Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015

2 Inhoud Inhoud Inleiding Situering Leerlingenaantallen in de eerste graad Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen in het 1ste leerjaar A Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen in het tweede leerjaar Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen in de basisopties Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen per basisoptie Basisoptie Agro- en biotechnieken Basisoptie Artistieke vorming Basisoptie Ballet Basisoptie Bouw- en houttechnieken Basisoptie Creatie en vormgeving Basisoptie Grafische communicatie en media Basisoptie Grieks-Latijn Basisoptie Handel Basisoptie Hotel-voeding Basisoptie Industriële wetenschappen Basisoptie Latijn Basisoptie Maritieme technieken Basisoptie Mechanica-elektriciteit Basisoptie Moderne wetenschappen Basisoptie Sociale en technische vorming Basisoptie Techniek-wetenschappen Basisoptie Textiel Basisoptie Topsport Gekozen basisopties per provincie Herkomst van de leerlingen Eerste leerjaar A Tweede leerjaar A Agro- en biotechnieken Artistieke vorming Ballet Bouw- en houttechnieken

3 4.7 Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media Grieks-Latijn Handel Hotel-voeding Industriële wetenschappen Latijn Maritieme technieken Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Textiel Topsport Attestering van de leerlingen Eerste leerjaar A Tweede leerjaar A Agro- en biotechnieken Artistieke vorming Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media Grieks-Latijn Handel Hotel-voeding Industriële wetenschappen Latijn Maritieme technieken Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Textiel Topsport

4 6 Doorstroom naar de tweede graad Agro- en biotechnieken Artistieke vorming Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media Grieks-Latijn Handel Hotel-voeding Industriële wetenschappen Latijn Maritieme technieken Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Textiel Topsport Overzicht Inhoudelijke analyse van de basisopties Algemene vakken Vakken en inhouden van de basisoptie Agro- en biotechnieken Artistieke vorming Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media Grieks-Latijn Handel Hotel-voeding Industriële wetenschappen Latijn Maritieme technieken

5 Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Textiel Topsport Conclusie Algemene conclusies Bijlage: Methodologie

6 1 Inleiding De screening van de eerste graad A-stroom bestaat uit een analyse van het studieaanbod in het voltijds regulier secundair onderwijs tussen het schooljaar en het schooljaar Het eerste deel bevat een kwantitatieve analyse van de leerlingenaantallen, de herkomst van de inschrijvingen, de attestering en de doorstroom naar de tweede graad. De cijfergegevens, analyses en vaststellingen fungeren als bron voor de modernisering van het secundair onderwijs. Tenzij anders aangegeven, werd voor het cijfermateriaal een beroep gedaan op de datawarehouse van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De ruwe data werden verwerkt tot de tabellen en grafieken in dit rapport. Technische uitleg over de methodologie is terug te vinden in de bijlage achteraan. Het tweede deel bevat een kwalitatieve analyse van de leerplannen van de koepelorganisaties en het GO!. 6

7 2 Situering De eerste graad van het secundair onderwijs omvat het eerste leerjaar A, het eerste leerjaar B, het tweede leerjaar van de eerste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar. In het tweede leerjaar van de eerste graad en in het beroepsvoorbereidend leerjaar wordt een keuze aangeboden tussen verschillende basisopties (A-stroom) en verschillende beroepenvelden (B-stroom). Bij de overstap van lager onderwijs naar secundair onderwijs volgen de meeste leerlingen het eerste leerjaar A. In dit leerjaar volgen de leerlingen een groot aantal gemeenschappelijke vakken, ongeacht de basisoptie waarvoor ze in het tweede leerjaar zullen kiezen. Slechts een klein gedeelte van het lessenrooster is opgesplitst in keuzevakken. Het eerste leerjaar B is bestemd voor leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast onderwijs. Dit leerjaar is een brugklas tussen lager en secundair onderwijs. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen ofwel naar het beroepsvoorbereidend leerjaar ofwel naar het eerste leerjaar A. In het tweede leerjaar van de eerste graad krijgen de leerlingen een lessenpakket met enerzijds gemeenschappelijke vakken die alle leerlingen uit dit leerjaar volgen en anderzijds vakken die behoren tot een basisoptie. Een basisoptie wordt gedefinieerd als een groep leervakken die in de eerste graad een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt (Codex secundair onderwijs). Het tweede leerjaar bereidt de leerling voor om bij de overstap naar de tweede graad te kiezen voor de studierichting in één van de vier onderwijsvormen (algemeen, beroeps-, kunst- of technisch secundair onderwijs) die het best aansluit bij zijn/haar interesses en mogelijkheden. In het beroepsvoorbereidend leerjaar krijgen de leerlingen een lessenpakket aangeboden met enerzijds gemeenschappelijke vakken die alle leerlingen uit dit leerjaar volgen en daarnaast vakken die behoren tot een beroepenveld. Een beroepenveld wordt gedefinieerd als de combinatie van technische disciplines die onderwezen worden in het beroepsvoorbereidend leerjaar (Codex secundair onderwijs). Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt de leerling voor om bij de overstap naar de tweede graad te kiezen voor één van de studierichtingen in het beroepssecundair onderwijs. In deze screening wordt de focus gelegd op het tweede leerjaar met volgende 18 (van 20) basisopties: - Agro- en biotechnieken - Artistieke vorming - Ballet - Bouw- en houttechnieken - Creatie en vormgeving - Grafische communicatie en media - Grieks-Latijn - Handel - Hotel-voeding - Industriële wetenschappen - Latijn 7

8 - Maritieme technieken 1 - Mechanica-elektriciteit - Moderne wetenschappen - Sociale en technische vorming - Techniek-wetenschappen - Textiel - Topsport De basisopties Rudolf Steinerpedagogie en Yeshiva zijn niet opgenomen in deze analyse omwille van hun specifiek karakter. Ook het buitengewoon secundair onderwijs en het huisonderwijs worden hierin niet opgenomen. De screening van de B-stroom wordt in een afzonderlijk rapport behandeld. 1 De basisoptie Maritieme vorming werd vanaf het schooljaar vervangen door de basisoptie Maritieme technieken. De gegevens voor het schooljaar voor de basisoptie Maritieme vorming worden opgenomen bij die voor Maritieme technieken. 8

9 3 Leerlingenaantallen in de eerste graad Onderstaande tabellen en grafieken geven een beeld van de leerlingenaantallen in het eerste en tweede leerjaar van de eerste graad A-stroom. In de tabellen wordt enerzijds het gemiddeld aantal inschrijvingen over 5 schooljaren weergegeven, namelijk van tot en met en anderzijds het aantal inschrijvingen in het betrokken leerjaar of basisoptie per provincie in het schooljaar en Daarnaast noteren we het aantal onderwijsinstellingen en het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijsinstelling per provincie. De taartgrafieken visualiseren het gemiddeld aantal inschrijvingen per provincie en het gemiddeld aantal onderwijsinstellingen per provincie in de periode tot en met De lijngrafiek brengt de evolutie van het leerlingenaantal van de 7 schooljaren in kaart. Ter vergelijking is een grafiek opgenomen die de evolutie van het aantal 12-, 13- en 14-jarigen weergeeft van 2007 tot Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen in het 1ste leerjaar A 1ste leerjaar A inschrijvingen 1ste leerjaar A onderwijsinstellingen West- 18% Antwerpen 27% West- 20% Antwerpen 28% Vlaams- Brabant 15% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4% Vlaams- Brabant 14% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4% Oost- 23% Limburg 13% Oost- 21% Limburg 13% Eerste leerjaar A Instellingen Gemiddelde Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,76 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,78 Limburg , , ,92 Oost , , ,20 Vlaams-Brabant , , ,56 West , , ,38 Totaal , , ,17 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling 9

10 Evolutie van het aantal 12-, 13- en 14-jarigen in jarigen 13-jarigen 14-jarigen Bron: www4.vlaanderen.be/dar/svr/cijfers/exceltabellen/demografie/1_bevolking/1_gewesten/5_bevolking_naar_leeftijd_en_g eslacht_per_gewest.xls 1ste leerjaar A evolutie leerlingenaantal ste leerjaar B evolutie leerlingenaantal Samenvatting De evolutie van het leerlingenaantal in het eerste leerjaar A loopt gelijk met de evolutie van het aantal 12-jarigen in dezelfde periode. De evolutie van het leerlingenaantal in het eerste leerjaar B loopt quasi gelijk met de evolutie van het aantal 12-jarigen in dezelfde periode; er is enkel een zeer lichte stijging merkbaar van 2012 tot 2014 ondanks de daling van het aantal 12-jarigen in dezelfde periode. De daling van het leerlingenaantal in het eerste leerjaar A en B loopt parallel met de denataliteit. 10

11 3.2 Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen in het tweede leerjaar West- 19% 2de leerjaar A inschrijvingen Antwerpen 27% West- 20% 2de leerjaar A onderwijsinstellingen Antwerpen 28% Vlaams- Brabant 15% Oost- 23% Limburg 13% Brussels Hoofdstedel ijk Gewest 3% Vlaams- Brabant 14% Oost- 21% Limburg 13% Brussels Hoofdstedel ijk Gewest 4% Tweede leerjaar A Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,47 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,97 Limburg , , ,39 Oost , , ,21 Vlaams-Brabant , , ,54 West , , ,03 Totaal , , ,76 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling de leerjaar A evolutie leerlingenaantal

12 Beroepsvoorbereidend leerjaar evolutie leerlingenaantal Samenvatting Het gemiddeld aantal leerlingen in het tweede leerjaar A gedurende de periode bedraagt In het laatste geanalyseerde schooljaar volgden leerlingen het tweede leerjaar A. Het leerlingenaantal daalt in het tweede leerjaar A en in het beroepsvoorbereidend leerjaar, behalve in het laatste geanalyseerde schooljaar. De daling in het tweede leerjaar A en in het beroepsvoorbereidend leerjaar loopt parallel met de denataliteit. 12

13 3.3 Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen in de basisopties Vooraleer een analyse per basisoptie te geven, schetsen we een totaalbeeld van het leerlingenaantal in alle basisopties in. Eerst tonen we het gemiddeld percentage leerlingen per basisoptie en provincie. Het gaat om het gemiddelde van 5 schooljaren ( tot en met ) en om de cijfers voor de afzonderlijke schooljaren en Exemplarisch worden de cijfers van grafisch weergegeven. Inschrijvingen per basisoptie en per provincie (gemiddelde over een periode van 5 jaar: ) Antwerpen Brus. H.G. Limburg Oost- Vlaams-Brabant West- Totaal Moderne wet ,29% ,58% ,52% ,67% ,94% ,29% ,14% Latijn ,67% ,67% ,38% ,14% ,60% ,92% ,15% Soc. en tech. vorm ,57% 57 2,97% ,33% 980 7,74% 667 7,90% ,95% ,90% Handel ,61% 134 6,99% 396 5,37% ,50% 411 4,87% 784 7,51% ,79% Mechanica-elektriciteit 720 4,75% 16 0,82% 514 6,97% 698 5,51% 286 3,39% 651 6,23% ,15% Grieks-Latijn 600 3,96% ,44% 178 2,41% 546 4,32% 309 3,66% 500 4,78% ,17% Industriële wet ,53% 0 0,00% 328 4,45% 228 1,80% 255 3,02% 313 3,00% ,69% Techniek-wetensch ,19% 7 0,34% 104 1,41% 225 1,78% 49 0,58% 186 1,78% 901 1,61% Bouw- en houttechn ,35% 0 0,00% 109 1,48% 204 1,61% 61 0,72% 276 2,65% 855 1,53% Artistieke vorming 242 1,59% 43 2,23% 51 0,69% 80 0,64% 76 0,90% 84 0,80% 575 1,03% Agro- en biotech ,68% 3 0,16% 64 0,87% 159 1,25% 129 1,53% 115 1,10% 572 1,02% Hotel-voeding 140 0,92% 10 0,51% 55 0,75% 45 0,35% 25 0,29% 160 1,53% 434 0,78% Creatie en vormgeving 64 0,43% 1 0,05% 5 0,07% 120 0,95% 0 0,00% 85 0,82% 277 0,49% Graf. comm. en media 27 0,18% 5 0,24% 11 0,15% 68 0,54% 30 0,35% 17 0,16% 157 0,28% Topsport 17 0,11% 0 0,00% 12 0,16% 26 0,21% 19 0,23% 18 0,18% 92 0,16% Maritieme techn.* 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,24% 33 0,06% Ballet 19 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,03% Textiel 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 7 0,01% Totaal ,0% * De basisoptie Maritieme vorming werd vanaf het schooljaar vervangen door de basisoptie Maritieme technieken. De gegevens voor het schooljaar voor de basisoptie Maritieme vorming worden opgenomen bij die voor Maritieme technieken. 13

14 Inschrijvingen per basisoptie en per provincie ( ) Antwerpen Brus. H.G. Limburg Oost- Vlaams-Brabant West- Totaal Moderne wetenschappen ,16% ,16% ,31% ,94% ,61% ,35% ,26% Latijn ,56% ,13% ,67% ,81% ,10% ,25% ,87% Sociale en technische vorming ,33% 71 3,58% ,06% 941 7,49% 649 7,57% ,84% ,62% Handel 799 5,45% 111 5,59% 351 4,95% 964 7,67% 339 3,95% 704 7,31% ,00% Mechanica-elektriciteit 673 4,59% 9 0,45% 419 5,90% 660 5,25% 251 2,93% 560 5,82% ,72% Grieks-Latijn 576 3,93% 173 8,71% 188 2,65% 452 3,60% 283 3,30% 458 4,76% ,91% Industriële wetenschappen 366 2,50% 0 0,00% 325 4,58% 220 1,75% 256 2,98% 307 3,19% ,70% Techniek-wetenschappen 332 2,27% 7 0,35% 99 1,39% 188 1,50% 33 0,38% 180 1,87% 839 1,54% Bouw- en houttechnieken 165 1,13% 0 0,00% 73 1,03% 166 1,32% 43 0,50% 257 2,67% 704 1,29% Artistieke vorming 250 1,71% 63 3,17% 59 0,83% 119 0,95% 87 1,01% 93 0,97% 671 1,23% Agro- en biotechnieken 93 0,63% 3 0,15% 67 0,94% 160 1,27% 136 1,59% 110 1,14% 569 1,04% Hotel-voeding 136 0,93% 8 0,40% 36 0,51% 53 0,42% 33 0,38% 143 1,49% 409 0,75% Creatie en vormgeving 53 0,36% 2 0,10% 0 0,00% 145 1,15% 0 0,00% 73 0,76% 273 0,50% Grafische communicatie en media 36 0,25% 4 0,20% 12 0,17% 82 0,65% 37 0,43% 13 0,14% 184 0,34% Topsport 8 0,05% 0 0,00% 1 0,01% 30 0,24% 22 0,26% 16 0,17% 77 0,14% Maritieme technieken 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,21% 27 0,05% Ballet 15 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% Textiel 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 7 0,01% Totaal

15 Inschrijvingen per basisoptie en per provincie ( ) Antwerpen Brus. H.G. Limburg Oost- Vlaams-Brabant West- Totaal Moderne wetenschappen ,97% ,54% ,32% ,48% ,24% ,47% ,37% Latijn ,97% ,77% ,55% ,49% ,02% ,77% ,19% Sociale en technische vorming ,26% 76 3,66% ,55% 969 7,90% 713 8,39% ,70% ,16% Handel 773 5,18% 106 5,10% 357 5,00% 811 6,61% 326 3,84% 663 6,67% ,54% Mechanica-elektriciteit 705 4,73% 14 0,67% 448 6,27% 672 5,48% 266 3,13% 581 5,85% ,90% Grieks-Latijn 525 3,52% 175 8,42% 188 2,63% 458 3,73% 312 3,67% 472 4,75% ,88% Industriële wetenschappen 431 2,89% 0 0,00% 348 4,87% 234 1,91% 264 3,11% 327 3,29% ,92% Techniek-wetenschappen 372 2,49% 4 0,19% 139 1,95% 216 1,76% 46 0,54% 201 2,02% 978 1,78% Bouw- en houttechnieken 191 1,28% 0 0,00% 70 0,98% 170 1,39% 42 0,49% 251 2,53% 724 1,32% Artistieke vorming 237 1,59% 60 2,89% 59 0,83% 117 0,95% 78 0,92% 93 0,94% 644 1,17% Agro- en biotechnieken 109 0,73% 1 0,05% 92 1,29% 167 1,36% 132 1,55% 112 1,13% 613 1,12% Hotel-voeding 106 0,71% 9 0,43% 37 0,52% 35 0,29% 22 0,26% 142 1,43% 351 0,64% Creatie en vormgeving 39 0,26% 2 0,10% 0 0,00% 119 0,97% 0 0,00% 78 0,78% 238 0,43% Grafische communicatie en media 27 0,18% 4 0,19% 15 0,21% 56 0,46% 40 0,47% 18 0,18% 160 0,29% Topsport 12 0,08% 0 0,00% 2 0,03% 29 0,24% 32 0,38% 22 0,22% 97 0,18% Maritieme technieken 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 28 0,05% Ballet 15 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% Textiel 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,09% 9 0,02% Totaal ,00%

16 70,00% Percentage leerlingen per provincie en per basisoptie ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Antwerpen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Limburg Oost- Vlaams-Brabant West- 0,00% 16

17 De tabel toont per provincie en voor (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en per basisoptie het absolute en het procentuele leerlingenaantal. Overal kiezen leerlingen het meest voor de basisoptie Moderne wetenschappen. Bijna 50% van de leerlingen in het tweede leerjaar A volgt deze basisoptie. Voor de basisoptie Latijn kiest bijna 20% van de leerlingen. Op de derde plaats komt steeds Sociale en technische vorming met ongeveer 10% van de leerlingen, gevolgd door Handel met ongeveer 7%, Mechanica-elektriciteit (ongeveer 5%) en Grieks-Latijn (ongeveer 4%). Deze 6 basisopties omvatten ongeveer 90% van alle leerlingen van het 2de leerjaar van de eerste graad. In dit rapport worden deze 6 basisopties aangeduid als de basisopties van cluster 1. Alle overige basisopties samen vormen de resterende 10% (cluster 2). De verhouding van de leerlingenaantallen per provincie loopt quasi gelijk. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, vooral dan voor de minder bevolkte basisopties. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt op door de bijna afwezigheid van leerlingen in basisopties als Mechanica-elektriciteit (minder dan 1%) en Industriële wetenschappen (wordt niet aangeboden in BHG), maar ook door de lage leerlingenaantallen voor Sociale en technische vorming (minder dan 4%). 17

18 3.4 Aantal leerlingen en onderwijsinstellingen per basisoptie Onderstaande cijfers geven een beeld van de spreiding van de basisopties over de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De evolutie van de leerlingenaantallen (van tot ) wordt grafisch weergegeven voor elke basisoptie. Voor de basisopties van cluster 1 wordt ook de evolutie van het relatieve aandeel ten opzichte van de andere basisopties grafisch weergegeven Basisoptie Agro- en biotechnieken Agro- en biotechnieken inschrijvingen West- 20% Antwerpen 18% Limburg 11% Vlaams- Brabant 23% Oost- 28% *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Agro- en biotechnieken Instellingen Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,80 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , ,00 Limburg , , ,67 Oost- Vlaams- Brabant West , , , , , , , , ,40 Totaal , , ,65 18

19 Agro- en biotechnieken evolutie leerlingenaantal Basisoptie Artistieke vorming Artistieke vorming inschrijvingen Vlaams- Brabant 13% West- 15% Antwerpen 42% Oost- 14% Limburg 9% BHG 7% Artistieke vorming Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,80 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,00 Limburg , , ,67 Oost , , ,40 Vlaams-Brabant , ,00 West , ,40 Totaal , , ,65 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling 19

20 Artistieke vorming evolutie leerlingenaantal Basisoptie Ballet Ballet Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,00 Totaal , , ,00 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Ballet evolutie leerlingenaantal De basisoptie Ballet wordt enkel in één instelling in de provincie Antwerpen aangeboden Basisoptie Bouw- en houttechnieken Bouw- en houttechnieken inschrijvingen West- 32% Antwerpen 24% BHG 0% Vlaams- Brabant 7% Oost- 24% Limburg 13% 20

21 Bouw- en houttechniek en Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,10 Limburg , , ,78 Inschrijvingen Oost- Vlaams- Brabant West , , , , , , , , ,69 Totaal , , ,20 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Bouw- en houttechnieken evolutie leerlingenaantal Basisoptie Creatie en vormgeving Creatie en vormgeving inschrijvingen West- 31% Antwerpen 23% Limburg 2% Oost- 44% 21

22 Creatie en vormgeving Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,75 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 1 1, , ,00 Limburg 1 5 5, , ,00 Oost , , ,00 West , , ,00 Totaal , , ,22 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling 400 Creatie en vormgeving evolutie leerlingenaantal Basisoptie Grafische communicatie en media Grafische communicatie en media inschrijvingen West- 11% Antwerpen 17% Vlaams- Brabant 19% BHG 3% Limburg 7% Oost- 43% 22

23 Grafische communicatie en media Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Instellingen Antwerpen , , ,00 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 5 4, , ,00 Limburg , , ,50 Oost , , ,67 Vlaams-Brabant , , ,00 Inschrijvingen West , , ,00 Totaal , , ,33 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Grafische communicatie en media evolutie leerlingenaantal Het leerlingenaantal in Grafische communicatie en media bepaalt slechts 0,28% van het totaal aantal leerlingen in het tweede leerjaar A. Concreet gaat dit over gemiddeld ongeveer 160 leerlingen die jaarlijks deze basisoptie volgen. Meer dan de helft van het totale leerlingenaantal in deze basisoptie loopt school in de provincies Oost- en Vlaams-Brabant. 23

24 3.4.7 Basisoptie Grieks-Latijn Grieks-Latijn inschrijvingen West- 21% Antwerpen 26% Vlaams- Brabant 13% BHG 9% Oost- 23% Limburg 8% Grieks-Latijn Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,58 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,88 Limburg , , ,43 Inschrijvingen Oost- Vlaams- Brabant West , , , , , , , , ,49 Totaal , , ,79 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Grieks-Latijn evolutie leerlingenaantal ,5% Grieks-Latijn evolutie proportioneel aandeel 4,0% 3,5%

25 3.4.8 Basisoptie Handel Handel inschrijvingen West- 21% Antwerpen 26% Vlaams- Brabant 11% BHG 4% Oost- 28% Limburg 10% Handel Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,33 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,25 Limburg , , ,50 Inschrijvingen Oost- Vlaams- Brabant West , , , , , , , , ,73 Totaal , , ,43 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Handel evolutie leerlingenaantal Handel evolutie proportioneel aandeel 10,0% 5,0% 0,0%

26 Het leerlingenaantal in de basisoptie Handel is stelselmatig gedaald vanaf het schooljaar tot Ook proportioneel daalt het aantal leerlingen in deze basisoptie over dezelfde periode Basisoptie Hotel-voeding Hotel-voeding inschrijvingen West- 37% Antwerpen 32% Vlaams- Brabant 6% Oost- 10% Limburg 13% BHG 2% Hotel-voeding Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,14 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,00 Limburg , , ,50 Inschrijvingen Oost- Vlaams- Brabant West , , , , , , , , ,67 Totaal , , ,26 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Hotel-voeding evolutie leerlingenaantal ,0% Hotel-voeding evolutie proportioneel aandeel 0,5% 0,0%

27 Basisoptie Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen inschrijvingen West- 21% Antwerpen 25% Vlaams- Brabant 17% Limburg 22% Oost- 15% Industriële wetenschappen Gemiddelde Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,58 Limburg , , ,92 Oost , , ,63 Vlaams-Brabant , , ,86 West , , ,17 Totaal , , ,20 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per instelling Industriële wetenschappen evolutie leerlingenaantal Basisoptie Latijn Latijn inschrijvingen West- 17% Antwerpen 25% Vlaams- Brabant 18% Oost- 23% Limburg 13% Brussels Hoofdstedelij k Gewest 4% 27

28 Latijn Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,69 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,18 Limburg , , ,60 Inschrijvingen Oost- Vlaams- Brabant West , , , , , , , , ,93 Totaal , , ,51 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Latijn evolutie leerlingenaantal ,0% Latijn evolutie proportioneel aandeel 18,0% 17,0% Het leerlingenaantal voor de basisoptie Latijn schommelt sinds rond de Procentueel vertegenwoordigt de basisoptie Latijn ongeveer 18% van het totaal aantal leerlingen in het tweede leerjaar A Basisoptie Maritieme technieken Maritieme technieken inschrijvingen Antwerpen 20% West- 80% 28

29 Maritieme technieken Gemiddelde ** Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen 1 8 8, , ,00 Inschrijvingen West , , ,50 Totaal , ,33 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling ** De basisoptie Maritieme vorming werd vanaf het schooljaar vervangen door de basisoptie Maritieme technieken. De gegevens voor het schooljaar voor de basisoptie Maritieme vorming worden opgenomen bij die voor Maritieme technieken Maritieme technieken evolutie leerlingenaantal Deze basisoptie wordt slechts in twee provincies ingericht, namelijk in Antwerpen en West-. Het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijsinstelling schommelt rond de 10 leerlingen Basisoptie Mechanica-elektriciteit Mechanica-elektriciteit inschrijvingen West- 23% Antwerpen 25% Vlaams- Brabant 10% Oost- 24% Limburg 18% 29

30 Mechanica-elektriciteit Gemiddelde Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Gemid - delde* Inschrijvingen Gemid - delde* Antwerpen , , ,36 Brussels Gewest Hoofdstedelijk , , ,00 Limburg , , ,23 Oost , , ,67 Vlaams-Brabant , , ,78 West , , ,90 Totaal , , ,44 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Mechanica-elektriciteit evolutie leerlingenaantal ,0% Mechanica-elektriciteit evolutie proportioneel aandeel 5,0% 4,0% Na een daling van het leerlingenaantal (zowel in absolute als in relatieve aantallen) vanaf het schooljaar tot blijft het leerlingenaantal tot stabiel Basisoptie Moderne wetenschappen Moderne wetenschappen inschrijvingen West- 16% Antwerpen 27% Vlaams- Brabant 17% BHG 4% Oost- 23% Limburg 13% 30

31 Moderne wetenschappen Gemiddelde Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Instellingen Antwerpen , , ,84 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,91 Limburg , , ,70 Oost , , ,57 Vlaams-Brabant , , ,07 Inschrijvingen West , , ,85 Totaal , , ,25 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Moderne wetenschappen evolutie leerlingenaantal Moderne wetenschappen evolutie proportioneel aandeel 48,0% 47,0% 46,0% 45,0% 44,0% Bijna de helft van de leerlingen van het tweede leerjaar A volgt de basisoptie Moderne wetenschappen. Het aandeel (een indicatie van de populariteit bij de leerlingen) is gestegen doorheen de geanalyseerde periode Basisoptie Sociale en technische vorming Sociale en technische vorming inschrijvingen West- 22% Antwerpen 32% Vlaams- Brabant 12% BHG 1% 31 Oost- 18% Limburg 15%

32 Sociale en technische vorming Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,47 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,00 Limburg , , ,15 Oost , , ,85 Vlaams-Brabant , , ,71 Inschrijvingen West , , ,94 Totaal , , ,45 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Sociale en technische vorming evolutie leerlingenaantal Sociale en technische vorming evolutie proportioneel aandeel 10,2% 9,7% 9,2% Na de basisopties Moderne wetenschappen en Latijn is deze basisoptie de meest bevolkte in. Zowat 10% van de leerlingen in het tweede leerjaar A volgt deze basisoptie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt hierop een uitzondering met minder dan 4% van de leerlingen in deze basisoptie Basisoptie Techniek-wetenschappen Techniek-wetenschappen inschrijvingen West- 21% Antwerpen 37% Vlaams- Brabant 5% Oost- 25% Limburg 11% BHG 1% 32

33 Techniekwetenschappen Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Antwerpen , , ,25 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 7 6, , ,00 Limburg , , ,86 Oost , , ,43 Vlaams-Brabant , , ,33 West , , ,40 Totaal , , ,46 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling 1000 Techniek-wetenschappen evolutie leerlingenaantal Basisoptie Textiel Textiel Gemiddelde Inschrijvingen Instellingen Inschrijvingen Inschrijvingen West , , ,00 Totaal 2 7 4, , ,00 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling Textiel evolutie leerlingenaantal Deze basisoptie wordt enkel ingericht in de provincie West- door momenteel 1 onderwijsinstelling. 33

34 Basisoptie Topsport Topsport inschrijvingen West- 20% Antwerpen 18% Limburg 13% Vlaams- Brabant 21% Oost- 28% Topsport Gemiddelde Inschrijvingen Inschrijvingen Instellingen Antwerpen , , ,00 Limburg , , ,00 Oost , ,00 Vlaams-Brabant , ,00 Inschrijvingen West , , ,00 Totaal , , ,40 *Gemiddeld aantal inschrijvingen per onderwijsinstelling 150 Topsport evolutie leerlingenaantal

35 Gekozen basisopties per provincie In onderstaande tabel zijn de meest bevolkte basisopties per provincie opgesomd (in dalende volgorde van leerlingenaantal). Elke cluster per provincie omvat ten minste 90% van de leerlingen. Deze tabel is gebaseerd op de cijfers van het schooljaar Antwerpen BHG Limburg Oost- - Moderne - Moderne wet. - Moderne wet. - Moderne wet. wet. - Latijn - Latijn - Latijn - Latijn - Grieks-Latijn - STV - STV - STV - Handel - M-E - Handel - Handel - Handel - M-E - M-E - IW - Grieks-Latijn - Grieks-Latijn Vlaams- Brabant - Moderne wet. - Latijn - STV - Handel - Grieks-Latijn - M-E West- - Moderne wet. - Latijn - STV vorming - Handel - M-E - Grieks-Latijn - IW IW = Industriële wetenschappen M-E = Mechanica-elektriciteit STV = Sociale en technische vorming Samenvatting Ruwweg 90% van de leerlingen van het tweede leerjaar van de eerste graad kiest voor één van de volgende basisopties (in dalende volgorde): Moderne wetenschappen Latijn Sociale en technische vorming Handel Mechanica-elektriciteit Grieks-Latijn Deze cijfers verschillen nauwelijks voor de 5 Vlaamse provincies; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijkt licht af omdat Sociale en technische vorming en Mechanica-elektriciteit relatief minder bevolkt zijn, vergeleken met de rest van. De overige 12 onderzochte basisopties vertegenwoordigen samen slechts 10% van de leerlingen in het tweede leerjaar van de tweede graad. De verdeling over de verschillende basisopties blijft vrij stabiel in de onderzochte periode tot Moderne wetenschappen, de meest bevolkte basisoptie, heeft gedurende de 7 geanalyseerde schooljaren nog aan populariteit gewonnen. 35

36 4 Herkomst van de leerlingen In onderstaande tabellen wordt per schooljaar ( tot ) aangegeven hoeveel leerlingen overgingen vanuit het vorige leerjaar ( instromers ). Daarnaast zijn er de categorieën zittenblijvers, OKAN en overige. OKAN zijn leerlingen die het jaar voordien in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers zaten. In de categorie overige zitten leerlingen van wie de herkomst onbekend is en leerlingen die het jaar voordien: in een systeem met hoofdstructuur zonder leerjaren (methodescholen) in het buitengewoon onderwijs zaten (BuSo OV1, 2 of 3) zaten De grafieken geven een overzicht van het gemiddeld aandeel van elke categorie voor 7 opeenvolgende schooljaren (vanaf tot ). 4.1 Eerste leerjaar A Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,19% ,49% 103 0,17% 686 1,16% ,54% ,34% 91 0,15% 578 0,98% ,45% ,52% 123 0,21% 488 0,83% ,61% ,30% 130 0,22% 506 0,87% ,94% ,94% 140 0,24% 500 0,87% ,96% ,87% 151 0,26% 524 0,91% ,00% ,77% 142 0,25% 553 0,97% Tweede leerjaar A Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,63% ,98% 52 0,09% 168 0,30% ,13% ,49% 55 0,10% 158 0,28% ,03% ,57% 65 0,12% 161 0,29% ,45% ,14% 87 0,16% 145 0,26% ,24% ,19% 131 0,24% 189 0,34% ,91% ,58% 144 0,26% 132 0,24% ,11% ,29% 145 0,26% 184 0,34% Agro- en biotechnieken Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,17% 32 5,65% 0 0,00% 1 0,18% ,66% 33 6,16% 0 0,00% 1 0,19% ,89% 22 3,93% 0 0,00% 1 0,18% ,92% 28 4,74% 0 0,00% 1 0,17% ,92% 36 5,91% 0 0,00% 1 0,16% ,96% 22 3,87% 0 0,00% 1 0,18% ,94% 30 4,89% 0 0,00% 1 0,16%

37 4.4 Artistieke vorming Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,03% 70 12,61% 0 0,00% 2 0,36% ,46% 62 11,36% 0 0,00% 1 0,18% ,75% 70 12,70% 0 0,00% 3 0,54% ,42% 56 9,88% 0 0,00% 4 0,71% ,47% 80 12,16% 2 0,30% 9 1,06% ,12% 63 9,39% 5 0,75% 5 0,75% ,93% 41 6,37% 4 0,62% 7 1,09% Ballet Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,70% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,44% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% Bouw- en houttechnieken Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,47% 50 5,42% 0 0,00% 1 0,11% ,88% 25 2,79% 0 0,00% 3 0,33% ,24% 30 3,42% 0 0,00% 3 0,34% ,97% 33 4,03% 0 0,00% 0,00% ,57% 25 3,30% 0 0,00% 1 0,13% ,44% 16 2,27% 1 0,14% 1 0,14% ,38% 17 2,35% 0 0,00% 2 0,28% Creatie en vormgeving Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,14% 19 6,86% 0 0,00% 0 0,00% ,89% 20 7,72% 0 0,00% 1 0,39% ,31% 19 6,35% 0 0,00% 4 1,34% ,16% 16 5,50% 1 0,34 0 0,00% ,44% 18 7,00% 2 0,78% 2 0,78% ,44% 4 1,47% 2 0,73% 1 0,37% ,44% 18 7,56% 0 0,00% 0 0,00%

38 4.8 Grafische communicatie en media Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,17% 27 17,20% 0 0,00% 1 0,64% ,87% 26 17,45% 3 2,01% 1 0,67% ,03% 22 15,28% 0 0,00% 1 0,69% ,06% 16 8,84% 0 0,00% 2 1,10% ,33% 25 16,03% 1 0,64% 0 0,00% ,87% 26 14,13% 0 0,00% 0 0,00% ,25% 21 13,13% 1 0,63% 0 0,00% Grieks-Latijn Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,62% 8 0,34% 0 0,00% 1 0,04% ,67% 3 0,12% 0 0,00% 5 0,21% ,69% 4 0,18% 0 0,00% 3 0,13% ,87% 1 0,04% 0 0,00% 2 0,09% ,74% 3 0,13% 0 0,00% 3 0,13% ,77% 3 0,14% 0 0,00% 2 0,09% ,77% 1 0,05% 0 0,00% 4 0,19% Handel Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,94% ,07% 13 0,32% 28 0,68% ,51% 372 9,40% 13 0,33% 30 0,76% ,35% 381 9,92% 5 0,13% 23 0,60% ,13% 326 9,01% 16 0,44% 15 0,41% ,74% 307 8,85% 22 0,63% 27 0,78% ,28% 241 7,37% 25 0,76% 19 0,58% ,17% 208 6,85% 36 1,19% 24 0,79% Hotel-voeding Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,37% 35 8,39% 0 0,00% 1 0,24% ,88% 26 6,62% 1 0,25% 1 0,25% ,55% 29 6,55% 0 0,00% 4 0,90% ,39% 37 8,17% 0 0,00% 2 0,44% ,90% 30 6,45% 0 0,00% 3 0,65% ,09% 15 3,67% 0 0,00% 1 0,24% ,02% 17 4,84% 1 0,28% 3 0,85%

39 4.12 Industriële wetenschappen Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,68% 46 2,99% 1 0,07% 4 0,26% ,63% 35 2,24% 1 0,06% 1 0,06% ,40% 31 2,06% 3 0,20% 5 0,33% ,69% 30 2,04% 2 0,14% 2 0,14% ,06% 38 2,60% 3 0,21% 2 0,14% ,24% 17 1,15% 5 0,34% 4 0,27% ,82% 28 1,75% 3 0,19% 4 0,25% Latijn Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,54% 33 0,32% 2 0,02% 12 0,12% ,77% 13 0,13% 0 0,00% 10 0,10% ,66% 18 0,18% 1 0,01% 16 0,16% ,65% 25 0,24% 1 0,01% 10 0,10% ,71% 15 0,15% 2 0,02% 13 0,13% ,76% 19 0,18% 0 0,00% 6 0,06% ,77% 10 0,10% 0 0,00% 13 0,13% Maritieme technieken Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal * 18 64,29% 10 35,71% 0 0,00% 0 0,00% ,31% 2 7,69% 0 0,00% 0 0,00% ,63% 3 9,38% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 6 15,00% 0 0,00% 0 0,00% ,38% 0 0,00% 0 0,00% ,62% 3 11,11% 0 0,00% 0 0,00% ,29% 3 10,71% 0 0,00% 0 0,00% 28 * De basisoptie Maritieme vorming werd vanaf het schooljaar vervangen door de basisoptie Maritieme technieken. De gegevens voor het schooljaar voor de basisoptie Maritieme vorming worden opgenomen bij die voor Maritieme technieken Mechanica-elektriciteit Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,43% 233 7,15% 0 0,00% 14 0,43% ,99% 178 5,78% 1 0,03% 6 0,19% ,54% 177 6,08% 3 0,10% 8 0,27% ,94% 145 5,63% 2 0,08% 9 0,35% ,15% 142 5,47% 5 0,19% 5 0,19% ,95% 115 4,47% 5 0,19% 10 0,39% ,50% 112 4,17% 2 0,07% 7 0,26%

40 4.16 Moderne wetenschappen Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,21% 858 3,32% 31 0,12% 90 0,35% ,47% 794 3,09% 27 0,11% 86 0,33% ,53% 766 2,98% 49 0,19% 76 0,30% ,78% 697 2,67% 59 0,23% 83 0,32% ,63% 685 2,64% 82 0,32% 105 0,41% ,26% 546 2,12% 89 0,35% 72 0,28% ,46% 481 1,85% 85 0,33% 95 0,37% Sociale en technische vorming Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,31% 345 6,43% 4 0,07% 10 0,19% ,73% 330 5,96% 8 0,14% 9 0,16% ,80% 389 6,97% 4 0,07% 9 0,16% ,23% 308 5,47% 6 0,11% 11 0,20% ,75% 324 5,80% 9 0,16% 16 0,29% ,20% 286 5,45% 9 0,17% 9 0,17% ,99% 247 4,43% 12 0,22% 20 0,36% Techniek-wetenschappen Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,70% 28 3,08% 1 0,11% 1 0,11% ,14% 35 3,65% 1 0,10% 1 0,10% ,58% 27 3,18% 0 0,00% 2 0,24% ,27% 33 3,42% 0 0,00% 3 0,31% ,23% 27 3,28% 3 0,36% 1 0,12% ,07% 29 3,46% 3 0,36% 1 0,12% ,96% 18 1,84% 1 0,10% 1 0,10% Textiel Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% ,71% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 40

41 4.20 Topsport Instromers Zittenblijvers OKAN Overige Totaal ,45% 1 1,52% 0 0,00% 2 3,03% ,51% 3 3,90% 0 0,00% 2 2,60% ,54% 4 3,57% 0 0,00% 1 0,89% ,58% 2 1,61% 0 0,00% 1 0,81% ,50% 1 1,25% 0 0,00% 1 1,25% ,70% 1 1,30% 0 0,00% 0 0,00% ,91% 2 2,06% 0 0,00% 1 1,03% 97 Samenvatting Voor (incl. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bedraagt het percentage zittenblijvers gemiddeld minder dan 4% in de eerste graad. Het percentage zittenblijvers verschilt niet voor het eerste en het tweede leerjaar van de eerste graad. Vanaf het schooljaar is er jaarlijks een (lichte) relatieve daling van het percentage zittenblijvers. In de basisoptie Artistieke vorming was tot aan het schooljaar het gemiddeld percentage zittenblijvers hoger dan 10%; in daalde dit tot 6,4%. In de basisopties Latijn en Grieks-Latijn bedraagt het percentage zittenblijvers minder dan 1%. 41

42 5 Attestering van de leerlingen Dit hoofdstuk biedt een overzicht van het aantal leerlingen dat op het einde van een schooljaar een A-, B- of C-attest behaalde. De behaalde attesten worden in kaart gebracht voor het eerste en het tweede leerjaar A en voor elke basisoptie. De data geven het gemiddelde voor de periode van het schooljaar tot en met het schooljaar en de afzonderlijke schooljaren en In de categorie Onbekend worden leerlingen opgenomen van wie niet bekend is of zij een attest hebben behaald. 5.1 Eerste leerjaar A 1ste leerjaar A A-attest B-attest C-attest Onbekend Totaal ,94% ,78% ,18% 61 0,10% ,17% ,08% 911 1,58% 99 0,17% ,31% ,90% 962 1,69% 54 0,10% Tweede leerjaar A 2de leerjaar A A-attest B-attest C-attest Onbekend Totaal ,58% ,52% ,80% 55 0,10% ,77% ,74% 762 1,40% 53 0,10% ,12% ,34% 742 1,35% 104 0,19% Agro- en biotechnieken Agro- en biotechnieken A-attest B-attest C-attest Onbekend Totaal ,72% ,55% 15 2,55% 1 0,17% ,72% 83 14,59% 20 3,49% 1 0,18% ,99% 77 12,56% 13 2,27% 2 0,33% Artistieke vorming Artistieke vorming A-attest B-attest C-attest Onbekend Totaal ,17% ,41% 24 4,24% 1 0,17% ,95% ,37% 18 2,68% 0 0,00% 672* ,24% ,70% 37 5,75% 2 0,31% 644 * Door een technisch probleem met de databank is het aantal uitgereikte attesten groter dan het aantal leerlingen (dit verschil betreft 1 leerling) 5.5 Ballet Ballet A-attest B-attest C-attest Onbekend Totaal ,47% 3 14,43% 0 0,00% 1 3,09% ,67% 5 33,33% 0 0,00% 0 0,00% ,33% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 15 42

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Decoratieve technieken

Studieaanbod binnen het studiegebied Decoratieve technieken Studieaanbod binnen het studiegebied Decoratieve technieken Screening van de studierichtingen in het studiegebied Decoratieve technieken in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Juwelen

Studieaanbod binnen het studiegebied Juwelen Studieaanbod binnen het studiegebied Juwelen Screening van de studierichtingen in het studiegebied Juwelen in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van het

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw

Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw Screening van de studierichtingen in het studiegebied Muziekinstrumentenbouw in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek

Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek Screening van de studierichtingen in het studiegebied Optiek in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Ballet

Studieaanbod binnen het studiegebied Ballet Studieaanbod binnen het studiegebied Ballet Screening van de studierichtingen in het studiegebied Ballet in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Tandtechnieken

Studieaanbod binnen het studiegebied Tandtechnieken Studieaanbod binnen het studiegebied Tandtechnieken Screening van de studierichtingen in het studiegebied Tandtechnieken in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Toerisme

Studieaanbod binnen het studiegebied Toerisme Studieaanbod binnen het studiegebied Toerisme Screening van de studierichtingen in het studiegebied Toerisme in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Orthopedische technieken

Studieaanbod binnen het studiegebied Orthopedische technieken Studieaanbod binnen het studiegebied Orthopedische technieken Screening van de studierichtingen in het studiegebied Orthopedische technieken in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Mode

Studieaanbod binnen het studiegebied Mode Studieaanbod binnen het studiegebied Mode Screening van de studierichtingen in het studiegebied Mode in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Personenzorg

Studieaanbod binnen het studiegebied Personenzorg Studieaanbod binnen het studiegebied Personenzorg Screening van de studierichtingen in het studiegebied Personenzorg in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EERSTE GRAAD VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN EERSTE GRAAD LICAP BRUSSEL September 2004 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Podiumkunsten

Studieaanbod binnen het studiegebied Podiumkunsten Studieaanbod binnen het studiegebied Podiumkunsten Screening van de studierichtingen in het studiegebied Podiumkunsten in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld

Nadere informatie

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr.

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. 1011 Bron item Academisch zelfconcept taal Marsh Ik haal goede

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Textiel

Studieaanbod binnen het studiegebied Textiel Studieaanbod binnen het studiegebied Textiel Screening van de studierichtingen in het studiegebied Textiel in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Hout

Studieaanbod binnen het studiegebied Hout Studieaanbod binnen het studiegebied Hout Screening van de studierichtingen in het studiegebied Hout in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project De studieloopbaan van Vlaamse jongeren. Het secundair-onderwijssysteem doorgelicht op basis van longitudinaal onderzoek. (Project nr. 89.10)(LOSO-project) Onderzoeksproject op initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

3 De eerste graad van het secundair onderwijs

3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3.1 Situering De startende leerlingen in het secundair onderwijs verschillen sterk van interesses, talenten en mogelijkheden. Bovendien bevinden ze zich in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM

Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Toelatingsvoorwaarden 1STE GRAAD A-STROOM Voor het 1ste leerjaar van de eerste graad (1A) Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten: 1 de houders van het getuigschrift van basisonderwijs, behaald

Nadere informatie

Modernisering Secundair Onderwijs versterken, verdiepen & verkennen

Modernisering Secundair Onderwijs versterken, verdiepen & verkennen Modernisering Secundair Onderwijs versterken, verdiepen & verkennen Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits Waarom? Het goede koesteren en versterken waar nodig! te

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be 1 RAPPORT ONTHAALONDERWIJS 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be COLOFON Eindredactie Veerle Merckaert en Peter Bex AgODi, Secundair Onderwijs Scholen

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maritieme opleidingen

Studieaanbod binnen het studiegebied Maritieme opleidingen Studieaanbod binnen het studiegebied Maritieme opleidingen Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maritieme opleidingen in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Auto

Studieaanbod binnen het studiegebied Auto Studieaanbod binnen het studiegebied Auto Screening van de studierichtingen in het studiegebied Auto in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Pagina 1 van 90 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Handel

Studieaanbod binnen het studiegebied Handel Studieaanbod binnen het studiegebied Handel Screening van de studierichtingen in het studiegebied Handel in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

Het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep

Het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep Het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep De RoSa-factsheets maken u wegwijs in het gelijke kansenlandschap in Vlaanderen. Telkens wordt er op een bepaald terrein

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Sport

Studieaanbod binnen het studiegebied Sport Studieaanbod binnen het studiegebied Sport Screening van de studierichtingen in het studiegebied Sport in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Info brochure 6 de leerjaar

Info brochure 6 de leerjaar Info brochure 6 de leerjaar VCLB AALST Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw Vrij Gezondheidscentrum 410980882 Langestraat 12-9300 AALST Tel. 053 78 85 10 e-mail: info@vclbaalst.be Beste ouder, Beste

Nadere informatie

Studieaanbod in het Algemeen secundair onderwijs

Studieaanbod in het Algemeen secundair onderwijs Studieaanbod in het Algemeen secundair onderwijs Screening van de studierichtingen in het studiegebied Algemeen secundair onderwijs in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

STEM monitor april 2015 RITA DUNON

STEM monitor april 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 30 april 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEM-opleidingen en richtingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

WIE IS VVKSO? VVKSO. Juridische/administratieve/pedagogischdidactische ondersteuning van scholen/sb en SG

WIE IS VVKSO? VVKSO. Juridische/administratieve/pedagogischdidactische ondersteuning van scholen/sb en SG OVERZICHT Wie is VVKSO? Uitgangspunt en vaststellingen SG KSLeuven..een sterk merk SG KSLeuven..knipperlichten Doelstelling van een toekomstig SO Kritische succesfactoren Wat is de finaliteit van SO? 2

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Hervorming secundair onderwijs

Hervorming secundair onderwijs Hervorming secundair onderwijs 4 juni 2013 WAAROM? 27 VERBETERPUNTEN STERKTES BEHOUDEN 9 thema s basisonderwijs inhoudelijke aanpak secundair onderwijs structuur secundair onderwijs aansluiting onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media

Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media Studieaanbod binnen het studiegebied Grafische communicatie en media Screening van de studierichtingen in het studiegebied Grafische communicatie en media in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015

Nadere informatie

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Integratie - Populariteit (sociale ontwikkeling) heeft

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie