Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in BRIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in BRIO"

Transcriptie

1 Betrokkenen en risico-objecten samenvoegen in BRIO

2 Inhoud Inleiding: 2 1 Dubbele betrokkenen samenvoegen Betrokkenen onderling samenvoegen Het samenvoegingsprogramma Geval per geval samenvoegen Batch-samenvoeging Bijzonder geval: dubbele verzekeringsnemers manuele correctieprocedure Zonder boekhoudmodule Met boekhoudmodule 11 2 Dubbel ingevoerde risico-objecten samenvoegen Een risico-object activeren of desactiveren Een dubbel ingevoerd voertuig schrappen Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, vergeleken op basis van nummerplaten én chassisnummers Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, alleen vergeleken op basis van nummerplaten Een dubbel ingevoerd gebouw schrappen Een risico-object Andere - Persoon schrappen 23 1

3 Inleiding: Het basisidee van de BRIO-software is dat betrokkenen en risico-objecten slechts één keer worden ingevoerd. Dit maakt het gemakkelijker om de gegevens te verwerken en te raadplegen. Maar door bepaalde procedures kan het toch gebeuren dat gegevens meerdere keren voorkomen: 1. een programma om vanuit een andere software naar BRIO te migreren kan dubbele betrokkenen of risico-objecten creëren. 2. een slecht beheer van rollen en relaties. Een kind, een echtgenoot of een advocaat mogen niet opnieuw worden ingevoerd als verzekeringsnemers, een gewone roltoekenning volstaat. 3. een slecht beheer van de AS/Web antwoordrecords. Wanneer een antwoordrecord een verzekeringsnemer of een risico met de toestand Nieuw bevat, dient men altijd na te gaan of dit element al niet aanwezig is. Integreer nooit blindelings AS/Web antwoordrecords, neem de tijd om de situaties vóór en na integratie met elkaar te vergelijken. Deze documentatie heeft tot doel om dubbele betrokkenen en risico-objecten samen te voegen. 2

4 1 Dubbele betrokkenen samenvoegen VOORAFGAANDE OPMERKING Het programma om dubbele betrokkenen samen te voegen is niet in staat om betrokkenen van het type verzekeringsnemer, leverancier, onderagent prospect of nog maatschappij onderling samen te voegen. In deze gevallen blijft een manuele procedure noodzakelijk (Zie punt 1.2 op pagina 8). 1.1 Betrokkenen onderling samenvoegen Als een bepaalde betrokkene meer dan één keer in BRIO voorkomt, kunt u deze betrokkenen samenvoegen tot er nog slechts één betrokkene overblijft. Om de logica van de samenvoeging goed te begrijpen, dient u de begrippen rol en relatie in BRIO goed te beheersen. Wij herinneren eraan dat een bepaalde persoon met verscheidene rollen in BRIO kan voorkomen. Deze persoon kan bijvoorbeeld zowel verzekeringsnemer als echtgenoot, bestuurder, enz. zijn. De persoon wordt slechts één keer gecreëerd als betrokkene verzekeringsnemer en vervolgens worden verscheidene rollen aan deze persoon toegekend. Door te zoeken op verzekeringsnemer en alle rollen weer te geven, krijgt men een correcte situatie op het scherm. In dit geval dient er niets samengevoegd te worden. Maar als deze persoon verscheidene keren werd gecreëerd of ingevoerd, telkens apart als aparte betrokkenen, zorgt BRIO er met het programma voor dat deze betrokkenen worden samengevoegd Het samenvoegingsprogramma Het samenvoegingsprogramma selecteert betrokkenen met dezelfde naam en voornaam en vergelijkt vervolgens de elementen Straat, Straatnummer, Postcode en Gemeente. Het controleert ook het begrip rol. Twee betrokkenen die volledig op dezelfde manier worden geschreven (zelfde schrijfwijze) en die onderling geen relatie hebben, worden vermeld in de lijst van samen te voegen betrokkenen. BRIO toont ter informatie ook de eventuele rollen van deze betrokkenen. 3

5 U kunt op twee manieren tewerk gaan: ofwel voert u geval per geval de samenvoeging uit, ofwel start u het programma voor batch-samenvoeging Geval per geval samenvoegen Procedure In het menu Extra klikt u op Dubbele betrokkenen. U krijgt het scherm Batch verwerkingen overzicht. Klik in het menu Wat doen op Dubbele betrokkenen lijst maken. Het dialoogvenster Maken van een dubbele betrokkenen lijst verschijnt. Voer de naam en voornaam van de samen te voegen betrokkene in. Klik op Ok De batchverwerking Dubbele betrokkenen verschijnt met de status Aanvaard. Klik in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen krijgt. Klik op de regel om het resultaat te tonen. BRIO past een filter toe op de verschillen en toont standaard de elementen zonder verschillen. De eerste regel toont in vetjes de betrokkene die als hoofdbetrokkene wordt beschouwd. Daras Fabian bestaat als verzekeringsnemer ; de tweede regel staat in het grijs, 4

6 want Daras Fabian Echtgeno(o)t(e) is een rol van de verzekeringsnemer. Als u met de cursor over de regel van de echtgenoot gaat, toont BRIO de informatie. Voor deze 2 regels is samenvoegen niet nodig. De kolommen Samenvoegen en Verschillen staan bijgevolg eveneens in het grijs. Toch wordt deze betrokkene in de lijst opgenomen, want hij werd eveneens apart ingevoerd. Om alle gegevens te bekijken, klikt u op Al de dubbele betrokkenen tonen. Klik in het menu Wat doen op Al de dubbele betrokkenen tonen. U krijgt dan het volgende scherm. De betrokkene Daras - Derden werd apart gecreëerd in BRIO en vertoont verschillen, zoals vermeld in de kolom. BRIO toont deze verschillen in een venster waarin bepaalde velden worden vergeleken. Let op! Alle velden worden nooit getoond! Klik in het menu Wat doen op Uitgebreide lijst tonen om een vollediger beeld te krijgen. 5

7 De kolom Basis toont het element dat moet behouden blijven, de kolom Samenvoegen het element dat moet worden samengevoegd. Let op: het samenvoegingsprogramma voegt de gegevens niet aan elkaar toe. Met andere woorden: als bij de samen te voegen betrokkene informatie staat die niet voorkomt bij de betrokkene die als basis wordt genomen, dan gaat deze informatie verloren! Kruis de kolom Samenvoegen aan. In het menu Wat doen klikt u op Samenvoegen starten en bevestigt u uw keuze. In het menu Wat doen klikt u op Overzicht actualiseren ; als de verwerking de status Ongelezen krijgt, klikt u op de regel. U krijgt dan een melding dat de verwerking werd uitgevoerd. De betrokkene Daras Fabian heeft nu 4 rollen Batch-samenvoeging. Procedure Klik in het menu Extra op Dubbele betrokkenen. In het scherm Batch verwerkingen overzicht klikt u in het menu Wat doen op Dubbele betrokkenen lijst maken. Als u in het onderstaande venster de velden leeg laat, overloopt BRIO uw hele database. Wij adviseren u om eerder per schijf te werken, bijvoorbeeld in alfabetische volgorde. U lanceert dan de procedure voor alle betrokkenen waarvan de naam met een A begint. 6

8 Klik op Ok om te zoeken. In de lijst van de batch-verwerkingen klikt u in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot het de verwerking Ongelezen oplevert. Klik op de regel om de lijst met dubbele betrokkenen te krijgen. Voorbeeld 1 Samenvoegen van een verzekeringsnemer met een rol als bestuurder en een betrokkene bestuurder. Voorbeeld 2 Samenvoegen van twee betrokkenen van dezelfde aard kind zonder verschillen in gegevens Procedure: Klik in het menu Wat doen op Al de dubbele betrokkenen tonen. Klik op de regels waarvan in de kolom Verschillen ja staat om ze te bekijken. In het menu Wat doen klikt u op Uitgebreide lijst tonen voor meer details. De kolom Basis duidt het element aan dat zal worden bewaard, de kolom Samenvoegen het samen te voegen element. Kruis de elementen aan die moeten worden samengevoegd. Overloop de lijst en verwijder het vinkje bij de elementen die u niet wenst samen te voegen. Als u op de knop Opslaan klikt, vraagt BRIO of u het samenvoegen wilt starten. Als u Neen antwoordt, wordt de lijst bewaard als werkbestand en kunt u ze achteraf weer openen om voort te gaan. Als u een spoor van uw werk wilt bewaren, klikt u op het icoontje Exporteren naar MS-Excel in de rechterbovenhoek van het venster. Als de hele lijst verwerkt is, klikt u op Opslaan en bevestigt u door op Ja te klikken. In het menu Wat doen klikt u op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen oplevert. BRIO bevestigt dat de operatie correct is uitgevoerd. 7

9 1.2 Bijzonder geval: dubbele verzekeringsnemers manuele correctieprocedure Zonder boekhoudmodule Als u niet over de boekhoudmodule beschikt, bestaat de manuele procedure erin om eerst te bepalen welke verzekeringsnemer men wil bewaren en vervolgens om alle elementen (contracten, risico-objecten, schadegevallen, agenda s, verbonden documenten, enz.) van de ene naar de andere te verplaatsen. De overbodige verzekeringsnemer wordt vervolgens geschrapt. VOORBEELD: Hoe spoort men een dubbel ingevoerde verzekeringsnemer op? 1 Voer een zoekopdracht per verzekeringsnemer uit. Dezelfde klant komt twee keer voor in de lijst. 2 Zoek naar betrokkenen van alle aard. De kolom Rol bevestigt dat deze verzekeringsnemer twee keer met twee verschillende nummers voorkomt (199/00 en 200/00). 8

10 1. Bepaal de te bewaren verzekeringsnemer Controleer welk klantennummer overeenstemt met uw papieren dossier (als u nog niet in een papierloos kantoor werkt). U kunt er ook voor kiezen om de verzekeringsnemer met het hoogste aantal contracten te houden. Dit is de situatie vóór de overdracht: Klantennr. Naam Adres 199 BIC Brusselsesteenweg 12 Contract 1 Gebouw Contract 2 Voertuig Contract 3 Leven Klantennr. Naam Adres 200 BIC Brusselsesteenweg 1 Contract 1 RB 2. Overdracht van contracten Elk contract van de te schrappen verzekeringsnemer wordt overgeheveld naar de verzekeringsnemer die men wil bewaren. Ga naar het contract, klik in het menu Wat doen op Andere acties tonen en vervolgens op Contract overdragen. 9

11 Zoek de verzekeringsnemer. Kruis alle beschikbare opties aan, zodat u ook de risico-objecten, schadegevallen, agenda s en verbonden documenten overdraagt. Bevestig met de knop OK. Ga op dezelfde manier tewerk voor elk over te dragen contract. Dit is de situatie na de overdracht van de contracten. Klantennr. Naam Adres 199 BIC Brusselsesteenweg 12 Contract 1 Gebouw Contract 2 Voertuig Contract 3 Leven Overdracht van klant 200 Contract 4 RB Klantennr. Naam Adres 200 BIC Brusselsesteenweg 1 Schrappen van de overbodige klant. Als u alle contracten hebt overgedragen en gecontroleerd hebt dat er geen relaties of agenda meer zijn, kunt u de overbodige verzekeringsnemer schrappen door op de knop Schrappen te klikken. 10

12 Als u deze verzekeringsnemer niet wilt schrappen, kunt u hem nog archiveren door in het menu Wat doen te klikken op Verzekeringsnemer archiveren Met boekhoudmodule Als u over de module boekhouding beschikt en er kwijtingen werden geregistreerd, dan is het niet mogelijk om een dubbel ingevoerde verzekeringsnemer te schrappen, maar deze kan wel worden gearchiveerd. De procedure is identiek, behalve dat men bovendien de kwijtingen op de overbodige verzekeringsnemer moet annuleren en opnieuw creëren op de bewaarde verzekeringsnemer. 1. De te bewaren verzekeringsnemer bepalen 2. Overdracht van de contracten Ga naar de overbodige verzekeringsnemer en neem in het menu Waar naartoe de functie Kwijtingen verzekeringsnemer. Via het menu Verrichting op de lijn boekt u een interne annulatie voor elk van de kwijtingen. Draag vervolgens elk contract (en alle elementen) op de gewenste verzekeringsnemer over. Voer de kwijtingen opnieuw in op de hoofdverzekeringsnemer. Controleer of er geen enkele relatie en geen agenda meer is voor de overbodige verzekeringsnemer. Archiveer de overbodige verzekeringsnemer (of hernoem hem eventueel als ZZZ of niet meer gebruiken-). 11

13 2 Dubbel ingevoerde risico-objecten samenvoegen Over dubbel ingevoerde risico s Een bepaald risico-object (voertuig, gebouw, enz.) dat verscheidene keren in BRIO voorkomt, met dezelfde benaming, maar dat aan verschillende verzekeringsnemers toebehoort, moet niet noodzakelijk worden samengevoegd. Een gewone desactivering kan voldoende zijn. 2.1 Een risico-object activeren of desactiveren Alleen risico-objecten die niet meer met contracten in hun actuele versie zijn verbonden, kunnen worden gedesactiveerd. Risico s die met oude contracten zijn verbonden, moeten worden gedesactiveerd. Doet u dit niet, dan stapelen ze zich op en maken ze bepaalde schermen (zoeken, synthese, IBP, ) onoverzichtelijk. Ze worden dan een bron van misverstanden en fouten. Praktische tip: als een klant een nieuwe auto koopt en zijn oude aan één van zijn kinderen verkoopt of geeft, dan raden wij u aan om systematisch een nieuwe auto voor het kind te creëren en de oude te deactiveren. Zo respecteert u de historiek van het risico. Procedure om een risico-object te desactiveren: Voer een zoekopdracht naar het risico-object uit. In het menu Wat doen, kiest u, afhankelijk van het type, Desactiveren van het voertuig, de aanhangwagen, het gebouw, enz. Bevestig door op JA te klikken: het risico is gedesactiveerd. Procedure om een risico-object te activeren: Voer een zoekopdracht naar het risico-object uit. In het menu Wat doen, kiest u, afhankelijk van het type, Activeren van het voertuig, de aanhangwagen, het gebouw, enz. Bevestig door op JA te klikken: het risico is geactiveerd. 12

14 2.2. Een dubbel ingevoerd voertuig schrappen Over dubbel ingevoerde risico-objecten Een slecht geïnformeerde BRIO-gebruiker die niet weet hoe de AS/Web-tools, DIVmodules, enz. moeten worden gebruikt, kan verscheidene keren hetzelfde element creëren, bijvoorbeeld twee keer hetzelfde voertuig voor dezelfde verzekeringsnemer. In dat geval dient men het overbodige element te schrappen. BRIO stelt 2 procedures voor om voertuigen samen te voegen. U kunt de nummerplaten en de chassisnummers met elkaar vergelijken of u alleen baseren op de nummerplaat. Het is belangrijk om bij deze bewerking een bepaalde volgorde na te leven. Wij adviseren om eerst het samenvoegen op basis van nummerplaten én chassisnummers uit te voeren. Op deze manier is een gedeelte van de voertuigen geschrapt en komen deze niet langer voor in het samenvoegen op basis van de nummerplaat Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, vergeleken op basis van nummerplaten én chassisnummers Wij gaan bijvoorbeeld het voertuig met nummerplaat FYI051 schrappen. Procedure: In het menu Extra klikt u op Dubbele risico-objecten Het scherm Batch verwerkingen overzicht verschijnt. Klik in het menu Wat doen op Dubbele risico-object lijst maken. U ziet nu het dialoogvenster Dubbele risico-objecten zoeken. Kies in de zone Risico-object type het type voertuig. Voer de nummerplaat in de daartoe voorziene zone in. 13

15 Kies in de zone Criteria voertuig/aanhangwagen voor de vergelijking Nummerplaat + Chassisnummer om op basis van deze twee criteria te vergelijken. Klik dan op de knop OK. De batchverwerking begint en toont een regel. De batchverwerking heeft de status Aanvaard. Klik in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen geeft. Klik op de regel om het resultaat te tonen. U krijgt een overzicht van het dubbel ingevoerde voertuig. In dit voorbeeld ziet u dat het voertuig Peugeot 206 (nummerplaat FYI051) 2 keer voorkomt voor dezelfde verzekeringsnemer. De elementen die in vetjes staan, worden als basis genomen, dus gaat BRIO ze behouden. Kruis de regel aan die u wilt schrappen, in de daarvoor bestemde kolom. Klik in het menu Wat doen op Schrappen geselecteerde objecten. Antwoord JA in het bevestigingsscherm. Klik in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen geeft. Open het PDF-bestand door op de regel te klikken. 14

16 BRIO toont zowel het bewaarde als het geschrapte element. Dit is de situatie vóór het samenvoegen: Verzekeringsnemer Voertuig Nummerplaat Polis Schadegeval Bastin claire Peugeot 206 (1) FYI051 AG actief Peugeot 206 (2) FYI051 AXA oud 1 afgesloten Dit is de situatie na het samenvoegen: Verzekeringsnemer Voertuig Nummerplaat Polis Schadegeval Bastin claire Peugeot 206 (1) FYI051 AG actief AXA oud 1 afgesloten Opmerking: het oude voertuig werd geschrapt uit de lijst met de risico s. De bestaande contracten en schadegevallen blijven verbonden met het basisrisico. Wij adviseren sterk om deze procedure voertuig per voertuig en zonder overhaasting uit te voeren. Opmerking: elke samenvoeging leidt tot een definitieve schrapping van gegevens Schrappen van dubbel ingevoerde voertuigen, alleen vergeleken op basis van nummerplaten Procedure: In het menu Extra klikt u op Dubbele risico-objecten. Het scherm Batch verwerkingen overzicht verschijnt. In het menu Wat doen klikt u op Dubbele risico-object lijst maken. U ziet nu het dialoogvenster Dubbele risico-objecten zoeken. 15

17 Selecteer in de zone Risico-object type het type voertuig. In de zone Criteria voertuig/aanhangwagen laat u het veld Nummerplaat begint met leeg, zodat BRIO alle dubbels selecteert. In de zone Vergelijken op kiest u Nummerplaat om een vergelijking te maken op basis van dat criterium. Klik dan op de knop OK. De batchverwerking begint en toont een regel met de status Aanvaard. Klik in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen geeft. Klik op de regel van de verwerking om het resultaat te tonen. De elementen die in vetjes staan, werden door BRIO gemarkeerd als basis, dit wil zeggen dat BRIO ze zal behouden. Kruis in de kolom Schrappen het hokje aan om het dubbel ingevoerde element te verwijderen. Klik in het menu Wat doen op Schrappen geselecteerde objecten en antwoord JA. Ga op dezelfde manier tewerk voor alle andere dubbel ingevoerde voertuigen. OPMERKING: In sommige gevallen weet BRIO niet welk element het moet bewaren. Zie hieronder. 16

18 Selecteer de regel met het risico-object dat u wilt bewaren. Klik in het menu Verrichting op de lijn op Als basis markeren. De te bewaren regel wordt nu in vetjes gezet. Kruis in de kolom Schrappen het hokje aan om het dubbel ingevoerde element te verwijderen. Klik in het menu Wat doen op Schrappen geselecteerde objecten en antwoord JA. Het risico-object dat u als basis hebt gemarkeerd, wordt door BRIO bewaard en dient verder als referentie. Kies dus bij voorkeur het risico-object dat de meest volledige gegevens bevat. In de kolom Basis verschijnt Ja naast het risico-object dat u als basis hebt gemarkeerd en dat BRIO zal bewaren, terwijl in de kolom Schrappen een hokje wordt aangekruist naast het risico-object dat u wilt verwijderen. Klik in het menu Wat doen op Schrappen geselecteerde objecten. Een bevestigingsscherm vraagt u of u het schrappen van dubbele risico-objecten wilt starten. Klik op Ja. U ziet dan het scherm Batch verwerkingen overzicht. Klik in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen geeft. Klik op de regel van de verwerking om het resultaat te tonen. Er gaat een PDFbestand open met een overzicht van alle geschrapte dubbel ingevoerde risicoobjecten. U hebt nu een of meerdere dubbel ingevoerde voertuigen geschrapt. 17

19 2.3. Een dubbel ingevoerd gebouw schrappen Als een bepaald gebouw verscheidene keren voorkomt, voor verscheidene betrokkenen, kunt u schrappen tot er nog maar één gebouw overblijft. Procedure: Klik in het menu Extra op Dubbele risico-objecten. Het scherm Batch verwerkingen overzicht verschijnt. Klik in het menu Wat doen op Dubbele risico-object lijst maken. U ziet nu het dialoogvenster Dubbele risico-objecten zoeken. Kies in de zone Risico-object type het type Gebouw. Klik op de knop OK. De batchverwerking begint en toont een regel met de status Aanvaard. Klik in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen geeft. Klik op de regel van de verwerking om het resultaat te tonen. In het scherm Dubbele risico-objecten overzicht krijgt u een overzicht van alle dubbel ingevoerde gebouwen. In dit voorbeeld zien wij dat één gebouw twee keer in de portefeuille voorkomt. 18

20 Aangezien BRIO niet aangeeft welk gebouw de basis is en welk moet worden geschrapt, dient u de keuze te maken en aan BRIO mee te delen welk element u wilt bewaren. Vóór u een gebouw schrapt, dient u de twee risico s te vergelijken. Vergelijking van de twee gebouwen: Selecteer de eerste regel en klik in het menu Verrichting op de lijn op de optie Risico-object tonen. Het BRIO detailvenster toont nu het aantal lopende contracten voor dit risico. Er is voor dit gebouw één lopend contract. Sluit het venster. Selecteer de tweede regel en Klik in het menu Verrichting op de lijn op de optie Risico-object tonen. Het BRIO detailvenster toont nu het aantal lopende contracten voor dit risico. Er is voor dit gebouw geen lopend contract. Wij gaan dus de eerste regel behouden en deze schrappen. Sluit het venster. Selecteer de eerste regel en klik in het menu Verrichting op de lijn op de optie Als basis markeren. 19

21 De elementen die in vetjes staan, worden door BRIO als basis gemarkeerd, dit wil zeggen dat BRIO ze zal bewaren. De tweede regel wordt door BRIO automatisch gemarkeerd als te schrappen. Klik in het menu Wat doen op Schrappen geselecteerde objecten. Antwoord JA. BRIO opent een PDF-bestand met het resultaat van de verwerking. In dit voorbeeld heeft BRIO het eerste object bewaard en het tweede geschrapt. U moet op deze manier tewerk gaan voor elk gebouw dat u wilt samenvoegen, gebouw per gebouw. Het is niet mogelijk om alle gebouwen met één verrichting samen te voegen. U moet dus in de lijst van de dubbel ingevoerde gebouwen telkens aan BRIO melden welk gebouw moet worden bewaard door het als basis te markeren. Voor elke samenvoegingsanalyse bewijst het synthesescherm goede diensten. Aarzel niet om het te gebruiken, want met de functie Risico-objecten kunt u gemakkelijk de dubbel ingevoerde risico s opsporen of de risico s die niet met contracten verbonden zijn. Voorbeeld 1: twee gebouwen met hetzelfde adres, één heeft een contract, het andere niet. De situatie vóór het samenvoegen: BRIO toont dat er twee gebouwenrisico s zijn: 1 het eerste zonder contract 2 het tweede is met een brandverzekering verbonden 20

22 Dit is de situatie na het samenvoegen: Er blijft slechts één gebouw over dat met een contract verbonden is. Opmerking: het oude gebouw werd uit de lijst met risico s geschrapt. Als er ook in de oude versie een contract was, wordt dit verbonden met het overblijvende gebouw. Voorbeeld 2: twee gebouwen met hetzelfde adres, elk met een apart contract Vóór het samenvoegen: In het onderstaande geval ziet men goed de scheiding tussen de twee contracten die elk een gebouw met hetzelfde adres bevatten. Het gaat dus wel degelijk om dubbele invoer. Na het samenvoegen: Er blijft nog slechts één gebouw over, met twee aparte contracten. 21

23 Het gedeelte Risico-objecten van het synthesescherm toont hier duidelijk het geval van één enkel gebouw dat met twee contracten is verzekerd: Het eerste dekt Brand Algemeen, BA Bezittingen en Bedrijfschade. Het tweede Brand Algemeen en Diefstal. 22

24 2.4. Een risico-object Andere - Persoon schrappen Met Andere risico s worden alle risico s bedoeld die niet in de voorgaande hoofdstukken werden behandeld. Wij gaan nu dubbel ingevoerde risico-objecten Andere van het type Persoon schrappen. Procedure: Klik in het menu Extra op Dubbele risico-objecten. In het scherm Batch verwerkingen overzicht klikt u in het menu Wat doen op Dubbele risico-object lijst maken. Kruis Andere aan in de zone Risico-object type en selecteer Persoon (individu) als risico-object type. In Batch verwerkingen overzicht klikt u in het menu Wat doen op Overzicht actualiseren tot de verwerking de status Ongelezen oplevert. Klik op de regel om het resultaat te tonen. Selecteer het te bewaren object en klik op Als basis markeren, het andere object wordt automatisch aangevinkt als Te schrappen. 23

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

Handleiding BRIO4YOU MyBroker berichten verzenden (notificaties)

Handleiding BRIO4YOU MyBroker berichten verzenden (notificaties) Handleiding BRIO4YOU MyBroker berichten verzenden (notificaties) Inhoudsopgave 1. EEN MYBROKER BERICHT VERSTUREN... 3 2. ACTIVITEIT VERBONDEN DOCUMENT... 4 3. DE VERZONDEN MYBROKER BERICHTEN BEKIJKEN...

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Termijnkwijtingen en herinneringen

Termijnkwijtingen en herinneringen Quick User Guide Termijnkwijtingen en herinneringen Inleiding Het gehomologeerde boekhoudpakket van BRIO is toegespitst op het specifieke beheer van de boekhouding van een verzekeringskantoor. Deze Quick

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Support & opleidingen

Support & opleidingen WAT IS EEN CRASH STICKER? Het gaat om etiketten waarop de gegevens voorgedrukt worden van de verzekeringsnemer, het voertuig, de bestuurder en de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer die betrokken

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand Het probleem bij het samenvoegen van stamboom bestanden is dat er geen «automatische» methode bestaat of, naar mijn mening, geprogrammeerd kan worden, die via het importeren van een gedcom bestand of welke

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden

Gebruikershandleiding. Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Gebruikershandleiding Module betalingen Ondertekenen en wijzigen van bestanden Deze documentatie heeft tot doel om de verschillende mogelijkheden van het wijzigen en ondertekenen van bestanden in BelfiusWeb

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Voertuigen inschrijven met AS/Web-DIV

Voertuigen inschrijven met AS/Web-DIV Handleiding Voertuigen inschrijven met AS/Web-DIV De nieuwe WebDIV-module voor online inschrijvingen heeft als voornaamste kenmerk de identificatie van de klanten via het rijksregisternummer (bij natuurlijke

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer

Handleiding Gebruikersbeheer Handleiding Gebruikersbeheer Inhoud Gebruikersgroepen beheren... 3 Een gebruikersgroep toevoegen... 3 Een gebruikersgroep bewerken... 3 Een gebruikersgroep verwijderen... 3 Gebruikers beheren... 4 Een

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis Maakt u een nieuwe zaak op via MyBaloise, dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. Open MyBaloise en klik

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden

Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Hoofdstuk 7 Configuratie Bestanden Alle ZoomText instellingen kunnen opgeslagen en weer hersteld worden met gebruik van de configuratie bestanden. Configuratie bestanden controleren alle ZoomText functies;

Nadere informatie

Invoeren van presentie in PE-online

Invoeren van presentie in PE-online Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SelinEvo (Online)

GEBRUIKSAANWIJZING SelinEvo (Online) GEBRUIKSAANWIJZING SelinEvo (Online) Inleiding SelinEvo is het nieuwe dynamische systeem van Lyfra nv voor het online plaatsen van bestellingen. Met deze geüpdatete versie willen wij onze klanten een performante

Nadere informatie

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner.

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner. Eenvoudige formules Een gedeelte van deze nieuwsbrief gaat over eenvoudige formules. Met behulp van Formules is het mogelijk om Tabelkolommen te bewerken. Een aantal bewerkingen lijken op acties die u

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Voorgeprogrammeerde selecties

Voorgeprogrammeerde selecties Voorgeprogrammeerde selecties Dit document geeft een overzicht van de verschillende modelselecties in BRIO en BRIOplus, samen met een bondige omschrijving. De selecties werden onderverdeeld in drie categorieën:

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Snelstart. Hoe werkt het Basis Menu? 1 Log in met E-mail adres en Wachtwoord

Snelstart. Hoe werkt het Basis Menu? 1 Log in met E-mail adres en Wachtwoord Snelstart Hoe werkt het Basis Menu? 1 Log in met E-mail adres en Wachtwoord 1 2 Selecteer een client (bijvoorbeeld Fabian met als afbeelding een -1-) waar voor u aan de slag wil. 2 3 Ga rechts boven naar

Nadere informatie

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding IBS 1.0 internetbestelsysteem Handleiding december 2008 Inhoudsopgave Algemeen...3 Internetadres...3 Inloggen...3 Mijn inloggegevens...3 Home...4 Navigeren...4 Aanbiedingen...4 Nieuwsberichten...4 Instellingen...5

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2016 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden?

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? FAQ Import 1) Welke gegevens moeten geregistreerd zijn in Medega voordat ik een CSV bestand kan importeren? 2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? 3) Hoe

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

8.8 Records selecteren

8.8 Records selecteren 8.8 Records selecteren Voor het maken van een uittreksel van één of meerdere records die aan een bepaald criterium voldoen, maakt u gebruik van het 'Filter'. 8.8.1 Automatisch filter Klik in het gebied

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Documentatie voor update HOPwin 8.00

Documentatie voor update HOPwin 8.00 Documentatie voor update HOPwin 8.00 I. Programma-instellingen... 3 1. Kantoorgegevens... 3 2. Instellingen knoppenbalk... 3 2.1 Een knop toevoegen... 4 2.2 Een spatie toevoegen... 4 2.3 Een knop/spatie

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

MyBroker op ipad Installatie handleiding

MyBroker op ipad Installatie handleiding MyBroker op ipad Installatie handleiding Inhoudstafel 1. DE VEREISTEN... 3 2. MYBROKER IN 5 STAPPEN... 4 2.1. STAP 1 IPAD... 4 2.2. STAP 2 VERBINDING... 4 2.3. STAP 3 KLANTENZONE... 4 2.4. STAP 4 - DOWNLOAD

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Gebruikers en groepen configureren

Gebruikers en groepen configureren Gebruikers en groepen configureren Overzicht gebruikersbeheer Verifield biedt gebruikersbeheerfuncties die het onderhoudsproces vereenvoudigen. Maar afhankelijk van de omvang van uw organisatie en rekening

Nadere informatie

BOEKENBANK VERSIE 3.7

BOEKENBANK VERSIE 3.7 BOEKENBANK VERSIE 3.7 WELKE VOORDELEN VOOR BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN? EEN HANDLEIDING. Vanaf 30 juni 2008 is de nieuwe versie van Boekenbank in gebruik. Sinds 2002 kunnen bibliotheken en instellingen

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin Database op drie manieren. Hieronder worden

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Veghel, 8 januari 2016 Handleiding klantenportal

Veghel, 8 januari 2016 Handleiding klantenportal Veghel, 8 januari 2016 Handleiding klantenportal Versie 3.3 Inleiding Welkom! In deze handleiding lichten we de werking en mogelijkheden van onze webportal toe. Wilt u gericht informatie opzoeken? Kies

Nadere informatie

Bibliotheek Queteletfonds Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel: 02 277 55 55 Fax: 02 277 55 53 E-mail: quetelet@economie.fgov.

Bibliotheek Queteletfonds Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel: 02 277 55 55 Fax: 02 277 55 53 E-mail: quetelet@economie.fgov. Bibliotheek Queteletfonds Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel: 02 277 55 55 Fax: 02 277 55 53 E-mail: quetelet@economie.fgov.be HANDLEIDING http://quetelet.economie.fgov.be 1.Voorstelling van het beginscherm

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Waar vind ik Mijn ANWB voor de zaak? 1. Ga naar anwb.nl/zakelijk. U bent op de homepage van ANWB voor de Zaak. 2. Klik op Mijn ANWB voor de Zaak onder het kopje

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding IBS 1.0 internetbestelsysteem Handleiding februari 2009 Inhoudsopgave Algemeen...3 Internetadres...3 Inloggen...3 Mijn inloggegevens...3 Home...4 Navigeren...4 Aanbiedingen...4 Nieuwsberichten...4 Instellingen...5

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

DURAPRINT ONLINE HELP

DURAPRINT ONLINE HELP DURAPRINT ONLINE HELP U MAAKT GEBRUIK VAN EEN DATABASE Ga verder naar pagina 4 als u geen gebruik maakt van een database 1. Start Duraprint 2. Selecteer nieuw document Klik om DURAPRINT te starten Klik

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Praktisch Dossier... 4 Archivering van een fiscaal boekjaar... 4 Archivering van de gegevens... 4 Transfer naar een verplaatsbare eenheid...

Nadere informatie