Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staalbankiers: Multi Asset Fonds"

Transcriptie

1 Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013

2 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van een geavanceerde methodiek: Multi Asset Optimalisatie. Deze methodiek, in 2009 met succes geïntroduceerd door Staalbankiers, is nu ook in fondsvorm voor vermogens onder mogelijk gemaakt. Uw vermogen wordt zeer breed gespreid belegd en zorgvuldig beheerd. De Staalbankiers Multi Asset Fondsen kennen drie profielen: Defensief, Neutraal en Offensief. Balans tussen risico en rendement Bij het invullen van de Staalbankiers Multi Asset Fondsen streven wij naar de optimale verhouding tussen het risico dat bij een specifiek fonds hoort en het gewenste rendement. Op basis van deze twee uitgangspunten stellen wij via een zorgvuldig gestructureerd proces de beleggingen in de drie fondsen samen. Het samenstellen gebeurt op basis van zeven beleggingscategorieën te weten: aandelen uit volwassen markten aandelen uit op komen de markten obligaties goud private equity Wat voor belegger bent u? rendement oplevert. Het is dus mogelijk dat in een De totale portefeuillebenadering vastgoed De drie fondsen zijn bedoeld voor beleggers met bepaalde periode de verdeling in uw fonds afwijkt van Multi Asset Optimalisatie is gebaseerd op de porte- hedgefunds. verschillende beleggingsprofielen. Risico en rendement de navolgende afbeelding. feuilletheorie van Nobelprijswinnaar Harry M. gaan altijd samen. Meer risico in een Markowitz. Staalbankiers maakt daarbij gebruik van Aan de defensieve Fondsvariant is ook de categorie beleggingsportefeuille komt tot uiting in een grotere Profiel een geavanceerd rekenmodel. De belangrijkste factor Ons beleid is erop gericht het hoogst mogelijke rendement te zoeken bij het door u geaccepteerde risico geldmarkt toegevoegd. Door een verdere verfijning door te voeren in de beleggingscategorieën, wordt de portefeuille uiteindelijk belegd in 16 ver schillende sub-categorieën. Door hiermee te variëren kan extra rendement worden toegevoegd of juist een dempend effect op het risico worden gerealiseerd. Keuze uit drie fondsen Als u belegt, is het belangrijk dat uw beleggingen aansluiten bij uw doelstellingen, financiële positie, volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement op korte termijn. Dus hoe meer risico u loopt, hoe meer kans u hebt op tegenvallend rendement, maar ook hoe groter de kans op een hoger rendement. Afhankelijk van uw wensen, uw financiële situatie en uw beleggingsprofiel kiest u voor één van deze drie fondsen. Wilt u weinig risico? Dan past het defensieve fonds goed bij u. Bent u bereid iets meer risico te lopen? Dan kiest u voor het neutrale fonds. En als u Aandelen Financiële waarden Farmacie Technologie Industrie Basismaterialen Nutsbedrijven Consumenten goederen Opkomende markten Vastrentenden waarden Staatsleningen Bedrijfsobligaties Obligaties Emerging Markets Hedge Funds Goud Vastgoed Private Equity Geldmarkt Defensief 3,1 1,9 2,0 2,1 3,0 1,5 4,1 3,8 11,6 5,6 3,5 3,5 5,2 7,3 3,6 38,1 Neutraal 5,0 3,0 3,3 3,4 4,8 2,4 6,6 6,2 18,7 9,1 5,7 5,7 8,4 11,8 5,9 - Offensief 5,9 3,6 6,1 4,0 5,7 2,8 7,8 11,6 9,4 4,5 2,9 6,7 4,2 13,9 10,9 - beleggingshorizon, beleggingskennis, ervaring en bij sterkere schommelingen in de waarde van uw,0,0,0 het risico dat u bereid bent te lopen. Sommige beleggingen geen probleem vindt, dan kiest u voor het beleggers willen weinig risico lopen. Andere beleggers offensieve fonds. Hieronder leest u kort wat de voor het beperken van het risico is de strategische wat meer. De Staalbankiers Multi Asset Fondsen verschillen zijn tussen de drie fondsen. De fondsen kennen zelf nog geen rendementsverleden. allocatie van de beleggingen. Oftewel de keuze van de houden hiermee rekening. Er zijn drie varianten: De beleggingsstrategie van het fonds wordt door categorieën waarin u belegt en de spreiding van uw Algemene informatie over de drie fondsen Staalbankiers wel al langer uitgevoerd in de Multi vermogen over deze beleggingscategorieën. Het Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds, De verdeling over de categorieën waarin wordt belegd, Asset Optimalisatie Model portefeuille. Deze biedt een rekenmodel levert een optimale spreiding en geeft Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds en ziet u in de navolgende afbeeldingen. Elk kwartaal goede benadering van wat de drie fondsen in het zicht op een maximaal verwacht rendement bij een Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds. bepalen wij de optimale verdeling die past bij het door verleden zouden hebben gepresteerd. Hierna laten wij vooraf bepaald risico. u gewenste risico en die een zo hoog mogelijk verwacht u de rendementen van deze modelportefeuilles zien. 2 - Staalbankiers Multi Asset Fondsen Staalbankiers Multi Asset Fondsen - 3

3 Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds ISIN: NL Dit fonds is geschikt voor beleggers die weinig risico willen lopen. Het verwachte rendement en de volatili teit zijn gebaseerd op lange termijn historische gegevens en inschattingen voor de toekomst. Heeft u vermogen waarmee u uw huidige inkomen aanvult dan is wellicht het Multi Asset Defensief Fonds een passende keuze voor u. Met een beperkt risico wordt gestreefd naar een rendement dat duidelijk boven de spaarrente uitkomt. Het Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds beoogt een lange termijn rendement op jaarbasis van 4-6. Het is geen gegarandeerd rendement. Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds ISIN: NL Dit fonds is voor beleggers die een redelijke waarde schommeling aanvaardbaar vinden. Het verwachte rendement en de volatiliteit zijn gebaseerd op lange termijn historische gegevens en inschattingen voor de toekomst. Ligt de doelstelling waarvoor u uw vermogen aanhoudt nog een groot aantal jaren in de toekomst, maar wenst u niet te grote risico s te lopen dan is het Multi Asset Neutraal Fonds wellicht een passende keuze voor het beleggen van uw vermogen. Een uitgebalanceerde portefeuille tracht het risico te beperken, maar wel gebruik te maken van de mogelijk heden in de financiële markten. Het Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds beoogt een lange termijn rendement op jaarbasis van 6-7. Het is geen gegarandeerd rendement. Grafische weergave verdeling beleggingscategoriëen van het Multi Asset Defensief Fonds defensief Verloop bij de defensieve modelportefeuille defensief Grafische weergave verdeling beleggingscategoriëen van het Multi Asset Neutraal Fonds Verloop bij de neutrale modelportefeuille Defensief Neutraal Profiel Defensief jaar cumulatief Gemiddeld jaarlijks rendement rendement portefeuille 12,1 0,1 7,5 20,5 6,4 4,8 0,7 12,3 18,6 5,9 Profiel Neutraal Profiel Defensief Profiel Offensief Profiel Neutraal Profiel Offensief (MSCI World) (tot en met 31 december 2010 was dit 60 (MSCI World) (tot en met 31 december 2010 was dit 60 MSCI Europe Total jaar Return rendement in euro s bench-emark 40 MSCI World jaar jaar rendement rendement bench- bench- jaar rendement bench- MSCI Europe Total jaarreturn rendement in euro s bench- 40 MSCI World en voor vastrentende ex Europe Total Return portefeuille in euro s) portefeuille portefeuille mark mark portefeuille mark ex Europe Total Return portefeuille in euro s) en mark voor vastrentende ,7 8, ,1 20,3 4,8 12, ,7 8, ,3 12,3 met een looptijd > 1 jaar (EFFAS). Voor het defensieve met een looptijd > 1 jaar (EFFAS). Voor het neutrale fonds fonds is de samenstelling ,3 van de -0,2 : 25 MSCI ,1-4,3 0,7-1, ,3-0,2 is de samenstelling 2011van de : -4,3-1,2 50 MSCI World World en 75 EFFAS. en 50 EFFAS. 11,5 12,9 7,5 13,2 12,3 13,5 11,5 12,9 13,2 13,5 cumulatief en zijn exclusief 30,6 kosten. 22,4 De cumulatieve cumulatief cumulatief 20,5 30,3 18,6 25,92 cumulatief 30,6 22,4 cumulatief en zijn exclusief 30,3 kosten. 25,92 De cumulatieve rendementen zijn berekend op basis van maandrendementenrendementen. rendementen zijn berekend op basis van maand- Gemiddeld jaarlijks rendement 9,3 7,0 Gemiddeld Gemiddeld jaarlijks jaarlijks rendement rendement 6,4 9,2 5,9 8,0 Gemiddeld jaarlijks rendement 9,3 7,0 Gemiddeld jaarlijks rendement 9,2 8,0 De rendementen van individuele portefeuilles kunnen De rendementen van individuele portefeuilles kunnen Staalbankiers Multi Asset Fondsen Staalbankiers Multi Asset Fondsen - 5

4 fensief Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds ISIN: NL Dit fonds biedt kans op een hoger rendement, maar het risico van het fonds is ook groter. Het verwachte rende ment en de volatiliteit zijn gebaseerd op lange termijn historische gegevens en inschattingen voor de toekomst. Schuwt u de risico s 09-11van beleggen niet, en heeft 12-12uw vermogen een doelstelling die nog 09-10ver in de toekomst ligt, dan 12-11is het Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds wellicht de juiste keuze voor uw vermogen. Dit Fonds streeft naar een hoger rendement, maar neemt daarmee ook meer risico s. Het Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds beoogt een lange termijn rendement op jaarbasis van 7-9. Het is geen gegarandeerd rendement. Invulling van de beleggingsfondsen De uiteindelijke invulling van de drie fondsen doen wij zoveel mogelijk met transparante index trackers. Index trackers zijn beleggingsinstrumenten die tot doel hebben de koersontwikkeling van een specifieke index of beleggingscategorie zo nauwkeurig mogelijk te volgen tegen zo laag mogelijke kosten. Wij maken geen gebruik van eigen beleggings- de fondsen. De totale vergoeding die Staalbankiers berekent is 1,33 op jaarbasis over het door u belegde vermogen. Tevens hanteren wij een inen uitstap vergoeding van maximaal 0,15 van de omvang van de transactie. Voor een volledige specificatie van alle kosten per fonds verwijzen wij naar de betreffende Essentiële Beleggersinformatie van het fonds. Grafische weergave verdeling beleggingscategoriën van het Multi Asset Offensief Fonds Verloop bij de offensieve modelportefeuille producten voor het invullen van de fondsen. Hierdoor is onze onafhankelijkheid gewaarborgd. Risico s Aan beleggingen in effecten en beleggingsfondsen zijn risico s verbonden die u moet kennen voordat u gaat Staalbankiers Multi Asset Fondsen Multi Asset Optimalisatie methodiek nu toegankelijk voor ieder vermogen Brede spreiding en doorlopende monitoring Ontwikkeling van de Fondsen op dagbasis te volgen Informatie over de Fondsen op de website van Staalbankiers beschikbaar beleggen. De risico s zijn te lezen in het Prospectus van het fonds. Deze is te vinden op de website van Staalbankiers. Hier kunt u tevens onze Essentiële Beleggersinformatie vinden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Persoonlijk advies Wilt u meer weten of achterliggende informatie over Offensief Keuze uit 3 varianten passend bij uw profiel de werkwijze van het fonds of direct beleggen in de Staalbankiers Multi Asset Fondsen? Neem dan contact op met Staalbankiers. Wij vertellen u graag meer over Zo blijft u op de hoogte de kenmerken van de fondsen en over de manier nt lle 8,6-0,2 12,9 22,4 7,0 Profiel Offensief jaar cumulatief Gemiddeld jaarlijks rendement rendement portefeuille 20,3-4,3 13,2 30,3 9,2 12,3-1,2 13,5 25,92 8,0 (MSCI World) (tot en met 31 december 2010 was dit 60 MSCI Europe Total Return in euro s en 40 MSCI World ex Europe Total Return in euro s) en voor vastrentende met een looptijd > 1 jaar (EFFAS). Voor het offensieve fonds is de samenstelling van de : 75 MSCI World en 25 EFFAS. en zijn exclusief kosten. De cumulatieve rendementen zijn berekend op basis van maandrendementen. De rendementen van individuele portefeuilles kunnen Wij houden u nauwgezet op de hoogte van de prestaties (rendement) van het fonds waarin u belegt. Iedere maand is een geactualiseerd overzicht van de samenstelling en de resultaten van het fonds beschikbaar. Ook geven wij daarbij een toelichting op het gevoerde beleid. Dagelijks kunt u de prestaties (koers) van uw fonds volgen via Kosten waarop deze in uw beleggingsportefeuille passen. Fondsdetails Fonds type Valuta Verhandelbaarheid Fund of Funds Euro Dagelijks TER* 1,33 Beheerder Staalbankiers Beleggings- Aan het beleggen in de Staalbankiers Multi Asset fondsen Beheer B.V. Fondsen zijn kosten verbonden. Naast de kosten van onderliggende beleggingsinstrumenten, rekent Staalbankiers een vergoeding voor het beheren van * TER (Total Expense Ratio) bestaat uit de jaarlijkse beheervergoeding + operationele en administratieve kosten + oprichtingskosten. 6 - Staalbankiers Multi Asset Fondsen Staalbankiers Multi Asset Fondsen - 7

5 Meer weten? Neem contact op met uw bankier of ga naar Kantoren Regio Noord-Holland Prinsen Bolwerk MA Haarlem Tel: Fax: Regio Den Haag Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: Regio Midden Maliebaan CV Utrecht Tel: Fax: Regio Noordoost Eekwal LA Zwolle Tel: Fax: Regio Twente M.H. Tromplaan JJ Enschede Tel: Fax: Regio Oost Stationsweg EJ Oosterbeek Tel: Fax: Regio Zuid Parklaan CW Eindhoven Tel: Fax: Personal Banking Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Fax: De Beheerder van de Staalbankiers Multi Asset Fondsen is Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V., een dochter van Staalbankiers N.V., die op haar beurt een dochter is van Achmea B.V. De Beheerder is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag. Staalbankiers N.V., statutair gevestigd te Den Haag aan de Lange Houtstraat 8, 2511 CW, is ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer Staalbankiers is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (www.afm.nl) te Amsterdam. Voor meer informatie over het toezicht op Staalbankiers N.V. kunt u bellen naar de toezichtlijn van de AFM Disclaimer De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen (Telekurs, Bloomberg en www. msci.com). Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Staalbankiers geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die het gevolg is van (het gebruik van) onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Staalbankiers behoudt zich het recht voor de tekst van deze brochure te wijzigen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Staalbankiers wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Uiteraard is aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming. Deze publicatie is vervaardigd op 8 november.

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Staalbankiers arrangement Leden NCD Exclusief

Staalbankiers arrangement Leden NCD Exclusief Staalbankiers arrangement Leden NCD Exclusief Bankiers met inlevingsvermogen Als private bank besteden wij natuurlijk veel aandacht aan uw financiële situatie en wensen. Onze bankiers hebben daarbij ook

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie