Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie."

Transcriptie

1

2 Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle aanwezige personen in het bedrijf of instelling alarmeren (communicatie) van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 aaneengesloten dagen of 4 avonden. Lesdag 1: onderdeel levensreddende eerste hulp Lesdag 2: onderdeel brand, ontruiming en communicatie De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen en het diploma basisopleiding BHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven, waardoor er ruimte en middelen aanwezig zijn om theorie te kunnen vertalen naar praktijk. De prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs brand en levensreddende eerst hulp, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

3 Herhalingsopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle aanwezige personen in het bedrijf of instelling alarmeren (communicatie) van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties De opleiding neemt 8 uur in beslag, (1 dag of 2 avonden) Dagdeel 1: onderdeel levensreddende eerste hulp Dagdeel 2: onderdeel brand, ontruiming en communicatie De cursist ontvangt na de opleiding het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte certificaten uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. De docenten trachten met hun praktijkervaring een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Toelatingseis De cursist moet een geldig diploma basisopleiding BHV van het NIBHV of vergelijkbaar in bezit hebben. Binnen één jaar en drie maanden na datum van afgifte van het diploma moet een herhalingscertificaat BHV worden behaald. Deze prijs is inclusief: herhalingscertificaat, volledig gediplomeerde instructeurs brand en levensreddende eerst hulp, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

4 Opleiding Ploegleider BHV Inhoud opleiding Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. De cursus is bedoeld voor bedrijven waar veel bedrijfshulpverleners zijn en/of de bedrijfslocatie complex is. De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 niet-aaneengesloten dagen of 4 avonden. In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen en het diploma Ploegleider BHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden. Toelatingseis De cursist moet een geldig diploma basisopleiding BHV van het NIBHV of vergelijkbaar in bezit hebben. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeur, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

5 Herhalingsopleiding Ploegleider BHV Inhoud opleiding Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Het doel van de herhalingstraining ploegleider is het in stand houden van de kennis om leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners. De opleiding neemt 8 uur in beslag, (1 dag) De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen Ploegleider BHV. De cursist ontvangt na de opleiding het herhalingscertificaat Ploegleider BHV van het NIBHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden. Toelatingseis De cursist moet een geldig diploma ploegleider BHV van het NIBHV of vergelijkbaar in bezit hebben. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeur, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

6 Opleiding Preventiemedewerker (Verplicht per 1 juli 2005) Inleiding De Arbowet is per 1 juli 2005 gewijzigd om branches en bedrijven meer keuze te geven wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. Sinds die datum zijn alle bedrijven en instellingen verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. In bedrijven met ten hoogste 15 medewerkers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen. De opleiding preventiemedewerker geeft de cursist inzicht in de verschillende taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen. Voor medewerkers die de functie van preventiemedewerkers (gaan) uitvoeren. Inhoud opleiding Een cursus waarbij helder wordt wat er van hen verwacht wordt en hoe ze deze (deel)functie binnen hun bedrijf vorm kunnen geven. Daarbij is er behoefte aan praktische handvatten en voorbeelden waarmee ze de preventietaken zo goed mogelijk kunnen organiseren en uitvoeren. Geen cursus waarin uitsluitend theoretische kennis wordt overgedragen maar een interactieve cursus waarbij de cursisten veel oefenen met praktijkopdrachten en van elkaar wordt geleerd. Centraal in de cursus staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en plan van aanpak (PvA). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf; Arbo wetgeving; Arbo risico s; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Rol van de Arbodienst; RI&E; Voorlichting en onderricht; Motivatie van medewerkers; Ongevallen en bijna-ongevallen; Noodplan De resultaten (RI&E) opgesteld door de cursisten worden aan het eind van de opleiding getoetst door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige, niveau 3 (SKO). De opleiding neemt in totaal 24 uur in beslag, verspreid over 3 aaneengesloten dagen. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen en het certificaat Preventiemedewerker. Wij geven dus geen zelfgemaakte certificaten uit.

7 Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Opleidingen worden landelijk gegeven. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, certificaat, volledig gediplomeerde docenten, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

8 Opleiding Eerste Hulp (EHBO) Inhoud opleiding De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus: Stoornissen in het bewustzijn, stoornissen van de ademhaling, stilstand van de bloedsomloop, ernstige uitwendige bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden, kneuzing en verstuiking, ontwrichting en botbreuken, oogletsel, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, verband- en hulpmiddelen. Inclusief reanimatie. De opleiding neemt in totaal 24 uur in beslag, verspreid over 3 dagen of 6 avonden. De opleiding wordt afgesloten met het landelijk Oranje Kruis diploma. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeur en arts, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

9 Opleiding Eerste Hulp aan kinderen (Kinder-EHBO) Inhoud opleiding De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus: Meest voorkomende ongevallen, de vijf belangrijke punten, preventie, stoornissen in bewustzijn, stoornissen in ademhaling, beademing en reanimatie, ernstige uitwendige bloedingen, shock, snijwonden, brandwonden, ontwrichting en botbreuken, kneuzing en verstuiking, kleine ongevallen, allergieën, astma- en epilepsieaanval, verband- en hulpmiddelen. De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 dagen of 4 avonden. De opleiding wordt afgesloten met een moduleverklaring van het Oranje Kruis. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Doelgroep Leid(st)ers van kinderdagverblijven, leerkrachten en andere verzorgers van kinderen, die nog niet in het bezit zijn van het diploma eerste Hulp. De opleiding is ook geschikt als extra module voor diegene die het diploma Eerste Hulp in het bezit hebben. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Deze prijs is inclusief: Lesmateriaal, volledig gediplomeerde instructeur Eerste Hulp, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

10 Opleiding Gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator) Inhoud opleiding Met de AED kunnen dodelijke hartritmestoornissen worden beëindigd. Elke minuut dat defibrillatie wordt uitgesteld, neemt de kans op overleving met 7 tot 10% af. Behandeld worden o.a. de werking van de AED, de benadering van het slachtoffer, de bediening van de AED, wat te doen bij bijzondere omstandigheden en het onderhoud. De opleiding neemt in totaal 4 uur in beslag. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van het NIBHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Doelgroep Het is een extra module voor deelnemers die kunnen reanimeren, zoals bedrijfshulpverleners. Maximale groepsgrootte 8 personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Deze prijs is inclusief: Lesmateriaal, certificaat, volledig gediplomeerde instructeur, gebruik van instructiemateriaal en lesmateriaal.

11 Ontruimingsoefeningen en instructie Achtergrond Bedrijven die verplicht zijn tot het hebben van een ontruimingsplan, dienen dit plan minimaal één keer per jaar te oefenen door middel van een ontruimingsoefening. In de bouwverordening staat dat ieder object, waarin zich vaak ca, vijftig personen bevinden, moet voldoen aan een redelijke mate van brandveiligheid. Is dit in orde dan krijgt de gebruiker een zogenaamde gebruiksvergunning van B.&W. In deze gebruiksvergunning staat dat de gebruiker verplicht is een ontruimingsplan op te stellen. Daaruit vloeit weer de verplichting voort, aan de hand van dit plan regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Inhoud Onthoud: ontruimen is geen hardloopwedstrijd! Veel organisaties denken dat als ze binnen een paar minuten met het personeel buiten staan, dat ze het dan goed hebben gedaan en dat ze voldoen aan de Wet. Om uw noodplan goed te kunnen testen is een gestructureerde ontruimingsoefening noodzakelijk. NIVI zet de oefening in goed overleg gefaseerd op, om de eerste keer op een eenvoudige wijze Uw organisatie vorm te geven. De oefeningen (met gebruik van rookgeneratoren of lotus-slachtoffers) worden van te voren uitgezet door een specialist van NIVI, deze geeft een voorstel van leerdoelen en zal de zaken er om heen regelen zoals het informeren van de meldkamer van de brandweer. Naar aanleiding van een goede evaluatie met de bhv-organisatie zullen wij een verslaglegging doen inclusief een plan van aanpak om gestructureerd de problemen op te pakken. Het is ook mogelijk om tegen meerkosten de ontruiming te filmen, dit kan worden gebruikt in de evaluatie. Het beeldmateriaal kan ook worden gebruikt voor acquisitie doeleinden, verder is deze film een goede basis voor de herhalingscursus BHV. BHV-ers raken beter vertrouwd met hun BHV-taken; BHV-producten worden gecontroleerd (communicatiemiddelen en blusmateriaal); BhV-ers merken hoe de aanwezige personen op een incident reageren Doelgroep De ontruimingsoefening dient ter oefening van de gehele alarmorganisatie maar met name voor de oefening van de bedrijfshulpverlening. De prijs van de ontruimingsoefening is afhankelijk van de grootte van het object en de organisatie en de wensen van de opdrachtgever. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvende offerte op maat.

12 Basisveiligheid VCA Inleiding De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijfsleven besteedt daarom terecht steeds meer aandacht aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dat deze drie facetten een zaak zijn van de werkgever en werknemer, wordt in de Arbo-wet nog eens benadrukt. Tevens wijst de Arbo-wet werkgevers op de verplichting voldoende voorlichting te geven; derhalve worden veiligheidscursussen voor werknemers verzorgd. De werknemer is op zijn/haar beurt verplicht hieraan deel te nemen. Doelgroep Deze cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in / bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de (petro-) chemie, isolatie bedrijven, bouwbedrijven, elektrotechnische installatiebedrijven, constructiebedrijven, wegenbouwbedrijven, steigerbouw, schildersbedrijven, industriële reinigingsbedrijven etc. Doel Na de cursus weet u hoe veilig werkzaamheden uit kunt voeren en hoe u risico s tijdens het werk tot een minimum kunt beperken. Inhoud van de cursus Arbo-wet Risico s en preventie Veilig werken met gereedschap Gevaarlijke stoffen Brand en explosiegevaar Werkvergunning in besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Veilig hijsen en tillen Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen Veilig werken op hoogte Het maken en nabespreken van een proef examen De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 aaneengesloten dagen of 4 avonden. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen. Dit examen zal na de laatste les worden afgenomen. Indien u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het certificaat basisveiligheid VCA. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen.

13 Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs veiligheid (register veiligheidskundige), gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

14 Herhalingsopleiding Basisveiligheid VCA Inleiding De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijfsleven besteedt daarom terecht steeds meer aandacht aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dat deze drie facetten een zaak zijn van de werkgever en werknemer, wordt in de Arbo-wet nog eens benadrukt. Tevens wijst de Arbo-wet werkgevers op de verplichting voldoende voorlichting te geven; derhalve worden veiligheidscursussen voor werknemers verzorgd. De werknemer is op zijn/haar beurt verplicht hieraan deel te nemen. Doelgroep Deze herhalingscursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in / bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de (petro-) chemie, isolatie bedrijven, bouwbedrijven, elektrotechnische installatiebedrijven, constructiebedrijven, wegenbouwbedrijven, steigerbouw, schildersbedrijven, industriële reinigingsbedrijven etc. Doel Na de herhalingscursus weet u weer hoe u veilig werkzaamheden uit kunt voeren, hoe u risico s tijdens het werk tot een minimum kunt beperken en tevens is hij bedoeld om het risicobewustzijn te vergroten / aan te scherpen Inhoud van de cursus Arbo-wet Risico s en preventie Veilig werken met gereedschap Gevaarlijke stoffen Brand en explosiegevaar Werkvergunning in besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Veilig hijsen en tillen Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen Veilig werken op hoogte Het maken en nabespreken van een proef examen De opleiding neemt in totaal 8 uur in beslag, verspreid over 1 dag of 2 avonden. De herhalingscursus wordt afgesloten met NIVI-test. Indien u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u een NIVI certificaat herhaling basisveiligheid VCA. Gemiddelde grootte personen.

15 Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs veiligheid (register veiligheidskundige), gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

16 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) Inleiding Steeds meer bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico voeren het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Ongeveer bedrijven in Nederland zijn VCA-gecertificeerd. Het nut van dit certificaat wordt dus alom in de industrie erkend. De mogelijke risico s binnen de onderneming worden op deze manier geïnventariseerd. Bij het bevorderen van de veiligheid speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Hij of zij beschikt over informatie uit de eerste hand over medewerkers, het arbeidsproces en de arbeidsomstandigheden. De leidinggevende bepaalt aan de hand van deze en andere factoren welke veiligheidsmaatregelen door de werknemers in acht gehouden dienen te worden. Doelgroep Het certificaat VOL-VCA is ontwikkeld om de leidinggevende die niet in het bezit is van het certificaat Basisveiligheid VCA de mogelijkheid te bieden zich in één keer met één examen te kwalificeren. Doel De opleiding bereidt je perfect voor op het officiële examen voor het desbetreffende certificaat, volgens de EN norm. Inhoud van de cursus Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit VGM en de Europese richtlijn Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid Kunnen toepassen van methodes om veilig werk te bevorderen Het doel van procedures en werkvergunningen kunnen toepassen Taakrisicoanalyse kunnen opstellen Risico s en beheersmaatregelen kennen van geluid, elektriciteit, straling en asbest Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen Algemene risico s en beheersmaatregelen voor: 1. besloten ruimten 2. gereedschappen, machines en hulpmiddelen 3. hijsen, tillen, lopen 4. werken op hoogte Basiskennis en begrip van ergonomie Kennis van juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 aaneengesloten dagen of 4 avonden. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen. Dit examen zal na de laatste les worden afgenomen. Indien u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

