Plaats van Breedtesport binnen HOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats van Breedtesport binnen HOD"

Transcriptie

1 In dit document wordt de breedtesport hockey organisatie binnen HOD beschreven. Het document is bedoelt als een aanzet van de verschillende rollen en functies binnen de vereniging. Het dient niet te worden gezien als een allesomvattend verhaal waarin alles expliciet wordt beschreven. Dit document zal regelmatig worden bekeken in licht van de actuele situatie en mogelijke verbeteringen. Inhoudsopgave 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Breedtesport Junioren Manager BS Junioren Coördinator Junioren Breedtesport Coördinator Jongste Jeugd Trainerscoördinator breedtesport (TCBS) Coachcoördinator breedtesport (CCBS) Hoofd Project Selecties Breedtesport (HPSB) Breedtesport Senioren Manager Breedtesport Senioren Coördinator Senioren Breedtesport Coördinator Veteranen Coördinator Trimhockey Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 1 van 10

2 Plaats van Breedtesport binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen en beleidsplannen binnen de hockey club HOD. Het HTB bestaat uit een 4-tal leden waarvan het bestuurslid hockey zitting heeft in het bestuur van de vereniging. De leden zijn: Bestuurslid hockey; Jan Eij Manager Tophockey Anne Helene Matla Manager Breedtesport Junioren Geraldine Cuypers Manager Breedtesport Senioren Vacant : Het doel van het HTB is om: de doelstellingen en jaarplannen op het gebied van hockey vorm te geven rekening houdend met de specifieke wensen van de verschillende aandachtsgebieden: o tophockey o breedte sport junioren o breedte sport senioren Het HTB is verantwoordelijk voor het opstellen van een hockey jaarplan. In dit jaarplan zullen de doelstellingen per aandachtsgebied en een begroting per jaar worden neergezet Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 2 van 10

3 2 Breedtesport Junioren Manager BS Junioren Geraldine Cuypers BS Junioren Rob Tushuizen Trainers Coörd.BS Coach Begeleider Claudy Poppelaars Jongste Jeugd Marleen Jiskoot Projectleider BS Selecties Rob Tushuizen Lijncoord. MA Lijncoord. JA Meisjes 8-tallen Jongens 8-tallen Eric Roest Ilse Staals Anouk van Nunen Helga Dubbeldam Lijncoord. MB Lijncoord. JB Meisjes 6-tallen Jongens 6-tallen Eric Roest Ilse Staals Anouk van Nunen Helga Dubbeldam Lijncoord. MC Lijncoord. JC Benjamins F jes Dirk Ten Velde Ilse Staals Marleen Jiskoot Helga Dubbeldam Lijncoord. MD Lijncoord. JD Rob Tushuzen Dirk Ten Velde Ilse Staals Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 3 van 10

4 2.1 Manager BS Junioren Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissie(s). Tevens is het doel het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de hockeyvereniging gericht op de junioren. Is lid van het hockey technisch bestuur van de hockeyvereniging. Is belast met de volgende portefeuilles: Jeugdcommissie(s) - Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand - Is binnen het hockey technisch bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen, die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt - Werkt samen met manager Tophockey - Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het hockey technisch bestuur - Is aanspreekpunt voor het Jeugdbestuur - Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering - Signaleert problemen en draagt oplossingen aan Goede communicatieve vaardigheden Affiniteit met de jeugd Flexibele instelling en stressbestendig Leiding kunnen geven Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging Goede omgang met vrijwilligers Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan het verenigingsbestuur en aansturen van de commissies in portefeuille 2.2 Coördinator Junioren Breedtesport Het coördineren van de breedtesport lijn en dan met name het activeren, motiveren en coördineren van de lijncoördinatoren. Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan en implementeert het beleid van de hockeyvereniging voor de breedtesport. Legt verantwoording af aan Manager BS Junioren. * Coördineert de breedtesporttak en is aanspreekpunt voor de lijncoördinatoren. * Is voorzitter van het algemene overleg met lijncoördinatoren. * Maandelijks overleg met TCBS en Manager BS Junioren. * Zorgt voor de invulling van vacatures van de lijncoördinatoren. * Werkt nauw samen met andere commissies Junioren, maar ook met TOPhockey Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 4 van 10

5 * Implementeren en een bijdrage leveren aan het beleid met betrekking tot de breedtesport. * Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. * Affiniteit met de jeugd * Leiding kunnen geven * Goede omgang met vrijwilligers * Vind plezier in het hockey belangrijker dan leveren van prestatie 2.3 Coördinator Jongste Jeugd Het coördineren van de Jongste Jeugd en dan met name het activeren, motiveren en coördineren van de lijncoördinatoren. Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan en implementeert het beleid van de hockeyvereniging voor de breedtesport. Legt verantwoording af aan Manager BS Junioren. Functieinhoud * Coördineert de Jongste Jeugd (JJ) en is aanspreekpunt voor de JJ lijncoördinatoren. * Is voorzitter van het JJ overleg met lijncoördinatoren. * Regulier overleg met TCBS en Manager BS Junioren. * Zorgt voor de invulling van vacatures van de lijncoördinatoren. * Geeft invulling aan de realisatie van JJ beleid * Signaleert problemen en draagt oplossingen aan, en betrekt eventuele anderen. * Affiniteit met de jongste jeugd * Leiding kunnen geven * Goede omgang met vrijwilligers 2.4 Trainerscoördinator breedtesport (TCBS) (Betaalde functie) Het ondersteunen van trainers van de breedtesportteams op hockey technisch en tactisch gebied. Ontwikkelen van (jonge) trainers die zich meer willen verdiepen in het training geven en het opstellen van hockeytrainingen. De trainerscoördinator legt verantwoording af aan Manager BS Junioren en werkt nauw samen met de trainerscoördinator Tophockey (TCTH). Ook nauwe samenwerking met CCBS, functie kan ook gecombineerd worden met CCBS. * Begeleiding en organisatie van alle breedtesport jeugdtrainers- en trainingen (A t/m D). * Trainingsopbouw per lijn over de verschillende leeftijdscategorieën vastleggen, uitwerken en implementeren, in nauwe samenwerking met de TCTH Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 5 van 10

6 * Centraal aanspreekpunt voor trainingsproblemen * Maandelijks overleg met Manager BS Junioren en Breedtesport. * In overleg met TCTH organiseren en geven van cursussen aan eigen trainers. * Inventariseren van wensen tot opleiding, zowel intern als extern (KNHB) en zorg dragen voor de aanmelding. * Ruime ervaring met training geven en trainingsopbouw * Goed organiserend vermogen en goede management vaardigheden * Flexibele instelling en stressbestendig * Om kunnen gaan met vertrouwelijke organisatie * Conformeren aan het beleid en visie van de vereniging 2.5 Coachcoördinator breedtesport (CCBS) Het ondersteunen van coaches van de breedtesportteams op het gebied van coaching in de meest ruime zin van het woord. Ontwikkelen van (jonge) coaches die zich meer willen verdiepen in het coachen van een jeugdteam. De coachcoördinator legt verantwoording af aan Manager BS Junioren en werkt nauw samen met de coachcoördinator Tophockey (CCTH). Ook nauwe samenwerking met TCBS, functie kan ook gecombineerd worden met TCBS. * Begeleiding van de breedtesport coaches (A t/m D) * Alle onderdelen van het coachen per lijn over de verschillende leeftijdscategorieën vastleggen, uitwerken en implementeren in samenwerking met de CCTH. * Centraal aanspreekpunt voor coachproblemen * Inventariseren van wensen tot opleiding, zowel intern als extern (KNHB) en zorg dragen voor de aanmelding. * Ruime ervaring met coaching (bij voorkeur binnen het hockey) * Flexibele instelling * Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie * Conformeren aan beleid en visie van de vereniging 2.6 Hoofd Project Selecties Breedtesport (HPSB) Het in kaart brengen van de meest geschikte selectiemethode voor de selectieprocedures van de jeugdteams, gericht op de breedtesport. Het ontwerp ook uitrollen op de selectieprocedure in nauwe samenwerking met Project Selecties TOPhockey. De Projectgroep Selecties Breedtesport legt verantwoording af aan Manager BS Junioren en werkt nauw samen met de Projectgroep Selecties Tophockey Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 6 van 10

7 * Opstellen van een werkplan voor de Projectgroep * Zorg dragen voor het ontwerp van een selectieprocedure, waar op een zo objectief mogelijke manier spelers kunnen worden beoordeeld op hun kwaliteiten. * Zorgvuldige aanstelling van trainers en spotters voor de selectietrainingen. * Zorg dragen voor communicatie van de selectiemomenten naar andere commissies, personen, spelers, trainers, coaches en bestuur. * Overleg met de materiaalcommissie voor zaken als hesjes, pionnen en ballen. * 4x per jaar overleg met Manager BS Junioren om voortgang projectgroep door te spreken. * Goed organiserend vermogen en goede managementvaardigheden * Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging * Bij voorkeur ervaring in het begeleiden van een projectgroep of opstellen selectiemethoden Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 7 van 10

8 3 Breedtesport Senioren Manager BS Senioren Senioren Veteranen Trimhockey Dames Ineke Verschuuren Dames Heren Govert Hamelink/Thijs Paijens Heren 3.1 Manager Breedtesport Senioren Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissie(s). Tevens is het doel het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de hockeyvereniging gericht op de senioren van de vereniging. Is lid van het hockey technisch bestuur van de hockeyvereniging. Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles: - Technische Commissie heren en dames senioren - Technische Commissie heren en dames veteranen - Technische Commissie trimhockey Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand Werkt samen met manager Tophockey en manager BS junioren Is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen, die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 8 van 10

9 Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het hockey technisch bestuur Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering Signaleert problemen en draagt oplossingen aan Goede communicatieve vaardigheden Affiniteit met senioren en veteranen Flexibele instelling en stressbestendig Leiding kunnen geven Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging Goede omgang met vrijwilligers Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan het verenigingsbestuur, en het aansturen van de commissies in portefeuille 3.2 Coördinator Senioren Breedtesport Het coördineren van de breedtesport lijn en dan met name het activeren, motiveren en coördineren van teams en leden en evt commissieleden. Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan en implementeert het beleid van de hockeyvereniging voor de breedtesport op het gebied van senioren. Legt verantwoording af aan Manager BS Senioren. Coördineert de breedtesporttak in de senioren. Overleg met de dames en heren coördinatoren. Zorgt voor de invulling van vacatures van de coördinatoren. Werkt samen met coördinator veteranen maar ook met Top hockey senioren. Implementeren en een bijdrage leveren aan het beleid met betrekking tot de senioren breedtesport. Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. Goede communicatie vaardigheden Affiniteit met de senioren Sociaal aspect van hockey vorm geven 3.3 Coördinator Veteranen Het coördineren van de veteranen lijn en dan met name het activeren, motiveren en coördineren van teams en leden en evt commissieleden. Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan en implementeert het beleid van de hockeyvereniging tav veteranen Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 9 van 10

10 Legt verantwoording af aan Manager BS Senioren. * Coördineert de breedtesporttak in de veteranen. * Overleg met de evt. coördinatoren. * Zorgt voor de invulling van vacatures van de coördinatoren. * Werkt samen met coördinator senioren. * Implementeren en een bijdrage leveren aan het beleid met betrekking tot veteranen. * Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. * Affiniteit met veteranen hockey * Sociaal aspect van hockey vorm geven 3.4 Coördinator Trimhockey Het coördineren van trimhockey en dan met name het activeren, motiveren en coördineren van teams en leden. Daarnaast levert hij/zij een bijdrage aan en implementeert het beleid van de hockeyvereniging tav trimhockey. Legt verantwoording af aan Manager BS Senioren. * Coördineert de trimhockey activiteiten. * Overleg met de overig senioren commissieleden. * Implementeren en een bijdrage leveren aan het beleid met betrekking tot trimhockey * Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. * Affiniteit met de trimhockey * Sociaal aspect van hockey vorm geven Organisatie Breedtesport binnen HOD.doc pag. 10 van 10