Geweldsanalyse. Leiden-Voorschoten 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geweldsanalyse. Leiden-Voorschoten 2006"

Transcriptie

1 Geweldsanalyse Leiden-Voorschoten 2006 Colofon Serie Statistiek 2007 / 12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden tel:

2 Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Belangrijkste ontwikkelingen 7 District Leiden-Voorschoten 9 Leiden 12 Noord 14 West 16 Zuid 18 Midden 20 Voorschoten 22 Gemeente Leiden - BOA 3 Geweldsanalyse 2006

4 Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

5 Inleiding Dit is een analyse van geweldsincidenten in het politiedistrict Leiden-Voorschoten in De analyse wordt opgesteld door bureau BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) van de Gemeente Leiden in samenwerking met de politie Hollands Midden, district Leiden-Voorschoten. Geweldsincidenten De geweldsincidenten waarop de analyse is gebaseerd, zijn: Beroving/straatroof Geweld zonder letsel zonder wapen Geweld zonder letsel met wapen Geweld zonder letsel met vuurwapen Geweld met letsel zonder wapen Geweld met letsel met wapen Geweld met letsel met vuurwapen Geweld dodelijk zonder vuurwapen Geweld dodelijk met wapen Geweld dodelijk met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen Bedreiging Man/vrouw mishandeling Kindermishandeling Bron Het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) is de basis voor de analyse. Bij de beoordeling van deze analyse dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat het hier cijfers betreft die voortkomen uit de feiten die bij de politie ter kennis komen. Deze zijn vermoedelijk niet in overeenstemming met het werkelijk aantal geweldsdelicten. Daarnaast is er nog verschil tussen meldingen/incidenten en aangiften. Bij een gedeelte van de meldingen wordt aangifte gedaan. Sinds een aantal jaar gebruikt de politie het softwarepakket GIDS om informatie uit het BPS te halen. De cijfers die dit oplevert komen niet altijd overeen met de methode die in deze analyse wordt gebruikt: de gegevens rechtstreeks uit BPS halen. De officiële GIDS cijfers zijn echter niet gedetailleerd genoeg om de geweldsanalyse te kunnen maken. Leeswijzer Deze analyse is opgebouwd uit 7 gedeelten. Het eerste deel is een analyse van het totale district Leiden-Voorschoten. Het volgende deel is een overzicht van heel Leiden. De volgende vijf delen betreffen elk van de werkgebieden van het district. De laatste zes delen hebben ieder dezelfde opbouw, in het eerste deel zijn gedeeltelijk andere tabellen opgenomen. Bij elke tabel wordt een korte toelichting gegeven. Gemeente Leiden - BOA 5 Geweldsanalyse 2006

6 Aantal geweldsincidenten per buurt in incidenten incidenten incidenten incidenten 75 of meer incidenten Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

7 Belangrijkste ontwikkelingen Na de sterke daling van het aantal geweldsincidenten in 2004 en een stabilisatie in 2005 is het aantal meldingen in 2006 weer gestegen. In het district Leiden-Voorschoten nam het aantal geweldsincidenten tussen 2005 en 2006 met 18% toe van tot In Voorschoten steeg het aantal incidenten met 43% naar 136; in de gemeente Leiden nam het aantal met 16% toe naar Alleen in stadsdeel Zuid nam het geweld af. Als we naar het soort geweld kijken dan blijkt dat het aantal meldingen van beroving/straatroof stabiel blijft. Alle andere soorten geweld laten een stijging zien, vooral openlijk geweld tegen personen en geweld zonder letsel. Het aangiftepercentage bij geweldsdelicten is voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen. Dit geldt voor bijna alle soorten geweld. Noord: In dit werkgebied steeg het aantal incidenten met 38%. Vooral bedreiging en geweld zonder letsel. In De Kooi en het Noorderkwartier vindt het meeste geweld plaats, in de Slaaghwijk is de sterke daling uit 2004 en 2005 weer overgegaan in een stijging. West: Hier is het aantal geweldsincidenten met 15% gestegen naar 183. De buurten met het meeste geweld zijn de Hoge en Lage Mors en Dobbewijk-noord. Zuid: Het aantal incidenten in Zuid is gedaald met 8%. Dit geldt voor bijna alle soorten geweld, behalve huiselijk geweld. De buurt met het meeste geweld is, zoals meestal, Boshuizen. Midden: In dit werkgebied steeg het aantal meldingen in 2006 met 20%. Het Stationsplein is net als vorig jaar niet langer de plek waar het meeste geweld plaatsvindt. Op buurtniveau staat de Pieterswijk bovenaan; de Breestraat was in 2006 de straat met de meeste incidenten. Gezien het tijdstip lijken veel incidenten samen te hangen met uitgaan. Voorschoten: Dit is het werkgebied met het kleinste aantal incidenten, maar het is wel flink gestegen, met 43% naar 136. De stijging vindt vooral plaats bij geweld zonder letsel. De buurten met het meeste geweld zijn Vlietwijk en Noord-Hofland. Gemeente Leiden - BOA 7 Geweldsanalyse 2006

8 Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

9 District Leiden-Voorschoten Totaal aantal geweldsincidenten In 2006 vonden geweldsincidenten plaats. Dat is een stijging (+18%) in vergelijking met 2005, toen het aantal incidenten, net als in 2004, lager was. Het aantal is weer terug op het niveau van de jaren Het aantal incidenten per maand laat ook duidelijk de stijgende lijn zien Aantal geweldsincidenten per werkgebied Zoals gezegd is het aantal geweldsincidenten vergeleken met vorig jaar met 18% gestegen. Tussen de werkgebieden zijn er verschillen. In Voorschoten is het aantal incidenten met 43% gestegen, in Leiden met 16%. In werkgebied Noord is het aantal incidenten met 38% gestegen en bijna weer terug op het niveau van Alleen in werkgebied Zuid vond een daling plaats t.o.v Noord % West % Zuid % Midden % Totaal Leiden % Voorschoten % Totaal Leiden-Voorschoten % Gemeente Leiden - BOA 9 Geweldsanalyse 2006

10 Aantal geweldsincidenten per soort Er is een grove scheiding te maken tussen enerzijds huiselijk geweld (man/vrouw- en kindermishandeling samen) en anderzijds overig geweld. Huiselijk geweld werd in 2006 vaker gemeld: 216 keer t.o.v. 172 keer in De meest voorkomende soorten van overig geweld zijn bedreiging, geweld zonder letsel zonder wapen en geweld met letsel zonder wapen. Dit was ook in het verleden zo. Al deze soorten geweld zijn gestegen in het afgelopen jaar. De enige soort geweld die niet gestegen is, is beroving/straatroof. Deze hoeveelheid is gestabiliseerd op het lage niveau dat in 2005 bereikt was t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof % Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen % Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Aantal geweldsincidenten per inwoners per werkgebied Als we het aantal incidenten per werkgebied relateren aan het aantal inwoners, dan blijkt dat alle soorten geweld in werkgebied Midden het meest voorkomen, behalve huiselijk geweld, dat relatief het vaakst in Zuid plaatsvindt. Noord West Zuid Midden Leiden Voorschoten totaal Overig geweld Beroving/straatroof Geweld zonder letsel Geweld met letsel Geweld dodelijk Openlijk geweld tegen personen Bedreiging Huiselijk geweld Totaal Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

11 Aangiftepercentage bij de meest voorkomende incidentsoorten Het gemiddelde aangiftepercentage voor alle geweldsincidenten is de afgelopen jaren gestegen. Van 52% in 2003 tot 68% in Het aangiftepercentage wordt berekend als het aantal incidenten waarbij aangifte is gedaan ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde geweldsincidenten. Bij alle soorten incidenten is het aangiftepercentage gestegen, behalve bij man/vrouwmishandeling. Bij beroving/straatroof doen slachtoffers in bijna alle gevallen aangifte Beroving/straatroof 91% 87% 89% 90% 90% 97% Geweld zonder letsel zonder wapen 48% 40% 39% 47% 51% 62% Geweld zonder letsel met wapen 63% 53% 51% 78% 59% 73% Geweld met letsel zonder wapen 78% 75% 76% 73% 79% 80% Geweld met letsel met wapen 79% 78% 69% 73% 81% 90% Bedreiging 57% 46% 41% 52% 60% 60% Man/vrouwmishandeling 45% 50% 47% 53% 59% 47% Alle geweldsincidenten 63% 55% 52% 61% 66% 68% Gemeente Leiden - BOA 11 Geweldsanalyse 2006

12 Leiden Aantal geweldsincidenten per maand In totaal lag het aantal geweldsincidenten in Leiden in 2006 op Gemiddeld 135 per maand. Het is een flinke stijging ten opzichte van Toen vonden er per maand nog gemiddeld 117 geweldsincidenten plaats. De grens van 150 in een maand is voor het eerst in drie jaar weer bereikt Aantal geweldsincidenten per soort Gemiddeld genomen is geweld in Leiden gestegen met 16%, per soort incident zijn er verschillen. Alleen beroving/straatroof is (opnieuw) afgenomen. Vooral openlijk geweld tegen personen en geweld zonder letsel laten een flinke toename zien t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof % Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen % Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

13 Buurten met de meeste incidenten In onderstaande tabel staan alle buurten in Leiden waar in 2006 minimaal 50 geweldsincidenten plaatsvonden. De Pieterswijk staat, net als het jaar daarvoor, bovenaan. Het aantal incidenten is daar met 53% gestegen. Alleen in het Stationskwartier en Boshuizen is het aantal incidenten niet gestegen. Pieterswijk Molenbuurt De Camp De Kooi Noorderkwartier Stationskwartier D'Oude Morsch Slaaghwijk Boshuizen Straten met de meeste incidenten De straten met de meeste incidenten liggen, niet verwonderlijk, in de buurten die hierboven zijn genoemd. Het geweld in de Breestraat, Haarlemmerstraat en Lammermarkt is met meer dan 50% toegenomen ten opzichte van Op de Beestenmarkt en Stationsplein is het afgenomen. In de tabel staan de straten waarin in 2006 meer dan twintig incidenten plaatsvonden. Breestraat Nieuwe Beestenmarkt Stationsplein Haarlemmerstraat Lammermarkt Langegracht Turfmarkt Beestenmarkt Dagen en tijdstippen Op doordeweekse dagen vindt duidelijk minder geweld plaats dan in het weekend. Vooral in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, wanneer er veel uitgaanspubliek is, zijn er relatief veel incidenten. In 2006 vonden in die periode gemiddeld ruim twee incidenten per week plaats. Van 87 incidenten is geen moment vastgesteld; die staan daarom niet in de tabel u u u u u u Totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Gemeente Leiden - BOA 13 Geweldsanalyse 2006

14 Noord Aantal geweldsincidenten per maand Van 2005 naar 2006 is het aantal geweldsincidenten in werkgebied Noord gestegen met 38%. Van gemiddeld 21 naar 29 incidenten per maand. Het aantal incidenten per maand wisselt wel sterk, echter boven de 40 komt het niet Aantal geweldsincidenten per soort Bij vergelijking van de verschillende soorten geweld valt in werkgebied Noord op dat vooral bedreiging, beroving/straatroof en geweld zonder letsel flink zijn gestegen, echter nog niet terug naar het niveau van t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof % Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

15 Aantal geweldsincidenten per buurt De buurten in werkgebied Noord met de meeste geweldsincidenten zijn De Kooi en het Noorderkwartier. Dit was in voorgaande jaren ook zo. Na een flinke daling van het aantal incidenten in de Slaaghwijk is het aantal in 2006 daar toch weer gestegen. De Kooi Noorderkwartier Slaaghwijk Groenoord Merenwijk-centrum Houtkwartier Leedewijk-noord Vogelwijk Zijlwijk-zuid Raadsherenbuurt Zijlwijk-noord Leedewijk-zuid Totaal Straten met de meeste incidenten De straten in werkgebied Noord met de meeste geweldsincidenten zijn de Willem de Zwijgerlaan en de Rijnsburgerweg, ook in 2006 weer. Dit jaar staan ook de Antillenstraat en de Beatrixstraat hoog in de lijst. Door toeval vonden daar in 2006 veel incidenten plaats. Willem de Zwijgerlaan Antillenstraat Rijnsburgerweg Beatrixstraat Dagen en tijdstippen In de middag en avond vindt in werkgebied Noord relatief veel geweld plaats. In de nacht en ochtend juist weinig. Dit was ook in voorgaande jaren zo. Van 28 incidenten is geen moment vastgesteld; die staan daarom niet in de tabel u u u u u u totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Gemeente Leiden - BOA 15 Geweldsanalyse 2006

16 West Aantal geweldsincidenten per maand Het aantal incidenten in werkgebied West is in 2006 hoger dan het sinds 2001 is geweest. Het is met 16% gestegen ten opzichte van Het waren er in 2006 gemiddeld 15 per maand Aantal geweldsincidenten per soort Het totale aantal geweldsincidenten in West is van 2005 op 2006 gestegen met 16% en daarmee weer boven het niveau van Vooral het aantal meldingen van huiselijk geweld is erg hard gestegen t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

17 Aantal geweldsincidenten per buurt Geweld kwam in West in 2006 het meest voor in de Lage en Hoge Mors en in Dobbewijk-noord. Dit is ook zo over een langere periode. N.B. De Transvaalbuurt behoort gedeeltelijk bij Midden. De Vogelwijk hoort eigenlijk bij Noord en Boshuizen bij Zuid. Lage Mors Hoge Mors Dobbewijk-noord Transvaalbuurt Schenkwijk Dobbewijk-zuid Kloosterhof Leeuwenhoek Pesthuiswijk Vogelwijk Boshuizen Totaal Straten met de meeste incidenten In de tabel staan de straten waar in of meer incidenten plaatsvonden. Het zijn per straat kleine aantallen, dus er is een grote mate van toeval die bepaalt of er in een straat in een bepaalde periode veel geweld voorkomt. Toch staat de Diamantlaan vaak hoog. Diamantlaan Dijkstraat Morsweg Opaalstraat Dagen en tijdstippen De aantallen zijn klein; van zestien geweldsincidenten is het moment niet vastgesteld, die staan daarom niet in de tabel. We kunnen zeggen dat geweld in 2006 in West vaker plaatsvond in de middag en avond dan in de nacht en ochtend, en opvallend weinig op zaterdag u u u u u u totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Gemeente Leiden - BOA 17 Geweldsanalyse 2006

18 Zuid Aantal geweldsincidenten per maand Het aantal geweldsincidenten is in werkgebied Zuid (in tegenstelling tot de andere werkgebieden) gedaald; met 8% van 339 in 2005 naar 312 in Het ging in 2006 om gemiddeld 26 incidenten per maand Aantal geweldsincidenten per soort De daling van het aantal incidenten doet zich vooral voor bij geweld zonder letsel, terwijl dat in heel Leiden juist stijgt. Het aantal gevallen van beroving/straatroof is gelijk gebleven en het aantal meldingen van huiselijk geweld gestegen t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof % Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

19 Aantal geweldsincidenten per buurt In onderstaande tabel staan de buurten waar in 2006 meer dan 10 geweldsincidenten plaatsvonden. De buurten waar de meeste geweldsincidenten voorkwamen, zijn Boshuizen, Tuinstadwijk en Haagweg-zuid. Ook over een langere periode bekeken zijn dit de meest gewelddadige buurten binnen werkgebied Zuid. Boshuizen Tuinstadwijk Haagweg-zuid Cronestein Rijndijkbuurt Fortuinwijk-noord Gasthuiswijk Meerburg Haagweg-noord Fortuinwijk-zuid Vreewijk Roomburg Oostvliet Overig Totaal Straten met de meeste incidenten In Zuid zijn er relatief veel straten waar wel eens geweld voorkomt. Per jaar zijn de aantallen klein, waardoor vaak door toeval een straat nu eens wel en dan weer niet in de lijst voorkomt. De Vijf Meilaan en het Jacques Urlusplantsoen staan altijd wel hoog in de lijst. Jacques Urlusplantsoen Lammenschansweg Haagweg Vijf Meilaan Dagen en tijdstippen De meeste incidenten in Zuid vinden plaats in de middag of avond. Van 21 incidenten is geen moment vastgesteld; die staan daarom niet in de tabel u u u u u u totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Gemeente Leiden - BOA 19 Geweldsanalyse 2006

20 Midden Aantal geweldsincidenten per maand Gemiddeld vonden er in 2006 per maand in werkgebied Midden 65 incidenten plaats. Dat is een stijging met 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. De piek in oktober is toe te schrijven aan 3-oktober Aantal geweldsincidenten per soort In Midden is procentueel vooral het aantal meldingen van openlijk geweld tegen personen gestegen. In absolute zin is met name het aantal incidenten van geweld met en zonder letsel gestegen. Bedreiging blijft voor het vierde opeenvolgende jaar dalen. Ook het aantal gevallen van beroving/straatroof daalt nog steeds. % 2006 t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof % Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen % Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

21 Aantal geweldsincidenten per buurt In 2005 stond de Pieterswijk voor het eerst bovenaan de lijst, in 2006 is het aantal geweldsincidenten in die buurt weer flink gestegen. Het aantal incidenten in het Stationskwartier daarentegen blijft dalen. In onderstaande tabel staan buurten waar in 2006 minimaal 25 geweldsincidenten plaatsvonden. Pieterswijk Molenbuurt De Camp D'Oude Morsch Stationskwartier Noordvest Marewijk Pancras-west De Waard Levendaal-oost Overig Totaal Straten met de meeste incidenten Ook in onderstaand overzicht is te zien dat op het Stationsplein steeds minder geweld plaatsvindt. Opvallend is de sterke stijging van het aantal incidenten in de Breestraat en op de Lammermarkt. De overige straten staan meestal ook hoog in de lijst. Breestraat Nieuwe Beestenmarkt Stationsplein Haarlemmerstraat Lammermarkt Langegracht Dagen en tijdstippen In werkgebied Midden komen de meeste geweldsincidenten voor in het weekeinde tussen 0:00 en 4:00. Hoogstwaarschijnlijk is dit gerelateerd aan het uitgaansleven. In andere werkgebieden is het op deze tijdstippen juist opvallend rustig. Van 22 incidenten is geen moment vastgesteld; die staan daarom niet in de tabel u u u u u u totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Gemeente Leiden - BOA 21 Geweldsanalyse 2006

22 Voorschoten Aantal geweldsincidenten per maand In Voorschoten komt relatief weinig geweld voor. Wel is van 2005 op 2006 het aantal incidenten gestegen, met 43% naar 136. Gemiddeld is dat ongeveer 11 incidenten per maand Aantal geweldsincidenten per soort Als je de incidenten onderverdeelt naar soort geweld zijn de aantallen te klein om duidelijke uitspraken over te doen. Wat wel opvalt is dat het aantal meldingen van geweld zonder letsel zowel absoluut als procentueel sterk is gestegen. % 2006 t.o.v Overig geweld % Beroving/straatroof Geweld zonder letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld met letsel % w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Geweld dodelijk w.v. zonder wapen w.v. met wapen w.v. met vuurwapen Openlijk geweld tegen personen Bedreiging % Huiselijk geweld % w.v. Man/vrouw mishandeling w.v. Kindermishandeling Totaal % Geweldsanalyse Gemeente Leiden - BOA

23 Aantal geweldsincidenten per buurt In Vlietwijk en Noord-Hofland komen in het algemeen relatief veel incidenten voor. Ook in 2006 stonden deze buurten weer boven aan de lijst. Ook vonden dit jaar veel incidenten in het Centrum plaats. Vlietwijk Noord-Hofland Centrum Bijdorp Boschgeest Starrenburg Nassauwijk Adegeest Overig Totaal Straten met de meeste incidenten De Rembrandtlaan staat na geen incidenten in 2005 nu bovenaan. De Leidseweg staat vaker hoog in de lijst. Over het algemeen gaat het om kleine aantallen. In de straten die niet in de tabel staan waren het afgelopen jaar 4 of minder incidenten. Rembrandtlaan Leidseweg Schoolstraat Jan Evertsenlaan Veurseweg Voorstraat Dagen en tijdstippen Door de kleine aantallen is het moeilijk om conclusies te trekken over dag en tijdstip van geweldsincidenten. Wel blijken de meeste incidenten plaats te vinden op vrijdag en zaterdag. Van twaalf incidenten is geen moment vastgesteld; die staan daarom niet in de tabel u u u u u u totaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal Gemeente Leiden - BOA 23 Geweldsanalyse 2006

Geweldsanalyse Leiden-Voorschoten 2005

Geweldsanalyse Leiden-Voorschoten 2005 Geweldsanalyse Leiden-Voorschoten 2005 Colofon Serie Statistiek 2006 / 04 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail: boa@leiden.nl tel:

Nadere informatie

Geweldsanalyse. Leiden-Voorschoten 2007

Geweldsanalyse. Leiden-Voorschoten 2007 Geweldsanalyse Leiden-Voorschoten 2007 Colofon Serie Statistiek 2008 / 04 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en onderzoek Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail: boa@leiden.nl tel: 071-516 5123 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Autobezit in cijfers Leiden 2011

Autobezit in cijfers Leiden 2011 Oktober 211 Autobezit in cijfers Leiden 211 Het autobezit in Nederland neemt jaar-in-jaar-uit toe. Niet alleen in absolute zin, ook per huishouden. Inmiddels heeft een Nederlands huishouden gemiddeld meer

Nadere informatie

Buurtsignalering. Leidse buurten vergeleken in sociaal-economisch opzicht

Buurtsignalering. Leidse buurten vergeleken in sociaal-economisch opzicht Buurtsignalering Leidse buurten vergeleken in sociaal-economisch opzicht Colofon Serie Statistiek 2003/06 Gemeente Leiden Postadres Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Stadhuisplein 1 Dr. P. van Wijnen,

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden,

Minimuminkomens in Leiden, Mei 214 Minimuminkomens in Leiden, 25-211 Samenvatting De armoede in Leiden is ook in 211, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

De inkomenspositie. van Leidse huishoudens

De inkomenspositie. van Leidse huishoudens De inkomenspositie van Leidse huishoudens Colofon Serie Statistiek 2003/05 Gemeente Leiden Postadres Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Stadhuisplein 1 Redactie Dr. P. van Wijnen, Concernstaf, BOA

Nadere informatie

Veiligheid in cijfers 2009

Veiligheid in cijfers 2009 Veiligheid in cijfers 29 Colofon Serie Statistiek 29/6 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek Postbus 91, 23 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/statistiek Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Rapport Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Verordening Winkeltijden Leiden Leiden, 14 februari 2006.

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Verordening Winkeltijden Leiden Leiden, 14 februari 2006. Nr. : 06.0023. Dnst. : BOWO Verordening Winkeltijden Leiden 2006. Leiden, 14 februari 2006. 2006. Op 1 juni 1996 is de huidige winkeltijdenwet in werking getreden. In vergelijking met de winkelsluitingswet

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Leiden Leefbaarheid in 2014 en de Leefbaarheidsontwikkeling van en

Leiden Leefbaarheid in 2014 en de Leefbaarheidsontwikkeling van en Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden Leefbaarheid in 2014 en de van 2008-2014 en 2012-2014 De leefbaarheid in een regio, wijk of buurt

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Juli 2013 ugu Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Het CBS voert periodiek het regionale inkomensonderzoek uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Onderstaand treft u de in RV opgenomen toelichting aan. Deze toelichting is nog steeds van toepassing.

Onderstaand treft u de in RV opgenomen toelichting aan. Deze toelichting is nog steeds van toepassing. AFGEVOERD 26-09-2006 AANGEHOUDEN 17-10-2006 AANGEHOUDEN 23-11-2006 Verworpen 6 februari 2007 2006. Nr. : 06.0109 Dnst. : VVD/D66 Verordening Winkeltijden Leiden 2006. Leiden, september 2006. Bij de begrotingsbehandeling

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Gemeente op maat Leiden

Gemeente op maat Leiden Gemeente op maat 2002 Leiden 2 Gemeente op maat 2002 Leiden 3 4 Colofon Inhoud Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Inlichtingen Tel.: (045) 570 70 70 Fax:

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Augustus 2017 1 2.4% omzetgroei voor supermarkten in augustus 2017, mede door forste toename waarde kassabon. Zondagomzet supermarkten stijgt over de gehele linie gestaag door.

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%).

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%). 1 Supermarktomzet stijgt in november wederom licht. Online omzet supermarkten blijft nog achter bij Foodspeciaalzaken. Innovators nemen voortouw in online. De supermarktomzet is in november 2014 met 0.8%

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Vertrouwen in Leiden. Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leiden

Vertrouwen in Leiden. Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leiden Vertrouwen in Leiden Verkiezingsprogramma ChristenUnie Leiden 2014-2018 Inleiding Vertrouwen in Leiden Leiden is een mooie stad, waar we trots op zijn. Dat wil de ChristenUnie graag zo houden. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1134, d.d 18 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststelling notitie Stimuleringsplan Winkelen, Wonen, Welzijn en Zorg (voor inspraak) BESLUITEN het ontwerp van het Stimuleringsplan

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl

JANUARI 2017. Yogacollege Tilburg. Telefoon: 06-33610765. Info@yogacollegetilburg.nl. www.yogacollegetilburg.nl JANUARI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1e jaar groep A 9 10 11 12 13 14 15 2e jaar groep A 16 17 18 19 20 21 22 1e jaar groep B 23 24 25 26 27 28 29 Opleiding 2e jaar groep A 30 31 FEBRUARI 2017 1 2 3 4 5 1e jaar

Nadere informatie

vervoer afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

vervoer afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Stijging aantal motorvoertuigen Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is in 2005 met 2,3 procent toegenomen tot ruim 43.500 stuks. Het aantal personenauto's nam

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de districten,

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 93 verkeer vervoer 8 94 Verkeer, vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen is in Hengelo het afgelopen jaar met ruim 2 procent toegenomen, tot 42.357 per 1

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen 1603040 Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Werk en inkomen in cijfers Leiden 2009

Werk en inkomen in cijfers Leiden 2009 Werk en inkomen in cijfers Leiden 2009 Colofon Serie Statistiek 2009/14 december 2009 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek Eenheid Beleidsonderzoek en Analyse Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Samenvatting. Aard en omvang van geweld

Samenvatting. Aard en omvang van geweld Samenvatting Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar huiselijk en publiek geweld. Het omvat drie deelonderzoeken, alle gericht op het beschrijven van geweld en geweldplegers. Doelstelling van het

Nadere informatie

Demo kwartaalrapportage binnenstad. Demo

Demo kwartaalrapportage binnenstad. Demo Demo kwartaalrapportage binnenstad Demo Kwartaal 3 2013 Kwartaal 3-2013 in kwartaal 3 2013 Voor de gemeente [Voorbeeld] hebben wij gedurende het derde kwartaal van 2013 de passantstromen in de belangrijkste

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af foto: Wiesje Peels Adviezen en meldingen over seksueel misbruik 1996 2005 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af Door Adrie Wolzak Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, kan die

Nadere informatie

95 Statistisch Jaarboek 2004 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

95 Statistisch Jaarboek 2004 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is tussen 2002 en 2003 met ruim 2 procent toegenomen tot ruim 42.000

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009)

Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Mexicaanse Griep-onderzoek (april november 2009) Meteen nadat de Mexicaanse griep voor het eerst in het nieuws kwam (eind april 2009) is via Peil.nl onderzoek hiernaar gedaan onder de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie