Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016"

Transcriptie

1 Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016

2 1 Inleiding Dick van Sluis, wethouder bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet de aanwezigen van harte welkom. Met honderden Capellenaren is de afgelopen jaren nagedacht over de ontwikkeling van het centrum. In het kader van de gebiedsvisie Centraal Capelle staat er de komende jaren een hoop te gebeuren! Eén van de locaties waar ook ontwikkelingen kunnen plaatsvinden is de locatie Meeuwensingel. Daarbij wordt ook nagedacht over de huidige gebouwen van basisscholen De Horizon en de Klim-op. Moet je deze gebouwen renoveren of nieuwe scholen bouwen? Dat is een vraag waar nog met de gemeenteraad over moet worden gesproken. Vanavond informeren wij de omwonenden van de locatie Meeuwensingel graag over de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied. Locatie Meeuwensingel Centraal Capelle Zoals Dick van Sluis al heeft aangegeven maakt de locatie onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle. Daarin is beschreven dat er op de locatie Meeuwensingel woningen kunnen worden toegevoegd en dat dit gebied ook bedoeld is als voorzieningencluster voor de wijk. De uitgangspunten voor Centraal Capelle - en daarmee ook voor de locatie Reigerlaan Meeuwensingel - zijn het realiseren van een kloppend hart, een beleefbare parkstad en logische verbindingen. Belangrijk voor het gebied is ook de realisatie van de centrumring. De kruising Reigerlaan Rivierweg wordt afgesloten en de Roerdomplaan wordt opengesteld voor het verkeer. Hieraan gekoppeld is er een ontwerp gemaakt voor een kiss en ride zone voor de scholen aan de zijde van de Roerdomplaan. Rivierweg Patrick Bakker, projectleider bij de gemeente Capelle aan den IJssel, geeft een toelichting op de mogelijke ontwikkelingen op de locatie Meeuwensingel. De locatie Meeuwensingel is het gebied tussen de Meeuwensingel, Rivierweg, Reigerlaan en Roerdomplaan. Het gebied is deels eigendom van de gemeente. Bij alle ontwikkelingen gaat de gemeente er vanuit dat de eigendommen van de kerk en de Montessorischool blijven staan. Voor De Meerpaal is een koper die het pand wil kopen en omvormen tot woning. Luchtfoto locatie Meeuwensingel Roerdomplaan Meeuwensingel 2

3 2 Gebiedspaspoort: ambities en spelregels Impressie eerdere plannen Patrick Bakker geeft aan dat het niet de eerste keer is dat er plannen zijn voor de locatie Meeuwensingel. In het verleden zijn meerdere plannen gemaakt. De meest recente plannen gingen uit van twee appartementencomplexen aan de Meeuwensingel. Eén gebouw ter plaatse van het Coster pand en een tweede gebouw op de locatie van sportschool Slingerland en de gymzaal. Deze appartementencomplexen waren tot 16 verdiepingen hoog. De gemeente kijkt nu met een frisse blik naar de ontwikkelingen in het gebied. Daarvoor gaat de gemeente een zogenaamd gebiedspaspoort opstellen. Een gebiedspaspoort bestaat uit twee delen. Het eerste deel vormt een uitnodiging richting eigenaren of partijen met initiatieven, waarin de ambitie voor het gebied wordt besproken. Dit is nog vrij abstract. Het tweede deel beschrijft de spelregels voor het gebied. Dit zijn vaak hele concrete afspraken en dat biedt zekerheid voor zowel ontwikkelende partijen als omwonenden. Dit gedeelte van het gebiedspaspoort vormt voor de gemeente het toetsingsinstrument voor initiatieven. Deze bijeenkomst vanavond is bedoeld om met omwonenden in gesprek te gaan over wat er volgens hen in het gebiedspaspoort moet komen te staan. Ellemijk Marks, stedenbouwkundige bij de gemeente Capelle aan den IJssel, vertelt de aanwezigen over de ambities en spelregels die de gemeente nu voor de locatie Meeuwen- Referentiefoto singel heeft. Graag gaat zij straks hierover in gesprek met de omwonenden om dit verder uit te werken. Ambitie 1 Een integrale gebiedsontwikkeling Ellemijk Marks licht toe dat het ontwikkelen van het hele gebied de voorkeur van de gemeente heeft in plaats van het ontwikkelen van losse locaties. Daarbij moeten de ontwerpen van nieuwe gebouwen bij elkaar passen. Ook is het belangrijk dat goed nagedacht wordt over een totaalplan voor het openbaar gebied tussen de gebouwen in. Ambitie 2 Scholen in de wijk Referentiefoto Zoals aangegeven in de gebiedsvisie Centraal Capelle is de locatie Meeuwensingel bedoeld als plek voor voorzieningen voor de wijk. Daarbij denkt de gemeente vooral aan de al aanwezige basisscholen in het gebied, maar ook andere maatschappelijke voorzieningen kunnen een plek krijgen. Uitgangspunt is het slim combineren van twee basisscholen, een gymzaal, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen onder één dak. De toegang van de scholen bevindt zich aan de Roerdomplaan. Door de schoolpleinen onderdeel te laten maken van het openbaar gebied kunnen deze ook dubbel gebruikt worden. Dit vraagt nog wel overleg met de schoolbesturen. Ambitie 3 Stadswonen in een groene omgeving Gelet op de ligging van de locatie dichtbij het stadshart mag het gebied best dicht bebouwd worden. De locatie Meeuwensingel is in feite een uitbreiding van het centrumgebied waar hoger en dichter op elkaar gebouwd best passend is. Dat betekent ook dat het bouwen van appartementen meer voor de hand ligt dan grondgebonden woningen (woningen met een tuin). Wel vindt de gemeente het belangrijk dat de gebouwen in een groene omgeving komen te staan. Dat betekent bijvoorbeeld ook het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht en een goede overgang tussen privé terras/tuin en het openbaar groen. Een groene omgeving betekent ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Qua hoogte van de bebouwing vindt de gemeente een basishoogte van vier bouwlagen passend. Aan de zijde van de Meeuwensingel zouden accenten tot maximaal 6 lagen aan de kant van de Roerdomplaan en incidenteel in het binnengebied en van 8-10 bouwlagen aan de hoek met de Rivierweg ruimtelijk mogelijk zijn. Referentiefoto 3

4 Ambitieschets Scholen in de wijk Wonen en scholen combineren Voorkanten aan de Rivierweg Stadswonen in een groene omgeving Wandelroute langs de singel 4

5 Ambitie 4 Scholen en wonen combineren Referentiefoto Ambitie 7 Een impuls voor de omgeving Spelregelkaart De gemeente wil graag het wonen combineren met scholen en andere voorzieningen. Dit kan leiden tot interessante combinaties en een bijzonder woonmilieu. Er zijn in Nederland mooie voorbeelden van de combinatie scholen en wonen. Met de ontwikkeling van de locatie Meeuwensingel wil de gemeente ook een impuls geven aan de omliggende buurten. Goede verbindingen met- en door de locatie Meeuwensingel zijn daarvoor belangrijk. Ook een woonmilieu dat nog niet aanwezig is in het gebied kan een impuls voor de omgeving betekenen. Ambitie 5 Voorkanten aan de Rivierweg Ellemijk Marks laat een beeld zien van de huidige situatie langs de Rivierweg. De gebouwen op de locatie Meeuwensingel hebben nu geen voorkanten aan de Rivierweg en het ziet er hier best rommelig uit. Als er nieuwe ontwikkelingen komen moeten die een gezicht hebben aan de Rivierweg.? uitbreiding schoolplein? min 12,5 m Ambitie 6 Wandelroute langs de singel Kiss & Ride scholen basis 4 bouwlagen incidenteel 5 bouwlagen Eén van de uitgangspunten van de gebiedsvisie Centraal Capelle zijn logische verbindingen. Ook tussen het stadshart en de Hollandsche IJssel wil de gemeente logische verbindingen realiseren. Voor de locatie Meeuwensingel betekent dit dat er langs de singel een wandelroute komt. Daarbij is het belangrijk dat er tussen de singel en de gebouwen voldoende ruimte is voor een fijn wandelpad. Door aan deze kant voorkanten van gebouwen te hebben is het hier straks ook prettig wandelen. accent max. 6 bouwlagen accent max bouwlagen toegang parkeervoorziening concept Huidige situatie langs de Rivierweg 5

6 3 Ontwikkelscenario s Patrick Bakker licht toe dat er nog verschillende ontwikkelscenario s zijn voor de locatie Meeuwensingel. Belangrijk hierbij is vooral de vraag of de gebouwen van basisscholen De Horizon en de Klim-op worden gerenoveerd of dat er nieuwe basisscholen worden gebouwd. Hier moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen. Omdat de gemeente geen eigenaar van het hele gebied is moet zij voor een integrale gebiedsontwikkeling samenwerken met andere eigenaren. Eén van de ontwikkelscenario s is een samenwerking met projectontwikkelaar Amvest. Amvest is eigenaar van het pand van Coster aan de Meeuwensingel. De gemeente en Amvest zijn bezig om de mogelijkheden voor een samenwerking te verkennen. Hiervoor hebben zij Juli Architecten uit Rotterdam gevraagd een zogenaamde volumestudie uit te voeren. Een volumestudie kijkt naar wat er voor nieuwe bebouwing zou kunnen komen op een plek. De volumestudie bevindt zich nog in een vroeg stadium. Er zijn nog verschillende onderzoeken nodig om te kijken of een gezamenlijke ontwikkeling haalbaar is. Toch laten de gemeente en Amvest graag al iets zien van de studie om omwonenden zo vroeg mogelijk hierbij te betrekken. rage met een in/uitgang aan de Meeuwensingel. Op het dak van deze parkeergarage wordt een groene binnentuin voor de bewoners van de appartementen gerealiseerd. In de rest van het gebied worden vier kleine appartementenblokjes gerealiseerd in een groene omgeving. Deze appartementenblokjes zijn drie tot vijf lagen hoog. Pim van der Ven, architect/eigenaar van Juli Architecten, geeft een toelichting op de volumestudie die zij hebben gemaakt. De volumestudie gaat uit van een groter bouwblok aan de zijde van de Meeuwensingel met daarin appartementen, twee nieuwe basisscholen, maatschappelijke voorzieningen, kinderopvang en een gymzaal. Juist de combinatie van wonen en scholen werkt op veel plaatsen heel goed. Het parkeren voor deze woningen vindt plaats in een parkeerga- Volumestudie 6

7 4 Vragen en opmerkingen Hieronder worden de opmerkingen die door omwonenden zijn gemaakt per thema beschreven. Kwaliteit Veel omwonenden geven aan de plannen en ideeën zoals die er nu zijn mooi te vinden. Met deze ambities kan er echt iets moois op de locatie Meeuwensingel worden gerealiseerd. Omliggende buurt Diverse omwonenden geven aan het belangrijk te vinden dat ook Havensteder bij de plannen wordt betrokken. De plannen zijn prachtig, maar denk ook na over de oudere flats in de omgeving. Volgens sommige bewoners kunnen deze oudere flats straks de nieuwbouw bederven. Een paar bewoners doen de suggestie om de flat langs de Roerdomplaan te slopen. Parkeren Omwonenden vragen aandacht voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners, zodat bewoners en bezoekers niet in de omliggende buurten gaan parkeren. Als er een parkeergarage in de plannen bij komt moet de gemeente ook regelen dat de bewoners daar gebruik van maken en niet alsnog op straat gaan parkeren. Dat is niet overal goed gegaan. Aandachtspunt is ook met name het parkeren voor de ouders die hun kinderen brengen. Zorg dat dit goed geregeld is. Verkeer Veel omwonenden maken zich zorgen over een verkeersaansluiting op de Meeuwensingel. Tijdens de spits is de Meeuwensingel erg druk. Het is voor hen, in met name de ochtendspits, lastig om de Meeuwensingel op te komen. Zij twijfelen of de bewoners van nieuwe woningen op de locatie Meeuwensingel de weg wel op kunnen komen. Ook maken zij zich grote zorgen over de toename van het verkeer op de Meeuwensingel door het bouwen van nieuwe woningen. Deze mensen moeten straks ook allemaal van en naar hun huis komen, kan de weg dat qua capaciteit wel aan? Tenslotte maken de omwonenden zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Meeuwensingel. Zeker ook met veel leerlingen die de weg moeten oversteken naar de basisscholen. Sommige bewoners doen het voorstel om de Meeuwensingel af te sluiten als doorgaande weg of er een 30km van te maken. Doorgaand verkeer moet dan maar gebruik maken van de Slotlaan. Privacy en bezonning De suggestie wordt gedaan om balkons en (dak)tuinen goed op het zuiden of westen te oriënteren zodat deze ruimten ook goed groen kunnen worden ingericht. Ligging in de schaduw werkt slecht. Hoogte bebouwing Veel omwonenden geven aan de plannen qua bebouwing op zich best passend te vinden. Een basishoogte van 4 verdiepingen en accenten tot maximaal 6 lagen worden door de meeste omwonenden als heel logisch gezien. Er wordt vooral aandacht gevraagd voor het hoogte accent van 8 tot 10 bouwlagen op de hoek Rivierweg / Meeuwensingel. Sommige omwonenden vinden 10 bouwlagen erg hoog en doen de suggestie om ook hier maximaal 6 bouwlagen toe te staan. Een aantal omwonenden geven aan wel blij te zijn met een verlaging van de maximale bouwhoogte ten opzichte van de eerdere plannen toen er nog sprake was van bebouwing van 16 bouwlagen hoog. Omwonenden zijn benieuwd wat het effect van hoogbouw is op de omgeving, met name het weerkaatsen van geluid op omliggende woningen. Duurzaamheid De suggestie wordt meegegeven om nieuwe woningen op de locatie energieneutraal te maken. 7

8 5 Afsluiting Dick van Sluis bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng. Hij vindt het mooi om te horen dat er veel waardering is voor de plannen. De belangrijkste aandachtspunten die hij heeft gehoord vanavond zijn verkeer (vooral de aansluiting op de Meeuwensingel in de spits), het realiseren van voldoende parkeerplaatsen en de bouwhoogte ten opzichte van de omgeving. Dit zijn punten die de gemeente verder meeneemt bij het opstellen van het gebiedspaspoort. Dick van Sluis benadrukt dat ook in de komende maanden de gemeente in gesprek blijft met omwonenden. Hij hoopt de aanwezigen ook op volgende bijeenkomsten weer te zien. Vervolgstappen Patrick Bakker licht toe hoe het vervolgproces eruit ziet. De gemeente neemt de reacties van vanavond mee bij het opstellen van het concept gebiedspaspoort. Naar verwachting kan het concept gebiedspaspoort half november in het college van burgemeester en wethouders worden besproken. Begin december volgt dan de bespreking in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Vervolgens kan iedereen op het concept gebiedspaspoort reageren. De gemeente organiseert dan ook weer een bijeenkomst. Alle inspraakreacties op het concept gebiedspaspoort neemt de gemeente vervolgens mee bij het opstellen van het definitieve gebiedspaspoort. Naar verwachting kan het gebiedspaspoort eind maart door de gemeenteraad worden vastgesteld. 8

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Gebiedspaspoort Blinkert WOP Middelwatering - 11 juli 2017

Gebiedspaspoort Blinkert WOP Middelwatering - 11 juli 2017 Gebiedspaspoort Blinkert WOP Middelwatering - 11 juli 2017 1 Inleiding In de vergadering van de WOP Middelwatering op 11 juli 2017 heeft Ingrid Broos, projectleider bij de gemeente Capelle aan IJssel,

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst afsluiten Reigerlaan West- Rivierweg 21 september 2016

Bewonersbijeenkomst afsluiten Reigerlaan West- Rivierweg 21 september 2016 Bewonersbijeenkomst afsluiten Reigerlaan West- Rivierweg Focus voor 2016 COMENIUS COLLEGE, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GRE 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van de bewonersbijeenkomst op 21 september 2016

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016

Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016 Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016 1 Inleiding Onno de Vries, communicatieadviseur bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt dat de bijeenkomst

Nadere informatie

Raadsvergadering. 14 maart D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 14 maart D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 762717 Raadsvergadering 14 maart 2016 Datum 9 februari 2016 Programma / product / collegewerkplan Uitwerking gebiedsvisie Centraal Capelle Portefeuillehouder

Nadere informatie

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 » Woningbouwlocaties Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 Inleiding Ruud de Graaf, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet alle makelaars

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst verbinding met de Hollandsche IJssel 31 oktober 2016

Tweede bijeenkomst verbinding met de Hollandsche IJssel 31 oktober 2016 Tweede bijeenkomst verbinding met de Hollandsche IJssel 31 oktober 2016 Focus voor 2016 VAN CAPELLENHUIS, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GRE 1 Inleiding Yucel Ozmen, projectleider van de werkzaamheden aan de centrumring,

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Rubenssingel. Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag vervolgbijeenkomst Rubenssingel - 10 september 2015

Bewonersbijeenkomst Rubenssingel. Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag vervolgbijeenkomst Rubenssingel - 10 september 2015 »» Bewonersbijeenkomst Rubenssingel Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag vervolgbijeenkomst Rubenssingel - 10 september 2015 Onno de Vries, communicatieadviseur van de gemeente, heet iedereen van harte

Nadere informatie

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 Focus voor 2016 VIJVERHOF, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GREX PRESENTATIE 2 1. Inleiding Yücel Özmen, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet

Nadere informatie

Herontwikkeling De Dubbeldekker SCHATKAART

Herontwikkeling De Dubbeldekker SCHATKAART SCHATKAART Conclusies: POSITIEF Veel groen Zicht op groen, vanuit balkons, achtertuinen - veel groen beleving Veel volwassen, grote bomen Autoluw gebied Speelplek - wordt goed gebruikt Schoolplein Laag

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Amandelpark en omgeving

Bewonersbijeenkomst Amandelpark en omgeving »» Bewonersbijeenkomst Amandelpark en omgeving Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag bewonersbijeenkomst 12 mei 2015 Gebiedsvisie Centraal Capelle Onno de Vries, communicatieadviseur bij de gemeente heet

Nadere informatie

Impressie Rivierweg-Midden. Rivierweg-Midden en Lepelaarsingel Bijeenkomst 23 april 2018

Impressie Rivierweg-Midden. Rivierweg-Midden en Lepelaarsingel Bijeenkomst 23 april 2018 Impressie Rivierweg-Midden Rivierweg-Midden en Lepelaarsingel Bijeenkomst 23 april 2018 1 Algemeen Inleiding Yücel Özmen, projectleider van het project Centrumring, heet alle aanwezigen van harte welkom

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

In gesprek over gebiedsvisie Landelijk Capelle 27 augustus 2016

In gesprek over gebiedsvisie Landelijk Capelle 27 augustus 2016 In gesprek over gebiedsvisie Landelijk Capelle 27 augustus 2016 Focus voor 2016 BRADERIE SCHENKEL (BERMWEG) GREX OPMERKINGEN EN SUGGESTIES Tijdens de Braderie Schenkel op zaterdag 27 augustus 2016 was

Nadere informatie

WELKOM op de tweede bewonersavond Randenbroek-Zuid

WELKOM op de tweede bewonersavond Randenbroek-Zuid WELKOM op de tweede bewonersavond Randenbroek-Zuid 09.12.2008 AGENDA > Welkomstwoord > Terugkoppeling avond 1 > Presentatie denkrichtingen > Themagesprekken > Afsluiting TERUGKOPPELING AVOND 1 PRESENTATIE

Nadere informatie

Ringdijk - Citroëngarage. 3 e Stamtafel 28 september 2015

Ringdijk - Citroëngarage. 3 e Stamtafel 28 september 2015 Ringdijk - Citroëngarage 3 e Stamtafel 28 september 2015 Wouter Veldhuis, stedenbouwkundige Hans van der Heijden, architect Jan Emmens, Ringdijk Garage BV Imke Veltmeijer, gebiedsontwikkelaar Eigen Haard

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Gebiedsvisie Landelijk Capelle Bijeenkomst 5 juli Oeverrijk en s-gravenweteringpark

Gebiedsvisie Landelijk Capelle Bijeenkomst 5 juli Oeverrijk en s-gravenweteringpark Gebiedsvisie Landelijk Capelle Bijeenkomst 5 juli 2017 - Oeverrijk en s-gravenweteringpark 1 Welkom en inleiding Wethouder Dick van Sluis heet de omwonenden van locatie Oeverrijk en s-gravenweteringpark

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat

Gemeente Haaksbergen. Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Gemeente Haaksbergen Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Vastgesteld door de gemeenteraad van Haaksbergen dd 30 mei 2012 Gemeente Haaksbergen Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Opgesteld door:

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie

Energiecafé Bongerd Wingerd en omgeving

Energiecafé Bongerd Wingerd en omgeving Energiecafé Bongerd Wingerd en omgeving 12 november 2018 Programma Energiecafé 1. Welkom: welke ontwikkelingen zijn er in uw buurt? verkennen toekomstige warmtevoorziening 2. In groepjes met elkaar in

Nadere informatie

» Gebiedsvisie Centraal Capelle

» Gebiedsvisie Centraal Capelle » Gebiedsvisie Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Aanwezigen H&W MAKELAARS Mw. M. van Wezep & Dhr. C. van Wezep RUSELER MAKELAARS CAPELLE Dhr. A. Knibbe SMITS MAKELAARDIJ Dhr. M.E. van Leeuwen

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 77

Den Helder Stadshart 77 76 Uitwerkingsplan Den Helder Stadshart 77 N 3.5.GRACHTENGORDEL / DE BEWONERS VAN DE GRACHTENGORDEL HEBBEN DE MOGELIJKHEID OM EEN BOOTJE VOOR DE DEUR AAN TE LEGGEN. DE SFEER WORDT BEPAALD DOOR DE FRAAIE

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018 Impressie entree Koperwiek - RET Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018 1 Algemeen Inleiding Yücel Özmen, projectleider van het project Centrumring, heet alle

Nadere informatie

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE

VERSLAG BURGERPARTICIPATIE VERSLAG BURGERPARTICIPATIE PLAN KERKSTRAAT 4A BERKEL ENSCHOT Versie: 06-02-2017 1 INHOUD Inleiding... 3 Reacties en antwoorden... 4 2 INLEIDING De gemeente Tilburg is in 2015 met de woningbouwcorporaties

Nadere informatie

Rapport bezonning Meeuwensingel 101 en 107 te Capelle aan den IJssel Definitief rapport Datum: 23 juni 2008

Rapport bezonning Meeuwensingel 101 en 107 te Capelle aan den IJssel Definitief rapport Datum: 23 juni 2008 Rapport bezonning Meeuwensingel 101 en 107 te Capelle aan den IJssel Definitief rapport Datum: 23 juni 2008 Inhoud 1. Aanleiding blz. 3 1.1 Normen gemeente Capelle aan den IJssel blz. 3 1.2 Doel blz. 4

Nadere informatie

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018 Impressie entree Koperwiek - RET Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018 1 Algemeen Inleiding Yücel Özmen, projectleider van het project Centrumring, heet alle

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein September 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN... 4 2 1. I N L E I D I N G Het ontwerpbestemmingsplan Campina-terrein

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Portefeuillehouder: E Tijmstra. Behandeld door: M. Matthijsse

Portefeuillehouder: E Tijmstra. Behandeld door: M. Matthijsse P U R N E R E 'f O.,.. RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1457675 Datum: 6 november 2018 Domein / Team: RUID / ONTW Portefeuillehouder: E Tijmstra Behandeld door: M. Matthijsse Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Concept ruimtelijke onderbouwing Oranje Nassaustraat 1B-1H. 1) Status

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Concept ruimtelijke onderbouwing Oranje Nassaustraat 1B-1H. 1) Status Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 8211456 B&W verg. : 20 november 2018 Onderwerp: Concept ruimtelijke onderbouwing Oranje Nassaustraat 1B-1H 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

Zelfbouw op De Mient

Zelfbouw op De Mient Zelfbouw op De Mient Bijeenkomst zelfbouw 22 maart 2016 Agenda Korte terugblik Waar staan we nu Grondprijzen De zes stappen naar uw droomhuis/bedrijf Vragen en eerste kennismaking Terugblik bijeenkomsten

Nadere informatie

Gebiedsvisie Landelijk Capelle s-gravenweteringpark - 16 maart 2017 CONCEPT

Gebiedsvisie Landelijk Capelle s-gravenweteringpark - 16 maart 2017 CONCEPT Gebiedsvisie Landelijk Capelle s-gravenweteringpark - 16 maart 2017 CONCEPT 1 Welkom en inleiding Gerdien Boersma, projectleider bij de gemeente Capelle aan den IJssel, dankt iedereen voor de komst naar

Nadere informatie

Verslag 1 e bewonersavond inrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco

Verslag 1 e bewonersavond inrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco Verslag 1 e bewonersavond inrichting openbare ruimte middengebied Don Bosco 29 juni 2016 Stadsdeelkantoor Oranje-Vrijstaatplein 2 Amsterdam, stadsdeel Oost 1 Verslag bewonersavond plannen openbare ruimte

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2e Bewonersbijeenkomst Fazantstraat. Elimkerk, 28 mei 2015 Verslag

2e Bewonersbijeenkomst Fazantstraat. Elimkerk, 28 mei 2015 Verslag »» 2e Bewonersbijeenkomst Fazantstraat Elimkerk, 28 mei 2015 Verslag Inleiding Tijdens de bewonersbijeenkomst op 23 maart 2015 zijn ideeën en aandachtspunten besproken voor de toekomstige invulling van

Nadere informatie

Druten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Druten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Druten

Druten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Druten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Druten Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENBIJEENKOMST RIJNLANDLAAN - 29 NOVEMBER 2017

VERSLAG BELANGHEBBENDENBIJEENKOMST RIJNLANDLAAN - 29 NOVEMBER 2017 VERSLAG BELANGHEBBENDENBIJEENKOMST RIJNLANDLAAN - 29 NOVEMBER 2017 Op 29 november 2017 was in De Groene Loper een bewonersbijeenkomst over de verkavelingsvarianten voor sociale woningbouw, Veurs Voorburg

Nadere informatie

VERSLAG GROEPSGESPREKKEN UPDATE VISIE ONTWIKKELSTRATEGIE REITDIEPZONE

VERSLAG GROEPSGESPREKKEN UPDATE VISIE ONTWIKKELSTRATEGIE REITDIEPZONE VERSLAG GROEPSGESPREKKEN UPDATE VISIE ONTWIKKELSTRATEGIE REITDIEPZONE Datum: 27 februari 2017 Plaats: Stadskerk, Friesestraatweg 221, Groningen Tijd: 19.30 21.00 uur Aanwezig: Ale Woudstra (onafhankelijk

Nadere informatie

MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS

MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS Verslag bijeenkomst 19 december 2016 2 Verslag bijeenkomst 19 december 2016 Impressie bijeenkomst De gemeente Amersfoort heeft afgelopen zomer, zoals aangegeven, het Masterplan

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst d Amandelhof 11 oktober 2018

Bewonersbijeenkomst d Amandelhof 11 oktober 2018 Bewonersbijeenkomst d Amandelhof 11 oktober 2018 Nieuwbouw d Amandelhof René opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen, mede namens Cedrah, welkom. Hij stelt zich voor als projectleider Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Gebiedsvisie Landelijk Capelle Oeverrijk - 7 februari 2017 CONCEPT

Gebiedsvisie Landelijk Capelle Oeverrijk - 7 februari 2017 CONCEPT Gebiedsvisie Landelijk Capelle Oeverrijk - 7 februari 2017 CONCEPT 1 Welkom en inleiding Gerdien Boersma, projectleider bij de gemeente Capelle aan den IJssel, dankt alle aanwezigen voor de komst. Op basis

Nadere informatie

Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14

Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14 Resultaten enquête buurtbewoners inzake ontwikkelingsplannen Vijverweg 14 Vraag 1: Wat zijn voor u de belangrijkste zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het maken van plannen voor deze loca@e?

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Routingformulier. Martijn Broersma. A.J. Adriani. Openbaar. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het. 3 mei 2016

Routingformulier. Martijn Broersma. A.J. Adriani. Openbaar. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het. 3 mei 2016 Routingformulier Voor hulp bij invullen van de inhoud, ga naar de invulwijzer: http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/templates/ Invulwijzer%20BW%20voorstellen.docx Nummer: 579777 Afdeling RD Ruimtelijk Domein

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Ontwerp inrichting openbare ruimte Impressie bouwplannen Omnia CPO - ontwikkeling Planologische procedure:

Nadere informatie

Bewonersavond E-buurt Oost

Bewonersavond E-buurt Oost Bewonersavond E-buurt Oost 8 februari 2018 Agenda 1. Welkom 19.30 2. Werkzaamheden Speellocatie Emerald 19.40 Planning van de werkzaamheden 3. Terugblik eerdere bijeenkomsten 19.50 4. Ontwikkeling noordzone

Nadere informatie

Nieuwsbrief Doorslag,

Nieuwsbrief Doorslag, Nieuwsbrief Doorslag, In de laatste nieuwsbrief van september hebben wij u laten weten dat het onderwerp Toekomst School- en Sportgebouwen in september behandeld zou worden door de gemeenteraad. In deze

Nadere informatie

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit 82 Uitwerkingsplan wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit Den Helder Stadshart 83 N 3.6.STADSHART WONEN / IN CONTRAST MET DE RUIGHEID VAN DE ZEE EN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN IS HET STADSHART

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUW VOORBURG

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUW VOORBURG VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUW VOORBURG 4 juli 2017 Informatiebijeenkomst nieuwbouw Voorburg Medewerkers en vrijwilligers 15.00 16.00 uur Cliënten en mantelzorgers 16.00 17.00 uur Inleiding Locatiemanager

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Gebiedspaspoort d Amandelhof. Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag tweede bewonersbijeenkomst 14 januari 2016

Gebiedspaspoort d Amandelhof. Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag tweede bewonersbijeenkomst 14 januari 2016 »» Gebiedspaspoort d Amandelhof Gebiedsvisie Centraal Capelle Verslag tweede bewonersbijeenkomst 14 januari 2016 Inleiding Onno de Vries, communicatieadviseur bij de gemeente Capelle aan den IJssel dankt

Nadere informatie

HERSTRUCTURERING WIERINGERWERF. 12 december 2017

HERSTRUCTURERING WIERINGERWERF. 12 december 2017 12 december 2017 INTRODUCTIE Doel van vanavond 2015 start van proces en bewonersavonden Juni 2016 raad stelt vlekkenplan vast December 2016 raad stelt geld beschikbaar April 2017 cultuurhistorie (Steenhuis

Nadere informatie

Concept Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

Concept Ontwikkelvisie Spaarndamseweg 4 juni 2019 PG Klaas Telgenhof Concept Ontwikkelvisie Spaarndamseweg Ontwikkelzones 8 zones Ca 10.000 woningen t/m 2025 50% sociale woningen Doelen Een samenhangend kader op het gebied van stedenbouw (m.n.

Nadere informatie

datum: 23 juli 2018 Frenkel Beerens van: Jan-Hein Biemans Telefoon: Advies t.b.v. Van Bommelhof - Moergestel

datum: 23 juli 2018 Frenkel Beerens van: Jan-Hein Biemans Telefoon: Advies t.b.v. Van Bommelhof - Moergestel Memo datum: 23 juli 2018 aan: Frenkel Beerens van: Jan-Hein Biemans Telefoon: betreft: Advies t.b.v. Van Bommelhof - Moergestel Vraagstelling De locatie Sint Ermelindishof ligt al jaren verlaten en armoedig

Nadere informatie

Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016

Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016 Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016 Focus voor 2016 MAKELAARS GREX 1. INLEIDING Andjela Kraljevic, projectleider van de gebiedsvisie Landelijk Capelle heet alle makelaars van harte

Nadere informatie

Toelichting behorend bij stedenbouwkundige verkenning Aloysiuslocatie en omgeving in Huissen

Toelichting behorend bij stedenbouwkundige verkenning Aloysiuslocatie en omgeving in Huissen Toelichting behorend bij stedenbouwkundige verkenning Aloysiuslocatie en omgeving in Huissen 1. Inleiding. Na de vaststelling van het Centrumplan Huissen, in december 20008, is in maart 2012 een gewijzigde

Nadere informatie

Gebiedsvisie Landelijk Capelle s-gravenweteringpark - 30 januari 2017

Gebiedsvisie Landelijk Capelle s-gravenweteringpark - 30 januari 2017 Gebiedsvisie Landelijk Capelle s-gravenweteringpark - 30 januari 2017 1 Welkom en inleiding Gerdien Boersma - projectleider bij de gemeente Capelle aan den IJssel - heet de aanwezige bewoners en raadsleden

Nadere informatie

Nieuwbouw Zernike College Locatie Helperbrink

Nieuwbouw Zernike College Locatie Helperbrink Nieuwbouw ernike College Locatie Helperbrink ienswijze en reactie bewoners Brinklaan op het voorlopig Bouwontwerp maandag 25 november 2013 Agenda 1. Algemene reactie huidige situatie 2. Reactie op het

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen en reacties overlegpartners. behorend bij het

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen en reacties overlegpartners. behorend bij het GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen en reacties overlegpartners behorend bij het bestemmingsplan Oostoever 2014 November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) Vastgesteld

Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) Vastgesteld Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) Vastgesteld Vastgesteld, d.d 24 januari 2019 Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) bestemmingsplan Wateringse Veld Noord,

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden.

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Tijd: 19.00-20.30 uur De heer Jetze Lont opent de avond namens Nieuw Vossepark en stelt

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg 5 juni 2019 Inleiding Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met

Nadere informatie

Omwonende participatie, Arsenaal Terrein te Voorschoten. Hierbij een overzicht van de bijeenkomsten met een korte omschrijving:

Omwonende participatie, Arsenaal Terrein te Voorschoten. Hierbij een overzicht van de bijeenkomsten met een korte omschrijving: Eindverslag Omwonende participatie, Arsenaal Terrein te Voorschoten Arsenaal Terrein: Het huidige arsenaal terrein in eigendom van 3 eigenaren te weten Provincie Zuid-Holland, de gemeente Voorschoten en

Nadere informatie

Stationskwartier Zwijndrecht. Wonen in het nieuwe stadshart van Zwijndrecht

Stationskwartier Zwijndrecht. Wonen in het nieuwe stadshart van Zwijndrecht Stationskwartier Zwijndrecht Wonen in het nieuwe stadshart van Zwijndrecht Betaalbaar wonen in tuinstad met metropool nabij Zwijndrecht is een groene gemeente met veel potentieel, op een steenworp afstand

Nadere informatie

MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS

MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS Verslag bijeenkomst 27 maart 2017 2 Verslag bijeenkomst 27 maart 2017 Impressie bijeenkomst In dit verslag wordt een impressie gegeven van de laatste bijeenkomst voor gebruikers,

Nadere informatie

Herinrichting N257 Steenbergen

Herinrichting N257 Steenbergen Herinrichting N257 Steenbergen Raadscommissie: Toelichting herinrichtingsvoorstel Agenda Aanleiding Uitgangspunten N257 Aandachtspunten bewoners Toelichting uitgewerkte variant Vervolgproces Vragen Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

Aan de omwonenden van de Trefpuntkerk. Alkmaar 15 februari Geachte mevrouw, mijnheer,

Aan de omwonenden van de Trefpuntkerk. Alkmaar 15 februari Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de omwonenden van de Trefpuntkerk Alkmaar 15 februari 2017 Geachte mevrouw, mijnheer, Op 23 januari heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de verkenning van de nieuwbouwmogelijkheden

Nadere informatie

Huisvestingsplan Scholen

Huisvestingsplan Scholen Variant 1: Renovatie op Van Damstraat Renovatie van de school op de huidige locatie Geen bestemmingsplanwijzigingen nodig Goed bereikbaar voor langzaam verkeer Geen afboeking van de boekwaarde bestaande

Nadere informatie

Verslag werksessie Driemasterlocatie 16 september 2014

Verslag werksessie Driemasterlocatie 16 september 2014 Verslag werksessie Driemasterlocatie 16 september 2014 Aanwezig: Bewoner Houtschans 44 Bewoner Wilddreef 56 Bewoner Wilddreef 96 Bewoner Vronkenlaan 67 Bewoner Vronkenlaan 75 Stichting Philadelphia Zorg:

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

KVDK I KORBEE VAN DER KROFT ARCHITECTEN BNA BEZONNINGSSTUDIE 10 JULI 2017

KVDK I KORBEE VAN DER KROFT ARCHITECTEN BNA BEZONNINGSSTUDIE 10 JULI 2017 INFO@KVDKARCHITECTEN.NL WWW.KVDKARCHITECTEN.NL BEZONNINGSSTUDIE 10 JULI 2017 BEZONNINGSSTUDIE centrumplan DE bezonningsstudie is gemaakt op basis van gegevens van het KNMI. (KNMI tijden van zonsopkomst

Nadere informatie

Gebiedspaspoort Blinkert Nota van beantwoording. Concept - versie college 13 november 2018

Gebiedspaspoort Blinkert Nota van beantwoording. Concept - versie college 13 november 2018 Gebiedspaspoort Blinkert Nota van beantwoording Concept - versie college 13 november 2018 1 INLEIDING Sinds de zomer van 2017 is gewerkt aan een gebiedspaspoort Blinkert. Tijdens de vergadering van de

Nadere informatie

DE MAURITS, SCHIEDAM 28 koopappartementen

DE MAURITS, SCHIEDAM 28 koopappartementen DE MAURITS, SCHIEDAM 28 koopappartementen ONTWIKKELCOMBINATIE NOLETSTRAAT BV - Doel informatieavond - Procedure - Toelichting bouwplan De Maurits - Planning slopen en bouwen - Reacties en vragen - Hoe

Nadere informatie

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord Participatiebijeenkomst 12 april2018 Programma Introductie (19.30 19.40) Presentatie: historie, ruimtelijke kaders en selectieproces (19.40 19.55) Doel van de

Nadere informatie

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus Programma Opening / terugblik op afgelopen periode De criteria en de manier van toetsen Overzicht ingediende ideeën Conclusies toetsing De

Nadere informatie

de GezondOntwerpWijzer

de GezondOntwerpWijzer Naar een gezonde (groene) leefomgeving: de GezondOntwerpWijzer Hanneke Kruize (RIVM) Marjo Knops (Ministerie van I&M) 1 Opbouw presentatie Belang van groen in de leefomgeving Gezonde leefomgeving als beleidsthema

Nadere informatie

Nieuwbouwplan appartementen

Nieuwbouwplan appartementen Historie De synagoge gelegen aan de is ontworpen door architect E. Spier. De plechtige inwijding van de synagoge vond plaats op 3 juni 1981. In 2011 voldeed de synagoge niet meer aan de wensen van de toenmalige

Nadere informatie

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Droomt u weleens van een huis dat aan al uw wensen voldoet? Met volop ruimte voor kamers voor de kinderen, hobby s en het werk? En een mooie tuin op het zuidwesten?

Nadere informatie

Verslag bijeenkomsten november Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Verslag bijeenkomsten november Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost Verslag bijeenkomsten november 2018 Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost De aanleiding Doel van de bijeenkomsten Overzicht van reacties en wensen per onderwerp Vervolg

Nadere informatie

Stedenbouwkundige analyse

Stedenbouwkundige analyse BIJLAGE 5: perceel Secr. Varkevisserstraat 58 Stedenbouwkundige analyse Beschrijving locatie De locatie betreft het terrein achter en naast de woning aan de Secr. Varkevisserstraat 58. Op het achterliggende

Nadere informatie

Gebiedsvisie Florabuurt

Gebiedsvisie Florabuurt Gebiedsvisie Florabuurt Bewonersbijeenkomst 8 mei 2019 Agenda 1. Waar werken we aan en wat speelt er? 2. Waar staan we nu? 3. Wat willen we bereiken? 4. Hoe kunnen we dat doen? 5. In gesprek! 6. Welke

Nadere informatie