Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie."

Transcriptie

1

2 Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle aanwezige personen in het bedrijf of instelling alarmeren (communicatie) van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 aaneengesloten dagen of 4 avonden. Lesdag 1: onderdeel levensreddende eerste hulp Lesdag 2: onderdeel brand, ontruiming en communicatie De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen en het diploma basisopleiding BHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven, waardoor er ruimte en middelen aanwezig zijn om theorie te kunnen vertalen naar praktijk. De prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs brand en levensreddende eerst hulp, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

3 Herhalingsopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen alarmeren en evacueren (ontruimen) van alle aanwezige personen in het bedrijf of instelling alarmeren (communicatie) van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties De opleiding neemt 8 uur in beslag, (1 dag of 2 avonden) Dagdeel 1: onderdeel levensreddende eerste hulp Dagdeel 2: onderdeel brand, ontruiming en communicatie De cursist ontvangt na de opleiding het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte certificaten uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. De docenten trachten met hun praktijkervaring een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Toelatingseis De cursist moet een geldig diploma basisopleiding BHV van het NIBHV of vergelijkbaar in bezit hebben. Binnen één jaar en drie maanden na datum van afgifte van het diploma moet een herhalingscertificaat BHV worden behaald. Deze prijs is inclusief: herhalingscertificaat, volledig gediplomeerde instructeurs brand en levensreddende eerst hulp, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

4 Opleiding Ploegleider BHV Inhoud opleiding Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. De cursus is bedoeld voor bedrijven waar veel bedrijfshulpverleners zijn en/of de bedrijfslocatie complex is. De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 niet-aaneengesloten dagen of 4 avonden. In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen en het diploma Ploegleider BHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden. Toelatingseis De cursist moet een geldig diploma basisopleiding BHV van het NIBHV of vergelijkbaar in bezit hebben. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeur, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

5 Herhalingsopleiding Ploegleider BHV Inhoud opleiding Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Het doel van de herhalingstraining ploegleider is het in stand houden van de kennis om leiding te geven aan de bedrijfshulpverleners. De opleiding neemt 8 uur in beslag, (1 dag) De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen Ploegleider BHV. De cursist ontvangt na de opleiding het herhalingscertificaat Ploegleider BHV van het NIBHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden. Toelatingseis De cursist moet een geldig diploma ploegleider BHV van het NIBHV of vergelijkbaar in bezit hebben. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeur, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

6 Opleiding Preventiemedewerker (Verplicht per 1 juli 2005) Inleiding De Arbowet is per 1 juli 2005 gewijzigd om branches en bedrijven meer keuze te geven wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. Sinds die datum zijn alle bedrijven en instellingen verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. In bedrijven met ten hoogste 15 medewerkers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen. De opleiding preventiemedewerker geeft de cursist inzicht in de verschillende taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen. Voor medewerkers die de functie van preventiemedewerkers (gaan) uitvoeren. Inhoud opleiding Een cursus waarbij helder wordt wat er van hen verwacht wordt en hoe ze deze (deel)functie binnen hun bedrijf vorm kunnen geven. Daarbij is er behoefte aan praktische handvatten en voorbeelden waarmee ze de preventietaken zo goed mogelijk kunnen organiseren en uitvoeren. Geen cursus waarin uitsluitend theoretische kennis wordt overgedragen maar een interactieve cursus waarbij de cursisten veel oefenen met praktijkopdrachten en van elkaar wordt geleerd. Centraal in de cursus staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en plan van aanpak (PvA). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf; Arbo wetgeving; Arbo risico s; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Rol van de Arbodienst; RI&E; Voorlichting en onderricht; Motivatie van medewerkers; Ongevallen en bijna-ongevallen; Noodplan De resultaten (RI&E) opgesteld door de cursisten worden aan het eind van de opleiding getoetst door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige, niveau 3 (SKO). De opleiding neemt in totaal 24 uur in beslag, verspreid over 3 aaneengesloten dagen. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen en het certificaat Preventiemedewerker. Wij geven dus geen zelfgemaakte certificaten uit.

7 Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Opleidingen worden landelijk gegeven. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, certificaat, volledig gediplomeerde docenten, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

8 Opleiding Eerste Hulp (EHBO) Inhoud opleiding De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus: Stoornissen in het bewustzijn, stoornissen van de ademhaling, stilstand van de bloedsomloop, ernstige uitwendige bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden, kneuzing en verstuiking, ontwrichting en botbreuken, oogletsel, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, verband- en hulpmiddelen. Inclusief reanimatie. De opleiding neemt in totaal 24 uur in beslag, verspreid over 3 dagen of 6 avonden. De opleiding wordt afgesloten met het landelijk Oranje Kruis diploma. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeur en arts, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

9 Opleiding Eerste Hulp aan kinderen (Kinder-EHBO) Inhoud opleiding De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus: Meest voorkomende ongevallen, de vijf belangrijke punten, preventie, stoornissen in bewustzijn, stoornissen in ademhaling, beademing en reanimatie, ernstige uitwendige bloedingen, shock, snijwonden, brandwonden, ontwrichting en botbreuken, kneuzing en verstuiking, kleine ongevallen, allergieën, astma- en epilepsieaanval, verband- en hulpmiddelen. De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 dagen of 4 avonden. De opleiding wordt afgesloten met een moduleverklaring van het Oranje Kruis. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Doelgroep Leid(st)ers van kinderdagverblijven, leerkrachten en andere verzorgers van kinderen, die nog niet in het bezit zijn van het diploma eerste Hulp. De opleiding is ook geschikt als extra module voor diegene die het diploma Eerste Hulp in het bezit hebben. Gemiddelde grootte personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Deze prijs is inclusief: Lesmateriaal, volledig gediplomeerde instructeur Eerste Hulp, gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

10 Opleiding Gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator) Inhoud opleiding Met de AED kunnen dodelijke hartritmestoornissen worden beëindigd. Elke minuut dat defibrillatie wordt uitgesteld, neemt de kans op overleving met 7 tot 10% af. Behandeld worden o.a. de werking van de AED, de benadering van het slachtoffer, de bediening van de AED, wat te doen bij bijzondere omstandigheden en het onderhoud. De opleiding neemt in totaal 4 uur in beslag. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van het NIBHV. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Doelgroep Het is een extra module voor deelnemers die kunnen reanimeren, zoals bedrijfshulpverleners. Maximale groepsgrootte 8 personen. Kleine groepen om elke cursist genoeg aandacht te kunnen geven. Deze prijs is inclusief: Lesmateriaal, certificaat, volledig gediplomeerde instructeur, gebruik van instructiemateriaal en lesmateriaal.

11 Ontruimingsoefeningen en instructie Achtergrond Bedrijven die verplicht zijn tot het hebben van een ontruimingsplan, dienen dit plan minimaal één keer per jaar te oefenen door middel van een ontruimingsoefening. In de bouwverordening staat dat ieder object, waarin zich vaak ca, vijftig personen bevinden, moet voldoen aan een redelijke mate van brandveiligheid. Is dit in orde dan krijgt de gebruiker een zogenaamde gebruiksvergunning van B.&W. In deze gebruiksvergunning staat dat de gebruiker verplicht is een ontruimingsplan op te stellen. Daaruit vloeit weer de verplichting voort, aan de hand van dit plan regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Inhoud Onthoud: ontruimen is geen hardloopwedstrijd! Veel organisaties denken dat als ze binnen een paar minuten met het personeel buiten staan, dat ze het dan goed hebben gedaan en dat ze voldoen aan de Wet. Om uw noodplan goed te kunnen testen is een gestructureerde ontruimingsoefening noodzakelijk. NIVI zet de oefening in goed overleg gefaseerd op, om de eerste keer op een eenvoudige wijze Uw organisatie vorm te geven. De oefeningen (met gebruik van rookgeneratoren of lotus-slachtoffers) worden van te voren uitgezet door een specialist van NIVI, deze geeft een voorstel van leerdoelen en zal de zaken er om heen regelen zoals het informeren van de meldkamer van de brandweer. Naar aanleiding van een goede evaluatie met de bhv-organisatie zullen wij een verslaglegging doen inclusief een plan van aanpak om gestructureerd de problemen op te pakken. Het is ook mogelijk om tegen meerkosten de ontruiming te filmen, dit kan worden gebruikt in de evaluatie. Het beeldmateriaal kan ook worden gebruikt voor acquisitie doeleinden, verder is deze film een goede basis voor de herhalingscursus BHV. BHV-ers raken beter vertrouwd met hun BHV-taken; BHV-producten worden gecontroleerd (communicatiemiddelen en blusmateriaal); BhV-ers merken hoe de aanwezige personen op een incident reageren Doelgroep De ontruimingsoefening dient ter oefening van de gehele alarmorganisatie maar met name voor de oefening van de bedrijfshulpverlening. De prijs van de ontruimingsoefening is afhankelijk van de grootte van het object en de organisatie en de wensen van de opdrachtgever. Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvende offerte op maat.

12 Basisveiligheid VCA Inleiding De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijfsleven besteedt daarom terecht steeds meer aandacht aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dat deze drie facetten een zaak zijn van de werkgever en werknemer, wordt in de Arbo-wet nog eens benadrukt. Tevens wijst de Arbo-wet werkgevers op de verplichting voldoende voorlichting te geven; derhalve worden veiligheidscursussen voor werknemers verzorgd. De werknemer is op zijn/haar beurt verplicht hieraan deel te nemen. Doelgroep Deze cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in / bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de (petro-) chemie, isolatie bedrijven, bouwbedrijven, elektrotechnische installatiebedrijven, constructiebedrijven, wegenbouwbedrijven, steigerbouw, schildersbedrijven, industriële reinigingsbedrijven etc. Doel Na de cursus weet u hoe veilig werkzaamheden uit kunt voeren en hoe u risico s tijdens het werk tot een minimum kunt beperken. Inhoud van de cursus Arbo-wet Risico s en preventie Veilig werken met gereedschap Gevaarlijke stoffen Brand en explosiegevaar Werkvergunning in besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Veilig hijsen en tillen Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen Veilig werken op hoogte Het maken en nabespreken van een proef examen De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 aaneengesloten dagen of 4 avonden. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen. Dit examen zal na de laatste les worden afgenomen. Indien u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het certificaat basisveiligheid VCA. Wij geven dus geen zelfgemaakte diploma s uit. Gemiddelde grootte personen.

13 Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs veiligheid (register veiligheidskundige), gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

14 Herhalingsopleiding Basisveiligheid VCA Inleiding De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijfsleven besteedt daarom terecht steeds meer aandacht aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Dat deze drie facetten een zaak zijn van de werkgever en werknemer, wordt in de Arbo-wet nog eens benadrukt. Tevens wijst de Arbo-wet werkgevers op de verplichting voldoende voorlichting te geven; derhalve worden veiligheidscursussen voor werknemers verzorgd. De werknemer is op zijn/haar beurt verplicht hieraan deel te nemen. Doelgroep Deze herhalingscursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in / bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de (petro-) chemie, isolatie bedrijven, bouwbedrijven, elektrotechnische installatiebedrijven, constructiebedrijven, wegenbouwbedrijven, steigerbouw, schildersbedrijven, industriële reinigingsbedrijven etc. Doel Na de herhalingscursus weet u weer hoe u veilig werkzaamheden uit kunt voeren, hoe u risico s tijdens het werk tot een minimum kunt beperken en tevens is hij bedoeld om het risicobewustzijn te vergroten / aan te scherpen Inhoud van de cursus Arbo-wet Risico s en preventie Veilig werken met gereedschap Gevaarlijke stoffen Brand en explosiegevaar Werkvergunning in besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Veilig hijsen en tillen Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen Veilig werken op hoogte Het maken en nabespreken van een proef examen De opleiding neemt in totaal 8 uur in beslag, verspreid over 1 dag of 2 avonden. De herhalingscursus wordt afgesloten met NIVI-test. Indien u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u een NIVI certificaat herhaling basisveiligheid VCA. Gemiddelde grootte personen.

15 Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs veiligheid (register veiligheidskundige), gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

16 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) Inleiding Steeds meer bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico voeren het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Ongeveer bedrijven in Nederland zijn VCA-gecertificeerd. Het nut van dit certificaat wordt dus alom in de industrie erkend. De mogelijke risico s binnen de onderneming worden op deze manier geïnventariseerd. Bij het bevorderen van de veiligheid speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Hij of zij beschikt over informatie uit de eerste hand over medewerkers, het arbeidsproces en de arbeidsomstandigheden. De leidinggevende bepaalt aan de hand van deze en andere factoren welke veiligheidsmaatregelen door de werknemers in acht gehouden dienen te worden. Doelgroep Het certificaat VOL-VCA is ontwikkeld om de leidinggevende die niet in het bezit is van het certificaat Basisveiligheid VCA de mogelijkheid te bieden zich in één keer met één examen te kwalificeren. Doel De opleiding bereidt je perfect voor op het officiële examen voor het desbetreffende certificaat, volgens de EN norm. Inhoud van de cursus Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit VGM en de Europese richtlijn Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid Kunnen toepassen van methodes om veilig werk te bevorderen Het doel van procedures en werkvergunningen kunnen toepassen Taakrisicoanalyse kunnen opstellen Risico s en beheersmaatregelen kennen van geluid, elektriciteit, straling en asbest Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen Algemene risico s en beheersmaatregelen voor: 1. besloten ruimten 2. gereedschappen, machines en hulpmiddelen 3. hijsen, tillen, lopen 4. werken op hoogte Basiskennis en begrip van ergonomie Kennis van juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen De opleiding neemt in totaal 16 uur in beslag, verspreid over 2 aaneengesloten dagen of 4 avonden. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk NIBHV-examen. Dit examen zal na de laatste les worden afgenomen. Indien u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

17 Gemiddelde grootte personen. Deze prijs is inclusief: lesboek, examenkosten, diploma, volledig gediplomeerde instructeurs veiligheid (register veiligheidskundige), gebruik van instructiemateriaal, lesmateriaal en lunch.

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Taal en veiligheidsrisico s een praktische handreiking Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2014 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Nederland Werken onder overdruk brandweer

Nederland Werken onder overdruk brandweer Werkinstructie Nederland Werken onder overdruk brandweer 2 Inhoud Voorafgaande bepalingen5 Totstandkoming5 Doelstelling en toepasselijkheid5 Vervanging en inwerkingtreding5 Geldigheidsduur, evaluatie en

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie