingsontwerp nr 682/056 + bijlage). CULTUUR (4e Directie) DRUKKERIJ (1e Directie) : 20e punt: Toekenning van een subsidie in niet speciën geraamd op 1.007,48 EUR aan de vzw CIVA Internationaal Centrum voor de Stad, het Architectuur en het Landschap gelegen Kluisstraat, 55 te 1050 Brussel voor het drukken van uitnodigingen en affiches in het kader van de promotie van drie betogingen die zich zullen afspelen tussen october 2011 en februari Goedkeuring van de ovreenkomst. (Beraadslagingsontwerp nr 666/040 + bijlage). SOCIALE ZAKEN (10e Directie B) : 21e punt: 22e punt: Goedkeuring van de transactieovereenkomst tussen de Gemeente en de maatschappij Salubris. (Beraadslagingsontwerp nr 672/046 + bijlage). Goedkeuring van de transactieovereenkomst tussen de Gemeente en de maatschappij HORECA 2000 voor een bedrag van 1.825,17 EUR BTWI. (Beraadslagingsontwerp nr 673/047 + bijlage). VROEGE KINDERJAREN (10e Directie A) : 23e punt: Goedkeuring van het reglement van interne orde van de nieuxe crèche «Vanille-Chocolat» Armand Campenhoutstraat, 74 te Elsene. (Beraadslagingsontwerp nr 671/045 + bijlage). GELIJKHEID DER KANSEN (9de Directie) : 24e punt: Overeenkomst die de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van de partijen bepaalt in het kader van de «Week van de vrouwen in Elsene, editie 2011» tussen de gemeente Elsene en de verenigingen. Goedkeuring. (Beraadslagingsontwerp nr 677/051 + bijlage). TEWERKSTELLING (10de Directie B) : Subsidiën : 25e punt: Toekenning van een werkingsubsidie voor een bedrag van ,00 EUR ten gunste van de vzw «Lokale Missie van Elsene werkgelegenheid en opleiding». Marsveldplein, 4 te 1050 Brussel. (Beraadslagingsontwerp nr 674/048 + bijlage).

4 - 4 - OPENBARE REINHEID (8ste Directie) : 26e punt: Goedkeuring van de dadingsovereenkomsten tussen de Gemeente en de firma SHANKS BRUSSEL. (Beraadslagingsontwerp nr 667/041 + bijlage). OPENBAAR ONDERWIJS (5de Directie) : 27e punt: 1. Toekenning van de bezigheid aan gratis titel aan de VZW VIVA van douches en vestiaires van school nr 5 op zondag 25 september toekenning aan de VZW VIVA, door de Heer Daniel LAGASE, President, wordt vertegenwoordigd, van een subsidie in niet speciën voor een totaal bedrag van 230,00 EUR dat met de huurwaarde voor de bovenvermelde bezigheid. 3. goedkeuring, om een integrerende onderdeel van deze beraadslaging te zijn, van de tekst van de overeenkomst n /VIVA jogging /IP van bezigheid aan gratis titel van de hierboven beschreven schoollokalen. (Beraadslagingsontwerp nr 646/020 + bijlage). 28e punt: 1. bezigheid aan gratis titel aan de VZW Jeunesses scientifiques de Belgique van 17 schoollokalen van de ACJ op het niveau van de straat Major René Dubreucq, 35 om aanpassingswerkplaatsen Echec à l échec te organiseren van dinsdag 16 tot zaterdag 20 augustus en van maandag 22 tot vrijdag 26 augustus toekenning aan de VZW Jeunesses scientifiques de Belgique» dat voor de afdeling van Elsene door de Heer Marc GICQUEL en Mevr. Linda GEORGE, leraren aan ACJ, wordt vertegenwoordigd, van een subsidie in niet speciën voor een totaal bedrag van ,00 EUR dat met de huurwaarde voor de bezigheid van de 17 gevraagde klassen overeenstemt. 3. goedkeuring, om een integrerende onderdeel van deze beraadslaging te zijn, van de tekst van de overeenkomst n /Echec à l échec /IP van bezigheid aan gratis titel van de hierboven beschreven schoollokalen - Bekrachtiging. (Beraadslagingsontwerp nr 647/021 + bijlage). (Gewoon en bijzonder) basis- en secundair onderwijs en van sociale promotie: 29e punt: Aanstelling van de leden die de oprichtende macht vertegenwoordigen te midden van de Plaatselijke Paritaire Commissie. Onderwijs. Verandering. (Beraadslagingsontwerp nr 644/018). Onderwijs voor sociale promotie Organiek gesubsidieerd personeel: 30e punt: 1. Goedkeuring van het programmeren van de sectie toevoeging van algemene opleiding om de diploma overeenstemend met de diploma van hoger secundair onderwijs te behalen 2. Goedkeuring van het programmeren van de sectie kinderjaren hulpkracht. (Beraadslagingsontwerp nr 643/017 + bijlagen). OPENBAAR ONDERWIJS (5de Directie) VROEGE KINDERJAREN (10de Directie A) SOCIALE INTEGRATIE (10de Directie B) : 31e punt: Toekenning van een subsidie in speciën van 7.500,00 EUR op de Lokale Missie van Elsene werkgelegenheid en opleiding vzw. Goedkeuring van de overeenkomst. (Beraadslagingsontwerp nr 645/019 + bijlage).

5 - 5 - NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN (1ste Directie) : 32e punt: Toekenning van een toelage in speciën van EUR aan de vzw Jeugdhuis Trefcentrum Y als bijdrage in de organisatie van de Cultuurmarkt Elsene. Goedkeuring van de overeenkomst. (Beraadslagingsontwerp nr 648/022 + bijlage). ECONOMAAT (11de Directie) : 33e punt: Economaat (11de Directie): Goedkeuring van de transactieovereenkomst tussen de Gemeente en de naamloze vennootschap ATOS WORLDLINE (JULI). (Beraadslagingsontwerp nr 675/049 + bijlagen). 34e punt: Goedkeuring van de dadingsovereenkomst tussen de Gemeente en de naamloze vennootschap BELGACOM (JULI). (Beraadslagingsontwerp nr 676/050 + bijlagen). 35e punt: Interpellatie van Mevr. Bianca DEBAETS, Gemeenteraadslid, betreffende de terugtrekking van Kind & Gezin uit het principeakkoord voor de toekenning van subsidies voor het crècheproject Keyenveld. Mededelingen en vragen : 36e punt: - Vraag van de H. Gautier CALOMNE, Gemeenteraadslid, betreffende de automatische externe defibrillatoren geïnstalleerd te Elsene. - Vraag van de H. Alain ADRIAENS, Gemeenteraadslid, betreffende de aanleg van de stoepen van de Emile Duraylaan en de Klauwaartslaan.

6 PVDL/SM 1ste Directie ALGEMENE ZAKEN O/ref. : 1/- U/ref. : Aan de dames en heren gemeenteraadsleden van en te ELSENE Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Mevr. Patricia van der LIJN, Gemeentesecretaris tel. 02/ Elsene, 14 september Dames en heren, Wij hebben de eer u, hierbij ingesloten, een aanvullende agenda toe te sturen voor de vergadering van de Gemeenteraad van aanstaande donderdag 15 september AGENDA OPENBARE ZITTING 35e punt bis : Interpellatie van Mevr. Zohra CHBARAL, Gemeenteraadslid, betreffende de schoolkost in de Elsense scholen. 35e punt ter : Interpellatie van Mevr. Bianca DEBAETS, Gemeenteraadslid, betreffende het instellen van een betalingssysteem via sms voor het parkeren te Elsene. Mededelingen en vragen: 36e punt : - Vraag van Mevr. Zohra CHBARAL, Gemeenteraadslid, betreffende het vraagstuk van de kenmerkende religieuze symbolen in scholen. - Vraag van Mevr. Caroline LAPORTE, Gemeenteraadslid, betreffende de communicatie door de gemeente Elsene van informatie afkomstig van het consulaat-generaal van Frankrijk in het kader van de organisatie van de Franse verkiezingen in Hoogachtend, De Gemeentesecretaris, VANWEGE HET COLLEGE: De Burgemeester, Patricia van der LIJN. Willy DECOURTY.

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE #009/15.03.2012/A/0038# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, GEMEENTE ELSENE Nr 22.09.2011/A/049 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 september 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 18 JUIN 2015 GEMEENTERAAD VAN 18 JUNI 2015

CONSEIL COMMUNAL DU 18 JUIN 2015 GEMEENTERAAD VAN 18 JUNI 2015 COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE Veuillez noter qu'il y a lieu d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour du Conseil communal du 18 juin 2015, à 20:00. Gelieve volgende punten toe te voegen aan de

Nadere informatie

Op Last: Het College,

Op Last: Het College, Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2011 en 2012. Koekelberg,

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-05-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

GanshorenINFO. Met de winter voor de deur gezelligheid troef. Senioren- Kerstfeest. Solidariteit Noord Zuid : 11.11.11. OCMW begroting.

GanshorenINFO. Met de winter voor de deur gezelligheid troef. Senioren- Kerstfeest. Solidariteit Noord Zuid : 11.11.11. OCMW begroting. Gemeentelijk informatieblad Keizer Karellaan 140, 1083 Brussel 02/465.12.77 Nummer 3 November 2004 Met de winter voor de deur gezelligheid troef Ganshoren pagina 2 OCMW begroting pagina 5 Senioren- Kerstfeest

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2012 791 [C 2012/03069] 16 FEBRUARI 2012. Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (1) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie