! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2"

Transcriptie

1 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, ( * " & / " " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) /

2 / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < = : / 9, ) / / $ 6 7, / 8 ( ) 9 # > 8 " / 5 + 0, # ", / - - 2,,. ", 2! "#, / / / / & 2 "), -? : & 2 / "! "# $ %,! ", ( * /, 5, : " 1

3

4 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Begroting 2009 INHOUDSOPGAVE!" # $ % & ( # % ) *+,# $ "-# *. " % / (. %! ( *#+ )! 0 # " 12 %! "" %% 3 ) )

5

6 # $ % & $ ( # ) ) * $ " # + # 4 " 5 # 5 5 " 6 + # 5 # - #5" +" 5 # # # # - # # 5 # # 8# +" $ + 5 *.. 9#6 1-2 # ## " $ : # " # ; # 5 +" : 5 5" 5 55"+ # #6 #5 # < 4 " # # # " #5 $ + # # = - 9 # #6 + " "# - 5 # " + ) # # # $ < " # + " 5 9 " & " > > # # : - # : " - +"6 5 " "" " - & $ 5 " # + " 5 - # ) * ) ) & # - $ # " # 9. +" - # 9.= 9+ -5" -# - -+" # - 5 5# & +" + 4 +" #, #+ # ) +" - # # 5"+ )! ; # # +" # - # & - #+ # : # - # ; # " " # 9.! $

7 7 # $ 16$?2 5 # ) 16(?2 " # # $ # 6 # 6(%? -! $ 5 # -5 9" " 5 #5 56 " # 6)(? " #." - " -! 5 5 # $ #5 " # 16?2 "+ 16%?2 - & - # = "" ) " ) " #+ " ) # " 6? # 1 2 & # 6? -! "" - +" # )? = #? "#6 + # 6)(? " - + +" # # 40 o o o!" # o # o o *+ - " & # # +" " #5 + : # 5 *5= # " 5 - # #-! # ) - & $ +" # & " ) # 5"+ # $ # *# # ## 5 # # # & $ +" # ) * # # - 9.= 5" - " " 6)(?! # # 4 5 A % #" #, = # *+ + " - # # # 8=: ) " $ # # ""# ; -6 " = # # #,, "6, &6, " * B " # "# # = #,* B ;,!96 # 5 # : "

8 = # : # ) # 56 5 ; + # < # #" # # # " = # "-# # " 6)(? 5 " # #"-" #",,6 &*/, &*/ 8, " 5 #5 + " $ # # - 5 = = + # " # - # )6 - + # # # # #,,= # # ) - # # + # " # #C 6 - #,* #C 6% - # D # # #+ " 6 # " - 5 # -- E 56 # - 5 # + - # # #,,= &, -- " # 6)(? # "# # " & $ 5 - #6 5" 5 * 6 # $ ; # # A : 5 # " # " " # " " # # # 5 " 6)(? * ; "6 5 # A! =#! - # # # 5 # :, / 5F!"-6 + # # # # ) # # A % : 5 # + # 3 ) + # # # # " # " 6)(? # ) + # # # # " # " 6)(? %

9 # *3 ) + # # # # " # " 6)(?! & $ 5" " # / / 0 - * # + G G # # ## F- " - # # 5 # $ A "- # (

10 # +, ( /0 # ) ) H ) 5 # # # -+ " 4 " - # $ # > > " 9.=6 # > > -+ " # # 5 ) ) & $ - + # # # 5 5 ##! # & $ + +" 9 " -- 5" # # # & ) 5 5 " # # " 5 # "! 5 # = - < 5 + # # # # " 5 #6 6 5 # - 9 ". +" # " < +" 5 # & $ #5 " # 5 #+ "& 1 * # - # 5 # # + / # 5 # # 5 #5 " 5 + # " ) # 9+ # 5 # ) # $ " " # - " # Project/activiteit Uitwerking Regionale Economische Visie Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinenstrategie (1+1=3) Detailhandel en horeca (1+1=3) Omschrijving/resultaat In 2008 is de Economische Visie vastgesteld. Het is een kop op het beleid en de strategieën die er al zijn c.q. in ontwikkeling zijn. De uitwerking van de economische visie vindt zijn weerslag in de verschillende onderdelen van het programma economie. De bedrijventerreinenstrategie geeft aan hoe de Drechtsteden willen omgaan met bestaande en nieuwe terreinen. In navolging op de activiteiten uit 2008 worden ook in 2009 activiteiten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. In 2008 vindt de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel & Horeca plaats. Fase 1 is de evaluatie zelf, fase 2 is de bijstelling van de visie tot strategie voor met doorkijk naar Welke regionale acties fase 2 met zich meebrengt blijkt in 2008.

11 Uitvoeringsprogramma Kantorenstrategie (1+1=3) In 2008 is gestart met het Uitvoeringsprogramma van de Kantorenstrategie. Omdat de ambities ver uitstegen boven de middelen, is gestart met het onderdeel monitoring en database. De overige activiteiten van het Uitvoeringsprogramma kunnen pas opgepakt worden wanneer daarvoor extra financiering is gevonden (de hiervoor geraamde benodigde middelen passen niet binnen de geraamde claim voor 2009). In 2008 wordt bezien of er andersoortige financiering kan worden gevonden (bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van regionale promotie en acquisitie via de ROM-D), of moeten de ambities worden bijgesteld zodat een en ander financieel blijft passen. $ % % & / & ) 5 F + : - + " # # " : + # # 5! + 5I 5 8# -" #! - < H 5 E 1 2 %? - + # # # / ( B7 / ( - 1 = 32 # %? 5 : # # + 5 " & ) # " # # / % B 7 * 1# # 2 # # " "6 + :5 *!# # " #, 5 ) $ # 5 $0 1#2 # 8 # 5-6 ) + $ # " # # # # # " + 5 " # " ## + - < - # # " 5 - # # ## + # # # 15 2 ## # - " # 56 5" " "" 5 # 5 * " 5= #" # # " 5 * # "6 + " # # F5 8#0 5 " 5 " ## + # : # # - # # 5 / ( + &." ) " - # / %=7 5 # #" " J# & $ # # # ## 5 # )

12 :5 *!# 0 & ) # # " - # 5 #5 # + # ) # - # - # # # # ; )? " " ; # A % # + " #?6 ; # A 6% #+ # # :*! 5 - $ - $ 5 # " # # # # 0 * 5 " 5 - # : " 5 + " K ) $ #5 + " 5= 5 : " 5- # " 4 5 K46 # # # # ##,0 & ) 5 # " 5 # # 5 # 5 # 5+ # $ - # )!#0 5 5 # # ## - # # # 5 # " ) B ". 0 ) 5 4 # 5 # $ + # # $ % & F5 +# = J# = :5 *!# = =, =!# =. 1#2 % &! K # 4 H $ % % & *5 # + = # 5 # + = # # # # + 12 #+C - + # 6 " # #+ C - # # #""#+26 # # #+C - ; # ## # 5 =# #C - # 5 F= C - #"- # + C - $

13 : 5 " " # 0 - # # 5C - 5= - # 5 5C - # # C - # # +"0 - J# # " : 9 1#"2C - *5 # #"" # C - / - # = : 5 5" # "?C - # #? C - #"- # + " C - % # + : 9C -? # 5 : 9 $ % & J# # " : 9! 2 3,!3 2 + " # I # # #6 6 #+ 6 5 # 1 E "6 6 : 26 # # 5 - = 56 + # # :" J : # " #6 +- "5 5 : 5 = # *56 # # J# : 5 5 # :# 5 5 # " # 5# : 5 #. 5" # # # : 9 # 5 # = - & 1#2C - :# 8 1/ 2 1 #2C - < 12 1 #2C - : #2

14 *5 # #"" #! 2 3! # + # #"" #,!3 2 ) # #"" # 6 5 # 6 5 #"" 16 6 F % &! K # 4 #"" 4 *, " #5 $ % % & =, 0 )6 5 $6 5,# F + # # + G : 5 + # # + # 5# F 6 # # # 55 # 5# # #5 # - 1"6 #6 2 # 5 5 < +" " F + 5-5# # " # : # ) " $ 5,# # G 6 5# # "# ## +" + # :" "# 5 # # "+ # + # / 5# 4 #6 +" 6 #6-5 # 5 5 : " 55 6 "" 5 - # # # " #5 &!= %= # * # 5 &!= # # 5 = / - 0 +" 5 - # & +" 55- %=." # 8=:6 5 5 # $ 5 + H # +" - # = H - = =H " H # 5# & $ 5 # -- # # 5-1&!F H 2."6 # $ % & = H,5 =,5- %= =,5 = &! %= =,5 = L, "!5

15 =,# =! = E = E 5 H 1M N =, - #+ =,6 5+" + # ( = :+,# =,5- =% = &!= =% % &! 1"" $ % % # " # # # -" # 8 +" " # ## < # # # # 5 +" # # # # ## ; # - # " # ##6 5!5 + #5# # + " + + # " 5 " = "5 * " # # + # + =# " +"! # 5 " : # # # 0-5 # 5 F# -C - : # # # # 5 C - / # # #+ + C - < # + # " + 6 # KE 5 4 +" 5 # # ## : " "+, # # 5 " " 5 # + " #=5 + # 5 " 5 # # " " # 6 + 5=5= 5 # #! +" 4 # # 5#6 5 6 #6 & $= + # # K, 4 # 5 # +" 56

16 # # # " * # "6 5."#6 # 8=: 5 6 #5" # "6 #! # -#5 + # # "= 5 #! 5 5 # 6 0 -! # 5 1 3*6 7 * -"-2C -! # # # "- #C -! # 4 " ## # #" --C -! # 4 " #5 # #" --C - H # # < 5 - " + 5 # : 5 # 5 # + " # " # # # # F # "- + < # + + # 5 # * 5 # = + # = -#5 + # 5 H # "" I # "# 5 # 5 # 6 5 $ % 2 3 & "= 5. - H F5,!3 2 ) 9-5 #" # # 4 : 5 # # 4 * 5 " 5 +" +" + 4 # * # # 4 " + # - # # = " # # # 4 " # # = + # " 5 16 = #6 - # 2 + # 5 5

17 ! 5 5! 2 3 J# &+ F5 # " #,!3 2 ) * # # )= 5 " O6 5 - * 5 #5# * # # #6 + # #6.6 8#."= 6 5 # 4 # # + " " :=&=/ 2 1#2-5" # #2 -! + ($ 1:=&=/ F/ 2 1#2 " < # 12, +! 2 3 J# 5,!3 2 ) & 5 +" - 5 # # & $ + ## ! # -#5! 2 3 # "# # J# 5 (= % J# 5,!3 2 ) &+ 5 # # "# # 6 8=: 8 # -+" = # # # 5 (=% 5 " 5 # & +" I 0 6 # :." - " # # * 5 # # # 5 #0 -!# C - *+ *! # 5C - =5C -,#+ #C - # "-C - 55 #C - :*!=C -. " 5 C --C

18 ! 2 3 &+ ## # #" -- J# %= + 5 # "- J# $= J# # = = -#5F "#,!3 2 ) P 6 -Q : ## # #" -- # ; #2 # ; # # #=4 # # 5 3 # I =# : # # # # # %= : # # &! # %= # &!F!&7 / 3= # + " & # + 5 # + )F$ + "- 5 # :# 5 " # "- 9 F 9 85" 5 # + # " # & $ + # # # # $= : # # 6 + # : 5 # %? -." & # # 7 <=,+ # # = = # # # 5 # # +" " )= 5 $ # L " = -#5 : 5 # # 6 5 & $ #" ) / 5 "# # % &! "" = = -# "#6 # 5 # "" I # 6 5." 5 $ % % & & ) + #5.. # # # " + # # 1/ 2. # 5 # " #5 5 ) 5 # & $ # + ## # # # * $ + # 5 "# # & 5 5" " 6. J=! 5 5" " 5 "# # %

19 $ % & # # " +6 ) # -6 # 5 # # # # #6 5"+ # #! 1"2 + $ # 5 # # # " +. 5 # # # "# # + 5 "# # # 18#6 6."= 2 < + 5 # 5 : 5 # ) * + # - " # # " 5 "# # % & : # # # # # "! 5 ""! 8 ""# # ) J# # 5 +# + # 5"+ 5 # # ## 8#."= + "" # 5! # # # " 5- C + # 5# 5 H # # # " 5 " 5 + # # 5 # 5 + # - "0 $ % % & & - " + & KE " 6 4 # - : " - # 6 + # " # -5 # + " + -6 # # 5 # # * - #+ # 5"6 5+" # # # +" - # # 5 0 " # # # " #5" # -6 #5" & " B +" # # -0! # 5 # "! # # - # #! # -6 # # " # # : # # # # 5 # # +-+ (

20 $ % &! # 5 # " + - " # 5 +"6 + 5 D "+ 5" 5 5 # 5 # 3 # L 9+ * # # " ) - 4 L 5 5 $ # # " 5 # " + # 5 # +" 5 #+! # # - # # # # - # # 5 #6 # 5"# 5 & $ B 5 " K4 4 &-I # 5 + -=5 6 6 "-# "! E & = 5 " < ) 5 #- $ # 5 - " 5 & 5 " 5"6 # - 8# # 6 # # 5" 5 + #6 # #+ 5" - #+ # K "4 +! # -6 # # " # # * # ) + 5 $ # 5 # # # # # 1 2 ##6 + ## - ## #,* * #, 8,+" 5 5 " + #+ 6 5 "# "!+ # + #"5 +" " "6 # F) # 5 " 5 #!- $ 5 " - # # 5 #! + 5-1"#2 # # # :" #+# " 6 # " 5 * # 5 # + " 5 ) $ # " / # # # 5 5! # # # 5 # # +-+ & $ & - 5 #,= #,,6 & < # + 5 " " 6 # 5 & ## # # # # "+ "- # + - #

21 . / #! ( ) # # 8 : #. / # 1./ 2 # + 5 * # - # - - " # 8 # ) "./ = # # * # # # 7 5 "4 #5 K 46 #5 # $ # - + " +" + " # # +" # # # - # # 5 & # 5 # # #, # " # 5 #- 5 # -" % & & 5 $ 5 " # 5 5 & # " 5 # # #! # # Wat zijn de bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Totaal Uitsplitsing programma Bestuur Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal H 0 #+ # # # # "! "F # +" 5+F & # ) # # # # " # & " # - # # " # # & $ 5" # # )6 5 + " / +" #5 & # #, # A % )

22 - 5! 5" # ; # " 5 5 "" # -! $ 5 # -5 5" " #5 " # 6)(? 5 # *5? &5 " ) 6? A $6 "0 " $ 6)(? A 6( " # $ #0 9 / &5 == &5 " ; / )($ A $ ) A :& / ) A A 85" % A % 9 8 #8 7#6 $

23 #. * 3. * "5 5 5 * : & # # #" +! 5 5 : - ## # 1## # A "2 * " 5 C " - 5 " # 1 <2 5 5" - # # # + # # # 56 # - # -+" 5" #" + -#0 5 # " # 6 #" # " # " ## + 5 #5 ; 5 3 : ) E " # ; # # # # 1!2. &#-! / # # " #! < 0 9 I =, " # - 1-; 2 -, # # + # # 5 " # # 5 / -" # 5 B + # 5! - - G : " ; 5 " " # # 5 0 #6 " + -6 # 6 " # " # +R # - G - " " #- $ 5 # # # # #"R ; * : Programma Manden Maken Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo H! # ) - & $ +" # & " ) # 5"+ # $ #

24 # 0 ; 5 5 * : : # # # + - +" + +- " # 5 5" # # 0 #,,? ", %? # + " 5? # +,,= + " )? # # +" - % # # " 5# + +" (! # # %?! -+ %? 5"+ - # ) *+ 5 + # $ *+ # # #." & $ 5 # ; 5 3 : 5 +" +- #6 #6 #5" 6 # + # - # # -, - 5,, "6, &6, " 6, E # # + " # " # + 5 " +" #, #5 $ + +"6-5 + ==$ - 5 # $ 5 # #,, & $ + # O J,!F3,& 5 5 #, & + 5 5# " + + * - # # 6 + # # $ + # " # : # 5 5"- # J,!F3,& 5 # # 5 & 1,&2," # 5 #

25 , + # 5 #6 " " # "- # + #+ * 5 # +, 5 $ # 5 5" + - * # + 6 5" #,* " +" # # " 6 3,,,* #6 +" " # 8" # # # 5" 5 16 "2 " " *+ 5 + # # " + " - 5 +" ," 5 " 5# +" H 5 5 # " # # " $6 5 6 # 5 < 5 : & " 5" #5 - # Werk + = ; 5 5 * : 5 #,,=? ", %? # + " 5? # +,,= + " ; 5 3 : ; =# #, ) F + + $ # #!5 5 = $ # 5 - # ## # 5"+ # 5 3,& J,!6 5 " $ +" - > >,"-6 " $ # # 9-5 # # 5+ 5# * # + $ " " 5 : # +# " - +"6 - # * 5 + # # < 5 : & " + 5" #

26 ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ? 3 ; 5 5 * : & $ 5 5 # + -- " < $ # - #5"+ 6 # # # # ; 5 3 : 7 + #, #6 5 5 $ " + # # # P +Q F= #, + # # ", # - < 5 : & " + 5" # ; >! * # bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ) ; 5 5 * : & $ 5 #! " $? ; : # + )? +" ; 5 3 : & $ + & # : 5 ) 5 5 # # # # 5 # #!5 5 & - 6 = " : $ - - # -

27 < 5 : & " + 5" # ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal Inkomen ; 5 5 * : )? # # +" -! -+ %? 5"+ - # *+ 5 + # ; 5 3 : & $ 5 " < # # "+ " # # # # # 5 : # # # # 1 2 # # # " # # #+ " #5 # 0 #6 #6! # I 5 # : " # - " 5 5 ## # - # #- # # #F# # # & $ "# F -5 & $ 5 5 " = " 5" # # # # + # + # 5"+ # + # # $ # < 5 :, " 5 " 5 & #6 "" #"6 5 # 6 + ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal

28 . ; 5 5 * : # # " 5# + +" ; 5 3 :! + # : # # +,, + # 5 # 5#6 + # # 5 5 < 5 :, " 5 " 5 & # 5 # ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal Zorg ; ; 5 5 * : )? # # 5 " 5 -, # 5 # # + # + " ; 5 3 :, # #, " 1,2 6 " # #+6 " -= #- &5 # + 6 " F- " 6 " # # #+ " - : "# 5 6 ## # : 6 - " : "#, # " #,0 # 5 # #, + 5 " #=& # # -= # # # #+ * #=& #,= #, + # # # 5 +- :# " 5 - #, - +" *+ # # +#"6 #6 56 #6 # %

29 < 5 : & " 5 # # 5 5"" # +,,*, # # #, # + ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ) ) 3 ; 5 5 * :! # # %? 6 " - 5", # 5 # # + # + " ; 5 : # 5 # + - "6 # J #5" "- # 5 #5 # * 5 5 # 6 "# 5 + #6 # # 5 # # # 6 # # * 5 - # " # " #5"+ *+ "- " - # = " 5 + =" < 5 : & " 5 # # 5 5"" # + ; >! * # bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal (

30 !3 " # - # )6 - + # # # # #,,= # # ) - # #,* #6 6% - # D # # # #+ " - 5 # -- E 56 # - 5 # + - # # #,,= &, -- & # # # A # =-- A # ; # + # K-; 4 + K " #- 5 -* : # # # : 5 # 6 # -; 5 # 6 5 # G 6 " # =- # 5 +" " - :. 5 5" +#+ %? #F&3H 0 < # # # # # # E 3 3 1E 332 +" # - # # # "2 # 5 # # # 5 " - # #6 - # #-6 # " # # - 1 # " /, # " > > 5 # 5! # # +5- ; # # # # +5 : # # +5-6 # # # # # "# : # +# " " " # 5 E - " " # / 5 " 5+ - " # / # -" 1 # - 5"+2 5 " " # & " ) # # 6? # # 5" " - 5

31 " ( 5 # / 5 " " 5 # #2 "- # 5 *+ + # +" " - # + + " + ) bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten Saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Totaal Uitsplitsing programma Reíntegratie Kinderopvang Inburgering Bijstands verlening Minimabeleid WMO Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten )

32 # ) ) %! 0 3 ; 5 5 * : : # 5. 3D # #+ #" # ; 5 3 : :!" # 1! 2 # # # # & ) 5 # :, = 9 # # # 5- # : ( " 5-1 # - :/!*F!,* 2 # + # # : 8 / $ # # + "! 5. 3D - # #" # # : + " # 5 : 5 # + # # #5 # 6 # # -, 5 * * 9+ # ) " " # # 56 ; # # 3 " # &+ # - #+6 5 # 5- / 5 +"6 5# 5 5 # # +" + # 9/ 5" + 5 # # 6 5 # %? # #" # + # " = < 5 : &# # #" # &- # " # #+ ; >! * # 1 ; A ) ) (% (% H " " " 6)(? * ; $ "! =# # A! - # # # 5 # :, / 5F!"-6 + # # # # ) 7 # 5- $

33 # ) ) ) ; 5 5 * : : & 1&2 # # 5 # # # 6 " # #5 : & 6 ; 5 # "+ " ; # 5 # # +" # 6 5" " 6 # "# # " +" 5 # 5 # ## 5"+ # # # & + + # 1T?26 # +# " + 6 # # & + " 9. # : & 5 # + $6 -" # + ) # # 1- # - #2 6 6 : & / / : & + + G # # 5 #" 5 & + + "! = " 5 + & + # 6 + " # - " + < + # O# 5 + # # * # " # : 5 # + # + # " : +" " "? 3 5 *+ #5 & +6 # 5-56 # "6 " * " # + & ",# # + # 5 5 # " 0 # 5 #6 " "2 5 # #6 5 # # 5 ) ) 3 5 : # - + ; # 5 # & #5 * # 5 # & : & + # G # 5 # 5 - ) #" 5 # & 5+0 A % " -6 + &

34 5 5 # # # ; 5 3 : & $ + & + # # #5# * 5 # # + 55#6 5 "#6 "-?.! & 5 " #5 6 # # 6 # #" 6 # =6 + +" # #6 "# # #5! 5 # & =6 5"6 + + # : & # # * # & 5 " 5 5 " 5 " # # # 5 # #5" 3U # 5# # +" : & E " + 5 # # * # # #5"6 #" #5 + # 5 # 5 ", 5 #5 + & " # " 5 ; ; < 5 : : & = 5 #+ 5 " # # # 5 5 # 5 5" 5 " = # = I = " # # 1 <42 +" 5 + # : & 5 - # # 85" " # + " + -# " 5. : & # " # H 5 I # " # 5 * # + " # & A 6 6 ; $ + # # # " ) : " + #5 # # + # # +F # 5" + 5

35 #5 5! 5 # 5- # A % # # 5 # # # $ 5 # 5 # # # # # $ "" # 6%? # 6? - - #5 + " - *6 #5 # 5+ #!"- ; >! * & 1 ; A % )% )) % ) )( % ) )) %

36 #8 0 3 ) ; 5 5 * : : # # # #6-6 = # # " # # # =6 5 # ##! " - # -! $ - # # # # 6 -- ; 5 : : # + $ # " # ) # # # 5 # # # #V V 6 $ 5 + # # # * $ +" I # # # + "- # - = 6 I # + $ # 5 * # = + # : # 5 # : # F - F -I # # # : # # # : -I # " # 5 # # + : # #2 # # 5 +" # " : 5 + # D # # # 5 # # ; # +" # # - # # 5 -! # 5# # #= +" 5 # # - +- # 5 # #6 " # 5 - # " G 6 # : 5 # F6 # # F + + " 1"# # #52 & $ / / &3H = " # +" O# " % " " +" # # # 46 - # + - # # # # : 5 # -#+ &3H 6 # " # " - H # 5 " # "# # # # " - : # +5 # - #

37 < 5 : : # # 5"+ # 5 I # # ""-I 5 5 # #+ 5 #= 5 ; >! * # 1 ; A # # # ) ) $ $ H " # " 6)(? $ )6 + # # : +" #5 5"+ # ) # -# #6 6 5"+ # # # / = # # # " # # - - ==) +" " # + # -4 " # 5 # +" 3!? " 1; A 2 / 6 6 $ B ; = : & / 6%( 6$ $ %6$ %% 85" $6 (%. 8:8!*4 %6) %%. 8:8 6$% ) 9. )6$ % # # +" # #. 8:8 + #

38 # ; 5 5 * : #- " ) + # #5# # # 6 : & / 6 + +# " # " 5 - #! 5 # 6 55" # --, 5 + 1,*82 ; 5 3 : * 5 # # 0 = 6 " " #,*8=5 # +C = : 5 # #6 " # # # # -- #6-6 6 #6 # # +C = # #+ 5"C = # + 5= -C = - 5 # #C = " -# # # + # 5" #- " # # #,*8= #+ "6, :,.# #+ # # # + < 5 : : 5 $6 - " # 6 #5 # #+ # 5 # " - # #+ 5" +5= - ; * : / + " ) # -6 5 $ # ) # # & # ) $ 5 # # " 5 # - G # 1 ; A # # # ( ( $ $ H " " " 6)(? # # # " #! - 5 # $ # / + + " # # %

39 +"6 # ( 6 + # ) 5!? " 1; A 2 / = = %6 ( : & / $6 6 %% 6 $) 85" (6 ) #! / 5 " # + $ (

40 > * ) ; 5 5 * : : *+ 1*32 #+- K # 4 # # 9. : *3 + " B 5 # B # -6 + # : *3 # # - # # + # - # - *3 = #- 5 # # # *3 5 # # ; : *3 #6 " -; 6 5 +" 5 + : *3 K 4 # + " 5 5 # # "-# # * ; 5 3 : : *3 # # # : - -6 #6 + # "- -- # + F 5 ; # # 5 7 # 9. + # : *3 # # I + < "0 # #+ 5#+ / 5 5 5" + # 5I ) 5 + " O +" 5 # *3 +" 5# 5# + : *3 # # " ; 5 - "," 5 # # - # 5 / " # *3 " 5 5 #, + - # * 5 5 " 5 " - : *3 5 " 5 5 <-- # "-# 5 ""-I : *3 5 - < 5 :, # #5 # # + 5 B # 5I = # "" #+, "-# 5 # - "# 5#

41 ; >! * *+ 1 ; A # # # )( )( H / + *3 " ) -6 5 $ # )6 # # ) " " " 6)(? # # # " # # - - ==) +" " # + # -4 " # 5 # +" 3!? " 1; A 2 / %6 ( 6 () : & / %6) $6% ( 6 85" 6) ($ 9. )6 (% #6 " # # 9. +" -4 # 9.= # *3 - )

42 # & + % B < 9 & ( + - & $ 3.1 Weerstandsvermogen : 5# 5 - # = - 4 # : 5# 5 4 5# #+ +" # - #+ +" - $ 5 5+ # # # # # 1 ; A 20 Stand per toevoeging onttrekking Stand per Algemene reserve Bestemmingsreserve BDS BWS SDD exploitatiereserve SDD W W B-inkomen SDD organisatie en innovatie SDD minimabeleid SDD invoering WI SDD WMO HH BLVS Leerplicht IBD exploitatiereserve Manden Maken Totaal & # 5# # " ; # # # #6 5"+ 5 # 5 9.= 5 ; # #6 5 # # ; 8 #+ " & ; #6 9.= / # 9. # # 5 # # # : ; # # A % #, # #." 6 # #." #" +" "" # ; # # 5 # #" " # # # 4 # + #, =# "" # # # 4 # & $ 5 # A %! 5"+ # # # <; # & $ # A # $

43 #,,! #+ # 5,, - # ## ; # # # # A 6% " * # # # + # # 5 " / # 5? # 1+ ; 2 *= ## = ## # # # # # # # 6 # + 5# <; # & : & # 5" - " 5 # 6 + # 5 # ; # # # # "" ; 6 ; A.#!" # + # # " # # #. M # 6 9. # 5 5 # ; : 5 ; # # " # #.# = #!5 # 5 J # # - # &#- / # 5 -" # & # # + # 5 # # - # * 5 # # # + # 5"+ 5, - "" ; 5 # # - ; # * ==$ # # # < - ; # 5 # # # "F # -" # =- #! $ # - # + : # 8=: #. / #6 "" #./ = ) < + # # # " 8=: & " "- " " # A % "6 # O # # # # < + # + # - & - 5 # #56 = # : # - 5 * $ # # - #+ * 6 # #" 6 ; #. & : # & 5 # # "6 + " # + = - +" #+ # & 6

44 + #+! # # # " # # # #3 : 3 # # ) + 6 8=: " # # # # # * $ +" # I # 3 #5" # # # " # / 6 O &3H =- : " # * # # # # + ; 5 :# 3= # # #+. ; " +" 5 9.= 6 " ; # 3. + " 5 5 #!3 9 ". " 6 # = & # ) +" # = 19.= !" # - & - # - - *+ 9. " -= # # # )% -6 ; # A "! "-# K 4 # " K& +"4 # -#+ 6 5 # # 4 5! # "-# - # #! 5 $ # # 56 5"6 # #6 # 5 # 5"+ " # -#+ # % " # ## # 9. "- # # 9. "- " 5 # 9. 1#2 5 # # " # 9. 6 #5" - # - # # " 9. " * " # +" #5 # " # # # # 8 # # # +" : # 3 #6 # " " 56-5 F # 6 5 # 5 # # " " 9.4

45 (. * # #5 - #6 - # # 9.! # 5 # "+ " #! # 5 " # : ) # 3 5. * " 5 # :.= " 5 # 5 - # 5 " # /.*= +#+ 6 -"5 6 # # -; + 6 # 5 # 5 E # 5 # # 9. U * # 9.=# - 3 *6 # = - 9.= 6 6 *. / # 5 # *#6 ) 5 ## & 7 9* 5 # 9. # 9* 5 (. " # S I # < " + & +" # 6 - # 5# #6 # " 5 ) # & +" 4 # 3=I 6 # 5"+ " ) 5 5 " " 6 6 1#= =26 # 6 #" & $ 5 # # 5 9.= 5 # "-# -#+! " # "-# 9.= # 5 5 "-# = D # S # +" # 9.C #5" < # + 9.= "6 * # 5 # 9.= # # ", # # 9. A ) " - # # 9 " # - # # # # #

46 # & - # : - # #, *# 1 2 & I +" # - - # 50 - # - 4C - + # C - # -C - + # / # # # # &, # ; 5# -6 " > > " )6? # #V V! $ # )6? # A ) "6 A 6$ " " # 5 + 8=:2 # # G * # #, + 6 6? # # # "0 # "? # > > " # - # " - # # 9 ". # # G # E H 5 # , # #5 " - & - " # / = # - / = # I 4 + # " " 5 ",-,5! " 9. + # 1 I - + # -- # # # * # G 5 G 6 5" 4 5 / - 5 I " # " # # ! " 5 5 " # +", : - # - 6 # 5 =

47 #, ) * 9. - # # # 5 # # # 6 &6 #3 & 5 # # &3H =#6 # " # : # 3 ; &3H = =: "" = +" #5! ## 5! - 9. # # # # " "!" #

48 # $ - $ B & % & & ( +, 9 $ ( #+ )! 1 ; A 2 Programma Realisatie 2007 Begroting 2008 Raming 2009 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 2010 Saldo 2011 Saldo 2012 Bureau Drechtsteden Manden maken Sociale Dienst Drechtsteden Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Resultaat na bestemming %

49 # & # $ +" # - # #6 8 # #+ # # - 5# W A % #, # <; #!" #! / #, 5 "" # 5 #! $ 5 + # A %6 5 # # 5"+ & # " 5 # & $ +" # 1 ; A & H 1M 2 1=2 M * ; #!" # M *! =# / M / 7 +" # - * * : / 5 H ) 5 5" # # $ 5" " ; A $. ( % / 5 # 0 - * # + G G # # # #F - # # 5 # (

50 # + ) 8 "- " ; # & / : # # &6 A %6 5 6 # + : / # # * ) ) & + " ; 6 + +" # - $,? / $ 6$? 7 F ) 6(? " $ 6? 7 ) X $ 6%? 7 "" ) X = * %? X 7 - & -5" # - # $ 5 # 6 # 5 $ " # " # 6? 1- )2 6%? "" / + 9.= # )? # #? "# +" #5 " 6)(? # )! " # # 9.= 5 # # 6 # - * ) 6 6 ) ) / 5" &5 &5 ", J - " 5 &5 "! &5 " E &5 " 7 < &5 " ", < &5 " 5" J#,<." 0.= "#,*=" #+ J#,*=:!,*= ;,!9,,=5,,=! # &= - ()6? # = -! #

51 #! # / %=" #",,= %! 0 3 ) ) ) / B ) / - " ) ## / / ( X, > * ) / - " ) X - 5 # #8 * * aantal fte Personeelskosten x 1000 Kosten per fte x 1 Bureau Drechtsteden 22, Sociale Dienst Drechtsteden 280, Bureau Leerplicht en Voortijdig 26, Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden 74, Servicecentrum Drechtsteden * 347, Belastingdienst Drechtsteden 55, Onderzoekcentrum Drechtsteden 14, Totaal 822, * exclusief additioneel pakket en pluspakket )

52 5. VASTSTELLING Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 24 april Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden De secretaris, De voorzitter, G.J. Vogelaar R.J.G. Bandell Algemeen Bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 18 juni De secretaris, De voorzitter, $

53 Bijlage 1: Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom) (bedragen x 1) ,!3 9! / % % &! % = J# # 5-- H = - % % & "= 5 1M N 22. " / - H F5 8 # #" = 8 # #" = " -! + * 5 # # 5 " 5-1M N 2 "+ 5 / -,* # 6 )6 $ J# # 5= +#+C *5 5 #+ # # #,*= *= # - 6 $ $.. 9# : 5 # ". #! " # 5 # 5 # ## # E 5 * 6 6 ; % % J# 9 3 1M N 2 3D # 5 :+ # 1M N 2 :+ # # F5 %

54 ,!3 9! = $( 1M N 2 3D 5 5 J# 5 # + J# # + =) <; #! # " + # ; # J# 3D # %= / # # + *+ 5"- J5 # ##= 5"- 7 * # = * + % % % &# : 9 1M N 2 J# # # : :9 1M N 2 J# "=# F :9 J5 :9 J5 # - :9 1M N 2 :9 * + #"" 1M N 2 * :9. " :9 1M N 2 1M N 2 ( % 3D " + # " 5. +! " - *+ 3 " " + H 3D # +5 # = M # # "- 5 # 5 55 * #, 5 # # : - " # - 7 " # +4 #= # J!*= 3 5 C = # #+ %

55 ,!3 9! 8 1M N 2 -,* # # I &,* B. -- #"55 &=-- +! " M N 2 5 & :8= F 5 - # 12 #+ 7 " # K# I 4 : #,*= 1; = 2 5 # 5C " " " # -= *+ --# # = # 9 #+ #! 5 1 ".-; 2 *+ = -- # = + # # 5 # *+ " 5C # " 5 C 5 5 # = ( ( $%( B 2B % %. # * # # "# * # - 55 E / - 1 # 5 2 # : / # : /! +" # +.*= * " B % (% % :" C # 5 C "= / %6 7 6 / ( 1M N 2 &# / % 7 / ( 1M N 2 " ## #" # %

56 ,!3 9! 3 *!, 1M N 2 :*!=.!#!# # # ## * # # *! *+ " " & # - C # - J5 4 -!5 6 = - :*!=F 5 " 5# # O# " H " J = B ((%$ ((%$ H M N 2 H # 55,5- %= 55-."6 #6,5 L 5 " E H 1M N 5 1M N 2,,,5 :" 5# # # 6 # " #5 155 F52 L " # # 5 - # # P 5 "Q " # :" # #" + *,56 5#6 #= 6 5 B %% %% *5 # E & = 1M N 2 < +" " E & = =# 5"6 "-# *5"#5!5 # # # 5"! 5" J # = #C # #. # ( :*= = %

57 ,!3 &3H = - D / &3H = - 5 # 5 "#6 D # #!*! E "# *5" "-# =F5"# # 5 # *5 *34 I # " 5 #" # / # #" #, < 5" / / #" # "?! # # #" #, &C # = H () %%$ %( %

58 Bijlage 2: Bijdragen per gemeenten (bedragen x 1.000) Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Programma Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs Sociale Dienst Drechtsteden Reintegratie Kinderopvang Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO-HV WMO-ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden Totaal %%

!"#"$ % ) % & ( %& (!"!" #$!"%

!#$ % ) % & ( %& (!! #$!% "#"$ % && ""'( & ""' ) % & ( %& ( " " #$"% & ' () * "#$% $& * # %& % + *, -++.& /+ +++ 1 +', - * 0. '(&)" $*+ ) ',&#) $-./ / + 1 & ++ #2""' ( +++ & 3& ( % ( & # &""'&. * $ ' &% "**0" #-( & * % %& & 4&

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Onderwerp Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bijlagen Concept-Besluit eerste wijziging Gemeenschappelijke Drechtsteden Gevraagde

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS Beter, sneller en goedkoper voor de inwoners is het motto van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Deze factsheet schetst in tekst en

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2008

PROGRAMMABEGROTING 2008 OU/f Drechtsteden CONCEPT PROGRAMMABEGROTING 28 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden versie 14 mei 27 Programmabegroting 28 Concept 14 mei 27 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 1.1 Meerjarenprogramma 2 1.2

Nadere informatie

Concept-Jaarrekening 2006. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Concept-Jaarrekening 2006. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Concept-Jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE blz 1. Inleiding 4 2. Balans 5 3. Staat van Baten en Lasten 6 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 5 Toelichting

Nadere informatie

P/7? Drechtsteden. Aan: Colleges van Burgemeester e"n Wethoi,iders van~3e Drechtstedengemeenten. Geacht college,

P/7? Drechtsteden. Aan: Colleges van Burgemeester en Wethoi,iders van~3e Drechtstedengemeenten. Geacht college, P/7? Drechtsteden Postbus 619 33 AP Dordrecht Aan: Colleges van Burgemeester e"n Wethoi,iders van~3e Drechtstedengemeenten oekadres ioordendijk 25 311 RR Dordrecht ING 28.51.27.853 "telefoon (78) 639 85

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Notitie reserves en weerstandsvermogen

Notitie reserves en weerstandsvermogen Notitie reserves en weerstandsvermogen Doelstelling van beleid is om de huidige reserves in overeenstemming met de gewenste omvang van het weerstandsvermogen te brengen. Met het weerstandsvermogen bij

Nadere informatie

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 In onderstaand overzicht zijn besluiten opgenomen van de Bestuurscommissie. Basis hiervoor zijn de vastgestelde verslagen

Nadere informatie

!""!#$ %! " #$% %! & ' ( " ())! * " +,!(- &. % )! * ( - )! / 0%)!! )! 1!!! &'()&!!!* + 2!- &! 3- / +!!, -% (-% & 0!-! %+ * 5+!

!!#$ %!  #$% %! & ' (  ())! *  +,!(- &. % )! * ( - )! / 0%)!! )! 1!!! &'()&!!!* + 2!- &! 3- / +!!, -% (-% & 0!-! %+ * 5+! !""!#$ %! " #$% %! & ' ( " ())! * " +,!(- &. % )! * ( - )! / / 0%)!! )! 1!!! &'()&!!!* + 2!- &! 3- /!!+! 4! +!!, -% (-% & 0!-! %+ * 5+!% / 6!%%!+ 4% " - ''.)!)$/,! %0 %!$)$) 1 23!4-! " 23!4(.(17-! " 8+!!&

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Concept. Primaire Begroting 2015

Concept. Primaire Begroting 2015 Concept Primaire 2015 Versie dd 23 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 2.1 Programmabegroting 2015 3 2.2 Toelichting op de programmabegroting 2015 4 2.3 Gemeentelijke bijdrage 2015 5 2.4 Meerjarenraming

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 5.1 13 juni 2013 2 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting.4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen

Nadere informatie

3.6 Verbonden partijen

3.6 Verbonden partijen 3.6 Verbonden partijen De gemeente opereert steeds meer in een netwerkverband. De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 35468 23 april 2015 Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Financiële positie Voor het inzicht zijn meer factoren belangrijk Sluitende begroting Weerstandsvermogen Risico s Weerstandscapaciteit AO/IC Verzekeren

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Marktconsultatie Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Status: : Definitief 160132REG Marktconsultatie Advisering terugdringen

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 12-04-2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 078-7702521 Onderwerp Concept Jaarstukken

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016

Programmabegroting 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016 1 Inleiding. De zes gemeenten in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden zijn naar aanleiding van het rapport Schutte intern en met elkaar het gesprek aangegaan over de bestuurlijke

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Concept. Begroting GR Drechtsteden

Concept. Begroting GR Drechtsteden Concept Begroting 2016 GR Drechtsteden Versie dd 14 april 2015 Begroting 2016 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 Onderwerp Jaarrekening GR Drechtsteden 2009 Bijlagen - Jaarrekening 2009 - Managementletter interim-controle - Rapport van bevindingen accountantscontrole

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling Opbouw presentatie Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden Drechtraadcaroussel 6 november 2012 1. Aanleiding 2. Opdracht en doelstelling 3. Waar staan we nu in het proces 4. Resultaten symposium 5.

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Herziening begroting technische bijstand Statenvergadering 7 september 2000 Agendapunt 6 1. Wij stellen

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties en financiële belangen college van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris (stand van zaken )

Overzicht nevenfuncties en financiële belangen college van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris (stand van zaken ) Overzicht en college van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris (stand van zaken 01-06-2011) Burgemeester C.J.M. de Bruin Voorzitter stichting Jan Stigterfonds Voorzitter A.A. de Haanstichting

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Piek Binnenstad. Ontwikkelingen en kansen. Oktober 2009

Piek Binnenstad. Ontwikkelingen en kansen. Oktober 2009 Piek Binnenstad Ontwikkelingen en kansen Oktober 2009 Pieken in de Drechtsteden Doel Pieken in de Drechtsteden Inspirerend beeld over de koers van de Drechtsteden Bundeling van krachten tussen Drechtsteden

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Locatie: Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1) Themabijeenkomsten 16.30-17.00 uur 17.00-17.15 uur 17.15-17.45 uur N.V. Stadsherstel Drechtsteden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS 2014 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is voor de regiogemeenten de uitvoeringsorganisatie waarmee we beter, sneller en goedkoper

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

M PG SD GSD

M PG SD GSD M PG SD2012042511080667 GSD 25.04.2012 0667 Drechtsteden De voorzitter van de Auditcommissie nodigt de leden van de Auditcommissie uit voor de vergadering van de commissie op dinsdag 8 mei 2012, aanvang

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht. Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 30 oktober 2012

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht. Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 30 oktober 2012 Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 30 oktober 2012 Waar draait het om? Uitgangspunten stresstest. Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen AGC 19-06-2013 Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013

Nadere informatie

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s.

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s. Memo Aan Van De (plv.) leden van de Drechtraad De coördinerend griffier Onderwerp Verloop algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2012 Datum 13 juni 2012 Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 bijlage 2 agendapunt 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 27 juni 2007 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 27 juni 2007. Gevraagde

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 bijlage 11 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 Onderwerp Begroting GR Drechtsteden 2011 Bijlagen - Begroting 2011 - Advies van de commissie WZI agendapunt 7 datum 28 mei 2010 steller J.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Drechtsteden DE DRECHTSTEDEN APRIL Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

Drechtsteden DE DRECHTSTEDEN APRIL Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht L Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht BESTUURLIJK VOORTGANGSVERSLAG DE DRECHTSTEDEN APRIL 2005 Bureau Weizigtweg 33 Postbus 365 3300 AJ Dordrecht

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit.

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit. Verslag Ledenvergadering 25 september 2015 Ledenvergadering De T@B heeft op 25 september 2015 een ledenvergadering gehouden met als thema Samenwerking met Drechtsteden. Het was een interactieve ledenvergadering:

Nadere informatie

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 - HOOFDSTUK 6-85 - - 86 - Begroting Holland Rijnland 2014 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio 217.236

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 6 december 2006 bijlage 2 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 6 december 2006 agendapunt 5 datum 30 oktober 2006 steller S.M. van der Stel Onderwerp Programmabegroting 2007 Bijlagen Aanbiedingsbrief Programmabegroting

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Armoede, schulden en gezondheid. Naar een uitvoeringsgerichte wijkmonitor

Armoede, schulden en gezondheid. Naar een uitvoeringsgerichte wijkmonitor Armoede, schulden en gezondheid Naar een uitvoeringsgerichte wijkmonitor Aanleiding - Alle drie beschikken we over gegevens - Alle drie signaleren we trends en ontwikkelingen op verschillende terreinen.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 21 maart 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 21 maart 2007 bijlage 1 agendapunt 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 21 maart 2007 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 6 december 2006 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 6 december 2006.

Nadere informatie

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht 4 ~ 4, Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan het College van B & W van de Gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papend recht GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Nadere informatie

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Begroting 2014. GR Drechtsteden

Begroting 2014. GR Drechtsteden Begroting 2014 GR Drechtsteden Versie dd 17 april 2013 Begroting 2014 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 1.2 Financiële uitkomsten 7 2 Programma's 2.1

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE

Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Programma s... 5 2.1 Bureau Drechtsteden... 5 2.2 Manden Maken... 18 2.3 Sociale dienst Drechtsteden... 19 2.4 Bureau Leerplicht en Voortijdig

Nadere informatie

Concept. Begroting GR Drechtsteden

Concept. Begroting GR Drechtsteden Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden Versie 7 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 7 2.1 Beleid en Bestuur 7 2.2 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Concept Jaarstukken 2015 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 7 april 2016 1 Voorwoord Nieuwe kansen, nieuwe partners, nieuwe kracht Voor u ligt de Jaarrekening 2015. Met dit document kunt u

Nadere informatie

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Algemene informatie (door u zelf, eventueel met uw begeleider, in te vullen): 1 Achternaam 2 Tussenvoegsel 3 Voorletters 4 Adres 5 Postcode en Woonplaats 6 BSN

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Handelen in de geest van wens en wet

Handelen in de geest van wens en wet 13 OKTOBER 2013 Handelen in de geest van wens en wet Stand van zaken en ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling en dualisme Mogelijkheden voor de GR Drechtsteden om de griffier door het AB te

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden Concept Actualisering begroting 2013 GR Drechtsteden Versie d.d. 13 november 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden 7 2.2 Bestuur en staf 10 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio

Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Goes, 28 september 2016 10% irm Samenwerkingsverband Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 51 4690 AB THOLEN Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Referentie:

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 3 oktober 2007 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: 20.00 uur 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269 Bernisse Begroting Realisatie 21 Wet Werk en Bijstand reintegratie Uitstroompremie Keuringen Scholingskosten 8. 5.541 6 3.977 7.4 1.564 2 4.784 Dienstbetrekkingen 3.2 48.437 18.417 44.699 Loonkostensubsidie

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Drechtsteden. van het Drechtstedenbestuur van 13 november 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht. voorzitter secretaris

Drechtsteden. van het Drechtstedenbestuur van 13 november 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht. voorzitter secretaris Drechtsteden Besluitenlijst van het Drechtstedenbestuur van 13 november 2008 in het Regiokantoor te Aanwezig: Tevens aanwezig: de heer R.J.G. BandelI de heer G.J. Vogelaar de heer S.J. Veerman de heer

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie