Specialist in vastrentende waarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialist in vastrentende waarden"

Transcriptie

1 Specialist in vastrentende waarden Pensioenen

2 Ons profiel AEGON Asset Management Nederland is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ( Liability Driven Asset Allocation ). Wij investeren actief om optimaal voordeel te halen uit investeringskansen in de markt. In Nederland beleggen wij meer dan EUR 50 miljard met name voor de collectieve pensioensector: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en werkgevers. Wij beleggen ook voor verzekeraars.

3 Specialist in vastrentende waarden Vastrentende beleggingen vormen van oudsher de kern van de beleggingsportefeuille. Van huis uit, door onze langjarige betrokkenheid bij de verzekeringsactiviteiten van AEGON, is AEGON Asset Management dé specialist in vastrentende waarden. Samen met ons zusterbedrijf TKP Investments, dat gespecialiseerd is in integraal balansbeheer, richt AEGON Asset Management Nederland zich dan ook met name op de collectieve pensioensector. Verplichtingen als uitgangspunt Wij hebben kennis van beide zijden van de balans; de beleggingen én de verplichtingen. Hierdoor kunnen wij oplossingen bieden die niet alleen een goed rendement opleveren, maar ook rekening houden met de verplichtingen. Dat zit ons als het ware in het bloed. Wij zorgen voor de optimale balans tussen beleggingen en verplichtingen, met uw verplichtingen als uitgangspunt. Actief beheer Financiële markten zijn in onze optiek overwegend inefficiënt. Daardoor geloven wij dat we door actief beleid extra waarde kunnen toevoegen aan portefeuillerendementen. Daarom zijn we continu op zoek naar kansen en beoordelen we voortdurend beleggingsmogelijkheden op hun toegevoegde waarde voor beleggingsportefeuilles. De kracht van ons beleggingsproces is dat we gebruik maken van geavanceerde kwantitatieve modellen zonder daarbij het belang van fundamentele analyse en gevoel voor de markt uit het oog te verliezen. Teams van specialisten Wij hebben stabiele teams van professionele beleggers die gespecialiseerd zijn in hun eigen vastrentende beleggingscategorie: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, Asset Backed Securities en Money Markets bijvoorbeeld. Onze beleggers houden de markt dag in, dag uit scherp in de gaten en stellen hun posities bij indien de markt of het mandaat van de klant hier aanleiding toe geeft. De teams laten goede beleggingsresultaten zien die waarde toevoegen aan de investeringsportefeuille van de klant. Jaar in, jaar uit. 3

4 Visie op verwachte ontwikkelingen Het wisselvallige beleggingsklimaat en de aanscherping van het toezicht maken het er niet gemakkelijker op voor pensioenfondsbesturen. Wij zijn een vermogensbeheerder die weet wat er speelt en op het juiste moment inspeelt op actuele trends. Een vermogensbeheerder met een heldere visie op de toekomst. Jaarlijks presenteren wij onze visie op de verwachte ontwikkelingen voor de komende vier jaar. Hierin zijn de belangrijkste scenario s en rendementsverwachtingen voor alle relevante beleggingscategorieën opgenomen. Dit gebruiken wij als leidraad voor investeringen. Strategische oplossingen De financiële markten worden steeds complexer en nieuwe beleggingscategorieën volgen elkaar snel op. Het juiste evenwicht tussen risico en rendement is daardoor niet altijd eenvoudig te bepalen. Onze specialisten ondersteunen u graag bij het vinden van de beste balans voor uw situatie. Met deskundig advies en passende oplossingen. De optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit en tussen rendement en het gewenste risico. Inzicht in het beleggingsbeleid en transparante rapportage. Samen met u brengen wij uw wensen in kaart en vertalen dit naar een beleggingsmandaat. 4

5 Onze werkwijze Beleggingsproces Ons beleggingsproces is gestructureerd en efficiënt ingericht; balans, discipline en teamwork zijn onze uitgangspunten. Op alle niveaus binnen een portefeuille kunnen posities ingenomen worden die afwijken van de benchmark, maar ook rekening houden met uw gewenste risicoprofiel. Wij maken gebruik van een vijfstappenmodel: 1. Visievorming 2. Portefeuilleconstructie 3. Implementatie 4. Performance & attributie 5. Rapportage Visievorming is het fundament van succesvol actief beleid. Daarom wordt in de beleggingsfilosofie van AEGON Asset Management bij het nemen van beleggingsbeslissingen een kwadrantenmodel gehanteerd. In dit model wordt visie vanuit verschillende perspectieven gewogen. Kwadrantenmodel Is toegevoegde waarde in grote mate voorspelbaar? Dit is ons uitgangspunt bij het beheren van de kernportefeuilles (dit is de neutraal belegde obligatieportefeuille) van institutionele beleggers. Wij zijn continu op zoek naar kansen en beoordelen voortdurend beleggingsmogelijkheden op hun toegevoegde waarde voor uw beleggingsportefeuille. Daarom hanteert AEGON Asset Management, al sinds 1994, een uniek kwadrantenmodel bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Dit model zorgt voor een evenwichtige en gedisciplineerde benadering en hierdoor kunnen wij marktkansen vanuit vier verschillende invalshoeken beoordelen. Waardering Technische Analyse Macroeconomisch Marktsentiment Research team Onze beleggingsspecialisten baseren hun visie op diepgaande analyse en overleg. Wij maken hierbij gebruik van de expertise van ons research team. Hierin zijn alle analisten in Nederland en de Verenigde Staten samengebracht. Door het samenbrengen van de nationale teams in één team van 25 analisten is de researchkracht significant vergroot; het geheel is meer dan de som der delen. Het gecombineerde team kan meer namen onderzoeken waardoor de bedrijfs- en staatsobligatie universums beter kunnen worden gevolgd. Ook is meer synergie ontstaan. In Europa maken wij bijvoorbeeld gebruik van lokale Amerikaanse kennis als een Amerikaans bedrijf een nieuwe lening in Euro uitbrengt waarin wij geïnteresseerd zijn. En wij stellen onze lokale kennis beschikbaar aan onze Amerikaanse collega s wanneer zij geïnteresseerd zijn in een Europees bedrijf of land. Lokaal zitten wij dus dicht op de markt en wij gebruiken de opgebouwde kennis om wereldwijd de beste investeringsbeslissingen te nemen. 5

6 Goed track record Voor een pensioenbestuur is een voor risico aangepast rendement van groot belang. AEGON Asset Management kan een uitstekend track record laten zien over de afgelopen jaren. In onderstaande tabel staan de rendementen van de belangrijkste fondsen, met het rendement over 2012, het 3- en 5-jaars rendement en het rendement sinds de start van het fonds. Op onze website ons/rendementen staan de nieuwste cijfers over deze fondsen jaars 5-jaars Sinds inceptie Fondsnaam: P BM Rel P BM Rel P BM Rel P BM Rel Geldmarkt - Money Market 1,86 0,63 1,23 1,36 0,92 0,44 1,38 0,93 0,45 Euro Fund Europese Staatsobligaties - Core 8,50 7,12 1,38 6,41 6,34 0,07 6,84 6,58 0,25 5,82 5,62 0,20 Eurozone Government Bond Fund Europese Staatsobligaties - 10,84 8,91 1,93 6,16 5,77 0,40 6,55 6,03 0,53 5,75 5,62 0,13 European Bond Fund Europese Asset Backed 15,03 10,21 4,82 6,95 2,99 3,96 Securities - ABS Fund Europese Bedrijfsobligaties - 14,85 13,59 1,26 7,22 6,50 0,72 6,46 6,11 0,34 5,31 4,96 0,35 European Credit Fund Wereldwijde High Yield 18,09 17,06 1,03 12,30 11,17 1,12 9,13 8,46 0,67 7,46 7,07 0,39 Obligaties - Global High Yield Fund (EUR) Obligaties - Emerging Market Debt Fund (EUR) 19,97 16,82 3,15 14,54 11,90 2,64 9,98 9,41 0,56 8,71 8,21 0,50 P: Performance van het fonds (%) BM: Performance van de benchmark (%) Rel: Relatief verschil (%) ( 1,50 is outperformance van het AEGON fonds ten opzichte van de Benchmark) Verantwoord Beleggen AEGON Asset Management erkent zijn verantwoordelijkheden als investeerder in verschillende landen en bedrijven. Onze kernwaarden passen we dan ook toe op ons beleid voor verantwoord beleggen. Dit is het geheel aan beleggingsactiviteiten waarbij we bewust en actief rekening houden met de invloed van milieu-, sociale-, en bestuurlijke factoren, de zogenaamde ESG factoren: Environment, Social en Governance. Dit doen we bijvoorbeeld door EGS factoren te integreren in onze beleggingsanalyse en investeringsbeslissingen, door dialoog (engagement) met bedrijven waarin we investeren en door ons stembeleid. Al deze activiteiten worden gemonitord door de Commissie Verantwoord Beleggen, met vertegenwoordigers van alle relevante bedrijfsonderdelen. Voor de juiste informatie en advies werken we samen met gespecialiseerde bureaus als MSCI Research en Sustainalytics. AEGON Asset Management is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI). Wij bieden ook nog een aantal oplossingen voor een hoger rendement, en voor het beperken van risico s. Deze worden verderop in deze brochure, bij de informatie over onze kernportefeuille, toegelicht. 6

7 Ons beleggingsteam AEGON Asset Management is een open en gedreven organisatie met veel ruimte voor de ideeën van individuen. Onze mensen werken samen in teams, en wij moedigen hen aan om de discussie aan te gaan om hun visie te scherpen. Onze teams bestaan uit ervaren specialisten en hoogopgeleide starters, elk met hun eigen achtergrond zodat wij innovatie kunnen waarborgen. Beleggen is mensenwerk. Om u een goed idee te geven over de kennis en kunde die wij in huis hebben willen wij u graag voorstellen aan enkele van onze professionals. Zodat u weet wie onze visie op de markten bepalen en bewegingen in onze sector en in de maatschappij vertalen in voor u relevante beleggingsoplossingen. Brad Beman Management Board member, AEGON Asset Management Global Chief Investment Officer 25 jaar ervaring in de financiële sector Gerard Moerman Head of Sovereigns & Money Markets 13 jaar ervaring in de financiële sector Henk Eggens European Chief Investment Officer en Co-head global strategy 28 jaar ervaring in de financiële sector Frank Meijer Head of Alternative Fixed Income 13 jaar ervaring in de financiële sector Wim Almeloo Head of Credits 27 jaar ervaring in de financiële sector Eddo van den Bogaard Senior Portfolio Manager Sovereigns 31 jaar ervaring in de financiële sector. 7

8 Kernportefeuille Wij bieden meerdere beleggingsfondsen aan waarbij obligatieportefeuilles op traditionele wijze worden belegd. Uw portefeuillemanager streeft naar een hoger rendement dan de benchmark door actief specifieke obligaties te kopen of te verkopen. Hoogwaardige research en ons team van beleggingsspecialisten vormen de basis voor jarenlang succes. Hieronder is algemene informatie opgenomen over onze belangrijkste fondsen. Deze zijn gerangschikt op basis van oplopend risico. Op onze website - - is meer achtergrondinformatie over deze fondsen gepubliceerd. In deze beleggingsstrategieën kunt u deelnemen door directe participatie in onze fondsen of door middel van een discretionair beleggingsmandaat. Money Market Euro Fund Het Money Market Euro fund is het meest veilige fonds dat AEGON Asset Management te bieden heeft omdat het belegt in zeer kortlopend papier. Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in kortlopende geldmarktinstrumenten gedenomineerd in euro. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark. Core Eurozone Government Bond Fund Dit fonds belegt uitsluitend in de meest veilige landen uit de Eurozone. Niet de uitstaande schuld, maar de omvang van een economie bepaalt de benchmarkgewichten. Het fonds belegt altijd in Nederlandse staatsobligaties. De minimale rating van overige Eurozone landen waarin belegd kan worden is AA-. European Bond Fund Het European Bond Fund verschaft exposure naar staatsobligaties uit de gehele Europese Unie. Het risico van dit staatsobligatiefonds is wat hoger doordat de minimale rating van de landen waarin het belegt BBB- is. Het verwachte rendement is dan ook hoger. ABS Fund Het Asset Backed Securities fonds belegt in leningen met een onderpand, zoals hypotheken, consumentenleningen, autoleningen, Credit Card leningen en andere leningen met onderpand. De ABS hebben een rating van ten minste BB. Door middel van een belegging in dit fonds krijgt de participant exposure naar particulieren in plaats van naar landen of bedrijven met respectievelijk staats- en bedrijfsobligaties. European Credit Fund Het European Credit Fund belegt in relatief veilige bedrijfsobligaties genoteerd in euro. De obligaties hebben ten minste een BBB- rating. Ook kan belegd worden in staatsgegarandeerde en supranationale instellingen. 8

9 Global High Yield Fund (EUR) Het Global High Yield fonds belegt in bedrijfsobligaties met een relatief hoog risicoprofiel. De portefeuille met hoogrenderende obligaties bestaat voor grofweg 2/3 uit Amerikaanse bedrijven en voor 1/3 uit Europese bedrijven. Het valutarisico wordt afgedekt. Emerging Market Debt Fund (EUR) Beleggen in obligaties uit opkomende markten kan met het Emerging Market Debt fonds. Dit fonds belegt in obligaties die in US dollars uitgegeven zijn door bedrijven, instellingen of overheden uit opkomende landen. Het valutarisico wordt afgedekt. Innovatieve oplossingen voor een hoger rendement Een mogelijkheid voor extra rendement op uw vastrentende beleggingsportefeuille is het gebruik van een overlay. Uw kernportefeuille wordt gescheiden van het deel waarop de portefeuillehouder actief beleggingsbeleid voert, de zogeheten overlay (een klein onderdeel van de totale portefeuille). Daarmee ontstaat er ook onderscheid tussen het rendement op de passieve obligatieportefeuille en het rendement op tactische beleggingsbeslissingen. Door het gebruik van een overlay profiteert u van een beter verwacht rendement door een efficiënter beleid. Daarnaast kan uw portefeuille volgens verschillende risico / rendementsdoelstellingen worden ingericht. Onze strategie AEGON Tactical Interest Overlay actief rentebeleid over de gehele vastrentende beleggingsportefeuille met alle voordelen die modern actief portefeuillebeheer biedt. Beperking van risico s Het uiteindelijke rendement is cruciaal, maar ook het beperken van ongewenste risico s is van belang. Zoals het renterisico dat ontstaat door de mismatch tussen de looptijd van uw beleggingen en de looptijd van uw verplichtingen. Of bijvoorbeeld het inflatierisico waardoor uw indexatie ambitie mogelijk niet gerealiseerd kan worden. Wij bieden efficiënte en flexibele maatwerkoplossingen om deze strategische risico s af te dekken. Onze oplossing Long Duration Overlay oplossing voor de strategische mismatch tussen beleggingen en verplichtingen. 9

10 Contact De klant centraal Optimale financiële zekerheid voor onze pensioenklanten staat voorop. Daarvoor zijn wij dagelijks aan het werk en ontwikkelen wij voortdurend nieuwe en intelligente oplossingen. Ook door strikte risicobeheersing werken wij aan een goede balans tussen rendement en risico. Wij streven continu naar een financieel zekere toekomst voor onze klanten, aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden. Ook zijn wij altijd alert op nieuwe mogelijkheden voor winstgevende groei. Relatiemanagement Onze account managers zijn stuk voor stuk gedreven professionals. Ook zijn zij op de hoogte van alle ontwikkelingen in de pensioensector. Zij kennen onze producten en diensten en werken mee om deze up to date te houden in deze snel veranderende marktomgeving. Wij bouwen graag een langjarige relatie met u op zodat wij uw situatie en behoefte goed gaan begrijpen. Door het beleggingsbeleid hierop af te stemmen kunnen wij voor u het beste resultaat bereiken. Wilt u het rendement van visie ontdekken? Wilt u weten wat de beste oplossing is voor het vastrentende deel van úw portefeuille? Wij gaan graag met u in gesprek om tot de beste strategie te komen. Neem gerust contact op met onze medewerkers van de afdeling Sales en Marketing in Den Haag via of

11

12 Uw voordelen AEGON Asset Management Nederland (AAM NL) is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ( Liability Driven Asset Allocation ). AAM NL investeert actief om optimaal voordeel te behalen uit investeringskansen in de markt. Uitstekend langjarig track record. 200 institutionele relaties in Nederland, met name in de collectieve pensioensector: bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioen fondsen. Wij beleggen ook voor verzekeraars. Wereldwijd beheert AEGON Asset Management meer dan EUR 250 miljard voor institutionele beleggers, financiële instellingen en particuliere beleggers waarvan meer dan EUR 50 miljard vanuit het kantoor van AAM NL in Den Haag. Wereldwijd 1300 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer 200 in Nederland Februari 2013 AEGON Investment Management B.V. Postbus CE Den Haag AEGON Investment Management B.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister AEGON Investment Management B.V. is geregistreerd als beleggingsonderneming en als beheerder bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Robeco Integraal Vermogensbeheer Robeco Integraal Vermogensbeheer Voor institutionele beleggers Een beschaafde samenleving verdient een houdbaar en realistisch pensioensysteem voor iedereen, ook in de toekomst. Roderick Munsters, CEO

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Spreiden, spreiden, spreiden Kosten

Spreiden, spreiden, spreiden Kosten Inhoudsopgave 1. Mooie verhalen Pagina 1 2. Onze missie Pagina 2 3. Beleggen volgens topcapital Pagina 3 4. Onze beleggingsfilosofie Pagina 4 t/m 6 5. De beleggingsportefeuille Pagina 7 6. De veiligheid

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie