Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-----------------------------------------"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE Nr /A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 1ste punt: Algemene Zaken (1 ste Directie): Vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER : Aanduiding van een lid van de gemeenteraad afgevaardigd in hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging. DE RAAD, Gelet op de statuten van de Vereniging zonder winstgevend doel genoemd Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER bekendgemaakt onder het nr van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1981 en de wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1981; Overwegende dat krachtens het artikel 6 van de statuten: A) deze vereniging is samengesteld uit effectieve verenigde leden tot het wettelijk minimum van drie en tot maximum van vijftig; B) deze effectieve verenigde leden hetzij lid zijn van rechtswege tot het maximum aantal van dertig, hetzij gecoöpteerd of erkend zijn door de algemene vergadering met absolute meerderheid; C) de van rechtswege verenigde leden zijn: - de zes leden stichters in leven van de vereniging; - de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad van Elsene, waaronder degenen van rechtswege en noodzakelijk de burgemeester, de schepen van Sport, de schepen van Jeugd en de schepen van Financiën wanneer zij niet reeds leden zijn via een andere titel; - de ambtenaar van de gemeente die het beheer van de dienst Sport heeft wanneer hij niet reeds lid is via een andere titel; Dat tussen de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad, een evenredige vertegenwoordiging zal opgesteld worden in functie van het aantal zetels bekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen door de verschillende lijsten met een minimum van een mandaat van verenigd lid voor elke vertegenwoordigde partij; Overwegende dat het volgens de statuten hoort, de leden van de gemeenteraad aan te duiden die verenigde leden van rechtswege zullen zijn van de vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER ; Overwegende dat de evenredige vertegenwoordiging van tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad als volgt mag opgesteld worden: - MR - 10 vertegenwoordigers - LB - 5 vertegenwoordigers - CDH - 2 vertegenwoordigers - ECOLO - 5 vertegenwoordigers

2 Overwegende dat onder de 15 vertegenwoordigers van de meerderheid, vier mandaten toe te kennen zijn aan: - de H. Willy DECOURTY, Burgemeester; - Mevr. Dominique DUFOURNY, Schepen van Sport; - de H. Béa DIALLO, Schepen van Jeugd; - de H. Olivier de CLIPPELE, Schepen van Financiën; Gelet op zijn beraadslaging van /A/126 die Mevr. Zohra CHBARAL aanduidde in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging; Overwegende het ontslag van Mevr. Zohra CHBARAL, Gemeenteraadslid, en de noodzaak om over te gaan tot haar vervanging; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST, met 34 ja en 2 onthoudingen: aan te duiden: - in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging, vertegenwoordigend de politieke groepering ECOLO: - de H Miguel GONZALEZ-GALVEZ, Gemeenteraadslid, gehuisvest Vleurgatsesteenweg, 66 te 1050 Elsene. Deze beraadslaging zal niet aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. VANWEGE DE RAAD: De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 9 januari De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

3 GEMEENTE ELSENE Nr /A/327 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: Algemene zaken (1 ste Directie): Inlichten van de gemeenteraad van de beslissingen genomen door het college van burgemeesters en schepenen in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de keuze en het vastleggen van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 a van de wet van 24 december 1993 in toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. DE RAAD, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten evenals de besluiten genomen in uitvoering van deze wet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer in het bijzonder artikel 234 alinea 3 die bepaalt dat het college de bevoegdheid heeft om de gunningswijze van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten te kiezen en er de voorwaarden van vast te leggen voor opdrachten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 van de wet van 24 december 1993; Gelet dat hetzelfde artikel van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat, in dit geval, de gemeenteraad bij de volgende zitting ingelicht wordt van deze beslissing van het college; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 nr. overheidsopdracht bis; ref. : /B/069 nr. Overheidsopdracht ; ref. : /B/085 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/087 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref. : /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr bis: bevoorrading in werkkledij, veiligheidsschoenen en individuele beschermingsuitrusting voor bepaalde categorieën van gemeentepersoneel gedurende 1 jaar. Perceel nr. 5 getiteld Materiaal en uitrusting voor snoeimes. Onderhandelingsprocedure. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet Wijziging betreffende de aanschaf van 2 kits van draagriem die een harnas, een sluithaak en een oproller omvat voor het departement openbare verlichting. Bijkomende uitgave: 616,66 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging die 616,66 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de schatting van deze opdracht die nu 5.462,96 EUR BTWI bedraagt; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

4 Museum (4 de Directie): Overheidsopdracht voor leveringen nr Verzekering alle risico s kunstwerken gedurende een jaar. Overheidsopdracht met globale prijs. Wijziging van de opdracht. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Bijkomende uitgave: ,12 EUR (niet onderworpen). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de wijziging, bestaande uit de verzekering van het geheel van het depot van kunstwerken door de verzamelaars meneer en mevrouw Pierre GHÊNE-RHAM, gevestigd Chevalley, 723, gebouw Domino B, à CH-1911 Ovronnaz (Zwitserland), in het kader van de uitleen voor lange duur van 250 kunstwerken van Paul Delvaux aan het gemeentelijk museum, bij de overheidsopdracht voor diensten nr : Verzekering alle risico s kunstwerken voor de duur van één jaar; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze wijziging die nu 1.201,12 EUR bedraagt (niet onderworpen); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 3. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fietsen, onderdelen en diverse accessoires voor fietsen voor de scholen en de diensten van de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van artikel 300/ getiteld samenlevingscontract: aanschaf van uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de toevoeging van het artikel 300/ getiteld Samenlevingscontract: aanschaf van divers uitrustingsmateriaal ; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 4. Overheidsopdracht voor leveringen nr (opnieuw uitschrijven van perceel 1 van overheidsopdracht nr Levering en aanleggen van buitenspelen met ludieke thema s voor de gemeente Elsene gedurende één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Bijkomende uitgave in verhouding tot de schatting: 4.319,70 EUR. Totale uitgave: ,90 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave van 4.319,70 EUR om het verschil met het geschatte bedrag van de opdracht bij te passen; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 5. Goedkeuring van de aanschaf van professionele inkjet printers «A2» voor de afdeling zeefdruk van de school Edmond Peeters van de gemeente Elsene gedurende één jaar; Goedkeuring van de inventaris betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Een overheidsopdracht voor leveringen met prijslijst met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; de raadpleging van volgende leveranciers: CIVATEL sprl, CAMI en FOTOGUY sprl; goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op 4.840,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder het volgende budgettaire artikel : 700/ Algemeen onderwijs: informaticamateriaal waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; De financiering van de investeringsuitgaven via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds. Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven op het budget van 2012 te dekken; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 6. Transport (8ste Directie): overheidsopdracht voor leveringen nr autoverzekering voor de wagens van de gemeente Elsene gedurende één jaar Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Overheidsopdracht met globale prijs. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging van de opdracht. Toevoeging van nieuwe wagens en wagens overgeslagen in de inventaris. Bijkomende uitgave: ,68 EUR (vrijgesteld van BTW). Goedkeuring.

5 - 3 - Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijzigingen die ,68. EUR bedraagt (vrijgesteld van BTW); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 7. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 8. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 9. filtreerkanthermos + thermosfles. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 2.923,68 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden voor perceel nr. 9 getiteld filtreerkan Thermos + thermosfles van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de Levering van professioneel keukenmateriaal voor gedurende één jaar ; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die nu 2.923,68 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, bedraagt vanaf nu 5.381,78 EUR BTWI voor perceel nr. 9; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 9. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 10: microgolfoven. Onderhandelde oplossing zonder bekendmaking. Opdracht met prijsborderel. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.585,60 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 lot. getiteld microgolf van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.585,60 EUR BTWI bedraagt; de goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.774,80 EUR BTWI bedraagt voor het perceel nr. 10; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 10. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 12: pureestamper. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.818,10 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 getiteld microgolfoven van de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar ; De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.818,10 EUR BTWI bedraagt; Goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.727,15 EUR BTWI bedraagt voor perceel nr. 12; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

