MyPersonal Portfolio. Defensief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MyPersonal Portfolio. Defensief"

Transcriptie

1

2 HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een effectenrekening, kosten en rapportage Contact 15 Appendix 1: Manager Selectie Research Proces 17 Appendix 2: Toelichting op de gebruikte statistieken 22 2

3 1 Inleiding Insinger de Beaufort Insinger de Beaufort is een Brits-Nederlandse private bank die in 1779 werd opgericht. Onze focus op private banking betekent dat we een goed inzicht hebben in de noodzaak om een balans te vinden tussen het nemen van risico s om vermogen op te bouwen en het reduceren van risico's om vermogen te behouden. Wij zoeken actief naar beleggingsoplossingen die de rendementen voor onze cliënten optimaliseren. Ons streven naar excellente dienstverlening heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een breed servicepakket op het gebied van geldbeheer, wereldwijde aandelenmarkten, obligatiemarkten en alternatieve beleggingen, waaronder hedgefondsen. De kern van onze beleggingsfilosofie is het concept van een open architectuur, waarbij gespecialiseerde externe beheerders worden aangesteld om afzonderlijke onderdelen van een portefeuille te beheren. Per 1 augustus 2008 hebben Insinger de Beaufort en BNP Paribas Private Bank een strategisch samenwerkingsverband gevormd. Nachenius Tjeenk, private bank en dochter van BNP Paribas is dientengevolge samengegaan met Insinger de Beaufort. BNP Paribas zal haar private bankingactiviteiten in Nederland en Londen combineren met de activiteiten van Insinger de Beaufort en Nachenius Tjeenk. Als resultaat hiervan verwerft BNP Private Bank een meerderheidsbelang in Insinger de Beaufort. BNP Paribas Private Bank is een volledige dochteronderneming van BNP Paribas en is onderdeel van BNP Private Banking, de divisie die wereldwijd diensten verleent op het gebied van wealth management. Met vestigingen in 30 landen had BNP Private Banking per eind maart 2008 bijna 150 miljard aan vermogen van cliënten in beheer. Voor onze cliënten levert deze samenwerking veel voordelen op, waaronder de zekerheid die geboden wordt door de steun van een grote bank. Algemene benadering Eén van de kernbeslissingen bij de samenstelling van uw portefeuille betreft de allocatie van uw vermogen naar de verschillende beleggingscategoriën, namelijk aandelen, obligaties, cash, en andere beleggingen. Dit wordt ook wel de "strategische asset-allocatie" genoemd en kan zelfs meer dan 90% van de relatieve performance van een portefeuille bepalen. Het uitzetten van de juiste strategische allocatie van de beleggingen op de lange termijn is cruciaal. De beleggingen worden beheerd met als doel het rendement daaruit te optimaliseren, ongeacht of dit rendement gegenereerd wordt door dividenden, rente of vermogenswinst. Om de strategische allocatie van de portefeuille te handhaven in de diverse marktcycli is periodieke herbalancering van de verschillende beleggingscategorieën noodzakelijk. Ook kunnen we tactische wijzigingen aanbrengen in de asset-allocatie om te profiteren van cyclische veranderingen in relatieve waarderingen en beleggingskansen. Om het risico te verlagen is het van essentieel belang dat er een aantal verschillende beleggingscategorieën in uw portefeuille zijn opgenomen. Naar onze mening is het niet voldoende om volledig te vertrouwen op de traditionele beleggingsklassen van aandelen en obligaties. We geloven sterk in de toegevoegde waarde van alternatieve beleggingscategorieën en beleggen daarom een deel van de portefeuille in specialistische alternatieve beheerders. 3

4 2 Het beleggingsproces Open architectuur De beleggingsfilosofie van Insinger de Beaufort maakt gebruik van een open architectuur. Dat betekent dat we de best beschikbare middelen inzetten, of deze nu gecreëerd zijn door Insinger de Beaufort, onze concurrenten of van andere bronnen afkomstig zijn. Het concept van open architectuur is afgeleid van het evidente feit dat geen enkele manager tegelijkertijd de beste kan zijn in alle beleggingsklassen, markten of beleggingsstijlen. Op basis van dit concept bieden wij onze cliënten optimale oplossingen, gecreëerd door diverse instellingen. Dankzij onze schaalgrootte kunnen we tegen voordelige voorwaarden oplossingen vinden en creëren die vaak niet beschikbaar zijn voor kleinere instellingen. Hoewel andere banken dezelfde beleggingsfilosofie zeggen te hanteren, kan hun grote omvang in de praktijk een belemmering vormen bij de inschakeling van externe beheerders. Onze omvang is klein genoeg voor de noodzaak om met andere beheerders samen te werken en groot genoeg om toegang te krijgen tot deze beheerders tegen aantrekkelijke tarieven voor onze cliënten. Insinger de Beaufort beschikt daarnaast over gekwalificeerde analisten en speciaal ontwikkelde systemen die ons open architectuurproces ondersteunen. Asset-allocatie Eenvoudig gezegd is asset-allocatie het proces waarbij uitgezocht wordt waarin geld moet worden belegd. Het is ook een discipline die ervoor zorgt dat al het geld niet in hetzelfde domein wordt belegd. Door de asset-allocatie in de gaten te houden, kunnen beleggers onnodige risico's vermijden en op de lange termijn reële kapitaalgroei realiseren en beschermen. Een portefeuille dient over allocatierichtlijnen te beschikken, die aangeven welk percentage van de netto vermogenswaarde belegd dient te worden in aandelen, cash, vastgoed, obligaties of hedgefondsen. Daarnaast kan gedetailleerd worden vastgesteld welk percentage aandelen belegd moet worden in nationale of internationale markten, of in ontwikkelde of opkomende markten. Door deze allocaties in het oog te houden kunnen cliënten onnodige risico s vermijden die zouden kunnen ontstaan als ze teveel geld in één bepaalde beleggingscategorie zouden beleggen. In het beleggingsjargon wordt onderscheid gemaakt tussen tactische asset-allocatie (beslissingen op de korte termijn) en strategische asset-allocatie (beslissingen op de lange termijn). In het algemeen worden portefeuilles samengesteld op basis van een aantal verschillende asset- of beleggingsklassen, met als doel het kapitaal te beschermen en positieve rendementen te behalen. De traditionele beleggingsklassen van aandelen en obligaties worden aangevuld met alternatieve beleggingsproductenproducten zoals hedgefondsen. Uw portefeuille zal in het algemeen een allocatie hebben in hedgefondsen aangezien deze producten historisch gezien een lage correlatie vertonen met zowel obligaties als aandelen. Bovendien dragen deze producten positief bij aan het verminderen van de totale volatiliteit (het risico) van de portefeuille. We hebben veel ervaring in huis met de selectie van beheerders van deze alternatieve beleggingsproducten en de opname daarvan in beleggingsportefeuilles. Deze specialisatie onderscheidt ons van veel andere vermogensbeheerders. 4

5 Om tot de aanbevolen strategische beleggingsmix voor uw beleggingsportefeuille te komen, is het onderstaande proces gevolgd. Bij het onderzoeken welke strategische beleggingsmix het meest geschikt voor u is, wordt eerst uw risicoprofiel en rendementsverwachting in ogenschouw genomen. Op basis hiervan beleggen wij in de volgende beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en hedgeproducten. Binnen de gekozen beleggingscategorieën hebben wij vervolgens een regiodiversificatie toegepast. Bij de verschillende categorieën wordt er op mondiaal niveau gediversificeerd. Portefeuille optimalisatie wordt uitgevoerd met inachtneming van de volgende doelstellingen: Streven naar maximalisatie van het portefeuillerendement gegeven het toegestane risico Focus op een beperking van het neerwaartse risico van de portefeuille 5

6 3 Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille Uw rendementsdoelstelling en uw risicoprofiel liggen ten grondslag aan uw beleggingsportefeuille. Verder hanteren wij daarnaast ook de volgende uitgangspunten: Risicotolerantie We maken onderscheid tussen het (financiële) vermogen om risico te dragen en de (emotionele) bereidheid om risico te nemen. Risicodraagkracht: Dit aspect houdt verband met uw financiële vermogen om risico te dragen. Denkt u eens na over wat u zou doen als de waarde van deze portefeuille zou dalen. Heeft u andere vermogensbestanddelen waarop u kunt terugvallen? Over het algemeen geldt, dat als u voor een aanzienlijke periode niet aan deze belegging hoeft te komen en u denkt dat u aanvullend kapitaal kunt bijdragen, u dan een grotere draagkracht heeft om een zekere mate van risico te aanvaarden. Risicobereidheid: Dit aspect houdt verband met uw emotionele of subjectieve risicotolerantie. Hoe gaat u emotioneel gezien om met volatiliteit en kijkt u regelmatig naar uw portefeuille? Raakt u van streek als u zelfs maar een kleine daling in waarde bespeurt? Algemene risicotolerantie: Dit is een combinatie van uw risicodraagkracht en uw risicobereidheid. Tijdsbestek Dit is waarschijnlijk een van de meest cruciale overwegingen, aangezien het alle andere elementen van uw beleggingsportefeuille zal beïnvloeden. Als eenvoudige vuistregel geldt, dat hoe groter uw tijdsbestek is, hoe groter uw bereidheidom risico te aanvaarden. Naar ons inzicht kunnen gepensioneerde beleggers niet langer eenvoudigweg vertrouwen op vastrentende beleggingen, gezien de langere periode waarover hun pensionering zich uitstrekt en de noodzaak om een inkomensniveau te realiseren dat kan groeien naarmate de inflatie stijgt. Wet- en regelgeving Het is mogelijk dat we wettelijke beperkingen in acht moeten nemen ten aanzien van beleggingen in Nederland. We beschikken over aanzienlijke ervaring op dit terrein. Belangrijke mededeling Als uw omstandigheden veranderen, of als u niet akkoord gaat met deze doelstellingen, neemt u dan contact met ons op, zodat we de portefeuille kunnen aanpassen aan uw behoeften. Onze portefeuillebeheer is gebaseerd op een filosofie van partnerschap en we werken dan ook nauw samen met uw financieel adviseur om ervoor te zorgen dat uw portefeuille aansluit bij uw behoeften. 6

7 4 Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën Op basis van verschillende factoren bepalen wij een geschikte verdeling over verschillende beleggingscategorieën. Voorbeelden van beleggingscategorieën zijn aandelen, obligaties, hedge en high yield. De verdeling van categorieën wordt de strategische beleggingsmix genoemd. Deze strategische beleggingsmix dient als leidraad gedurende uw beleggingsperiode. Gedurende de beleggingsperiode zal deze strategische beleggingsmix continu ingevuld worden met fondsen van specifieke vermogensbeheerders. De keuze van deze vermogensbeheerders berust op research van onze analisten en daarnaast ook op een door ons ontwikkeld risicomodel. Het doel van dit model is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement gegeven het toegestane risico. Dit beleggingsvoorstel geeft de conclusies van onze analyse en de daaruit voortvloeiende beleggingsportefeuille die het beste aansluit bij uw rendementsdoelstelling en uw risicoprofiel. In het volgende hoofdstuk wordt de indeling van de portefeuille uiteengezet. De uitgangspunten die in voorgaande hoofdstukken behandeld zijn vormen hier de basis voor. De details van het Insinger de Beaufort Manager Selectieproces worden beschreven in bijlage 1. De managers die wij voor deze portefeuille hebben geselecteerd, worden in de volgende pagina s weergegeven. Asset-allocatie: Defensieve portefeuille Alternatives 10% Cash 2% Aandelen 0% Obligaties 88% De doelstelling van de portefeuille is het realiseren van stabiele groei op lange termijn met een beperkte mate van volatiliteit. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de waarde van de portefeuille te verdelen over verschillende vermogensklassen. Iedere beleggingsklasse wordt gekenmerkt door zijn eigen verwachte rendement en volatiliteit. Daarnaast is het wenselijk dat de geselecteerde beleggingsklassen een lage onderlinge correlatie vertonen. Als de diverse beleggingsklassen in een portefeuille worden samengevoegd, wordt op deze manier de volatiliteit tot een minimum beperkt. Munteenheid De munteenheid van de portefeuille is EUR. 7

8 Beleggingen: aandelen De invulling van uw aandelen portefeuille is als volgt: Weging Aandelen 0.0% Beleggingen: obligaties Opkomende markten 5% Europa 95% Obligaties: portfolioverdeling BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond 4,43% Parvest Euro Government Bond 21,90% Multiple Managers European Bond 21,90% Standard Life European Corporate Bond 17,92% Bluebay Investment Grade Bond 17,92% BlueBay High Yield Bond Fund Dividend 4,43% 8

9 Beleggingen: alternatives Gold Tracker 16% Converteerbare obligaties wereldwijd 16% Fund of hedgefund 52% Onroerend goed long/short 16% Alternatives: portfolioverdeling SPDR Gold Trust 1,50% IdB Global Convertible IdB Real Estate Equity 1,50% 1,50% IdB Multi Manager Zeus 5,00% 9

10 De fondsen in uw portefeuille Onderstaand treft u een korte beschrijving van de geselecteerde fondsen en managers. OBLIGATIES BlueBay Investment Grade Bond Fund Het BlueBay Investment Grade Bond Fund ( investment grade : bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid) wordt beheerd door Raphael Robelin (sinds 2003 bij BlueBay en voormalig Hoofd Europese Investment Grade bedrijfsobligaties bij Invesco). Het fonds belegt in Europese investment grade bedrijfsleningen die worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse (waarbij de nadruk ligt op bedrijven met de beste risico/rendementsverhouding) in combinatie met een niet-fundamentele ( top-down ) benadering. Het fonds heeft een sterke nadruk op kapitaalbehoud: de beheerder kan eventueel een gedeelte van het fonds beleggen in staatsobligaties en/of liquiditeiten. Multiple Managers European Bond A Het Multiple Managers European Bond fonds heeft als doel om lange termijn vermogensgroei te realiseren, conform de mogelijkheden op de Europese kapitaalmarkten. Dit fonds belegt voornamelijk in kwalitatief hoogstaande en kredietwaardige Europese staats- en bedrijfsobligaties. Het fonds stelt zich niet ten doel om een hoog inkomen te genereren. Het dient meer als defensieve basis in de portefeuille. Standard Life European Corporate Bond Het Standard Life European Corporate Bond Fund beoogt lange termijn groei te realiseren, voornamelijk door het beleggen in Europese investment grade obligaties. Het fonds wordt actief beheerd. Het beleggingsteam kan beleggen in een brede reeks aan vastrentende waarden, waaronder bedrijfsobligaties (bv. sub investment grade obligaties, door de overheid gegarandeerde uitgiften, index-gelinkte obligaties, FRNs en ABS) en/of geldmarktinstrumenten om zodoende te kunnen profiteren van de geïdentificeerde kansen. Het fonds kan bovendien derivaten inzetten ten behoeve van het efficiënt beheren van de portefeuille. Parvest Euro Government Bond Het Parvest Euro Government Bond heeft als doel vermogensgroei te realiseren op de middellange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties die uitgegeven zijn door overheden die lid van de EU zijn. De gemiddelde looptijd waarmee gewerkt wordt is minder dan 3 jaar. De portefeuille wordt opgesteld in twee stapppen; (1) de mate van blootstelling aan Europese obligaties wordt bepaald aan de hand van de vooruitzichten voor het rentebeleid, (2) de manager kiest vervolgens de obligaties die het best gepositioneerd zijn om de beoogde blootstelling te kunnen bereiken. De modified duration (indicator voor rentegevoeligheid) ligt tussen 0,5 en 8. BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond Het BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond fonds heeft als doel om vermogensgroei te realiseren door te beleggen in staats- en bedrijfsobligaties van opkomende markten. Meer dan de helft van de portefeuille wordt belegd in staatsobligaties gedenomineerd in lokale valuta van opkomende landen. Tot de uitgevende partijen rekent de fondsmanager de staat en bedrijven die gevestigd zijn in of een groot deel van hun activiteiten in opkomende landen uitoefenen. Het fonds belegt in landen als Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika en Polen. Het gehele scala aan beschikbare obligatiesoorten, waaronder non-investment grade kunnen in de portefeuille 10

11 opgenomen worden. Een klein deel van de portefeuille wordt bovendien ook belegd in bedrijfsobligaties uit die regio. Het fonds streeft ernaar om de gemiddelde duration van de portefeuille onder de twee jaar te behouden. Ongeveer de helft van de portefeuille wordt belegd in instanties met een kredietratingsniveau A. BlueBay High Yield Bond Fund Het BlueBay High Yield Bond fonds wordt beheerd door Anthony Robertson en Peter Higgins van BlueBay Asset Management. Het high yield team van BlueBay Asset Management is het grootste en meest ervaren high yield team in Europa. Het fonds belegt in Europese high yield bedrijfsleningen. Dit zijn, bedrijfsobligaties die uitgegeven worden door bedrijven die als minder kredietwaardig bestempeld zijn. De fondsbeheerder selecteert bedrijven op basis van een bottum-up fundamentele benadering, maar waarbij een sterke top-down risico-analyse ook een belangrijke rol speelt. De nadruk ligt op het selecteren van kwalitatief hoogstaande bedrijven met de beste risico/rendementsverhouding. Het fonds belegt gespreid over verschillende sectoren en heeft een sterke nadruk op kapitaalbehoud en risicobeheersing. De beheerder kan eventueel gebruik maken van derivaten om de portefeuille-efficiëntie te optimaliseren en risico s te minimaliseren. Het fonds heeft een gemiddelde duration van rond de 3. ALTERNATIVES IdB MM Zeus Het Insinger de Beaufort Multi Manager Zeus fonds, de doelstelling van dit fonds is het behalen van vermogensgroei, met een lage volatiliteit door te beleggen in een portefeuille van wereldwijde beleggingsfondsen die beheerd worden door beheerders die een zogenaamde absolute return nastreven. Dat wil zeggen dat die beheerders niet zozeer kijken naar de performance van hun fonds ten opzichte van een bepaalde index, maar er juist naar streven om telkens een positief rendement te behalen, ongeacht hoe de markt zich ontwikkelt. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen deze beheerders afdekkingstechnieken toepassen om het marktrisico zoveel mogelijk te beperken. De portefeuille van geselecteerde ( hedge ) managers wordt actief beheerd en gecontroleerd. IdB Global Convertibe Fund Het Insinger de Beaufort Global Convertible wordt beheerd door Advent Capital Management in New York, een Investment Manager die gespecialiseerd is in converteerbare obligatiemarkt wereldwijd. Het fonds heeft als doelstelling de belegger in staat te stellen te profiteren van de aantrekkelijke risico-rendementsverhouding en van de ontwikkeling van een snel groeiende beleggingscategorie. Een converteerbare obligatie kan het beste omschreven worden als een obligatie met een geïntegreerde aandelenoptie. Aldus is de koers van een convertible over het algemeen mede afhankelijk van ontwikkelingen op zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. Het fonds is typisch belegd in een redelijk geconcentreerde portefeuille van verschillende convertibles en hanteert een actieve beleggingsstrategie om te kunnen profiteren van alle variabelen die de waarde van een converteerbare obligatie bepalen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van kwantitatieve modellen om de aantrekkelijkheid van een individuele converteerbare obligatie te bepalen. Het fonds zal voor tenminste 85% belegd zijn in Europese convertibles. IdB Real Estate Equity Het Insinger de Beaufort Real Estate Equity fonds bestaat uit een gespreide portefeuille van fondsen en bedrijven die beleggen in direct vastgoed en is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk positief rendement, mede door het verwerven van dividenden. De geselecteerde fondsen of bedrijven zijn doorgaands specialist in een bepaalde subsector van de Europese vastgoedmarkt en hebben 11

12 bewezen in staat te zijn superieure resultaten te genereren in hun markt. De vastgoedmarkt is met name in trek vanwege hoge dividenden en haar stabiele winstontwikkeling die worden verkregen doordat de huurinkomsten in meerjaarsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de huurinkomsten doorgaans geïndexeerd waardoor vastgoed relatief ongevoelig is voor inflatie. SPDR Gold Trust SPDR Gold Trust is een Exchange Traded Fund (ETF) dat het rendement van de prijs van goudstaven volgt. Met deze ETF speelt de investeerder in op de ontwikkelingen in de goudmarkt. 12

13 Portefeuilleoverzicht In het voorgaande hoofdstuk hebben we het voorgestelde uitgangsmodel voor de portefeuille laten zien. Onderstaand treft u alle onderdelen van de portefeuille en de geselecteerde managers nog eens overzichtelijk op een rij. Fonds Regio/Sector Gewicht Aandelen Totaal 0,00% Obligaties BlueBay Investment Grade Bond BlueBay High Yield Bond Standard Life European Corporate Bond Multiple Managers European Bond A Parvest Euro Government Bond BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Europa Europa Europa Europa Europa Opkomende markten Totaal 88,5% Alternatives IdB Multi-Manager Zeus IdB Real Estate Equity IdB Global Convertible (Advent Capital Management) SPDR Gold Trust Wereldwijd fund of hedge funds Onroerend goed Wereldwijd converteerbare obligaties Goud Tracker Totaal 9,5% Liquide middelen Cash 2% TOTAAL 100% 13

14 5 Het openen van een effectenrekening, kosten en rapportage Indien u besluit te beleggen volgens ons voorstel, zal er een effectenrekening bij Bank Insinger de Beaufort voor u geopend moeten worden. Openingsformulieren zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of uw contactpersoon bij Insinger de Beaufort. Ook kunt u de openingsformulieren telefonisch aanvragen bij Insinger de Beaufort (telefoon ) of via de Na ontvangst van de door u ingevulde openingsformulieren, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, doen wij u binnen vijf werkdagen een effectenrekeningnummer en alle rekeningbescheiden toekomen. U kunt het te beleggen bedrag vervolgens overmaken naar dit rekeningnummer. Iedere eerste werkdag van de maand beleggen wij voor onze cliënten. Om de eerste van de maand ook voor u te kunnen beleggen, dient uw geld zeven werkdagen voor de eerste van de maand op uw effectenrekening te staan. Houdt u er rekening mee dat een overschrijving van het ene bankrekeningnummer naar het andere bankrekeningnummer doorgaans drie werkdagen tijd in beslag neemt. Een overschrijving van een girorekeningnummer naar een bankrekeningnummer kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. U ontvangt op kwartaalbasis een overzicht van uw beleggingen, een zogenaamde fondsenstaat. Insinger Investor Insights Insinger de Beaufort geeft op kwartaalbasis een digitaal e-magazine uit; de Insinger Investor Insights. De e- magazine bevat informatie over verschillende thema's op het gebied van beleggen en vermogensbeheer. U krijgt middels de Insinger Investor Insights additionele informatie over beleggen bij Insinger de Beaufort en blijft via de op de hoogte van al het nieuws. Indien u uwzelf wilt abonneren op de Insinger Investor Insights dan kunt u dat aangeven op uw inschrijfformulier of kenbaar maken bij de afdeling Client Services. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht, mocht u echter nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de ondergetekenden. 14

15 6 Contact Insinger de Beaufort Wealth Management Herengracht BV Amsterdam Pieter Quarles van Ufford Tel Fax Frank Viveen Tel Fax Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is als effecteninstelling/vermogensbeheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Disclaimer Aan beleggen zijn risico s verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u (deels) met geleend geld.belegt, betekent dit dat u het risico loopt dat u niet alleen uw inleg verliest maar ook zelfs een schuld overhoudt. Voor alle beleggingsproducten is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees deze voordat u het product koopt. Het Prospectus, Financiële Bijsluiter en verdere informatie is beschikbaar op ons website ofwel via de bovenvermelde contactgegevens. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze productie. De gegevens kunnen op ieder ogenblik door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. worden aangepast. Aan de inhoud van deze publicatie kan geen enkel recht noch verplichting worden ontleend. Het nemen van correcte investeringsbeslissingen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg daarom steeds een deskundige. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele negatieve gevolgen die u mocht ondervinden door het zich baseren op de informatie uit deze brochure. 15

16 Appendix 1: Manager Selectie Research Proces Bij Insinger de Beaufort Manager Selection zijn wij doordrongen van het feit dat resultaten geboekt in het verleden slechts marginale voorspellingskracht hebben voor toekomstige resultaten. Daarom concentreert Insinger de Beaufort Manager Selection zich in het bijzonder op de kwalitatieve analyse van managers. Dit omvat een kritische analyse van het beheerproces en van de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit proces. Tijdens dit stadium van de analyse kan er substantiële waarde toegevoegd worden omdat het manager universum inefficiënt van aard is. Bijvoorbeeld, informatie aangaande organisatorische veranderingen, veranderingen in de samenstelling van het beleggingsteam of veranderingen in het beleggingsproces worden vaak niet tijdig en niet compleet verstrekt. Dit leidt er in de praktijk toe dat beleggers beslissingen maken over fondsen aan de hand van gebrekkige informatie. Insinger de Beaufort Manager Selection plaatst een hoge prioriteit bij het onderhouden van een nauwe relatie met het geselecteerde manager universum om zich te verzekeren dat te allen tijde volledige toegang is tot alle relevante informatie die invloed kan hebben op toekomstige beleggingsresultaten van de geselecteerde managers. Door het selecteren van specialisten streeft Insinger de Beaufort er bovendien naar om de risicorendementsverhouding van een beleggingsportefeuilles te verbeteren. Door deze specialisten efficiënt in te zetten in een portefeuille wordt er getracht de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren. Gespecialiseerde beheerders zorgen over het algemeen voor hogere risico-gecorrigeerde rendementen dan meer generiek ingestelde beheerders. Beleggen in zulke specialisten levert daarom een specialisatiebonus op. Door de kennis van verschillende specialisten op een efficiënte manier te combineren, verminderen we bovendien het gehele risico. In het selectieproces van Insinger de Beaufort staat risicobeheersing centraal. De selectie omvat vijf verschillende fasen: 1. Kwantitatieve voorselectie 2. Uitgebreide kwantitatieve analyse 3. Kwalitatieve analyse interview met potentiële beheerders 4. Kwalitatieve analyse persoonlijkheidsprofilering van beheerders 5. Compliance Due Diligence In de volgende pagina s worden de verschillende stappen van het selectieproces uitvoerig besproken. 16

17 1. Kwantitatieve voorselectie Ieder selectieproces begint met het scannen van performancegegevens. Voor dit doel hebben we een uitgebreide databank ontwikkeld met resultaten en andere gegevens van meer dan beheerders van hedgefondsen, beleggingsfondsen en institutionele beleggingsmandaten. Onze databank maakt gebruik van een aantal externe gegevensbronnen, naast onze eigen verzameling gegevens over individuele beheerders. Insinger de Beaufort heeft bovendien eigen software ontwikkeld om de gegevens te analyseren op bepaalde kenmerken van beheerders. De manageranalyse omvat een beoordeling van de hieronder genoemde punten. De organisatie Bij dit gedeelte van de analyse ligt de nadruk niet op een bedrijfsonderzoek waarin bijvoorbeeld het bedrijfsplan of het vermogen onder beheer worden beoordeeld. Alleen in speciale gevallen waar wij van mening zijn dat deze factoren een direct gevolg kunnen hebben op de beleggingsresultaten zullen wij onze aandacht hierop richten. Dit kan het geval zijn bij zo n snelle toename van het vermogen dat het ongewenste spanningen plaatst op de beschikbare middelen voor research en op het beleggingsteam. In plaats van het bovengenoemde richten wij onze activiteiten op het onderzoeken van het volgende: Cultuur Bemoedigt de organisatie cultuur individueel initiatief en creativiteit? Ligt de nadruk op het overtreffen of het volgen van indices? Hoe open zijn de managers? Wat voor gevolgen, indien aanwezig, heeft een op handen zijnde fusie of overname op de bestaande beleggingscultuur van een organisatie? Middelen Zijn er voldoende middelen beschikbaar voor het beleggingsteam? Hoe zit het met de continuïteit van het beleggingsteam? Hoe zit het met de kwalificaties en ervaring van de sleutelfiguren binnen het beleggingsteam? Prestatie beloning Komt de motivatie van het beleggingsteam overeen met die van de investeerders? Beleggingsfilosofie & -stijl Deze moeten grondig en zo goed mogelijk worden begrepen. Dit onderdeel kan snel onoverzichtelijk worden wanneer de presentaties van managers geen tastbaar onderscheid bieden. De onderdelen die worden onderzocht zijn: Beleggingsinzicht Welk gat in de markt, indien geïdentificeerd, probeert de manager te exploiteren? Consistentie Is de filosofie consistent met de stijl of methode waarmee de manager zijn buitengewone winst uit de markt probeert te halen? 17

18 Beleggingscriteria Wat zijn de details van de beleggingsselectiecriteria, zowel aan de koop- als aan de verkoopzijde? Risico s Wat zijn de inherente risico- en aanneembare prestatiekarakteristieken van de filosofie en de stijl zoals die door de manager uitgeoefend worden? Wat zou de impact zijn van andere beleggingsmilieus? Wat is de houding van de manager tegenover risico (relatief en absoluut)? Bron van toegevoegde waarde Wat voegt de meeste waarde toe: aandelenselectie, asset allocatie of valuta beslissingen? Overige Wordt de filosofie gepresenteerd met een hoge graad van duidelijkheid en vertrouwen? Hoe flexibel is deze opvatting? Is het voornamelijk een persoonlijke opvatting of een bedrijfsopinie die de manager heeft aangenomen? Gebruik van hedging technieken? Beleggings- en beleidsbepalingsproces De nadruk ligt hier op het doorgronden van de gestructureerde processen die zorgen voor het vertalen van de filosofie in bestaande portefeuilles. Dit onderdeel kan worden omschreven als beleggingsoperaties en is een cruciaal onderdeel van het toevoegen of wegnemen van waarde van de beleggingsprestatie. Belangrijke factoren zijn onder andere: Ideegeneratie Beleggingen beginnen met ideeën. Wat zijn de bronnen van de ideeën van de managers? Hoe zeer zijn zij betrokken bij dit proces? Wordt het overgelaten aan de sectoranalisten? Is er een unieke factor aanwezig tijdens dit proces? Laat de manier waarop ideeën worden gecommuniceerd toe dat hier snel en effectief over kan worden gediscussieerd? Aansprakelijkheid Wie is er verantwoordelijk voor het maken van de beleggingsbeslissingen? Wordt dit verspreid over meerdere commissies of is het geconcentreerd in één groep? Efficiëntie Is het beleggingsproces duidelijk? Bereikt het de balans tussen structuur en flexibiliteit? Portefeuilleconstructie Wat zijn de beperkingen, toegestane benchmarkafwijkingen en is de verwachte tracking error? 18

19 2. Uitgebreide kwantitatieve analyse In de tweede fase van de kwantitatieve analyse worden de resultaten van iedere beheerder nader onderzocht. Er wordt een kort verslag uitgebracht over iedere beheerder op basis van factoren zoals correlatie, alfa, beta, draw down en performance in bull- en bearmarkten. Dit biedt een dieper inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de performance van de beheerder, inclusief consistentie en performance onder moeilijke marktomstandigheden. Prestatie evaluatie In dit deel van het research proces worden de prestaties uit het verleden van de manager in detail bestudeerd. Dit omvat onder andere de discussie van uitzonderlijke prestaties in het verleden (bijvoorbeeld sterke periodes van winst of verlies of stijging in volatiliteit van prestaties), consistentie van beleggingsstijl, mogelijke veranderingen in beleggingsproces of personeel en bronnen van out/underperformance in het verleden. Daarnaast wordt de houding van de manager tegenover prestaties in het verleden zorgvuldig overwogen. De concurrentie tussen fondsmanagers is groot en perioden van underperformance kunnen leiden tot nervositeit bij de managers. Dit kan vervolgens resulteren in slechte beleggingsbeslissingen en een toename van het risicoprofiel van het fonds. Managers die niet kunnen aantonen dat zij beschikken over een gebalanceerd temperament of die zich niet kunnen houden aan een strikt beleggingsproces komen niet in aanmerking. Huidige strategie De huidige strategie omvat een overzicht van de huidige voornaamste posities binnen de portefeuille en de motivatie/verantwoording voor die beslissingen. Daarnaast bevat het ook scenario s of potentiële gebeurtenissen die de huidige visie van de manager kunnen herbevestigen of veranderen. Alle verzamelde informatie in het manager analyseproces worden opgeslagen in onze Manager Selection database. Dit stelt ons in staat de evolutie van vermogensbeheerders en bepaalde beleggingsteams duidelijk te documenteren, en dat geeft ons dan weer de mogelijkheid een beter inzicht te krijgen in het risico/winst profiel van een manager in plaats van een opinie gebaseerd op een ad hoc manager interview. Kwantitatieve Analyse Het screening proces moet leiden tot een short list van managers welke toestaat er een meer gedetailleerde analyse van prestaties uit het verleden op los te laten. Deze analyse bestaat onder andere uit het volgende: De volledige track record van de manager zal worden geanalyseerd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van rolling statistics over periodes van 3, 12, en 24 maanden. Dit bevat onder meer alpha, Sharpe ratio, Treynor ratio, downside deviation, correlatie en relative returns. Analyse van de prestaties van de manager in positieve en negatieve indexperioden. Analyse van drawdown perioden relatief ten opzichte van de index. Distributie van returns relatief ten opzichte van de index. Scatter plot graphs van het manager universum risico/return, alpha/bèta, etc. 19

20 Opname van additionele indicatoren van return, risico en consistentie. Attributie analyse deze stelt ons in staat om een kwantificeerbare evaluatie te doen om te bepalen waar de manager waarde toevoegt. De resultaten van deze analyse moeten worden vergeleken met de eigen beoordeling van de manager van waar hij waarde probeert toe te voegen. Het ligt in de verwachting dat deze analyse een zeer korte short list zal opleveren van interessante kandidaten die verder onderzoek waard zijn. 3. Kwantitatieve analyse interview met potentiële beheerders De beheerders uit de voorselectie worden vervolgens persoonlijk geïnterviewd door onze analisten. Voor ons is een ontmoeting met de beheerder die de persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor elk fonds onontbeerlijk. Om te garanderen dat deze interviews een consistente feedback opleveren, werken we steeds met twee paar ogen. Met andere woorden, de beheerder wordt altijd geïnterviewd door twee analisten van Insinger de Beaufort. Naar ons inzicht moet één van deze analisten persoonlijk ervaring hebben in de beleggingsklasse van het bewuste fonds en dus op professioneel niveau een portefeuille beheerd hebben in dezelfde beleggingsklasse. In het interview met de manager wordt de kerncompetentie van de beheerder geïdentificeerd en wordt de consistentie van de beleggingsfilosofie getoetst aan de reële beleggingsresultaten. Het beleggingsproces wordt onder de loep genomen en het risicobeer wordt geëvalueerd. Ook streven we ernaar om vast te stellen of de beheerder superieure beleggingsinzichten heeft. Indien van toepassing komen ook de kwaliteiten van de organisatie, de back-up voor de beheerder en beloningsstructuren aan bod. 4. Kwalitatieve analyse Persoonlijkheidsprofilering Insinger de Beaufort heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het selectieproces van haar eigen medewerkers. Daaruit hebben we een model ontwikkeld voor de beoordeling van fondsbeheerders, waarbij we kijken naar aspecten zoals intellect, temperament, creativiteit en karakter. Ons doel is inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de performance van een beheerder. Daarbij gaan we ervan uit dat fondsbeheer gelijk staat aan topsport. Net als topsporters doorlopen topbeheerders een bepaalde prestatiecyclus. Profilering helpt ons in te schatten op welk punt een beheerder zich in zijn prestatiecyclus bevindt. 5. Compliance - due diligence De laatste selectiefase bestaat uit een compliancecontrole om te garanderen dat het geselecteerde fonds aan onze diverse portefeuilles kan worden toegevoegd en om te verzekeren dat het rechtsgebied waar het fonds is gevestigd voldoende gereguleerd is. 20

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie