Technisch beleidsplan voor jongste jeugd, breedtesport en prestatiehockey bij De Apeldoornse MHC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch beleidsplan voor jongste jeugd, breedtesport en prestatiehockey bij De Apeldoornse MHC"

Transcriptie

1 Technisch beleidsplan voor jongste jeugd, breedtesport en prestatiehockey bij De Apeldoornse MHC Versie Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 1

2 Inhoud 1. Inleiding Ambitie, visie, doel & doelstellingen Ambitie Visie Doel Doelstellingen... 4/5 3. Jongste Jeugd Doelstellingen Jongste Jeugd Wat verstaan we onder jongste jeugd? Training/coaching bij de jongste jeugd Zaalhockey Materialen Breedtesport Doelstellingen Breedtesport Wat verstaan we onder breedtesport? Geen continue selectieprocedures Training/coaching breedtesportteams Zaalhockey Materialen Prestatieteams Doelstellingen Prestatieteams Wat verstaan we onder prestatiehockey? Open selectieprocedure Training/coaching prestatieteams... 9/ Zaalhockey Materialen Extra faciliteiten ten behoeve van prestatieteams Opleiden en begeleiden van trainers, coaches en arbitrage Visie Doelstelling Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 2

3 1. Inleiding De Apeldoornse MHC wil doorgroeien naar een familieclub met 1300 leden (uit onderzoek van de KNHB is gebleken dat dit een te realiseren aantal is voor deze club in deze regio), waar alle leden met veel plezier hockey spelen op zijn of haar niveau. De club moet de gezelligheid hebben van een familievereniging waar iedereen zich thuis voelt. De Apeldoornse MHC is net als vele andere hockeyclubs een echte jeugdclub. In dit plan beschrijven we onderbouwd de weg naar 2019 voor zowel het prestatie hockey als de breedte sport en de jongste jeugd. Dit plan is een dynamisch plan gebaseerd op de situatie zoals die feitelijk aanwezig is in 2014 en de inschattingen die gemaakt worden voor de toekomst. Op de inschattingen kunnen diverse factoren in de loop der tijd hun invloed hebben. Te denken hierbij valt aan bijvoorbeeld: Een sterke wijziging in het aantal leden of de samenstelling ervan De financiële situatie van de club Veranderende eisen aan de vereniging door overheid, hockeybond en leden De plannen die in de verschillende hoofdstukken zijn benoemd zijn plannen op hoofdlijnen. De details zullen door de verschillende verantwoordelijke commissies worden uitgewerkt en voor akkoord aan het verantwoordelijk bestuurslid Sportzaken. Gezien bovenstaande verdient het dus de aanbeveling om de plannen op hoofdlijnen jaarlijks te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Uiteraard werken eventuele aanpassingen dan ook door naar de detailuitwerkingen van de verschillende commissies. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 3

4 2. Ambitie, visie, doel & doelstellingen 2.1 Ambitie Vanuit de optiek van sportbeoefening beoogt de vereniging dat elk individueel jeugdlid op zijn/haar niveau optimaal kan renderen met daaraan gekoppeld een zo groot mogelijk spelplezier. Door aanpak, sfeer en prestaties onweerstaanbare aantrekkingskracht in de regio. De club moet ook een plaats bieden voor recreatieve hockey Het naar een hoger plan brengen van het sport/spelniveau van de Apeldoornse MHC, waarbij de prestatieteams (1ste en, indien goed genoeg, 2de teams) presteren op het hoogst haalbare niveau. H1/D1 stabiele 1e klasse met ambitie naar overgangsklasse waarvan minimaal 80% eigen opleiding. De Apeldoornse MHC is de last stop before the top (voor speler, trainer, coach, ) 2.2 Visie 2.3 Doel Plezier in hockey is onze belangrijkste drijfveer Ieder lid kent een eigen ambitie om te presteren Door bewust indelen en door expliciet selecteren, vormen we teams die passen bij ieders ambitie en ieders prestatieniveau. Motorisch leren is de basis van het hockey, daarop is de jeugdopleiding volledig ingericht Actieve ledenparticipatie door alle geledingen heen, vergroot de sfeer op de vereniging De Apeldoornse MHC faciliteert de balans tussen sport, school, werk en vrije tijd Elke hockeyer en team heeft de begeleiding met de juiste competenties Uitgroeien naar een gerespecteerde en stabiele 1e klasse club met 1300 leden waar een gebalanceerd en compleet pakket aan hockeyvormen wordt aangeboden. 2.4 Doelstellingen In 2018 moeten we het volgende hebben bereikt: Bij de jongste jeugd zijn er evenveel jongens als meisjes De Apeldoornse MHC heeft meer senioren heren en meer dames elftallen (excl. veteranen) We hebben dan meer heren veteranen teams en meer dames veterinnen. Alle 1 ste jeugdteams spelen minimaal op Topklasse niveau Er spelen tenminste 8 kinderen in een districtsteams Vanuit de jeugd stromen er gemiddeld 2 spelers per seizoen door naar het eerste elftal Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 4

5 Dames 1 en Heren 1 zijn stabiele 1 e klasse teams met de ambitie voor de overgangsklasse Alle prestatieteams worden getraind door een gediplomeerde trainer (minimaal HT2 voor junioren en HT3 voor senioren elftallen) Alle spelers van de minimaal daarvoor geldende leeftijd beschikken over een scheidsrechterkaart. Het jeugdbeleid van de Apeldoornse MHC kent twee hoofddoelstellingen: 1. Het naar een hoger plan brengen van het sport/spelniveau van de jeugd van de Apeldoornse MHC, waarbij de prestatieteams (1ste en, indien goed genoeg, 2de teams) presteren op het hoogst haalbare niveau. Dat kan per lichting verschillen, maar bij de huidige structuur zou per seizoen 2015/2016 ieder 1ste team in de Topklasse regionaal moeten kunnen spelen, waarvan 2 teams een uitschieter hebben naar de landelijke competitie. De groei naar hoger niveau dient te worden verwezenlijkt door bij de jongste kinderen te beginnen. Een eerste aanzet is hiertoe gegeven in seizoen 2009/2010. Kinderen die destijds met hockey zijn begonnen zouden normaliter op hoger plan moeten kunnen acteren. Thans (2012) spelen de 1ste jongste jeugdteams allen op het hoogste niveau met de tweede teams daar vlak achteraan. 2. Vanuit de optiek van sportbeoefening beoogt de vereniging dat elk individueel jeugdlid op zijn/haar niveau optimaal kan renderen met daaraan gekoppeld een zo groot mogelijk spelplezier. De verdeling over de teams en de inzet op veldposities vindt vanuit dit centrale perspectief plaats.' Overige doelstellingen: Het optimaliseren van de opvang en begeleiding van de jeugdteams m.b.v een steeds professioneler kader en een sterke organisatie. Denk hierbij aan: huiswerkbegeleiding, buitenschoolse, hoger opgeleide trainers/coaches, docenten KNHB binnen eigen geleding e.d. Het aanbod aan wedstrijden, training en begeleiding zijn niet voor alle jeugdteams hetzelfde. Van de prestatieteams wordt meer verwacht dan van de breedtesport teams. Denk hierbij onder andere aan het niet zomaar afzeggen van trainingen/wedstrijden, rekening houden met de vakanties (eerdere start voorbereiding seizoen), meer trainen en een verplichte deelname aan zaalhockey. De kosten hiervoor worden gedeeltelijk uit de contributiegelden betaald. Binnen de geformuleerde doelstellingen passen echter specifieke sponsoren die een aandeel van een serieuze en goede jeugdopleiding bekostigen. Hierbij kunnen we denken aan: naam sponsor hockeyschool Apeldoorn. Probeer spelers al op jongere leeftijd in contact te brengen met hockey zodat we de concurrentie aankunnen met voetbal en andere teamsporten / balsporten. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 5

6 3. Jongste Jeugd 3.1 Doelstellingen De doelstelling is om kinderen te leren in een team te opereren, in aanraking te komen met de hockeysport maar bovenal is spelplezier en motorisch ontwikkeling een belangrijk onderdeel bij de jongste jeugd. In de jongste jeugd wordt ook de basis gelegd voor de betrokkenheid in de hockeysport in zijn algemeenheid. Denk hierbij ook aan de ouders en overige familieleden. 3.2 Jongste Jeugd Wat verstaan we onder jongste jeugd? Bij de jongste jeugd gaat het over kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar. Deze kinderen spelen bij de Funkids, Benjamins, F-jeugd, E6-tallen en E8-tallen Funkids Groep kinderen van 4 en 5 jarigen die onder begeleiding spelenderwijs motorisch leren bewegen met en zonder bal. Zodoende komen ze vroeg in aanraking met de hockeysport en wordt een basis gelegd Benjamins De benjamins (6 jarigen) krijgen hockeytraining van augustus tot en met december. Na de winterstop vindt er naast de training ook op zaterdagochtend een onderlinge competitie plaats. Naast een hockeyend doel voor de kinderen is het ook een ontmoetingsplaats van de ouders F-Jeugd De F-jeugd bestaat uit bewust ingedeelde teams van 7-jarigen. Zij trainen op woensdagmiddag en facultatief op de vrijdagmiddag. De F-jeugd speelt in de reguliere 3-tal competitie op een 1/8 e veld tegen verenigingen uit de regio. Het veld programma loopt van augustus tot en met december. Na de winterstop worden de teams ingeschreven in de 6-tal competities op een 1/4 e veld. Er is bewust gekozen om vervroegd naar 6-tallen te gaan en niet de gehele F-jeugd met 3- tallen te blijven spelen E6-tallen De E6-tallen zijn de teams van 8-jarigen die een geheel seizoen op een 1/4 e veld spelen. De E6-tallen trainen 2 keer per week E8-tallen De E8-tallen zijn de teams van 9-jarigen die op een ½ veld spelen. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 6

7 De E8-tallen trainen 2 keer per week en daarnaast 1 keer facultatief voor de die kinderen die dit wensen Wanneer en hoe wordt er geselecteerd bij de jongste jeugd? Bij de funkids en de Benjamins vindt er alleen een indeling op basis van leeftijd plaats. Vanaf de F-jeugd gebeurt dit ook op spelniveau. Indeling op basis van spelniveau gebeurt naast de bevindingen van de trainers en de technische staf ook door scouts. Vanaf de F-teams vindt er twee maal per seizoen een evaluatie plaats in een speler volg systeem. Dit systeem wordt (competentie gericht) ingevuld door coaches en trainers. Binnen het seizoen kunnen wisselingen plaatsvinden. Deze wisselingen worden alleen gedaan wanneer noodzakelijk voor de voortgang van de desbetreffende spelers/speelsters of wanneer het aanbod van aantal speel(st)ers noopt tot het vormen van meerdere teams in een andere samenstelling Training/coaching bij de jongste jeugd Idealiter wordt ieder spelend lid bij de jongste jeugd binnen zijn/haar team getraind door een volwassene met sport/hockey achtergrond, bijgestaan door een ouder jeugdlid. De coaching wordt gedaan door ouders met affiniteit voor sport en opleiden Zaalhockey Voor alle jongste jeugd behalve de funkids worden er zaalactiviteiten aangeboden die een vast onderdeel gaan vormen als overbrugging van de winterstop Materialen Er moeten voldoende deugdelijke materialen aanwezig zijn om niveau te kunnen behalen. 4. Breedtesport De breedtesport binnen de Apeldoornse MHC vormt de basis voor de prestatiesport. Zonder de breedtesport is er geen prestatiesport mogelijk. In de categorie breedtesportteams vallen alle teams behalve de prestatieteams en de jongste jeugd. Naast de hockeycompetitie bestaan er: Gemengde trimhockeygroep, Trainingsgroep, Familiehockeygroep Familiehockeytournooi 4.1 Doelstellingen De breedtesportteams spelen op een niveau wat past bij de samenstelling en het hockeynivo van de groep. De selectie wordt in belangrijke mate bepaald op basis van sociale aspecten. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 7

8 Sociale aspecten zijn de verbindende factor van een groep. De gelijkwaardigheid van individuele hockeykwaliteiten spelen een duidelijk mindere rol in de samenstelling van een selectie. 4.2 Breedtesport Wat verstaan we onder breedtesport? Maximaal plezier beleven aan gezamenlijk sporten. Het sociale aspect staat voorop. Als de wens en de mogelijkheid er is moet iemand zich kunnen ontwikkelen. Breedtesportteams worden alle teams aangemerkt behalve de 1 e en 2 e teams van de jeugd en senioren teams. Voor de veteranen is alleen het 1 e team een prestatieteam. De breedtesportteams zullen worden ingedeeld op het niveau dat naar inschatting van de Technische Commissie het beste past bij hun kwaliteiten. A priori zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met sociale aspecten Geen continue selectieprocedures Binnen deze teams vindt geen continue selectie plaats. In principe blijven de teams gelijk van samenstelling. Wel is het mogelijk dat spelers vanuit een breedtesportteam door opvallend spel het verzoek krijgen mee te gaan spelen/trainen in een prestatieteam Training/coaching breedtesportteams De breedtesportteams trainen 1x per week met het team onder leiding van extern of intern opgeleide trainers/spelleiders. Indien gewenst is er in overleg de mogelijkheid voor een 2 e training. Voor de jeugdteams moet er naast een trainer ook een coach zijn Zaalhockey Elke speler/team mag zelf kiezen of zij meedoen aan de midwintercompetitie of dat ze de zaal ingaan, bijkomende kosten vallen buiten de reguliere contributie. Zaalhockey vindt alleen plaats gedurende de winterperiode Materialen Er moeten voldoende deugdelijke materialen aanwezig zijn om het niveau te kunnen behalen. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 8

9 5. Prestatieteams 5.1 Doelstellingen De prestatieteams spelen op het hoogst mogelijke niveau op basis van een open selectie. De selectie wordt bepaald op basis van individuele kwaliteiten. De opleiding van de spelers is dan ook gebaseerd op de individueel technisch motorische aspecten. 5.2 Prestatieteams Wat verstaan we onder prestatiehockey? Onder prestatiehockey verstaan wij het volgende: Talent op gebied van techniek, tactiek, conditie, inzet, gedrag, efficiëntie en handelingssnelheid, waarbij talent wil zeggen dat je een continue adaptatie aan je (leer)omgeving hebt, waarbij deze leeromgeving op het hoogst haalbare niveau binnen je leeftijdscategorie ligt. Als prestatieteams worden aangemerkt de 1 e en mogelijk ook 2 e teams van de jeugd en senioren teams. Voor de veteranen is dit beperkt tot het 1e team. Of een 2e team ook als prestatieteam wordt gezien hangt af of ze op maximaal 1 klasse onder het 1e team hockeyen en tenminste sub-topklasse of reserve-overgangsklasse. Prestatieteams bij de jeugd zijn er vanaf de D-jeugd. Kenmerkend voor alle betrokkenen bij prestatieteams: Het maximale uit jezelf willen halen. De bereidheid hebben om altijd aanwezig te zijn. De bereidheid hebben om de geneugten van het leven voorbij te laten gaan indien de hockeysituatie daarom vraagt. De bereidheid hebben iets extra s te betekenen voor je omgeving (team, club, thuis). De bereidheid hebben om daar waar nodig extra te trainen om bepaalde zaken (beter) onder de knie te krijgen Open selectieprocedure De prestatieteams worden middels een zogenaamd open selectie beleid samengesteld door de PHC en de prestatiemanagers in samenwerking met de verantwoordelijk trainer/coach Training/coaching prestatieteams Een prestatieteam traint idealiter 3x per week onder leiding van een intern of extern opgeleide trainer(s) of 2x per week met onder leiding van een intern of extern opgeleide trainer(s) met een assistent. De trainer/coach wordt bij de wedstrijd ondersteund door een manager. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 9

10 De trainer van een prestatieteam is bij voorkeur tevens coach en dient tijdens de voorbereidingsfase, op alle speeldagen en trainingstijden beschikbaar te zijn; Deze trainer/coach heeft een meerjaren commitment (van 2 tot 3 jaar) naar de club toe middels een contract; Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie binnen de jeugd, ook naar andere trainers toe; Van belang is dat de trainer/coach het team goed leert kennen. De ervaring is dat hier minimaal één seizoen voor nodig is om de vruchten te kunnen plukken. Hij/zij moet goed met de leeftijdsgroep om kunnen gaan en liefst zelf op niveau hockeyen of gehockeyd hebben. De trainer/coach moet in staat zijn om een goede combinatie/balans te vinden tussen opleiden en presteren, waarbij prioriteiten respectievelijk liggen bij prestatie in de voorcompetitie en opleiden in de reguliere competitie. Een relatief (jonge) onervaren trainer/coach dient mentaal ondersteund te worden door een meer ervaren teammanager. Er dient mogelijkheid geboden te worden voor interne scholing & coaching door ervaren collega s. In dit verband kan een jonge trainer/coach op de bank ervaring opdoen bij een ervaren trainer/coach. Thans is het de bedoeling binnen de vereniging 1 of 2 docenten van de KNHB te krijgen die kunnen zorgen voor een bond gecertificeerde opleiding. Iedere trainer/coach moet per half jaar door prestatiemanager beoordeeld worden middels een functioneringsgesprek Zaalhockey Elk prestatieteam speelt zaalhockey. De zaalhockeycompetitie staat los van de veldcompetitie. Dit betekent dat het zaalhockeyteam separaat wordt samengesteld. Zaalhockey vindt alleen plaats gedurende de winterperiode Materialen Er moeten voldoende deugdelijke materialen aanwezig zijn om niveau te kunnen behalen Extra faciliteiten ten behoeve van prestatieteams Er worden veel meer gevraagd van een betrokkene van een prestatieteam ten opzichte van iemand uit de breedtesport. Om de prestaties aan te kunnen laten sluiten bij de ambitie van club en betrokkene biedt de club extra faciliteiten. Sticks, kleding, schoeisel (gratis of met hoge kortingen) Vervoer voor buiten Apeldoorn studerende spelers Mogelijkheid om betaalde trainingen te geven of andere betaalde werkzaamheden te verrichten Het bieden van studie/stage mogelijkheden door gebruik te maken van het netwerk van de club Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 10

11 6. Opleiden en begeleiden van trainers, coaches en arbitrage 6.1 Visie Van training geven en arbitreren word je een betere hockeyer Met het geven van training, coachen of te arbitreren krijg je de mogelijkheid je te ontwikkelen op persoonlijk vlak Leden hebben hiermee de mogelijkheid wat terug te geven aan de club. 6.2 Doelstelling De Apeldoornse MHC heeft een intern opleidingstraject voor Jongste Jeugd, Jeugd D t/m A, assistent trainer/coach H1 + D1. Alle trainers/coaches voor de prestatieteams zijn KNHB gediplomeerd of in opleiding. Voor de breedtesport en jongste jeugd zijn mogelijkheden voor opleiding beschikbaar. Trainers, coaches en scheidsrechters hebben een voorbeeldfunctie en verdienen respect van de leden van De Apeldoornse MHC. Belangrijk is dat De Apeldoornse MHC er voor zorgt dat elk prestatieteam training krijgt van een KNHB gediplomeerde en goed gekwalificeerde trainer, daarom worden er continue trainerscursussen gegeven. Op deze manier vang je het verloop binnen je trainers goed op. Deze cursussen zijn ook beschikbaar voor de begeleiding van de breedtesport en jongste jeugd. Daarnaast moeten de begeleiders gecoached worden. Dit betekent dat trainers, coaches en arbiters bekeken moeten worden en dat ze daar feedback over krijgen. Feedback van PHC, prestatiemanager en arbitragecommissie. Voor de coaches zijn er op alle nivo bijeenkomsten die het coachen beter maakt. Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC Pagina 11

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen 2019-2020 1. Inleiding De KNHB heeft enige tijd geleden haar Strategische visie 2020 opgesteld. In deze visie zijn 4 thema s benoemd om de toekomstige

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010

TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010 TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010 Technische Beleid 2010-2015 1. Inleiding 2. Ambitie en doelstellingen 3. Strategie 4. Waar staan we nu en waar willen we naar toe Hockeyopleiding

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC)

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC) Inleiding Doel van dit technisch plan is vastlegging van de wijze waarop HCOB komende 3 tot 5 jaren technisch verder wil groeien naar een hockeyvereniging met een sterke jeugd- en seniorenafdeling. Daarbij

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Plaats van Breedtesport binnen HOD

Plaats van Breedtesport binnen HOD In dit document wordt de breedtesport hockey organisatie binnen HOD beschreven. Het document is bedoelt als een aanzet van de verschillende rollen en functies binnen de vereniging. Het dient niet te worden

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018 MHC Woerden Jeugdopleidingsplan 2012/2013 tot 2017/2018 Joost Bitterling 2013 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis jeugdopleiding bij MHC Woerden 2. Huidige stand van zaken (2013-2014) 3. Prognose van het aantal

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Selectie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Selectiebeleid Upward Topteams

Selectiebeleid Upward Topteams Selectiebeleid Upward Topteams 1. Inleiding Dit beleidsstuk zet in paragraaf 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid uiteen. Paragraaf 3 geeft een toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2017-2018 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is

Nadere informatie

Bij de senioren is de verdeling van Dames en Heren goed in evenwicht.

Bij de senioren is de verdeling van Dames en Heren goed in evenwicht. Visie op seniorenhockey 2011-2014 (vertrouwelijk&clubintern) MHC Forescate Pag. 1 van 8. Visie op seniorenhockey 2011-2014 1.A Ledenopbouw - huidige situatie Bij de senioren is de verdeling van Dames en

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Selectiebeleid. Mensen (en dus ook spelers) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er niet altijd blijer mee als je constant druk

Nadere informatie

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2018-2019 Mei 2018, jeugd@hgc.nl Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2016-2017 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is dat

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2013-2014 informatie 2013-2014 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Algemene informatie E en F categorie

Algemene informatie E en F categorie Algemene informatie E en F categorie 7-jarigen spelen in de F-categorie. Je speelt in een vast team van 8 meisjes of jongens. Er is 1 keer per week training (meestal op woensdag) en 1 keer per week een

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen beleidsdocumenten

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

Jeugdbeleid DFS Arnhem

Jeugdbeleid DFS Arnhem Jeugdbeleid DFS Arnhem Voor iedereen een plek bij DFS!! 1) Inleiding DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De naam/afkorting DFS staat voor 'Door Fusie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS Algemeen De organisatie van de junioren is onderverdeeld in Jeugd (A t/m D) en Jongste Jeugd (E en jonger). De Technische Zaken Jeugdcommissie ("de Jeugdcommissie

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Mixed Hockey Club Almelo 2016

Beleidsplan Mixed Hockey Club Almelo 2016 Beleidsplan Mixed Hockey Club Almelo 2016 Versie: 1.0 Datum: 17-4-2016 Vastgesteld: Ja, ALV 23-06-2016 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Achtergrond... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historie... 3 1.3 Groei... 4 1.4

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Hurley Arbitrage Huis

Hurley Arbitrage Huis Hurley Arbitrage Huis I. Het belang van arbitrage 1. De KNHB definieert het belang van de arbitrage als volgt: Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Beleid selectie elftallen, teamindeling en gedragsregels

Beleid selectie elftallen, teamindeling en gedragsregels Beleid selectie elftallen, teamindeling en gedragsregels Binnen onze vereniging maken we onderscheid tussen Selectie elftallen en de overige elftallen. In de Selectie elftallen (ook wel Lijn - of Prestatie

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg De weg naar een goede jeugdopleiding De jeugd is de toekomst! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Visie... 1 1.2 Ambities, waar willen we staan in 2018?... 1 1.3 HC Ypenburg

Nadere informatie

Dames 1 en Heren 1 in de Overgangsklasse

Dames 1 en Heren 1 in de Overgangsklasse Dames 1 en Heren 1 in de Overgangsklasse doel bereikt of stap gezet? 25 juni 2012 1 Inleiding Doelstelling beleidsplan Dames en Heren 1 op niveau dat leidt tot een positie midden overgangsklasse Dames

Nadere informatie

Van E naar D Informatieavond ouders. 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie

Van E naar D Informatieavond ouders. 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie Van E naar D Informatieavond ouders 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie Doel van de avond / Agenda Wat er verandert voor jullie kinderen Hoe de teamindeling tot stand komt Aangepast technisch beleid

Nadere informatie

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams,

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, De data vanuit de KNHB zijn inmiddels bekend gemaakt, kleine wijzigen zijn

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIE

SPONSORINFORMATIE SPONSORINFORMATIE 2017-2018 MHC Leusden MHC Leusden is een club waar families al jaren samen komen om te hockeyen, plezier te hebben en te genieten. Het is een club met clubgevoel. Kernwoord? Gezelligheid!

Nadere informatie

Kick ff Seizoen

Kick ff Seizoen Kick ff Seizoen 2015-2016 Programma Kick Off 18.30-19.30 uur ontvangst en buffet 19.30-20.00 uur presentatie visie en voorstelronde 20.00-21.00 uur onderlinge afstemming 21.00-21.15 uur conclusies 21.15-22.00

Nadere informatie

DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het Dames beleidsplan maakt onderdeel uit van het totale beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (Dames-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

TOERNOOIEN Almeerse hockeytoernooien

TOERNOOIEN Almeerse hockeytoernooien TOERNOOIEN 2018 Almeerse hockeytoernooien Hartelijk welkom bij de Almeerse Hockey Club. De Almeerse Hockey Club is opgericht op 23 oktober 1979 en sindsdien gestaag gegroeid zowel in aantallen leden als

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015 Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team 26 juni 2015 Agenda Even voorstellen Waarom gemengde teams Organisatie en rollen rond het team Trainingen & wedstrijden Zaalhockey Tenue Administratieve

Nadere informatie

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017 Het belangrijkste voor minihockey is hockeyplezier Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te maken, sociaal en sportief.

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

Agenda. Waarom Kalinko 2020? Hoe zijn we gekomen tot Kalinko 2020? Kalinko 2020! Wat we niet gaan doen!

Agenda. Waarom Kalinko 2020? Hoe zijn we gekomen tot Kalinko 2020? Kalinko 2020! Wat we niet gaan doen! 1 Agenda Waarom Kalinko? Hoe zijn we gekomen tot Kalinko? Kalinko! Wat we niet gaan doen! 2 Reageren op dit document? Mail naar voorzitter@.nl Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 10-09-2016

Nadere informatie

JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen

JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen JEUGD BELEIDSPLAN Seizoen 2018-2019 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het beleid en de visie van de jeugdwerking van VOLLEYBALCLUB HZ93 is gebaseerd op volgende zes pijlers: 1. VOLLEYBALCLUB HZ93 = Dé volleybalclub

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden.

Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden. Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden. Inleiding De doelstelling van dit beleidsplan van de Jeugdcommissie is aan te geven hoe wij als Jeugdcommissie willen werken in de vereniging Hockey Club Uden.

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Arbitrage plan HC Berlicum

Arbitrage plan HC Berlicum ! Arbitrage plan HC Berlicum!1 Inleiding De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen T.a.v. Gemeenteraadsleden P/a Postbus 19 4920 AA MADE. 05 januari 2007. Betreft: Kunstgrasvelden Madese Hockey Club.

Gemeente Drimmelen T.a.v. Gemeenteraadsleden P/a Postbus 19 4920 AA MADE. 05 januari 2007. Betreft: Kunstgrasvelden Madese Hockey Club. Gemeente Drimmelen T.a.v. Gemeenteraadsleden P/a Postbus 19 4920 AA MADE 05 januari 2007 Betreft: Kunstgrasvelden Madese Hockey Club. Geachte Gemeenteraadsleden, Middels dit schrijven willen wij, de Madese

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

12 januari DE VERENIGING ZIJN WIJ ALLEMAAL! Strategische visie en uitgangspunten

12 januari DE VERENIGING ZIJN WIJ ALLEMAAL! Strategische visie en uitgangspunten DE VERENIGING ZIJN WIJ ALLEMAAL! Strategische visie en uitgangspunten 2015-2025 1 Voorwoord AMHC bestaat dit seizoen 86 jaar. En ondanks die hoge leeftijd heeft de vereniging de afgelopen jaren enorm grote

Nadere informatie

Welkom bij HHC Quick Stick!

Welkom bij HHC Quick Stick! Sponsorbrochure Welkom bij HHC Quick Stick! In 2017 bestaat de Heerenveense Hockey Club Quick Stick alweer 60 jaar. Er is heel wat gebeurd sinds het moment dat gymnastiekleraar Theo Bakker de club oprichtte

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

Beleidsplan VC-Argos

Beleidsplan VC-Argos Beleidsplan VC-Argos 2017-2022 Bart Haerkens VC-Argos 1-8-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding, missie en visie... 1 2. Beleidsthema 1: Samenwerking... 2 3. Beleidsthema 2: De organisatie... 3 4. Beleidsthema

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Ouderavond JO-15 en MO15 12 juni 2019

Ouderavond JO-15 en MO15 12 juni 2019 Ouderavond JO-15 en MO15 12 juni 2019 Agenda Welkom Communicatielijnen Speler Volg systeem/ indelingsbeleid Plannen voetbaltechnisch vlak Ouders Meiden Algemeen Vrijwilligerswerk en eigen bijdrage Sponsoring

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019 April 2018 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces Uitgangspunten: seizoen 2018/2019 De Head Coach (HC) 1 is samen met de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding

Nadere informatie

Visie jeugdhockey

Visie jeugdhockey Visie op jeugdhockey 2011-2014 (vertrouwelijk&clubintern) MHC Forescate Pag. 1 van 13. Visie jeugdhockey 2011-2014 Doel van deze visie op het jeugdhockey is om een ieder te informeren over een 6-tal essentiële

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan HCG

Jeugdbeleidsplan HCG Jeugdbeleidsplan HCG 2016-2020 Het algemene uitgangspunt voor alle jeugdleden binnen HCG is: De gelegenheid bieden om naar gelang talent en interesse de basisvaardigheden (technisch, tactisch, fysiek en

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie