CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012"

Transcriptie

1 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF bestuur W. Ludeke T. Rombouts Aanwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Aanwezige Ereleden E. van Breda Vriesman Commandeur W. de Heer Afwezige Ereleden W. Cornelis H. Verbruggen Aanwezig genodigden M. van Dijk J.W. Hoogendoorn J. van der Hulst H. Ram B.C. Zijlstra Afwezig genodigden T. Bijkerk H. Blankert J. Dijkema J. van Kouterik T. Nelissen R. Toet F. Ververgaert - Doesborgh Aanwezig leden Aikido Nederland W. Vriesman, G. B. Dielissen Atletencommissie C. Warners American Football Bond Nederland J. Mannen Atletiekunie C. Warners Badminton Nederland T. van der Meer, G.J. Venekamp, M. van Dooremalen Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond H. Meijer, K. Vroonhof Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, J.W. Stals Nederlandse Beugel Bond W. Grommen Koninklijke Nederlandse Biljart Bond W. La Rivière, M. Ceulen Bob en Sleebond Nederland F. Bakker, H. Kort 1

2 Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Nederlandse Christelijke Sport Unie A. Langstraat Koninklijke Nederlandse Cricket Bond A. de la Mar Nederlandse Culturele Sportbond P. de Jonge Nederlandse Curling bond G. Scholten, J. van Zundert Koninklijke Nederlandse Dam Bond J. Haijtink Nederlandse Algemene Danssport Bond R. Reget, H. de Vlieger Nederlandse Darts Bond N. de Ruiter Nederlandse Floorball en Unihockey Bond R. van Rijsselt Gehandicaptensport Nederland N. Boor Nederlandse Go Bond H. Ellenbroek Nederlandse Golf Federatie J. Stevens, R. van Wingerden Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. van Polanen, J. Wals Nederlands Handbal Verbond T. de Lange, H. Landa Nederlandse Handboog Bond S. Stolwerk, W. Trienekens Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie J. Bierling Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, R. Imhof, J. Wakkie Stichting Homosport Nederland A. Wiersma, H. Perrée Interprovinciale Organisatie Sport B. Volkerijk Nederlandse Jeu de Boules Bond E. de Jonge, L. Lammerts Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus, K. Letterie Koninklijke Nederlandse Kaats Bond S. Saakstra, R. Ahlers, S. Seerden Karate Do Bond D. Roovers, H. de Bruin Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond G. Korthuis Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportverenging F. Vrijlandt Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers C. van der Sluis, A. Timmerhuis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, J. Broersma Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitness Federatie F. van Loon, R. Wolters, M. Scholten Nederlandse Kruisboog Bond J. den Ouden KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland M. Termont Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink, R. Termaat, B. Wijnands Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Th. Verdegem Nederlandse Vereniging voor Olympische Deelnemers M. ten Kate Federatie Oosterse Gevechtskunsten H. Verschuur Nederlandse Politie Sportbond B. Zegwaard, J. Rustidge, K. Meijll Reddingsbrigade Nederland P. de Winter, R. van Mourik, J. van Dalen Koninklijke Nederlandse Roei Bond E. Niehe, G. Kloosterboer Nederlandse Rollersports en Bandy Bond M. van Lieshout Nederlandse Rugby Bond W. de Jong, M. Arends Koninklijke Nederlandse Schaak Bond J. Bosch Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond P. Sorber, T. Plantinga Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie A.H. Peters, E.K. Greven Nederlandse Ski Vereniging F. Avis Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen E. de Winter, R. Boer Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Studentensport Nederland H. van Rooijen, D. Eisinga Squash Bond Nederland F. Berting, R. Kramer Nederlandse Tafeltennis Bond R. Kramer, F. Berteling Taekwondo Bond Nederland J. Hof Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond C. Varossieau 2

3 Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint, R. Groenman, M. Breedijk Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond J.W. Landré, B. Fransen, R. Bruijnis Nederlandse Volleybal Bond J. Boom, J. Staps Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond H. Middeljans, B. van Lith, D. van Gasteren Watersportverbond H. Snoekc, M. Leeser Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels, H. Kloosterhuis, S. Capello Nederlandse IJshockey Bond T. Assmann Koninklijke Nederlandse Zwem Bond J. Kossen Afwezig leden Nederlandse Frisbee Bond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Nederlands Genootschap voor Sportmassage Nederlandse Wandelsport Bond 3

4 1, Opening en mededelingen De voorzitter, de heer Bolhuis, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom voor de aanwezige ereleden; mevrouw Van Breda Vriesman en de heer De Heer, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. De voorzitter vraagt aandacht voor registratie aan de balie bij binnenkomst. In memoriam De heer Martinus Schoorl, overleden op 26 november Eén van de oudste Olympische deelnemers (roeier) De heer Jules Ancion, overleden op 30 november Oud bestuurslid NSF. De heer Klaas van de Pol, overleden op 23 januari Erevoorzitter van de KNZB en erelid FINA. Mededelingen De voorzitter refereert aan de namen van de kampioenen die bij binnenkomst werden getoond is een jaar met veel evenementen: EK Voetbal, EK Waterpolo, WK Wielrennen en natuurlijk de Olympische en Paralympische Spelen. Daarnaast bestaat het Nationaal Olympisch Comité van Nederland 100 jaar. Op 23 januari 2012 is het Youth Olympic Team Netherlands uit Innsbruck teruggekomen. Er zijn bijzonder goede prestaties geleverd! Een compliment voor de prestaties en ook voor Chef de Mission Carl Verheijen. 2. Verslag Algemene Vergadering 15 november 2011 De voorzitter geeft aan dat de volgende personen niet waren vermeld op de aanwezigenlijst: KNKF de heren Van Loon, Wolters en Scholten, KNKolfB de heren De Swart en Aberkrom. De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering het verslag van de Algemene Vergadering van 15 november 2011 vast te stellen. Het verslag wordt met dankzegging aan de notulist vastgesteld. 3. Richtlijnen en Regelingen vanaf 2012 De voorzitter geeft aan dat alle huidige richtlijnen en regelingen gelden tot en met Dit is 3 jaar geleden zo vastgesteld. Tussentijds worden enige aanpassingen door nieuwe ontwikkelingen gedaan. De heer Dielessen licht dit toe. 3. A. Marketingrechten Bonden voor Lotto De heer Dielessen legt uit dat dit voorstel als doel heeft om de omzet van de Lotto te vergroten en daarmee de afdracht van de Lotto aan de sport. Voor dit doel is de vrijwillige inbreng van een deel van de marketingrechten van sportbonden van cruciaal belang. De regeling stimuleert sportbonden met ingang van januari 2012 tot de inbreng van marketingrechten aan de Lotto. Wanneer bonden dat doen staat hier een vergoeding tegenover uit de eventuele meeropbrengsten die door die inbreng worden gerealiseerd. Er zal nog wel gekeken worden naar de mogelijke fiscale consequenties van deze regeling. 3. B. Zichtbaarheid Lotto voor Bonden De heer Dielessen geeft aan dat NOC*NSF vanuit de bonden verzoeken heeft ontvangen hier nog eens goed naar te kijken. Het betreft dan met name de eigen regels en afspraken over beeldmerken en andere marketingzaken. Zoals in het voorstel staat is 2012 een overgangsjaar. Voor 2012 zal er dan ook niet gesanctioneerd worden. In goed overleg wordt bepaald hoe dit vanaf 2013 geregeld gaat worden. 4

5 3. C. Naar een veiliger sportklimaat. De voorzitter geeft het woord aan de heer Lenselink. De heer Lenselink legt uit dat de voorliggende richtlijn een addendum is op de in mei 2011 aangenomen richtlijnen voor de financiële regelingen achter de Sportagenda De jaarlijks te verdelen 7,7 mln. zijn bedoeld om het VWS actieplan naar een veiliger sportklimaat te realiseren. Voor middel van deze richtlijnen worden alle bonden in staat gesteld hun bijdrage hieraan te leveren. 3. D. Advies CRGB De voorzitter geeft aan dat het advies van de CRGB op alle drie deze onderwerpen positief is en vraagt vervolgens instemming voor deze drie punten. De vergadering stemt bij acclamatie in. 4. KISS 4. A. Reglement Commissie Registratie Persoonsgegevens De voorzitter legt uit dat de doelstelling van deze commissie is o toezicht te houden op de juiste naleving van het registratiereglement KISS o onderzoek van een schriftelijk bezwaar van een sportbondlid dat de bepalingen van het registratiereglement KISS niet worden nageleefd. In het document staat abusievelijk een onjuiste datum: er staat 15 november 2011, dit moet 24 januari 2012 zijn. De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering in te stemmen met het voorgelegde reglement Registratie Commissie Persoonsgegevens. De vergadering stemt in met dit voorstel. 4. B. Benoeming leden Commissie Registratie Persoonsgegevens Het bestuur van NOC*NSF stelt voor de heren Kollen, De Graaf en Wijenberg te benoemen in de commissie Registratie Persoonsgegevens. De vergadering stemt in met deze benoemingen. 5. Meerjarenbeleid georganiseerde sport 5. A. Sportagenda en Globaal Bestedingsplan De voorzitter geeft aan dat het voorliggende document een vooruitstrevende beleidsagenda is waar wij ons allen voor 4 jaar aan committeren. Het proces naar dit document is intensief geweest met veel overleggen en ledenberaden. Op verzoek van de leden van NOC*NSF is deze extra vergadering gepland om de Sportagenda en het bestedingsplan als geheel te behandelen en vast te stellen. NOC*NSF is trots op het resultaat maar ook op het proces. Samen met de leden zijn we tot dit resultaat gekomen. In de Sportagenda en bijbehorende bestedingsplan zijn keuzes gemaakt. Het maken van keuzes in een democratisch model betekent ook dat dit individueel tot teleurstellingen kan leiden. Naast het feit dat wij een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid, zijn oplossingen gevonden in afbouw- en overgangsregelingen. De voorzitter geeft het woord aan Gerard Dielessen. De heer Dielessen laat eerst een korte film zien. Daarna geeft hij nog een korte toelichting op de Sportagenda. De heer Brink, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, geeft aan dat de Sportagenda een goed document is. Er vindt een verschuiving in de uitvoering plaats en dit levert problemen op voor de KNVvL. Er wordt in deze Sportagenda met name aandacht gegeven aan de Olympische sporten. Daarmee vallen vele sporten buiten de boot. Ook wordt er door een aantal denigrerend gesproken over niet Olympische sporten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. De KNVvL schat in dat zij de uitslag waarschijnlijk niet kunnen beïnvloeden maar wil NOC*NSF en de bonden toch een aantal punten meegeven: o In de toekomst moet er een nuancering aangebracht worden over de Top 10 gedachte 5

6 o Er moet transparantie komen wat er met de gelden gaat gebeuren. De informatie die nu verstrekt is is niet voldoende. o Voor de KNVvL gelden de adviezen van de CRGB als voorwaarden o De KNVvL verlangt een schriftelijke stemming. De heer Van Mourik, Reddingsbrigade Nederland, geeft aan, net als de KNVvL, ook problemen te hebben met de voorliggende Sportagenda. Er zijn door zijn bond diverse vragen gesteld, onder andere op de ledenberaden. Op deze vragen is geen antwoord gekomen. Ook vraagt de bond zich af of alle alternatieven wel bekeken zijn. De Sportagenda zoals die nu voorligt heeft voor Reddingsbrigade Nederland grote gevolgen: de helft van het gemengde team heeft geen topsportstatus meer en het organiseren van evenementen wordt bemoeilijkt. De heer Hell, Judo Bond Nederland, voelt zich als bond aangesproken in de brief die de KNVvL heeft verzonden. De Judo Bond, net als veel andere bonden, is altijd coöperatief geweest. NOC*NSF heeft voor deze Sportagenda al haar leden betrokken om een goede keuze te kunnen maken. Dit is dan ook een goed begin voor een nieuwe situatie. Uiteraard moet er altijd gezorgd worden voor verbetering. De heer Kossen, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, geeft allereerst complimenten voor de inzet van Veilig Sportklimaat. Ook een compliment voor het traject dat is afgelegd naar deze Sportagenda. Deze Sportagenda is geen keuze voor groot of klein, goed of slecht. Het is een vernieuwende keuze. Iedereen kan aansluiten! Daarbij moet de bond wel zelf de eerste stap zetten. Dat is vaak moeilijk maar niet ondenkbaar. De KNZB kijkt dan ook op van de adviezen van de CRGB. Deze adviezen zijn tot stand gekomen zonder ruggespraak van de CRGB naar de bonden. Mevrouw De Jonge, Nederlandse Jeu de Boules Bond, vindt de verschillen tussen sport en topsport storend in de Sportagenda. Het is discutabel om in een Algemene Vergadering het aantal dagen vast te stellen welke de sporters moeten trainen/sporten. De voorzitter onderbreekt de discussie en voegt toe dat er wordt gesproken over Olympisch en niet Olympisch terwijl dit niet in de Sportagenda wordt genoemd. Alle sporten zijn van belang! De voorzitter geeft het woord aan de heer Bijl. Hij geeft aan dat niemand, geen enkele sport, wordt uitgesloten. Het gaat om de inhoud en om de collectieve ambitie te bereiken. Helaas is de transparantie in geldstromen op dit moment nog niet goed te geven. Wat er aan overzicht is, is gebaseerd op de situatie in De heer Brink, KNVvL, blijft het niet transparant vinden dat er geen totaaloverzicht aangeleverd kan worden. Voor de KNVvL is duidelijk dat Olympisch en niet Olympisch gelijk is voor voorzitter Bolhuis. Maar dit moet dan ook uitgedragen worden door de gehele vereniging NOC*NSF! De heer Van Lint, Nederlandse Triathlon Bond, geeft aan dat de Triathlon Bond eerst zorgen had over de focus die werd aangebracht. Het proces is erg goed verlopen. Er is beleid geformuleerd waarbij alle bonden gelijke kansen hebben. De Triathlon Bond realiseert zich dat dit ook verkeerd kan uitpakken maar het is ook een kans! De voorzitter geeft aan over te gaan tot stemming. De stemcommissie bestaat uit de heer Van Dijk, mevrouw Van Bockom Maas en mevrouw Glebbeek. De voorzitter legt de stemprocedure uit. Mevrouw de Jonge, Nederlandse Jeu de Boules Bond, stelt voor per onderdeel van de Sportagenda te stemmen. De voorzitter vraagt de vergadering wie vóór stemmen per onderdeel kiest. Dit blijkt een klein deel van de vergadering te zijn. Gekozen wordt om de Sportagenda en bestedingsplan in het geheel te stemmen. De heer Wolters, Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie, geeft aan dat bij de stemming het advies van de CRGB moet worden meegenomen. De penningmeester, mevrouw Van Zanen, licht toe dat in de CRGB uitgebreid gesproken is over de Sportagenda en het globaal bestedingsplan. Het bestuur neemt het advies van de CRGB ter harte. De heer Wolters, KNKF, vindt dat het advies verbonden moet worden aan de Sportagenda en de uitwerking daarvan. 6

7 De voorzitter stelt vast dat dit meegenomen wordt naar de Algemene Vergadering van 15 mei Na een korte discussie over hoofdelijk of schriftelijk stemmen wordt overgegaan tot een schriftelijke stemming. Na telling door de stemcommissie blijkt dat: o 215 geldig uit te brengen stemmen hier ter vergadering zijn. o 8 blanco stemmen zijn uitgebracht o Daarmee zijn er 207 geldig uit te brengen stemmen over, waarvan: 176 stemmen vóór de Sportagenda en globaal bestedingsplan zijn 31 stemmen tegen de Sportagenda en globaal bestedingsplan zijn. De voorzitter stelt vast dat hiermee de Sportagenda en het globaal bestedingsplan zijn aangenomen. 5. B. Advies CRGB (inzake Globaal Bestedingsplan ) De voorzitter geeft aan dat NOC*NSF in de Algemene Vergadering op 15 mei 2012 terugkomt met de uitwerking van de richtlijnen waarin de adviezen van de CRGB worden meegenomen. 6. Procesvoorstel erkenning en vaststelling reglement topsportprogramma s De voorzitter geeft aan dat een ieder het voorstel in het vergaderboek heeft kunnen bestuderen. De heer Wolters, KNKF, geeft aan dat onduidelijkheid bestaat over een datum die genoemd wordt in het document. Er staat dat de uiterlijke datum voor erkenning en financiering is, terwijl de programma s in mei moeten draaien en de check in september plaatsvindt. Dat zou inhouden dat de bonden daar tussen geen actie meer kunnen ondernemen. De heer Bijl antwoord hierop dat de erkenning van het programma aan de voorkant plaatsvindt en de uiteindelijke beoordeling pas aan het einde van het programma. De vergadering stemt in met : o Het uitvoeren van de erkenningstoets na vaststelling van de Sportagenda , maar voor vaststelling van het reglement topsportprogramma s. o Het gelijktijdig vaststellen van het reglement topsportprogramma s en de lijst met erkende topsport en internationale wedstrijdprogramma s tijdens de Algemene Vergadering op 15 mei Jubileum 100 jaar NOC De heer Dielessen licht de activiteiten in dit jubileumjaar toe. Het 100 jarig jubileum zal op vele plekken dit jaar terug te vinden zijn, bijvoorbeeld bij de Nationale Sport Week. Op 11 september 2012 zal een officieel bestuursdiner georganiseerd worden in het Krasnapolsky in Amsterdam, waar het NOC is opgericht. Er zal een grote campagnemanifestatie georganiseerd worden op Papendal, op 3 november Daarnaast wordt er in Amsterdam het IOC Congres on Sport, Education and Culture georganiseerd van 25 t/m 27 november. 8. Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 7

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender

Nationale Evenementenkalender. Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Nationale Evenementenkalender Procedure en criteria voor plaatsing van sportevenementen op de Nationale Evenementenkalender Arnhem, 5 maart 2010 1. Inleiding Op 20 januari 2010 is tijdens het eerste Olympisch

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6 Bijlage 1. Topsportdisciplines Blz. 7 Bijlage 2. Overzicht

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016)

Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Kwalificatielijst Topsporters HG en RUG, studiejaar 2016/2017 (versie maart 2016) Om officieel in aanmerking te komen voor topsportfaciliteiten en eventueel een topsportbeurs van de Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016

Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden december 2016 Persbijeenkomst Toekenningen Topsportgelden 2017+ 5 december 2016 Programma Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen - Gerard Dielessen Achtergronden van het topsportbeleid van NOC*NSF Maurits Hendriks

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5

Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: buiten verband buiten i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 64 Badminton 5 Positief na dopingcontrole door Vlaamse overheid: binnen verband - 2009 binnen i jken i jken % Stimulantia Narcotica Cannabis Atletiek 164 1 0,0% Autosport 12 1 1 8,3% 1 Badminton 6 0,0% Baseball 18 1

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal aan van Leden, geassocieerden en genodigden Bestuur NOC*NSF datum 1 mei 2017 agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning.

Visie. Senior Games 2009 is hiervoor de eerste aanzet en zal als aanjager, motivator dienen voor de broodnodige erkenning. Onderzoek Visie Ouderen staan nog midden in de samenleving, zijn kapitaalkrachtig, hebben relatief veel vrije tijd en doen in nog steeds toenemende mate aan sport op oudere leeftijd. Een nieuwe generatie

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006.

Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Rapportage Sport 2006, K. Breedveld en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2006. Bijlagen Bijlage bij hoofdstuk 5... 2 Tabel B5.1 Bezit van sportartikelen, naar

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters

Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters Evaluatie Stipendiumregeling A-sporters Onderzoek uitgevoerd door het W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek In opdracht van het Ministerie van VWS, directie Sport

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport:

Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Toelatingscriteria m.b.t niveau sport: Basis eis: de sport dient erkend te zijn door het NOC*NSF Topsporter: De sporter dient op onderstaand niveau actief te zijn binnen zijn/haar leeftijdscategorie, of

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds

Topsport Overijssel regio Zwolle. SportTalentFonds Topsport Overijssel regio Zwolle SportTalentFonds Inhoudsopgave Criteria voor gebruik van het SportTalentFonds Blz. 3 Overzicht bijlagen Blz. 6. Bijlage 1. Categorie 1 en Categorie 2 Topsportonderdelen

Nadere informatie

KISS rapportage gemeente Gorinchem

KISS rapportage gemeente Gorinchem 1/22 KISS rapportage gemeente Gorinchem Peiljaar: 2014 Datum van opleveren rapportage: 19 januari 2016 2/22 KISS rapportage voor gemeenten Het Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS) is een informatiesysteem

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Communicatieplan Dopingzaken

Communicatieplan Dopingzaken Communicatieplan Dopingzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiebeleid bij dopingzaken pag. 4 2.1. Analyse: doping in de media pag. 4 2.2. Kernboodschap pag. 5 2.3. Communicatiestrategie

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase

Potentiële topsporters in het MBO. Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase Potentiële topsporters in het MBO Charles Felix Sjoerd Karsten m.m.v. Diane Fase CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Felix, C., Karsten, S., m.m.v. Fase, D. Potentiële topsporters in het MBO,

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Topsporttakkenlijst

Topsporttakkenlijst Topsporttakkenlijst 2017-2020 Unaniem advies van de Stuurgroep Topsport, na beraadslaging op 16 november 2016 Inhoudsopgave Wettelijke basis... 3 Objectief van de Vlaamse topsporttakkenlijst... 3 Vastlegging

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016

Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016 Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016 Agenda 19.30 - Welkom 19.35 - Wat is Special Olympics? 19.45 - Omgang met de doelgroep 20.15 - Organisatie Nationale Spelen 2016 20.45 - Vragen 21.00 - Einde

Nadere informatie

3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter

3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter 3 t/m 11 oktober: Week van descheidsrechter Spreek je waardering uit met #scheidsbedankt! Sinds2009 vindt in de eerste volle week van oktober de Week van de Scheidsrechter plaats. De Week van de Scheidsrechter

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 21 november 2016, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden van Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012. Brussel 30 november 2012

DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012. Brussel 30 november 2012 DOPINGBESTRIJDING IN VLAANDEREN: de plichten van de elitesporters binnen het nieuwe antidopingdecreet van 25 mei 2012 Brussel 30 november 2012 overzicht - Elitesporter: wie? - Elitesporter: plichten -

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Organisatie NOC*NSF

Jaarverslag 2009 Organisatie NOC*NSF Jaarverslag 2009 Organisatie NOC*NSF Vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 18 mei 2010 In dit nu voor u liggende document komen de volgende onderwerpen aan de orde: Facts & Figures NOC*NSF-organisatie

Nadere informatie

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen

Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Uitkomsten marktonderzoek Sport en Cultuur Algemeen Studenten Medewerkers Woont in Delft 78% nvt Man 70% 57% WP nvt 45% OBP nvt 55% Studierichting 3ME 19% nvt BK 17% nvt CiTG 14% nvt L&R 12% nvt IO 12%

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

Deelnemers Bestuurdersbijeenkomst

Deelnemers Bestuurdersbijeenkomst Deelnemers Bestuurdersbijeenkomst Naam Tussen Achternaam Organisatie Functie Peter van der Aart Noord West Alliantiemanager Patrick Adriaanse Gemeente Delft Beleidsadviseur sport Hans Anker NOC*NSF Hans

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs!

Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs! Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs! 1 2 3 Jij wilt het beste uit jezelf halen. Jij gaat voor winnen. Jouw doel is de top in jouw tak van sport. Maar aan de andere kant wil je

Nadere informatie

Nieuwe doelgroepen, Nieuw sportaanbod

Nieuwe doelgroepen, Nieuw sportaanbod Nieuwe doelgroepen, Nieuw sportaanbod Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden NOC*NSF Hein Veerman 25 november 2010 Voorstelrondje Naam en club Inhoud workshop Over welke doelgroep(en) wilt u ideeën opdoen?

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status

Faciliteiten. Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten Sporters met IT-, NT- of BT-status Faciliteiten voor sporters met een IT-, NT- of BT-status Kijk voor een overzicht van alle faciliteiten-partners en hun gegevens op onze website: www.topsportnoord.nl/toplink

Nadere informatie

Artikel Omschrijving mm p/st Artikel Omschrijving mm p/st

Artikel Omschrijving mm p/st Artikel Omschrijving mm p/st Kunststof standaard Kunststof standaard A268.1 zilver 330 8.80 A283.1 goud-rood 270 13.75 A268.2 340 9.05 A283.2 280 14.10 A268.3 350 9.30 A283.3 290 14.50 A269.1 goud 330 8.80 A284.1 zilver 270 12.70

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010

Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010 Inventarisatie diversiteit in sportbesturen 2010 in opdracht van NISB Agnes Elling Marcia de Jong Renskje de Wit Raoul Notté Fleur van Rens W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, juni 2011 wjh mulier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2003 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS

LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS LEIDRAAD CERTIFICATIE TMS PROJECTGROEP GEZOND AAN DE TOP VSG3636 Leidraad TMS-certificatietraject 1. Inleiding 2 2. Achtergrond en toelichting ontwikkeltraject Certificatie TMS 3 3. Wijze van borging/beoordeling

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: iedereen 100% sporter!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: iedereen 100% sporter! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: iedereen 100% sporter! Alles over G-sport G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be info@gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie

Nadere informatie