6 - 4 - Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van de overheidsopdracht ; ref.: /B/055 nr. de overheidsopdracht ) betreffende: 1. Goedkeuring van de overheidsopdracht voor leveringen betreffende een opdracht tot overzicht en modelvorming in 3D voor de sites Sans Soucistraat, en Snoekstraat, en 74 ; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, van de plannen betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor diensten met globale prijs via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; Raadpleging van volgende dienstverleners: Julien-Pierre BUSE, LUCIOLES sprl, JAZZ UP sprl; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze diensten geschat op ,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder budgettair artikel 9304/ Wijkcontract Scepter: inrichtingen in uitvoering aan gebouwen waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; Het financieren via het buitengewone reservefonds, via het inkomstenartikel 9304/ wijkcontract Scepter: afhouding van het buitengewone reservefonds en via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling; Het verzoeken om een definitief akkoord van toekenning van subsidies bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging betreffende de aankoop van een televisie op voetkolom voor het rusthuis, niet voorzien in de inventaris. Bijkomende uitgave: 1.984,00 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging ten bedrage van 1.984,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van overheidsopdracht ; ref. : /B/007 nr. overheidsopdracht lot 3; ref.: /B/017- nr. overheidsopdracht ) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiemateriaal. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Stedenbouwkundige vernieuwing: aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiematerieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr. nr betreffende de levering van fotografisch materieel voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Perceel nr. 3: digitale fototoestellen en diverse accessoires. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 877,71 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 877,71 EUR BTWI (21 %) bedraagt; de goedkeuring van deze opdracht, rekening houdende met deze bijkomende uitgave, geschat op 5.877,71 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

7 Goedkeuring van de aanschaf van kantoorbenodigdheden en machines tot 31 december 2012 en herstellingen en onderhoud gedurende hun gebruiksduur geschat op minstens 5 jaar; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, de inventaris en de schatting betreffende de onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaken van deze beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht voor leveringen met prijsborderel met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; het raadplegen van de volgende leveranciers: Techno-Buro, gelegen Stormstraat 11, 1000 Brussel, Ability Access, gelegen 1, avenue Sabin, 1300 Wavre, Informat, gelegen Tijlozenstraat 10, 1083 Brussel, Belgapost, gelegen Aalststraat 7/11, 1000 Brussel, Moyson Afterprint, gelegen Berthelotstraat 163, 1190 Brussel, Pitney Bowes Belgique sa, gelegen Zandvoortstraat 4, 2800 Mechelen, Best Matic bvba - Antwerpsesteenweg, 279, 2800 Mechelen, GMP-Belgium Bibliofilm sa Twee Huizenstraat 57A, 1140 Brussel, Perfo-Meatec sa - avenue Pascal, 7, 1300 Waver, Frama Belgium gelegen t Hofveld, 6B Groot-Bijgaarden, Lyreco SA gelegen Berchemstadionstraat, Berchem, - Boss services gelegen Bevrijdingslaan Sint-Genesius-Rode, - Fiducial Office gelegen Terhulpsesteenweg Brussel, Albyco Brussels gelegen Noordesvaant Herentals, Business Data Office gelegen Stallestraat Brussel; de goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op ,10 EUR BTWI (21 %) als volgt verdeeld: aanschaf van materieel en bureaumachines: ,10 EUR BTWI en Herstellingen en onderhoud: ,00 EUR BTWI (ofwel 2.831,40 EUR per jaar); inschrijven van de uitgave van ,10 EUR BTWI betreffende de aanschaf van bureau-materiaal en machines op het buitengewone budget van 2011 onder volgende budgettaire artikels: 104/742-51, Algemene administratie: aankoop bureaumateriaal waar een krediet van ,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 700/742-51, Algemeen onderwijs: aankoop van bureaumateriaal waar een krediet van 2.000,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 7510/744-98, Speciaal technisch onderwijs: divers uitrustingsmateriaal waar een krediet is ingeschreven van ,00 EUR BTWI; Inschrijven van de uitgave van ,00 EUR BTWI betreffende de herstellingen en het onderhoud op het gewone budget voor de jaren van de betreffende overheidsopdracht op de volgende budgettaire artikels: 104/123-06, Algemene administratie: prestaties door derden waar een krediet staat ingeschreven van ,00 EUR BTWI in 2011; 700/124-06, Algemeen onderwijs: technische prestaties door derden waar een krediet is ingeschreven in 2011 van 4.301,00 EUR BTWI; Het verzoeken van de nodige kredieten op het buitengewone budget van 2012 om de investeringsuitgaven te dekken onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2012 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid; Het financieren van de investeringsuitgaven door het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds; Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven betreffende de herstellingen en onderhoudscontracten te dekken op het gewone budget voor de jaren gedekt door deze overheidsopdracht; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, NEEMT TER INFORMATIE: Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 - nr. overheidsopdracht bis; ref.: /B/069 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/085 - nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/087 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref.: /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/055 - nr. overheidsopdracht ); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/007 - nr. overheidsopdracht lot 3; ref. : /B/017- nr. overheidsopdracht ).

8 - 6 - De huidige beraadslaging zal niet worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van 16 juli De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

9 GEMEENTE ELSENE Nr /A/346 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt bis - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1e Directie): Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring. DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende dat er op 5 december 2011 een demonstratie ter ondersteuning van dhr. Etienne TSHISEKEDI, kandidaat voor de Congolese presidentsverkiezingen, in heftige confrontatie tussen demonstranten en de politiediensten ontaarde (oproer en daden van vandalisme); Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende de gespannen atmosfeer die het wachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo teweeg brengen; Overwegende dat er bijgevolg nieuwe incidenten gevreesd konden worden rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 6 december 2011 Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een zone rondom de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

10 BESLIST, met 25 ja en 13 onthoudingen, om de politieverordening uitgevaardigd op 6 december 2011 door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, om samenscholingen van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden te bekrachtigen. Overeenkomstig de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten wordt deze beraadslaging niet ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

11 GEMEENTE ELSENE Nr /A/347 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt ter - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1ste Directie): Bekrachtiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende het feit dat in de week van 6 december 2011 de Matonge-wijk meermaals het toneel van oproer en vandalisme was; Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende het verslag van de politie van 9 december 2011 gericht aan de burgemeester; Overwegende de politieverordening uitgevaardigd door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, op 6 december 2011; Overwegende het feit dat de spanningen in de Matonge-wijk voortduren wegens de huidige politieke context in de Democratische Republiek Congo; Overwegende dat er zich bijgevolg nieuwe incidenten kunnen voordoen rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 12 december 2011 Willy DECOURTY, burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een omtrek rond de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 25.02.2010/A/074 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 17.12.2009/A/243 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, GEMEENTE ELSENE Nr 22.09.2011/A/049 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 september 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt:

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: GEMEENTE ELSENE Nr 27.01.2011/A/120 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE #009/15.03.2012/A/0038# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 16.12.2010/A/267 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 29.04.2010/A/076 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 april 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 26.11.2009/A/218 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 november 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------------------------

------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 13.05.2009/A/035 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 mei 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 28.04.2011/A/018 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 april 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad ctj Ixelles Elsene Aanwezig JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad #009/ 18.12.20 / 4/A/0029# BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ELSENE Willy Decourty. Burgemeester-Voorzitter;

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/416 24 oktober 2002 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst en toekenning van een subsidie voor organisatie van multimediavormingsprojecten in het onderwijs tijdens het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Jeugddienst Laakdal Kerkstraat 21

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt Steven Vervoort, enerzijds,

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 96 van 3 mei 1996 ---------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot

Nadere informatie