Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2014 Bijlagenboek"

Transcriptie

1 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN Begroting per programma Begroting per functie UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN MATERIËLE MEERJARENBEGROTING OVERZICHT VAN PERSONEEL OVERZICHT ACTIVA Materiële vaste activa met een economisch nut Financiële vaste activa KREDIETEN INVESTERINGEN GEMEENTELIJK MATERIEEL KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING BEVOLKINGSVOLGENDE VOORZIENINGEN RESERVES EN VOORZIENINGEN Overzicht reserves Toelichting reserves Overzicht voorzieningen Toelichting voorzieningen OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN TREASURY BEREKENING EMU SALDO OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN OVERZICHT SUBSIDIES BEZUINIGINGEN PER PROGRAMMA

4

5 1 Begroting van lasten en baten De lasten en baten van het bijlagenboek zijn exclusief de mutaties van het programmaplan. In de programmabegroting is bij ieder programma een tabel wat mag het kosten? opgenomen. De lasten en baten van deze tabel (de eerste 2 regels van wat mag het kosten?) sluiten aan bij dit hoofdstuk van het bijlagenboek. Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 1

6 1.1 Begroting per programma lasten Bestuur 001 Bestuursorganen regulier GRF Bestuursorganen regulier CRN Bestuursorganen regulier SBC Bestuursondersteuning B&W (afdeling Communicatie) progr. 1 GS Bestuursondersteuning college van B&W SBC Bestuursondersteuning college van B&W SBV Bestuurlijke samenwerking regulier SBC Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier SBC totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming bestuursondersteuning college van B&W totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBC Brandweer en rampenbestrijding regulier SB Openbare orde en veiligheid SBC Openbare orde en veiligheid DMO Openbare orde en veiligheid SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB 140 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB 140 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming pag. 2 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

7 Bedragen x baten Bestuur 001 Bestuursorganen regulier GRF 001 Bestuursorganen regulier CRN 001 Bestuursorganen regulier SBC 002 Bestuursondersteuning B&W (afdeling Communicatie) progr. 1 GS 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBC 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV 005 Bestuurlijke samenwerking regulier SBC 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier SBC totaal voor resultaatbestemming 002 resultaatbestemming bestuursondersteuning college van B&W 60 totaal resultaatbestemming 60 totaal na bestemming Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBC Brandweer en rampenbestrijding regulier SB Openbare orde en veiligheid SBC Openbare orde en veiligheid DMO 140 Openbare orde en veiligheid SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 3

8 lasten Beheer en leefomgeving 002 Bestuursondersteuning college van B&W SB Bestuursondersteuning B&W (Grote Stedenbeleid) PBS Wegen, straten en pleinen regulier DSO Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) Wegen, straten en pleinen regulier SB Wegen, straten en pleinen regulier PBS Verkeersmaatregelen te land regulier DSO Verkeersmaatregelen te land regulier SB Openbaar vervoer regulier DSO Parkeren regulier DSO (fietsparkeren) Parkeren regulier SB Parkeren regulier SB (Haven) Parkeren regulier SB (fietsparkeren) Parkeren regulier SB (invalide parkeren AIB) Baten parkeerbelasting regulier SB Binnenhavens en waterwegen regulier SB Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO Openbaar groen en openluchtrecreatie SB Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS Overige recreatieve voorzieningen SB Afvalverwijdering en verwerking regulier PZ (callcenter) Afvalverwijdering en verwerking regulier SB Riolering en waterzuivering regulier SB Milieubeheer regulier DSO Milieubeheer regulier SB Lijkbezorging regulier SB Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB 726 Baten rioolheffing SB 822 Overige volkshuisvesting SB (leges) Overige volkshuisvesting SB (niet leges) Bouwvergunningen bestaande stad SB totaal voor resultaatbestemming res.best. wegen, straten en pleinen DSO 214 res.best. parkeren regulier DSO (fietsparkeren) 214 resultaatbestemming parkeren SB resultaatbestemming parkeren regulier SB (fietsparkeren) 721 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB 723 resultaatbestemming milieubeheer SB 725 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB 210 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming totaal na bestemming pag. 4 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

9 Bedragen x baten Beheer en leefomgeving 002 Bestuursondersteuning college van B&W SB 002 Bestuursondersteuning B&W (Grote Stedenbeleid) PBS 210 Wegen, straten en pleinen regulier DSO Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) 210 Wegen, straten en pleinen regulier SB Wegen, straten en pleinen regulier PBS 211 Verkeersmaatregelen te land regulier DSO Verkeersmaatregelen te land regulier SB Openbaar vervoer regulier DSO Parkeren regulier DSO (fietsparkeren) Parkeren regulier SB Parkeren regulier SB (Haven) 214 Parkeren regulier SB (fietsparkeren) 214 Parkeren regulier SB (invalide parkeren AIB) 215 Baten parkeerbelasting regulier SB Binnenhavens en waterwegen regulier SB Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS 580 Overige recreatieve voorzieningen SB Afvalverwijdering en verwerking regulier PZ (callcenter) 721 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB Riolering en waterzuivering regulier SB Milieubeheer regulier DSO 723 Milieubeheer regulier SB 724 Lijkbezorging regulier SB 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB Baten rioolheffing SB Overige volkshuisvesting SB (leges) Overige volkshuisvesting SB (niet leges) Bouwvergunningen bestaande stad SB totaal voor resultaatbestemming res.best. wegen, straten en pleinen DSO res.best. parkeren regulier DSO (fietsparkeren) resultaatbestemming parkeren SB resultaatbestemming parkeren regulier SB (fietsparkeren) resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB resultaatbestemming milieubeheer SB resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 5

10 lasten Cultuur 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO Openbaar bibliotheekwerk regulier SB Vormings en ontwikkelingswerk DMO Vormings en ontwikkelingswerk SB Kunst regulier DMO Kunst regulier SB Oudheidkunde/musea regulier DSO Oudheidkunde/musea regulier SBC Oudheidkunde/musea regulier DMO Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk DMO 540 resultaatbestemming kunst DMO 510 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB 540 resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming Jeugd 630 Sociaal cultureel werk DMO Sociaal cultureel werk SB Kinderdagopvang PZ Kinderdagopvang SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB 650 resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming pag. 6 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

11 Bedragen x baten Cultuur 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB Vormings en ontwikkelingswerk DMO 511 Vormings en ontwikkelingswerk SB Kunst regulier DMO Kunst regulier SB Oudheidkunde/musea regulier DSO 541 Oudheidkunde/musea regulier SBC 541 Oudheidkunde/musea regulier DMO 541 Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk DMO resultaatbestemming kunst DMO resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Jeugd 630 Sociaal cultureel werk DMO 630 Sociaal cultureel werk SB Kinderdagopvang PZ Kinderdagopvang SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 7

12 lasten Onderwijs 421 Openbaar onderwijs, regulier DMO Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO Openbaar onderwijs, regulier SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV DMO Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV DMO Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO Bijzonder basisonderwijs, OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, regulier SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Openbaar voortgezet onderwijs, regulier SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Bijzonder voortgezet onderwijs, regulier SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO Gem. baten en lasten vh onderwijs (leerlingenvervoer) Gem. baten en lasten vh onderw. (Reg. Meld en Coördinatiepunt) Gem. baten en lasten vh onderwijs (Hoger Onderwijs) Gem. baten en lasten vh onderwijs (impuls onderwijs) Gem. baten en lasten vh onderwijs (apparaat) Gem. baten en lasten van het onderwijs SB Participatiebudget regulier DMO Kinderdagopvang DMO progr totaal voor resultaatbestemming pag. 8 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

13 Bedragen x baten Onderwijs 421 Openbaar onderwijs, regulier DMO 421 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 421 Openbaar onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO 421 Openbaar onderwijs, regulier SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB 421 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB 421 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV DMO 423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV DMO 423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO 423 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 431 Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO 431 Openbaar speciaal onderwijs, regulier SB Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 441 Openbaar voortgezet onderwijs, regulier SB Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, regulier SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 480 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO Gem. baten en lasten vh onderwijs (leerlingenvervoer) Gem. baten en lasten vh onderw. (Reg. Meld en Coördinatiepunt) Gem. baten en lasten vh onderwijs (Hoger Onderwijs) Gem. baten en lasten vh onderwijs (impuls onderwijs) 480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (apparaat) 480 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB Participatiebudget regulier DMO Kinderdagopvang DMO progr 6 totaal voor resultaatbestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 9

14 vervolg 06 onderwijs lasten res.bestemming openbaar onderwijs OHV DMO 480 res.bestemming gem. lasten en baten van het onderwijs DMO resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Sport 530 Sport regulier DMO Sport regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sport DMO 530 resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming Participatie, zorg en inkomen 610 Bijstandsverlening PZ Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV Werkgelegenheid regulier PZ Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies PZ Maatschappelijke begeleiding en advies DMO Vreemdelingen regulier PZ Huishoudelijke verzorging regulier DMO Participatiebudget regulier PZ Sociaal cultureel werk DMO Voorzieningen gehandicapten regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier SB Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO Overige volkshuisvesting PZ totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming pag. 10 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

15 Bedragen x vervolg 06 onderwijs baten res.bestemming openbaar onderwijs OHV DMO res.bestemming gem. lasten en baten van het onderwijs DMO resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Sport 530 Sport regulier DMO Sport regulier SB 900 totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sport DMO resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Participatie, zorg en inkomen 610 Bijstandsverlening PZ Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 611 Werkgelegenheid regulier PZ Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies PZ Maatschappelijke begeleiding en advies DMO Vreemdelingen regulier PZ Huishoudelijke verzorging regulier DMO Participatiebudget regulier PZ Sociaal cultureel werk DMO 652 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier DMO 714 Openbare gezondheidszorg regulier SB Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO 822 Overige volkshuisvesting PZ totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 11

16 lasten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (Almere 2.0) Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS Bouwgrondexploitatie regulier DSO totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming ruimtelijke ordening bestaande stad DSO resultaatbestemming overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 830 resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Economische ontwikkeling 310 Handel en ambacht regulier GS Handel en ambacht regulier DSO Handel en ambacht regulier SB Baten marktgelden regulier SB 330 Nutsbedrijven regulier FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming handel en ambacht DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Dienstverlening 002 Bestuursondersteuning B&W (afd. Communicatie) progr. 11 GS Bestuursondersteuning college van B&W PZ Burgerzaken/verkiezingen GRF Burgerzaken regulier PZ Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Burgerzaken regulier SB Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ totaal voor resultaatbestemming res.best. Burgerzaken/verkiezingen GRF resultaatbestemming burgerzaken PZ resultaatbestemming burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ totaal resultaatbestemming totaal na bestemming pag. 12 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

17 baten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (Almere 2.0) 810 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB 810 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO 822 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS 830 Bouwgrondexploitatie regulier DSO totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming ruimtelijke ordening bestaande stad DSO resultaatbestemming overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Economische ontwikkeling 310 Handel en ambacht regulier GS 310 Handel en ambacht regulier DSO Handel en ambacht regulier SB Baten marktgelden regulier SB Nutsbedrijven regulier FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming handel en ambacht DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Dienstverlening 002 Bestuursondersteuning B&W (afd. Communicatie) progr. 11 GS 002 Bestuursondersteuning college van B&W PZ 003 Burgerzaken/verkiezingen GRF 003 Burgerzaken regulier PZ 003 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Burgerzaken regulier SB 004 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ totaal voor resultaatbestemming res.best. Burgerzaken/verkiezingen GRF 003 resultaatbestemming burgerzaken PZ 003 resultaatbestemming burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 13

18 lasten Financiën en bedrijfsvoering 002 Concernopleidingsbudget Bestuursondersteuning college van B&W SBV Bestuursondersteuning B&W (frictie en mobiliteit) SBV Bestuursondersteuning college van B&W (Gem.vastgoedbedr. SB) Overige financiële middelen regulier SB 921 Algemene uitkering GF FIN Stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF Stelpost areaal en loon & prijscompensatie CRN Stelpost CRN Stelpost DSO Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBC Stelpost SBC Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ Stelpost PZ Stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO Stelpost DMO Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV Stelpost SBV Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB Stelpost SB Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS Stelpost onvoorzien FIN Stelpost areaal en loon & prijscompensatie FIN Stelpost impulsen op het gebied van economie, veiligh.en onderw Uitvoering Wet WOZ regulier PZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ 932 Baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ 937 Baten hondenbelasting regulier PZ 938 Baten reclamebelasting regulier SB 939 Baten precariobelasting regulier PZ 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB Lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN totaal voor resultaatbestemming res.bestemming bestuursondersteuning college van B&W SBV res.bestemming bestuursonderst. B&W (frictie en mobiliteit) SBV resultaatbestemming overige financiële middelen 914 res.best.geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar FIN Saldireserve FIN Concernresultaat (saldo van rekening) FIN 980 Reserve MIP/GIP FIN Reserve structurele rente Eigen Vermogen totaal resultaatbestemming totaal na bestemming pag. 14 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

19 Bedragen x baten Financiën en bedrijfsvoering 002 Concernopleidingsbudget 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV Bestuursondersteuning B&W (frictie en mobiliteit) SBV 002 Bestuursondersteuning college van B&W (Gem.vastgoedbedr. SB) 913 Overige financiële middelen regulier SB Algemene uitkering GF FIN Stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie CRN 922 Stelpost CRN 922 Stelpost DSO Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBC 922 Stelpost SBC 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ 922 Stelpost PZ 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO 922 Stelpost DMO 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV 922 Stelpost SBV 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 922 Stelpost SB 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS 922 Stelpost onvoorzien FIN 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie FIN 922 Stelpost impulsen op het gebied van economie, veiligh.en onderw. 930 Uitvoering Wet WOZ regulier PZ 931 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ Baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ Baten hondenbelasting regulier PZ Baten reclamebelasting regulier SB Baten precariobelasting regulier PZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB 940 Lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN 960 Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN totaal voor resultaatbestemming res.bestemming bestuursondersteuning college van B&W SBV res.bestemming bestuursonderst. B&W (frictie en mobiliteit) SBV 913 resultaatbestemming overige financiële middelen res.best.geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar FIN Saldireserve FIN Concernresultaat (saldo van rekening) FIN Reserve MIP/GIP FIN Reserve structurele rente Eigen Vermogen totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 15

20 lasten totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na bestemming totaal saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal pag. 16 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

21 Bedragen x baten totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na bestemming totaal Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 17

22 1.2 Begroting per functie lasten Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer totaal Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid totaal Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven totaal Economische zaken Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs totaal Onderwijs Cultuur en recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen totaal Cultuur en recreatie pag. 18 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

23 Bedragen x baten Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer totaal Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid totaal Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven totaal Economische zaken Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs totaal Onderwijs Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen totaal Cultuur en recreatie Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 19

24 lasten Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Kosten van de huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing totaal Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen 913 Overige financiële middelen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen totaal generaal pag. 20 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

25 Bedragen x baten Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Kosten van de huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing totaal Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 913 Overige financiële middelen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen totaal generaal Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 21

26 2 Uitgangspunten en eenheden Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelingen/ prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. fysieke structuur per 1 januari woningen woningbouwprognose in t jaar capaciteit bijzondere woongebouwen oppervlakte land (in ha) oppervlakte binnenwater oppervlakte buitenwater oppervlakte bebouwd oeverlengte kernen 7 Woningproductie Bij de voorjaarsnota hebben wij onze ramingen uit het 0 scenario geactualiseerd. Daarbij gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere toch gestaag voortgang te vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen. sociale structuur per 1 januari Inwoners jeugdigen (van 0 t/m 19jaar) ouderen (65 jaar en ouder) ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,53 inwoners per woning in 2013 naar 2,29 inwoners op langere termijn (2040). Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Alhoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep 65 plussers op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal 65 plussers op 1 januari 2013 nog 8,6% van de bevolking; in 2017 zal dat oplopen naar 9,8%. Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van vergrijzing. Daarnaast hebben wij de groep jarigen opgenomen. Deze ouderen zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig jarigen. Het aantal is op 1 januari 2013 ca 2,6%, maar zal op langere termijn oplopen naar ruim 4,5% (2030). pag. 22 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

27 aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar basisonderwijs leerlingen (V)SO lom, mlk, iobk leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het onderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Deze zijn opgesteld aan de hand van de nieuwe leerlingen prognosesystematiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 19 jaar). WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (voor hertaxatie) WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen Onroerende zaakbelasting (OZB) De raming van de opbrengst OZB hebben wij aangepast op de lagere woningbouwproductie en het hogere volume aan niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari Op 1 januari 2014 begint een nieuw waardetijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari De WOZ waarde is hierop nog niet aangepast. Objecten rioolheffing afvalstoffenheffing objecten rioolheffing objecten afvalstoffenheffing Riool en afvalstoffenheffing Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is meegenomen bij de becijfering van de heffing. Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 23

28 3 Materiële meerjarenbegroting Tabel 3 1 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Participatie, zorg en inkomen Duurzame ruimtelijke ontw Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering totaal voor bestemming mutaties reserves totaal na bestemming (A) af: incidentele baten en lasten structureel begrotingsvolume structureel begrotingssaldo Specificatie incidentele baten en lasten Tabel 3 2 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Participatie, zorg en inkomen Duurzame ruimtelijke ontw Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal pag. 24 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

29 Specificatie incidentele stortingen en onttrekkingen Tabel 3 3 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Onderwijs Sport Duurzame ruimtelijke ontw Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal Specificatie structurele stortingen en onttrekkingen Tabel 3 4 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 25

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 12 oktober 2015 Gemeente Almere Programmabegroting 2016 Bijlagenboek na amendementen pag.2 Inhoudsopgave 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma... 5 1.2 Begroting per functie...

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: 7 Vraag: Wat wordt er precies bedoeld met knelpunten bestaand beleid? Graag ontvangen wij een onderbouwing van

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Exploitatiescan gemeente Giessenlanden. Referenties met correctie functie 002 bestuursondersteuning jaar 2011

Exploitatiescan gemeente Giessenlanden. Referenties met correctie functie 002 bestuursondersteuning jaar 2011 Exploitatiescan gemeente Giessenlanden Referenties met correctie functie 002 bestuursondersteuning jaar 2011 Giessenlanden, 9 juni 2011 Agenda Instrument gemeentelijke exploitatiescan Benchmark 2011 Benchmark

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten Gemeente Renswoude Dienstjaar 10 e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2014 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro) INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2013

Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota 2013 Gemeente UITGEEST Voorjaarsnota Inhoud Programma 0 Algemeen bestuur... 7 Programma 1 Openbare orde en veiligheid... 9 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat... 9 Programma 3 Economische zaken... 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Begroting Inleiding / aanleiding

Raadsvoorstel: Onderwerp: Begroting Inleiding / aanleiding Raadsvoorstel: 2015-1451 Onderwerp: Begroting 2016 Datum: 6 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Waar staat Sliedrecht nu? Kerntakendiscussie Sliedrecht

Waar staat Sliedrecht nu? Kerntakendiscussie Sliedrecht Waar staat nu? Kerntakendiscussie De gemeente staat voor een grote bezuinigingsopgave. Deze opgave is alleen te realiseren door een deel van de gemeentelijke taken, dan wel het niveau waarop deze uitgevoerd

Nadere informatie

22.500, , , ,00

22.500, , , ,00 Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Eigen inkomsten gemeenten belangrijker dan verondersteld

Eigen inkomsten gemeenten belangrijker dan verondersteld Eigen inkomsten gemeenten belangrijker dan verondersteld Wouter Jonkers en Wim de Ruiter Nieuwe gegevens van gemeenten hebben het inzicht in hun inkomsten verbeterd. De eigen inkomsten blijken veel belangrijker

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002 Bijlagen Jaarrekening 2002 7 april 2003 Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002 Bladzijde: 1. Staat van baten en lasten 3 2. Toelichting op staat van baten en lasten 115 3. Kostenverdeelstaat 195 4. Toelichting

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008 Taak/Functie Algemeen Grondwet (11-10-2006) Burgerlijk Wetboek (1-9- Gemeentewet (1-9- Besluit Begroting en Verantwoording (17-8-

Nadere informatie

memo INT16-30243 PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING

memo INT16-30243 PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING memo INT16-30243 aan : Raad kopie aan : Ontwikkelteam van : M. Vriezen datum : 24 mei 2016 kenmerk : Z71789/INT16-30243 onderwerp : Bijlage raadsvoorstel Verdeling taakvelden onder deelprogramma's Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting Aan de gemeenteraad 17 november 2009 Gemeentestukken: 2009-275 Onderwerp: Belastingverordeningen 1. Voorstel Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen vast te stellen. A. Verordening

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries Normen- en toetsingskader Rechtmatigheid wetten en verordeningen externe regelgeving interne regelgeving artikelen bedrag in verantw. verantw. begroting manager medew. 1. Salarissen 6.013.478 Luc Nynke,

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

Onderzoek gemeentelijke taken gemeente Schouwen-Duiveland

Onderzoek gemeentelijke taken gemeente Schouwen-Duiveland Onderzoek gemeentelijke taken gemeente Schouwen-Duiveland Presentatie eindrapport 17 november 2015 1015192-009 Chrétien Sarton Hans van der Zwan Inhoud Opening Opzet van het onderzoek Opzet van het eindrapport

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries 1. Salarissen 5.985.675 Luc Nynke, Bertus salarissen jaarlijks fiscale wetgeving bezoldigingsregeling pensioenwetgeving CAR/UWO coördinatiewet sociale verzekeringen wet bescherming persoonsgegevens gemeentewet

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Divisie Keten Economische Statistieken

Divisie Keten Economische Statistieken Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Keten Economische Statistieken Statistics Netherlands Onderwerp Informatie voor derden (Iv3) Den Haag, maart 2010 Geachte heer / mevrouw, Met het ingaan van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Begroting Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016

Begroting Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016 Begroting 2017 Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016 Programmabegroting 2017-2020 Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota Strategische agenda Nieuwe ontwikkelingen structureel en incidenteel Investeringen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Begroting 2008 Schiedam. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Begroting 2008 Schiedam. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Begroting 2008 Schiedam plaats hier uw foto: Wethouder Siljee plaats hier uw foto: 2 Saldo 2006 Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming Voor de tweede keer begrotingsoverschot

Nadere informatie

Optimalisatie Planning & Control Gemeente Barneveld 2011. Meer met minder

Optimalisatie Planning & Control Gemeente Barneveld 2011. Meer met minder Optimalisatie Planning & Control Gemeente Barneveld 2011 Meer met minder Waarom optimalisatie? Meer sturend vermogen door : - Herschikking programma s - Alleen relevante en beïnvloedbare indicatoren -

Nadere informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met: lokale heffingen (OZB), besteding niet gebonden; algemene uitkering / deelfonds sociaal domein dividend nutsbedrijven

Nadere informatie

Bijlage 2 Methode referentiekosten

Bijlage 2 Methode referentiekosten Bijlage 2 Methode referentiekosten In deze bijlage beschrijven we de methode van kostenberekeningen. Het gaat om een samengestelde referentiekosten methode. Deze methode heeft zes stappen. In de eerste

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bladel Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bedrijf Deelsysteem Rapportnaam Rapport Bestemming Bestandsnaam Aanvrager Datum Tijd Aantal pagina's 1 Gemeente Bladel Telstructuren Model J - Begroting

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen. BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman

Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen. BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman P 1 woensdag 15 juni 2016 Agenda 1. Inleiding / doel 19.00-19.15 2. Voorstellen / wat doet de accountant?

Nadere informatie

Essenhof. 141 Plechtigheden 210 Saldi kosten plaatsen Essenhof

Essenhof. 141 Plechtigheden 210 Saldi kosten plaatsen Essenhof Essenhof 141 Plechtigheden 210 Saldi kosten plaatsen Essenhof Programma : Werk en economie Wethouder : BA van der Zwaan Thema : Gemeentelijke bedrijven Commissie : Wonen & Leefbaarheid Product : 141 Plechtigheden

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD GEMEENTE VA LKEN SWAARD Postbus 10100 Leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door: Bijlage: Dalum: 10uit00384 Projectplan

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Programma 8 Financiën

Programma 8 Financiën Programma 8 Financiën Aanspreekpunt bestuurlijk: Betrokken sector(en): Aanspreekpunt(en) ambtelijk: Wethouders ten Heuw en Schoonhoven Personeel en Financiën en Informatie en Faciliteiten Pieter Kistemaker

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur 103 STATISTISCH JAARBOEK 2002 11 104 Algemeen Bestuur Gemeentelijk inkomsten en belastingen: meer inkomsten, minder uitgaven De gemeentebegroting besloeg in 2001 bijna 253 miljoen euro. Een stijging met

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Onderzoek naar gemeentelijke bezuinigingen: een terugblik en een vooruitblik

Onderzoek naar gemeentelijke bezuinigingen: een terugblik en een vooruitblik Onderzoek naar gemeentelijke bezuinigingen: een terugblik en een vooruitblik BMC 12 maart 2014 drs. Herrie Geuzendam drs. Ronald Koch Marike Bezema MBA Tamar Kinkel MSc www.bmc.nl 1/16 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door:

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Normenkader rechtmatigheidstoets 2015 Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Veiligheid Bouwen Woningwet WRO (deels) Bouwbesluit Veiligheid Milieu Wet milieubeheer en

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Kengetallen 2000. Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden

Kengetallen 2000. Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden Kengetallen 2000 Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Gebruik 5 1.2 Het referentiekader 5 1.3 Bijeenkomsten beheer

Nadere informatie

Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje

Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje Kadaster algemeen Straatnaamgeving en huisnummering naamgeving en nummering (adressen) 2004 d.d. 24-05-2004 Artikel 6 lid 1: termijn bepaling Artikel 8 lid

Nadere informatie

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden.

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden. RAADSVOORSTEL status: A Agendapunt: 11 Onderwerp: Verordeninjg OZB 2010, 2e wijziging legesverordening 2009, Legesverordening 2010. Commissie: 7-12-2009, nr. 14 Raadsvoorstel: 17-11-2009, nr. 196 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015 Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming

Nadere informatie