KP CONTROLLER q q OK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KP CONTROLLER q q OK"

Transcriptie

1 q KP CONTROLLER OK q

2 KP CONTROLLER CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË De apparatuur KP CONTROLLER is in overeenstemming met de fundamentele veiligheidseisen van de volgende EEG-richtlijn 2004/108/EG Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit en verklaart bovendien dat het niet is toegestaan de machine in bedrijf te stellen voordat de machine waarin zij wordt opgenomen of waarvan zij deel zal uitmaken, geïdentificeerd is en verklaard is dat deze voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 2006/42/EG en daaropvolgende amendementen. Bologna, De Algemeen Directeur A. Marcellan 1 BESCHRIJVING q q OK worden verwijderd aangezien de instellingen in het geheugen van de kaart 950MPS opgeslagen blijven. Indien de KP-CONTROLLER zonder display wordt geïnstalleerd, moet de dekkap worden gemonteerd (Fig. 2 ref. b). De KP-CONTROLLER kan worden onderdrukt door een combinatie van toetsen (zie speciale functie LOCK) of door een interne doorverbinding te maken via een schakelaar (Fig. 2 ref. LOCK). 2 MONTAGE Zie Fig. 2 voor een exploded view van de montage; er zijn twee breekplaatjes die, als ze worden geopend, als kabeldoorgang dienen. 3 AANSLUITINGEN Fig.1 De KP-CONTROLLER moet worden aangesloten op de De KP-CONTROLLER wordt gebruikt om de bedrijfsfuncties kaart 950 I/O met behulp van een kabel 2x0,5mm 2 max. van automatische deuren van de serie 950 te kiezen, 50m (Fig. 2). Indien de twee klemmen LOCK op elkaar regelen en te programmeren. worden aangesloten zoals in Fig. 2, worden alle toetsen Hij bestaat uit twee delen: een vast deel waarmee de van de programmeereenheid onderdrukt. bedrijfsfuncties kunnen worden gekozen met behulp van 4 DIAGNOSTIEK knoppen en bijbehorende signaleringsleds (Fig. 2 ref. a), en een verwijderbaar deel met een LCD-display en De KP-CONTROLLER (ook zonder display) beschikt over keuzetoetsen voor toegang tot de volledige programmering een diagnostiekfunctie die in geval van alarm de normale (Fig.2 ref. c). weergave van de bedrijfsfunctie iedere 2 seconden Het display van de KP-CONTROLLER kan worden onderbreekt en 1 seconde lang de storing signaleert gebruikt als tijdelijke programmeereenheid door in het door een combinatie van knipperende leds. Zie tabel GEAVANCEERD MENU de parameter Instellingen in fig. 3 om op grond van de knipperende leds het type behouden op ON te zetten; zodra de programmering en alarm te achterhalen. In geval er zich meerdere storingen instellingen zijn uitgevoerd, kan de KP-CONTROLLER tegelijkertijd voordoen, wordt de code weergegeven van de storing die het eerst werd geconstateerd. 950N Rev. B

3 LITHIUMBATTERIJ 3V CR1216 c b LOCK - a 2 1 2x0.5 mm2 max 50m + J3 950 I/0 Fig.2 a b c d e Fig.3 f g h LED AAN: LED UIT: NUMMER ALARM BETEKENIS 3 Deur wordt geforceerd 7 Noodingang actief 8 Drie keer achter elkaar obstakel gedetecteerd tijdens openen. Reset noodzakelijk 9 Drie keer achter elkaar obstakel gedetecteerd tijdens sluiten. Reset noodzakelijk 10 Elektrisch slot geblokkeerd in gesloten toestand 12 Voeding accessoires 24V= niet aanwezig 13 failsafe-test mislukt tijdens het sluitend. 14 failsafe-test mislukt tijdens het openen 15 Set-up verhinderd 18 Slag vleugel te groot 20 Slag vleugel te klein 22 Vleugel te zwaar 24 Motor defect 26 Kaart 950 MPS defect 28 Set-upcyclus vereist 29 Encoder defect 30 Besturing motor op kaart 950 MPS defect 31 EEPROM defect 32 Communicatiefout master en slave Communicatiefout KP-controller en kaart 950 I/0 STATUS LED: a b c d e f g h 950N Rev. B

4 q 5 BEDRIJFSFUNCTIES q OK a b c d e Fig.4 NUMMER KNOP FUNCTIE LOGO FUNCTIE a b c HANDBEDIENING TWEE RICHTINGEN EEN RICHTING GEDEELTELIJKE OPENING VOLLEDIGE OPENING De deur is vrij en kan met de hand worden bewogen Voetgangers passeren in beide richtingen; de interne en externe radar zijn geactiveerd. Voetgangers passeren in slechts een richting; de externe radar is gedeactiveerd. De deur gaat slechts gedeeltelijk open (standaard 80%). Regeling van 60% tot 90% van de volledige opening. De deur gaat volledig open. d e AUTOMATISCH DEUR OPEN NACHT De deur gaat (gedeeltelijk of volledig) open en na de ingestelde pauzetijd weer dicht. De deur gaan open en blijft open, met de motor gevoed. De deur gaat dicht. De interne en externe radar zijn gedeactiveerd. Door het sleutelcommando (Key) gaat de deur open en na de pauzetijd nacht (standaard 7 sec.) weer dicht. Om de deur in deze modus gedeeltelijk te openen moet de alvorens de functie Nacht te kiezen de functie Gedeeltelijke opening worden geactiveerd. 6 SPECIALE FUNCTIES 6.1 SET UP Met de Set-up wordt de deur geïnitialiseerd, door de parameters via de zelflerende procedure vast te stellen. Deze functie wordt geactiveerd door de toetsen a en e, tegelijk 5 sec. lang in te drukken tot alle leds gaan branden. 6.2 RESET De Reset is een functie waarmee de normale werking wordt hersteld na de signalering van een aantal typen alarm. Deze functie wordt geactiveerd door de toetsen b en c tegelijk in te drukken tot de KP-controller wordt uitgeschakeld 6.3 VERGRENDELING KP-CONTROLLER ( LOCK ) Als de Lock-functie wordt geactiveerd, wordt de werking van de KP-CONTROLLER onderdrukt. Deze functie wordt geactiveerd en gedeactiveerd door de toetsen c en d tegelijk 5 seconden ingedrukt te houden. 950N Rev. B

5 7 PROGRAMMERING Om toegang te krijgen tot de programmering moet, terwijl op het display weekdag-datum-tijd wordt weergegeven, op een van de toetsen p of q worden gedrukt. De programmering is verdeeld in hoofdmenu s (zie diagram 1) onderverdeeld per onderwerp. Kies het menu met de toetsen p of q, en druk op OK. Ieder menu is weer verdeeld in submenu s op verschillende niveaus om de parameters in te stellen. Gebruik de toetsen p of q om het submenu of de parameter te kiezen en druk op toets OK om te bevestigen. Een asterisk op het display geeft aan welke instelling op dat moment actief is. Om de programmering te verlaten kan op ieder niveau de functie uitgang worden gekozen, en anders keert het display na circa 2 minuten automatisch naar de standaardweergave terug. In de onderstaande stroomdiagrammen en in de bijbehorende opmerkingen zijn de verschillende menu s en programmeringsopties weergegeven. ITALIANO Diagram 1: Hoofdmenu programmering WEEKDAG TIJD CTRL DATUM TAAL SET-UP VERGRENDELING DIAGNOSTIEK GEAVANCEERD MENU KLOK TIMER TIMER PROGRAMMERING 950N Rev. B

6 Diagram 2: Taalkeuze TAAL ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ESPANOL De taalkeuze kan variëren naar gelang het land waar de programmering plaatsvindt. Diagram 3: Set-up SETUP GEDEELTELIJKE OPENING 80% * PAUZETIJD 2 SEC. * PAUZETIJD NACHT 7 SEC. * OBSTAKELDETECTIE SLUITING STANDAARD * SLUITING NIET STANDAARD 950N Rev. B

7 Diagram 4: Vergrendeling Diagram 5: Diagnostiek DIAGNOSTIEK 950 v. Vergrendeling VERGRENDELINGSKIT N. CYCLI XXXX ON * OFF ALARM N. (beschrijving alarm) RESET NACHT * EEN RICHT.+NACHT ALTIJD 950N Rev. B

8 Diagram 6: Verplaatsingsparameters GEAVANCEERD MENU VERPLAATSINGSPA- RAMETERS IN/OUT SETUP OVERIG WIJZIGEN SNELH. SLUITEN SNELH. OPENEN INSTELLINGEN BEHOUDEN 8* 8* ON OFF* verkeerde code correcte code 950N Rev. B

9 Diagram 7: In/Out Set-up GEAVANCEERD MENU VERPLAATSINGSPA- RAMETERS IN/OUT SETUP OVERIG WIJZIGEN NOOD GAAT OPEN GAAT DICHT* OUT OP/CL NO NC OUT ALARM NO* NC correcte code NO NC* verkeerde code 950N Rev. B

10 Diagram 8: Overig, Password wijzigen, Test prog GEAVANCEERD MENU VERPLAATSINGSPA- RAMETERS IN/OUT SET-UP OVERIG WIJZIGEN TEST PROG STAND SETUP STANDARD NO STANDARD INTERLOCK OFF* ON 2 VLEUGELS OFF* ON NEW NEW OFF* ON verkeerde code correcte code herstel standaardconfiguratie: MASTER* SLAVE MASTER* SLAVE NEW ZONDER GEHEUGEN* MET GEHEUGEN NEW 950N Rev. B

11 Diagram 9: Klok Diagram 10: Timer TIMER KLOK OFF * ON 950N Rev. B

12 Diagram 11: Timer programmering TIMER PROGRAMMERING ALLE DAGEN TIJDBLOK: 1 ZO Diagram 11: Timer programmazione TIJDBLOK: 2 MA TIJDBLOK: 3 DI TIJDBLOK: 4 WO TIJDBLOK: 5 DO VR ZA TIJDBLOK: 1 TIJDBLOK: 2 TIJDBLOK: 3 TIJDBLOK: 4 TIJDBLOK: 5 TIJDBLOK: 1 TIJDBLOK: 2 TIJDBLOK: 3 TIJDBLOK: 4 TIJDBLOK: 5 TIJDBLOK: 1 TIJDBLOK: 2 TIJDBLOK: 3 TIJDBLOK: 4 TIJDBLOK: 5 TIJDBLOK: 1 TIJDBLOK: 2 TIJDBLOK: 3 TIJDBLOK: 4 TIJDBLOK: 5 950N Rev. B

13 7.1 BESCHRIJVING DIAGRAMMEN 1 1 TAAL (Diagram 2) Kies de taal waarin de berichten op het display worden weergegeven. 2 SETUP (Diagram 3) - ITALIANO 2.1 GEDEELTELIJKE OPENING Percentage gedeeltelijke opening Kies het openingspercentage (ten opzichte van de volledige opening) dat wordt uitgevoerd in de functie Gedeeltelijke opening. Standaardwaarde: 80% Instelling: 60% tot 100% 2.2 PAUZETIJD Waarde pauzetijd Stelt de pauzetijd in de automatische bedrijfsfuncties in. Standaardwaarde: 2 sec. Instelling: 0 tot 30 sec. 2.3 PAUZETIJD NACHT Waarde pauzetijd nacht Stelt de pauzetijd van de bedrijfsfunctie Nacht in. Standaardwaarde: 7 sec Instelling: 0 tot 30 sec. 2.4 OBSTAKELDETECTIE Bepaalt het gedrag van het automatisch systeem indien er tijdens dezelfde beweging herhaaldelijk een obstakel wordt gedetecteerd. Standaard: Het automatisch systeem probeert de manoeuvre te voltooien. Niet standaard: Als driemaal achter elkaar een obstakel wordt gedetecteerd, wordt het automatisch systeem stilgezet. Sluit de deur zodra het obstakel is verwijderd met de hand om de normale werking te herstellen. 3 VERGRENDELING (Diagram 4) 3.1 VERGRENDELINGSKIT On: Vergrendeling geïnstalleerd. Nacht: Het elektrische slot vergrendelt de deur alleen in de bedrijfsfunctie Nacht. Een richt.+nacht: Het elektrische slot vergrendelt de deur in de bedrijfsfuncties Nacht en Een richting. Altijd: Het elektrische slot vergrendelt de deur iedere keer dat deze dicht gaat, ongeacht de ingestelde bedrijfsfunctie. Off: Vergrendeling niet geïnstalleerd. 4 DIAGNOSTIEK (Diagram 5) Toont het model van de hardware van de deur en het softwareniveau van de kaarten 950 MPS en 950 I/O waarop de KP-CONTROLLER is aangesloten. 4.2 N CYCLI Hier wordt het aantal door het automatisch systeem uitgevoerde cycli getoond (kan niet op nul worden gesteld). 4.3 ALARM N Hier wordt het nummer en de beschrijving van het actuele alarm getoond. Zie figuur 3 voor de codes en de beschrijving van de fouten. RESET Voert de reset-procedure uit en, indien de eerder gesignaleerde storing is verholpen, herstelt de normale werking. GEAVANCEERD MENU Voor toegang tot het geavanceerde menu moet het 4-cijferige password worden ingevoerd (default ). 1 VERPLAATSINGSPARAMETERS (Diagram 6) 1.1 SNELH. SLUITEN Stelt de snelheid van de deur bij het sluiten in. Standaardwaarde: niveau 8 Instellen: 0 tot SNELH. OPENEN Stelt de snelheid van de deur bij het openen in. Standaardwaarde: niveau 8 Instellen: 0 tot INSTELLINGEN BEHOUDEN On: Het automatisch systeem behoudt de met de KP- CONTROLLER ingestelde bedrijfsparameters ook wanneer deze wordt losgekoppeld. Off: Als de KP-CONTROLLER wordt losgekoppeld moeten de openings-, sluitings- en pauzetijd worden ingesteld met de trimmers 2 IN/OUT SET-UP (Diagram 7) 2.1 NOOD Stelt in wat he effect is van het noodcommando (ingang Nood op de kaart 950 I/O). Standaardinstelling: Gaat open/nc Gaat open: Als het commando wordt geactiveerd gaat de deur open. Gaat dicht: Als het commando wordt geactiveerd gaat de deur dicht. No: Geeft een ingang aan die normaal open is. Nc: Geeft een ingang aan die normaal gesloten is. 2.2 OUT OP/CL Stelt de werking in van de uitgangen met status Open en Dicht op de kaart 950 I/O. Standaardinstelling: NO Nc: Geeft een uitgang aan die normaal gesloten is. No: Geeft een uitgang aan die normaal open is. 2.3 OUT ALARM Stelt de werking in van de uitgangen met status Alarm op de kaart 950 I/O. Standaardinstelling: NO No: Geeft een uitgang aan die normaal open is. Nc: Geeft een uitgang aan die normaal gesloten is. 3 OVERIG (Diagram 8) 3.1 STANDAARD SET UP Hiermee kan worden nagegaan of een willekeurige programmering al dan niet van de standaard afwijkt. Standaard: Als geen enkele functie is gewijzigd ten opzichte van de standaardprogrammering, verschijnt een asterisk. Als er geen asterisk is, worden indien op de toets OK wordt gedrukt alle instellingen van de standaardprogrammering hersteld. Niet standaard: Als minstens een functie is gewijzigd ten opzichte van de standaardprogrammering, verschijnt een asterisk. 3.2 INTERLOCK Met de functie Interlock kunnen twee deuren (master en slave) zo worden beheerd dat de opening van de een afhankelijk is van de sluiting van de ander en andersom. Off: Interlock-functie niet actief. On: Activeert de Interlock-functie. 950N Rev. B

14 Master:Geeft aan welke deur de master is (meestal de interne deur). Slave: Geeft aan welke deur de slave is. Zonder Geheugen: Met de Interlock-functie moet worden gewacht tot de ene deur weer is gesloten om het commando te kunnen geven om de andere te openen: de tijdens de bedrijfscyclus van de eerste deur gegeven impulsen hebben geen effect. Met Geheugen: Met de Interlock-functie hoeft niet te worden gewacht tot de ene deur dicht is om een openingscommando voor de andere te geven: de tijdens de bedrijfscyclis van de eerste deur gegeven openingsimpulsen worden opgeslagen, en de tweede deur gaat automatisch open zodra de eerste wordt gesloten VLEUGELS Met de functie 2 vleugels kunnen deuren met twee vleugeldeuren worden beheerd. De twee automatische systemen (master en slave) zorgen voor een synchroon beheer van de beweging van de deur. De Master-functie moet worden geassocieerd met de deur die als eerste met de openingsbeweging begint. Off: Functie 2 VLEUGELS niet actief. On: Activeert de functie 2 VLEUGELS. Master: Geeft aan welke deur de master is (indien de vleugels elkaar overlappen is dat altijd de deur die als eerste met de openingsbeweging begint). Slave: Geeft aan welke deur de slave is 4 WIJZIGEN Stelt het nieuwe password (van 4 cijfers) voor toegang tot het geavanceerde menu in. Default. 5 TEST PROG Voert een werkingstest van het automatisch systeem uit. Indien een afwijking wordt geconstateerd wordt het automatisch systeem stilgezet en signaleert de KP- CONTROLLER de geconstateerde afwijking. Off: Test-functie niet actief. On: Activeert de test-functie. 6 KLOK (Diagram 9) Instellen van de weekdag, de tijd en de datum. beheren moet de KP-CONTROLLER + Display constant aangesloten blijven. Kies de dag van de week. Kies de dag van de week voor het creëren van een tijdblok. Indien Alle dagen wordt geselecteerd worden de vervolgens vastgestelde tijdblokken bij alle dagen van de week weergegeven. Functie Stel de bedrijfsfunctie in die met de betreffende tijdblok moet worden geassocieerd met raadpleging van de volgende tabel: FUNCTIE BETEKENIS 0 Geen functie 1 Automatisch twee richtingen volledig 2 Automatisch een richting volledig 3 Automatisch twee richtingen gedeeltelijk 4 Automatisch een richting gedeeltelijk 5 Deur open volledig 6 Deur open gedeeltelijk 7 Handmatig 8 Nacht Tijd begin tijdblok Stel de tijd in waarop het tijdblok moet beginnen. De tijdblokken hoeven niet in chronologische volgorde te staan. -Programmeervoorbeeld - Er moet een deur worden geprogrammeerd die werkt: van MAANDAG tot VRIJDAG: - vanaf 8:00 AUTOMATISCH TWEE RICHTINGEN VOLLEDIG - vanaf 18:00 AUTOMATISCH E E N R I C H T I N G V O L L E D I G - vanaf 19:00 NACHT ZATERDAG en ZONDAG : NACHT de hele dag Handel als volgt: 1) Kies ALLE DAGEN en stel het volgende in: TIJDBLOK 1 : WRKNG 1 08:00 TIJDBLOK 2 : WRKNG 2 18:00 TIJDBLOK 3 : WRKNG 8 19:00 TIJDBLOK 4 : WRKNG 0 TIJDBLOK 5 : WRKNG 0 2) Kies ZATERDAG en stel in: TIJDBLOK 1 : WRKNG 0 TIJDBLOK 2 : WRKNG 0 TIJDBLOK 3 : WRKNG 0 TIJDBLOK 4 : WRKNG 0 TIJDBLOK 5 : WRKNG 0 3) Kies ZONDAG en stel in: TIJDBLOK 1 : WRKNG 0 TIJDBLOK 2 : WRKNG 0 TIJDBLOK 3 : WRKNG 0 TIJDBLOK 4 : WRKNG 0 TIJDBLOK 5 : WRKNG 0 Opmerking: Voor een correct gebruik van de TIMERfunctie dient de KP-CONTROLLER een goede batterij te hebben. Indien de stroom uitvalt houdt de batterij de klok in werking; als de batterij leeg is wordt de klok op nul gesteld en schakelt de KP-CONTROLLER zodra de stroom terugkeert automatisch over op NACHT. Bij automatische systemen die regelmatig lange tijd zonder stroom komen te zitten (bijv. 12 van de 24 uur gedurende 365 dagen per jaar) wordt aangeraden de batterij iedere 3 jaar te vervangen. 7 TIMER (Diagram 10) Off: Timer niet actief. On: Timer actief: de in 8 - Timer Programmering ingestelde tijdblokken voor de werking worden geactiveerd. Wanneer de timer actief is verschijnt er op het display een T naast de tijd, en staat de KP-CONTROLLER niet toe de werking in te stellen. Dankzij de batterij in de KP-CONTROLLER blijft de klok ook in werking als de spanning wegvalt; indien de tijd verdwijnt (bijv. black-out of batterij leeg) verschijnt er een knipperende asterisk in plaats van de T, wordt de timer gedeactiveerd en schakelt het automatisch systeem automatisch over op de NACHT-functie. 8 TIMER PROGRAMMERING (Diagram 11 ) Hiermee kunnen 5 afzonderlijke tijdblokken worden ingesteld voor iedere dag van de week (door de begintijd van het tijdblok in te stellen) en kan aan ieder tijdblok een bedrijfsfunctie worden toegekend. Wanneer de klok in de KP-CONTROLLER de begintijd van een tijdblok bereikt, wordt automatisch de daarmee geassocieerde bedrijfsfunctie ingesteld en blijft de deur in deze toestand tot aan het volgende tijdblok. Om de tijdblokken correct te 950N Rev. B

15 8 BIJZONDERE TOEPASSINGEN 8.1 TOEPASSING TWEE ONDERLING VERBONDEN VLEUGELS Met de functie Interlock kunnen twee deuren (master en slave) zo worden beheerd dat de opening van de een afhankelijk is van de sluiting van de ander en andersom INTERLOCK MET INTERNE SENSOREN ITALIANO Deze toepassing is geschikt als er voldoende ruimte tussen de twee deuren is opdat de detectievelden van de twee interne sensoren elkaar niet verstoren Maak de aansluitingen tussen de apparatuur 950I/O van de automatische systemen en de sensoren zoals in fig. 5. Programmeer de volgende functies (zie geavanceerde prog): - interlock actief op beide deuren, -selecteer op de interne deur de optie MASTER en op de externe deur SLAVE, -selecteer op beide deuren de optie interlock zonder geheugen of interlock met geheugen. Belangrijk: De sensoren moeten uitsluitend zijn aangesloten op de ingang Sleutel van de apparatuur; De interlock werkt alleen als beide deuren zijn ingesteld op de functie NACHT of EEN RICHTING. De werkingsfasen van de interlock-functie zijn als volgt: 1) De persoon die buiten staat activeert de sensor S1 van deur 1; 2) Deur 1 gaat open; 3) De persoon treedt de ruimte tussen de twee deuren binnen; 4) Deur 1 gaat na de pauzetijd nacht dicht; 5) De persoon activeert de sensor S3 van deur 2 (indien de optie interlock met geheugen is gekozen hoeft niet te worden gewacht tot de eerste deur dicht is om de sensor van de tweede deur te activeren); 6) Deur 2 gaat open; 7) De persoon stapt naar buiten; 8) Deur 2 gaat na de pauzetijd nacht dicht. De werking is vergelijkbaar in de tegenovergestelde richting INTERLOCK ZONDER INTERNE SENSOREN (knoppen) Deze toepassing is geschikt als er te weinig ruimte tussen de twee deuren is om de twee interne sensoren te kunnen gebruiken; om de externe deur te activeren moeten twee drukknoppen worden geïnstalleerd; het gebruik van aanwezigheidssensoren is niet voorzien. Maak de aansluitingen tussen de apparatuur 950I/O van de automatische systemen, de drukknoppen en de aanvullende elektronische elementen zoals in fig. 6. Programmeer de volgende functies (zie geavanceerde prog.): - interlock actief op beide deuren, -kies op de interne deur de optie MASTER en op de externe deur SLAVE en kies op beide deuren de optie interlock met geheugen. Belangrijk: De drukknoppen moeten uitsluitend zijn aangesloten op de ingang Sleutel van de apparatuur; De interlock werkt alleen als beide deuren zijn ingesteld op de functie NACHT of EEN RICHTING. 1) De persoon die buiten staat activeert de drukknop B1 van deur A; 2) Deur A gaat open; 3) De persoon treedt de ruimte tussen de twee deuren binnen; 4) Deur A gaat na de pauzetijd nacht dicht; 5) Deur B gaat open; 7) De persoon stapt naar buiten; 8) Deur B gaat na de pauzetijd nacht dicht. De werking is vergelijkbaar in de tegenovergestelde richting. Deur 1 Deur 2 Deur 1 Deur 2 Fig.5 Fig.6 950N Rev. B

16 8.2 TOEPASSING DEUR MET TWEE VLEUGELS (MASTER EN SLAVE ) De werking 2 VLEUGELS maakt het mogelijk twee tegenoverstaande deuren te beheren met een gesynchroniseerde beweging en vooraf vastgestelde vertragingshoeken (niet wijzigbaar). De vleugel die door het automatisch systeem master (zie fig. 7) wordt bestuurd begint als eerste open te gaan, en zodra hij de vooraf vastgestelde openingshoek heeft bereikt begint ook de slave te bewegen. Op dezelfde wijze begint bij het sluiten de master pas te bewegen wanneer de slave de vooraf vastgestelde sluitingshoek heeft bereikt. Indien een van de automatische systemen een obstakel detecteert, wordt de beweging van beide onmiddellijk omgekeerd. De functie van gedeeltelijke opening maakt het mogelijk alleen de master het commando voor volledige opening te geven. De bedrijfsfuncties moeten alleen op het automatisch systeem master (of op de daarop aangesloten KP-Controller) worden ingesteld. 1. Maak de aansluitingen tussen de apparatuur 950I/O van de automatische systemen zoals in fig Sluit alle sensoren en impulsgevers alleen op de master aan. 3. Programmeer de volgende functies (zie geavanceerde prog.): 2 VLEUGELS actief op beide deuren; kies op de deur die als eerste open moet gaan de optie MASTER en kies SLAVE op de andere deur; stel op beide automatische systemen dezelfde bewegingsparameters in; indien u de KP-Controller van de slave-deur wilt loskoppelen, moet ook de functie INSTELLINGEN BEHOUDEN op ON worden ingesteld; LET OP: de set-up moet worden uitgevoerd onafhankelijk van elkaar Master Slave Master Slave Fig.7 Fig.8 950N Rev. B

17 SEDE - HEADQUARTERS FAAC S.p.A. Via Calari, Zola Predosa (BO) - ITALY Tel Fax ASSISTENZA IN ITALIA SEDE tel FIRENZE tel MILANO tel PADOVA tel ROMA tel TORINO tel SUBSIDIARIES AUSTRIA FAAC GMBH Salzburg - Austria tel FAAC TUBULAR MOTORS tel AUSTRALIA FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homebush, Sydney - Australia tel BENELUX FAAC BENELUX NV/SA Brugge - Belgium tel FAAC TUBULAR MOTORS tel CHINA FAAC SHANGHAI Shanghai - China tel FRANCE FAAC FRANCE Saint Priest, Lyon - France tel FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Massy, Paris - France tel FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS Saint Denis de Pile - Bordeaux - France tel GERMANY FAAC GMBH Freilassing - Germany tel FAAC TUBULAR MOTORS tel INDIA FAAC INDIA PVT. LTD Noida, Delhi - India tel / IRELAND NATIONAL AUTOMATION LIMITED Boyle,Co. Roscommon - Ireland tel MIDDLE EAST FAAC MIDDLE EAST FZE Dubai Silicon Oasis free zone tel NORDIC REGIONS FAAC NORDIC AB Perstorp - Sweden tel POLAND FAAC POLSKA SP.ZO.O Warszawa - Poland tel RUSSIA FAAC RUSSIA LLC Moscow - Russia tel SPAIN CLEM, S.A.U. S. S. de los Reyes, Madrid - Spain tel SWITZERLAND FAAC AG Altdorf - Switzerland tel TURKEY FAAC OTOMATİK GEÇİS SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çağlayan, Kağıthane, İstanbul - Turkey tel.+90 (0) UNITED KINGDOM FAAC UK LTD. Basingstoke, Hampshire - UK tel U.S.A. FAAC INTERNATIONAL INC Rockledge, Florida - U.S.A. tel FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, California - U.S.A. tel Rev. B

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand XS 55 Veiligheidslijst met weerstand DE FAAC XS 55 IS DE ENIGE RUBBEREN VEILIGHEIDSLIJST DIE op de markt verkrijgbaar is met een Plug and Play -systeem. De nieuwe veiligheidslijst XS 55 is zowel als rol

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Elke reis heeft zijn verhaal Er zijn reizen met unieke ervaringen: om te ontdekken, vertellen, delen. De reis van FAAC is begonnen

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 ENERGIE EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte

Nadere informatie

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is TM XA R 433 CEVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10 40069 Zola Predosa BOLOGNA ITALIE De elektronische apparatuur conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

Automatisch systeem voor schuifdeuren

Automatisch systeem voor schuifdeuren A air Automatisch systeem voor schuifdeuren A air De juiste oplossing voor al uw wensen Oplossingen met dekkap h 100 mm 31.5 ±7.5 70.5 13.5 20.5 ±10 30.5 9 100 70.5 55 ±7.5 37.5 33 28 ±6 30.5 20.5 100

Nadere informatie

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT EG-INOBUWVERKLARING VAN EEN DEELMACHINE De ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant: Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Calari,10-40069 Zola

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

Aandrijvingen voor schuifpoorten

Aandrijvingen voor schuifpoorten Aandrijvingen voor schuifpoorten Type installatie Residentieel gebruik C720 24V 740 741 C721 746 24V Collectief gebruik 746 844 omkeerbaar 844 Industrieel gebruik 844 omkeerbaar 844 844 driefasig 884 driefasig

Nadere informatie

T-MODE TM 45 E TM 58 E

T-MODE TM 45 E TM 58 E T-MODE TM 45 E TM 58 E VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR S418 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 - Zola Predosa - Bologna - ITALIE De aandrijving mod. S418 is gebouwd voor opname in een machine

Nadere informatie

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE BEWEEGBARE OPLOSSING VOOR TOEGANGSCONTROLE EN STADSVERKEER. DE VERKEERSPAAL J275 is een zeer stoot- en weerbestendige

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES J355HA M30-P1 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Verklaart dat: Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA De aandrijving mod.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 E024S Fabrikant: Adres: Verklaart dat: INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Externe motor Residentieel gebruik 391 390 390 412 413 413 415 415 S418 402 422 422 PED S450H Collectief gebruik 413 415 422 422 PED S450H 400 Industrieel

Nadere informatie

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965 PRODUCTENCATALOGUS MISSIE Het ontwerpen, vervaardigen en over de hele wereld verspreiden van de meest betrouwbare, innovatieve en veilige oplossingen voor ieder vereiste van automatisering en toegangscontrole

Nadere informatie

XR4 433 C - XR4 868 C

XR4 433 C - XR4 868 C XR4 433 C XR4 868 C XR4 433 C - XR4 868 C 1 BESCHRIJVING De elektronische apparatuur XR C is een externe ontvanger met vier kanalen, voorzien van een geïntegreerd decoderingsysteem (DS, SLH, LC), OMNIDEC

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING INHOUDSOPGAVE 1 LAY-OUT KAST...2 2 WAARSCHUWINGEN...3 3 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 4 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 4.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN...4 4.2 BESCHRIJVING KLEMMENBORDEN...4 5 PROGRAMMERING VAN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING AUTOMATISCHE DRAAIDEUR VOOR VOETGANGER NL SMART/EVOLUTION 16005 BATL1-MB BATS1-MB BATL3-MB BATL1-M BATS1-M BATL3-M ORIGINELE INSTRUCTIES SMART/EVOLUTION-16005_NL_Rel.1.0_12/2015 -

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R RW Presentatie De poortaandrijving ENL-BP2R maakt de HF-controle van twee toegangen tot de parkeergarage mogelijk, vanaf nu INGANG en UITGANG genoemd.

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

CODES DE BASIS. Deze functie wordt gebruikt voor de korte termijn, toepassingen voor gebruik door meerdere personen.

CODES DE BASIS. Deze functie wordt gebruikt voor de korte termijn, toepassingen voor gebruik door meerdere personen. Programmering Bediening Instructies Voor de verticale KitLock 1000 CODELOCKS LTD UK Tel: +44 (0) 1635 239645 Fax: +44 (0) 1635 239644 sales@codelocks.co.uk Helpline, service & reserveonderdelen GRATIS

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC

MH200N MH200N. Gebruikshandleiding 05/10-01 PC MH200N MH200N Gebruikshandleiding 05/10-01 PC 2 MH200N Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de MH200N 4 1. Gebruik van de MH200N met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company NEDERLANDS Gamma: INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeen Normaal gesloten

Nadere informatie

Specificatie: Temperatuurmeetbereik: -5 C ~ +50 C Voeding: DC 1,5 V AA-formaat x 2 stuks Afmetingen: b255 x h164 x d33 mm

Specificatie: Temperatuurmeetbereik: -5 C ~ +50 C Voeding: DC 1,5 V AA-formaat x 2 stuks Afmetingen: b255 x h164 x d33 mm 866424 Onderdelen: Radiogestuurde klok met DCF-signaal Doorlopende kalender tot het jaar 2069. Keuze uit 12/24-uurs tijdweergave. Kalenderweergave Dagelijks alarm met voorafgaande geleidelijke waarschuwing

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AUTOMATISCHE SYSTEEM WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1) LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding Mercurius P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm 5 Ontvangen en lezen van de meldingen... 6 Een bericht op slot zetten 7 Een bericht

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

altron Radioschakelklok

altron Radioschakelklok altron Radioschakelklok De altron Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender

Nadere informatie

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer D Bedienungsanleitung E Instrucciones de uso GB Operating manual P Manual de instruções F Mode d emploi NL Bedieningshandleiding I Istruzioni per l uso CZ Návod k obsluze 4 148 573 Ed.01/

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 06/10-01 PC

Gebruikshandleiding 06/10-01 PC Gebruikshandleiding 06/10-01 PC 2 LegrandSchedulerConfig Gebruikshandleiding Inhoud Beschrijving van de 4 1. Gebruik van de met Webpagina s vanop Personal computer 5 2. Basisfuncties 7 2.1 Scenario s 7

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Elektronisch codeslot KL1060

Elektronisch codeslot KL1060 Elektronisch codeslot KL1060 NL Gebruikershandleiding 1 Algemeen Het slot beschikt over een toetsenbord met 10 nummertoetsen (0-9) en een #-toets. De #-toets is verborgen onder de handgreep en zichtbaar

Nadere informatie

RTC- Print real-time klok Optie

RTC- Print real-time klok Optie RTC- Print real-time klok Optie Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies Nederlands RTC-print Optie- Voor Emotron FlowDrive type IP54 en IP20/21 Montage-instructies - Nederlands

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding

VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding int-tsg_gv_nl 05/15 Bediendeel INT-TSG Firmware versie 1.03 VERSA / VERSA Plus Verkorte gebruikershandleiding SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. 58 320 94 00 www.satel.eu WAARSCHUWINGEN

Nadere informatie

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag 310 791 01 TR 612 top TERMINA 2-kanaals weekklok Afhankelijk van type Voorgeprogrammeerd met de actuele kloktijd en de zomer-/wintertijdomschakeling Veiligheidsaanwijzing De aansluiting en de montage van

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800 Gebruiksaanwijzing Systeem Lykketronic Productnummer Serienummer Geïnstalleerd door Installatiedatum Pagina 1 van 15 INHOUD 1. ALGEMEEN GEBRUIK 1.1 OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE FUNCTIES EN DISPLAYS 1.2

Nadere informatie

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC

Display keypad. Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Display keypad Gebruikshandleiding 675 07 11/09-01 PC Inhoud 1. Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De navigatietoetsen 7 De display 7 Hoofdscherm 7 Bij een alarmmelding

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 352500 Module display Sfera Installatiehandleiding 09/12-01 PC 2 Module display Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Vooraanzicht 5 2.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Televariator 0-10 V

Televariator 0-10 V Televariator 0-10 V 036 60 Eigenschappen Spanning 100-240 V~ Frequentie 50-60 Hz 230 V~ 1000 VA 1000 VA 110 V~ 500 VA 500 VA Afmetingen 2 x 1,5 mm 2 of 1 x 2,5 mm 2 4 modules 0 C tot + 45 C TL-buis met

Nadere informatie

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding

Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding Invoerder met toetsenbord met display HC/HS/HD/L/N/NT4608 Gebruikshandleiding 11/09-01 PC Inhoud NL 1 Inleiding 5 De Invoerder met toetsenbord met display 6 Het toetsenbord 7 De display 7 Informatie op

Nadere informatie

TYRECONTROL «P» A-188

TYRECONTROL «P» A-188 TYRECONTROL «P» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PRO-P» geeft u de volgende mogelijkheden: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) -

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

Snelgids apparatuur E124

Snelgids apparatuur E124 Snelgids apparatuur E124 WAARSCHUWINGEN Let op! Het is van belang voor de veiligheid van personen dat deze instructies in hun geheel zorgvuldig wordt opgevolgd Een foutieve installatie of foutief gebruik

Nadere informatie

Item Uiterlijk van hoofdeenheid

Item Uiterlijk van hoofdeenheid Item 862438 Functies Radiogestuurde tijd met handmatige instelmogelijkheid Temperatuurmeting: bereik van 0 C ~ +50 C. Doorlopende kalender tot het jaar 2069. Keuze uit 12/24-uurs tijdweergave. Dagaanduiding

Nadere informatie

Chronotherm Thermostaat Modulation

Chronotherm Thermostaat Modulation Chronotherm Thermostaat Modulation De Chronotherm Modulation heeft zowel de mogelijkheid om op manuel als op automatisch programma te functioneren. Om de thermostaat te laten functioneren dienen de volgende

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie