Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven"

Transcriptie

1 Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q Cruquius,

2 Successen & resultaten MVO Q1-Q Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein verder opgeruimd & gestructureerd. 3. Aankoop Prodrive DV Concern t.b.v. veilig en zuinig rijden. 4. Thema Mens (integriteit, ziekteverzuim, opleiding en veiligheid goed onder controle). 5. Diverse procesverbeteringen m.b.v. leantechnieken die o.a. hebben geleid tot een verlaging van de ketenkosten (inbound).

3 Highlights MVO Q1-Q Kansen op MVO gebied: 1) Verdere CO2 reductie leasewagenpark 2) Samenwerking leveranciers 3) Aansluiten bij Veiligheidsprogramma Concern 2015

4 MVO KPI Mens

5 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Integriteit: A) Aantal ontvangen onregelmatigheidsmeldingen: 1 Conform verwachting: nee target is 0 B) Aantal terechte onregelmatigheidsmeldingen: 1 Conform verwachting: nee target is 0 Verklaring: De melding is onderzocht en uiteindelijk toch terecht gebleken. Dit was slechts een kleine integriteitsovertreding. Personeel is hierover geïnformeerd. Het heeft iedereen alert gemaakt over wat wel en niet acceptabel is. C) Aantal sancties na terechte onregelmatigheidsmeldingen: 1 Conform verwachting: ja

6 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Medewerker: A) Ziekteverzuimpercentage: 3,7% Conform verwachting: ja target is < 4,5%. Verklaring: het ziekteverzuim in de drie bedrijven is op acceptabel niveau. We zijn en blijven alert en schakelen waar nodig arbodienst of andere hulp in. B) Interne doorstroom: 0 Conform verwachting: nee (concern) target 50% echter is niet van toepassing voor Facilitaire Bedrijven i.v.m. het geringe aantal management vacatures. Oorzaak: We sturen niet actief op interne doorstroom echter daar waar mogelijk nemen wij personeel van andere DV bedrijven over. MDI heeft een schilder van Van Ieperen en een Asfaltmedewerker van DVI MW overgenomen. C) Opleidingskosten: 1,39% Conform verwachting: nee target > 1,5% echter opleidingspercentage is voor Facilitaire Bedrijven hoog (ook hoogste resultaat op deze KPI binnen het DV concern). Oorzaak: Wij doen alle noodzakelijke opleidingen voor behoud van certificaten e.d. Verder leiden wij medewerkers op, op gebied van nieuwe ontwikkelingen als BIM en bouwproces beheersing.

7 Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q ) Uitkomst Veiligheid: A) IF Cijfer: 3,73 Conform verwachting: ja target < 8 Oorzaak: IF factor was bij MDI en DVA 0, Bij DVMS 6,21 door 1 ongeval met 2 verzuimdagen. Verbetermaatregel: Kleine of bijna ongevallen worden direct op werkvloer besproken. Ervaringen worden waar nodig vertaald in een toolbox of werkoverleg B) Veiligheidsbewustzijnsacties: 3 Conform verwachting: nee target >5 Oorzaak: Facilitaire Bedrijven gaat mee in de concern acties & campagne en onderneemt zelf minder acties dan Bouw en Infra als kleinere divisie Verbetermaatregel: Aansluiten bij Concern Veiligheidsprogramma in C) Gemiddeld aantal verzuim dagen n.a.v. ongevallen: 2 Conform verwachting: ja target < 35 Oorzaak: Geen groot letsel naar aanleiding van het ongeval.

8 Conclusie Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q Terugblik: Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat Divisie Facilitair goede resultaten heeft geboekt op Thema Mens. Huidige status: We zetten door op ingezet beleid. Vooruitblik: Verdere aansluiting zoeken bij het Veiligheidsprogramma DV Concern t.b.v. goed veiligheidsbewustzijnsniveau. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief waardoor een goed imago ontstaat voor Divisie Facilitair. Tevens door mee te denken met het concern op gebied van CO2 reductie (leasewagens) en Veiligheid (Veilig rijden) en het aanbieden van mogelijke werkplekken voor DV medewerkers van andere DV bedrijven.

9 MVO KPI Milieu

10 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Uitkomst Materialen & Afval: A) Hoeveelheid afval: 0,7 (x 1000 ton) Conform verwachting: geen target B) Percentage ongesorteerd restafval: 35,6% Conform verwachting: ja target <40% Oorzaak: Veel afvalscheiding toegepast.

11 Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q ) Energie, CO2, luchtkwaliteit: A) % Reductie CO2 uitstoot per gem. FTE t.o.v. 2009: - 10,6% (= stijging ipv reductie) Conform verwachting: nee want er heeft geen reductie per gemiddeld FTE plaatsgevonden. Oorzaak: CO2 uitstoot leasewagens is toegenomen t.o.v Ondanks deze stijging in CO2 uitstoot heeft Divisie vele maatregelen genomen om CO2 uitstoot te verminderen. Zoals: In 2014 zonnepanelen op de keet geïntroduceerd door DVMS E-Saver voor aggregaten (195ton CO2 uitstoot voorkomen), Hybryde lichtmasten en snelheidsdisplays en camerabewaking op zonne-energie geïntroduceerd door MDI In diverse werkplaatsen/loodsen is energiezuiniger verlichting aangebracht (Tiel, Rijssen) DVA heeft zuinig/veilig rijden training voor heel Dura Vermeer aangekocht.

12 Conclusie Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q Terugblik: Het onderdeel Milieu staat hoog op de agenda bij Divisie Facilitair. Afvalscheiding heeft veel prioriteit. CO2 uitstoot reductie eveneens. Desondanks is er nog onvoldoende resultaat geboekt. Huidige status: Momenteel wordt met Prodrive een training ingezet om CO2 uitstoot leasewagenpark te verminderen. Vooruitblik: Naar verwachting zal ook voor Divisie Facilitair de CO2 uitstoot leasewagens hierdoor sterk afnemen. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Negatief indien er geen verbetering plaats vindt.

13 MVO KPI Markt

14 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q )Uitkomst Klanttevredenheid: Klanttevredenheid wordt niet extern gemeten door Divisie Facilitair aangezien wij alleen interne klanten hebben. Echter interne klanttevredenheidsmetingen vinden wel plaats. Beide materieeldiensten doen regelmatig een klanttevredenheidscheck.klachten en wensen worden direct gehoord en waar mogelijk geïmplementeerd. MDI klantwaardering van 7,5 en heeft met infradirecties gesprekken gevoerd over de aandachtspunten. DVA frontoffice heeft in 2014 actiever contact met meer klanten gehad. Moet nog verder uitgebouwd worden Rekening courant koppeling tussen DVMS en Beton & Waterbouw is gerealiseerd

15 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Innovaties: A) Aantal ingevoerde innovaties: 6 Conform verwachting: ja target is 5 Facilitair heeft de volgende innovaties doorgevoerd: Eerder genoemde E-Saver bij MDI op zonneenergie Ontwikkeling van BIM naar realisatie bij DVMS. Hybryde lichtmasten op zonne-energie Snelheidsdisplays op zonne-energie Camerabewaking op zonne-energie Inkoop Prodrive veilig & zuinig rijden (innovatieve manier om CO2 uitstoot Leasewagens te reduceren)

16 Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q ) Uitkomst Ketensamenwerking: 0 A) Aantal opgezette duurzame ketens: 0 Conform verwachting: nee (concern) target >5 echter voor Facilitaire Bedrijven is deze niet van toepassing. Verklaring: Facilitaire Bedrijven heeft niet veel belang bij een markt ketensamenwerking. Echter een goede ketensamenwerking met leveranciers kan wel een nieuwe focus voor 2015 zijn. O.a. heeft Facilitair een samenwerking gerealiseerd tussen MDI en GEBA. Dit brengt extra flexibiliteit mee voor de inzet van Infra grootmaterieel.

17 Conclusie Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q Terugblik: Het thema Markt is voor de Divisie Facilitair van minder belang. Toch hebben wij op onze manier geprobeerd hier een goede (interne) invulling aan te geven door interne klanttevredenheidsmetingen, innovaties op gebied van zonneenergie en samenwerking met leveranciers op te zoeken. Huidige status: Huidige koers doorzetten. Vooruitblik: Ketensamenwerkingen opzoeken met leveranciers indien mogelijk en van toepassing. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): Positief op interne klant en leverancier wat een positief imago oplevert in de maatschappij

18 MVO Initiatieven

19 Prestaties MVO/ Duurzaamheid Q1-Q * Uitkomst MVO Initiatieven: A) Aantal MVO/ duurzaamheidsinitiatieven: Conform verwachting: ja zie reeds eerder genoemde initiatieven bij innovatie.

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1. Kan er nog iets vanaf?

1. Kan er nog iets vanaf? 1. Kan er nog iets vanaf? Toine Al Sinds jaar en dag is kostenreductie veruit de belangrijkste trend in het FM-vakgebied. Ondanks de aanhoudende economische druk zijn er nog altijd mogelijkheden om te

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie