T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER"

Transcriptie

1 T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

2 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35 ERO, TM 45 ER, TM 58 ER in overeenstemming is met de belangrijkste eisen van de volgende EEG-richtlijnen: /95/EEG /108/EEG - 99/05/EEG en dus in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende geharmoniseerde normen: - EN , EN / EN , EN , - EN , EN Bologna,, 01/10/2012 De President-directeur A. Marcellan WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 1. LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst 2. Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product. 3. Dit product is uitsluitend ontworpen en vervaardigd voor het gebruik dat in deze documentatie wordt beschreven. Elk ander gebruik, dat niet uitdrukkelijk is vermeld, zou het product kunnen beschadigen en/of een bron van gevaar kunnen vormen. 4. FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit oneigenlijk gebruik of uit elk ander gebruik dan hetgeen waarvoor het automatische systeem is bedoeld 5. Alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te voeren, moet de voeding worden afgesloten. 6. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel volgens de geldende normen. 7. Zorg op het voedingsnet van het automatische systeem voor een meerpolige schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer. 8. De minimale installatiehoogte van het automatische systeem bedraagt 2,5 m. 9. Controleer of er bovenstrooms van het systeem een differentiaalschakelaar is geplaatst met een drempelspanning van 0,03 A. 10. Het is mogelijk om meerdere motoren aan dezelfde omkeerinrichting aan te sluiten, mits deze de benodigde stroom voor de motoren kan leveren. 11. Het is mogelijk om twee omkeerinrichtingen aan dezelfde motor aan te sluiten, daarbij moet echter worden gelet op het feit dat het gelijktijdig indrukken van de toetsen 'omhoog' en 'omlaag' van de omkeerinrichtingen, sommige parameters van de motoren kunnen beïnvloeden. 12. Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAC-onderdelen. 13. De beweging van het systeem moet altijd in de gaten worden gehouden. 14. Kinderen of volwassenen mogen zich niet ophouden in de buurt van het product terwijl dit in werking is. 15. Houd radiobesturingen of andere impulsgevers buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onbedoeld wordt ingeschakeld. 16. De gebruiker mag geen pogingen tot reparatie doen of directe handelingen uitvoeren, maar dient zich hiervoor uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd personeel. 17. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet toegestaan. 18. De set-up van de eindaanslagen moet worden uitgevoerd terwijl de motor in de buis is gemonteerd (niet op de werkbank). 19. De obstakeldetectie tijdens het neerlaten is alleen actief indien op de motor de betreffende accessoire is aangebracht. 20. Het systeem is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze via een ander persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, kennis hebben genomen van de gebruiksinstructies van het systeem, of die er toezicht over houdt. 21. Kinderen dienen in de gaten te worden gehouden, om te zorgen dat ze niet in de buurt van het systeem spelen. 22. Indien het systeem buiten wordt geïnstalleerd, moet de kabel met het opschrift H05RR-F worden gemonteerd met een minimaal koolgehalte van 2% en een minimale doorsnede van 4 x 0,75 mm². 23. In de uitvoering met radiobesturing, is het noodzakelijk om de stap-voor-stap-knop voor de handmatige werking te installeren, voor het geval er problemen zijn met de radiobesturing. 2

3 T-MODE BUISMOTOREN MET ELEKTRONISCHE MET RADIOBESTURING 1 BESCHRIJVING f e d a c b a Buismotor b Voorbeeld van een meenemer. (Accessoire) c Voorbeeld van een loopring. (Accessoire) d Eindschakelaarring e Voorbeeld van een motorsteun (Accessoire) f Mechanische sensor voor obstakeldetectie (Accessoire) Fig. 1 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN L MODEL T-MODE 35 ER / ERO ALS DE MECHANISCHE SENSOR VOOR OBSTAKELDETECTIE WORDT GEBRUIKT, WORDT DE LENGTE L VAN DE MOTOR MET DE ADAPTER VERLENGD MET 41 mm ( L + 41 mm ) KOPPEL (Nm) GEBRUIKS- FREQUENTIE SNELHEID (tpm) MAX GE- BRUIKS- DUUR (minuten) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 5/ % IP44 10/ % IP44 13/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD MODEL T-MODE 45 ER KOPPEL (Nm) GEBRUIKS- FREQUENTIE MAX GE- BRUIKS- DUUR (min.) SNELHEID (tpm) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) 3 VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 8/ % IP44 15/ % IP44 20/ % IP44 30/ % IP44 35/ % IP44 45/ % IP44 50/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD

4 3.3 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 1) Alvorens ingrepen op de installatie te verrichten moet de elektrische voeding worden uitgeschakeld. 2) Breng een alpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3mm aan op het voedingsnet van het automatisch systeem. 3) Sluit de draden aan zoals in het schema; als de motor in de tegengestelde richting draait, mogen de zwarte en de bruine draad niet worden omgewisseld, omdat aan het einde van de set-up de omhoog- en omlaag-toets en de correcte draairichting van de motor volledig automatisch met elkaar in overeenstemming worden gebracht MOTOR BEDIEND DOOR ALLEEN EEN AFSTANDSBEDIENING 230 V ~ L N OK BLAUW BRUIN * LET OP: ALS ER GEEN BEDIENINGSKNOP WORDT GEBRUIKT, MOET DE ZWARTE DRAAD NIET WORDEN AANGESLOTEN. GEEL-GROEN * ROOD ZWART Fig MOTOR BEDIEND DOOR AFSTANDSBEDIENING EN DRUKKNOP LET OP: de knop heeft een stap voor stap logica met dead man bediening. Met elke druk op de toets ontvangt demotor een impuls (BIJVOORBEELD: EERSTE KEER INDRUKKEN: OMHOOG; TOETS LOSLATEN: STOP; TWEEDE KEER INDRUKKEN; OMLAAG, enz.) 230 V ~ L N OK A BLAUW A ROOD ZWART BRUIN GEEL-GROEN Fig.7 L ROOD ZWART BRUIN 5

5 4 EERSTE RADIO IN HET GEHEUGEN OPSLAAN Draagbare afstandsbediening OMHOOG STOP / VOORKEURSPOSITIE OMLAAG ACHTERAANZICHT Wandmodel afstandsbediening ANDER RADIOKANAAL ACTIVERING DEACTIVERING ZONSENSOR P P PROGRAMMEERTOETS IN DE ONTVANGER IN DE MOTOR KUNNEN MAXIMAAL 20 RADIOBESTUURDE TOESTELLEN WORDEN OPGESLAGEN (WANDMODEL AFSTANDSBEDIENINGEN, RADIO-WINDMETERS, ENZ.). GEHEUGENOPSLAG KAN PLAATSVINDEN MET DE MOTOR IN ELKE WILLEKEURIGE TOESTAND. 1) TIJDENS DE GEHEUGENOPSLAG VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING EN TOT HET EINDE VAN DE SET-UPPROCEDURE WORDT DE MOTOR AANGEDREVEN IN DE MODUS DEAD-MAN (TOETS INGEDRUKT GEHOUDEN) 2) VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETSEN OMHOOG OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN 1) Schakel de spanning naar de motor in. 2) De motor voert, om te bevestigen dat het geheugen leeg is, een korte beweging in beide richtingen uit. 3) Druk binnen 10 seconden de programmeertoets P lang in, en daarna binnen 10 seconden op de toets stop/voorkeurspositie. 4) De motor voert twee korte bewegingen in beide richtingen uit, ter bevestiging dat geheugenopslag heeft plaatsgevonden. Fig.8 ON 10 SECONDEN P 10 SECONDEN X 2 5 SET-UP (S AFSTELLEN) ALS OP DE MOTOR DE ZONSENSOR IS GEACTIVEERD, WORDEN DE COMMANDO S VAN ALLE REEDS OPGESLAGEN AFSTANDSBEDIENINGEN ONDERDRUKT; DE ZONSENSOR MOET EERST WORDEN WORDEN GEDEACTIVEERD M.B.V. DE AFSTANDSBEDIENING. Met de procedure SET-UP kunnen door op de correct aangesloten knoppen te drukken de eindaanslag bovenin en onderin, en de correcte functies voor het te motoriseren rolluik worden afgesteld (MODUS ROLLUIK, MODUS STANDAARDZONNESCHERM EN MODUS CASSETTEZONNESCHERM). De procedure SET-UP kan AUTOMATISCH (met twee functies) of HANDMATIG worden uitgevoerd. De AUTOMATISCHE SET-UP is alleen mogelijk bij rolluiken. De HANDMATIGE SET-UP is mogelijk bij alle toepassingen (ROLLUIK, STANDAARDZONNESCHERM EN CASSETTEZONNESCHERM). Fig.9 6

6 1) TIJDENS DE GEHEUGENOPSLAG VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING EN TOT HET EINDE VAN DE PROCEDURE VOOR HET AFSTELLEN VAN DE S WORDT DE MOTOR AANDREVEN IN DE MODUS DEAD-MAN. (TOETS INGEDRUKT GEHOUDEN) 2) VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE TOETSEN OMHOOG ENOMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 3) ALS DE SET-UPPROCEDURE NIET ONVOLLEDIG IS UITGEVOERD, BEWEEGT DE MOTOR WANNEER EEN KNOP VAN DE AFSTANDSBEDIENING WORDT INGEDRUKT, NIET GELIJKMATIG, MAAR MAAKT HIJ EERST EEN KORTE SNELLE BEWEGING. 5.1 INGESTELDE FUNCTIES BIJ HET BEPALEN VAN HET TYPE TOEPASSING TIJDENS DE MODUS SET-UP ROLLUIKEN ZONNESCHERMEN STANDAARD- CASSETTE- ZONNESCHERM 1) Obstakeldetectie tijdens het neerlaten. (OBSTACLE DETECTION) 5.2 SET-UP VOOR ROLLUIKEN (ALLEEN MET MECHANISCHE SENSOR OBSTAKELDETECTIE MOTOR TM35 ERO) 2) Detectie van ijs op de geleiders van het rolluik of van geactiveerde vergrendelingen tijdens het optrekken (ANTI_ICE) (Wijziging van de positie einde detectie, en koppel wijzigbaar tijdens dit traject - Default 100%) 3) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaars, met de mogelijkheid deze in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80%, 100 % (default) van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) 4) Na de automatische set-up zit de eindschakelaar bovenin lager dan de mechanische aanslag (Dit voorkomt onnodige spanning op het rolluik ) 5) Mogelijkheid gevoeligheid obstakeldetectie op 10 niveaus, en het koppel in de laatste centimeters voor de eindschakelaar in te stellen 6) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. 1) Detectie eventuele blokkeringen tijdens het optrekken, waarna de motor automatisch wordt uitgeschakeld. 2) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. 3) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaars, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80%, 100 % (default) van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) 1) Iedere keer dat het scherm helemaal wordt opgetrokken wordt de eindschakelaar opgezocht. (BOX ALTIJD GESLOTEN) ( Deze functie compenseert volledig automatisch het uitschuiven van het zonneschermdoek ) 2) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaar bovenin, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80% (default), 100 % van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) ( Dit zorgt voor een zachtere sluiting van de cassette, zonder de mechanische onderdelen en het zonneschermdoekte belasten) 3) Ontspannen van het doek na sluiting van cassette ( RELEASE SYSTEM ) ( Dit haalt de spanning van het zonnescherm, zonder de cassettebox opnieuw te openen ) 4) Detectie eventuele blokkeringen tijdens bij het optrekken, waarna de motor vervolgens automatisch wordt uitgeschakeld. 5) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging in de tegengestelde richting van de laatste beweging uitgevoerd. Als de eindschakelaar bovenin is afgesteld, voert de motor N bewegingen in beide richtingen uit, ter bevestiging dat de eindschakelaar bovenin en de ingestelde modus in het geheugen zijn opgeslagen : - 1 bevestigende beweging in beide richtingen = modus rolluik ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld - 2 bevestigende bewegingen in beide richtingen = modus standaardzonnescherm ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld - 3 bevestigende bewegingen in beide richtingen = modus cassettezonnescherm ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld AUTOMATISCHE SET-UP VOOR ROLLUIKEN ( Alleen bij rolluiken in de onderstaande configuratie ) WANNEER DE AUTOMATISCHE SET-UP WORDT UITGEVOERD, GAAT DE MOTOR NAAR DE ROLLUIK-MODUS. De automatische set-up kan uitsluitend worden uitgevoerd als de motor wordt geïnstalleerd op rolluiken met een mechanische aanslag bovenin (bijvoorbeeld eindaanslagdoppen voor het optrekken Fig.10 ref. b) en met de mechanische sensor voor obstakeldetectie (Fig.10 ref. a) of in geval van een motor model TM35 ERO. Als deze procedure wordt uitgevoerd stelt de motor alle eindaanslagen automatisch af. ALS ER EEN BRAAKBEVEILIGING OP DE AS IS GEMONTEERD, IS HET RAADZAAM EEN AUTOMATISCHE SET-UP ZOALS IN HST , EEN HANDMATIGE SET-UPHANDMATIGE SET-UP UIT TE VOEREN MECHANISCHE SENSOR VOOR OBSTAKELDETECTIE a 7 b MECHANISCHE AANSLAG BOVENIN Fig.10

7 VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETS VOOR STIJGING DALING EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de knop voor het optrekken en houd deze ingedrukt; 2) Het rolluik zal omhoog gaan en de mechanische aanslag bovenin zoeken, en na een aantal seconden weer omlaag gaan en stoppen bij de mechanische aanslag onderin. 3) Laat nadat de motor 2 korte bewegingen heeft uitgevoerd (de ene en de andere kant op) de knop weer los. 4) Controleer, door het rolluik op te trekken en neer te laten, of de twee eindschakelaars goed zijn afgesteld. 5) Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit (hoofdstuk 6), en herhaal de procedure voor de automatische, halfautomatische of handmatige set-up. CONTROLEER WELKE TOETS HET COMMANDO VOOR OPTREKKEN GEEFT EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE MOTOR IN BEIDE RICHTINGEN BEWEEGT (EINDE VAN DE SET-UP) INGEDRUKT BLIJVEN HOUDEN TOT DE MOTOR EEN BEVESTIGING GEEFT Fig AUTOMATISCHE SET-UP VOOR ROLLUIKEN MET HANDMATIG AFSTELLEN VAN DE ONDERIN ( Alleen bij rolluiken met mechanische aanslagen voor het openen) WANNEER DE AUTOMATISCHE SET-UP WORDT UITGEVOERD, GAAT DE MOTOR NAAR DE ROLLUIK-MODUS. VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETS VOOR STIJGING DALING EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. Als de mechanische sensor voor obstakeldetectie niet is geïnstalleerd, kan de automatische set-up worden uitgevoerd, en de eindschakelaar onderin handmatig worden afgesteld. De mechanische aanslagen onderin zijn NOODZAKELIJK om de eindschakelaar bovenin te kunnen bepalen. 1) Druk op de knop voor het optrekken van het rolluik, en houd deze ingedrukt; 2) Het rolluik zal omhoog gaan en de mechanische aanslag bovenin zoeken, en vervolgens weer omlaag gaan. (Knop niet loslaten) 3) Laat de knop los op het punt de eindschakelaar onderin moet worden afgesteld (bijstellen is mogelijk met de knoppen omhoog/omlaag) 4) Druk op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE tot de motor 1 korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer, door het rolluik op te trekken en neer te laten, of de twee eindschakelaars goed zijn afgesteld. 6) Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. 8

8 CONTROLEER WELKE TOETS HET COMMANDO VOOR OPTREKKEN GEEFT, EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE GEWENSTE POSITIE VAN DE ONDERIN IS BEREIKT. DRUK DE TOETSEN OMHOOG EN OMLAAG TEGELIJKERTIJD IN OM DE POSITIE TE BEVESTIGEN TOT DE MOTOR DE HIERBOVEN AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT ONDERIN Fig HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN Tijdens de handmatige set-up kan zowel de eindschakelaar bovenin als die onderin als eerste worden afgesteld HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN TE BEGINNEN BIJ DE BOVENIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het rolluik in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop los. 2) Druk de toets stop/voorkeurspositie in, laat hem los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de rolluikmodus en de eindschakelaar correct zijn ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten, en ga naar de eindschakelaar onderin. 4) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de eindschakelaars correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN 9

9 DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE 2 SECONDEN IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. 1 seconde 3 SECONDEN DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD 10

10 HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN TE BEGINNEN BIJ DE ONDERIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het rolluik in de gewenste positie voor de eindschakelaar ONDERIN. Laat de knop los. 2) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de knop voor het optrekken, en ga naar de eindschakelaar bovenin. 4) Druk de toets stop/voorkeurspositie in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de rolluikmodus en de eindschakelaar onderin correct zijn afgesteld. 5) Controleer of de eindaanslagen correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de AUTOMATISCHE HANDMATIGE set-upprocedure DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ROLLUIK DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN 11

11 DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE IN, LAAT HEM 0,5 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. 1 seconde 3 SECONDEN 5.3 SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN MET VEER UITVALSCHERM SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN MET VEER UITVALSCHERM, TE BEGINNEN BIJ DE BOVENIN VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS OP DE OMHOOG-KNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE AUTOMATISCHE SET-UP ZULLEN DE TOETS VOOR STIJGING DALING EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop vervolgens los. 2) Druk TWEE KEER de toets stop/voorkeurspositie in, laat hem los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de zonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de eindschakelaar onderin. 4) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de posities van de eindschakelaars correct zijn. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN 12

12 DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE TWEE KEER 2 SECONDEN IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. Iedere keer indrukken 1 seconde X 2 3 SECONDEN X 2 DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN MET VEER UITVALSCHERM TE BEGINNEN BIJ DE ONDERIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar ONDERIN. Laat de knop los. 2) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de knop voor het optrekken, en ga naar de eindschakelaar bovenin. 4) Druk de toets stop/voorkeurspositie 2 keer in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de zonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 5) Controleer of de eindschakelaars correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure 13

13 DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE ONDERIN BEREIKT ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE TWEE KEER 2 SECONDEN KEER IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. iedere keer indrukken 1 seconde X 2 3 SECONDEN X 2 14

14 5.4 SET-UP VOOR CASSETTEZONNESCHERMEN SET-UP VOOR CASSETTEZONNESCHERMEN TE BEGINNEN BIJ DE BOVENIN VOORDAT DE SET-UP IS VOLTOOID, KAN HET ZIJN DAT DE MOTOR IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING T.O.V. HET GEGEVEN COMMANDO DRAAIT ( BIJV: ALS VANAF DE AFSTANDSBEDIENING EEN COMMANDO VOOR OPTREKKEN WORDT GEGEVEN, GAAT HET SCHERM OMLAAG); AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE TOETSEN OMHOOG EN OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop los. 2) Druk de toets stop/voorkeurspositie 3 KEER in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de cassettezonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de eindschakelaar onderin. 4) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de posities van de eindschakelaars correct zijn. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE 3 KEER IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN. Iedere keer indrukken 1 seconde X SECONDEN X 3

15 ONDERIN HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD SET-UP VOOR CASSETTEZONNESCHERMEN TE BEGINNEN BIJ DE ONDERIN 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar ONDERIN. Laat de knop los. 2) Druk op de knop stop/voorkeurspositie tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de knop die het commando voor het optrekken en ga naar de eindschakelaar bovenin. 4) Druk de toets stop/voorkeurspositie 3 keer in, laat hem 1 seconde los, en druk hem opnieuw in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de cassettezonneschermmodus en de eindschakelaar bovenin correct zijn ingesteld. 5) Controleer of de eindschakelaars correct zijn afgesteld. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. ONDERIN 16

16 HOUD DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG TOT HET ZONNESCHERM DE BOVENIN BEREIKT BOVENIN DRUK DE TOETS STOP/VOORKEURSPOSITIE 3 KEER IN, LAAT HEM 1 SECONDE LOS, DRUK HEM OPNIEUW IN EN HOUD HEM INGEDRUKT TOT DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN ZIJN UITGEVOERD, TER BEVESTIGING DAT DE BOVENIN IS OPGESLAGEN Iedere keer indrukken 1 seconde X 3 3 SECONDEN X 3 6 RESET S (de opgeslagen radio-accessoires worden niet gewist) DE RESET BRENGT DE MOTOR TERUG IN DE FABRIEKSINSTELLING. DEZE HANDELING KAN OP ELK MOMENT WORDEN UITGEVOERD, OOK TIJDENS DE SET-UPPROCEDURE (DE OPGESLAGEN RADIO-ACCESSOIRES WORDEN NIET GEWIST) 1) Druk de programmeertoets twee keer in. 2) Druk binnen de programmeertoets opnieuw 7 seconden in. 3) De motor voert een korte beweging in beide richtingen uit, ter bevestiging dat geheugenopslag heeft plaatsgevonden. Iedere keer indrukken P x 2 P x 1 7 seconden RESET OK 17

17 7 ANDERE AFSTANDSBEDIENINGEN TOEVOEGEN 1) Schakel de voeding naar de motor in. 2) Druk op een reeds in het geheugen opgeslagen afstandsbediening de programmeertoets P in, en druk binnen de daaropvolgende 5 seconden op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE. 3) Druk op de afstandsbediening die moet worden opgeslagen binnen 5 seconden op STOP/VOORKEURSPOSITIE. 4) Om te bevestigen dat de afstandsbediening is opgeslagen, moet de motor twee korte bewegingen in beide richtingen uitvoeren. ON REEDS OPGESLAGEN AFSTANDSBEDIENING P 5 SECONDEN AFSTANDSBEDIENINGEN DIE MOETEN WORDEN OPGESLAGEN NEW X 2 8 RADIOBESTURING WISSEN 7.1 EEN ENKELE AFSTANDSBEDIENING WISSEN 1) Druk de programmeertoets twee keer in. 2) Druk binnen 10 seconden de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE in. 3) De motor zal een korte beweging in beide richtingen uitvoeren, ter bevestiging dat de afstandsbediening is gewist. Iedere keer indrukken P X 2 10 SECONDEN 18

18 8.2 ONTVANGER VOLLEDIG WISSEN (de ingestelde eindschakelaars worden niet gewist) 1) Schakel de voeding naar de motor uit, wacht 10 seconden en verbind de rode (of zwarte) draad met de bruine draad. (als er een knop stap voor stap is, hoeft enkel deze knop te worden ingedrukt, zonder de draden te verbinden). 2) Schakel na ongeveer 10 seconden de voeding naar de motor in, de motor beweegt 1 seconde in beide richtingen, waarmee wordt aangegeven dat het geheugen volledig is gewist. 3) Schakel de voeding naar de motor weer uit. Haal de rode (of zwarte) en de bruine draad van elkaar los. (Als er een knop stap voor stap is, laat deze dan los). F BRUIN 230 V ~ L Druk op ROOD ZWART ROOD ZWART BRUIN ON 230 V ~ BRUIN F ROOD ZWART L ROOD ZWART BRUIN 19

19 9 GEAVANCEERD MENU HET GEAVANCEERD MENU IS UITSLUITEND TOEGANKELIJK NADAT DE S ZIJN AFGESTELD; DIT MENU KUNNEN DE GEVOELIGHEID VAN DE OBSTAKELDETECTIE, EN HET KOPPEL IN DE LAATSTE CENTIMETERS VOOR DE BOVENIN WORDEN GEWIJZIGD, EN KAN EEN ZEER GEVOELIGE ZONE VOOR HET DETECTEREN VAN BLOKKERINGEN BIJ HET OPTREKKEN WORDEN INGESTELD. OM HET GEAVANCEERDE MENU TE VERLATEN MOET DE KNOP STOP/VOORKEURSPOSITIE WORDENINGEDRUKT TOT DE MOTOR 3 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. OM TE CONTROLEREN HET GEAVANCEERDEMENU IS VERLATEN MOET OP DE TOETS OMHOOG OMLOOG WORDEN GEDRUKT EN WORDEN GECONTROLEERD HET ROLLUIK GELIJKMATIG BEWEEGT. 9.1 WIJZIGING VAN HET DOOR DE MOTOR GELEVERDE KOPPEL IN DE LAATSTE CENTIMETERS VOOR DE, EN TIJDENS DE DETECTIE VAN IJS VAN GEACTIVEERDE VERGRENDELINGEN (ST TOUCH) 1) Druk de programmeertoets 4 keer in. 2) De motor zal drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoeren, ter bevestiging dat u in het geavanceerde menu bent. 3) Druk de toets omhoog N keer in zoals aangegeven in de onderstaande tabel, om het koppel in de laatste centimeters voor de eindschakelaars en tijdens de detectie van ijs en/of geactiveerde vergrendelingen te wijzigen, en houd hem ingedrukt tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert, ter bevestiging dat het koppel is ingesteld en u het geavanceerde menu heeft verlaten. 5) Als de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd bent u nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 3 opnieuw uit. AANTAL KEREN TOETS OMHOOG INDRUKKEN INGESTELD KOPPEL 1 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGING 40% van het volledige koppel 2 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGINGN 3 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGING 4 KEER DRUKKEN OP TOETS OMHOOG + OMHOOG INGEDRUKT GEHOUDEN TOT BEVESTIGING Iedere keer indrukken 60% van het volledige koppel 80% van het volledige koppel (default voor cassettezonneschermen) 100% van het volledige koppel (default voor rolluiken en standaardzonneschermen of uitvalschermen) P X 3 X 4 Iedere keer indrukken 4 seconden x N keer 1 SECONDE 20 1 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 40 % 2 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 60 % 3 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 80 % 4 Keer drukken op toets omhoog = geselecteerd koppel 100 %

20 9.2 DETECTIE IJS OP DE GELEIDERS EN VERGRENDELINGEN GEACTIVEERD TIJDENS HET OPTREKKEN VAN HET ROLLUIK De motor T-MODE met elektronische eindschakelaar kan herkennen of eventuele vergrendelingen op het rolluik zijn geactiveerd, en of er ijs op de geleiders zit, over heel het bereik van het rolluik. Als dat namelijk het geval zou zijn, zou hierdoor worden verhinderd dat het rolluik normaal omhoog gaat, waardoor hij beschadigd kan raken. Als terwijl het rolluik stilstaat een omhoog-signaal wordt gegeven, en hij 1 seconde blijft stilstaan omdat de vergrendelingen zijn geactiveerd of er ijs op de geleiders zit, gaat de motor over op stop GEVOELIGHEID VERHOGEN VOOR DETECTIE IJS EN VERGRENDELINGEN INGESCHAKELD De gevoeligheid voor het detecteren van vergrendelingen of ijs in een gebied tussen de eindschakelaar onderin en een punt naar keuze, kan worden verhoogd. Als in dit gebied ijs aanwezig is of vergrendelingen zijn geactiveerd, reageert de motor in 0,. Als de motor heeft gedetecteerd dat er ijs is of vergrendelingen zijn geactiveerd, gaat hij over op stop, en moet om het rolluik te openen eerst een omlaag-commando worden gegeven. Het is mogelijk een hogere gevoeligheid te combineren met een lager koppel (zie hst. 9.1). Eindschakelaar bovenin Eindschakelaar onderin ZONE STANDAARDGEVOELIGHEID (De voeding naar de motor wordt uitgeschakeld zodra het rolluik 1 seconde wordt geblokkeerd) ZONE HOGE GEVOELIGHEID (De voeding naar de motor wordt uitgeschakeld zodra het rolluik 0,2 seconde wordt geblokkeerd) DE ZONE VAN HOGE GEVOELIGHEID WORDT INGESTELD VANAF DE ONDERIN TOT AAN HET INGESTELDE PUNT, ZOALS BESCHREVEN IN DE VOLGENDE PROCEDURE INSTELLEN ZONE VAN HOGE GEVOELIGHEID 1) Zet het rolluik op het punt waar u een hogere gevoeligheid wilt voor het herkennen van geactiveerde vergrendelingen of ijs op de geleiders (ook het hele bereik van het rolluik kan worden ingesteld). 2) Druk de programmeertoets vier keer in. 3) De motor voert drie korte bewegingen uit, ter bevestiging dat u in het geavanceerde menu bent. 4) Druk 2 keer op de toets STOP/VOORKEURSPOSITIE, druk hem vervolgens nogmaals in en houd hem ingedrukt tot de motor 2 bewegingen in beide richtingen uitvoert, ter bevestiging dat de positie is ingesteld, en u het geavanceerde menu heeft verlaten. 6) Als de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd bent u nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 4 opnieuw uit. Iedere keer indrukken Zet het rolluik op het punt waar u een hoge gevoeligheid wilt 21 P X 4 Druk vier maal op de programmeertoets (iedere keer lang indrukken met een pauze van ongeveer 1 seconde daartussen)

T-MODE TM 45 E TM 58 E

T-MODE TM 45 E TM 58 E T-MODE TM 45 E TM 58 E VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is TM XA R 433 CEVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10 40069 Zola Predosa BOLOGNA ITALIE De elektronische apparatuur conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand XS 55 Veiligheidslijst met weerstand DE FAAC XS 55 IS DE ENIGE RUBBEREN VEILIGHEIDSLIJST DIE op de markt verkrijgbaar is met een Plug and Play -systeem. De nieuwe veiligheidslijst XS 55 is zowel als rol

Nadere informatie

T-MODE. TM xx ER ERO INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx ER ERO INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx ER ERO INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35 ERO,

Nadere informatie

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Elke reis heeft zijn verhaal Er zijn reizen met unieke ervaringen: om te ontdekken, vertellen, delen. De reis van FAAC is begonnen

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 ENERGIE EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte

Nadere informatie

FAAC BUISMOTOREN EN ACCESSOIRES I N E U R O PA

FAAC BUISMOTOREN EN ACCESSOIRES I N E U R O PA FAAC BUISMOTOREN EN ACCESSOIRES GEPRODUCEERD I N E U R O PA FAAC BUISMOTOREN Mechanische motoren * De mechanische motoren van het merk FAAC worden gekenmerkt door een eenvoudige en nauwkeurige eindafstelling.

Nadere informatie

Aandrijvingen voor schuifpoorten

Aandrijvingen voor schuifpoorten Aandrijvingen voor schuifpoorten Type installatie Residentieel gebruik C720 24V 740 741 C721 746 24V Collectief gebruik 746 844 omkeerbaar 844 Industrieel gebruik 844 omkeerbaar 844 844 driefasig 884 driefasig

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Aandrijvingen voor schuifpoorten

Aandrijvingen voor schuifpoorten Aandrijvingen voor schuifpoorten Type installatie Residentieel gebruik C720 24V 740 741 C721 746 24V Collectief gebruik 746 844 omkeerbaar 844 Industrieel gebruik 844 omkeerbaar 844 844 driefasig 884 driefasig

Nadere informatie

FAAC BUISMOTOREN EN ACCESSOIRES JAHRE GARANTIE

FAAC BUISMOTOREN EN ACCESSOIRES JAHRE GARANTIE FAAC BUISMOTOREN EN ACCESSOIRES JAHRE GARANTIE FAAC MOTORENPROGRAMMA 2.0: MECHANISCHE MOTOREN Kenmerkend voor onze mechanische FAAC aandrijvingen zijn de eenvoudige en precieze eindafstelling door middel

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx E INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

FAAC Tubular Motors Schaapweg BA Vlodrop

FAAC Tubular Motors Schaapweg BA Vlodrop 2 Inhoud 1. Algemeen... 4 1.1 Hindernisherkenning en stoppen op een aanslag... 4 2. Beschreibung... 4 3. Technische eigenschappen... 5 4. Montage... 5 4.1 Bouwen van de motor... 5 4.2 Installeren van de

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT EG-INOBUWVERKLARING VAN EEN DEELMACHINE De ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant: Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Calari,10-40069 Zola

Nadere informatie

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx E INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

KP CONTROLLER q q OK

KP CONTROLLER q q OK q KP CONTROLLER OK q KP CONTROLLER CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË De apparatuur KP CONTROLLER is in overeenstemming

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD RadioBlack Mechanisch met Radio INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie van de buismotor... 3 4. Keuzetabel... 4 4.1 Voor rolluiken...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES. Via Calari, Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË

INHOUDSOPGAVE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES. Via Calari, Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË 770 N INHOUDSOPGAVE 1. BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE...3 INSTALLATEUR...3 2. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN...3 3. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...3 4. INSTALLATIE...3 4.1 ELEKTRISCHE VOORUITRUSTINGEN...3

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ INHOUD of schakelaar 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Externe motor Residentieel gebruik 391 390 390 412 413 413 415 415 S418 402 422 422 PED S450H Collectief gebruik 413 415 422 422 PED S450H 400 Industrieel

Nadere informatie

950N Automatische systemen voor vleugeldeuren

950N Automatische systemen voor vleugeldeuren 950N Automatische systemen voor vleugeldeuren Compliant with EN16005 950N Automatische systemen voor vleugeldeuren Volledig geruisloos openen en sluiten Dankzij het automatisch systeem 950N met ingebouwde

Nadere informatie

al-mo easy Radio Plus

al-mo easy Radio Plus al-mo easy Radio Plus Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Ontspanning na aanslag Bediening middels INHOUD afstandsbediening en/ of schakelaar

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING E550 1 INHOUDSOPGAVE 1 WAARSCHUWINGEN... 3 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 3 3 BEDRIJFSPARAMETERS... 3 4 LAY-OUT EN ONDERDELEN E550... 3 4.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 3 5 ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN...

Nadere informatie

Automatisch systeem voor schuifdeuren

Automatisch systeem voor schuifdeuren A air Automatisch systeem voor schuifdeuren A air De juiste oplossing voor al uw wensen Oplossingen met dekkap h 100 mm 31.5 ±7.5 70.5 13.5 20.5 ±10 30.5 9 100 70.5 55 ±7.5 37.5 33 28 ±6 30.5 20.5 100

Nadere informatie

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE BEWEEGBARE OPLOSSING VOOR TOEGANGSCONTROLE EN STADSVERKEER. DE VERKEERSPAAL J275 is een zeer stoot- en weerbestendige

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965 PRODUCTENCATALOGUS MISSIE Het ontwerpen, vervaardigen en over de hele wereld verspreiden van de meest betrouwbare, innovatieve en veilige oplossingen voor ieder vereiste van automatisering en toegangscontrole

Nadere informatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Externe motor Residentieel gebruik 391 390 390 412 413 413 415 415 S418 402 422 422 PED S450H Collectief gebruik 413 415 422 422 PED S450H 400 Industrieel

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES J355HA M30-P1 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Verklaart dat: Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA De aandrijving mod.

Nadere informatie

A1400 AIR. Automatiseringssysteem voor schuifdeuren

A1400 AIR. Automatiseringssysteem voor schuifdeuren A0 AIR Automatiseringssysteem voor schuifdeuren A0 AIR De goede oplossing voor al uw behoeften OPLOSSINGEN MET BEHUIZING H 100 mm 31.5 ±.5 0.5 33 3.5 13.5 20.5 ±10 30.5 9 100 0.5 55 ±.5 3.5 33 28 ±6 30.5

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

NEDERLANDS NEDERLANDS

NEDERLANDS NEDERLANDS J200HA NEDERLANDS Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069

Nadere informatie

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965 PRODUCTENCATALOGUS MISSIE Het ontwerpen, vervaardigen en over de hele wereld verspreiden van de meest betrouwbare, innovatieve en veilige oplossingen voor ieder vereiste van automatisering en toegangscontrole

Nadere informatie

Handleiding Brel Radio motor Type MLE

Handleiding Brel Radio motor Type MLE BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel Radio motor Type MLE Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

Handleiding Brel Radio motor Type MLE

Handleiding Brel Radio motor Type MLE BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel Radio motor Type MLE Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR S418 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 - Zola Predosa - Bologna - ITALIE De aandrijving mod. S418 is gebouwd voor opname in een machine

Nadere informatie

Handleiding Brel Radio motor Type MLE

Handleiding Brel Radio motor Type MLE BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel Radio motor Type MLE Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade

Nadere informatie

Handleiding Brel 22 mm 8V radiomotor met trekkoord. Type MLE22-0.3

Handleiding Brel 22 mm 8V radiomotor met trekkoord. Type MLE22-0.3 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 22 mm 8V radiomotor met trekkoord Type MLE22 Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

Sonesse 30 DCT Gebrauchsanleitung Guia de instalação Montagehandleiding Ref : A

Sonesse 30 DCT Gebrauchsanleitung Guia de instalação Montagehandleiding Ref : A www.somfy.com Sonesse 0 DCT Gebrauchsanleitung Guia de instalação Montagehandleiding Руководство по установке Ref :505559A VEILIGHEID Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur

Nadere informatie

XR4 433 C - XR4 868 C

XR4 433 C - XR4 868 C XR4 433 C XR4 868 C XR4 433 C - XR4 868 C 1 BESCHRIJVING De elektronische apparatuur XR C is een externe ontvanger met vier kanalen, voorzien van een geïntegreerd decoderingsysteem (DS, SLH, LC), OMNIDEC

Nadere informatie

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR C720-C721 WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 1) LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product

Nadere informatie

CATALOGUS T-MODE. Geautomatiseerde systemen voor rolluiken en zonneschermen. hoofdkantoor. ItaLY

CATALOGUS T-MODE. Geautomatiseerde systemen voor rolluiken en zonneschermen. hoofdkantoor. ItaLY hoofdkantoor ItaLY dochterondernemingen australia germany SPaIn FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homebush Sydney, Australia tel. +61 2 87565644 fax +61 2 87565677 www.faac.com.au FAAC GMBH Freilassing, Germany tel.

Nadere informatie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Leest a.u.b deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen,

Nadere informatie

SOMFY SONESSE 40 RTS

SOMFY SONESSE 40 RTS SOMFY SONESSE 40 RTS 1 Toepassingen Deze motor wordt gebruikt bij de volgende producten: - Houten jaloezie - Rolgordijn XL buisdikte 50mm - Rolgordijn XXL 2 Technische info Voltage Frequentie Bedrijfstemperatuur

Nadere informatie

PACK TYXIA 541 et 546

PACK TYXIA 541 et 546 PACK 54 et 546 FR EN Notice d installation Installation instructions PL Instrukcja instalacji Installatie-instructies Inhoud van packs Inhoudsopgave Set 54 7 Set 546 7 6 5630 5730 / Installatie van de

Nadere informatie

Handleiding Rolgordijn/Eclips met radiografische accumotor

Handleiding Rolgordijn/Eclips met radiografische accumotor Handleiding Rolgordijn/Eclips met radiografische accumotor Installeer het Rolgordijn/Eclips volgens onderstaande tekeningen Type 416B (steunen) alleen voor Rolgordijnen Type 426B (montageprofiel) Rolgordijn/Eclips

Nadere informatie

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B)

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË Verklaart dat: de aandrijving

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

altron Radioschakelklok

altron Radioschakelklok altron Radioschakelklok De altron Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender

Nadere informatie

MyNice Welcome MyNice Welcome app to control your home

MyNice Welcome MyNice Welcome app to control your home MyNice Welcome MyNice Welcome app to control your home NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN NEDERLANDS Volledige en originele instructies INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J275/600 HA J275/800 HA

J275/600 HA J275/800 HA J275/600 HA J275/800 HA NEDERLANDS Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A.

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen Sleutelhanger afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings-

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Sonesse 40 RTS Ref: A

Sonesse 40 RTS Ref: A www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 506487 INHOUD Inleiding Veiligheid. lgemene informatie. lgemene veiligheidsvoorschriften 4 Inbedrijfstelling 4. Programmeren van de RTS-zender 4. Controle van de draairichting

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INHOUDSOPGAVE 1 LAY-OUT KAST...2 2 WAARSCHUWINGEN...3 3 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 4 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 4.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN...4 4.2 BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN...4 5 PROGRAMMERING VAN

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Installatie- en programmeerhandleiding. Voor Somfy io-homecontrol producten

Installatie- en programmeerhandleiding. Voor Somfy io-homecontrol producten Installatie- en programmeerhandleiding Voor Somfy io-homecontrol producten Afstelling met een lokale bediening (1W zender) Automatische afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant 1 Neem de

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Roll Up 28 WT. Ref A. EN Instructions NL Handleiding IT Manuale SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning DA Brugsvejledning FI Käyttöohje

Roll Up 28 WT. Ref A. EN Instructions NL Handleiding IT Manuale SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning DA Brugsvejledning FI Käyttöohje Roll Up 28 WT Ref. 5122340A EN Instructions NL Handleiding IT Manuale SV Bruksanvisning NO Bruksanvisning DA Brugsvejledning FI Käyttöohje Copyright 2013 Somfy SAS. All rights reserved - V1-02/2013 1 INHOUD

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 50 -

Aandachtspunten RTS - 50 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

Televariator 0-10 V

Televariator 0-10 V Televariator 0-10 V 036 60 Eigenschappen Spanning 100-240 V~ Frequentie 50-60 Hz 230 V~ 1000 VA 1000 VA 110 V~ 500 VA 500 VA Afmetingen 2 x 1,5 mm 2 of 1 x 2,5 mm 2 4 modules 0 C tot + 45 C TL-buis met

Nadere informatie

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

1/ Plaatsing/Bevestiging 34. 2/ Radioverbinding 36. 3/ Favoriete posities opslaan 39 4/ Gebruik 40 5/ Ondersteuning 41

1/ Plaatsing/Bevestiging 34. 2/ Radioverbinding 36. 3/ Favoriete posities opslaan 39 4/ Gebruik 40 5/ Ondersteuning 41 TYXIA 1705 Technische kenmerken Inhoudsopgave - Voeding door lithiumbatterij - CR2430-3V Klasse III isolatie Zendfrequentie X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz Maximaal radio vermogen < 10 mw Categorie receptor

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen huismerk RTS motor aan afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Bedoeld gebruik. 3 Bediening. LB-management. Power DALI-taststuureenheid TW

1 Veiligheidsinstructies. 2 Bedoeld gebruik. 3 Bediening. LB-management. Power DALI-taststuureenheid TW Art. nr.: 1713DSTE Bedieningsvoorschrift 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 E024S Fabrikant: Adres: Verklaart dat: INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

1.1 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGEL

1.1 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGEL A VLEUGELOPENER INHOUD..2 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGEL INSTALLATIE A. STANDAARD INSTALLATIE B. AFSTANDEN TABEL C. ONDERDELEN VAN INSTALLATIE D. INSTALLATIE VAN GELICALISEERDE WAPENOPENER E. DRAADVERBINDING.

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Handleiding 12V Profit Line accumotor type MLE25-0.7

Handleiding 12V Profit Line accumotor type MLE25-0.7 Handleiding 12V Profit Line accumotor type MLE250.7 voor Rolgordijnen (Type 32.x.53.xx) Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. ls deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR td-1_nl 10/14

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR td-1_nl 10/14 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR td-1_nl 10/14 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

ASUN-650 ZONWERING SCHAKELAAR. Draadloos bedienen

ASUN-650 ZONWERING SCHAKELAAR. Draadloos bedienen Draadloos bedienen Deze ontvanger is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 6 KlikAanKlikUit zenders. Bijvoorbeeld de 16-kanaals afstandsbediening AYCT-102, de draadloze wandschakelaar AWST-8800,

Nadere informatie