Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-----------------------------------------"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE Nr /A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 1ste punt: Algemene Zaken (1 ste Directie): Vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER : Aanduiding van een lid van de gemeenteraad afgevaardigd in hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging. DE RAAD, Gelet op de statuten van de Vereniging zonder winstgevend doel genoemd Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER bekendgemaakt onder het nr van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1981 en de wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1981; Overwegende dat krachtens het artikel 6 van de statuten: A) deze vereniging is samengesteld uit effectieve verenigde leden tot het wettelijk minimum van drie en tot maximum van vijftig; B) deze effectieve verenigde leden hetzij lid zijn van rechtswege tot het maximum aantal van dertig, hetzij gecoöpteerd of erkend zijn door de algemene vergadering met absolute meerderheid; C) de van rechtswege verenigde leden zijn: - de zes leden stichters in leven van de vereniging; - de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad van Elsene, waaronder degenen van rechtswege en noodzakelijk de burgemeester, de schepen van Sport, de schepen van Jeugd en de schepen van Financiën wanneer zij niet reeds leden zijn via een andere titel; - de ambtenaar van de gemeente die het beheer van de dienst Sport heeft wanneer hij niet reeds lid is via een andere titel; Dat tussen de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad, een evenredige vertegenwoordiging zal opgesteld worden in functie van het aantal zetels bekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen door de verschillende lijsten met een minimum van een mandaat van verenigd lid voor elke vertegenwoordigde partij; Overwegende dat het volgens de statuten hoort, de leden van de gemeenteraad aan te duiden die verenigde leden van rechtswege zullen zijn van de vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER ; Overwegende dat de evenredige vertegenwoordiging van tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad als volgt mag opgesteld worden: - MR - 10 vertegenwoordigers - LB - 5 vertegenwoordigers - CDH - 2 vertegenwoordigers - ECOLO - 5 vertegenwoordigers

2 Overwegende dat onder de 15 vertegenwoordigers van de meerderheid, vier mandaten toe te kennen zijn aan: - de H. Willy DECOURTY, Burgemeester; - Mevr. Dominique DUFOURNY, Schepen van Sport; - de H. Béa DIALLO, Schepen van Jeugd; - de H. Olivier de CLIPPELE, Schepen van Financiën; Gelet op zijn beraadslaging van /A/126 die Mevr. Zohra CHBARAL aanduidde in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging; Overwegende het ontslag van Mevr. Zohra CHBARAL, Gemeenteraadslid, en de noodzaak om over te gaan tot haar vervanging; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST, met 34 ja en 2 onthoudingen: aan te duiden: - in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging, vertegenwoordigend de politieke groepering ECOLO: - de H Miguel GONZALEZ-GALVEZ, Gemeenteraadslid, gehuisvest Vleurgatsesteenweg, 66 te 1050 Elsene. Deze beraadslaging zal niet aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. VANWEGE DE RAAD: De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 9 januari De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

3 GEMEENTE ELSENE Nr /A/327 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: Algemene zaken (1 ste Directie): Inlichten van de gemeenteraad van de beslissingen genomen door het college van burgemeesters en schepenen in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de keuze en het vastleggen van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 a van de wet van 24 december 1993 in toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. DE RAAD, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten evenals de besluiten genomen in uitvoering van deze wet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer in het bijzonder artikel 234 alinea 3 die bepaalt dat het college de bevoegdheid heeft om de gunningswijze van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten te kiezen en er de voorwaarden van vast te leggen voor opdrachten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 van de wet van 24 december 1993; Gelet dat hetzelfde artikel van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat, in dit geval, de gemeenteraad bij de volgende zitting ingelicht wordt van deze beslissing van het college; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 nr. overheidsopdracht bis; ref. : /B/069 nr. Overheidsopdracht ; ref. : /B/085 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/087 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref. : /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr bis: bevoorrading in werkkledij, veiligheidsschoenen en individuele beschermingsuitrusting voor bepaalde categorieën van gemeentepersoneel gedurende 1 jaar. Perceel nr. 5 getiteld Materiaal en uitrusting voor snoeimes. Onderhandelingsprocedure. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet Wijziging betreffende de aanschaf van 2 kits van draagriem die een harnas, een sluithaak en een oproller omvat voor het departement openbare verlichting. Bijkomende uitgave: 616,66 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging die 616,66 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de schatting van deze opdracht die nu 5.462,96 EUR BTWI bedraagt; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

4 Museum (4 de Directie): Overheidsopdracht voor leveringen nr Verzekering alle risico s kunstwerken gedurende een jaar. Overheidsopdracht met globale prijs. Wijziging van de opdracht. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Bijkomende uitgave: ,12 EUR (niet onderworpen). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de wijziging, bestaande uit de verzekering van het geheel van het depot van kunstwerken door de verzamelaars meneer en mevrouw Pierre GHÊNE-RHAM, gevestigd Chevalley, 723, gebouw Domino B, à CH-1911 Ovronnaz (Zwitserland), in het kader van de uitleen voor lange duur van 250 kunstwerken van Paul Delvaux aan het gemeentelijk museum, bij de overheidsopdracht voor diensten nr : Verzekering alle risico s kunstwerken voor de duur van één jaar; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze wijziging die nu 1.201,12 EUR bedraagt (niet onderworpen); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 3. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fietsen, onderdelen en diverse accessoires voor fietsen voor de scholen en de diensten van de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van artikel 300/ getiteld samenlevingscontract: aanschaf van uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de toevoeging van het artikel 300/ getiteld Samenlevingscontract: aanschaf van divers uitrustingsmateriaal ; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 4. Overheidsopdracht voor leveringen nr (opnieuw uitschrijven van perceel 1 van overheidsopdracht nr Levering en aanleggen van buitenspelen met ludieke thema s voor de gemeente Elsene gedurende één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Bijkomende uitgave in verhouding tot de schatting: 4.319,70 EUR. Totale uitgave: ,90 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave van 4.319,70 EUR om het verschil met het geschatte bedrag van de opdracht bij te passen; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 5. Goedkeuring van de aanschaf van professionele inkjet printers «A2» voor de afdeling zeefdruk van de school Edmond Peeters van de gemeente Elsene gedurende één jaar; Goedkeuring van de inventaris betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Een overheidsopdracht voor leveringen met prijslijst met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; de raadpleging van volgende leveranciers: CIVATEL sprl, CAMI en FOTOGUY sprl; goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op 4.840,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder het volgende budgettaire artikel : 700/ Algemeen onderwijs: informaticamateriaal waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; De financiering van de investeringsuitgaven via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds. Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven op het budget van 2012 te dekken; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 6. Transport (8ste Directie): overheidsopdracht voor leveringen nr autoverzekering voor de wagens van de gemeente Elsene gedurende één jaar Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Overheidsopdracht met globale prijs. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging van de opdracht. Toevoeging van nieuwe wagens en wagens overgeslagen in de inventaris. Bijkomende uitgave: ,68 EUR (vrijgesteld van BTW). Goedkeuring.

5 - 3 - Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijzigingen die ,68. EUR bedraagt (vrijgesteld van BTW); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 7. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 8. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 9. filtreerkanthermos + thermosfles. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 2.923,68 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden voor perceel nr. 9 getiteld filtreerkan Thermos + thermosfles van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de Levering van professioneel keukenmateriaal voor gedurende één jaar ; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die nu 2.923,68 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, bedraagt vanaf nu 5.381,78 EUR BTWI voor perceel nr. 9; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 9. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 10: microgolfoven. Onderhandelde oplossing zonder bekendmaking. Opdracht met prijsborderel. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.585,60 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 lot. getiteld microgolf van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.585,60 EUR BTWI bedraagt; de goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.774,80 EUR BTWI bedraagt voor het perceel nr. 10; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 10. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 12: pureestamper. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.818,10 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 getiteld microgolfoven van de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar ; De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.818,10 EUR BTWI bedraagt; Goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.727,15 EUR BTWI bedraagt voor perceel nr. 12; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

6 - 4 - Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van de overheidsopdracht ; ref.: /B/055 nr. de overheidsopdracht ) betreffende: 1. Goedkeuring van de overheidsopdracht voor leveringen betreffende een opdracht tot overzicht en modelvorming in 3D voor de sites Sans Soucistraat, en Snoekstraat, en 74 ; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, van de plannen betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor diensten met globale prijs via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; Raadpleging van volgende dienstverleners: Julien-Pierre BUSE, LUCIOLES sprl, JAZZ UP sprl; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze diensten geschat op ,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder budgettair artikel 9304/ Wijkcontract Scepter: inrichtingen in uitvoering aan gebouwen waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; Het financieren via het buitengewone reservefonds, via het inkomstenartikel 9304/ wijkcontract Scepter: afhouding van het buitengewone reservefonds en via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling; Het verzoeken om een definitief akkoord van toekenning van subsidies bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging betreffende de aankoop van een televisie op voetkolom voor het rusthuis, niet voorzien in de inventaris. Bijkomende uitgave: 1.984,00 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging ten bedrage van 1.984,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van overheidsopdracht ; ref. : /B/007 nr. overheidsopdracht lot 3; ref.: /B/017- nr. overheidsopdracht ) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiemateriaal. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Stedenbouwkundige vernieuwing: aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiematerieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr. nr betreffende de levering van fotografisch materieel voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Perceel nr. 3: digitale fototoestellen en diverse accessoires. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 877,71 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 877,71 EUR BTWI (21 %) bedraagt; de goedkeuring van deze opdracht, rekening houdende met deze bijkomende uitgave, geschat op 5.877,71 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

7 Goedkeuring van de aanschaf van kantoorbenodigdheden en machines tot 31 december 2012 en herstellingen en onderhoud gedurende hun gebruiksduur geschat op minstens 5 jaar; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, de inventaris en de schatting betreffende de onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaken van deze beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht voor leveringen met prijsborderel met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; het raadplegen van de volgende leveranciers: Techno-Buro, gelegen Stormstraat 11, 1000 Brussel, Ability Access, gelegen 1, avenue Sabin, 1300 Wavre, Informat, gelegen Tijlozenstraat 10, 1083 Brussel, Belgapost, gelegen Aalststraat 7/11, 1000 Brussel, Moyson Afterprint, gelegen Berthelotstraat 163, 1190 Brussel, Pitney Bowes Belgique sa, gelegen Zandvoortstraat 4, 2800 Mechelen, Best Matic bvba - Antwerpsesteenweg, 279, 2800 Mechelen, GMP-Belgium Bibliofilm sa Twee Huizenstraat 57A, 1140 Brussel, Perfo-Meatec sa - avenue Pascal, 7, 1300 Waver, Frama Belgium gelegen t Hofveld, 6B Groot-Bijgaarden, Lyreco SA gelegen Berchemstadionstraat, Berchem, - Boss services gelegen Bevrijdingslaan Sint-Genesius-Rode, - Fiducial Office gelegen Terhulpsesteenweg Brussel, Albyco Brussels gelegen Noordesvaant Herentals, Business Data Office gelegen Stallestraat Brussel; de goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op ,10 EUR BTWI (21 %) als volgt verdeeld: aanschaf van materieel en bureaumachines: ,10 EUR BTWI en Herstellingen en onderhoud: ,00 EUR BTWI (ofwel 2.831,40 EUR per jaar); inschrijven van de uitgave van ,10 EUR BTWI betreffende de aanschaf van bureau-materiaal en machines op het buitengewone budget van 2011 onder volgende budgettaire artikels: 104/742-51, Algemene administratie: aankoop bureaumateriaal waar een krediet van ,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 700/742-51, Algemeen onderwijs: aankoop van bureaumateriaal waar een krediet van 2.000,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 7510/744-98, Speciaal technisch onderwijs: divers uitrustingsmateriaal waar een krediet is ingeschreven van ,00 EUR BTWI; Inschrijven van de uitgave van ,00 EUR BTWI betreffende de herstellingen en het onderhoud op het gewone budget voor de jaren van de betreffende overheidsopdracht op de volgende budgettaire artikels: 104/123-06, Algemene administratie: prestaties door derden waar een krediet staat ingeschreven van ,00 EUR BTWI in 2011; 700/124-06, Algemeen onderwijs: technische prestaties door derden waar een krediet is ingeschreven in 2011 van 4.301,00 EUR BTWI; Het verzoeken van de nodige kredieten op het buitengewone budget van 2012 om de investeringsuitgaven te dekken onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2012 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid; Het financieren van de investeringsuitgaven door het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds; Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven betreffende de herstellingen en onderhoudscontracten te dekken op het gewone budget voor de jaren gedekt door deze overheidsopdracht; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, NEEMT TER INFORMATIE: Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 - nr. overheidsopdracht bis; ref.: /B/069 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/085 - nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/087 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref.: /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/055 - nr. overheidsopdracht ); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/007 - nr. overheidsopdracht lot 3; ref. : /B/017- nr. overheidsopdracht ).

8 - 6 - De huidige beraadslaging zal niet worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van 16 juli De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

9 GEMEENTE ELSENE Nr /A/346 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt bis - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1e Directie): Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring. DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende dat er op 5 december 2011 een demonstratie ter ondersteuning van dhr. Etienne TSHISEKEDI, kandidaat voor de Congolese presidentsverkiezingen, in heftige confrontatie tussen demonstranten en de politiediensten ontaarde (oproer en daden van vandalisme); Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende de gespannen atmosfeer die het wachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo teweeg brengen; Overwegende dat er bijgevolg nieuwe incidenten gevreesd konden worden rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 6 december 2011 Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een zone rondom de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

10 BESLIST, met 25 ja en 13 onthoudingen, om de politieverordening uitgevaardigd op 6 december 2011 door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, om samenscholingen van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden te bekrachtigen. Overeenkomstig de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten wordt deze beraadslaging niet ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

11 GEMEENTE ELSENE Nr /A/347 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt ter - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1ste Directie): Bekrachtiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende het feit dat in de week van 6 december 2011 de Matonge-wijk meermaals het toneel van oproer en vandalisme was; Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende het verslag van de politie van 9 december 2011 gericht aan de burgemeester; Overwegende de politieverordening uitgevaardigd door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, op 6 december 2011; Overwegende het feit dat de spanningen in de Matonge-wijk voortduren wegens de huidige politieke context in de Democratische Republiek Congo; Overwegende dat er zich bijgevolg nieuwe incidenten kunnen voordoen rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 12 december 2011 Willy DECOURTY, burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een omtrek rond de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 17.12.2009/A/243 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 25.02.2010/A/074 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, GEMEENTE ELSENE Nr 22.09.2011/A/049 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 september 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt:

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: GEMEENTE ELSENE Nr 27.01.2011/A/120 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE #009/15.03.2012/A/0038# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 16.12.2010/A/267 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 26.11.2009/A/218 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 november 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 29.04.2010/A/076 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 april 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------------------------

------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 13.05.2009/A/035 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 mei 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 28.04.2011/A/018 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 april 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GOOD FOOD Project:.. (de naam of het letterwoord van het project)

PROJECTOPROEP GOOD FOOD Project:.. (de naam of het letterwoord van het project) PROJECTOPROEP GOOD FOOD 2017 «Naar een duurzame stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» Project:.. (de naam of het letterwoord van het project) Duid aan in welke van onderstaande thematische

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad ctj Ixelles Elsene Aanwezig JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad #009/ 18.12.20 / 4/A/0029# BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ELSENE Willy Decourty. Burgemeester-Voorzitter;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie