BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches"

Transcriptie

1 Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn een beleggingsalternatief voor deposito s. Ze bieden over het algemeen een hoger rendement dan deposito s met een vergelijkbare looptijd. Het rendement is gerelateerd aan het Euribortarief over de gekozen looptijd. Instap is dagelijks op aanvraag mogelijk, uitstappen kan per de einddatum. Dan is het opgebouwde rendement beschikbaar. Spreiding en buffervermogen maken de VLT s extra veilig. Actuele posities Verdeling naar landen NL, 36.5% Overig, 5.5% SE, 6.4% IT, 7.5% DE, 10.2% GB, 16.3% Verdeling naar rating A, 3.1% ES, 5.0% FR, 12.5% OVERIG, 24.5% Prognoserendementen Handelsdag Handelsdag Euribor Opslag Totaal Euribor Opslag Totaal 1-maands VLT -0,012% 10 bp 0,088% -0,066% 20 bp 0,134% 2-maands VLT 0,006% 10 bp 0,106% -0,038% 20 bp 0,162% 3-maands VLT 0,021% 10 bp 0,121% -0,015% 20 bp 0,185% 6-maands VLT 0,089% 10 bp 0,189% 0,049% 15 bp 0,199% 12-maands VLT 0,201% 10 bp 0,301% 0,162% 10 bp 0,262% Voor actuele prognoserendementen kunt u contact opnemen met BNG Vermogensbeheer ( ) of AA, 58.9% Verdeling naar sector Liquiditeiten, 5.2% AAA, 13.5% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in de tekst en het overzicht vermelde rendementen zijn netto (dat is: na aftrek van alle kosten en correctie voor eventuele periodieke uitkeringen). Kijk voor actuele rendementen op Overheid, 15.5% Financieel, 79.2% 1 van 5

2 Kerngegevens Startdatum 1 september 2004 Fondsomvang 407 miljoen Fondsmanager ir. drs. Daniel Widijanto, CFA Verhandelbaarheid instap in VLT: op de reguliere Benchmark Beheervergoeding handelsdag, de laatste beursdag van de maand, wanneer een serie nieuwe tranches (looptijd 1 tot 12 maanden) wordt uitgegeven of tussentijds op aanvraag. uitstap: na afloop van iedere tranche; tussentijdse uitstap is niet mogelijk. niet van toepassing 0,30% per jaar. Deze wordt binnen het fonds ingehouden; de afgegeven prognoserendementen en de gerealiseerde rendementen zijn netto. Grootste posities in fonds 0% HSBC BANK PL 12/29/ % 0% BNG HOOFDSOMGARANTIE 02 HIGH 13.9% YIELDING 5/30/2017 0% RABOBANK NEDERLAND 10/25/ % var% DEXIA CREDIT LOCAL 3/16/ % var% DEUTSCHE BANK AG 9/20/ % Grootste debiteuren HSBC HOLDINGS PLC 17.8% BNG FONDSEN 13.9% RABOBANK NEDERLAND 12.7% NORDEA BANK AB 5.4% DEXIA CREDIT LOCAL 4.8% Gemiddelde duration 0,7 Aantal debiteuren 34 Aantal holdings 64 Toelichting beleggingsbeleid Het BNG Deposito Fonds hanteerde aan het einde van juni een opslag van 20 basispunten over de looptijden 1 tot en met 3 maanden; 15 basispunten bij 6 maanden en 10 basispunten bij 12 maanden. Een- tot en met driemaandseuribor was eind eerste halfjaar 2015 negatief. Ontwikkelingen op financiële markten De rentes op de kapitaalmarkt stegen flink in het tweede kwartaal, de 10-jaars swaprente met bijna 60 basispunten (0,60 procentpunt) tot 1,15%. Op de geldmarkt gingen de euribor-tarieven verder naar beneden. 3-maands euribor daalde met ruim 3 basispunten tot -0,01%, voor het eerst in de geschiedenis negatief. De obligatiemarkten van de eurozone kenden een ongewone mate van bewegelijkheid. De rente op de Duitse 10-jaars staatslening bedroeg eind maart 0,18%. Aanvankelijk daalde ze verder tot een dieptepunt op 17 april van 0,05%. Daarna zette een stijging in. Vooral eind april, begin mei en de eerste helft van juni was er sprake van een forse toename van de rente. Het hoogtepunt lag op 10 juni toen 1,06% werd aangetikt. De Duitse 10-jaars rente eindigde het kwartaal op 0,76%. Onder invloed van de perikelen rond Griekenland steeg de rente in de perifere landen van de eurozone harder dan die in de kernlanden. In een omgeving waarin beleggers weinig risico s wilde nemen gingen de risico-opslagen van bedrijfsobligaties omhoog. De gemiddelde spread van obligaties van Europese financiële ondernemingen met een AA-rating en een 5-jaars looptijd steeg met een kleine 30 basispunten tot 78 basispunten. Ook Europese aandelen en onroerend goedaandelen hadden last van het behoudende sentiment. De EURO STOXX 50 Index eindigde het kwartaal ruim 7% lager. De EPRA onroerend goedindex daalde vergelijkbaar. In Noord-Amerika en Azië deden de beurzen het beter. De MSCI World Index sloot in dollars gemeten vrijwel onveranderd. Omdat de dollar ten opzichte van de euro in waarde daalde, moest in euro s gemeten een min van bijna 4% worden bijgeschreven. Vooruitzichten financiële markten In de Verenigde Staten nadert de periode van een zeer ruim monetair beleid het einde. Het tijdstip van de eerste renteverhoging is afhankelijk van de sterkte van de data over de economische groei en de ontwikkeling van de inflatie. De economische 2 van 5

3 cijfers wijzen op een aantrekkende Amerikaanse economie. Het opkopen van obligaties door de ECB zorgt in beginsel voor een neerwaartse druk op de rente in de eurozone. De ervaringen met QE in de VS, het VK en Japan hebben ons echter geleerd dat fundamentele factoren als groei en inflatie uiteindelijk belangrijker zijn voor de ontwikkeling van de rente. QE is bedoeld om de groei te bevorderen, de inflatie aan te wakkeren en beleggers te verleiden om uit staatsobligaties en in meer risicovolle assets als aandelen en high yield te stappen. De economie van de eurozone is aan de beterende hand. Het ruime monetaire beleid vormt, samen met de gedaalde koers van de euro en de lage olieprijs, een extra stimulans voor verder economisch herstel. De inflatie zal daarbij naar verwachting oplopen. Gevoegd bij het feit dat een eerste renteverhoging in de VS dichterbij komt, zal dit alles moeten leiden tot een hogere kapitaalmarktrente. We houden in de vastrentende portefeuille de duration (maatstaf voor de rentegevoeligheid) bij voorkeur onder het marktgemiddelde. Als gevolg van QE worden er steeds minder obligaties vrij verhandelbaar. Daarnaast kunnen banken vanwege meer stringente regelgeving als Basel III minder obligaties op hun boeken nemen. Dit betekent een verminderde liquiditeit op de obligatiemarkt, met grotere koersuitslagen tot gevolg. In een omgeving van lage rentes in de kernlanden en verbeterende economieën in de perifere landen zullen er, naast de ECB, kopers zijn voor obligaties uit de periferie. We handhaven daarom de posities in landen als Ierland, Italië, Spanje, Portugal en Slovenië. Covered bonds waren naar verhouding duur geworden, maar met de recent opgelopen spreads zijn ze naar onze mening weer meer koopwaardig. Omdat we denken dat de inflatie gaat stijgen, vormen ook inflation-linked-bonds een interessant beleggingsalternatief. Gegeven de toenemende economische groei in de eurozone en andere delen van de wereld en het feit dat centrale banken de korte rentes nog geruime tijd laag zullen houden, kunnen relatief risicovolle beleggingen het goed blijven doen. In een laag rentende omgeving blijven ook wij op zoek naar alternatieven, zonder het risicoprofiel ingrijpend te wijzigen. Voor vastrentende portefeuilles betekent dit dat we, als de beleggingsrichtlijnen het toelaten, een plek inruimen voor investment grade en high yield bedrijfsobligaties (corporates). In gemengde portefeuilles handhaven we onze overwogen positie in zakelijke waarden als onroerend goed en aandelen, ondanks de in historisch perspectief hoge waarderingen. We zijn in onze asset allocatie onderwogen in vastrentende waarden. Profiel BNG Deposito Fonds Het BNG Deposito Fonds belegt conform de Wet Fido en de regeling Beleggen en belenen. Het fondsvermogen wordt gespreid belegd in vastrentende waarden, zoals bijvoorbeeld obligaties met korte looptijden, geldmarktinstrumenten (deposito s, daggeldfaciliteiten), en/of hoofdsomgegarandeerde producten. De beleggingen zijn allen uitgegeven of gegarandeerd door eersteklas debiteuren. Het fonds heeft geen rating, maar elke onderliggende debiteur of garantsteller wel en voldoet bij aanschaf aan de eisen van de Wet Fido en de regeling Beleggen en belenen. De gemiddelde rating van de fondsportefeuille is op dit moment AA+. Daar bovenop heeft een participant van een Vaste Looptijd Tranche nog extra bescherming door het in het fonds aanwezige buffervermogen. De hoogte hiervan wordt gepubliceerd op onder Maandelijkse opgave beleggingsinstelling. Alle beleggingen van het BNG Deposito Fonds luiden in euro. Een deel van het fonds is belegd in obligaties met een A- of overige rating; deze obligaties voldeden op het moment van aanschaf aan de Wet fido of zijn aangeschaft voor de ingangsdatum van de Ruddo en vallen onder de eerbiedigende werking. Duurzaam Het BNG Deposito Fonds belegt duurzaam. Hiervoor werkt BNG Vermogensbeheer samen met Sustainalytics. Dit researchinstituut op het gebied van duurzaamheid voert een zogenaamde prescreening van de portefeuilles uit, levert data waarmee de portefeuilles verder verduurzaamd 3 van 5

4 kunnen worden en bepaalt jaarlijks achteraf of de portefeuilles inderdaad duurzaam belegd zijn. Hierover wordt een verklaring afgegeven, die wordt gepubliceerd op Zie voor toelichting op duurzaamheid: In totaal zijn circa verschillende debiteuren opgenomen in de portefeuille, die elk bij aanschaf voldoen aan de eisen van de Wet fido. Participanten zetten door een deelname in het fonds in één keer gespreid gelden uit. De hoofdsomgarantie strekt zover als de kwaliteit van de tegenpartij. Hoe werkt het fonds? Het BNG Deposito Fonds is een alternatief voor deposito s. Het fonds geeft maandelijks tranches uitgeeft (de zogenaamde Vaste Looptijd Tranches, VLT s) met een looptijd van 1, 2, 3 tot en met 12 maanden, en op verzoek tot maximaal 24 maanden. Voor iedere tranche worden prognoserendementen afgegeven waarvan de hoogte gerelateerd is aan het met de looptijd corresponderende Euribor-tarief. Dit prognoserendement ligt veelal hoger dan bij een deposito met een vergelijkbare looptijd. De afgegeven prognoserendementen zijn netto en van elk prognoserendement geeft Deloitte, de accountant van het fonds, een plausibiliteitsverklaring af. Sinds de oprichting in september 2004 heeft het fonds altijd het prognoserendement van de VLT s uitgekeerd. Participanten kiezen zelf de bij hun liquiditeitenplanning passende tranche(s) en schrijven dan in. Het minimum bedrag per inschrijving in een VLT is Gedurende de looptijd van de VLT staat het bedrag vast, tussentijdse uitstap is niet mogelijk. Participanten ontvangen een schriftelijke bevestiging, waarin is opgenomen in welke VLT is belegd en tegen welk prognoserendement. Participanten in het BNG Deposito Fonds die ingelegde middelen willen beëindigen of gedeeltelijk laten vrijvallen dienen dit drie dagen voor het aflopen daarvan door te geven aan BNG Vermogensbeheer. Indien dit niet gebeurt, worden de middelen automatisch doorgerold, voor dezelfde periode, tegen de dan geldende tarieven (euribor + opslag). Inschrijven in de Vaste Looptijd Tranches van het BNG Deposito Fonds, het beëindigen of het gedeeltelijk laten vrijvallen regelt u in overleg met BNG Vermogensbeheer Spreiding en risico s Het BNG Deposito Fonds heeft als beleid de beleggingen te spreiden over een groot aantal debiteuren om zo het tegenpartijrisico te verlagen. Hoe klein de kans ook is dat een individuele fidoproof bank of overheid niet aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld door faillissement), is dit in het verleden een aantal keren voorgekomen. Door nu gespreid en niet geconcentreerd bij een enkele debiteur te beleggen wordt het verliesrisico aanmerkelijk beperkt. Bovendien is binnen het BNG Deposito Fonds buffervermogen opgenomen, dat de participanten nog eens extra zekerheid geeft. Het buffervermogen vangt de eerste verliezen op die voortkomen uit koersbewegingen en faillissementen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het prospectus. Wettelijk verplichte documentatie Het BNG Deposito Fonds is opgenomen in het Beleggingsinstellingenregister van de Autoriteit Financiële Markten. Voor gedetailleerde informatie over het BNG Deposito Fonds verwijzen wij u naar het Prospectus, de Fondsvoorwaarden en de Essentiële Beleggersinformatie(s). Bij aankoop van een belegging dient u zich te baseren op deze informatie plus het meest recente jaarverslag. Alle genoemde documenten plus de meest recente intrinsieke waarde (koers) kunt u raadplegen via Voor wie De Vaste Looptijd Tranches van het BNG Deposito Fonds zijn geschikt voor instanties die het maatschappelijk belang dienen zoals onderwijsinstellingen, universiteiten, zorginstanties en woningcorporaties, maar ook nutsbedrijven, zorgverzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen, verenigingen, stichtingen en goede doelen die op zoek zijn naar een veilig alternatief voor deposito s en andere kortlopende uitzettingen met een aantrekkelijk rendement. 4 van 5

5 Over BNG Vermogensbeheer BNG Vermogensbeheer is een 100% dochter van BNG Bank ( een van de veiligste banken ter wereld. BNG Vermogensbeheer werkt exclusief met en voor partijen die dagelijks bezig zijn voor het maatschappelijk belang in Nederland. Decentrale overheden, zorg- en onderwijsinstellingen, universiteiten, netwerkbedrijven, woningcorporaties, stichtingen, goede doelen en vermogensfondsen hebben ruim vijf miljard euro aan BNG Vermogensbeheer toevertrouwd. Dagelijks werken wij met hen samen aan een verantwoord rendement. Een rendement dat bijdraagt aan hun doelstellingen. BNG Vermogensbeheer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 Wft. Het is BNG Vermogensbeheer toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. BNG Vermogensbeheer is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. Kijk voor meer informatie op Disclaimer BNG Vermogensbeheer heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze publicatie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie in deze publicatie niet juist of onvolledig is. BNG Vermogensbeheer doet via deze publicatie geen aanbod, verleent geen financiële dienst en geeft geen beleggingsadvies. BNG Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken. Overigens behoudt BNG Vermogensbeheer zich alle rechten, waaronder auteursrechten voor. Op het gebruik van de informatie in deze publicatie is Nederlands recht van toepassing. De gegevens opgenomen in deze publicatie zijn up-to-date tot van 5

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 1 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

10 februari 2015. Inhoud. Vermogensbeheer. Prijswinnaar seminar BNG Vermogensbeheer 1

10 februari 2015. Inhoud. Vermogensbeheer. Prijswinnaar seminar BNG Vermogensbeheer 1 Inhoud Prijswinnaar seminar BNG Vermogensbeheer 1 Provincie Fryslân kiest voor BNG Vermogensbeheer 2 Big data in vermogensbeheer 2 Miranda Stolze versterkt relatiebeheer 3 BNG APPA Fonds door 20 miljoen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

12 januari 2016. Succesvol seminar Visie op 2016. Inhoud. Alliander prijswinnaar

12 januari 2016. Succesvol seminar Visie op 2016. Inhoud. Alliander prijswinnaar Inhoud Succesvol seminar Visie op 2016 1 Alliander prijswinnaar 1 Marktvisie BNG Vermogensbeheer 2 Ronald Balk: Beleggen met focus op de lange termijn 5 Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds naar vier sterren

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud Inhoud Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas 1 Vermogensfondsen kiezen voor BNG Vermogensbeheer 2 BNG-beleggingsfondsen voldoen aan AIFMrichtlijn 3 Seminar BNG Vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Seminar met Jan Peter Balkenende, Arnoud Boot Victor Mids

Seminar met Jan Peter Balkenende, Arnoud Boot Victor Mids Nieuwsbrief 7 juli 2016 Seminar met Jan Peter Balkenende, Arnoud Boot en Victor Mids 1 Nieuwe regeling Beleggen en belenen 2 Positief eerste halfjaar a.s.r. vermogensbeheer 2 Workshops 6 september en 11

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt:

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën waren als volgt: Marktontwikkelingen juni 2017 Stijgende rentes In juni zijn de rentes op Duitse staatsobligaties gestegen. De 5-jaars rente is het meest opgelopen (met 21 basispunten tot -0,22%). In de andere kernlanden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect)

Halfjaarverslag 2015. BNG Deposito Fonds. (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) Halfjaarverslag 2015 BNG Deposito Fonds (voorheen: BNG Fido Geldmarktselect) 2 HALFJAARVERSLAG 2015 BNG DEPOSITO FONDS 3 BNG Deposito Fonds (fonds voor gemene rekening) Raad van Toezicht Drs. B. Vliegenthart

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2014 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie