T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER"

Transcriptie

1 T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

2 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35 ERO, TM 45 ER, TM 58 ER in overeenstemming is met de belangrijkste eisen van de volgende EEG-richtlijnen: /95/EEG /108/EEG - 99/05/EEG en dus in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende geharmoniseerde normen: - EN , EN / EN , EN , - EN , EN Bologna,, 01/10/2012 De President-directeur A. Marcellan WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 1. LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst 2. Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product. 3. Dit product is uitsluitend ontworpen en vervaardigd voor het gebruik dat in deze documentatie wordt beschreven. Elk ander gebruik, dat niet uitdrukkelijk is vermeld, zou het product kunnen beschadigen en/of een bron van gevaar kunnen vormen. 4. FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit oneigenlijk gebruik of uit elk ander gebruik dan hetgeen waarvoor het automatische systeem is bedoeld 5. Alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te voeren, moet de voeding worden afgesloten. 6. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel volgens de geldende normen. 7. Zorg op het voedingsnet van het automatische systeem voor een meerpolige schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer. 8. De minimale installatiehoogte van het automatische systeem bedraagt 2,5 m. 9. Controleer of er bovenstrooms van het systeem een differentiaalschakelaar is geplaatst met een drempelspanning van 0,03 A. 10. Het is mogelijk om meerdere motoren aan dezelfde omkeerinrichting aan te sluiten, mits deze de benodigde stroom voor de motoren kan leveren. 11. Het is mogelijk om twee omkeerinrichtingen aan dezelfde motor aan te sluiten, daarbij moet echter worden gelet op het feit dat het gelijktijdig indrukken van de toetsen 'omhoog' en 'omlaag' van de omkeerinrichtingen, sommige parameters van de motoren kunnen beïnvloeden. 12. Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAC-onderdelen. 13. De beweging van het systeem moet altijd in de gaten worden gehouden. 14. Kinderen of volwassenen mogen zich niet ophouden in de buurt van het product terwijl dit in werking is. 15. Houd radiobesturingen of andere impulsgevers buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onbedoeld wordt ingeschakeld. 16. De gebruiker mag geen pogingen tot reparatie doen of directe handelingen uitvoeren, maar dient zich hiervoor uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd personeel. 17. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet toegestaan. 18. De set-up van de eindaanslagen moet worden uitgevoerd terwijl de motor in de buis is gemonteerd (niet op de werkbank). 19. De obstakeldetectie tijdens het neerlaten is alleen actief indien op de motor de betreffende accessoire is aangebracht. 20. Het systeem is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze via een ander persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, kennis hebben genomen van de gebruiksinstructies van het systeem, of die er toezicht over houdt. 21. Kinderen dienen in de gaten te worden gehouden, om te zorgen dat ze niet in de buurt van het systeem spelen. 22. Indien het systeem buiten wordt geïnstalleerd, moet de kabel met het opschrift H05RR-F worden gemonteerd met een minimaal koolgehalte van 2% en een minimale doorsnede van 4 x 0,75 mm². 23. In de uitvoering met radiobesturing, is het noodzakelijk om de stap-voor-stap-knop voor de handmatige werking te installeren, voor het geval er problemen zijn met de radiobesturing. 2

3 T-MODE BUISMOTOREN MET ELEKTRONISCHE MET RADIOBESTURING 1 BESCHRIJVING f e d a c b a Buismotor b Voorbeeld van een meenemer. (Accessoire) c Voorbeeld van een loopring. (Accessoire) d Eindschakelaarring e Voorbeeld van een motorsteun (Accessoire) f Mechanische sensor voor obstakeldetectie (Accessoire) Fig. 1 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN L MODEL T-MODE 35 ER / ERO ALS DE MECHANISCHE SENSOR VOOR OBSTAKELDETECTIE WORDT GEBRUIKT, WORDT DE LENGTE L VAN DE MOTOR MET DE ADAPTER VERLENGD MET 41 mm ( L + 41 mm ) KOPPEL (Nm) GEBRUIKS- FREQUENTIE SNELHEID (tpm) MAX GE- BRUIKS- DUUR (minuten) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 5/ % IP44 10/ % IP44 13/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD MODEL T-MODE 45 ER KOPPEL (Nm) GEBRUIKS- FREQUENTIE MAX GE- BRUIKS- DUUR (min.) SNELHEID (tpm) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) 3 VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 8/ % IP44 15/ % IP44 20/ % IP44 30/ % IP44 35/ % IP44 45/ % IP44 50/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD

4 3.3 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 1) Alvorens ingrepen op de installatie te verrichten moet de elektrische voeding worden uitgeschakeld. 2) Breng een alpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3mm aan op het voedingsnet van het automatisch systeem. 3) Sluit de draden aan zoals in het schema; als de motor in de tegengestelde richting draait, mogen de zwarte en de bruine draad niet worden omgewisseld, omdat aan het einde van de set-up de omhoog- en omlaag-toets en de correcte draairichting van de motor volledig automatisch met elkaar in overeenstemming worden gebracht MOTOR BEDIEND DOOR ALLEEN EEN AFSTANDSBEDIENING 230 V ~ L N OK BLAUW BRUIN * LET OP: ALS ER GEEN BEDIENINGSKNOP WORDT GEBRUIKT, MOET DE ZWARTE DRAAD NIET WORDEN AANGESLOTEN. GEEL-GROEN * ROOD ZWART Fig MOTOR BEDIEND DOOR AFSTANDSBEDIENING EN DRUKKNOP LET OP: de knop heeft een stap voor stap logica met dead man bediening. Met elke druk op de toets ontvangt demotor een impuls (BIJVOORBEELD: EERSTE KEER INDRUKKEN: OMHOOG; TOETS LOSLATEN: STOP; TWEEDE KEER INDRUKKEN; OMLAAG, enz.) 230 V ~ L N OK A BLAUW A ROOD ZWART BRUIN GEEL-GROEN Fig.7 L ROOD ZWART BRUIN 5

5 4 EERSTE RADIO IN HET GEHEUGEN OPSLAAN Draagbare afstandsbediening OMHOOG STOP / VOORKEURSPOSITIE OMLAAG ACHTERAANZICHT Wandmodel afstandsbediening ANDER RADIOKANAAL ACTIVERING DEACTIVERING ZONSENSOR P P PROGRAMMEERTOETS IN DE ONTVANGER IN DE MOTOR KUNNEN MAXIMAAL 20 RADIOBESTUURDE TOESTELLEN WORDEN OPGESLAGEN (WANDMODEL AFSTANDSBEDIENINGEN, RADIO-WINDMETERS, ENZ.). GEHEUGENOPSLAG KAN PLAATSVINDEN MET DE MOTOR IN ELKE WILLEKEURIGE TOESTAND. 1) TIJDENS DE GEHEUGENOPSLAG VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING EN TOT HET EINDE VAN DE SET-UPPROCEDURE WORDT DE MOTOR AANGEDREVEN IN DE MODUS DEAD-MAN (TOETS INGEDRUKT GEHOUDEN) 2) VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETSEN OMHOOG OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN 1) Schakel de spanning naar de motor in. 2) De motor voert, om te bevestigen dat het geheugen leeg is, een korte beweging in beide richtingen uit. 3) Druk binnen 10 seconden de programmeertoets P lang in, en daarna binnen 10 seconden op de toets stop/voorkeurspositie. 4) De motor voert twee korte bewegingen in beide richtingen uit, ter bevestiging dat geheugenopslag heeft plaatsgevonden. Fig.8 ON 10 SECONDEN P 10 SECONDEN X 2 5 SET-UP (S AFSTELLEN) ALS OP DE MOTOR DE ZONSENSOR IS GEACTIVEERD, WORDEN DE COMMANDO S VAN ALLE REEDS OPGESLAGEN AFSTANDSBEDIENINGEN ONDERDRUKT; DE ZONSENSOR MOET EERST WORDEN WORDEN GEDEACTIVEERD M.B.V. DE AFSTANDSBEDIENING. Met de procedure SET-UP kunnen door op de correct aangesloten knoppen te drukken de eindaanslag bovenin en onderin, en de correcte functies voor het te motoriseren rolluik worden afgesteld (MODUS ROLLUIK, MODUS STANDAARDZONNESCHERM EN MODUS CASSETTEZONNESCHERM). De procedure SET-UP kan AUTOMATISCH (met twee functies) of HANDMATIG worden uitgevoerd. De AUTOMATISCHE SET-UP is alleen mogelijk bij rolluiken. De HANDMATIGE SET-UP is mogelijk bij alle toepassingen (ROLLUIK, STANDAARDZONNESCHERM EN CASSETTEZONNESCHERM). Fig.9 6

6 1) TIJDENS DE GEHEUGENOPSLAG VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING EN TOT HET EINDE VAN DE PROCEDURE VOOR HET AFSTELLEN VAN DE S WORDT DE MOTOR AANDREVEN IN DE MODUS DEAD-MAN. (TOETS INGEDRUKT GEHOUDEN) 2) VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE TOETSEN OMHOOG ENOMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 3) ALS DE SET-UPPROCEDURE NIET ONVOLLEDIG IS UITGEVOERD, BEWEEGT DE MOTOR WANNEER EEN KNOP VAN DE AFSTANDSBEDIENING WORDT INGEDRUKT, NIET GELIJKMATIG, MAAR MAAKT HIJ EERST EEN KORTE SNELLE BEWEGING. 5.1 INGESTELDE FUNCTIES BIJ HET BEPALEN VAN HET TYPE TOEPASSING TIJDENS DE MODUS SET-UP ROLLUIKEN ZONNESCHERMEN STANDAARD- CASSETTE- ZONNESCHERM 1) Obstakeldetectie tijdens het neerlaten. (OBSTACLE DETECTION) 5.2 SET-UP VOOR ROLLUIKEN (ALLEEN MET MECHANISCHE SENSOR OBSTAKELDETECTIE MOTOR TM35 ERO) 2) Detectie van ijs op de geleiders van het rolluik of van geactiveerde vergrendelingen tijdens het optrekken (ANTI_ICE) (Wijziging van de positie einde detectie, en koppel wijzigbaar tijdens dit traject - Default 100%) 3) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaars, met de mogelijkheid deze in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80%, 100 % (default) van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) 4) Na de automatische set-up zit de eindschakelaar bovenin lager dan de mechanische aanslag (Dit voorkomt onnodige spanning op het rolluik ) 5) Mogelijkheid gevoeligheid obstakeldetectie op 10 niveaus, en het koppel in de laatste centimeters voor de eindschakelaar in te stellen 6) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. 1) Detectie eventuele blokkeringen tijdens het optrekken, waarna de motor automatisch wordt uitgeschakeld. 2) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. 3) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaars, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80%, 100 % (default) van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) 1) Iedere keer dat het scherm helemaal wordt opgetrokken wordt de eindschakelaar opgezocht. (BOX ALTIJD GESLOTEN) ( Deze functie compenseert volledig automatisch het uitschuiven van het zonneschermdoek ) 2) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaar bovenin, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80% (default), 100 % van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) ( Dit zorgt voor een zachtere sluiting van de cassette, zonder de mechanische onderdelen en het zonneschermdoekte belasten) 3) Ontspannen van het doek na sluiting van cassette ( RELEASE SYSTEM ) ( Dit haalt de spanning van het zonnescherm, zonder de cassettebox opnieuw te openen ) 4) Detectie eventuele blokkeringen tijdens bij het optrekken, waarna de motor vervolgens automatisch wordt uitgeschakeld. 5) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging in de tegengestelde richting van de laatste beweging uitgevoerd. Als de eindschakelaar bovenin is afgesteld, voert de motor N bewegingen in beide richtingen uit, ter bevestiging dat de eindschakelaar bovenin en de ingestelde modus in het geheugen zijn opgeslagen : - 1 bevestigende beweging in beide richtingen = modus rolluik ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld - 2 bevestigende bewegingen in beide richtingen = modus standaardzonnescherm ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld - 3 bevestigende bewegingen in beide richtingen = modus cassettezonnescherm ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld AUTOMATISCHE SET-UP VOOR ROLLUIKEN ( Alleen bij rolluiken in de onderstaande configuratie ) WANNEER DE AUTOMATISCHE SET-UP WORDT UITGEVOERD, GAAT DE MOTOR NAAR DE ROLLUIK-MODUS. De automatische set-up kan uitsluitend worden uitgevoerd als de motor wordt geïnstalleerd op rolluiken met een mechanische aanslag bovenin (bijvoorbeeld eindaanslagdoppen voor het optrekken Fig.10 ref. b) en met de mechanische sensor voor obstakeldetectie (Fig.10 ref. a) of in geval van een motor model TM35 ERO. Als deze procedure wordt uitgevoerd stelt de motor alle eindaanslagen automatisch af. ALS ER EEN BRAAKBEVEILIGING OP DE AS IS GEMONTEERD, IS HET RAADZAAM EEN AUTOMATISCHE SET-UP ZOALS IN HST , EEN HANDMATIGE SET-UPHANDMATIGE SET-UP UIT TE VOEREN MECHANISCHE SENSOR VOOR OBSTAKELDETECTIE a 7 b MECHANISCHE AANSLAG BOVENIN Fig.10

7 VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETS VOOR STIJGING DALING EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de knop voor het optrekken en houd deze ingedrukt; 2) Het rolluik zal omhoog gaan en de mechanische aanslag bovenin zoeken, en na een aantal seconden weer omlaag gaan en stoppen bij de mechanische aanslag onderin. 3) Laat nadat de motor 2 korte bewegingen heeft uitgevoerd (de ene en de andere kant op) de knop weer los. 4) Controleer, door het rolluik op te trekken en neer te laten, of de twee eindschakelaars goed zijn afgesteld. 5) Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit (hoofdstuk 6), en herhaal de procedure voor de automatische, halfautomatische of handmatige set-up. CONTROLEER WELKE TOETS HET COMMANDO VOOR OPTREKKEN GEEFT EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE MOTOR IN BEIDE RICHTINGEN BEWEEGT (EINDE VAN DE SET-UP) INGEDRUKT BLIJVEN HOUDEN TOT DE MOTOR EEN BEVESTIGING GEEFT Fig AUTOMATISCHE SET-UP VOOR ROLLUIKEN MET HANDMATIG AFSTELLEN VAN DE ONDERIN ( Alleen bij rolluiken met mechanische aanslagen voor het openen) WANNEER DE AUTOMATISCHE SET-UP WORDT UITGEVOERD, GAAT DE MOTOR NAAR DE ROLLUIK-MODUS. VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETS VOOR STIJGING DALING EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. Als de mechanische sensor voor obstakeldetectie niet is geïnstalleerd, kan de automatische set-up worden uitgevoerd, en de eindschakelaar onderin handmatig worden afgesteld. De mechanische aanslagen onderin zijn NOODZAKELIJK om de eindschakelaar bovenin te kunnen bepalen. 1) Druk op de knop voor het optrekken van het rolluik, en houd deze ingedrukt; 2) Het rolluik zal omhoog gaan en de mechanische aanslag bovenin zoeken, en vervolgens weer omlaag gaan. (Knop niet loslaten) 3) Laat de knop los op het punt de eindschakelaar onderin moet worden afgesteld (bijstellen is mogelijk met de knoppen omhoog/omlaag) 4) Druk op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE tot de motor 1 korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer, door het rolluik op te trekken en neer te laten, of de twee eindschakelaars goed zijn afgesteld. 6) Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. 8

8 CONTROLEER WELKE TOETS HET COMMANDO VOOR OPTREKKEN GEEFT, EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE GEWENSTE POSITIE VAN DE ONDERIN IS BEREIKT. DRUK DE TOETSEN OMHOOG EN OMLAAG TEGELIJKERTIJD IN OM DE POSITIE TE BEVESTIGEN TOT DE MOTOR DE HIERBOVEN AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT ONDERIN Fig HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN Tijdens de handmatige set-up kan zowel de eindschakelaar bovenin als die onderin als eerste worden afgesteld HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN TE BEGINNEN BIJ DE BOVENIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het rolluik in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop los. 2) Druk de toets stop/voorkeurspositie in, laat hem los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de rolluikmodus en de eindschakelaar correct zijn ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten, en ga naar de eindschakelaar onderin. 4) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de eindschakelaars correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN 9

9 DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE 2 SECONDEN IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. 1 seconde 3 SECONDEN DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD 10

10 HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN TE BEGINNEN BIJ DE ONDERIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het rolluik in de gewenste positie voor de eindschakelaar ONDERIN. Laat de knop los. 2) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de knop voor het optrekken, en ga naar de eindschakelaar bovenin. 4) Druk de toets stop/voorkeurspositie in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de rolluikmodus en de eindschakelaar onderin correct zijn afgesteld. 5) Controleer of de eindaanslagen correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de AUTOMATISCHE HANDMATIGE set-upprocedure DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN 11

11 DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE IN, LAAT HEM 0,5 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. 1 seconde 3 SECONDEN 5.3 SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN MET VEER UITVALSCHERM SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN MET VEER UITVALSCHERM, TE BEGINNEN BIJ DE BOVENIN VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETS VOOR STIJGING DALING EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop vervolgens los. 2) Druk TWEE KEER de toets stop/voorkeurspositie in, laat hem los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de zonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de eindschakelaar onderin. 4) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de posities van de eindschakelaars correct zijn. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN 12

12 DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE TWEE KEER 2 SECONDEN IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. Iedere keer indrukken 1 seconde X 2 3 SECONDEN X 2 DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN MET VEER UITVALSCHERM TE BEGINNEN BIJ DE ONDERIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar ONDERIN. Laat de knop los. 2) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de knop voor het optrekken, en ga naar de eindschakelaar bovenin. 4) Druk de toets stop/voorkeurspositie 2 keer in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de zonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 5) Controleer of de eindschakelaars correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure 13

13 DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE TWEE KEER 2 SECONDEN KEER IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. iedere keer indrukken 1 seconde X 2 3 SECONDEN X 2 14

14 5.4 SET-UP VOOR CASSETTEZONNESCHERMEN SET-UP VOOR CASSETTEZONNESCHERMEN TE BEGINNEN BIJ DE BOVENIN VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS VANAF DE AFSTANDSBEDIENING EEN COMMANDO VOOR OPTREKKEN WORDT GEGEVEN, GAAT HET SCHERM OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE TOETSEN OMHOOG EN OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop los. 2) Druk de toets stop/voorkeurspositie 3 KEER in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de cassettezonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de eindschakelaar onderin. 4) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de posities van de eindschakelaars correct zijn. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE 3 KEER IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. Iedere keer indrukken 1 seconde X SECONDEN X 3

15 ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD SET-UP VOOR CASSETTEZONNESCHERMEN TE BEGINNEN BIJ DE ONDERIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar ONDERIN. Laat de knop los. 2) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de knop die het commando voor het optrekken en ga naar de eindschakelaar bovenin. 4) Druk de toets stop/voorkeurspositie 3 keer in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de cassettezonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 5) Controleer of de eindschakelaars correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. ONDERIN 16

16 HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE 3 KEER IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN Iedere keer indrukken 1 seconde X 3 3 SECONDEN X 3 6 RESET S (de opgeslagen radio-accessoires worden niet gewist) DE RESET BRENGT DE MOTOR TERUG IN DE FABRIEKSINSTELLING. DEZE HANDELING KAN OP ELK MOMENT WORDEN UITGEVOERD, OOK TIJDENS DE SET-UPPROCEDURE (DE OPGESLAGEN RADIO-ACCESSOIRES WORDEN NIET GEWIST) 1) Druk de programmeertoets twee keer in. 2) Druk binnen de programmeertoets opnieuw 7 seconden in. 3) De motor voert een korte beweging in beide richtingen uit, ter bevestiging dat geheugenopslag heeft plaatsgevonden. Iedere keer indrukken P x 2 P x 1 7 seconden RESET OK 17

17 7 ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN TOEVOEGEN 1) Schakel de voeding naar de motor in. 2) Druk op een reeds in het geheugen opgeslagen afstandsbediening de programmeertoets P in, en druk binnen de daaropvolgende 5 seconden op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE. 3) Druk op de afstandsbediening die moet worden opgeslagen binnen 5 seconden op STOP/VOORKEURSPOSITIE. 4) Om te bevestigen dat de afstandsbediening is opgeslagen, moet de motor twee korte bewegingen in beide richtingen uitvoeren. ON REEDS OPGESLAGEN AFSTANDSBEDIENING P 5 SECONDEN AFSTANDSBEDIENINGEN DIE MOETEN WORDEN OPGESLAGEN NEW X 2 8 RADIOBESTURING WISSEN 7.1 EEN ENKELE AFSTANDSBEDIENING WISSEN 1) Druk de programmeertoets twee keer in. 2) Druk binnen 10 seconden de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE in. 3) De motor zal een korte beweging in beide richtingen uitvoeren, ter bevestiging dat de afstandsbediening is gewist. Iedere keer indrukken P X 2 10 SECONDEN 18

18 8.2 ONTVANGER VOLLEDIG WISSEN (de ingestelde eindschakelaars worden niet gewist) 1) Schakel de voeding naar de motor uit, wacht 10 seconden en verbind de rode (of zwarte) draad met de bruine draad. (als er een knop stap voor stap is, hoeft enkel deze knop te worden ingedrukt, zonder de draden te verbinden). 2) Schakel na ongeveer 10 seconden de voeding naar de motor in, de motor beweegt 1 seconde in beide richtingen, waarmee wordt aangegeven dat het geheugen volledig is gewist. 3) Schakel de voeding naar de motor weer uit. Haal de rode (of zwarte) en de bruine draad van elkaar los. (Als er een knop stap voor stap is, laat deze dan los). F BRUIN 230 V ~ L Druk op ROOD ZWART ROOD ZWART BRUIN ON 230 V ~ BRUIN F ROOD ZWART L ROOD ZWART BRUIN 19

19 9 GEAVANCEERD MENU HET GEAVANCEERD MENU IS UITSLUITEND TOEGANKELIJK NADAT DE S ZIJN AFGESTELD; DIT MENU KUNNEN DE GEVOELIGHEID VAN DE OBSTAKELDETECTIE, EN HET KOPPEL IN DE LAATSTE CENTIMETERS VOOR DE BOVENIN WORDEN GEWIJZIGD, EN KAN EEN ZEER GEVOELIGE ZONE VOOR HET DETECTEREN VAN BLOKKERINGEN BIJ HET OPTREKKEN WORDEN INGESTELD. OM HET GEAVANCEERDE MENU TE VERLATEN MOET DE KNOP STOP/VOORKEURSPOSITIE WORDENINGEDRUKT TOT DE MOTOR 3 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. OM TE CONTROLEREN HET GEAVANCEERDEMENU IS VERLATEN MOET OP DE TOETS OMHOOG OMLOOG WORDEN GEDRUKT EN WORDEN GECONTROLEERD HET ROLLUIK GELIJKMATIG BEWEEGT. 9.1 WIJZIGING VAN HET DOOR DE MOTOR GELEVERDE KOPPEL IN DE LAATSTE CENTIMETERS VOOR DE, EN TIJDENS DE DETECTIE VAN IJS VAN GEACTIVEERDE VERGRENDELINGEN (ST TOUCH) 1) Druk de programmeertoets 4 keer in. 2) De motor zal drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoeren, ter bevestiging dat u in het geavanceerde menu bent. 3) Druk de toets omhoog N keer in zoals aangegeven in de onderstaande tabel, om het koppel in de laatste centimeters voor de eindschakelaars en tijdens de detectie van ijs en/of geactiveerde vergrendelingen te wijzigen, en houd hem ingedrukt tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, ter bevestiging dat het koppel is ingesteld en u het geavanceerde menu heeft verlaten. 5) Als de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd bent u nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 3 opnieuw uit. AANTAL KEREN TOETS OMHOOG INDRUKKEN INGESTELD KOPPEL 1 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGING 40% van het volledige koppel 2 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGINGN 3 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGING 4 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGING Iedere keer indrukken 60% van het volledige koppel 80% van het volledige koppel (default voor cassettezonneschermen) 100% van het volledige koppel (default voor rolluiken en standaardzonneschermen of uitvalschermen) P X 3 X 4 Iedere keer indrukken 4 seconden x N keer 1 SECONDE 20 1 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 40 % 2 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 60 % 3 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 80 % 4 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 100 %

20 9.2 DETECTIE IJS OP DE GELEIDERS EN VERGRENDELINGEN GEACTIVEERD TIJDENS HET OPTREKKEN VAN HET ROLLUIK De motor T-MODE met elektronische eindschakelaar kan herkennen of eventuele vergrendelingen op het rolluik zijn geactiveerd, en of er ijs op de geleiders zit, over heel het bereik van het rolluik. Als dat namelijk het geval zou zijn, zou hierdoor worden verhinderd dat het rolluik normaal omhoog gaat, waardoor hij beschadigd kan raken. Als terwijl het rolluik stilstaat een omhoog-signaal wordt gegeven, en hij 1 seconde blijft stilstaan omdat de vergrendelingen zijn geactiveerd of er ijs op de geleiders zit, gaat de motor over op stop GEVOELIGHEID VERHOGEN VOOR DETECTIE IJS EN VERGRENDELINGEN INGESCHAKELD De gevoeligheid voor het detecteren van vergrendelingen of ijs in een gebied tussen de eindschakelaar onderin en een punt naar keuze, kan worden verhoogd. Als in dit gebied ijs aanwezig is of vergrendelingen zijn geactiveerd, reageert de motor in 0,. Als de motor heeft gedetecteerd dat er ijs is of vergrendelingen zijn geactiveerd, gaat hij over op stop, en moet om het rolluik te openen eerst een omlaag-commando worden gegeven. Het is mogelijk een hogere gevoeligheid te combineren met een lager koppel (zie hst. 9.1). Eindschakelaar bovenin Eindschakelaar onderin ZONE STANDAARDGEVOELIGHEID (De voeding naar de motor wordt uitgeschakeld zodra het rolluik 1 seconde wordt geblokkeerd) ZONE HOGE GEVOELIGHEID (De voeding naar de motor wordt uitgeschakeld zodra het rolluik 0,2 seconde wordt geblokkeerd) DE ZONE VAN HOGE GEVOELIGHEID WORDT INGESTELD VANAF DE ONDERIN TOT AAN HET INGESTELDE PUNT, ZOALS BESCHREVEN IN DE VOLGENDE PROCEDURE INSTELLEN ZONE VAN HOGE GEVOELIGHEID 1) Zet het rolluik op het punt waar u een hogere gevoeligheid wilt voor het herkennen van geactiveerde vergrendelingen of ijs op de geleiders (ook het hele bereik van het rolluik kan worden ingesteld). 2) Druk de programmeertoets vier keer in. 3) De motor voert drie korte bewegingen uit, ter bevestiging dat u in het geavanceerde menu bent. 4) Druk 2 keer op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE, druk hem vervolgens nogmaals in en houd hem ingedrukt tot de motor 2 bewegingen in beide richtingen uitvoert, ter bevestiging dat de positie is ingesteld, en u het geavanceerde menu heeft verlaten. 6) Als de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd bent u nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 4 opnieuw uit. Iedere keer indrukken Zet het rolluik op het punt waar u een hoge gevoeligheid wilt 21 P X 4 Druk vier maal op de programmeertoets (iedere keer lang indrukken met een pauze van ongeveer 1 seconde daartussen)

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Snelstart: Door Sensor EU

Snelstart: Door Sensor EU Snelstart: Door Sensor EU Schroef connector Technische specificaties Indicatielamp Voltage Levensduur batterij Frequentie Draadloos bereik Nauwkeurigheid temperatuursensor 2x AAA 1,5V batterijen 5 jaar

Nadere informatie

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT NL/ GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Meegeleverd Accessoires 2 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 Bovenpaneel en regelaars 5 Onderpaneel en regelaars 6 Regelaars boven- en

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid Moto G afb In het kort Start t Startscherm en apps Beheren en aanpassen Bellen Contacten Berichten E-mail Typen Communiceren Surfen Foto's en video's Muziek Boeken Games Locatie catievaststellen en navigeren

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding 2009 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel.: (913) 397.8200 of (800) 800.1020

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Gebruikershandleiding Lees de veiligheidsaanwijzingen en belangrijke tips in de bijgeleverde handleidingen voordat u uw computer in gebruik neemt. Opmerkingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

SABRE SB35. Ultra-Slim Home Entertainment Soundbar met Compacte Subwoofer. Handleiding

SABRE SB35. Ultra-Slim Home Entertainment Soundbar met Compacte Subwoofer. Handleiding SABRE SB35 Ultra-Slim Home Entertainment Soundbar met Compacte Subwoofer Handleiding Inleiding Inleiding 3 Beschrijving en functies 3 Meegeleverde items 3 SABRE SB35 regelaars bovenpaneel 4 SABRE SB35

Nadere informatie