Sociaal jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2010 Bouwen voor mensen

2 Sociaal jaarverslag 2010

3 Maison Céramique, Maastricht sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

4 Inhoud Voorwoord Frank Zuthof PlanetFitlabels bij Bouwbedrijven Jongen FSC-certificaat voor Van Nieuwenhuizen-Jongen B.V Sociaal jaarverslag Financiële gegevens Interview Carlo Külter, directeur van Bouwontwikkeling Jongen B.V. 11 Interview Eke Zijlstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van Atrium Medisch Centrum Parkstad 12 Doelstellingen Organisatie Organisatieschema Interview Jan van Nierop, bestuursvoorzitter van het DaCapo College 20 Interview Peter Soons, Jos Reinders, Harro Driessen en Jan Habets 22 Personeel Jubilea, promoties en vroegpensioen Promotielijn Arbeidsomstandighedenbeleid Opleiding en begeleiding Interview Marc Bauwens, manager van het Designer Outlet Center in Roermond 38 Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen Ondernemingsraad OR-leden en commissies Bouwbedrijven Jongen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

5 Met vertrouwen realistisch de toekomst in 2010 Was een jaar waarin we als bouwsector opnieuw in moeilijke omstandigheden moesten opereren. Een van de oorzaken hiervan is dat we nog steeds te maken hebben met banken die meer en meer terughoudend zijn. Daarnaast is het financieren van risicodragende ontwikkelingen lastiger dan ooit, terwijl corporaties door strakke overheidsregels vaker aan banden worden gelegd. Hypotheekverstrekkers blijven bovendien hun eisen verzwaren, waardoor er een gebrek aan vertrouwen is in de koopmarkt van nieuw te bouwen woningen. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

6 Verder zien we een volledige terugval in de nieuwbouw van kantoren en kampen we met onduidelijkheid - en dus met onzekerheid over de toekomstige financieringsstructuur van de zorgmarkt. De verwachting is dat dit beeld voor de bouwsector, die laatcyclisch van karakter is, het komende jaar niet wezenlijk verandert of verbetert. Als Bouwbedrijven Jongen zijn we trots op onze prestaties over Gezien de omstandigheden mogen de resultaten goed genoemd worden. Die liggen niet alleen in de lijn van de verwachtingen, we overtreffen ze zelfs. Tevens is het belangrijk vast te stellen dat onze orderportefeuille voor 2011 aardig gevuld is en nog toeneemt. Daarbij gaat het om hoogwaardige opdrachten van een goede kwaliteit. In de wetenschap dat een groot aantal van deze prachtige projecten hier niet vermeld kan worden, hebben we het dan over bijvoorbeeld Park Rijnbeek in Venlo, de derde fase van het Designer Outlet Center Roermond, de Sportzone en het Dobbelsteenproject in Sittard of de Zorgacademie en Maankwartier in Heerlen. Het is van groot belang dat opdrachtgevers ons zien als die solide en betrouwbare partner, die actief kan en wil zijn op meerdere fronten. De kracht van onze onderneming is dat we onze klanten juist nu passende financiële oplossingen, beleggers en/of afnemers kunnen aanreiken voor de projecten die zij realiseren. We zijn een bouwbedrijf dat denkt in kansen en mogelijkheden en we geloven in de markten waarin wij ons bewegen. Het duidelijkste bewijs daarvan is dat we in staat zijn tot het (over)nemen van verantwoorde afzetrisico s en dat we strategische posities innemen. Dat we een onderdeel zijn van het sterke VolkerWessels-concern werkt daarbij in ons voordeel. Dat neemt niet weg dat ook wij het moeilijk hebben en veel hinder ondervinden van de huidige economische malaise. Veel projecten starten door allerlei omstandigheden later dan gepland en daardoor is de onderlinge aansluiting niet altijd gemakkelijk. We spannen ons tot het uiterste in om de werkgelegenheid voor onze mensen te kunnen blijven garanderen. We hebben het liefst zoveel mogelijk eigen medewerkers in dienst, omdat we ervan overtuigd zijn dat er in de toekomst een groot tekort zal zijn aan vakbekwame handen. Ondanks die fragiele omstandigheden gaan we de komende jaren uit van een stabiel beeld als het gaat om onze omzet en winstgevendheid. We zijn ervan overtuigd dat dit een moeilijke, maar haalbare opgave is. Zowel concernbreed als regionaal gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid, een thema dat zeker niet nieuw is. In onze bedrijfsvoering is het een vast gegeven dat niet alleen staat voor de zorg voor een beter milieu. Het gaat vooral om de combinatie van mens, milieu en financieel rendement in relatie tot betere prestaties op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, integriteit, ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovaties of mobiliteit. De huidige slechte marktomstandigheden weerhouden ons er niet van om te blijven focussen op duurzaamheid. Sterker nog: als onderneming zien we het als een goede mogelijkheid om extra kansen te creëren. Een tweede belangrijk thema is herstructurering en heeft alles te maken met het complexe karakter dat het ontwikkelen, realiseren en managen van projecten tegenwoordig met zich meebrengt. We zien om ons heen dat traditioneel projectmanagement steeds minder aan de orde is. Ervoor in de plaats komt een meer integrale en multifunctionele aanpak waarin diverse disciplines met elkaar samenwerken. De zorg voor en de identiteit van ons woon-, werk- en leefmilieu staan hierbij voorop. Thema drie de komende jaren is de financierbaarheid van (grote) bouwprojecten. Particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden merken dat banken minder bereid zijn om risicodragende ontwikkelingen te financieren. We spelen op deze situatie proactief in en zoeken voor onze opdrachtgevers daarom naar eigentijdse oplossingen. Daarbij gaan we meer en meer uit van co-makership en werken we steeds vaker met integrale contractvormen als DBFMO en EMVI. We realiseren ons tevens dat een nauwere samenwerking met onderaannemers en leveranciers in dit proces een belangrijke meerwaarde heeft. Sneller, beter, goedkoper en toch slimmer en duurzamer bouwen is immers waar de markt om vraagt. Ook bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening blijven onze aandacht opeisen. De druk op de woningmarkt zal als gevolg hiervan blijven toenemen net als de hierbij behorende financieringsproblematiek. Dreigende leegstand in wijken en buurten als gevolg van krimp en de toenemende concurrentie op de woningmarkt dwingen ons om na te denken over innovaties. We ontwikkelen daarom vernieuwende concepten en producten (o.a. PlusWonen en GreenUpgrade) en bieden die de markt aan ter vervanging van nieuwbouw en om bestaande woningvoorraden op te waarderen. Onderhoud, herstel en renovatie van vastgoed is voor ons een volgend speerpunt de komende jaren. Deze markt heeft het karakter van een groeimarkt. Tenslotte willen we hier het grote belang van scholing en opleiding onderstrepen. Om onze opdrachtgevers de kwaliteit te kunnen blijven bieden die zij van ons vragen, is het van eminent belang dat we hier prioriteit aan geven. Daarbij gaat het niet alleen om de training van UTA- en CAO-medewerkers. We zetten tevens in op het ontwikkelen van krachtigere management- en communicatievaardigheden van ons midden- en hoger kader. Niet alleen de markt en onze opdrachtgevers vragen hierom, ook bij onze leidinggevenden zelf groeit de behoefte aan scholing in deze vaardigheden. Aan ons de taak om in 2011 en de jaren daarna inhoud en vorm te geven aan de ontwikkelingen zoals die zijn geschetst. We zijn een onderneming met een gezonde financiële positie, een goed gevulde orderportefeuille en we werken met gemotiveerde en gedreven medewerkers. Wij maken bovendien deel uit van VolkerWessels, een concern met een krachtige uitstraling en een solide basis. We zien de toekomst daarom realistisch en met vertrouwen tegemoet. Frank Zuthof Directeur Bouwbedrijven Jongen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

7 PlanetFitlabels bij Bouwbedrijven Jongen Het project Koramic Kwartier waar Aannemersbedrijf Van Nieuwenhuizen-Jongen een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, kreeg in 2010 het VolkerWessels PlanetFit-label toegekend. Hetzelfde geldt voor het Kenniscentrum Rabobank Roermond-Echt, een project dat wordt gebouwd door Aannemersbedrijf Louis Scheepers. GreenUpgrade, een product dat Bouwbedrijven Jongen eveneens aanbiedt, is ook voorzien van dit label. VolkerWessels heeft duurzaam bouwen aan wonen, werken en mobiliteit hoog in het vaandel staan. Inspanningen op het gebied van markt en milieu worden daarom sinds 2009 gebundeld en zichtbaar gemaakt onder het label PlanetFit. Deze inspanningen worden geleverd door gemotiveerde medewerkers en leveren een positieve bijdrage aan duurzaam ondernemen ten behoeve van de markt, het milieu en de samenleving. Hiermee geeft VolkerWessels een extra impuls aan duurzaam bouwen, nu en in de toekomst. Verdere bekendmaking van het label en de verspreiding van kennis over de criteria voor duurzame innovaties moeten ervoor zorgen dat het toekennen van PlanetFitlabels aan deze vernieuwingen jaarlijks toeneemt met 20%. FSC-certificaat voor Van Nieuwenhuizen-Jongen b.v. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen besteedt Bouwbedrijven Jongen steeds meer aandacht aan duurzaamheid. We onderzoeken voortdurend op welke wijze wij onze afvalstromen en het energieverbruik kunnen verlagen en welke maatregelen wij verder kunnen nemen om het milieu en de omgeving zo weinig mogelijk te belasten. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat onze aannemersbedrijven Van Nieuwenhuizen - Jongen en Louis Scheepers tot de beste werkmaatschappijen van VolkerWessels behoren met betrekking tot afvalscheiding en reductie. Zij hebben hiervoor een certificaat gekregen van de afvalverwerker. Ook heeft Van Nieuwenhuizen - Jongen als eerste werkmaatschappij van VolkerWessels Bouw- en Vastgoed Ontwikkeling het FSC-certificaat behaald. FSC staat voor Forest Stewardship Council (letterlijk: Raad voor goed Bosbeheer) en is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Ze stelt hiertoe wereldwijde standaarden op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio zijn uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich hier aan houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Het FSC-certificaat geeft opdrachtgevers en bouwers 100% zekerheid dat de grondstoffen voor hun houtproducten tot aan de verwerking in de eindproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen met aandacht voor de ecologische, sociale en economische aspecten. FSC is daarmee een belangrijk instrument tegen ontbossing. Alle partijen in de handelsketen (van bosbeheer, zagerij, timmerfabriek tot aannemer) dienen gecertificeerd te zijn volgens de internationale FSC-standaard, want alleen op die manier kunnen Hout en houtproducten worden gevolgd in de hele handelsketen (chain of custody). Een bedrijf dat FSC-gecertificeerd is zorgt voor een deugdelijke fysieke en administratieve scheiding van het FSC-hout bij ontvangst, opslag en verwerking. Deze producten zijn als zodanig herkenbaar in het magazijn, de werkplaats, op de bouwplaats en in de administratie. De certificeerder beoordeelt of het betreffende bedrijf een deugdelijk kwaliteitssysteem heeft om FSC-producten te onderscheiden en te volgen. Daarbij wordt onder andere gelet op de hoeveelheid FSC-hout die wordt ingekocht, de transparantie van de inkoopdocumenten en facturen die aan allerlei administratieve eisen moeten voldoen, en de hoeveelheid FSC-gecertificeerd hout die verwerkt wordt in de diverse bouwprojecten. Gecertificeerde bedrijven instrueren hun medewerkers over de inhoud van de FSC-certificering, de ambities die het bedrijf heeft met betrekking tot de verwerking van FSC-producten en de werkwijze die hierbij komt kijken. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

8 Sociaal jaarverslag sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

9 Financiële gegevens Bouwbedrijven Jongen realiseerde in 2010 een omzet van 167 miljoen. Dit is 4 miljoen minder dan in Daarmee is de beoogde omzet van 2010 niet helemaal gehaald, echter het rendement dat we voor ogen hadden is er wel uitgekomen. Verder hebben we dit jaar meer woningen in de markt gezet en diverse grote en kleine projecten zijn gestart of afgerond. Voorts is het goed vast te stellen dat we onze omzetprognose voor 2011 zo goed als zeker hebben gesteld. Dit relatief positieve beeld is echter fragiel en breekbaar. Een van onze (grotere) projecten hoeft maar weg te vallen of uitgesteld te worden en de wereld ziet er plotseling minder rooskleurig uit. Naast het verwerven van nieuwe projecten is het de kunst om de werken die we in portefeuille hebben, naadloos op elkaar te laten aansluiten. Daarmee wordt verlies van mensen, tijd en geld voorkomen. In 2009 en 2010 is de bouwproductie in Nederland fors gedaald. Vooral de woningbouw en projecten die afhankelijk zijn van het dalen en stijgen van de conjunctuur laten een achteruitgang zien. In de gezondheidzorg stellen we vast dat de financiering een steeds groter probleem wordt. Tel daarbij op de gevolgen van krimp en bevolkingsdaling, dan is duidelijk dat het lastige tijden zijn. Bouwbedrijven Jongen denkt desondanks vooral in kansen en mogelijkheden. Die liggen vooral in nieuwe contractvormen. We hebben inmiddels bewezen dat we sterk zijn wanneer het gaat om Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO-contracten). Voorts beschikken we over nieuwe concepten die ons in staat stellen om extra kansen te creëren als het gaat om duurzaamheid. Daarbij valt te denken aan de PlusWoning en GreenUpgrade. Bouwbedrijven Jongen verwacht in 2011 ondanks de moeilijke omstandigheden een hogere omzet te behalen dan in De orderportefeuille, zoals die er nu uitziet, rechtvaardigt deze verwachting. Dit vergt van iedereen binnen Bouwbedrijven Jongen flexibiliteit, inzet, creativiteit en samenwerking in het totale bouwproces. Daarin dienen wij de klant nog meer centraal te stellen dan nu al het geval is. Eenieder moet daarnaast de verantwoordelijkheid nemen waar hij/zij voor staat. Omzet Bouwbedrijven Jongen miljoen totaal woningbouw 0 utiliteit sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

10 i n t e r v i e w 2010 Was voor Bouwontwikkeling Jongen een prima jaar. Directeur Carlo Külter kijkt er met voldoening naar, laat hij weten. We hebben ruim 400 woningen verkocht aan particulieren, beleggers en woningcorporaties, een resultaat dat de verwachtingen overstijgt. Het laat zien dat we in staat zijn om de consument te bedienen met woningen die een antwoord zijn op vragen uit de markt. Tegelijkertijd slagen we erin om beleggers en corporaties op hun wenken te bedienen. Carlo Külter optimistisch over de nabije toekomst We hebben posities op de juiste plaatsen Bovenstaand is maar een deel van de verklaring voor die voorspoedige gang van zaken in 2011, zegt Külter. Hij legt uit dat Bouwontwikkeling Jongen vorig jaar tegelijkertijd haar positie als ontwikkelaar heeft versterkt. Onze grondposities bevinden zich voor het grootste deel in binnenstedelijke gebieden, in stadscentra of aan de randen daarvan. Een beleid dat we sinds jaar en dag voeren. Het zijn op dit moment de juiste posities op de juiste plaats. We hebben wat dit onderdeel van ons werkterrein betreft in 2011 belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten. Buitengebieden zijn sowieso steeds minder in trek om te ontwikkelen, ook dat blijkt. Andere factoren die van invloed zijn op het gunstige resultaat in het verslagjaar zijn volgens Carlo Külter de actieve en ondernemende houding die Bouwontwikkeling inneemt als het gaat om het verwerven van nieuwe posities, net als het uitstekende netwerk van het bedrijf. We kunnen en durven onze nek uit te steken en risico s te nemen. En we zijn in staat om die financieel af te dekken zonder vreemd kapitaal. Daardoor hebben we meerwaarde. Voor overheden, beleggers en investeerders, maar ook voor corporaties zijn we een aantrekkelijke en betrouwbare partner. Als Carlo Külter naar 2011 en de jaren daarna kijkt is hij optimistisch. Onze scope als ontwikkelaar en risicodragende partij wordt breder. We bewegen ons niet meer alleen in de woningmarkt, maar zien tal van mogelijkheden om bedrijven of overheden die ons vragen om hen te helpen van dienst te zijn. Ondernemingen zoeken steeds vaker partners die hen compleet ontzorgen. Ons bedrijf is de veelzijdige partner die oplossingen in huis heeft of ze samen met de klant bedenkt en realiseert. De Zorgacademie in Heerlen of het Zorgplein Brunssum, dat we mogen ontwikkelen, zijn daar recente voorbeelden van. Ook Royal Mosa en Media Markt hebben ons gevraagd om hen te helpen en antwoorden te geven op vragen die zij ons stellen. Natuurlijk doen we dat en proberen we binnen de juiste wettelijke kaders de aannemersbedrijven van ons concern daarbij te betrekken. Vraag gestuurd werken, conceptueel denken, levensloopbestendig bouwen, partnership, het zijn stuk voor stuk begrippen die meer en meer passen in de visie van moderne ontwikkelaars. Külter: Als je, zoals wij, daarnaast weet in te spelen op de vraag die de klant heeft, solvabel bent, over een goed netwerk beschikt en flexibel kunt opereren, heb je de komende jaren volgens mij een prima uitgangspositie in vastgoedland. Een positie die mogelijkheden biedt om succesvol te blijven. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

11 Voorzitter Eke Zijlstra van de Raad van Bestuur van AMC Parkstad: Er is duidelijk markt voor sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

12 i n t e r v i e w zorg dichtbij de patiënt Het tegenwoordige ziekenhuis als een publiek private onderneming is immens complex, legt Eke Zijlstra uit. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Atrium Medisch Centrum Parkstad. In Nederland heeft iedereen recht op dezelfde medische zorg, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof, huidskleur of inkomen. De markt is daarvoor niet geschikt, want in het marktdenken is ongelijkheid van met name inkomen het uitgangspunt. Tegelijkertijd zijn marktprikkels nodig om de gezondheidszorg doelmatiger te maken. Er is dus sprake van een gereguleerde imperfecte markt. Dat maakt de sector zo complex. Sinds de jaren 70 is in de gezondheidszorg sprake van concentratie en differentiatie, aldus Zijlstra. Van concentratie omdat er schaalgrootte nodig is voor complexe en technologisch hoogwaardige ziekenhuiszorg. Dat gaat gepaard met enorme kapitaalsinvesteringen in kennis, mensen, methodieken en apparatuur. Differentiatie en kleinschaligheid is de andere ontwikkeling. We hebben het dan over zorg dichtbij de klant, laagdrempelig en toegankelijk, comfortabel, met lage faalkosten en van hoge kwaliteit. Atrium Medisch Centrum is ontstaan uit de samensmelting van het De Weverziekenhuis Heerlen, St. Joseph in Kerkrade en Gregorius Brunssum. Het oorspronkelijke plan om alle klinische zorg en diagnostische voorzieningen in Heerlen te concentreren werd ernstig vertraagd door wijzigingen in het overheidsbeleid. In de jaren negentig was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet bereid om in te stemmen met volledige nieuwbouw en vervanging van de drie locaties in Heerlen. Daarom werd gekozen voor een next best oplossing: gedeeltelijke nieuwbouw in Heerlen en renovatie van de poliklinieken in Heerlen, Kerkrade en Brunssum. Eke Zijlstra: Maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben voortdurend te maken met beleidswijzigingen van de overheid, zoals de kapitaalslastenfinanciering uit Die bepaalt dat je mag bouwen wat je wil als je de gemaakte kosten maar terug verdient. Als zich vervolgens een kredietcrisis aankondigt, banken terughoudend worden en beducht zijn dat we die investeringen niet rendabel maken, begrijp je hoe lastig het is om nieuwbouwplannen van 330 miljoen te realiseren. Naast onzekerheid bij de banken speelt ook veranderend beleid met betrekking tot het concept ziekenhuis een rol, zegt Eke Zijlstra. Er is steeds meer sprake van concentraties en uitruil van specialistische behandelingen bijvoorbeeld bij slokdarmoperaties, bevallingen, maagverkleiningen of andere operaties. Op kleinere schaal is parallel hieraan een ontwikkeling die de patiënt een plaats geeft tussen de huisarts en het ziekenhuis in. Anderhalfselijnszorg noemen we dat. Daarnaast is er in onze omgeving een academisch ziekenhuis in Maastricht én kampen we met krimp en vergrijzing. En Orbis heeft een prachtig nieuw ziekenhuis in gebruik genomen, dat overigens in financieel zwaar weer verkeert. We overleggen nu over een intensieve samenwerking met Orbis om door uitruil en concentratie van medische behandelingen zowel de ziekenhuislocaties in Sittard als die in Heerlen optimaal te benutten. Tegelijkertijd werken we hard aan de realisering van de noodzakelijke nieuwbouw en renovatieplannen voor de locaties in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Eke Zijlstra ziet in de gezondheidszorg nieuwe markten opdoemen voor kleinschalige initiatieven, dichtbij patiënt en consument. Waar beleggers en bouwers samen met zorgverleners voorzieningen realiseren zoals bijvoorbeeld gezondheidscentra, met een hoog serviceniveau, een uitstekende logistiek en weinig kans op complicaties. Waar bouwbedrijven vanaf het allereerste begin in partnership meedenken en hun expertises breed kunnen inzetten op basis van goed ondernemerschap, flexibel en met aandacht voor de omgeving. Ik wil Bouwbedrijven Jongen hier graag een compliment geven, zegt Zijlstra. In onze samenwerking rond de Zorgacademie is gebleken dat het bedrijf hiertoe in staat is. Jongen heeft een lange adem en kan financieren uit eigen vermogen. Er is bovendien sprake van een verantwoorde investering met een positieve uitstraling. Als het om de bouw van ziekenhuizen gaat, vindt Zijlstra: Veel ziekenhuisdirecteuren bouwen in hun loopbaan vrijwel nooit een ziekenhuis. Dat brengt als risico met zich mee dat tijdens dit proces het afbreukgevaar groot is, waarbij vaak sprake is van heel lange doorlooptijden. Omdat de inzichten in de loop van de tijd nogal eens veranderen zijn veel ziekenhuisgebouwen al achterhaald als ze geopend worden. Dat vraagt om flexibelere oplossingen dan we tot nu toe gebruiken. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

13 Villa Casimir, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

14 Doelstellingen Missie: Bouwbedrijven Jongen is een veelzijdige kwaliteitsbouwer die met kennis en visie, in een vroeg stadium actief en voor alle partijen resultaatgericht meedenkt in het totale proces. Doelstelling sociaal beleid: De juiste persoon op de juiste plaats, met een eigen verantwoordelijkheid en een daar bij beho rende beloning. De capaciteiten en creativiteit van het individu aan moe digen. Mogelijkheden bieden voor het volgen van cursussen en verdere ontplooiing. Het bieden van interne promotiekansen. Kansen gebaseerd op verdienste, nie mand heeft zonder meer recht op iets. Het bieden van werkzekerheid aan diegenen die daar op grond van hun prestaties voor in aanmerking komen. Hard werken, individuele productiviteit en continue zelfverbetering. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Wijze van uitvoering: Jaarlijkse functioneringsbeoordeling en korte communicatielijnen met directie en leiding gevende. Functiebeoordeling en cursusplanning. Zie ook verder in dit verslag: overzicht cursussen. Zie verder in dit verslag: voorbeeld promotielijn en overzicht promoties. Winst inzetten voor het verwerven van gronden voor bouwactiviteiten. Zie ook: omzetgrafiek. Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werk nemers. Zie verder: hoofdstuk veiligheid/arbeidsomstandigheden. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

15 sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

16 Organisatie Bouwbedrijven Jongen is een ontwikkelende bouwer die als volgt is georganiseerd: Bouwbedrijven Jongen (directeur Ir. F.W.J. Zuthof) - Aannemersbedrijf Jongen B.V. te Landgraaf (directie: R.P.M. Schoffelen / C.P.H. Külter / W.A.P.M. Leurs) - Aannemersbedrijf Louis Scheepers B.V. te Roermond (directie: Mr. M.T. Kneepkens / J.A.W.M. Smitsmans) - Aannemersbedrijf Van Nieuwenhuizen-Jongen B.V. te Venlo (directeur: T.W.J. Eijkenboom / H.H.M. Michiels) - Bouwontwikkeling Jongen B.V. te Maastricht-Airport (directeur: C.P.H. Külter) Bouwontwikkeling Jongen B.V. te Maastricht-Airport houdt zich actief bezig met bouwen projectontwikkeling ten behoeve van de genoemde aannemersbedrijven. Venlo De genoemde aannemersbedrijven opereren zelfstandig in de regio waar zij zijn gevestigd. Zij werken samen met plaatselijke onderaannemers en leveranciers en rekruteren vrijwel al hun medewerk(st)ers uit de betreffende regio. Korte lijnen - zowel intern als naar de markt en naar opdrachtgevers - verdeling van bevoegdheden en optimale aansturing zijn daarbij de trefwoorden. Binnen Bouwbedrijven Jongen wordt het algemeen beleid vastgesteld door de regiodirectie in goed en nauw overleg met de bedrijfsdirecties. Alle bedrijven kunnen voorts gebruik maken van de centrale afdeling Loon- en Salarisadministratie, Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Public Relations, Controlling en KAM, enzovoorts. Maastricht-Airport Roermond Landgraaf Natalinitoren, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

17 Panta Rhei, Venlo sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

18 Organisatieschema sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

19 i n t e r v i e w Het DaCapo College in Sittard is een onderwijsinstelling die is ontstaan uit een fusie van een fors aantal scholen voor beroepsonderwijs, mavo en speciaal onderwijs in Sittard en Geleen. De school telt zo n 2000 leerlingen en heeft 270 medewerkers in dienst, ondersteunend personeel inbegrepen. Van de zes kleinschalige onderwijslocaties waar het college over beschikt, zijn er 4 verouderd en daardoor minder geschikt. Het is een van de belangrijkste redenen waarom DaCapo in aanmerking komt voor nieuw- en verbouw. De school richt zich op leerlingen die een beroepsopleiding volgen. We vinden het belangrijk dat kinderen dat doen in een zo echt mogelijke leeromgeving, legt de bestuursvoorzitter van het college, Jan van Nierop uit. Toen zich de mogelijkheid voordeed om onze plannen te realiseren in de Sportzone in Sittard sprak ons dat meteen aan. De ongeveer 250 leerlingen die bij ons de opleidingen zorg, horeca, sport en dienstverlening volgen krijgen hier fantastische kansen geboden. Daar kunnen ze zich via levensecht onderwijs voorbereiden op hun latere beroep. Voordeel twee is dat ze kunnen talentencentrum, zelfs tot nationaal centrum als het om polsstokhoogspringen of handbal gaat. Jan van Nierop: De ontwikkeling en realisatie van deze dynamische omgeving is voor rekening van de combinatie Jongen- Meulen. Fitland verzorgt de exploitatie van het Fitlandgebouw en verhuurt het gebouw aan ons en aan Leeuwenborgh Opleidingen. In het project zijn verder de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg belangrijke deelnemers, met name waar het de financiële aspecten betreft. In dat kader zijn marktpartijen als Albert Heijn en Decathlon huurders van commerciële ruimtes. Als het om de inhoud en de van weten te realiseren. Belangrijk is dat we constructief en op basis van vertrouwen onze idealen vertalen naar de lespraktijk. Met aandacht voor onze visie en met oog voor de kleinste details. We willen immers vakmannen en vakvrouwen afleveren die beschikken over goede startkwalificaties. In het overleg zijn naast het onderwijskundige aspect het beheer van het pand en de interne organisatie onderwerpen van gesprek. Bouwbedrijven Jongen is daarbij een waardevolle gesprekspartner die rekening houdt met onze wensen en oplossingen aanreikt op vragen die we hebben. Bestuursvoorzitter van het DaCapo College Jan van Nierop: De Sportzone biedt levensecht onderwijs doorstromen naar de vervolgopleiding CIOS, dat met 750 studenten in hetzelfde complex is gevestigd. Behalve de opleidingen sport en dienstverlening is ook de richting veiligheid en bewaking in het nieuwe complex vertegenwoordigd. Het DaCapo College is een LOOT-school vertelt Jan van Nierop. Dat houdt in dat getalenteerde leerlingen die topsporter willen worden extra faciliteiten krijgen. Deze jongens en meisjes zijn door hun nationale bond aangemerkt als toptalent. DaCapo biedt onder andere zwemmers en voetballers, maar ook andere sporters de mogelijkheid om deze opleiding te volgen. Een aantal bonden heeft daartoe de Sportzone uitgeroepen tot regionaal begeleiding van aankomende topsporters gaat, zijn onder meer het Huis van de Sport en de KNVB essentiële partners. De KNVB wil hier zelfs één van haar twaalf regionale jeugdopleidingen vestigen. Bij de voorbereiding en realisering van het nieuwe gebouw in de Sportzone is DaCapo van meet af aan betrokken. Er is een stuurgroep geformeerd, ook is een gebruikersoverleg ingesteld. Dat is nodig en belangrijk, betoogt Van Nierop. De gebouwen waar onderwijsinstellingen in worden gehuisvest moeten voldoen aan een nauw omschreven programma van eisen. Daarnaast hebben we onze eigen wensen. Die hebben we in overleg met onze partners - Bouwontwikkeling Jongen is er daar eentje Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van het gebouw in het voorjaar van De oplevering is gepland rond de zomer Net voor het schooljaar begint. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is dat het DaCapo College zich kan concentreren op haar core business: het geven van kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs aan jonge mensen. Daarvoor hoeven we niet zelf de eigenaar te zijn van een schoolgebouw. We zetten de middelen die we beschikbaar hebben, liever optimaal in voor onderwijsdoeleinden. Door in een goede dialoog samen te werken met onze partners kunnen we die ambitie nog beter waarmaken. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

20 onze leerlingen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Park Rijnbeek, Venlo. Sociaal jaarverslag 2011

Park Rijnbeek, Venlo. Sociaal jaarverslag 2011 Sociaal jaarverslag 2011 Park Rijnbeek, Venlo Sociaal jaarverslag 2011 Wozoco, Simpelveld sociaal jaarverslag 2011 4 Bouwbedrijven Jongen Inhoud Voorwoord Frank Zuthof... 6 Organisatie... 8 Organisatieschema...

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

ONS BEDRIJF SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN

ONS BEDRIJF SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN ONS BEDRIJF SAMEN WERKEN, SAMEN BOUWEN INHOUD VOORWOORD BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT BV IS EEN ORGANISATIE MET EEN DUIDELIJKE VISIE OP KWALITEIT EN SERVICE. BIJ ONS MOGEN OPDRACHTGEVERS HOGE EISEN STELLEN

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen Even voorstellen. Dé bus. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen we er geen genoeg van krijgen. Het onderstreept dat we doen wat we beloven en

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Specialist in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Tijden veranderen De vastgoedmarkt is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar nieuwbouw steeds verder onder druk komt te staan, groeit

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 Haagse Woningbouwopgave Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 HEIJMANS De activiteiten van Heijmans op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden zijn georganiseerd

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ

Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Van der Hoeven Tuinbouwprojecten met IQ Een kassenbouwer die mee verandert Hoeveel is er allemaal al niet veranderd in de internationale glastuinbouw? Misschien is het grootste verschil wel de ontwikkeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012

NIEUWSBRIEF 1. Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 NIEUWSBRIEF 1 Onderhandelingen CAO voor de Bouwnijverheid 2012 Het doet ons plezier om u namens de hele delegatie van werkgeverszijde op de hoogte te stellen van de belangrijkste elementen in de aanstaande

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN

HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN SAMEN OP ÉÉN LIJN. HET BELANG VAN ALLE PARTIJEN DIE OP WELKE MANIER OOK MET TER STEEGE TE MAKEN HEBBEN, STAAT VOOROP. DAT WAS AL ZO

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon: KAM Consultants FSC Certificaat 1 Brochurewijzer 1. Welkom bij KAM Consultants 2. Werkwijze 3. FSC certificaat 4. FSC certificatiebegeleiding 5. QuickScan 6. Coaching 7. Intensieve begeleiding 8. Onderhoud

Nadere informatie

Vakstappenplan. met stappen vooruit

Vakstappenplan. met stappen vooruit Vakstappenplan met stappen vooruit Vakstappenplan... een uniek scholingstraj Heeft u medewerkers in dienst die hun vakopleiding hebben afgerond en hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen?

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

v o o r b e d r i j f e n p a r t i c u l i e r

v o o r b e d r i j f e n p a r t i c u l i e r Betrouwbaar bouw en v o o r b e d r i j f e n p a r t i c u l i e r Bouwbedrijf Webbink is een familiebedrijf met een lange traditie. Al vier generaties lang worden opvallende bouwprojecten gerealiseerd

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening AMBITIE & VISIE Dienstverlening Inhoud 1 Gemeente Brummen in de toekomst... 3 2 Ambitie gemeente Brummen... 4 3 Visie gemeente Brummen... 5 3.1 Visie op de toekomst... 5 3.2 Positionering gemeente Brummen...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. J. (Jan) Pas Telefoon: Geboortedatum: 14 juli Werkervaring

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ing. J. (Jan) Pas Telefoon: Geboortedatum: 14 juli Werkervaring Persoonlijke gegevens Naam: Ing. J. (Jan) Pas Telefoon: 06-23 22 80 83 E-mail: jan@quadraat.nu Geboortedatum: 14 juli 1975 Werkervaring 2017 - heden Projectmanager bij Quadraat Project Management te Veenendaal

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Parkeren beweegt ons

Parkeren beweegt ons Parkeren beweegt ons MISSIE Deskundig, betrouwbaar en betrokken; dat is P1 ten voeten uit. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers via efficiënte operationele en innovatieve oplossingen. P1 wil de ambassadeur

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Etro Vastgoedzorg...partner in resultaatgericht vastgoedonderhoud Vakmanschap en een strakke organisatie zijn de stabiele pijlers onder ons bedrijf. Met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website.

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website. CE markering Bijna alle bouwproducten moeten binnen enkele jaren zijn voorzien van een CE markering. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hiervoor al hun bouwmaterialen en bouwproducten (laten)

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk,

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk, Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken VOORWOORD Wij, van De Berk hebben een andere manier van kijken naar werk, naar organisaties en naar elkaar. Deze brochure weerspiegelt

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Bouwkunde. Bouwplaatsassistent BOL/ BBL Niveau 1 1 jaar

Bouwkunde. Bouwplaatsassistent BOL/ BBL Niveau 1 1 jaar Bouwkunde Bouwkunde Als je kiest voor de bouw- of infratechniek ligt de arbeidsmarkt voor je open. In Nederland ontstaan veel nieuwe industrieën. Deze brengen veel bouwactiviteiten met zich mee. Bovendien

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie