Invoeren van presentie in PE-online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoeren van presentie in PE-online"

Transcriptie

1 Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers die geregistreerd zijn en een registratienummer hebben doorgegeven, afhankelijk van de aanmeldingsprocedure bij inschrijving of tijdens de bijeenkomst. Met het doorgeven van presentie zullen de geaccrediteerde punten automatisch worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van de betreffende geregistreerde beroepsbeoefenaar. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het digitaal portfolio en kan nog een foutief ingevoerde deelname verwijderen. Bij het invoeren van deelnemers hoeft u geen rekening te houden met de verschillende beroepsgroepen. U voert eenmalig alle deelnemers in, waarna PE-online de punten bijschrijft in het digitaal portfolio van de geregistreerde beroepsbeoefenaren waarvoor u accreditatie heeft aangevraagd en waarvoor accreditatie is toegekend. U kunt in PE-online ook presentie invoeren via het menu cursusbeheer. Daarna klikt u op de betreffende aanvraag. Onderin de aanvraag klikt u op de knop Toevoegen presentie. U ziet daar ook een overzicht van eventueel al ingevoerde presentie. PE-online zal u melden dat een presentie moet worden ingevoerd. Deze melding wordt 1 dag na de laatste dag van de nascholing aan u verzonden. Indien u geen presentie invoert zal PE-online u hieraan nogmaals herinneren na 15 en na 30 dagen. Bij meerdaagse bijeenkomsten kunt u zelf bepalen of u in één keer alle dagen invoert of dat u per bijeenkomst (b.v. de periode tussen de bijeenkomsten is erg lang) de presentie invoert. Dit kan alleen als u bij de aanvraag er voor gekozen heeft dat u per bijeenkomst punten toekent. Bij accreditatie voor totaal kunt u alleen na afloop van de cursus de presentie invoeren. Wilt u presentie invoeren, klik dan op menu Presentie. Het presentiescherm verschijnt. Allereerst ziet u bovenaan een link staan naar een demonstratie over presentie invoer. Als u voor het eerst presentie gaat invoeren is dit een goede mogelijkheid vertrouwd te raken met de invoer en de mogelijkheden hiertoe. U kunt presentie invoeren door te klikken op de button Toevoegen presentielijst. U kunt ook reeds ingevoerde presentielijsten bekijken door te klikken op Verwerkte presenties. Onderin bovenstaand scherm staat de lijst nascholingen waarvoor u nog presentie kunt invoeren. U dient de hele presentie wizard te doorlopen tot en met de laatste stap waarin wordt aangegeven dat u de Wizard kunt sluiten. Het is niet mogelijk om tussentijds gegevens zoals een geuploade presentielijst, op te slaan. Het is belangrijk dat u bij het doorlopen van de Wizard gebruik maakt van de knoppen in de Wizard die een lichtblauwe kleur hebben zoals de knop sluiten en niet op het kruisje rechtsboven in het venster om dit te sluiten. LET OP: Kunt u de nascholing niet terug vinden in de lijst te selecteren nascholingen en u heeft een melding gekregen in PE-online dat u presentie moet invoeren voor deze nascholing, neem dan contact op met het betreffende accreditatiebureau ADAP (paramedici), CADP (doktersassistenten) of KABIZ waar u de accreditatieaanvraag heeft ingediend via vraag/antwoord in PE-online. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 1

2 In het vervolgscherm kunt u de nascholing selecteren waarvoor u presentie wilt invoeren. Selecteer de gewenste nascholing en klik dan op Volgende. In de vervolgschermen selecteert u de uitvoering.en de bijeenkomst(en) waarvoor u presentie wilt invoeren. E-learning Als u presentie invoert voor een e-learning moet u in het volgende scherm een datum invullen. Zie scherm hieronder. Dit is de datum waarop de e-learning is afgerond. Het systeem moet namelijk weten in welke periode de punten in het dossier bijgeschreven worden. Als dit veel deelnemers zijn b.v. (10 per week of per maand) dan is het handiger om al deze deelnemers in één keer in te voeren op één datum, PE-online geeft voor e-learning geen herinnering voor presentie invoer. LET OP: Het is mogelijk een deelnemer meerdere keren in te voeren voor presentie na het volgen van een e-learning. Deelnemer krijgt dan ook meerdere keren de punten voor die nascholing in zijn dossier. Reden hiervoor is dat webcasting ook onder e-learning valt. Deze deelnemers volgen dus een aantal keer een webcast/uitzending of lezen een aantal keer per jaar een tijdschrift voor een bepaalde nascholing. Daarvoor is ook een aantal keer invoer van presentie voor een specifieke datum binnen dezelfde aanvraag noodzakelijk. Nadat u de uitvoeringen, bijeenkomsten (bij E-learning de datum) heeft geselecteerd dan kunt u in het volgend scherm aangeven: 1. presentielijst invoeren: u wilt een presentielijst invoeren 2. er was van deze organisatie niemand aanwezig 3. de nascholing ging niet door Als u kiest voor optie 2 of 3 dan kunt u een opmerking invullen, bijvoorbeeld de reden waarom een nascholing niet is doorgegaan. Met het ingeven van optie 2 of 3 voorkomt u dat PE-online u herinneringen blijft sturen voor het ingeven van presentie. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 2

3 Let op: als de bijeenkomst wel is door gegaan maar er waren geen geregistreerden maar bijv. alleen medici aanwezig of een andere beroepsgroep die nog niet in PE-online staat geregistreerd, kiest u voor de optie 2: Er was niemand aanwezig. Dit betekent dat er geen geregistreerde beroepsbeoefenaren waarvoor u accreditatie heeft aangevraagd aanwezig waren. Daarna krijgt u een scherm waarin u het document van een presentielijst kunt uploaden in het systeem PE-online. Het is niet verplicht om een presentielijst te uploaden maar een mogelijkheid. Het is mogelijk om achteraf na de invoer van de deelnemers ook nog een presentielijst te uploaden.. Deze mogelijkheid vindt u door het aanklikken van de knop Verwerkte presenties en dan de betreffende nascholing aanklikken. In het midden van de pagina ziet u een knop Bijlagen. Als u op deze knop klikt, kunt u alsnog een bijlage uploaden. Verwijderen van een bijlage is niet mogelijk. Let op! Hiermee voert u dus nog geen deelnemers in maar vult u uw eigen elektronische archief. Hier kunt u bijvoorbeeld een ingescand document uploaden waar de namen met bijvoorbeeld de handtekeningen van deelnemers op staan. Het invoeren van alle aanwezigen gebeurt in het volgende scherm. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 3

4 Invoeren van deelnemers Na het wel of niet uploaden van de presentielijst voor uw eigen archief komt u in het scherm waar de deelnemers worden ingevoerd. Het invoeren kan door op naam van de deelnemer, op registratienummer van het en door een reeks van registratienummers (importeren). Het is mogelijk om een deelnemer die u zojuist heeft toegevoegd nog te verwijderen door te klikken op de knop Verwijderen onder de lijst ingevoerde namen. Als u op de knop Volgende heeft geklikt is verwijderen in dit scherm niet meer mogelijk. U moet nu eerst de presentie wizard helemaal doorlopen en afmaken. Daarna kunt u naar de ingevoerde presentielijst door te klikken op Verwerkte presenties. kunt in dat scherm een verzoek tot verwijderen van een of meerdere deelnemers versturen naar de helpdesk. Bovenin staan een aantal regels tekst. Klik op de link: het vetgedrukte woord hier om naar het formulier te gaan voor uw verzoek tot verwijdering. Mogelijk wordt een deelnemer niet gevonden in PE-online. Door te klikken op de link boven in het scherm over een paramedicus die u niet kunt vinden, komt er een lijst met mogelijke redenen in beeld. Invoeren op Naam Nadat u een naam of een gedeelte van de naam heeft ingetypt zoekt PE-online de namen met bijbehorende registratienummers die passen bij deze naam. Dit kan enige seconden duren. Als PE-online het registratienummer heeft gevonden, komt dit registratienummer achter de naam te staan. In het geval er meerdere geregistreerden worden gevonden, komt er dus een lijst met namen. U selecteert dan de juiste naam. Daarna klikt u op Toevoegen en typt u de volgende naam in hetzelfde veld. Let op: De registratie vindt plaats op geboortenaam. Als de geregistreerde de naam van de partner heeft doorgegeven staat de geboortenaam tussenhaakjes. Als het resultaat teveel geregistreerden oplevert dan moet u de naam vollediger intypen (b.v. met tussenvoegsel en/of voorletters). Houd u er dan wel rekening mee dat er een tussenspatie(s) getypt moet worden Voorletters[spatie]tussenvoegsel[spatie]achternaam. b.v. C.A.M. van Flier. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 4

5 Let op: Als u te snel op de button Toevoegen klikt na het intypen van de naam, kunt u de melding krijgen Ingegeven waarde komt niet voor. Het kan ook zijn dat PE-online geen registratienummer vindt bij de door u ingetypte naam of een deel van de naam. De witte balk onder de ingetypte (gedeeltelijke) naam blijft dan leeg. Klikt u hier dan op de knop Toevoegen dan krijgt u de melding: Ingegeven waarde komt niet voor. U kunt via de website of via de website raadplegen en met meerdere zoekcriteria het registratienummer opzoeken. Let op: Alle voorletters en de achternaam of achternamen moeten precies kloppen. Mogelijk krijgt u vanuit PE-online een lijst met geregistreerde en bijbehorende registratienummers die voldoen aan de door u (gedeeltelijk) ingevoerde naam. U kunt een grove check uitvoeren of u de juiste deelnemer met het juiste beroep (bijvoorbeeld diëtist) invoert door de website van het Kwaliteitsregister Paramedici te raadplegen via de website of voor bijvoorbeeld doktersassistent U vult het registratienummer in en klikt op zoeken. Dit registratienummer heeft u via de invoer in PE-online gekregen. Invoeren van registratienummer Het invoeren kan ook met behulp van een registratienummer. U typt allereerst een # direct gevolgd door het nummer in hetzelfde veld waar ook de namen worden ingetypt. Daarna klikt u op Toevoegen en typt u het volgende nummer in hetzelfde veld. Let op: Het totaal aantal cijfers van een registratienummer moet 11 zijn. Er zijn een aantal nummers die met een 0 beginnen maar deze 0 wordt dan bijvoorbeeld op een presentielijst weggelaten terwijl deze 0 wel moet worden ingevoerd in het PE-online systeem. Het volgende nummer is dus fout. Het moet zijn: Let op: Mogelijk krijgt u de melding Ingegeven waarde komt niet voor terwijl de juiste deelnemer wordt gevonden in PE-online. Deze melding krijgt u als u tijdens het intypen de juiste bijbehorende naam met (nog een keer) het registratienummer ziet verschijnen en daarna nog de laatste cijfers van het registratienummer intypt. Dus het systeem heeft de deelnemer al gevonden terwijl u het registratienummer nog aftypt. Het systeem herkent de gegevens dan niet meer en geeft deze zelfde melding. Oplossing: eerst het registratienummer intypen en daarna het hekje er voor plaatsen. Importeren van een reeks registratienummers Het is mogelijk om meerdere deelnemers te gelijk te importeren door middel van registratienummers. Importeren door middel van namen is niet mogelijk. Kies voor het importeren de optie Importeren. Importeren kan middels ieder willekeurig programma, zoals MS Word, Excel of Access. Kopieer de nummers b.v. vanuit Excel. Kies in het excell bestand de kolom met registratienummers. Kopieer de registratienummers naar het programma kladblok. Vervolgens wordt in het programma kladblok alle registratienummers geselecteerd door het commando: ctrl a te geven, gevolgd met het commando kopiëren: ctrl c Bij de wizard presentie invoeren wordt de button importeren gekozen. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 5

6 Klik op de button plakken in het scherm. Hiervoor moet de cursor eerst in het veld worden gezet en daarna met de rechtermuisknop de keuze plakken aangeklikt. U kunt ook de knop Plakken gebruiken. Daarna wordt de kolom in het veld Te verwerken geplakt. U ziet rechts bovenin het scherm met de nummers de knop Gereed. U moet eerst op deze knop klikken om verder te kunnen met de presentie invoer. Als u daarop klikt, worden de registratienummers gecontroleerd en krijgt u onderstaand overzicht van de controle. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 6

7 De aanduidingen in het controle overzicht geven het volgende aan: Totaal aantal deelnemers: totaal aantal registratienummers door u geïmporteerd. Ongeldige registratienummer: fout in het registratienummer Niet geregistreerd geldig registratienummer: registratienummer niet in PE-online geregistreerd bij de beroepsgroep waar accreditatie voor aangevraagd is Klik op OK om verder te gaan.daarna klikt u op Gereed om het importeren af te sluiten. U gaat dan weer verder in de presentie wizard door te klikken op volgende Let op: De registratienummers van de deelnemers moeten allemaal correct zijn. Indien een geïmporteerd registratienummer onjuist is, dient deze eerst gecorrigeerd te worden, alvorens verder te kunnen gaan. Let op: Het totaal aantal cijfers van een registratienummer moet 11 zijn. Er zijn een aantal nummers die met een 0 beginnen maar deze 0 wordt dan bijvoorbeeld op een presentielijst weggelaten terwijl deze 0 wel moet worden ingevoerd in het PE-online systeem. Het volgende nummer is dus fout. Het moet zijn: Als u deelnemers heeft ingevoerd voor een bepaalde nascholing, krijgt u van deze nascholing geen herinneringen meer om presentie in te voeren. U hoeft hiervoor ook nergens aan te geven dat een lijst volledig is ingevoerd.als u de deelnemers heeft ingevoerd klikt u op Volgende en ziet u de deelnemerslijst zoals u die zojuist heeft ingevoerd. Deelnemer toevoegen aan reeds ingevoerde presentielijst Mogelijk wilt u nog een of meerdere deelnemers toevoegen aan een reeds ingevoerde presentielijst. Als u naar de presentie wizard gaat en klikt op Verwerkte Presenties Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 7

8 ziet u de nascholingen staan waarvan de presentie is ingevoerd. Dan klikt u op de betreffende nascholing en ziet u bovenin het scherm een knop Deelnemer(s) toevoegen. Daar klikt u op. In het vervolgscherm volgt u weer de wizard voor presentie invoer en de deelnemer wordt zo toegevoegd aan de presentielijst. Deelnemer verwijderen van reeds ingevoerde presentielijst Het is voor een aanbieder niet mogelijk om zelf één of meerdere deelnemers of zelfs een gehele presentielijst te verwijderen. De aanbieder kan vanuit PE-online wel een verzoek sturen naar de helpdesk om deelnemers te laten verwijderen. Hiertoe gaat u naar presenties en klikt op de knop Verwerkte presenties. U ziet bovenin drie regels tekst staan. De laatste regel bevat een link in het woordje hier. Als u op die link klikt, krijgt u een invulformulier voor uw verzoek. Dit verzoek stuurt u dan na invullen op naar de helpdesk. U krijgt bericht als de deelnemer(s) zijn verwijderd. Het is wel mogelijk voor de aanbieder om een presentielijst te verwijderen waarbij is ingevoerd dat er niemand van geregistreerde paramedici aanwezig was of dat de nascholing niet door ging. U ziet bovenin het scherm de knop Verwijderen staan. LET OP: Een deelnemer kan nu ook zelf een nascholing uit zijn dossier verwijderen waarbij de deelnemer niet aanwezig was. U krijgt daar als aanbieder een melding van. U dient dan de juiste deelnemer alsnog in te voeren. Klik op deze button om aan onderstaande presentie lijst nog een deelnemer toe te voegen. Bovenin staan een aantal regels tekst. Klik op het vetgedrukte woord hier, om naar het formulier te gaan voor uw verzoek tot verwijdering In bovenstaand scherm ziet u ook de locatienaam en de datum of data die verantwoord zijn. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld voor welke uitvoering presentie is ingevoerd. Verwijderen deelnemers Locatienaam en data Zoeken van deelnemers Er is ook een functie binnen presentie om te zoeken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op nascholing te zoeken. Zo krijgt u alle ingevoerde deelnemers van een nascholing onder elkaar te zien die mogelijk op verschillende momenten zijn ingevoerd. U kunt op bijv. op registratienummer of op naam van een specifieke deelnemer zoeken. Klik hier Uploaden presentie lijst Het is mogelijk na invoeren van de deelnemers alsnog een (bijv. gescande) pesentielijst te uploaden. Ga naar verwerkte presenties en selecteer daar de juiste nascholing. Als u op de button Toevoegen bijlagen klikt, kunt u nog een bestand toevoegen. Vergeet niet na het uploaden, klikken op Toevoegen en Sluiten ook in het scherm daarna te klikken op de knop Wijzigingen opslaan Aanwezigheid bijeenkomst en aantekening Als laatste scherm ziet u het overzicht van de deelnemerslijst. In dit scherm heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat een deelnemer op de datum van deze specifieke bijeenkomst niet aanwezig was. Hiervoor moet u bij de betreffende datum van de paramedicus het vinkje verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk een aantekening per deelnemer toe te voegen door te klikken op het vierkantje achter de naam van de desbetreffende deelnemer. Hier kunt u bijvoorbeeld vermelden hoeveel uur een deelnemer heeft deel genomen aan de nascholing. U kunt ook de deelnemers selecteren op alfabetische volgorde door te klikken op Achternaam Sorteren op achternaam Aan/afvinken wel/niet aanwezig Door te klikken op de knop Gereed sluit u de invoer van de deelnemers af en worden de Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 8

9 accreditatiepunten voor de nascholing toegevoegd aan de dossiers van de geregistreerde paramedici. In het volgende scherm klikt u op Sluiten om de Wizard van de presentie invoer af te sluiten. Gedeeltelijke invoer deelnemers presentielijst Als u niet alle deelnemers in een keer invoert, kunt u altijd later de rest van de lijst deelnemers nog invoeren. U klikt dan weer op de knop Toevoegen presentie om het andere deel van de lijst in te voeren. U volgt de stappen binnen de Wizard weer en klikt op de desbetreffende uitvoering en eventuele bijeenkomst waarvoor u al een deel heeft ingevoerd. De nascholing waarvoor de presentie is ingevoerd komt dan twee keer als aparte lijsten in het overzicht te staan aan het begin van de presentie invoer. Dit levert geen problemen op voor de bijschrijving van de accreditatiepunten in het dossier van de desbetreffende ingevoerde deelnemers. Herinneringen presentie invoer Er worden vanuit het PE-online systeem herinneringen verstuurd naar de aanbieder om presentie in te voeren. Deze herinneringen worden verstuurd 10 dagen na het plaatsvinden van de nascholing. De volgende herinnering wordt dan 15 dagen na de eerste herinnering gestuurd en de derde tevens laatste herinnering wordt 25 dagen na de tweede herinnering gestuurd. De herinneringen worden aangemaakt op bijeenkomst niveau aangezien ook voor bijeenkomsten accreditatie punten worden bijgeschreven in het persoonlijk digitaal portfolio van de geregistreerde. Aandachtspunten bij de invoer van presentie Wat zijn richtlijnen voor presentielijsten? Er zijn geen richtlijnen voor de controle op presentie. Bij het invoeren van presentie is de verkeerde persoon gekozen Tijdens het invoeren van de presentie worden zowel de naam als het registratienummer van de deelnemer getoond. Mocht achteraf blijken dat toch de verkeerde persoon is geselecteerd, dan kan bij de ingevoerde presenties. Presentie invoeren zonder presentielijst Het is mogelijk om de presentie van een individuele persoon in PE-online in te voeren. Een deelnemer is niet gevonden. De volgende reden is mogelijk aan de orde: Niet geregisteerd in het betreffende kwaliteitsregister. Geboortenaam: Sommige vrouwen komen alleen met hun geboortenaam (meisjesnaam) voor in het betreffende kwaliteitsregister. Zoeken op alleen de opgegeven mansnaam geeft dus geen resultaat. Ook zoeken op mans- en geboortenaam geeft dan geen resultaat. De opgegeven naam op de lijst moet precies overeenkomen met de registratiegegevens. Alle en juiste voorletters: sommige deelnemers geven minder (of andere) voorletters dan zij volgens Kwaliteitsregister Paramedici hebben. De deelnemer wordt dan niet gevonden. Juiste en volledige naam: het komt voor dat de naam van een geregistreerde, juiste en volledige naam minstens dubbel in PE-online staat, bijvoorbeeld J. Mulder. Een naam die dubbel in PE-online staat, wordt niet gevonden en dus niet ingevoerd omdat het risico op invoer van een verkeerde deelnemer en het onterecht niet invoeren van de juiste deelnemer te groot is. De oplossing voor bovenstaande redenen is het registratie-nummer vragen aan de deelnemer. Accreditatiebureau: ADAP, CADP, KABIZ, SANA Pagina 9

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Handleiding www.liac.nl

Handleiding www.liac.nl Handleiding www.liac.nl Vooraf LIAC is een boekhoudpakket dat volledig via internet werkt en dat toegespitst is op de kleinere ondernemer zonder boekhoudkennis. Dit uit zich in de eenvoudige formulering

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Bricks Huisarts Handleiding

Bricks Huisarts Handleiding Bricks Huisarts Handleiding Release Tetra B.V. 27-08-2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Algemene functies.......................................... 3 1.2 Schermindeling aanpassen......................................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT

GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT GEBRUIKERSHANDLEIDING MELDPUNT BESLUIT BODEMKWALITEIT Datum 9 maart 2010 Versie 2.0 Document Gebruikershandleiding Meldsysteem Bodemkwaliteit Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... II 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie