Opleidingscatalogus: Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingscatalogus: Veiligheid"

Transcriptie

1 Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat BR Hoogeveen Tel: Fax: Website:

2 Inhoudsopgave Blz. 3. Basisveiligheid (VCA) 4. Herhaling Basis Veiligheid (VCA) 5. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) 6. Herhaling Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) 7. Veiligheid voor Intercedente en Leidinggevende (VIL - VCU) 8. Havenbeveiliger 9. Veilig Werken Langs de Weg 10. Veilig Werken met de hogedrukreiniger 11. Veilig Tillen 12. Hygiënisch werken in de waterdistributie 13. Gasmeten 14. Herhaling Gasmeten 15. Samenwerken aan veiligheid 16. Keuren van klimmaterieel 17. Veiligheid bewustwording aangepast op de werksituatie 18. Omgaan met gevaarlijke stoffen 2

3 Basisveiligheid (VCA) Medewerkers van een organisatie die operationeel werkzaam zijn bij een bedrijf dat VCA*/** gecertificeerd is of willen worden. Tevens voor medewerkers die aan willen of moeten aantonen dat zij instructie op het gebied van veilig werken hebben ontvangen. 2 dagen of 4 dagdelen, inclusief examen Inhoud Arbo-wet Veilig gedrag Lassen en gereedschappen Gevaarlijke werktuigen Gevaarlijke stoffen Besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Diploma en pasje Bijzonderheden Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een diploma en pasje van de cursus Basisveiligheid. Aansluitend op de cursus is examen op locatie mogelijk. Het diploma is 10 jaar geldig. Is de geldigheid van een diploma verstreken dan moet men opnieuw het examen afleggen. 3

4 Herhaling Basisveiligheid (VCA) Bedrijven die medewerkers in dienst hebben met een Basisveiligheid diploma en de voorkeur geven aan een de verkorte opleiding. 1 dag of 2 dagdelen, inclusief examen Inhoud ARBO wet Veilig gedrag Lassen en gereedschappen Gevaarlijke werktuigen Gevaarlijke stoffen Besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Bedrijfsspecifieke onderwerpen Diploma en pasje Bijzonderheden Bijzonderheden aanmelding Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een diploma en pasje van de cursus Herhaling Basisveiligheid. Aansluitend op de cursus is examen op locatie mogelijk. Het diploma is 10 jaar geldig. Als de geldigheid van een diploma verstreken is, dient men het examen opnieuw af te leggen. Door veranderingen in de lesstof raden wij u aan uw medewerkers de 2 daagse opleiding te laten volgen. Alleen aanmelding voor groepen medewerkers die opnieuw geschoold dienen te worden voor Basisveiligheid. 4

5 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) Leidinggevenden van bedrijven welke VCA*/** gecertificeerd zijn of willen worden. Ook leidinggevenden die aan willen of moeten aantonen dat zij instructie op het gebied van veilig werken hebben ontvangen. 2 dagen of 4 dagdelen, inclusief examen Inhoud ARBO wet Veilig gedrag Tool box meetings Lassen en gereedschappen Gevaarlijke werktuigen Gevaarlijke stoffen Besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Diploma en pasje Bijzonderheden Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een diploma en pasje van de cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende. `t WEB is een landelijk werkend opleidingsinstituut. Wij verzorgen voor u opleidingen incompany of indien dit niet mogelijk is, dan wordt de cursus op een locatie van `t WEB in uw regio gegeven. Voordeel van incompany opleiden is de beperking van Aansluitend op de cursus is examen op locatie mogelijk. Het diploma is 10 jaar geldig. Is de geldigheid van een diploma verstreken dan moet men opnieuw het examen afleggen. eventueel subsidie mogelijkheden voor deze cursus. `t WEB zoekt vrijblijvend voor u 5

6 Herhaling Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) Bedrijven die medewerkers in dienst hebben met een VOL diploma en de voorkeur geven aan een de verkorte opleiding. 2 dagdelen á 3 uur Inhoud ARBO wet Veilig gedrag Lassen en gereedschappen Gevaarlijke werktuigen Gevaarlijke stoffen Besloten ruimten Persoonlijke beschermingsmiddelen Veiligheidswetgeving Arbo-Milieu en afvalstoffenwet Veiligheidsmanagement Bedrijfsspecifieke onderwerpen Diploma en pasje Bijzonderheden Aanmelding Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een diploma en pasje van de cursus Herhaling Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende. Aansluitend op de cursus is examen op locatie mogelijk. Het diploma is 10 jaar geldig. Als de geldigheid van een diploma verstreken is, dient men het examen opnieuw af te leggen. Door veranderingen in de lesstof raden wij u aan uw medewerkers de 2 daagse opleiding te laten volgen. Alleen aanmelding voor groepen medewerkers die opnieuw geschoold dienen te worden voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL). 6

7 Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL - VCU) Alle Intercedenten en Leidinggevenden in de uitzendbranche. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud Arbeidsomstandighedenwetgeving Milieuwetgeving Hoe ontstaat een ongeval Het bevorderen van veilig werken Veiligheidsprocedures Taak Risico Analyse (TRA) Bedrijfsnoodplan Gevarenbronnen Lassen Besloten ruimte Gevaarlijke stoffen Ergonomie Gereedschappen en machines Hijsen en tillen Werken op hoogte Persoonlijke beschermingsmiddelen Diploma en pasje Bijzonderheden: Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een diploma en pasje van de cursus Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. Het diploma is 10 jaar geldig. Is de geldigheid van een diploma verstreken dan moet men opnieuw het examen afleggen. 7

8 Havenbeveiliger Beveiligers in dienst van havenbedrijven, dan wel van particuliere beveiligingsorganisaties, die hun diensten uitvoeren in de havens en hun werkzaamheden moeten uitvoeren in overeenstemming met de ISPS-code. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker / Beveiliger 2. De deelnemers dienen te beschikken over een mbo werk-/denkniveau. 2 ½ dag of 5 dagdelen Inhoud Relevante (elektronische) beveiligingshulpmiddelen. Observatie en controle van personen, visiteren en fouilleren van personen en het doorzoeken van goederenstromen. Gehanteerde Scheepvaart- en haventerminologie Nood- en rampenplannen Bestaande technieken om detectiehulpmiddelen te ontduiken. Herkenning echtheidskenmerken identiteitsdocumenten. Herkenning wapens en munitie. Het beveiligingsplan voor een havenfaciliteit en de hierin genoemde security taken. Kennis van de voor zijn (haar) taakuitoefening relevante onderdelen van de (inter-) nationale wetgeving. Veiligheidsniveaus (security levels). Certificering Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Havenbeveiliger. `t WEB is voor deze cursus door het ministerie van verkeer en waterstaat gecertificeerd. 8

9 Veilig werken langs de weg Alle medewerkers die, in de ruimste zin van het woord, werkzaamheden verrichten op en nabij de weg. Werkzaamheden op het gebied van asfaltering, bestrating, wegmeubilair, riolering en berm vormen de belangrijkste activiteiten. 1 dag of 2 dagdelen Inhoud Veilig werken bij wegafzettingen, Risico en rechten Wegafzettingsmaterialen Tekeningen lezen Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen Optioneel wegafzettingen buiten de bebouwde kom Bedrijfsspecifieke onderwerpen Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Veilig werken langs de weg. Dit certificaat is erkend door Vianed. 9

10 Veilig werken met de hogedrukreiniger Medewerkers die werkzaamheden met een hogedrukreiniger uitvoeren. 1 dag of 2 dagdelen Inhoud ARBO en Veiligheid Technische begrippen Spuiten in de praktijk Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Veilig werken met een hogedrukreiniger Veilig werken langs de weg Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Veilig werken met de hogedrukreiniger. 10

11 Veilig tillen Medewerkers die tijdens hun werk regelmatig tillen en willen leren hoe rugklachten voorkomen kunnen worden. 1 dag of 2 dagdelen Inhoud Belasting en belastbaarheid Anatomie van de rug Houding en beweging Ergonomie Pijn Fit aan het werk Bedrijfsspecifieke onderwerpen Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Veilig tillen. 11

12 Hygiënische werken in de waterdistributie Medewerkers die werkzaamheden verrichten aan drinkwaterleidingen of productiemiddelen voor drinkwater of die hierop toezicht houden. 2 dagdelen á 3 uur Inhoud Gevaren en veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën Hygiënische werken aan leidingsystemen Spuien en desinfecteren van hoofd en transportleidingen Stof en bacteriologische vervuilingen en Geboden en verboden Maatregelen bij calamiteiten en storingen Persoonlijke en algemene hygiëne Certificering Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Hygiënische werken in de waterdistributie. Dit certificaat is erkend door CKB. Deze cursus voldoet aan de laatste versie Hygiënecode Drinkwater van Kiwa 12

13 Gasmeten Medewerkers die in hun functie belast zijn met de uitvoering van gasmetingen. 2 dagdelen á 3 uur Inhoud Verbrandingsproces, gevaarlijke stoffen, chemiekaarten en de MAC waarde Werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten Gasmeetapparatuur en de werkingsprincipes (PID meter, HC meter, explosie/zuurstofmeter en gasdetectiebuisjes) Meetregistratie Uitvoeren in interpreteren van luchtkwaliteitsmetingen aan de hand van een viertal praktijkopdrachten Bijzonderheden Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Gasmeten. Het diploma is 3 jaar geldig. Is de geldigheid van een diploma verstreken dan moet men opnieuw het examen afleggen. 13

14 Herhaling Gasmeten Personen die in het bezit zijn van een certificaat Gasmeten dienen, om ervoor te zorgen dat het certificaat Gasmeten niet zijn geldigheid verliest, herhalingslessen te volgen. 1 dagdeel á 4 uur Inhoud Verbrandingsproces, gevaarlijke stoffen, chemiekaarten en de MAC waarde Werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten Gasmeetapparatuur en de werkingsprincipes (PID meter, HC meter, explosie/zuurstofmeter en gasdetectiebuisjes) Meetregistratie Uitvoeren in interpreteren van luchtkwaliteitsmetingen aan de hand van een viertal praktijkopdrachten Bijzonderheden Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Herhaling Gasmeten. Het diploma is 3 jaar geldig. Als de geldigheid van een diploma verstreken is, dient men het examen opnieuw af te leggen. Door veranderingen in de lesstof raden wij u aan uw medewerkers de 2 daagse opleiding te laten volgen. 14

15 Samenwerken aan veiligheid Bedrijven die de veiligheidsbewustzijn van de medewerkers willen verhogen. 4 á 5 dagen of 8 á 10 dagdelen Inhoud Welke voorwaarden zijn er nodig om de werksfeer te verbeteren? Omgaan met commentaar (op de bouwplaats) Het stellen van vragen en het maken van afspraken ( op de bouwplaats) Daarnaast worden er een aantal dagen besteed aan een aantal onderwerpen op het gebied van veiligheid die voor het bedrijf relevant zijn, bijv: werken op hoogt, gebruik van PBM s, voorkomen van rugklachten ect. Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van deelname. 15

16 Keuren van klimmateriaal Medewerkers die beroepsmatig klimmateriaal keuren. 1 dag of 2 dagdelen Inhoud Het leren keuren van Draagbaar Klimmateriaal Constateringen schriftelijke leren vastleggen Wet- en regelgeving Inspectiepunten die in het belang zijn van het keuren van klimmateriaal Algemene uitleg Inspectielijsten Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat van deelname. 16

17 Veiligheid bewustwording aangepast op de werksituatie Inhoud Bedrijven die zich bewust moeten worden van de veiligheidsnormen die gelden binnen het bedrijf waar zij werken. 1 dag of 2 dagdelen Bedrijfsspecifiek programma, met o.a. ARBO-wet Veilig gedrag Gevaarlijke werktuigen Gevaarlijke stoffen Persoonlijke beschermingsmiddelen Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Veiligheid bewustwording aangepast op de werksituatie. Vooraf zal er een docent bij uw bedrijf langskomen voor een intake gesprek. 17

18 Omgaan met gevaarlijke stoffen Medewerkers die in de industrie tijdens hun werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen c.q. kennis hiervan moeten hebben. 1 á 2 dagen of 2 á 4 dagdelen Inhoud Vormen van vergiftiging Vormen van gevaarlijke stoffen Verspreiding van gevaarlijk stoffen Opname van gevaarlijke stoffen Wat zijn MAC voorwaarden Wat zijn Chemiekaarten, productinformatiebladen, veiligheidsinformatiebladen en hoe moeten ze gelezen worden Te treffen maatregelen tegen gevaarlijke stoffen (conform Arbo-wet) Herkenning van gevaarlijke stoffen (bij groot- en kleinverpakkingen) Opslag van gevaarlijke stoffen (conform CPR 15-1) Toxische stoffen registratie Voorkoming van ongevallen en bestrijding gevolgen Brand- explosiegevaar en blusstoffen Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen Hoe te handelen bij incidenten/ongevallen Enige veel voorkomende stoffen nader bekeken Gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf worden gebruikt Bedrijfsspecifieke onderwerpen Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist een certificaat en pasje van de cursus Omgaan met gevaarlijke stoffen. 18

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Stage -leerlingen beneden de 18 jaar Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Taal en veiligheidsrisico s een praktische handreiking Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2014 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 De Stoffenmanager Bouwnijverheid... 4 1.2 Het actieplan... 4 1.3 Samenwerking NOA en BOVATIN... 4 1.4 Doelstelling en

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie