Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan. Calamiteitenplan"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. De werkgever dient hierbij doeltreffende maatregelen te nemen om het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zichzelf snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen, zodat schade van de gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt.

2 Procedures Elk bedrijf moet vaste procedures hebben om tijdens een noodsituatie, bij zogenaamde calamiteiten, zoals een bommelding, een gaslek, een brand, ongeval, overval en diefstal, adequaat te reageren. De grote lijnen staan omschreven, maar de procedures kunnen per bedrijf en bedrijfstak verschillen. Hoewel deze procedures per bedrijf kunnen verschillen, staan de grote lijnen vast. Daar een Ontruimingsplan en een Bedrijfshulpverleningsplan veel raakvlakken hebben (het ene plan kan eigenlijk niet zonder het ander) worden deze vaak samengevoegd. Omdat beide plannen vaak samengevoegd worden zullen we niet meer afzonderlijk spreken van een Ontruimings-, Bedrijfsnood- of Bedrijfshulpverleningsplan, maar van één Calamiteitenplan. Waar een ontruimingsplan eigenlijk alleen de procedures regelt voor het zo snel en efficiënt mogelijk ontruimen van een locatie, omschrijft het bedrijfsnoodplan een groter scala aan diverse calamiteiten. Het ontruimingsplan is dan ook een onderdeel van het calamiteitenplan, wat dientengevolge ook veel uitgebreider is. Om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van het bedrijf zal eerst een RI&E worden gehouden, waarna in overleg met de opdrachtgever het calamiteitenplan zijn vaste vorm krijgt. Het Plan Bij het opstellen van een calamiteitenplan wordt nauw samengewerkt met de overheid. De inspecteur van de regionale brandweer geeft uiteindelijk zijn goedkeuring aan het plan. Alvorens een calamiteitenplan wordt opgesteld bieden wij de mogelijkheid om een RI&E op te stellen. Bij het opstellen van een RI&E komen wellicht zaken aan de orde die de aandacht verdienen. Alle zaken voortvloeiende uit de RI&E worden zorgvuldig en uitvoerig met de opdrachtgever doorgenomen. Wij bieden onze deskundigheid aan, om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving binnen uw bedrijf.

3 Een calamiteitenplan plan bestaat bijvoorbeeld uit: Ø Situatietekeningen van het gebouw Ø Hoe te handelen bij een brand, bommelding, explosive Ø BHV ers Ø Brandmeldinstallatie Ø Noodverlichtingen Adviesbureau Hôtes Complet heeft alle expertise in huis en helpt u graag bij het opstellen van uw calamiteitenplan. Graag maken wij kennis met u in een vrijblijvend gesprek. Wij inventariseren vrijblijvend uw pand en geven vervolgens een advies over eventuele aanpassingen of een nieuw plan. Ontruimingsoefening Papier is geduldig! Het calamiteitenplan wordt opgesteld volgens de NEN 8112 normen. De Arbo-wet verplicht tevens om 1 per jaar een ontruimingsoefening te houden. Het oefenen van een ontruiming is een wettelijke taak. Echter, het is ook belangrijk om personeel van de noodzaak te overtuigen. Het kan zo maar voorkomen dat u als ondernemer wordt geconfronteerd met een calamiteit. Adviesbureau Hôtes Complet geeft op verzoek jaarlijks diverse bewustwordingstrainingen aan uw calamiteitenteam en bedrijfshulpverleners. Wij bieden in deze servicecontracten aan om uw calamiteitenteam jaarlijks te trainen. Tevens bieden wij aan om u te assisteren bij de jaarlijks terugkerende ontruimingsoefening, waarin alle procedures en instructies worden geoefend. Het is belangrijk om uw medewerkers te trainen hoe zij het pand zo snel mogelijk op een veilige manier kunnen verlaten. Uw bedrijfshulpverleners leren wij hoe zij een ontruiming dienen te begeleiden en de procedures te hanteren die gelden bij de ontruiming. Voor de oefening hebben wij een kort overleg met alle aanwezige bedrijfshulpverleners en na de oefening evalueren wij samen met u de bevindingen en geven de eventuele verbeterpunten aan. Tijdens een ontruimingsoefening leren uw medewerkers, uw calamiteitenteam, hoofd bedrijfshulpverleners en uw hulpverleners het volledige plan in de praktijk te brengen. Natuurlijk is het mogelijk om de oefeningen aansluitend aan de reguliere werktijd van uw personeel te organiseren.

4 Ontruimingsplan In het kader van de Bouwverordening, artikel 6.1.1, de Arbo-wet artikel 15 en het ARBO-besluit artikel 2.17 zijn gebouwen verplicht tot het hebben van een ontruimingsplan als er een gebruiksvergunning dient te worden afgegeven. Dit geldt voor: Ø Als meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis; Ø Als er bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid, Staatscourant 1992, 104, bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; Ø Als er aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; Ø Ale er aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft. Ø Indien u niet valt in een van de bovengenoemde categorieën, maar er wordt wel een brandmeldinstallatie geëist door gemeente of brandweer, dan dient u eveneens over een ontruimingsplan te beschikken. Het ontruimingsplan geeft een volledige opsomming van onder andere, de taken van hoofd bedrijfshulpverlening, de taken van de hulpverleners, hoe het gebouw en het terrein gecoördineerd ontruimd dient te worden en waar de verzamelplaatsen zijn. Het volledige calamiteitenplan wordt door adviesbureau Hôtes Complet op uw organisatie afgestemd. Het totale plan biedt u een handvat om bij een calamiteit de aanwezige mensen zo snel en veilig mogelijk te evacueren. Het ontruimingsplan wordt getoetst door de inspecteur van de regionale brandweer, volgens de NEN Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. Wij zijn graag bereid om u volledig in te lichten.

5 Ontruimingsplattegrond Volgens de ARBO-wet dienen personen een (bedrijfs)pand bij een calamiteit veilig, snel en via de kortste route te verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel en een verplicht onderdeel van elk calamiteitenplan. Bij een ontruimingsplan dienen ook tekeningen van het gebouw aanwezig te zijn. Hier op dienen alle brandpreventie voorzieningen aangegeven te worden. Zoals bijvoorbeeld (nood) uitgangen, brandslanghaspels, brandblusmiddelen, brandscheidingen, enz. Tevens geeft de plattegrond onder andere aan waar men blus- en EHBO-middelen kan vinden, waar de hoofdafsluiter gas, water en licht zit, hoe men het gebouw op veilige wijze kan verlaten en waar men zich dient te melden. Belangrijk om te noemen in deze is de verzamelplaats, de brandmeldinstallatie en de sleutelbuis. Veiligheidsinstructies voor de bezoekers en werknemers en hoe men moet handelen bij een calamiteit staan tevens omschreven op de plattegronden in de lay-out. De bedrijfshulpverlening weet dat een ontruimingsplattegrond op een of meer strategische plaatsen in het pand moet hangen. Een gebruikelijke plaats is in de nabijheid van een brandslang of brandblusser.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie

(art. 3, 1 e lid onder e). 1 Afgestemd op de arbeidsomstandighedenwet van 1999

(art. 3, 1 e lid onder e). 1 Afgestemd op de arbeidsomstandighedenwet van 1999 Bedrijfsveiligheid BVNO biedt tal van oplossingen aan voor de bedrijfsveiligheid binnen uw gebouw. Naast begeleiding en training bieden wij u ook de middelen aan die in vele gevallen vereist zijn voor

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Oplossingenboek sportverenigingen

Oplossingenboek sportverenigingen Oplossingenboek sportverenigingen Ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen Versie 1.0 1 februari 2010 WOS 1 Ongevallen in de sport bij trainingen, wedstrijden en evenementen Inleiding

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Ira Helsloot Judith Vlagsma 1 A+O VVT streeft ernaar op landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg te bevorderen

Nadere informatie