Sportleider SeniorenSport (SSS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportleider SeniorenSport (SSS)"

Transcriptie

1 Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer senioren geven op een sportieve en actieve wijze invulling aan hun vrije tijd. De groep seniorensporters groeit snel en daarmee ook de behoefte aan gekwalificeerd sportkader. Dé oudere sporter bestaat niet. Beginnende, herintredende en actieve seniorensporters geven de diversiteit van de doelgroep aan. Het leidinggeven aan sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren vraagt daarom om specifieke competenties. Sport- en beweegactiviteiten voor senioren vragen om een andere, vaak aangepaste invulling en aanpak. Om in te kunnen spelen op de wens van vele seniorensporters heeft het opleidingsinstituut CIOS Arnhem i.s.m. de Gelderse Sport Federatie (GSF), een specialisatieopleiding (keuzevak binnen het CIOS) ontwikkeld voor mensen die willen leren hoe je sport- en bewegingsactiviteiten kunt aanbieden aan diverse doelgroepen seniorensporters. Profielschets sportleider seniorensport De sportleider seniorensport begeleidt de seniorensporter en verzorgt zelfstandig de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van diverse sport -en bewegingsactiviteiten voor de verschillende doelgroepen senioren binnen de verschillende organisaties voor sport en bewegen. Doel van de opleiding De opleiding Sportleider SeniorenSport leert de cursist sport- en beweegactiviteiten aan te bieden gericht op het bevorderen van een actieve leefstijl en de toename van de participatie aan sport- en bewegingsactiviteiten. Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

2 Voor wie is de opleiding bedoeld? De kandidaat cursist is in het bezit van: een (bonds-) erkend diploma sportleider en/of trainer binnen de georganiseerde sport op niveau 3 (sport -en bewegingleider); diploma MBO/ HBO sport- en bewegen; introductie module Lesgeven KNGU. De kandidaat cursist toont: een aantoonbare affiniteit met de doelgroep seniorensporters; een toekomstgerichte visie op leiding geven aan sport- en bewegingsactiviteiten voor seniorensporters. Personen die geen van de bovenstaande diploma s kunnen overleggen, maar op basis van hun opleiding, sport- en werkervaring en motivatie over aantoonbare startkwalificaties en/of competenties beschikken, kunnen een gemotiveerd verzoek tot toelating indienen (zie aanmeldingsprocedure). Op basis van een intake wordt door CIOS Arnhem bepaald of: de kandidaat cursist direct wordt toegelaten tot de opleiding Sportleider SeniorenSport; de kandidaat cursist wordt toegelaten, maar de opleidingsmodule didactische aantekening les -en leidinggeven dient te volgen; de kandidaat cursist wordt afgewezen. Competentiegericht opleiden De opleiding Sportleider SeniorenSport wordt door CIOS Arnhem aangeboden binnen het model van competentiegericht leren. Uitgangspunt hierbij is: wat heeft de cursist nodig om zijn taken binnen het werkveld van de seniorensport zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Binnen het competentiegericht onderwijs leren de cursisten van én met elkaar aan de hand van gerichte beroepsproducten en de uitvoering van integrale (praktijk) opdrachten. De docenten begeleiden en coachen de cursisten daarbij. Hierbij is het vertrekpunt de ontwikkeling van specifieke kennis, houding en vaardigheden gerelateerd aan de doelgroep senioren. Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

3 Inhoud en omvang van de opleiding De opleiding kent een omvang van 17 bijeenkomsten (verdeeld over de periode van september 2009 t/m april 2010). De onderwijsinhouden worden aan de hand van 3 beroepsproducten aan de cursist aangeboden, namelijk: 1. de cursist onderzoekt, beschrijft en speelt in op het sport- en beweeggedrag van senioren; 2. de cursist ontwerpt en past sport -en beweegactiviteiten aan voor specifieke doelgroepen Senioren; 3. de cursist werft en begeleidt (nieuwe) deelnemers seniorensporters. De beroepsproducten 1, 2 en 3 vormen de basis van de opleiding. Hiernaast loopt de beroepspraktijkvorming (BPV). De cursist loopt stage bij ten minste 2 of 3 seniorensportgroepen. Hier oefent hij in het leiding geven aan sport -en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen senioren. Doelgroep en setting (specialisatie) Zoals eerder aangegeven is de doelgroep senioren zeer divers. We spreken van senioren vanaf 50 tot jaar. De mogelijkheden, wensen en verwachtingen lopen nogal uiteen en zijn vaak niet goed in leeftijd in te delen maar de doelstellingen, de aanpak, de omgeving en het activiteitenaanbod zijn wel herkenbaar. CIOS Arnhem heeft daarom gekozen om op te leiden voor een 2-tal settings, namelijk: 1. Setting sport (gericht op de mobiele sportieve senioren, o.a. GALM); 2. Setting zorg en welzijn (gericht op de minder mobiele senioren, rond om de stoel, o.a. Meer Bewegen voor Ouderen). Gebaseerd op interesse en/of aanwezige specifieke competenties, specialiseert de cursist zich voor één van deze settings. De student loopt stage bij seniorengroepen binnen de gekozen setting. De beroepspraktijkvorming (Stage) Leren in de echte praktijk is leren door doen. Naast een op het onderwijsinstituut gesimuleerde leeromgeving (praktijklessen en onderlinge instructie), vindt het praktijkleren voornamelijk plaats binnen een reële leeromgeving van de beroepspraktijkorganisatie. Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

4 De beroepspraktijkvorming van de cursist beslaat een periode van minimaal 16 weken en maximaal 24 weken, kent een omvang van minimaal 72 uren en vindt plaats in het werkveld van de gekozen setting. Bij de aanvang van de opleiding is de werving van een praktijkleerplaats (= stageadres) door de cursist afgerond. Studiebelasting De opleiding kent een omvang van circa 252 uren studiebelasting: (Docent) contacturen: (16 weken x 4,5 uur contacturen) 72 uren Beroepspraktijkvorming 16 weken, 4,5 uur per week (3 groepen, 72 uren bij één of meer leerbedrijven inclusief 1,5 uur voorbereiding en nazorg) of 24 weken, 3 uur per week (2 groepen, inclusief 1 uur voorbereiding en nazorg) BPV gerelateerde - Opdracht 1 18 uur 48 uren opdrachten: - Opdracht 2 14 uur - Opdracht 3 16 uur Zelfstudie en samenstellen 60 uren persoonlijk leerdossier (POP): Totaal 252 uren Noot: De studiebelasting kan per cursist verschillen (uitvoering opdrachten en zelfstudie) Toetsing en beoordeling Gedurende de opleiding werkt de cursist aan de opbouw van een eigen portfolio als bewijslast voor de ontwikkelde en gevraagde competenties. Hierin verzamelt hij/zij o.a. de verwerking van de opdrachten, reflectieverslagen, uitgewerkte lessen en lesbeoordelingsformulieren. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio wordt de cursist toegelaten tot een eindgesprek. In het eindgesprek staan de persoonlijke ontwikkeling van de cursist en de gevraagde beroepscompetenties centraal. Bij een voldoende beoordeling van het eindgesprek heeft de cursist voldaan aan de eisen voor de opleiding Sportleider SeniorenSport. Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

5 Opleidingsmateriaal Het opleidingsmateriaal wordt, in samenspraak met de cursisten, gedurende de opleiding (fysiek en digitaal) aangereikt. Opleidingsmodule Didactische aantekening les- en leidinggeven De opleidingsmodule didactische aantekening les- en leidinggeven, kent een omvang van 8 weken (20 uur) en loopt parallel aan de opleiding tot Sportleider SeniorenSport. Deze module is bedoeld voor cursisten die onvoldoende didactische achtergrond hebben bij aanvang van de cursus maar wel op basis van andere competenties zijn toegelaten. Tijdens de opleiding leert de cursist: inzicht te krijgen in de achtergronden van het les- en leidinggeven; een didactisch model les- en leidinggeven te hanteren; een analyse van de beginsituatie te maken; doelstellingen te formuleren; een lesopbouw te maken; een goede lesorganisatie neer te zetten; leiderschapsstijlen te hanteren; een sport- en beweegles te evalueren. Het les- en leidinggeven wordt gedurende de opleiding geoefend via het model van Van Gelder en tijdens de Onderlinge Instructie. Daarnaast wordt verwacht dat de cursist bewegingslessen voorbereidt, uitvoert en evalueert op de praktijkleerplaats. Verkorte module Voor cursisten die al in het bezit zijn van het certificaat Sportleider SeniorenSport setting zorg/welzijn (70+) of setting sport (50+) bestaat de mogelijkheid om een verkorte opleiding te volgen voor één van de andere settings. Voor meer informatie neemt u contact op met Rita Sissing Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

6 Kosten De kosten voor deelname aan de opleiding bedragen: Opleiding Sportleider SeniorenSport: 875 Opleidingsmodule 'didactische aantekening les- en leiding geven' : 250 Verkorte opleiding Sportleider SeniorenSport : 375 Organisatie De opleiding Sportleider SeniorenSport, wordt georganiseerd in de periode september april 2010, op de vrijdag van uur. De opleiding didactische aantekening les- en leiding geven wordt georganiseerd in de periode september november 2009 op de vrijdag van uur. De eerste opleidingsdag is 11 september 2009 (didactische module 18 september). Locatie is het opleidingsinstituut CIOS Arnhem, gevestigd aan de Beukenlaan 3 te Arnhem. Aanmelding Kandidaat cursisten (zie vooropleidingseisen) kunnen zich aanmelden door het opsturen van een aanmeldingsformulier, een kopie van het diploma en een motivatie vóór 14 augustus 2009 naar of naar het onderstaande adres: Gelderse Sport Federatie t.a.v. Jannie Winters Turfstraat JB Arnhem Kandidaten die niet de vereiste vooropleiding hebben, dienen een speciaal ontwikkeld intakeformulier in te vullen en een CV op te sturen. U krijgt daarna bericht of u op basis van uw CV, het intakeformulier en motivatie bent toegelaten of dat u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. De kandidaat cursisten worden op basis van de beschikbare gegevens door de toelatingscommissie van CIOS Arnhem geplaatst voor de opleiding. Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

7 Introductie en informatiebijeenkomst Voor de potentiële cursisten voor de opleiding is er op vrijdag 12 juni 2009 van uur een informatiebijeenkomst op het CIOS te Arnhem. Zowel CIOS als de GSF zijn aanwezig voor al uw vragen. Ook kunt u zich ter plekke inschrijven voor de opleiding. Informatie Voor verdere inhoudelijke en organisatorische informatie over de opleiding kunt u zich wenden tot Rita Sissing van het Rijn IJsselcollege CIOS Arnhem Voor informatie en aanmelding voor de informatiebijeenkomst én de opleiding kunt u zich richten tot Jannie Winters van de Gelderse Sport Federatie of tel , bereikbaar op ma t/m wo). Informatiebrochure opleiding Sportleider SeniorenSport CIOS Arnhem en GSF

OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH

OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH OPZET & UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING De cursus Mediacoach Openbare Bibliotheek is een door Saxion verzorgde posthbo-cursus, die in deeltijd gevolgd wordt. De

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers

Academie+ Trainingen voor vrijwilligers Academie+ Trainingen voor vrijwilligers 2013-2014 sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Anders communiceren 3 Training: Begeleiden van tweede taalverwerving 4 Training:

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie