ECG lezen voor beginners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECG lezen voor beginners"

Transcriptie

1 ECG lezen voor beginners

2 Voorstellen Elmer Krijger AIOS cardiologie Radboud UMC Nu: vooropleiding interne Rijnstate, Arnhem Disclosure: Geen sponsering of andere gelden vanuit de industrie

3 Doelstellingen Enig inzicht in de elektrofysiologie van het ECG Herkennen van een normaal ECG Herkennen van veel voorkomende pathologie

4 Opzet van ECG-cursus Deel I: Grondbeginselen Deel II: 7+2 stappenplan Deel III: Pathologie Deel IV: Elektrolietstoornissen

5 Deel I: de grondbeginselen

6 ( ) Willem Einthoven

7 Hoe komt registra?e tot stand? Hartspiercellen in rust gepolariseerd Elektrische spmulape geeq depolarisape door middel van ionstromen over het membraan en leidt uiteindelijk tot contractie

8 Registra?e

9 ECG weergave hartcyclus P-top depolarisape atria PR-?jd begin contracpe boezems tot begin contracpe ventrikels QRS depolarisape ventrikels T-top repolarisape ventrikels QT-?jd duur gehele repolarisape en ventrikels dus weer klaar zijn voor nieuwe hartslag

10

11 ECG weergave?jdens hartcyclus II Vertraging AV-knoop 1/10 seconde Q-golf eerste naar beneden gerichte deel QRS, dikwijls afwezig (PQ=PR) T-top repolarisape van de ventrikels, geen mechanische reacpe QT-?jd Pjd van een slag met repolarisape

12 Normaal waarden Waarde Tijd (in ms) PR interval QRS-duur <120 QTc <450 QTc = QT / ( RR interval in seconden)

13 Standaard 12-kanaals ECG Extremiteitsafleidingen (frontale vlak) I, II en III avl, avr en avf Precordiale afleidingen (horizontale vlak) Afleidingen V1-6

14 Extremiteitsafleidingen

15 Precordiale afleidingen

16 Frontale vlak

17 Horizontale vlak

18 Standaard 12-kanaals ECG II Standaard schrijfsnelheid 25mm/sec 1mm = 0.04 seconde 5mm = 0.20 seconde Hoogte 1mm = 0.1mV Liefst met een ritmestrook

19 1. Ritme 2. FrequenPe 3. Hartas 4. GeleidingsPjden 5. P-top morfologie 6. QRS morfologie 7. STT segmenten Deel II: Beoordeling ECG Sinusritme 70 slagen per minuut met een normale hartas en geleidings5jden. Geen aanwijzingen voor hypertrofie of ischemie. 8. Vergelijking met oude ECG s 9. Conclusie

20 Sinus knoop P-top Kenmerken op het ECG PosiPef in II, avf NegaPef in avr Bifasisch in V 1 Stap 1: Ritme

21 Voorbeeld sinusritme

22 Sinusritme: /min Stap 2: Frequen?e Ectopische pacemaker Atriaal: 50-60/min AV-knoop: 50/min Ventrikel: 30-40/min Bradycardie < 60/min Tachycardie > 100/min

23 Frequen?e schaven Schamen snelheid bij registrape 25mm/seconde: zoeken naar R-top op dikke 5mm lijn, tellen tot volgende R per volgende 5mm, vervolgens Oefening:

24 Frequen?e schaven Gebruik 3 seconden interval bij bradycardie: twee cycli = 6 seconden aantal QRS-complexen in dit interval maal 10 = frequenpe/min Oefening:

25 Stap 3: De elektrische hartas HoofdrichPng waarin elektrische acpviteit door het hart verloopt Normaal wordt de as van de QRS-complexen in het frontale vlak bedoeld Met name bepaald door linker ventrikel

26 Snijpunt assen = AV-knoop Normale as van -30 tot +90 Horizontale as van -30 tot 0 De elektrische hartas - bepalen Snelle interpretape: Afl. I en avf posipef 0 tot +90 Afl. avf negapef maar II posipef 0 tot -30 = horizontaal As staat haaks op een iso-elektrische afleiding

27 Draaiingen van de hart-as

28 Infarcering Mogelijke oorzaken van asdraaiing Hypertrofie van de linker ventrikel Geleidingsstoornissen RechtsbelasPng Long embolieën Pulmonale hypertensie LeeQijd Neiging linksdraaiing

29 Oefening hart-as I + en avf + normale hartas

30 Oefening hart-as I - en avf + rechter hartas

31 Normaalwaarden geleidings- Pjden: PQ: 120 tot 200 ms QRS: < 120 ms QTc: < 450 ms Stap 4. Geleidings?jden

32 Stap 5: P-top morfologie Vertelt iets over de origine van de depolarisape (sinusknoop of elders uit de boezem) Kenmerken De maximale hoogte van de P-top is 2,5 mm in II en / of III De breedte van de P-top is normaal korter dan 0.12 seconde De P-top is posipef in II en AVF, en bifasisch in V1. Kan iets vertellen over de boezems

33 Overbelaste boezems

34 Stap 6: Beoordeling QRS complex Zijn er pathologische Q golven als teken van een doorgemaakt myocardinfarct? Is er linker of rechter ventrikelhypertrofie? Is er sprake van microvoltages? Is er een geleidingsprobleem (het QRS is dan > 0,12s)? R-top progressie (R neemt toe van V1-V5)

35 Pathologische Q: 0.04 seconde (1 mm) > 1/3 totale hoogte QRS Bijzonderheden Q in een enkele afleiding mag, zoals Q in III Let op: niet in afleiding avr R-top kan verloren gaan QScomplex Pathologische Q

36 Kamerhypertrofie Toename dikte spierwand Linker ventrikelhypertrofie (LVH) OverbelasPng linker ventrikel Bijvoorbeeld door hypertensie of AoS

37 ECG-criteria linker ventrikel hypertrofie Precordiaal S in V1 + R in V5/6 >35mm R V5/6 >26mm Met/zonder strain patroon = aflopende ST-depressie en asymmetrische negapeve T-toppen laterale afleidingen

38 Bundeltakblokken QRS duur van meer dan 120ms Linker BTB configurape Rechter BTB configurape Verlengde QRS maar geen BTB-configuraPe: Aspecifieke intraventriculaire geleidingsstoornis

39 Geleiding

40 Linker bundeltak blok AcPvaPe kamers via rechter bundeltak Brede R in I, avl, V5 en V6 QS of rs in V1 RR -patroon links precordiaal (V5-6) = M RepolarisaPestoornissen in het algemeen geldt; gestoorde ac5va5e = gestoorde repolarisa5e

41 Voorbeeld

42 RBTB configurape: Rechter bundeltakblok RSR -patroon rechts precordiaal (V1-2) Brede S-golf I, avl en V6

43 Voorbeeld

44 Stappen 1. ST elevape 2. ST depressie 3. T-top morfologie Stap 7: STT segmenten

45 Oorzaken ST eleva?e Mogelijk oorzaken Linker bundeltak blok Linker ventrikel hypertrofie Acute pericardips ISCHEMIE Hypertrofische cardiomyopathie

46 Voorbeeld ST eleva?e: rennen?

47 Voorbeeld ST eleva?e: rennen?

48 ST depressie De belangrijkste oorzaak van ST-depressie is ischemie. Overige oorzaken van ST depressie zijn: Linker ventrikelhypertrofie met "strain" Digitalis effect Elektrolietstoornissen: hypokaliëmie en hypomagnesemie Reciproke ST depressie.

49 Voorbeelden ST depressie

50 T-top morfologie Veranderingen van de T top treden vrij 'makkelijk' op Er zijn een aantal specifieke T top veranderingen die aan een bepaalde diagnose kunnen doen denken: Spitse T toppen bij hyperkaliëmie Symmetrisch negapeve T toppen bij recent (dagen-weken) doorgemaakte ischemie Strain patroon (langzaam dalend ST segment eindigend met kleine negapeve T top) bij o.a. LVH

51 Voorbeelden ter illustra?e

52 Stap 7+1: Vergelijk met een oud ECG

53 Stap 7+2: Conclusie Sinusritme 70 slagen per minuut met een normale hartas en geleidings5jden. Geen aanwijzingen voor hypertrofie of ischemie.

54 Deel III: pathologie

55 Afwijkende ritme s Geen: asystolie Snel: tachy-aritmieën Traag: brady-aritmieën (impuls- en geleidingsstoornissen) Ectopische complexen

56 Geen ritme: asystolie

57 Snelle ritme s smal complex Regulair: Sinustachycardie Atriale tachycardie Atriumflumer Paroxismale supraventriculaire tachycardieën AVNRT/AVRT Irregulair Atriumfibrilleren MulPfocaal atriaal ritme

58 Atriumfibrilleren

59 AtriumfluVer

60 Snelle ritme s breed complex Supraventriculair ritme met bundeltak blok Ventriculaire tachycardie Abberante geleiding

61 Ventriculaire tachycardie

62 Wat zie je? Ventrikel fibrilleren

63 Impuls- en geleidingsstoornissen: SA-blok Trage ritmestoornissen Sinusarrest AV-blok Bundeltakblok

64 SA blok versus een sinusarrest

65 Het AV-blok Indeling? 1ste graads: geen uitval PR-Pjd zonder uitval QRS-complex 2e graads: uitval Type I (Wenckebach) Type II (Mobitz-II) 3e graads: Totaal blok, AV-dissociaPe

66 ? Eerstegraads AV-blok

67 ? Tweede graads AV-blok type I Wenckebach ( )

68 ? Tweedegraads AV-blok type II (2:1 blok) (relape p-top en QRS aanwezig!)

69 ? Derdegraads AV-blok: AV-dissociaPe

70 Ectopische complexen (extra hartslagen) Stap 1: hoe valt ectopische slag tov basisritme? Vroeger Premature slag Later Escape slag Stap 2: waar uit het hart komt deze slag vandaan? Smal Supraventriculair (anders gevormde) P-top aanwezig: Atriaal P-top afwezig: AV-nodale slag Breed Ventriculaire slag

71 Premature atriale extrasystole

72 Premature ventriculaire extrasystole

73 Ventriculaire escape

74 Elektrolietstoornissen

75 Hypokaliëmie ST depressie Afname en breder worden T-top P-top wordt breder en hoger Iets verlengd PR-interval

76

77 Hyperkaliëmie Milde hyperkaliëmie (< 6 mmol/l) Verbreden P-golf Verlenging PR interval Breder QRS Breder worden T-top Erns?ge hyperkaliëmie (> 6 mmol/l Verdwijnen P-golf Fors verlengd PR interval Breed QRS QRS gaat over in T-top

78

79

80

81 Hypocalciëmie ECG: Afname QRS-duur PR-Pjd kan verkort zijn Verlaging en omkering T-top QT-Pjd Verlengd ST-segment en ST Aritmieën

82 Hypercalciëmie Kenmerken ECG QT-Pjd Verbreed QRS Lage R Afwezige P-top Hoge spitse T-top met smalle basis Hypercalciëmie induceert digitalisintoxicape

83 Acuut: subepicardiale beschadiging Pericardi?s Diffuus: alle afleidingen betrokken RepolarisaPe: concave ST soms zelfs ST Stoornis boezemrepolarisape: meestal PTA

84

85 Vragen

ECG basis. Veltion bijscholingsdag Edwin Icke VUmc ICVC/6D. E.Icke ICV VUmc

ECG basis. Veltion bijscholingsdag Edwin Icke VUmc ICVC/6D. E.Icke ICV VUmc Grondbeginselen ECG basis Veltion bijscholingsdag Edwin Icke e.icke@vumc.nl VUmc ICVC/6D Bij elkaar horende afleidingen I Lateraal II Inferior III Inferior avr Hoofdstam avl Lateraal avf Inferior

Nadere informatie

Rechts ECG: V3 t/m V6 uitpolen naar rechts om rechter ventrikel te bekijken op ischaemie. Belangrijk voor behandeling ( Vullen? ja/nee?

Rechts ECG: V3 t/m V6 uitpolen naar rechts om rechter ventrikel te bekijken op ischaemie. Belangrijk voor behandeling ( Vullen? ja/nee? ECG diagnostiek Aansluiten Electrode tbv Electro Cardio Gram Rood Geel :Rechter arm / Schouder : Linker arm /schouder Groen : Linker been/ onderbuik/heup links Zwart : Rechter been/ onderbuik/heup rechts

Nadere informatie

Introductie ECG. Jonas de Jong

Introductie ECG. Jonas de Jong Introductie ECG Jonas de Jong Basics van het ECG Waarom? Diagnose acuut infarct Ritmestoornissen: wel of niet klappen? Screening: uitsluiten hartziekte Aantonen hartziekte: LVH Risico-inschatting medicatiegebruik

Nadere informatie

ECG s beoordelen. Mike van Zwam 09 September 2010 IC-Gelre

ECG s beoordelen. Mike van Zwam 09 September 2010 IC-Gelre ECG s beoordelen Mike van Zwam 09 September 2010 IC-Gelre Inleiding Waarom? Indeling ECG kenmerken IJk 1mV Vragen Papiersnelheid 25mm/sec Stappen van beoordelen Stap 1: Ritme Stap 2: Frequentie Stap 3:

Nadere informatie

Oefenboek ECG 2e master Geneeskunde. Prof. Dr. Rik Willems

Oefenboek ECG 2e master Geneeskunde. Prof. Dr. Rik Willems Oefenboek ECG 2e master Geneeskunde Prof. Dr. Rik Willems ECG protocol Ritme Frequentie P- golf Duur P- golf PR- segment Besluit ritme QRS- as QRS- duur QRS- ST- segment Duur QT T- top Algemeen besluit

Nadere informatie

Basiscursus ECG voor anesthesisten i.o. Joris de Groot Jonas de Jong

Basiscursus ECG voor anesthesisten i.o. Joris de Groot Jonas de Jong Basiscursus ECG voor anesthesisten i.o. Joris de Groot Jonas de Jong non profit / open access / physician moderated / up to date Cursusoverzicht 9.30 10.00 Ontvangst en koffie 10.00 10.50 ECG interpreta:e

Nadere informatie

Ritme en Geleidingsstoornissen

Ritme en Geleidingsstoornissen Ritme en Geleidingsstoornissen www.skillstat.com/tools/ecgsimulator#/-play Aansluiten = bewaken COMPLEX- OUTPUT Ritme beoordeling Kies bij voorkeur afleiding II Of een afleiding met duidelijke P-top Zorg

Nadere informatie

Dag 1 ECG cursus. Grondbeginselen Systematische beoordeling

Dag 1 ECG cursus. Grondbeginselen Systematische beoordeling Dag 1 ECG cursus Grondbeginselen Systematische beoordeling non profit / open access / physician moderated / up to date Cursusoverzicht Dag 1: basis, systematische beoordeling, geleiding g Dag 2: ischemie

Nadere informatie

Ritmestoornissen en het beoordelen hiervan

Ritmestoornissen en het beoordelen hiervan Ritmestoornissen en het beoordelen hiervan Onderwerpen Geschiedenis Grondbeginselen De normale electrocardiografische complexen Systematische beoordeling Ritmes en ritmestoornissen Handige links Han van

Nadere informatie

THEMA-AVOND ELEKTROCARDIOGRAFIE

THEMA-AVOND ELEKTROCARDIOGRAFIE THEMA-AVOND ELEKTROCARDIOGRAFIE Drs. E. Göbel; J. Rademakers Differentiaaldiagnose in tachy-aritmieën AV nodale reentry tachycardie (AVNRT) Twee gescheiden geleidingsbanen in AV knoop Snel geleidend,

Nadere informatie

ECG maken en interpretatie

ECG maken en interpretatie ECG maken en interpretatie Voorbereiding Klaarleggen materialen - 12-kanaals ECG apparaat - Scheermesje - ECG-gel zo nodig - Gazen Toelichting Voorbereiding - De patiënt ligt op de onderzoekbank met ontbloot

Nadere informatie

Dag 1 ECG cursus. Grondbeginselen Systematische beoordeling ECG verschijnselen bij niet-cardiale ziekte

Dag 1 ECG cursus. Grondbeginselen Systematische beoordeling ECG verschijnselen bij niet-cardiale ziekte Dag 1 ECG cursus Grondbeginselen Systematische beoordeling ECG verschijnselen bij niet-cardiale ziekte non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Cursusoverzicht Dag 1: basis, systematische

Nadere informatie

Oefenstroken & ECG s. LBTB of RBTB? LBBB is herkenbaar aan: RBTB : Rechterbundeltakblok. LBTB of RBTB? LBBB is herkenbaar aan:

Oefenstroken & ECG s. LBTB of RBTB? LBBB is herkenbaar aan: RBTB : Rechterbundeltakblok. LBTB of RBTB? LBBB is herkenbaar aan: Oefenstroken & ECG s LBTB of RBTB? LBBB is herkenbaar aan: Compleet: QRS 0,12 sec of breder. R-R -patroon in V5 en V6 Brede R -afl. I AVL en V6 Geen Q in afl. I. Meestal geen R in V1, soms wel dan septale

Nadere informatie

Ritmestoornissen CCU

Ritmestoornissen CCU Ritmestoornissen CCU 1 Paroxysmale tachycardieen Tachycardie is plotseling ( Paroxysmaal ) opgetreden. Frequentie is hoger dan 110 bpm. Meestal 130-250. 2 Paroxysmale Atrium Tachycardie(PAT) Snelle plotsellinge

Nadere informatie

non-profit / open access / physician moderated / up-to-date ECG cursus dagdeel 2

non-profit / open access / physician moderated / up-to-date ECG cursus dagdeel 2 non-profit / open access / physician moderated / up-to-date ECG cursus dagdeel 2 Overzicht dagdeel 2 Intraventriculaire geleidingsstoornissen Ritmestoornissen ST-T afwijkingen/ischemie Quiz Ter herinnering:

Nadere informatie

Basiscursus ECG voor huisartsen. Ivo van der Bilt

Basiscursus ECG voor huisartsen. Ivo van der Bilt Basiscursus ECG voor huisartsen Ivo van der Bilt non- profit / open access / physician moderated / up- to- date Cursusoverzicht Dag 1: basis, systemabsche beoordeling, geleiding Dag 2: ischemie en ritmestoornissen,

Nadere informatie

Basiscursus ECG voor coassistenten. Jonas de Jong

Basiscursus ECG voor coassistenten. Jonas de Jong Basiscursus ECG voor coassistenten Jonas de Jong Improving access to medical knowledge Cursusoverzicht basis, systematische beoordeling ischemie en ritmestoornissen geleidingsstoornissen De cursus is interactief.

Nadere informatie

ECG cursus voor assistenten interne en anesthesie. Dag 1

ECG cursus voor assistenten interne en anesthesie. Dag 1 ECG cursus voor assistenten interne en anesthesie Dag 1 Auteurs: Jonas de Jong Ivo van der Bilt Joris de Groot Renée van der Brink Tymen Keller Illustraties: Rob Kreuger Bart Duineveld Met dank aan: Prof.

Nadere informatie

ECG cursus deel 1: de basis. Grondbeginselen Systematische beoordeling

ECG cursus deel 1: de basis. Grondbeginselen Systematische beoordeling ECG cursus deel 1: de basis Grondbeginselen Systematische beoordeling non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Cursusoverzicht Dag 1: basis, systematische beoordeling, geleiding Dag

Nadere informatie

Ritmestoornissen CCU

Ritmestoornissen CCU Ritmestoornissen CCU Sinusritme P-top P-top aanwezig P-toppen zijn identiek Afstand tussen gelijke toppen is constant 2 Sinus bradycardie Oorsprong prikkelvorming uit de sinusknoop P top, PQ tijd en QRS

Nadere informatie

Definitie van infarct. Klinische diagnose. Uitgebreidheid van necrose bepaalt de onmiddellijke en laattijdige prognose!

Definitie van infarct. Klinische diagnose. Uitgebreidheid van necrose bepaalt de onmiddellijke en laattijdige prognose! Acuut Myocardinfarct I Dieter Nuyens Cardiologie Definitie van infarct Klinische diagnose Anamnese Cardiale enzymes ECG veranderingen Uitgebreidheid van necrose bepaalt de onmiddellijke en laattijdige

Nadere informatie

ECG cursus deel 1: de basis. Grondbeginselen Systematische beoordeling

ECG cursus deel 1: de basis. Grondbeginselen Systematische beoordeling ECG cursus deel 1: de basis Grondbeginselen Systematische beoordeling non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Cursusoverzicht Dag 1: basis, systematische beoordeling, geleiding Dag

Nadere informatie

Johan Vijgen. ECG bij hartritmestoornissen

Johan Vijgen. ECG bij hartritmestoornissen Johan Vijgen ECG bij hartritmestoornissen De patiënt heeft ritmestoornissen De patiënt had ritmestoornissen De patiënt wordt behandeld voor ritmestoornissen ECG bij hartritmestoornissen De patiënt heeft

Nadere informatie

Standaardhandeling ECG, beoordeling van het 12-afleidingen-electrokardiogram

Standaardhandeling ECG, beoordeling van het 12-afleidingen-electrokardiogram Definitie Systematische analyse van het 12-afleidingen-elektrocardiogram (ECG) om tot een juiste beoordeling te komen. Doel Observatie en vroegtijdige herkenning van hartritmestoornissen, geleidingsstoornissen

Nadere informatie

ECG cursus voor co-assistenten in 2 uur. Jonas de Jong Cardionetworks.org

ECG cursus voor co-assistenten in 2 uur. Jonas de Jong Cardionetworks.org ECG cursus voor co-assistenten in 2 uur Jonas de Jong Cardionetworks.org Opbouw Stichting Cardionetworks Historie van het ECG Grondbeginselen Technische problemen 7+2 stappenplan Ischemie Ritmestoornissen

Nadere informatie

Het beoordelen van een ECG Extremiteitselectrodes: R = Rechter arm (rood) L = Linker arm (geel) F = Linker been (groen) N = Rechter been (zwart)

Het beoordelen van een ECG Extremiteitselectrodes: R = Rechter arm (rood) L = Linker arm (geel) F = Linker been (groen) N = Rechter been (zwart) Het beoordelen van een ECG Extremiteitselectrodes: R = Rechter arm (rood) L = Linker arm (geel) F = Linker been (groen) N = Rechter been (zwart) Torso Diagnostisch Het maakt verschil of de electrodes op

Nadere informatie

Het normale elektrocardiogram. Zie voor nog uitgebreidere informatie www.ecg-clopedia.nl!!!

Het normale elektrocardiogram. Zie voor nog uitgebreidere informatie www.ecg-clopedia.nl!!! Zie voor nog uitgebreidere informatie www.ecg-clopedia.nl!!! 1 De depolarisatie van de boezems De depolarisatie(vector) van de boezems veroorzaakt een P-top op het ECG 2 De depolarisatie van de kamers

Nadere informatie

Klinische Elektrocardiografie

Klinische Elektrocardiografie Klinische Elektrocardiografie Prof. Dr. J. Saenen Cardiologie Elektrofysiologie - Cardiogenetica Email: Johan.Saenen@uza.be Doelstelling 1. Hoe ontstaat het ECG 2. Correlatie met wat in het hart gebeurt

Nadere informatie

Dag 2 Basiscursus ECG

Dag 2 Basiscursus ECG Dag 2 Basiscursus ECG Jonas de Jong Voorzitter Stichting Cardionetworks Ritmestoornissen non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Cursusoverzicht Dag 1: Basis, systematische beoordeling

Nadere informatie

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning

Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum. Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Prof. dr. F. C. Visser Cardioloog Erasmus Medisch Centrum Electrocardiografische & fysiologische veranderingen tijdens inspanning Indicaties voor inspannings ECG Evaluatie van patienten met pijn op de

Nadere informatie

AMC - ECG cursus voor assistenten cardio, interne, anesthesie en SEH. Dag 1 Jonas de Jong

AMC - ECG cursus voor assistenten cardio, interne, anesthesie en SEH. Dag 1 Jonas de Jong AMC - ECG cursus voor assistenten cardio, interne, anesthesie en SEH Dag 1 Jonas de Jong Dag 1: Jonas de Jong Programma Basis, techniek, systematische beoordeling Extracardiaal veroorzaakte ECG afwijkingen

Nadere informatie

Dag 2 Basiscursus ECG

Dag 2 Basiscursus ECG Dag 2 Basiscursus ECG Jonas de Jong Voorzitter Stichting Cardionetworks Korte herhaling van 1 e twee dagen Ritmestoornissen non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Cursusoverzicht Dag

Nadere informatie

non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Ritmestoornissen

non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Ritmestoornissen non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Ritmestoornissen Indeling ritmestoornissen Naar origine Ritmestoornissen Nomenclatuur Extrasystolie : vroeg vallende slag Escapeslag: eerste

Nadere informatie

Snelle overzichten. voor eigen gebruik. Uit: Snelle interpretatie van ECG s

Snelle overzichten. voor eigen gebruik. Uit: Snelle interpretatie van ECG s voor eigen gebruik De volgende pagina s bieden nuttige samenvattingen voor dagelijks gebruik in uw werk met ecg s. U hoeft ze niet te kopiëren of uit te scheuren om ze altijd bij u te hebben, want ze zijn

Nadere informatie

Spelregels; A = Groen B = Rood Heeft u het antwoord fout, dan neemt u weer plaats op uw stoel!!

Spelregels; A = Groen B = Rood Heeft u het antwoord fout, dan neemt u weer plaats op uw stoel!! Spelregels; A = Groen B = Rood Heeft u het antwoord fout, dan neemt u weer plaats op uw stoel!! Oefenvraag 1. Op het ECG zijn de verschillende fasen van de hartslag te zien. Ze worden benoemd met de letters

Nadere informatie

Dag 2 ECG cursus. Ischemie Ritmestoornissen

Dag 2 ECG cursus. Ischemie Ritmestoornissen Dag 2 ECG cursus Ischemie Ritmestoornissen non-profit / open access / physician moderated / up-to-date ECG cursus DOKH dagdeel 2 dr. R.B.A. van den Brink, Cardioloog/opleider AMC Agenda dagdeel 2 Ischemie

Nadere informatie

De waarde van het oppervlakte ECG in volwassenen met een aangeboren hartafwijking. R. Evertz Cardioloog/Elektrofysioloog

De waarde van het oppervlakte ECG in volwassenen met een aangeboren hartafwijking. R. Evertz Cardioloog/Elektrofysioloog De waarde van het oppervlakte ECG in volwassenen met een aangeboren hartafwijking R. Evertz Cardioloog/Elektrofysioloog Continuous Nursing Education Utrecht, Dinsdag 14 februari 2017 Is het ECG behulpzaam?

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN ELEKTROCARDIOGRAFIEËN BIJ ATLETEN

INTERPRETATIE VAN ELEKTROCARDIOGRAFIEËN BIJ ATLETEN 10 SPO01, MC05 SPORT INTERPRETATIE VAN ELEKTROCARDIOGRAFIEËN BIJ ATLETEN Hielko Miljoen, Hein Heidbuchel Dienst cardiologie UZ Antwerpen Dit jaar werden nieuwe consensusrichtlijnen voor de interpretatie

Nadere informatie

ECG 10+: Systematisch ECG s beoordelen

ECG 10+: Systematisch ECG s beoordelen Karen Konings, obert Willemsen Nascholing ECG 10+: ystematisch ECG s beoordelen E Introductie Eerder beschreven we in Huisarts en Wetenschap bij welke klachten een elektrocardiogram (ECG) in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Herhalingsles. Dieter Nuyens Cardiologie

Herhalingsles. Dieter Nuyens Cardiologie Herhalingsles Dieter Nuyens Cardiologie Ischemie Infarct diagnose lokalisatie evolutie: acuut-recent-oud infarct en BBB DD ST-segment elevatie/depressie 1 Hypertrofie voorkamerhyertrofie/-dilatatie LVH

Nadere informatie

Ritmestoornissen Amstel academie. Pieter Postema CCU/IC/SEH/MC/Anesthesie/Cardio-Thoracaal 10/4/2008

Ritmestoornissen Amstel academie. Pieter Postema CCU/IC/SEH/MC/Anesthesie/Cardio-Thoracaal 10/4/2008 Ritmestoornissen Amstel academie Pieter Postema CCU/IC/SEH/MC/Anesthesie/Cardio-Thoracaal 10/4/2008 Auteurs: Jonas de Jong Ivo van der Bilt Pieter Postema Joris de Groot Renee van der Brink Tymen Keller

Nadere informatie

Handleiding voor beoordeling ECG van sporters

Handleiding voor beoordeling ECG van sporters Handleiding voor beoordeling ECG van sporters 1. ECG Gemaakt (nummer) 2. Kwaliteit goed beoordeelbaar / matig / slecht 3. Pacemaker nee / ja, alleen pacemakerslagen / ja, af en toe pacemakerslagen 4. Ritme

Nadere informatie

ECG en ritmestoornissen na Hartchirurgie. Mischa Lunter MPA, Thorax IC MST

ECG en ritmestoornissen na Hartchirurgie. Mischa Lunter MPA, Thorax IC MST ECG en ritmestoornissen na Hartchirurgie Mischa Lunter MPA, Thorax IC MST Elektrocardiogram ECG Elektrocardiografie = bestuderen van elektrische activiteit van het hart Registratie op papier of beeldscherm

Nadere informatie

Dag 3 ECG cursus. Ritme en geleidingsstoornissen Tachycardie Bradycardie Herhaling Diversen Bespreken 8 ingebrachte casus 2 Casus uit de kliniek

Dag 3 ECG cursus. Ritme en geleidingsstoornissen Tachycardie Bradycardie Herhaling Diversen Bespreken 8 ingebrachte casus 2 Casus uit de kliniek Dag 3 ECG cursus Ritme en geleidingsstoornissen Tachycardie Bradycardie Herhaling Diversen Bespreken 8 ingebrachte casus 2 Casus uit de kliniek RITME EN GELEIDINGSTOORNISSEN Indeling ritmestoornissen Naar

Nadere informatie

Klinische Elektrocardiografie Les 2 Ischemie

Klinische Elektrocardiografie Les 2 Ischemie Klinische Elektrocardiografie Les 2 Ischemie Prof. Dr. J. Saenen Cardiologie Elektrofysiologie - Cardiogenetica Email: Johan.Saenen@uza.be Doelstelling 1. Ischemische wijzigingen begrijpen 2. Lesie 3.

Nadere informatie

Indeling ritmestoornissen Naar oorsprong

Indeling ritmestoornissen Naar oorsprong RITMESTOORNISSEN Indeling ritmestoornissen Naar oorsprong Ritmestoornissen Nomenclatuur extrasystole : vroeg vallende slag escapeslag: slag volgend op pauze, meestal uit distaal weefsel bradycardie :

Nadere informatie

Pre opera(eve poli. Joris de Groot Jonas de Jong

Pre opera(eve poli. Joris de Groot Jonas de Jong Pre opera(eve poli Joris de Groot Jonas de Jong Pre opera(eve poli MD: medical detec(ve Op zoek naar aanwijzingen voor cardiale afwijkingen die een risico vormen voor narcose: Verminderde LVF / oud infarct

Nadere informatie

Informatiebrochure Electrocardiogram. I Autonome verzorgingsinstelling

Informatiebrochure Electrocardiogram. I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Electrocardiogram I Autonome verzorgingsinstelling IIHet electrocardiogram (EKG) Een EKG is een grafische weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. Plaatsen electrodes

Nadere informatie

Supra-ventriculaire tachycardie

Supra-ventriculaire tachycardie Supra-ventriculaire tachycardie (SVT) Dr. Sebastiaan Velthuis Cardioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis Typen SVT s Smal complex tachycardie (Inappropriate) Sinustachycardie AF Atriale flutter Atriale tachycardie

Nadere informatie

ECG cursus dagdeel 2. Dr. J.R. de Groot, cardioloog. non-profit / open access / physician moderated / up-to-date

ECG cursus dagdeel 2. Dr. J.R. de Groot, cardioloog. non-profit / open access / physician moderated / up-to-date ECG cursus dagdeel 2 Dr. J.R. de Groot, cardioloog non-profit / open access / physician moderated / up-to-date Agenda dagdeel 2 Ischemie en infarct Geleidingsstoornissen Ritmestoornissen Quiz ISCHEMIE

Nadere informatie

KU Leuven. Supraventriculaire Ritmestoornissen. Prof. Dr. Hein Heidbüchel. Respiratoire Sinusaritmie. KU Leuven. Wandering Pacemaker.

KU Leuven. Supraventriculaire Ritmestoornissen. Prof. Dr. Hein Heidbüchel. Respiratoire Sinusaritmie. KU Leuven. Wandering Pacemaker. Supraventriculaire Ritmestoornissen Prof. Dr. Hein Heidbüchel Respiratoire Sinusaritmie Wandering Pacemaker Laag-atriaal ritme Sinus Coronarius Ritme daal Ritme Snel nodaal ritme Sinus-arrest of sino-atriaal

Nadere informatie

Artsen informatie over het Philips 12-Afl. algoritme

Artsen informatie over het Philips 12-Afl. algoritme Artsen informatie over het Philips 12-Afl. algoritme Verantwoording Over deze editie Publicatienummer M5000-91003 Editie 1 Copyright 2003 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Achtergrond. ECG en hartritmestoornissen Achtergrond en wat jullie zelf graag willen bespreken. Eryn Liem

Achtergrond. ECG en hartritmestoornissen Achtergrond en wat jullie zelf graag willen bespreken. Eryn Liem ECG en hartritmestoornissen Achtergrond en wat jullie zelf graag willen bespreken Eryn Liem Herhalingscursus kindergeneeskunde april 2018 Achtergrond Anatomie van het geleidingssysteem 1 Achtergrond Onderdelen

Nadere informatie

ECG bij niet cardiale pathologie. Prof. Dr. Rik Willems

ECG bij niet cardiale pathologie. Prof. Dr. Rik Willems ECG bij niet cardiale pathologie Prof. Dr. Rik Willems Longembolen Mechanismen ECG verandering Verhoging druk in RV RV dilatatie met verplaatsing van de rechterzijde van het septum naar boven Verhoging

Nadere informatie

Robert Bolderman cardioloog - PhD - fellow electrofysiologie. Palpitaties

Robert Bolderman cardioloog - PhD - fellow electrofysiologie. Palpitaties Robert Bolderman cardioloog - PhD - fellow electrofysiologie Palpitaties Een belangrijk probleem? Palpitaties - Hartkloppingen gevoel van abnormaal hartritme of een abnormale kloppende sensatie als normaal

Nadere informatie

Syncope met betrekking tot cardiologie

Syncope met betrekking tot cardiologie Syncope met betrekking tot cardiologie 20 maart 2018 Frank Brouwers AIOS cardiologie Gepubliceerd op 19 maart 2018! Inhoud Definitie Epidemiologie Classificatie Risico-stratificatie Kliniek en aanvullend

Nadere informatie

Foetale hartritmestoornissen

Foetale hartritmestoornissen Casuïstiek bespreking RCPSNH 12 maart 2019 Dr. Els Grijseels, arts Prenatale Geneeskunde, Amsterdam UMC Opbouw presentatie: Achtergrond Overzicht hartritmestoornissen Etiologie Diagnostiek Behandeling

Nadere informatie

Het Twiddler syndroom

Het Twiddler syndroom Het Twiddler syndroom Anamnese Mevr. Knippen, een 77 jarige dame presenteert zich op de SEH met het volgende verhaal: sinds een week heeft ze last van hartkloppingen en schokken door het hele lichaam die

Nadere informatie

Longembolie 15-2-2011

Longembolie 15-2-2011 1 ECG veranderingen worden veroorzaakt door: Verhoging van de druk in de rechterkamer Rechterkamer dilatatie met clockwise rotation en verplaatsing van het septum naar boven 3. Verhoogde druk in rechterboezem

Nadere informatie

Intensive Care Ritme- & geleidingsstoornissen 12 afleidingen ECG

Intensive Care Ritme- & geleidingsstoornissen 12 afleidingen ECG Intensive Care 2016 Ritme- & geleidingsstoornissen 12 afleidingen ECG Anatomie van het prikkelvormend en geleidend systeem SA-knoop Internodale geleidingsbundels AV-junctional gebied De bundel van His

Nadere informatie

Ventriculaire Ritmestoornissen. Ventriculaire Extrasystolen. Geinterpoleerde Ventriculaire Extrasystole. Prof. Dr. Hein Heidbüchel

Ventriculaire Ritmestoornissen. Ventriculaire Extrasystolen. Geinterpoleerde Ventriculaire Extrasystole. Prof. Dr. Hein Heidbüchel KU Leuven Ventriculaire Ritmestoornissen Prof. Dr. Hein Heidbüchel Ventriculaire Extrasystolen LBTB morfologie, rechter as Unifocaal Bigeminie Retrograde P-toppen Geinterpoleerde Ventriculaire Extrasystole

Nadere informatie

Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 3. Domein: zorgvrager gebonden. Thema: Cardiovasculaire systeem

Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 3. Domein: zorgvrager gebonden. Thema: Cardiovasculaire systeem Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 3 Domein: zorgvrager gebonden Thema: Cardiovasculaire systeem Leereenheid: de ritme en geleidingsstoornissen deel 3 VVO Fontys HSZ MMC azm Versie:

Nadere informatie

Foetale en neonatale hartritmestoornissen: diagnostiek en behandeling

Foetale en neonatale hartritmestoornissen: diagnostiek en behandeling Foetale en neonatale hartritmestoornissen: diagnostiek en behandeling I.M.E. Frohn-Mulder, kindercardioloog P.C. Schut, prenataal arts Erasmus MC Casuïstiekavond SPSZN 21 november 2017 Als het hart van

Nadere informatie

Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 1. Domein: zorgvrager gebonden. Thema: Cardiovasculaire systeem

Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 1. Domein: zorgvrager gebonden. Thema: Cardiovasculaire systeem Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 1 Domein: zorgvrager gebonden Thema: Cardiovasculaire systeem Leereenheid: ritme en geleidingsstoornissen deel 1 VVO Fontys HSZ MMC azm Versie: 23-7-2009

Nadere informatie

Perioperatieve ritmestoornissen EN EEN SYSTEMATISCHE ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN HET ECG

Perioperatieve ritmestoornissen EN EEN SYSTEMATISCHE ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN HET ECG Belangrijk in de anesthesie - een persoonlijke noot Perioperatieve ritmestoornissen EN EEN SYSTEMATISCHE ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN HET ECG B. KUIJPERS Neem je verantwoordelijkheid voor de patiënt en

Nadere informatie

Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 2. Domein: zorgvrager gebonden. Thema: Cardiovasculaire systeem

Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 2. Domein: zorgvrager gebonden. Thema: Cardiovasculaire systeem Naam leereenheid: Ritme en geleidingsstoornissen deel 2 Domein: zorgvrager gebonden Thema: Cardiovasculaire systeem Leereenheid: ritme en geleidingsstoornissen deel 2 VVO Fontys HSZ MMC azm Versie: 23-7-2009

Nadere informatie

Cardioverteren. Defibrilleren. Tachycardie

Cardioverteren. Defibrilleren. Tachycardie Cardioverteren Defibrilleren Reanimeren Cardioverteren Boezem en kamertachycardiëen zonder collaps Onder gecontroleerde omstandigheden Synchronisatie! (medicamenteuze/electrische methode) Defibrilleren

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting Samenvatting Samenvatting: Bij patiënten met een indicatie voor een pacemaker op grond van bradycardieën, komt paroxysmaal atrium fibrilleren (AF) vaak voor (30-50%), ook als deze ritmestoornis voor pacemaker

Nadere informatie

Ine Bollen Aanvullingen ECG ECG s les 1 ECG 1 ECG 2. 1 P a g i n a

Ine Bollen Aanvullingen ECG ECG s les 1 ECG 1 ECG 2. 1 P a g i n a ECG s les 1 ECG 1 ECG 2 1 P a g i n a ECG 3 ECG 4 2 P a g i n a ECG 5 3 P a g i n a ECG s les 2 ECG 6 ECG 7 4 P a g i n a ECG 8 ECG 9 5 P a g i n a ECG 10 ECG 11 6 P a g i n a ECG 12 ECG 13 7 P a g i n

Nadere informatie

Geleidingsstoornissen

Geleidingsstoornissen Geleidingsstoornissen Vertraging van de impulsgeleiding in een deel van een specifiek geleidings systeem Geleidingsstoornissen Geleidingsstoornissen Type geleidingsstoornissen Op SA-niveau Op AV-niveau

Nadere informatie

Pacemakers. Raoul Wagter

Pacemakers. Raoul Wagter Pacemakers Raoul Wagter Opgelet Aangepaste presentatie voor plaatsing leeromgeving Antonius Academie. Verwijderde plaatjes voor overzicht dia s Verwijderde patiënten informatie Casuïstiek verwijderd Quiz

Nadere informatie

Electrocardiografie. Een syllabus voor internisten, huisartsen en verpleegkundigen. Dr Frank Bauwens. http://www.drfrankbauwens.be

Electrocardiografie. Een syllabus voor internisten, huisartsen en verpleegkundigen. Dr Frank Bauwens. http://www.drfrankbauwens.be Electrocardiografie Een syllabus voor internisten, huisartsen en verpleegkundigen Dr Frank Bauwens Cardiologie http://www.drfrankbauwens.be 1 Inhoudstabel Woord vooraf Wat is electrocardiografie Het normale

Nadere informatie

U sluit een iemand aan op een monitor

U sluit een iemand aan op een monitor F.de Neijs 1 U sluit een iemand aan op een monitor U registreert Maar wat registreer u nu precies? Elektrofysiologie, een tip van de sluier opgelicht! F.de Neijs 2 Doel Wat zie ik Is het ernstig? Wat moet

Nadere informatie

Inhoud INHOUD. Inleiding tot het ECG 41. Hoofdstuk 1 Anatomie van het hart 44. Hoofdstuk 2 De Hartcyclus 49

Inhoud INHOUD. Inleiding tot het ECG 41. Hoofdstuk 1 Anatomie van het hart 44. Hoofdstuk 2 De Hartcyclus 49 INHOUD Inhoud In Memoriam Dr Norbert De Cock (1938-2013) 33 Voorwoord bij de eerste druk 35 Inleiding bij de zesde editie 37 Credits 39 Inleiding tot het ECG 41 1 Wat is een elektrocardiogram of ECG? 41

Nadere informatie

Acute behandeling van atriumfibrilleren en atriumflutter. Ad Oomen Cardioloog Amphia Ziekenhuis

Acute behandeling van atriumfibrilleren en atriumflutter. Ad Oomen Cardioloog Amphia Ziekenhuis Acute behandeling van atriumfibrilleren en atriumflutter Ad Oomen Cardioloog Amphia Ziekenhuis 5-6-2019 Inhoud Introductie Instabiele patiënten Stabiele patiënten Rhythm control vs rate control ECV vs

Nadere informatie

Elektrolytstoornis tijdens ALS. samenstelling: Pim Keurlings, arts SEH

Elektrolytstoornis tijdens ALS. samenstelling: Pim Keurlings, arts SEH Elektrolytstoornis tijdens ALS samenstelling: Pim Keurlings, arts SEH Inhoudsopgave Doelstelling Context: 4 H s en 4 T s Kalium Hyperkaliëmie Hypokaliëmie Samenvatting Vragen/discussie Doelstelling Inzicht

Nadere informatie

Met verwijzingen naar ECGPedia.org

Met verwijzingen naar ECGPedia.org Met verwijzingen naar ECGPedia.org 1 2 Een IC verpleegkundige wil meer weten van de Heamodynamiek, b.v. urine productie Een CCU verpleegkundige is sterk gericht op het hart, en wil daar alles van weten.

Nadere informatie

Ashman heeft t breed!!!

Ashman heeft t breed!!! Ashman heeft t breed!!! Anamnese Meneer Peeters, 75 jaar meldt zich op de SEH. De afgelopen 3 dagen is hij toenemend kortademig geworden. Er waren geen angineuze klachten. Hij was voor die tijd al in mindere

Nadere informatie

Hart aritmie atriaal RozenbergSport.nl 25 februari 2012 pagina 1 / 6

Hart aritmie atriaal RozenbergSport.nl 25 februari 2012 pagina 1 / 6 RozenbergSport.nl 25 februari 2012 pagina 1 / 6 Inhoud Secundair atriumfibrilleren Lone (prim.) atriumfibrilleren Atriumflutter Supraventriculaire aritmie Junctioneel ritme Bradycardie index Secundair

Nadere informatie

Voriconazol en ritmestoornissen

Voriconazol en ritmestoornissen Voriconazol en ritmestoornissen MDO bespreking 29-10-2014 Michelle Oude Alink Casus Man 68 jaar oud Voorgeschiedenis 2014, juni: myocardinfarct wv DES-stent Sinds september verdenking pneumonie, aanvankelijk

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) 8.7.2016 L 183/59 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2016/1106 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (Voor de

Nadere informatie

melde zich met p.o.d.b. Wat is het, wat doe je er aan, (4 november) aan de monitor gelegd om te kunnen bewaken

melde zich met p.o.d.b. Wat is het, wat doe je er aan, (4 november) aan de monitor gelegd om te kunnen bewaken Infarcten 1 Dhr P.opde Borst Patiënt melde zich met p.o.d.b. Wat is het, wat doe je er aan, (4 november) We hebben deze patiënt aan de monitor gelegd om te kunnen bewaken eigenlijk, wat zie ik en hoe ontstaat

Nadere informatie

Geleidingstoornissen Amstel academie. Pieter Postema

Geleidingstoornissen Amstel academie. Pieter Postema Geleidingstoornissen Amstel academie Pieter Postema Auteurs: Jonas de Jong Ivo van der Bilt Pieter Postema Joris de Groot Renee van der Brink Tymen Keller Illustraties: Rob Kreuger Bart Duineveld Met dank

Nadere informatie

Anti-artimica Marieke Aalbers Ziekenhuisapotheker Treant Zorggroep NVZA: SIG cardiologie

Anti-artimica Marieke Aalbers Ziekenhuisapotheker Treant Zorggroep NVZA: SIG cardiologie Anti-artimica Marieke Aalbers Ziekenhuisapotheker Treant Zorggroep NVZA: SIG cardiologie Syncope Syncope als bijwerking van geneesmiddelen: Anti-aritmica Diuretica Anti-depressiva Antihypertensiva Geneesmiddelen

Nadere informatie

Geleidingsstoornissen

Geleidingsstoornissen Geleidingsstoornissen Geleidingsstoornissen Registratie van de elektrische activatie van de hartspier Ritme Activatie: grootte uitslag maat voor dikte spier Repolarisatie: m.n. afwijkend bij ischemie/infarct

Nadere informatie

Cardiologie. Afkortingenlijst. Cardiologie. www.catharinaziekenhuis.nl

Cardiologie. Afkortingenlijst. Cardiologie. www.catharinaziekenhuis.nl Cardiologie Afkortingenlijst Cardiologie www.catharinaziekenhuis.nl In bijgaand overzicht vindt u de meest gebruikte afkortingen die worden toegepast op de afdeling Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis:

Nadere informatie

ECG in Levensloopperspectief

ECG in Levensloopperspectief ECG in Levensloopperspectief Anand Ramlal, internist Heleen van Gerven, psychiater Specialismegroep Somatiek 1 Disclosure belangen spreker D Ramlal/H van Gerven (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Diagnostiek, behandeling en follow-up van foetale hartritmestoornissen

Diagnostiek, behandeling en follow-up van foetale hartritmestoornissen Diagnostiek, behandeling en follow-up van foetale hartritmestoornissen I.M.E. Frohn-Mulder, kindercardioloog P.C. Schut, prenataal arts Erasmus MC GUO-cursus 21 maart 2018 Als het hart van slag is Overzicht

Nadere informatie

Geleidingsstoornissen, bradycardie en PM. Rik Willems

Geleidingsstoornissen, bradycardie en PM. Rik Willems Geleidingsstoornissen, bradycardie en PM Rik Willems Intraventriculaire geleidingsstoornissen QRS-duur 100 ms volledig 120 ms onvolledig 100-120 ms Rechter bundel Linker bundel Aspecifiek DD/ breed QRS

Nadere informatie

Dr. Pascal Vanelderen, MD, PhD Kritieke diensten Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk

Dr. Pascal Vanelderen, MD, PhD Kritieke diensten Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk Dr. Pascal Vanelderen, MD, PhD Kritieke diensten Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk Smal-QRS tachycardie Breed-QRS tachycardie I II III avr avl avf V1 V2 V3 V4 V5 V6 Π 1mV >100/min QRS-duur < 120msec VK-flutter/fibrillatie

Nadere informatie

keurend cardiologen CBR update voor: Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000 uitgave december 2017 De huidige wijziging betreft geheel hoofdstuk 6

keurend cardiologen CBR update voor: Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000 uitgave december 2017 De huidige wijziging betreft geheel hoofdstuk 6 uitgave december 2017 U ontvangt deze e-mail omdat u bij het CBR bent aangemeld als keurend cardioloog. Via deze nieuwsbrief ontvangt u informatie die specifiek van belang is bij het verrichten van cardiologische

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D043528/02 Annex.

Hierbij gaat voor de delegaties document D043528/02 Annex. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 7 maart 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

QTc, Wat moet je ermee? J.A. Janson fellow IC, AIOS cardiologie

QTc, Wat moet je ermee? J.A. Janson fellow IC, AIOS cardiologie QTc, Wat moet je ermee? J.A. Janson fellow IC, AIOS cardiologie 01-11-2018 Waarom QT-tijd? - Verhoogd risico op levensbedreigende ritmestoornissen - Verlenging van QT-tijd bij veel medicijnen, derhalve

Nadere informatie

Cardiologie Polikliniek Atriumfibrilleren (AF-poli)

Cardiologie Polikliniek Atriumfibrilleren (AF-poli) Cardiologie Polikliniek Atriumfibrilleren (AF-poli) Uw afspraak Plaats : d.d om uur : Polikliniek cardiologie Inhoudsopgave Inleiding... 1 De AF-poli... 1 Atriumfibrilleren... 2 Het ontstaan van atriumfibrilleren...

Nadere informatie

Cardiologie Polikliniek Atriumfibrilleren (AF-poli)

Cardiologie Polikliniek Atriumfibrilleren (AF-poli) Cardiologie Polikliniek Atriumfibrilleren (AF-poli) Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Inleiding... 1 De AF-poli... 1 Atriumfibrilleren... 2 Het ontstaan van atriumfibrilleren...

Nadere informatie

Titel Ritmestoornissen bij kinderen Datum vaststelling:

Titel Ritmestoornissen bij kinderen Datum vaststelling: Titel Ritmestoornissen bij kinderen Datum vaststelling: Datum revisie: Verantwoording: Mei 2013 MEi 2015 staf kinder Intensive Care Inleiding Levensbedreigende ritmestoornissen bij kinderen zijn zeldzaam.

Nadere informatie

Richtlijnen voor de behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissen

Richtlijnen voor de behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissen Richtlijnen voor de behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissen NVVC-richtlijnen in zakformaat Praktijkrichtlijnen ter evordering van de Kwaliteit van de Klinische Patiëntenzorg Richtlijnen

Nadere informatie

1 P a g i n a. Ine Bollen Aanvullingen ECG

1 P a g i n a. Ine Bollen Aanvullingen ECG Examen 2 delen o deel 1: 10 meerkeuzevragen THEORIE giscorrectie 20/100 punten o deel 2: protocolering 8 ECG s via scoreformulieren 80/100 punten formulier 3 mogelijke momenten (januari, juni, september)

Nadere informatie