MyPersonal Portfolio. Defensief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MyPersonal Portfolio. Defensief"

Transcriptie

1

2 HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een effectenrekening, kosten en rapportage Contact 15 Appendix 1: Manager Selectie Research Proces 17 Appendix 2: Toelichting op de gebruikte statistieken 22 2

3 1 Inleiding Insinger de Beaufort Insinger de Beaufort is een Brits-Nederlandse private bank die in 1779 werd opgericht. Onze focus op private banking betekent dat we een goed inzicht hebben in de noodzaak om een balans te vinden tussen het nemen van risico s om vermogen op te bouwen en het reduceren van risico's om vermogen te behouden. Wij zoeken actief naar beleggingsoplossingen die de rendementen voor onze cliënten optimaliseren. Ons streven naar excellente dienstverlening heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een breed servicepakket op het gebied van geldbeheer, wereldwijde aandelenmarkten, obligatiemarkten en alternatieve beleggingen, waaronder hedgefondsen. De kern van onze beleggingsfilosofie is het concept van een open architectuur, waarbij gespecialiseerde externe beheerders worden aangesteld om afzonderlijke onderdelen van een portefeuille te beheren. Per 1 augustus 2008 hebben Insinger de Beaufort en BNP Paribas Private Bank een strategisch samenwerkingsverband gevormd. Nachenius Tjeenk, private bank en dochter van BNP Paribas is dientengevolge samengegaan met Insinger de Beaufort. BNP Paribas zal haar private bankingactiviteiten in Nederland en Londen combineren met de activiteiten van Insinger de Beaufort en Nachenius Tjeenk. Als resultaat hiervan verwerft BNP Private Bank een meerderheidsbelang in Insinger de Beaufort. BNP Paribas Private Bank is een volledige dochteronderneming van BNP Paribas en is onderdeel van BNP Private Banking, de divisie die wereldwijd diensten verleent op het gebied van wealth management. Met vestigingen in 30 landen had BNP Private Banking per eind maart 2008 bijna 150 miljard aan vermogen van cliënten in beheer. Voor onze cliënten levert deze samenwerking veel voordelen op, waaronder de zekerheid die geboden wordt door de steun van een grote bank. Algemene benadering Eén van de kernbeslissingen bij de samenstelling van uw portefeuille betreft de allocatie van uw vermogen naar de verschillende beleggingscategoriën, namelijk aandelen, obligaties, cash, en andere beleggingen. Dit wordt ook wel de "strategische asset-allocatie" genoemd en kan zelfs meer dan 90% van de relatieve performance van een portefeuille bepalen. Het uitzetten van de juiste strategische allocatie van de beleggingen op de lange termijn is cruciaal. De beleggingen worden beheerd met als doel het rendement daaruit te optimaliseren, ongeacht of dit rendement gegenereerd wordt door dividenden, rente of vermogenswinst. Om de strategische allocatie van de portefeuille te handhaven in de diverse marktcycli is periodieke herbalancering van de verschillende beleggingscategorieën noodzakelijk. Ook kunnen we tactische wijzigingen aanbrengen in de asset-allocatie om te profiteren van cyclische veranderingen in relatieve waarderingen en beleggingskansen. Om het risico te verlagen is het van essentieel belang dat er een aantal verschillende beleggingscategorieën in uw portefeuille zijn opgenomen. Naar onze mening is het niet voldoende om volledig te vertrouwen op de traditionele beleggingsklassen van aandelen en obligaties. We geloven sterk in de toegevoegde waarde van alternatieve beleggingscategorieën en beleggen daarom een deel van de portefeuille in specialistische alternatieve beheerders. 3

4 2 Het beleggingsproces Open architectuur De beleggingsfilosofie van Insinger de Beaufort maakt gebruik van een open architectuur. Dat betekent dat we de best beschikbare middelen inzetten, of deze nu gecreëerd zijn door Insinger de Beaufort, onze concurrenten of van andere bronnen afkomstig zijn. Het concept van open architectuur is afgeleid van het evidente feit dat geen enkele manager tegelijkertijd de beste kan zijn in alle beleggingsklassen, markten of beleggingsstijlen. Op basis van dit concept bieden wij onze cliënten optimale oplossingen, gecreëerd door diverse instellingen. Dankzij onze schaalgrootte kunnen we tegen voordelige voorwaarden oplossingen vinden en creëren die vaak niet beschikbaar zijn voor kleinere instellingen. Hoewel andere banken dezelfde beleggingsfilosofie zeggen te hanteren, kan hun grote omvang in de praktijk een belemmering vormen bij de inschakeling van externe beheerders. Onze omvang is klein genoeg voor de noodzaak om met andere beheerders samen te werken en groot genoeg om toegang te krijgen tot deze beheerders tegen aantrekkelijke tarieven voor onze cliënten. Insinger de Beaufort beschikt daarnaast over gekwalificeerde analisten en speciaal ontwikkelde systemen die ons open architectuurproces ondersteunen. Asset-allocatie Eenvoudig gezegd is asset-allocatie het proces waarbij uitgezocht wordt waarin geld moet worden belegd. Het is ook een discipline die ervoor zorgt dat al het geld niet in hetzelfde domein wordt belegd. Door de asset-allocatie in de gaten te houden, kunnen beleggers onnodige risico's vermijden en op de lange termijn reële kapitaalgroei realiseren en beschermen. Een portefeuille dient over allocatierichtlijnen te beschikken, die aangeven welk percentage van de netto vermogenswaarde belegd dient te worden in aandelen, cash, vastgoed, obligaties of hedgefondsen. Daarnaast kan gedetailleerd worden vastgesteld welk percentage aandelen belegd moet worden in nationale of internationale markten, of in ontwikkelde of opkomende markten. Door deze allocaties in het oog te houden kunnen cliënten onnodige risico s vermijden die zouden kunnen ontstaan als ze teveel geld in één bepaalde beleggingscategorie zouden beleggen. In het beleggingsjargon wordt onderscheid gemaakt tussen tactische asset-allocatie (beslissingen op de korte termijn) en strategische asset-allocatie (beslissingen op de lange termijn). In het algemeen worden portefeuilles samengesteld op basis van een aantal verschillende asset- of beleggingsklassen, met als doel het kapitaal te beschermen en positieve rendementen te behalen. De traditionele beleggingsklassen van aandelen en obligaties worden aangevuld met alternatieve beleggingsproductenproducten zoals hedgefondsen. Uw portefeuille zal in het algemeen een allocatie hebben in hedgefondsen aangezien deze producten historisch gezien een lage correlatie vertonen met zowel obligaties als aandelen. Bovendien dragen deze producten positief bij aan het verminderen van de totale volatiliteit (het risico) van de portefeuille. We hebben veel ervaring in huis met de selectie van beheerders van deze alternatieve beleggingsproducten en de opname daarvan in beleggingsportefeuilles. Deze specialisatie onderscheidt ons van veel andere vermogensbeheerders. 4

5 Om tot de aanbevolen strategische beleggingsmix voor uw beleggingsportefeuille te komen, is het onderstaande proces gevolgd. Bij het onderzoeken welke strategische beleggingsmix het meest geschikt voor u is, wordt eerst uw risicoprofiel en rendementsverwachting in ogenschouw genomen. Op basis hiervan beleggen wij in de volgende beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en hedgeproducten. Binnen de gekozen beleggingscategorieën hebben wij vervolgens een regiodiversificatie toegepast. Bij de verschillende categorieën wordt er op mondiaal niveau gediversificeerd. Portefeuille optimalisatie wordt uitgevoerd met inachtneming van de volgende doelstellingen: Streven naar maximalisatie van het portefeuillerendement gegeven het toegestane risico Focus op een beperking van het neerwaartse risico van de portefeuille 5

6 3 Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille Uw rendementsdoelstelling en uw risicoprofiel liggen ten grondslag aan uw beleggingsportefeuille. Verder hanteren wij daarnaast ook de volgende uitgangspunten: Risicotolerantie We maken onderscheid tussen het (financiële) vermogen om risico te dragen en de (emotionele) bereidheid om risico te nemen. Risicodraagkracht: Dit aspect houdt verband met uw financiële vermogen om risico te dragen. Denkt u eens na over wat u zou doen als de waarde van deze portefeuille zou dalen. Heeft u andere vermogensbestanddelen waarop u kunt terugvallen? Over het algemeen geldt, dat als u voor een aanzienlijke periode niet aan deze belegging hoeft te komen en u denkt dat u aanvullend kapitaal kunt bijdragen, u dan een grotere draagkracht heeft om een zekere mate van risico te aanvaarden. Risicobereidheid: Dit aspect houdt verband met uw emotionele of subjectieve risicotolerantie. Hoe gaat u emotioneel gezien om met volatiliteit en kijkt u regelmatig naar uw portefeuille? Raakt u van streek als u zelfs maar een kleine daling in waarde bespeurt? Algemene risicotolerantie: Dit is een combinatie van uw risicodraagkracht en uw risicobereidheid. Tijdsbestek Dit is waarschijnlijk een van de meest cruciale overwegingen, aangezien het alle andere elementen van uw beleggingsportefeuille zal beïnvloeden. Als eenvoudige vuistregel geldt, dat hoe groter uw tijdsbestek is, hoe groter uw bereidheidom risico te aanvaarden. Naar ons inzicht kunnen gepensioneerde beleggers niet langer eenvoudigweg vertrouwen op vastrentende beleggingen, gezien de langere periode waarover hun pensionering zich uitstrekt en de noodzaak om een inkomensniveau te realiseren dat kan groeien naarmate de inflatie stijgt. Wet- en regelgeving Het is mogelijk dat we wettelijke beperkingen in acht moeten nemen ten aanzien van beleggingen in Nederland. We beschikken over aanzienlijke ervaring op dit terrein. Belangrijke mededeling Als uw omstandigheden veranderen, of als u niet akkoord gaat met deze doelstellingen, neemt u dan contact met ons op, zodat we de portefeuille kunnen aanpassen aan uw behoeften. Onze portefeuillebeheer is gebaseerd op een filosofie van partnerschap en we werken dan ook nauw samen met uw financieel adviseur om ervoor te zorgen dat uw portefeuille aansluit bij uw behoeften. 6

7 4 Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën Op basis van verschillende factoren bepalen wij een geschikte verdeling over verschillende beleggingscategorieën. Voorbeelden van beleggingscategorieën zijn aandelen, obligaties, hedge en high yield. De verdeling van categorieën wordt de strategische beleggingsmix genoemd. Deze strategische beleggingsmix dient als leidraad gedurende uw beleggingsperiode. Gedurende de beleggingsperiode zal deze strategische beleggingsmix continu ingevuld worden met fondsen van specifieke vermogensbeheerders. De keuze van deze vermogensbeheerders berust op research van onze analisten en daarnaast ook op een door ons ontwikkeld risicomodel. Het doel van dit model is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement gegeven het toegestane risico. Dit beleggingsvoorstel geeft de conclusies van onze analyse en de daaruit voortvloeiende beleggingsportefeuille die het beste aansluit bij uw rendementsdoelstelling en uw risicoprofiel. In het volgende hoofdstuk wordt de indeling van de portefeuille uiteengezet. De uitgangspunten die in voorgaande hoofdstukken behandeld zijn vormen hier de basis voor. De details van het Insinger de Beaufort Manager Selectieproces worden beschreven in bijlage 1. De managers die wij voor deze portefeuille hebben geselecteerd, worden in de volgende pagina s weergegeven. Asset-allocatie: Defensieve portefeuille Alternatives 10% Cash 2% Aandelen 0% Obligaties 88% De doelstelling van de portefeuille is het realiseren van stabiele groei op lange termijn met een beperkte mate van volatiliteit. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de waarde van de portefeuille te verdelen over verschillende vermogensklassen. Iedere beleggingsklasse wordt gekenmerkt door zijn eigen verwachte rendement en volatiliteit. Daarnaast is het wenselijk dat de geselecteerde beleggingsklassen een lage onderlinge correlatie vertonen. Als de diverse beleggingsklassen in een portefeuille worden samengevoegd, wordt op deze manier de volatiliteit tot een minimum beperkt. Munteenheid De munteenheid van de portefeuille is EUR. 7

8 Beleggingen: aandelen De invulling van uw aandelen portefeuille is als volgt: Weging Aandelen 0.0% Beleggingen: obligaties Opkomende markten 5% Europa 95% Obligaties: portfolioverdeling BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond 4,43% Parvest Euro Government Bond 21,90% Multiple Managers European Bond 21,90% Standard Life European Corporate Bond 17,92% Bluebay Investment Grade Bond 17,92% BlueBay High Yield Bond Fund Dividend 4,43% 8

9 Beleggingen: alternatives Gold Tracker 16% Converteerbare obligaties wereldwijd 16% Fund of hedgefund 52% Onroerend goed long/short 16% Alternatives: portfolioverdeling SPDR Gold Trust 1,50% IdB Global Convertible IdB Real Estate Equity 1,50% 1,50% IdB Multi Manager Zeus 5,00% 9

10 De fondsen in uw portefeuille Onderstaand treft u een korte beschrijving van de geselecteerde fondsen en managers. OBLIGATIES BlueBay Investment Grade Bond Fund Het BlueBay Investment Grade Bond Fund ( investment grade : bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid) wordt beheerd door Raphael Robelin (sinds 2003 bij BlueBay en voormalig Hoofd Europese Investment Grade bedrijfsobligaties bij Invesco). Het fonds belegt in Europese investment grade bedrijfsleningen die worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse (waarbij de nadruk ligt op bedrijven met de beste risico/rendementsverhouding) in combinatie met een niet-fundamentele ( top-down ) benadering. Het fonds heeft een sterke nadruk op kapitaalbehoud: de beheerder kan eventueel een gedeelte van het fonds beleggen in staatsobligaties en/of liquiditeiten. Multiple Managers European Bond A Het Multiple Managers European Bond fonds heeft als doel om lange termijn vermogensgroei te realiseren, conform de mogelijkheden op de Europese kapitaalmarkten. Dit fonds belegt voornamelijk in kwalitatief hoogstaande en kredietwaardige Europese staats- en bedrijfsobligaties. Het fonds stelt zich niet ten doel om een hoog inkomen te genereren. Het dient meer als defensieve basis in de portefeuille. Standard Life European Corporate Bond Het Standard Life European Corporate Bond Fund beoogt lange termijn groei te realiseren, voornamelijk door het beleggen in Europese investment grade obligaties. Het fonds wordt actief beheerd. Het beleggingsteam kan beleggen in een brede reeks aan vastrentende waarden, waaronder bedrijfsobligaties (bv. sub investment grade obligaties, door de overheid gegarandeerde uitgiften, index-gelinkte obligaties, FRNs en ABS) en/of geldmarktinstrumenten om zodoende te kunnen profiteren van de geïdentificeerde kansen. Het fonds kan bovendien derivaten inzetten ten behoeve van het efficiënt beheren van de portefeuille. Parvest Euro Government Bond Het Parvest Euro Government Bond heeft als doel vermogensgroei te realiseren op de middellange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties die uitgegeven zijn door overheden die lid van de EU zijn. De gemiddelde looptijd waarmee gewerkt wordt is minder dan 3 jaar. De portefeuille wordt opgesteld in twee stapppen; (1) de mate van blootstelling aan Europese obligaties wordt bepaald aan de hand van de vooruitzichten voor het rentebeleid, (2) de manager kiest vervolgens de obligaties die het best gepositioneerd zijn om de beoogde blootstelling te kunnen bereiken. De modified duration (indicator voor rentegevoeligheid) ligt tussen 0,5 en 8. BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond Het BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond fonds heeft als doel om vermogensgroei te realiseren door te beleggen in staats- en bedrijfsobligaties van opkomende markten. Meer dan de helft van de portefeuille wordt belegd in staatsobligaties gedenomineerd in lokale valuta van opkomende landen. Tot de uitgevende partijen rekent de fondsmanager de staat en bedrijven die gevestigd zijn in of een groot deel van hun activiteiten in opkomende landen uitoefenen. Het fonds belegt in landen als Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika en Polen. Het gehele scala aan beschikbare obligatiesoorten, waaronder non-investment grade kunnen in de portefeuille 10

11 opgenomen worden. Een klein deel van de portefeuille wordt bovendien ook belegd in bedrijfsobligaties uit die regio. Het fonds streeft ernaar om de gemiddelde duration van de portefeuille onder de twee jaar te behouden. Ongeveer de helft van de portefeuille wordt belegd in instanties met een kredietratingsniveau A. BlueBay High Yield Bond Fund Het BlueBay High Yield Bond fonds wordt beheerd door Anthony Robertson en Peter Higgins van BlueBay Asset Management. Het high yield team van BlueBay Asset Management is het grootste en meest ervaren high yield team in Europa. Het fonds belegt in Europese high yield bedrijfsleningen. Dit zijn, bedrijfsobligaties die uitgegeven worden door bedrijven die als minder kredietwaardig bestempeld zijn. De fondsbeheerder selecteert bedrijven op basis van een bottum-up fundamentele benadering, maar waarbij een sterke top-down risico-analyse ook een belangrijke rol speelt. De nadruk ligt op het selecteren van kwalitatief hoogstaande bedrijven met de beste risico/rendementsverhouding. Het fonds belegt gespreid over verschillende sectoren en heeft een sterke nadruk op kapitaalbehoud en risicobeheersing. De beheerder kan eventueel gebruik maken van derivaten om de portefeuille-efficiëntie te optimaliseren en risico s te minimaliseren. Het fonds heeft een gemiddelde duration van rond de 3. ALTERNATIVES IdB MM Zeus Het Insinger de Beaufort Multi Manager Zeus fonds, de doelstelling van dit fonds is het behalen van vermogensgroei, met een lage volatiliteit door te beleggen in een portefeuille van wereldwijde beleggingsfondsen die beheerd worden door beheerders die een zogenaamde absolute return nastreven. Dat wil zeggen dat die beheerders niet zozeer kijken naar de performance van hun fonds ten opzichte van een bepaalde index, maar er juist naar streven om telkens een positief rendement te behalen, ongeacht hoe de markt zich ontwikkelt. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen deze beheerders afdekkingstechnieken toepassen om het marktrisico zoveel mogelijk te beperken. De portefeuille van geselecteerde ( hedge ) managers wordt actief beheerd en gecontroleerd. IdB Global Convertibe Fund Het Insinger de Beaufort Global Convertible wordt beheerd door Advent Capital Management in New York, een Investment Manager die gespecialiseerd is in converteerbare obligatiemarkt wereldwijd. Het fonds heeft als doelstelling de belegger in staat te stellen te profiteren van de aantrekkelijke risico-rendementsverhouding en van de ontwikkeling van een snel groeiende beleggingscategorie. Een converteerbare obligatie kan het beste omschreven worden als een obligatie met een geïntegreerde aandelenoptie. Aldus is de koers van een convertible over het algemeen mede afhankelijk van ontwikkelingen op zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. Het fonds is typisch belegd in een redelijk geconcentreerde portefeuille van verschillende convertibles en hanteert een actieve beleggingsstrategie om te kunnen profiteren van alle variabelen die de waarde van een converteerbare obligatie bepalen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van kwantitatieve modellen om de aantrekkelijkheid van een individuele converteerbare obligatie te bepalen. Het fonds zal voor tenminste 85% belegd zijn in Europese convertibles. IdB Real Estate Equity Het Insinger de Beaufort Real Estate Equity fonds bestaat uit een gespreide portefeuille van fondsen en bedrijven die beleggen in direct vastgoed en is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk positief rendement, mede door het verwerven van dividenden. De geselecteerde fondsen of bedrijven zijn doorgaands specialist in een bepaalde subsector van de Europese vastgoedmarkt en hebben 11

12 bewezen in staat te zijn superieure resultaten te genereren in hun markt. De vastgoedmarkt is met name in trek vanwege hoge dividenden en haar stabiele winstontwikkeling die worden verkregen doordat de huurinkomsten in meerjaarsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de huurinkomsten doorgaans geïndexeerd waardoor vastgoed relatief ongevoelig is voor inflatie. SPDR Gold Trust SPDR Gold Trust is een Exchange Traded Fund (ETF) dat het rendement van de prijs van goudstaven volgt. Met deze ETF speelt de investeerder in op de ontwikkelingen in de goudmarkt. 12

13 Portefeuilleoverzicht In het voorgaande hoofdstuk hebben we het voorgestelde uitgangsmodel voor de portefeuille laten zien. Onderstaand treft u alle onderdelen van de portefeuille en de geselecteerde managers nog eens overzichtelijk op een rij. Fonds Regio/Sector Gewicht Aandelen Totaal 0,00% Obligaties BlueBay Investment Grade Bond BlueBay High Yield Bond Standard Life European Corporate Bond Multiple Managers European Bond A Parvest Euro Government Bond BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Europa Europa Europa Europa Europa Opkomende markten Totaal 88,5% Alternatives IdB Multi-Manager Zeus IdB Real Estate Equity IdB Global Convertible (Advent Capital Management) SPDR Gold Trust Wereldwijd fund of hedge funds Onroerend goed Wereldwijd converteerbare obligaties Goud Tracker Totaal 9,5% Liquide middelen Cash 2% TOTAAL 100% 13

14 5 Het openen van een effectenrekening, kosten en rapportage Indien u besluit te beleggen volgens ons voorstel, zal er een effectenrekening bij Bank Insinger de Beaufort voor u geopend moeten worden. Openingsformulieren zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of uw contactpersoon bij Insinger de Beaufort. Ook kunt u de openingsformulieren telefonisch aanvragen bij Insinger de Beaufort (telefoon ) of via de Na ontvangst van de door u ingevulde openingsformulieren, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, doen wij u binnen vijf werkdagen een effectenrekeningnummer en alle rekeningbescheiden toekomen. U kunt het te beleggen bedrag vervolgens overmaken naar dit rekeningnummer. Iedere eerste werkdag van de maand beleggen wij voor onze cliënten. Om de eerste van de maand ook voor u te kunnen beleggen, dient uw geld zeven werkdagen voor de eerste van de maand op uw effectenrekening te staan. Houdt u er rekening mee dat een overschrijving van het ene bankrekeningnummer naar het andere bankrekeningnummer doorgaans drie werkdagen tijd in beslag neemt. Een overschrijving van een girorekeningnummer naar een bankrekeningnummer kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. U ontvangt op kwartaalbasis een overzicht van uw beleggingen, een zogenaamde fondsenstaat. Insinger Investor Insights Insinger de Beaufort geeft op kwartaalbasis een digitaal e-magazine uit; de Insinger Investor Insights. De e- magazine bevat informatie over verschillende thema's op het gebied van beleggen en vermogensbeheer. U krijgt middels de Insinger Investor Insights additionele informatie over beleggen bij Insinger de Beaufort en blijft via de op de hoogte van al het nieuws. Indien u uwzelf wilt abonneren op de Insinger Investor Insights dan kunt u dat aangeven op uw inschrijfformulier of kenbaar maken bij de afdeling Client Services. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht, mocht u echter nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de ondergetekenden. 14

15 6 Contact Insinger de Beaufort Wealth Management Herengracht BV Amsterdam Pieter Quarles van Ufford Tel Fax Frank Viveen Tel Fax Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is als effecteninstelling/vermogensbeheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Disclaimer Aan beleggen zijn risico s verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u (deels) met geleend geld.belegt, betekent dit dat u het risico loopt dat u niet alleen uw inleg verliest maar ook zelfs een schuld overhoudt. Voor alle beleggingsproducten is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees deze voordat u het product koopt. Het Prospectus, Financiële Bijsluiter en verdere informatie is beschikbaar op ons website ofwel via de bovenvermelde contactgegevens. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze productie. De gegevens kunnen op ieder ogenblik door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. worden aangepast. Aan de inhoud van deze publicatie kan geen enkel recht noch verplichting worden ontleend. Het nemen van correcte investeringsbeslissingen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg daarom steeds een deskundige. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele negatieve gevolgen die u mocht ondervinden door het zich baseren op de informatie uit deze brochure. 15

16 Appendix 1: Manager Selectie Research Proces Bij Insinger de Beaufort Manager Selection zijn wij doordrongen van het feit dat resultaten geboekt in het verleden slechts marginale voorspellingskracht hebben voor toekomstige resultaten. Daarom concentreert Insinger de Beaufort Manager Selection zich in het bijzonder op de kwalitatieve analyse van managers. Dit omvat een kritische analyse van het beheerproces en van de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit proces. Tijdens dit stadium van de analyse kan er substantiële waarde toegevoegd worden omdat het manager universum inefficiënt van aard is. Bijvoorbeeld, informatie aangaande organisatorische veranderingen, veranderingen in de samenstelling van het beleggingsteam of veranderingen in het beleggingsproces worden vaak niet tijdig en niet compleet verstrekt. Dit leidt er in de praktijk toe dat beleggers beslissingen maken over fondsen aan de hand van gebrekkige informatie. Insinger de Beaufort Manager Selection plaatst een hoge prioriteit bij het onderhouden van een nauwe relatie met het geselecteerde manager universum om zich te verzekeren dat te allen tijde volledige toegang is tot alle relevante informatie die invloed kan hebben op toekomstige beleggingsresultaten van de geselecteerde managers. Door het selecteren van specialisten streeft Insinger de Beaufort er bovendien naar om de risicorendementsverhouding van een beleggingsportefeuilles te verbeteren. Door deze specialisten efficiënt in te zetten in een portefeuille wordt er getracht de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren. Gespecialiseerde beheerders zorgen over het algemeen voor hogere risico-gecorrigeerde rendementen dan meer generiek ingestelde beheerders. Beleggen in zulke specialisten levert daarom een specialisatiebonus op. Door de kennis van verschillende specialisten op een efficiënte manier te combineren, verminderen we bovendien het gehele risico. In het selectieproces van Insinger de Beaufort staat risicobeheersing centraal. De selectie omvat vijf verschillende fasen: 1. Kwantitatieve voorselectie 2. Uitgebreide kwantitatieve analyse 3. Kwalitatieve analyse interview met potentiële beheerders 4. Kwalitatieve analyse persoonlijkheidsprofilering van beheerders 5. Compliance Due Diligence In de volgende pagina s worden de verschillende stappen van het selectieproces uitvoerig besproken. 16

17 1. Kwantitatieve voorselectie Ieder selectieproces begint met het scannen van performancegegevens. Voor dit doel hebben we een uitgebreide databank ontwikkeld met resultaten en andere gegevens van meer dan beheerders van hedgefondsen, beleggingsfondsen en institutionele beleggingsmandaten. Onze databank maakt gebruik van een aantal externe gegevensbronnen, naast onze eigen verzameling gegevens over individuele beheerders. Insinger de Beaufort heeft bovendien eigen software ontwikkeld om de gegevens te analyseren op bepaalde kenmerken van beheerders. De manageranalyse omvat een beoordeling van de hieronder genoemde punten. De organisatie Bij dit gedeelte van de analyse ligt de nadruk niet op een bedrijfsonderzoek waarin bijvoorbeeld het bedrijfsplan of het vermogen onder beheer worden beoordeeld. Alleen in speciale gevallen waar wij van mening zijn dat deze factoren een direct gevolg kunnen hebben op de beleggingsresultaten zullen wij onze aandacht hierop richten. Dit kan het geval zijn bij zo n snelle toename van het vermogen dat het ongewenste spanningen plaatst op de beschikbare middelen voor research en op het beleggingsteam. In plaats van het bovengenoemde richten wij onze activiteiten op het onderzoeken van het volgende: Cultuur Bemoedigt de organisatie cultuur individueel initiatief en creativiteit? Ligt de nadruk op het overtreffen of het volgen van indices? Hoe open zijn de managers? Wat voor gevolgen, indien aanwezig, heeft een op handen zijnde fusie of overname op de bestaande beleggingscultuur van een organisatie? Middelen Zijn er voldoende middelen beschikbaar voor het beleggingsteam? Hoe zit het met de continuïteit van het beleggingsteam? Hoe zit het met de kwalificaties en ervaring van de sleutelfiguren binnen het beleggingsteam? Prestatie beloning Komt de motivatie van het beleggingsteam overeen met die van de investeerders? Beleggingsfilosofie & -stijl Deze moeten grondig en zo goed mogelijk worden begrepen. Dit onderdeel kan snel onoverzichtelijk worden wanneer de presentaties van managers geen tastbaar onderscheid bieden. De onderdelen die worden onderzocht zijn: Beleggingsinzicht Welk gat in de markt, indien geïdentificeerd, probeert de manager te exploiteren? Consistentie Is de filosofie consistent met de stijl of methode waarmee de manager zijn buitengewone winst uit de markt probeert te halen? 17

18 Beleggingscriteria Wat zijn de details van de beleggingsselectiecriteria, zowel aan de koop- als aan de verkoopzijde? Risico s Wat zijn de inherente risico- en aanneembare prestatiekarakteristieken van de filosofie en de stijl zoals die door de manager uitgeoefend worden? Wat zou de impact zijn van andere beleggingsmilieus? Wat is de houding van de manager tegenover risico (relatief en absoluut)? Bron van toegevoegde waarde Wat voegt de meeste waarde toe: aandelenselectie, asset allocatie of valuta beslissingen? Overige Wordt de filosofie gepresenteerd met een hoge graad van duidelijkheid en vertrouwen? Hoe flexibel is deze opvatting? Is het voornamelijk een persoonlijke opvatting of een bedrijfsopinie die de manager heeft aangenomen? Gebruik van hedging technieken? Beleggings- en beleidsbepalingsproces De nadruk ligt hier op het doorgronden van de gestructureerde processen die zorgen voor het vertalen van de filosofie in bestaande portefeuilles. Dit onderdeel kan worden omschreven als beleggingsoperaties en is een cruciaal onderdeel van het toevoegen of wegnemen van waarde van de beleggingsprestatie. Belangrijke factoren zijn onder andere: Ideegeneratie Beleggingen beginnen met ideeën. Wat zijn de bronnen van de ideeën van de managers? Hoe zeer zijn zij betrokken bij dit proces? Wordt het overgelaten aan de sectoranalisten? Is er een unieke factor aanwezig tijdens dit proces? Laat de manier waarop ideeën worden gecommuniceerd toe dat hier snel en effectief over kan worden gediscussieerd? Aansprakelijkheid Wie is er verantwoordelijk voor het maken van de beleggingsbeslissingen? Wordt dit verspreid over meerdere commissies of is het geconcentreerd in één groep? Efficiëntie Is het beleggingsproces duidelijk? Bereikt het de balans tussen structuur en flexibiliteit? Portefeuilleconstructie Wat zijn de beperkingen, toegestane benchmarkafwijkingen en is de verwachte tracking error? 18

19 2. Uitgebreide kwantitatieve analyse In de tweede fase van de kwantitatieve analyse worden de resultaten van iedere beheerder nader onderzocht. Er wordt een kort verslag uitgebracht over iedere beheerder op basis van factoren zoals correlatie, alfa, beta, draw down en performance in bull- en bearmarkten. Dit biedt een dieper inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de performance van de beheerder, inclusief consistentie en performance onder moeilijke marktomstandigheden. Prestatie evaluatie In dit deel van het research proces worden de prestaties uit het verleden van de manager in detail bestudeerd. Dit omvat onder andere de discussie van uitzonderlijke prestaties in het verleden (bijvoorbeeld sterke periodes van winst of verlies of stijging in volatiliteit van prestaties), consistentie van beleggingsstijl, mogelijke veranderingen in beleggingsproces of personeel en bronnen van out/underperformance in het verleden. Daarnaast wordt de houding van de manager tegenover prestaties in het verleden zorgvuldig overwogen. De concurrentie tussen fondsmanagers is groot en perioden van underperformance kunnen leiden tot nervositeit bij de managers. Dit kan vervolgens resulteren in slechte beleggingsbeslissingen en een toename van het risicoprofiel van het fonds. Managers die niet kunnen aantonen dat zij beschikken over een gebalanceerd temperament of die zich niet kunnen houden aan een strikt beleggingsproces komen niet in aanmerking. Huidige strategie De huidige strategie omvat een overzicht van de huidige voornaamste posities binnen de portefeuille en de motivatie/verantwoording voor die beslissingen. Daarnaast bevat het ook scenario s of potentiële gebeurtenissen die de huidige visie van de manager kunnen herbevestigen of veranderen. Alle verzamelde informatie in het manager analyseproces worden opgeslagen in onze Manager Selection database. Dit stelt ons in staat de evolutie van vermogensbeheerders en bepaalde beleggingsteams duidelijk te documenteren, en dat geeft ons dan weer de mogelijkheid een beter inzicht te krijgen in het risico/winst profiel van een manager in plaats van een opinie gebaseerd op een ad hoc manager interview. Kwantitatieve Analyse Het screening proces moet leiden tot een short list van managers welke toestaat er een meer gedetailleerde analyse van prestaties uit het verleden op los te laten. Deze analyse bestaat onder andere uit het volgende: De volledige track record van de manager zal worden geanalyseerd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van rolling statistics over periodes van 3, 12, en 24 maanden. Dit bevat onder meer alpha, Sharpe ratio, Treynor ratio, downside deviation, correlatie en relative returns. Analyse van de prestaties van de manager in positieve en negatieve indexperioden. Analyse van drawdown perioden relatief ten opzichte van de index. Distributie van returns relatief ten opzichte van de index. Scatter plot graphs van het manager universum risico/return, alpha/bèta, etc. 19

20 Opname van additionele indicatoren van return, risico en consistentie. Attributie analyse deze stelt ons in staat om een kwantificeerbare evaluatie te doen om te bepalen waar de manager waarde toevoegt. De resultaten van deze analyse moeten worden vergeleken met de eigen beoordeling van de manager van waar hij waarde probeert toe te voegen. Het ligt in de verwachting dat deze analyse een zeer korte short list zal opleveren van interessante kandidaten die verder onderzoek waard zijn. 3. Kwantitatieve analyse interview met potentiële beheerders De beheerders uit de voorselectie worden vervolgens persoonlijk geïnterviewd door onze analisten. Voor ons is een ontmoeting met de beheerder die de persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor elk fonds onontbeerlijk. Om te garanderen dat deze interviews een consistente feedback opleveren, werken we steeds met twee paar ogen. Met andere woorden, de beheerder wordt altijd geïnterviewd door twee analisten van Insinger de Beaufort. Naar ons inzicht moet één van deze analisten persoonlijk ervaring hebben in de beleggingsklasse van het bewuste fonds en dus op professioneel niveau een portefeuille beheerd hebben in dezelfde beleggingsklasse. In het interview met de manager wordt de kerncompetentie van de beheerder geïdentificeerd en wordt de consistentie van de beleggingsfilosofie getoetst aan de reële beleggingsresultaten. Het beleggingsproces wordt onder de loep genomen en het risicobeer wordt geëvalueerd. Ook streven we ernaar om vast te stellen of de beheerder superieure beleggingsinzichten heeft. Indien van toepassing komen ook de kwaliteiten van de organisatie, de back-up voor de beheerder en beloningsstructuren aan bod. 4. Kwalitatieve analyse Persoonlijkheidsprofilering Insinger de Beaufort heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het selectieproces van haar eigen medewerkers. Daaruit hebben we een model ontwikkeld voor de beoordeling van fondsbeheerders, waarbij we kijken naar aspecten zoals intellect, temperament, creativiteit en karakter. Ons doel is inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de performance van een beheerder. Daarbij gaan we ervan uit dat fondsbeheer gelijk staat aan topsport. Net als topsporters doorlopen topbeheerders een bepaalde prestatiecyclus. Profilering helpt ons in te schatten op welk punt een beheerder zich in zijn prestatiecyclus bevindt. 5. Compliance - due diligence De laatste selectiefase bestaat uit een compliancecontrole om te garanderen dat het geselecteerde fonds aan onze diverse portefeuilles kan worden toegevoegd en om te verzekeren dat het rechtsgebied waar het fonds is gevestigd voldoende gereguleerd is. 20

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 184 miljard (per 30 juni 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 2 Waarom beleggen in Amerikaanse aandelen bij BNP Paribas

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Specialist in vastrentende waarden

Specialist in vastrentende waarden Specialist in vastrentende waarden Pensioenen Ons profiel AEGON Asset Management Nederland is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ( Liability Driven

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie