MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief"

Transcriptie

1

2 HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een effectenrekening, kosten en rapportage Contact 18 Appendix 1: Manager Selectie Research Proces 19 Appendix 2: Toelichting op de gebruikte statistieken 25 2

3 1 Inleiding Insinger de Beaufort Insinger de Beaufort is een Brits-Nederlandse private bank die in 1779 werd opgericht. Onze focus op private banking betekent dat we een goed inzicht hebben in de noodzaak om een balans te vinden tussen het nemen van risico s om vermogen op te bouwen en het reduceren van risico's om vermogen te behouden. Wij zoeken actief naar beleggingsoplossingen die de rendementen voor onze cliënten optimaliseren. Ons streven naar excellente dienstverlening heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een breed servicepakket op het gebied van geldbeheer, wereldwijde aandelenmarkten, obligatiemarkten en alternatieve beleggingen, waaronder hedgefondsen. De kern van onze beleggingsfilosofie is het concept van een open architectuur, waarbij gespecialiseerde externe beheerders worden aangesteld om afzonderlijke onderdelen van een portefeuille te beheren. Per 1 augustus 2008 hebben Insinger de Beaufort en BNP Paribas Private Bank een strategisch samenwerkingsverband gevormd. Nachenius Tjeenk, private bank en dochter van BNP Paribas is dientengevolge samengegaan met Insinger de Beaufort. BNP Paribas zal haar private bankingactiviteiten in Nederland en Londen combineren met de activiteiten van Insinger de Beaufort en Nachenius Tjeenk. Als resultaat hiervan verwerft BNP Private Bank een meerderheidsbelang in Insinger de Beaufort. BNP Paribas Private Bank is een volledige dochteronderneming van BNP Paribas en is onderdeel van BNP Private Banking, de divisie die wereldwijd diensten verleent op het gebied van wealth management. Met vestigingen in 30 landen had BNP Private Banking per eind maart 2008 bijna 150 miljard aan vermogen van cliënten in beheer. Voor onze cliënten levert deze samenwerking veel voordelen op, waaronder de zekerheid die geboden wordt door de steun van een grote bank. Algemene benadering Eén van de kernbeslissingen bij de samenstelling van uw portefeuille betreft de allocatie van uw vermogen naar de verschillende beleggingscategoriën, namelijk aandelen, obligaties, cash, en andere beleggingen. Dit wordt ook wel de "strategische asset-allocatie" genoemd en kan zelfs meer dan 90% van de relatieve performance van een portefeuille bepalen. Het uitzetten van de juiste strategische allocatie van de beleggingen op de lange termijn is cruciaal. De beleggingen worden beheerd met als doel het rendement daaruit te optimaliseren, ongeacht of dit rendement gegenereerd wordt door dividenden, rente of vermogenswinst. Om de strategische allocatie van de portefeuille te handhaven in de diverse marktcycli is periodieke herbalancering van de verschillende beleggingscategorieën noodzakelijk. Ook kunnen we tactische wijzigingen aanbrengen in de asset-allocatie om te profiteren van cyclische veranderingen in relatieve waarderingen en beleggingskansen. Om het risico te verlagen is het van essentieel belang dat er een aantal verschillende beleggingscategorieën in uw portefeuille zijn opgenomen. Naar onze mening is het niet voldoende om volledig te vertrouwen op de traditionele beleggingsklassen van aandelen en obligaties. We geloven sterk in de toegevoegde waarde van alternatieve beleggingscategorieën en beleggen daarom een deel van de portefeuille in specialistische alternatieve beheerders. 3

4 2 Het beleggingsproces Open architectuur De beleggingsfilosofie van Insinger de Beaufort maakt gebruik van een open architectuur. Dat betekent dat we de best beschikbare middelen inzetten, of deze nu gecreëerd zijn door Insinger de Beaufort, onze concurrenten of van andere bronnen afkomstig zijn. Het concept van open architectuur is afgeleid van het evidente feit dat geen enkele manager tegelijkertijd de beste kan zijn in alle beleggingsklassen, markten of beleggingsstijlen. Op basis van dit concept bieden wij onze cliënten optimale oplossingen, gecreëerd door diverse instellingen. Dankzij onze schaalgrootte kunnen we tegen voordelige voorwaarden oplossingen vinden en creëren die vaak niet beschikbaar zijn voor kleinere instellingen. Hoewel andere banken dezelfde beleggingsfilosofie zeggen te hanteren, kan hun grote omvang in de praktijk een belemmering vormen bij de inschakeling van externe beheerders. Onze omvang is klein genoeg voor de noodzaak om met andere beheerders samen te werken en groot genoeg om toegang te krijgen tot deze beheerders tegen aantrekkelijke tarieven voor onze cliënten. Insinger de Beaufort beschikt daarnaast over gekwalificeerde analisten en speciaal ontwikkelde systemen die ons open architectuurproces ondersteunen. Asset-allocatie Eenvoudig gezegd is asset-allocatie het proces waarbij uitgezocht wordt waarin geld moet worden belegd. Het is ook een discipline die ervoor zorgt dat al het geld niet in hetzelfde domein wordt belegd. Door de asset-allocatie in de gaten te houden, kunnen beleggers onnodige risico's vermijden en op de lange termijn reële kapitaalgroei realiseren en beschermen. Een portefeuille dient over allocatierichtlijnen te beschikken, die aangeven welk percentage van de netto vermogenswaarde belegd dient te worden in aandelen, cash, vastgoed, obligaties of hedgefondsen. Daarnaast kan gedetailleerd worden vastgesteld welk percentage aandelen belegd moet worden in nationale of internationale markten, of in ontwikkelde of opkomende markten. Door deze allocaties in het oog te houden kunnen cliënten onnodige risico s vermijden die zouden kunnen ontstaan als ze teveel geld in één bepaalde beleggingscategorie zouden beleggen. In het beleggingsjargon wordt onderscheid gemaakt tussen tactische asset-allocatie (beslissingen op de korte termijn) en strategische asset-allocatie (beslissingen op de lange termijn). In het algemeen worden portefeuilles samengesteld op basis van een aantal verschillende asset- of beleggingsklassen, met als doel het kapitaal te beschermen en positieve rendementen te behalen. De traditionele beleggingsklassen van aandelen en obligaties worden aangevuld met alternatieve beleggingsproductenproducten zoals hedgefondsen. Uw portefeuille zal in het algemeen een allocatie hebben in hedgefondsen aangezien deze producten historisch gezien een lage correlatie vertonen met zowel obligaties als aandelen. Bovendien dragen deze producten positief bij aan het verminderen van de totale volatiliteit (het risico) van de portefeuille. We hebben veel ervaring in huis met de selectie van beheerders van deze alternatieve beleggingsproducten en de opname daarvan in beleggingsportefeuilles. Deze specialisatie onderscheidt ons van veel andere vermogensbeheerders. 4

5 Om tot de aanbevolen strategische beleggingsmix voor uw beleggingsportefeuille te komen, is het onderstaande proces gevolgd. Bij het onderzoeken welke strategische beleggingsmix het meest geschikt voor u is, wordt eerst uw risicoprofiel en rendementsverwachting in ogenschouw genomen. Op basis hiervan beleggen wij in de volgende beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en hedgeproducten. Binnen de gekozen beleggingscategorieën hebben wij vervolgens een regiodiversificatie toegepast. Bij de verschillende categorieën wordt er op mondiaal niveau gediversificeerd. Portefeuille optimalisatie wordt uitgevoerd met inachtneming van de volgende doelstellingen: Streven naar maximalisatie van het portefeuillerendement gegeven het toegestane risico Focus op een beperking van het neerwaartse risico van de portefeuille 5

6 3 Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille Uw rendementsdoelstelling en uw risicoprofiel liggen ten grondslag aan uw beleggingsportefeuille verder hanteren wij daarnaast ook de volgende uitgangspunten: Risicotolerantie We maken onderscheid tussen het (financiële) vermogen om risico te dragen en de (emotionele) bereidheid om risico te nemen. Risicodraagkracht: Dit aspect houdt verband met uw financiële vermogen om risico te dragen. Denkt u eens na over wat u zou doen als de waarde van deze portefeuille zou dalen. Heeft u andere vermogensbestanddelen waarop u kunt terugvallen? Over het algemeen geldt, dat als u voor een aanzienlijke periode niet aan deze belegging hoeft te komen en u denkt dat u aanvullend kapitaal kunt bijdragen, u dan een grotere draagkracht heeft om een zekere mate van risico te aanvaarden. Risicobereidheid: Dit aspect houdt verband met uw emotionele of subjectieve risicotolerantie. Hoe gaat u emotioneel gezien om met volatiliteit en kijkt u regelmatig naar uw portefeuille? Raakt u van streek als u zelfs maar een kleine daling in waarde bespeurt? Algemene risicotolerantie: Dit is een combinatie van uw risicodraagkracht en uw risicobereidheid. Tijdsbestek Dit is waarschijnlijk een van de meest cruciale overwegingen, aangezien het alle andere elementen van uw beleggingsportefeuille zal beïnvloeden. Als eenvoudige vuistregel geldt, dat hoe groter uw tijdsbestek is, hoe groter uw bereidheidom risico te aanvaarden. Naar ons inzicht kunnen gepensioneerde beleggers niet langer eenvoudigweg vertrouwen op vastrentende beleggingen, gezien de langere periode waarover hun pensionering zich uitstrekt en de noodzaak om een inkomensniveau te realiseren dat kan groeien naarmate de inflatie stijgt. Wet- en regelgeving Het is mogelijk dat we wettelijke beperkingen in acht moeten nemen ten aanzien van beleggingen in Nederland. We beschikken over aanzienlijke ervaring op dit terrein. Belangrijke mededeling Onze portefeuillebeheer is gebaseerd op een filosofie van partnerschap en we werken dan ook nauw samen met uw financieel adviseur om ervoor te zorgen dat uw portefeuille aansluit bij uw behoeften. 6

7 4 Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën Op basis van verschillende factoren bepalen wij een geschikte verdeling over verschillende beleggingscategorieën. Voorbeelden van beleggingscategorieën zijn aandelen, obligaties, hedge en high yield. De verdeling van categorieën wordt de strategische beleggingsmix genoemd. Deze strategische beleggingsmix dient als leidraad gedurende uw beleggingsperiode. Gedurende de beleggingsperiode zal deze strategische beleggingsmix continu ingevuld worden met fondsen van specifieke vermogensbeheerders. De keuze van deze vermogensbeheerders berust op research van onze analisten en daarnaast ook op een door ons ontwikkeld risicomodel. Het doel van dit model is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement gegeven het toegestane risico. Dit beleggingsvoorstel geeft de conclusies van onze analyse en de daaruit voortvloeiende beleggingsportefeuille die het beste aansluit bij uw rendementsdoelstelling en uw risicoprofiel. In het volgende hoofdstuk wordt de indeling van de portefeuille uiteengezet. De uitgangspunten die in voorgaande hoofdstukken behandeld zijn vormen hier de basis voor. De details van het Insinger de Beaufort Manager Selectieproces worden beschreven in bijlage 1. De managers die wij voor deze portefeuille hebben geselecteerd, worden in de volgende pagina s weergegeven. Asset-allocatie: Gematigd-Offensieve portefeuille Alternatives 18% Cash 2% Obligaties 15% Aandelen 65% De doelstelling van de portefeuille is het realiseren van stabiele groei op lange termijn met een beperkte mate van volatiliteit. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de waarde van de portefeuille te verdelen over verschillende vermogensklassen. Iedere beleggingsklasse wordt gekenmerkt door zijn eigen verwachte rendement en volatiliteit. Daarnaast is het wenselijk dat de geselecteerde beleggingsklassen een lage onderlinge correlatie vertonen. Als de diverse beleggingsklassen in een portefeuille worden samengevoegd, wordt op deze manier de volatiliteit tot een minimum beperkt. Munteenheid De munteenheid van de portefeuille is EUR. 7

8 Beleggingen: aandelen Opkomende markten 11% Azië ex-japan 3% Japan 5%. Amerika 38% Europa 43% Aandelen: portefeuilleverdeling Comgest Growth Emerging Markets 4,80% First State Asia Pacific Leaders Schroder Tokyo 2,20% 3,00% Odey Pan European 7,10% IdB Alchemy 2,65% JO Hambro Continental European IdB Equity Income 7,00% 7,75% Perkins US Strategic Value 10,70% Axa Rosenberg US Equity Alpha 4,50% Wellington US Research Equity Portfolio 9,95% Aberdeen Emerging Markets Equity BlackRock Euro Markets 2,50% 3,85% 8

9 Beleggingen: obligaties Opkomende markten 5% Europa 95% Obligaties: portefeuilleverdeling BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond 0,73% Parvest Euro Government Bond 3,59% Multiple Managers European Bond 3,59% Standard Life European Corporate Bond 2,94% Bluebay Investment Grade Bond 2,94% BlueBay High Yield Bond Fund Dividend 0,73% 9

10 Beleggingen: alternatives Gold Tracker 14% Converteerbare obligaties wereldwijd 14% Fund of hedgefund 58% Onroerend goed long/short 14% Alternatives: portefeuilleverdeling SPDR Gold Trust 2,50% IdB Global Convertible 2,50% IdB Real Estate Equity 2,50% IdB Multi Manager Zeus 10,00% 10

11 De fondsen in uw portefeuille Onderstaand treft u een korte beschrijving van de geselecteerde fondsen en managers. AANDELEN IdB Equity Income Het IdB Equity Income Fund wordt beheerd door het Investment Team van Bank Insinger de Beaufort. Het fonds belegt volgens een waardestrategie, waarbij het verwachte dividendrendement van een aandeel een selectiecriterium is. Met deze strategie wordt beoogd een relatief stabiel rendementsverloop te genereren in vergelijking met een traditioneel aandelenfonds. Het fonds belegt met name in Europese aandelen, maar kan incidenteel in niet-europese aandelen beleggen. IdB Alchemy N.V. Het Insinger de Beaufort Alchemy Fund is een Europees mid cap aandelenfonds met een focus op Nederlandse ondernemingen, waarin minimaal een derde van het fonds is geïnvesteerd. IdB Alchemy belegt in ondernemingen waarin onder andere op basis van financiële criteria een goed beleggingsresultaat behaald kan worden. IdB Alchemy tracht dit te bereiken door te beleggen in kansrijke middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, waarbij van tijd tot tijd hoge kasposities en/of kortlopende staatsobligaties kunnen worden aangehouden. Odey Pan European Het Odey Pan European Fund wordt beheerd door Crispin Odey die sinds 2005 verantwoordelijk is voor het fonds en tevens oprichter is van Odey Asset Management. Het fonds is een traditioneel aandelenfonds, met een focus op het behalen van een absoluut rendement (in plaats van rendement ten opzichte van een benchmark). De beheerder identificeert een aantal specifieke thema s en richt zijn portefeuille vervolgens in op basis van deze thema s. Tevens heeft de beheerder de mogelijkheid liquiditeiten en obligaties actief te hanteren in de portefeuille. JO Hambro Continental European Het JO Hambro Continental European Fund wordt beheerd door Rod Marsden. Marsden is een pragmatische belegger met een flexibele beleggingsstijl: hij belegt niet uitsluitend volgens een groei- of waarde- strategie, maar past de portefeuille aan aan specifieke omstandigheden in de markt. Het fonds belegt in Europese aandelen (exclusief het Verenigd Koninkrijk), geselecteerd volgens een sectorgedreven aanpak. BlackRock Euro Markets Het BlackRock Euro Markets wordt sinds 2003 beheerd door Alice Gaskell en Andrea Zoellinger. Alice is een ervaren beleggingsprofessional met 15 jaar ervaring in de branche. Ook Andrea heeft ruime ervaring (8 jaar) in de beleggingsbranche. Het fonds belegt in bedrijven uit de Eurozone. Het kan in bedrijven beleggen van verschillende marktkapitalisatie grootte, maar zal zich hoofdzakelijk richten op bedrijven met een grotere kapitalisatie grootte dan 1 miljard euro.. Bedrijven worden op basis van hun onderliggende fundamentele waarden en vanuit een bottum-up benadering geselecteerd. De beheerders beleggen in bedrijven die zich onderscheiden in de volgende criteria: sterke competitieve positie, goede financiële positie, kwaliteit van het management en een bewezen strategie met goede vooruitzichten. De beheerder past een pragmatische en risicobewuste strategie toe en komt uiteindelijk tot een geconcentreerder portefeuille van 30 tot 50 bedrijven. 11

12 Wellington US Research Equity Het Wellington US Research Equity Fund wordt beheerd door Wellingtons Managements Global Industry Specialists, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij de drie partners: Perry Traquina, Brendan Swords en Phillip Perelmunter. Het fonds beoogt op basis van specialistische aandelenselectie een relatief beter resultaat te behalen dan de benchmark. Het fonds belegt in Noord-Amerikaanse aandelen. AXA-Rosenberg US Alpha Het AXA-Rosenberg US Equity Alpha Fund wordt beheerd volgens een zeer gestructureerd, door kwantitatieve modellen gestuurd, proces. Deze kwantitatieve modellen zijn in 1985 door Barr Rosenberg geïntroduceerd en in de loop der tijd steeds verder verfijnd en ontwikkeld. Het fonds belegt in Noord-Amerikaanse aandelen. Perkins US Strategic Value Het Perkins US Strategic Value fonds heeft als doel om lange termijn vermogensgroei te realiseren door te beleggen in Amerikaanse aandelen die door de beheerder geïdentificeerd zijn als zijnde ondergewaardeerd en die een bovengemiddeld groeipotentieel hebben. Het fonds zicht zich zowel op large, mid en small cap bedrijven. De beleggingsstijl richt zich op het vinden van aandelen die typisch gekenmerkt worden als waardeaandelen. Aandelen worden geselecteerd op basis van een diepgaande fundamentele waardegeoriënteerde analyse. Er wordt in eerste instantie een kwantitatieve filter toegepast die vervolgens aangevuld wordt met kwalitatief onderzoek op de aandelen. De managementstijl wordt gekenmerkt als defensief en beoogt een goed risicorendementsverhouding na te streven met een sterke focus op kapitaalbescherming. Het fonds houdt 120 tot 150 verschillende bedrijven in de portefeuille aan. First State Asia Pacific Leaders Fund Het First State Asia Pacific Leaders Fund wordt beheerd door het zeer ervaren team van Angus Tulloch, die het fonds sinds oprichting beheert en meer dan 20 jaar ervaring heeft in het beleggen in Aziatische aandelen. Het team heeft tot doel het rendement te maximaliseren met daarnaast veel aandacht voor risico. Dit vindt met name plaats door de sterke focus op degelijk geleide en financieel sterke bedrijven. Daarnaast is de portefeuille te allen tijde goed gediversifieerd (geografisch en sectoraal). Er ligt een sterke nadruk op frequente bezoeken aan de landen en op het contact met het management van de bedrijven waar het fonds in belegd is of mogelijk in zal beleggen. Schroder Tokyo Het Schroder Tokyo Fund wordt beheerd door Andrew Rose. Het fonds beoogt kapitaalgroei te realiseren door te participeren in de Japanse aandelenmarkt. De gekozen beleggingen zijn voornamelijk gebaseerd op de sterkste facetten van de Japanse economie, zoals de productieindustrie (met een sterke focus op spelers die goed kunnen inspelen op nieuwe en opkomende technologieën) en sectoren die profiteren van structurele veranderingen in de economie. Het fonds belegt hoofdzakelijk direct in aandelen. Aberdeen Emerging Markets Equity Het Aberdeen Global Emerging Markets Fund belegt wereldwijd in bedrijven uit opkomende markten. De portefeuille bestaat uit een geconcentreerde samenstelling van waarde- en groeibedrijven met een relatief aantrekkelijke risico-rendementsverhouding. Het fonds is niet gebonden aan een benchmark, maar is zich wel bewust van de opbouw van dit referentiekader. Het kan zodoende beleggen in bedrijven uit verschillende sectoren en van verschillende grootte. De selectie van bedrijven wordt voor het grootste deel gedreven door een bottom-up aanpak, waarbij een grondige en diepgaande analyse van de individuele aandelen van essentieel belang is. Het managementteam van het fonds staat erop dat al het onderzoek naar bedrijven door henzelf wordt uitgevoerd. De 12

13 standaardprocedure is dat er eerst een ontmoeting moet hebben plaatsgevonden met het management van een onderneming voordat er in het bedrijf belegd wordt. Er wordt als eerste gekeken naar de kwaliteit van de onderneming in termen van het management en de bedrijfsvoering. De voorkeur gaat uit naar ondernemingen met sterke, conservatieve en gemakkelijk te begrijpen balansen, die daarnaast consistent zijn in het genereren van goede resultaten. De tweede factor die een rol speelt is de prijs en waardering van het bedrijf. Er ontstaat zodoende een portefeuille van bedrijven van hoge kwaliteit waar de fondsbeheerder van overtuigd is dat zij op midden- en langetermijn goede resultaten zullen genereren. Comgest Growth Emerging Markets Het Comgest Growth Emerging Markets fonds is een aandelenbeleggingsfonds dat belegt in bedrijven die actief zijn in opkomende markten. Dit kunnen zowel bedrijven zijn die gevestigd zijn in deze landen als ook bedrijven die elders gevestigd zijn, maar waarvan het grootste deel van de omzet afkomstig is uit opkomende landen. Het fonds streeft naar lange termijn waardegroei door middel van actief beheer en is niet gebonden aan een specifieke index, noch op geografisch noch op sectoraal gebied. Het fonds bestaat uit een geconcentreerde portefeuille van 40 tot 50 bedrijven, hoofdzakelijk bedrijven met een grote tot middelgrote omvang. Het fonds heeft een lange termijn beleggingsfilosofie en richt zich op solide groei tegen een redelijke prijs. De selectie van aandelen wordt op basis van een fundamentele bottom-up selectieproces gedreven. De focus ligt op het identificeren van kwaliteitsbedrijven die op de langere termijn solide en consistente rendementen weten te genereren. Bij het selecteren van bedrijven kijkt de fondsmanager naar zowel de financiële positie van het bedrijf, maar kwalitatieve factoren zoals de kwaliteit van het management, corporate governance en de relatieve concurrentiekracht van het bedrijf zijn even belangrijk. Grondige kennis van de onderliggende bedrijven staat bij Comgest hoog in het vaandel en als zodanig bouwt Comgest een intensieve relatie op met het management van een bedrijf. Als laatste schakel in het proces, besteedt het management veel aandacht aan risicomanagement. OBLIGATIES BlueBay Investment Grade Bond Fund Het BlueBay Investment Grade Bond Fund ( investment grade : bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid) wordt beheerd door Raphael Robelin (sinds 2003 bij BlueBay en voormalig Hoofd Europese Investment Grade bedrijfsobligaties bij Invesco). Het fonds belegt in Europese investment grade bedrijfsleningen die worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse (waarbij de nadruk ligt op bedrijven met de beste risico/rendementsverhouding) in combinatie met een niet-fundamentele ( top-down ) benadering. Het fonds heeft een sterke nadruk op kapitaalbehoud: de beheerder kan eventueel een gedeelte van het fonds beleggen in staatsobligaties en/of liquiditeiten. Multiple Managers European Bond A Het Multiple Managers European Bond fonds heeft als doel om lange termijn vermogensgroei te realiseren, conform de mogelijkheden op de Europese kapitaalmarkten. Dit fonds belegt voornamelijk in kwalitatief hoogstaande en kredietwaardige Europese staats- en bedrijfsobligaties. Het fonds stelt zich niet ten doel om een hoog inkomen te genereren. Het dient meer als defensieve basis in de portefeuille. 13

14 Standard Life European Corporate Bond Het Standard Life European Corporate Bond Fund beoogt lange termijn groei te realiseren, voornamelijk door het beleggen in Europese investment grade obligaties. Het fonds wordt actief beheerd. Het beleggingsteam kan beleggen in een brede reeks aan vastrentende waarden, waaronder bedrijfsobligaties (bv. sub investment grade obligaties, door de overheid gegarandeerde uitgiften, index-gelinkte obligaties, FRNs en ABS) en/of geldmarktinstrumenten om zodoende te kunnen profiteren van de geïdentificeerde kansen. Het fonds kan bovendien derivaten inzetten ten behoeve van het efficiënt beheren van de portefeuille. Parvest Euro Government Bond Het Parvest Euro Government Bond heeft als doel vermogensgroei te realiseren op de middellange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties die uitgegeven zijn door overheden die lid van de EU zijn. De gemiddelde looptijd waarmee gewerkt wordt is minder dan 3 jaar. De portefeuille wordt opgesteld in twee stapppen; (1) de mate van blootstelling aan Europese obligaties wordt bepaald aan de hand van de vooruitzichten voor het rentebeleid, (2) de manager kiest vervolgens de obligaties die het best gepositioneerd zijn om de beoogde blootstelling te kunnen bereiken. De modified duration (indicator voor rentegevoeligheid) ligt tussen 0,5 en 8. BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond Het BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond fonds heeft als doel om vermogensgroei te realiseren door te beleggen in staats- en bedrijfsobligaties van opkomende markten. Meer dan de helft van de portefeuille wordt belegd in staatsobligaties gedenomineerd in lokale valuta van opkomende landen. Tot de uitgevende partijen rekent de fondsmanager de staat en bedrijven die gevestigd zijn in of een groot deel van hun activiteiten in opkomende landen uitoefenen. Het fonds belegt in landen als Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika en Polen. Het gehele scala aan beschikbare obligatiesoorten, waaronder non-investment grade kunnen in de portefeuille opgenomen worden. Een klein deel van de portefeuille wordt bovendien ook belegd in bedrijfsobligaties uit die regio. Het fonds streeft ernaar om de gemiddelde duration van de portefeuille onder de twee jaar te behouden. Ongeveer de helft van de portefeuille wordt belegd in instanties met een kredietratingsniveau A. BlueBay High Yield Bond Fund Het BlueBay High Yield Bond fonds wordt beheerd door Anthony Robertson en Peter Higgins van BlueBay Asset Management. Het high yield team van BlueBay Asset Management is het grootste en meest ervaren high yield team in Europa. Het fonds belegt in Europese high yield bedrijfsleningen. Dit zijn, bedrijfsobligaties die uitgegeven worden door bedrijven die als minder kredietwaardig bestempeld zijn. De fondsbeheerder selecteert bedrijven op basis van een bottum-up fundamentele benadering, maar waarbij een sterke top-down risico-analyse ook een belangrijke rol speelt. De nadruk ligt op het selecteren van kwalitatief hoogstaande bedrijven met de beste risico/rendementsverhouding. Het fonds belegt gespreid over verschillende sectoren en heeft een sterke nadruk op kapitaalbehoud en risicobeheersing. De beheerder kan eventueel gebruik maken van derivaten om de portefeuille-efficiëntie te optimaliseren en risico s te minimaliseren. Het fonds heeft een gemiddelde duration van rond de 3. 14

15 ALTERNATIVES IdB MM Zeus Het Insinger de Beaufort Multi Manager Zeus fonds, de doelstelling van dit fonds is het behalen van vermogensgroei, met een lage volatiliteit door te beleggen in een portefeuille van wereldwijde beleggingsfondsen die beheerd worden door beheerders die een zogenaamde absolute return nastreven. Dat wil zeggen dat die beheerders niet zozeer kijken naar de performance van hun fonds ten opzichte van een bepaalde index, maar er juist naar streven om telkens een positief rendement te behalen, ongeacht hoe de markt zich ontwikkelt. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen deze beheerders afdekkingstechnieken toepassen om het marktrisico zoveel mogelijk te beperken. De portefeuille van geselecteerde ( hedge ) managers wordt actief beheerd en gecontroleerd. IdB Global Convertibe Fund Het Insinger de Beaufort Global Convertible wordt beheerd door Advent Capital Management in New York, een Investment Manager die gespecialiseerd is in converteerbare obligatiemarkt wereldwijd. Het fonds heeft als doelstelling de belegger in staat te stellen te profiteren van de aantrekkelijke risico-rendementsverhouding en van de ontwikkeling van een snel groeiende beleggingscategorie. Een converteerbare obligatie kan het beste omschreven worden als een obligatie met een geïntegreerde aandelenoptie. Aldus is de koers van een convertible over het algemeen mede afhankelijk van ontwikkelingen op zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. Het fonds is typisch belegd in een redelijk geconcentreerde portefeuille van verschillende convertibles en hanteert een actieve beleggingsstrategie om te kunnen profiteren van alle variabelen die de waarde van een converteerbare obligatie bepalen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van kwantitatieve modellen om de aantrekkelijkheid van een individuele converteerbare obligatie te bepalen. Het fonds zal voor tenminste 85% belegd zijn in Europese convertibles. IdB Real Estate Equity Het Insinger de Beaufort Real Estate Equity fonds bestaat uit een gespreide portefeuille van fondsen en bedrijven die beleggen in direct vastgoed en is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk positief rendement, mede door het verwerven van dividenden. De geselecteerde fondsen of bedrijven zijn doorgaands specialist in een bepaalde subsector van de Europese vastgoedmarkt en hebben bewezen in staat te zijn superieure resultaten te genereren in hun markt. De vastgoedmarkt is met name in trek vanwege hoge dividenden en haar stabiele winstontwikkeling die worden verkregen doordat de huurinkomsten in meerjaarsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de huurinkomsten doorgaans geïndexeerd waardoor vastgoed relatief ongevoelig is voor inflatie. SPDR Gold Trust SPDR Gold Trust is een Exchange Traded Fund (ETF) dat het rendement van de prijs van goudstaven volgt. Met deze ETF speelt de investeerder in op de ontwikkelingen in de goudmarkt. 15

16 Portefeuilleoverzicht In het voorgaande hoofdstuk hebben we het voorgestelde uitgangsmodel voor de portefeuille laten zien. Onderstaand treft u alle onderdelen van de portefeuille en de geselecteerde managers nog eens overzichtelijk op een rij. Fonds Regio/Sector Gewicht Equities IdB Equity Income Odey Pan European JO Hambro Continental European IdB Alchemy N.V. BlackRock Euro Markets Wellington US Research Equity Portfolio AXA Rosenberg US Alpha Janus Perkins US Strategic Value First State Asia Pacific Leaders Schroder Tokyo Comgest Growth Emerging Markets Aberdeen Emerging Markets Equity Europa Europa Europa Europa Eurozone USA USA USA Asia ex-japan Japan Opkomende markten Opkomende markten Totaal 66% Bonds BlueBay Investment Grade Bond BlueBay High Yield Bond Multiple Managers European Bond A Standard Life European Corporate Bond Parvest Euro Government Bond BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond Europa Europa Europa Europa Europa Opkomende markten Totaal 14,5% Alternatives IdB Multi-Manager Zeus IdB Global Convertible (Advent Capital Management) IdB Real Estate Equity SPDR Gold Trust Global fund of hedge funds Global convertible bonds Real Estate Gold Tracker Totaal 17,5% Cash 2% TOTAL 100% 16

17 5 Het openen van een effectenrekening, kosten en rapportage Indien u besluit te beleggen volgens ons voorstel, zal er een effectenrekening bij Bank Insinger de Beaufort voor u geopend moeten worden. Openingsformulieren zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of uw contactpersoon bij Insinger de Beaufort. Ook kunt u de openingsformulieren telefonisch aanvragen bij Insinger de Beaufort (telefoon ) of via de Na ontvangst van de door u ingevulde openingsformulieren, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, doen wij u binnen vijf werkdagen een effectenrekeningnummer en alle rekeningbescheiden toekomen. U kunt het te beleggen bedrag vervolgens overmaken naar dit rekeningnummer. Iedere eerste werkdag van de maand beleggen wij voor onze cliënten. Om de eerste van de maand ook voor u te kunnen beleggen, dient uw geld zeven werkdagen voor de eerste van de maand op uw effectenrekening te staan. Houdt u er rekening mee dat een overschrijving van het ene bankrekeningnummer naar het andere bankrekeningnummer doorgaans drie werkdagen tijd in beslag neemt. Een overschrijving van een girorekeningnummer naar een bankrekeningnummer kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. U ontvangt op kwartaalbasis een overzicht van uw beleggingen, een zogenaamde fondsenstaat. Insinger Investor Insights Insinger de Beaufort geeft op kwartaalbasis een digitaal e-magazine uit; de Insinger Investor Insights. De e- magazine bevat informatie over verschillende thema's op het gebied van beleggen en vermogensbeheer. U krijgt middels de Insinger Investor Insights additionele informatie over beleggen bij Insinger de Beaufort en blijft via de op de hoogte van al het nieuws. Indien u uwzelf wilt abonneren op de Insinger Investor Insights dan kunt u dat aangeven op uw inschrijfformulier of kenbaar maken bij de afdeling Client Services. 17

18 6 Contact Insinger de Beaufort Wealth Management Herengracht BV Amsterdam Pieter Quarles van Ufford Tel Fax Frank Viveen Tel Fax Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is als effecteninstelling/vermogensbeheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Disclaimer Aan beleggen zijn risico s verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u (deels) met geleend geld.belegt, betekent dit dat u het risico loopt dat u niet alleen uw inleg verliest maar ook zelfs een schuld overhoudt. Voor alle beleggingsproducten is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees deze voordat u het product koopt. Het Prospectus, Financiële Bijsluiter en verdere informatie is beschikbaar op ons website ofwel via de bovenvermelde contactgegevens. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze productie. De gegevens kunnen op ieder ogenblik door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. worden aangepast. Aan de inhoud van deze publicatie kan geen enkel recht noch verplichting worden ontleend. Het nemen van correcte investeringsbeslissingen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg daarom steeds een deskundige. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele negatieve gevolgen die u mocht ondervinden door het zich baseren op de informatie uit deze brochure. 18

19 Appendix 1: Manager Selectie Research Proces Bij Insinger de Beaufort Manager Selection zijn wij doordrongen van het feit dat resultaten geboekt in het verleden slechts marginale voorspellingskracht hebben voor toekomstige resultaten. Daarom concentreert Insinger de Beaufort Manager Selection zich in het bijzonder op de kwalitatieve analyse van managers. Dit omvat een kritische analyse van het beheerproces en van de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit proces. Tijdens dit stadium van de analyse kan er substantiële waarde toegevoegd worden omdat het manager universum inefficiënt van aard is. Bijvoorbeeld, informatie aangaande organisatorische veranderingen, veranderingen in de samenstelling van het beleggingsteam of veranderingen in het beleggingsproces worden vaak niet tijdig en niet compleet verstrekt. Dit leidt er in de praktijk toe dat beleggers beslissingen maken over fondsen aan de hand van gebrekkige informatie. Insinger de Beaufort Manager Selection plaatst een hoge prioriteit bij het onderhouden van een nauwe relatie met het geselecteerde manager universum om zich te verzekeren dat te allen tijde volledige toegang is tot alle relevante informatie die invloed kan hebben op toekomstige beleggingsresultaten van de geselecteerde managers. Door het selecteren van specialisten streeft Insinger de Beaufort er bovendien naar om de risicorendementsverhouding van een beleggingsportefeuilles te verbeteren. Door deze specialisten efficiënt in te zetten in een portefeuille wordt er getracht de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren. Gespecialiseerde beheerders zorgen over het algemeen voor hogere risicogecorrigeerde rendementen dan meer generiek ingestelde beheerders. Beleggen in zulke specialisten levert daarom een specialisatiebonus op. Door de kennis van verschillende specialisten op een efficiënte manier te combineren, verminderen we bovendien het gehele risico. In het selectieproces van Insinger de Beaufort staat risicobeheersing centraal. De selectie omvat vijf verschillende fasen: 1. Kwantitatieve voorselectie 2. Uitgebreide kwantitatieve analyse 3. Kwalitatieve analyse interview met potentiële beheerders 4. Kwalitatieve analyse persoonlijkheidsprofilering van beheerders 5. Compliance Due Diligence In de volgende pagina s worden de verschillende stappen van het selectieproces uitvoerig besproken. 19

20 1. Kwantitatieve voorselectie Ieder selectieproces begint met het scannen van performancegegevens. Voor dit doel hebben we een uitgebreide databank ontwikkeld met resultaten en andere gegevens van meer dan beheerders van hedgefondsen, beleggingsfondsen en institutionele beleggingsmandaten. Onze databank maakt gebruik van een aantal externe gegevensbronnen, naast onze eigen verzameling gegevens over individuele beheerders. Insinger de Beaufort heeft bovendien eigen software ontwikkeld om de gegevens te analyseren op bepaalde kenmerken van beheerders. De manageranalyse omvat een beoordeling van de hieronder genoemde punten. De organisatie Bij dit gedeelte van de analyse ligt de nadruk niet op een bedrijfsonderzoek waarin bijvoorbeeld het bedrijfsplan of het vermogen onder beheer worden beoordeeld. Alleen in speciale gevallen waar wij van mening zijn dat deze factoren een direct gevolg kunnen hebben op de beleggingsresultaten zullen wij onze aandacht hierop richten. Dit kan het geval zijn bij zo n snelle toename van het vermogen dat het ongewenste spanningen plaatst op de beschikbare middelen voor research en op het beleggingsteam. In plaats van het bovengenoemde richten wij onze activiteiten op het onderzoeken van het volgende: Cultuur Bemoedigt de organisatie cultuur individueel initiatief en creativiteit? Ligt de nadruk op het overtreffen of het volgen van indices? Hoe open zijn de managers? Wat voor gevolgen, indien aanwezig, heeft een op handen zijnde fusie of overname op de bestaande beleggingscultuur van een organisatie? Middelen Zijn er voldoende middelen beschikbaar voor het beleggingsteam? Hoe zit het met de continuïteit van het beleggingsteam? Hoe zit het met de kwalificaties en ervaring van de sleutelfiguren binnen het beleggingsteam? Prestatie beloning Komt de motivatie van het beleggingsteam overeen met die van de investeerders? Beleggingsfilosofie & -stijl Deze moeten grondig en zo goed mogelijk worden begrepen. Dit onderdeel kan snel onoverzichtelijk worden wanneer de presentaties van managers geen tastbaar onderscheid bieden. De onderdelen die worden onderzocht zijn: Beleggingsinzicht Welk gat in de markt, indien geïdentificeerd, probeert de manager te exploiteren? Consistentie Is de filosofie consistent met de stijl of methode waarmee de manager zijn buitengewone winst uit de markt probeert te halen? 20

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

informatiewijzer hedge funds en absolute-return-beleggen Products & Solutions Alternatieve beleggingen

informatiewijzer hedge funds en absolute-return-beleggen Products & Solutions Alternatieve beleggingen informatiewijzer hedge funds en absolute-return-beleggen Products & Solutions Alternatieve beleggingen inhoud inleiding 3 wat is absolute-return-beleggen? 4 Wat zijn absolute-return-fondsen? 5 Het verschil

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema

FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema VWD CASH FUND AWARDS 2012 Voor beleggers blijft het moeilijk om de doelstellingen voor de lange termijn te scheiden van de waan van de dag. Onderzoek en awards zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, zodat

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Verkenning naar de invloed maatschappelijk verantwoord beleggen op het rendement risicoprofiel Koers / waarde aandeel risico / rendement profiel algemeen risicobeheersing

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie