Selectiebeleid HHC Quick Stick

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectiebeleid HHC Quick Stick"

Transcriptie

1 Selectiebeleid HHC Quick Stick Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid op zijn/haar niveau met plezier kan hockeyen. De ambitie van de club is om in iedere jeugdcategorie een 1e team te formeren dat zich kan meten met de top van Noord Nederland en zich daardoor ook kan plaatsen voor interdistrict of (semi) landelijke competities. Eerste teams A en B jeugd en eerste twee teams C en D jeugd Vanaf de D jeugd wordt geselecteerd op individuele kwaliteiten, inzet, teambeleving en trainingsopkomst. Bij de A- en B- jeugd wordt 1 team via een selectieprocedure vastgesteld. Bij de C en D jeugd worden 2 teams per lijn via een selectieprocedure samengesteld. Waarbij het tweede team een soort opleidingsteam voor het eerste team wordt. De eerste teams uit een lijn bestaan uit de beste spelers uit die leeftijdscategorie. Als sprake is van gelijkwaardigheid van spelers, dan gaat de voorkeur uit naar een 1 ste jaars- speler voor het 1 ste team. Eisen aan spelers van de eerste teams uit alle lichtingen (A t/m D) en de tweede teams uit de C en D lichting: Hoge opkomst bij training, in principe 100%; Verplicht aanwezig bij competitiewedstrijden veld en zaal (incl. oefencampagne); Volgen van een individueel voorbereidingsprogramma in de zomerperiode Drie weken voorafgaand aan de (voor) competitie aanwezig voor trainingen en oefenwedstrijden/toernooien is gewenst. Van spelers uit bovengenoemde teams verwachten we dat zij dus zo veel mogelijk alle wedstrijden en trainingen mee doen. We verwachten dat zij alleen afzeggen bij ziekte, blessure, bijzondere familieomstandigheden of dringende schoolredenen. Wanneer spelers uit deze teams naar de mening van de trainer, coach en Jeugdcommissie te vaak afzeggen voor trainingen en/of wedstrijden, onvoldoende inzet tonen of ongewenst gedrag vertonen, kunnen spelers uit de selectie verwijderd worden. Andere teams De tweede teams in de A en B lichting worden op sterkte ingedeeld, maar hiervoor wordt geen selectietraining gehouden. Alle overige teams worden geplaatst, waarbij zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur wordt ingedeeld. Selectiebeleid QS

2 Eisen aan spelers van de andere teams: Opkomst bij training minimaal 80%; Bij uitzondering afwezig bij wedstrijden (geldt voor veld en zaal); Twee weken voorafgaand aan de (voor)competitie aanwezig voor trainingen en oefenwedstrijden/toernooien is gewenst. Indeling jeugdspelers Bij de indeling van de jeugdspelers spelen de volgende factoren een rol: A) Leeftijd De leeftijd bepaalt in principe in welke lijn een speler speelt. Op de website van de KNHB zijn hiervoor de richtlijnen te vinden. Bij uitzondering spelen jongere kinderen (aangemerkt als talent) in een hogere leeftijdscategorie. Dit gebeurt in afstemming met de coach(es), lijn coördinator(en), TC en natuurlijk de ouders en het kind. B) Aantallen per leeftijdscategorie Op basis van de aantallen per leeftijdscategorie wordt gekeken hoe de verdeling moet zijn. Het streven is spelers (incl. keeper) per team te hebben. Afhankelijk van onder andere het aantal spelers per leeftijdscategorie kan een keuze gemaakt worden om meer of minder spelers in een team te plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de coach(es) en lijncoördinator(en). C) Sterkte en kwaliteit = selectieprocedure Bij de A t/m D jeugd worden de eerste twee teams samengesteld o.b.v. de sterkte van spelers. Beoordelingen vinden gedurende het lopende hockeyseizoen plaats. Het principe van continue beoordelen wordt dus gehanteerd. De beoordeling vindt plaats d.m.v. TIPS beoordelingsformulieren: dit wordt 2 keer per jaar ingevuld door de coaches en trainers. Tips staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. Aanwezigheid op de trainingen en wedstrijden (er wordt rekening gehouden met afwezigheid i.v.m. blessure, etc.). Periodieke afstemming tussen lijncoördinator en coaches/trainers. Daarnaast vinden er zoals hierboven beschreven selectietrainingen plaats voor de eerste teams in alle categorieën (A t/m D) en de tweede teams in de C en D categorie. De tweede teams in de A en B lichting worden direct op sterkte geplaatst. Uitzondering Als er in een leeftijdsklasse niet genoeg spelers zijn om meerdere teams te vormen, dan wordt o.l.v. de lijncoördinator met de coaches en trainers overlegd om de optimale verdeling van spelers en teams te krijgen. Selectiebeleid QS

3 Selectieprocedure 1. Voorselectie / beoordelingsperiodes Half november (na de veldcompetitie) Eerste beoordeling spelers door zowel trainers als coaches teams (eerste teams A en B, eerste twee teams C en alle D en E8- teams). De beoordelingsformulieren (TIPS) worden ingevuld en verwerkt in LISA. De verantwoordelijke lijncoördinator bewaakt dit. April Tweede beoordeling van spelers d.m.v. invullen van de TIPS door trainers en coaches (proces als hierboven beschreven). Trainers/coaches van kinderen uit de teams, die geen TIPS invullen, hebben periodiek contact met de lijncoördinator om te bepalen of kinderen uit deze teams in aanmerking komen voor selectietrainingen. Ook stelt de jeugdcommissie deze kinderen in de gelegenheid om zich te kandideren voor de selectietrainingen. De lijncoördinator bepaalt, in overleg met de TC, of de aangemelde kandidaten uitgenodigd worden voor de selectietraining. Mei/juni De deelnemers aan de selectietraining worden o.b.v. de beoordelingen door de trainers/coaches en de onafhankelijk beoordelaars samengesteld en uitgenodigd door de lijncoördinator. Voorlopige indeling voor de teams waarvoor geen selectietraining wordt gehouden (A t/m D-) wordt door de lijncoördinatoren gedaan op basis van beoordelingen en voorkeuren van spelers. Hierover vindt overleg en terugkoppeling plaats met de coaches en trainers van deze teams. De voorlopige indeling van deze teams wordt niet gecommuniceerd naar de spelers. De keepers worden via een apart traject geselecteerd d.m.v. 2 trainingen. 2) Selectietraining Mei/Juni Alle geselecteerde spelers voor de teams waarvoor een selectietraining wordt georganiseerd trainen twee keer en/of spelen een onderlinge wedstrijd in twee of drie weken. De spelers die afvallen voor de eerste teams in de categorie A en B en de eerste twee teams in de categorie C en D worden geplaatst in een van de andere teams. Direct na de selectieperiode doen de (beoogd) trainers/coaches, i.o.m. de beoordelaars het voorstel voor de indeling van de eerste teams in de categorie A en B en de eerste twee teams in de categorie C en D aan de lijncoördinator. De lijncoördinator en TC nemen dit voorstel in principe over en nemen het definitieve besluit. De TC heeft de eindverantwoordelijkheid over de samenstelling van de teams. De teamindelingen (van alle jeugd elftallen) voor het nieuwe seizoen worden in juni op de site geplaatst. Alle deelnemers aan de selectietrainingen worden voor de publicatie geïnformeerd in welk team ze geplaatst zijn. De afvallers van de selectietrainingen worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen, op verzoek, een onderbouwing bij het waarom. Na afloop van de competitie gaan de spelers van de eerste teams in de categorie A Selectiebeleid QS

4 en B en de eerste twee teams in de categorie C en D in de nieuwe teamsamenstelling trainen. Ook de andere teams kunnen in overleg met de trainer in de nieuwe formatie gaan trainen. Gedurende de zomerperiode werken de spelers uit de eerste teams aan hun conditie volgens een oefenprogramma van de trainer. Na de competitie spelen de eerste teams in de categorie A en B en de eerste twee teams in de categorie C en D zoveel mogelijk (een) toernooi(en). Ook de andere teams worden gestimuleerd om dit te doen. 3) Afhandeling klachten jeugd selectieprocedure Wanneer na deze grondige selectieprocedure klachten of vragen omtrent de selectie zijn, kunnen deze op maandag 26 juni 2017 tussen en uur persoonlijk worden gemeld bij de TC (in het clubhuis). Uiterlijk donderdag 29 juni krijgt de betreffende persoon een gemotiveerd en bindend antwoord van de Jeugdcommissie. Bij gevallen/situaties die niet zijn benoemd in dit selectieplan, neemt de Jeugdcommissie een beslissing. 4) Selectie lopende het competitieseizoen Er is sprake van een continu open selectie -systeem. Dit betekent dat gedurende het hele seizoen spelers kunnen worden geselecteerd of kunnen afvallen uit de eerste teams in de categorie A en B en de eerste twee teams in de categorie C en D. Dit gebeurt zorgvuldig en onder regie van de TC. Op grond van het open selectiebeleid kan de trainer/coach van het eerste team de wens/noodzaak tot een wissel of uitbreiding ter versterking van het eerste team aangeven. Hetzelfde kan gebeuren bij de tweede teams in de categorieën C en D. Gedurende het seizoen bestaat daarmee ieder moment ruimte om te schuiven tussen teams. Dit moet allemaal wel gebeuren binnen de regels van de KNHB. Op drie vaste momenten zal de TC in overleg met de trainers/coaches bespreken of er wijzigingen gewenst zijn. Dit zal zijn rondom de herfstvakantie, bij de overgang van veld naar zaal en vice versa. 5) Talentontwikkeling Om spelers met potentie uit lagere teams in staat te stellen de aansluiting met hogere teams te vinden, kunnen zij worden uitgenodigd mee te trainen met een hoger team. De trainer/coach van het hogere team gaat hiertoe over in en na overleg met de lijncoördinator en de trainer/coach van het lagere team. Het bovenstaande geldt eveneens voor de keepers. 6) Samenhang met selectie 1 e seniorenteams Jeugdspelers kunnen in aanmerking komen voor selectie van het eerste dames- of herenteam. Deze selectie is echter later dan die van de jeugdteams. Hier wordt rekening mee gehouden. Selectiebeleid QS

5 2) Jongste jeugd Bij de Benjamins, F-jeugd en 1 e jaars E worden spelers ingedeeld o.b.v. leeftijd. De leeftijd bepaalt in principe in welke lijn een speler speelt. Op de website van de KNHB zijn hiervoor de richtlijnen te vinden. Bij de overgang van de E8 naar de D s kunnen kinderen alleen vervroegd doorstromen o.b.v. talent. Bij uitzondering spelen jongere kinderen (aangemerkt als talent) in een hogere leeftijdscategorie. Dit gebeurt in afstemming tussen de coach(es), lijncoördinator, jeugdcommissie en natuurlijk de ouders en het kind. De 2 e jaars E spelers worden geplaatst o.b.v. hockeyvermogen en inzet. Benjamins (4/5 jaar), 1 e jaars F (6/7 jaar), 2 e jaars F (7/8 jaar), 1 e jaars E(8/9 jaar) De indeling van deze teams vindt primair plaats op basis van leeftijd. Er wordt niet geselecteerd. De ontwikkeling van de kinderen op deze leeftijd gaat zo snel en is vaak sterk wisselend. Het plezier maken en leren met en door elkaar staat voorop. Winnen is niet een doel op zich, spelplezier is dat wel! Het hockeyen moet voor alle kinderen leuk, leerzaam en veilig zijn. Uiteraard is hierbij ook genoeg ruimte voor vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar, maar garanties daarop zijn er niet. Het leerproces van kinderen dient ook te bestaan om nieuwe vriendschappen aan te gaan met andere kinderen. Daarom zullen er ook elk seizoen nieuwe teams worden samengesteld. Nieuwe leden die in de loop van het hockeyseizoen instromen, trainen eerst een aantal maanden om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Daarna volgt indeling in een team. Het kan zijn dat hierdoor de samenstelling van de andere teams ook wijzigt. 2e jaars E: Kinderen van 9/10 jaar, spelen in een 8-tal. De indeling van de 2 e jaars E teams vindt primair plaats op basis van hockeyvermogen van de speler. De inzet van spelers (aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden) wordt ook meegewogen. Indeling vindt plaats op basis van bevindingen van de coaches, trainers en de lijncoördinator. Talentontwikkeling Het uitgangsprincipe is dat kinderen zo lang mogelijk met leeftijdgenoten hockeyen. In geval een kind binnen zijn/haar leeftijdscategorie onvoldoende uitdaging krijgt, kan zo n talent meetrainen en/of invallen bij een hoger team. In het uiterste geval kan zo n talent vervroegd doorstromen naar een team in een hogere lijn. Dit gaat in overleg met de speler, de ouders, de trainer, coach en lijncoördinator. Aantal spelers per lijn Bovenstaand beleid kan uitgevoerd worden als er voldoende spelers in een lijn zijn. Als dat niet het geval is (bijvoorbeeld bij de jongens), dan wordt per situatie door de lijncoördinator in overleg met de trainers en coaches bepaald welke indeling wordt gehanteerd. Selectiebeleid QS

6 3) Senioren Inleiding De samenstelling van Heren 1 en Dames 1 geschiedt op basis van een selectieprocedure. Bij de samenstelling van de andere teams spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol. Deelname aan Heren 1 en Dames 1 vergt van spelers ambities en commitment aan een trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze: zij geven vooraf aan zich te conformeren aan de Quick Stick hockeyagenda met alle verplichtingen en beperkingen voor hun eigen agenda. Hierin dient de geselecteerde speler zijn/haar eigen verantwoording te nemen en indien noodzakelijk een alternatief trainingsprogramma af te werken, dit in overleg met de coach en trainer. De beste spelers uit de A en B jeugd worden, als ze goed genoeg zijn, uitgenodigd voor deelname aan Heren 1 en/of Dames 1. Voor hen geldt dat zij eenzelfde ambitie en commitment hebben. Dit gebeurt in afstemming met de coach(es), lijncoördinator(en), Technische Commissie en de ouders. In alle gevallen is het tweede team het hoogst spelende team in de reserve klasse en moet genoeg uitstraling hebben om aantrekkelijk te zijn voor de goede A- en B jeugdspelers die nog geen invalmogelijkheden hebben in de 1 ste seniorenteams. Wanneer er 3 of meer seniorenteams zijn in de dames- of herenlijn (exclusief veteranen/veterinnen) wordt het tweede team op sterkte ingedeeld. Indien er slechts 2 seniorenteams zijn, dan wordt het 2 de team bij de senioren het doorstromingsteam voor de jeugd. Zodat het ook voor jeugdleden die niet doorstromen naar de 1 ste teams aantrekkelijk blijft om bij Quick Stick te blijven hockeyen. Als er meer dan 2 seniorenteams zijn, dan worden alle teams behalve de eerste twee teams in principe op sociale gronden samengesteld. De aanvoerders of coaches maken ieder jaar uiterlijk begin juni hun wensen kenbaar bij de Lijncoordinator Senioren. De lijnverantwoordelijke binnen de Lijncoordinator Senioren maakt een voorlopige teamindeling die formeel bekrachtigd dient te worden door de Technische Commissie. Nieuwe leden worden altijd via de Lijncoordinator Senioren ingedeeld. De (sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de recreatieve teams (het blijft tenslotte teamsport), wat wil zeggen dat aanwezigheid op training en wedstrijddagen gewenst is. Selectiecriteria Heren 1 en Dames 1 De selectieprocedure voor Dames en Heren 1 is als volgt: na de laatste competitiewedstrijd wordt een trainingsstage ingezet waarin ca. 22 spelers deelnemen aan een aantal trainingen en/of oefenwedstrijden, verdeeld over 2 weken. De doelstelling is om ieder talent uit de vereniging dat zich wil profileren en committeren aan de top de kans te bieden om zich in deze periode te bewijzen. De eerste selectie is dan ook open voor iedereen die deze ambitie heeft. Echter, de speler moet op grond van de beoordeling door coaches, trainers en onafhankelijke beoordelaars gedurende het lopende seizoen tot de eerste 22 spelers behoren. Selectiebeleid QS

7 De beoogde coaches en trainers zien erop toe dat de door hun gewenste spelers tijdig voor deze selectieprocedure worden aangemeld: zo ontstaat een preselectie van alle spelers die redelijk uitzicht hebben op een plaats in Heren 1 of Dames 1, die hockeyambities hebben, de hockeyagenda kennen en zich daaraan willen committeren. De coaches van Heren 1 en Dames 1 geven uiterlijk twee weken voor aanvang van de selectietrainingen bij de Lijncoordinator Senioren aan welke spelers worden uitgenodigd voor de selectietraining (de keuze van een speler om voor Heren 1 of Dames 1 in aanmerking te komen ligt bij deze speler zelf). Lijncoordinator Senioren en de Technische Commissie streven er naar bij aanvang van de selectietrainingen duidelijkheid te hebben over de coaches voor Heren 1 en Dames 1 voor het komende seizoen. De door Technische Commissie en bestuur benoemde (beoogd) coach maakt de voorlopige selectie uiterlijk eind juli bekend bij de Lijncoordinator Senioren. Indien nodig is er aanvullend overleg. De definitieve selectie wordt uiterlijk begin september bekend gemaakt. Dit wordt gedaan door de (beoogd) coach + trainer, in samenspraak met de Lijncoordinator Senioren en ter goedkeuring voorgelegd aan de Technische Commissie. Laatstgenoemde zal het volledige bestuur informeren over het resultaat en consulteren indien er geen overeenstemming is. Vriendenteams recreatie hockey Voor de volledigheid worden de vriendenteams, als onderdeel van de senioren hier wel genoemd. De keuze voor vriendenteams ligt bij de spelers. Het selectiebeleid is hierop niet van toepassing. Zie ook beleidsplan Hockeytechnische Zaken Integratie jeugdspelers bij de seniorenteams In een vroeg stadium wordt talentvolle jeugd met ambities richting Heren 1 of Dames 1 via trainingssessies, invalbeurten, oefenwedstrijden etc. betrokken bij deze teams. Dit met de volgende doelstellingen: 1. Faciliteren van de overgang van jeugd selectiespelers naar seniorenhockey; 2. Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging, kennismaking andere speelstijlen); 3. Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken; 4. Ontwikkeling van commitment selectiejeugd naar seniorenhockey. Naast invalbeurten van de jeugd bij de Heren 1 of Dames 1, kan de jeugd, wanneer nodig, altijd invallen in de andere seniorenteams. Hierdoor krijgt de jeugd binding met de senioren en meer ervaring (o.a. in het fysieke spel). De aanvoerder van het betreffende team is primair verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler. Ieder seniorenteam dient minimaal uit een vaste spelersgroep met 9 personen te bestaan (i.v.m. bondsreglement). Jeugdspelers doen alleen mee met seniorenteams als er afstemming heeft plaatsgevonden met de coach van het betreffende jeugdteam en de ouders van het betreffende jeugdlid (tenzij zij onderdeel uit maken van Heren 1 of Dames 1). In eerste instantie wordt vanuit de A jeugd aangevuld in de seniorenteams. Alle (voorgenomen) afwijkingen op het voorgaande is slechts toegestaan in samenspraak met TC. Selectiebeleid QS

8 Vrijheid van keuze van jeugdspelers De beslissing om in Heren 1 of Dames 1 te mogen hockeyen ligt bij de TC, in samenspraak met trainers en coaches van Heren 1 of Dames 1. Een speler mag altijd weigeren om hier gehoor aan te geven, indien zij of hij nog niet de officiële seniorenleeftijd heeft bereikt, of indien hij of zij op basis van zijn of haar leeftijd volgens de leeftijdsindeling van de KNHB nog in de jeugd hoort te spelen. In dat geval zal de TC deze beslissing altijd honoreren. Selectiebeleid QS

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2016-2017 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is dat

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Selectiebeleid Upward Topteams

Selectiebeleid Upward Topteams Selectiebeleid Upward Topteams 1. Inleiding Dit beleidsstuk zet in paragraaf 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid uiteen. Paragraaf 3 geeft een toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Selectie

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Selectieproces junioren (A t/m D)

Selectieproces junioren (A t/m D) Selectieproces junioren (A t/m D) HC Houten vindt het belangrijk dat spelers zoveel mogelijk spelen op het niveau dat bij de individuele speler past. Er is een selectieprocedure opgesteld om te komen tot

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Selectiebeleid. Mensen (en dus ook spelers) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er niet altijd blijer mee als je constant druk

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Selectieprocedure & Teamindeling

Selectieprocedure & Teamindeling Selectieprocedure & Teamindeling Jeugd 2016-2020 MHC Bennebroek Versie 2016-1 Bestuur Technische zaken jeugd Beleid Teamindeling en Selectieprocedure Aan het einde van het lopende seizoen worden de teamindelingen

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS Algemeen De organisatie van de junioren is onderverdeeld in Jeugd (A t/m D) en Jongste Jeugd (E en jonger). De Technische Zaken Jeugdcommissie ("de Jeugdcommissie

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden.

Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden. Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden. Inleiding De doelstelling van dit beleidsplan van de Jeugdcommissie is aan te geven hoe wij als Jeugdcommissie willen werken in de vereniging Hockey Club Uden.

Nadere informatie

Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017. HHC Quick Stick

Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017. HHC Quick Stick Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017 HHC Quick Stick 1 Inhoud 1 Voorwoord bestuur...4 2 Inleiding...5 3 Huidige situatie...6 3.1 Aantallen en capaciteit...6 3.2 Prestaties en doorstroom jeugd...6 4 Ambities

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen beleidsdocumenten

Nadere informatie

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2018-2019 Mei 2018, jeugd@hgc.nl Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams.

Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams. 1. Selectiebeleid Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan Rev. 20171302 1) Toelichting gebruikte termen Zie Jeugdbeleid 1) Definities en afkortingen. 2) Uitgangspunten Algemeen: alle jeugdspelers

Nadere informatie

Technisch Beleid Team Indeling

Technisch Beleid Team Indeling Technisch Beleid Team Indeling Seizoen 2012-2013 tot en met 2017-2018 Inleiding Afgelopen seizoenen is er discussie geweest binnen de vereniging over hoe teams moeten worden ingedeeld, op sterkte of juist

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019 April 2018 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces Uitgangspunten: seizoen 2018/2019 De Head Coach (HC) 1 is samen met de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN 2018-2019 Deze handleiding bevat de uitgangspunten en procedures voor teamindelingen en selecties voor de Junioren zoals die in (aanloop naar) het seizoen 2018-2019

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017 April 2016 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces seizoen 2016/2017 Uitgangspunten: De Technisch Directeur 1, ondersteund door de Technische Commissie (TC), is verantwoordelijk voor de indeling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Hockeyclub Prinses Wilhelmina Enschede

Technisch beleidsplan Hockeyclub Prinses Wilhelmina Enschede Technisch beleidsplan Hockeyclub Prinses Wilhelmina Enschede 2019-2021 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten technisch beleid... 3 Doelen en ambities... 3 Organisatiestructuur... 4 Het Bestuur... 4 De Technische

Nadere informatie

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Seizoen 2019-2020 Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Hoe gaan we dat doen? De technische staf en de ABCD-commissie informeren alle ouders van de ABCD jeugd graag over de manier waarop we de teams

Nadere informatie

HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING

HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING 2018-2019 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Bij HCOB stellen de selectiecommissie en lijncoördinatoren (samen verder de indelingscommissie genoemd) in gezamenlijkheid

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen

Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen 2016-2017 Inleiding Bij Gooische HC maken we onderscheid tussen Lijnteams (1-2) Breedteteams (3 e en lager) De Top Hockey Commissie ( THC ) en de Junioren

Nadere informatie

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Inleiding De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de TOP Hockey Commissie (THC). De Jeugdcommisie

Nadere informatie

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Beste ouders en spelers, Met dit schrijven willen we helderheid verschaffen rondom de te volgen teamindelingsprocedure en data van de jeugd voor het seizoen 2017/2018.

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

TC-Informatieavond 01 mei 2017

TC-Informatieavond 01 mei 2017 TC-Informatieavond 01 mei 2017 - Samenstelling Technische Commissie (TC) - Teamvisies - Teamindeling seizoen 2017-2018 Inclusief selectieprocedure - Spelervolgsysteem (SVS) - Jaarkalender - Contactgegevens

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2019-2020 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 6 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen 2019-2020 1. Inleiding De KNHB heeft enige tijd geleden haar Strategische visie 2020 opgesteld. In deze visie zijn 4 thema s benoemd om de toekomstige

Nadere informatie

DE KIEVITEN NIEUWSBRIEF AUGUSTUS JONGSTE JEUGD COMMISSIE SEIZOEN

DE KIEVITEN NIEUWSBRIEF AUGUSTUS JONGSTE JEUGD COMMISSIE SEIZOEN DE KIEVITEN NIEUWSBRIEF AUGUSTUS JONGSTE JEUGD COMMISSIE SEIZOEN 2018-2019 Beste Kieviten - mini s, Het nieuwe seizoen staat weer op het punt te beginnen. Na een heerlijke zomerperiode staan jullie natuurlijk

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Beleidsplan hockey-technische zaken

Beleidsplan hockey-technische zaken Beleidsplan hockey-technische zaken G.H.C. Rapid Technische Commissie (TC) Vastgesteld op 23 april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 1.1 Vooraf pagina 2 1.2 Uitgangspunten hockey-technisch beleid

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018 MHC Woerden Jeugdopleidingsplan 2012/2013 tot 2017/2018 Joost Bitterling 2013 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis jeugdopleiding bij MHC Woerden 2. Huidige stand van zaken (2013-2014) 3. Prognose van het aantal

Nadere informatie

Jeugdbeleid DFS Arnhem

Jeugdbeleid DFS Arnhem Jeugdbeleid DFS Arnhem Voor iedereen een plek bij DFS!! 1) Inleiding DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De naam/afkorting DFS staat voor 'Door Fusie

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams,

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, De data vanuit de KNHB zijn inmiddels bekend gemaakt, kleine wijzigen zijn

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Alles wat u wilt weten over de Teamindeling 2014 2015 en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Inleiding Het nu volgende document bevat een en ander over de teamindeling bij Geuzenmiddenmeer

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Algemene informatie E en F categorie

Algemene informatie E en F categorie Algemene informatie E en F categorie 7-jarigen spelen in de F-categorie. Je speelt in een vast team van 8 meisjes of jongens. Er is 1 keer per week training (meestal op woensdag) en 1 keer per week een

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Technisch beleidsplan

Technisch beleidsplan Technisch beleidsplan 2016-2018 Inhoud 1 Visie en ambities... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Missie en Visie... 3 1.3. Ambities... 3 2. Algemene zaken... 4 2.1 Jaarplanning... 4 2.2 Dispensatie... 4 2.3 Wedstrijden...

Nadere informatie

Van E naar D Informatieavond ouders. 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie

Van E naar D Informatieavond ouders. 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie Van E naar D Informatieavond ouders 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie Doel van de avond / Agenda Wat er verandert voor jullie kinderen Hoe de teamindeling tot stand komt Aangepast technisch beleid

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN RoVoC

JEUGDBELEIDSPLAN RoVoC JEUGDBELEIDSPLAN RoVoC 2016-2019 Waarom een jeugd beleidsplan Binnen de volleybalvereniging RoVoC en dus ook binnen de jeugdafdeling worden elk jaar talloze keuzes gemaakt en besluiten genomen. Deze besluiten

Nadere informatie

Welkom bij HHC Quick Stick!

Welkom bij HHC Quick Stick! Sponsorbrochure Welkom bij HHC Quick Stick! In 2017 bestaat de Heerenveense Hockey Club Quick Stick alweer 60 jaar. Er is heel wat gebeurd sinds het moment dat gymnastiekleraar Theo Bakker de club oprichtte

Nadere informatie

DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het Dames beleidsplan maakt onderdeel uit van het totale beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (Dames-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Recreantenbeleid Volleybalvereniging VVH

Recreantenbeleid Volleybalvereniging VVH Recreantenbeleid Volleybalvereniging VVH Inleiding Volleybalvereniging Huizen heeft ruim 70 leden die deel uit maken van de groep Recreanten. Relatief gezien betreft dit een grote groep binnen de vereniging

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf, begeleiding en selectiebeleid. Seizoen 2017-2018 KVV Quick '20 Juli 2017 versie 2.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken, tot stand

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg De weg naar een goede jeugdopleiding De jeugd is de toekomst! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Visie... 1 1.2 Ambities, waar willen we staan in 2018?... 1 1.3 HC Ypenburg

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D)

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) BELEID Hockey Vereniging Westland vindt het belangrijk de leden van de vereniging binnen de gegeven mogelijkheden zowel een sociale

Nadere informatie

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017 Het belangrijkste voor minihockey is hockeyplezier Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te maken, sociaal en sportief.

Nadere informatie