SAFECARE. Erkend opleidingsinstituut. Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid. Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAFECARE. Erkend opleidingsinstituut. Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid. Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp."

Transcriptie

1 SAFECARE Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid tel : fax : internet : btw. nr : NL B01 K.v.K. : Offerte Basisopleiding Bedrijfshulpverlening Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Basisopleiding VCA Basisopleiding VCA-VOL EHBO opleiding (Oranje Kruis) Herhaling EHBO opleiding (Oranje Kruis) Basisopleiding Hoofd/Coördinator BHV Herhalingsopleiding Hoofd/Coördinator BHV Basisopleiding Ploegleider BHV Herhalingsopleiding Ploegleider BHV BLS/AED opleiding Herhalingsopleiding BLS/AED Opleiding Ademluchtbescherming Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming Offerte voor : Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk p/a Wassenaarseweg AL Leiden Contactpersoon : Mevrouw P. Hol, Parkmanager Erkend opleidingsinstituut

2 1. Aanleiding De ONDERNEMERSVERENIGING BEDRIJVENTERREIN MERENWIJK (hierna te noemen de OBM) heeft bij monde van de parkmanager mevrouw P. Hol, gevraagd opgave te doen van de te maken kosten voor het verzorgen van: 1. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 2. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 3. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening 4. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 5. Basisopleiding VCA 6. Basisopleiding VCA-VOL 7. EHBO opleiding (Oranje Kruis) 8. Herhaling EHBO opleiding (Oranje Kruis) 9. Basisopleiding Hoofd/Coördinator BHV 10. Herhalingsopleiding Hoofd/Coördinator BHV 11. Basisopleiding Ploegleider BHV 12. Herhalingsopleiding Ploegleider BHV 13. BLS/AED opleiding 14. Herhalingsopleiding BLS/AED 15. Opleiding Ademluchtbescherming 16. Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming 2. Plan van aanpak 1. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening Het opleiden van medewerkers van de OBM, (e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van het Oranje Kruis, het Nederlands Bureau voor Brandweerexamens/NBBE en Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening/ NIBHV) tot Bedrijfshulpverlener. Het taakgebied waarvoor de cursisten worden opgeleid zijn: Praktische Basisvaardigheden Eerste Hulp (spoedeisend en niet spoedeisend) en Brandbestrijding en Ontruiming conform de door het Ministerie en het NIBHV opgestelde richtlijnen. De opleiding Eerste Hulp zal worden verzorgd door een EHBO kader instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door het NIBHV/Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad De cursisten ontvangen de voor de doelgroep ontwikkelde (NIBHV) leerstof uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de opleiding. De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets en een schriftelijk examen. Het Eerste Hulp gedeelte van de opleiding zal plaatsvinden in de instructieruimten van SAFECARE Trainings Centrum in Leiderdorp. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het NIBHV certificaat Eerste Hulp. De opleiding Brandbestrijding en Ontruiming zal worden verzorgd door een brandweerinstructeur (gecertificeerd en geregistreerd door het NBBE en het NIBHV). Het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming van de opleiding zal plaatsvinden in de instructieruimten van SAFECARE Trainings Centrum in Leiderdorp. Bij het praktisch onderdeel van de zal gebruik gemaakt worden van de FIRE TRAINER Bluscontainers van SAFECARE. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, veiligheidshelmen en veiligheidshandschoenen zijn in de containers aanwezig. De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets en een schriftelijk examen.

3 Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het NIBHV certificaat Brandbestrijding en Ontruiming. De certificaten Eerste Hulp en Brand & Ontruiming geven samen recht op het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener inclusief identificatiepas. De Basisopleiding beslaat 2 hele dagen (1 dag of 2 dagdelen) Brandbestrijding en Ontruiming en (1 dag of 2 dagdelen) Eerste Hulp) 2. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Eerste Hulp Wanneer de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp (voorheen Eenheidsdiploma EHBO) kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Eerste Hulp van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening. Wanneer de cursist in het bezit is van het diploma Brandwacht of hoger kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening De opleidingsduur bedraagt in beide gevallen 1 dag ( of 2 dagdelen). 3. Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening Het jaarlijks verzorgen van de herhalingstraining Bedrijfshulpverlening voor de medewerkers van de OBM, (e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van het Oranje Kruis en NIBHV). Het taakgebied waarin de cursisten worden getraind zijn: Praktische Basisvaardigheden Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming conform de door het Ministerie en het NIBHV opgestelde richtlijnen. De herhalingstraining zal worden verzorgd door een NIBHV kader instructeur, (gecertificeerd en geregistreerd door het Oranje Kruis) en een gecertificeerd Brandweer instructeur/examinator (NBBE/NIBHV). Het Eerste Hulp gedeelte alsmede het brandtechnische gedeelte van de herhalingsopleiding zal plaatsvinden in het SAFECARE Trainings Centrum in Leiderdorp. Bij het praktisch onderdeel van de opleiding zal gebruik gemaakt worden van de FIRE TRAINER Bluscontainers van SAFECARE. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, veiligheidshelmen en veiligheidshandschoenen zijn in de containers aanwezig. De opleidingsdata zullen worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. De herhalingsopleiding beslaat 1 hele dag of 2 dagdelen. 4. Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Eerste Hulp Wanneer de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp (voorheen Eenheidsdiploma EHBO) kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Eerste Hulp van de Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening. Wanneer de cursist in het bezit is van het diploma Brandwacht of hoger kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming van de Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening De opleidingsduur bedraagt in beide gevallen slechts 1/2 dag.

4 5. Basisopleiding VCA Basis veiligheid VCA De module Basisveiligheid VCA is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij. In vele aanverwante beroepsgroepen wordt ook reeds gevraagd naar deze opleiding. De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico s en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen. 6. Basisopleiding VCA-VOL Basis Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) De module Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden is een uitbreiding op de bovengenoemde opleiding en biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren. Alle onderdelen uit de module VCA- Basis worden behandeld en de onderdelen uit de module VCA-VOL die van belang zijn voor de leidinggevende zijn er geïntegreerd in opgenomen en worden op een aparte lesavond (ter vervanging van een normale lesavond) verzorgd. De VCA-VOL opleiding neemt hierdoor ook maar 4 avonden in beslag incl. examen Lessen, examinering en diplomering De lessen van de basis VCA opleiding en de VCA-VOL opleiding worden gecombineerd verzorgd, echter met dien verstande dat er voor de VCA-VOL opleiding een speciaal VCA- VOL lesmoment (dagdeel) zal worden verzorgd. De Basisopleiding VCA neemt 4 dagdelen in beslag; de VCA-VOL opleiding 5 dagdelen De examinering van de VCA-opleidingen staat onder toezicht van het NIBHV. De geldigheidsduur van het VCA-diploma is tien jaar. (Wel biedt SAFECARE jaarlijks de mogelijkheid tot het volgen van een kortdurende - 1 dagdeel - opfristraining). Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden diploma incl. pasje. Het examen Basisveiligheid VCA bestaat uit een schriftelijke toets van 40 meerkeuze-vragen, de toets voor de VCA-VOL opleiding omvat 60 meerkeuzevragen. Het examen wordt op de laatste cursusdag/avond afgenomen. 7. Opleiding Eerste Hulp (EHBO) Oranje Kruis a. Het opleiden van cursisten, conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad/ Oranje Kruis. b. De opleiding zal worden verzorgd door een kader instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis). c. De cursisten ontvangen de voor de doelgroep ontwikkelde leerstof voorafgaand aan de opleiding. d. De opleiding zal worden afgesloten met een praktisch examen.

5 e. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het Basisdiploma Eerste Hulp. f. Het aantal lesuren voor de EHBO opleiding bedraagt 20 (incl. praktisch examen van +/- 25 minuten per cursist). Herhaling jaarlijks g. Het onderwijs wordt volgens een systematische stappenmethode verzorgd. h. Het onderwijs bestaat uit een theoretisch en een praktisch-uitvoerend gedeelte. i. Tijdens de lessen zal gebruik gemaakt worden van 1 of meerdere LOTUS slachtoffers. j. Het examen wordt afgenomen door een extern door het Oranje Kruis aan te stellen- examenteam bestaande uit een kaderinstructeur en (zo nodig) een arts. k. Tijdens het examen zijn behalve het examenteam, de eigen kaderinstructeur en 1 LOTUS slachtoffers aanwezig 8. Herhalingsopleiding Eerste Hulp (EHBO) Oranje Kruis a. Het jaarlijks bijscholen van de EHBO cursisten, conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad/ Oranje Kruis. b. De opleiding zal worden verzorgd door een kader instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis). c. De bijscholing zal jaarlijks worden afgesloten met een competentietoets (vaardigheidstest). d. Wanneer de cursist de scholing heeft gevolgd en aantoonbaar competent is bevonden wordt het EHBO diploma voor een periode van 2 jaar verlengd. 9. Basisopleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren. Het is de taak van het Hoofd BHV om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden. De taak van het Hoofd BHV omvat o.a. de volgende onderdelen: Het uitvoerend leiding geven aan de bedrijfshulpverleningsploeg(en) Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen. De cursusduur is 3 hele dagen (niet aaneengesloten) In de periode tussen de tweede en de derde lesdag dient de cursist een opdracht uit te werken. De opleiding zal worden verzorgd door een brandweerofficier/ instructeur gecertificeerd door het NBBE en het NIBHV Vereiste vooropleiding: Basisopleiding BHV.

6 10. Herhalingsopleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Het jaarlijks verzorgen van de Herhalingsopleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening, (e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van het NIBHV). De cursusduur is 1 hele dag (aaneengesloten) 11. Basisopleiding Ploegleider Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken hulpverleners. Ook moet de ploegleider kennis hebben van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet. De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen: - beoordelen van de veiligheid bij een incident - voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg - oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg - evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen - beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen. a. Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. b. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de praktische training van deze vaardigheden. c. De opleiding duurt 2 dagen (niet aaneengesloten). In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken. d. Als vooropleiding is het diploma van de Basisopleiding BHV vereist. 12. Herhalingsopleiding Ploegleider a. Het jaarlijks verzorgen van de herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening voor de medewerkers van de Stichting WWZ, om zodoende de kennis en vaardigheden op peil te houden. b. Deze herhalingsopleiding duurt 1 dag (2 dagdelen) 13. Opleiding BLS/AED Allereerst dient gesteld te worden dat met ingang van 1 september 2009 de BLS/AED opleiding een verplicht onderdeel is geworden van zowel de Oranje Kruisopleiding Eerste Hulp (voorheen EHBO opleiding) als ook van de NIBHV opleidingen op het gebeid van Bedrijfshulpverlening. Hierdoor zullen veel BHV ers en EHBO ers dus tevens opgeleid en gecertificeerd worden als BLS/AED gebruiker.

7 Voor cursisten die niet aan bovengenoemde opleidingen deelnemen en toch AED gebruiker willen worden biedt SAFECARE de onderstaande opleiding aan: Basisopleiding tot AED gebruiker a. Het opleiden van medewerkers, e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. b. De taakgebieden waarvoor de cursisten worden opgeleid zijn: - Praktische vaardigheden Basic Life Support gecombineerd met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). c. De opleiding zal worden verzorgd door een BLS/AED instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis). d. De cursisten ontvangen de voor de doelgroep ontwikkelde leerstof minimaal een week voor aanvang van de opleiding. e. De opleiding zal worden afgesloten met een praktische toets. f. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het NIBHV certificaat AED bediener. Uitvoering: a. Het aantal lesuren voor de AED opleiding bedraagt 4 (incl. praktische toets). b. Het onderwijs wordt volgens een systematische 4 stappenmethode verzorgd. c. Het onderwijs bestaat uit een theoretisch en een praktisch-uitvoerend gedeelte. d. Bij de trainingen wordt gebruik gemaakt van de Philips Heartstart Trainer welke identiek is aan de op het bedrijventerrein aanwezige AED s waardoor cursisten direct met het juiste apparaat leren omgaan. 14. Herhalingstraining AED gebruiker Uitvoering: Het aantal lesuren voor de AED herhalingsopleiding bedraagt 3 De training wordt volgens een systematische 4 stappen methode verzorgd. De training bestaat uit een kort theoretisch en een praktisch-uitvoerend gedeelte. Buiten deze trainingen worden de medewerkers van de OBM in de gelegenheid gesteld om nog 2 x per jaar het gebruik van de AED en de Reanimatie onder begeleiding te oefenen. Hierbij stelt SAFECARE haar oefenruimten en trainings apparatuur gratis ter beschikking. Deze extra trainingsmomenten worden in overleg vastgesteld. 15. Basisopleiding Adembescherming (NIBHV) Een opleiding voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie en/of reddingsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

8 De opleiding wordt verzorgd door gecertificeerde en door het NIBHV erkende brandweerinstructeurs. De opleiding bedraagt vijf dagdelen, waarin het accent op de praktijk ligt. Als de cursist de opleiding met goed gevolg doorloopt verkrijgt hij/zij het NIBHV certificaat Ademluchtbescherming. Toelatingseisen: De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Bedrijfshulpverlening en van een bewijs van medische keuring 16. Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming Om de vaardigheden op het gebied van Adembescherming op peil te houden dient jaarlijks de herhalingsopleiding te worden gevolgd. Tijdens deze herhaling opleiding ligt de nadruk op het oefenen van het gebruik van de apparatuur. De herhalingsopleiding duurt 1 dag en wordt verzorgd door gecertificeerde en door het NIBHV erkende brandweerinstructeurs. Zowel voor de Basisopleiding als voor de Herhalingsopleiding geldt dat de cursisten voor eigen adembeschermingsapparatuur dienen te zorgen. 3. Algemeen De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze offerte: a. Alle door Safecare aangeboden opleidingen staan onder auspiciën van het NIBHV, het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad. Safecare is in het bezit van het NIBHV Keurmerk en is een door de Nederlandse (en Europese ) reanimatieraad erkend opleidingsinstituut b. Alle opleidingen vernoemd in deze offerte worden verzorgd in ons eigen opleidingcentrum in Leiderdorp. Echter, wanneer op specifieke momenten een opleiding op de locatie van een van de leden van de ondernemersvereniging gewenst is zal Safecare hier zonder meer aan voldoen. De opleidingen kunnen zowel overdag als s-avonds gepland worden. In uitzonderlijke gevallen kan een opleiding ook in het weekend gepland worden.. c. Contactpersoon en aanspreekpunt voor alle zaken rondom opleidingen en andere diensten aan de OBM is J. van der Grijp, directeur/eigenaar van SAFECARE Opleidingscentrum Bedrijfsveiligheid. d. Safecare draagt zorg voor het op basis van de wensen van de leden van de OBMvaststellen van de opleidingsmomenten, waarbij een planning zal worden gemaakt welke minimaal voor 12 maanden data en soort opleiding beschrijft. de opleidingen kunnen zowel aaneengesloten, als ook in dagdelen verzorgd worden e. Safecare draagt zorg voor het geldig houden van de diploma s en certificaten van de cursisten. Hiertoe registreert zij de opleidingsmomenten van haar cursisten en stelt elke cursist in de gelegenheid om binnen de daarvoor gestelde vervaltermijn een herhalingsopleiding te volgen. Indien een cursist door omstandigheden niet in staat is de geplande herhalingsopleiding te volgen krijgt hij/zij een alternatief opleidingsmoment aangeboden. Elke cursist wordt minimaal 6 weken voorafgaand aan de geplande opleiding op de hoogte gesteld van deze opleiding.

9 f. Van elke opleiding de dag volgend na de opleiding- zal een deelnemers-registratie worden bijgehouden. Na elke opleiding zal deze registratie worden teruggekoppeld naar de organisaties van de cursisten. g. De OBM kan wanneer daar behoefte aan is- te allen tijde andere dan de in deze offerte aangemerkte opleidingen bij SAFECARE betrekken (hierbij kan b.v. gedacht worden aan de opleiding Preventiemedewerker of Gebruik Kleine blusmiddelen). Ook deze opleidingen zullen door Safecare voor de OBM op maat gemaakt worden. h. Safecare is gaarne bereid om zijn instructeurs in te zetten ter begeleiding en ondersteuning van Ontruimingsoefeningen op het bedrijventerrein. Verslag van deze oefeningen zal worden uitgebracht aan het Hoofd BHV van de betrokken organisaties. i. Alle opleidingen welke door Safecare verzorgd worden zijn all-inclusive hetgeen betekend inclusief: a. Alle lesmaterialen (boeken, gebruik poppen etc.) en alle kosten voor het examen, diploma en/of certificaat b. Alle oefenmaterialen: elke cursist krijgt bij aanvang van de opleiding een 4-care trainingsset bestaande uit 1 drukverband, synthetische watten, desinfectans, hydrofiel gaas en mitella. Deze set bevat alle benodigdheden voor een goede oefensessie en is goedgekeurd door het NIBHV c. Het gebruik van blusmaterialen in onze grote geschakelde bluscontainers waarin diverse soorten branden kunnen worden geblust (ABC poeder, Schuim (3 straalsoorten) etc. d. Wanneer de cursisten een hele dag in ons opleidingcentrum verblijven bieden wij ze een uitgebreide lunch aan bestaande uit soep, een warme snack en diverse belegde broodjes, een krentenbol, melk en jus d orange. Uiteraard is er de gehele dag koffie en thee. (met diëten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden All-inclusive betekent bij Safecare daadwerkelijk all-inclusive u komt achteraf nooit voor verrassingen te staan want alles (behalve de btw.) is bij de prijs inbegrepen. Ook rekent Safecare geen extra toeslagen voor opleidingen op locatie of opleidingen op afwijkende dagen en tijden, kortom Safecare kent maar 1 prijs voor opleidingen waardoor u altijd precies weet waar u aan toe bent. Kwaliteitszorg Safecare Opleidingscentrum Bedrijfsveiligheid benadert haar diensten vanuit een professionele, efficiënte en onafhankelijke visie op bedrijfsveiligheid en conform de wettelijke eisen en bepalingen. Belangrijke uitgangspunten voor onze dienstverlening zijn daarbij dan ook de wensen, en behoeften van onze klanten. Mede daarom stellen wij de mening van onze klanten dan ook zeer op porijs. Na afloop van elke opleiding wordt de cursisten gevraagd een evaluatieformulier in te vullen hetgeen voor SAFECARE de mogelijkheid biedt haar opleidingen waar nodig aan te passen en te verbeteren.de uitkomsten van de evaluaties worden standaard één maal per jaar aan de Ondernemersvereniging en haar leden ter hand gesteld. Onze werkwijze is klantgericht, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Onze deskundigheid vindt u terug in onze opleidingen en in de vakmensen die wij daarbij inzetten zoals EHBO kader instructeurs, AED-en Brandweerinstructeurs. Een maal per jaar zal elk van de deelnemende bedrijven in het collectief door ons worden bezocht om op grond van de wederzijdse bevindingen van gedachten te wisselen over de voortgang van de opleidingen.

10 3. Kosten opleidingen (prijzen per cursist en excl. Btw) 1. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 195,-- 2. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 95,-- 3. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening 95,-- 4. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 60,-- 5. Basisopleiding VCA 225,-- 6. Basisopleiding VCA-VOL 235,-- 7. EHBO opleiding (Oranje Kruis) 325,-- 8. Herhaling EHBO opleiding (Oranje Kruis) 135,-- 9. BLS/AED opleiding 75, Herhalingsopleiding BLS/AED 50, Opleiding Ademluchtbescherming 295, Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming 135, Hoofd/Coördinator BHV 595, Herhaling Hoofd/Coördinator BHV 175, Basisopleiding Ploegleider 395, Herhaling Ploegleider 135,--

11 Deze offerte is geldig tot 15 oktober 2009 Wij gaan er van uit u hierbij een passende offerte te hebben aangeboden. 8 juli 2009 J. van der Grijp SAFECARE Opleidingscentrum Bedrijfsveiligheid Draadbaan 37 37a 2352 BM leiderdorp T F E. W. Bijlagen: a. Vragenlijst b. Referenties c. Verklaring inzake uitsluitingsgronden d. Verklaring inachtname vertroiuwelijkheid e. Formulier NAW gegevens

12 VRAGENLIJST De onderstaande vragenlijst is een opsomming van alle vragen die zijn terug te vinden in dit document en hebben deels betrekking op het progamma van eisen. De vragenlijst dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. 1. Algemene vragen 1.1. In welk jaar is uw bedrijf opgericht? Antwoordt: 24 december Uit hoeveel medewerkers bestaat uw bedrijf? Antwoordt: 1 x directeur/eigenaar en 14 free-lance instructeurs 1.3. Maakt uw gebruik van onderaannemers? Indien ja. Graag alle relevante NAW gegevens beschikbaar stellen Antwoordt: neen Onderaannemer Onderaannemer

13 2. Referenties Benoem tenminste 3 actuele referenten (bedrijven) ROC Leiden en omstreken Postbus 16158, Leiden mevr. J. Klein of mevr. S.Sants Projectleiders BHV en veiligheid Huschka Nederland B.V. Weversbaan 11a, 2311 BZ Leiderdorp dhr. E. de Waal of dhr. R. Asberg, directeur Stichting Leo Kannerschool Postbus 81, 2340 AB Oegstgeest mevr. A. Grootveld-Borsboom, Hoofd BHV Henk Ladan Schilderwerken Boommarkt 11, 2311 EA Leiden dhr. W. Doove, directeur Vliko Containerbedrijf Achthovenerweg 17 b,2351 AX Leiderdorp dhr. J. Kes, KAM coordinator van Diemen container- en sloopbedrijf Admiraal Banckertweg 32, 2315 SR Leiden mevr. J. van Diemen, directeur Zorgcentrum Huis op de Waard Kaarsenmakerstraat 2, 2313 HH Leiden dhr. W. Vis, facilitair manager Contactpersoon Mac Donalds Leiden, Leiderdorp dhr. W. Jacobs, vestigingsdirecteur Contactpersoon Lubbe Reizen, Keerweer 6, 2381 GC Zoeterwoude dhr. C. Lubbe, directeur of dhr. K. Onderwater, bedrijfsleider

14 INVULFORMULIER VOOR DE VERKLARING INZAKE UITSLUITINGGRONDEN VRAAG ANTWOORD TOELICHTING VRAAG 1: Verkeert de onderneming in staat van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord, of heeft de onderneming zijn werkzaamheden gestaakt of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling? VRAAG 2: Is het faillissement van de onderneming aangevraagd of is tegen de onderneming een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationaal wettelijke regeling is voorzien, aanhangig gemaakt? VRAAG 3: Heeft de onderneming zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve Selectie of de Uitsluiting criteria kunnen worden verlangd (of heeft de onderneming deze inlichtingen niet verstrekt)? NEEN NEEN NEEN Ondergetekende verklaart de vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn... NAAM INSCHRIJVER NAAM ONDERTEKENAAR FUNCTIE ONDERTEKENAAR HANDTEKENING J. van der Grijp J. van der Grijp Directeur/eigenaar DATUM 8 juli 2009 Ondergetekende verklaart dat: Hij alle in het kader van deze offerteronde verstrekte en te verstrekken informatie vertrouwelijk zal behandelen. De aanbieder gedurende de offerteaanvraag procedure, geen contact zal leggen met andere Inschrijvers die deelnemen aan deze aanbesteding en de leden van de VOIBSP. NAAM INSCHRIJVER NAAM ONDERTEKENAAR FUNCTIE ONDERTEKENAAR HANDTEKENING J. van der Grijp J. van der Grijp Directeur/eigenaar DATUM 8 juli 2009

15 INVULFORMULIER NAW-GEGEVENS STATUTAIRE NAAM INSCHRIJVER* J. van der Grijp h/o SAFECARE BEDRIJFSVORM (NV/BV/VOF E.D.) eenmanszaak KVK-NUMMER BTW-NUMMER NL B01 POSTADRES Draadbaan a POSTCODE 2352 BM VESTIGINGSPLAATS* Leiderdorp LAND Nederland BEZOEKADRES Draadbaan 37-37a POSTCODE 2352 BM PLAATS Leiderdorp LAND Nederland ADRES WEBSITE

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Opleidingengids 2012-2013

Opleidingengids 2012-2013 Opleidingengids 2012-2013 Vakopleiding Schoonmaker/-ster Inleiding Met de Vakopleiding Schoonmaker/-ster wordt de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheden verschaft op het gebied van algemeen schoonmaakonderhoud

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen voor de openbare Europese aanbesteding BHV opleidingen Publicatienummer: 0000 222 211170 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 25 augustus 2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570

NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570 NVB-Examinering Basis BHV 1-1-2013 Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570 INHOUDSOPGAVE 1. Begrippenlijst... 4 2. Wettelijke basis voor Bedrijfshulpverlening... 6 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie...

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 5:

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Voor u ligt het opleidingsaanbod van; Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training Brandweer 2011-2012.

Voor u ligt het opleidingsaanbod van; Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training Brandweer 2011-2012. 1 Voor u ligt het opleidingsaanbod van; Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training Brandweer 2011-2012. Als erkend NIBHV opleidingsinstituut verzorgt Rotterdam The Hague Airport Opleiding en Training

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk. Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: 10-4-2012 Referentie:

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC Nederlandse Reanimatie Raad Oktober 2013 Inleiding Het uniformeren van de opleidingen en het verbeteren van de

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

EA Arbodienstverlening

EA Arbodienstverlening ROC van Amsterdam Facilitair Bedrijf Postbus 23455 1100 DZ Amsterdam Fraijlemaborg 135-141 1102 CV Amsterdam Telefoon 020 579 10 00 Fax 020 579 10 01 Bank 66.38.21.835 Postbank 6131715 Handelsregister

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE 2-DAAGSE TRAINING FINANCIËLE BASISKENNIS VOOR DE OR Succesvolle OR-leden praten en beslissen mee over allerlei bedrijfskundige aangelegenheden.

Nadere informatie

16 juni 2011 Certificatieschema

16 juni 2011 Certificatieschema 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) Certificatie-eisen Bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie