Park Rijnbeek, Venlo. Sociaal jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Park Rijnbeek, Venlo. Sociaal jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2011

2

3 Park Rijnbeek, Venlo Sociaal jaarverslag 2011

4 Wozoco, Simpelveld sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

5 Inhoud Voorwoord Frank Zuthof... 6 Organisatie... 8 Organisatieschema... 9 Doelstellingen Financiële resultaten Ontwikkelingen in de bouwbranche in Bouwbedrijven Jongen: stabiel in moeilijk jaar Bewuste Bouwers: aandacht voor de omgeving Personeel Jubilea, promoties en pensioen Promotielijn Arbeidsomstandighedenbeleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opleiding en begeleiding Ondernemingsraad OR-leden en commissies Adressen Jongen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

6 Ons motto Onze economie bevindt zich sinds 2008 in een aanhoudende ernstige crisis en is meer en meer afhankelijk van internationale ontwikkelingen. De verwachtingen over een spoedig herstel zijn doordrenkt van pessimisme en niet rooskleurig. En wie de media volgt dreigt moedeloos te worden van alle sombere berichten. Griekenland, de euro, de schulden- en bankencrisis, dalende pensioenen, faillissementen, massawerkloosheid, Arabische lente, milieuvervuiling. Kortom: zomaar een stel trefwoorden die laten zien dat we moeilijke tijden doormaken. Het gevolg? Dalende investeringen, negatieve groei en afnemend vertrouwen bij consumenten, bedrijven, overheden en landen. Is er dan alleen maar sprake van negativisme en doemdenken? Wat mij betreft zeker niet, want ik ben ervan overtuigd dat ook een crisis nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Steeds meer bedrijven spelen flexibel in op de nieuwe omstandigheden en gebruiken deze periode niet enkel en alleen om te overleven, maar wijzigen hun beleid, omdat ze zich realiseren dat stilstand achteruitgang is. Door tijdig te veranderen zorgen zij ervoor op koers te blijven en bereiden zij zich voor op een nieuwe periode van groei en voorspoed. De kunst is om juist nu niet bij de pakken neer te zitten, maar om nieuwe uitdagingen te zoeken en de kansen die zich zo voordoen te verzilveren. Dát we met ons bedrijf moeten veranderen staat als een paal boven water. Onze branche heeft het niet alleen nu moeilijk, ook de komende jaren zal dat blijven gelden. De wereld om ons heen en de maatschappij veranderen in snel tempo, onze markten en opdrachtgevers staan evenmin stil en op technisch gebied vinden in onze branche innovaties en vernieuwingen plaats die ons voor grote uitdagingen plaatsen. Al is het maar, omdat de komende jaren energielasten hoger en hoger worden en wij als sector oplossingen hiervoor moeten aanreiken. Bedenk daarbij dat ons economische en financiële stelsel wereldwijd vrijwel tot stilstand is gekomen en er duidelijk sprake is van politieke instabiliteit, dan zal duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren wil sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

7 voor de komende jaren Koersvast in verandering het bedrijfsleven weer winstgevend worden en willen niet nog meer banen verloren gaan. Bouwbedrijven Jongen net als andere bedrijven binnen VolkerWessels pakt die handschoen op en gaat de uitdaging aan. In de komende jaren willen we onze koers vernieuwen en zetten we in op belangrijke veranderingen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat de klant nog meer centraal komt te staan en dat we de waardeketen van ontwikkelen, bouwen en onderhoud verder willen verbreden en verdiepen. We gaan daarbij uit van operational excellence, met andere woorden in ons vakgebied willen wij de allerbeste zijn. We doen dat integer en duurzaam in een veilige omgeving en onder een bezielende leiding. Om de toekomstige koers te bepalen en uit te voeren brengen we onze sterke en zwakke punten duidelijk in beeld en bepalen we de speerpunten die daarin belangrijk zijn. BIM dat staat voor Building Information Modeling is er daar eentje van. Het is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij een computer een gebouw of een constructie in zijn geheel driedimensionaal opbouwt en berekent. Het dwingt alle partijen binnen het bouwproces om al in een vroeg stadium de knelpunten te benoemen en oplossingen aan te dragen, voordat ze zich in de praktijk voordoen dus, juist dan heeft BIM een hoge toegevoegde waarde. Ons bedrijf, dat een ontwikkelend aannemersbedrijf is, maar ook de opdrachtgever kan daar voordeel uit halen, bijvoorbeeld door het reduceren van de faalkosten. Omdat we in de realisatie van bouwprojecten steeds vaker het complete proces van ontwikkelen, ontwerpen en beheren onder onze hoede krijgen, is BIM een uitstekende methode om dit proces beter en meer gestructureerd te managen en te beheren. Het is daarnaast een belangrijk hulpmiddel om te komen tot ketenintegratie, een ontwikkeling die in mijn visie onontkoombaar is. In 2012 zullen onze bedrijven BIM steeds frequenter in gaan zetten. Ook benoemen we concreet de projecten waarin we deze werkwijze willen toepassen. Duidelijk is dat de rol van onze werknemers daarin aan verandering onderhevig zal zijn. Het gaat daarbij met name om onze werkvoorbereiding, calculatie, inkoop en projectleiding. Doel van dit alles is om al in de voorbereidingsfase inzichtelijk en visueel te maken wat onze opdrachtgevers als eindproduct mogen verwachten. Samen met de architect, de installateur en overige onderaannemers willen we in 2012 en de jaren daarna in een integrale samenwerking BIM verder uitdiepen, ontwikkelen en inzetten om te komen tot ketenintegratie. Zowel extern, binnen het VolkerWessels-concern, als intern bij onze eigen bedrijven. grondhouding daarbij is er een van vertrouwen en openheid. Ketenintegratie richt zich meer op de kwaliteit en de realisatie van het einddoel, minder op het eigenbelang. Als je dat goed doet krijg je een duidelijke verbetering van de kwaliteit, reductie van de faalkosten en optimalisatie van de processen die tijdens het bouwproject van belang zijn. Door met behulp van BIM en ketenintegratie tijdig te vernieuwen, onderscheiden we ons op een positieve manier van andere bouwondernemingen en wordt onze concurrentiepositie aanmerkelijk beter. Dat helpt ons om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en het veranderingsproces dat we doormaken met succes in te zetten en uit te voeren. In hoeverre we met behulp van BIM een effectieve ketenintegratie kunnen bewerkstelligen, zal de toekomst uitwijzen. Ik ben ervan overtuigd dat deze beide speerpunten voor 2012 en de verdere ontwikkeling ervan belangrijk zijn om onze doelen te bereiken. Na de moeilijke jaren die achter ons liggen is dat de uitdaging die ons wacht. Koersvast in verandering is voor 2012 ons motto. Ik daag iedereen uit, onze opdrachtgevers, neven- en onderaannemers, onze leveranciers, maar ook onze medewerkers om samen de handschoen op te pakken. Laten we in een goede samenwerking de kansen die de toekomst ons biedt, pakken en verzilveren. Frank Zuthof Directeur Bouwbedrijven Jongen Bouwbedrijven Jongen streeft ernaar om in Limburg trendsetter te zijn als het om ketenintegratie gaat. Het helpt ons om te komen tot de veranderingen die we voor de toekomst noodzakelijk achten. BIM is een van de hulpmiddelen om te komen tot die ketenintegratie, bij uitstek een aanpak om het bouwproces te optimaliseren. Dat is alleen mogelijk als alle partijen opdrachtgever, architect, hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers - al in een vroeg stadium de belangrijkste informatie integraal met elkaar delen, als ze relevante zaken met elkaar precies afstemmen en in de realisatie nauw met elkaar samenwerken. De sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

8 Organisatie Bouwbedrijven Jongen is een ontwikkelende bouwer die als volgt is georganiseerd: Bouwbedrijven Jongen (directeur Ir. F.W.J. Zuthof) - Aannemersbedrijf Jongen B.V. te Landgraaf (directie: R.P.M. Schoffelen / Ir. W.A.P.M. Leurs) - Aannemersbedrijf Louis Scheepers B.V. te Roermond (directie: Mr. M.T. Kneepkens / J.A.W.M. Smitsmans) - Aannemersbedrijf Jongen Venlo B.V. te Venlo (directeur: T.W.J. Eijkenboom) - Bouwontwikkeling Jongen B.V. te Maastricht-Airport (directeur: C.P.H. Külter) De genoemde aannemersbedrijven opereren zelfstandig in de regio waar zij zijn gevestigd. Zij werken samen met plaatselijke onderaannemers en leveranciers en rekruteren vrijwel al hun medewerk(st)ers uit de betreffende regio. Korte lijnen - zowel intern als naar de markt en naar opdrachtgevers - verdeling van bevoegdheden en optimale aansturing zijn daarbij de trefwoorden. Bouwontwikkeling Binnen Bouwbedrijven Jongen wordt het Jongen B.V. algemeen beleid vastgesteld door de Maastricht-Airport regiodirectie in goed en nauw overleg met de bedrijfsdirecties. Alle bedrijven kunnen voorts gebruik maken van de centrale afdeling Loon- en Salarisadministratie, Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Public Relations, Financiën en KAM. Aannemersbedrijf Jongen Venlo B.V. Venlo Aannemersbedrijf Louis Scheepers B.V. Roermond Aannemersbedrijf Jongen B.V. Landgraaf Bouwontwikkeling Jongen B.V. te Maastricht-Airport houdt zich actief bezig met bouw- en projectontwikkeling ten behoeve van de genoemde aannemersbedrijven. Helden sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

9 Organisatieschema sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

10 Arresthuis, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

11 Doelstellingen Missie: Bouwbedrijven Jongen is een veelzijdige kwaliteits bouwer die met kennis en visie, in een vroeg stadium actief en voor alle partijen resultaatgericht meedenkt in het totale proces. Doelstelling sociaal beleid: De juiste persoon op de juiste plaats, met een eigen verantwoordelijkheid en een daar bij behorende beloning. De capaciteiten en creativiteit van het individu aan moe digen. Mogelijkheden bieden voor het volgen van cursussen en verdere ontplooiing. Het bieden van interne promotiekansen. Kansen gebaseerd op verdienste, nie mand heeft zonder meer recht op iets. Het bieden van werkzekerheid aan diegenen die daar op grond van hun prestaties voor in aanmerking komen. Hard werken, individuele productiviteit en continue zelfverbetering. Het bieden van een gezonde en veilige werk omgeving. Wijze van uitvoering: Jaarlijkse functioneringsbeoordeling en korte communicatielijnen met directie en leiding gevende. Functiebeoordeling en cursusplanning. Zie ook verder in dit verslag: overzicht cursussen. Zie verder in dit verslag: voorbeeld promotielijn en overzicht promoties. Winst inzetten voor het verwerven van gronden voor bouwactiviteiten. Zie ook: omzetgrafiek. Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verant woordelijkheid van werkgever en werk nemers. Zie verder: hoofdstuk veiligheid/ arbeids omstandigheden. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

12 Financiële resultaten Bouwbedrijven Jongen realiseerde in 2011 een omzet van 169 miljoen, die daarmee iets hoger is dan in Het resultaat is bovendien ook iets verbeterd. Het aandeel utiliteitsbouw laat een stijging zien en is in 2011 groter dan in de jaren ervoor. In de woning- en kantorenmarkt blijven de marktomstandigheden onverminderd lastig. Woonconsumenten, zakelijke opdrachtgevers en beleggers zijn nog steeds bijzonder terughoudend. Ook de hypotheekverstrekking en de financiering van projecten verlopen moeizaam. Daarnaast is de financiële positie van onze opdrachtgevers een punt van groeiende zorg en aandacht. De strategie van Bouwbedrijven Jongen, met als basis operational excellence, is naast een verdere ontwikkeling van management en medewerkers gericht op interne samenwerking, innovatie en duurzaamheid, werkkapitaal-reductie, kritisch kostenbesef en het optimaliseren van de inkoop. Deze strategie is erop gericht om continuïteit en stabiliteit te realiseren. Bouwbedrijven Jongen verwacht in 2012 ondanks de moeilijke omstandigheden een hogere omzet te behalen dan in De huidige orderportefeuille rechtvaardigt deze verwachting. Toekomstige economische ontwikkelingen en de weerslag daarvan op de bouwsector dwingen ons met het oog op continuïteit om, in een eerder stadium dan tot nu toe het geval was, extra aandacht te besteden aan de omzetprognoses voor de jaren 2013 en miljoen Omzet Bouwbedrijven Jongen totaal woningbouw 0 utiliteit sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

13 Stationspark, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

14 Maasboulevard, Venlo sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

15 Ontwikkelingen in de bouwbranche in 2011 De bouwsector is in de voorbije jaren geconfronteerd met forse productiedalingen. Die ontwikkeling is terug te voeren op de internationale kredietcrisis en de recessie die daar het gevolg van is. De bouwsector is laat cyclisch en ondervindt de gevolgen van een economische crisis vrijwel altijd vertraagd. Investeringen en onderhoudswerkzaamheden worden in slechte tijden immers vooruit geschoven of helemaal stilgelegd. Het gevolg is terugvallende nieuwbouwproducties rond kantoorgebouwen, winkelcentra en andere bedrijfsgebouwen en woningen. Ook de afname van kredietfaciliteiten vormt een oorzaak van de krimp die de sector doormaakt. Ze is verantwoordelijk voor vraaguitval bij bedrijven en consumenten. De onzekerheid rondom de aftrek van hypotheekrente en de bezuinigingen die de rijksoverheid en gemeenten op tal van terreinen doorvoert, zijn eveneens factoren die een remmende invloed hebben op de ontwikkelingen in de bouwbranche. Utiliteitsbouw Marktpartijen en overheden investeren in 2011 niet of nauwelijks in kantoren, winkelcentra en andere bedrijfsgebouwen. Dit segment is sterk afhankelijk van de winstverwachting die partijen in deze sector denken te realiseren. De overcapaciteit in kantoorruimte is daarnaast een extra complicerende factor, die nieuwe groei in de weg staat. Ook de investeringen in het onderwijs, de zorgsector of bouwfaciliteiten ten behoeve van de overheid zelf ontspringen de dans niet meer. Samenvattend kan gesteld worden dat 2011 geen goed jaar was voor de utiliteitsbouw. Enkel herstel- en onderhoudswerkzaamheden hebben de sector nog enig, zij het beperkt, voordeel gebracht. Woningbouw De nieuwbouw van woningen staat in 2011 sterk onder druk. Hoewel de productie in 2011 iets is toegenomen, zijn de positieve verwachtingen waarvan aanvankelijk nog sprake was in het begin van het jaar, in het geheel niet gerealiseerd. Huizen worden vooraf nauwelijks verkocht, het is de grootste drempel voor het starten van nieuwbouwprojecten. Ook de crisis rond de euro, de koopkrachtdaling en afnemende eigen vermogens hebben een remmende werking op de bouwproductie. Speciale aandacht is er voor starters in de woningmarkt. Zij krijgen nauwelijks kansen en zijn de belangrijkste oorzaak van de stagnerende in- en doorstroom. Onderhoud De markt van onderhoud en renovatie heeft minder last van conjunctuurschommelingen. Toch zien we in 2011 nauwelijks groei in dit segment. Particulieren zijn door de onzekere financiële situatie terughoudend geworden als het om onderhoudswerk gaat. Het onderhoud aan bedrijfsgebouwen daarentegen is iets aangetrokken en laat minimale groeicijfers zien. Werkgelegenheid De in de afgelopen jaren ontstane productiedalingen hebben uiteraard gevolgen gehad voor de werkgelegenheid in de bouw. Daalde die in 2009 met 2%, in 2010 kwam daar nog eens 2,5% bij. In 2011 hebben de meeste bouwbedrijven er alles aan gedaan om hun personeel in dienst te houden in afwachting van het mogelijk aantrekken van de markt. Dat bleef echter uit en per saldo daalde in 2011 de werkgelegenheid in de sector opnieuw. De verwachting is dat herstel ook in 2012 nog zal achterblijven en dat de werkgelegenheid verder afneemt. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

16 Bouwbedrijven Jongen: stabiel in moeilijk jaar 2011 In een tijd, waarin de wereld in brand staat en de financierbaarheid van bouw- en vastgoedprojecten meer dan ooit onder druk staat, is innovatie dé uitdaging voor de toekomst. Door een nieuwe koers uit te zetten en tijdig te veranderen kan de continuïteit van bouwbedrijven de komende jaren veilig gesteld worden. Geen gemakkelijke opgave, vindt algemeen directeur Frank Zuthof van Bouwbedrijven Jongen. Vooral in een tijd waarin onzekerheid overheerst als het om economie en werkgelegenheid gaat. Het systeem waarbinnen wij succesvol opereerden is tot stilstand gekomen. De kredietcrisis die zich sinds 2008 in alle hevigheid doet gelden is nog altijd niet uitgewoed, terwijl de onrust over de hypotheekrenteaftrek aanhoudt. Bezuinigende overheden stellen daarnaast hun bouwplannen voortdurend uit of blazen die helemaal af en banken hanteren strengere financieringsregels dan ooit voor particulieren én bedrijfsleven. In onze regio hebben we bovendien te maken met krimp en vergrijzing, een gegeven dat in de beeldvorming blijft opduiken en dat overwegend negatief wordt beoordeeld. Innoveren Frank Zuthof is er daarom zeker van dat het nog een aantal jaren zal duren eer de bouw uit dit diepe dal omhoog klimt. We maken deel uit van een solide moederbedrijf VolkerWessels en we draaien nog steeds zwarte cijfers, zelfs over 2011, toch één van de moeilijkste jaren die we hebben doorgemaakt. Die cijfers zorgen op dit moment nog wel voor enige rust en stabiliteit, tegelijkertijd laten ze zien dat het de hoogste tijd is om de koers te wijzigen en veranderingen door te voeren. Innovatie is daarin een kernbegrip. Wij gebruiken de komende jaren daarom óók om ons te heroriënteren en ons aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Vertrouwen Hoewel de bouwproductie over 2011 ten opzichte van 2010 niet is gegroeid, laten grondprijzen en loon- en bouwkosten een stijgende lijn zien. De prijzen die opdrachtgevers kunnen betalen, groeien daarentegen niet mee. Frank Zuthof kijkt daarom met gemengde gevoelens terug op het voorbije jaar. We hebben weliswaar een deel van de portefeuille van 3W overgenomen, dat betekent echter niet dat we voor de komende jaren verzekerd zijn van nieuwe werken. Hoewel de binnenstedelijke ontwikkelingstrajecten en de retailprojecten uit die portefeuille redelijk presteren, blijft het een hele toer om die van de grond te krijgen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de zwaarste jaren nog voor ons liggen. Dat beeld wordt bovendien versterkt door alle sombere berichten over de invloed van internet op de detailhandel en de gevolgen van bevolkingskrimp, vergrijzing en kredietcrisis op de omzet van het MKB. Desondanks, of misschien wel juist om die reden, wordt een beroep op ons gedaan bij de realisatie van deze projecten. In 2011 heeft Bouwbedrijven Jongen het vertrouwen dat de markt in het bedrijf heeft, verder uitgebouwd door te investeren in risicodragende projecten, vertelt Frank Zuthof. Dat is niet alleen maar goed geweest voor onze eigen naam of voor die van VolkerWessels, het zorgt ervoor dat we zichtbaar blijven als die belangrijke marktpartij waarmee opdrachtgevers projecten kunnen uitvoeren die ze zelf niet van de grond krijgen. En natuurlijk, we mogen ons gelukkig prijzen dat we onze moedermaatschappij daarbij als partner hebben. Maar ook voor VolkerWessels geldt dat er grenzen zijn. Je kunt niet oneindig blijven investeren in projecten in een economie die maar niet aantrekt. Een voorbeeld van een project waar Bouwbedrijven Jongen fungeert als een van de investeringspartners, is het Maankwartier in Heerlen. Als wij daarin geen deel hadden genomen, was het besluit om dat prestigieuze stadsdeel te realiseren nu nog steeds niet genomen, stelt Frank Zuthof. Hetzelfde geldt voor onze bieding in Venlo met betrekking tot de ontwikkelingswijk Q4. Dat wordt gewaardeerd en is met vertrouwen door alle partners positief ontvangen. In Venlo hebben we bovendien de bouw van de Maasboulevard én de verbouwing van Theater de Maaspoort in 2011 succesvol afgesloten. Prestaties waarvan we de tijdige afronding overigens voor een belangrijk deel danken aan onze medewerkers. Zij hebben letterlijk dag en nacht doorgewerkt. Het laat zien dat we geloof hebben in eigen kunnen en in de mogelijk- sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

17 heden van Noord-Limburg. De bouw van de Zorgacademie Parkstad tenslotte is een volgend project waar wij trots op zijn. Het is het eerste DBFMO-contract binnen VolkerWessels dat we met diverse partners hebben afgesloten. Werkgelegenheid Bouwbedrijven Jongen is er in 2011 in geslaagd om al haar medewerkers binnen boord te houden. Het bedrijf heeft als beleid om kennis, ervaring en vakmanschap, het grootste kapitaal van de onderneming, te koesteren en te bewaren. En dat is geen sinecure, blikt Zuthof terug. Ik realiseer me elke dag donders goed dat we eigenlijk met te veel mensen zijn voor de projecten die we bouwen. Het blijft een hele klus om iedereen aan het werk te houden en dat willen we ook graag. We hebben er daarom voor gekozen om ons personeelsbestand, zo lang dat tenminste verantwoord is, via natuurlijk verloop in te krimpen. Gedwongen ontslagen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Daar komt overigens bij, dat opdrachtgevers en overheden van ons blijven eisen dat we leerlingen inzetten. Het spanningsveld waarin we ons nu bevinden maakt echter dat je, als het om behoud van werkgelegenheid gaat, alle zeilen moet bijzetten en creatief moet zijn in het bedenken van oplossingen. Medewerkers Bedrijven die veranderen om op koers te blijven en de toekomst proactief en met vertrouwen tegemoet treden, investeren als vanzelfsprekend in hun medewerkers. Bij Bouwbedrijven Jongen is dat niet anders. Frank Zuthof: Hun rol en de functie zal de komende jaren fors wijzigen. We besteden daarom extra aandacht aan opleidingstrajecten voor iedereen én aan beoordelings- en functioneringsgesprekken. Met ingang van 2012 geldt dat ook voor onze CAO ers. Voor stafmedewerkers en leidinggevenden hebben we in 2011 nieuwe werkomgevingsprofielen opgesteld (WOP s), scholingen gehouden (o.a. op het terrein van communicatie) en de belangrijkste uitdagingen geschetst waar wij de komende jaren voor staan. We vinden het belangrijk dat iedereen in dit proces betrokken wordt en dat veranderingen breed worden gedragen. We hebben in dit kader lering getrokken uit de implementatie van ons nieuwe automatiseringssysteem 4PS bij Jongen in Landgraaf. Voor onze vestigingen in Venlo en Roermond hebben we daar zeker profijt van gehad. Verbeterpunten In het voorbije jaar is Bouwbedrijven Jongen geconfronteerd met een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim. Een ontwikkeling waar het bedrijf met zorg naar kijkt, laat Frank Zuthof weten. We weten dat de oorzaken daarvan heel specifiek zijn, het heeft voor een belangrijk deel te maken met de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand. We zetten alle zeilen bij om dit hoge verzuimpercentage omlaag te krijgen en bieden onze mensen de hulp aan waar ze recht op hebben. Een tweede zorgenkind is de explosieve stijging van de kosten van garanties, service en nazorg na de oplevering van complexe bouwprojecten. Die complexiteit dwingt ons meer dan ooit om verbeteringen te realiseren aan de voorkant van projecten, besluit Zuthof. We kunnen grote voordelen bereiken door al in de aanvangsfase maximaal aandacht te besteden aan droog bouwen en aan het compleet maken van de noodzakelijke stukken en data. Vanuit de uitvoering komen duidelijke signalen dat deze aanpak prioriteit verdient. Mét het hoge verzuimcijfer is dit aspect van ons werk een belangrijk verbeterpunt voor de toekomst. Social media Voor Bouwbedrijven Jongen wordt 2012 een jaar waarin het thema social media meer inhoud krijgt. Directeur Frank Zuthof: In 2011 hebben we de eerste stappen gezet op dit vlak. Twitter, Facebook en LinkedIn zijn eigentijdse media waarmee ook ons bedrijf wordt geconfronteerd. We hebben eerder besloten om er actief mee aan de slag te gaan en te onderzoeken welke betekenis deze media voor ons kunnen hebben. Ik heb het dan over imago en uitstraling, over PR en communicatie en mogelijk zelfs over het benutten van nieuwe marketingen verkoopkanalen. De tijd zal leren wat we hier op termijn van opsteken en wat voor ons de betekenis ervan is. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

18 Wozoco, Simpelveld sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

19 Bewuste Bouwers: aandacht voor de omgeving In Heerlen is in 2011 gestart met de bouw van de Zorgacademie Parkstad. Aannemersbedrijf Jongen in Landgraaf realiseert dit gebouw waarop de gedragscode Bewuste Bouwers van toepassing is. Die gedragscode is in het leven geroepen door de Stichting Bewuste Bouwers. De vestigingen in Roermond en Venlo zullen in 2012 dit certificaat behalen. om met bezoekers en medewerkers. Daarnaast doen zij hun best om overlast en verkeershinder te voorkomen en te beperken. Aandacht voor de omgeving, medewerkers en het milieu, veilig werken. Dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat. Het concept is ontstaan en ontwikkeld in Engeland, waar het een doorslaggevend succes is. Initiatiefnemers in Nederland zijn de bouwconcerns BAM, Ballast Nedam, Strukton en VolkerWessels. Zij zagen het succes van de gedragscode in Engeland en besloten in 2009 een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk op te richten. De Stichting Bewuste Bouwers is een onafhankelijke organisatie die ernaar streeft om het imago en de reputatie van de bouwsector te verbeteren. Om voor het certificaat Bewuste Bouwers in aanmerking te komen, dienen bouwondernemingen rekening te houden met vijf pijlers die de basis vormen van deze gedragscode. Die pijlers zijn: een schone en opgeruimde bouwplaats, milieubewust handelen door afvalmanagement en energiebesparing, sociaal gedrag, proactieve communicatie en veiligheid op en om de bouwplaats. Ronald Gielissen van Aannemersbedrijf Jongen Landgraaf: Bewuste Bouwers doen er zoveel mogelijk aan om zich aan deze vijf basisuitgangspunten te houden. Zonder de overige aspecten tekort te willen doen - die zijn immers ook belangrijk - wil ik toch vooral wijzen op de punten communicatie en sociaal zijn. Bewuste Bouwers informeren op een correcte manier de omgeving waar wordt gebouwd en handelen klachten en verzoeken snel en professioneel af. Op de (opgeruimde en veilige) bouwplaats zijn zij het visitekaartje van de bouwsector en gaan zij correct De Zorgacademie wordt gebouwd in de Zorgvallei te Heerlen naast het Atrium Medisch Centrum en in de directe omgeving van Mondriaan en Sevagram. Naar verwachting wordt in 2012 het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Aannemersbedrijf Jongen Landgraaf bouwt het pand in samenwerking met Homij Technische Installaties, VolkerWessels Integraal en Vebego. De zorgopleidingen van het Arcus College, Hogeschool Zuyd, Atrium MC en Mondriaan vestigen zich hier medio Banieren en spandoeken laten zien dat hier een Bewuste Bouwer aan het werk is. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

20 Personeel Dienstjaren Bouwbedrijven Jongen (historische datum in dienst) UTA CAO Totaal % Tot 1 jaar ,60% 01 tm 05 jaar ,47% 06 tm 10 jaar ,55% 11 tm 15 jaar ,39% 16 tm 20 jaar ,06% 21 tm 25 jaar ,83% 26 tm 30 jaar ,74% 31 tm 35 jaar ,23% 36 tm 40 jaar ,90% 41 + jaar ,23% ,00% Leeftijdsopbouw Bouwbedrijven Jongen UTA CAO Totaal % tm 21 jaar ,80% 22 tm 25 jaar ,89% 26 tm 30 jaar ,31% 31 tm 35 jaar ,16% 36 tm 40 jaar ,21% 41 tm 45 jaar ,16% 46 tm 50 jaar ,78% 51 tm 56 jaar ,20% 57 tm 60 jaar ,91% 61+ jaar ,58% ,00% UTA CAO tm 21 jaar 22 tm 25 jaar 26 tm 30 jaar 31 tm 35 jaar 36 tm 40 jaar 41 tm 45 jaar 46 tm 50 jaar 51 tm 56 jaar 57 tm 60 jaar 61 + sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

21 sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

22 Jubilea, promoties en pensioen Jubilea 2011 Jongen B.V. Mingels R.H.F.M. 12,5 jaar Timmerman I Marx D.S. 12,5 jaar Timmerman I Voorman Leermeester Kamphuis A.S. 12,5 jaar Timmerman I Trompetter J.T.O. 12,5 jaar Timmerman I Gidding H.J.C. 12,5 jaar Timmerman I Voorman Leermeester Merkens H.M. 12,5 jaar Voeger Mulken F.W.G.M.E. van 12,5 jaar Salarisadministrateur Jonkers J.W.G. 12,5 jaar Timmerman I Geurts J.H. 12,5 jaar Timmerman I Scheepers C.M.A. 12,5 jaar Tekenaar Heederik M.W. 12,5 jaar Uitvoerder Stokbroekkx G.W.A.R. 12,5 jaar Werkvoorbereider Kamp J.P.F.J. op den 12,5 jaar Timmerman I Kicken H.A. 25 jaar Metselaar I Leermeester Lemmens J.A.A. 25 jaar Timmerman I Penders F.M. 25 jaar Timmerman I Voorman Leermeester Broek R. van den 25 jaar Uitvoerder Rutten P.W.G.M. 25 jaar Werkvoorbereider Consten J.H. 40 jaar Hoofd afd. Inkoop Louis Scheepers B.V. Nijkamp H.R. 12,5 jaar Uitvoerder Hermans J.M.J. 25 jaar Projectleider Jongen Venlo B.V. Wijnhoven P.M.A. 12,5 jaar Metselaar I Tummers M.P.E. 12,5 jaar Werkvoorbereider Verkoelen T.J.G.H. 25 jaar Timmerman I Voorman Leermeester Manders J.G.J.M. 25 jaar Timmerman I sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

23 Manders T.J.G.M. 25 jaar Timmerman I Willems W.J.J. 25 jaar Timmerman I Leermeester Bouwontwikkeling Jongen B.V. Kaanen-Nobelen A. 25 jaar Administratief Medewerkster Promoties / Functiewijzigingen UTA 2011 Oude functie Nieuwe functie Jongen B.V. Es M.M.M. van Hulpuitvoerder Uitvoerder Kleijnen R.C.M. Aankomend inkoper Inkoper Leurs W.A.P.M. Adjunct directeur Directeur Romeijn R. Trainee uitvoerder Uitvoerder Szendi E.P.G. Uitvoerder Hoofduitvoerder Louis Scheepers B.V. Beckers M.H.A. Uitvoerder Hoofduitvoerder Burggraaff F.J. Inkoper Hoofdinkoper Jongen Venlo B.V. Janssen B.J.M. Hulpuitvoerder Uitvoerder Orval J.T. Telefoniste/receptioniste Administratief medewerkster inkoop/secretaresse Verhofstad P.H.J. Hulpuitvoerder Uitvoerder Bouwontwikkeling Jongen B.V. Krewinkel H. Junior projectontwikkelaar Projectmanager Veltstra-Smeets M. Directiesecretaresse Secretaresse Bouwontwikkeling Promoties / functiewijzigingen CAO Bouw 2011 Oude functie Nieuwe functie Jongen B.V. Vrancken B. Timmerman II Timmerman I Trompetter J.T.O. Timmerman I Timmerman I Leermeester Louis Scheepers B.V. Simons H.J.G. Timmerman I Leermeester Timmerman I Voorman Winkelmolen L.J. Timmerman I Timmerman I Voorman Naus M.H. Timmerman II zonder vakopl. Timmerman II Jongen Venlo B.V. Janssen T. Timmerman I Timmerman I Voorman Promotielijn projectleider nadruk op praktijkervaring + eventuele twee jarige leergang projectmanagement (VolkerWessels Academy) 2 x 8 dagen hoofduitvoerder nadruk op praktijkervaring + eventuele cursus allround uitvoerder (BOB) als avondopleiding 1 jaar uitvoerder praktijkervaring + cursus uitvoerder (BOB) als avondopleiding 1 jaar hulpuitvoerder praktijkervaring + cursus voorbereidend kader (BOB) als avondopleiding 1 jaar of cursus assistent-uitvoerder via leerlingwezen 2 jaar opleiding met leerovereenkomst Pensioen Baggen J.M.G. Bartelet M.T. Beckers J.M. Biggelaar F.J.C. van den Ernes F.N.L. Franssen H. Lentzen N.J. Moonen J.G.J. Bouwontwikkeling Jongen B.V. Louis Scheepers B.V. Jongen B.V. Louis Scheepers B.V. Jongen B.V. Jongen B.V. Louis Scheepers B.V. Jongen B.V. voorman timmerman is op zichzelf geen opleiding maar moet in de praktijk worden waargemaakt; tijdsduur afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten gezel timmerman voortgezette opleiding via leerlingwezen 2 jaar opleiding met leerovereenkomst timmerman primaire opleiding via leerlingwezen 2 jaar opleiding met leerovereenkomst sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

24 Arbeidsomstandighedenbeleid Ziekteverzuim In 2011 is het totale ziekteverzuimpercentage gestegen naar 4,70% ten opzichte van 4,00% in Deze stijging is met name tot stand gekomen door een toename van het aantal ziektegevallen bij bouwplaatsmedewerkers. Bij de bouwplaatsmedewerkers is er sprake van een stijging van 6,63% in 2010 naar 7,50% in 2011 (7,50% is ziektedagen). Bij de UTAmedewerkers is er eveneens sprake van een stijging van 1,85% in 2010 naar 2,49% in 2011 (2,49% is ziektedagen). In totaal 4912 ziektedagen die een waarde vertegenwoordigen van ca.1 miljoen Euro. Intensieve begeleiding van zieke medewerkers door leidinggevenden en door de Arbodienst vormt de basis van ons ziekteverzuimbeleid. Toch zien we dat het ons in 2011 niet gelukt is het ziekteverzuim, met name bij ons bouwplaatspersoneel, terug te dringen. Vele langdurige ziektegevallen spelen ons hierbij parten. Rug- en ledemaatklachten zijn met bijna 70 % van alle ziektegevallen hoofdoorzaak. In 2012 zullen wij nog meer inzetten op het verder terugdringen van bedrijfsongevallen en het langdurig verzuim, maar ook op het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers. Jaar Totaal Verzuim Verzuim UTA Verzuim Bouwplaatsmedewerkers ,64% 4,15% 7,19% ,03% 3,63% 6,37% ,60% 2,33% 6,82% ,60% 2,33% 6,82% ,67% 2,42% 5,07% ,62% 3,04% 6,59% ,19% 2,41% 8,79% ,13% 1,87% 6,86% ,00% 1,85% 6,63% ,70% 2,49% 7,50% Achter de Winkel, Landgraaf sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

25 Nazareth, Maastricht naam, plaats Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Het beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden is naast het voorkomen van persoonlijk letsel, de zorg voor veiligheid van derden en het voorkomen van materiële en milieuschade, gericht op het bevorderen van een open en prettige werkomgeving waarin continu aandacht is voor verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en onze omgeving. Veiligheidscultuur Hoewel al onze bedrijven VCA**-gecertificeerd zijn, alle benodigde hulpmiddelen beschikbaar zijn en iedereen op de hoogte is van de veiligheidsregels en regelmatig instructies ontvangt, vinden er toch ongevallen plaats. Die worden vooral veroorzaakt door menselijk falen (zie tabel). We hebben daarom in 2011 opnieuw extra aandacht besteed aan de vraag wat je zelf kunt doen om een veilige werkomgeving te realiseren. Begin 2011 is een veiligheidscultuuronderzoek uitgevoerd door TNO binnen heel VolkerWessels. Ook Bouwbedrijven Jongen heeft hieraan deelgenomen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Hearts & Minds-methode. Deze methodiek geeft inzicht in de volwassenheid van liefst 18 aspecten van de veiligheidscultuur van een organisatie. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Eerst is de enquête alleen uitgezet onder de volledige directies van de bedrijven binnen VolkerWessels. Dit leverde als eerste tussenresultaat een beeld op van een Top 200 die begin 2011 is gepresenteerd. Op basis van resultaten is vervolgens besloten om de enquête breed uit te zetten. Hoewel Bouwbedrijven Jongen een bovengemiddelde totaalscore behaalde gaf het onderzoek voldoende aanknopingspunten om de veiligheidscultuur verder te verbeteren. Onder andere het eerder signaleren van veiligheidsrisico s, bij voorkeur al in de ontwerpfase, was een van die punten. Waar mogelijk zullen we hierover in gesprek gaan met ontwerpers, architecten en opdrachtgevers. Personen die verder van de uitvoeringsfase of de bouwplaats af staan, zijn zich vaak minder bewust van wat zij kunnen doen om een veilige werkomgeving te creëren. Desondanks hebben zij veel invloed op de uitgangssituatie van een veilige werkomgeving. Veiligheid dient daarom in alle fases van het bouwproces verankerd te zijn. Ook de veiligheidsprestaties van medewerkers van onderaannemers en ZZP-ers die op onze bouwplaatsen werken, worden belicht. Deze toetsing staat los van het al dan niet hebben van een VCA-certificaat. Andere speerpunten in het veiligheidsbeleid voor komende jaren zijn het behalen van het keurmerk Bewuste Bouwer. Wij blijven onze medewerkers op de bouwplaats bewust maken van onveilige situaties en handelingen door hen nog actiever te betrekken bij werkplekinspecties. Ongevallenoverzicht Rug/romp Arm/hand Been/voet Hoofd Totaal sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

26 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Bewuste Bouwer Aannemersbedrijf Jongen B.V. heeft voor de bouw van de Zorgacademie Parkstad in Heerlen het certificaat Bewuste Bouwer ontvangen. Communicatie en aandacht voor de omgeving en mede werkers, milieu en veiligheid zijn de thema s waar een Bewuste Bouwer voor staat. Op pagina 19 van dit Sociaal jaarverslag kunt u hier meer over lezen. Afvalmanagement In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid besteden we steeds meer aandacht aan duurzaamheid, onder andere door te onderzoeken op welke wijze wij onze afvalstromen en het energieverbruik kunnen verlagen. Verder gaan wij na welke maatregelen wij nog meer kunnen treffen om het milieu en de omgeving zo weinig mogelijk te belasten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat alle vestigingen van Bouwbedrijven Jongen sinds enkele jaren tot de beste werkmaatschappijen van VolkerWessels behoren met betrekking tot afvalscheiding en reductie. Zij ontvingen hiervoor een certificaat van de afvalverwerker. FSC Naast Jongen Venlo heeft ook Jongen Landgraaf in 2011 het FSC-certificaat behaald. FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het FSC-certificaat geeft zekerheid dat de grondstoffen voor houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen waar aandacht is voor ecologische, sociale en economische aspecten. CO 2 -prestatieladder In 2012 gaan wij op voor de CO 2 -prestatieladder. De CO 2 -prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is niet alleen het zich bewust zijn van de eigen CO 2 -uitstoot en die van onze leveranciers. Wij zoeken permanent actief naar nieuwe maatregelen om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven tevens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien delen zij de verworven kennis met collega s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden en zoeken actief naar mogelijkheden om de uitstoot samen verder terug te dringen. Beeldenfabriek, Venlo sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

27 sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

28 Opleiding en begeleiding Bouwbedrijven Jongen hecht groot belang aan een goed personeelsbeleid en goede arbeidsomstandigheden. Investeringen in personeelsbeleid en directe investeringen in de kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers zijn onontbeerlijk. Het zijn immers altijd de mensen die het verschil maken. Alleen medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen kunnen in de snel veranderende (bouw-)markt de kwaliteit maken die we willen leveren. Bouwbedrijven Jongen neemt haar verantwoordelijkheid door ze hierbij te faciliteren en te stimuleren. Vernieuwingen in de bouw hebben ook gevolgen voor wie er werkzaam is. Vakmanschap is en blijft nodig, maar daarnaast zijn vaardigheden op het gebied van organisatie en communicatie steeds belangrijker. We hebben behoefte aan vaklieden maar ook aan mensen die goed zijn in proces- en relatiemanagement. De bouw gaat op een andere manier communiceren! Integrale communicatiemiddelen nemen meer en meer een centrale rol in onze dagelijkse werkzaamheden in en in de relatie met interne en externe opdrachtgevers. Ingrijpende innovatie in de bouw zoals het virtueel bouwen oftewel BIM zorgt voor een verschuiving van de rollen en verantwoordelijkheden. Tevens moet de invoering van de automatiseringsoplossing 4PS Construct miscommunicatie en/of fouten voorkomen zodat we onze klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Overzicht cursussen die in 2011 gevolgd zijn: Stagiaires: VMBO/ Snuffelstage 4 MBO 32 HBO 14 Leerlingen: Voorschakeltraject 2 Primaire opleiding timmeren 11 Primaire opleiding metselen 2 Voortgezette opleiding timmeren 14 Veiligheid: Basisveiligheid (B-VCA) 13 Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) 3 Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 16 Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening 84 EHBO-cursus 24 Machinist Verreiker met hijsfunctie 2 Diversen: Voorbereidend kader B&U 2 Uitvoerder B&U 2 Allround Uitvoerder B&U 1 Allround Werkorganisator B&U 1 Verbreding Allround Uitvoerder 1 Leergang Bouwkostendeskundige 2 Projectadministratie B&U 1 Elementaire Bouwkunde A 1 Timemanagement 2 Loon-salaris administratie 3 Leidinggeven 2 1 BBU 1 BBW 2 Introductie VolkerWessels 1 Persoonlijke effectiviteit 2 Effectief Leiderschap 2 Effectief projectmanagement 3 De introductie van deze nieuwe processen hebben ervoor gezorgd dat in 2011 kerngebruikers voorafgaand zijn getraind in het gebruik. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de directie in overleg met de ondernemingsraad met ingang van mei 2012 heeft besloten tot het voeren van beoordelings-/functioneringsgesprekken voor bouwplaatsmedewerkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat we reeds in 2011 zijn gestart met de training: het voeren van functioneringsgesprekken voor leidinggevenden. In 2011 is inhoud gegeven aan diverse opleidingen, cursussen, persoonlijke opleidingsplannen, traineeships en stages. De focus ligt daarbij op competentieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en projectmanagement. Meer dan voorheen is er daarom gebruik gemaakt van het opleidingsaanbod van ons eigen opleidingsinstituut de VolkerWessels Academy. Projectverwerving & ondernemen 1 Onderhandelingsvaardigheden & conflicthantering 6 Schriftelijke communicatie 1 Management Ontwikkelings Leergang 2 Masterclass Leiderschap 3 Personeelsinformatiesysteem PersMaster 5 Verdiepingscursus Outlook 8 4PS construct 42 Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden 25 Congruent leidinggeven 3 Basisgebruik Windows 9 MS Office Excel / Word 2 Building Information Modeling (BIM) 5 Moderne bedrijfsadministratie 1 Financiële administratie 1 Leergang communicatie 1 Herhalingstraining leermeester 11 Leermeester contactdag 1 Nascholing praktijkbegeleider 1 Overzicht art.61a-cursussen die in 2011 gevolgd zijn: Communicatie & veiligheid op de bouwplaats 66 Condensatie, geluid en koudebruggen 11 Kwaliteitsbewust bouwen 11 Luchtdicht bouwen 11 Praktijkinstructie stukadoren en tegelzetten 2 Praktijkinstructie stukadoren-gyproc 2 Praktijkinstructie timmeren 2 Instructie timmeren 1 Terugdringen van faalkosten 27 Werken met de hoogwerker 2 Taakmanagement voor voorlieden 2 Tekening lezen, voorkomen van bouwfouten 1 Werken met rolsteigers 1 Voorkomen van faalkosten 1 Ogen en oren van de uitvoerder 62 sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

29 naam, plaats sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

30 Ondernemingsraad achter beoordelings-/functioner Voorzitter Frans Engelen van de Ondernemingsraad (OR) bij Bouwbedrijven Jongen draait er niet omheen als hij terugblikt op het jaar Het was opnieuw een lastig jaar met veel onzekerheden voor onze branche. De crisis en de gevolgen daarvan zijn steeds duidelijker voelbaar en dat zal nog wel een tijd aanhouden. Ook ons bedrijf merkt dit, hoewel we het per saldo niet eens zo gek hebben gedaan vorig jaar. Diverse werknemers kregen in 2011 te maken met deeltijd-ww. In open overleg met de directie en P&O heeft de OR kunnen bereiken dat er geen gedwongen ontslagen vielen en dat de rechten van de medewerkers die het betrof niet werden aangetast. Frans Engelen: Dat we onze mensen hebben kunnen inzetten op diverse projecten in de hele provincie heeft er mede voor gezorgd, dat iedereen aan de slag kon blijven. Het is de kracht van ons bedrijf dat we flexibel opereren en inspelen op actuele ontwikkelingen in de markt. Om nóg beter lean & mean te kunnen opereren, is Bouwbedrijven Jongen in 2011 gestart met het geven van communicatietrainingen aan het leidinggevend kader. Zij starten in 2012 immers met de beoordelings-/functioneringsgesprekken voor het CAO-personeel, een ontwikkeling die de OR positief beoordeelt. Iedereen, ook onze CAO ers, zal zich realiseren dat In 2012 zijn belangrijke aandachtspunten voor de Ondernemingsraad onder meer: Het inzetbaarheidsbeleid van alle medewerkers; De start van beoordelings-/functioneringsgesprekken voor de CAO-medewerkers in mei 2012; Lange termijnstrategie VolkerWessels/Bouwbedrijven Jongen, tevens met betrekking tot duurzaamheid in relatie tot onderhoud; Proactief overleg voeren met directie en P&O over de werkgelegenheid; Het stimuleren van opleidings- en scholingstrajecten voor medewerkers; Scholing en opleiding van leden van de OR. Staand van links naar rechts: Frans Engelen, Henk Storms, Ger Hermans, John Paas, Tom Dohmen, Rico Thomassen, Peter Dumont, Bastiaan Janssen Zittend van links naar rechts: Dieny Winter, Cor Dijkman, Johan de Jong Niet op de foto: Piet Linders sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

31 ingsgesprekken voor CAO ers we beter moeten luisteren en rekening dienen te houden met de wensen en eisen van onze opdrachtgevers, legt Frans Engelen uit. Klanten eisen van bouwers immers een andere rol dan pakweg 10 jaar geleden, een rol waarbij partnership en samenwerking meer centraal staan. Die trend heeft natuurlijk ook gevolgen voor bouwplaatsmedewerkers. Daarom is het goed dat één keer per jaar de balans opgemaakt wordt om te bezien waar ieder in zijn persoonlijke ontwikkeling staat en op elke wijze hij inzetbaar is. Voor de OR stond 2011 tevens in het teken van nieuwe verkiezingen. De helft van de leden nam afscheid, zij werden opgevolgd door enthousiaste nieuwe collega s. Ik kijk er altijd met gemengde gevoelens op terug. Aan de ene kant betreur je het vertrek van ervaren en kundige mensen waarmee je een band hebt opgebouwd. Anderzijds is het plezierig dat er vers en nieuw bloed bij komt, dat met een frisse blik lopende zaken soms in een ander licht weet te zetten en verrassende oplossingen aandraagt. Dat zorgt voor elan en werkt inspirerend. Om hen nog beter te faciliteren is er in september 2011 voor alle leden een bijscholingscursus geweest. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

32 OR-leden en commissies Bouwbedrijven Jongen Naam Functie OR Adres Telefoonnummer Functie adres C.W. Dijkman (Cor) OR-lid / lid Commissie Opleiding & Scholing (Commissieleider) Jacques Schreursstraat Bedrijfsleider 6372 RE Landgraaf T.A.K.H.G. Dohmen (Tom) OR-lid / lid Financiële- & Beleidscommissie (Commissieleider) De Oever Projectmanager 6071 SK Swalmen P.J. Dumont (Peter) OR-lid / lid VGM-Commissie/ Rector Meussenstraat Metselaar I lid Commissie Opleiding & Scholing 6371 HG Landgraaf F.T.M. Engelen (Frans) Voorzitter / lid Financiële- & Beleidscommissie Rector van den Boornlaan KAM-coördinator 6061 AP Posterholt G.J. Hermans (Ger) OR-lid / lid VGM-Commissie Maastrichterweg Timmerman I 6374 RX Landgraaf Kenniscentrum Rabobank, Roermond-Echt sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

33 Naam Functie OR Adres Telefoonnummer Functie adres B.J.M. Janssen (Bastiaan) Vicesecretaris / lid VGM-Commissie (Commissieleider) Sloterbeekstraat Hulpuitvoerder 5912 GV Venlo J.M.M. de Jong (Johan) Secretaris / lid Financiële- & Beleidscommissie Ammonieterf Hoofdwerkvoorbereider 6413 KP Heerlen P.J. Linders (Piet) OR-lid / lid VGM-Commissie St.Jansstraat Timmerman I Voorman geen adres 5964 AD Meterik J.H.M. Paas (John) OR-lid / lid VGM-Commissie Ringovenstraat Metselaar I restauratie geen adres 6151 DV Munstergeleen H.L.G.E. Storms (Henk) Vicevoorzitter / lid Commissie Opleiding & Scholing Reeweg 60 A Uitvoerder 6374 BX Landgraaf R.M.H. Thomassen (Rico) OR-lid / lid VGM-Commissie Veldpoort 21A Timmerman I Voorman 6071 JK Swalmen Commissies Commissie Opleiding en Scholing: C.W. Dijkman, P.J. Dumont en H.L.G.E. Storms VGM-commissie: B.J.M. Janssen, P.J. Linders, R.M.H. Thomassen, P.J. Dumont, G.J. Hermans en J.H.M. Paas Financiële- en Beleidscommissie: T.A.K.H.G. Dohmen, F.T.M. Engelen en J.M.M. de Jong Afgevaardigde naar Centrale Ondernemingsraad van VolkerWessels: F.T.M. Engelen (tevens voorzitter COR VolkerWessels) sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

34 Adressen Jongen Bouwbedrijven Jongen Hompertsweg 34, 6371 CX Landgraaf Postbus 31007, 6370 AA Landgraaf Telefoon: Fax: Aannemersbedrijf Jongen B.V. Hompertsweg 34, 6371 CX Landgraaf Postbus 31007, 6370 AA Landgraaf Telefoon: Fax: Aannemersbedrijf Jongen Venlo B.V. Noorderpoort 101, 5916 PJ Venlo Postbus 985, 5900 AZ Venlo Telefoon: Fax: Bouwontwikkeling Jongen B.V. Europalaan 26, 6199 AB Maastricht-Airport Postbus 509, 6190 BA Beek Telefoon: Fax: Aannemersbedrijf Louis Scheepers B.V. Noordhoven 2, 6042 NW Roermond Postbus 1308, 6040 KH Roermond Telefoon: Fax: Designer Outlet Center, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

35 Colofon Tekst: Mr. W.G. van Gansewinkel E.H.F. Derhaag Redactie: Mediaan Communicatie bv, Heerlen Fotografie: Retera fotografie film en video, Roermond Fotostudio Harry Paping, Maastricht Peter van den Elzen, Landgraaf Vormgeving: Mediaan Communicatie bv, Heerlen Drukwerk: Schrijen-Lippertz, Voerendaal / Stein Dit sociaal jaarverslag is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

36 Bouwbedrijven Jongen Bezoekadres Hompertsweg 34, 6371 CX Landgraaf Telefoon +31 (0) E mail Correspondentieadres Postbus 31007, 6370 AA Landgraaf Telefax +31 (0) Internet

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2010

Sociaal jaarverslag 2010 Sociaal jaarverslag 2010 Bouwen voor mensen Sociaal jaarverslag 2010 Maison Céramique, Maastricht sociaal jaarverslag 2010 4 Bouwbedrijven Jongen Inhoud Voorwoord Frank Zuthof.......................................................

Nadere informatie

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie;

Verschuiving van grootschalige nieuwbouw in buitengebied naar kleinschalige (her-) bouw in bestaande situatie; Bouw De sector bouwnijverheid bestaat uit een diversiteit aan bedrijven. Belangrijke bedrijfsgroepen zijn: Aannemersbedrijven Burgerlijke en Utiliteitsbouw (algemeen en gespecialiseerd)* Aannemersbedrijven

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ONS BEDRIJF SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN

ONS BEDRIJF SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN ONS BEDRIJF SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN INHOUD VOORWOORD BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT BV IS EEN ORGANISATIE MET EEN DUIDELIJKE VISIE OP KWALITEIT EN SERVICE. BIJ ONS MOGEN OPDRACHTGEVERS HOGE EISEN STELLEN

Nadere informatie

Verder verbeteren in

Verder verbeteren in VISIE OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN CIJFERS 205 Verder verbeteren in 206-207 Maatschappelijk gezien hebben de bouwbedrijven binnen VB Groep hebben ook het afgelopen jaar niet stilgestaan,

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

v o o r b e d r i j f e n p a r t i c u l i e r

v o o r b e d r i j f e n p a r t i c u l i e r Betrouwbaar bouw en v o o r b e d r i j f e n p a r t i c u l i e r Bouwbedrijf Webbink is een familiebedrijf met een lange traditie. Al vier generaties lang worden opvallende bouwprojecten gerealiseerd

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

Vakstappenplan. met stappen vooruit

Vakstappenplan. met stappen vooruit Vakstappenplan met stappen vooruit Vakstappenplan... een uniek scholingstraj Heeft u medewerkers in dienst die hun vakopleiding hebben afgerond en hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen?

Nadere informatie

Kaschra Bouwmanagement

Kaschra Bouwmanagement Kaschra Bouwmanagement VAN INITIATIEF TOT EN MET GEBRUIK Kaschra Bouwmanagement werkt vanuit ervaring en deskundigheid in het hele bouwtraject. Onze dienstverlening omvat: management op de bouwplaats bouwtoezicht

Nadere informatie

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.fitform.nl Opleidingsaanbod;

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2016

Maatschappelijk Jaarverslag 2016 Maatschappelijk Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 3 4. Speerpunten 4 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 11

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 T.b.v. openbare publicatie Henri Busker Woensdag 10 juli 2013 Inleiding Dit

Nadere informatie

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome-X Academy De wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Vertrouwde modellen en denkbeelden maken plaats voor nieuwe inzichten. Sleutelwoorden daarbij zijn technische

Nadere informatie

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies Faalkosten Uiting, oorzaken, preventie en remedies Hoge faalkosten zijn een probleem voor de bouwsector. Vooral in tijden van laagconjunctuur en krappe marges. In de breedste zin van het woord omvat de

Nadere informatie

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Het CPB heeft haar vooruitzichten voor de Nederlandse economie sterk neerwaarts aangepast. Het bbp daalt volgens het CPB dit jaar met 3,5 procent en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 NIEUWSBRIEF 1 Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 Het doet ons plezier om u namens de hele delegatie van werkgeverszijde op de hoogte te stellen van de belangrijkste elementen in de aanstaande

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Uw medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar

Uw medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar Uw medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar 1 Uw medewerkers aan zet Hoe presteren uw medewerkers optimaal en hoe worden zij duurzaam inzetbaar? Het antwoord op deze vraag is verrassend simpel. Dat

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Proces Werktekening Thema 3

Proces Werktekening Thema 3 Proces Werktekening Thema 3 Voorwoord Zowel landelijke aanbestedingen als die in Europees verband krijgen steeds meer aandacht. De bestaande werkwijze van aanbesteden en de nieuwe werkwijze (innovatie)

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie

Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie Rob Gründemann Faculteit Maatschappij en Recht Captains of Arbo, 13 mei 2009 Opzet van de presentatie 1. De economische recessie 2. Vergrijzing

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Bouwen aan een LEAN Cultuur Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Technische én sociale innovatie Bedrijven investeren vooral in het ontwikkelen van kennis,

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 Haven Stein B.V. Kvk 14039634

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012. LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen

Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012. LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen 1 Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 2 Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 Fase Projectbouw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM)

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Tijdens grote bouwprojecten werken installateurs steeds vaker samen met andere partners, zoals architecten, aannemers en constructeurs.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

Temmink Bouwprojekten BV

Temmink Bouwprojekten BV Temmink Bouwprojekten BV Score Temmink Bouwprojekten BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie