UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 GEMEENTE ELSENE #009/ /A/0038# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, de H. QISSI, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 1ste punt: #Punt: Algemene zaken (1 ste Directie): Informatie aan de gemeenteraad van de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de Nieuwe gemeentewet in het kader van de keuze en de vaststelling van de voorwaarden voor opdrachten van werken, leveringen en diensten door een onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17 paragraaf 2, 1, a van de wet van 24 december 1993 en in toepassing van artikel 236 van de Nieuwe gemeentewet.# DE RAAD, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de opdrachten van werken, leveringen en diensten evenals de besluiten genomen in uitvoering van deze wet ; Gelet op de Nieuwe gemeentewet, en meer bepaald haar artikel 234 alinea 3 door dewelke wordt bepaald dat het college bevoegd wordt verklaard voor het opstarten van opdrachten van werken, leveringen en diensten en om er de voorwaarden van vast te stellen voor de opdrachten behandeld via een onderhandelingsprocedure in toepassing van artikel 17, paragraaf 2,1, a van de wet van 24 december 1993 ; Gelet dat hetzelfde artikel van de Nieuwe gemeentewet bepaalt dat, in dat geval, de gemeenteraad van de beslissing van het college op de hoogte wordt gebracht tijdens zijn eerstvolgende zitting ; Gelet op de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 9 januari 2012 (ref. : /B/064 nr overheidsopdracht ) betreffende : 1. De goedkeuring van de restauratie van de grafmonumenten van het kerkhof van de gemeente Elsene voor de duur van één jaar ; De goedkeuring van het bijzonder bestek en van de offerteformulier betreffende deze overheidsopdracht nr dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing ; Het opstarten van een overheidsopdracht van werken via een onderhandelingsprocedure met prijslijst zonder bekendmaking overeenkomstig met het artikel 17, 2, 1 a) van de wet van 24 december 1993; De raadpleging van de volgende ondernemers : marmerslijperij Buelens, Boondaelse steenweg, 449, 1050 Brussel, marmerslijperij Pétré, Gentse steenweg, 620, 1080 Brussel, de firma Glineur Gemeenteplaats, 33, 1630 Linkebeek, Granits Michel Lucas, Chemin Brûlé, 2, 7090 Nraine-Le- Comte; De goedkeuring van de uitgave betreffende deze opdracht van werken geraamd op ,00 EUR BTWI (21%) ; De inschrijving van deze uitgave op de buitengewone begroting van het jaar 2012 op het begrotingsartikel 878/749-51, «Kerkhof aankoop en restauratie van kunstwerken» waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven onder voorbehoud van de goedkeuring door de Toezichthoudende overheid ; De financiering van de investeringsuitgave, via de ontvangst op de buitengewone begroting op het artikel 878/ «Begraafplaats : kapitalen van gezinnen voor bijdrage in investeringen»

2 - 2 - De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting. Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen, in zijn zitting van 23 januari 2012 (ref.: /b/039 nr overheidsopdracht ; ref.: /B/001 overheidsopdracht nr ) betreffende : 1. Openbare werken (3 de Directie) Techniek der gebouwen en straatmeubilair : Overheidsopdracht van leveringen nr Levering van steigers. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Opdracht met globale prijs. Handhaving van de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen ter vaststelling van de voorwaarden van de opdracht met wijziging van het jaar van de begrotingsinschrijving. Uitgave in te schrijven op de buitengewone begroting van 2012 : 6.050,00 EUR BTWI (21%). Goedkeuring. Beslissing betreffende : De handhaving van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2011 (ref. : /B/036) betreffende de vaststellingen van de voorwaarden van de overheidsopdracht van leveringen nr betreffende de levering van steigers door de begrotingsinschrijving van de geraamde uitgave van de opdracht te wijzigen ; De goedkeuring en de inschrijving van de geraamde uitgave van de opdracht dat 6.050,00 EUR BTWI (21%), op de buitengewone begroting van 2012 op het begrotngsartikel 7510/ «Bijzonder lager onderwijs : divers uitrustingsmaterieel», waar een krediet van EUR is ingeschreven en op begrotingsartikel 104/ «Algemeen bestuur : divers uitrustingsmaterieel» waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven, op voorbehoud van de goedkeuring van deze door de Toezichtoudende overheid ; De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting 2. De goedkeuring van de levering van wisselstukken voor auto s en van benodigdheden voor de mechansiche automobiele werkplaats voor de duur van één jaar ; De goedkeuring van het bijzonder bestek en van het offerteformulier betreffende de overheidsopdracht nr dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing ; Het opstarten van een overheidsopdracht van leveringen met prijslijst per onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig met het artikel a) van de wet van 24 december 1993 ; De raadpleging van de volgende leveranciers : Cockaerts and co, Collignon Auto Parts, DMD Parts en Api Auderghem sprl ; De goedkeuring van de uitgave betreffende deze opdracht van leveringen geraamd op ,00 EUR BTWI (21%); De inschrijving van de uitgave betreffende deze opdracht van leveringen geraamd op ,00 EUR BTWI op de artikels van de gewone begroting van 2012 met de volgende ecnomische codes : genoemd «technische leveringen» en genoemd «uitbatingskosten» voor de jaren gedekt door deze opdracht en onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2012 door de Toezichthoudende overheid en van de begroting 2013 door de gemeenteraad en de Toezichthoudende overheid ; De inschrijving van de uitgave betreffende deze opdracht van leveringen geraamd op 5.000,00 EUR BTWI op de buitengewone begroting op de volgende artikels : 136/ genoemd Automobielpark : buitengewoon onderhoud van vrachtwagens en speciale voertuigen waar een krediet van EUR is ingeschreven ; 136/ : genoemd Automobielpark : divers uitrustingsmaterieel waar een krediet van EUR is ingeschreven ; 766/ Parken en beplantingen : uitrusting, onderhoud in uitvoering op de terreinen waar een krediet van EUR is ingeschreven; 875/ Reiniging : divers uitrustingsmaterieel waar een krediet van EUR is ingeschreven ; 735/ Beroeps en technisch onderwijs : divers uitrustingsmaterieel waar een krediet van EUR is ingeschreven voor de jaren gedekt door deze opdracht en onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2012 door de Toezichthoudende overheid en van de begroting 2013 door de gemeenteraad en de Toezichthoudende overheid; De financiering van de investeringsuitgaven via het afsluiten van een lening bij een financiële instelling of door het buitengewone fonds te gebruiken ; De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting

3 - 3 - Gelet op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 30 januari 2012 (ref. : /B/003 overheidsopdracht nr ; ref. : /B/019 overheidsopdracht nr ; ref. : /B/020 overheidsopdracht nr ) betreffende : 1. De goedkeuring van de overheidsopdracht van werken nr voor de levering en het leggen van een waterontharder in vervanging van het systeem «D-calc» ; Het opstarten van een overheidsopdracht van werken via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig met het artikel a) van de wet van 24 december 1993 ; De toepassing van het artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken, bijlage van het Koninklijk besluit van 6 september 1996, dat zal vermeld worden in de brief van de offerteaanvraag ; De raadpleging van de enige volgende ondernemer : In Advance sa, rue de la Grenouillette, 2 E te 1130 Haren TVA BE ; De goedkeuring van de uitgave betreffende deze opdracht van werken geraamd op 1.922,60 EUR BTWI (12%) ; De inschrijving van deze uitgave op de buitengewone begroting van 2012 op het begrotingsartikel 922/ «Uitrusting en onderhoud in uitvoering aan de gebouwen» waar een krediet van EUR is ingeschreven, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de Toezichthoudende overheid ; De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting. 2. De goedkeuring van de opdracht van leveringen nr betreffende de levering van een compressor voor school 1 Edmond Peters ; Het opstarten van een overheidsopdracht van leveringen met globale prijs per onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op artikel a) van de wet van 24 december 1993 ; De toepassing van het artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en van concessies van openbare werken, bijlage van het Koninklijk besluit van 26 september 1996, wat zal worden vermeld in de brief van de offerteaanvraag ; De raadpleging van de volgende leveranciers : Compair Geveke nv gelegen Leuvensesteenweg, nr 248 A te 1800 Vilvoorde ; Certis Benelux nv gelegen Antwerpsesteenweg, nr 859 te 9041 Gent-Oostakker ; Clabots Tools gelegen Werkhuizenkaai, nr 5-9 te 1000 Brussel ; De goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geraamd op 6.050,00 EUR BTWI (21%) ; De inschrijving van deze uitgave op de buitengewone begroting van 2012 op het begrotingsartikel 7510/ «Bijz Technisch onderwijsschool ed. Peeters : divers uitrustingsmaterieel» waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven onder voorbehoud van de goedkeuring van de Toezichthoudende overheid, De investeringsuitgaven te financieren via de conclusie van een lening bij een financiële instelling of door het buitengewone reservefonds te gebruiken ; De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting. 3. De goedkeuring van de levering en het plaatsen van afdelingsdeuren voor de gebouwen van de gemeente Elsene en hun onderhoud gedurende twee jaar ; De goedkeuring van de algemene aannemingsvoorwaarden, de meterstand en het offerteformulier betreffende deze overheidsodracht nr dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing ; Het opstarten van een gemengde overheidsopdracht per onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform het artikel a) van de wet van 24 december 1993 ; De raadpleging van de volgende ondernemers : nv KONE Belgium, Ets LANTINNE, HÖRMANN Belgium nv / sa, M. VELGHE sa, NASSAU DOOR nv ; De goedkeuring van de uitgave betreffende deze werken geraamd op ,00 EUR BTWI ; De inschrijving van deze uitgave op de buitengewone begroting van 2012 op het begrotingsartikel 100/ Algemeen bestuur : herstelwerkzaamheden aan gebouwen van het openbaar domein waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de Toezichthoudende overheid

4 - 4 - De investeringsuitgaven te financieren via de conclusie van een lening bij een financiële instelling of door het buitengewone reservefonds te gebruiken ; De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting. Gelet op de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 13 februari 2012 (ref. : /B/006 overheidsopdracht nr ) betreffende 1. De goedkeuring van de levering van informatica-,electronisch, en projectiematerieel in twee percelen bestemd voor de gemeente en voor de scholen van Elsene voor de duur van één jaar ; De goedkeuring van het bijzonder bestek en van het offerteformulier betreffende deze overheidsopdracht nr dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing ; Het opstarten van een overheidsopdracht van leveringen met prijslijst per onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform het artikel a) van de wet van 24 december 1993 ; De raadpleging van de volgende leveranciers: ELAK, COTUBEX, AVR SYSTEMS; De goedkeuring van de uitgave betreffende deze leveringen geraamd op ,00 EUR BTWI (BTW 21%) De inschrijving van de uitgave van ,00 EUR BTWI op de artikelen van de gewone begroting van 2012 die de volgende economische codes dragen, onder voorbnehoud van de goedkeuring van de vermelde begroting door de Toezichthoudende overheid : genoemd technische leveringen voor onmiddellijk verbruik ; genoemd benodigdheden voor de gebouwen voor onmiddellijk verbruik en genoemd administratieve leveringen voor onmiddellijk verbruik en genoemd Beheerskosten en van werking van het informatica De inschrijving van de uitgave van ,00 EUR BTWI op de buitengewone begroting van 2012 op de volgende begrotingsartikelen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vermelde begroting door de Toezichthoudende overheid : 104/ genoemd «ALGEMEEN BESTUUR : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven, 124/ genoemd : PRIVE PATRIMONIUM : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 132/ genoemd TELEFONIE : AANKOOP VAN MATERIEEL VOOR TELEFONIE waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven ; 421/ genoemd INFRASTRUCTUUR : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven ; 423/ genoemd : VERKEERSSIGNALISATIE : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven ; 139/ INFORMATICA DIENST: INFORMATICAMATERIEEL waar een kediet van ,00 EUR is ingeschreven; 700/ genoemd ALGEMEEN ONDERWIJS : INFORMATICA MATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven ; 700/ genoemd ALGEMEEN ONDERWIJS : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 7641/74-98 genoemd SPORT : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven ; 7672/ genoemd NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven, 7672/ genoemd NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK: INFORMATICAMATERIEEL waar een krediet van 6.000,00 EUR is ingeschreven; 766/ genoemd PARKEN EN BEPLANTINGEN : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven ; 771/ genoemd MUSEUM : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 8492/ genoemd GEMEENSCHAPPELIJKE RESTAURANTS : DIVERS UITRUSTINGSMATERIEEL waar een krediet van ,00 EUR is ingeschreven; 300/ genoemd SAMENLEVINGSCONTRACT : DIVERS UITRUSTINGS MATERIEEL waar een krediet van 5.000,00 EUR is ingeschreven; De investeringsuitgaven te financieren via de conclusie van een lening bij een financiële instelling of door het buitengewone reservefonds te gebruiken ; De aanvraag van het vaste akkoord van toekenning van subsidies aan de Federale Overheidsdienst voor de volgende begrotingsartikelen 300/ genoemd «SAMENLEVINGSCONTRACT: BIJDRAGEN VAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR DE VEILIGHEIDS EN PREVENTIECONTRACTEN» ; 300/ «SAMENLEVINGSCONTRACT- TOELAGEN IN KAPTAAL MINISTERIES BINNENLANDSE ZAKEN EN GEWEST» ; De inschrijving van deze beslissing ter informatie op de dagorder van de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende zitting.

5 - 5 - Op voorstel gedaan, in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, NEEMT TER INFORMATIE : De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen, in zijn zitting van 9 januari 2012 (ref. : 09/ /B/064 overheidsopdracht nr ) ; De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen, in zijn zitting van 23 januari 2012 (ref. : /B/039 overheidsopdracht nr ; ref. : /B/001 overheidsopdracht ) ; De beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen, in zijn zitting van 30 januari 2012 (ref.: /B/003 overheidsopdracht nr ; ref. : /B/019 overheidsopdrachht nr ; ref. : /B/020 overheidsopdracht nr ) ; De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen in zijn zitting van 13 februari 2012 (ref. : /B/006 overheidsopdracht nr ). Deze beraadslaging zal niet worden overgegracht aan de Toezichthoudende overheid overeenkomstig met de bepalingen van de brusselse ordonnantie van 14 mei 1998 evenals die van het besluit van de Regering van Brussel Hoofdstad van 16 juli De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 21 maart De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

6 GEMEENTE ELSENE #009/ /A/0034# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 maart 2012 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf de JONGHE d ARDOYE, Mevr. GILSON, de HH. DIALLO, de CLIPPELE, Mevr. BOURGEOIS, Mej. DE CLOEDT, de H. DUFOUR, Schepenen, Mevr. FOUCART, de HH. DEGRYSE, VAN GOSSUM, Mevr. de GROOTE, de H. BUCELLA, Mevr. PICQUÉ, de HH. BREYDEL de GROENINGHE, MARCQ, ROUYET, ADRIAENS, Mevrn DEREGNONCOURT, TEITELBAUM, de HH. CALOMNE, BACK, Mevrn DELVAUX, DESIR, de H. CHEGDANI, Mevrn DEBAETS, RODRIGUEZ MARIN, KAATEE, LAPORTE, LHOEST, PITROIPA, de HH. FAUCON, MOCCIA, VANDERSTRAETEN, GUEBEL, Mevr. KEMPENEERS, de H. GONZALEZ- GALVEZ, Mevr. BEX, de H. QISSI, Gemeenteraadsleden. Mevr. van der LIJN, Gemeentesecretaris. De H. BRUNELLI, Voorzitter van het OCMW, zetelend met adviserende stem in toepassing van het artikel 87ter van de Nieuwe Gemeentewet OPENBARE ZITTING.- Over het 2de punt: #Punt: Aankoopcentrale (1 ste Directie) : Gedeeltelijke overdracht van een bedrag van 5.000,00 EUR van een projectsubsidie van ,00 EUR ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Gemeente Elsene, in haar hoedanigheid van coördinerende gemeente voor de WIG OO Brussel (Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), aan de v.z.w Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), in het kader van de projectoproep van 8 september 2011 tot steun bij de totstandkoming van de samenwerking tussen de gemeenten. Ondertekenen van de overeenkomst tussen de Gemeente Elsene en de v.z.w. VSGB. Goedkeuring.# DE RAAD, Gelet op de Nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van bepaalde subsidies ; Gelet op het Koninklijk Besluit van 31 mei 1993 betreffende de te verstrekken verklaringen inzake de subsidies en toelagen ; Gelet op het Gemeentelijk reglement van 20 december 2001 betreffende de subsidies ; Gelet op de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 november 2006 betreffende de wet van 14 november 1983 inzake de controle en het gebruik van bepaalde subsidies. Gelet op de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 juli 2011 betreffende het opstellen van gemeentelijke budgetten voor het werkingsjaar 2012 ; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedekijke Regering van 8 december 2011 dat erop gericht is de uitvoering van de samenwerking tussen de gemeenten te steunen ; Gelet op wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen ; Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen, in zijn zitting van 17 oktober 2011 ref.: /B/001, waar werd beslist : 1. de rol op zich te nemen van coördinerende gemeente voor het indienen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een dossier voor een subsidieaanvraag door de Gemeente Elsene als coördinerende gemeente in naam van de WIG OO Brussel (Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), in het kader van een oproep tot projecten teneinde de gemeenten te subsidiëren binnen het kader van een intercommunale samenwerking ;

7 het dossier van de aanvraag tot subsidies, die integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging en die de twee volgende projecten uitvoerig beschrijft goed te keuren : Project 1 «ontwikkeling van de activiteiten van het WIG OO BXL» voor een bedrag van ,00 EUR en Project 2 «uitwerken van een strategisch aankoop-hulpmiddel voor de gemeenten : ROSA» voor een bedrag van EUR en dat de raming van de verdeling van de lasten herneemt betreffende de opstelling van de projecten en de werking van de samenwerking ; 3. het voorleggen van het dossier en van deze beraadslaging aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de 28 oktober 2011 goed te keuren ; 4. het principe goed te keuren dat de subsidies die aangevraagd werden in het kader van deze projecten, bedoeld zullen zijn voor het dekken van de kosten van de gemeente Elsene als coördinerende gemeente en dat wanneer niet alles of sommige projecten niet aanvaard zijn, de activiteiten en initiatieven niet zullen worden georganiseerd en de hiervoor voorziene uitgaven niet zullen worden gedaan ; 5. de huidige beraadslaging ter ratificatie in te schrijven op volgende zitting van de gemeenteraad op 17 november 2011 ; 6. de subsidie in te schrijven onder de ontvangsten, indien hij wordt toegekend, op de gewone begroting 2012 op het begrotingsartikel 1043/ genoemd «WIG Overheidsopdrachten : andere specigfieke subsidies van de hogere overheden» onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2012 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad, in zijn zitting van 17 november 2011, ref /A/045, waar werd beslist tot het ondertekenen van de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen, in zijn zitting van 17 oktober 2011 ; Gelet op het schrijven van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 december 2011, die de gemeente op de hoogte stelt van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van 8 december 2011, waarbij een bedrag van ,00 EUR wordt toegekend aan de Gemeente Elsene om het geheel van het volgende project te dekken: «ontwikkeling van de activiteiten van het WIG OO BXL» ; Gelet op de deliberatie van de Gemeenteraad, in zijn zitting van 16 februari 2012, ref. #009/ /A/0019#, waar werd beslist tot het ondertekenen van de overeenkomst tussen de Gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de modaliteiten regelt voor het ter beschikking stellen van de subsidie van ,00 EUR, en die integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging ; Gelet op de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Elsene (bijlage van de brief van 20 december 2011, dat de toekenning van de subsidie vermeldde) tot regeling van de terbeschikkingstelling van een subsidie voor een bedrag van ,00 EUR conform de Besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; Overwegende dat in uitvoering van deze overeenkomst, het wenselijk is om een deel van de globale subsidie-enveloppe te herverdelen ten belope van een bedrag van 5.000,00 EUR ten voordele van de v.z.w. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), belast met het beheer van het tabblad WIG OO Brussel op haar website, met het oog op het dekken van de aan dit beheer verbonden kosten ; Overwegende dat deze overdracht op zichzelf een subsidie is ; Overwegende dat deze uitgave dient ingeschreven te worden onder artikel 1043/ WIG OO : subsidies aan organismen ten dienste van de huishoudens ; Overwegende dat het onder dit artikel ingeschreven krediet momenteel 0 EUR bedraagt, zal deze laatste het voorwerp zijn van een wijziging tijdens de eerste begrotingswijziging onder voorbehoud van goedkeuring door de raad en de toezichthoudende overheid ; Overwegende dat ingevolge de overeenkomst (bijlage van de brief van 20 december 2011, dat de toekenning van de subsidie vermeldde), de stavingstukken met betrekking tot de in het kader van het project verrichte uitgaven, die toelaten om het saldo van de subsidie in de loop van 2013 te storten, verplicht moeten gedateerd worden in 2012 ; Overwegende dat de overeenkomst, die het voorwerp uitmaakt van de huidige beraadslaging, integraal deel uitmaakt van deze stavingstukken en volgens de geplogenheden moet worden goedgekeurd in 2012 op straffe dat de Gemeente geheel of gedeeltelijk het saldo van de subsidie verliest, te weten een bedrag van , 00 EUR ;

8 - 3 - Overwegende dat het wenselijk is dat de Gemeenteraad dit project goedkeurt ; Op voorstel, gedaan in naam van het College, door de H. Willy DECOURTY, Burgemeester, BESLIST, met eenparigheid van stemmen: 1. Gedeeltelijke overdracht ten bedrage van 5.000,00 EUR van de projectsubsidie van EUR, ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de Gemeente Elsene in haar hoedanigheid van coördinerende gemeente voor de WIG OO Brussel (Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), aan de vzw Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), in het kader van de projectoproep van 8 december 2011 tot steun bij de totstandkoming van de samenwerking tussen de gemeenten ; 2. de subsidieovereenkomst tussen de Gemeente Elsene en de v.z.w. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), zoals aangehecht aan de huidige beraadslaging en er integraal deel van uitmakend, goed te keuren ; 3. het bedrag van 5.000,00 EUR in te schrijven op het begrotingsartikel 1043/ WIG OO : Subsidies aan organismen ten dienste van de huishoudens waar het ingeschreven bedrag 0 EUR bedraagt, deze laatste zal het voorwerp zijn van een wijziging tijdens de eerste begrotingswijziging onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad en de toezichthoudende overheid. Deze beraadslaging zal niet worden voorgelegd aan de Toezichthoudende Overheid in overeenstemming met de bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 1998 alsook met deze van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van 16 juli De Secretaris, (get.) Patricia van der LIJN. De Gemeentesecretaris, Bij opdracht : VANWEGE DE RAAD: VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT: Elsene, 21 maart De Voorzitter, (get.) Willy DECOURTY. De Burgemeester, André SAPART, Adjunct Gemeentesecretaris. Willy DECOURTY.

9 OVEREENKOMST INZAKE TOEKENNING VAN SUBSIDIE #009/ /A/0034# Tussen de ondergetekenden, enerzijds de Gemeente Elsene, vertegenwoordigd door zijn college van Brugemeester en schepenen in de personen van dhr. Willy DECOURTY, Burgemeester, en Mevr. Patricia van de LIJN, Gemeentesecretaris, waarvan de kantoren gevestigd zijn Elsense steenweg, 168 te 1050 Brussel, hierna «de gemeente» genoemd, EN anderzijds de vzw Vereniging van de Stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) geregistreerd onder nummer , vertegenwoordigd door haar bestuurder dhr. Marc THOULEN, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Aarlenstraat 53 bus 4 te 1040 Brussel, hierna «de begunstigde» genoemd. Nadat uiteenzetting van het volgende: Naar aanleiding van de oproep tot indiening van projecten zoals opgenomen in het besluit van 8 september 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering met als doel de samenwerking tussen gemeenten een nieuwe impuls te geven heeft de gemeente Elsene een dossier ingediend met het oog op het waarnemen van een coördinerende rol van de WIG OO Brussel (werk- en informatiegroep overheidsopdrachten voor de 19 Brusselse gemeenten). Sinds de oprichting van de de WIG OO Brussel in 2010 heeft de begunstigde een aparte tab WIG OO Brussel op zijn website geplaatst die hij zelf beheert en regelmatig update. Ter gelegenheid van de oproep tot indiening van projecten uitgeschreven door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bedoeld om de samenwerking tussen gemeenten onderling te stimuleren heeft de VSGB voor het opmaken en updaten van nieuwe rubrieken en voor het bijwerken van bestaande rubrieken op het internet een kostenraming t.b.v ,00 EUR voorgesteld die bij de aanvraag om subsidie is gevoegd om er samen één geheel mee te vormen. Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de kandidatuur van de gemeente Elsene geselecteerd en heeft de gemeente via brief dd. 20 december 2011 op de hoogte gebracht van het uitvoeringsbesluit, op 8 december 2011door de regering genomen, dat een subsidie t.b.v ,00 EUR aan de gemeente toekent om de kosten voor uitvoering van onderstaand project te dekken: uitbreiding van de activiteiten van de WIG OO Brussel overheidsopdrachten De gemeenteraad heeft in zijn zitting van 16 februari 2012 beslist om de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van genoemde subsidie regelt, goed te keuren. Deze overeenkomst is erop gericht de praktische voorwaarden vast te stellen m.b.t. de afstand van een deel van de subsidie afkomstig van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten voordele van de begunstigde.

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2012 791 [C 2012/03069] 16 FEBRUARI 2012. Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (1) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie