SAFECARE. Erkend opleidingsinstituut. Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid. Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAFECARE. Erkend opleidingsinstituut. Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid. Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp."

Transcriptie

1 SAFECARE Draadbaan 37-37a 2352 BM Leiderdorp Advies-, Organisatie- en Opleidingen Bedrijfsveiligheid tel : fax : internet : btw. nr : NL B01 K.v.K. : Offerte Basisopleiding Bedrijfshulpverlening Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Basisopleiding VCA Basisopleiding VCA-VOL EHBO opleiding (Oranje Kruis) Herhaling EHBO opleiding (Oranje Kruis) Basisopleiding Hoofd/Coördinator BHV Herhalingsopleiding Hoofd/Coördinator BHV Basisopleiding Ploegleider BHV Herhalingsopleiding Ploegleider BHV BLS/AED opleiding Herhalingsopleiding BLS/AED Opleiding Ademluchtbescherming Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming Offerte voor : Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk p/a Wassenaarseweg AL Leiden Contactpersoon : Mevrouw P. Hol, Parkmanager Erkend opleidingsinstituut

2 1. Aanleiding De ONDERNEMERSVERENIGING BEDRIJVENTERREIN MERENWIJK (hierna te noemen de OBM) heeft bij monde van de parkmanager mevrouw P. Hol, gevraagd opgave te doen van de te maken kosten voor het verzorgen van: 1. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 2. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 3. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening 4. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 5. Basisopleiding VCA 6. Basisopleiding VCA-VOL 7. EHBO opleiding (Oranje Kruis) 8. Herhaling EHBO opleiding (Oranje Kruis) 9. Basisopleiding Hoofd/Coördinator BHV 10. Herhalingsopleiding Hoofd/Coördinator BHV 11. Basisopleiding Ploegleider BHV 12. Herhalingsopleiding Ploegleider BHV 13. BLS/AED opleiding 14. Herhalingsopleiding BLS/AED 15. Opleiding Ademluchtbescherming 16. Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming 2. Plan van aanpak 1. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening Het opleiden van medewerkers van de OBM, (e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van het Oranje Kruis, het Nederlands Bureau voor Brandweerexamens/NBBE en Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening/ NIBHV) tot Bedrijfshulpverlener. Het taakgebied waarvoor de cursisten worden opgeleid zijn: Praktische Basisvaardigheden Eerste Hulp (spoedeisend en niet spoedeisend) en Brandbestrijding en Ontruiming conform de door het Ministerie en het NIBHV opgestelde richtlijnen. De opleiding Eerste Hulp zal worden verzorgd door een EHBO kader instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door het NIBHV/Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad De cursisten ontvangen de voor de doelgroep ontwikkelde (NIBHV) leerstof uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de opleiding. De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets en een schriftelijk examen. Het Eerste Hulp gedeelte van de opleiding zal plaatsvinden in de instructieruimten van SAFECARE Trainings Centrum in Leiderdorp. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het NIBHV certificaat Eerste Hulp. De opleiding Brandbestrijding en Ontruiming zal worden verzorgd door een brandweerinstructeur (gecertificeerd en geregistreerd door het NBBE en het NIBHV). Het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming van de opleiding zal plaatsvinden in de instructieruimten van SAFECARE Trainings Centrum in Leiderdorp. Bij het praktisch onderdeel van de zal gebruik gemaakt worden van de FIRE TRAINER Bluscontainers van SAFECARE. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, veiligheidshelmen en veiligheidshandschoenen zijn in de containers aanwezig. De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets en een schriftelijk examen.

3 Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het NIBHV certificaat Brandbestrijding en Ontruiming. De certificaten Eerste Hulp en Brand & Ontruiming geven samen recht op het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener inclusief identificatiepas. De Basisopleiding beslaat 2 hele dagen (1 dag of 2 dagdelen) Brandbestrijding en Ontruiming en (1 dag of 2 dagdelen) Eerste Hulp) 2. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Eerste Hulp Wanneer de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp (voorheen Eenheidsdiploma EHBO) kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Eerste Hulp van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening. Wanneer de cursist in het bezit is van het diploma Brandwacht of hoger kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening De opleidingsduur bedraagt in beide gevallen 1 dag ( of 2 dagdelen). 3. Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening Het jaarlijks verzorgen van de herhalingstraining Bedrijfshulpverlening voor de medewerkers van de OBM, (e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van het Oranje Kruis en NIBHV). Het taakgebied waarin de cursisten worden getraind zijn: Praktische Basisvaardigheden Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming conform de door het Ministerie en het NIBHV opgestelde richtlijnen. De herhalingstraining zal worden verzorgd door een NIBHV kader instructeur, (gecertificeerd en geregistreerd door het Oranje Kruis) en een gecertificeerd Brandweer instructeur/examinator (NBBE/NIBHV). Het Eerste Hulp gedeelte alsmede het brandtechnische gedeelte van de herhalingsopleiding zal plaatsvinden in het SAFECARE Trainings Centrum in Leiderdorp. Bij het praktisch onderdeel van de opleiding zal gebruik gemaakt worden van de FIRE TRAINER Bluscontainers van SAFECARE. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, veiligheidshelmen en veiligheidshandschoenen zijn in de containers aanwezig. De opleidingsdata zullen worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. De herhalingsopleiding beslaat 1 hele dag of 2 dagdelen. 4. Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening met vrijstelling Eerste Hulp Wanneer de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp (voorheen Eenheidsdiploma EHBO) kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Eerste Hulp van de Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening. Wanneer de cursist in het bezit is van het diploma Brandwacht of hoger kan vrijstelling verkregen worden voor het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming van de Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening De opleidingsduur bedraagt in beide gevallen slechts 1/2 dag.

4 5. Basisopleiding VCA Basis veiligheid VCA De module Basisveiligheid VCA is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij. In vele aanverwante beroepsgroepen wordt ook reeds gevraagd naar deze opleiding. De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico s en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen. 6. Basisopleiding VCA-VOL Basis Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) De module Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden is een uitbreiding op de bovengenoemde opleiding en biedt leidinggevenden de mogelijkheid zich in één keer te kwalificeren. Alle onderdelen uit de module VCA- Basis worden behandeld en de onderdelen uit de module VCA-VOL die van belang zijn voor de leidinggevende zijn er geïntegreerd in opgenomen en worden op een aparte lesavond (ter vervanging van een normale lesavond) verzorgd. De VCA-VOL opleiding neemt hierdoor ook maar 4 avonden in beslag incl. examen Lessen, examinering en diplomering De lessen van de basis VCA opleiding en de VCA-VOL opleiding worden gecombineerd verzorgd, echter met dien verstande dat er voor de VCA-VOL opleiding een speciaal VCA- VOL lesmoment (dagdeel) zal worden verzorgd. De Basisopleiding VCA neemt 4 dagdelen in beslag; de VCA-VOL opleiding 5 dagdelen De examinering van de VCA-opleidingen staat onder toezicht van het NIBHV. De geldigheidsduur van het VCA-diploma is tien jaar. (Wel biedt SAFECARE jaarlijks de mogelijkheid tot het volgen van een kortdurende - 1 dagdeel - opfristraining). Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden diploma incl. pasje. Het examen Basisveiligheid VCA bestaat uit een schriftelijke toets van 40 meerkeuze-vragen, de toets voor de VCA-VOL opleiding omvat 60 meerkeuzevragen. Het examen wordt op de laatste cursusdag/avond afgenomen. 7. Opleiding Eerste Hulp (EHBO) Oranje Kruis a. Het opleiden van cursisten, conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad/ Oranje Kruis. b. De opleiding zal worden verzorgd door een kader instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis). c. De cursisten ontvangen de voor de doelgroep ontwikkelde leerstof voorafgaand aan de opleiding. d. De opleiding zal worden afgesloten met een praktisch examen.

5 e. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het Basisdiploma Eerste Hulp. f. Het aantal lesuren voor de EHBO opleiding bedraagt 20 (incl. praktisch examen van +/- 25 minuten per cursist). Herhaling jaarlijks g. Het onderwijs wordt volgens een systematische stappenmethode verzorgd. h. Het onderwijs bestaat uit een theoretisch en een praktisch-uitvoerend gedeelte. i. Tijdens de lessen zal gebruik gemaakt worden van 1 of meerdere LOTUS slachtoffers. j. Het examen wordt afgenomen door een extern door het Oranje Kruis aan te stellen- examenteam bestaande uit een kaderinstructeur en (zo nodig) een arts. k. Tijdens het examen zijn behalve het examenteam, de eigen kaderinstructeur en 1 LOTUS slachtoffers aanwezig 8. Herhalingsopleiding Eerste Hulp (EHBO) Oranje Kruis a. Het jaarlijks bijscholen van de EHBO cursisten, conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad/ Oranje Kruis. b. De opleiding zal worden verzorgd door een kader instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis). c. De bijscholing zal jaarlijks worden afgesloten met een competentietoets (vaardigheidstest). d. Wanneer de cursist de scholing heeft gevolgd en aantoonbaar competent is bevonden wordt het EHBO diploma voor een periode van 2 jaar verlengd. 9. Basisopleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren. Het is de taak van het Hoofd BHV om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden. De taak van het Hoofd BHV omvat o.a. de volgende onderdelen: Het uitvoerend leiding geven aan de bedrijfshulpverleningsploeg(en) Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen. De cursusduur is 3 hele dagen (niet aaneengesloten) In de periode tussen de tweede en de derde lesdag dient de cursist een opdracht uit te werken. De opleiding zal worden verzorgd door een brandweerofficier/ instructeur gecertificeerd door het NBBE en het NIBHV Vereiste vooropleiding: Basisopleiding BHV.

6 10. Herhalingsopleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Het jaarlijks verzorgen van de Herhalingsopleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening, (e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van het NIBHV). De cursusduur is 1 hele dag (aaneengesloten) 11. Basisopleiding Ploegleider Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken hulpverleners. Ook moet de ploegleider kennis hebben van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet. De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen: - beoordelen van de veiligheid bij een incident - voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg - oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg - evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen - beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen. a. Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. b. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de praktische training van deze vaardigheden. c. De opleiding duurt 2 dagen (niet aaneengesloten). In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken. d. Als vooropleiding is het diploma van de Basisopleiding BHV vereist. 12. Herhalingsopleiding Ploegleider a. Het jaarlijks verzorgen van de herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening voor de medewerkers van de Stichting WWZ, om zodoende de kennis en vaardigheden op peil te houden. b. Deze herhalingsopleiding duurt 1 dag (2 dagdelen) 13. Opleiding BLS/AED Allereerst dient gesteld te worden dat met ingang van 1 september 2009 de BLS/AED opleiding een verplicht onderdeel is geworden van zowel de Oranje Kruisopleiding Eerste Hulp (voorheen EHBO opleiding) als ook van de NIBHV opleidingen op het gebeid van Bedrijfshulpverlening. Hierdoor zullen veel BHV ers en EHBO ers dus tevens opgeleid en gecertificeerd worden als BLS/AED gebruiker.

7 Voor cursisten die niet aan bovengenoemde opleidingen deelnemen en toch AED gebruiker willen worden biedt SAFECARE de onderstaande opleiding aan: Basisopleiding tot AED gebruiker a. Het opleiden van medewerkers, e.e.a. conform de Ministeriële richtlijnen c.q. de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. b. De taakgebieden waarvoor de cursisten worden opgeleid zijn: - Praktische vaardigheden Basic Life Support gecombineerd met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). c. De opleiding zal worden verzorgd door een BLS/AED instructeur (gecertificeerd en geregistreerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis). d. De cursisten ontvangen de voor de doelgroep ontwikkelde leerstof minimaal een week voor aanvang van de opleiding. e. De opleiding zal worden afgesloten met een praktische toets. f. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het NIBHV certificaat AED bediener. Uitvoering: a. Het aantal lesuren voor de AED opleiding bedraagt 4 (incl. praktische toets). b. Het onderwijs wordt volgens een systematische 4 stappenmethode verzorgd. c. Het onderwijs bestaat uit een theoretisch en een praktisch-uitvoerend gedeelte. d. Bij de trainingen wordt gebruik gemaakt van de Philips Heartstart Trainer welke identiek is aan de op het bedrijventerrein aanwezige AED s waardoor cursisten direct met het juiste apparaat leren omgaan. 14. Herhalingstraining AED gebruiker Uitvoering: Het aantal lesuren voor de AED herhalingsopleiding bedraagt 3 De training wordt volgens een systematische 4 stappen methode verzorgd. De training bestaat uit een kort theoretisch en een praktisch-uitvoerend gedeelte. Buiten deze trainingen worden de medewerkers van de OBM in de gelegenheid gesteld om nog 2 x per jaar het gebruik van de AED en de Reanimatie onder begeleiding te oefenen. Hierbij stelt SAFECARE haar oefenruimten en trainings apparatuur gratis ter beschikking. Deze extra trainingsmomenten worden in overleg vastgesteld. 15. Basisopleiding Adembescherming (NIBHV) Een opleiding voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie en/of reddingsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

8 De opleiding wordt verzorgd door gecertificeerde en door het NIBHV erkende brandweerinstructeurs. De opleiding bedraagt vijf dagdelen, waarin het accent op de praktijk ligt. Als de cursist de opleiding met goed gevolg doorloopt verkrijgt hij/zij het NIBHV certificaat Ademluchtbescherming. Toelatingseisen: De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Bedrijfshulpverlening en van een bewijs van medische keuring 16. Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming Om de vaardigheden op het gebied van Adembescherming op peil te houden dient jaarlijks de herhalingsopleiding te worden gevolgd. Tijdens deze herhaling opleiding ligt de nadruk op het oefenen van het gebruik van de apparatuur. De herhalingsopleiding duurt 1 dag en wordt verzorgd door gecertificeerde en door het NIBHV erkende brandweerinstructeurs. Zowel voor de Basisopleiding als voor de Herhalingsopleiding geldt dat de cursisten voor eigen adembeschermingsapparatuur dienen te zorgen. 3. Algemeen De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze offerte: a. Alle door Safecare aangeboden opleidingen staan onder auspiciën van het NIBHV, het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad. Safecare is in het bezit van het NIBHV Keurmerk en is een door de Nederlandse (en Europese ) reanimatieraad erkend opleidingsinstituut b. Alle opleidingen vernoemd in deze offerte worden verzorgd in ons eigen opleidingcentrum in Leiderdorp. Echter, wanneer op specifieke momenten een opleiding op de locatie van een van de leden van de ondernemersvereniging gewenst is zal Safecare hier zonder meer aan voldoen. De opleidingen kunnen zowel overdag als s-avonds gepland worden. In uitzonderlijke gevallen kan een opleiding ook in het weekend gepland worden.. c. Contactpersoon en aanspreekpunt voor alle zaken rondom opleidingen en andere diensten aan de OBM is J. van der Grijp, directeur/eigenaar van SAFECARE Opleidingscentrum Bedrijfsveiligheid. d. Safecare draagt zorg voor het op basis van de wensen van de leden van de OBMvaststellen van de opleidingsmomenten, waarbij een planning zal worden gemaakt welke minimaal voor 12 maanden data en soort opleiding beschrijft. de opleidingen kunnen zowel aaneengesloten, als ook in dagdelen verzorgd worden e. Safecare draagt zorg voor het geldig houden van de diploma s en certificaten van de cursisten. Hiertoe registreert zij de opleidingsmomenten van haar cursisten en stelt elke cursist in de gelegenheid om binnen de daarvoor gestelde vervaltermijn een herhalingsopleiding te volgen. Indien een cursist door omstandigheden niet in staat is de geplande herhalingsopleiding te volgen krijgt hij/zij een alternatief opleidingsmoment aangeboden. Elke cursist wordt minimaal 6 weken voorafgaand aan de geplande opleiding op de hoogte gesteld van deze opleiding.

9 f. Van elke opleiding de dag volgend na de opleiding- zal een deelnemers-registratie worden bijgehouden. Na elke opleiding zal deze registratie worden teruggekoppeld naar de organisaties van de cursisten. g. De OBM kan wanneer daar behoefte aan is- te allen tijde andere dan de in deze offerte aangemerkte opleidingen bij SAFECARE betrekken (hierbij kan b.v. gedacht worden aan de opleiding Preventiemedewerker of Gebruik Kleine blusmiddelen). Ook deze opleidingen zullen door Safecare voor de OBM op maat gemaakt worden. h. Safecare is gaarne bereid om zijn instructeurs in te zetten ter begeleiding en ondersteuning van Ontruimingsoefeningen op het bedrijventerrein. Verslag van deze oefeningen zal worden uitgebracht aan het Hoofd BHV van de betrokken organisaties. i. Alle opleidingen welke door Safecare verzorgd worden zijn all-inclusive hetgeen betekend inclusief: a. Alle lesmaterialen (boeken, gebruik poppen etc.) en alle kosten voor het examen, diploma en/of certificaat b. Alle oefenmaterialen: elke cursist krijgt bij aanvang van de opleiding een 4-care trainingsset bestaande uit 1 drukverband, synthetische watten, desinfectans, hydrofiel gaas en mitella. Deze set bevat alle benodigdheden voor een goede oefensessie en is goedgekeurd door het NIBHV c. Het gebruik van blusmaterialen in onze grote geschakelde bluscontainers waarin diverse soorten branden kunnen worden geblust (ABC poeder, Schuim (3 straalsoorten) etc. d. Wanneer de cursisten een hele dag in ons opleidingcentrum verblijven bieden wij ze een uitgebreide lunch aan bestaande uit soep, een warme snack en diverse belegde broodjes, een krentenbol, melk en jus d orange. Uiteraard is er de gehele dag koffie en thee. (met diëten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden All-inclusive betekent bij Safecare daadwerkelijk all-inclusive u komt achteraf nooit voor verrassingen te staan want alles (behalve de btw.) is bij de prijs inbegrepen. Ook rekent Safecare geen extra toeslagen voor opleidingen op locatie of opleidingen op afwijkende dagen en tijden, kortom Safecare kent maar 1 prijs voor opleidingen waardoor u altijd precies weet waar u aan toe bent. Kwaliteitszorg Safecare Opleidingscentrum Bedrijfsveiligheid benadert haar diensten vanuit een professionele, efficiënte en onafhankelijke visie op bedrijfsveiligheid en conform de wettelijke eisen en bepalingen. Belangrijke uitgangspunten voor onze dienstverlening zijn daarbij dan ook de wensen, en behoeften van onze klanten. Mede daarom stellen wij de mening van onze klanten dan ook zeer op porijs. Na afloop van elke opleiding wordt de cursisten gevraagd een evaluatieformulier in te vullen hetgeen voor SAFECARE de mogelijkheid biedt haar opleidingen waar nodig aan te passen en te verbeteren.de uitkomsten van de evaluaties worden standaard één maal per jaar aan de Ondernemersvereniging en haar leden ter hand gesteld. Onze werkwijze is klantgericht, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Onze deskundigheid vindt u terug in onze opleidingen en in de vakmensen die wij daarbij inzetten zoals EHBO kader instructeurs, AED-en Brandweerinstructeurs. Een maal per jaar zal elk van de deelnemende bedrijven in het collectief door ons worden bezocht om op grond van de wederzijdse bevindingen van gedachten te wisselen over de voortgang van de opleidingen.

10 3. Kosten opleidingen (prijzen per cursist en excl. Btw) 1. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 195,-- 2. Basisopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 95,-- 3. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening 95,-- 4. Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening met vrijstelling 60,-- 5. Basisopleiding VCA 225,-- 6. Basisopleiding VCA-VOL 235,-- 7. EHBO opleiding (Oranje Kruis) 325,-- 8. Herhaling EHBO opleiding (Oranje Kruis) 135,-- 9. BLS/AED opleiding 75, Herhalingsopleiding BLS/AED 50, Opleiding Ademluchtbescherming 295, Herhalingsopleiding Ademluchtbescherming 135, Hoofd/Coördinator BHV 595, Herhaling Hoofd/Coördinator BHV 175, Basisopleiding Ploegleider 395, Herhaling Ploegleider 135,--

11 Deze offerte is geldig tot 15 oktober 2009 Wij gaan er van uit u hierbij een passende offerte te hebben aangeboden. 8 juli 2009 J. van der Grijp SAFECARE Opleidingscentrum Bedrijfsveiligheid Draadbaan 37 37a 2352 BM leiderdorp T F E. W. Bijlagen: a. Vragenlijst b. Referenties c. Verklaring inzake uitsluitingsgronden d. Verklaring inachtname vertroiuwelijkheid e. Formulier NAW gegevens

12 VRAGENLIJST De onderstaande vragenlijst is een opsomming van alle vragen die zijn terug te vinden in dit document en hebben deels betrekking op het progamma van eisen. De vragenlijst dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. 1. Algemene vragen 1.1. In welk jaar is uw bedrijf opgericht? Antwoordt: 24 december Uit hoeveel medewerkers bestaat uw bedrijf? Antwoordt: 1 x directeur/eigenaar en 14 free-lance instructeurs 1.3. Maakt uw gebruik van onderaannemers? Indien ja. Graag alle relevante NAW gegevens beschikbaar stellen Antwoordt: neen Onderaannemer Onderaannemer

13 2. Referenties Benoem tenminste 3 actuele referenten (bedrijven) ROC Leiden en omstreken Postbus 16158, Leiden mevr. J. Klein of mevr. S.Sants Projectleiders BHV en veiligheid Huschka Nederland B.V. Weversbaan 11a, 2311 BZ Leiderdorp dhr. E. de Waal of dhr. R. Asberg, directeur Stichting Leo Kannerschool Postbus 81, 2340 AB Oegstgeest mevr. A. Grootveld-Borsboom, Hoofd BHV Henk Ladan Schilderwerken Boommarkt 11, 2311 EA Leiden dhr. W. Doove, directeur Vliko Containerbedrijf Achthovenerweg 17 b,2351 AX Leiderdorp dhr. J. Kes, KAM coordinator van Diemen container- en sloopbedrijf Admiraal Banckertweg 32, 2315 SR Leiden mevr. J. van Diemen, directeur Zorgcentrum Huis op de Waard Kaarsenmakerstraat 2, 2313 HH Leiden dhr. W. Vis, facilitair manager Contactpersoon Mac Donalds Leiden, Leiderdorp dhr. W. Jacobs, vestigingsdirecteur Contactpersoon Lubbe Reizen, Keerweer 6, 2381 GC Zoeterwoude dhr. C. Lubbe, directeur of dhr. K. Onderwater, bedrijfsleider

14 INVULFORMULIER VOOR DE VERKLARING INZAKE UITSLUITINGGRONDEN VRAAG ANTWOORD TOELICHTING VRAAG 1: Verkeert de onderneming in staat van faillissement, vereffening, surséance van betaling of akkoord, of heeft de onderneming zijn werkzaamheden gestaakt of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling? VRAAG 2: Is het faillissement van de onderneming aangevraagd of is tegen de onderneming een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationaal wettelijke regeling is voorzien, aanhangig gemaakt? VRAAG 3: Heeft de onderneming zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve Selectie of de Uitsluiting criteria kunnen worden verlangd (of heeft de onderneming deze inlichtingen niet verstrekt)? NEEN NEEN NEEN Ondergetekende verklaart de vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn... NAAM INSCHRIJVER NAAM ONDERTEKENAAR FUNCTIE ONDERTEKENAAR HANDTEKENING J. van der Grijp J. van der Grijp Directeur/eigenaar DATUM 8 juli 2009 Ondergetekende verklaart dat: Hij alle in het kader van deze offerteronde verstrekte en te verstrekken informatie vertrouwelijk zal behandelen. De aanbieder gedurende de offerteaanvraag procedure, geen contact zal leggen met andere Inschrijvers die deelnemen aan deze aanbesteding en de leden van de VOIBSP. NAAM INSCHRIJVER NAAM ONDERTEKENAAR FUNCTIE ONDERTEKENAAR HANDTEKENING J. van der Grijp J. van der Grijp Directeur/eigenaar DATUM 8 juli 2009

15 INVULFORMULIER NAW-GEGEVENS STATUTAIRE NAAM INSCHRIJVER* J. van der Grijp h/o SAFECARE BEDRIJFSVORM (NV/BV/VOF E.D.) eenmanszaak KVK-NUMMER BTW-NUMMER NL B01 POSTADRES Draadbaan a POSTCODE 2352 BM VESTIGINGSPLAATS* Leiderdorp LAND Nederland BEZOEKADRES Draadbaan 37-37a POSTCODE 2352 BM PLAATS Leiderdorp LAND Nederland ADRES WEBSITE

Opleiding Operationeel leider/ploegleider

Opleiding Operationeel leider/ploegleider Opleiding Operationeel leider/ploegleider Gecertificeerde cursus Ploegleider NIBHV opleidingsduur 2 dagen + plus dagdeel voor het examen. Doelgroep De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de Bedrijfshulpverlener

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Opleiding herhaling EHBO

Opleiding herhaling EHBO Informatieblad Opleiding herhaling EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NEDERLANDS INSTITUUT BEDRIJFSHULPVERLENING

MAATWERK IN CERTIFICERING NEDERLANDS INSTITUUT BEDRIJFSHULPVERLENING NEDERLANDS INSTITUUT BEDRIJFSHULPVERLENING Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de

Nadere informatie

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen Informatieblad Instructie kleine blusmiddelen Waarom kiezen voor ccb groep? In één dagdeel instructie kleine blustoestellen volgen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening Security Plus consultancy Informatiemap Bedrijfshulpverlening Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening Wij zijn aangesloten bij Waarom maatwerk In bedrijfshulpverlening? Security

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening () Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw instelling

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Doel van de opleiding. Leerstofprogramma. Cursusduur. Lestijden Dag opleiding van: 9.00 uur tot 16.00 uur. Nieuwegein, 15 mei 2006

Doel van de opleiding. Leerstofprogramma. Cursusduur. Lestijden Dag opleiding van: 9.00 uur tot 16.00 uur. Nieuwegein, 15 mei 2006 Nieuwegein, 15 mei 2006 Pascalbaan 1, 3439 MP Nieuwegein Postbus 1156, 3430 BD Nieuwegein Tel. 030 6008367 Fax 030 6008372 mkaspers@lastechniekeuropa.nl www.lasschool.nl BTW nr. NL0051.28.468.B01 ING Ede

Nadere informatie

NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis

NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis NVB Lochem examenprotocol 2016 1 Algemeen Opleiders kunnen na aanmelding van het lidmaatschap examens aanvragen via de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Kwaliteitshandboek Security Plus consultancy Pagina 1

Kwaliteitshandboek. Kwaliteitshandboek Security Plus consultancy Pagina 1 Kwaliteitshandboek Kwaliteitshandboek Security Plus consultancy Pagina 1 Voorwoord Dit kwaliteitshandboek is ontstaan om de eisen, werkwijze en doelen vast te stellen van Security Plus Consultancy. Dit

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang Bedrijfshulpverlening (BHV) Het doel van een bedrijfshulpverleningsorganisatie is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te grijpen in afwachting van (deskundige)

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier.

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier. Geachte relatie, In samenwerking met Wirtgen Nederland B.V. organiseert SOMA Bedrijfsopleidingen de 1 ste week van februari de freesweek 2013. Alles weten over het nieuwe frezen? Hoe moet ik de conditie

Nadere informatie

Unieke eendaagse opleiding Bedrijfshulpverlening!

Unieke eendaagse opleiding Bedrijfshulpverlening! Stichting Bedrijven Gorredijk De heer J. Dijkstra Postbus 8400 AA GORREDIJK postbus 2 / 8400 AE Gorredijk Datum : 2 december 2014 Unieke eendaagse opleiding Bedrijfshulpverlening! Geachte heer Dijkstra,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

BHV BASIS DAG 2016 NR. CURSUSDATA EHBO

BHV BASIS DAG 2016 NR. CURSUSDATA EHBO BHV BASIS DAG zonder ccv registratie 2016 2853 19 & 26-01-2016 19-01-16 08.30-16.30 26-01-16 08.30-16.30 2 dagen dinsdag 2854 18 & 25-02-2016 18-02-16 08.30-16.30 25-02-16 08.30-16.30 2 dagen donderdag

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen Wijnkoopsbaai 12 2904 BP Capelle a/d IJssel Telefoon: 010-2271834 Fax: 010-7853865 E-mail : info@ fellinco.nl Website: www.fellinco.nl Giro: 1463319 Rotterdam Sportsupport T.a.v. de heer M. Kaltenecker

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 EHBO 04 1.01 EHBO Opleiding 05 1.02 EHBO Herhaling 06 2 BHV 07 2.01 BHV Basis Opleiding 08 2.02

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

BHV BASIS DAG 2015 NR. CURSUSDATA EHBO

BHV BASIS DAG 2015 NR. CURSUSDATA EHBO BHV BASIS DAG 2015 2564 7 & 14-01-2015 7-01-15 08.30-16.30 14-01-15 08.30-16.30 2 dagen woensdag 2565 20 & 27-01-2015 20-01-15 08.30-16.30 27-01-15 08.30-16.30 2 dagen dinsdag 2566 02 & 09-02-2015 2-02-15

Nadere informatie

BHV BASIS DAG 2014 NR. CURSUSDATA EHBO

BHV BASIS DAG 2014 NR. CURSUSDATA EHBO BHV BASIS DAG 2014 2303 10 & 17-03-2014 10-3-2014 08.30-16.30 17-3-2014 08.30-16.30 2 dagen maandag 2309 20 & 27-03-2014 20-3-2014 08.30-16.30 27-3-2014 08.30-16.30 2 dagen donderdag 2313 01 & 08-04-2014

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met Veilige kennis Jaarlijks trainen honderden bedrijfshulpverleners bij

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Examinering & certificering volgens de nieuwste eindtermen (2016) 1 januari 2017 (definitieve invoering) DIPLOMA EERSTE HULP

Examinering & certificering volgens de nieuwste eindtermen (2016) 1 januari 2017 (definitieve invoering) DIPLOMA EERSTE HULP FAQ EXAMINERING en CERTIFICERING Verschijningsdata eindtermen Eindtermen Diploma Eerste Hulp: 15 juni 2016 Eindtermen Diploma Instructeur Eerste Hulp 1 juli 2016 Eindtermen Certificaat Eerste Hulp aan

Nadere informatie

Erkenningsregeling opleiders veiligheidscursussen

Erkenningsregeling opleiders veiligheidscursussen NIBHV KEURMERK Erkenningsregeling opleiders veiligheidscursussen Samenvatting voor bedrijven en organisaties NIBHV KEURMERK: KIES VOOR KWALITEIT Bewust veilig werken: het is letterlijk van levens belang

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

BHV BASIS DAG 2013 NR. CURSUSDATA EHBO deel is op van - tot BRAND deel is op van - tot tijdsduur valt op

BHV BASIS DAG 2013 NR. CURSUSDATA EHBO deel is op van - tot BRAND deel is op van - tot tijdsduur valt op BHV BASIS DAG 2013 NR. CURSUSDATA EHBO deel is op van - tot BRAND deel is op van - tot tijdsduur valt op 1971 16 & 23-01-2013 16-1-2013 08.30-16.30 23-1-2013 08.30-16.30 2 dagen woensdag 1972 21 & 28-01-2013

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS

FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS FiRe bno INCIDENTBESTRIJDING ATMOSFERISCHE TANKS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FAQ Het Oranje Kruis 2016

FAQ Het Oranje Kruis 2016 FAQ Het Oranje Kruis 2016 Datum van ingang: 1 september 2016 Inhoudsopgave Diploma Eerste Hulp... 3 Examen voor het Diploma Eerste Hulp... 5 Hercertificering incl. Eerste Hulp aan kinderen... 6 Certificaat

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE BHV Herhaling

CURSUSINFORMATIE BHV Herhaling CURSUSINFORMATIE BHV Herhaling & praktijk Page 1 of 11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering door opleider...3 2. Annulering door cursist...3 3. Cursuspakket...5 4. Voorbereiding...7 5. Voorwaarde

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV Overstappen naar LPEV! Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Inleiding Uitgangspunten EHBO opleidingen Stichting LPEV: Adequate EHBO op het gewenste en/of noodzakelijk

Nadere informatie