Voorwoord en leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord en leeswijzer"

Transcriptie

1

2 Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend document. Dat houdt in dat de gids regelmatig wordt bijgewerkt, op grond van nieuwe ontwikkelingen in de organisatie of in het aanbod. In deze gids vind je achtereenvolgens: Het aanbod bij- en nascholing voor medewerkers. Dit betreft wettelijk verplicht of, vanuit strategisch beleid, door De Trans verplicht gestelde trainingen en cursussen. Deze trainingen en cursussen kennen doorgaans een terugkerend karakter. Je leidinggevende geeft je hiervoor op bij het Opleidingsloket. Bij elke cursus of training staat vermeld aan welke competenties of leerdoelen wordt gewerkt. Beroepsopleidingen De Trans heeft gemiddeld 40 leerling-plaatsen voor het opleiden in de branche. Werving hiertoe vindt intern (medewerkers van De Trans) plaats. In het kader van overheidsmaatregelen vindt in 2015 geen externe werving plaats. Daarnaast beschikt De Trans over mogelijkheden voor stages in zowel het primaire proces als bij de ondersteunende diensten. Aanvragen voor stages worden in behandeling genomen door de stageplanner. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders Stagiaires en medewerkers in opleiding worden in de praktijk ondersteund door werkbegeleiders. Op elke woning of groep voor dagbesteding werkt minimaal één werkbegeleider. Het Open Aanbod van thema s voor medewerkers van De Trans en GGZ Drenthe, vrijwilligers en stagiaires. Een groot aantal thema s is tevens toegankelijk voor ouders en vertegenwoordigers van cliënten. Deelname is gratis maar dient te gebeuren in eigen tijd. In overleg met de leidinggevende kan hierover, bij uitzondering, een andere afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van het competentie- of ontwikkelgesprek 1 Bij elk thema wordt vermeld voor wie een thema is bedoeld en aan welke competenties wordt gewerkt. Het Open Aanbod digitaal leren voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van De Trans. Deze mogelijkheid voor leren wordt in het 1 e halfjaar van 2015 beschikbaar gesteld. In deze gids wordt in hoofdstuk 1 de route beschreven voor het aanvragen van opleidingen, cursussen en trainingen (individueel en groepsgericht). Naast het aanbod in de gids leveren we maatwerk voor individuen en groepen. De Trans werkt vooral vraaggericht. Wij helpen, zo nodig, met de analyse van de scholingsvraag en zoeken naar een passend antwoord. Als je aanvullingen hebt of suggesties ter verbetering van de gids horen we dat graag. Met jouw opmerkingen en suggesties kunnen we de gids immers verder verbeteren! De opleidingsgids kun je vinden op intranet en staat onder de kopjes: Werk en Proces HRM Opleiding Opleidingsgids De gids is ook in te zien op de internet site van De Trans. We wensen je veel leerplezier! Medewerkers Opleidingen 1 Nieuwe naamgeving voor functionering- en voortgangsgesprek Opleidingsgids

3 Inhoudsopgave 3 Competentieontwikkeling 7 1. Aanvragen van opleidingen, trainingen en cursussen 1.1 Reguliere route Smokkelroute Afspraken 9 2. Bij- en nascholing voor medewerkers 2.1 Inleiding Ondersteuning aan teams Afspraken over bij- en nascholing 12 Bij- en nascholing Basisopleiding Coördinator BHV & Levensreddende Eerste hulp 13 Herhalingscursus Coördinator BHV & Levensreddende Eerste hulp 14 Herhaling basisopleiding Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatieve oefening (BOC) 15 Herhalingscursus Levensreddende Eerste Hulp 16 Workshop CFB 17 Controle Fysieke Beheersing (CFB) 2 daagse cursus 18 Controle Fysieke Beheersing (CFB) 4 daagse cursus 19 Preventie Fysieke Belasting; veilig werken met til- en hulpmiddelen 20 HACCP 21 Herhalingscursus Schoonmaakonderhoud en Ergonomie 22 Herhalingscursus Eerste Hulp verlenen 23 Medicatieveiligheid 24 Meldcode Kindermishandeling, Huiselijk geweld en Eerwraak 25 Mondzorg 26 Registreren en meten Legionella 27 Voorbehouden en Risicovolle handelingen 28 Bij- en nascholing: in ontwikkeling Beroepsopleidingen 3.1 Inleiding beroepsopleidingen BOL, BBL en MIO Introductiecarrousel voor stagiaires 31 Beroepsopleidingen Opleiding Verpleegkundige, niveau 4 33 Opleiding Verzorgende IG, niveau 3 34 Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 3 35 Opleidingsgids

4 Opleiding Persoonlijk begeleider, niveau 4 36 Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, niveau Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders 38 Werkbegeleiding basismodule 1 40 Werkbegeleiding basismodule 2 41 Module Beroepskwalificaties en examinering 42 Module Inspireren tot leren 43 Module Loopbaanontwikkeling HBO opleidingen 44 Module Reflecteren kun je leren 45 Module Roos van Leary 46 Modules werkbegeleiding: in ontwikkeling Open aanbod thema s 4.1 Inleiding Maandoverzicht geplande thema s gerichte thema s 49 Kind en Jeugd Ontwikkelingsfasen kind 53 Ouderen De ouder wordende cliënt (intramuraal) 54 Dementie 55 Veroudering bij extramurale cliënten 56 Cliënten met een intensieve begeleidingsvraag Triple-C 57 Cliënten met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problematiek Argos methodiek bij LVB cliënten met hechtingsproblematiek 58 Cliënten met een kinderwens 59 LVB+ 60 Problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking 61 Cliënten met een ernstige meervoudige beperking Een ernstige meervoudige beperking, wat betekent dat precies? 62 Kennismaken met het activiteitenaanbod voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking 63 Verstaanbaar maken: communiceren met en voor mensen met een verstandelijke beperking Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking Ondersteuning en begeleiding alle doelgroepen Aansluiten bij de emotionele ontwikkelingsleeftijd 66 Aantrekkelijk aanbieden van gemalen voeding en drinkvoeding 67 Communiceren met gebaren 68 Opleidingsgids

5 De rol van de begeleider, vrijwilliger en verwant in het leerproces van de cliënt 69 Een verstandelijke beperking, wat betekent dat precies? 70 Ethiek en dilemma s op de werkvloer 71 Haptonomie 72 Hechting en de invloed hiervan op het leven van de cliënt 73 Indicatiestelling en financiering 74 Massage bij mensen met een verstandelijke beperking 75 Methode Heijkoop 76 Ondersteunen bij een gezonde leefstijl 77 Oplossingsgericht werken 78 Roos van Leary 79 Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking 80 Preventie van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking 81 Sensorische informatieverwerking 82 Slikken en verslikken 83 Stervensbegeleiding en rouwverwerking 84 Totale communicatie: communicatie op maat 85 Triple-C 55 Vrijheidsbeperkingen 86 Zingeving 87 Sociaal netwerk Samenwerken in de driehoek cliënt, verwant en begeleider 88 Versterken van het sociale netwerk 89 Wonen in de wijk 90 Ziekteleer & Psychopathologie Angststoornissen 91 Autisme en seksualiteit 92 Bipolaire of manisch depressieve stoornis 93 Borderline 94 Communiceren met mensen die een stoornis hebben in het Autisme Spectrum 95 Decubitus 96 Depressie 97 Diabetes 98 Gehoor en gehoorproblematiek 99 Leven met autisme 100 Introductie Autisme Spectrum Stoornis 101 Persoonlijkheidsstoornissen 102 Psychosen en schizofrenie 103 Visuele beperkingen 104 Zelfbeschadigend gedrag Persoonlijke ontwikkeling De nieuwste spelling 107 De rol van de ondernemingsraad 108 Elke dag je hoofd en je inbox leeg 109 Kwaliteitszorg 110 Op jezelf reflecteren 111 Persoonlijk ontwikkel- en activiteitenplan (POP en PAP) 112 Snellezen: verdubbel je leessnelheid 113 Opleidingsgids

6 5. Open aanbod digitaal leren (beschikbaar medio 2015) 5.1 Inleiding Onderwerpen Formats Format Smokkelroute 116 Format opleidingsplan voor het jaarplan a. 117 Format opleidingsplan voor het jaarplan b. 118 Intakeformulier aanvraag consult CFB 119 Opleidingsgids

7 Competentieontwikkeling Cliënten kunnen bij De Trans rekenen op een goede ondersteuning, passend bij hun vraag en mogelijkheden. De Trans verwacht dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en, op basis van vakdeskundigheid, inzetbaar en aanspreekbaar zijn. Om die reden is ontwikkeling en scholing een belangrijk terugkerend onderwerp in de competentie- en ontwikkelgesprekken met medewerkers. Onder competenties wordt het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en persoonlijke eigenschappen verstaan waarmee adequate resultaten kunnen worden behaald in een beroepscontext. Met andere woorden: alles wat je nodig hebt om goed in te spelen op situaties in je werk. Competentiemanagement is een manier om helder te krijgen welke kwaliteiten binnen een organisatie noodzakelijk zijn, welke al aanwezig zijn en welke verder ontwikkeld kunnen worden. Een hulpmiddel hiervoor zijn de rolprofielen 2. In het rolprofiel wordt beschreven welke resultaten in een functie behaald moeten worden en welke competenties (welk gedrag) essentieel zijn voor het realiseren van deze resultaten. De Trans vindt het belangrijk dat iedere medewerker zich kan ontwikkelen en ontplooien tot het niveau dat individueel haalbaar is en past bij de functie. De Trans rekent op de vakbekwaamheid van medewerkers. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hiervoor verantwoording nemen, hun vakliteratuur, vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bijhouden. De Trans wil de ontwikkeling van medewerkers faciliteren, maar verwacht dat medewerkers zelf ook investeren in de eigen deskundigheidsbevordering en daarop aanspreekbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het Open aanbod van thema s in deze gids. Deelname hieraan is gratis maar dient te gebeuren in eigen tijd. In deze gids zie je per cursus, training of thema aan welke competenties of leerdoelen wordt gewerkt. 2 Intranet: Werk en proces, HRM handboek personeel, Competentiemanagement Opleidingsgids

8 1. Aanvragen van opleidingen, trainingen en cursussen Hoe aanvragen? Hiertoe kennen we twee wegen: De Reguliere route De Smokkelroute 1.1 De Reguliere route Jezelf blijven ontwikkelen in je werk en op persoonlijk vlak is van belang om goed en steeds beter te kunnen inspelen op vragen van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking of een stoornis in het autisme spectrum. Om die reden is ontwikkeling en scholing een belangrijk terugkerend onderwerp in de competentie- en ontwikkelgesprekken met medewerkers 3, tijdens overleg met leidinggevenden en opleiders, HR adviseurs en divisiemanager. De leidinggevende beschrijft de scholingsbehoeften vervolgens in het unitgebonden Opleidingsplan 4. Deze worden opgenomen in het jaarplan van de divisie. De afdeling Opleidingen stelt, op basis van de divisiejaarplannen en in overleg met het management, het opleidingsactiviteitenplan bij. Dit opleidingsactiviteitenplan wordt, afhankelijk van de in het MT gemaakte afspraken over prioriteiten vanuit strategische keuzes en beschikbaar budget, uitgerold in de organisatie. Schematisch Actie Verantwoordelijke Periode 1. Ontwikkelgesprekken Medewerker en gehele jaar leidinggevende 2. Opgave van nieuwe medewerkers t.b.v. Leidinggevende gehele jaar verplichte cursussen en trainingen 2.Periodiek overleg over Opleidingsadviseur en 1 keer per kwartaal (gewenste)ontwikkelingen en scholingsbehoeften medewerkers en team praktijkopleider 3. Opstellen unitgebonden opleidingsplan Leidinggevenden augustus 3. Opnemen unitgebonden Divisiemanager september opleidingsplannen in jaarplan divisie 4. Opstellen Opleidingsactiviteitenplan op Opleidingsadviseur oktober basis van de jaarplannen van de divisies 5. Vaststellen prioriteiten MT november Opleidingsactiviteitenplan & opleidingsbudget en tijdpad 6. Terugkoppeling prioriteiten Divisiemanager, december Opleidingsactiviteitenplan in DO 7. Analyse en advies t.b.v. grotere scholingstrajecten; Tijdpad, afspraken en werkwijze vaststellen 8. Organiseren opleidingsactiviteiten op basis van vastgestelde tijdpad opleidingsadviseur Opleidingsadviseurs opleidingsplannen worden gepresenteerd in MT Afdeling Opleidingen december en januari gehele jaar 3 Nieuwe naamgeving competentie & voortgangsgesprekken 4 Zie hoofdstuk 6, diverse formats Opleidingsgids

9 1.2 De Smokkelroute De smokkelroute is bedoeld voor opleidingswensen en activiteiten die niet zijn voorzien noch opgenomen in het jaarplan van de divisie. De smokkelroute biedt geen garantie voor beantwoording van de vraag. Dit is afhankelijk van de urgentie en de mogelijkheden binnen het opleidingsbudget. De smokkelroute kent een speciaal format 5. De divisiemanager of leidinggevende vult het format in en levert deze aan bij de coördinator opleidingen. Afhankelijk van de vraag zal de opleidingsadviseur de leidinggevende ondersteunen met de analyse hiervan. Het format en de analyse worden vervolgens besproken met de budgetverantwoordelijke (manager HRM) en, afhankelijk van de vraag, met de betreffende divisiemanager of het MT. Schematisch Actie Verantwoordelijke 1. Medewerker wil (of moet) een opleiding, Medewerker bespreekt deze wens met de cursus of training volgen leidinggevende 2. Team wil (of moet) een cursus of training Team bespreekt de wens hiertoe met de volgen leidinggevende 3. Leidinggevende signaleert Format beschrijven en inleveren bij de ontwikkelingswens of behoefte bij team of afdeling Opleidingen medewerker 4. Analyse en advies vraagstelling Opleidingsadviseur 5. Aanvraag & analyse afstemmen Opleidingsadviseur i.a.m. budgetverantwoordelijke, divisiemanager of MT 6. Terugkoppeling leidinggevende Opleidingsadviseur 7. Organiseren opleidingsactiviteit op basis Afdeling Opleidingen van vastgestelde afspraken 1.3 Afspraken De Trans vindt het belangrijk om in haar medewerkers te investeren. We verwachten daarom dat medewerkers aanwezig zijn bij de cursus of training waarvoor men is uitgenodigd. Indien een deelnemer zonder afmelding verzuimt, wordt een mail verstuurd naar de leidinggevende. Afmelden zonder bericht wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim. De gemaakte kosten voor de cursus of training worden, afhankelijk van de oorzaak en gemaakte kosten, in rekening gebracht bij de medewerker of de leidinggevende. Om de afmeldingen te minimaliseren zijn de volgende afspraken gemaakt: Trainingen en cursussen worden vroegtijdig ingepland, waar mogelijk volgens de afspraken op basis van de jaarurensystematiek. Het opleidingsloket maakt hiertoe afspraken met het planbureau en de leidinggevenden; Deelnemen aan een opleiding is niet vrijblijvend. M.b.t. het volgen van een opleiding wordt van medewerker en leidinggevende gevraagd een studieovereenkomst op te maken. Hierin worden individuele afspraken vastgelegd over de studiefaciliteiten conform de studiekostenregeling; 5 Zie hoofdstuk 6, diverse formats Opleidingsgids

10 Deelnemen aan een cursus of training is niet vrijblijvend. Bij verhindering kun je je, in overleg met je leidinggevende, tot drie weken voorafgaand zonder consequenties afmelden. Als deze termijn is verstreken kun je je slechts afmelden op basis van urgente redenen, na instemming van je leidinggevende. Afmeldingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via de mail aan het Opleidingsloket; De deelnemer wordt in overleg met de leidinggevende zo mogelijk opnieuw ingepland tenzij de leidinggevende anders bepaalt. Opleidingsgids

11 2. Bij- en nascholing medewerkers Bij- en nascholing 11

12 2. Bij- en nascholing medewerkers 2.1 Inleiding Het aanbod voor bij- en nascholing bestaat grotendeels uit cursussen die bij De Trans verplicht zijn gesteld of met enige regelmaat terugkeren. Naast dit aanbod leveren we maatwerk voor individuen en groepen. Maatwerk wordt ontwikkeld in overleg met leidinggevenden op basis van de diverse jaarplannen vanuit de divisies. In hoofdstuk 1. Aanvragen van opleidingen, trainingen en cursussen kun je hierover meer lezen. 2.2 Ondersteuning aan teams Naar aanleiding van het thema-aanbod van de afgelopen jaren werd regelmatig gevraagd of de thema s, gericht op teamsamenwerking en communicatie, teamgericht konden worden georganiseerd. Om die reden is besloten om deze thema s uit het Open aanbod te halen en anders te organiseren. Een leidinggevende kan thema s op dit gebied aanvragen bij de coördinator Opleidingen. Vervolgens zal één van de opleiders de vraag verkennen zodat de thema s aansluiten bij de vraag van het team. Het betreft de volgende thema s: Feedback geven en ontvangen Gespreksvaardigheden Teamsamenwerking en communiceren Werken in je kracht (door het kennen en kunnen toepassen van kernkwaliteiten). Samenwerken in de driehoek Ook is het mogelijk om thema s gericht op het samenwerken in de driehoek cliënt, verwant en begeleider en het versterken van het sociale netwerk van de cliënt aan te bieden aan teams. Hiervoor geldt dezelfde route zoals hierboven geschetst. Consult CFB Daarnaast is het mogelijk om de trainers CFB, naast het reguliere aanbod van cursussen, op consultbasis te raadplegen. Een consult kan worden aangevraagd als sprake is van een crisissituatie rondom een cliënt of als onderdeel van al eerder ingezette trainingen. Een consult is niet inwisselbaar voor een training. Tijdens een consult worden handvatten aangereikt voor toepassing van de methodiek. In de trainingen CFB wordt het werken volgens de methodiek binnen het kader van de Triple C uitgelegd en ingeoefend. Een intakeformulier hiervoor kun je vinden in hoofdstuk 6, formats. 2.3 Afspraken over bij- en nascholing De Trans vindt het belangrijk om in haar medewerkers te investeren. We verwachten daarom dat medewerkers aanwezig zijn bij de cursus of training waarvoor men is uitgenodigd. Zie daarvoor de afspraken in par Bij- en nascholing 12

13 Bedrijfshulpverlening Basisopleiding Coördinator BHV & Levensreddende Eerste Hulp Toelichting In deze cursus doe je informatie op over brand, het ontstaan en de bestrijding hiervan. Je oefent met kleine blusmiddelen en het melden van een calamiteit bij de externe hulpverleningsdienst. Daarnaast oefen je in het leiden van een BHV - organisatie bij een calamiteit. Ook oefen je vaardigheden op het gebied van levensreddende eerste hulp Na de cursus kun je: de taken van de BHV - organisatie weergeven brand melden en bestrijden een deur openen bij vermoeden van brand d.m.v. de deurprocedure de alarmering en inzetprocedures van het gebouw waarbinnen je werkt gebruiken de interne communicatiemiddelen hanteren de inzet van een BHV - organisatie leiden en daarbij de juiste prioriteiten stellen op de juiste wijze communiceren en de hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien een slachtoffer benaderen, verplaatsen en beoordelen handelen bij bewustzijnsverlies reanimeren een AED aansluiten handelen bij een ernstige bloeding een verstikking opheffen. Medewerkers die geen basisopleiding BHV hebben gevolgd en de rol van BHV coördinator gaan vervullen. Bijzonderheden Bij De Trans wordt het beleid en de scholing BHV momenteel gewijzigd om de kwaliteit en de uitvoering van BHV taken beter te borgen. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor opgave. Duur De cursus duurt 14 uur. Uitgevoerd door: Bedrijfshulpverlening GGZ Drenthe. Houdbaarheid Je wordt jaarlijks door het opleidingsloket uitgenodigd voor een herhaling. De cursus sluit aan bij de volgende competenties die De Trans heeft beschreven in haar Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Mondelinge communicatie Samenwerken Bij- en nascholing 13

14 Bedrijfshulpverlening Herhalingscursus Coördinator BHV & Levensreddende Eerste Hulp Toelichting In deze herhalingscursus leer je op welke wijze De Trans de BHV heeft geregeld en welke rol en verantwoordelijkheid de coördinator BHV heeft binnen de taakgebieden Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie. Je doet kennis op over brandcompartimenten, vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting en je leert een juiste keuze te maken in geval van een uitbreidende brand. Daarnaast oefen je vaardigheden op het gebied van levensreddende eerste hulp zoals: reanimatie en AED verslikking stabiele zijligging draaien van buik naar rug snelle kantelmethode wonddrukverband benaderen slachtoffer. Na de cursus: ken je de specifieke rol van coördinator BHV kun je op de juiste wijze communiceren en de hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien kun je de inzet van een BHV - organisatie leiden en daarbij de juiste prioriteiten stellen ben je in staat om levensreddende eerste hulp te verlenen. Medewerkers die de basisopleiding BHV hebben gevolgd en de rol van BHV coördinator gaan vervullen. Bijzonderheden De Trans wijzigt momenteel het beleid en de scholing BHV om de kwaliteit en de uitvoering van BHV taken beter te borgen. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor opgave. Duur De cursus duurt 6 uur. Uitgevoerd door: Bedrijfshulpverlening GGZ Drenthe. Houdbaarheid Je wordt jaarlijks door het opleidingsloket uitgenodigd voor een herhaling. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Mondelinge communicatie Samenwerken Bij- en nascholing 14

15 Bedrijfshulpverlening Herhaling basisopleiding Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatieve oefening (BOC) Toelichting In deze cursus doe je informatie op over brand en over het ontstaan en de bestrijding hiervan. Je oefent met kleine blusmiddelen en het melden van een calamiteit bij de externe hulpverleningsdienst. De cursus wordt zoveel als mogelijk teamgericht aangeboden en is specifiek voor De Trans gemaakt. In het laatste deel van de cursus wordt gericht geoefend op de eigen woning of locatie. Daardoor doe je kennis op over de voorzieningen in het gebouw waarin je werkt. Na de cursus kun je: de taken van de BHV organisatie weergeven brand melden brand blussen met een sproeischuimblusser de interne communicatiemiddelen hanteren een ongewenste melding afhandelen een deur openen bij vermoeden van brand d.m.v. de deurprocedure. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Alle medewerkers die werken binnen woningen op locatie Nooitgedacht, inclusief Parklaan 2 4 en Parklaan Overige medewerkers op basis van het beleid BHV en na opgave door de leidinggevende. Bijzonderheden De Trans wijzigt momenteel het beleid en de scholing BHV om de kwaliteit en de uitvoering van BHV taken beter te borgen. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor opgave. Duur De cursus duurt 3 uur. Uitgevoerd door: Bedrijfshulpverlening GGZ Drenthe. Houdbaarheid Je wordt jaarlijks door het opleidingsloket uitgenodigd voor een herhaling. Bij- en nascholing 15

16 Bedrijfshulpverlening Herhalingscursus Levensreddende Eerste Hulp. Toelichting In deze cursus doe je informatie op over spoedeisende eerste hulp. Er is in het programma ruimte voor praktisch oefenen en de inbreng van casuïstiek. Na afloop van de cursus heb je je kennis en vaardigheden op het gebied van levensreddende eerste hulp weer opgefrist. De cursus richt zich specifiek op vervoersbegeleiders en op het kunnen handelen in de bus. De volgende onderwerpen worden behandeld: reanimatie en AED verslikking stabiele zijligging draaien van buik naar rug snelle kantelmethode wonddrukverband benaderen slachtoffer epilepsie De cursus richt zich specifiek op vervoersbegeleiders van KDC de Vuurtoren. Bijzonderheden De Trans wijzigt momenteel het beleid en de scholing BHV om de kwaliteit en de uitvoering van BHV taken beter te borgen. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met de leidinggevende. Duur De cursus duurt 3 uur. Uitgevoerd door: Bedrijfshulpverlening GGZ Drenthe. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Mondelinge communicatie Oordeelsvorming Houdbaarheid Je wordt jaarlijks door het opleidingsloket uitgenodigd voor een herhaling. Bij- en nascholing 16

17 Workshop Controle Fysieke Beheersing (CFB) Toelichting Deze workshop heeft als doel medewerkers te informeren over de RADAR-methode en de toepassing hiervan bij het interpreteren van gedrag. In de RADAR-methode worden vier assertiviteits- en agressieniveaus onderscheiden. Bij ieder niveau hoort een cluster van passende interventies. De RADAR kan uitgangspunt dienen bij het beantwoorden van de vraag hoe je moet handelen bij agressie. kun je de verschillende fasen van de RADAR-methode beschrijven ken je verschillende mogelijkheden voor interventies met als doel agressie te voorkomen of te beperken. De workshop sluit aan bij de volgende competenties die De Trans heeft beschreven in haar Oordeelsvorming Medewerkers, vrijwilligers en verwanten die interesse hebben in de toepassing van de RADAR-methode. Bijzonderheden De workshop CFB zal, naar verwachting in het 1 e kwartaal 2015 worden vervangen door de cursus Triple C & weerbaarheid en workshop Triple C. Datum, tijd, locatie De workshop wordt in afstemming met leidinggevenden door het opleidingsloket georganiseerd. Overige belangstellende medewerkers, vrijwilligers en verwanten kunnen zich zelfstandig opgeven voor deze workshop bij het Opleidingsloket. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Duur Eén dagdeel. Uitgevoerd door: Een interne trainer CFB. Bij- en nascholing 17

18 Controle Fysieke Beheersing (CFB) 2 daagse cursus Toelichting In deze verkorte CFB-cursus (2 dagen) leert men basisvaardigheden van de RADAR-methode om in voorkomende gevallen juist te handelen bij gedrags- en/of agressieproblematiek. In de RADAR-methode worden vier assertiviteitsen agressieniveaus onderscheiden. Bij ieder niveau hoort een cluster van passende interventies. De RADAR kan uitgangspunt dienen bij het beantwoorden van de vraag hoe je moet handelen bij agressie. Gedurende de cursus worden handvatten aangereikt om kennis en vaardigheden op te doen. Je leert, vanuit een beroepsstandaard, doelgericht, methodisch en legitiem te handelen. Na de cursus: ken je de RADAR- methode, de verschillende fasen van het model en de bijbehorende interventies kun je preventieve interventies plegen kun je anderen ondersteunen om gewelddadig gedrag te beëindigen ken je de basale veiligheidstechnieken en kun je deze op een professionele wijze toepassen ben je je bewust van je eigen leerdoelen, zodat je na de cursus individueel en met je team gericht verder kunt leren. Medewerkers die werken met cliënten met een matig intensieve ondersteuningsvraag. Bijzonderheden De cursus CFB zal naar verwachting in het 1 e kwartaal 2015 worden vervangen door de cursus Triple C en weerbaarheid. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor opgave. Toetsing Er wordt een certificaat gegeven aan deelnemers die: aan alle bijeenkomsten actief hebben deelgenomen de voorbereidingsopdrachten hebben uitgevoerd. Duur 2 dagen (14 uur). De cursus sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Uitgevoerd door: 2 interne trainers CFB. Houdbaarheid Na het afronden van de cursus word je 2 keer per jaar uitgenodigd voor een herhalingsdagdeel (3 uur). Bij- en nascholing 18

19 Controle Fysieke Beheersing (CFB) 4 daagse cursus Toelichting In deze volledige CFB-cursus (4 dagen) leert men op een professionele wijze te handelen bij gedrags- en/of agressieproblematiek. Gedurende de cursus worden allerlei handvatten aangereikt om kennis en vaardigheden op te doen en, vanuit een beroepsstandaard, doelgericht, methodisch en legitiem te handelen. De training biedt daarnaast ruimschoots de mogelijkheid om de eigen interventies te doordenken en, op basis van de theorie, alternatieve methoden te onderzoeken en toe te passen. Na de cursus: ken je de RADAR-methode, de verschillende fasen van het model en de bijbehorende interventies kun je interventies plegen die spanningen doen afnemen kun je preventieve interventies plegen; kun je, op basis van professionele standaarden, adequate interventies plegen kun je gewelddadig gedrag beëindigen ken je diverse veiligheidstechnieken en kun je deze op een professionele wijze inzetten ben je in staat om je eigen leerdoelen in kaart te brengen, zodat je na de cursus individueel en met je team gericht verder kunt leren. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Sensitiviteit Samenwerken Medewerkers die werken met cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag in combinatie met agressieproblematiek. Bijzonderheden De cursus CFB zal naar verwachting in het 1 e kwartaal 2015 worden vervangen door de cursus Triple C en weerbaarheid. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor opgave. Toetsing Er wordt een certificaat gegeven aan cursisten die: aan alle bijeenkomsten actief hebben deelgenomen; de voorbereidingsopdrachten hebben uitgevoerd. Duur 4 dagen (28 uur). Uitgevoerd door: 2 interne trainers CFB. Houdbaarheid Na het afronden van de cursus word je 2 keer per jaar uitgenodigd voor een herhalingsdagdeel (3 uur). Bij- en nascholing 19

20 Preventie Fysieke Belasting Veilig werken met til- en hulpmiddelen Toelichting Het verplaatsen van cliënten met een tillift is een veel voorkomende dagelijkse handeling. Het is van belang om op een verantwoorde wijze te werk te gaan. Dit om de veiligheid van de cliënt te kunnen bewaken en fysieke overbelasting te voorkomen. Deze cursus bevat theoretische en praktische uitleg over de omgang met een tillift. Behandeld worden de stalift, de verrijdbare tillift en de plafondlift. Doel van deze cursus is medewerkers bekwaam te maken en te houden in het omgaan met verschillende tilliften. Na de cursus kun je de cliënt op verantwoorde wijze tillen en verplaatsen met behulp van de tillift. je kunt vertellen met welke lift je werkt je bent op de hoogte van de technische aspecten van een tillift je kunt op de juiste wijze een tilband (sling) aanleggen en de transfer uitvoeren je kunt de lift op de juiste wijze verplaatsen. Medewerkers die werken met til- en hulpmiddelen. Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt je, in afstemming met de leidinggevende, uit voor de cursus. Duur De cursus duurt 3 uur. Uitgevoerd door: Universitair Centrum ProMotion Groningen. Houdbaarheid Je wordt één keer per twee jaar uitgenodigd voor een herhaling, zodat je je vaardigheden op dit gebied bijhoudt. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming. Bij- en nascholing 20

21 HACCP Toelichting In de Warenwet stelt de overheid eisen aan het hygiënisch omgaan met voedsel. Er is een systeem ontwikkeld dat bedrijven en instellingen helpt om deze wet goed uit te voeren: HACCP. Dat staat voor Hazard Analysis and Critical Points. Het betekent dat er een analyse gemaakt wordt van belangrijke punten waarop extra goed gelet moet worden. Bedrijven en instellingen maken met behulp van de HACCP een plan dat alle hygiënische werkprocessen in de keuken beschrijft. Denk maar op een hygiënische manier het bereiden en bewaren van voedsel. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of instellingen zich aan de wet houden. Zij gebruikt de hygiënecodes als basis voor controle en toezicht. Tijdens deze cursus wordt de veranderde wetgeving HACCP besproken. Aan de hand van beeldmateriaal worden er diverse praktijkvoorbeelden besproken. weet je hoe je de hygiënecode kunt toepassen in je werkomgeving ken je de veranderingen binnen de wetgeving HACCP en de allergenenwet die per 13 december 2014 van kracht is. Aandachtsfunctionaris voeding en HACCP binnen wonen en dagbesteding. Bijzonderheden Vanaf het 2 e kwartaal 2015 zal deze cursus, naar verwachting m.b.v. e learning worden aangeboden. Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt je, in afstemming met de leidinggevende, uit voor de cursus. Duur Deze cursus duurt 1,5 uur. Uitgevoerd door Annemarie Koets (projectleider GGZ Drenthe) en Heleen Timpen (facilitair coördinator De Trans). Houdbaarheid Je wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een herhaling, zodat je je kennis en vaardigheden op dit gebied bijhoudt. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Bij- en nascholing 21

22 Herhalingscursus Schoonmaakonderhoud en Ergonomie Toelichting Voor de handhaving van een constante kwaliteit van de schoonmaak, zijn kennis van wetgeving, materialen en middelen, vaardigheden en een goede werkhouding van groot belang. Tijdens het schoonmaken vraag je veel van je lichaam. Ook het werken met schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen kan risicovol zijn, als dit niet op de juiste wijze wordt gedaan. Daarom is het van groot belang om je kennis en vaardigheden op dit gebied regelmatig aan te scherpen. Deze cursus is een combinatie van het opfrissen en herhalen van het schoonmaakonderhoud en de werkhouding die daarbij van belang is. Huishoudelijk medewerkers. Bijzonderheden Dit betreft een combinatiecursus van e learning en praktisch oefenen. Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt je, in afstemming met de leidinggevende, uit voor deze cursus. Duur Deze training duurt in totaal 3 uur. Na deze bijeenkomst: is je kennis opnieuw opgefrist over het veilig en juist werken met reinigingsmiddelen ken je het belang van een goede werkhouding ben je je bewust van je eigen houding heb je alternatieve mogelijkheden geleerd. Uitgevoerd door: Kris Biesters van de firma Alpheios. Houdbaarheid Je wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een herhaling, zodat je je kennis en vaardigheden op dit gebied bijhoudt. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Voortgangsbewaking Discipline Bij- en nascholing 22

23 Herhalingscursus Eerste Hulp verlenen Toelichting Tijdens deze herhaling word je kennis opgefrist en uitgebreid op het gebied van eerste hulp bij ongelukken en stoornissen in de vitale functies. De herhalingscursus (inclusief reanimatie en gebruik AED) wordt competentiegericht gegeven, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de herhalingscursus ligt op de praktijk. Na afloop van de herhalingscursus ben je competent op het gebied van kennis, houding en vaardigheden, zoals beschreven in de eindtermen en de richtlijnen van het Oranje Kruis. Tijdens de lessen moeten de volgende competenties worden aangetoond: Groep 1 De vijf belangrijkste punten van de EHBO (2) Groep 2 Vitale functies a. Stoornissen in het bewustzijn (2) b. Stoornissen in de ademhaling (2) c. Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (reanimatie en AED) (2) d. Stilstand van de bloedsomloop (2) e. Actieve bloedingen (2) f. Shock (2) Groep 3 Letsels g. Uitwendige wonden h. Brandwonden i. Elektriciteitsletsel j. Kneuzingen en verstuiking k. Ontwrichting en botbreuken l. Wervelletsel m. Oogletsel n. Neus- en oorletsel o. Tandletsel p. Oververhitting q. Onderkoeling r. Bevriezing s. Vergiftiging t. Steken en beten Medewerkers die de basisopleiding Eerste Hulp hebben gevolgd: medewerkers van het Verpleegkundig Team medewerkers die werken in het zwembad (lifeguards). Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt je, in afstemming met de leidinggevende, uit voor deze cursus. Bijzonderheden Gedurende een dagdeel wordt gewerkt met LOTUS slachtoffers. Toetsing Om tot verlenging van het diploma te kunnen overgaan, moet de deelnemer aantonen een aantal competenties te beheersen, conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Medewerkers die onvoldoende lessen volgen riskeren dat hun diploma niet meer wordt verlengd. Duur De cursus duurt anderhalve dag (11 uur). Uitgevoerd door: Laura Koppelaar, Instructeur Eerste Hulp, instructeur (P) BLS/AED volgens de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad. Houdbaarheid Verschillende competenties moeten, voor de geldigheid van het diploma Eerste Hulp verlenen, jaarlijks worden aangetoond. Deze zijn in de lijst hiernaast gemarkeerd met een 2. Om die reden vindt de herhaling Eerste Hulp verlenen jaarlijks plaats. Bij- en nascholing 23

24 Medicatieveiligheid Toelichting Het werken met medicijnen is een risicovolle handeling. Omdat dit een veel voorkomende handeling is, is deze losgekoppeld van de overige risicovolle- en voorbehouden handelingen. Onder medicatieveiligheid verstaan we controle, opslag, beheer, verstrekken en toedienen van medicijnen. Het is noodzakelijk dat je aan kunt tonen dat je voldoende kennis hebt over medicatieveiligheid, alvorens je met medicijnen mag werken. Die kennis doe je op door het volgen van een praktijkopdracht. Bij het uitwerken van de opdracht maak je gebruik van het medicatiebeleid van De Trans en de website van de ziekenhuisapotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Na het maken en het behalen van de praktijkopdracht medicatieveiligheid word je op de locatie ingewerkt door de aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid. Na het afronden met een voldoende van de praktijkopdracht: ken je het medicatiebeleid van De Trans ben je in staat medicijnen te controleren, te beheren, te verstrekken en toe te dienen conform de geldende afspraken is je bekwaamheid ten aanzien van medicatieveiligheid vastgesteld ben je bevoegd en bekwaam kan je op adequate en correcte wijze medicijnen controleren, beheren, verstrekken en toedienen. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Nieuwe medewerkers die werken met medicatie. Toetsing De praktijkopdracht wordt aan de hand van een antwoordsleutel nagekeken. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een bekwaamheidsverklaring waarbij het onderdeel: controle, opslag, beheer, verstrekken en toedienen van medicatie wordt afgetekend. Bijzonderheden Registratie van bekwaamheid vindt plaats door middel van het invullen van de bekwaamheidsverklaring. Deze moet worden ondertekend door de aandachtfunctionaris medicatieveiligheid. De verpleegkundig specialist verwerkt de praktijkopdracht en de bijbehorende bekwaamheidsverklaring. De bekwaamheid wordt vervolgens geregistreerd in Edumanager. Verwacht wordt dat de praktijkopdracht in het 3 e kwartaal 2015 wordt vervangen door een e-learning module. Duur De praktijkopdracht valt binnen werktijd en duurt gemiddeld 2 uur. Uitgevoerd door De verstrekking en toetsing van de praktijkopdracht Medicatieveiligheid wordt uitgevoerd door de aandachtfunctionaris medicatieveiligheid. De eindverantwoordelijkheid van dit proces ligt bij het Verpleegkundig team. Houdbaarheid De bekwaamheidsverklaring medicatie heeft een geldigheid van 2 jaar. Bij- en nascholing 24

25 Meldcode Kindermishandeling, Huiselijk geweld en Eerwraak Toelichting Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt om goed te reageren als sprake is van dit soort geweld. Sinds 2013 is De Trans verplicht te werken volgens deze meldcode. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Hulpverleners die zorg, steun of een andere begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. Hierdoor mag je als hulpverlener geen informatie over de cliënt aan anderen geven, behalve als de cliënt daar toestemming voor geeft. De cliënt kan zich daardoor vrij voelen om zijn verhaal te vertellen. In de wet meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Dat recht bestond al langer voor kindermishandeling. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden zonder toestemming van de betrokkenen. Een meldcode beschrijft wat je kunt doen bij vermoedens van geweld. In deze cursus leer je welke stappen je kunt volgen. Deze cursus bestaat uit 2 modules: Een e-learningmodule Een praktijkgedeelte; waarin ruim aandacht is voor gespreksvaardigheden. Na de cursus: ken je het protocol (kinder)mishandeling en huiselijk geweld van De Trans kun je de meldcode hanteren deel je de opgedane kennis met je collega s kun je bij signalering van huiselijk geweld of (kinder) mishandeling de juiste stappen ondernemen. Ambulant begeleiders Aandachtsfunctionarissen 24 uurzorg Toetsing Zodra de e-learning module is afgerond en geregistreerd bij het opleidingsloket, word je uitgenodigd voor het praktijkgedeelte. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De leidinggevende is verantwoordelijk voor opgave. Duur e learning module: 2 uur praktijkgedeelte: 5 uur. Uitgevoerd door The Next Page e-learning Bureau Jeugdzorg Drenthe verzorgt het praktijkgedeelte. Houdbaarheid Je wordt één keer per drie jaar uitgenodigd om een e learning module te volgen over de meldcode zodat je je kennis op dit gebied actueel houdt. De cursus sluit aan bij de volgende competenties die De Trans heeft beschreven in haar Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Mondelinge communicatie Samenwerken Bij- en nascholing 25

26 Mondzorg Toelichting Een goede dagelijkse mondheelkundige zorg is geen luxe, maar basiszorg. Gebitsproblemen hebben (net als bijvoorbeeld slik- en verslikproblemen) grote effecten op de gezondheid en daarmee de kwaliteit van leven en welzijn. Eten kan er een kwelling door worden. Gebitsproblemen zijn ook risicovol: ze kunnen leiden tot andere gezondheidsproblemen en tot uiteenlopende gedragsproblemen. Door preventie en onderhoud worden veel pijn, narigheid en risico s voorkomen. Reinigen van het gebit vraagt tijd en aandacht. Er zijn cliënten waarbij het poetsen tijd vraagt (door motorische beperkingen, door tegenwerking, pijnklachten of agressie). Tijdens deze cursus leer je over het belang van goede dagelijkse mondheelkundige zorg. Je doet kennis op over hoe je de individuele mondzorgbehoefte van de cliënt in kaart brengt en in het IOP kunt vastleggen. De cursus biedt, naast theorie, ook praktische vaardigheden. Na de cursus: ken je het belang van een goede dagelijkse mondzorg ken je de consequenties en risico s van verwaarlozing van het gebit kun je de cliënt ondersteunen bij een goede mondzorg weet je hoe je kunt poetsen en waar je op moet letten. Medewerkers werkzaam binnen wonen. Bijzonderheden De cursus wordt zoveel als mogelijk teamgericht aangeboden (of, in geval van kleine teams gekoppeld aan een ander team binnen dezelfde unit). Onderdeel van de cursus is borging d.m.v. individuele verbeterplannen per cliënt. In de cursus ontvang je hierover informatie en worden hierover afspraken gemaakt. Datum, tijd, locatie De cursus wordt georganiseerd in overleg met leidinggevenden. De cursus wordt eerst in divisie Noord aangeboden en vanaf 2016 in divisie Zuid. Duur De cursus duurt 4 uur. Uitgevoerd door: Ted Zuidgeest of Wilma Pama, tandartsteam divisie Noord. Angela Grotenhuis, diëtiste en Sophia Helmhout, logopediste bij De Trans. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Sensitiviteit Samenwerken. Bij- en nascholing 26

27 Registeren en meten Legionella Toelichting Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of Legionellagriep kan veroorzaken. Besmetting kan ontstaan wanneer men de bacterie inademt, bijvoorbeeld via het douchen. Het is wettelijk bepaald dat er in het kader van preventie en bestrijding van Legionella besmetting een risicoanalyse moet plaatsvinden. Huishoudelijk medewerkers hebben een belangrijke taak bij de preventie van dit virus. Leidingen worden nagelopen op dode tappunten, drinkwaterleidingen worden regelmatig gespoeld en doucheknoppen en doucheslangen worden gereinigd, zodat het virus kan worden voorkomen. weet je wat Legionella is en welke risico s het oplevert kun je een beheersplan uitvoeren (spoelen en temperatuurmetingen) weet je wat te doen in geval van een Legionella besmetting. Huishoudelijk medewerkers. Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt je uit voor de cursus na afstemming met de leidinggevende. Duur De cursus duurt 1 uur. Uitgevoerd door Peter Kemp van de firma Bleygold. De Trans werkt intensief samen met de firma Blygold. Houdbaarheid Je wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een herhaling, zodat je je kennis en vaardigheden op dit gebied bijhoudt. De cursus sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Voortgangsbewaking Discipline Bij- en nascholing 27

28 Risicovolle en voorbehouden handelingen Toelichting De uitvoering van risicovolle en voorbehouden handelingen en de autorisatie hiervan is bij De Trans als volgt geborgd: BIG-geregistreerde verpleegkundigen BIG geregistreerde verpleegkundigen worden terugkerend, door een medewerker van het Verpleegkundig Team (VT) getoetst en geautoriseerd op voorkomende risicovolle- en voorbehouden handelingen. (nieuwe) Medewerkers HBO-V of MBO-V, BIG geregistreerd, die (opnieuw) bevoegd en bekwaam gemaakt moeten worden, volgen een bij- en nascholingsprogramma, verzorgd door het Verpleegkundig Team. Overige medewerkers Overige medewerkers worden door een BIG geregistreerde verpleegkundige (of VT medewerker), op locatie, opgeleid voor het uitvoeren van risicovolle of voorbehouden handelingen die voorkomen op de werklocatie waarbinnen zij werken. De verpleegkundige of een VT medewerker verzorgt de kennisoverdracht, het praktisch oefenen en de toetsing. Overige medewerkers worden vervolgens geautoriseerd voor de risicovolle en voorbehouden handelingen die van hen worden verwacht. De uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen bij De Trans sluit aan bij de volgende competenties die worden beschreven in de Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Mondelinge communicatie Samenwerken Nieuwe medewerkers (niet verpleegkundigen) die voorkomende, risicovolle of voorbehouden handelingen moeten gaan uitvoeren. (Nieuwe) medewerkers HBO-V of MBO-V die opnieuw bevoegd en bekwaam gemaakt moeten worden voor de handelingen die van hen worden gevraagd. Bijzonderheden Vanaf het 2 e kwartaal 2015 wordt de theoretische kennis van handelingen door middel van e learning aangeboden. Daarnaast wordt praktisch geoefend. Toetsing De toetsing voor overige medewerkers vindt plaats op de werklocatie van de betreffende medewerker. De bekwaamheid wordt geregistreerd in Edumanager. BIG geregistreerde Verpleegkundigen worden tijdens de cursus geautoriseerd door een medewerker van het Verpleegkundig Team (VT). Opgave (nieuwe) Medewerkers HBO-V of MBO-V die (opnieuw) bevoegd en bekwaam gemaakt moeten worden, kunnen zich opgeven bij het Opleidingsloket. Uitgevoerd door: Een VT medewerker, BIG geregistreerde verpleegkundigen of de verpleegkundig specialist. Houdbaarheid De geldigheid van de autorisatie van risicovolle handelingen is 3 jaar. De geldigheid van de autorisatie van voorbehouden handelingen is 1 jaar. De autorisatie blijft van kracht, tenzij je je bekwaamheid verliest of onzorgvuldig handelt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je bekwaamheid. Bij- en nascholing 28

29 Bij- en nascholing In ontwikkeling: Cursus Seksualiteit Cursus BOPZ Cursus voor auditoren. Bij- en nascholing 29

30 3. Beroepsopleidingen Beroepsopleidingen 30

31 3. Beroepsopleidingen BOL, BBL en MIO 3.1 Inleiding De Trans is door het kenniscentrum Calibris erkend als zijnde leerbedrijf. Daarmee staat De Trans garant voor een goede kwaliteit van begeleiding en beoordeling tijdens de beroepspraktijkvorming. De Trans biedt medewerkers de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het betreft de opleidingen tot verzorgende IG, verpleegkundige, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en Sociaal agogisch werk. We werken hiertoe samen met verschillende onderwijsinstellingen: Noorderpoortcollege Drenthe college Hanzehogeschool Bij de beroepsbegeleidende leerweg BBL ben je leerling werknemer en in die functie in dienst bij De Trans. Als medewerker in opleiding (MIO) werk je bij De Trans en volg je daarnaast een opleiding in deeltijd. Bij De Trans is afgesproken dat je minimaal 20 uur per week werkt en daarnaast voor het theoriegedeelte naar school gaat. Binnen het praktijkgedeelte van je opleiding doe je op één of meerdere settingen van De Trans leerervaringen op. De Trans kent verschillende locaties in Groningen, de kop van Overijssel en Drenthe. Van een leerling BBL wordt verwacht dat je op alle locaties inzetbaar bent. Bij medewerkers in opleiding (MIO) wordt de huidige werkplek, indien mogelijk, als leerplek aangemerkt. Enkele opleidingen kunnen in een verkorte variant worden gevolgd. Dit is afhankelijk van het opleidingsniveau en de vooropleiding van de betreffende medewerker. Vanaf pagina 31 vind je een overzicht van de opleidingen die we bij De Trans aanbieden. Daarnaast beschikt De Trans over mogelijkheden voor stages (BOL) in zowel het primaire proces als bij de ondersteunende diensten. Aanvragen voor stages worden in behandeling genomen door de stageplanner. De Trans vindt het van belang dat stagiaires die gaan werken in onze organisatie beschikken over basiskennis van de doelgroep. Om die reden bieden we de introductie carrousel aan. Deze carrousel wordt bij aanvang van de stages georganiseerd in stagetijd. Informatie over de introductiecarrousel vind je in de volgende paragraaf. 3.2 Introductie carrousel De introductie carrousel duurt drie dagen in totaal. Stagiaires die op een woning of groep gaan werken waar cliënten wonen of werken met een matig tot intensieve ondersteuningsvraag krijgen in week 4 een verkorte cursus weerbaarheid. Deze korte cursus geeft stagiaires handvatten om de juiste interventie toe te passen met als doel agressie zoveel als mogelijk te voorkomen. Beroepsopleidingen 31

32 Introductiecarrousel Week 1 Tijd Dag 1 Tijd Dag PO Introductie stagiaires (algemene informatie De Trans & toelichting carrousel) Pauze Een verstandelijke beperking, wat betekent dat precies? VPP Lunch Het functioneringsprofiel van de cliënt VPP Pauze Specifieke informatie t.b.v. de rol als stagiaire PO Opening & korte terugblik op ervaringen 1 e dag, vervolgens: Visie De Trans op bejegening cliënten (vanaf 2015 & Triple C) Pauze Totale communicatie communicatie op maat Lunch Introductie Autisme Spectrum Stoornis Pauze Evaluatie dag PO Sophia Helmhout VPP PO Introductiecarrousel Dag 3 (Week 4) Reflectie op 1 e stageweken (werkvormen nog bedenken) Pauze Vrijheidsbeperkingen Lunch Indicatiestelling & financiering Pauze Evaluatie introductie carrousel (inclusief evaluatie enquête start stage). Toelichting gebruik open aanbod in de themagids en de daarin aangeboden mogelijkheden voor verdieping specifieke doelgroep PO VPP René van de Beek PO De onderwerpen die tijdens de carrousel aan de orde komen worden gegeven door verschillende inhoudsdeskundigen. Beroepsopleidingen 32

33 Opleiding Verpleegkundige niveau 4 Toelichting Als verpleegkundige richt je je op de zorg en ondersteuning van de individuele cliënt en zijn omgeving, waarbij de relatie met de cliënt cruciaal is voor je werkzaamheden. Het verpleegkundig proces is de basis van je handelen. Je verleent dagelijkse verpleegkundige zorg in complexe situaties. Je verzorgt, ondersteund en begeleidt de cliënt op sociaal-maatschappelijk gebied, bij de zelfstandigheid en op psychosociaal gebied. Je richt je daarbij expliciet op de mogelijkheden van de cliënt en omgeving en levert op die wijze een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Je bent betrokken bij het stellen van een verpleegkundige diagnose en stelt een verpleegplan (IOP) op. Daarnaast organiseer en coördineer je de zorg. Verpleegkundigen maken deel uit van een team en verlenen de zorg aan de cliënt in samenwerken met collega s. Kerntaken van de verpleegkundige: 1. Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan (IOP) op ondersteund bij persoonlijke basiszorg monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied voert verpleegtechnische handelingen uit geeft voorlichting, advies en instructie hanteert crisis- en onverwachte situaties verleent verpleegkundige zorg en ondersteuning. 2. Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan begeleidt de cliënt(en) bij zelfredzaamheid begeleidt de cliënt(en) op psychosociaal en sociaal maatschappelijk gebied. Vervolg kerntaken 3. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep coördineert de zorgverlening voert beleidsmatige taken uit evalueert de zorgverlening geeft werkbegeleiding. Medewerkers van De Trans die beschikken over de volgende vooropleiding: VMBO theoretische leerweg Havo MBO 3 diploma voldoende op Nederlands en rekenen. Bijzonderheden Deze opleiding wordt aangeboden aan medewerkers die voldoen aan het volgende profiel: je beschikt over een vaste aanstelling je werkt minimaal 20 uur per week je leidinggevende onderschrijft je wens voor het doen van een opleiding. Duur opleiding De opleiding duurt in principe 4 jaar. Als men de verzorgende IG heeft gevolgd duurt de opleiding 2 jaar. Gedurende de opleiding ga je één dag per week naar school. Het onderwijs wordt gegeven op het Noorderpoort of Drenthe college. Beroepsopleidingen 33

34 Opleiding Verzorgende IG niveau 3 Toelichting Als Verzorgende-IG ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je inventariseert de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt, waarna je een zorgplan (IOP) opstelt. Je ondersteunt de cliënt waar nodig bij het voeren van regie over zijn leven en stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de cliënt op alle leefgebieden. Indien nodig ondersteun je bij de persoonlijke verzorging en het voeren van het huishouden waarbij je de zelfredzaamheid van de cliënt stimuleert. Daarnaast begeleid je de cliënt op sociaal en maatschappelijk gebied. Je voert verpleegtechnische handelingen uit en draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. Verzorgenden IG maken deel uit van een team en verlenen de zorg aan de cliënt in samenwerking met collega s. Kerntaken van de verzorgende IG 4. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier stelt (mede) het zorgplan (IOP) op biedt persoonlijke verzorging, observeert gezondheid en welbevinden begeleidt de (groep) zorgvrager(s) ondersteunt bij wonen en huishouden geeft voorlichting, advies en instructie hanteert crisis- en onverwachte situaties stemt de zorgverlening af evalueert de zorgverlening. Medewerkers van De Trans die beschikken over de volgende vooropleiding: VMBO KB niveau MBO 2 Helpende welzijn voldoende op Nederlands en rekenen. Bijzonderheden Deze opleiding wordt aangeboden aan medewerkers die voldoen aan het volgende profiel: je beschikt over een vaste aanstelling je werkt minimaal 20 uur per week je leidinggevende onderschrijft je wens voor het doen van een opleiding. Duur opleiding De opleiding duurt in totaal 3 jaar. Gedurende de opleiding ga je één dag per week naar school. Het onderwijs vindt plaats op het Noorderpoort of Drenthe college. 5. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg geeft werkbegeleiding (onder supervisie van gecertificeerd werkbegeleider niveau 4). Beroepsopleidingen 34

35 Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Toelichting Als medewerker maatschappelijke zorg werk je als begeleider op een woning of activiteitencentrum. Je biedt ondersteuning en begeleiding aan zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en de regie over het eigen leven kan voeren. Om dit te bereiken bereid je activiteiten voor en begeleid je cliënten op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, huishouden, scholing, werk en vrije tijd. Je neemt daarbij de begeleidingsdoelen en afspraken, beschreven in het zorgplan (IOP) als richtlijn. Je werkt bij de ondersteuning aan de cliënt optimaal samen met het sociaal systeem Medewerkers maatschappelijke zorg maken deel uit van een team en verlenen de zorg aan de cliënt in samenwerking met collega s en het netwerk van de cliënt. Kerntaken medewerker maatschappelijke zorg 1. Opstellen van een zorgplan inventariseert hulpvragen van de cliënt. 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden ondersteunt de cliënt bij dagbesteding begeleidt een groep cliënten op sociaal maatschappelijk gebied. Vervolg kerntaken 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep werkt aan het bevorderen van kwaliteitszorg stemt de werkzaamheden af met de betrokkenen evalueert de geboden ondersteuning geeft werkbegeleiding (onder supervisie van gecertificeerd werkbegeleider niveau 4). Medewerkers van De Trans die beschikken over de volgende vooropleiding: VMBO KB of TL niveau MBO 2 Helpende welzijn voldoende op Nederlands en rekenen. Bijzonderheden Deze opleiding wordt aangeboden aan medewerkers die voldoen aan het volgende profiel: je beschikt over een vaste aanstelling je werkt minimaal 20 uur per week je leidinggevende onderschrijft je wens voor het doen van een opleiding. Duur opleiding De opleiding duurt in totaal 2 jaar. Gedurende de opleiding ga je één dag per week naar school. Het onderwijs vindt plaats op het Noorderpoort of Drenthe college. Beroepsopleidingen 35

36 Opleiding Persoonlijk begeleider niveau 4 Toelichting Als persoonlijk begeleider werk je op een woning of activiteitencentrum. Je biedt ondersteuning en begeleiding aan zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en de regie over het eigen leven kan voeren. Om dit te bereiken bereid je activiteiten voor en begeleid je cliënten bij deze activiteiten op het gebied van wonen, huishouden, scholing, werk en vrije tijd. Tijdens deze opleiding leer je vraaggerichte zorg en ondersteuning, aanbodgerichte zorg en bemoeizorg vloeien af te wisselen en flexibel aan te bieden. Je werkt bij de ondersteuning aan de cliënt optimaal samen met het sociaal systeem De persoonlijk begeleider heeft een uitvoerende, adviserende en coördinerende rol en is eindverantwoordelijk voor het ondersteuningsplan. Kerntaken persoonlijk begeleider 4. Opstellen van een zorgplan inventariseert hulpvragen van de cliënt schrijft het ondersteuningsplan specificeert het ondersteuningsplan tot een activiteitenplan. 5. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden ondersteunt de cliënt bij dagbesteding begeleidt een groep cliënten op sociaal maatschappelijk gebied ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven ondersteunt het sociale systeem voert verpleegtechnische handelingen uit geeft werkbegeleiding. Vervolg kerntaken 6. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg stemt de werkzaamheden af met betrokkenen voert coördinerende taken uit voert beheertaken uit evalueert de geboden ondersteuning. Medewerkers van De Trans die beschikken over de volgende vooropleiding: VMBO KB niveau MBO 2 Helpende welzijn voldoende op Nederlands en rekenen. Bijzonderheden Deze opleiding wordt aangeboden aan medewerkers die voldoen aan het volgende profiel: je beschikt over een vaste aanstelling je werkt minimaal 20 uur per week je leidinggevende onderschrijft je wens voor het doen van een opleiding. Duur opleiding De opleiding duurt in totaal 3 jaar. Gedurende de opleiding ga je één dag per week naar school. Het onderwijs vindt plaats op het Noorderpoort of Drenthe college. Beroepsopleidingen 36

37 Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Toelichting De studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) leidt je op tot een allround professional. Een SPH-er ondersteunt mensen met uiteenlopende problematiek, gericht op een zinvol bestaan en maatschappelijke participatie. Tijdens de deeltijdopleiding SPH leer je op basis van een brede theoretische kennis te analyseren, te adviseren en te verbinden. Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat centraal tijdens je studie. Je werkt aan integrale beroepsopdrachten in de eigen praktijk. Tijdens je studie verdiep je je, samen met medestudenten, in actuele vraagstukken van het werkveld. Beroepscompetenties opleiding SPH Gedurende de studie werk je aan het ontwikkelen en versterken van de volgende competenties: Methodisch hulpverlenen Ontwerpen van programma s Versterken van de cliënt Hanteren van de relatie Benutten van de context Verantwoorden van handelen Professioneel samenwerken Signaleren en initiëren Organiseren en beheren Sturen Innoveren Kritisch reflecteren Profileren en legitimeren Professionaliseren Onderzoeken. Medewerkers van De Trans die beschikken over de volgende vooropleiding: MBO 4 diploma HBO diploma Bijzonderheden Deze opleiding wordt aangeboden aan medewerkers die voldoen aan het volgende profiel: je beschikt over een vaste aanstelling je werkt minimaal 20 uur per week je werkt met cliënten die behoren tot de doelgroep LVB je werkt in de functie van zorgcoördinator je leidinggevende onderschrijft je wens voor het doen van deze opleiding. Duur opleiding De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Gedurende de opleiding ga je één dag per week naar school. Het onderwijs wordt gegeven aan de Hanzehogeschool. Beroepsopleidingen 37

38 3.3 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders Leerbedrijven staan voor de taak om leertrajecten beroepsgericht in te richten. Handelingsbekwaam worden op de werkvloer, daar gaat het om. Studenten worden, tijdens dit proces, ondersteund door de werkbegeleider en, op afstand, door de praktijkopleider. De Trans vindt het van belang om kwalitatief goed op te leiden. Om die reden investeert De Trans in deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders zodat een goede begeleiding op de werkvloer kan worden gegarandeerd. Op elke woning of groep voor dagbesteding werkt minimaal één werkbegeleider. Werkbegeleiders die worden voorgedragen door het unithoofd en de praktijkopleider volgen jaarlijks twee modules om hun deskundigheid op peil te houden. Het volgen van twee modules op jaarbasis is verplicht gesteld en geldt als werktijd. Jaarlijks ontvangt de werkbegeleider na afloop van de 2 e module een certificaat. Het is mogelijk dat ook andere medewerkers onder supervisie van de gecertificeerde werkbegeleider een leerling of stagiaire begeleiden. Deze medewerkers kunnen, als zij dat willen, ook de modules voor werkbegeleiders volgen en een certificaat ontvangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden en vraagt slechts een investering van eigen tijd. De volgende afspraken zijn vastgesteld: In het najaar 2014 wordt één bijeenkomst voor werkbegeleiders georganiseerd volgens de oude stijl. Werkbegeleiders worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd door het opleidingsloket. Vanaf januari 2015 worden de cursussen voor werkbegeleiders op de volgende manier georganiseerd: 1. Nieuwe werkbegeleiders, werkzaam in het primair proces, starten met de verplichte basismodules 1 en 2. Zij worden hiervoor uitgenodigd door het opleidingsloket. Op grond van eerder verworven competenties op het gebied van werkbegeleiding is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor basismodule 1 en 2 of delen hiervan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je: - in een andere organisatie een basiscursus voor werkbegeleiders hebt gevolgd - een cursus voor werkbegeleiders bij Calibris hebt gevolgd - de inhoud van de basismodules kent door opleiding of anderszins - veel ervaring hebt in het begeleiden van leerlingen of stagiaires. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen kan je contact opnemen met de praktijkopleider van jouw unit. In gesprek met de praktijkopleider wordt beoordeeld of je over voldoende basiskennis beschikt om direct over te gaan op het volgen van één van de keuzemodules. 2. Werkbegeleiders geven zich, op basis van belangstelling of eigen leervragen, elk daarop volgend jaar op voor twee keuzemodules. Het jaarlijks volgen van 2 keuzemodules is bij De Trans verplicht gesteld. Op de volgende bladzijden vind je een beschrijving van de modules. Je bent zelf verantwoordelijk voor opgave bij het opleidingsloket voor de modules van je keuze. Wij adviseren je om je al in het najaar 2014 op te geven voor de modules van je keuze. Op grond van de aanmeldingen worden de modules gepland en ontvang je een uitnodiging. Bij het samenstellen van groepen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met je opleidingsniveau. Het is ook mogelijk om (maximaal) één module te vervangen door een e-learning module van Good HabitZ of Campus Care (werkbegeleiding). Als je deze keuze prefereert is het van Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 38

39 belang om de gehele module te doorlopen. Als je de module met een voldoende afrond, wordt deze informatie opgeslagen in je digitale portfolio. Na afloop van de 2 e (keuze) module ontvangt elke werkbegeleider, jaarlijks een certificaat. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 39

40 Werkbegeleiding basismodule 1 Toelichting De Trans is een erkend leerbedrijf. Daarmee staat De Trans garant voor een goede kwaliteit van begeleiding en beoordeling. Onderdeel hiervan is de deskundigheidbevordering van de werkbegeleider. Hiertoe organiseert de Trans een scholingsaanbod voor werkbegeleiders. Deze basismodule is het eerste deel van de basisscholing werkbegeleiding. Tijdens deze module leer je de taken en rollen van de werkbegeleider kennen en leer je hoe je kunt aansluiten bij de verschillende fasen van het leerproces. ken je de visie van De Trans op leren ken je de verschillende rollen van de werkbegeleider ken je verschillende leerstijlen en ben je in staat deze bij jezelf en de ander te herkennen ken je de fasen van het leerproces en krijg je handvatten hoe hierbij aan te sluiten ken je de vaardigheden die horen bij je rol als coach en heb je hiermee geoefend. Werkbegeleiders die leerlingen of stagiaires gaan begeleiden. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt werkbegeleiders uit voor het volgen van deze module. Dit nadat ze zijn voorgedragen door het unithoofd en de praktijkopleider. Overige belangstellende medewerkers kunnen zich ook opgeven voor deze module bij het Opleidingsloket. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Realiseren van leervoorwaarden, zodat het leerproces van de student optimaal kan verloopt Bieden van adequate begeleiding, zodat studenten zich optimaal ontwikkelen Zorgdragen voor de kwaliteit van opleidingstrajecten, zodat de gewenste resultaten worden behaald Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door: Een opleider van De Trans. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 40

41 Werkbegeleiding basismodule 2 Toelichting De Trans is een erkend leerbedrijf. Daarmee staat De Trans garant voor een goede kwaliteit van begeleiding en beoordeling. Onderdeel hiervan is de deskundigheidbevordering van de werkbegeleider. Hiertoe organiseert de Trans een scholingsaanbod voor werkbegeleiders. Tijdens deze module leer je het leerproces van de student planmatig te ondersteunen volgens de methodische cyclus van een Persoonlijk Ontwikkel- & Activiteitenplan. Daarnaast leer je welke aspecten van belang zijn om de student zorgvuldig te beoordelen. ken je de PDCA-cyclus en ben je in staat om het leerproces van de student planmatig te ondersteunen ken je de rol en taken van de beoordelaar ben je je bewust van de valkuilen bij het beoordelen. Realiseren van leervoorwaarden, zodat het leerproces van de student optimaal verloopt Bieden van adequate begeleiding, zodat studenten zich optimaal ontwikkelen Zorgdragen voor de kwaliteit van opleidingstrajecten, zodat de gewenste resultaten worden behaald Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Werkbegeleiders die leerlingen of stagiaires gaan begeleiden en basismodule 1 hebben afgerond. Overige belangstellende medewerkers die basismodule 1 hebben afgerond. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Datum, tijd, locatie Het opleidingsloket nodigt werkbegeleiders uit voor het volgen van deze module. Dit nadat ze zijn voorgedragen door het unithoofd en de praktijkopleider. Overige belangstellende medewerkers kunnen zich ook opgeven voor deze module bij het Opleidingsloket. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door: Een opleider van de Trans. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 41

42 Module Beroepskwalificaties en examinering Toelichting Met ingang van het schooljaar wordt binnen de opleidingen SAW en Verzorgende en Verpleegkunde gewerkt met een nieuw kwalificatiedossier en met nieuw materiaal. Dit is onderdeel van het actieplan Focus op vakmanschap MBO van het ministerie van onderwijs. Dit heeft, onder meer, gevolgen voor de wijze van examineren. Niet langer wordt omschreven wat de student moet kennen en kunnen, maar ook wat de student moet aantonen voor de drievoudige kwalificatie. Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over deze veranderingen. Het tweede deel van deze module bestaat uit intervisie, gerelateerd aan het onderwerp beoordelen. heb je informatie ontvangen over de veranderde opbouw van de opleidingen ken je jouw rol bij de examinering van de student ben je in staat de student te beoordelen, volgens de uitgangspunten voor examinering. Realiseren van leervoorwaarden, zodat het leerproces van de student optimaal verloopt Zorgdragen voor de kwaliteit van opleidingstrajecten, zodat de gewenste resultaten worden behaald Communiceren en informeren van andere betrokkenen, zodat ieder zijn aandeel kan leveren aan het opleidingsproces Beoordelen volgens de nieuwe wijze van examineren, zodat alle betrokkenen inzicht krijgen in de vorderingen van de student Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Werkbegeleiders van MBO-studenten die de basismodulen 1 & 2 hebben gevolgd. Gecertificeerde werkbegeleiders die de scholing oude stijl voor werkbegeleiders hebben gevolgd. Overige belangstellende medewerkers. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Overige belangstellende werkbegeleiders kunnen zich ook voor deze module opgeven. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor deze module. Deze module wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door: Een opleider van De Trans Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 42

43 Module Inspireren tot leren Toelichting Leren doe je overal en altijd. Uit onderzoek blijkt dat we vooral leren door het opdoen van directe ervaring en in interactie met anderen. Leren is dan vaak een bijproduct van de doelen die je in het leven nastreeft. Leren doe je dus vaak onbewust, op de automatische piloot. Wat je eerder hebt geleerd, bepaalt de manier waarop je waarneemt en nieuwe informatie opneemt en ordent. Modelgedrag, bijvoorbeeld van de werkbegeleider, kan een krachtige invloed hebben op het leren van de student. In deze module maak je kennis met een nieuwe invalshoek over leren. Een invalshoek die je kunt helpen om de student te inspireren tot leren. Het tweede deel bestaat uit intervisie gerelateerd aan dit onderwerp. In de bijeenkomst: ken je verschillende manieren van leren ken je de invloed van het eigen referentiekader op leerprocessen heb je ervaren dat een kritische wijze van leren noodzakelijk is om nieuwe kennis te koppelen aan (anders) handelen heb je geoefend met het in relatie met de ander kritische vragen te stellen, met als doel de ander te verleiden tot bewust en kritisch leren. Werkbegeleiders van MBO- en HBOstudenten die de basismodulen 1 & 2 hebben gevolgd. Gecertificeerde werkbegeleiders die de scholing oude stijl voor werkbegeleiders hebben gevolgd. Overige belangstellende medewerkers. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor deze module. Deze module wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Overige belangstellende werkbegeleiders kunnen zich ook voor deze module opgeven. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Bieden van adequate begeleiding, zodat studenten zich optimaal ontwikkelen Realiseren van leervoorwaarden, zodat het leerproces van de student optimaal verloopt Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door Een opleider van De Trans. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 43

44 Module Loopbaanontwikkeling HBO Opleidingen Toelichting Tijdens een HBO-opleiding werkt de student aan zijn - haar loopbaanontwikkeling tot professional. Deze is gekoppeld aan de fase van de opleiding. Zelf sturing leren geven aan de leer- en loopbaanontwikkeling is een belangrijk doel van de opleiding. De werkbegeleider heeft hierbij een essentiële rol. Denk aan het stimuleren bij het reflecteren op ervaringen, opgedaan in de leerwerkomgeving en bij het ontwikkelen van verantwoordelijkheid. In het eerste deel van deze module maak je nader kennis met de route van de HBO studenten. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het ondersteunen van deze groep studenten. Het tweede deel van deze bijeenkomst bestaat uit intervisie, gerelateerd aan het onderwerp. weet je hoe de HBO-opleidingen zijn opgebouwd en aan welke competenties (en in welke fase) wordt gewerkt ken je de uitgangspunten van situationeel leiderschap kun je deze uitgangspunten vertalen naar jouw wijze van begeleiden en datgene wat de student die jij begeleidt nodig heeft ken je de machtsdriehoek en dramadriehoek en kun je gedrag van jezelf of bij een ander herkennen als hiervan sprake is. Werkbegeleiders van HBO-studenten die de basismodulen 1 & 2 hebben gevolgd. Gecertificeerde werkbegeleiders van HBO-studenten die de scholing oude stijl voor werkbegeleiders hebben gevolgd. Overige belangstellende medewerkers. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor deze module. Deze module wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Overige belangstellende werkbegeleiders kunnen zich ook voor deze module opgeven. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Realiseren van leervoorwaarden zodat het leerproces van de student optimaal verloopt Bieden van adequate begeleiding zodat studenten zich optimaal ontwikkelen Zorgdragen voor de kwaliteit van opleidingstrajecten, zodat de gewenste resultaten worden behaald Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door Een opleider van De Trans. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 44

45 Module Reflecteren kun je leren Toelichting Reflecteren is het terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat men heeft gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daaruit lering trekken. Door te reflecteren ontwikkelen mensen zich van onbewust onbekwaam (ik weet niet dat ik het niet weet) naar bewust onbekwaam (ik weet dat ik het niet weet). Dat is een belangrijke voorwaarde voor leren, ontwikkelen en werken op het niveau bewust bekwaam. Werkbegeleiders hebben een coachende rol in het leerproces van de student en bij het ondersteunen van de ontwikkeling van het praktisch, beroepsmatig handelen. Daarbij zijn kennis over de fasen van het reflectieproces en rol en taken daarbij van de werkbegeleider van belang. Het tweede deel van deze bijeenkomst bestaat uit intervisie, gerelateerd aan dit onderwerp. ken je het belang van het, in relatie met de ander, stellen van kritische vragen weet je hoe je veronderstellingen en generalisaties kunt toetsen kun je de student ondersteunen bij het expliciet maken van impliciete kennis (proces onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam) ken je het verschil tussen piekeren en reflecteren. Realiseren van leervoorwaarden, zodat het leerproces van de student optimaal verloopt Bieden van adequate begeleiding, zodat studenten zich optimaal ontwikkelen Zorgdragen voor de kwaliteit van opleidingstrajecten, zodat de gewenste resultaten worden behaald Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Werkbegeleiders van MBO- en HBOstudenten die de basismodulen 1 & 2 hebben gevolgd. Gecertificeerde werkbegeleiders die de scholing oude stijl voor werkbegeleiders hebben gevolgd. Overige belangstellende medewerkers. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor deze module. Deze module wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Overige belangstellende werkbegeleiders kunnen zich ook voor deze module opgeven. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door Een opleider van De Trans. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 45

46 Module Roos van Leary Toelichting In de omgang met anderen kies je altijd bewust of onbewust positie in relatie tot de ander. Je gesprekspartner doet dat ook en dit kan met elkaar in strijd zijn. Het kan leiden tot miscommunicatie en onbegrip of zelfs tot conflicten. In je rol van werkbegeleider is het van belang om je bewust te zijn van de positie die je inneemt en de reactie die deze stijl bij de ander kan oproepen. Ook is het van belang te weten hoe gedrag van de ander jou positief of negatief kan beïnvloeden. Door deze bewustwording ben je in staat om beter aan te sluiten bij de student, wat de onderlinge communicatie bevordert. Het tweede deel van deze bijeenkomst bestaat uit intervisie, gerelateerd aan dit onderwerp. heb je kennis gemaakt met de Roos van Leary ben je je meer bewust geworden van jouw eigen positie in relatie tot de student die je begeleidt heb je geoefend met casuïstiek in relatie tot de Roos van Leary heb je handvatten gekregen die je kunt gebruiken in je rol als werkbegeleider. Bieden van adequate begeleiding, zodat studenten zich optimaal ontwikkelen Samenwerkingsgericht handelen Realiseren van leervoorwaarden, zodat het leerproces van de student optimaal verloopt Ontwikkeling van de eigen deskundigheid in de rol van werkbegeleider. Werkbegeleiders van MBO- en HBOstudenten die de basismodulen 1 & 2 hebben gevolgd. Gecertificeerde werkbegeleiders die de scholing oude stijl voor werkbegeleiders hebben gevolgd. Overige belangstellende medewerkers. Bijzonderheden In het kader van het kwalificatieprofiel voor werkbegeleiders geldt een vergoeding van verleturen voor een beperkt aantal werkbegeleiders. Zie hiervoor de toelichting bij de inleiding beroepsopleidingen, par. 3.2 Deskundigheidsbevordering werkbegeleiders. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor deze module. Deze module wordt georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Overige belangstellende werkbegeleiders kunnen zich ook voor deze module opgeven. Aan deze module zijn geen kosten verbonden, slechts de investering van eigen tijd. Duur De module duurt 3 uur. Uitgevoerd door Een opleider van De Trans. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 46

47 Module werkbegeleiding In ontwikkeling: Beïnvloeden en optimaliseren van het leerklimaat Assessorentraining Invloed en ontwikkeling van leerstijlen Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders 47

48 4. Open aanbod thema s Open aanbod van thema s 48

49 4. Open aanbod thema s 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk vind je het open aanbod van thema s. Dit aanbod is ontwikkeld op basis van vragen, ideeën en voorstellen van vele medewerkers. Deze thema s bieden we je aan om op een laagdrempelige manier kennis te vergaren, op te frissen of vaardigheden te leren. De thema s zijn onderverdeeld in drie categorieën: gerichte thema s Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking: alle doelgroepen Persoonlijke ontwikkeling Iedereen die bij De Trans of bij GGZ Drenthe werkt of stage loopt, is van harte welkom bij één of meerdere bijeenkomsten. Dat geldt ook voor vrijwilligers en verwanten. Daarbij gelden de volgende afspraken: In de beschrijving van een thema staat onder het kopje doelgroep voor wie een thema is bedoeld, welke voorkennis wordt gevraagd en aan welke competenties wordt gewerkt Deelname aan een thema is gratis maar niet vrijblijvend. Aan het organiseren van een thema zijn kosten verbonden. Als je je hebt opgegeven voor een thema rekenen we daarom op je komst. Deelnemen aan een thema doe je in eigen tijd. In overleg met je leidinggevende kan hierover een andere afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van het ontwikkelgesprek 6 Leerlingen zijn verplicht om minimaal drie thema s per jaar te kiezen 7 Deelnemen aan een thema kan slechts na opgave bij het Opleidingsloket. Afmelden na opgave kan tot drie weken voor aanvang van het thema. Zie voor overige afspraken over afmelden par Planning Verschillende thema s zijn ingepland. Zie hiervoor het volgende maandoverzicht. Voor overige thema s wordt een wachtlijst gehanteerd. Bij voldoende belangstelling plannen we een thema (opnieuw) en ontvang je een vooraankondiging. Een thema wordt altijd drie maanden vooruit gepland. Zo kun je tijdig bij het planbureau je wensen voor het bijwonen van een thema aangeven. Docenten De meeste themabijeenkomsten worden gegeven door medewerkers van De Trans die kennis of vaardigheden op een bepaald gebied hebben en die graag met anderen willen delen. Voor enkele onderwerpen zijn docenten aangetrokken van andere organisaties. Als je ideeën hebt voor onderwerpen die kunnen worden uitgediept in een themabijeenkomst, dan horen we dat graag van je. Ook als je zelf een thema of workshop wilt ontwikkelen kun je een beroep doen op de afdeling Opleidingen. Tot slot Je ontvangt na afloop van een themabijeenkomst een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname kun je gebruiken voor je portfolio en je ontwikkelgesprek met je leidinggevende. 6 Nieuwe naamgeving voor functionering- en voortgangsgesprek 7 Handboek personeel, Praktijkopleidingsplan, intranet Open aanbod van thema s 49

50 4.2 Maandoverzicht geplande thema s Datum Naam thema Bladzijde Oktober Persoonlijkheidsstoornissen Introductie Autisme Spectrum Stoornis Triple-C Persoonlijk ontwikkel- en activiteitenplan 112 November Totale communicatie communicatie op 85 maat Bipolaire of manisch depressieve stoornis Seksualiteit bij mensen met een 80 verstandelijke beperking Hechting en de invloed hiervan op het 73 leven van de cliënt Preventie van seksueel misbruik bij 81 mensen met een verstandelijke beperking De ouder wordende cliënt (intramuraal) LVB+ 60 December Problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking Zelfbeschadigend gedrag Op jezelf reflecteren Dementie 55 Januari Diabetes Roos van Leary Angsstoornissen Argos methodiek bij LVB cliënten met 58 hechtingsproblematiek Vrijheidsbeperkingen Visuele beperkingen 104 Februari Stervensbegeleiding en rouwverwerking De rol van de ondernemingsraad Borderline Cliënten met een kinderwens 59 Maart Aansluiten bij de emotionele ontwikkelingsleeftijd Ethiek en dilemma s op de werkvloer Indicatiestelling en financiering Oplossingsgericht werken Preventie van seksueel misbruik bij 81 mensen met een verstandelijke beperking Kwaliteitszorg Persoonlijk ontwikkel- en activiteitenplan Introductie Autisme Spectrum Stoornis Open aanbod van thema s 50

51 April Depressie Triple-C Communiceren met mensen die een 95 stoornis hebben in het Autisme Spectrum Samenwerken in de driehoek cliënt, 88 verwant en begeleider De ouder wordende cliënt (intramuraal) Methode Heijkoop 76 Mei Totale communicatie: communicatie op maat Dementie Psychosen en schizofrenie Op jezelf reflecteren Massage bij mensen met een 75 verstandelijke beperking Datum Naam thema Bladzijde Juni Autisme en seksualiteit NB. Dit overzicht betreft het aantal geplande thema s. Het totaalaanbod van thema s kun je vinden in de inhoudsopgave op bladzijde 4 & 5 van deze gids. Open aanbod van thema s 51

52 gerichte thema s Open aanbod van thema s 52

53 Ontwikkelingsfasen kind Toelichting thema De ontwikkeling van een kind verloopt in fasen. Dit is een boeiend proces, waarbij steeds duidelijker wordt welke mogelijkheden het kind in zich heeft. In elke ontwikkelingsfase zoekt het kind een evenwicht tussen uitdagingen die de omgeving biedt en vaardigheden waarover het beschikt. Ieder kind is uniek en doorloopt deze fasen op ieder ontwikkelingsgebied op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. weet je welke ontwikkelingsfasen een kind doorloopt weet je welke ontwikkelingsgebieden er zijn weet je met welke theoretische inzichten er op dit gebied gewerkt wordt binnen De Trans heb je basiskennis van de wijze waarop kinderen met een verstandelijke beperking de ontwikkelingsfasen doorlopen. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren over de ontwikkelingsfasen van een (verstandelijk beperkt) kind. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Alie Visser of Carla Benjamins, gedragskundigen bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 53

54 De ouder wordende cliënt (intramuraal) Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt het ouder worden van cliënten en de effecten hiervan op het totale functioneren besproken. Aan de orde komen lichamelijke en geestelijke aspecten van het ouder worden. Ook wordt ingegaan op de rol en de taken van de begeleider om de cliënt bij het proces van ouder worden te ondersteunen. Deze themabijeenkomst is gebaseerd op de uitgangspunten van de methodiek Urlings (respectvol en methodisch begeleiden van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking). Tijdens de bijeenkomst wordt de theorie toegepast door middel van het bespreken van praktijkervaringen van docent en deelnemers. weet je wat vroegtijdige veroudering betekent voor mensen met een verstandelijke beperking kan je verschillende kenmerken van het ouder worden op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied herkennen ken je het verschil tussen ouderdomsdepressie en dementie heb je ideeën opgedaan over het begeleiden van ouder wordende cliënten. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers die meer inzicht willen krijgen in de effecten van het ouder worden. Dit thema is niet bedoeld voor medewerkers die de scholing Urlings hebben gevolgd. Datum, tijd en locatie Woensdag 19 november uur Locatie Emmen. Woensdag 22 april Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Feika Huiting, zorgcoördinator op een ouderengroep. Zij maakt deel uit van het kennisteam ouderen van De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 54

55 Dementie Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt dementie (en de begeleiding) bij mensen met een verstandelijke beperking toegelicht. Aan de orde komt: signalen die kunnen duiden op dementie het stellen van de diagnose de vier fasen van dementie begeleidingsvormen. De bijeenkomst is gebaseerd op de uitgangspunten van de methodiek Urlings (respectvol en methodisch begeleiden van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking). Tijdens de bijeenkomst wordt de theorie toegepast door middel van het bespreken van praktijkervaringen. weet je wat dementie inhoudt weet je welke signalen kunnen duiden op dementie kan je verschillende uitingsvormen van dementie benoemen heb je kennis gemaakt met verschillende methodes voor begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Tot de doelgroep behoren medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die de themabijeenkomst de ouder wordende cliënt hebben gevolgd. Datum, tijd en locatie Woensdag 17 december uur Locatie Emmen. Woensdag 13 mei Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Feika Huiting, zorgcoördinator op een ouderengroep. Zij maakt deel uit van het kennisteam ouderen van De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 55

56 Veroudering bij extramurale cliënten Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt veroudering van extramurale cliënten en de effecten hiervan op hun functioneren besproken. Aan de orde komen lichamelijke en geestelijke aspecten van veroudering. Ook wordt ingegaan op de veranderende zorgvraag en de benodigde ondersteuning. Deze themabijeenkomst is voor een deel gebaseerd op de uitgangspunten van de methodiek Urlings (respectvol en methodisch begeleiden van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking). Tijdens de bijeenkomst wordt de theorie toegepast door middel van het bespreken van praktijkervaringen van docent en deelnemers. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers van cliënten met extramurale ondersteuning, die inzicht willen krijgen in de effecten van het ouder worden. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. weet je wat vroegtijdige veroudering betekent voor mensen met een verstandelijke beperking kan je verschillende kenmerken van het ouder worden op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied herkennen heb je ideeën opgedaan over het begeleiden van ouder wordende cliënten in combinatie met hun persoonlijke en professioneel netwerk. De bijeenkomst wordt gegeven door: Ton Kapinga, GZ-psycholoog. Hij maakt deel uit van het kennisteam ouderen van De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 56

57 Triple-C voor behandeling van cliënten met een zeer intensieve ondersteuningsvraag Toelichting thema Triple-C is een model voor begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Het doel van dit model is om een menswaardige omgeving te creëren en, door intensief samen te werken met de cliënt, hem of haar succeservaringen te laten opdoen. Hierdoor kan de kwaliteit van bestaan worden verbeterd. Het uitgangspunt van dit denkmodel is dat het gedrag van de cliënt sterk wordt bepaald door de omstandigheden waarin hij leeft. Vanuit deze optiek nodigt een menswaardige omgeving uit tot menswaardig gedrag en herstel van het gewone leven. Begeleiders en verwanten zijn daarin onmisbare schakels. heb je kennisgemaakt met het Triple-C model ken je je eigen waarden van waaruit je werkt en de waarden van het Triple-C model heb je ideeën opgedaan om de cliënt kansen te bieden om succeservaringen op te doen heb je handvatten gekregen om in dialoog te treden met de cliënt. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die interesse hebben in het denkmodel Triple-C. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt over dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Dinsdag 21 oktober uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. Dinsdag 14 april uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Baukje de Boer of Heleen Mulderij, gedragskundigen bij De Trans. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Mondelinge communicatie Sensitiviteit Samenwerken Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Open aanbod van thema s 57

58 ARGOS- methodiek bij LVB cliënten met hechtingsproblematiek Toelichting thema Hechting is een onderwerp dat regelmatig wordt genoemd als (mede)oorzaak van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze bijeenkomst wordt de ARGOSmethodiek uitgelegd. Deze methodiek geeft handvatten voor ondersteuning van cliënten met een hechtingstoornis en een lichte verstandelijke beperking. De vijf kernhulpvragen die een cliënt stelt, gaan over Angst, Relaties, Gewetensontwikkeling, Overlevingsgedrag en Stress. Bij elk van deze hulpvragen worden handvatten voor de begeleiding gegeven. Aan de hand van beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden verdiepen we ons in het thema. weet je wat het begrip hechting inhoudt weet je wat de kernhulpvragen van cliënten met LVB en hechtingsproblematiek zijn kan je benoemen wat belangrijk is in de begeleiding van een cliënt met een licht verstandelijke beperking en gehechtheidproblemen. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s en vrijwilligers die interesse hebben in de toepassing van de ARGOS methodiek bij LVB cliënten. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt over dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Dinsdag 20 januari uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Baukje de Boer, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 58

59 Cliënten met een kinderwens Toelichting thema Net zoals ieder ander kan iemand met een beperking een kinderwens hebben. Of misschien heeft zij of hij al kinderen. Lang niet altijd verloopt de opvoeding dan goed, zo is bekend. De prikpil een optie, al dan niet gedwongen? Wat mag je doen, wat moet je doen als begeleider? Welk beleid hanteert De Trans? Hoe staan verwanten van de cliënt hierin? Kortom, een beladen onderwerp, met de nodige professionele en morele dilemma s. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of hiermee in aanraking komen. Datum, tijd en locatie Maandag 16 februari uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. ken je het beleid van De Trans rond cliënten met een kinderwens weet je welke stappen je kunt nemen bij cliënten met een kinderwens en welke disciplines je kunt raadplegen voor advies heb je kennis gemaakt met mogelijke risicofactoren die aan de orde kunnen komen als mensen met een verstandelijke beperking een kind krijgen of opvoeden heb je kennisgemaakt met en gediscussieerd over professionele, morele en ethische dilemma s rond cliënten met een kinderwens. De bijeenkomst wordt gegeven door: Carla Benjamins, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Discipline Open aanbod van thema s 59

60 LVB+ Toelichting thema Over de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking wordt veel geschreven en gezegd. De laatste paar jaar zijn er veel nieuwe inzichten over wat werkt in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (met daarbij bijkomende problematiek). Een eenduidig kader ontbreekt veelal, maar dat lijkt kenmerkend voor deze complexe en veelzijdige doelgroep. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld om met elkaar handvatten te vinden voor de begeleiding van deze doelgroep. Dit zal onder andere gebeuren door te oefenen met (ingebrachte) casuïstiek. weet je welke cliënten tot de LVB doelgroep behoren en welke problematiek daarbij veel voorkomt ken je de huidige inzichten voor begeleiding van deze cliënten heb je kennisgemaakt en geoefend met oplossingsgerichte gespreksvaardigheden heb je handvatten gekregen en tips uitgewisseld voor het ondersteunen van deze doelgroep. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die kennis en ervaringen willen delen over het werken met deze doelgroep cliënten. Bijzonderheden Om deel te kunnen nemen aan dit thema wordt (enige) ervaring gevraagd met cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Tevens wordt van je gevraagd een casus voor te bereiden en deze een week voor aanvang te mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Dinsdag 25 november uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Rolinda Donker, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Samenwerken Oordeelsvorming Mondelinge communicatie Sensitiviteit Open aanbod van thema s 60

61 Problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt een aanzet geboden om je kennis en vaardigheden op het gebied van alcohol en drugs te vergroten. Tijdens de bijeenkomst leer je welke signalen kunnen duiden op het gebruik van genotmiddelen en wat wordt verstaan onder problematisch gebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. heb je een indruk van populaire genotmiddelen en gebruikswijzen ken je een aantal effecten en risico s van middelengebruik weet je wanneer sprake is van problematisch gebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking heb je ideeën opgedaan met betrekking tot gespreksvoering. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Sensitiviteit Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die meer willen weten over problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Bijzonderheden Om deel te kunnen nemen aan dit thema wordt gevraagd om (enige) ervaring te hebben met de doelgroep LVB. Datum, tijd en locatie Dinsdag 2 december uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Marcel Seuninga, preventiemedewerker bij Verslavingszorg Noord Nederland en Rolinda Donker, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Open aanbod van thema s 61

62 Een ernstige meervoudige beperking, wat betekent dat precies? Toelichting thema Mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) werden tot in de jaren 80 van de vorige eeuw gezien als bedlegerigen. Sindsdien is er meer aandacht gekomen voor deze specifieke doelgroep in de zorg. In deze themabijeenkomst leer je o.a. door middel van ervaringsoefeningen en videobeelden wie met de term EVMB worden bedoeld, hoe deze cliënten de wereld ervaren en op welke wijze communicatie met hen mogelijk is. weet je wat de doelgroep EVMB inhoudt heb je ervaren wat mensen met EVMB kunnen ervaren heb je geoefend om gedetailleerd te kijken naar het gedrag van mensen met EVMB weet je welke methodieken je kunt gebruiken bij het werken met mensen met EVMB. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die hun kennis over wat een ernstige verstandelijke beperking precies inhoudt, willen opfrissen. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Elles Kamping, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 62

63 Kennismaken met het activiteitenaanbod voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking Toelichting thema Voor veel mensen is het best lastig om activiteiten te bedenken en aan te bieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het bedenken van een activiteit kan allerlei vragen oproepen, Bijvoorbeeld: Hoe sluit je aan bij het ontwikkelings- en emotioneel niveau van de cliënt(en)? Hoe kun je precies waarnemen waar mensen van genieten? Hoe maak je van dagelijks terugkerende onderwerpen een feest van herkenning? Hoe kun je alledaagse en seizoensgebonden onderwerpen gebruiken als basis voor een activiteit? Dit thema biedt je de kans om een dagdeel mee te draaien op basisgroep 2. Je mag, als je wilt, meedoen met de activiteit die wordt aangeboden en je ervaart hoe de activiteit zin geeft aan het leven van de cliënten. Je doet inspiratie en creatieve ideeën op die je kunnen helpen bij het zelf ontwikkelen of aanbieden van activiteiten. heb je ervaren hoe activiteiten kunnen worden ontwikkeld en aangeboden aan ernstig meervoudig beperkte cliënten heb je inspiratie opgedaan die je kunt helpen om zelf een activiteit te ontwikkelen en aan te bieden. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers die inspiratie willen opdoen in het aanbieden van activiteiten voor ernstig meervoudig beperkte cliënten. De bijeenkomst wordt gegeven door: Activiteitenbegeleiders die werken op basisgroep 2, locatie Nooitgedacht. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het opleidingsloket maakt, in overleg met jou en activiteitenbegeleiders, een afspraak om mee te draaien. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 63

64 Verstaanbaar Maken Toelichting thema Mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen zich vaak alleen maar uiten door hun gedragingen en hun lichaamstaal. Een taal die niet iedereen verstaat. Direct betrokkenen, zoals ouders en naaste begeleiders, hebben vaak door ervaring geleerd hoe ze met hen kunnen communiceren. Deze ervaringskennis is onderzocht door Roemer en Van Dam en op basis van deze kennis is een cursus ontwikkeld met als doel begeleiders te leren hoe ze kunnen communiceren met zeer ernstig verstandelijk beperkte mensen. Sensitieve responsiviteit, gedrag van cliënt en begeleider, reacties en interpretaties staan centraal. heb je kennis gemaakt met communicatieniveaus, communicatievormen en ontwikkeling van communicatie heb je geoefend met het signaleren en interpreteren van de wijze waarop een cliënt met EMB communiceert weet je wat sensitieve responsiviteit inhoudt heb je voor jouw eigen cliënt een observatieopdracht opgesteld. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die: (enige) ervaring hebben met de doelgroep mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EMB) de themabijeenkomst Totale Communicatie hebben gevolgd. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Sophia Helmhout, logopedist bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Plannen en organiseren Impact Samenwerken Open aanbod van thema s 64

65 Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking: alle doelgroepen Open aanbod van thema s 65

66 Aansluiten bij de emotionele ontwikkelingsleeftijd Toelichting thema Bij begeleiders is meestal bekend op welk verstandelijk niveau de cliënt functioneert. De begeleiding wordt daarop afgestemd. Maar de cliënt ontwikkelt zich op meer gebieden. In deze themabijeenkomst gaan we in op de emotionele ontwikkeling. De emotionele ontwikkeling verloopt in vijf fasen. Elke fase vraagt om een specifieke begeleidingsstijl. Door rekening te houden met de emotionele ontwikkelingsleeftijd, is de kans op overvraging minder groot en kan er meer begrip ontstaan voor het gedrag van de cliënt. ken je de verschillende fasen van de emotionele ontwikkeling ben je je bewust van de begeleidingsstijlen die bij de fasen horen heb je handvatten gekregen om de cliënten te ondersteunen, rekening houdend met de emotionele ontwikkelingsleeftijd. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe zij, in hun wijze van begeleiden, kunnen aansluiten bij de emotionele ontwikkelingsleeftijd van de cliënt. Dit thema is niet bedoeld voor medewerkers die al deelnemen aan de scholing Triple-C. Deze bijeenkomst behandelt namelijk een module die ook tijdens die scholing wordt aangeboden. Datum, tijd en locatie Dinsdag 3 maart Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Heleen Mulderij, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Open aanbod van thema s 66

67 Aantrekkelijk aanbieden van gemalen voeding en drinkvoeding Toelichting thema Wanneer cliënten gemalen voeding moeten hebben is de blender vaak een uitkomst. Hoewel een maaltijdverstrekker de maaltijd gemalen kan aanleveren, wordt de voeding heel vaak als stamppot aangeboden. Alles wordt door elkaar geroerd. Dat is jammer want zo mist de cliënt de kans om smaakervaring op te doen. Tijdens deze workshop krijg je informatie over aangepaste voeding, de redenen hiervoor en mogelijkheden over hoe je gemalen voeding aantrekkelijk kunt aanbieden. We gaan praktisch met elkaar aan de slag met koken, proeven en het uitproberen van recepten. weet je waarom sommige cliënten gemalen voeding krijgen heb je ideeën opgedaan over het aanbieden van smakelijke gemalen voeding heb je geoefend in het samenstellen van een aantrekkelijke en smakelijke maaltijd van gemalen voeding heb je een aantal recepten tot je beschikking voor een aantrekkelijk aanbod van gemalen drinkvoeding, snacks en lekkernijen. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die kennis en vaardigheden willen opdoen om gemalen voeding op aantrekkelijke wijze aan te bieden. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Sophia Helmhout, logopedist bij De Trans en Angela Grotenhuis, diëtist bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 67

68 Communiceren met gebaren Toelichting thema Bij mensen met een verstandelijke beperking, waarbij het mondeling communiceren niet vanzelfsprekend is, kunnen ondersteunende middelen worden gebruikt. Hierbij kun je denken aan voorwerpen, pictogrammen, plaatjes, spraakcomputers, maar ook aan gebaren. In deze themabijeenkomst richten we ons op het gebruik van gebaren. Gebruik van gebaren zorgt ervoor dat de boodschap beter wordt begrepen. Ook kan het gebruik van gebaren mensen met een beperking de mogelijkheid geven om een wens kenbaar te maken, te praten over wat ze hebben beleefd, gevoelens te uiten, etc. Gebaren kunnen tevens stimulerend werken voor de ontwikkeling van de spraak. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Christien Visser en Ilse Stiemer, logopedisten bij De Trans. heb je kennisgemaakt met de theoretische achtergrond over NmG (Nederlands met Gebaren) weet je wat NmG in de praktijk kan betekenen voor de cliënt ken je een aantal basisgebaren, die je in de praktijk kunt gebruiken. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Samenwerken Sensitiviteit Open aanbod van thema s 68

69 De rol van de begeleider, vrijwilliger en verwant in het leerproces van de cliënt Toelichting thema Jezelf ontwikkelen is belangrijk. Het vergroot je zelfstandigheid, eigenwaarde en leefwereld. Ontwikkelen doe je meestal door te leren. Leren doe je op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het lezen van een boek, door goed te kijken hoe het moet en door het gewoon te doen. Mensen met een verstandelijke beperking willen zich ook graag ontwikkelen. Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat bij hen echter anders. Tijdens deze themabijeenkomst wordt aandacht geschonken aan de verschillende leerstijlen van mensen met een verstandelijke beperking, het ontwikkelen van een oefenomgeving en de rol van de begeleider, vrijwilliger en verwant in het leerproces van de cliënt. Vanuit praktijkvoorbeelden wordt met elkaar onderzocht hoe de ondersteuning kan worden vormgegeven. heb je kennis gemaakt met de verschillende manieren waarop een cliënt leert heb je ideeën opgedaan over verschillende manieren van ondersteuning bij het leerproces van de cliënt weet je hoe je een ondersteunende leeromgeving kunt creëren. Tot de doelgroep behoren: medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe de juiste ondersteuning kan worden geboden bij het leerproces van de cliënt. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Elly Lutgert, medewerker Leercentrum cliënten bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Samenwerken Sensitiviteit Open aanbod van thema s 69

70 Een verstandelijke beperking, wat betekent dat precies? Toelichting thema De gevolgen van de verstandelijke beperking op het dagelijks leven is voor elke cliënt verschillend en afhankelijk van de aard van de beperking of persoonlijke eigenschappen. Kunnen, aankunnen en begrijpen, liggen op verschillende niveaus, waardoor het vinden van de juiste aansluiting lastig kan zijn. De ideeën over ervaringsordening van Timmer-Huigens bieden inzicht in de belevingswereld van de cliënt. Deze bijeenkomst geeft door middel van casuïstiek en videomateriaal inzicht in de verschillende niveaus van functioneren en de ontwikkeling hiervan. Daarnaast zullen we in deze bijeenkomst ideeën uitwisselen over manieren waarop je het beste kunt aansluiten bij het niveau van de cliënt. weet je waardoor een verstandelijke beperking kan worden veroorzaakt heb je inzicht in de gevolgen van een verstandelijke beperking en het verschil tussen kunnen, aankunnen en begrijpen heb je kennisgemaakt met de ervaringsordening van Timmer-Huigens heb je handvatten gekregen en tips uitgewisseld om beter te kunnen aansluiten bij de cliënten die je begeleidt. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die hun kennis, over wat een verstandelijke beperking precies inhoudt, willen opfrissen. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Aline Rozema-Meijer, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Sensitiviteit Open aanbod van thema s 70

71 Ethiek en dilemma s op de werkvloer Toelichting thema Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de ethische dilemma s waar je als medewerker van De Trans mee te maken kunt krijgen. Praten over ethiek stimuleert het nadenken over de vraag wat zorg tot goede zorg maakt, en welke waarden en visies daaraan ten grondslag liggen. We spreken van een ethisch dilemma als er een keuze moet worden gemaakt, waarbij aan de verschillende mogelijkheden morele nadelen kleven. ben je je bewust van ethische dilemma s kan je dilemma s signaleren kan je de dilemma s bespreekbaar maken in je team en met je leidinggevende. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Datum, tijd en locatie Donderdag 5 maart uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Bernadette Beunders, geestelijk verzorger bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 71

72 Haptonomie Toelichting thema In deze bijeenkomst maak je kennis met wat haptonomie voor een mens kan betekenen en hoe je het kunt toepassen in de praktijk. Aan de orde komt: wat is haptonomie? wat zijn fenomenen van de haptonomie? het praktisch ervaren van deze fenomenen. Tijdens de bijeenkomst wordt een deel theorie behandeld, waarna je met elkaar aan de slag gaat. Je ervaart wat haptonomie met jezelf en een ander kan doen. Ook wordt aandacht geschonken aan hoe je haptonomie kunt gebruiken in contact met de cliënt. ken je de theorie achter haptonomie weet je wat er met fenomenen van de haptonomie wordt bedoeld heb je ervaren wat haptonomische fenomenen met je kunnen doen heb je handvatten gekregen om haptonomie te gebruiken in contact met je cliënten. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe haptonomie kan worden toegepast als middel ter ondersteuning van cliënten. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Erna Zinger en Gretha Meindertsma, fysiotherapeuten bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Samenwerking Sensitiviteit Open aanbod van thema s 72

73 Hechting en de invloed hiervan op het leven van de cliënt Toelichting thema Hechting is een onderwerp dat regelmatig wordt genoemd als (mede)oorzaak van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze bijeenkomst wordt duidelijk dat hechting van grote invloed is op het functioneren van mensen. We gaan in op de theorie van hechting en gehechtheidrelaties en maken de vertaling naar mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden verdiepen we ons in het thema en maken we de koppeling naar hoe je kunt handelen als er iets aan de hand is met de hechting van een cliënt. weet je wat het begrip hechting inhoudt en wat het belang van hechten is kun je de verschillende vormen van veilige en onveilige gehechtheidrelaties omschrijven heb je kennis opgedaan over hechting en hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking kun je benoemen wat belangrijk is in de begeleiding van een cliënt met gehechtheidproblemen. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s en vrijwilligers die willen leren wat hechting inhoudt en welke invloed hechting en hechtingsproblematiek heeft op het leven. Datum, tijd en locatie Donderdag 13 november uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Annet Hoexum, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 73

74 Indicatiestelling en financiering Toelichting thema De mate van zorgverlening aan de cliënt is onder meer afhankelijk van het budget dat De Trans voor een cliënt ontvangt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie en kan je vragen stellen over de wijze waarop de zorg voor cliënten wordt gefinancierd. Hierin spelen het externe bureau CIZ (Centrum Indicatie Zorg), de gemeente (WMO), het Zorgkantoor en het interne bureau Zorgbemiddeling een rol. Voor de indicatiestelling is een goed geschreven IOP van groot belang. De relatie tussen het IOP en de indicatiestelling zal nader worden toegelicht. ken je het belang van een goed geschreven IOP voor het verkrijgen van een juiste indicatie voor de cliënt heb je de rol van het CIZ, de gemeente, het Zorgkantoor en het bureau Zorgbemiddeling leren kennen heb je een algemene indruk over hoe de zorg voor de cliënt in de organisatie wordt gefinancierd. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, stagiair(e)s en verwanten. Datum, tijd en locatie Dinsdag 10 maart uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: René van der Beek, leidinggevende Cliëntservicebureau De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Discipline Open aanbod van thema s 74

75 Massage bij mensen met een verstandelijke beperking Toelichting thema In deze bijeenkomst willen we vertellen over massagetechnieken en deze laten ervaren. Aan de orde komt: achtergrond van massage in het algemeen en specifiek bij mensen met een verstandelijke beperking anatomie van de nek, schouder, hand en voet indicaties en contra-indicaties massage met etherische oliën praktijk. Tijdens de bijeenkomst willen we een klein deel theorie geven, maar het oefenen in de praktijk zal het grootste deel in beslag nemen. We gaan met elkaar aan de slag, om te ervaren hoe het voelt om gemasseerd te worden, maar ook om te leren hoe het is om iemand te masseren volgens bepaalde technieken, die je in de praktijk weer bij je cliënten kunt toepassen. Let wel: de massage wordt over de kleren toegepast. heb je ervaren hoe het is om aangeraakt te worden weet je meer over de achtergrond van massage heb je handvatten gekregen om in de praktijk aan de slag te kunnen. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s en verwanten die willen leren hoe massage kan worden toegepast als middel ter ondersteuning van cliënten. Datum, tijd en locatie Woensdag 27 mei uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Dorien de Vries en Gretha Meindertsma, fysiotherapeuten bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Samenwerking Sensitiviteit Open aanbod van thema s 75

76 Methode Heijkoop Toelichting thema De methode Anders kijken naar, beter bekend als de Methode Heijkoop, is een manier om op een andere wijze naar cliënten te kijken. De methodiek wordt vaak gebruikt in de begeleiding van mensen met (naar buiten gericht) probleemgedrag. De methodiek kan in vele vastgelopen situaties een nieuwe opening bieden. De omgeving (begeleiders, verwanten) van de cliënt wordt geleerd om zich te verplaatsen in het standpunt van de cliënt en diens wijze van reageren. Dat geeft inzicht in hoe er beter bij hem kan worden aangesloten en het levert uiteindelijk concrete richtlijnen voor de dagelijkse begeleiding op. Hierdoor worden situaties beter hanteerbaar voor cliënten, hun begeleiders en verwanten. heb je kennis gemaakt met de methodiek Anders kijken naar heb je ervaren wat Anders kijken naar kan betekenen voor de cliënt en de begeleider heb je ervaren hoe het is om te werken met twee instrumenten van de methodiek heb je handvatten gekregen om anders te kijken naar een cliënt. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die kennis willen opdoen over de methode Heijkoop en de toepassing hiervan in de praktijk. Datum, tijd en locatie Donderdag 30 april uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Alie Visser, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 76

77 Ondersteunen bij een gezonde leefstijl Toelichting thema In deze bijeenkomst staan gezonde voeding en beweging centraal. Er wordt toegelicht welke voedingstoffen en voedingsmiddelen belangrijk zijn en hoeveel vocht in ieder geval elke dag moet worden gebruikt. Er worden voorbeelden besproken van dagvoeding en variatiemogelijkheden hierop. Ook zal er aandacht zijn voor de mogelijkheid van extraatjes en lekkers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de functie van bewegen en hoe je cliënten hierbij kunt stimuleren. weet je wat gezonde voeding is en hoe je een gezonde voeding kunt samenstellen heb je zicht op de aanbevolen hoeveelheden voeding en vocht per dag weet je welke extraatjes hiernaast nog gegeten of gedronken kunnen worden weet je wat de diëtist kan bijdragen in de dagelijkse zorg met betrekking tot gezonde voeding kan je aangeven hoeveel beweging per dag noodzakelijk is voor een gezonde leefstijl heb je ideeën opgedaan over hoe je cliënten kunt stimuleren om in beweging te komen binnen de eigen leefsituatie. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe zij cliënten kunnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Angela Grotenhuis, diëtist bij De Trans en Gretha Meindertsma, fysiotherapeut bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Impact Samenwerken Open aanbod van thema s 77

78 Oplossingsgericht werken Toelichting thema Oplossingsgericht werken is een toekomstgerichte methodiek die de cliënt aanzet tot het formuleren van een positieve gedragsbeschrijving. Een methodiek die helpt de gewenste situatie te bereiken. Veelal wordt er in een situatie gekeken naar wat er precies aan de hand is en wordt het probleem geanalyseerd. Een gevolg hiervan kan zijn dat men blijft hangen in de problemen, waardoor deze groter worden en de sfeer meer beladen wordt. Door de nadruk te leggen op oplossingen, komt er energie vrij om naar de toekomst te kijken en wordt er beter stilgestaan bij wat al goed gaat. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor verdere verbetering. Uitgangspunt hierbij is onder andere dat de cliënt de expert is. Deze themabijeenkomst geeft deelnemers inzicht en begrip over het oplossingsgericht werken, zodat het eigen professioneel handelen, kan worden verbeterd. heb je kennisgemaakt met de methodiek Oplossingsgericht werken heb je ideeën opgedaan over verschillende werkvormen die je kunt gebruiken bij de toepassing van deze methodiek heb je zelf een aantal werkvormen ervaren heb je geoefend met casuïstiek binnen deze methodiek. Tot de doelgroep behoren: zorgcoördinatoren begeleiders, beroepsopleiding niveau 4 leerlingen en stagiair(e)s opleidingsniveau 4 en 5, laatste 2 leerjaren andere geïnteresseerde medewerkers, minimaal beroepsopleiding niveau 4. Datum, tijd en locatie Donderdag 12 maart uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Aline Rozema of Julia Hoogers, gedragskundigen bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Impact Samenwerken Open aanbod van thema s 78

79 Roos van Leary Toelichting thema In de omgang met cliënten en collega s kies je altijd onbewust of bewust positie in relatie tot de ander. Je gesprekspartner doet dit ook en dit kan met elkaar in strijd zijn en leiden tot conflicten. Het is van belang om je bewust te zijn welke positie je zelf op betrekkingsniveau inneemt en leert in te schatten welke reactie deze stijl bij de ander kan oproepen. Ook is het van belang om te weten hoe gedrag van de ander jou positief of negatief kan beïnvloeden. Door deze bewustwording kan er een betere afstemming worden gezocht, waardoor de onderlinge communicatie wordt bevorderd. Deze themabijeenkomst geeft deelnemers inzicht en begrip in patronen van gedragsbeïnvloeding, zodat het eigen professioneel handelen wordt verbeterd. heb je kennisgemaakt met de Roos van Leary ben je je meer bewust geworden van jouw eigen positie in relatie tot de cliënt of collega heb je geoefend met casuïstiek in relatie tot de Roos van Leary heb je handvatten gekregen die je kunt gebruiken in de omgang met een cliënt of collega. Tot de doelgroep behoren: medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiair(e)s die inzicht willen krijgen in de posities die ze ten aanzien van anderen innemen. Datum, tijd en locatie Woensdag 14 januari uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Julia Hoogers, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Mondelinge communicatie Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 79

80 Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking Toelichting thema Tijdens dit thema wordt aandacht besteed aan het begeleiden van cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en hun seksualiteit. Ondanks dat cliënten in hun ontwikkeling beperkt zijn op o.a. cognitief, sociaal en emotioneel niveau, hebben ze vaak wel degelijk een ontwikkelde seksuele behoefte. Deze behoefte wordt regelmatig niet onderkend, of men ervaart handelingsverlegenheid bij het omgaan en begeleiden van de cliënt en zijn seksualiteit. Tijdens deze themabijeenkomst wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en inzicht in seksualiteit als levensbehoefte. Ook wordt de visie van De Trans op seksualiteit toegelicht. Tevens geeft de bijeenkomst handvatten om een vraag van de cliënt op het gebied van seksualiteit te kunnen beantwoorden. weet je dat seksualiteit een levensbehoefte is en deel uitmaakt van het mens-zijn ben je je bewust van je eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit heb je kennis gemaakt met theorie over de samenhang tussen de cognitieve, emotionele en seksuele ontwikkeling weet je welke disciplines je kunnen ondersteunen, als de seksuele beleving van cliënten vragen bij je oproept ken je de visie van De Trans op seksualiteit. Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die meer willen weten over seksualiteit en seksuele behoeften van mensen met een verstandelijke beperking. Datum, tijd en locatie Dinsdag 11 november uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Lammie Lensen, medewerker Leercentrum cliënten divisie Noord en Baukje de Boer, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Discipline Open aanbod van thema s 80

81 Preventie van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Toelichting thema Mensen met een verstandelijke beperking worden vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder verstandelijke beperking. De oorzaak hiervan is voor een deel gerelateerd aan de verstandelijke beperking, zoals het hebben van minder kennis over seksualiteit, minder in staat zijn zichzelf te verweren of de afhankelijkheid van anderen voor hun dagelijkse zorg. De omgeving waarin men leeft en de wijze van ondersteuning kan ook bijdragen aan het bestaan en voortbestaan van seksueel misbruik. Tijdens deze themabijeenkomst worden handvatten aangereikt, waarmee medewerkers een adequate ondersteuning kunnen bieden bij vermoedens en feiten rondom seksueel misbruik. Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe zij cliënten kunnen ondersteunen bij vermoedens en feiten rondom seksueel misbruik. Datum, tijd en locatie Maandag 17 november uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. Maandag 16 maart uur Locatie Emmen. (h)erken je de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van seksueel misbruik ken je signalen die kunnen duiden op seksueel misbruik weet je hoe je preventief kunt handelen met betrekking tot seksueel misbruik weet je het protocol seksueel misbruik van De Trans te vinden weet je welke disciplines kunnen ondersteunen indien er (indirect/direct) vermoedens zijn van seksueel misbruik. De bijeenkomst wordt gegeven door: Lammie Lensen, medewerker Leercentrum cliënten divisie Noord en Carla Benjamins, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Discipline Open aanbod van thema s 81

82 Sensorische informatieverwerking Toelichting thema Bij het waarnemen van onze omgeving gebruiken we onze zintuigen. We nemen informatie op, registreren, verwerken dit en handelen. Sensorische informatieverwerking is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van sensorische informatie in de hersenen om gepast te kunnen reageren. Mensen met een verstandelijke beperking komen vaak niet toe aan het ordenen, integreren, begrijpen en aanpassen van de ontvangen zintuiglijke informatie. De informatieverwerking verloopt niet goed. Tijdens deze themabijeenkomst richten we ons op de zintuigen, de zintuiglijke informatieverwerking, de fases van alertheid en de betekenis hiervan op de beleving en het handelen van de cliënt en zijn omgeving. heb je kennisgemaakt met de basisprincipes van sensorische informatieverwerking heb je meer kennis van de rol die alertheid en de zintuigen spelen in de bejegening van cliënten en weet je wie je in kunt schakelen wanneer er problemen zijn. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Ilse Stiemer, logopedist bij De Trans en Bernadette van Nistelrooij fysiotherapeut bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Samenwerken Sensitiviteit Open aanbod van thema s 82

83 Slikken en verslikken Toelichting thema Eten is een geluksbrenger, zegt Pierre Wind, de bekende Haagse kok. Zo zou het ook moeten zijn, voor iedereen. Voeding verdient een prominente plaats in het leven van iedereen. Naast dat het een eerste levensbehoefte is, zou voeding ook iets moeten zijn om van te genieten. Helaas is eten lang niet voor iedereen leuk om te doen. Zoals eten en drinken dagelijks plaatsvindt, zo vinden er ook dagelijks problemen plaats met voeding. Voedingsproblemen komen veel voor in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Soms leidt dit tot ondervoeding of tot ernstige gezondheidsklachten. Tijdens deze themabijeenkomst wordt uitleg gegeven over voeding en verslikproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. kan je aangeven hoe een normaal slikproces verloopt kan je verslikproblematiek signaleren bij cliënten weet je wat de diëtist en logopedist kunnen bijdragen aan de dagelijkse zorg met betrekking tot gezonde voeding en verslikproblematiek weet je in vogelvlucht wat gezonde voeding is en hoe je gezonde voeding samenstelt. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die kennis en vaardigheden willen opdoen over het slikproces en verslikproblematiek bij cliënten. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Angela Grotenhuis, diëtist bij De Trans en Sophia Helmhout, logopedist bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 83

84 Stervensbegeleiding en rouwverwerking Toelichting thema Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het begeleiden van cliënten en hun naasten bij sterfgevallen en het rouwproces dat hiermee gepaard gaat. We gaan in op rituelen rond het overlijden en achtergronden uit verschillende levensbeschouwingen. We besteden ook aandacht aan wensen van cliënten en hun mogelijkheden en beperkingen. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte en aandacht voor eigen ervaringen. ben je je bewust van de impact van sterfgevallen op cliënten. Dit geldt zowel voor de woon- en werksituatie van medecliënten, als voor de eigen beleving ben je op de hoogte van verschillende visies en rituelen over het omgaan met de dood. Je weet waarom het belangrijk is dat elk eigen beleven en levensbeschouwing gerespecteerd moet worden kan je je eigen ervaringen in rouwprocessen, zowel beroepsmatig als privé, een plaats geven. Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe zij cliënten en hun naasten kunnen ondersteunen bij een rouwproces. Datum, tijd en locatie Dinsdag 3 februari uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Bernadette Beunders, geestelijk verzorger bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Impact Open aanbod van thema s 84

85 Totale Communicatie: communiceren op maat Toelichting thema Communiceren, wie doet het niet? We zijn allemaal in staat om op enige wijze te communiceren. Via spraak en schrift, via gezichtsuitdrukkingen en gebaren. Denk maar eens aan al die radio- en televisieprogramma s, of aan tijdschriften en kranten. Maar ook aan muziek en dans, of de wegwijzers op straat, het station of het vliegveld. Communiceren is een belangrijk middel om anderen duidelijk te maken wat je wilt, denkt of voelt. Voor cliënten met een verstandelijke beperking kan het communiceren met anderen minder vanzelfsprekend of gemakkelijk zijn. Dit met als gevolg dat de cliënt minder goed of zelfs verkeerd door zijn omgeving wordt begrepen. Deze themabijeenkomst laat je kennismaken met communiceren op maat en de principes van Totale Communicatie. heb je kennis genomen en nagedacht over allerlei mogelijkheden om te communiceren heb je kennis gemaakt met de terminologie en theorie over communicatie in het algemeen en met Totale Communicatie in het bijzonder heb je geleerd om elementen van Totale Communicatie te observeren heb je kennisgemaakt met hulpmiddelen ter ondersteuning van de communicatie. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen leren hoe zij cliënten kunnen ondersteunen in hun communicatie. Datum, tijd en locatie Woensdag 5 november uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. Dinsdag 12 mei uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Sophia Helmhout of Ans Spijksma, logopedisten bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Creativiteit Mondelinge communicatie Impact Open aanbod van thema s 85

86 Vrijheidsbeperkingen Toelichting thema In het dagelijks werken met cliënten worden met enige regelmaat vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het rantsoeneren van genotmiddelen als sigaretten of het op slot doen van keukenkastjes of deuren. Vrijheidsbeperkende middelen staan haaks op de visie van De Trans voor ondersteuning van cliënten. Vrijheidsbeperkende middelen kunnen immers een negatief effect hebben op de cliënt en de relatie met de begeleiders. Daarom is het belangrijk dat er zo min mogelijk beperkende middelen worden toegepast. Tijdens de bijeenkomst wordt nader ingegaan op wat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn en hoe deze worden onderverdeeld. Ook wordt het begrip probeerruimte geïntroduceerd. Er wordt gewerkt met praktijkgerichte voorbeelden en casuïstiek. weet je wat vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen zijn ben je je meer bewust van de impact van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen ben je je meer bewust van het toepassen van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen heb je ideeën opgedaan over het verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten. Datum, tijd en locatie Maandag 26 januari uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Heleen Mulderij, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Discipline Open aanbod van thema s 86

87 Zingeving Toelichting thema Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het zoeken naar, en het ervaren van zingeving. Zingeven is betekenis geven aan het leven. Zingeving is de behoefte te weten of dat wat we doen in het leven een waarde heeft, betekenis heeft, er toe doet. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op allerlei levensvragen. Dit kan vanuit een algemeen maatschappelijke achtergrond, maar ook vanuit een religieuze invalshoek. Voor iedereen geldt dat gekeken wordt vanuit mogelijkheden en beperkingen. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte en aandacht voor eigen ervaringen. Tot de doelgroep behoren: medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Bernadette Beunders, geestelijk verzorger bij De Trans. ben je je bewust van de impact van zingeving op het leven van een ieder, van mensen zonder en met handicap weet je hoe je vanuit verschillende achtergronden de zin van het leven kunt zoeken en wellicht vinden weet je waarom het belangrijk is dat elk eigen beleven en elke levensbeschouwing gerespecteerd moet worden heb je ideeën opgedaan om de cliënt te ondersteunen bij het proces van zingeving. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Sensitiviteit Open aanbod van thema s 87

88 Samenwerken in de driehoek cliënt, verwant en begeleider Toelichting thema De visie op mensen met een handicap is ingrijpend veranderd. Burgerschap en maatschappelijke participatie zijn uitgangspunt geworden. Dat houdt in dat de focus voor het ondersteunen van cliënten ligt op het creëren van voorwaarden, zodat cliënten meer regie krijgen over het eigen leven. Dat betekent meer verantwoordelijkheid voor cliënt en verwant. Een goede samenwerking tussen cliënt, verwant en begeleider is daarbij van groot belang. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek om te onderzoeken: wat belangrijk is bij het opbouwen van een goede relatie wat het hebben van een goede relatie inhoudt wat ieders positie, taak en rol in de samenwerking is wat je eigen leerdoelen op dit gebied zijn. heb je vanuit verschillende invalshoeken een goede relatie gedefinieerd weet je welke gespreksvaardigheden je kunt inzetten om de ander beter te begrijpen weet je welke gespreksvaardigheden je kunt inzetten zodat een ander jou beter begrijpt heb je nieuwe inzichten opgedaan over het samenwerken in de driehoek en je rol en taken daarbinnen. Tot de doelgroep behoren: medewerkers, vrijwilligers, stagiair(e)s, leerlingen en verwanten die beter met elkaar willen samenwerken om de ondersteuning aan de cliënt zo optimaal mogelijk te organiseren. Datum, tijd en locatie Dinsdag 21 april uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Lidy Benning, verwant en operatieassistente in het Martini ziekenhuis. Aline Rozema-Meijer, gedragskundige en Wil de Vries, opleidingsfunctionaris bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Impact Samenwerken Open aanbod van thema s 88

89 Versterken van het sociale netwerk Toelichting thema Ieder mens heeft andere mensen om zich heen nodig om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het kunnen beschikken over een sociaal netwerk is daarbij cruciaal. Als professional is het je taak om het netwerk van cliënten te versterken of uit te breiden. Een sociaal netwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit familie, vrienden, kennissen, vrijwilligers en professionals. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen wordt de noodzaak om ook vrijwilligers te betrekken bij de ondersteuning van cliënten steeds groter. Naast het uitbreiden van het sociaal netwerk van een cliënt is het vaak ook een hele kunst om leden hiervan te blijven boeien, binden en te behouden. Tijdens dit thema ga je aan de slag om hierop een antwoord te vinden. Het Werkboek Sociaal Netwerk wordt hierbij als leidraad gebruikt. kan je een sociaal netwerk van cliënten in kaart brengen weet je welke acties je kunt uitzetten om een sociaal netwerk te versterken of uit te breiden heb je ideeën opgedaan om leden uit het netwerk van de cliënt te behouden heb je ideeën opgedaan om verwachtingen op elkaar af te stemmen kan je netwerkdoelen formuleren kan je deze activiteiten ondersteunen, borgen en evalueren. Tot de doelgroep behoren: medewerkers, vrijwilligers, stagiair(e)s, leerlingen en verwanten die beter met elkaar willen samenwerken om de ondersteuning aan de cliënt zo optimaal mogelijk te organiseren. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling De bijeenkomst wordt gegeven door: Aline Rozema-Meijer, gedragskundige bij De Trans en Sandra Strijker of Karina van Klinken, vrijwilligerscoördinatoren bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Plannen en organiseren Impact Samenwerken Open aanbod van thema s 89

90 Wonen in de wijk Toelichting thema Wonen in de wijk, het lijkt zo gewoon en dat is het feitelijk ook. Tegelijkertijd doet het wonen in de wijk een groot appel op de vaardigheden van cliënten en begeleiders. Sommige cliënten kunnen zich, door de aard van hun beperking, minder goed aanpassen aan de normen of waarden die gelden voor het wonen in een gewone woonwijk. Soms zijn er ook wel verschillen in de normen en waarden van begeleiders, cliënten en buren. Deze verschillen kunnen leiden tot irritaties, met alle gevolgen van dien. In dit thema wordt gewerkt aan het vinden van een gezamenlijk referentiekader. Hoe ondersteun je de cliënt bij het worden van een goede buur? Hoe geef je hierin een voorbeeld? Hoe werk je samen met de buren om te komen tot een goede afstemming over, bijvoorbeeld, het tuinonderhoud of geluidsoverlast. ken je het belang van samenwerken met de buurt en heb je ideeën gekregen over hoe dat vorm en inhoud te geven heb je ideeën opgedaan over hoe je de cliënt kunt ondersteunen bij het worden van een goede buur weet je welke voorbeeldfunctie De Trans hierin van jou verwacht. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten. Datum, tijd, locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door Hayo Boon, zorgcoördinator bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 90

91 Angststoornissen Toelichting thema Veel gedragsproblemen bij cliënten met een verstandelijke beperking worden veroorzaakt door angst. Het is vaak moeilijk om de angst te herkennen vanwege de atypische uitingen en de diagnostiek die bemoeilijkt wordt door communicatieproblemen en een tekort aan geschikte diagnostische instrumenten. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de paniekstoornis, fobieën, Post Traumatische Stress Stoornis en dwang en drangstoornissen. Er worden praktische handvatten geboden voor begeleiding en ondersteuning. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt met betrekking tot dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. heb je een algemene indruk van factoren die kunnen leiden tot het ontstaan van een angststoornis weet je welke symptomen kunnen wijzen op een angststoornis ken je het belang van een goede observatie en het doen van vooronderzoek heb je kennis gemaakt met de DSM-IV, V die door psychiaters als methode wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te classificeren en diagnosticeren heb je ideeën opgedaan voor bejegening van cliënten met een angststoornis. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Datum, tijd en locatie Maandag 19 januari Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Jantine van der Kooi, opleidingsadviseur bij GGZ Drenthe. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Open aanbod van thema s 91

92 Autisme en seksualiteit Toelichting thema Vanuit de visie op volwaardig burgerschap onderkennen we dat mensen met een verstandelijke beperking ook seksuele en relationele wensen en behoeften hebben. Een persoon met de dubbele diagnose verstandelijke beperking en autisme ondervindt regelmatig specifieke problemen op het gebied van seksualiteit. Vooral de andere sociaalemotionele ontwikkeling, het beperkte voorstellingsvermogen en de verminderde mogelijkheid zich in te leven in anderen stellen beperkingen aan het vermogen om intieme en seksuele relaties aan te gaan. Hierdoor kunnen mensen met autisme moeite hebben met het inschatten van sociaal (aan)gepast gedrag, voelen zij intuïtief niet aan wat geoorloofd of sociaal wenselijk is in een relatie en wat niet. Het communiceren over seksualiteit met autisten is moeilijk en vergt specifieke kennis. kan je beschrijven hoe seksualiteit bij mensen met autisme anders verloopt dan bij mensen zonder deze stoornis kan je aangeven waar de concrete uitingen van seksueel gedrag, typerend voor autisme, door kunnen worden verklaard weet je welke mogelijkheden er zijn om de seksuele ontwikkeling in kaart te brengen kan je vertellen wat belangrijke uitgangspunten zijn in de seksuele voorlichting aan mensen met autisme Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die: de themabijeenkomst introductie ASS en de themabijeenkomst seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking hebben gevolgd een andere basiscursus ASS hebben gevolgd Daarnaast is het van belang dat je werkt of regelmatig in aanraking komt met cliënt(en) die een stoornis hebben in het Autisme Spectrum. Datum, tijd en locatie Dinsdag 2 juni uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Baukje de Boer, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Discipline Open aanbod van thema s 92

93 Bipolaire of manisch depressieve stoornis Toelichting thema De bipolaire stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening die niet kan worden genezen. Wel kunnen symptomen verminderen of verdwijnen met behulp van medicijnen. Cliënten met een bipolaire stoornis hebben sterke stemmingswisselingen met enorme pieken (manie) en dalen (depressie). In de manische periode zijn cliënten uitgelaten vrolijk en lijden dikwijls aan zelfoverschatting. De manische en depressieve episodes wisselen elkaar vaak af. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van theorie en casuïstiek de bipolaire stoornis besproken en de behandeling en bejegening nader toegelicht. heb je een algemene indruk van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontstaan van een bipolaire stoornis weet je welke symptomen kunnen wijzen op een bipolaire stoornis ken je het belang van een goede observatie en het doen van vooronderzoek heb je kennis gemaakt met de DSM-IV, V die door psychiaters als methode wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te classificeren en diagnosticeren heb je ideeën opgedaan voor bejegening van cliënten met een bipolaire stoornis. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt met betrekking tot dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Donderdag 6 november uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Jantine van der Kooi, opleidingsadviseur bij GGZ Drenthe. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Open aanbod van thema s 93

94 Borderline Toelichting thema Begeleiding van cliënten met een Borderline stoornis is zo complex dat menige hulpverlener erop stuk dreigt te lopen. Cliënten met Borderline zoeken steeds de grens op van wat sociaal en moreel aanvaardbaar is. Impulsiviteit, instabiliteit en heftige emoties zijn de meest in het oog springende kenmerken. Cliënten met een verstandelijke beperking missen het overzicht en zelfinzicht dat nodig is om signalen te herkennen en om hun vaak extreme gedrag tijdig te kunnen ombuigen. De begeleiding dient dan ook gericht te zijn op het helpen reguleren van emoties en het bieden van overzicht, veiligheid en duidelijkheid. heb je een algemene indruk van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontwikkelen van een Borderlinestoornis weet je welke symptomen kunnen wijzen op Borderline problematiek ken je het belang van een goede observatie en het doen van vooronderzoek heb je kennis gemaakt met de DSM-IV, V die in de GGZ als methode wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te classificeren en diagnosticeren heb je ideeën opgedaan voor bejegening en begeleiding van cliënten met Borderline. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt met betrekking tot dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen aan het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Donderdag 12 februari uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Jantine van der Kooi, opleidingsadviseur bij GGZ Drenthe. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Open aanbod van thema s 94

95 Communiceren met mensen die een stoornis hebben in het Autisme Spectrum (ASS) Toelichting thema Een cliënt met ASS ervaart beperkingen in de sociale interactie, de (non)verbale communicatie, de verbeelding en het voorstellingsvermogen. Deze beperkingen hebben een groot effect op het communiceren van en met mensen met autisme. De kans op een onjuiste interpretatie is groot. Wanneer er sprake is van miscommunicatie, heeft dat invloed op het functioneren van de cliënt en tevens op de relatie tussen cliënt en begeleider. Tijdens de themabijeenkomst wordt met behulp van casuïstiek onderzocht op welke wijze cliënten met ASS prikkels verwerken. Tevens worden ideeën uitgewisseld over een passende en ondersteunende communicatie. Deze themabijeenkomst geeft deelnemers meer inzicht en begrip over de communicatie in de begeleiding met cliënten met ASS, zodat het professioneel handelen wordt verbeterd. heb je geoefend met het in kaart brengen van de prikkelverwerking van de cliënt heb je ideeën opgedaan om de communicatie met de cliënt te verbeteren heb je handvatten gekregen om het dagprogramma van de cliënt aan te kunnen passen. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die: de themabijeenkomst introductie ASS hebben gevolgd een andere basiscursus ASS hebben gevolgd. Daarnaast is het van belang dat je werkt of regelmatig in aanraking komt met cliënt(en) die een stoornis hebben in het Autisme Spectrum. Datum, tijd en locatie Donderdag 16 april uur Locatie Nooitgedacht / Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Julia Hoogers, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Kwaliteitsgerichtheid Impact Probleemanalyse Samenwerken Open aanbod van thema s 95

96 Decubitus Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt toegelicht welke aspecten bij decubitus van invloed zijn en welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Decubitus komt regelmatig voor en is een pijnlijk probleem voor de cliënt. Een tijdige signalering en behandeling draagt bij aan een snelle wondgenezing. Een goede preventie draagt bij aan het voorkomen van decubitus en dus aan het welbevinden van de cliënten. Omdat decubitus een complex probleem is, verdient het multidisciplinaire samenwerking. Tot de doelgroep behoren: (assistent) begeleiders zorgcoördinatoren leerlingen en stagiair(e)s, alle opleidingsniveaus. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. kan je vertellen wat decubitus is kan je omschrijven wat de risicofactoren voor het ontstaan van decubitus zijn kan je preventieve maatregelen toepassen om decubitus te voorkomen weet je wat de diëtist, de fysiotherapeut en de verpleegkundige kunnen betekenen in de dagelijkse zorg om decubitus te voorkomen of te behandelen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Angela Grotenhuis, diëtist bij De Trans en Erna Zinger, fysiotherapeut bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 96

97 Depressie Toelichting thema Psychiatrische problematiek bij cliënten met een verstandelijke beperking komt vaak voor. Toch wordt deze problematiek niet gemakkelijk herkend. Het ene probleem zit vaak verstopt achter het andere en uit zich vaak anders dan bij mensen met een normaal IQ. Een depressie kan zich bijvoorbeeld uiten in agressie of in zelfverwonding (atypische symptomatologie). Zorgvuldige observatie en vooronderzoek zijn dus erg belangrijk voor een goede diagnose en behandeling. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van theorie en casuïstiek de depressieve stoornissen besproken en de behandeling en bejegening nader toegelicht. heb je een algemene indruk van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontstaan van een depressieve stoornis weet je welke symptomen kunnen wijzen op een depressie ken je het belang van een goede observatie en het doen van vooronderzoek heb je kennis gemaakt met de DSM-IV, V die door psychiaters als methode wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te classificeren en diagnosticeren heb je ideeën opgedaan voor bejegening van cliënten met een depressieve stoornis. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt met betrekking tot dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Dinsdag 7 april uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Jantine van der Kooi, opleidingsadviseur bij GGZ Drenthe. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Open aanbod van thema s 97

98 Diabetes Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt toegelicht wat diabetes is, hoe het ontstaat, welke aspecten bij diabetes van invloed zijn en welke preventieve maatregelen er zijn. Diabetes komt steeds vaker voor. Vooral type 2 diabetes, voorheen ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Overgewicht en weinig beweging zijn factoren die het ontstaan van type 2 diabetes bevorderen, naast erfelijke factoren. Gelukkig zijn er ook factoren bekend die preventief werken op het ontstaan van diabetes, factoren waar iedereen zelf aan kan werken. heb je informatie gekregen over diabetes kan je de verschillende types diabetes onderscheiden kan je factoren opnoemen die preventief werken bij type 2 diabetes heb je kennis opgedaan over bloedglucosewaarden en het effect van voeding op deze waarden kan je een hypo van een hyper onderscheiden kan je aangeven welke variatiemogelijkheden er binnen het dieet zijn kan je aangeven wat de diëtist kan bijdragen in de dagelijkse zorg met betrekking tot diabetes. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Datum, tijd en locatie Maandag 12 januari uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Angela Grotenhuis, diëtist bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Open aanbod van thema s 98

99 Gehoor en gehoorproblematiek Toelichting thema Een goed functionerend gehoor is voor ieder mens belangrijk. Goed horen draagt bij aan de spraak- en taalontwikkeling, de communicatie en het contact met de wereld om ons heen. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt slechthorendheid veelvuldig voor. Bij mensen met het syndroom van Down en ouder wordende cliënten neemt het percentage toe tot 80%. Daarom worden vrijwel alle cliënten van De Trans die 24-uurszorg ontvangen, opgeroepen voor gehooronderzoek. In deze themabijeenkomst wordt uitleg gegeven over gehoor en gehoorproblematiek. Aan bod komt hoe het gehoor werkt, hoe je gehoorproblemen kunt signaleren, hoe gehooronderzoek bij De Trans plaatsvindt en welke mogelijkheden er zijn voor hoorrevalidatie. kan je vertellen hoe het menselijk gehoor werkt heb je kennis gemaakt met verschillende mogelijkheden om gehoorproblemen te signaleren heb je geoefend met het onderhoud van een hoortoestel kan je verschillende mogelijkheden benoemen voor hoorrevalidatie heb je kennisgemaakt met de werkwijze van De Trans bij het afnemen van gehooronderzoeken. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Sophia Helmhout en Ans Spijksma, logopedisten bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Samenwerken Open aanbod van thema s 99

100 Leven met autisme Toelichting thema Begin december 2013 stond ze nog met een uitgebreid artikel in het Dagblad van het Noorden. Aanleiding was haar aanstaande speech ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. Eerder schreef ze het boek Leven als autist kan moeilijk, maar vooral heel mooi zijn. Inmiddels is ze bezig met haar volgende boek. Judith Ros noemt zichzelf een ervaren autist, en dat is een titel die ze ruimschoots verdient. In deze bijeenkomst vertelt ze over haar ervaringen, haar wijze van waarnemen en ordenen in een wereld die vaak onvoorspelbaar is. Deze themabijeenkomst geeft deelnemers meer inzicht en begrip over de problemen waar mensen met ASS mee worden geconfronteerd, zodat het eigen professioneel handelen kan worden verbeterd. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die interesse hebben in het verhaal van Judith. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Judith Ros. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 100

101 Introductie Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Toelichting thema Begeleiders worden, in de dagelijkse praktijk van hun werk, geconfronteerd met diverse uitingsvormen van gedrag die als moeilijk worden ervaren. Dit gedrag kan voortkomen uit een autisme spectrumstoornis. Er kunnen lichte problemen in de communicatie zijn, maar ook ingewikkelder problemen, die meerdere levensgebieden betreffen. Voor een goede ondersteuning is het van belang dat begeleiders kennis hebben van ASS, zodat zij inzicht hebben in de cliënt en zich vaardig weten in de omgang met de cliënten. Deze themabijeenkomst geeft deelnemers meer inzicht en begrip over de problemen waar mensen met ASS mee worden geconfronteerd, zodat het eigen professioneel handelen, kan worden verbeterd. weet je wat er onder ASS wordt verstaan heb je kennisgemaakt met de kernproblemen die mensen met ASS kunnen ervaren heb je kennis gemaakt met de cognitieve verklaringsmodellen (de functies EF, CC en TOM) heb je geoefend met het onderbrengen van stukjes casuïstiek in deze functies. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die willen begrijpen met welke problemen mensen met (een vorm van) autisme dagelijks worden geconfronteerd. Datum, tijd en locatie Dinsdag 7 oktober uur Locatie Emmen. Donderdag 26 maart uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Julia Hoogers, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Sensitiviteit Open aanbod van thema s 101

102 Persoonlijkheidsstoornissen Toelichting thema Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft te maken met onrijpheid van de persoonlijkheid als gevolg van een stagnatie of verstoring van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Die onrijpheid bemoeilijkt tevens de diagnostiek. Hiervoor heb je een duidelijk beeld nodig van het niveau waarop de cliënt functioneert. Affectlabiliteit, impulsiviteit, agressief gedrag en zelfverwonding komen vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking zonder dat er per se een persoonlijkheidsstoornis aanwezig is. In deze bijeenkomst bespreken we de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen en worden handvatten aangereikt die helpen om te gaan met het problematische gedrag. heb je een algemene indruk van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis weet je welke symptomen kunnen wijzen op persoonlijkheidsproblematiek ken je het belang van een goede observatie en het doen van vooronderzoek heb je kennis gemaakt met de DSM-IV/V die in de GGZ als methode wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te classificeren en diagnosticeren heb je ideeën opgedaan voor bejegening en begeleiding van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt met betrekking tot dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Maandag 6 oktober uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Jantine van der Kooi, opleidingsadviseur bij GGZ Drenthe. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Open aanbod van thema s 102

103 Psychosen en schizofrenie Toelichting thema Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kwetsbaarheid voor psychiatrische ziekten als psychosen en schizofrenie. Het tijdig herkennen is noodzakelijk om een adequate behandeling zo snel mogelijk te kunnen starten. Dit om de schadelijke gevolgen van een psychose zo beperkt mogelijk te houden. Communicatieve problemen bemoeilijken vaak de diagnostiek. Mede daardoor is de signalerende en observerende taak van de hulpverlener zo belangrijk, ook om te voorkomen dat de cliënt wordt overvraagd. Tijdens deze bijeenkomst worden, aan de hand van theorie en casuïstiek, de psychiatrische ziektebeelden psychose en schizofrenie toegelicht. We onderzoeken welke ondersteuning het best aansluit bij de hulpvraag van cliënten. heb je een algemene indruk van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontstaan van een psychose of schizofrenie weet je welke symptomen kunnen wijzen op een psychose of schizofrenie ken je het belang van een goede observatie en het doen van vooronderzoek heb je kennis gemaakt met de DSM-IV, V die in de GGZ als methode wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te classificeren en diagnosticeren heb je ideeën opgedaan voor bejegening van cliënten die een psychose doormaken of een vorm van schizofrenie hebben ontwikkeld. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Bijzonderheden Als je concrete vragen of casuïstiek hebt met betrekking tot dit onderwerp vanuit je eigen praktijk, dan kun je deze tot maximaal een week voorafgaand aan de themabijeenkomst mailen naar het opleidingsloket. Datum, tijd en locatie Dinsdag 19 mei uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Jantine van der Kooi, opleidingsadviseur bij GGZ Drenthe. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Open aanbod van thema s 103

104 Visuele beperkingen Toelichting thema Het gezichtsvermogen van mensen met een verstandelijke beperkingen is veel vaker dan gemiddeld gestoord. Een visuele beperking wordt vaak niet opgemerkt. Om die reden heeft Visio voorlichting voor begeleiders in de gehandicaptenzorg ontwikkeld. Het doel van deze bijeenkomst is het leren herkennen van slechtziendheid om hiermee adequaat te kunnen omgaan. heb je kennisgemaakt met de theoretische achtergrond over de bouw van het oog ken je veel voorkomende oogaandoeningen bij mensen met een verstandelijke beperking weet je hoe je tekenen van slechtziendheid kunt signaleren. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, verwanten en vrijwilligers. Datum, tijd en locatie Woensdag 28 januari uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Fenny Dekker, docent van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Oordeelsvorming Samenwerken Sensitiviteit Open aanbod van thema s 104

105 Zelfbeschadigend gedrag Toelichting thema Automutilatie, ook wel zelfverwonding, komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. De ernst kan variëren van relatief onschuldig gedrag, waar de persoon zelf weinig hinder van ondervindt, tot ernstige vormen van zelfbeschadiging, die letsel kunnen veroorzaken. Zelfverwonding kan veel emoties oproepen bij de betrokkenen. Behandeling van zelfverwonding is vaak een moeizaam en ingewikkeld proces dat veel vraagt van de betrokkenen rondom de cliënt. heb je een beeld gekregen van de verschillende vormen van automutilatie weet je wat mogelijke oorzaken zijn voor automutilatie weet je welke diagnostiek en behandeling ingezet kunnen worden bij automutilatie heb je geoefend met een casus. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen, stagiair(e)s, vrijwilligers en verwanten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of hiermee geconfronteerd worden. Datum, tijd en locatie Donderdag 4 december uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Elles Kamping, gedragskundige bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Probleemanalyse Sensitiviteit Open aanbod van thema s 105

106 Persoonlijke ontwikkeling Open aanbod van thema s 106

107 De nieuwste spelling Toelichting thema Ook het (spelling)spoor een beetje bijster? Kijk je raar op van woorden als appèl (oproep), ideeëloos, IOP en dementieëel syndroom? En vraag je je af wanneer een woord nu met een hoofdletter moet en wanneer niet? Is het nu De Trans, de trans of De trans? Behoefte aan helderheid? Schrijf je dan in voor het thema De nieuwste spelling. We gaan op een speelse en losse manier op zoek naar de nieuwste wijzigingen en we frissen de algemene spellingsregels ook meteen op. Tot de doelgroep behoren alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiair(e)s die hun spellingsvaardigheden willen bijspijkeren. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. Na de bijeenkomst ken je de regels van de nieuwe spelling: samenstellingen (pannenkoek, ladekast) allen of alle, sommige of sommigen? meervouden (cadeau s of cadeaus?) c of k (kopie of copie?) Engelse samenstellingen (gefaxt of gefaxed?) IOP of iop? eigen vragen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Annemiek de Kok van De Kok Advies & Training. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Organiseren eigen werk Open aanbod van thema s 107

108 De rol van de ondernemersraad Toelichting thema Zie jij ook wel eens de oproep langskomen om lid van de OR of van een commissie van de OR te worden? Ken jij de rol en taken van de OR of heb je hierover vragen? Tijdens deze bijeenkomst maak je op een actieve manier kennis met allerlei taken van de OR. Ondernemingsraden tref je bij bedrijven aan die meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Bij grote industriële bedrijven, zoals Philips maar ook in kleinere bedrijven. Bij bedrijven uit de profitsector, maar ook bij een non-profit onderneming zoals De Trans. De rol die de ondernemersraad speelt, ligt vaak gevoelig, bij zowel de bestuurder als de achterban. Enerzijds vertegenwoordigt de OR de belangen van het personeel en anderzijds dienen zij ook rekening te houden met de belangen van de organisatie als geheel. Een belangrijke taak dus, waarbij van OR leden kennis van zaken wordt gevraagd over allerlei inhoudelijke kwesties. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, stagiair(e)s en verwanten. Datum, tijd en locatie Dinsdag 10 februari uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: OR leden van De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) ken je de rol en taken van de OR heb je op een actieve manier kennisgemaakt over medezeggenschap bij De Trans weet je wat de OR voor medewerkers en voor de organisatie kan betekenen weet je of en hoe jij of je collega kan bijdragen aan het werk van de OR. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Oordeelsvorming Impact Samenwerken Open aanbod van thema s 108

109 Elke dag je hoofd en je inbox leeg Toelichting thema Meer overzicht, meer rust, meer productiviteit. Ook bij De Trans krijgen we steeds meer te maken met een overvloed aan informatie. Daardoor heeft menigeen te maken met een overvolle inbox. Hoe sorteer je deze mails? Waar archiveer je het? Hoe vind je het weer terug op het juiste moment? Microsoft Outlook heeft daar het juiste gereedschap voor, je moet het alleen nog goed inrichten en goed gebruiken. Tijdens deze bijeenkomst krijg je allerlei tips en trucs om via Outlook supersnel je mail te verwerken (ook na je vakantie). Dit thema is gebaseerd op het boek Elke dag je hoofd en je inbox leeg van Taco Oosterkamp, vaste columnist op de ondernemerssite van Microsoft. ken je een aantal slimme methoden en trucs in Outlook, waardoor het werken met het programma veel sneller gaat weet je hoe je je mailmappen zo efficiënt mogelijk kunt inrichten, zodat in korte tijd toch alles vindbaar is en blijft heb je handvatten gekregen om overzicht te houden op de informatie die je via mail krijgt. Tot de doelgroep behoren: alle medewerkers met een persoonlijk werkaccount: die dagelijks een overvolle inbox hebben die veel tijd kwijt zijn aan het zoeken van allerlei mail die overzicht willen hebben in de taken die moeten worden gedaan. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven Door: Marijke de Bos, unithoofd bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties die De Trans heeft benoemd in haar Kwaliteitsgerichtheid Organiseren eigen werk Flexibel gedrag Open aanbod van thema s 109

110 Kwaliteitszorg Toelichting thema In deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat kwaliteitszorg inhoudt. Er wordt toegelicht wat een kwaliteitssysteem is en hoe er, binnen De Trans, wordt gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. Ook de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus en de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ) systematiek komt aan de orde en de betekenis hiervan voor je eigen werk. Tevens leer je over het nut en de toepassing van protocollen. weet je wat kwaliteitszorg en het werken met een kwaliteitssysteem inhoudt heb je kennisgemaakt met de PDCAcyclus en weet je hoe je deze kunt gebruiken om de processen in je eigen team te kunnen beïnvloeden ken je de HKZ systematiek en de betekenis van audits hierbij. Het thema sluit aan bij de volgende competenties Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Plannen en organiseren Tot de doelgroep behoren: begeleiders, beroepsopleiding niveau 4 zorgcoördinatoren stagiair(e)s en leerlingen opleidingsniveau 4 en 5, alle leerjaren andere geïnteresseerde medewerkers, minimaal beroepsopleiding niveau 4. Datum, tijd en locatie Woensdag 18 maart uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. De bijeenkomst wordt gegeven door: Marjan Geerts, kwaliteitsfunctionaris bij De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Open aanbod van thema s 110

111 Op jezelf reflecteren Toelichting thema Elke medewerker wordt geacht om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om te reflecteren. Mensen vragen zich vaak af welk doel het dient om op een situatie terug te kijken. Is het niet veel beter om het weer opnieuw te proberen of gewoon wat anders te doen? is een vaak gestelde vraag. Soms ook zijn mensen zo kritisch op zichzelf, dat zij geen positieve dingen kunnen zien en vergelijkbare situaties voortaan uit de weg gaan. Erkenning van je kwaliteiten en een open, eerlijke en milde houding voor je minder goede eigenschappen zijn belangrijke vaardigheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Deze themabijeenkomst geeft handvatten om te leren reflecteren, zodat je in staat bent om je persoonlijk en professioneel handelen te verbeteren. Tot de doelgroep behoren: medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiair(e)s die gemotiveerd zijn om tijdens de bijeenkomst te oefenen in zelfreflectie. Datum, tijd en locatie Woensdag 10 december uur Locatie Nooitgedacht / Rolde. Donderdag 21 mei uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Monique Rhijnsburger, praktijkopleider bij De Trans. kan je de reflectiespiraal toepassen om je eigen reflectie te verdiepen heb je kennis gemaakt met de kracht van overtuigingen, houdingen en opvattingen en het effect hiervan bij het reflecteren op jezelf. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Oordeelsvorming Sensitiviteit Open aanbod van thema s 111

112 Persoonlijk ontwikkel- en activiteitenplan (POP/PAP) Toelichting Een persoonlijk ontwikkelplan (POP) helpt om gericht te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Werken met een POP helpt je om je ambities waar te maken en grondig te onderzoeken wat je moet of wilt leren om je werk goed te doen. Het is tevens een ontwikkelingscontract wat wordt gebruikt door leerling en werkbegeleider, studieloopbaan begeleider of praktijkopleider. Ook wordt het steeds vaker gebruikt in een werksituatie om je competenties te versterken en je te blijven ontwikkelen. Een persoonlijk activiteitenplan (PAP) is gekoppeld aan het POP. In het PAP beschrijf je welke activiteiten je gaat ondernemen en op welke wijze je aan je beroepsopdrachten of leerdoelen gaat werken. Tijdens deze bijeenkomst leer je een POP en PAP te schrijven en met deze methodiek aan de slag te gaan. Je leert hoe je leerdoelen kunt koppelen aan de competenties die je wilt versterken en doe je ideeën op over de activiteiten die je kunt inzetten om je doel (en) te bereiken. weet je wat het doel is van een POP/PAP ken je de methodische cyclus van een POP/PAP heb je geoefend met het format kun je een SMART leerdoel formuleren Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen en stagiair(e)s, die willen leren werken met een Persoonlijk activiteiten en ontwikkelplan. Bijzonderheden Tijdens deze bijeenkomst staat het werken aan je eigen leerdoelen centraal. Datum, tijd en locatie Donderdag 23 oktober uur Locatie Rolde. Dinsdag 24 maart uur Locatie Emmen. De bijeenkomst wordt gegeven door: Een praktijkopleider van De Trans. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Plannen en organiseren Probleemanalyse Kwaliteitsgerichtheid Visie Open aanbod van thema s 112

113 Snellezen: verdubbel je leessnelheid! Toelichting thema Wie kent het niet: bergen mails, memo s en allerlei ander leeswerk en natuurlijk veel te weinig tijd. Je kunt leren om veel sneller te lezen dan je altijd hebt gedacht. Met een paar simpele handreikingen en technieken kan je je gemiddelde leestempo verdubbelen! Tijdens deze bijeenkomst leer je allerlei technieken om sneller te lezen: je leest meer met je brein dan met je ogen. Je leert meer gebruik te maken van het enorme potentieel van ogen en brein. Je verbreedt je horizontaal en verticaal zicht. Je oefent in het lezen van meerdere zinnen tegelijkertijd door diagonaal te lezen. Je krijgt tips om teksten beter te verwerken en tips om je beter te kunnen concentreren. Met als resultaat dat je je leestempo uiteindelijk kunt verdubbelen. Tot de doelgroep behoren: Medewerkers, leerlingen en stagiair(e)s die voor hun werkzaamheden in een snel tempo informatie dienen te verwerken. Datum, tijd en locatie Je kunt je opgeven voor de wachtlijst voor dit thema. Het thema wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling. De bijeenkomst wordt gegeven door: Annemiek de Kok van De Kok Advies & Training. weet je hoe je je leessnelheid kunt verdubbelen heb je geoefend in het lezen van meerdere zinnen tegelijkertijd heb je ideeën gekregen over hoe je je concentratie kunt verbeteren. Opgave Je kunt je per mail of telefonisch opgeven bij het Opleidingsloket. Mail: Telefoon: (0592) Het thema sluit aan bij de volgende competenties Kwaliteitsgerichtheid Plannen en organiseren Organisatie eigen werk Stressbestendigheid Open aanbod van thema s 113

114 5. Open aanbod digitaal leren Open aanbod digitaal leren 114

115 5. Open aanbod digitaal leren 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk vind je informatie over het open aanbod digitaal leren. Iedereen die bij De Trans werkt of stage loopt ontvangt in de loop van het 1 e half jaar 2015, informatie over hoe je kunt inloggen en van dit aanbod gebruik kunt maken. Dat geldt ook voor vrijwilligers. Meedoen aan een e-learning module is gratis en vraagt, afhankelijk van het onderwerp, ongeveer twee tot vier uur van je eigen tijd. Je kunt de modules gewoon thuis doen, op je eigen computer of laptop. De modules zijn inspirerend, eigentijds en praktisch. Modern leren met magazines, quizes, simulaties, video s en tests. Helemaal passend in de tijd van Google, Youtube en social media. De onderwerpen zijn uiteenlopend en zijn zowel bedoeld ter ondersteuning van je deskundigheidsbevordering maar zal ook je persoonlijke interesse prikkelen. Het open aanbod digitaal leren wordt maandelijks aangevuld. In de onderstaande tabel geven we weer welke e learning modules op het moment van opmaak van de gids worden aangeboden. Als je een module afrondt wordt dit automatisch geregistreerd in het leermanagementsysteem (edumanager) van De Trans. Je kunt na afloop van een module een bewijs van deelname printen. Dit bewijs van deelname kun je gebruiken voor je portfolio en je ontwikkelgesprek met je leidinggevende. 5.2 E-learning modules Onderwerpen E learning modules Commercieel Adviserend verkopen Presenteren Persoonlijke effectiviteit Test je zelf (persoonlijke effectiviteit) Doelgericht werken Teamwork Werkplezier Office Office 2003, 2007, 2010, 2013 (daarbinnen Excel basis en gevorderd, Outlook, Powerpoint en Word basis en gevorderd) Office 365 Windows 7 Social Media Social media voor bedrijven LinkedIn Twitter Facebook Google Positieve psychologie Omdenken Regisseer je eigen loopbaan Communicatie Gesprekstechnieken Omgaan met agressie Conflicthantering Functioneringsgesprekken voeren Management Leiderschap Financiële verslagen lezen Samen succesvol aan de slag Open aanbod digitaal leren 115

116 6. Formats Opleidingsgids

117 Format Smokkelroute Naam leidinggevende : Datum : 1. Wat is de vraag? 2. Welke medewerker(s) betreft dit? 3. Welke afspraken zijn er gemaakt? Met wie? 4. Welke meerwaarde zal de opleiding, training of cursus naar verwachting opleveren? 5. Wat is de gewenste situatie? Welke resultaten moeten worden bereikt? Wat moet, na afloop van de cursus, training of opleiding zijn veranderd / verbeterd? 6. Beschrijf de urgentie voor beantwoording van de vraag. NB: per mail versturen naar Ingrid Mennegat, coördinator Opleidingen Opleidingsgids

118 Format opleidingsplan voor het jaarplan a. Naam leidinggevende : Unit : Datum : Onderwerp: Beschrijf kort en concreet de opleidingswensen of behoeften Welk team, woning of groep voor dagbesteding betreft dit? Hoeveel medewerkers precies? Welke resultaten moeten worden bereikt? Is er een voorkeur voor een bepaald opleidingsaanbod, methodiek of aanbieder? Opleidingsgids

119 Format opleidingsplan voor het jaarplan b. Naam leidinggevende : Unit : Datum : Onderwerp: Beschrijf kort en concreet de opleidingswensen of behoeften van de medewerker Welke resultaten moeten worden bereikt en op welke termijn? Is er een voorkeur voor een bepaald opleidingsaanbod of aanbieder? Opleidingsgids

120 Intakeformulier aanvraag consult CFB Naam leidinggevende : Datum : 1. Wat is de reden voor aanvraag van een consult? 2. Welk team, woning of groep voor dagbesteding betreft dit? Hoeveel medewerkers precies? 3. Beschikt de woning of groep voor dagbesteding over een oormerk? Is er een specifieke training afgesproken t.b.v. de woning of groep voor dagbesteding? 4. Zijn er andere mogelijkheden om de geconstateerde problemen op te lossen? Zo ja, welke? 5. Welk resultaat wordt m.b.v. een consult gewenst? 6. Binnen welke termijn moet het consult worden georganiseerd? 7. Beschrijf hieronder de risico s die de cliënt, organisatie, het team of de medewerker loopt als deze vraag niet in behandeling wordt genomen. Opleidingsgids

121 NB: per mail versturen naar Ingrid Mennegat, coördinator Opleidingen. Opleidingsgids

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Gids voor leren en ontwikkelen 2016 Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we het cursus- en thema aanbod voor 2016 van De Trans. In deze gids vind je achtereenvolgens: Het aanbod bij- en nascholing

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie ; 18 juni 0 Code en type training Code: U1-1 EHBO Type: Regulier, en in dagdelen (=opgeknipt)

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis. Diverse

Programma training: Klant: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis. Diverse Programma training: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis Klant: Diverse Tijd Programma dag 1 08.45 09.15 kennismaking programma veiligheidsinstructie Deel 1: Algemeen Introductie (blz. 12) Eerste

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-420: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen oneven jaar (1 dag) Diverse

Programma training: Klant: PI-420: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen oneven jaar (1 dag) Diverse Programma training: PI-420: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen oneven jaar (1 dag) Klant: Diverse Herhaling eerste hulp en verbandleer (oneven jaar) De nummers achter de competenties

Nadere informatie

SHV.. meer dan standaard BHV

SHV.. meer dan standaard BHV SHV.. meer dan standaard BHV Speciaal voor het onderwijs gericht SchoolHulpverleningsprogramma met vrije keuze onderwerpen. Calamiteiten beperken zich niet tot de 3 basiskerntaken van de standaard basis

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-421: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen (2 dagen) Diverse

Programma training: Klant: PI-421: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen (2 dagen) Diverse Programma training: PI-421: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen (2 dagen) Klant: Diverse Herhaling eerste hulp en verbandleer (2 dagen) De nummers achter de competenties corresponderen

Nadere informatie

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven)

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11" www.vrouwenzorg.nl+

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11 www.vrouwenzorg.nl+ Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz1/11" www.vrouwenzorg.nl Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz2/11" www.vrouwenzorg.nl Opleidingslocatie:

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Cursus Reanimatie en AED

Cursus Reanimatie en AED Cursus Reanimatie en AED Maar liefst 300 Nederlanders per week krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. En in de meeste gevallen (70 tot 80%) gebeurt dat thuis. Zorg dat je weet wat je moet doen!

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

SHV.. meer dan standaard BHV

SHV.. meer dan standaard BHV SHV.. meer dan standaard BHV Speciaal voor het onderwijs gericht School Hulpverleningsprogramma met vrije keuze onderwerpen. Calamiteiten beperken zich niet tot de 3 basis kerntaken van de basis opleiding

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE BHV Herhaling

CURSUSINFORMATIE BHV Herhaling CURSUSINFORMATIE BHV Herhaling & praktijk Page 1 of 11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering door opleider...3 2. Annulering door cursist...3 3. Cursuspakket...5 4. Voorbereiding...7 5. Voorwaarde

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling Meldcode kindermishandeling een training voor professionals www.viermin.nl De training Meldcode Kindermishandeling richt zich op: - Signaleren: het kunnen, willen en durven signaleren van kindermishandeling

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011)

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Naar aanleiding van de International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 en de wijzigingen die Het Oranje Kruis in haar leerstof heeft doorgevoerd

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288 Seizoen 2014/2015 Algemene informatie: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken AFDELING MEPPEL Secretariaat: Westeinde 19 7941 EK Meppel telefoon: 06-40061915 Website: www.ehbomeppel.nl

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Examens Kerntaak 1 & 2... 3 Examens VVT... 6 Examens GHZ... 7 Examens

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Voorwoord: Meppel, augustus 2012.

Voorwoord: Meppel, augustus 2012. Seizoen 2012/2013 Voorwoord: Meppel, augustus 2012. Het is nu zaterdagavond. Mijn vakantie zit er bijna op. Na een heerlijke 3 weken, waarvan deels op de camping, mag ik maandag weer aan het werk. Op de

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Dienstverlening Werkversie 0.1 1/8 Dienstverlening v0.1 Inhoud 1 Dienstverlening basis... 3 1.1 Catering en voeding... 3 1.2 Schoonmaak, onderhoud en herstel... 3

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Open inschrijving 2012

Open inschrijving 2012 Open inschrijving 2012 Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht scholingen kraamzorg blz 1 / 8 Opleidingslocatie: Vrouw&Zorg Vlaardingenlaan 9 1059GL Amsterdam Inschrijving online via: Vrouw&Zorg, Amsterdam Overzicht

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

CHECKLIST OPDRACHTEN 15

CHECKLIST OPDRACHTEN 15 INHOUDSOPGAVE BLZ CHECKLIST OPDRACHTEN 15 DEEL A PRAKTIJKOPDRACHTEN PRAKTIJKOPDRACHT Z&W P4.1. ONDERSTEUNEN BIJ PERSOONLIJKE 21 VERZORGING Deelopdracht 1 De planning 23 Deelopdracht 2 De zorginstelling

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Pedagogisch medewerker niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 2 Pedagogisch medewerker 3 Loopbaan en burgerschap Oriëntatie op

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

C u r s u s i n f o r m a t i e

C u r s u s i n f o r m a t i e 2-daagse opleiding basis bedrijfshulpverlener B Y K S In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers conform de gestelde eisen op te leiden op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

Nadere informatie

Voorwoord: Meppel, juni 2010.

Voorwoord: Meppel, juni 2010. Voorwoord: Meppel, juni 2010. Dit is de laatste keer dat ik het voorwoord mag schrijven. Na zeven jaren voorzitter van onze EHBO vereniging te zijn geweest geef ik het stokje door aan een nieuwe voorzitter.

Nadere informatie