CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is"

Transcriptie

1 TM XA R 433

2 CEVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, Zola Predosa BOLOGNA ITALIE De elektronische apparatuur conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEGrichtlijnen is 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn 99/5/EG R&TTE, CE 0470 Aanvullende opmerking: Dit product is getest in een specifieke homogene configuratie (alle door FAAC S.p.A. vervaardigde producten). Bologna, vrijdag 1 januari 2012 De Presidentdirecteur A.Marcellan WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1) LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. 2) Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product.. 3) De verpakkingsmaterialen (plastic, polystyreen, enz.) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten, want zij vormen een mogelijke bron van gevaar. 4) Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst. 5) Dit product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het doel dat in deze documentatie wordt aangegeven. Elk ander gebruik, dat niet uitdrukkelijk wordt vermeld, zou het product kunnen beschadigen en/of een bron van gevaar kunnen vormen. 6) FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit oneigenlijk gebruik of ander gebruik dan waarvoor het automatische systeem is bedoeld. 7) Installeer het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving: de aanwezigheid van ontvlambare gassen of dampen vormt een ernstig gevaar voor de veiligheid. 8) FAAC is niet aansprakelijk als de regels der goede techniek niet in acht genomen zijn bij de bouw van het sluitwerk dat gemotoriseerd moet worden, noch voor vervormingen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik. 9) Alvorens ingrepen te gaan verrichten op de installatie moet de elektrische voeding worden weggenomen worden afgekoppeld. 10) Zorg op het voedingsnet van het automatische systeem voor een meerpolige schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer. Het wordt geadviseerd een magnetothermische schakelaar van 6A te gebruiken met meerpolige onderbreking. 11) Controleer of er bovenstrooms van de installatie een differentieelschakelaar is geplaatst met een limiet van 0,03 A. 12) De veiligheidsvoorzieningen (norm EN 12978) maken het mogelijk eventuele gevaarlijke gebieden te beschermen tegen Mechanische gevaren door beweging, zoals bijvoorbeeld inklemming, meesleuren of amputatie. 13) Het wordt voor elke installatie geadviseerd minstens één lichtsignaal (b.v.: FAACLIGHT) te gebruiken alsook een waarschuwingsbord dat goed op de constructie van het hang en sluitwerk dient te worden bevestigd, afgezien nog van de voorzieningen die genoemd zijn onder punt 15 (waar voorzien). 14) FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de veiligheid en de goede werking van het automatische systeem, als er in de installatie gebruik gemaakt wordt van componenten die niet door FAAC zijn geproduceerd. 15) Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAConderdelen. 16) Verricht geen wijzigingen op componenten die deel uitmaken van het automatische systeem. 17) De toepassing mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met lichamelijke, geestelijke en sensoriele beperkingen, of door personen zonder ervaring of de benodigde training. 18) Houd radioafstandsbedieningen of alle andere impulsgevers buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onopzettelijk kan worden aangedreven. 19) Men mag alleen passeren wanneer het automatische systeem stilstaat. 20) De gebruiker mag geen pogingen tot reparatie doen of directe ingrepen plegen, en dient zich uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd personeel. 21) Onderhoud: controleer minstens ieder half jaar of de installatie goed werkt, en let daarbij met name op de goede werking van de veiligheidsinrichtingen (inclusief, indien voorzien, de duwkracht van de aandrijving) en de ontgrendelingsmechanismen 22) Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet toegestaan. 2

3 TM XA R 433 (WINDMETER RADIO MET ZONSENSOR) 1 BESCHRIJVING EN AFMETINGEN Voeding Opgenomen vermogen Zendfrequentie 230 V ~ 50/60 Hz 1.4 W Mhz Gevoeligheid lichtsensor 0, Klux Gevoeligheid windsensor 5 60 Km/h Bedrijfstemperatuur C Beschermingsgraad IP 54 Voedingskabel H03 VVF 2x0.5 mm ² (buitendiameter 5.1 mm ²) Waarden in mm ZONSENSOR ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN WINDSENSOR Fig.1 De windmeter TM XA R is een voorziening met radiocommunicatie, met 230 V voeding. Deze voorziening kan op twee wijzen werken: 1) STANDAARDWERKING (bijv. bij zonneschermen; fabrieksinstelling): De windmeter geeft het commando het scherm te laten stijgen in geval van harde wind of weinig licht, en te laten dalen als er licht is. 2) OMGEKEERDE WERKING (bijv. bij rolluiken; te activeren zoals aangegeven in hoofdstuk 5) De windmeter geeft het commando het scherm te laten dalen in geval van harde wind of weinig licht, en te laten stijgen als er licht is. De windsensor kan nooit worden gedeactiveerd, aangezien hij het scherm tegen harde wind beschermt. De gevoeligheid voor het activeren kan worden geregeld met een trimmer. De zonsensor kan worden geactiveerd en gedeactiveerd met een speciale afstandsbediening (bijv. TM XT1S 433, TM XT6S 433) (van de fabriek is gedeactiveerd). Als de sensor is gedeactiveerd, kunnen de in de motor opgeslagen afstandsbedieningen het scherm bedienen. Als de sensor actief is, werken de in de motor opgeslagen afstandsbedieningen niet; de motor wordt uitsluitend door de TM XA R 433 bediend 2 BEVESTIGING EN ELEKTRICITEITSKABELS MONTEER DE ZONSENSOR NOOIT NAAR ONDEREN GERICHT Fig.2 3

4 2.1 STANDAARDBEVESTIGING Fig.3 1) Verwijder de twee doppen op de schroeven aan de zijkant (Fig.4 ref. a) 2) Verwijder de kap aan de voorkant, na de vier dopjes op de schroeven en de schroeven zelf te hebben verwijderd (Fig.5 ref. b) 3) Verplaats de kabel van de windmeter zo dat het bevestigingsgat vrij is. (Fig.5 ref. c) 4) Boor drie bevestigingsgaten in de wand op de plaats waar de gaten in de windmeter zitten (Fig.5 ref. d). 5) Bevestig de windmeter aan de muur met behulp van de daarvoor bedoelde schroeven en/of pluggen. a a Fig.4 c b d Fig.5 6) Leg de kabel van de windmeter weer op zijn plaats (Fig.6 ref. e). 7) Maak een gat in de kabelmantel (Fig.6 ref. f), haal de voedingskabel door het gat en breng hem naar de klemmen van de windmeter (Fig.6 ref. g) 8) Zet heel aandachtig de rubberen kabelhouder op zijn plaats (Fig.6 ref. h). 9) Monteer de bijgeleverde kabelklem. 10) Draai de windmeter naar de gewenste hoek (Fig.4 ref. i) 11) Draai de twee bevestigingsschroeven aan de zijkant vast, en zet de dopjes erop (Fig.4 ref. j) 4

5 e i f j g L N 230 V ~ 2.2 ALTERNATIEVE BEVESTIGING h ZET DE RUBBEREN KABELHOUDER CORRECT OP ZIJN PLAATS Fig.6 Fig.7 1) Verwijder, zoals in figuur 8 ref. a, de dopjes en draai de bevestigingsschroeven helemaal los. 2) Draai onderdeel b in figuur 8 naar boven, en houd daarbij de vier bevestigingsschroeven van de kap naar de zonsensor gericht. 3) Zet de twee delen van de windmeter in elkaar, kies de beste hoek, en draai de twee schroeven erin zonder ze helemaal vast te zetten (Fig.9 ref. c). 4) Verwijder de beschermingskap (Fig.9 ref. e). 5) Verplaats de kabel van de windmeter zo dat de drie bevestigingsgaten vrij zijn (Fig. 10 ref. f). 6) Boor de bevestigingsgaten in de wand op de plaats waar de gaten in de windmeter zitten. (Fig.10 ref. g) 7) Bevestig de windmeter aan de muur met behulp van de daarvoor bedoelde schroeven en/of pluggen. 8) Leg de kabel van de windmeter weer op zijn plaats. 9) Maak een gat in de kabelmantel, haal de voedingskabel door het gat en breng hem naar de klemmen van de windmeter (Fig.11 ref. h) 10) Zet aandachtig de rubberen kabelhouder op zijn plaats. (Fig.11 ref. i) 11) Monteer de bijgeleverde kabelklem. 12) Draai de windmeter naar de gewenste hoek. 13) Draai de twee bevestigingsschroeven aan de zijkant vast, en zet de dopjes erop. 5

6 a b a Fig.8 c e c d Fig.9 f g Fig.10 6

7 230 V ~ h i ZET DE RUBBEREN KABELHOUDER CORRECT OP ZIJN PLAATS Fig.11 3 WINDMETER IN GEHEUGEN MOTOR OPSLAAN 1) Schakel de voeding naar de motor in. 2) Druk op een reeds in het geheugen opgeslagen afstandsbediening binnen 10 seconden de programmeertoets 2 seconden in. 3) Druk binnen 5 seconden op dezelfde afstandsbediening op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE. 4) Druk op de toe te voegen windmeter binnen 5 seconden de twee testtoetsen tegelijk in. (De voeding van de windmeter moet zijn ingeschakeld) 5) Om te bevestigen dat geheugenopslag heeft plaatsgevonden, maakt de motor twee korte bewegingen in beide richtingen. 6) Druk op een van de twee TESTtoetsen, om te controleren of het scherm omhoog gaat (Om de TEST uit te voeren moeten de eindschakelaars zijn ingesteld). ON 2 SECONDEN BINNEN 10 SECONDEN P X BINNEN 5 SECONDEN BINNEN 5 SECONDEN X 1 DRUK BEIDE TESTKNOPPEN IN NEW 4 5 X 2 7

8 DRUK OP EEN VAN DE TWEE TESTKNOPPEN RADIOCOMMUNICATIE (Ze hebben dezelfde functie) 6 ZONNESCHERM OPEN 4 STANDAARDWERKING (fabrieksinstelling) De windmeter geeft het commando het scherm bij harde wind of weinig licht te laten stijgen, en als het licht toeneemt te laten dalen (als er wind is kan het scherm niet dalen). Als de windsensor heeft ingegrepen, aanvaardt de motor 15 minuten lang geen commando s. Als deze timeout Testknoppen radiocommunicatie Als een daarvan wordt ingedrukt, wordt het commando gegeven het scherm te laten stijgen, waarbij de communicatie met de geassocieerde motor wordt gecontroleerd. Fig.17 Trimmer afstellen gevoeligheid activering windsensor: als deze met de klok mee wordt gedraaid, geeft de windmeter de commando s bij een grotere windkracht 4.1 AFSTELLEN ZONSENSOR Trimmer afstellen gevoeligheid activering zonsensor: als deze met de klok mee wordt gedraaid, geeft de windmeter de commando s bij een grotere lichtsterkte. AVOND OCHTEND NACHT Als de trimmer met de klok mee wordt gedraaid, stijgt het scherm bij een grotere lichtsterkte, en daalt hij bij dezelfde lichtsterkte. Fig.18 AVOND OCHTEND NACHT Als de trimmer tegen de klok in wordt gedraaid, stijgt het scherm bij een lage lichtsterkte, en daalt hij bij dezelfde lichtsterkte. Fig.19 8

9 4.2 AFSTELLEN WINDSENSOR NA 15 MINUTEN Fig.20 Als de trimmer met de klok mee wordt gedraaid, is een sterkere wind vereist om het commando te geven het scherm te laten stijgen. Als de wind vervolgens afneemt en het dan licht is, wordt het scherm afgewikkeld. NA 15 MINUTEN Fig.21 Als de trimmer tegen de klok in wordt gedraaid, is een zwakkere wind vereist om het commando te geven het scherm te laten stijgen. Als de wind vervolgens afneemt en het dan licht is, wordt het scherm afgewikkeld. 5 OMGEKEERDE WERKING Om de omgekeerde werking te activeren, moet de windmeter opnieuw in het geheugen van de motor worden opgeslagen. De windmeter geeft het commando het scherm te laten dalen in geval van harde wind of weinig licht, en te laten stijgen als de lichtsterkte toeneemt. Als de windsensor heeft ingegrepen, aanvaardt de motor 15 minuten lang geen commando s. Als deze timeout is verstreken, geeft de windmeter, als er geen wind en wel licht is, het commando het scherm weer te laten stijgen. Voer na de windmeter in het geheugen van de motor te hebben opgeslagen, de volgende procedure uit: 1) Druk de programmeertoets op een reeds opgeslagen afstandsbediening 2 seconden lang in. 2) Druk binnen 5 seconden op dezelfde afstandsbediening op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE. 3) Druk binnen 5 seconden de twee testtoetsen op de windmeter tegelijk in. 4) Om te bevestigen dat de werkingswijze is gewijzigd, maakt de motor twee korte bewegingen in beide richtingen. 5) Druk een van de twee TESTknoppen in om te controleren of het scherm daalt. (Om de TEST uit te voeren, moeten de eindschakelaars zijn ingesteld) Om naar de standaardwerking terug te keren, moet dezelfde procedure weer worden uitgevoerd vanaf punt 1. 2 SECONDEN 2 1 P X 1 BINNEN 5 SECONDEN X 1 BINNEN 5 SECONDEN 3 WINDMETER REEDS OPGESLAGEN DRUK BEIDE KNOPPEN IN 4 X 2 9

10 5 DRUK OP EEN VAN DE TWEE TESTKNOPPEN RADIOCOMMUNICATIE (Ze hebben dezelfde functie) SCHERM OPEN SCHERM DICHT 5.1 FUNCTIE Testknoppen radiocommunicatie Als een daarvan wordt ingedrukt, wordt het commando gegeven het scherm te laten stijgen, waarbij de communicatie met de geassocieerde motor wordt gecontroleerd. Trimmer afstellen gevoeligheid activering windsensor: als deze met de klok mee wordt gedraaid, geeft de windmeter de bijbehorende motor commando s bij een grotere windkracht. 5.2 AFSTELLEN ZONSENSOR Trimmer afstellen gevoeligheid activering zonsensor: als deze met de klok mee wordt gedraaid, geeft de windmeter de bijbehorende motor commando s bij een grotere lichtsterkte. Fig.22 OCHTEND NOTTE AVOND Als de trimmer met de klok mee wordt gedraaid, daalt het scherm bij een grotere lichtsterkte, en stijgt hij bij dezelfde lichtsterkte Fig.23 OCHTEND NACHT AVOND Als de trimmer tegen de klok in wordt gedraaid, daalt het scherm bij een lage lichtsterkte, en stijgt hij bij dezelfde lichtsterkte. Fig.24 10

11 5.3 AFSTELLEN WINDSENSOR NA 15 MINUTEN Fig.25 Als de trimmer met de klok mee wordt gedraaid, is een sterkere wind vereist om het commando te geven het scherm te laten stijgen. Als de wind vervolgens afneemt en het dan licht is, wordt het scherm afgewikkeld. Fig.26 Als de trimmer tegen de klok in wordt gedraaid, is een zwakkere wind vereist om het commando te geven het scherm te laten dalen. Als de wind vervolgens afneemt en het dan licht is, wordt het scherm weer geopend. 6 WINDMETER UIT HET GEHEUGEN VAN DE MOTOR WISSEN NA 15 MINUTEN 1) Druk op een reeds in het geheugen opgeslagen afstandsbediening twee maal op de programmeertoets. 2) Druk op de windmeter de twee toetsen tegelijk in. 3) De motor maakt, om te bevestigen dat de windmeter is gewist, een korte beweging in beide richtingen. 2 SECONDEN X 2 P X 2 7 IDENTIFICATIEPLAATJE A B A IDENTIFICATIECODE VAN HET MODEL C D B LEES DE INSTRUCTIES C REFERENTIE AANGEMELDE INSTANTIE D VERWIJDER HET AFGEDANKTE PRODUCT VOLGENS DE GELDENDE RICHTLIJNEN 11

12 SEDE HEADQUARTERS FAAC S.p.A. Via Calari, Zola Predosa (BO) ITALY Tel Fax ASSISTENZA IN ITALIA SEDE tel ROMA tel SUBSIDIARIES MILANO tel TORINO tel PADOVA tel FIRENZE tel AUSTRIA FAAC GMBH Salzburg, Austria tel FAAC TUBULAR MOTORS tel GERMANY FAAC GMBH Freilassing, Germany tel FAAC TUBULAR MOTORS tel BENELUX FAAC BENELUX NV/SA Brugge, Belgium tel FAAC TUBULAR MOTORS Schaapweg 30 NL6063 BA Vlodrop, Netherlands tel AUSTRALIA FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homebush Sydney, Australia tel INDIA FAAC INDIA PVT. LTD Noida Delhi, India tel / SWITZERLAND FAAC AG Altdorf, Switzerland tel CHINA FAAC SHANGHAI Shanghai, China tel NORDIC REGIONS FAAC NORDIC AB Perstorp, Sweden tel POLAND FAAC POLSKA SP.ZO.O Warszawa, Poland tel UNITED KINGDOM FAAC UK LTD. Basingstoke Hampshire, UK tel SPAIN F.A.A.C. SA San Sebastián de los Reyes. Madrid, Spain tel RUSSIA Faac RUSSIA Moscow, Russia FRANCE FAAC FRANCE Saint Priest Lyon, France tel FAAC FRANCE AGENCE PARIS Massy Paris, France tel FAAC FRANCE DEPARTEMENT VOLETS Saint Denis de Pile Bordeaux, France tel fax U.S.A. FAAC INTERNATIONAL INC Jacksonville, FL U.S.A. tel FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, California U.S.A. tel MIDDLE EAST FAAC MIDDLE EAST BRANCH Dubai Airport Free Zone Dubai, UAE tel Rev. B

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand XS 55 Veiligheidslijst met weerstand DE FAAC XS 55 IS DE ENIGE RUBBEREN VEILIGHEIDSLIJST DIE op de markt verkrijgbaar is met een Plug and Play -systeem. De nieuwe veiligheidslijst XS 55 is zowel als rol

Nadere informatie

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Elke reis heeft zijn verhaal Er zijn reizen met unieke ervaringen: om te ontdekken, vertellen, delen. De reis van FAAC is begonnen

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 ENERGIE EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte

Nadere informatie

Aandrijvingen voor schuifpoorten

Aandrijvingen voor schuifpoorten Aandrijvingen voor schuifpoorten Type installatie Residentieel gebruik C720 24V 740 741 C721 746 24V Collectief gebruik 746 844 omkeerbaar 844 Industrieel gebruik 844 omkeerbaar 844 844 driefasig 884 driefasig

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT EG-INOBUWVERKLARING VAN EEN DEELMACHINE De ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant: Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Calari,10-40069 Zola

Nadere informatie

T-MODE TM 45 E TM 58 E

T-MODE TM 45 E TM 58 E T-MODE TM 45 E TM 58 E VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

Automatisch systeem voor schuifdeuren

Automatisch systeem voor schuifdeuren A air Automatisch systeem voor schuifdeuren A air De juiste oplossing voor al uw wensen Oplossingen met dekkap h 100 mm 31.5 ±7.5 70.5 13.5 20.5 ±10 30.5 9 100 70.5 55 ±7.5 37.5 33 28 ±6 30.5 20.5 100

Nadere informatie

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE BEWEEGBARE OPLOSSING VOOR TOEGANGSCONTROLE EN STADSVERKEER. DE VERKEERSPAAL J275 is een zeer stoot- en weerbestendige

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR S418 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 - Zola Predosa - Bologna - ITALIE De aandrijving mod. S418 is gebouwd voor opname in een machine

Nadere informatie

KP CONTROLLER q q OK

KP CONTROLLER q q OK q KP CONTROLLER OK q KP CONTROLLER CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË De apparatuur KP CONTROLLER is in overeenstemming

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES J355HA M30-P1 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Verklaart dat: Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA De aandrijving mod.

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Externe motor Residentieel gebruik 391 390 390 412 413 413 415 415 S418 402 422 422 PED S450H Collectief gebruik 413 415 422 422 PED S450H 400 Industrieel

Nadere informatie

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965 PRODUCTENCATALOGUS MISSIE Het ontwerpen, vervaardigen en over de hele wereld verspreiden van de meest betrouwbare, innovatieve en veilige oplossingen voor ieder vereiste van automatisering en toegangscontrole

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0.. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1.. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...

INHOUDSOPGAVE 0.. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1.. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... INHOUDSOPGAVE 0.. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1.. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 3 1.1 AFMETINGEN... 3 1.2 VOORBEREIDENDE MECHANISCHE HANDELINGEN...

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

Vaste verkeerspaal 275 H600-H800 TECHNISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING

Vaste verkeerspaal 275 H600-H800 TECHNISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING Vaste verkeerspaal 275 H600-H800 TECHNISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING - 0 - Technische installatiehandleiding Waarschuwingen voor de installateur Technische gegevens verkeerspaal Schema installatie metselwerk

Nadere informatie

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD RadioBlack Mechanisch met Radio INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie van de buismotor... 3 4. Keuzetabel... 4 4.1 Voor rolluiken...

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 E024S Fabrikant: Adres: Verklaart dat: INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B)

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË Verklaart dat: de aandrijving

Nadere informatie

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AUTOMATISCHE SYSTEEM WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1) LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste

Nadere informatie

Halfautomatische verzinkbare verkeerspaal FAAC CITY 220/275 H600 met put

Halfautomatische verzinkbare verkeerspaal FAAC CITY 220/275 H600 met put Halfautomatische verzinkbare verkeerspaal FAAC CITY 220/275 H600 met put Technische installatiehandleiding EG-verklaring van overeenstemming Waarschuwingen voor de installateur Technische gegevens verkeerspaal

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B)

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving

Nadere informatie

XR4 433 C - XR4 868 C

XR4 433 C - XR4 868 C XR4 433 C XR4 868 C XR4 433 C - XR4 868 C 1 BESCHRIJVING De elektronische apparatuur XR C is een externe ontvanger met vier kanalen, voorzien van een geïntegreerd decoderingsysteem (DS, SLH, LC), OMNIDEC

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

400 EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 98/37/EG) Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIE verklaart dat: de aandrijving mod. 400, is gebouwd

Nadere informatie

Productcatalogus Buismotoren. Automatisering van rolluiken en zonwering

Productcatalogus Buismotoren. Automatisering van rolluiken en zonwering Productcatalogus Buismotoren Automatisering van rolluiken en zonwering uitgave 2012 Op onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, die wij u graag laten toekomen. Voorwoord

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Sunis WireFree io zonsensor

Sunis WireFree io zonsensor Sunis WireFree io zonsensor Installatiehandleiding Artikelnummer 88245 - 2 - Sunis WireFree io zonsensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

Installatie-instructies SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref A PATENT EP

Installatie-instructies SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref A PATENT EP www.somfy.com Installatie-instructies NL SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref. 5061170A PATENT EP1387034 Inhoudsopgave pagina 1. Veiligheid en verantwoordelijkheid:...3 2. Installatie:...3 3. In bedrijf

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Inhoud. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 42. WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 42

Inhoud. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 42. WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 42 Inhoud CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES... p. 42 WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... p. 42 1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... p. 43 1.1. AFMETINGEN... p. 43 2. ELEKTRISCHE

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften. Voorbereiding voor gebruik.1 Uitpakken.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INHOUDSOPGAVE 1 LAY-OUT KAST...2 2 WAARSCHUWINGEN...3 3 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 4 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 4.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN...4 4.2 BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN...4 5 PROGRAMMERING VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EGVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 0069 Zola Predosa BOLOGNA ITALIË De elektronische apparatuur MPS voldoet de fundamentele veiligheidseisen van de

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun Gebruikershandleiding Kleine elektrische muursteun op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 VERPAKKINGSINHOUD... 5 GEREEDSCHAP... 6 INSTALLATIE 1... 6 INSTALLATIE

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

Montage handleiding. Rolluiken

Montage handleiding. Rolluiken Montage handleiding Rolluiken Dit rolluik is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de volgende Europese richtlijnen voor CEmarkering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving): De richtlijn voor

Nadere informatie

Montage handleiding CL200T:

Montage handleiding CL200T: Montage handleiding CL200T: Inhoudsopgave: A Onderdelen lijst B Assemblage -b1- Rail op lengte maken -b2- Rail assembleren -b3- Carriers monteren -b4- Muur/plafond steunen monteren -b5- Motor monteren

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023 5544011 Faxnr. : 023 5556461 Teksttel. : 023 5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Radio codeklavier RTS

Radio codeklavier RTS Radio codeklavier RTS Installatiehandleiding Radio codeclavier RTS Artikelnummer 1841030 Radio codeklavier RTS n Oplichtende toetsen bij bediening. n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie. n Verschillende

Nadere informatie

Technische handleiding enkelvoudige installatiekit Art.KAE5061

Technische handleiding enkelvoudige installatiekit Art.KAE5061 NL TECHNISCHE HANDLEIDING Technische handleiding enkelvoudige installatiekit Art.KAE506 Waarschuwingen Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de instructies van de fabrikant en met inachtneming

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

Metaal RTS codeklavier

Metaal RTS codeklavier Metaal RTS codeklavier Installatiehandleiding Metaal RTS codeklavier Artikelnummer 1841116 Metaal RTS codeklavier n Robuuste metalen behuizing. n 2 Kanalen. n 5 Gebruikerscodes (per kanaal). n Dikte 28

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

EM8670 Draadloze buitensirene

EM8670 Draadloze buitensirene EM8670 Draadloze buitensirene 2 NEDERLANDS EM8670 - Draadloze buitensirene Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Instellingen... 2 2.1 Antisabotage schakelaar... 3 2.2 Jumper (groep) instellingen... 3

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

ES-S8A. Sirene op zonne-energie.

ES-S8A. Sirene op zonne-energie. ES-S8A Sirene op zonne-energie www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S8A Schroeven en pluggen Documentatie Presentatie Wat is de ES-S8A? De ES-S8A is een draadloze sirene op zonneenergie die geschikt

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

DIODOR LED POWERHOUSE. Diodor Pro 120 W / 200 W LED-floodlights, modellen: DIO-FL120W-WM en DIO-FL200W- WM. Installatie- en bedieningsinstructies

DIODOR LED POWERHOUSE. Diodor Pro 120 W / 200 W LED-floodlights, modellen: DIO-FL120W-WM en DIO-FL200W- WM. Installatie- en bedieningsinstructies DIODOR LED POWERHOUSE Diodor Pro 120 W / 200 W LED-floodlights, modellen: DIO-FL120W-WM en DIO-FL200W- WM Installatie- en bedieningsinstructies Diodor LED Powerhouse INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

altron Radioschakelklok

altron Radioschakelklok altron Radioschakelklok De altron Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender

Nadere informatie

ES-S7A. Buitensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Buitensirene. www.etiger.com ES-S7A Buitensirene www.etiger.com NL Kenmerken - Draadloze verbinding voor een eenvoudige installatie - Radiofrequente beveiliging van de accessoires: meer dan een miljoen combinatiecodes - EEPROM-informatiebeveiliging,

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie