Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013"

Transcriptie

1 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten 1 t/m 6), Hugo Biets (voorzitter vanaf punt 7), Gerard Stassen, An Christiaens, Eddy Manet, Guy Schiepers, Jos Schouterden, Patrick Jans, Marc Hoogmartens, Victor Cluckers, Christiane Thys, Carmen Willems, Francis Bellefontaine, Julien Boulet, Guido Roosen, Geert Landmeters, Bart Princen, Greetje Adams, Bram Bamps, Mark Vanherf, Jeannine Vanvinckenroye, Krijn Henrotte, Chris Pietermans, Greta Vermeulen, Toon Caubergh, Houwaer-Reweghs Kathleen, Fons Dewelf, Kathleen Nelissen, Patrick Leenders, Fabienne Poncelet, Ruben Stassen, raadsleden en L. Houbrechts, secretaris. INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD PROCES-VERBAAL van de - kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen - mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester - onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden - eedaflegging van de gemeenteraadsleden - vaststelling van de rangorde van de raadsleden - fractievorming in de gemeenteraad - verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad - verkiezing van de schepenen, eedaflegging en vaststelling rangorde De heer Patrick Dewael, burgemeester, opent de vergadering en zit de vergadering voor. 1. Mededeling betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing De secretaris geeft lezing van het schrijven van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg die op 29 november 2012 de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 in Tongeren heeft goedgekeurd, luidend als volgt: De gemeenteraads- verkiezing te Tongeren, zoals omschreven in het bovenvermeld proces-verbaal, wordt geldig verklaard.

2 2. Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester De secretaris geeft lezing van het Ministerieel Besluit van 13 december 2012 waarbij de heer Patrick Dewael met ingang van 1 januari 2013 benoemd wordt tot burgemeester van de stad Tongeren. 3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden De voorzitter geeft lezing van de lijst van de rechtstreeks verkozenen als gemeenteraadslid-titularis, overeenkomstig het proces-verbaal van het hoofdstembureau: Tongeren.nu Patrick Dewael, An Christiaens, Jos Schouterden, Guy Schiepers, Patrick Jans, Marc Hoogmartens, Hugo Biets, Greetje Adams, Christiane Thys, Guido Roosen, Jeannine Vanvinckenroye, Carmen Willems, Geert Landmeters, Krijn Henrotte. Sp.a Johnny Vrancken, Gerard Stassen, Eddy Manet, Bart Princen, Julien Boulet, Bram Bamps, Victor Cluckers, Francis Bellefontaine, Chris Pietermans N-VA Mark Vanherf, Greta Vermeulen, Toon Caubergh, Fons Dewelf, Kathleen Nelissen, Patrick Leenders Vlaams Belang Fabienne Poncelet Groen Ruben Stassen 1 verkozene heeft schriftelijk meegedeeld dat hij afstand wenst te doen van zijn mandaat, nl. de heer Johnny Vrancken. De gemeenteraad neemt akte. Als eerste opvolger van de sp.a-lijst werd mevrouw Kathleen Houwaer-Reweghs opgeroepen. Conform artikel 7 3 van het Gemeentedecreet onderzoekt de gemeenteraad de geloofsbrieven van alle verkozenen en de opvolger. De geloofsbrieven, zijnde een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer inzake de onverenigbaarheden, tonen aan dat betrokkenen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden (art.

3 65 Gemeentekieswet) en zich niet bevinden in één van de gevallen van onverenigbaarheid cfr. artikel 11 van het Gemeentedecreet. Bijgevolg keurt de gemeenteraad de geloofsbrieven goed van alle verkozenen (An Christiaens, Jos Schouterden, Guy Schiepers, Patrick Jans, Marc Hoogmartens, Hugo Biets, Greetje Adams, Christiane Thys, Guido Roosen, Jeannine Vanvinckenroye, Carmen Willems, Geert Landmeters, Krijn Henrotte, Gerard Stassen, Eddy Manet, Bart Princen, Julien Boulet, Bram Bamps, Victor Cluckers, Francis Bellefontaine, Chris Pietermans, Kathleen Houwaer-Reweghs, Mark Vanherf, Greta Vermeulen, Toon Caubergh, Fons Dewelf, Kathleen Nelissen, Patrick Leenders, Fabienne Poncelet en Ruben Stassen). Zij leggen beurtelings in de handen van de burgemeester-voorzitter de eed af welke bepaald is bij artikel 7 3 van het Gemeentedecreet en die luidt als volgt : Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. (ter info : de burgemeester die al de eed heeft afgelegd bij de gouverneur dient niet nogmaals de eed af te leggen als gemeenteraadslid zijn geloofsbrieven zijn ook al onderzocht door de gouverneur). Er wordt akte genomen van deze eedafleggingen en vervolgens worden An Christiaens, Jos Schouterden, Guy Schiepers, Patrick Jans, Marc Hoogmartens, Hugo Biets, Greetje Adams, Christiane Thys, Guido Roosen, Jeannine Vanvinckenroye, Carmen Willems, Geert Landmeters, Krijn Henrotte, Gerard Stassen, Eddy Manet, Bart Princen, Julien Boulet, Bram Bamps, Victor Cluckers, Francis Bellefontaine, Chris Pietermans, Kathleen Houwaer-Reweghs, Mark Vanherf, Greta Vermeulen, Toon Caubergh, Fons Dewelf, Kathleen Nelissen, Patrick Leenders, Fabienne Poncelet en Ruben Stassen als gemeenteraadslid geïnstalleerd. 4. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden De rangorde van de raadsleden wordt overeenkomstig artikel 50 2 van het Gemeentedecreet opgesteld als volgt:

4 naam en voornaam 1 ste ambts- anciënniteit aantal aanvaarding stemmen DEWAEL Patrick 03/01/ j HOOGMARTENS Marc 02/01/ j CLUCKERS Victor 23/01/ j. 952 BIETS Hugo 2/1/89-23/1/92 21 j /01/95 SCHOUTERDEN Jos 08/01/ j THYS Christiane 08/01/ j. 999 STASSEN Gerard 08/01/ j WILLEMS Carmen 08/01/ j. 941 BELLEFONTAINE Francis 08/01/ j. 924 SCHIEPERS Guy 8/1/95-27/6/95 02/01/ j. 6m CHRISTIAENS An 02/01/ j MANET Eddy 8/1/01-2/1/07 6 j /01/2013 JANS Patrick 02/01/ j BOULET Julien 02/01/ j ROOSEN Guido 02/01/ j. 980 LANDMETERS Geert 29/04/ j. 8 m. 930 PRINCEN Bart 02/01/ ADAMS Greetje 02/01/ BAMPS Bram 02/01/ VANHERF Mark 02/01/ VANVINCKENROYE Jeannine 02/01/ HENROTTE Krijn 02/01/ PIETERMANS Chris 02/01/ VERMEULEN Greta 02/01/ CAUBERGH Toon 02/01/ HOUWAER-REWEGHS Kathleen 02/01/ DEWELF Fons 02/01/ NELISSEN Kathleen 02/01/ LEENDERS Patrick 02/01/ PONCELET Fabienne 02/01/ STASSEN Ruben 02/01/ Fractievorming in de gemeenteraad Artikel 38 van het gemeentedecreet bevat het algemene principe dat de gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, één fractie vormen in de nieuw verkozen raad. Wij hebben tot op heden geen enkele mededeling ontvangen waarbij afgeweken wordt van dit principe. Aldus worden de fracties vastgelegd als volgt:

5 Fractie Tongeren.nu: Patrick Dewael, An Christiaens, Jos Schouterden, Guy Schiepers, Patrick Jans, Marc Hoogmartens, Hugo Biets, Greetje Adams, Christiane Thys, Guido Roosen, Jeannine Vanvinckenroye, Carmen Willems, Geert Landmeters, Krijn Henrotte. Fractie Sp.a: Gerard Stassen, Eddy Manet, Bart Princen, Julien Boulet, Bram Bamps, Victor Cluckers, Francis Bellefontaine, Chris Pietermans, Kathleen Houwaer-Reweghs Fractie N-VA: Mark Vanherf, Greta Vermeulen, Toon Caubergh, Fons Dewelf, Kathleen Nelissen, Patrick Leenders Fractie Vlaams Belang: Fabienne Poncelet Fractie Groen: Ruben Stassen 6. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad De voorzitter deelt mee dat nu moet worden overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 8 van het Gemeentedecreet. Er werd één schriftelijke akte van voordracht neergelegd op 19 december 2012, nl. voor raadslid Hugo BIETS voor het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad. De voordracht onderzoekt de voordracht en verklaart ze geldig en ontvankelijk, cfr. artikel 8 1 van het Gemeentedecreet. Bijgevolg verklaart de voorzitter de heer Hugo BIETS, geboren te Broekom op 13 december 1947, raadslid, verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad. De heer Hugo BIETS neemt het voorzitterschap van de vergadering over. 7. Verkiezing en eedaflegging van de schepenen De voorzitter deelt mee dat nu moet worden overgegaan tot de verkiezing van de schepenen, cfr. art. 44 t/m 50 van het Gemeentedecreet.

6 Er werd voor elk te begeven mandaat slecht één schriftelijk akte van voordracht neergelegd op 19 december 2012, nl. voor de raadsleden Gerard STASSEN, voor het mandaat van eerste schepen An CHRISTIAENS, voor het mandaat van tweede schepen Eddy MANET, voor het mandaat van derde schepen Guy SCHIEPERS, voor het mandaat van vierde schepen Jos (Joseph) SCHOUTERDEN, voor het mandaat van vijfde schepen Patrick JANS, voor het mandaat van zesde schepen. Marc HOOGMARTENS, voor het mandaat van zevende schepen De voordracht onderzoekt de voordrachten en verklaart ze geldig en ontvankelijk, cfr. artikel 45 1 en 2 van het Gemeentedecreet. Het aantal schepenen vastgelegd tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad, wordt aldus vastgesteld op zeven (7). Bijgevolg worden volgende kandidaat-schepenen verkozen verklaard en uitgeroepen tot schepen : - Gerard STASSEN, geboren op 25/06/1964, wordt uitgeroepen tot eerste schepen - An CHRISTIAENS, geboren op 25/11/1979, wordt uitgeroepen tot tweede schepen - Eddy MANET, geboren op 06/02/1968, wordt uitgeroepen tot derde schepen - Guy SCHIEPERS, geboren op 29/01/1967, wordt uitgeroepen tot vierde schepen - Jos SCHOUTERDEN, geboren op 30/03/1955, wordt uitgeroepen tot vijfde schepen - Patrick JANS, geboren op 05/07/1963, wordt uitgeroepen tot zesde schepen - Marc HOOGMARTENS, geboren op18/12/1959, wordt uitgeroepen tot zevende schepen De gemeenteraad stelt vast dat college van burgemeester en schepenen uit personen van een verschillend geslacht bestaat, conform artikel 11bis van de Grondwet. Conform artikel 46 1 van het gemeentedecreet leggen de schepenen voor ze hun mandaat aanvaarden de eed af in handen van de burgemeester.

7 De heer Gerard STASSEN, uitgeroepen tot eerste schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen hij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart de heer Gerard STASSEN in het ambt van eerste schepen aangesteld. Mevrouw An CHRISTIAENS, uitgeroepen tot tweede schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen zij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart mevrouw An CHRISTIAENS in het ambt van tweede schepen aangesteld. De heer Eddy MANET, uitgeroepen tot derde schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen hij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart de heer Eddy MANET in het ambt van derde schepen aangesteld. De heer Guy SCHIEPERS, uitgeroepen tot vierde schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen hij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart de heer Guy SCHIEPERS in het ambt van vierde schepen aangesteld. De heer Jos SCHOUTERDEN, uitgeroepen tot vijfde schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen hij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart de heer Jos SCHOUTERDEN in het ambt van vijfde schepen aangesteld.

8 De heer Patrick JANS, uitgeroepen tot zesde schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen hij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart de heer Patrick JANS in het ambt van zesde schepen aangesteld. De heer Marc HOOGMARTENS, uitgeroepen tot zevende schepen, wordt door burgemeester Patrick Dewael uitgenodigd tot het afleggen van de eed, voorgeschreven door artikel 46 van het Gemeentedecreet, hetgeen hij doet in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. De burgemeester neemt akte van deze eedaflegging en verklaart de heer Marc HOOGMARTENS in het ambt van zevende schepen aangesteld. De voorzitter van de raad deelt mee dat, overeenkomstig artikel 44 3 van het Gemeentedecreet, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege schepen is, vanaf zijn verkiezing overeenkomstig artikel 25 van de OCMW-wet. De verkiezing van de leden van de OCMW-raad vormt het volgende punt op de agenda. De installatie van de leden van de OCMW-raad en de verkiezing van de OCMW-voorzitter heeft vervolgens plaats op maandag 7 januari a.s. De gekozen OCMW-voorzitter zal vanaf dat ogenblik van rechtswege het ambt van schepen toegewezen krijgen. De raad neemt akte van deze mededeling. namens de gemeenteraad: de stadssecretaris get. Luc Houbrechts de voorzitter van de gemeenteraad get. Hugo Biets voor eensluidend afschrift: de stadssecretaris de voorzitter

_GR_00127 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NEREMWEG-KREMERSSTRAAT

_GR_00127 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NEREMWEG-KREMERSSTRAAT gemeenteraad Zitting van 5 oktober 2015 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

_GR_00033 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BEUKENBERGWEG

_GR_00033 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT BEUKENBERGWEG gemeenteraad Zitting van 29 maart 2016 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Hugo Biets, Voorzitter; de heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Hugo Biets, Voorzitter; de heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om uur. DAGORDE

De voorzitter opent de vergadering om uur. DAGORDE STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 27 FEBRUARI 2013 om 20.00 uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium. Aanwezig: Hugo Biets - Voorzitter, Gerard Stassen,

Nadere informatie

Besluit 12 2016_GR_00041 GOEDKEURING - MILIEUDIENST - VERPLAATSBAAR CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN

Besluit 12 2016_GR_00041 GOEDKEURING - MILIEUDIENST - VERPLAATSBAAR CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN gemeenteraad Zitting van 25 april 2016 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van woensdag 24 april 2013.

Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van woensdag 24 april 2013. STAD TONGEREN Uittreksel uit het register van beraadslagingen van de gemeenteraad van woensdag 24 april 2013. Aanwezig: Hugo Biets, voorzitter, Patrick Dewael Burgemeester, Gerard Stassen, An Christiaens,

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007

Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007 Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007 Punt 1 Mededeling van het Besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Daniëls Carlo, De Vroe Gwenny, Fannes Marleen, Gallo Claire, Grauwels Edith,

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. VOORZITTER. 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 11.09.2012. Eenparig goedgekeurd.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. VOORZITTER. 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 11.09.2012. Eenparig goedgekeurd. STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 13 NOVEMBER 2012 om 20.00 uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium Aanwezig: Andrée Fossé - Voorzitter, Patrick

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om uur.

De voorzitter opent de vergadering om uur. STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 25 SEPTEMBER 2013 om 20.00 uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium. Aanwezig: Hugo Biets - Voorzitter, Patrick

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 29 MEI 2013 om uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium

STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 29 MEI 2013 om uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 29 MEI 2013 om 20.00 uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium Aanwezig: Hugo Biets Voorzitter, Patrick Dewael Burgemeester,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

1. VOCRSCHRIFTEN BESTEMENG

1. VOCRSCHRIFTEN BESTEMENG STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOCRSCHRIFTEN BESTEMENG 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMPIIING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 2 januari 2013 AANWEZIG: Peetermans L. burgemeester-voorzitter; Helsen K., Korthout R., Peeters M.,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2012/2

Omzendbrief BB 2012/2 Omzendbrief BB 2012/2 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Regelgeving en Werking Boudewijnlaan 30 bus 70, 1030 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013 GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013 Heden woensdag 2 januari 2013 te 20.00 uur zijn overeenkomstig

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag Samenstelling: Aanwezig: de heer Patrick Dewael, Burgemeester-voorzitter; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd. ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Tegenwoordig: R. De Caluwé - P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht I. Mertens - E. Coppens - L. Dieleman - van De Vijver F. Dierinck C. Francis - R. Van Megroot S. Poppe J. Vandamme

Nadere informatie

Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester;

Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester; Verslag installatievergadering van de gemeenteraad als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012. Gemeenteraad van woensdag 2 januari 2013. Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN BESLUIT BETREFFENDE DE SCHEPENENVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2007 TE LEDE Kenmerk: Lede/bezwaari Bezwaarindiener: de heer Edwin Brantegem DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 januari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : Penders Caroline, voorzitter Lenssen Georges, burgemeester Bemelmans

Nadere informatie

_GR_00135 GOEDKEURING - STADSONTWIKKELING, HUISVESTING - REGLEMENT VOOR TOEKENNING VAN HUIS- EN BUSNUMMERS, TONGEREN

_GR_00135 GOEDKEURING - STADSONTWIKKELING, HUISVESTING - REGLEMENT VOOR TOEKENNING VAN HUIS- EN BUSNUMMERS, TONGEREN gemeenteraad Zitting van 26 oktober 2015 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk

PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk PROVINCIE: Vlaams - Brabant ARRONDISSEMENT: Leuven GEMEENTE: Begijnendijk PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk Heden woensdag twee januari

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

1. Mededeling geldigverklaring verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006

1. Mededeling geldigverklaring verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006 ZITTING VAN 2 JANUARI 2007 AANWEZIG: Henri Vannoppen, uittredend voorzitter; Chris Taes, burgemeester; Erwin Willems, Ann Outtier-Vannerem, Stef Ryckmans, Paul Goeminne, Bart Nevens, schepenen; Marcel

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN Stappenplan voor voordrachten, installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad e.a. aangepaste versie 5 december 2006 Voor alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 25 juni 2014 om 18u30 in de brandweerkazerne, Sint-Maternuswal 10, 3700 Tongeren Aanwezig: Patrick Dewael, Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN Stappenplan voor voordrachten, installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad e.a. VERSIE 2 oktober 2012 Voor alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering van Drogenbos,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

Voorzitter van de installatievergadering Dhr. Paul Cottenie opent de zitting om uur.

Voorzitter van de installatievergadering Dhr. Paul Cottenie opent de zitting om uur. Notulen gemeenteraad Zitting van 2 januari 2013 Aanwezig: Paul Cottenie; voorzitter installatievergadering Jean Marie De Groote; Voorzitter Johan Van Durme; Burgemeester Christ Meuleman, Marleen Verdonck,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT OPENBARE ZITTING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de eedaflegging van de heer Roger Mertens d.d. 2 januari 2007 als gemeenteraadslid te Wemmel. 1. Procedure Gelet op het bezwaarschrift

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Aanwezig: Michel Baert voorzitter Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Remi Serranne, Willy Cornelis. Verontschuldigd: Hans De Locht

Aanwezig: Michel Baert voorzitter Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Remi Serranne, Willy Cornelis. Verontschuldigd: Hans De Locht - 1 - GEMEENTERAAD Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig: Michel Baert voorzitter Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Remi Serranne, Willy Cornelis schepenen Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen

Nadere informatie

_CBS_00496 GOEDKEURING - STAFDIENST GRONDGEBIEDZAKEN - BEOORDELINGSKADER VOOR HANDELSONTWIKKELINGEN IN DE PERIFERIE

_CBS_00496 GOEDKEURING - STAFDIENST GRONDGEBIEDZAKEN - BEOORDELINGSKADER VOOR HANDELSONTWIKKELINGEN IN DE PERIFERIE college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit Samenstelling De heer Patrick Dewael, Burgemeester-voorzitter De heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T AANWEZIG : Pascal Buytaert, voorzitter van de gemeenteraad tot punt 2 Remi Audenaert, voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben?

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben? Gemeenteraad zitting van 18 januari 2016 SAMENSTELLING ZITTING Aanwezig: de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; de heer Lars Van Rode,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2013 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het geldig verklaren van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 Willy Vanhooren, voorzitter

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Over stembussen die moeten kloppen als een bus

Over stembussen die moeten kloppen als een bus Over stembussen die moeten kloppen als een bus DRAAIBOEK INSTALLATIE NIEUWE GEMEENTERAAD MET INBEGRIP VAN SOMMIGE WERKZAAMHEDEN INZAKE DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE POLITIERAAD Mededeling

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur VR 2017 2402 DOC.0189/2BIS Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

Openbare vergadering van 2 januari Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel:

Openbare vergadering van 2 januari Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel: PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL Openbare vergadering van 2 januari 2013 Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel: 001 Kennisname

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007

Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007 NOTULEN GEMEENTERAAD Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007 Aanwezig: L. Carpentier, burgemeester-voorzitter. P. Heyvaert, E. Somers, mevr. L. Verstrepen en J. Van Osselaer, schepenen. F. Evens, R. Goyvaerts,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

TITEL I Algemene bepalingen

TITEL I Algemene bepalingen 1 TITEL I Algemene bepalingen ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. ART. 2. De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot

Nadere informatie

1. Vergadering van 02 januari 2013.

1. Vergadering van 02 januari 2013. 1. Vergadering van 02 januari 2013. Aanwezig: Dames en Heren: Appeltans Laurens, Voorzitter, Bart Gruyters, Burgemeester; Vandenrijt, Vanuytrecht, Raemaekers, Pauly, Boesmans, Vanleeuw, Spooren, Guypen,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHILDE VERSLAG. Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013

GEMEENTE SCHILDE VERSLAG. Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, schepenen

Nadere informatie

Rapport: college van burgemeester en schepenen

Rapport: college van burgemeester en schepenen Rapport: college van burgemeester en schepenen 6HW Leerkracht: F. Brone Humane Wetenschappen Schooljaar: 2013-2014 1 2 Inhoudstabel STAP 1: Keuze onderzoeksprobleem p.10 STAP 2: Literatuurstudie p.11 1.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017

GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017 GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; Georges Lambrecht, Isabelle

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 27 maart 2012 om uur in het Stadhuis van Tongeren.

STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 27 maart 2012 om uur in het Stadhuis van Tongeren. STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 27 maart 2012 om 20.00 uur in het Stadhuis van Tongeren. Aanwezig: Andrée Fossé - Voorzitter, Patrick Dewael - Burgemeester, Johnny Vrancken,

Nadere informatie

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Situering Gemeentedecreet De bijzondere wet van 13 juli 2001 maakte Vlaanderen bevoegd voor het bestuur van gemeenten

Nadere informatie

De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.

De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Decreet Gemeentedecreet Datum 15/07/2005 Gemeentedecreet TITEL I Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Art. 2. De gemeenten beogen om op het lokale niveau

Nadere informatie

/// Verslag Proces Mandaten Workshop 2

/// Verslag Proces Mandaten Workshop 2 / Verslag Proces Mandaten Workshop 2 datum: 13/02/2017 aanwezig: Reynder Bierens, Danny Dewelde, Mark Hol, Niels Manshanden, Jef Peeters, Ines Acke, Karen Serlet, Melissa Merckx, Jonas Tamsyn, Micheline

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. De heer Guido Bulen tot De heer Jorn Van Helden vanaf

OPENBARE ZITTING. De heer Guido Bulen tot De heer Jorn Van Helden vanaf Proces-verbaal der raadsvergadering van maandag 7 januari 2013 Aanwezig: de heer M. Vanoevelen, voorzitter van de gemeenteraad, de heer M. Aytar, de heer G. Bulen, mevr. S. Dudek, mevr. C. Gundogdu, mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007 GEMEENTE GRIMBERGEN ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007 AANWEZIG: MM. E. Willems Burgemeester C. Buyle,J. Cauwenberghs, W. De Boeck, L. Desmedt, J. Declerck, A. Deman, J. Dewit, S. Dupont,

Nadere informatie

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN:

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN: 1 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester Frank ACKE, Geert BREUGHE, Hannelore CARLU, Filip DAEM, Marie DE CLERCK, Francies DEBELS, Kevin DEFIEUW, Sander DEFLO, Luc DEFRAYE, Mathieu DESMET, Daphne FLAMEZ,

Nadere informatie

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 TE UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 TE UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS STAD TIENEN UITNODIGING ZITTING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 TE 20.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS Notulen PC 9 SECRETARIAAT... 3 10 Ontslag van voorzitter gemeenteraad... 3 11 Verkiezing

Nadere informatie

Brussel, 5 juli Mijnheer de minister-president,

Brussel, 5 juli Mijnheer de minister-president, 870 Brussel, 5 juli 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN MAANDAG 7 JANUARI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Gabriels Katja, Burgemeester Karel De Gucht, Voorzitter gemeenteraad Abbeel Marleen,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 67932 BELGISCH STAATSBLAD 24.12.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad GEND MET TOELICHTING Gemeenteraad Dinsdag 02 januari 2007 OPENRE ZITTING 075.074 Gemeenteraad - Installatie - Mededeling van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2006. Op 20

Nadere informatie

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming.

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming. Hoofdbureau van de GEMEENTE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming. Formulier

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 38153 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N.

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 JANUARI 2013

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 JANUARI 2013 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN, INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING VAN EEN GEMEENTERAADSLID. Op 2 januari

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet, over te zenden.

Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet, over te zenden. 1946 Brussel, 19 januari 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet, over te zenden.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017

GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017 GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting. De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de vorige gemeenteraadszitting.

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP TWEE JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP TWEE JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVEN VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP TWEE JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVEN Waren aanwezig : Claude CROES, Burgemeester en nieuw verkozen gemeenteraadslid; Gino

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: GEMEENTEDECREET TITEL I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Artikel

Nadere informatie

Informatiesessie Inwerkingtreding Gemeentedecreet. Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Informatiesessie Inwerkingtreding Gemeentedecreet. Agentschap voor Binnenlands Bestuur Informatiesessie Inwerkingtreding Gemeentedecreet Agentschap voor Binnenlands Bestuur Brugge, 1 december 2006 Gent, 4 december 2006 Leuven, 7 december 2006 Antwerpen, 11 december 2006 Hasselt, 13 december

Nadere informatie