T-MODE TM 45 E TM 58 E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T-MODE TM 45 E TM 58 E"

Transcriptie

1 T-MODE TM 45 E TM 58 E

2 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming is met de belangrijkste eisen van de volgende EEG-richtlijnen: /95/EEG /108/EEG en dus in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende geharmoniseerde normen: - EN , EN / EN , EN , - EN , EN Bologna, 1 mei 2011 De President-directeur A. Marcellan WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR 1. LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst 2. Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product. 3. Dit product is uitsluitend ontworpen en vervaardigd voor het gebruik dat in deze documentatie wordt beschreven. Elk ander gebruik, dat niet uitdrukkelijk is vermeld, zou het product kunnen beschadigen en/of een bron van gevaar kunnen vormen. 4. FAAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit oneigenlijk gebruik of uit elk ander gebruik dan hetgeen waarvoor het automatische systeem is bedoeld 5. Alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te voeren, moet de voeding worden afgesloten. 6. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel volgens de geldende normen. 7. Zorg op het voedingsnet van het automatische systeem voor een meerpolige schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer. 8. De minimale installatiehoogte van het automatische systeem bedraagt 2,5 m. 9. Controleer of er bovenstrooms van het systeem een differentiaalschakelaar is geplaatst met een drempelspanning van 0,03 A. 10. Het is mogelijk om meerdere motoren aan dezelfde omkeerinrichting aan te sluiten, mits deze de benodigde stroom voor de motoren kan leveren. 11. Het is mogelijk om twee omkeerinrichtingen aan dezelfde motor aan te sluiten, daarbij moet echter worden gelet op het feit dat het gelijktijdig indrukken van de toetsen 'omhoog' en 'omlaag' van de omkeerinrichtingen, sommige parameters van de motoren kunnen beïnvloeden. 12. Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele FAAC-onderdelen. 13. De beweging van het systeem moet altijd in de gaten worden gehouden. 14. Kinderen of volwassenen mogen zich niet ophouden in de buurt van het product terwijl dit in werking is. 15. Houd radiobesturingen of andere impulsgevers buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onbedoeld wordt ingeschakeld. 16. De gebruiker mag geen pogingen tot reparatie doen of directe handelingen uitvoeren, maar dient zich hiervoor uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd personeel. 17. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet toegestaan. 18. De set-up van de eindaanslagen moet worden uitgevoerd terwijl de motor in de buis is gemonteerd (niet op de werkbank). 19. De obstakeldetectie tijdens het neerlaten is alleen actief indien op de motor de betreffende accessoire is aangebracht. 20. Het systeem is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze via een ander persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, kennis hebben genomen van de gebruiksinstructies van het systeem, of die er toezicht over houdt. 21. Kinderen dienen in de gaten te worden gehouden, om te zorgen dat ze niet in de buurt van het systeem spelen. 22. Indien het systeem buiten wordt geïnstalleerd, moet de kabel met het opschrift H05RR-F worden gemonteerd met een minimaal koolgehalte van 2% en een minimale doorsnede van 4 x 0,75mm². 23. In de uitvoering met radiobesturing, is het noodzakelijk om de stap-voor-stap-knop voor de handmatige werking te installeren, voor het geval er problemen zijn met de radiobesturing. 2

3 T-MODE BUISMOTOREN MET ELEKTRONISCHE EINDAANSLAG 1 BESCHRIJVING EN MATEN f e d a c b a Buismotor b Voorbeeld van een wieladapter. (Accessoire) b Voorbeeld van een kroonadapter. (Accessoire) d Eindaanslagmoer e Voorbeeld van een motorsteun (Accessoire) f Mechanische sensor voor obstakeldetectie (Accessoire) Fig.1 2 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN L 41 mm MODEL T-MODE 45 E WANNEER DE MECHANISCHE SENSOR VOOR OBSTAKELDETECTIE WORDT GEBRUIKT, BEDRAAGT DE LENGTE L VAN DE MOTOR MET ADAPTER 41 mm (L + 41 mm) KOPPEL (Nm) GEBRUIKS- FREQUENTIE MAX GE- BRUIKS- DUUR (min.) SNELHEID (tpm) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 8/ % IP44 15/ % IP44 20/ % IP44 30/ % IP44 35/ % IP44 45/ % IP44 50/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD MODEL T-MODE 58 R E KOPPEL (Nm) 3 INSTALLATIE GEBRUIKS- FREQUENTIE MAX GE- BRUIKS- DUUR (min.) SNELHEID (tpm) SPAN- NING (V) FREQUENTIE (Hz) VOOR AANVANG VAN DE INSTALLATIE MOET HET VOLGENDE WORDEN GESELECTEERD: 1) DE ADAPTER (Fig.1 ref. b - c) DIE HET MEEST GESCHIKT IS VOOR HET TYPE ROL. 2) DE MOTORSTEUN DIE HET MEEST GESCHIKT IS VOOR DE TOEPASSING. 3 VERMO- GEN (W) STROOM (A) MAX ROTATIES AAN- DRIJFAS DIAMETER MOTOR (mm) LENGTE L MET ADAPTER (mm) 70/ % IP44 80/ % IP44 100/ % IP44 120/ % IP44 BESCHER- MINGS- GRAAD

4 3.1 ASSEMBLAGE VAN DE BUISMOTOR 1) Steek de kroonadapter (Fig.2 ref.a) in de buismotor, totdat die zich volledig op de geleiding van de eindaanslagmoer bevindt. 2) Steek de wieladapter (Fig.2 ref. b) in de as van de motor en zet hem met de meegeleverde grendel vast. (Fig. 2 ref. c). Indien voor rolluiken de obstakeldetectie tijdens het neerlaten gewenst is, moet voor het aanbrengen van de wieladapter eerst de mechanische sensor voor obstakeldetectie worden aangebracht (fig. 2 ref. b A). b a 4X10 a b b A c Fig INSTALLATIE VAN DE BUISMOTOR Fig.4 a 6) Bevestig de wieladapter aan de rol met een zelftappende schroef 4x10 in het eerder aangebrachte gat, zoals wordt getoond in figuur 4 ref. b. 7) Monteer de eerder geselecteerde motorsteun aan de zijde van de elektrische aansluitingen (Fig 5 ref. a). 8) Plaats de aangedreven rol in de motorsteun (Fig.5 ref. b), en op de kaphouder (Fig.5 ref. c). 9) Controleer met een waterpas of de aangedreven rol perfect horizontaal is en verander eventueel de hoogte van de kaphouders of de motor. A =..x.. mm. mm x. A =.. b c b Ø 3 mm Fig.3 3) Meet de afstand A op de buismotor zoals wordt getoond in figuur 3 ref. a. 4) Maak met een Ø 3 mm-boor een gat in de rol (Fig. 3 ref. b) op afstand A, die eerder op de buismotor is gemeten (Fig. 3 ref. a). 5) Breng de geassembleerde buismotor in de rol aan, in het uiteinde tegenover de kap, totdat de kroonadapter zich volledig in de rol bevindt (Fig. 4 ref. a). a ZIJDE ELEKTRISCHE AANSLUITING Fig.5 4

5 3.3 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 1) Alvorens werkzaamheden aan het systeem uit te voeren, moet de voeding worden afgesloten. 2) Zorg op het voedingsnet van het automatische systeem voor een meerpolige schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer. 3) Voor het uitvoeren van de set-up moeten de niet-geblokkeerde toetsen worden gebruikt of de programmeerunit XTM PROG. 4) Bekabel de draden volgens het schema. Indien de motor de andere kant op draait, mogen de zwarte en bruine draden niet worden omgewisseld, aangezien aan het einde van de set-up de toetsen voor omhoog en omlaag en de juiste draairichting van de motor volledig automatisch met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 5) Het is mogelijk om meerdere afstandsbedieningsknoppen aan dezelfde motor te koppelen. OMHOOG L OMLAAG L 230 V ~ N BLAUW ZWART BRUIN GEEL GROEN OK BRUIN ZWART Fig.6 1) Sluit de draden die van de motor afkomstig zijn aan op twee drukknoppen (NIET-GEBLOKKEERD VOOR SET-UP), de zwarte draad voor de knop "omhoog" en de bruine draad voor de knop "omlaag". (Figuur 6) 2) Sluit de knoppen aan op de lijn, zoals in figuur 6. 3) Schakel de motor in en druk op de toetsen omhoog en omlaag om de werking ervan te controleren. Indien de motor de andere kant op draait, mogen de zwarte en bruine draden niet worden omgewisseld, aangezien aan het einde van de set-up de toetsen voor omhoog en omlaag en de juiste draairichting van de motor volledig automatisch met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 4 SET-UP Indien de setup-procedure niet of onvolledig is uitgevoerd, zal de motor, nadat er een commandotoets is ingedrukt, niet lineair bewegen, maar eerst een korte snelle beweging maken. Via de SET-UP-procedure kan door het indrukken van de correct aangesloten knoppen de onderste en bovenste eindaanslag worden ingesteld en de juiste functies voor het te motoriseren rolluik (MODUS ROLLUIK, MODUS STAN- DAARD ZONNESCHERM EN MODUS CASSETTESCHERM). De SET-UP-procedure kan worden uitgevoerd in de modus AUTOMATISCH (met twee functies) of in de modus HAND- MATIG. De AUTOMATISCHE SET-UP is alleen mogelijk voor rolluiken. De HANDMATIGE SET-UP is mogelijk voor alle toepassingen (ROLLUIK, STANDAARD ZONNESCHERM CASSETTE- SCHERM). Indien de programmeerunit XTM PROG wordt gebruikt, moeten voor het uitvoeren van de set-up gelijktijdig de twee toetsen worden ingedrukt die overeenkomen met de rode SET-UP-toets, terwijl de knoppen omhoog en omlaag overeenkomen met de knoppen L1 en L2. L 2 L 1 = = = 5 Fig.7

6 4.1 INGESTELDE FUNCTIES BIJ HET BEPALEN VAN HET TYPE TOEPASSING TIJDENS DE SETUP-MODUS ROLLUIKEN STANDAARD ZONNESCHERMEN 4.2 SET-UP VOOR ROLLUIKEN 1) Obstakeldetectie tijdens het neerlaten. (OBSTACLE DETECTION) (ALLEEN MET MECHANISCHE SENSOR OBSTAKELDETECTIE MOTOR TM35 ERO) 2) Detectie van ijs op de geleiders van het rolluik of vergrendelingen geactiveerd tijdens het optrekken (ANTI_ICE) (Wijziging einde detectiezone, en regelbaar koppel gedurende dit bereik - default 100%) 3) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaars, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80%, 100 % (default) van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) 4) Na de automatische set-up zit de eindschakelaar bovenin lager dan de mechanische aanslag ( Dit voorkomt onnodige spanning op het rolluik ) 5) Mogelijkheid gevoeligheid obstakeldetectie op 10 niveaus, en het koppel in de laatste centimeters voor de eindschakelaar in te stellen 6) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. 1) Detectie eventuele blokkeringen bij het optrekken, waarna de motor automatisch wordt uitgeschakeld. 2) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. 3) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaars, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80%, 100 % (default) van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) 1) Iedere keer dat het scherm helemaal wordt opgetrokken wordt de eindschakelaar opgezocht. (BOX ALTIJD GESLOTEN) ( Deze functie compenseert volledig automatisch het uitschuiven van het zonneschermdoek ) 2) Koppelreductie in de laatste centimeters voor de eindschakelaar bovenin, met mogelijkheid het koppel in te stellen op 4 niveaus: 40%, 60%, 80% (default), 100 % van het nominale koppel. ( ST TOUCH ) (Dit zorgt voor een zachtere sluiting van de cassette, zonder de mechanische onderdelen en het zonneschermdoekte belasten) 3) Ontspannen van het doek na sluiting van cassette ( RELEASE SYSTEM ) CASSETTESCHERMEN ( Dit haalt de spanning van het zonnescherm, zonder de cassettebox opnieuw te openen ) 4) Detectie eventuele blokkeringen bij het optrekken, waarna de motor automatisch wordt uitgeschakeld. 5) Tijdens de set-up wordt de eerste bevestigende beweging uitgevoerd in de tegengestelde richting van de laatste beweging. Als de eindschakelaar bovenin is afgesteld, voert de motor N bewegingen in beide richtingen uit, ter bevestiging dat de eindschakelaar bovenin en de ingestelde modus in het geheugen zijn opgeslagen: - 1 bevestigende beweging in beide richtingen = modus rolluik ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld - 2 bevestigende bewegingen in beide richtingen = modus standaardzonnescherm ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld - 3 bevestigende bewegingen in beide richtingen = modus cassettezonnescherm ingesteld en eindschakelaar bovenin afgesteld AUTOMATISCHE SET-UP VOOR ROLLUIKEN (Alleen voor rolluiken in de onderstaande configuratie) ALS DE AUTOMATISCHE SET-UP WORDT UITGEVOERD, GAAT DE MOTOR NAAR DE ROLLUIK-MODUS. De automatische set-up kan uitsluitend worden uitgevoerd indien de motor wordt geïnstalleerd op een rolluik met een bovenste mechanische aanslag (Bijvoorbeeld eindaanslagstops tijdens het optrekken Fig.8 ref. c), met de mechanische sensor voor obstakeldetectie (Fig.9 ref. b) en met koppelingen tussen buis en harde rolluik (Bijv: breekbeveiligingen of gemonteerde rolluikbanden). Indien deze procedure wordt uitgevoerd, stelt de motor alle eindaanslagen automatisch in. MECHANISCHE SENSOR VOOR OBSTAKELDETECTIE a c BOVENSTE MECHANISCHE AANSLAG Fig.8 TIJDENS DE SET-UP MOGEN DE FASES VAN DE MOTOR NIET WORDEN OMGEKEERD ALS HET ROLLUIK DE ANDERE KANT OP DRAAIT. AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE KNOPPEN OMHOOG EN OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVER- EENSTEMMEN. 1) Druk op de knop voor het optrekken en houd deze ingedrukt. 2) Het rolluik zal omhoog gaan en de bovenste mechanische aanslag zoeken, daarna weer omlaag gaan, stoppen bij de onderste mechanische aanslag en 2 korte bewegingen maken (de ene kant en de andere kant op) 3) Laat de knop voor het optrekken los. 4) Controleer, door het rolluik op te trekken en neer te laten, de juiste instelling van de twee eindaanslagen. 5) Indien de eindaanslagen niet correct zijn ingesteld, moet een reset (hoofdstuk 7) worden uitgevoerd en moet de automatische, halfautomatische of handmatige setup-procedure worden herhaald. 6

7 CONTROLEER WAT DE OMHOOG-TOETS IS EN HOUD DEZE INGEDRUKT ZONDER LOS TE LATEN TOTDAT DE MOTOR IN BEIDE RICHTINGEN BEWEEGT (EINDE VAN DE SET-UP) X 1 INDIEN DE MOTOR EEN VAN DE TWEE AANSLAGEN NIET BEREIKT MAAR EERDER STOPT, MOET HET ROLLUIK WORDEN GECONTRO- LEERD OP EVENTUELE WRIJVINGEN DIE VERVOLGENS MOETEN WORDEN VERWIJDERD MOET DE HANDMATIGE SET-UP WORDEN UITGEVOERD. Fig AUTOMATISCHE SET-UP VOOR ROLLUIKEN, MET HANDMATIGE INSTELLING VAN DE ONDERSTE EINDAANSLAG (Alleen voor rolluiken met mechanische openingsstops) ALS DE HALFAUTOMATISCHE SET-UP WORDT UITGEVOERD, GAAT DE MOTOR NAAR DE ROLLUIK-MODUS. Indien de mechanische sensor voor obstakeldetectie niet is geïnstalleerd, kan de halfautomatische set-up worden uitgevoerd en kan de onderste eindaanslag handmatig worden ingesteld. Er zijn bovenste mechanische aanslagen NOODZAKELIJK om de bovenste eindaanslag te kunnen bepalen. 1) Druk op de knop voor het optrekken van het rolluik en houd deze ingedrukt. 2) Het rolluik zal omhoog gaan en de bovenste mechanische aanslag zoeken en daarna weer omlaag gaan. (De knop niet loslaten) 3) Laat de knop los op de plek waar de onderste eindaanslag moet worden ingesteld. 4) Druk gelijktijdig op de knop omhoog en omlaag totdat de motor 1 korte beweging in beide richtingen maakt. 5) Controleer, door het rolluik op te trekken en neer te laten, de juiste instelling van de twee eindaanslagen. 6) Indien de eindaanslagen niet correct zijn ingesteld, moet er een reset worden uitgevoerd en moet de setup-procedure worden herhaald. CONTROLEER WAT DE OMHOOG-TOETS IS EN HOUD DEZE INGEDRUKT ZONDER LOS TE LATEN, TOTDAT DE GEWENSTE POSITIE VAN DE ONDERSTE EINDAANSLAG IS BEREIKT. HOUD DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG INGEDRUKT OM DE POSITIE TE BEVESTIGEN TOTDAT DE MOTOR DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT 7 EINDAANSLAG ONDER X 1 Fig.9

8 4.2.3 HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN Tijdens de handmatige set-up kan worden gekozen welke eindaanslag als eerste wordt ingesteld. TIJDENS DE SET-UP MOGEN DE FASES VAN DE MOTOR NIET WORDEN OMGEKEERD ALS HET ROLLUIK DE ANDERE KANT OP DRAAIT (BIJV: DOOR OP DE KNOP OMLAAG TE DRUKKEN, GAAT DE MOTOR OMHOOG). AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE KNOP- PEN OMHOOG EN OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN OP BASIS VAN DE INSTELLING VAN DE BOVENSTE EINDAANSLAG 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en breng het rolluik op de gewenste positie voor de bovenste eindaanslag, laat daarna de knop los. 2) Druk beide knoppen gedurende 1 seconde in, laat ze weer los, binnen 1 seconde, houd ze ingedrukt totdat de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert om de correcte instelling van de modus te controleren. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de onderste eindaanslag. 4) Druk gelijktijdig op de knop omhoog en omlaag totdat de motor één korte beweging in beide richtingen maakt. 5) Controleer of de posities van de ingestelde eindaanslagen correct zijn. Indien de eindaanslagen niet correct zijn ingesteld, moet er een reset worden uitgevoerd en moet de setup-procedure worden herhaald. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE BOVENSTE EINDAANSLAG EINDAANSLAG BOVEN DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE IN, LAAT ZE 0,5 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING VAN DE OPSLAG IN HET GEHEUGEN VAN DE BOVENSTE EINDAANSLAG. DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAG-TOETS EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE ONDERSTE EINDAANSLAG, LAAT DE KNOP LOS EN DRUK DAARNA GELIJKTIJDIG OP DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS, TOTDAT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE DRAAIRICHTINGEN UITVOERT. DE SET-UP IS VOLTOOID. EINDAANSLAG ONDER 8

9 HANDMATIGE SET-UP VOOR ROLLUIKEN, OP BASIS VAN DE INSTELLING VAN DE ONDERSTE EINDAANSLAG (functie beschikbaar vanaf softwareversie 4.90) 1) Druk op de knop voor het neerlaten, ga naar de onderste eindaanslag en laat de knop los. 2) Druk gelijktijdig op de knop omhoog en omlaag totdat de motor één korte beweging in beide richtingen maakt. 3) Druk op de toets omhoog of omlaag en breng het rolluik op de gewenste positie voor de bovenste eindaanslag, laat daarna de knop los. 4) Druk beide knoppen gedurende 1 seconde in, laat ze weer los en houd ze ingedrukt totdat de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert om de correcte instelling van de modus te controleren. 5) Controleer of de posities van de ingestelde eindaanslagen correct zijn. Indien de eindaanslagen niet correct zijn ingesteld, moet er een reset worden uitgevoerd en moet de automatische of halfautomatische setup-procedure worden herhaald. DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAG-TOETS EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE ONDERSTE EINDAANSLAG, LAAT DE KNOP LOS EN DRUK DAARNA GELIJKTIJDIG OP DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS, TOTDAT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE DRAAIRICHTINGEN UITVOERT. EINDAANSLAG ONDER DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE BOVENSTE EINDAANSLAG. EINDAANSLAG BOVEN DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE IN, LAAT ZE 0,5 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING VAN DE OPSLAG IN HET GEHEUGEN VAN DE BOVENSTE EINDAANSLAG. DE SET-UP IS VOLTOOID. 9

10 4.3 SET-UP VOOR STANDAARD ZONNESCHERMEN (MET VEER UITVALSCHERM) SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN TE BEGINNEN BIJ DE EINDSCHAKELAAR BOVENIN TIJDENS DE SET-UP MOGEN DE FASES VAN DE MOTOR NIET WORDEN OMGEKEERD ALS HET ROLLUIK DE ANDERE KANT OP DRAAIT (BIJV: DOOR OP DE KNOP OMLAAG TE DRUKKEN, GAAT DE MOTOR OMHOOG). AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE KNOP- PEN OMHOOG EN OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en breng het rolluik op de gewenste positie voor de bovenste eindaanslag, laat daarna de knop los. 2) Druk beide knoppen gedurende 1 seconde TWEE KEER in, laat ze weer los, en houd ze ingedrukt totdat de motor twee korte bewegingen in beide richtingen uitvoert om de correcte instelling van de modus te controleren. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de onderste eindaanslag. 4) Druk gelijktijdig op de knop omhoog en omlaag totdat de motor één korte beweging in beide richtingen maakt. 5) Controleer of de posities van de ingestelde eindaanslagen correct zijn. Indien de eindaanslagen niet correct zijn ingesteld, moet er een reset worden uitgevoerd en moet de setup-procedure worden herhaald. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE BOVENSTE EINDAANSLAG. EINDAANSLAG BOVEN DRUK TWEE KEER DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE IN, LAAT ZE 0,5 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 2 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING VAN DE OPSLAG IN HET GEHEUGEN VAN DE BOVENSTE EINDAANSLAG. x 2 x 2 DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAG-TOETS EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE ONDERSTE EINDAANSLAG, LAAT DE KNOP LOS EN DRUK DAARNA GELIJKTIJDIG OP DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS, TOTDAT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE DRAAIRICHTINGEN UITVOERT. DE SET-UP IS VOLTOOID. EINDAANSLAG ONDER 10

11 SET-UP VOOR STANDAARDZONNESCHERMEN TE BEGINNEN BIJ DE EINDSCHAKELAAR ONDERIN DRAAI TIJDENS DE SET-UP DE FASEN VAN DE MOTOR NIET OM ALS HET ROLLUIK IN DE TEGENGESTELDE RICHTING DRAAIT (BIJV. ALS OP DE OMLAAGKNOP WORDT GEDRUKT GAAT HET ROLLUIK OMHOOG). AAN HET EINDE VAN DE SET-UP KOMT DE OMHOOG- OMLAAGKNOP AUTOMATISCH OVEREEN MET DE CORRECTE DRAAIRICHTING. 1) Druk op de omhoog- of omlaagknop en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar onderin, en laat de knop los. 2) Druk de omhoog- en omlaagknop tegelijk in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 3) Druk op de omhoog- of omlaagknop en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop los. 4) Druk beide knoppen TWEE KEER 1 seconde in, laat ze los, en houd ze ingedrukt tot de motor twee korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de modus correct is ingesteld. 5) Controleer of de posities van de eindschakelaars correct zijn. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAGKNOP TOT HET ZONNESCHERM DE EINDSCHAKELAAR ONDERIN BEREIKT, LAAT DE KNOP LOS EN DRUK DE OMHOOG- EN DE OMLAAGKNOP TEGELIJKERTIJD IN TOT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE DRAAIRICHTINGEN UITVOERT. DE SET-UP IS BEËINDIGD EINDSCHAKELAAR ONDERIN DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAGKNOP TOT HET ZONNESCHERM DE EINDSCHAKELAAR BOVENIN BEREIKT EINDSCHAKELAAR BOVENIN DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP TWEE KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN, LAAT ZE 0,5 SECONDE LOS, DRUK BEIDE KNOPPEN WEER IN EN HOUD ZE INGEDRUKT TOT DE MOTOR 2 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING DAT DE EINDSCHAKELAAR BOVENIN IN HET GEHEUGEN IS OPGESLAGEN. x 2 x 2 11

12 4.4 SET-UP VOOR ZONNESCHERMEN IN CASSETTE BOX SET-UP VOOR ZONNESCHERMEN IN CASSETTE BOX, TE BEGINNEN BIJ DE EINDSCHAKELAAR BOVENIN TIJDENS DE SET-UP MOGEN DE FASES VAN DE MOTOR NIET WORDEN OMGEKEERD ALS HET ROLLUIK DE ANDERE KANT OP DRAAIT (BIJV: DOOR OP DE KNOP OMLAAG TE DRUKKEN, GAAT DE MOTOR OMHOOG). AAN HET EINDE VAN DE SET-UP ZULLEN DE KNOP- PEN OMHOOG EN OMLAAG EN DE JUISTE DRAAIRICHTING AUTOMATISCH OVEREENSTEMMEN. 1) Druk op de toets omhoog of omlaag en breng het rolluik op de gewenste positie voor de bovenste eindaanslag, laat daarna de knop los. 2) Druk beide knoppen gedurende 1 seconde DRIE KEER in, laat ze weer los, en houd ze ingedrukt totdat de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert om de correcte instelling van de modus te controleren. 3) Druk op de knop voor het neerlaten en ga naar de onderste eindaanslag. 4) Druk gelijktijdig op de knop omhoog en omlaag totdat de motor één korte beweging in beide richtingen maakt. 5) Controleer of de posities van de ingestelde eindaanslagen correct zijn. Indien de eindaanslagen niet correct zijn ingesteld, moet er een reset worden uitgevoerd en moet de setup-procedure worden herhaald. DRUK OP DE TOETS OMHOOG OMLAAG EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE BOVENSTE EINDAANSLAG. BOVENSTE EINDAAN- SLAG DRUK DRIE KEER DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE IN, LAAT ZE 0,5 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 3 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING VAN DE OPSLAG IN HET GEHEUGEN VAN DE BOVENSTE EINDAANSLAG. x 3 x 3 DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAG-TOETS EN BRENG HET ROLLUIK NAAR DE ONDERSTE EINDAANSLAG, LAAT DE KNOP LOS EN DRUK DAARNA GELIJKTIJDIG OP DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS, TOTDAT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE DRAAIRICHTINGEN UITVOERT. DE SET-UP IS VOLTOOID. EINDAANSLAG ONDER 12

13 4.4.2 SET-UP VOOR ZONNESCHERMEN IN CASSETTE BOX, TE BEGINNEN BIJ DE EINDSCHAKELAAR ONDERIN DRAAI TIJDENS DE SET-UP DE FASEN VAN DE MOTOR NIET OM ALS HET ROLLUIK IN DE TEGENGESTELDE RICHTING DRAAIT (BIJV. ALS OP DE OMLAAGKNOP WORDT GEDRUKT, GAAT HET ROLLUIK OMHOOG). AAN HET EINDE VAN DE SET-UP KOMT DE OMHOOG- OMLAAGKNOP AUTOMATISCH OVEREEN MET DE CORRECTE DRAAIRICHTING. 1) Druk op de omhoog- of omlaagknop en zet het zonnescherm in de gewenste positie voor de eindschakelaar bovenin, en laat de knop los. 2) Druk beide knoppen DRIE KEER 1 seconde in, laat ze los, en houd ze ingedrukt tot de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, om te controleren of de modus correct is ingesteld. 3) Druk op de knop voor het neerlaten tot de eindschakelaar onderin is bereikt. 4) Druk de omhoog- en omlaagknop tegelijk in tot de motor een korte beweging in beide richtingen uitvoert. 5) Controleer of de posities van de eindschakelaars correct zijn. Als de eindschakelaars niet correct zijn afgesteld, voer dan een reset uit en herhaal de set-upprocedure. DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAGKNOP EN ZET HET ZONNESCHERM OP DE EINDSCHAKELAAR ONDERIN, LAAT DE KNOP LOS EN DRUK DE OMHOOG- EN DE OMLAAGKNOP TEGELIJKERTIJD IN TOT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE DRAAIRICHTINGEN UITVOERT. DE SET-UP IS BEËINDIGD EINDSCHAKELAAR ONDERIN DRUK OP DE OMHOOG- OMLAAGKNOP TOT HET ZONNESCHERM DE EINDSCHAKELAAR BOVENIN BEREIKT. EINDSCHAKELAAR BOVENIN DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP DRIE KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN, LAAT ZE 0,5 SECONDE LOS, DRUK BEIDE KNOPPEN WEER IN EN HOUD ZE INGEDRUKT TOT DE MOTOR 3 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING DAT DE EINDSCHAKELAAR BOVENIN IN HET GEHEUGEN IS OPGESLAGEN. x 3 x 3 13

14 5 RESET DE RESET BRENGT DE MOTOR TERUG IN DE FABRIEKSINSTELLING. DEZE HANDELING KAN OP ELK MOMENT WORDEN UITGEVOERD, OOK TIJDENS DE SET-UP PROCEDURE. 1) Houd de twee knoppen gelijktijdig 4 seconden ingedrukt 2) Laat ze 1 seconde los 3) Houd ze gelijktijdig 1 seconde ingedrukt 4) Laat ze 1 seconde los 5) Houd beide knoppen ingedrukt totdat een korte beweging in beide richtingen is uitgevoerd, dit geeft aan dat de RESET-procedure is uitgevoerd: 4 seconden 1 seconde 1 seconde 1 seconde HOUD DE TOETSEN INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT. 6 GEAVANCEERD MENU X 1 RESET HET GEAVANCEERDE MENU IS UITSLUITEND TOEGANKELIJK NADAT DE EINDAANSLAGEN ZIJN INGESTELD. BINNEN DIT MENU IS HET MOGELIJK OM DE GEVOELIGHEID VAN DE OBSTAKELDETECTIE AAN TE PASSEN, ALSMEDE HET KOPPEL IN DE LAATSTE CENTIMETERS VOOR DE BOVENSTE EINDAANSLAG. OM HET GEAVANCEERDE MENU TE VERLATEN MOET ÉÉN VAN DE TWEE KNOPPEN WORDEN INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. OM TE CONTROLEREN HET GEAVAN- CEERDE MENU IS VERLATEN, MOET OP DE TOETS OMHOOG OMLOOG WORDEN GEDRUKT EN MOET DE LINEAIRE BEWEGING VAN HET ROLLUIK GECONTROLEERD WORDEN. 6.1 FUNCTIES MET BETREKKING TOT DE OBSTAKELDETECTIE De obstakeldetectie is in de laatste centimeters voor de eindschakelaar onderdrukt. Als u deze functie ook in dit gebied wilt activeren, volg dan de in hoofdstuk beschreven procedure GEVOELIGHEID OBSTAKELDETECTIE TIJDENS NEERLATEN WIJZIGEN (ALLEEN VOOR ROLLUIKEN) 1) Houd de twee knoppen gelijktijdig 4 seconden ingedrukt. 2) Laat ze 1 seconde los. 3) Houd ze gelijktijdig 1 seconde ingedrukt. 4) Laat ze 1 seconde los. 5) Houd ze gelijktijdig 1 seconde ingedrukt. 6) Laat ze 1 seconde los. 7) Houd beide knoppen ingedrukt totdat een korte beweging in beide richtingen is uitgevoerd, dit geeft aan dat u in het geavanceerde menu bent, de motor voert vervolgens drie korte bewegingen in de ene en de andere richting uit. 8) Druk 2 keer gedurende 1 seconde gelijktijdig op de toetsen omhoog en omlaag en druk ze vervolgens opnieuw gelijktijdig in totdat de motor een korte beweging in beiden richtingen heeft uitgevoerd. 9) Druk N keer de toets omhoog en omlaag gedurende één seconde gelijktijdig in om het gewenste gevoeligheidsniveau van de obstakeldetectie te selecteren (1 keer drukken = obstakeldetectie inactief...10 keer drukken = maximale gevoeligheid obstakeldetectie) 10) Druk de toetsen omhoog en omlaag gelijktijdig in totdat 1 korte bewegingen zijn uitgevoerd. 11) Indien de motor drie korte bewegingen in beiden richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd en is men nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 9 opnieuw uit. 14

15 4 seconden 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde HOUD DE TOETSEN INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN UTIVOERT, DIT BEVESTIGT DAT U IN HET GEAVANCEERDE MENU BENT. X 3 DRUK TWEE KEER DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE IN, LAAT ZE 1 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 2 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. x 2 x 2 indrukken en ingedrukt houden DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE n KEER IN, LAAT ZE 1 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. DIT GEEFT AAN DAT DE GEVOELIGHEID IS GEWIJZIGD EN HET GEAVANCEERDE MENU IS VERLATEN. x N indrukken en ingedrukt houden 1 keer drukken op toets omhoog+omlaag = Obstakeldetectie inactief...2,3,4,5,6,7,8,9 keer drukken op toets omhoog+omlaag 10 keer drukken op omhoog+omlaag = Maximale gevoeligheid obstakeldetectie 15

16 9.3.2 POSITIE EINDE GEVOELIGHEID VAN DE OBSTAKELDETECTIE WIJZIGEN ZONE EINDE DETECTIE ZET HET ROLLUIK OP HET PUNT WAAR U EEN HOGE GEVOELIGHEID WILT. 4 seconden 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde HOUD DE KNOPPEN INGEDRUKT TOT DE MOTOR DE HIERBOVEN AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING DAT U IN HET GEAVANCEERDE MENU BENT. X 3 DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP TWEE KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN, LAAT ZE 1 SECONDE LOS, DRUK BEIDE KNOPPEN WEER IN EN HOUD ZE INGEDRUKT TOT DE MOTOR 2 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. x 2 x 2 indrukken en ingedrukt houden DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN TOT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING DAT HET EINDPUNT VAN DE OBSTAKELDETECTIE IS GEWIJZIGD EN U HET GEAVANCEERDE MENU HEEFT VERLATEN. X 1 ZONE OBSTAKELDETECTIE ZONE EINDE DETECTIE 16

17 6.2 AANPASSING VAN HET DOOR DE MOTOR GELEVERDE KOPPEL IN DE LAATSTE CENTIMETERS VOOR DE EINDAANSLAGEN 1) Houd de twee knoppen gelijktijdig 4 seconden ingedrukt. 2) Laat ze 1 seconde los. 3) Houd ze gelijktijdig 1 seconde ingedrukt. 4) Laat ze 1 seconde los. 5) Houd ze gelijktijdig 1 seconde ingedrukt. 6) Laat ze 1 seconde los. 7) Houd beide knoppen ingedrukt totdat een korte beweging in beide richtingen is uitgevoerd, dit geeft aan dat u in het geavanceerde menu bent, de motor voert vervolgens drie korte bewegingen in de ene en de andere richting uit. 8) Druk 1 keer gedurende 1 seconde gelijktijdig op de toetsen omhoog en omlaag en druk ze vervolgens opnieuw gelijktijdig in totdat de motor een korte beweging in beiden richtingen heeft uitgevoerd. 9) Druk gedurende een seconde N keer gelijktijdig op de toets omhoog en omlaag om het gewenste koppelniveau te selecteren (1 x drukken = 40% van het maximaal geleverde koppel...4 x drukken 100% van het geleverde koppel) en blijf de toetsen omhoog en omlaag gelijktijdig indrukken totdat 1 korte beweging in beide richtingen is uitgevoerd. 10) Indien de motor drie korte bewegingen in beiden richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd en is men nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 9 opnieuw uit. AANTAL KEREN OMHOOGKNOP INDRUKKEN 1 KEER 1 SECONDE DRUKKEN OP OMHOOG- en OMLAAGKNOP + OMHOOG en OMLAAG INGEDRUKT HOUDEN TOT BEVESTIGING 2 KEER 1 SECONDE DRUKKEN OP OMHOOG- en OMLAAGKNOP + OMHOOG en OMLAAG INGEDRUKT HOUDEN TOT BEVESTIGING 3 KEER 1 SECONDE DRUKKEN OP OMHOOG- en OMLAAGKNOP + OMHOOG en OMLAAG INGEDRUKT HOUDEN TOT BEVESTIGING 4 KEER 1 SECONDE DRUKKEN OP OMHOOG- en OMLAAGKNOP + OMHOOG en OMLAAG INGEDRUKT HOUDEN TOT BEVESTIGING INGESTELD KOPPEL 40% van het volledige koppel 60% van het volledige koppel 80% van het volledige koppel (default voor cassettezonneschermen) 100% van het volledige koppel (default voor rolluiken en standaardzonneschermen of uitvalschermen) 4 seconden 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde Binnen 0,5 seconde HOUD DE TOETSEN INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR DE AANGEGEVEN BEWEGINGEN UTIVOERT, DIT GEEFT AAN DAT U IN HET GEAVANCEERDE MENU BENT. 17 X 3

18 DRUK EEN KEER DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE IN, LAAT ZE 1 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT, indrukken en ingedrukt houden DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAG-TOETS GELIJKTIJDIG GEDURENDE 1 SECONDE n KEER IN OM HET GEWENSTE KOPPEL TE SELECTEREN, LAAT ZE 1 SECONDE LOS EN HOUD ZE OPNIEUW INGEDRUKT TOTDAT DE MOTOR 1 KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN UITVOERT. DIT GEEFT AAN DAT DE WIJZIGING IS AANGEBRACHT EN HET MENU IS VERLATEN. x N 1 keer drukken op toets omhoog+omlaag = Geselecteerde koppel 40% 2 keer drukken op toets omhoog+omlaag = Geselecteerde koppel 60% 3 keer drukken op toets omhoog+omlaag = Geselecteerde koppel 80% 4 keer drukken op toets omhoog+omlaag = Geselecteerde koppel 100% DETECTIE IJS OP DE GELEIDERS EN VERGRENDELINGEN GEACTIVEERD TIJDENS HET OPTREKKEN VAN HET ROLLUIK De motor T-MODE met elektronische eindschakelaar kan herkennen of eventuele vergrendelingen op het rolluik zijn geactiveerd en of er ijs op de geleiders zit, over heel het bereik van het rolluik. Als dat namelijk het geval zou zijn, zou worden verhinderd dat het rolluik normaal wordt opgetrokken, waardoor hij beschadigd kan raken. Als terwijl het rolluik stilstaat een omhoog-signaal wordt gegeven, en hij 1 seconde blijft stilstaan omdat de vergrendelingen zijn geactiveerd of er ijs op de geleiders zit, gaat de motor over op stop 18

19 6.3.1 GEVOELIGHEID VERHOGEN VOOR DETECTIE IJS EN VERGRENDELINGEN INGESCHAKELD De gevoeligheid voor het detecteren van vergrendelingen of ijs in een gebied tussen de eindschakelaar onderin en een punt naar keuze, kan worden verhoogd. Als in dit gebied ijs aanwezig is of vergrendelingen zijn geactiveerd, reageert de motor in 0,2 seconden. Als de motor heeft gedetecteerd dat er ijs is of vergrendelingen zijn geactiveerd, gaat hij over op stop, en moet om het rolluik te openen eerst een omlaag-commando worden gegeven. Het is mogelijk een hogere gevoeligheid te combineren met een lager koppel (zie hst. 9.1). Eindschakelaar bovenin ZONE STANDAARDGEVOELIGHEID (De voeding naar de motor wordt uitgeschakeld zodra het rolluik 1 seconde wordt geblokkeerd) ZONE HOGE GEVOELIGHEID (De voeding naar de motor wordt uitgeschakeld zodra het rolluik 0,2 seconde wordt geblokkeerd) Eindschakelaar onderin DE ZONE VAN HOGE GEVOELIGHEID WORDT INGESTELD VANAF DE EINDSCHAKELAAR ONDERIN TOT AAN HET INGESTELDE PUNT, ZOALS BESCHREVEN IN DE VOLGENDE PROCEDURE ZONE VAN HOGE GEVOELIGHEID INSTELLEN 1) Zet het rolluik op het punt waar u een hogere gevoeligheid wilt voor het herkennen van geactiveerde vergrendelingen of ijs op de geleiders (ook het hele bereik van het rolluik kan worden ingesteld). Druk de twee knoppen tegelijkertijd 4 seconden in. 2) Laat ze 1 seconde los. 3) Druk ze tegelijkertijd 1 seconde in. 4) Laat ze 1 seconde los. 5) Druk ze tegelijkertijd 1 seconde in. 6) Laat ze 1 seconde los. 7) Houd beide knoppen ingedrukt tot een korte beweging in beide richtingen wordt uitgevoerd, ter bevestiging dat u in het geavanceerde menu bent, en de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert. 8) Druk de omhoog- en omlaagknop 3 keer tegelijkertijd 1 seconde in en druk ze opnieuw tegelijkertijd in tot de motor een korte beweging in beide richtingen heeft uitgevoerd. 9) Druk de omhoog- en omlaagknop tegelijkertijd 1 seconde in, druk ze opnieuw in en houd ze ingedrukt tot 1 korte beweging in beide richtingen wordt uitgevoerd. 10) Als de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd bent u nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 9 opnieuw uit. ZET HET ROLLUIK OP HET PUNT WAAR U EEN HOGE GEVOELIGHEID WILT 19

20 4 seconden 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde HOUD DE KNOPPEN INGEDRUKT TOT DE MOTOR DE HIERBOVEN AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING DAT U IN HET GEAVANCEERDE MENU BENT. X 3 DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP 3 KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN EN DRUK ZE OPNIEUW TEGELIJKERTIJD IN TOT DE MOTOR DRIE KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN HEEFT UITGEVOERD x 3 x 3 indrukken en ingedrukt houden DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP TWEE KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN EN DRUK ZE OPNIEUW TEGELIJKERTIJD IN TOT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN HEEFT UITGEVOERD indrukken en ingedrukt houden 20

21 6.3.2 ZONE DETECTIE IJS EN VERGRENDELINGEN INGESCHAKELD OPHEFFEN 1) Druk de twee knoppen tegelijkertijd 4 seconden in. 2) Laat ze 1 seconde los. 3) Druk ze tegelijkertijd 1 seconde in. 4) Laat ze 1 seconde los. 5) Druk ze tegelijkertijd 1 seconde in. 6) Laat ze 1 seconde los. 7) Houd beide knoppen ingedrukt tot een korte beweging in beide richtingen wordt uitgevoerd, ter bevestiging dat u in het geavanceerde menu bent, en de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert. 8) Druk de omhoog- en omlaagknop 3 keer tegelijkertijd 1 seconde in en druk ze opnieuw tegelijkertijd in tot de motor drie korte bewegingen in beide richtingen heeft uitgevoerd. 9) Druk de omhoog- en omlaagknop 2 keer tegelijkertijd in, laat ze los, druk ze opnieuw in en houd ze ingedrukt tot 1 korte beweging wordt uitgevoerd. 10) Als de motor drie korte bewegingen in beide richtingen uitvoert, dan is de procedure niet correct uitgevoerd bent u nog steeds in het geavanceerde menu. Voer stap 9 opnieuw uit. 4 seconden 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde 1 seconde HOUD DE KNOPPEN INGEDRUKT TOT DE MOTOR DE HIERBOVEN AANGEGEVEN BEWEGINGEN UITVOERT, TER BEVESTIGING DAT U IN HET GEAVANCEERDE MENU BENT. X 3 DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP 3 KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN EN DRUK ZE OPNIEUW TEGELIJKERTIJD IN TOT DE MOTOR DRIE KORTE BEWEGINGEN IN BEIDE RICHTINGEN HEEFT UITGEVOERD x 3 x 3 indrukken en ingedrukt houden DRUK DE OMHOOG- EN OMLAAGKNOP TWEE KEER TEGELIJKERTIJD 1 SECONDE IN EN DRUK ZE OPNIEUW TEGELIJKERTIJD IN TOT DE MOTOR EEN KORTE BEWEGING IN BEIDE RICHTINGEN HEEFT UITGEVOERD x 2 21 indrukken en ingedrukt houden

22 SEDE - HEADQUARTERS FAAC S.p.A. Via Calari, Zola Predosa (BO) - ITALY Tel Fax ASSISTENZA IN ITALIA SEDE tel ROMA tel SUBSIDIARIES MILANO tel TORINO tel PADOVA tel FIRENZE tel AUSTRIA FAAC GMBH Salzburg, Austria tel FAAC TUBULAR MOTORS Schaapweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands tel GERMANY FAAC GMBH Freilassing, Germany tel FAAC TUBULAR MOTORS Schaapweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands tel BENELUX FAAC BENELUX NV/SA Brugge, Belgium tel FAAC TUBULAR MOTORS Schaapweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands tel AUSTRALIA FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homebush Sydney, Australia tel INDIA FAAC INDIA PVT. LTD Noida Delhi, India tel / SWITZERLAND FAAC AG Altdorf, Switzerland tel CHINA FAAC SHANGHAI Shanghai, China tel NORDIC REGIONS FAAC NORDIC AB Perstorp, Sweden tel POLAND FAAC POLSKA SP.ZO.O Warszawa, Poland tel UNITED KINGDOM FAAC UK LTD. Basingstoke - Hampshire, UK tel SPAIN F.A.A.C. SA San Sebastián de los Reyes. Madrid, Spain tel RUSSIA Faac RUSSIA Moscow, Russia FRANCE FAAC FRANCE Saint Priest - Lyon, France tel FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Massy - Paris, France tel FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS Saint Denis de Pile - Bordeaux, France tel fax U.S.A. FAAC INTERNATIONAL INC Jacksonville, FL - U.S.A. tel FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, California - U.S.A. tel MIDDLE EAST FAAC MIDDLE EAST BRANCH Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE tel ETM ( Rev. B)

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand

XS 55 Veiligheidslijst met weerstand XS 55 Veiligheidslijst met weerstand DE FAAC XS 55 IS DE ENIGE RUBBEREN VEILIGHEIDSLIJST DIE op de markt verkrijgbaar is met een Plug and Play -systeem. De nieuwe veiligheidslijst XS 55 is zowel als rol

Nadere informatie

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx E INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING. conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de volgende EEG-richtlijnen is TM XA R 433 CEVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10 40069 Zola Predosa BOLOGNA ITALIE De elektronische apparatuur conform de fundamentele veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere

Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Oplossingen voor gordijnen, rolluiken en screens. Innovations everywhere Elke reis heeft zijn verhaal Er zijn reizen met unieke ervaringen: om te ontdekken, vertellen, delen. De reis van FAAC is begonnen

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 ENERGIE EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte

Nadere informatie

Aandrijvingen voor schuifpoorten

Aandrijvingen voor schuifpoorten Aandrijvingen voor schuifpoorten Type installatie Residentieel gebruik C720 24V 740 741 C721 746 24V Collectief gebruik 746 844 omkeerbaar 844 Industrieel gebruik 844 omkeerbaar 844 844 driefasig 884 driefasig

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT

T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT T-MODE TMK ONE TMK ONE RADIO UNIVERSAL KIT EG-INOBUWVERKLARING VAN EEN DEELMACHINE De ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant: Fabrikant: Adres: FAAC S.p.A. Via Calari,10-40069 Zola

Nadere informatie

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE

T-MODE. TM xx E INSTALLATION GUIDE T-MODE TM xx E INSTALLATION GUIDE VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 45 E, TM 58 E in overeenstemming

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

KP CONTROLLER q q OK

KP CONTROLLER q q OK q KP CONTROLLER OK q KP CONTROLLER CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË De apparatuur KP CONTROLLER is in overeenstemming

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

Automatisch systeem voor schuifdeuren

Automatisch systeem voor schuifdeuren A air Automatisch systeem voor schuifdeuren A air De juiste oplossing voor al uw wensen Oplossingen met dekkap h 100 mm 31.5 ±7.5 70.5 13.5 20.5 ±10 30.5 9 100 70.5 55 ±7.5 37.5 33 28 ±6 30.5 20.5 100

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer

J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE Beweegbare verkeerspalen voor toegangscontrole van voertuigen en stadsverkeer J SERIE BEWEEGBARE OPLOSSING VOOR TOEGANGSCONTROLE EN STADSVERKEER. DE VERKEERSPAAL J275 is een zeer stoot- en weerbestendige

Nadere informatie

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie.

B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H: de nieuwe hydraulische slagboom 24V. Innovatie in actie. B680H Uniek in vier opzichten. Betrouwbaarheid en veilige prestaties Het hart van de B680H is een Hybrid waarmee, samen met de veren met

Nadere informatie

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD

RadioBlack. Mechanisch met Radio INHOUD RadioBlack Mechanisch met Radio INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie van de buismotor... 3 4. Keuzetabel... 4 4.1 Voor rolluiken...

Nadere informatie

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES J355HA M30-P1 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 2006/42/EG) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Verklaart dat: Via Calari, 10-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA De aandrijving mod.

Nadere informatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie

Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Aandrijvingen voor draaihekken Type installatie Externe motor Residentieel gebruik 391 390 390 412 413 413 415 415 S418 402 422 422 PED S450H Collectief gebruik 413 415 422 422 PED S450H 400 Industrieel

Nadere informatie

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965

DE BEDRIJFSWAARDEN VAN FAAC SINDS 1965 PRODUCTENCATALOGUS MISSIE Het ontwerpen, vervaardigen en over de hele wereld verspreiden van de meest betrouwbare, innovatieve en veilige oplossingen voor ieder vereiste van automatisering en toegangscontrole

Nadere informatie

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR S418 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Fabrikant: Adres: Verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Calari, 10-40069 - Zola Predosa - Bologna - ITALIE De aandrijving mod. S418 is gebouwd voor opname in een machine

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Orea WT. PT Instruções EL DA Brugsanvisning FI Käyttöopas SV Bruksanvisning NO Veiledning

Orea WT. PT Instruções EL DA Brugsanvisning FI Käyttöopas SV Bruksanvisning NO Veiledning Orea WT FR Notice DE Anleitung IT Manuale NL Handleiding EN Instructions ES Guía PT Instruções EL DA Brugsanvisning FI Käyttöopas SV Bruksanvisning NO Veiledning Ref.5012608D ORIGINELE HANDLEIDING NL Deze

Nadere informatie

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B)

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË Verklaart dat: de aandrijving

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2

INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 E024S Fabrikant: Adres: Verklaart dat: INHOUDSOPGAVE 0 LAY-OUT KAST...2 1 WAARSCHUWINGEN...3 2 LAYOUT EN AANSLUITINGEN...3 3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...4 3.1 BESCHRIJVING ONDERDELEN... 4 3.2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie

Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Handleiding Oxan Radio met obstakeldetectie Leest a.u.b deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen,

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0.. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1.. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN...

INHOUDSOPGAVE 0.. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1.. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... INHOUDSOPGAVE 0.. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR... 2 1.. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 3 1.1 AFMETINGEN... 3 1.2 VOORBEREIDENDE MECHANISCHE HANDELINGEN...

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 50 -

Aandachtspunten RTS - 50 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Versie 1.2.1 Korsmit Rally Elektronics 16-7-2017 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. informatie... 4 Achtergrond... 4 Weergaven:... 4 2. Werking... 5 3.1:

Nadere informatie

Productcatalogus Buismotoren. Automatisering van rolluiken en zonwering

Productcatalogus Buismotoren. Automatisering van rolluiken en zonwering Productcatalogus Buismotoren Automatisering van rolluiken en zonwering uitgave 2012 Op onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, die wij u graag laten toekomen. Voorwoord

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 55 -

Aandachtspunten RTS - 55 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

Sonesse 40 RTS Ref: A

Sonesse 40 RTS Ref: A www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 506487 INHOUD Inleiding Veiligheid. lgemene informatie. lgemene veiligheidsvoorschriften 4 Inbedrijfstelling 4. Programmeren van de RTS-zender 4. Controle van de draairichting

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

XR4 433 C - XR4 868 C

XR4 433 C - XR4 868 C XR4 433 C XR4 868 C XR4 433 C - XR4 868 C 1 BESCHRIJVING De elektronische apparatuur XR C is een externe ontvanger met vier kanalen, voorzien van een geïntegreerd decoderingsysteem (DS, SLH, LC), OMNIDEC

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Somfy Orea buismotor

Somfy Orea buismotor Handleiding voor het afstellen van een: Somfy Orea buismotor Merkzonwering.nl Wagenstraat 29 3142 CR Maassluis T: 010-592 29 76 info@merkzonwering.nl Controle RTS motor op locatie Altus RTS, Altea RTS,

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Blad 2 JS301 elektronische hoekmeter INTRODUCTIE De JS301 hoekmeter is een elektronisch instrument voor het meten van de Wielvlucht, Askanteling en KPI hoeken aan beide zijden van een as. Het kan de meetwaarden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun Gebruikershandleiding Kleine elektrische muursteun op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 VERPAKKINGSINHOUD... 5 GEREEDSCHAP... 6 INSTALLATIE 1... 6 INSTALLATIE

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

MAESTRIA+ 50 io. DA Brugsanvisning FI Käyttöopas NO Veiledning SV Bruksanvisning. FR Notice DE Anleitung NL Handleiding IT Manuale EN Instructions

MAESTRIA+ 50 io. DA Brugsanvisning FI Käyttöopas NO Veiledning SV Bruksanvisning. FR Notice DE Anleitung NL Handleiding IT Manuale EN Instructions MAESTRIA+ 50 io FR Notice DE Anleitung NL Handleiding IT Manuale EN Instructions DA Brugsanvisning FI Käyttöopas NO Veiledning SV Bruksanvisning Ref. 5123562A VERTAALDE VERSIE VAN DE HANDLEIDING Deze

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek. Montage handleiding TM262

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek. Montage handleiding TM262 A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek Montage handleiding TM262 Let op: Speciale droge geleiding niet smeren of schoonmaken met schoonmaakmiddelen. Attentie: maximaal gewicht 400 kg inclusief constructie

Nadere informatie

altron Radioschakelklok

altron Radioschakelklok altron Radioschakelklok De altron Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER!

DEZE HANDLEIDING IS NIET VOOR HET AANMELDEN VAN EEN 2 e ZENDER! Handleiding koppelen Sleutelhanger afstandsbediening. Lees a.u.b. deze handleiding aandachtig door en let vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings-

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L S // M L RECEIVER

Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L S // M L RECEIVER 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L S // M L RECEIVER QUICK INSTALLATIE VAN GEASSEMBLEERDE RAIL : Programmeren Shuttle S / L / M Receiver op een kanaal Bij levering van één elektrisch gordijnrail

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN... 2 INHOUDSOPGVE 1 BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHPPEN... 2 1 COMPONENTEN BOUWPKKET T-MODE... 2 2 GEBRUIKSLIMIETEN... 3 3 KEUZE VN HET MODEL (TMK 28 OF TMK 56)... 3 4 TECHNISCHE EIGENSCHPPEN BUISVORMIGE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. LivingLight COLOR PLAYER 2 EN COLOR PLAYER 2 RECEIVER VERSIE 1.0 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. De LivingLight producten zijn speciaal

Nadere informatie

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AUTOMATISCHE SYSTEEM S800H ENC WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AUTOMATISCHE SYSTEEM WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1) LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING. Camera 2-draads besturingsmodule. Versie 2.0 April 2017

INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING. Camera 2-draads besturingsmodule. Versie 2.0 April 2017 INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING Camera 2-draads besturingsmodule Versie 2.0 April 2017 Voorwoord Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw camera besturingsmodule. Deze handleiding is opgesteld

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie