Invoeren van presentie in PE-online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoeren van presentie in PE-online"

Transcriptie

1 Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers die geregistreerd zijn en een registratienummer hebben doorgegeven, afhankelijk van de aanmeldingsprocedure bij inschrijving of tijdens de bijeenkomst. Met het doorgeven van presentie zullen de geaccrediteerde punten automatisch worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van de betreffende geregistreerde beroepsbeoefenaar. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het digitaal portfolio en kan nog een foutief ingevoerde deelname verwijderen. Bij het invoeren van deelnemers hoeft u geen rekening te houden met de verschillende beroepsgroepen. U voert eenmalig alle deelnemers in, waarna PE-online de punten bijschrijft in het digitaal portfolio van de geregistreerde beroepsbeoefenaren waarvoor u accreditatie heeft aangevraagd en waarvoor accreditatie is toegekend. U kunt in PE-online ook presentie invoeren via het menu cursusbeheer. Daarna klikt u op de betreffende aanvraag. Onderin de aanvraag klikt u op de knop Toevoegen presentie. U ziet daar ook een overzicht van eventueel al ingevoerde presentie. PE-online zal u melden dat een presentie moet worden ingevoerd. Deze melding wordt 1 dag na de laatste dag van de nascholing aan u verzonden. Indien u geen presentie invoert zal PE-online u hieraan nogmaals herinneren na 15 en na 30 dagen. Bij meerdaagse bijeenkomsten kunt u zelf bepalen of u in één keer alle dagen invoert of dat u per bijeenkomst (b.v. de periode tussen de bijeenkomsten is erg lang) de presentie invoert. Dit kan alleen als u bij de aanvraag er voor gekozen heeft dat u per bijeenkomst punten toekent. Bij accreditatie voor totaal kunt u alleen na afloop van de cursus de presentie invoeren. Wilt u presentie invoeren, klik dan op menu Presentie. Het presentiescherm verschijnt. Allereerst ziet u bovenaan een link staan naar een demonstratie over presentie invoer. Als u voor het eerst presentie gaat invoeren is dit een goede mogelijkheid vertrouwd te raken met de invoer en de mogelijkheden hiertoe. U kunt presentie invoeren door te klikken op de button Toevoegen presentielijst. U kunt ook reeds ingevoerde presentielijsten bekijken door te klikken op Verwerkte presenties. Onderin bovenstaand scherm staat de lijst nascholingen waarvoor u nog presentie kunt invoeren. U dient de hele presentie wizard te doorlopen tot en met de laatste stap waarin wordt aangegeven dat u de Wizard kunt sluiten. Het is niet mogelijk om tussentijds gegevens zoals een geuploade presentielijst, op te slaan. Het is belangrijk dat u bij het doorlopen van de Wizard gebruik maakt van de knoppen in de Wizard die een lichtblauwe kleur hebben zoals de knop sluiten en niet op het kruisje rechtsboven in het venster om dit te sluiten. LET OP: Kunt u de nascholing niet terug vinden in de lijst te selecteren nascholingen en u heeft een melding gekregen in PE-online dat u presentie moet invoeren voor deze nascholing, neem dan contact op met het betreffende accreditatiebureau ADAP (paramedici), CADP (doktersassistenten) of KABIZ waar u de accreditatieaanvraag heeft ingediend via vraag/antwoord in PE-online. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 1

2 In het vervolgscherm kunt u de nascholing selecteren waarvoor u presentie wilt invoeren. Selecteer de gewenste nascholing en klik dan op Volgende. In de vervolgschermen selecteert u de uitvoering.en de bijeenkomst(en) waarvoor u presentie wilt invoeren. E-learning Als u presentie invoert voor een e-learning moet u in het volgende scherm een datum invullen. Zie scherm hieronder. Dit is de datum waarop de e-learning is afgerond. Het systeem moet namelijk weten in welke periode de punten in het dossier bijgeschreven worden. Als dit veel deelnemers zijn b.v. (10 per week of per maand) dan is het handiger om al deze deelnemers in één keer in te voeren op één datum, PE-online geeft voor e-learning geen herinnering voor presentie invoer. LET OP: Het is mogelijk een deelnemer meerdere keren in te voeren voor presentie na het volgen van een e-learning. Deelnemer krijgt dan ook meerdere keren de punten voor die nascholing in zijn dossier. Reden hiervoor is dat webcasting ook onder e-learning valt. Deze deelnemers volgen dus een aantal keer een webcast/uitzending of lezen een aantal keer per jaar een tijdschrift voor een bepaalde nascholing. Daarvoor is ook een aantal keer invoer van presentie voor een specifieke datum binnen dezelfde aanvraag noodzakelijk. Nadat u de uitvoeringen, bijeenkomsten (bij E-learning de datum) heeft geselecteerd dan kunt u in het volgend scherm aangeven: 1. presentielijst invoeren: u wilt een presentielijst invoeren 2. er was van deze organisatie niemand aanwezig 3. de nascholing ging niet door Als u kiest voor optie 2 of 3 dan kunt u een opmerking invullen, bijvoorbeeld de reden waarom een nascholing niet is doorgegaan. Met het ingeven van optie 2 of 3 voorkomt u dat PE-online u herinneringen blijft sturen voor het ingeven van presentie. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 2

3 Let op: als de bijeenkomst wel is door gegaan maar er waren geen geregistreerden maar bijv. alleen medici aanwezig of een andere beroepsgroep die nog niet in PE-online staat geregistreerd, kiest u voor de optie 2: Er was niemand aanwezig. Dit betekent dat er geen geregistreerde beroepsbeoefenaren waarvoor u accreditatie heeft aangevraagd aanwezig waren. Daarna krijgt u een scherm waarin u het document van een presentielijst kunt uploaden in het systeem PE-online. Het is niet verplicht om een presentielijst te uploaden maar een mogelijkheid. Het is mogelijk om achteraf na de invoer van de deelnemers ook nog een presentielijst te uploaden.. Deze mogelijkheid vindt u door het aanklikken van de knop Verwerkte presenties en dan de betreffende nascholing aanklikken. In het midden van de pagina ziet u een knop Bijlagen. Als u op deze knop klikt, kunt u alsnog een bijlage uploaden. Verwijderen van een bijlage is niet mogelijk. Let op! Hiermee voert u dus nog geen deelnemers in maar vult u uw eigen elektronische archief. Hier kunt u bijvoorbeeld een ingescand document uploaden waar de namen met bijvoorbeeld de handtekeningen van deelnemers op staan. Het invoeren van alle aanwezigen gebeurt in het volgende scherm. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 3

4 Invoeren van deelnemers Na het wel of niet uploaden van de presentielijst voor uw eigen archief komt u in het scherm waar de deelnemers worden ingevoerd. Het invoeren kan door op naam van de deelnemer, op registratienummer van het en door een reeks van registratienummers (importeren). Het is mogelijk om een deelnemer die u zojuist heeft toegevoegd nog te verwijderen door te klikken op de knop Verwijderen onder de lijst ingevoerde namen. Als u op de knop Volgende heeft geklikt is verwijderen in dit scherm niet meer mogelijk. U moet nu eerst de presentie wizard helemaal doorlopen en afmaken. Daarna kunt u naar de ingevoerde presentielijst door te klikken op Verwerkte presenties. kunt in dat scherm een verzoek tot verwijderen van een of meerdere deelnemers versturen naar de helpdesk. Bovenin staan een aantal regels tekst. Klik op de link: het vetgedrukte woord hier om naar het formulier te gaan voor uw verzoek tot verwijdering. Mogelijk wordt een deelnemer niet gevonden in PE-online. Door te klikken op de link boven in het scherm over een paramedicus die u niet kunt vinden, komt er een lijst met mogelijke redenen in beeld. Invoeren op Naam Nadat u een naam of een gedeelte van de naam heeft ingetypt zoekt PE-online de namen met bijbehorende registratienummers die passen bij deze naam. Dit kan enige seconden duren. Als PE-online het registratienummer heeft gevonden, komt dit registratienummer achter de naam te staan. In het geval er meerdere geregistreerden worden gevonden, komt er dus een lijst met namen. U selecteert dan de juiste naam. Daarna klikt u op Toevoegen en typt u de volgende naam in hetzelfde veld. Let op: De registratie vindt plaats op geboortenaam. Als de geregistreerde de naam van de partner heeft doorgegeven staat de geboortenaam tussenhaakjes. Als het resultaat teveel geregistreerden oplevert dan moet u de naam vollediger intypen (b.v. met tussenvoegsel en/of voorletters). Houd u er dan wel rekening mee dat er een tussenspatie(s) getypt moet worden Voorletters[spatie]tussenvoegsel[spatie]achternaam. b.v. C.A.M. van Flier. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 4

5 Let op: Als u te snel op de button Toevoegen klikt na het intypen van de naam, kunt u de melding krijgen Ingegeven waarde komt niet voor. Het kan ook zijn dat PE-online geen registratienummer vindt bij de door u ingetypte naam of een deel van de naam. De witte balk onder de ingetypte (gedeeltelijke) naam blijft dan leeg. Klikt u hier dan op de knop Toevoegen dan krijgt u de melding: Ingegeven waarde komt niet voor. U kunt via de website of via de website raadplegen en met meerdere zoekcriteria het registratienummer opzoeken. Let op: Alle voorletters en de achternaam of achternamen moeten precies kloppen. Mogelijk krijgt u vanuit PE-online een lijst met geregistreerde en bijbehorende registratienummers die voldoen aan de door u (gedeeltelijk) ingevoerde naam. U kunt een grove check uitvoeren of u de juiste deelnemer met het juiste beroep (bijvoorbeeld diëtist) invoert door de website van het Kwaliteitsregister Paramedici te raadplegen via de website of voor bijvoorbeeld doktersassistent U vult het registratienummer in en klikt op zoeken. Dit registratienummer heeft u via de invoer in PE-online gekregen. Invoeren van registratienummer Het invoeren kan ook met behulp van een registratienummer. U typt allereerst een # direct gevolgd door het nummer in hetzelfde veld waar ook de namen worden ingetypt. Daarna klikt u op Toevoegen en typt u het volgende nummer in hetzelfde veld. Let op: Het totaal aantal cijfers van een registratienummer moet 11 zijn. Er zijn een aantal nummers die met een 0 beginnen maar deze 0 wordt dan bijvoorbeeld op een presentielijst weggelaten terwijl deze 0 wel moet worden ingevoerd in het PE-online systeem. Het volgende nummer is dus fout. Het moet zijn: Let op: Mogelijk krijgt u de melding Ingegeven waarde komt niet voor terwijl de juiste deelnemer wordt gevonden in PE-online. Deze melding krijgt u als u tijdens het intypen de juiste bijbehorende naam met (nog een keer) het registratienummer ziet verschijnen en daarna nog de laatste cijfers van het registratienummer intypt. Dus het systeem heeft de deelnemer al gevonden terwijl u het registratienummer nog aftypt. Het systeem herkent de gegevens dan niet meer en geeft deze zelfde melding. Oplossing: eerst het registratienummer intypen en daarna het hekje er voor plaatsen. Importeren van een reeks registratienummers Het is mogelijk om meerdere deelnemers te gelijk te importeren door middel van registratienummers. Importeren door middel van namen is niet mogelijk. Kies voor het importeren de optie Importeren. Importeren kan middels ieder willekeurig programma, zoals MS Word, Excel of Access. Kopieer de nummers b.v. vanuit Excel. Kies in het excell bestand de kolom met registratienummers. Kopieer de registratienummers naar het programma kladblok. Vervolgens wordt in het programma kladblok alle registratienummers geselecteerd door het commando: ctrl a te geven, gevolgd met het commando kopiëren: ctrl c Bij de wizard presentie invoeren wordt de button importeren gekozen. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 5

6 Klik op de button plakken in het scherm. Hiervoor moet de cursor eerst in het veld worden gezet en daarna met de rechtermuisknop de keuze plakken aangeklikt. U kunt ook de knop Plakken gebruiken. Daarna wordt de kolom in het veld Te verwerken geplakt. U ziet rechts bovenin het scherm met de nummers de knop Gereed. U moet eerst op deze knop klikken om verder te kunnen met de presentie invoer. Als u daarop klikt, worden de registratienummers gecontroleerd en krijgt u onderstaand overzicht van de controle. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 6

7 De aanduidingen in het controle overzicht geven het volgende aan: Totaal aantal deelnemers: totaal aantal registratienummers door u geïmporteerd. Ongeldige registratienummer: fout in het registratienummer Niet geregistreerd geldig registratienummer: registratienummer niet in PE-online geregistreerd bij de beroepsgroep waar accreditatie voor aangevraagd is Klik op OK om verder te gaan.daarna klikt u op Gereed om het importeren af te sluiten. U gaat dan weer verder in de presentie wizard door te klikken op volgende Let op: De registratienummers van de deelnemers moeten allemaal correct zijn. Indien een geïmporteerd registratienummer onjuist is, dient deze eerst gecorrigeerd te worden, alvorens verder te kunnen gaan. Let op: Het totaal aantal cijfers van een registratienummer moet 11 zijn. Er zijn een aantal nummers die met een 0 beginnen maar deze 0 wordt dan bijvoorbeeld op een presentielijst weggelaten terwijl deze 0 wel moet worden ingevoerd in het PE-online systeem. Het volgende nummer is dus fout. Het moet zijn: Als u deelnemers heeft ingevoerd voor een bepaalde nascholing, krijgt u van deze nascholing geen herinneringen meer om presentie in te voeren. U hoeft hiervoor ook nergens aan te geven dat een lijst volledig is ingevoerd.als u de deelnemers heeft ingevoerd klikt u op Volgende en ziet u de deelnemerslijst zoals u die zojuist heeft ingevoerd. Deelnemer toevoegen aan reeds ingevoerde presentielijst Mogelijk wilt u nog een of meerdere deelnemers toevoegen aan een reeds ingevoerde presentielijst. Als u naar de presentie wizard gaat en klikt op Verwerkte Presenties Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 7

8 ziet u de nascholingen staan waarvan de presentie is ingevoerd. Dan klikt u op de betreffende nascholing en ziet u bovenin het scherm een knop Deelnemer(s) toevoegen. Daar klikt u op. In het vervolgscherm volgt u weer de wizard voor presentie invoer en de deelnemer wordt zo toegevoegd aan de presentielijst. Deelnemer verwijderen van reeds ingevoerde presentielijst Het is voor een aanbieder niet mogelijk om zelf één of meerdere deelnemers of zelfs een gehele presentielijst te verwijderen. De aanbieder kan vanuit PE-online wel een verzoek sturen naar de helpdesk om deelnemers te laten verwijderen. Hiertoe gaat u naar presenties en klikt op de knop Verwerkte presenties. U ziet bovenin drie regels tekst staan. De laatste regel bevat een link in het woordje hier. Als u op die link klikt, krijgt u een invulformulier voor uw verzoek. Dit verzoek stuurt u dan na invullen op naar de helpdesk. U krijgt bericht als de deelnemer(s) zijn verwijderd. Het is wel mogelijk voor de aanbieder om een presentielijst te verwijderen waarbij is ingevoerd dat er niemand van geregistreerde paramedici aanwezig was of dat de nascholing niet door ging. U ziet bovenin het scherm de knop Verwijderen staan. LET OP: Een deelnemer kan nu ook zelf een nascholing uit zijn dossier verwijderen waarbij de deelnemer niet aanwezig was. U krijgt daar als aanbieder een melding van. U dient dan de juiste deelnemer alsnog in te voeren. Klik op deze button om aan onderstaande presentie lijst nog een deelnemer toe te voegen. Bovenin staan een aantal regels tekst. Klik op het vetgedrukte woord hier, om naar het formulier te gaan voor uw verzoek tot verwijdering In bovenstaand scherm ziet u ook de locatienaam en de datum of data die verantwoord zijn. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld voor welke uitvoering presentie is ingevoerd. Verwijderen deelnemers Locatienaam en data Zoeken van deelnemers Er is ook een functie binnen presentie om te zoeken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op nascholing te zoeken. Zo krijgt u alle ingevoerde deelnemers van een nascholing onder elkaar te zien die mogelijk op verschillende momenten zijn ingevoerd. U kunt op bijv. op registratienummer of op naam van een specifieke deelnemer zoeken. Klik hier Uploaden presentie lijst Het is mogelijk na invoeren van de deelnemers alsnog een (bijv. gescande) pesentielijst te uploaden. Ga naar verwerkte presenties en selecteer daar de juiste nascholing. Als u op de button Toevoegen bijlagen klikt, kunt u nog een bestand toevoegen. Vergeet niet na het uploaden, klikken op Toevoegen en Sluiten ook in het scherm daarna te klikken op de knop Wijzigingen opslaan Aanwezigheid bijeenkomst en aantekening Als laatste scherm ziet u het overzicht van de deelnemerslijst. In dit scherm heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat een deelnemer op de datum van deze specifieke bijeenkomst niet aanwezig was. Hiervoor moet u bij de betreffende datum van de paramedicus het vinkje verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk een aantekening per deelnemer toe te voegen door te klikken op het vierkantje achter de naam van de desbetreffende deelnemer. Hier kunt u bijvoorbeeld vermelden hoeveel uur een deelnemer heeft deel genomen aan de nascholing. U kunt ook de deelnemers selecteren op alfabetische volgorde door te klikken op Achternaam Sorteren op achternaam Aan/afvinken wel/niet aanwezig Door te klikken op de knop Gereed sluit u de invoer van de deelnemers af en worden de Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 8

9 accreditatiepunten voor de nascholing toegevoegd aan de dossiers van de geregistreerde paramedici. In het volgende scherm klikt u op Sluiten om de Wizard van de presentie invoer af te sluiten. Gedeeltelijke invoer deelnemers presentielijst Als u niet alle deelnemers in een keer invoert, kunt u altijd later de rest van de lijst deelnemers nog invoeren. U klikt dan weer op de knop Toevoegen presentie om het andere deel van de lijst in te voeren. U volgt de stappen binnen de Wizard weer en klikt op de desbetreffende uitvoering en eventuele bijeenkomst waarvoor u al een deel heeft ingevoerd. De nascholing waarvoor de presentie is ingevoerd komt dan twee keer als aparte lijsten in het overzicht te staan aan het begin van de presentie invoer. Dit levert geen problemen op voor de bijschrijving van de accreditatiepunten in het dossier van de desbetreffende ingevoerde deelnemers. Herinneringen presentie invoer Er worden vanuit het PE-online systeem herinneringen verstuurd naar de aanbieder om presentie in te voeren. Deze herinneringen worden verstuurd 10 dagen na het plaatsvinden van de nascholing. De volgende herinnering wordt dan 15 dagen na de eerste herinnering gestuurd en de derde tevens laatste herinnering wordt 25 dagen na de tweede herinnering gestuurd. De herinneringen worden aangemaakt op bijeenkomst niveau aangezien ook voor bijeenkomsten accreditatie punten worden bijgeschreven in het persoonlijk digitaal portfolio van de geregistreerde. Aandachtspunten bij de invoer van presentie Wat zijn richtlijnen voor presentielijsten? Er zijn geen richtlijnen voor de controle op presentie. Bij het invoeren van presentie is de verkeerde persoon gekozen Tijdens het invoeren van de presentie worden zowel de naam als het registratienummer van de deelnemer getoond. Mocht achteraf blijken dat toch de verkeerde persoon is geselecteerd, dan kan bij de ingevoerde presenties. Presentie invoeren zonder presentielijst Het is mogelijk om de presentie van een individuele persoon in PE-online in te voeren. Een deelnemer is niet gevonden. De volgende reden is mogelijk aan de orde: Niet geregisteerd in het betreffende kwaliteitsregister. Geboortenaam: Sommige vrouwen komen alleen met hun geboortenaam (meisjesnaam) voor in het betreffende kwaliteitsregister. Zoeken op alleen de opgegeven mansnaam geeft dus geen resultaat. Ook zoeken op mans- en geboortenaam geeft dan geen resultaat. De opgegeven naam op de lijst moet precies overeenkomen met de registratiegegevens. Alle en juiste voorletters: sommige deelnemers geven minder (of andere) voorletters dan zij volgens Kwaliteitsregister Paramedici hebben. De deelnemer wordt dan niet gevonden. Juiste en volledige naam: het komt voor dat de naam van een geregistreerde, juiste en volledige naam minstens dubbel in PE-online staat, bijvoorbeeld J. Mulder. Een naam die dubbel in PE-online staat, wordt niet gevonden en dus niet ingevoerd omdat het risico op invoer van een verkeerde deelnemer en het onterecht niet invoeren van de juiste deelnemer te groot is. De oplossing voor bovenstaande redenen is het registratie-nummer vragen aan de deelnemer. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 9

Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie

Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie Juni 2011 versie 0.15 1 PRESENTIE... 3 1.1 Demonstratie presentie... 3 1.2 Invoeren van presentie in GAIA... 3 1.3 Invoeren van deelnemers... 8 1.3.1 Invoeren

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders

Handleiding voor aanbieders Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie Januari 2017 versie 0.26 1 PRESENTIE... 3 1.1 Demonstratie invoeren presentie... 3 1.2 Invoeren van presentie in GAIA... 3 1.3 Invoeren van deelnemers... 7

Nadere informatie

Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 1.0. Laatste wijziging: maart 2007

Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 1.0. Laatste wijziging: maart 2007 Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 1.0 Laatste wijziging: maart 2007 CvAH Handleiding voor ECK 1 /25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 De rol van de Erkend Kwaliteits

Nadere informatie

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Accreditatie intercollegiaal overleg Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Utrecht,mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen 3 Kwaliteitsinstrument 3 Kwaliteitskring, Intercollegiaal

Nadere informatie

Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 0.4. Laatste wijziging: september 2017

Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 0.4. Laatste wijziging: september 2017 Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 0.4 Laatste wijziging: september 2017 CvAH Handleiding Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) 1/28 Versie september 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Juni 2008 Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kwaliteitsinstrument... 4 Kwaliteitskring,

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie voor

Aanvragen van accreditatie voor Aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of zorgprofessionals Inhoud 1. Tips werken met PE-online... 2 2. Nascholingsvormen... 3 2.1 Accreditatie voor

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 presentie invoeren... 4 AANBIEDER 4 presentie uitbreiden (extra deelnemers toevoegen)...

Nadere informatie

Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp. bestemd voor aanbieders van nascholingen

Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp. bestemd voor aanbieders van nascholingen Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp bestemd voor aanbieders van nascholingen 1 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Schema stappenplan... 4 Over het

Nadere informatie

Handleiding PE-Online

Handleiding PE-Online voor opleidingsinstituten januari 2016 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN... 3 II AANMELDEN EN INLOGGEN... 5 III AANVRAGEN OPLEIDINGSPUNTEN... 6 IV PRESENTIE... 9 Algemeen I ALGEMEEN Inleiding Alle notarissen en

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering Handleiding PE-online Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Voor wie is deze handleiding?... 1 1.2 Over PE-online... 1 2. Functionaliteit in PE-online...

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig)... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 - instructie facturering binnen GAIA... 4 AANBIEDER

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

PE-online Guide. - Opleiders -

PE-online Guide. - Opleiders - PE-online Guide - Opleiders - 1 Inhoud 1. First things first... 3 2. Opleidersaccount aanmaken in PE-online... 4 A. Account aanmaken in PE-online... 4 B. Autorisatie aanvragen als opleider... 4 3. Wegwijs

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5 Handleiding PE Online voor opleidingen en procedure aanvragen accreditatie Versie februari 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs

Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Voor wie is deze handleiding? 2 1.2 Over PE-online 2 2 Als u voor het eerst gaat werken met PE-online 3 2.1 Toegang

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Versie: Aanpasser, 20 juli 2011. Handleiding Selfservice

Versie: Aanpasser, 20 juli 2011. Handleiding Selfservice Versie: Aanpasser, 20 juli 2011 Handleiding Selfservice Inhoudsopgave 1. Algemene uitleg menu 2 2. Evenement aanpassen 3 2.1 Basisgegevens 5 2.2 Rubricering 5 2.3 Foto, video en persbericht toevoegen 2.3.1.

Nadere informatie

PE-online Guide LOKK

PE-online Guide LOKK PE-online Guide LOKK Over de praktische kant van PE-online Inhoud 1. First things first... 3 2. LOKK opstarten... 4 A. LOKK-account aanmaken... 4 B. De eerste keer inloggen in uw LOKK-account... 5 3. Wegwijs

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

INHOUD. GAIA handleiding aanbieder verkorte versie 1

INHOUD. GAIA handleiding aanbieder verkorte versie 1 INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig)... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 - instructie facturering binnen GAIA... 4 AANBIEDER

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen van aanbieders van nascholing September 2006

Veelgestelde vragen van aanbieders van nascholing September 2006 Inhoudsopgave Veelgestelde vragen van aanbieders van nascholing September 2006 1. IK HEB ALGEMENE VRAGEN OVER GAIA... 4 1.2 Wat is GAIA... 4 1.3 Waar kan ik algemene informatie vinden over GAIA... 4 2.

Nadere informatie

Gebruikerstraining PE-online

Gebruikerstraining PE-online Gebruikerstraining PE-online Het kwaliteitsregister organiseert workshops voor cursusaanbieders over het gebruik van PE-online. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Aanmelden en opvragen

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Tekstuele wijzigingen betaalmenu

Tekstuele wijzigingen betaalmenu Tekstuele wijzigingen betaalmenu door Patricia Sturm - van Zijl 21 mei 2015 Versie 1.0 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Wijzigingen op de testomgeving... 4 2.1. Stappen in het kort... 4 2.2. Labels

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 4 2 Een nieuw verzoek indienen... 6 3 Terugkeren naar startpagina...11 4 Zaken...12 4.1 Overzicht van uw zaken...12

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Het Elektronische Aangifteprogramma is een product van SkillSource Inhoud 1. Het Elektronische Aangifteprogramma uitproberen... 3 2. Het Elektronische

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Handleiding IVN Ledenadministratie

Handleiding IVN Ledenadministratie Handleiding IVN Ledenadministratie Versie 2.0, d.d. 28-02-2013 Inhoudsopgave 1. Accountrechten aanvragen p. 3 2. Inloggen p. 4 3. Ledenadministratie afdeling p. 6 4. Lid gegevens bewerken p. 8 5. Nieuw

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Salon account informatie

Salon account informatie Salon account informatie Salons@BeautyBookers.nl WWW.BEAUTYBOOKERS.NL 010-717 17 55 Inhoudsopgave Inloggen in uw account o Inloggen in uw BeautyBookers salon account 4 o Menu van uw salon account 5 De

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Nieuwsbrief van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Nieuwsbrief kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie