Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel"

Transcriptie

1

2 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER BIJ FUNDIX BELEGGEN ZONDER GROTE VERLIEZEN Fundix bekijkt welke volatiliteit de belegger aan kan en zorgt ervoor dat gedurende de hele looptijd de portefeuille die volatiliteit heeft. Wij zijn onder de indruk. FONDSCODE (ISIN) - tekst: Karel Mercx Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel Fundix heeft niet vijf standaardportefeuilles, die lopen van defensief naar offensief, zoals veel concurrenten, maar verschillende profielen! Deze variëren van 1,5 naar 19% risico is overdreven, maar schaden doet het niet. Risico is gedefinieerd als volatiliteit van de portefeuille. Hoe minder risico men wenst, hoe meer beleggingsfondsen er in de portefeuille worden opgenomen. Er wordt altijd gekozen voor minimaal tien en maximaal vijftig fondsen. Tijdens een uitgebreid intakegesprek wordt het risico van de klant bepaald. Als bijvoorbeeld is vastgesteld dat 10% volatiliteit acceptabel is, dan berekent de computer via de moderne portefeuilletheorie welke fondsen samen de afgelopen vier jaar een zo hoog mogelijk rendement hebben behaald met een gezamenlijk risico (beweeglijkheid) van 10%. Die 10% geldt voor de portefeuille als geheel. Elke maand is er een meetpunt, waarop wordt gekeken wat het actuele risico is. Is het risico toe- of afgenomen (buiten de bandbreedte), dan worden fondsen verkocht en nieuwe aangekocht, zodat de volatiliteit weer op 10% komt. In tijden van grote crisis wordt dit proces elke twee weken gedaan en is het zelfs mogelijk dat de hele portefeuille verkocht wordt (zie kader). De belegger betaalt 18,50 per maand en Fundix verdient verder zijn geld via 'kickbackfees' (vergoedingen voor verkochte fondsen). Fundix kijkt alleen naar rendementen van beleggingsfondsen die na kosten behaald zijn op de financiële markt. Een fonds met heel hoge kosten kan worden geselecteerd, maar dan moet het na aftrek van kosten wel een hoger rendement geven dan een concurrerend fonds met lage kosten, mits de volatiliteit van die fondsen hetzelfde is. Doordat de kosten bij Fundix laag zijn (hoe groter het vermogen hoe lager de kosten) en het proces verregaand geautomatiseerd is, hoeft de belegger er niet bang voor te zijn dat er regelmatig een accountmanager op de koffie komt om te vragen hoe het met hem gaat. Wij zien dit als een sterk pluspunt omdat het met beleggen om rendement gaat en niet zo zeer om regelmatig klantcontact. Fundix presteert beter dan de AEX, maar het is jammer dat het zich op de website vergelijkt met de AEX (vanaf 2007) zonder het dividend. Hiermee doet Fundix de AEX 15 procentpunt te kort. < FUNDIX VERSUS DE AEX januari 2007 = Fundix AEX Neutraal Goed Goed Goed Goed Met veel minder risico een hoger rendement dan een investering in de AEX Total Return Index auteur: Karel Mercx MODERNE PORTEFEUILLETHEORIE Voor de massa Wij zijn geen aanhanger van de moderne portefeuilletheorie. Deze gaat ervan uit dat koersen niet te voorspellen zijn en dat hoe hoger het risico (de volatiliteit), hoe hoger het mogelijke rendement. Wij zijn het daar hartgrondig mee oneens. Koersbewegingen zijn asymmetrisch. Snel stijgen gebeurt uitsluitend na grote dalingen, althans bij indices. Extreme beweeglijkheid betekent doorgaans dat de beurskoersen hard gedaald zijn en dat iedereen naar de uitgang rent en het niet meer uitmaakt wat voor een prijs een belegger voor een aandeel krijgt. In een dergelijk klimaat is de beurs een snoepwinkel, terwijl de theorie juist zegt dat een belegging in aandelen dan extreem risicovol is. Evert Oosterhuis, directeur van Fundix, is het in dezen met ons eens, en hij vertelt er ook bij dat particuliere beleggers zich daar niet senang bij voelen. Zij willen juist een portefeuille die zo min mogelijk beweegt, ook al kost dat wat rendement op lange termijn, want zij slapen er een heel stuk lekkerder bij. Daar zijn wij het op onze beurt weer met Oosterhuis eens. De moderne portefeuilletheorie is nuttig voor de massa, maar legt de echt fanatieke belegger te veel beperkingen op. Om grote koersdalingen te voorkomen heeft Fundix onlangs 'Time-out' geïntroduceerd: als het twintigweeks voortschrijdend gemiddelde in de MSCI World daalt, worden alle aandelen verkocht. Als diezelfde trend weer positief is, wordt er weer gekocht. Het grote voordeel is dat de belegger niet (1987 was tot op heden de enige uitzondering) meedoet met de grote dalingen. De afgelopen tien jaar zijn er diverse dalingen geweest van 50% op de beurs; wil de belegger dit weer goedmaken, dan moet de portefeuille verdubbelen en dat gebeurt zelden. < BELEGGERS BELANGEN 13 juli 2012

3

4

5 BELEGGINGSfondsen Illustratie Studio illurama 48 - effect // juni 2012

6 Tekst Ronald van Genderen en Koos Henning fondsbeleggers krijgen maar beperkt menu Fondsbeleggers in Nederland kunnen kiezen uit duizenden beleggingsfondsen en trackers. In theorie dan, want geen enkele aanbieder biedt alle fondsen aan. Wie heeft welk aanbod? A Aan keuze geen gebrek voor Nederlandse fondsbeleggers. Circa 7000 fondsen zijn geregistreerd om in Nederland verkocht te mogen worden. Het is vooral papieren rijkdom: uiteindelijk kiezen banken en brokers welke fondsen ze aanbieden. Voordat een fondsbelegger gaat speuren naar de fondsen van zijn keuze is het dus eerst zaak om de goede aanbieder te kiezen. Er zijn in principe drie type aanbieders waar fondsbeleggers terecht kunnen. Behalve de vertrouwde grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank is er een groeiend aantal internetbrokers als Binck en Mijnbroker. Hoewel de brokers zich vooral richten op handel in aandelen en opties, is het ook mogelijk om hier in trackers te handelen. Deze gaan namelijk als normaal aandeel over de toonbank. In een aantal gevallen is ook handel mogelijk in beleggingsfondsen. Tot slot, kan de belegger zijn heil zoeken bij speciale fond- sensupermarkten. Voorbeelden daarvan zijn Fundix en SNS Fundcoach. Zij richten zich vrijwel volledig op het toegang bieden tot actief beheerde beleggingsfondsen. Twee concepten Een partij die handel in beleggingsfondsen en trackers aanbiedt kan een tweetal manieren kiezen hoe hij zijn menukaart samenstelt. Aan de ene kant van het spectrum staan partijen die alle smaken aanbieden. Voor hen is niets te dol. Zolang het fonds of de tracker maar geregistreerd is voor verkoop in Nederland mag de klant er in handelen. De belegger is hier volledig vrij in zijn keuze en kan kiezen uit het palet van duizenden fondsen en trackers. In jargon heet dit open architecture. Aan de andere kant staan partijen die een zogenaamd guided architecture platform aanbieden. Hierbij wordt een geselecteerd aantal beleggingsfondsen aangeboden. Een beleg- Uiteindelijk kiezen banken en brokers welke fondsen ze aanbieden. Voor beleggers is het dus zaak een goede aanbieder te kiezen. ger maakt bij een keuze voor een dergelijke partij al een beslissing over hoe zijn geld moet worden belegd. Van oudsher bieden dergelijke partijen namelijk alleen beleggingsfondsen aan en een belegger kiest dan ook voor actief beheer. De achterliggende gedachte van het selecteren van een beperkt aanbod is volgens de banken om klanten te helpen bij hun beleggingskeuzes. Daar is iets voor te zeggen. In het aanbod van duizenden fondsen is het goed mogelijk om door de bomen het bos niet meer te zien. Door een selectie te maken wordt keuzestress bij de klant voorkomen. Het heeft wel als nadeel dat wanneer een klant net dat ene fonds zoekt het goed mogelijk is dat het niet tot het aangeboden fondsenpalet behoort. Bovendien werkt guided architecture ook in het eigen belang van de bank. Door de fondsen aan te bieden van een beperkt aantal aanbieders is het veel gemakkelijker om goede afspraken te ma- effect // juni

7 BELEGGINGSfondSen ken, lees: hogere vergoedingen te bedingen. Het is niet verwonderlijk dat in bijna honderd procent van de gevallen de geselecteerde partijen een riante distributievergoeding betalen. Het gebruik van een beperkt aanbod resulteert voor de bank vooral in hogere inkomsten uit kickbacks. Online brokers zijn veelal beperkt in hun aanbod. Een online broker biedt in de kern toegang tot bepaalde aandelen- en optiebeurzen. Aangezien trackers worden verhandeld als aandelen, is het aanbod beperkt tot de trackers met een notering op de beurzen waartoe de online broker toegang biedt. Beleggingsfondsen worden meestal niet verhandeld op een beurs. Orders in fondsen worden daarentegen, al dan niet via een platform, bij het betreffende fondshuis zelf ingediend en uitgevoerd. Over het algemeen zal een online broker daarom geen handel in beleggingsfondsen faciliteren. De keuze die fondsbeleggers hebben is ook afhankelijk van de manier waarop ze beleggen. Beleggen ze giraal (via een beleggersgiro) of via de beurs. Giraal Bij giraal beleggen koopt een belegger voor vaste bedragen beleggingsfondsen in plaats van vaste aantallen. Giraal beleggen kan bij de grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank, als wel de fondssupermarkten SNS Fundcoach en Fundix. Bij internetbrokers is het niet mogelijk. Belangrijk is het verschil in kosten en aanbod. Giraal kunnen beleggers alleen effecten kopen die door speciale fondsenteams zijn geselecteerd. Het zijn soms de huisfondsen en veelal de beleggingsfondsen van aanbieders waar de bank een distributieafspraak (zie kader Fondsselectie in de toekomst zonder perverse prikkel ) mee heeft. Via de beurs Ook bij fondsbeleggen via de beurs is het aanbod afhankelijk van de banken en brokers. Als zij toegang hebben tot een bepaalde beurs dan zijn de daar verhandelde fondsen ook bereikbaar voor fondsbeleggers in Nederland (mits ze in Nederland verkocht mogen worden). Zo kan een klant van TradersOnly beleggen in verre oorden als Canada en Mexico, terwijl een klant van Mijnbroker het moet doen met Europese Euronext-beurzen en Luxemburg. Voor beleggers is de toegang tot minder beurzen niet per definitie een beperking van het aanbod van fondsen en trackers. In het geval van Mijnbroker is het aanbod van trackers uitgebreid met de toegang tot de Amsterdamse en de Parijse beurs. Er kan ook volop gehandeld worden in beleggingsfondsen door het lidmaatschap aan de Luxemburgse beurs. In het groothertogdom hebben enkele duizenden fondsen een notering, die overigens weer niet allemaal gekocht mogen worden door de Nederlandse beleggers. Een overzicht van het aanbod en de kosten in vogelvlucht. 1 ABN AMRO: Er is veel te koop bij ABN AMRO Direct Beleggen. Op de Nederlandse beurs, maar ook verschillende buitenlandse beurzen (o.a. New York, Londen, Luxemburg) kunnen beleggers handelen in fondsen en trackers. Elke beurs(groep) kent een andere kostenstructuur, waarbij beleggen in Amsterdam het goedgiraal in cijfers Giraal kosten bij aanschaf internet Selectie Huisfondsen Trackers Aankoop Verkoop Overig ABN AMBRO Direct Beleggen 369 fondsen 16 aanbieders 250 fondsen 41 aanbieders ,1% (min 0,7 euro) 0,3% (min 0,7 euro) - ING Zelf 79 0 Gratis - Rabobank Direct Beleggen 219 fondsen 33 aanbieders 907 fondsen 47 aanbieders 346 fondsen 37 aanbieders ,2% (andere tarieven voor deel trackers) Bewaarloon max. euro 1,75 8,5 euro per maand Fundix - - Gratis SNS Fundcoach 23 8 Ruim 250 fondsen gratis, overige tot 2,5% Valutakosten (niet euro) 0,15% (max 20 euro) 50 - effect // juni 2012

8 koopst is met 6,5 euro + 0,1 procent per order (min. 10 euro, max. 150 euro). Daarnaast is er een lijst van bijna 1400 fondsen waar alleen al een aankoopprovisie van 2 procent moet worden betaald. Vergeet bij alle fondsen die niet via de beleggersgiro lopen ook niet dat er minimaal 1,6 euro bewaarloon per regel moet worden betaald plus ook nog eens minimaal 0,2 procent over de waarde van de beleggingen. 2 ING: Naast de 250 fondsen in de beleggersgiro van de bank kunnen beleggers bij ING Zelf trackers kopen op de Nederlandse beurs en beleggingsfondsen uit Nederland en het buitenland. In Nederland bestaat het aanbod uit ruim 150 beleggingsfondsen en ongeveer 100 trackers. Buiten de beleggersgiro zijn de transactiekosten 8 + 0,08 procent per transactie. Ook rekent ING Zelf hier bewaarloon -afhankelijk van het beheerde vermogen is dit maximaal 0,24 procent van het vermogen (minimaal 10 )- en op sommige beurzen geldt een buitenlandopslag van een half procent. 3 Rabobank Direct Beleggen, SNS Fundcoach en Fundix: Geen fondsen te koop buiten de door de bank geselecteerde producten. 4 Alex Fondsbeleggen: Alex Fondsbeleggen biedt op het platform bijna 900 beleggingsfondsen, maar geen trackers aan. Het platform rekent geen transactiekosten of bewaarloon. Een belangrijke inkomstenbron voor Alex Fondsbeleggen zijn de distributievergoedingen die zij ontvangt op een deel van de beschikbare beleggingsfondsen. Het is overigens mogelijk om fondsen die niet op het platform staan, toe te voegen als deze op de aangesloten beurzen verhandelbaar zijn. Hoewel brokers zich vooral richten op handel in aandelen en opties, is het ook mogelijk om hier trackers te handelen. column Sheila Sitalsing is freelance financieel journalist Geest en fles door Sheila Sitalsing Op middellange termijn zou de overheid haar rol in het mede-financieren van particulier huizenbezit moeten herzien, met name door het uitfaseren van de (nog steeds te hoge) belastingaftrekbaarheid van de hypotheekrente. Dit bevordert te hoge leningen en vergroot prijsschommelingen op de woningmarkt. Nee, dit is niet het dringende advies dat supercommissaris Olli Rehn van de Europese Commissie eind mei aan Nederland gaf en waar kranten en televisiejournaals opgewonden over berichtten: Brussel: Nederland moet HRA afschaffen!. Dit is een advies van het Internationaal Monetair Fonds. Uit Hetzelfde advies dat het IMF het jaar daarvoor gaf, en het jaar dáárvoor, en het jaar dáárvoor en alle jaren daarna in de zogeheten Artikel IV Consultaties waarin de risico s voor de financiële stabiliteit in IMF-lidlanden staan. Gezinnen gaan grotere schulden aan dan ze aankunnen, er wordt lucht in de woningmarkt geblazen en als het ventiel eruit vliegt kan het verschrikkelijk mis gaan, op die onvermijdelijke dag waarop men er tot zijn afgrijzen achterkomt dat wilde feesten zomaar kunnen eindigen in braaksel en bonkende hoofdpijn. Ze luisterden niet. Omdat het niet hoefde. Laf schurkten ze bij elkaar, VVD, CDA en PvdA, die in wisselende constellaties - aangevuld met klein grut - het land bestuurden het afgelopen decennium. Als je iets naars zei over de hypotheekrenteaftrek, werden de mensen boos, zo mogelijk nog bozer dan wanneer je hun onbelaste reiskostenvergoeding afpakt. Dus lieten ze het krankzinnige woningmarktbeleid doorzieken. Met een uit het lood geslagen sociale huurmarkt. Met woningcorporaties die alles deden behalve betaalbare woningen bouwen voor hun doelgroep. Met gezinnen die, volgehangen met schulden, zich te buiten gingen aan fiscaal trapezewerk. Met een onevenredig groot beslag op de schatist. Met de alom gedeelde opvatting dat 6 ton voor een stapel stenen doodnormaal is. Dat het Kunduzakoord iets durft te doen aan de HRA getuigt dan ook van leeuwenmoed. Dat ze het verkeerde doen, en niet genoeg doen, en de huurmarkt laten doorzieken, is ontzettend jammer. Maar nu de geest uit de fles is, is het een kleine stap van een halfslachtige hervorming naar een echte. Het nieuwe advies van de Europese Commissie (uitfaseren renteafrek, marktconforme huren en de bezem door de sociale huurmarkt) zit dicht bij het verfrissende woningmarktakkoord dat makelaars, woningbezitters, huurders en woningcorporaties ( Heel Nederland! zeggen ze zelf blij) vorige maand bereikten. Je vraagt je af waar ze nog op wachten in Den Haag. effect // juni

9 5 Alex Zelf Beleggen (aandelen): Op het platform zijn zo n 1200 beleggingsfondsen en 300 trackers te koop. Als ook alle trackers die Alex als aandeel classificeert worden meegenomen, zijn het er veel meer. Fondsen die niet op het platform staan, maar die wel op aangesloten beurzen verhandelbaar zijn, worden door Alex toegevoegd als hier vraag naar is. Beleggers betalen maandelijks 9 euro en ook nog eens 7,5 euro + 0,15 procent per transactie (minimaal 10 euro, maximaal 150 euro). 6Binck: Het verschil tussen Binck en Alex Zelf Beleggen zit hem niet in het aanbod maar in de kosten. De transactiekosten zijn afhankelijk van het aantal orders per maand. Voor de meest passieve belegger is die 6,5 euro + 0,1 procent (min. 10 euro, max. 150 euro). Handelen in Luxemburgse fondsen is prijziger met 8,5 euro + 0,1 procent, met eveneens een minimum van 10 euro en een plafond van 150 euro. Bij Binck moet ook nog op jaarbasis bewaarloon van maximaal 0,2 procent worden afgetikt. 7 Mijnbroker: Bij Mijnbroker handelen beleggers in beleggingsfondsen en trackers met een beursnotering op Euronext Amsterdam, Parijs en Brussel. Alleen voor de trackers betekent dit al een vervijfvoudiging ten opzichte van het Nederlandse (Euronext Amsterdam) aanbod. Sinds kort ondersteunt het platform ook fondsen uit Luxemburg. Er staat een selectie op de site, maar op aanvraag kan een fonds aan het platform worden toegevoegd. De transactiekosten zijn 6,5 euro + 0,1 procent met een minimum van 10 euro en een maximum van 35 euro. Beleggers kunnen alleen in euro gedenomineerde fondsen kopen. 8 Saxo Bank: Alleen trackers kunnen beleggers kopen en verkopen op het handelsplatform van Saxo Bank. Op het moment zijn er ongeveer 170 trackers verhandelbaar op zeven grote Europese beurzen. Het potentiële aanbod op deze beurzen is groter en Saxo kan dan ook trackers aan het platform toevoegen op aanvraag. De kosten verschillen per beurs en beginnen bij 0,1 procent (minimaal 12 euro) voor de euronext beurzen Amsterdam en Parijs, alsook de beurzen in Milaan (MIL) en Frankfurt (FSE). 9Today s: Beleggers hebben toegang tot duizenden trackers op het platform van Today s. De nadruk van het platform ligt op de NYSE Euronext Fondsselectie in de toekomst zonder perverse prikkel Het gebruik van de distributievergoeding of kickback loopt op zijn einde. Wanneer het definitief einde verhaal is met de vergoeding is nog niet volledig duidelijk, maar lang kan dat niet meer duren. De discussie over afschaffing woedt al enkele jaren, maar tot voor kort waren het vooral banken en vermogensbeheerders die weigerden tot concrete maatregelen. Niet verwonderlijk, want een belangrijk deel van hun verdienmodel was gebaseerd op de vergoedingenstroom die zij ontvingen van fondsaanbieders. Zo maakten ABn Amro, ING en Rabobank recent maatregelen bekend om de distributievergoeding te verwijderen uit de kosten voor advies en/ of beheer. De verschillende maatregelen hebben vooralsnog alleen betrekking op advies- en beheerklanten. De New York en Amsterdam waar de kosten om te handelen respectievelijk 1 dollarcent per effect zijn, met een minimum van 5$ (maximaal 1 procent onderliggende waarde) en 0,09 procent zijn, met een minimum van 6 euro en een plafond van 45 euro. 10 TradersOnly: Op het handelsplatform van TradersOnly zijn voornamelijk trackers te koop, maar ook enkele beursgenoteerde beleggingsfondsen. Handel in Nederland kost 0,09 procent, met een minimum van 6 euro en maximum van 45 euro. In de VS betalen de kleine beleggers (tot 2000 stukken) 1 dollarcent per effect, met een minimum van 5$ (maximaal 2 procent onderliggende waarde). zelfbelegger of execution only klant merkt nog niets van het toekomstige verbod. Toch gaat ook voor hem het landschap uiteindelijk veranderen. Een eerste verandering ervaart hij waarschijnlijk als een schok. Veel partijen bieden handel in beleggingsfondsen gratis of tegen lage kosten aan, omdat zij voor een belangrijk deel of geheel afhankelijk zijn van de distributievergoedingen die zij ontvangen. Dit gaat vervangen worden door de introductie of verhoging van de transactiekosten. De belegger hoeft niet per se duurder uit te zijn, want Keuze sterk afhankelijk van wensen belegger Alles overziend is er geen partij die een duidelijke voorkeur zou genieten. Welke bank of broker een belegger kiest is sterk afhankelijk van zijn persoonlijke wensen. Wil hij alleen in fondsen of in trackers beleggen of een combinatie van beide? Antwoord op deze vraag is al erg bepalend. Daarnaast hangt de keuze voor een groot deel af van het gewenste aanbod. Wil de belegger een zo groot mogelijk aanbod of vindt hij het prettig dat al een eerste schifting voor hem is gemaakt? Op basis hiervan zal het aantal geschikte partijen al zijn gereduceerd. Kosten zullen vervolgens eveneens in overweging moeten worden genomen om te komen tot de keuze die het beste past bij een bepaald type belegger. de kosten van beleggingsfondsen gaan omlaag. Met het verdwijnen van de distributievergoeding verdwijnt ook een perverse prikkel in het selectieproces. Banken en brokers kunnen nu nog in de verleiding komen om niet het beste, maar het fonds met de hoogste distributievergoeding te kiezen. In de toekomst vindt de keuze dus plaats zonder een financiële stimulans en heeft de belegger een grotere kans dat hem het beste fonds wordt voorgeschoteld. Het is dan ook waarschijnlijk dat het aanbod voor een groter deel uit trackers gaat bestaan. Nu zijn die (bijna) volledig afwezig in het productaanbod van partijen die hun verdiensten afstemmen op distributievergoedingen, omdat trackers deze simpelweg niet betalen. Het grootste voordeel van het verbod is dan ook een verbeterde kwaliteit van het aanbod voor de execution only klant effect // juni 2012

10 Offensieve beleggingsportefeuille Hoe kijkt Fundix aan tegen asset allocatie, regio s en sectoren bij de samenstelling van een offensieve beleggingsportefeuille? Het uitgangspunt is een startkapitaal van euro. Auteur: Evert Oosterhuis, directeur van Fundix Emoties vernietigen rendement Wanneer het uitgangspunt is dat iedere belegger zou moeten beleggen met een doel voor ogen, zou ook duidelijk moeten zijn dat het beleggingsbeleid niet op alle beleggers gezamenlijk losgelaten kan worden. Niet alle beleggers zijn gelijk en zijn zeker niet te vangen in drie, vijf of zeven gestandaardiseerde Volgens mij vernietigen emoties rendement. Beleggen is een proces waarbij emoties een belangrijke rol spelen. Wanneer emoties bij een belegger een rol gaan spelen kan dit ongewenste rendementvernietigende gevolgen hebben. Daarom is het verstandig een beleggingsproces in te richten waar voor deze emoties geen plaats is. Emoties worden bijvoorbeeld gevoed door analisten en analistenrapportage. De waarde hiervan blijkt in de praktijk maar zeer beperkt. Ga je op zoek naar een emotieloze manier van beleggen, en moet de theorie ook nog hout snijden, dan is de moderne portefeuilletheorie van Nobelprijswinnaar Harry Mar- kowitz relevant. Deze rekenkundige benadering leert dat diversificatie (sectoren, regio s en assetclasses) van belang is bij het beleggingsproces. Dit in verband met risicominimalisatie en rendementsmaximalisatie. Historische gegevens Om een stabiele offensieve portefeuille te kunnen samenstellen moet rekening worden gehouden met in ieder geval drie factoren: risico, rendement en een onderlinge correlatie van de beleggingen. Door dit model toe te passen op een breed gespreide groep van beleggingsfondsen of trackers kunnen er voor de range - van lage volatiliteit (2%) tot een zeer hoge volatiliteit (22%) - meer dan tienduizend verschillende portefeuilles worden samengesteld. Er is er dan altijd een portefeuille te vinden die past bij een cliënt en zijn specifieke doelstelling. De door ons samengestelde portefeuilles bestaan gemiddeld uit tussen de 10 en 50 Bij niemand is de krant van morgen te koop verschillende beleggingsfondsen. Men is dus indirect belegd in gemiddeld tussen 750 en individuele titels. Een betere spreiding is er niet te bedenken. Wij kiezen Aandelen Activaklasse Regio Sector Aantal sterren Koers Valuta Rend. YtD Blackrock US Small & Midcap Opportunities Fonds Verenigde Staten Meerdere 3 92,64 EURO -2,10% BNP Parvest Agriculture Fonds Wereldwijd Landbouw geen 121,53 EURO 4,71% Dexia Equities Red Chips Fonds China Meerdere 3 827,78 EURO -5,64% Fidelity Indonesia (USD) Fonds Indonesie Meerdere 3 28,98 US Dollar 9,65% Fidelity Malaysia (USD) Fonds Maleisie Meerdere 4 46,69 US Dollar 5,11% Pictet Small Cap Europe Fonds Europa Meerdere 3 603,57 EURO 0,73% Robeco Chinese Equity Fonds China Meerdere 3 56,04 EURO 1,80% Templeton Asian Growth Fund Fonds Azie Meerdere 4 25,50 EURO -3,05% Templeton India Fonds India Meerdere 5 22,63 EURO -10,43% Obligaties Activaklasse Regio Sector Aantal sterren Koers Valuta Rend. YtD Aberdeel Euro High Yield Bond Fonds Europa Meerdere 1 16,07 EURO 6,85% Templeton Global Bond Fonds Wereldwijd Meerdere 5 17,75 EURO -5,10% * Koers: 27 april 2011 ** Bron: Fundix *** Performances tot 27 april CASH7/2011 CASHCOW.nl

11 Offensieve beleggingsportefeuille er nadrukkelijk voor om te werken met de historische gegevens en geen verwachtingen in het beleggingsproces te brengen, omdat daarmee wederom de emotie in het beslissingsproces wordt gebracht. En zoals bekend is bij niemand de krant van morgen te koop, dus ook niet bij ons. Nadat een offensieve portefeuille is samengesteld kan maandelijks worden bepaald of de portefeuille voldoet aan de afspraken, waaronder het te lopen risico. Rend. 1 jaar Rend. 3 jaar Rend. 5 jaar Gewicht 7,27% 28,01% 5,80% 0,63% 54,27% nnb nnb 3,29% 1,50% 4,99% 62,93% 17,75% 33,36% 101,56% 181,71% 0,13% 27,55% 34,55% 142,29% 15,69% 19,09% 8,56% 0,39% 2,50% 11,29% 21,13% 95,42% 17,51% 17,44% 35,88% 69,78% 10,05% 2,60% 29,39% 70,65% 14,78% 82,33% Rend. 1 jaar Rend. 3 jaar Rend. 5 jaar Gewicht -2,18% 10,86% 15,10% 9,91% 2,77% 19,60% 27,50% 3,84% 17,67% 100,00% Voldoet het nog aan de afspraken, dan zijn er geen transacties nodig. Indien er wel transacties nodig zijn, dan zal de optimale samenstelling wederom het gevolg zijn van de rekenkundige benadering. De formules komen van Markowitz, en de computers doen de rest. Risico dempen Wat zijn dan interessante beleggingsmogelijkheden bij een offensieve beleggingsportefeuille? Bij deze portefeuille passen fondsen met relatief veel individuele volatiliteit. Belangrijk hierbij is dat het totale portefeuillerisico niet gaat stapelen. We houden daarom nadrukkelijk rekening met de verschillen in correlatie. Over het totaal bezien, tref je in de door ons computermodel samengestelde offensieve beleggingsportefeuille veel in Azië beleggende fondsen aan. Deze regio heeft een groot groei- en dus rendementspotentieel. Historisch gezien heeft het prima resultaten laten zien. Een groeiende bevolking, een groeiend welvaartsniveau, met een stijgende vraag naar onder andere voedingsmiddelen en andere consumptiegoederen. Deze landen zijn een belangrijke groeiaanjager voor de Europese en Amerikaanse auto-industrie. De kenniseconomie, waaraan wij onze toegevoegde waarde willen ontlenen, zal de komende decennia stevige concurrentie krijgen uit de Aziatische landen. Er worden in Azië per maand behoorlijk wat meer academici afgeleverd dan in de westerse wereld, zonder dat het kwaliteitsniveau minder is. Daarom zijn dus fondsen zoals Dexia Equities Red Chips, Robeco Chinese Equity, Fidelity Indonesia (USD), Templeton Asian Growth Fund en Templeton India toegevoegd aan de portefeuille. Daarnaast is de portefeuille aangevuld met sectoraal gespreide beleggingen in Europa, het Pictet Small Cap Europe Fund en, in de Verenigde Staten, het Blackrock US Small & Midcap Opportunities Fund. Voedsel blijft een basisbehoefte, zowel in Azië als in de rest van de wereld. Daarom is BNP Parvest Agriculture geselecteerd. Om de risico s te dempen is een breed gespreide (bedrijfs) obligatieportefeuille toegevoegd. Fondsen zoals het Aberdeen Euro High Yield Bond en Templeton Global Bond realiseren hier door middel van geografisch en valutagespreide obligaties een prima risicodempende werking. CASHCOW.nl CASH7/

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie