In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:"

Transcriptie

1 Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen aangiften, misdrijven en ontvangen meldingen. De cijfers zijn gegenereerd uit de registratiesystemen van de politie. 1 De hieronder genoemde cijfers gaan over de vrijdag- en zaterdagnachten in de jaren 2008 tot en met De tijdstippen beginnen tussen 19:00 uur s avonds en eindigen om 07:00 uur s ochtends. In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Straat Maand Dag van de week Tijdstip in uren Soort incident Hotspots De beschreven cijfers zijn de cijfers die bij de politie geregistreerd zijn daarbij moet worden opgemerkt dat er altijd sprake is van een onzichtbaar deel in de criminaliteit, het zogenaamde dark number. Horeca tijdstippen Op vrijdag- en zaterdagnacht is de horeca in de gemeente Harderwijk geopend tot 02:00 uur, vanaf dat tijdstip sluiten de deuren en mogen er geen bezoekers meer naar binnen. Bezoekers die dan in een horecagelegenheid zijn mogen tot 04:00 uur blijven. Tussen 02:00 uur en 04:00 uur is er dus geen wandel tussen horecagelegenheden toegestaan. Horecabezetting politie Harderwijk Het politieteam Harderwijk werkt tijdens de vrijdag- en zaterdagnacht met een lokaal horecateam. In de vrijdagnacht bestaat het horecateam uit 2 fte s en op zaterdagnacht uit 5 fte s. Het horecateam wordt aangestuurd door een horecacoördinator van het politieteam. Tijdens de zaterdagnacht worden camerabeelden van het horecagebied in Harderwijk live uitgekeken, waardoor gericht gestuurd kan worden. Daarnaast werken binnen het horecateam politie-bikers welke bij incidenten snel ter plaatse kunnen zijn. Het horecateam werkt van vrijdag 20:30 uur tot zaterdag 05:00 uur en van zaterdag 21:30 uur tot 06:00 uur. Naast het horecateam zijn in beide nachten 2 hondengeleiders districtelijk werkzaam, evenals een districtelijke officier van dienst. Een officier van dienst heeft de operationele aansturing bij elk incident dat uitstijgt boven het niveau van het gemiddelde politiewerk. Het horecateam heeft als doel de veiligheid en leefbaarheid binnen de horeca te vergroten. Dit wordt gedaan door toezicht te houden binnen het horecagebied en door contacten te onderhouden met gemeente, horecaondernemers en horecapubliek. 1 Bedrijfsprocessen system (BPS) en Basisvoorziening handhaving (BVH) Defintieve versie, mei

2 1.1 Opgenomen aangiften van vrijdag op zaterdag In 2010 zijn in totaal 58 aangiften gedaan in het beschreven gebied en tijdens genoemde tijdstippen. Uit onderstaande tabel blijkt dat op de vrijdagnacht de meeste aangiften op de Markt werden opgenomen. In totaal werden er in 2010 ten opzichte van 2009 ongeveer 9% meer aangiften opgenomen. Tabel 1.1 Aantal opgenomen aangiften, Markt Vijhestraat Flevoweg Bruggestraat Donkerstraat Smeepoortstraat Strandboulevard Oost Grote Poortstraat Standboulevard West Vuldersbrink Overige straten TOTAAL Aantal opgenomen aangiften van zaterdag op zondag In tegenstelling tot de vrijdagnacht, blijkt dat op zaterdagnacht de meeste aangiften worden opgenomen op de Flevoweg. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de daar gevestigde discotheek vrijwel elke zaterdagnacht geopend is in tegenstelling tot de vrijdagnacht. Daarnaast wordt ingeschat dat de zaterdagnacht meer bezoekers trekt dan de vrijdagnacht. Het totaal aantal opgenomen aangiften in 2010 is ten opzichte van 2009 met 12% afgenomen. Tabel 1.2 Aantal opgenomen aangiften, Flevoweg Vijhestraat Markt Bruggestraat Strandboulevard Oost Strandboulevard West Vuldersbrink Smeepoortstraat Hondegatstraat Donkerstraat Overige straten TOTAAL Defintieve versie, mei

3 2.1 Aantal misdrijven van vrijdag op zaterdag Uit onderstaande tabel blijkt een toename van 13% in het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 2010 ten opzichte van Tabel 2.1 Aantal misdrijven, Markt Vijhestraat Flevoweg Bruggestraat Donkerstraat Smeepoortstraat Strandboulevard Oost Westeinde Strandboulevard West Havendam Overige straten TOTAAL Aantal misdrijven van zaterdag op zondag In 2010 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven met 11% afgenomen ten opzichte van De opvallende toename in 2009 aan de Strandboulevard West bestaat uit 7 afzonderlijke op zich zelf staande incidenten. Tabel 2.2 Aantal misdrijven, Flevoweg Vijhestraat Markt Bruggestraat Strandboulevard Oost Strandboulevard West Smeepoortstraat Westeinde Vitringasingel Vuldersbrink Overige straten TOTAAL Defintieve versie, mei

4 3.1 Aantal meldingen van vrijdag op zaterdag In totaal ontving het politieteam 145 meldingen in 2010, dat is een toename van 13% ten opzichte van Opvallende is dat in tegenstelling tot andere tabellen de Bruggestraat niet in de tabel genoemd wordt, hiervoor lijkt geen duidelijke verklaring te geven. Een verklaring voor de toename in het aantal meldingen vanaf de Flevoweg lijkt te liggen in de verruimde openingstijden van de daar gelegen discotheek. Tabel 3.1 Aantal meldingen, Markt Vijhestraat Luttekepoortstraat Smeepoortstraat Strandboulevard Oost Donkerstraat Vuldersbrink Klooster Westeinde Flevoweg Overige straten TOTAAL Aantal meldingen van zaterdag op zondag In 2010 werd in totaal 227 keer melding gedaan bij het politieteam Harderwijk, dit is een toename van 28% ten opzichte van Het aantal meldingen met locatie Flevoweg neemt af gedurende de jaren, mogelijk dat dit zich laat verklaren door de investeringen van de gemeente en politie om de overlast in de Zeebuurt terug te dringen. Het aantal meldingen met locatie Markt neemt juist toe gedurende de jaren, voor deze toename is geen duidelijke verklaring te geven. Tabel 3.2 Aantal meldingen, Flevoweg Vijhestraat Bruggestraat Markt Smeepoortstraat Vuldersbrink Strandboulevard Oost Strandboulevard West Luttekepoortstraat Donkerstraat Overige straten TOTAAL Defintieve versie, mei

5 4.1 Aantal opgenomen aangiften per maand van vrijdag op zaterdag In 2010 werden in totaal 58 aangiften opgenomen, dat is een toename van 9% ten opzichte van In onderstaande tabel is het aantal opgenomen aangiften per maand uitgesplitst, hieruit blijkt dat in 2010 de meeste aangiften zijn opgenomen in september. Gemiddeld werden in de maand oktober de meeste aangiften opgenomen. In oktober 2008 zijn 15 aangiften opgenomen, hiervan hebben 8 aangiften betrekking met geweld. Tabel 4.1 Aantal opgenomen aangiften per maand, Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December TOTAAL Aantal opgenomen aangiften per maand van zaterdag op zondag In 2010 werden in totaal 114 aangiften gedaan, dat is een afname van 12% ten opzichte van De meeste aangiften werden in 2010 in de maand september opgenomen. Gemiddeld werden in de maanden juni de meeste aangiften opgenomen. Tabel 4.2 Aantal opgenomen aangiften per maand, Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December TOTAAL Defintieve versie, mei

6 5.1 Aangiften, misdrijven en meldingen naar tijdstip van vrijdag op zaterdag In onderstaand tabel blijkt dat tussen vrijdag 23:00 uur en zaterdag 02:00 uur de meeste incidenten plaatsvinden, met een piek tussen 00:00 uur en 01:00 uur, het tijdstip dat mensen naar de horeca gaat. Om 04:00 uur zijn de horecagelegenheden gesloten en gaan mensen vanuit het horecagebied richting huis. Vanaf 05:00 uur is een afname te zien in het aantal incidenten. De piekmomenten lijken nauw samen te hangen met de sluitingstijden van de horeca. Tabel 5.1 Aantal opgenomen aangiften, misdrijven en meldingen naar tijdstip, 2010 Aangiften Misdrijven Meldingen TOTAAL Aangiften, misdrijven en meldingen naar tijdstip van zaterdag op zondag Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste incidenten plaatsvinden tussen zaterdag 22:00 uur en zondag 05:00 uur, met een piek tussen 03:00 uur en 04:00 uur. Om 04:00 uur zijn de horecagelegenheden gesloten en gaan mensen vanuit het horecagebied richting huis. Vanaf 05:00 uur is een afname te zien in het aantal incidenten. Tabel 5.2 Aantal opgenomen aangiften, misdrijven en meldingen naar tijdstip, 2010 Aangiften Misdrijven Meldingen TOTAAL Defintieve versie, mei

7 6.1 Opgenomen aangiften naar soort van vrijdag op zaterdag Van de opgenomen aangiften komt mishandeling het vaakst voor. In 2010 werden 12 aangiften van mishandeling opgenomen, dit is een toename van 50% ten opzichte van Opvallend is dat in 2010 geen aangiften zijn opgenomen van bedreiging en openlijke geweld tegen personen. Tabel 6.1 Aantal opgenomen aangiften naar soort, Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Vernieling c.q. zaakbeschadiging Overige vermogensdelicten Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Restcategorie (belediging) Zakkenrollerij Openlijk geweld (persoon) Bedreiging Overige soorten TOTAAL Opgenomen aangiften naar soort van zaterdag op zondag Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2010 de meeste aangiften betrekking hebben op mishandeling. In 2010 is een afname te zien van het aantal vernielingen c.q. zaakbeschadiging ten opzichte van 2009 met 38%. Ook diefstal uit/af motorvoertuigen en diefstal van brom-, snor-, fietsen neemt af. Een lichte toename is te zien in het aantal beledigingen en bedreigingen. Tabel 6.2 Aantal opgenomen aangiften naar soort, Vernieling c.q. zaakbeschadiging Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Overige vermogensdelicten Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Restcategorie (belediging) Zakkenrollerij Bedreiging Openlijk geweld (persoon) Overige soorten TOTAAL Defintieve versie, mei

8 7.1 Aantal misdrijven naar soort van vrijdag op zaterdag Mishandeling is het meest voorkomende misdrijf tijdens de vrijdag- op zaterdagnacht en kwam in totaal 13 keer voor in Ten opzichte van 2009 is het aantal mishandelingen met 63% gestegen. Ook het aantal diefstallen van brom-, snor-, fietsen is in 2010 met 44% gestegen ten opzichte van Tabel 7.1 Aantal misdrijven naar soort, Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Vernieling c.q. zaakbeschadiging Overige vermogensdelicten Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Restcategorie (belediging) Zakkenrollerij Bedreiging Aantasting openbare orde Openlijk geweld (persoon) Overige soorten TOTAAL Aantal misdrijven naar soort van zaterdag op zondag Evenals op vrijdag is mishandeling ook het meest voorkomende misdrijf tijdens de zaterdag- op zondagnachten. In 2010 is dit met 11% toegenomen ten opzichte van Wat opvalt, is dat drugshandel onder bezoekers door horecaondernemers wordt ervaren, maar weinig in de cijfers terugkomt. Tabel 7.2 Aantal misdrijven naar soort, Mishandeling Vernieling c.q. zaakbeschadiging Diefstal van brom-, snor-, fietsen Overige vermogensdelicten Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Restcategorie (belediging) Aantasting openbare orde Bedreiging Zakkenrollerij Openlijk geweld (persoon) Drugshandel Overige soorten TOTAAL Defintieve versie, mei

9 8.1 Aantal meldingen naar soort van vrijdag op zaterdag De meeste meldingen die de politie ontvangt hebben betrekking op overlast, namelijk 22 meldingen in Uit een analyse blijkt het grootste gedeelte hiervan betrekking heeft op jeugdoverlast. Van de in totaal 101 overlastmeldingen, blijkt dat 66 meldingen over jeugdoverlast gaan. Wel zien we een afname sinds 2008 op het gebied van overlast. Opvallend is dat er sinds 2008 een sterke toename is van het aantal meldingen met betrekking tot geluidsoverlast, grotendeels afkomstig van horeca en evenementen. Een toename in 2010 van 188% ten opzichte van Ook is een grote toename zichtbaar op meldingen van mishandeling, een toename in 2010 van 110% ten opzichte van Tabel 8.1 Aantal meldingen naar soort, Overlast (m.n. jeugdoverlast) Restcategorie (m.n. verdachte situaties) Mishandeling Geluid (m.n. horeca en evenementen) Vernieling c.q. zaakbeschadiging Verkeersoverlast (m.n. parkeeroverlast) Burengerucht Hulpverlening aan personen Verkeersongevallen Overige soorten TOTAAL Aantal meldingen naar soort van zaterdag op zondag Mishandeling is de meest voorkomende melding in Een toename van 88% ten opzichte van Een afname van het aantal meldingen overlast is, net als op vrijdag, ook zichtbaar op de zaterdag. Evenals op de vrijdag, is een sterke toename zichtbaar van het aantal meldingen geluidsoverlast, welke vooral bestaat uit geluidsoverlast door horeca en evenementen. Een toename van 429% in 2010 ten opzichte van Meldingen van burengerucht en hulpverlening aan personen is vanaf 2008 sterk afgenomen. Ook is een sterke afname in het aantal meldingen van drank- /drugsoverlast. Dit is opvallend, aangezien de politie signalen van horecaondernemers krijgt over toenemend drugsgebruik binnen de horeca in Harderwijk. Tabel 8.2 Aantal meldingen naar soort, Mishandeling Overlast (m.n. jeugdoverlast) Burengerucht Geluid (m.n. horeca en evenementen) Restcategorie (m.n. verdachte situaties) Hulpverlening aan personen Vernieling c.q. zaakbeschadiging Aantasting openbare orde Drugs-/drankoverlast Overige soorten TOTAAL Defintieve versie, mei

10 9 Hotspots aangiften Vanuit de cijfers zoomen we in op 4 straten in het horecagebied het vaakst naar voren komen tijdens vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Van deze 4 hotspots is een top 4 aangiften weergeven in onderstaande tabel. Tabel 9.1 Aangiften Flevoweg Mishandeling Vernieling c.q. zaakbeschadiging Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Overige vermogensdelicten Totaal Tabel 9.2 Aangiften Markt Mishandeling Overige vermogensdelicten Diefstal van brom-, snor-, fietsen Vernieling c.q. zaakbeschadiging Totaal Tabel 9.3 Aangiften Vijhestraat Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Belediging Vernieling c.q. zaakbeschadiging Totaal 50 Tabel 9.4 Aangiften Bruggestraat Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Vernieling c.q. zaakbeschadiging Overige vermogensdelicten Totaal Defintieve versie, mei

11 10 Hotspots misdrijven Vanuit de cijfers zoomen we in op 4 straten in het horecagebied het vaakst naar voren komen tijdens vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Van deze 4 hotspots is een top 4 misdrijven weergeven in onderstaande tabel. In enkele gevallen is het aantal misdrijven hoger dan het aantal opgenomen aangiften. Incidenten met indicatie van een misdrijf zonder dat hiervan aangifte wordt gedaan worden als misdrijf geregistreerd. Dit geldt ook voor incidenten waarbij slachtoffers en/of verdachten zijn, maar geen aangifte wordt gedaan. Tabel 10.1 Misdrijven Flevoweg Mishandeling Vernieling c.q. zaakbeschadiging Diefstal van/uit voertuig Overige vermogensdelicten Totaal Tabel 10.2 Misdrijven Markt Mishandeling Overige vermogensdelicten Diefstal van brom-, snor-, fietsen Zakkenrollerij Totaal Tabel 10.3 Misdrijven Vijhestraat Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Belediging Vernieling Totaal Tabel 10.4 Misdrijven Bruggestraat Mishandeling Diefstal van brom-, snor-, fietsen Vernieling c.q. zaakbeschadiging Aantasting openbare orde Totaal Defintieve versie, mei

12 11 Hotspots meldingen Vanuit de cijfers zoomen we in op 4 straten in het horecagebied het vaakst naar voren komen tijdens vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Van deze 4 hotspots is een top 4 meldingen weergeven in onderstaande tabel. Tabel 11.1 Meldingen Flevoweg Mishandeling Burengerucht (m.n. conflicten) Overlast Geluidsoverlast (m.n. horeca) Totaal Tabel 11.2 Meldingen Markt Mishandeling Restcategorie Overlast (m.n. van jeugd) Geluid Totaal Tabel 11.3 Meldingen Vijhestraat Mishandeling Geluidsoverlast (m.n. horeca) Burengerucht (conflicten) Overlast (m.n. geluid) Totaal Tabel 11.4 Meldingen Bruggestraat Burengerucht (conflicten) Mishandeling Geluid Overlast van/door dronkenschap Totaal Defintieve versie, mei

13 12 Conclusies 12.1 Conclusies Gemiddeld vinden in chronologische volgorde de meeste incidenten plaats op de Flevoweg, Markt, Vijhestraat en Bruggestraat. Vrijdag op zaterdag In 2010 is van vrijdag op zaterdag het totaal aantal opgenomen aangiften toegenomen (+9%), het aantal misdrijven toegenomen (+13%) en het aantal meldingen toegenomen (+13%) ten opzichte van De meeste incidenten vinden plaats tussen 00:00 uur en 01:00 uur. De meeste aangiften worden gemiddeld in de maand oktober opgenomen, in 2010 was dat de maand september. Mishandeling is gemiddeld de meest opgenomen aangifte, in 2010 is dat diefstal van brom-, snor-, fietsen. Mishandeling is gemiddeld het meest voorkomende misdrijf van vrijdag op zaterdag, in 2010 kwam dit net zo veel voor als diefstal van brom,- snor-, fietsen. Overlast van jeugd is gemiddeld de meest voorkomende melding van vrijdag op zaterdag, in 2010 was dit geluidsoverlast, met name van horeca en evenementen. Zaterdag op zondag In 2010 is van zaterdag op zondag het totaal aantal opgenomen aangiften afgenomen (-12%), het aantal misdrijven afgenomen (-11%) en het aantal meldingen toegenomen (+28%) ten opzichte van De meeste incidenten vinden plaats tussen 03:00 uur en 04:00 uur. Ondanks de toename van het aantal meldingen zien we een afname van het aantal opgenomen aangiften en geregistreerde misdrijven. De meeste aangiften worden gemiddeld in de maand juni opgenomen, in 2010 was dat de maand september. Vernieling c.q. zaakbeschadiging is de meest opgenomen aangifte, in 2010 is dat mishandeling. Mishandeling is gemiddeld het meest voorkomende misdrijf van zaterdag op zondag, in 2010 was dit ook het geval. Mishandeling is gemiddeld de meest voorkomende melding evenals in Defintieve versie, mei

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

GEMEENTE : ELBURG gemiddeld hele jaar

GEMEENTE : ELBURG gemiddeld hele jaar GEMEENTE : ELBURG Gepleegde misdrijven 877 771 798 27 Opgenomen aangiften van misdrijven 779 670 685 15 Opgehelderde misdrijven 216 206 206 0 Ophelderingspercentage 24.6% 26.7% 25.8% Verdachten 134 156

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST 2002-2012 januari t/m december Colofon Uitgave: Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie Analyse & Research Burgemeester Patijnlaan 35 Postbus 264 2501 CG Den Haag Politie

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Aanhoudingen Horeca. Hengelo (O) Hengelo (O) Organisatieonderdeel Oost- Nederland Twente

Aanhoudingen Horeca. Hengelo (O) Hengelo (O) Organisatieonderdeel Oost- Nederland Twente Organisatieonderdeel Oost- Nederland Twente Hengelo (O) Contactpersoon R.C.G.M. van den Heuvel Functie Wnd Clusterchef Bezoekadres Willemstraat 7 7 DN Hengelo (O) Telefoon 9-88 E-mail info@twente.politie.nl

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Oost

Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Oost Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Quick scan Sander Flight Paul Hulshof Verplaatsing van criminaliteit en overlast door extra toezicht in Amsterdam Quick scan

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013

GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013 GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013 Colofon Dit is een uitgave van Politie Oost-Nederland, District IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle Samenstelling: Politieteam Horst & Waterland

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Oud en Nieuw

Oud en Nieuw Oud en Nieuw 2015-2016 Landelijk beeld jaarwisseling 2015-2016 in Nederland Auteur: Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) Status: Definitief Versie 2.0 6 januari 2016 Rubricering: Politie Intern

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Cameratoezicht evaluatie en stand van zaken 2010 datum 18-8-2010 versie 6 Auteur(s) HNV bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse telefoon (0181) 69 69

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Politie 95 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 96 Openbare orde en veiligheid Lichte stijging van het aantal misdrijven In 201 registreerde de politie Eenheid Amsterdam

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de districten,

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Buurt Bekkerveld - Aarveld

Buurt Bekkerveld - Aarveld 1 2 Buurt Bekkerveld - Aarveld Aantal inwoners per 1.1.2016: 2788 0 19 jarigen 525 20 44 jarigen 994 45 64 jarigen 819 65 jaar en ouder 495 Woningen: 1518 Bron: Kerncijfers Heerlen 2016 Huidige structuur

Nadere informatie

NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG

NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG 2016 2020 Versie, maart 2016. Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving Gemeente Valkenburg aan de Geul 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Probleemstelling...

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen 1603040 Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de

Nadere informatie

Geweldsanalyse. Leiden-Voorschoten 2006

Geweldsanalyse. Leiden-Voorschoten 2006 Geweldsanalyse Leiden-Voorschoten 2006 Colofon Serie Statistiek 2007 / 12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail: boa@leiden.nl tel:

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Oud en Nieuw 2013-2014

Oud en Nieuw 2013-2014 Oud en Nieuw 2013-2014 Landelijk beeld jaarwisseling 2013-2014 in Nederland 7 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Landelijk beeld... 4 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 4

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Ouverture

Evaluatie cameratoezicht Ouverture A ug u s t u s 201 0 Evaluatie cameratoezicht Ouverture samenstelling: drs. Marja Vissers, bureau Beleidsinformatieen Onderzoek Eric van Kessel, sector Openbare Orde en Veiligheid BiO-rapport nr. 1156

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Kerncijfers 91 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 92 Openbare orde en veiligheid Geregistreerde misdrijven In 2014 registreerde de Politie Eenheid Amsterdam het

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2016-2017 Landelijk beeld jaarwisseling 2016-2017 in Nederland Auteur: Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) Status: Definitief Versie: 6 januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Een uitgave van de REGIO ROTTERDAM

Een uitgave van de REGIO ROTTERDAM G VE EZA ILIG M E HE NL IDS IJK BE EL D Een uitgave van de REGIO ROTTERDAM Jaarrapport 2016 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2016 Colofon 31 maart 2017 Uitgave van I&O Research, in opdracht

Nadere informatie

Incidentcijfers Stadshart 2011 t/m 2013 Obv politieregistratie 2011, 2012 en 2013 uit het stadshart in Heerhugowaard

Incidentcijfers Stadshart 2011 t/m 2013 Obv politieregistratie 2011, 2012 en 2013 uit het stadshart in Heerhugowaard 1 Bijlage 1a Incidentcijfers Stadshart 2011 t/m 2013 Obv politieregistratie 2011, 2012 en 2013 uit het stadshart in Heerhugowaard Gebied: Stadshart Heerhugowaard Dit bevat: Winkelcentrum Middenwaard, Koraal,

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 1 Inleiding Vanuit de Deventer horeca is de wens uitgesproken voor meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap. In het bestuursakkoord 2014-2018

Nadere informatie