Programma 1 Dienstverlening en informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 1 Dienstverlening en informatie"

Transcriptie

1 Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria Dienstverlening overig Klantcontactkanalen Pandhuis Verkiezingen, referenda en enquêtes 0 0 Baten Begraafplaatsen en crematoria Dienstverlening overig Klantcontactkanalen Pandhuis Verkiezingen, referenda en enquêtes Lasten Saldo van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoria Dienstverlening overig Klantcontactkanalen Pandhuis Verkiezingen, referenda en enquêtes 0 0 Onttrekking reserves Begraafplaatsen en crematoria Dienstverlening overig Klantcontactkanalen Pandhuis Verkiezingen, referenda en enquêtes 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving 044 Toezicht en handhaving openbare ruimte Vergunningen en handhaving horeca en evenementen Verkeerstoezicht en handhaving Baten Toezicht en handhaving openbare ruimte Vergunningen en handhaving horeca en evenementen Verkeerstoezicht en handhaving Lasten Saldo van baten en lasten Toezicht en handhaving openbare ruimte Vergunningen en handhaving horeca en evenementen Verkeerstoezicht en handhaving Toezicht en handhaving openbare ruimte Vergunningen en handhaving horeca en evenementen Verkeerstoezicht en handhaving 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid

2 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 064 Buurtgerichte veiligheid Jeugdveiligheid Veiligheidsprojecten Baten Buurtgerichte veiligheid Jeugdveiligheid Veiligheidsprojecten Lasten Saldo van baten en lasten Buurtgerichte veiligheid Jeugdveiligheid Veiligheidsprojecten Onttrekking reserves Buurtgerichte veiligheid Jeugdveiligheid Veiligheidsprojecten 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Programmaonderdeel 3.2 Parkeren 100 Parkeren (auto) specifieke vergunningen parkeren 0 0 Baten Parkeren (auto) specifieke vergunningen parkeren 0 0 Lasten Saldo van baten en lasten Parkeren (auto) specifieke vergunningen parkeren 0 0 Onttrekking reserves Parkeren (auto) specifieke vergunningen parkeren 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 3.2 Parkeren Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte 108 Specifiek verkeersbeleid Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte Verkeersvoorzieningen Beheer openbare ruimte algemeen Baten Specifiek verkeersbeleid Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte Verkeersvoorzieningen Beheer openbare ruimte algemeen Lasten Saldo van baten en lasten Specifiek verkeersbeleid Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte Verkeersvoorzieningen Beheer openbare ruimte algemeen 0 0

3 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 108 Specifiek verkeersbeleid Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte Verkeersvoorzieningen Beheer openbare ruimte algemeen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen 124 Dagelijks onderhoud en beheer Groot onderhoud en vervanging Kades, bruggen en tunnels Straatreiniging en gladheidsbestrijding 0 0 Baten Dagelijks onderhoud en beheer Groot onderhoud en vervanging Kades, bruggen en tunnels Straatreiniging en gladheidsbestrijding Lasten Saldo van baten en lasten Dagelijks onderhoud en beheer Groot onderhoud en vervanging Kades, bruggen en tunnels Straatreiniging en gladheidsbestrijding 0 0 Onttrekking reserves Dagelijks onderhoud en beheer Groot onderhoud en vervanging Kades, bruggen en tunnels Straatreiniging en gladheidsbestrijding 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie 076 Openbaar groen Overig groen en recreatie Voorzieningen voor kinderen 0 0 Baten Openbaar groen Overig groen en recreatie Voorzieningen voor kinderen 0 0 Lasten Saldo van baten en lasten Openbaar groen Overig groen en recreatie Voorzieningen voor kinderen 0 0 Onttrekking reserves Openbaar groen Overig groen en recreatie Voorzieningen voor kinderen 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Programma 4 Werk, inkomen en participatie

4 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 4.1 Werk 172 Naar werk geleiden Sociale werkvoorziening Ondersteuning sociale firma's Stelpost 3D WSW Werk bieden Bestrijding jeugdwerkloosheid 0 0 Baten Naar werk geleiden Sociale werkvoorziening Ondersteuning sociale firma's Stelpost 3D WSW Werk bieden Bestrijding jeugdwerkloosheid Lasten Saldo van baten en lasten Naar werk geleiden Sociale werkvoorziening Ondersteuning sociale firma's Stelpost 3D WSW Werk bieden Bestrijding jeugdwerkloosheid Onttrekking reserves Naar werk geleiden Sociale werkvoorziening Ondersteuning sociale firma's Stelpost 3D WSW Werk bieden Bestrijding jeugdwerkloosheid 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 4.1 Werk Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding 140 Maatregelen Armoedebestrijding Schuldhulpverlening Tegemoetkomingen 0 0 Baten Maatregelen Armoedebestrijding Schuldhulpverlening Tegemoetkomingen 0 0 Lasten Saldo van baten en lasten Maatregelen Armoedebestrijding Schuldhulpverlening Tegemoetkomingen 0 0 Onttrekking reserves Maatregelen Armoedebestrijding Schuldhulpverlening Tegemoetkomingen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding Programma 4 Werk, inkomen en participatie Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie 212 Handhaving leerplicht

5 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 216 Leerlingenvervoer Onderwijs - huisvesting Organisatie onderwijs Passend Onderwijs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs / MBO VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen Baten Handhaving leerplicht Leerlingenvervoer Onderwijs - huisvesting Organisatie onderwijs Passend Onderwijs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs / MBO VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen Lasten Saldo van baten en lasten Handhaving leerplicht Leerlingenvervoer Onderwijs - huisvesting Organisatie onderwijs Passend Onderwijs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs / MBO VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen 0 0 Onttrekking reserves Handhaving leerplicht Leerlingenvervoer Onderwijs - huisvesting Organisatie onderwijs Passend Onderwijs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs / MBO VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg 192 Jeugdwelzijn Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg Digitaal platform jeugdzorg Flexibel aanbod jeugdzorg 0 0 Baten Jeugdwelzijn Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg Digitaal platform jeugdzorg Flexibel aanbod jeugdzorg Lasten Saldo van baten en lasten Jeugdwelzijn Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg Digitaal platform jeugdzorg Flexibel aanbod jeugdzorg 0 0 Onttrekking reserves Jeugdwelzijn Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg Digitaal platform jeugdzorg Flexibel aanbod jeugdzorg 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties

6 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit Programma 6 Welzijn, zorg en sport Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning 280 Begeleiding Hulp bij het Huishouden Indicatiestellingen WMO Maatschappelijke dienstverlening Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten Uitvoering nieuwe Wmo verordening Vervoersvoorzieningen WMO Inspraak Woonvoorzieningen Baten Begeleiding Hulp bij het Huishouden Indicatiestellingen WMO Maatschappelijke dienstverlening Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten Uitvoering nieuwe Wmo verordening Vervoersvoorzieningen WMO Inspraak Woonvoorzieningen Lasten Saldo van baten en lasten Begeleiding Hulp bij het Huishouden Indicatiestellingen WMO Maatschappelijke dienstverlening Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten Uitvoering nieuwe Wmo verordening Vervoersvoorzieningen WMO Inspraak Woonvoorzieningen 0 0 Onttrekking reserves Begeleiding Hulp bij het Huishouden Indicatiestellingen WMO Maatschappelijke dienstverlening Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten Uitvoering nieuwe Wmo verordening Vervoersvoorzieningen WMO Inspraak Woonvoorzieningen 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning Programmaonderdeel 6.4 Welzijn 336 Overlast Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding Sociale samenhang en actief burgerschap Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 Baten Overlast Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding Sociale samenhang en actief burgerschap Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 Lasten 0 0 Saldo van baten en lasten Overlast 0 0

7 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 340 Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding Sociale samenhang en actief burgerschap Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Overlast Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding Sociale samenhang en actief burgerschap Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 6.4 Welzijn 0 0 Programmaonderdeel 6.5 Sport 349 Sport Beleid en advies Sportaccommodaties Sportactiviteiten Baten Sport Beleid en advies Sportaccommodaties Sportactiviteiten Lasten Saldo van baten en lasten Sport Beleid en advies Sportaccommodaties Sportactiviteiten Sport Beleid en advies Sportaccommodaties Sportactiviteiten 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 6.5 Sport Programma 6 Welzijn, zorg en sport Programma 7 Economie en cultuur Programmaonderdeel 7.3 Economie 370 Acquisitie en Citymarketing Markten en straathandel Strategie en Ontwikkeling Economie Verbeteren ondernemersklimaat Baten Acquisitie en Citymarketing Markten en straathandel Strategie en Ontwikkeling Economie Verbeteren ondernemersklimaat Lasten Saldo van baten en lasten Acquisitie en Citymarketing Markten en straathandel Strategie en Ontwikkeling Economie Verbeteren ondernemersklimaat 0 0 Onttrekking reserves Acquisitie en Citymarketing Markten en straathandel Strategie en Ontwikkeling Economie Verbeteren ondernemersklimaat 0 0 Dotatie reserves

8 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 7.3 Economie Programma 7 Economie en cultuur Programma 8 Duurzaamheid en water Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid 412 Handhaving milieu Luchtkwaliteit Duurzaamheidsactiviteiten 5 0 Baten Handhaving milieu Luchtkwaliteit Duurzaamheidsactiviteiten Lasten Saldo van baten en lasten Handhaving milieu Luchtkwaliteit Duurzaamheidsactiviteiten 0 0 Onttrekking reserves Handhaving milieu Luchtkwaliteit Duurzaamheidsactiviteiten Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid Programmaonderdeel 8.2 Afval 400 Afvalverwerking Contractanten-afvalinzameling Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 Baten Afvalverwerking Contractanten-afvalinzameling Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 Lasten 0 0 Saldo van baten en lasten Afvalverwerking Contractanten-afvalinzameling Vuilinzameling reinigingsrecht Afvalverwerking Contractanten-afvalinzameling Vuilinzameling reinigingsrecht 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 8.2 Afval 0 0 Programmaonderdeel 8.3 Water 424 Drinkwater Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer Rioleringstaken Vergunningen en handhaving binnenwater Baten Drinkwater Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer

9 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 432 Rioleringstaken Vergunningen en handhaving binnenwater 0 0 Lasten Saldo van baten en lasten Drinkwater Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer Rioleringstaken Vergunningen en handhaving binnenwater 0 0 Onttrekking reserves Drinkwater Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer Rioleringstaken Vergunningen en handhaving binnenwater 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 8.3 Water Programma 8 Duurzaamheid en water Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed 456 Vastgoed Baten Vastgoed Lasten Saldo van baten en lasten Vastgoed Onttrekking reserves Vastgoed 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht 488 Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed Stedenbouwkundige plannen Structuurvisie en e beleidskaders WABO vergunningen en bouwtoezicht Baten Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed Stedenbouwkundige plannen Structuurvisie en e beleidskaders WABO vergunningen en bouwtoezicht Lasten Saldo van baten en lasten Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed Stedenbouwkundige plannen Structuurvisie en e beleidskaders WABO vergunningen en bouwtoezicht Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed Stedenbouwkundige plannen Structuurvisie en e beleidskaders WABO vergunningen en bouwtoezicht 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0

10 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht Programmaonderdeel 9.3 Wonen en e vernieuwing 504 Stedelijke Vernieuwing Uitvoering Huisvestingswet Wonen Baten Stedelijke Vernieuwing Uitvoering Huisvestingswet Wonen Lasten Saldo van baten en lasten Stedelijke Vernieuwing Uitvoering Huisvestingswet Wonen Onttrekking reserves Stedelijke Vernieuwing Uitvoering Huisvestingswet Wonen Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 9.3 Wonen en e vernieuwing Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling 460 Beheer Vereveningsfonds Bodemsanering en nazorg Grondexploitatie Grondprijsbeleid en advisering Tijdelijke en permanente transformaties Woningbouw Baten Beheer Vereveningsfonds Bodemsanering en nazorg Grondexploitatie Grondprijsbeleid en advisering Tijdelijke en permanente transformaties Woningbouw Lasten Saldo van baten en lasten Beheer Vereveningsfonds Bodemsanering en nazorg Grondexploitatie Grondprijsbeleid en advisering Tijdelijke en permanente transformaties Woningbouw 0 0 Onttrekking reserves Beheer Vereveningsfonds Bodemsanering en nazorg Grondexploitatie Grondprijsbeleid en advisering Tijdelijke en permanente transformaties Woningbouw 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen Programma 10 Bestuur en ondersteuning

11 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programmaonderdeel 10.1 Bestuur 516 Bestuurscommissies College Raad 0 0 Baten Bestuurscommissies College Raad Lasten Saldo van baten en lasten Bestuurscommissies College Raad Bestuurscommissies College Raad 0 0 Saldo van onttrekkingen en dotaties 0 0 Programmaonderdeel 10.1 Bestuur Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning 528 Bestuursondersteuning bestuurscommissies Bestuursondersteuning college Buurtgerichte aanpak 0 0 Baten Bestuursondersteuning bestuurscommissies Bestuursondersteuning college Buurtgerichte aanpak 0 0 Lasten Saldo van baten en lasten Bestuursondersteuning bestuurscommissies Bestuursondersteuning college Buurtgerichte aanpak Bestuursondersteuning bestuurscommissies Bestuursondersteuning college Buurtgerichte aanpak 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM 540 ACAM Griffie Ombudsman Rekenkamer 0 0 Baten ACAM Griffie Ombudsman Rekenkamer Lasten Saldo van baten en lasten ACAM Griffie Ombudsman Rekenkamer 0 0

12 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie 540 ACAM Griffie Ombudsman Rekenkamer 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM Programma 10 Bestuur en ondersteuning Programma B Bedrijfsvoering Programmaonderdeel B.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering 556 Product Bedrijfsvoering Baten Product Bedrijfsvoering Lasten Saldo van baten en lasten Product Bedrijfsvoering Onttrekking reserves Product Bedrijfsvoering Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel B.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering Programma B Bedrijfsvoering

13 op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen 600 Fondsbeheer AIF Nader in te vullen na opschoning Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) Baten Fondsbeheer AIF Nader in te vullen na opschoning Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) Lasten Saldo van baten en lasten Fondsbeheer AIF Nader in te vullen na opschoning Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) 0 0 Onttrekking reserves Fondsbeheer AIF Nader in te vullen na opschoning Stadsdeelmiddelen (uitfaseren) 0 0 Dotatie reserves Saldo van onttrekkingen en dotaties Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen Resultaat

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving:

Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving: Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving: Geen wijzigingen Landelijke wetgeving Wet Specificatie Status Wet van 24 juni 2015, houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd 1 07-12-2009 09:46:31 Programmabegroting 10 1 Bestuur en dienstverlening 39.079-10.327 38.801-11.471 39.561-11.551 39.612-11.560 39.139-11.290 28.751 27.329 28.009 28.051 27.848-2.999-24 28.725

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Normenkader rechtmatigheid 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016 Normenkader rechtmatigheid 2016 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 816-026484 Normenkader van wet- en, raadsverordeningen en -besluiten voor de gemeente Bergen op Zoom, voor zover

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Bijlage 1: Subsidieplafonds 2015

Bijlage 1: Subsidieplafonds 2015 Bijlage 1: Subsidieplafonds 2015 Elk jaar dient voorafgaande aan het subsidiejaar op grond van gemeentelijke nadere diverse subsidieplafonds met eventuele verdeel vastgesteld te worden. Voor evenementen

Nadere informatie

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN Cruquiusweg 1. Bestuur en dienstverlening 1000 raad & commissies * * * * 1001 college B&W en secretaresses * * * 1002 gemeentelijke samenwerking * * * 1003 raad & rekenkamer * * * * 1010 kabinetszaken

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 343 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 20 344 Facilitair en bedrijven De gemeente Amsterdam staat voor een fundamentele verandering van de organisatie.

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Het college ziet uit naar een constructieve samenwerking en vertrouwt er op u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college ziet uit naar een constructieve samenwerking en vertrouwt er op u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. /;:ente,,/ ~en Helder ~ Raadsinformatiebrief Nr. Rl16.0147 (2016) Betreft: Portefeuilleverdeling college van B&W Op 9 november 2016 is O.R. Wagner benoemd als wethouder van Den Helder. Op 15 november heeft

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht Onderzoeksrapport 2010 Gemeente Woensdrecht Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau EVA Tel.: 010-4256487 E-mail: info@evaonderzoeksbureau.nl Website: www.evaonderzoeksbureau.nl In opdracht van: Gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

22.500, , , ,00

22.500, , , ,00 Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 0.0979, d.d. -9- B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Analyse meerjareninvesteringsplan 0-0 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie. Niet in te stemmen met die die zijn aangemeld en niet voldoen

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Het nieuwe dienstverlenen Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Raad Griffie Rekenkamer BC Ombudsman ACAM College van B en W DB van BC Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Tweede Bestuursrapportage Gemeente Mill en Sint Hubert

Tweede Bestuursrapportage Gemeente Mill en Sint Hubert Tweede Bestuursrapportage 2014 Gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Vervangingsregeling, RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg., Overwegende dat de functie van de directeur RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg thans vacant is;

Vervangingsregeling, RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg., Overwegende dat de functie van de directeur RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg thans vacant is; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 131240 23 september 2016 Vervangingsregeling, RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg., De Gemeentesecretaris, Overwegende dat de functie van de directeur

Nadere informatie

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). NADERE REGELING Lijst van organen van de gemeente die

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014)

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014) Bijlage 2 bij VNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2014001894 Aanzet voor een niet-limitatieve, dynamische lijst van overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden of diensten van algemeen (economisch)

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017

Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017 Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017 Programma Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 1. Bestuurlijke

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bladel Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bedrijf Deelsysteem Rapportnaam Rapport Bestemming Bestandsnaam Aanvrager Datum Tijd Aantal pagina's 1 Gemeente Bladel Telstructuren Model J - Begroting

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/16270_3

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/16270_3 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014 Onderwerp: Verordening individuele Aan de raad. studietoeslag Beslispunten *Z003563ADC 1. De Verordening Individuele

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 Specifieke activiteit Wetgeving extern 1 Welzijn en leefbaarheid Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Wet priir onderwijs

Nadere informatie

Factsheet Maten voor gemeenten. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode

Factsheet Maten voor gemeenten. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode Factsheet Maten voor gemeenten 2014 Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012 In de dienstverlening aan burgers spelen gemeenten een steeds belangrijker rol. Zij krijgen steeds

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Taken Fysiek Domein in Amsterdam Concept Was/wordt lijst bij de invoering van de bestuurscommissies voor de stadsdelen Versie 6 maart 2013

Taken Fysiek Domein in Amsterdam Concept Was/wordt lijst bij de invoering van de bestuurscommissies voor de stadsdelen Versie 6 maart 2013 Taken Fysiek Domein in Amsterdam Concept Was/wordt lijst bij de invoering van de bestuurscommissies voor de stadsdelen Versie 6 maart 2013 Uitgangspunten: - versterken van de kracht van de stad en van

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 Versoberen representatiebudget raad 2.000 2.000 2.000 2.000 Aanpassen notulen vergaderingen

Nadere informatie

NORMENKADER GEM.PURMEREND 2010 (NKP-2010) Bijgewerkt tot en met raad van

NORMENKADER GEM.PURMEREND 2010 (NKP-2010) Bijgewerkt tot en met raad van NORMENKADER GEM.PURMEREND 2010 (NKP-2010) Bijgewerkt tot en met raad van 01-07-2010 BESLUIT SPECIFIEKE ACTIVITEITEN PGRAMMA'S / PDUCTEN GEBASEERD OP WETGEVING Gemeenteblad Jaar van vaststelling NAAM REFERENTIE

Nadere informatie

Bouwen op de kracht van burgers. Naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein

Bouwen op de kracht van burgers. Naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein Bouwen op de kracht van burgers Naar een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein Aanleiding en Aanpak Door val van het kabinet vertraging bij de decentralisaties Mogelijkheid om te onderzoeken

Nadere informatie

ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF VERNIEUWINGEN BBV AGENDA AANLEIDING VERNIEUWINGEN. JE presenteert. Aanleiding. Tijdspanne vernieuwingen

ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF VERNIEUWINGEN BBV AGENDA AANLEIDING VERNIEUWINGEN. JE presenteert. Aanleiding. Tijdspanne vernieuwingen ER KOMT VEEL OP GEMEENTEN AF BBV JE presenteert 1 AGENDA Aanleiding Tijdspanne vernieuwingen De vernieuwingen Resterende vernieuwingen 2 AANLEIDING Rapport Adviescommissie Depla: Kaderstellende en controlerende

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag. Legenda: Programma Burgerrelaties. Programma Openbare orde en veiligheid

Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag. Legenda: Programma Burgerrelaties. Programma Openbare orde en veiligheid Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag Legenda: Gerealiseerd Nog in uitvoering Niet gerealiseerd Doorlopend Programma Burgerrelaties Een visionaire, bindende, dienende en bescheiden bestuursstijl

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Ten opzichte van rechtmatigheidsmatrix 2016 toegevoegd

Ten opzichte van rechtmatigheidsmatrix 2016 toegevoegd Ten opzichte van rechtmatigheidsmatrix 2016 toegevoegd Europese regelingen Niet van toepassing Nationale regelingen Drinkwaterwet Drinkwaterbesluit Invorderingswet 1990 Participatiewet Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Factsheet Maten voor gemeenten. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012

Factsheet Maten voor gemeenten. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012 Factsheet Maten voor gemeenten 2014 Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012 In de aan burgers spelen gemeenten een steeds belangrijker rol. Zij krijgen steeds meer taken op

Nadere informatie

Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving Aanwezig/ niet. Decosnummer. overheid.nl? Aanwezig. Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet

Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving Aanwezig/ niet. Decosnummer. overheid.nl? Aanwezig. Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving / niet 1. a. Grondwet b. Burgerlijk Wetboek c. d. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten e. Wet gemeenschappelijke regelingen f. Algemene wet

Nadere informatie

Financiële 1e wijziging op de begroting College

Financiële 1e wijziging op de begroting College Financiële 1e wijziging op de begroting 2015 - College 1 Voorstellen 1 e begrotingswijziging 2015 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Financiële eindstand 1 e wijziging op de begroting 2015 4 1.3 Programma 0 Bestuur

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010 Mediaonderzoek 2010 Voor mijn opleiding Communicatie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven voer ik een mediaonderzoek uit voor de. Om u in de toekomst beter van dienst te zijn wil de uw mening weten over

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Maatschappelijke dienstverlener Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Wettelijke gemeentelijke taak Type verantwoordelijkheid gemeenten Wet uitvoering ONDERWIJS Voor- en vroegschoolse

Nadere informatie