17 Gemiddelde grootte personen. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs veiligheid (register veiligheidskundige), gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Opleiding herhaling EHBO

Opleiding herhaling EHBO Informatieblad Opleiding herhaling EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie ; 18 juni 0 Code en type training Code: U1-1 EHBO Type: Regulier, en in dagdelen (=opgeknipt)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleiding Operationeel leider/ploegleider

Opleiding Operationeel leider/ploegleider Opleiding Operationeel leider/ploegleider Gecertificeerde cursus Ploegleider NIBHV opleidingsduur 2 dagen + plus dagdeel voor het examen. Doelgroep De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de Bedrijfshulpverlener

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen Informatieblad Instructie kleine blusmiddelen Waarom kiezen voor ccb groep? In één dagdeel instructie kleine blustoestellen volgen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

ARBO Opleidings Gids. P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

ARBO Opleidings Gids. P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid

Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Risico Inventarisatie & Evaluatie Bedrijfsveiligheid Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In het Arbobesluit staan

Nadere informatie

Cursusinformatie. Blijf een BHV-Held!

Cursusinformatie. Blijf een BHV-Held! Cursusinformatie Blijf een BHV-Held! Bedrijfshulpverlening Eerste Hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties NU MEER DAN

Nadere informatie

Dit is een door het CCV goedgekeurd lesplan

Dit is een door het CCV goedgekeurd lesplan Pagina 1 van 5 1. Naam en registratienummer Opleider: 2. Versienummer: 201703-0021 / 02-01-2018 3. Code en type training U21-1 E-learning (systeem: All Secure Cargo) 4. Naam training: EHBO 5. en groep:

Nadere informatie

C u r s u s i n f o r m a t i e

C u r s u s i n f o r m a t i e 2-daagse opleiding basis bedrijfshulpverlener B Y K S In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers conform de gestelde eisen op te leiden op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 EHBO 04 1.01 EHBO Opleiding 05 1.02 EHBO Herhaling 06 2 BHV 07 2.01 BHV Basis Opleiding 08 2.02

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0263 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Opleidingsgids. Maatwerk in Opleidingen. ARBO opleidingen 2016 PTC Opleidingen Page 1

Opleidingsgids. Maatwerk in Opleidingen. ARBO opleidingen 2016 PTC Opleidingen Page 1 Opleidingsgids Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2016 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck, NEN 3140, BHV en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst

Nadere informatie

1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening

1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening 1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening 1.1 Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening gaat over de manier waarop een bedrijf kleine en grotere calamiteiten het hoofd biedt.

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. U01-4 ADR Basis - vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. U01-4 ADR Basis - vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto U01-4 ADR Basis - vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg U01-4 ADR Basis + Tank - vervoeren van gevaarlijke stoffen over

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Werkstuk door een scholier 2285 woorden 15 juni keer beoordeeld. Verzorging. Bedrijfshulpverlening.

Werkstuk door een scholier 2285 woorden 15 juni keer beoordeeld. Verzorging. Bedrijfshulpverlening. Werkstuk door een scholier 2285 woorden 15 juni 2004 6 101 keer beoordeeld Vak Verzorging Bedrijfshulpverlening. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, moet ieder bedrijf een bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Unieke eendaagse opleiding Bedrijfshulpverlening!

Unieke eendaagse opleiding Bedrijfshulpverlening! Stichting Bedrijven Gorredijk De heer J. Dijkstra Postbus 8400 AA GORREDIJK postbus 2 / 8400 AE Gorredijk Datum : 2 december 2014 Unieke eendaagse opleiding Bedrijfshulpverlening! Geachte heer Dijkstra,

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwoord: Meppel, augustus 2012.

Voorwoord: Meppel, augustus 2012. Seizoen 2012/2013 Voorwoord: Meppel, augustus 2012. Het is nu zaterdagavond. Mijn vakantie zit er bijna op. Na een heerlijke 3 weken, waarvan deels op de camping, mag ik maandag weer aan het werk. Op de

Nadere informatie

2011-2012. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2011-2012. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2011-2012 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Leeuwarden Groningen

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-CHECKLIST AANNEMERS: VOOR LEIDINGGEVENDEN

VEILIGHEIDS-CHECKLIST AANNEMERS: VOOR LEIDINGGEVENDEN Succes Invest Movan Cash Flow Management BVBA 1 Opleiding PRODUCTFICHE 2018 CODE: VCL Faraday Safety Training VZW Faraday Safety VOF VEILIGHEIDS-CHECKLIST AANNEMERS: VOOR LEIDINGGEVENDEN Veiligheid Checklist

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding Instructeur EHBO

Informatieblad. Opleiding Instructeur EHBO Informatieblad Opleiding Instructeur EHBO Versie 10-2018 CCB Samengevat Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening. Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011)

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Naar aanleiding van de International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 en de wijzigingen die Het Oranje Kruis in haar leerstof heeft doorgevoerd

Nadere informatie

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen.

het is gesteld met de BHV en wat er in het plan van aanpak moet worden opgenomen. De RIE-BHV vormt een aanvulling op de algemene MKB-RIE. Als u niet bekend bent met de MKB- RIE, download deze dan gratis op www.rie.nl/rie-instrumenten/ri-e-algemenemkb/?searchterm=algemene%20mkb%20rie.met

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven)

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0003 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Cursus Reanimatie en AED

Cursus Reanimatie en AED Cursus Reanimatie en AED Maar liefst 300 Nederlanders per week krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. En in de meeste gevallen (70 tot 80%) gebeurt dat thuis. Zorg dat je weet wat je moet doen!

Nadere informatie

Perceel 1 Opleiding Doel van de opleiding Doelgroep

Perceel 1 Opleiding Doel van de opleiding Doelgroep Perceel 1 Opleiding Doel van de opleiding Doelgroep Veilig werken langs de weg- Basis - Arbo-wetgeving: - Rechten en plichten werkgever/werknemer - Herkennen van risico s en optreden tegen risico s - Gezondheidsrisico

Nadere informatie

Voorwoord: Meppel, juni 2010.

Voorwoord: Meppel, juni 2010. Voorwoord: Meppel, juni 2010. Dit is de laatste keer dat ik het voorwoord mag schrijven. Na zeven jaren voorzitter van onze EHBO vereniging te zijn geweest geef ik het stokje door aan een nieuwe voorzitter.

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij OPEN INSCHRIJVING INCOMPANY TRAININGEN

CURSUSINFORMATIE. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij OPEN INSCHRIJVING INCOMPANY TRAININGEN CURSUSINFORMATIE 20102011 Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij OPEN INSCHRIJVING INCOMPANY TRAININGEN ELKE MAAND CURSUSSEN EN ALTIJD IN DE BUURT! Leeuwarden Groningen Drachten Assen Heerenveen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

Eendaagse opleiding preventiemedewerker

Eendaagse opleiding preventiemedewerker Eendaagse opleiding preventiemedewerker 1-daagse opleiding preventiemedewerker Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Hiervoor moet u verschillende dingen doen,

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

SAFECARE. Erkend opleidingsinstituut. Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid. Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp.

SAFECARE. Erkend opleidingsinstituut. Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid. Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp. SAFECARE Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid tel : 071-5893062 fax : 08-42229882 e-mail : info@safecare.nl internet : www.safecare.nl btw. nr : NL0760757222B01

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

CURSUSINfoRMATIE. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij. open INSCHRIJVINg. INCoMpANy TRAININgEN

CURSUSINfoRMATIE. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij. open INSCHRIJVINg. INCoMpANy TRAININgEN CURSUSINfoRMATIE 20102011 Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij open INSCHRIJVINg INCoMpANy TRAININgEN ELKE MAAND CURSUSSEN EN ALTIJD IN DE BUURT! Leeuwarden Groningen Drachten Assen Heerenveen

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening Security Plus consultancy Informatiemap Bedrijfshulpverlening Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening Wij zijn aangesloten bij Waarom maatwerk In bedrijfshulpverlening? Security

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER BHV BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Veilig werken en hulp verlenen op afgelegen plaatsen

Veilig werken en hulp verlenen op afgelegen plaatsen Projectvoorstel Veilig werken en hulp verlenen op afgelegen plaatsen AK Trainingen en projecten Prins Willem Alexanderplein 14 5595EK leende 040 206 1163 / 06 5252 2392 KvK Eindhoven 56642237 IBAN NL22

Nadere informatie