Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-----------------------------------------"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE Nr /A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 1ste punt: Algemene Zaken (1 ste Directie): Vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER : Aanduiding van een lid van de gemeenteraad afgevaardigd in hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging. DE RAAD, Gelet op de statuten van de Vereniging zonder winstgevend doel genoemd Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER bekendgemaakt onder het nr van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1981 en de wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1981; Overwegende dat krachtens het artikel 6 van de statuten: A) deze vereniging is samengesteld uit effectieve verenigde leden tot het wettelijk minimum van drie en tot maximum van vijftig; B) deze effectieve verenigde leden hetzij lid zijn van rechtswege tot het maximum aantal van dertig, hetzij gecoöpteerd of erkend zijn door de algemene vergadering met absolute meerderheid; C) de van rechtswege verenigde leden zijn: - de zes leden stichters in leven van de vereniging; - de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad van Elsene, waaronder degenen van rechtswege en noodzakelijk de burgemeester, de schepen van Sport, de schepen van Jeugd en de schepen van Financiën wanneer zij niet reeds leden zijn via een andere titel; - de ambtenaar van de gemeente die het beheer van de dienst Sport heeft wanneer hij niet reeds lid is via een andere titel; Dat tussen de tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad, een evenredige vertegenwoordiging zal opgesteld worden in functie van het aantal zetels bekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen door de verschillende lijsten met een minimum van een mandaat van verenigd lid voor elke vertegenwoordigde partij; Overwegende dat het volgens de statuten hoort, de leden van de gemeenteraad aan te duiden die verenigde leden van rechtswege zullen zijn van de vzw Elsens Sportcentrum Albert DEMUYTER ; Overwegende dat de evenredige vertegenwoordiging van tweeëntwintig afgevaardigden van de gemeenteraad als volgt mag opgesteld worden: - MR - 10 vertegenwoordigers - LB - 5 vertegenwoordigers - CDH - 2 vertegenwoordigers - ECOLO - 5 vertegenwoordigers

2 Overwegende dat onder de 15 vertegenwoordigers van de meerderheid, vier mandaten toe te kennen zijn aan: - de H. Willy DECOURTY, Burgemeester; - Mevr. Dominique DUFOURNY, Schepen van Sport; - de H. Béa DIALLO, Schepen van Jeugd; - de H. Olivier de CLIPPELE, Schepen van Financiën; Gelet op zijn beraadslaging van /A/126 die Mevr. Zohra CHBARAL aanduidde in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging; Overwegende het ontslag van Mevr. Zohra CHBARAL, Gemeenteraadslid, en de noodzaak om over te gaan tot haar vervanging; Gelet op het artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST, met 34 ja en 2 onthoudingen: aan te duiden: - in de hoedanigheid van verenigd lid van rechtswege van de vereniging, vertegenwoordigend de politieke groepering ECOLO: - de H Miguel GONZALEZ-GALVEZ, Gemeenteraadslid, gehuisvest Vleurgatsesteenweg, 66 te 1050 Elsene. Deze beraadslaging zal niet aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden conform de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van deze van het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 16 augustus De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. VANWEGE DE RAAD: De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 9 januari De Gemeentesecretaris, Bij opdracht: De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

3 GEMEENTE ELSENE Nr /A/327 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: Algemene zaken (1 ste Directie): Inlichten van de gemeenteraad van de beslissingen genomen door het college van burgemeesters en schepenen in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de keuze en het vastleggen van de voorwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 a van de wet van 24 december 1993 in toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. DE RAAD, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten evenals de besluiten genomen in uitvoering van deze wet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en meer in het bijzonder artikel 234 alinea 3 die bepaalt dat het college de bevoegdheid heeft om de gunningswijze van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten te kiezen en er de voorwaarden van vast te leggen voor opdrachten via onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2, 1 van de wet van 24 december 1993; Gelet dat hetzelfde artikel van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat, in dit geval, de gemeenteraad bij de volgende zitting ingelicht wordt van deze beslissing van het college; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 nr. overheidsopdracht bis; ref. : /B/069 nr. Overheidsopdracht ; ref. : /B/085 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/087 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref. : /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr bis: bevoorrading in werkkledij, veiligheidsschoenen en individuele beschermingsuitrusting voor bepaalde categorieën van gemeentepersoneel gedurende 1 jaar. Perceel nr. 5 getiteld Materiaal en uitrusting voor snoeimes. Onderhandelingsprocedure. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet Wijziging betreffende de aanschaf van 2 kits van draagriem die een harnas, een sluithaak en een oproller omvat voor het departement openbare verlichting. Bijkomende uitgave: 616,66 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging die 616,66 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de schatting van deze opdracht die nu 5.462,96 EUR BTWI bedraagt; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

4 Museum (4 de Directie): Overheidsopdracht voor leveringen nr Verzekering alle risico s kunstwerken gedurende een jaar. Overheidsopdracht met globale prijs. Wijziging van de opdracht. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Bijkomende uitgave: ,12 EUR (niet onderworpen). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de wijziging, bestaande uit de verzekering van het geheel van het depot van kunstwerken door de verzamelaars meneer en mevrouw Pierre GHÊNE-RHAM, gevestigd Chevalley, 723, gebouw Domino B, à CH-1911 Ovronnaz (Zwitserland), in het kader van de uitleen voor lange duur van 250 kunstwerken van Paul Delvaux aan het gemeentelijk museum, bij de overheidsopdracht voor diensten nr : Verzekering alle risico s kunstwerken voor de duur van één jaar; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze wijziging die nu 1.201,12 EUR bedraagt (niet onderworpen); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 3. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fietsen, onderdelen en diverse accessoires voor fietsen voor de scholen en de diensten van de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van artikel 300/ getiteld samenlevingscontract: aanschaf van uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: De goedkeuring van de toevoeging van het artikel 300/ getiteld Samenlevingscontract: aanschaf van divers uitrustingsmateriaal ; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 4. Overheidsopdracht voor leveringen nr (opnieuw uitschrijven van perceel 1 van overheidsopdracht nr Levering en aanleggen van buitenspelen met ludieke thema s voor de gemeente Elsene gedurende één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Bijkomende uitgave in verhouding tot de schatting: 4.319,70 EUR. Totale uitgave: ,90 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave van 4.319,70 EUR om het verschil met het geschatte bedrag van de opdracht bij te passen; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 5. Goedkeuring van de aanschaf van professionele inkjet printers «A2» voor de afdeling zeefdruk van de school Edmond Peeters van de gemeente Elsene gedurende één jaar; Goedkeuring van de inventaris betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Een overheidsopdracht voor leveringen met prijslijst met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; de raadpleging van volgende leveranciers: CIVATEL sprl, CAMI en FOTOGUY sprl; goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op 4.840,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder het volgende budgettaire artikel : 700/ Algemeen onderwijs: informaticamateriaal waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; De financiering van de investeringsuitgaven via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds. Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven op het budget van 2012 te dekken; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 6. Transport (8ste Directie): overheidsopdracht voor leveringen nr autoverzekering voor de wagens van de gemeente Elsene gedurende één jaar Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Overheidsopdracht met globale prijs. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging van de opdracht. Toevoeging van nieuwe wagens en wagens overgeslagen in de inventaris. Bijkomende uitgave: ,68 EUR (vrijgesteld van BTW). Goedkeuring.

5 - 3 - Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijzigingen die ,68. EUR bedraagt (vrijgesteld van BTW); Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 7. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel. Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 8341/ Rusthuis voor de 3de leeftijd: divers uitrustingsmaterieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 8. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 9. filtreerkanthermos + thermosfles. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 2.923,68 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden voor perceel nr. 9 getiteld filtreerkan Thermos + thermosfles van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de Levering van professioneel keukenmateriaal voor gedurende één jaar ; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die nu 2.923,68 EUR BTWI bedraagt; De goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, bedraagt vanaf nu 5.381,78 EUR BTWI voor perceel nr. 9; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 9. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 10: microgolfoven. Onderhandelde oplossing zonder bekendmaking. Opdracht met prijsborderel. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.585,60 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 lot. getiteld microgolf van overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar; Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.585,60 EUR BTWI bedraagt; de goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.774,80 EUR BTWI bedraagt voor het perceel nr. 10; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 10. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar. Perceel nr. 12: pureestamper. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe Gemeentewet. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 1.818,10 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van perceel nr. 10 getiteld microgolfoven van de overheidsopdracht voor leveringen nr betreffende de levering van professioneel keukenmateriaal gedurende één jaar ; De goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 1.818,10 EUR BTWI bedraagt; Goedkeuring, rekening houdend met deze bijkomende uitgave, van de geraamde opdracht die nu 2.727,15 EUR BTWI bedraagt voor perceel nr. 12; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

6 - 4 - Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van de overheidsopdracht ; ref.: /B/055 nr. de overheidsopdracht ) betreffende: 1. Goedkeuring van de overheidsopdracht voor leveringen betreffende een opdracht tot overzicht en modelvorming in 3D voor de sites Sans Soucistraat, en Snoekstraat, en 74 ; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, van de plannen betreffende onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaakt van deze beslissing; Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor diensten met globale prijs via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; Raadpleging van volgende dienstverleners: Julien-Pierre BUSE, LUCIOLES sprl, JAZZ UP sprl; Goedkeuring van de uitgave betreffende deze diensten geschat op ,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze uitgave op het buitengewone budget van 2011 onder budgettair artikel 9304/ Wijkcontract Scepter: inrichtingen in uitvoering aan gebouwen waar een krediet van ,00 EUR staat ingeschreven; Het financieren via het buitengewone reservefonds, via het inkomstenartikel 9304/ wijkcontract Scepter: afhouding van het buitengewone reservefonds en via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling; Het verzoeken om een definitief akkoord van toekenning van subsidies bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van audiovisueel- en geluidsmateriaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet. Wijziging betreffende de aankoop van een televisie op voetkolom voor het rusthuis, niet voorzien in de inventaris. Bijkomende uitgave: 1.984,00 EUR BTWI. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende deze wijziging ten bedrage van 1.984,00 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 nr. van overheidsopdracht ; ref. : /B/007 nr. overheidsopdracht lot 3; ref.: /B/017- nr. overheidsopdracht ) betreffende: 1. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiemateriaal. Goedkeuring. Beslissing betreffende: Goedkeuring van de toevoeging van het budgettaire artikel 9303/744-98: Stedenbouwkundige vernieuwing: aankoop van machines en divers uitrusting- en exploitatiematerieel bij de overheidsopdracht voor leveringen nr. nr betreffende de levering van fotografisch materieel voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; 2. Overheidsopdracht voor leveringen nr Levering van fotografisch materiaal voor de gemeente Elsene voor de duur van één jaar. Perceel nr. 3: digitale fototoestellen en diverse accessoires. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met prijslijst. Verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden. Bijkomende uitgave: 877,71 EUR BTWI (21 %). Goedkeuring. Beslissing betreffende: de goedkeuring van de bijkomende uitgave betreffende de verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden die 877,71 EUR BTWI (21 %) bedraagt; de goedkeuring van deze opdracht, rekening houdende met deze bijkomende uitgave, geschat op 5.877,71 EUR BTWI; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad;

7 Goedkeuring van de aanschaf van kantoorbenodigdheden en machines tot 31 december 2012 en herstellingen en onderhoud gedurende hun gebruiksduur geschat op minstens 5 jaar; Goedkeuring van het bijzonder bestek, van het offerteformulier, de inventaris en de schatting betreffende de onderhavige overheidsopdracht nr die volledig deel uitmaken van deze beslissing; het uitschrijven van een overheidsopdracht voor leveringen met prijsborderel met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig artikel a) van de wet van 24 december 1993; het raadplegen van de volgende leveranciers: Techno-Buro, gelegen Stormstraat 11, 1000 Brussel, Ability Access, gelegen 1, avenue Sabin, 1300 Wavre, Informat, gelegen Tijlozenstraat 10, 1083 Brussel, Belgapost, gelegen Aalststraat 7/11, 1000 Brussel, Moyson Afterprint, gelegen Berthelotstraat 163, 1190 Brussel, Pitney Bowes Belgique sa, gelegen Zandvoortstraat 4, 2800 Mechelen, Best Matic bvba - Antwerpsesteenweg, 279, 2800 Mechelen, GMP-Belgium Bibliofilm sa Twee Huizenstraat 57A, 1140 Brussel, Perfo-Meatec sa - avenue Pascal, 7, 1300 Waver, Frama Belgium gelegen t Hofveld, 6B Groot-Bijgaarden, Lyreco SA gelegen Berchemstadionstraat, Berchem, - Boss services gelegen Bevrijdingslaan Sint-Genesius-Rode, - Fiducial Office gelegen Terhulpsesteenweg Brussel, Albyco Brussels gelegen Noordesvaant Herentals, Business Data Office gelegen Stallestraat Brussel; de goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geschat op ,10 EUR BTWI (21 %) als volgt verdeeld: aanschaf van materieel en bureaumachines: ,10 EUR BTWI en Herstellingen en onderhoud: ,00 EUR BTWI (ofwel 2.831,40 EUR per jaar); inschrijven van de uitgave van ,10 EUR BTWI betreffende de aanschaf van bureau-materiaal en machines op het buitengewone budget van 2011 onder volgende budgettaire artikels: 104/742-51, Algemene administratie: aankoop bureaumateriaal waar een krediet van ,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 700/742-51, Algemeen onderwijs: aankoop van bureaumateriaal waar een krediet van 2.000,00 EUR BTWI staat ingeschreven; 7510/744-98, Speciaal technisch onderwijs: divers uitrustingsmateriaal waar een krediet is ingeschreven van ,00 EUR BTWI; Inschrijven van de uitgave van ,00 EUR BTWI betreffende de herstellingen en het onderhoud op het gewone budget voor de jaren van de betreffende overheidsopdracht op de volgende budgettaire artikels: 104/123-06, Algemene administratie: prestaties door derden waar een krediet staat ingeschreven van ,00 EUR BTWI in 2011; 700/124-06, Algemeen onderwijs: technische prestaties door derden waar een krediet is ingeschreven in 2011 van 4.301,00 EUR BTWI; Het verzoeken van de nodige kredieten op het buitengewone budget van 2012 om de investeringsuitgaven te dekken onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2012 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid; Het financieren van de investeringsuitgaven door het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door gebruik te maken van het buitengewone reservefonds; Het verzoeken van de nodige kredieten om de uitgaven betreffende de herstellingen en onderhoudscontracten te dekken op het gewone budget voor de jaren gedekt door deze overheidsopdracht; Inschrijving van deze beslissing ter inlichting op de dagorde van de volgende zitting van de gemeenteraad; Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, NEEMT TER INFORMATIE: Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 7 november 2011 (ref.: /B/013 - nr. overheidsopdracht bis; ref.: /B/069 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/085 - nr. overheidsopdracht ; ref. : /B/086 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/087 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/103 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/113 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/118 - nr. overheidsopdracht lot 9; ref.: /B/119 - nr. overheidsopdracht lot 10; ref.: /B/120 - nr. overheidsopdracht lot 12); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 14 november 2011 (ref.: /B/006 nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/055 - nr. overheidsopdracht ); Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in haar zitting van 21 november 2011 (ref.: /B/006 - nr. overheidsopdracht ; ref.: /B/007 - nr. overheidsopdracht lot 3; ref. : /B/017- nr. overheidsopdracht ).

8 - 6 - De huidige beraadslaging zal niet worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid overeenkomstig de bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van 16 juli De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

9 GEMEENTE ELSENE Nr /A/346 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt bis - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1e Directie): Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring. DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende dat er op 5 december 2011 een demonstratie ter ondersteuning van dhr. Etienne TSHISEKEDI, kandidaat voor de Congolese presidentsverkiezingen, in heftige confrontatie tussen demonstranten en de politiediensten ontaarde (oproer en daden van vandalisme); Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende de gespannen atmosfeer die het wachten op de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo teweeg brengen; Overwegende dat er bijgevolg nieuwe incidenten gevreesd konden worden rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 6 december 2011 Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een zone rondom de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

10 BESLIST, met 25 ja en 13 onthoudingen, om de politieverordening uitgevaardigd op 6 december 2011 door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, om samenscholingen van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden te bekrachtigen. Overeenkomstig de ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten wordt deze beraadslaging niet ter goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 19 januari De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

11 GEMEENTE ELSENE Nr /A/347 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, CUEVAS, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt ter - Urgentie: Kabinet van de Burgemeester (1ste Directie): Bekrachtiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden. Goedkeuring DE RAAD, Gelet op artikel 97 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat eensgezind aangenomen is dat hoogdringendheid kan worden ingeroepen; Overwegende het feit dat in de week van 6 december 2011 de Matonge-wijk meermaals het toneel van oproer en vandalisme was; Overwegende het verslag van de politie van 6 december 2011 met referte DGO/CE /jd; Overwegende het verslag van de politie van 9 december 2011 gericht aan de burgemeester; Overwegende de politieverordening uitgevaardigd door Bea DIALLO, waarnemende burgemeester, op 6 december 2011; Overwegende het feit dat de spanningen in de Matonge-wijk voortduren wegens de huidige politieke context in de Democratische Republiek Congo; Overwegende dat er zich bijgevolg nieuwe incidenten kunnen voordoen rondom de Naamse Poort; Overwegende dat op 12 december 2011 Willy DECOURTY, burgemeester, een politieverordening heeft uitgevaardigd om samenscholingen van meer dan 10 personen in een omtrek rond de Matonge-wijk te verbieden; Overwegende de aan de orde gestelde verordening, als bijlage bij deze beraadslaging toegevoegd; Overwegende dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.»; Gelet op de nieuwe gemeentewet; Op voorstel gedaan, namens het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 17.12.2009/A/243 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 25.02.2010/A/074 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester,

-------------------- Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, GEMEENTE ELSENE Nr 22.09.2011/A/049 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 september 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt:

OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: GEMEENTE ELSENE Nr 27.01.2011/A/120 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 27 januari 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE #009/15.03.2012/A/0038# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 16.12.2010/A/267 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 16 december 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ELSENE Nr 26.11.2009/A/218 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 november 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 29.04.2010/A/076 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 april 2010 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

-------------------------------------

------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 13.05.2009/A/035 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 13 mei 2009 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

--------------------------------------

-------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 28.04.2011/A/018 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 april 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GOOD FOOD Project:.. (de naam of het letterwoord van het project)

PROJECTOPROEP GOOD FOOD Project:.. (de naam of het letterwoord van het project) PROJECTOPROEP GOOD FOOD 2017 «Naar een duurzame stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» Project:.. (de naam of het letterwoord van het project) Duid aan in welke van onderstaande thematische

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad ctj Ixelles Elsene Aanwezig JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad #009/ 18.12.20 / 4/A/0029# BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ELSENE Willy Decourty. Burgemeester-Voorzitter;

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I GEVELREINIGING Artikel 1 Een gemeentelijke premie kan toegekend worden aan ieder natuurlijk persoon

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 april 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00281 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de aanpassing van het Centraal Aanmeldingsregister voor inschrijvingen

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie