Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-----------------------------------------"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE Nr /A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 1ste punt: Algemene Zaken (1 ste Directie): Vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER : Aanduiding van een lid van de gemeenteraad afgevaardigd in hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging. DE RAAD, Gelet op de statuten van de Vereniging zonder winstgevend doel genoemd Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER bekendgemaakt onder het nr van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1981 en de wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1981; Overwegende dat krachtens het artikel 6 van de statuten: A) deze vereniging is samengesteld uit effectieve verenigde leden tot het wettelijk minimum van drie en tot maximum van vijftig; B) deze effectieve verenigde leden hetzij lid zijn van rechtswege tot het maximum aantal van dertig, hetzij gecoöpteerd of erkend zijn door de algemene vergadering met absolute meerderheid; C) de van rechtswege verenigde leden zijn: - de zes leden stichters in leven van de vereniging; - de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad van Elsene, waaronder degenen van rechtswege en noodzakelijk de burgemeester, de schepen van Sport, de schepen van Jeugd en de schepen van Financiën wanneer zij niet reeds leden zijn via een andere titel; - de ambtenaar van de gemeente die het beheer van de dienst Sport heeft wanneer hij niet reeds lid is via een andere titel; Dat tussen de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad, een evenredige vertegenwoordiging zal opgesteld worden in functie van het aantal zetels bekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen door de verschillende lijsten met een minimum van een mandaat van verenigd lid voor elke vertegenwoordigde partij; Overwegende dat het volgens de statuten hoort, de leden van de gemeenteraad aan te duiden die verenigde leden van rechtswege zullen zijn van de vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER ; Overwegende dat de evenredige vertegenwoordiging van tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad als volgt mag opgesteld worden: - MR - 10 vertegenwoordigers - LB - 5 vertegenwoordigers - CDH - 2 vertegenwoordigers - ECOLO - 5 vertegenwoordigers

2 Overwegende dat onder de 15 vertegenwoordigers van de meerderheid, vier mandaten toe te kennen zijn aan: - de H. Willy DECOURTY, Burgemeester; - Mevr. Dominique DUFOURNY, Schepen van Sport; - de H. Béa DIALLO, Schepen van Jeugd; - de H. Olivier de CLIPPELE, Schepen van Financiën; Gelet op zijn beraadslaging van /A/126 die Mevr. Zohra CHBARAL aanduidde in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging; Overwegende het ontslag van Mevr. Zohra CHBARAL, Gemeenteraadslid, en de noodzaak om over te gaan tot haar vervanging; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST, met 34 ja en 2 onthoudingen: aan te duiden: - in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging, vertegenwoordigend de politieke groepering ECOLO: - de H Miguel GONZALEZ-GALVEZ, Gemeenteraadslid, gehuisvest Vleurgatsesteenweg, 66 te 1050 Elsene. Deze beraadslaging zal niet aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. VANWEGE DE RAAD: De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 9 januari De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

3 GEMEENTE ELSENE Nr /A/327 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: Algemene zaken (1 ste Directie): Inlichten van de gemeenteraad van de beslissingen genomen door het college van burgemeesters en schepenen in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de keuze en het vastleggen van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 a van de wet van 24 december 1993 in toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. DE RAAD, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten evenals de besluiten genomen in uitvoering van deze wet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer in het bijzonder artikel 234 alinea 3 die bepaalt dat het college de bevoegdheid heeft om de gunningswijze van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten te kiezen en er de voorwaarden van vast te leggen voor opdrachten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 van de wet van 24 december 1993; Gelet dat hetzelfde artikel van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat, in dit geval, de gemeenteraad bij de volgende zitting ingelicht wordt van deze beslissing van het college; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 nr. overheidsopdracht bis; ref. : /B/069 nr. Overheidsopdracht ; ref. : /B/085 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/087 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref. : /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr bis: bevoorrading in werkkledij, veiligheidsschoenen en individuele beschermingsuitrusting voor bepaalde categorieën van gemeentepersoneel gedurende 1 jaar. Perceel nr. 5 getiteld Materiaal en uitrusting voor snoeimes. Onderhandelingsprocedure. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet Wijziging betreffende de aanschaf van 2 kits van draagriem die een harnas, een sluithaak en een oproller omvat voor het departement openbare verlichting. Bijkomende uitgave: 616,66 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging die 616,66 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de schatting van deze opdracht die nu 5.462,96 EUR BTWI bedraagt; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

4 Museum (4 de Directie): Overheidsopdracht voor leveringen nr Verzekering alle risico s kunstwerken gedurende een jaar. Overheidsopdracht met globale prijs. Wijziging van de opdracht. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Bijkomende uitgave: ,12 EUR (niet onderworpen). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de wijziging, bestaande uit de verzekering van het geheel van het depot van kunstwerken door de verzamelaars meneer en mevrouw Pierre GHÊNE-RHAM, gevestigd Chevalley, 723, gebouw Domino B, à CH-1911 Ovronnaz (Zwitserland), in het kader van de uitleen voor lange duur van 250 kunstwerken van Paul Delvaux aan het gemeentelijk museum, bij de overheidsopdracht voor diensten nr : Verzekering alle risico s kunstwerken voor de duur van één jaar; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze wijziging die nu 1.201,12 EUR bedraagt (niet onderworpen); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 3. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fietsen, onderdelen en diverse accessoires voor fietsen voor de scholen en de diensten van de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van artikel 300/ getiteld samenlevingscontract: aanschaf van uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de toevoeging van het artikel 300/ getiteld Samenlevingscontract: aanschaf van divers uitrustingsmateriaal ; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 4. Overheidsopdracht voor leveringen nr (opnieuw uitschrijven van perceel 1 van overheidsopdracht nr Levering en aanleggen van buitenspelen met ludieke thema s voor de gemeente Elsene gedurende één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Bijkomende uitgave in verhouding tot de schatting: 4.319,70 EUR. Totale uitgave: ,90 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave van 4.319,70 EUR om het verschil met het geschatte bedrag van de opdracht bij te passen; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 5. Goedkeuring van de aanschaf van professionele inkjet printers «A2» voor de afdeling zeefdruk van de school Edmond Peeters van de gemeente Elsene gedurende één jaar; Goedkeuring van de inventaris betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Een overheidsopdracht voor leveringen met prijslijst met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; de raadpleging van volgende leveranciers: CIVATEL sprl, CAMI en FOTOGUY sprl; goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op 4.840,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder het volgende budgettaire artikel : 700/ Algemeen onderwijs: informaticamateriaal waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; De financiering van de investeringsuitgaven via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds. Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven op het budget van 2012 te dekken; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 6. Transport (8ste Directie): overheidsopdracht voor leveringen nr autoverzekering voor de wagens van de gemeente Elsene gedurende één jaar Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Overheidsopdracht met globale prijs. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging van de opdracht. Toevoeging van nieuwe wagens en wagens overgeslagen in de inventaris. Bijkomende uitgave: ,68 EUR (vrijgesteld van BTW). Goedkeuring.

5 - 3 - Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijzigingen die ,68. EUR bedraagt (vrijgesteld van BTW); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 7. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 8. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 9. filtreerkanthermos + thermosfles. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 2.923,68 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden voor perceel nr. 9 getiteld filtreerkan Thermos + thermosfles van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de Levering van professioneel keukenmateriaal voor gedurende één jaar ; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die nu 2.923,68 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, bedraagt vanaf nu 5.381,78 EUR BTWI voor perceel nr. 9; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 9. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 10: microgolfoven. Onderhandelde oplossing zonder bekendmaking. Opdracht met prijsborderel. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.585,60 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 lot. getiteld microgolf van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.585,60 EUR BTWI bedraagt; de goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.774,80 EUR BTWI bedraagt voor het perceel nr. 10; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 10. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 12: pureestamper. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.818,10 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 getiteld microgolfoven van de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar ; De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.818,10 EUR BTWI bedraagt; Goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.727,15 EUR BTWI bedraagt voor perceel nr. 12; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

6 - 4 - Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van de overheidsopdracht ; ref.: /B/055 nr. de overheidsopdracht ) betreffende: 1. Goedkeuring van de overheidsopdracht voor leveringen betreffende een opdracht tot overzicht en modelvorming in 3D voor de sites Sans Soucistraat, en Snoekstraat, en 74 ; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, van de plannen betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor diensten met globale prijs via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; Raadpleging van volgende dienstverleners: Julien-Pierre BUSE, LUCIOLES sprl, JAZZ UP sprl; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze diensten geschat op ,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder budgettair artikel 9304/ Wijkcontract Scepter: inrichtingen in uitvoering aan gebouwen waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; Het financieren via het buitengewone reservefonds, via het inkomstenartikel 9304/ wijkcontract Scepter: afhouding van het buitengewone reservefonds en via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling; Het verzoeken om een definitief akkoord van toekenning van subsidies bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging betreffende de aankoop van een televisie op voetkolom voor het rusthuis, niet voorzien in de inventaris. Bijkomende uitgave: 1.984,00 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging ten bedrage van 1.984,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van overheidsopdracht ; ref. : /B/007 nr. overheidsopdracht lot 3; ref.: /B/017- nr. overheidsopdracht ) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiemateriaal. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Stedenbouwkundige vernieuwing: aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiematerieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr. nr betreffende de levering van fotografisch materieel voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Perceel nr. 3: digitale fototoestellen en diverse accessoires. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 877,71 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 877,71 EUR BTWI (21 %) bedraagt; de goedkeuring van deze opdracht, rekening houdende met deze bijkomende uitgave, geschat op 5.877,71 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

7 Goedkeuring van de aanschaf van kantoorbenodigdheden en machines tot 31 december 2012 en herstellingen en onderhoud gedurende hun gebruiksduur geschat op minstens 5 jaar; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, de inventaris en de schatting betreffende de onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaken van deze beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht voor leveringen met prijsborderel met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; het raadplegen van de volgende leveranciers: Techno-Buro, gelegen Stormstraat 11, 1000 Brussel, Ability Access, gelegen 1, avenue Sabin, 1300 Wavre, Informat, gelegen Tijlozenstraat 10, 1083 Brussel, Belgapost, gelegen Aalststraat 7/11, 1000 Brussel, Moyson Afterprint, gelegen Berthelotstraat 163, 1190 Brussel, Pitney Bowes Belgique sa, gelegen Zandvoortstraat 4, 2800 Mechelen, Best Matic bvba - Antwerpsesteenweg, 279, 2800 Mechelen, GMP-Belgium Bibliofilm sa Twee Huizenstraat 57A, 1140 Brussel, Perfo-Meatec sa - avenue Pascal, 7, 1300 Waver, Frama Belgium gelegen t Hofveld, 6B Groot-Bijgaarden, Lyreco SA gelegen Berchemstadionstraat, Berchem, - Boss services gelegen Bevrijdingslaan Sint-Genesius-Rode, - Fiducial Office gelegen Terhulpsesteenweg Brussel, Albyco Brussels gelegen Noordesvaant Herentals, Business Data Office gelegen Stallestraat Brussel; de goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op ,10 EUR BTWI (21 %) als volgt verdeeld: aanschaf van materieel en bureaumachines: ,10 EUR BTWI en Herstellingen en onderhoud: ,00 EUR BTWI (ofwel 2.831,40 EUR per jaar); inschrijven van de uitgave van ,10 EUR BTWI betreffende de aanschaf van bureau-materiaal en machines op het buitengewone budget van 2011 onder volgende budgettaire artikels: 104/742-51, Algemene administratie: aankoop bureaumateriaal waar een krediet van ,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 700/742-51, Algemeen onderwijs: aankoop van bureaumateriaal waar een krediet van 2.000,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 7510/744-98, Speciaal technisch onderwijs: divers uitrustingsmateriaal waar een krediet is ingeschreven van ,00 EUR BTWI; Inschrijven van de uitgave van ,00 EUR BTWI betreffende de herstellingen en het onderhoud op het gewone budget voor de jaren van de betreffende overheidsopdracht op de volgende budgettaire artikels: 104/123-06, Algemene administratie: prestaties door derden waar een krediet staat ingeschreven van ,00 EUR BTWI in 2011; 700/124-06, Algemeen onderwijs: technische prestaties door derden waar een krediet is ingeschreven in 2011 van 4.301,00 EUR BTWI; Het verzoeken van de nodige kredieten op het buitengewone budget van 2012 om de investeringsuitgaven te dekken onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2012 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid; Het financieren van de investeringsuitgaven door het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds; Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven betreffende de herstellingen en onderhoudscontracten te dekken op het gewone budget voor de jaren gedekt door deze overheidsopdracht; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, NEEMT TER INFORMATIE: Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 - nr. overheidsopdracht bis; ref.: /B/069 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/085 - nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/087 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref.: /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/055 - nr. overheidsopdracht ); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/007 - nr. overheidsopdracht lot 3; ref. : /B/017- nr. overheidsopdracht ).

8 - 6 - De huidige beraadslaging zal niet worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van 16 juli De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

9 GEMEENTE ELSENE Nr /A/346 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt bis - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1e Directie): Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring. DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende dat er op 5 december 2011 een demonstratie ter ondersteuning van dhr. Etienne TSHISEKEDI, kandidaat voor de Congolese presidentsverkiezingen, in heftige confrontatie tussen demonstranten en de politiediensten ontaarde (oproer en daden van vandalisme); Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende de gespannen atmosfeer die het wachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo teweeg brengen; Overwegende dat er bijgevolg nieuwe incidenten gevreesd konden worden rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 6 december 2011 Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een zone rondom de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

10 BESLIST, met 25 ja en 13 onthoudingen, om de politieverordening uitgevaardigd op 6 december 2011 door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, om samenscholingen van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden te bekrachtigen. Overeenkomstig de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten wordt deze beraadslaging niet ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

11 GEMEENTE ELSENE Nr /A/347 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt ter - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1ste Directie): Bekrachtiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende het feit dat in de week van 6 december 2011 de Matonge-wijk meermaals het toneel van oproer en vandalisme was; Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende het verslag van de politie van 9 december 2011 gericht aan de burgemeester; Overwegende de politieverordening uitgevaardigd door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, op 6 december 2011; Overwegende het feit dat de spanningen in de Matonge-wijk voortduren wegens de huidige politieke context in de Democratische Republiek Congo; Overwegende dat er zich bijgevolg nieuwe incidenten kunnen voordoen rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 12 december 2011 Willy DECOURTY, burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een omtrek rond de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie