T-MODE TM 35 TM 45 TM 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T-MODE TM 35 TM 45 TM 58"

Transcriptie

1 T-MODE TM 35 TM 45 TM 58

2 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM in overeenstemming is met de elngrijkste eisen vn de volgende EEG-richtlijnen: /95/EEG /108/EEG en dus in overeenstemming is met de eplingen vn de volgende gehrmoniseerde normen: - EN , EN / EN , EN , - EN , EN Bologn, 05/11/2012 De President-directeur A. Mrcelln WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. LET OP! Het is elngrijk voor de veiligheid dt deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste instlltie of foutief geruik vn het product kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzken. Bewr de instructies voor rdpleging in de toekomst. 2. Lees de instructies ndchtig door lvorens te eginnen met de instlltie vn het product. 3. Dit product is uitsluitend ontworpen en geouwd voor het doel dt in deze documenttie wordt ngegeven. Elk nder geruik, dt niet uitdrukkelijk wordt vermeld, zou het product kunnen eschdigen en/of een ron vn gevr kunnen vormen. 4. FAAC nvrdt geen enkele nsprkelijkheid voor schde die ontstt uit oneigenlijk geruik of nder geruik dn wrvoor het utomtische systeem is edoeld. 5. Alvorens ingrepen te gn verrichten op de instlltie moet de elektrische voeding worden weggenomen en moeten de tterijen worden fgekoppeld. 6. De instlltie moet worden uitgevoerd door gekwlificeerd technisch personeel, en volgens de geldende voorschriften. 7. Zorg op het voedingsnet vn het utomtische systeem voor een meerpolige schkelr met een opening tussen de contcten vn 3 mm of meer. 8. De minimum instlltiehoogte vn het utomtische systeem is 2,5m. 9. Controleer of er ovenstrooms vn de instlltie een differentieelschkelr is gepltst met een limiet vn 0,03 A. 10. Voor geruik uiten moeten de elektriciteitskels in specile eschermuizen worden geïnstlleerd. 11. Het is eslist niet toegestn meerdere motoren n te sluiten op dezelfde wisselschkelr. 12. Sluit nooit twee wisselschkelrs n op dezelfde motor. 13. Geruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAC-onderdelen. 14. Het pprt mg uitsluitend worden ediend terwijl men er zicht op heeft. 15. St het niet toe dt kinderen of volwssenen zich ophouden in de uurt vn het product terwijl dit in werking is. 16. Houd rdio-fstndsedieningen of lle ndere impulsgevers uiten het ereik vn kinderen, om te voorkomen dt het utomtische systeem onopzettelijk kn worden ngedreven. 17. De geruiker mg geen pogingen tot reprtie doen of directe ingrepen plegen, en dient zich uitsluitend te wenden tot gekwlificeerd personeel. 18. Alles wt niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt ngegeven, is niet toegestn. 1

3 1 BESCHRIJVING BUISVORMIGE MOTOREN T-MODE 45 R e f f d Buisvormige motor Vooreeld vn meenemer (Accessoire) c Vooreeld vn loopring. (Accessoire) d Eindschkelrring e Regelstf eindschkelr f Stelschroeven eindschkelr g Vooreeld vn een motorsteun (Accessoire) c Fig.1 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN TM 35 SPANNING FREQUENTIE VERMOGEN STROOM KOPPEL SNELHEID (Rpm) (ø 35mm) 5/ V 50 Hz 150 W 0.7 A 5 Nm 28 10/ V 50 Hz 140 W 0.7 A 10 Nm 14 13/ V 50 Hz 170 W 0.8 A 13 Nm 14 TM45 SPANNING FREQUENTIE VERMOGEN STROOM KOPPEL SNELHEID (Rpm) (ø 45mm) 8/ V 50 Hz 130 W 0.6 A 8 Nm 17 15/ V 50 Hz 180 W 0.8 A 15 Nm 17 20/ V 50 Hz 230 W 1 A 20 Nm 17 30/ V 50 Hz 250 W 1.1 A 30 Nm 17 35/ V 50 Hz 250 W 1.1 A 35 Nm 12 45/ V 50 Hz 270 W 1.2 A 45 Nm 12 50/ V 50 Hz 300 W 1.4 A 50 Nm 12 TM58 SPANNING FREQUENTIE VERMOGEN STROOM KOPPEL SNELHEID (Rpm) (ø 58mm) 70/ V 50 Hz 310 W 1.4 A 70 Nm 12 80/ V 50 Hz 320 W 1.5 A 80 Nm / V 50 Hz 410 W 1.9 A 100 Nm / V 50 Hz 450 W 2.1 A 120 Nm 12 4 INSTALLATIE VOOR DE INSTALLATIE MOET HET VOLGENDE WORDEN GEKOZEN: 1) DE MEENEMER EN LOOPRING (Fig.1 ref. - c ) DIE HET MEEST GESCHIKT ZIJN VOOR DE DIE MOET WORDEN AANGEDREVEN. 2) DE MOTORSTEUN DIE HET MEEST GESCHIKT IS VOOR DE TOEPSING 2

4 4.1 SEMBLAGE VAN DE BUISVORMIGE MOTOR 1) Plts de loopring (Fig.2 ref.) in de uismotor, tot hij heleml in de geleider in de eindschkelrring zit. 2) Plts de meenemer (Fig.2 ref.) op de motors. 3) Zet de meenemer vst met de ijgeleverde lokkering. (Fig.2 ref.c) 4) Controleer of de meenemer goed vst zit (Fig.2 ref. c ) 7) Controleer met een wterps of de ngedreven s perfect horizontl is, en stel eventueel de hoogte vn de kphouder of de motorsteun ij. 4X10 c Fig.4 Fig INSTALLATIE VAN DE BUISVORMIGE MOTOR c A =..x.. mm A =..x.. mm 4.3 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Fig.5 Fig.3 Ø 3 mm 1) Meet de fstnd A op de uismotor zols eschreven in figuur 3 ref.. 2) Boor met een oortje Ø 3 mm een gt in de s (Fig.3 ref.) op de fstnd A die eerder op de uismotor is gemeten (Fig.3 ref.). 3) Plts de gessemleerde uismotor in de s n de knt tegenover de kp, tot de meenemer heleml in de s zit (Fig.4 ref.). 4) Bevestig de meenemer op de s met een zelftppende schroef 4x10 die in het zojuist gemkte gt wordt gestoken, zols in 4 ref.. 5) Monteer de eerder gekozen motorsteun n de knt met de elektrische nsluitingen (Fig 5 rif ). 6) Plts de ngedreven s in de motorsteun (Fig.5 ref. ), en op de kphouder (Fig.5 ref.c). 3 Bruin Zwrt Bluw Groen- Geel Stndrd omkeerpprt FE 230 V ~ Fig.6 1) Verind de drden die fkomstig zijn vn de motor met een stndrd wisselschkelr, zols in het schem vn figuur 6. 2) Sluit de wisselschkelr n op de lijn zols op figuur 6. 3) Schkel de voeding vn de elektrische s in. 4) Druk op de knop omhoog en controleer of de s in opwikkelende richting drit; stop vervolgens de motor. NUL

5 5) Als de dririchting niet juist is, moet de voeding worden uitgeschkeld en moeten de zwrte en de ruine drd op de wisselschkelr worden verwisseld (Fig.6 ref. ). Controleer vervolgens de werking weer. 6) Druk op de knop omlg om de werking ervn te controleren, en stop de motor. 5 REGELING VAN DE EINDSCHAKELAARS In de uisvormige motoren vn FAAC heen zit een systeem vn elektromechnische eindschkelrs wrmee de voeding vn de motor kn worden uitgeschkeld ls de openings- of sluitingslimiet vn het rolluik/-gordijn of zonnescherm ereikt wordt. 5.1 CORRELATIE TUSSEN DE VAN DE EN DE PIJLEN VAN DE EINDSCHAKELAARS Dririchting s Dririchting s Bijehorende eindschkelr Bijehorende eindschkelr Fig.7 Om de stelschroeven vn de eindschkelr gemkkelijker te identificeren, zie de figuren 8 9 fhnkelijk vn de richting wrin de motor gemonteerd is (links of rechts), en de configurtie vn de kst (innen of uiten). 5.2 REGELING EINDSCHAKELAAR BIJ DALING Fig.8 1) Houd de knop omlg ingedrukt 2) Dri de schroef vn de eindschkelr voor de dririchting omlg vn de s (Fig.8 ref.) met de regelstf (Fig.1 ref.e) in de richting vn het plusteken (+) om de slg vn het rolluik/-gordijn of zonnescherm te vergroten, in de richting vn het minusteken ( - ) om de slg te verkleinen. 5.3 REGELING EINDSCHAKELAAR BIJ STIJGING 1) Houd de knop omhhoog ingedrukt. 2) Dri de schroef vn de eindschkelr voor de dririchting omhoog vn de s (Fig.9 ref.) met de regelstf (Fig.1 ref.e) in de richting vn het plusteken (+) om de slg vn de het rolluik/-gordijn of zonnescherm te vergroten, in de richting vn het minusteken ( - ) om de slg te verkleinen. Fig.9 4

6 Le descrizioni e le illustrzioni del presente mnule non sono impegntive. L FAAC S.p.A. si riserv il diritto, lscindo inlterte le crtteristiche essenzili dell pprecchitur, di pportre in qulunque momento e senz impegnrsi d ggiornre l presente puliczione, le modifiche che ess ritiene convenienti per migliormenti tecnici o per qulsisi ltr esigenz di crttere costruttivo o commercile. The descriptions nd illustrtions contined in the present mnul re not inding. FAAC S.p.A. reserves the right, whilst leving the min fetures of the equipments unltered, to undertke ny modifictions it holds necessry for either technicl or commercil resons, t ny time nd without revising the present puliction. Les descriptions et les illustrtions du présent mnuel sont fournies à titre indictif. FAAC S.p.A. se réserve le droit d pporter à tout moment les modifictions qu elle juger utiles sur ce produit tout en conservnt les crctéristiques essentielles, sns devoir pour utnt mettre à jour cette puliction. Die Beschreiungen und Aildungen in vorliegendem Hnduch sind unverindlich. FAAC S.p.A. ehält sich ds Recht vor, ohne die wesentlichen Eigenschften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verindlichkeiten in Bezug uf die Neufssung der vorliegenden Anleitungen, technisch zw. konstruktiv/kommerziell edingte Veresserungen vorzunehmen. Ls descripciones y ls ilustrciones de este mnul no comportn compromiso lguno. FAAC S.p.A. se reserv el derecho, dejndo inmutds ls crcterístics esenciles de los prtos, de portr, en culquier momento y sin comprometerse poner l dí l presente pulicción, tods ls modificciones que considere oportuns pr el perfeccionmiento técnico o pr culquier otro tipo de exigenci de crácter constructivo o comercil. De eschrijvingen in deze hndleiding zijn niet indend. FAAC S.p.A. ehoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de vernderingen n te rengen die het edrijf nuttig cht met het oog op technische vereteringen of lle mogelijke ndere productie- of commerciële eisen, wrij de fundmentele eigenschppen vn de pprt gehndhfd lijven, zonder zich drdoor te verplichten deze pulictie ij te werken.

7 SEDE - HEADQUARTERS FAAC S.p.A. Vi Clri, Zol Predos (BO) - ITALY Tel Fx SISTENZA IN ITALIA SEDE tel ROMA tel SUBSIDIARIES MILANO tel TORINO tel PADOVA tel FIRENZE tel AUSTRIA FAAC GMBH Slzurg, Austri tel FAAC TUBULAR MOTORS Schpweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlnds tel GERMANY FAAC GMBH Freilssing, Germny tel FAAC TUBULAR MOTORS Schpweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlnds tel BENELUX FAAC BENELUX NV/SA Brugge, Belgium tel FAAC TUBULAR MOTORS Schpweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlnds tel AUSTRALIA FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homeush Sydney, Austrli tel INDIA FAAC INDIA PVT. LTD Noid Delhi, Indi tel / SWITZERLAND FAAC AG Altdorf, Switzerlnd tel CHINA FAAC SHANGHAI Shnghi, Chin tel NORDIC REGIONS FAAC NORDIC AB Perstorp, Sweden tel POLAND FAAC POLSKA SP.ZO.O Wrszw, Polnd tel UNITED KINGDOM FAAC UK LTD. Bsingstoke - Hmpshire, UK tel SPAIN F.A.A.C. SA Sn Sestián de los Reyes. Mdrid, Spin tel RUSSIA Fc RUSSIA Moscow, Russi FRANCE FAAC FRANCE Sint Priest - Lyon, Frnce tel FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Mssy - Pris, Frnce tel FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS Sint Denis de Pile - Bordeux, Frnce tel fx U.S.A. FAAC INTERNATIONAL INC Jcksonville, FL - U.S.A. tel FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, Cliforni - U.S.A. tel MIDDLE ET FAAC MIDDLE ET BRANCH Dui Airport Free Zone - Dui, UAE tel TM EXTENDED ( Rev.C)

T-MODE TM 45 R 8/17 TM 45 R 15/17 TM 45 R 30/17 TM 45 R 35/12 TM 45 R 45/12

T-MODE TM 45 R 8/17 TM 45 R 15/17 TM 45 R 30/17 TM 45 R 35/12 TM 45 R 45/12 T-MODE TM 45 R 8/17 TM 45 R 15/17 TM 45 R 30/17 TM 45 R 35/12 TM 45 R 45/12 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Friknt: Adres: Verklrt dt: FAAC S.p.A. Vi Benini, 1-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË De pprtuur

Nadere informatie

T-MODE TM 45 M TM 58 M

T-MODE TM 45 M TM 58 M T-MODE TM 45 M TM 58 M VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 35-45 - 58 in overeenstemming is met de elngrijkste

Nadere informatie

TM 58 R 80/12 TM 58 R 100/12 TM 58 R 120/12

TM 58 R 80/12 TM 58 R 100/12 TM 58 R 120/12 T-MODE TM 58 R 80/12 TM 58 R 100/12 TM 58 R 120/12 CE VERKLRING VN OVEREENSTEMMING Friknt: dres: Verklrt dt: FC S.p.. Vi Benini, 1-40069 Zol Predos BOLOGN - ITLIË De pprtuur mod. TM 58 R voldoet n de fundmentele

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 433 Mhz

T-MODE TM R-W 433 Mhz T-MODE TM R-W 433 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - 433Mhz in overeenstemming is met de

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR CE VERKLRING VN OVEREENSTEMMING Friknt: dres: Verklrt dt: FC S.p.. Vi Benini, 1-40069 Zol Predos BOLOGN - ITLIË De pprtuur mod. TM 45 R R - TM 45 R W voldoet n de fundmentele veiligheidsvereisten vn de

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING

TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING S800H CSSETT PORTNTE-Bering cse-csson PORTNT TRGEGEHÄUSE-CJ PORTNTE- BEHUIZING Quote in mm - Dimensions in mm - Cotes en mm - Mße in mm - Cots en mm - Wrden in mm 270 480 =228 B=249 = = 360 580 B b d e

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN S450H EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Friknt: Adres: verklrt dt: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË de ndrijving mod. S450H is vervrdigd voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 2. 2. AFMETINGEN... p. 2. 3. INSTALLATIE... p. 2

Inhoudsopgave. 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 2. 2. AFMETINGEN... p. 2. 3. INSTALLATIE... p. 2 XP15B Inhoudsopgave 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 2 2. AFMETINGEN... p. 2 3. INSTALLATIE... p. 2 4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN... p. 3 5. INBEDRIJFSTELLING... p. 3 6. GEBREKEN OPSPOREN...

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD RadioBlack Mechanisch met Radio INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie van de buismotor... 3 4. Keuzetabel... 4 4.1 Voor rolluiken...

Nadere informatie

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand XS 55 Veiligheidslijst met weerstand DE FAAC XS 55 IS DE ENIGE RUBBEREN VEILIGHEIDSLIJST DIE op de markt verkrijgbaar is met een Plug and Play -systeem. De nieuwe veiligheidslijst XS 55 is zowel als rol

Nadere informatie

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Elke reis heeft zijn verhaal Er zijn reizen met unieke ervaringen: om te ontdekken, vertellen, delen. De reis van FAAC is begonnen

Nadere informatie

TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING

TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING S700H ESPAÑOL DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH ITALIANO CASSETTA PORTANTE-Bering cse-casson PORTANT TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING Quote in mm - Dimensions in mm - Cotes en mm - Mße in mm - Cots en mm -

Nadere informatie

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is TM XA R 433 CEVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10 40069 Zola Predosa BOLOGNA ITALIE De elektronische apparatuur conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 2 INHOUDSOPGVE 1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHPPEN... 2 1 COMPONENTEN BOUWPKKET T-MODE... 2 2 GEBRUIKSLIMIETEN... 3 3 KEUZE VN HET MODEL (TMK 28 OF TMK 56)... 3 4 TECHNISCHE EIGENSCHPPEN BUISVORMIGE

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 ENERGIE EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

XP 15 W + COM _ + Fig. 1. Fig. 4. Fig. 2. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 3. Ø16 mm. Max. Max. 37 mm. 105 mm.

XP 15 W + COM _ + Fig. 1. Fig. 4. Fig. 2. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 3. Ø16 mm. Max. Max. 37 mm. 105 mm. XP15W XP 15 W 37 mm. 26 TX m m 105 mm.. + Fig. 1 _ Fig. 4 햲 Ø16 mm. Max Fig. 2 NC + COM ~ _ Fig. 5 TX 햲 mm. Ø16 Max _ + ~ Fig. 3 1 Fig. 6 2 TX P1 DL2 Fig. 7 TX DL2 DL2 DL3 DL1 DL1 Fig. 8 Fig. 9 18 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aandrijvingen voor schuifpoorten

Aandrijvingen voor schuifpoorten Aandrijvingen voor schuifpoorten Type installatie Residentieel gebruik C720 24V 740 741 C721 746 24V Collectief gebruik 746 844 omkeerbaar 844 Industrieel gebruik 844 omkeerbaar 844 844 driefasig 884 driefasig

Nadere informatie

Lighting receiver On/Off io

Lighting receiver On/Off io Lighting receiver On/Off io Notice d instlltion Instlltionsnleitung DE FR Instlltiegids Ref. 5113789A INHOUD 1. Inleiding 13 2. Veiligheid 14 2.1. Veiligheid en nsprkelijkheid 14 3. Comptiiliteit 14 4.

Nadere informatie

VITRO. handleiding douche zijwand

VITRO. handleiding douche zijwand VITRO hndleiding douche zijwnd Controleer vóór montge of het product compleet en vrij vn eschdigingen is. Mocht u een gerek constteren, neem dn contct op met uw Bruynzeeldeler. De leverncier is niet nsprkelijk

Nadere informatie

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT EG-INOBUWVERKLARING VAN EEN DEELMACHINE De ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant: Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Calari,10-40069 Zola

Nadere informatie

T-MODE TM 45 E TM 58 E

T-MODE TM 45 E TM 58 E T-MODE TM 45 E TM 58 E VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx E INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

T-MODE. TM XR1 433 MHz

T-MODE. TM XR1 433 MHz T-MODE TM XR1 433 MHz 1 CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione: 230 V ~ (+6% -10% ) 50 Hz Massimo carico: 5 A Temperatura di servizio: -20 C / +55 C Frequenza : 433.92 MHz Grado di protezione: IP 55 1

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... 2 WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1 BESCHRIJVING... 3 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 4 3 AFMETINGEN... 4 3.1 STANDAARDVERSIE...

Nadere informatie

Automatisch systeem voor schuifdeuren

Automatisch systeem voor schuifdeuren A air Automatisch systeem voor schuifdeuren A air De juiste oplossing voor al uw wensen Oplossingen met dekkap h 100 mm 31.5 ±7.5 70.5 13.5 20.5 ±10 30.5 9 100 70.5 55 ±7.5 37.5 33 28 ±6 30.5 20.5 100

Nadere informatie

Lighting receiver Variation io

Lighting receiver Variation io Lighting receiver Vrition io Notice d instlltion Instlltionsnleitung DE FR Instlltiegids Ref. 503A INHOUD. Inleiding 5. Veiligheid 6.. Veiligheid en nsprkelijkheid 6 3. Comptiiliteit 6 4. Instlltie 6 5.

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE BEWEEGBARE OPLOSSING VOOR TOEGANGSCONTROLE EN STADSVERKEER. DE VERKEERSPAAL J275 is een zeer stoot- en weerbestendige

Nadere informatie

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 98/37/EG) WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 98/37/EG) WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 560 EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 98/37/EG) Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE verklaart dat: de aandrijving mod. 560, is gebouwd

Nadere informatie

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface Benutzerhnduch Tndem Tlet Holder for Microsoft Surfce De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio - Espñol Mnuel de l utilisteur

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx E INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING

TRAGEGEHÄUSE-CAJA PORTANTE- BEHUIZING ESPÑOL DEUTSCH FRNÇIS ENGLISH ITLINO CSSETT PORTNTE-Bering cse-csson PORTNT TRGEGEHÄUSE-CJ PORTNTE- BEHUIZING Quote in mm - Dimensions in mm - Cotes en mm - Mße in mm - Cots en mm - Wrden in mm 27 48 228

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A Snelstrtgids 00825-0311-4308, Rev AD Oktoer 2014 Rosemount 3308-serie drdloze golfgeleide rdr, 3308A Snelstrtgids Snelstrtgids Oktoer 2014 WAARSCHUWING Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzken.

Nadere informatie

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 NL Gebruiksnwijzing SHC8535 SHC8535 Downloded from www.vndenborre.be A b B c d b e f c C D E F E

Nadere informatie

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300 Belngrijk Zorgvuldig lezen! - bewr deze montgehndleiding bij de vlieringtrp voor lter gebruik. - lees deze montge hndleiding ndchtig door én bestudeer de sticker op de vlieringtrp, lvorens de vlieringtrp

Nadere informatie

Printplaatset voor elektrische verwarming

Printplaatset voor elektrische verwarming MONTGEHNDLEIDING Printplaatset voor elektrische verwarming Printplaatset voor elektrische verwarming INHOUD blz Inhoud van de set... enaming van de onderdelen... Mogelijke functies... Installatie in unit...

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Montage-instructie. Schutting. V720 Tarifa

Montage-instructie. Schutting. V720 Tarifa Montge-instructie Schutting V720 Trif Inhoudsopgve pgin Inhoud verpkking 1 Benodigd gereedschp 1 Belngrijk vóór het monteren 2 1. Pltsen Trif schutting 3 1.1 Onground montge met voetplt 4 1.2 Inground

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Inhoudsopgave WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR...2 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING GEREEDSCHAPPEN SAMENSTELLING VAN DE KIT...

Inhoudsopgave WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR...2 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING GEREEDSCHAPPEN SAMENSTELLING VAN DE KIT... Night ONE Day Inhoudsopgave WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR...2 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING...2 1 GEREEDSCHAPPEN...3 2 SAMENSTELLING VAN DE KIT...3 3 VOORBEREIDENDE HANDELINGEN...4 3.1 Toepassingslimieten...4

Nadere informatie

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID Ogen, gezicht, hoofd en lassen Veiligheidshelmen en accessoires van North bieden veilige, comfortabele bescherming die uw medewerkers zullen willen gebruiken.

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - JULI 2 BLZ /8. De functie fx) = e kx + x + met, en k R en k < heeft een schuine symptoot y = x voor x + en voldoet n de vergelijking Bepl, en k. D fx))) 2 + D fx)) 2) +

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

KP CONTROLLER q q OK

KP CONTROLLER q q OK q KP CONTROLLER OK q KP CONTROLLER CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË De apparatuur KP CONTROLLER is in overeenstemming

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Kunststof-oplegger met LED-verlichting

Kunststof-oplegger met LED-verlichting is uniek 114.734 Kunststof-oplegger met LED-verlichting Benodigd gereedschp: Figuurzg of Decoupeerzg Werkpltsvijl, set sleutelvijlen Boortjes ø3, ø4, ø13 Verzinkoor Soldeerout en soldeer Kunststof lijm

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Lijn, lijnstuk, punt Verkennen Opgve 1 Je ziet hier een pltje vn spoorrils vn een modelspoorn. De rils zijn evestigd op dwrsliggers. Hoe liggen de rils ten opziht vn elkr? Hoe liggen de dwrsliggers ten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965 PRODUCTENCATALOGUS MISSIE Het ontwerpen, vervaardigen en over de hele wereld verspreiden van de meest betrouwbare, innovatieve en veilige oplossingen voor ieder vereiste van automatisering en toegangscontrole

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 740 4V CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 006/4/EEG) Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE De aandrijving mod. 740-4V is

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES J355HA M30-P1 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Verklaart dat: Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA De aandrijving mod.

Nadere informatie

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken MTKUN 2 Lengte - fstnd - hoeken M7 Lengtemten en meetinstrumenten 186 M8 Lengte en fstnd 187 M9 Gelijke fstnden 194 M10 Hoeken meten en tekenen 198 185 M7 1 Titel Lengtemten en meetinstrumenten 579 Vul

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Vaste verkeerspaal 275 H600-H800 TECHNISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING

Vaste verkeerspaal 275 H600-H800 TECHNISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING Vaste verkeerspaal 275 H600-H800 TECHNISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING - 0 - Technische installatiehandleiding Waarschuwingen voor de installateur Technische gegevens verkeerspaal Schema installatie metselwerk

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000 11/2010 Originele edieningshndleiding 999281407 nl Voor toekomstig geruik ewren ok-onderdelenox rt.-nr. 583010000 Originele edieningshndleiding ok-onderdelenox Produtfeelding Produteshrijving e ok-onderdelenox

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie

Inhoud. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 47. 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 48. 1.1. AFMETINGEN... p.

Inhoud. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 47. 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 48. 1.1. AFMETINGEN... p. 422 Inhoud CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 47 WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 47 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 48 1.1. AFMETINGEN... p. 48 2. ELEKTRISCHE

Nadere informatie

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery De StyleView Hot Swp Power System is edoeld om wisselstroom te leveren n computerpprtuur die op wisselstroom werkt. For the ltest User Instlltion

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Externe motor Residentieel gebruik 391 390 390 412 413 413 415 415 S418 402 422 422 PED S450H Collectief gebruik 413 415 422 422 PED S450H 400 Industrieel

Nadere informatie

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h Een regenton Op het domein [0, ] is de functie r gegeven door r ( ) 5 5 5. W is het vlkdeel dt wordt ingesloten door de -s, de y-s, de grfiek vn r en de lijn h, met 0 h. Zie de onderstnde figuur. figuur

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Montage-instructie. Windscherm. V730 Biarritz

Montage-instructie. Windscherm. V730 Biarritz Montge-instructie Windscherm V730 Birritz Inhoudsopgve pgin Inhoud verpkking 1 Benodigd gereedschp 1 Belngrijk vóór het monteren 2 1. Pltsen Birritz windscherm 3 1.1 Verpltsr windscherm 4 1.2 Onground

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR S418 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 - Zola Predosa - Bologna - ITALIE De aandrijving mod. S418 is gebouwd voor opname in een machine

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

Inhoud. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 42. WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 42

Inhoud. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 42. WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 42 400 Inhoud CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 42 WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 42 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 43 1.1. AFMETINGEN... p. 43 2. ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie